Järvilakeuden kansalaisopiston toimintakertomus 2020

Page 1

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2020

2020


2

TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

Sisällysluettelo Esipuhe 3 Korona-arkea

4

Lukuvuoden aloituspäivä keräsi kävijöitä

6

Nuutinpäivän kestit

6

Opiskelijakyselyjen tuloksia

6

Digimummot ja virtuaalivaarit kokoontuvat verkossa

7

Kuntoloikka kannustaa kaikkia

7

Maahanmuuttajaneuvontaa

7

Taiteen perusopetuksen kuulumisia

8

Muistoseuroista kasvoi koko illan elokuva

8

Tietoa, taitoa ja teatterigaala -päivä yhdisti harrastajia

9

Joulupostia ikäihmisille -kampanja kutsui joulukorttitalkoisiin

9

Hankkeilla kehitetään toimintaa

10

Aimo-hanke parantaa laatua

10

Oppia ja osallisuutta -hanke opettaa kieltä ja kulttuuria

10

Hankkeet

11

Opistovuosi pähkinänkuoressa

12

Opiston talous

14

Hallinto

15

Taitto ja ulkoasu: Päivi Kultalahti Paino: Painolampi Ky Lappajärvi


TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

3

Poikkeuksellinen koronavuosi

Leea Keto, rehtori

Kuva Rosanna Kunnari.

P

erjantai 13.3.2020 oli ikimuistoinen: Kansalaisopistojen liiton hallituksen oli tarkoitus kokoontua maanantaina Kauhavalla, mitä ei ollut tapahtunut koko rehtorin urani aikana. Kaikki kokousjärjestelyt oli tehty ja muun muassa toimittajat oli kutsuttu paikan päälle tiedotustilaisuuteen. Koronauutisista huolimatta ajattelimme vielä aamupäivällä, että kokous pidettäisiin suunnitelmien mukaan. Päivän mittaan tilanne kuitenkin muuttui nopeasti ja viestejä alkoi tulla pitkin maata: matkustuskielto tullut Vantaalle, Tornioon, Kuopioon…. Kokous oli pakko siirtää verkkoon. Vuoden mittaan etäkokouksista ja -koulutuksista tulikin jo arkea. Kun kaikki lähiopetus keskeytyi maaliskuussa, tämä tarkoitti vauhdikasta siirtymistä etäopetukseen. Kaikkea opetusta ei voitu toteuttaa etänä, mutta kuitenkin enemmän, mitä alun perin olimme arvanneet. Kuin tulevaa ennakoiden olimme onneksi tammikuussa käynnistäneet yhteiskunnallisen keskusteluryhmän Teams-työkalun välityksellä, joten Teamsin käyttö ei ollut opistossa aivan vierasta. Etäpalaverien pitäminen vaati kuitenkin aluksi totuttelemista ja uuden oppimista. Hallinnon kannalta raskainta on ollut jatkuva valppaana oleminen ja erilaiseen tietoon reagoiminen – virallistakin tietoa on tullut monelta taholta eli maan hallitukselta, Länsi-Suomen aluehallintovirastolta, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja alueen kunnilta. Välillä tiedot ovat myös olleet ristiriitaisia ja tulkinnanvaraisia. Yksityisenä toimijana opisto ei ole voinut suoraan tukeutua esimerkiksi minkään yksittäisen kunnan linjauksiin, vaan päätökset on täytynyt tehdä opiston sisällä ja usein myös kurssikohtaisesti. Kurssit kun toimivat erilaisissa tiloissa ja erilaisilla osallistujamäärillä. Hygieniaohjeet ja turvavälit on kuitenkin otettu tosissaan, eikä kursseilta onneksi ole lähtenyt liikkeelle tartuntaketjuja. Kiitos tästä kuuluu vastuullisille opettajillemme ja opiskelijoillemme. Poikkeuksellinen vuosi on osoittanut opiston toiminnan tärkeyden. Emme ole varmaankaan minään muuna vuotena saaneet niin paljon palautetta siitä, kuinka tärkeä opiston tarjoama mahdollisuus tavata kasvokkain toisia ihmisiä – maskinkin kera – on ollut. Etäopetus on varmasti tullut jäädäkseen osaksi kaikkien oppilaitosten toimintaa. Kansalaisopiston erityispiirre ja vahvuus tulee tulevaisuudessakin olemaan se, että siellä voi nähdä oikeita eläviä ihmisiä oikeassa ympäristössä eikä pelkkiä nimikirjaimia näyttöruudulla.


4

TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

Korona-arkea Lähiopetus keskeytettiin koronatilanteen vuoksi välittömästi, kun Valtioneuvosto oli antanut oppilaitosten sulkemisesta päätöksensä 16.3.-13.4.2020. Noin puolet kursseista pystyttiin kuitenkin jatkamaan loppuun saakka erilaisen etäopetuksen turvin. Positiivista tilanteessa oli se, että opettajien, henkilökunnan ja myös opiskelijoiden digitaidot kehittyivät ja löydettiin uusia tapoja opetuksen toteuttamiseen. Heti maaliskuussa toteutimme Etäpäivän rytmitys -kampanjan, joka tarjosi viikon ajan jumppaa, joogaa ja musiikkiesityksiä päivän piristykseksi Facebookissa. Myös muut opiston somekanavat aktivoituivat mm. opettajien kuvaamien kurssimaistiaisvideoiden kautta. Koronarajoitusten lievennyttyä 14.5. alkaen ulkona pidettäväksi suunnitellut kurssit pidettiin suunnitellun mukaisesti koronarajoitusten puitteissa. Lukuvuosi 2020–2021 päästiin aloittamaan lähiopetuksessa. Syksyn kuluessa koronatilanne taas huononi, mutta lähiopetusta pystyttiin pääosin jatkamaan tarkoin turvatoimin. Vaikka vuosi on ollut lievästi sanoen poikkeuksellinen, on siihen mahtunut myös paljon hyviä hetkiä. Aikaisemmin pitkinä koko lukuvuoden mittaisina toteutetut kurssit päätettiin koronatilanteen vuoksi jakaa lukuvuoden 2020–2021 aikana erikseen syys- ja kevätkaudelle. Poikkeuksena olivat kuitenkin taiteen perusopetus ja kudonta. Opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella käytäntöön oltiin pääasiassa tyytyväisiä.

Opisto järjesti kursseja kasvomaskien ompelusta.

Opistossa otettiin käyttöön kurssihallinto-ohjelma HelleWin uudistettu versio ja kotisivu uudistettiin niin, että se noudattaa EU:n saavutettavuusdirektiiviä. Kansalaisopistojen liiton KoL:n liittokokoukseen Hämeenlinnassa 25.9. osallistuivat Vuokko Honkaniemi, Jarmo Kumpula ja Leea Keto. Leea valittiin jatkamaan liiton hallituksessa seuraavan kolmivuotiskauden ajan.

Syksyn lähiopetuksessa huomioitiin turvavälit, käsihygienia ja maskisuositus.


TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

5

Luovan toiminnan laulukurssin matinea toteutettiin musiikkivideoina, jotka ovat edelleen nähtävillä opiston YouTube-kanavalla.

Työpaja Junkissa toteutettiin taidekursseja mm. valomaalauksesta.

Kauhavan koulukeskuksen uusi kiipeilyseinä pääsi heti tehokäyttöön seinäkiipeilykursseilla.

Kudontakurssilla valmistui monenlaista, esimerkiksi tämä heti käyttöön päässyt kantoliina.


6

TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

Lukuvuoden aloituspäivä keräsi kävijöitä Opiston tapahtumapäivä pidettiin Kortesjärvellä Kitkan hiihtomajassa ja sen ympäristössä 1.9. Tapahtuma sai suuren suosion ja osallistujia oli toistasataa ympäri opiston aluetta. Ohjelmassa oli maistiaisia kursseilta, kuten laviksesta, risutöistä, porrasjuoksusta ja karaokesta. Myös Koneella koolle- ja Kuntoloikka-hankkeet esittäytyivät tapahtumassa.

Nuutinpäivän kestit Entisen vanhan Vaasan läänin opistot käynnistivät joitakin vuosia sitten perinteen, että kaikkia alueen opistoja kutsutaan yhteiseen vapaamuotoiseen tapaamiseen alkuvuodesta. Järvilakeuden kansalaisopistolla oli järjestämisvuoro ja tapaamisessa oli mukana oman opistomme lisäksi osallistujia Kauhajoen, Lapuan, Järvi-Pohjanmaan, Seinäjoen ja Kurikan kansalaisopistoista, Ilmajoki-Opistosta ja Pietarsaaren suomenkielisestä työväenopistosta, yhteensä 66 henkilöä. Tapaamisessa esitettiin opiston uusin Muistoseuratelokuva ja ohjelmaa oli myös muista opistoista. Niina Kiprianoff luovuttaa nuutinpäivän tontun rehtori Leea Kedolle.

Opiskelijakyselyjen tuloksia Vuoden 2020 aikana toteutettiin kaksi opiskelijakyselyä. Keväällä kartoitettiin opiskelijoiden kokemuksia etäopetuksesta. Syksyllä lähiopetus jatkui, ja silloin kyselyllä haluttiin saada opiskelijoiden ääni kuuluviin koronarajoitusten keskellä. Kyselyt toteutettiin sähköisesti Microsoft Formsin kautta. Kevään etäopetuskyselyyn vastasi 133 opiskelijaa. Heistä 71 %:lle oli tarjottu mahdollisuutta jatkaa kurssia etäopetuksessa. Mahdollisuuteen tarttui 48 % vastaajista. Syitä jättää osallistumatta oli monia, mm. se, ettei etäopetusta koettu kyseisen kurssin kohdalla mielekkäänä tai

tekniikka koettiin hankalaksi. Suosituimmat etäopetuksen kanavat kyselyyn vastanneilla olivat sähköposti, WhatsApp ja Teams. Vastanneista 47 % koki saaneensa hyvin ja 34 % todella hyvin tietoa lähiopetuksen keskeyttämisestä ja etäopetuksen järjestämisestä. Syksyn opiskelijakyselyyn tuli 86 vastausta. 78 % vastaajista oli todella tyytyväisiä syksyn kursseihin Järvilakeuden kansalaisopistossa. Pitkien kurssien jakamista syksyyn ja kevääseen piti hyvänä asiana 48 % ja 45 % oli sitä mieltä, ettei asialla ole väliä. 69 % vastaajista oli sitä mieltä, että opisto oli onnistunut koronatiedottamisessa oikein hyvin.


TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

Digimummot ja virtuaalivaarit kokoontuvat verkossa Järvilakeuden kansalaisopisto sai Stealta rahoituksen Koneella koolle -hankkeelle, jonka tavoitteena on opettaa ikäihmisille sähköisen yhteydenpidon perustaitoja. Digitaidot ovat osoittautuneet entistä tärkeämmiksi koronaaikana ja on niille käyttöä muulloinkin, kun jokin asia estää osallistumasta kokoontumisiin paikan päällä. Koneella koolle -hanke kutsuu ikäihmisiä sähköisten yhteyksien pariin matalan kynnyksen periaatteella. – Opetamme kädestä pitäen, kuinka laite käynnistetään ja kuinka sillä soitetaan vaikkapa näköpuhelu lapsenlapselle, sanoo hankevetäjä Outi Riihimäki. Ellei omia laitteita ole, saa kansalaisopistolta veloituksetta lainaan tablettitietokoneen. Outi Riihimäki esitteli Koneella koolle -hanketta harrastuskauden aloituspäivässä.

Kuntoloikka kannustaa kaikkia Järvilakeuden kansalaisopistossa alkoi vuonna 2020 Leader Aisaparin rahoittama Kuntoloikka-hanke, jonka tavoitteena on edistää alueen kaikkien asukkaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sairauksia liikunnan tuottamien terveyshyötyjen avulla. Tarkoituksena on tuoda jokaisen ulottuville mielekäs liikuntamuoto. Keskeistä hankkeessa on eri toimijoiden kuten yhdistysten, yrittäjien, kuntien liikuntapalveluiden ja kansalaisopiston välisen yhteistoiminnan kehittäminen. Hankkeen avulla perustetaan esimerkiksi erilaisia vertaisryhmiä, liikuntakaveripalvelu sekä testataan virtuaalisen ohjaamisen mahdollisuuksia. Hankevetäjä Eveliina Niemi teki puristusvoiman mittauksia Kitkan urheilumajalla harrastuskauden aloituspäivässä.

Maahanmuuttajaneuvontaa Opisto hoiti Kauhavan maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelua maksullisena palvelutoimintana 1.6.–31.12. välisen ajan. Neuvojina toimivat opiston kieltenopettajat, ja tämän järjestelyn kautta neuvontapalvelun kielivalikoima oli laaja.

7


8

TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

Taiteen perusopetuksen kuulumisia Ensimmäinen teatteritaiteen perusopetuksen lukuvuosi vietiin päätökseen etäopetuksena koronasta huolimatta ja toiminta laajeni syksyllä kahdella uudella nuorten ryhmällä. Koulujen loma-aikoina järjestettiin taidepainotteisia päiväleirejä, joissa lajeina olivat mm. kuvataide, teatteri, videokuvaus, sirkus ja tanssi. Suositut leirit olivat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Opisto lähti mukaan toteuttamaan Kauhavan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman kolmasluokkalaisten vuosittaista teemakokonaisuutta, jonka aiheena on teatteri. Lastenteatteriyhteistyötä viriteltiin myös Lappajärven suuntaan.

Muistoseuroista kasvoi koko illan elokuva Opiston tuottamien paikalliselokuvien sarja sai jatkoa kesällä 2020, kun kolmas osa laajeni koko illan elokuvaksi. Koronarajoitusten takia elokuvan ensi-iltaa ei voitu pitää suunnitellusti vuodenvaihteessa, vaan se siirtyi myöhäisempään ajankohtaan. Uuden elokuvan ”Haku päällä” ohjasi Jukka Mäkinen ja käsikirjoitti Leea Keto. Järviseudun ja Kauhavan alueen harrastajanäyttelijöille valtakunnan tason TV-ohjaaja on tuonut ainutkertaista osaamista. Elokuvan teon mahdollistivat nytkin lukuisat yhteistyökumppanit, vapaaehtoiset avustajat ja kymmenet harrastajanäyttelijät. Mukana oli aikaisempaa enemmän myös nuoria: Evijärven ja Lappajärven taiteen perusopetuksen ryhmistä löytyi vaivatta toistakymmentä lasta esiintyjiksi muutamaan kohtaukseen. Elokuvassa seikkaillaan tällä kertaa muun muassa Kivitipussa ja Tapio Aution ateljeessa Lappajärvellä. Uutena kuvauspaikkana on myös Ylihärmän keskusta. Haku päällä -elokuvan kuvaukset toteutettiin heinä-elokuun vaihteessa tiukassa reilun viikon mittaisessa aikataulussa. Aikaisempaa tarinaa täydennettiin lisäkohtauksilla ja tarina sai myös jatkoa.

Taiteen perusopetuksen teatteriryhmät avustivat elokuvan kuvauksissa. Kuva: Linda Huhtaluhta

Toivomus koko illan elokuvasta on tullut yleisöltäkin useampaan otteeseen.


TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

9

Alahärmäläislähtöinen näyttelijä Juha Ekola ohjasi näyttelijäntyön työpajaa.

Tietoa, taitoa ja teatterigaala -päivä yhdisti harrastajia Aitio-hankkeelle suunniteltu toiminta kärsi pahasti koronarajoituksista, mutta onneksi alkukeväästä ehdittiin järjestää koulutuspäivä ja teatterigaala. Teatteriharrastajat kokoontuivat lauantaina 7.3. Kivitipussa Lappajärvellä. Ohjelmaa oli koko päiväksi. Päivällä vaihtoehtoina oli kaksi työpajaa: näyttelijäntyö (Juha Ekola) ja käsikirjoit-

taminen (Jukka Mäkinen). Ilta huipentui teatterigaalaan, jossa nähtiin alueen teatteri- ja musiikkiporukoiden tekemiä videosketsejä, jaettiin leikkimielisiä palkintoja ja lava oli vapaa omille esityksille. Porukalla oltiin yhtä mieltä siitä, että lisää tällaista!

Joulupostia ikäihmisille -kampanja kutsui joulukorttitalkoisiin Järvilakeuden kansalaisopisto oli ensimmäistä kertaa mukana valtakunnallisessa Joulupostia ikäihmisille -kampanjassa, jossa kerättiin joulukortteja kotihoidon ja asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille. Kampanjaa koordinoi Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot ry ja siinä oli mukana myös Kansalaisopistojen liitto. Maksuton yhden illan joulukorttipaja järjestettiin Alahärmässä, Evijärvellä, Kauhavalla, Kortesjärvellä, Lappajärvellä ja Ylihärmässä. Yhteistyössä pajoja toteuttamassa olivat Härmänmaan, Evijärven ja Lappajärven 4H-yhdistykset. Keräyspisteet löytyivät alueen kirjastoista. Kortteija kertyi kaikkiaan 1 837 kappaletta! Kortit toimitti perille Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Lappajärvellä 4H.

Joulukorttipajassa sai käyttää luovuutta kortin teossa. Tarjolla oli myös opettaja Leena Rissan tunnelmallisia värityskuvia.


10

TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

Hankkeilla kehitetään toimintaa Aimo-hanke parantaa laatua Opetushallituksen rahoittamaa Aimohanketta toteutetaan yhteistyössä Pieksämäen seutuopiston kanssa. Hankkeen tavoitteina on mm. opiston toiminnan jäntevöittäminen, tavoitettavuuden parantaminen sekä opettajien osallisuuden lisääntyminen. Hankkeen kautta vietiin eteenpäin mm. opiston strategiatyötä ja tiedotussuunnitelmaa ja perustettiin Opetiimi, joka tuo paljon opettavien tuntiopettajien äänen kuuluviin ja samalla tarjoaa heille myös työyhteisön ja mahdollisuuden vertaistukeen. Hanke jatkuu kesäkuuhun 2021 saakka.

Oppia ja osallisuutta -hanke opettaa kieltä ja kulttuuria Opetushallituksen rahoittaman Oppia ja osallisuutta -hankkeen tavoitteena on opettaa suomen kieltä ja osallistaa maahanmuuttajia osaksi yhteisöä, esimerkiksi kansalaisopiston kursseille. Hanketoimenpiteinä on järjestetty kielikahvilatoimintaa eri puolilla opiston aluetta. Hankkeen tuotoksina

syntyy myös opetusvideoita suomen opetuksen tueksi: Kaneli Kukon seikkailuja on jo nähtävillä opiston YouTubekanavalla ja lisäksi loppuvuodesta aloitettiin myös suomalaista kulttuuria esittelevien opetusvideoiden kuvaukset. Esiintyjinä ovat paikalliset harrastajanäyttelijät ja maahanmuuttajat yhdessä. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun.

Oppia ja osallisuutta -opetusvideot kertovat Suomen neljästä vuodenajasta. Ensimmäisessä videossa vaihdettiin renkaita autoon.


TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

Hankkeet Kuntoloikka-hanke (päättyy 2022) edistää alueen asukkaiden hyvinvointia sekä kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Rahoitus Leader Aisaparilta. Koneella koolle -hanke (päättyy 2021) tarjoaa ikäihmisille matalan kynnyksen opastusta digilaitteiden käyttöön. Hankkeen kautta voi saada maksutta tablettitietokoneen koekäyttöön. Rahoitus STEA:lta. Oppia ja osallisuutta -hankkeen (päättyy 2021) tavoitteena on haastavien maahanmuuttajaryhmien kuten kotivanhempien tavoittaminen kielikahvilatoiminnan ja helppojen opetusvideoiden avulla. Rahoitus Opetushallitukselta. AIMO-hanke (päättyy 2021) tähtää opiston toiminnan laadun parantamiseen muun muassa strategiatyön kehittämisen kautta. Kumppanina on Pieksämäen seutuopisto. Rahoitus Opetushallitukselta. AITIO-hanke Avaa Ikkunoita Taitoon, Intoon ja Osallisuuteen (päättyy 2021). Hanke kehittää esiintyvien ryhmien yhteistyötä ja järjestää harrastajille tapahtumia ja koulutusta. Rahoitus Leader Aisaparilta. FinEst BandCamp – alueiden ja kansainvälinen kansainvälistymistä edistävä hanke (päättyy 2021): Leader Aisaparin kanssa yhteistyössä toteutetussa hankkeessa kansainvälisyyttä on aktivoitu musiikin avulla, järjestämällä lapsille ja nuorille leirejä sekä työpajoja myös virtuaalisesti. Kumppaneina ovat lisäksi olleet Saarte Koostöökogu Virosta sekä Sisä-Savon kansalaisopisto ja Leader Mansikka. Kansainväliseen osuuteen sisältynyt päätösleiri saatiin toteutettua koronarajoituksista huolimatta. AHTI – Arjen Hallintaa, Tietoa ja Iloa -hanke päättyi vuonna 2020. Hankkeessa järjestettiin muun muas-

sa ilmaista opastusta älylaitteiden käytöstä sekä esimerkiksi luentoja muistisairaan kohtaamisesta. Rahoittajana Opetushallitus.

ProEU verb

ProEUverb-hanke: Alkuvuodesta päättyneessä hankkeessa kerättiin ja käännettiin sananlaskuja Kroatiasta, Portugalista ja Suomesta. Sananlaskut ovat luettavissa kotisivulta www. proeuverb.eu ja siellä on myös nähtävillä Järvilakeuden kansalaisopiston toteuttamia sananlaskuvideoita. Rahoitus Euroopan Unionin Erasmus+ -rahoituksesta. Opettamisen työkalut – täydennyskoulutus vapaan sivistystyön opettajille päättyi 2020. Hankkeessa tarjottiin täydennyskoulutusta erityisesti tuntiopettajille, joilla ei ole pedagogista koulutusta. Hankkeessa olivat mukana Järvilakeuden, Kauhajoen, Kurikan, Lakeudenportin, Seinäjoen ja Teuvan kansalaisopistot sekä Seurakuntaopisto. Hallinnoija Lapuan kansalaisopisto, rahoitus Opetushallitukselta. Tuntiopettajat työelämätaitojen tukijoina -hanke (päättyy 2021) tukee kansalaisopiston opettajien pedagogista osaamista. Hankkeessa ovat mukana Järvilakeuden, Järvi-Pohjanmaan, Kauhajoen, Kokkolan, Kurikan, Lakeudenportin, Lapuan, Seinäjoen, Teuvan kansalaisopistot sekä Ilmajoki-opisto ja Luther-opisto. Hallinnoija Lapuan kansalaisopisto, rahoitus Opetushallitukselta.

Voimaa arkeen - tunnistettu osaaminen elämän voimavaraksi -hanke (päättyy 2021): Hank-

keella toteutetaan työttömille tai työttömyysuhan alla oleville ja alanvaihtoa suunnitteleville aikuisille koulutusta. Hankkeessa ovat mukana Järvilakeuden, Järvi-Pohjanmaan, Kauhajoen, Kurikan, Lakeudenportin ja Lapuan kansalaisopistot sekä Ilmajoki-opisto. Hallinnoija Lapuan kansalaisopisto, rahoitus Opetushallitukselta.

11


12

TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

Opistovuosi pähkinänkuoressa Koronavuoden osallistujamäärät jäivät edellisvuotta vähäisemmiksi, mikä oli arvattavissa jo kevätkaudella. Kaikkea suunniteltua opetusta ei voitu toteuttaa ja osalla kursseista myös ryhmäkokoja jouduttiin rajoittamaan. Päätös jakaa lukuvuoden 2020–2021 kurssit syksyllä pääsääntöisesti kahtia vaikutti todennäköisesti niin, että opiskelijamäärien kato jäi pelättyä vähäisemmäksi. Toteutuneita kursseja oli kaiken kaikkiaan 669, eli määrä ei pudonnut ratkaisevasti edellisvuoden 722 kurssista, vaikkakin toteutuneiden opetustuntien määrä väheni aikaisempaan vuoteen verrattuna. Opetusta toteutettiin myös hankkeiden kautta esimerkiksi älylaitteen käytöstä. Opiskelijoiden nettomäärä (opiskelijat yhteen kertaan laskettuina) oli 3557 (edellisvuonna 4490). Pienempää summaa selittää osaltaan se, että kursseilla oli aikaisempaa vähemmän osallistujia alueen ulkopuolelta. Opistoalueen koko asukaslukuun suhteutettuna opiskelijoina oli viime vuonna 16,8 % asukkaista (edellisvuonna 17,4 %), eli pudotus ei tästä näkökulmasta ollut kovin suuri. Kursseille osallistujien määrä 7745 (edellisvuonna 9906) oli kuitenkin selkeästi aikaisempaa pienempi. Selityksenä saattaa olla, että yksittäiset opiskelijat pohtivat aikaisempaa tarkemmin, mille kurssille osallistuivat. Myös sillä oli vaikutusta, että suuria osallistujamääriä keränneitä yleisöluentoja ei voitu järjestää aikaisempaan tapaan.

Kurssien lukumäärän kehitys 740

740

720

720

700

700

680

680

660

660

640

640

620

620

600

600

580

580

560

560

2016

2017

2018 1

1 2019

2020

2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020

Netto-opiskelijat ja muualta tulleet 4000 3500

258

346

258

726

210

3169

3216

3088

3038

3347

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2016

2017

2018 Sarja1

Järvilakeuden netto-opiskelijat Netto-opiskelijat alueittain muualta tulleet opiskelijat Netto-opiskelijat alueittain

2019

2020

Sarja2

1200 1000

Netto-opiskelijoiden osuus väestöstä Netto-opiskelijoiden Netto-opiskelijoiden Netto-opiskelijoiden osuus osuus osuus väestöstä väestöstä väestöstä

302 miehet naiset

302

800

23000 2300023000

600

18,0018,00 % 18,00 % % 17,5017,50 % 17,50 % %

22500 2250022500

400

146 146 126

200

424 424359

0

ä vi jär ärm Alahärmä Evi

h Ala

22000 2200022000

798 126

359

151798 62 214

21500 2150021500

17,0017,00 % 17,00 % %

82 2100021000 21000 351

62

20500 2050020500 241 214

16,5016,50 % 16,50 % %

151 351

16,0016,00 % 16,00 % %

82

15,5015,50 % 15,50 % %

241

14,5014,50 % 14,50 % %

15,0015,00 % 15,00 % %

20000 2000020000 14,0014,00 % 14,00 % % 20162016 2016 20172017 2017 20182018 2018 20192019 2019 20202020 2020 ä

i vi va ärv rm jär ha Evijärvi hä esj pa Kauhava t r p Yli La Ko

u Ka

Naiset

Kortesjärvi

Miehet

Lappajärvi Ylihärmä Väestö Väestö VäestöNetto-opiskelijat Netto-opiskelijat Netto-opiskelijat


13

TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

Kurssilaisten määrä valtionosuuskursseilla ja muilla kursseilla kurssilaisten määrä muilla kursseilla 12000 kurssilaiset valtionosuuskursseilla

10000 8000 6000 4000 2000 0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sarja2 402

115

44

68

47

95

30

30

138

13

323

450

Sarja1 8947 9108 9541 9283 10066 9246 8068 8003 8421 7887 9583 7295 Sarja1

Sarja2

Opetustuntien jakauma pääluokittain

Opetustuntien jakauma pääluokittain

Historia, yhteiskunta ja talous 0,38 %

Kielet 16,45 %

Tanssi ja liikunta 27,08 %

Kuvataiteet ja muotoilu 6,94 %

Kotitalous, maaja metsätalous Terveydenhoito 1,81 %

Esittävä taide ja kirjallisuus 8,05 %

Tietotekniikka 0,77 % Kädentaidot 17,18 %

Musiikki 17,83 %

Muu koulutus 3,07 %

, yhteiskunta ja talous

Kielet

Kuvataiteet ja muotoilu

Kotitalous, maa-ja met

enhoito

Tietotekniikka

Kädentaidot

Muu koulutus


14

TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

Opiston talous Koronavuoden tilinpäätös jäi alijäämäiseksi, mitä selittää ensisijaisesti aikaisempaa pienemmäksi jäänyt kurssimaksujen kertymä. Myös muita tuloja kertyi edellisvuotta vähemmän. Lähiopetuksen keskeytyminen keväällä toi runsaasti paineita sekä henkilökunnan digiosaamiseen että laitteistoihin. Jotta opetusta ja etäpalavereja voitiin toteuttaa, opettajien ja henkilökunnan käyttöön oli hankittava poikkeuksellisen paljon erilaista tietoteknistä laitteistoa. Myös erilaisten desinfioimisaineiden ja suojavarusteiden hankinta aiheutti runsaasti ylimääräisiä kustannuksia. Vaikka opetustunteja kertyi tavallista vähemmän, vuokrakulut eivät juurikaan pienentyneet, sillä osallistujamääriä jouduttiin rajoittamaan esimerkiksi suuria opiskelijamääriä keränneillä liikuntakursseilla. Toimintavuotta leimasi poikkeuksellisen suuri määrä eri hankkeita, joihin suunniteltuja toimenpiteitä ei kuitenkaan voitu toteuttaa likikään suunnitellulla tavalla. Päätökseen saatiin kuitenkin AHTI-hanke, jonka puitteissa annettu maksuton digiopastus tuli eittämättä tarpeeseen. STEA:n rahoittama, kesällä käynnistynyt Koneella koolle -hanke toi sekin apua etenkin ikäihmisten digiosaamiseen. Muut, vuonna 2020 päättymään suunnitellut hankkeet saivat lisäaikaa toteuttamiseen joko ilman pyyntöä tai erillisestä hakemuksesta. Päätös vaihtaa työeläkeyhtiö Keva toiseen työeläkeyhtiöön Ilmariseen työllisti opiston henkilöstöä ja hallintoa myös vuonna 2020. Asiaa selviteltäessä osoittautui, että Kevalla on oikeus periä opistossa sekä aikaisemmin jäseninä olleilta että nykyisiltä jäsenkunnilta opistoon liittyviä eläkemenoperusteisia maksuja. Epäselvää oli kuitenkin se, onko Vimpelin kunnalla oikeutta periä tämä maksu edelleen Järvilakeuden kansalaisopistolta, koska se ei ole ollut yhdistyksen jäsen enää yli kymmeneen vuoteen. Vimpelin opistolle lähettämästä laskusta jätettiin ensin

Menojen jakauma Vuokrat 9% Muut menot 21 %

Palkka- ja matkakulut 70 %

Tulojen jakauma Kunnat 26 %

Kurssimaksut ja muut tulot 16 %

Valtio 58 % sis. 8 % koronaavustusta

oikaisuvaatimus Vimpelin kuntaan ja edelleen 18.5.2020 kunnallisvalitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Asiasta ei ole vielä saatu ratkaisua. Liikevaihto oli 1 056 167 €. Vaikka opetusta toteutui tuntimäärillä mitattuna tavallista vähemmän, koronavuosi oli kaikkineen stressaava ja työntäyteinen. Kurssien peruminen, siirtäminen, jakaminen kahtia tai uuden kokoontumispaikan etsiminen teettivät runsaasti työtä. Muutoksista aiheutui työn lisäksi myös kuluja, sillä opiskelijoille tiedotettiin aina muutoksista tekstiviestein tai muulla tavoin.

Opetuksen keskeytyessä keväällä kaikille tuntiopettajille maksettiin palkkaa vähintään kahden viikon ajalta, vaikka opetusta ei olisi voitukaan jatkaa etänä. Toimistohenkilökunta siirtyi pääsääntöisesti etätöihin keväällä, kun suositus etätöistä saatiin. Matkakustannuksissa toki säästettiin, mutta kustannuksia syntyi tavallista enemmän tietotekniikasta ja tiedottamisesta. Ylimääräisiä kustannuksia voitiin kuitenkin kattaa valtion erillisen korona-avustuksen turvin. Avustusta tuli hakea erikseen ja siitä saatiin päätös syyskaudella.


TOIMINTAKERTOMUS 2020 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS

15

Hallinto Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven alueella toimivan kansalaisopiston ylläpitäjänä on kannatusyhdistys. Kannatusyhdistyksen jäseniä ovat alueen kunnat, jotka valitsevat edustajansa yhdistyksen vuosikokouksiin. Kukin jäsenkunta voi valtuuttaa yhden edustajan alkavaa asukasluvun tuhatlukua kohden. Kannatusyhdistykseen on kuulunut kauden 2017– 2021 ajan 24 edustajaa. Syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma sekä valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kannatusyhdistys valitsee myös hallituksen puheenjohtajan, joka toimii aina kaksi vuotta kerrallaan. Puheenjohtajuus vuorottelee Kauhavan ja Evijärven/Lappajärven välillä. Vuosikokouksessa hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin koronarajoitusten takia poikkeuksellisesti vasta 26.8. Kokous oli Kauhavan Alahärmässä Raitin navetassa ja siihen osallistui 14 edustajaa. Evijärven Nuorisoseuralla 29.10. pidetyssä syyskokouksessa oli mukana 15 edustajaa. Syyskokouksessa puheenjohtajaksi vuosille 2021 ja 2022 valittiin Anna-Liisa Niemi ja hänen varajäsenekseen Leena Vainionpää Kauhavalta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Övermark Lappajärveltä. Laura Jokisen varajäseneksi valittiin VeliMatti Lillbacka, muilta osin hallitusjäsenyydet pysyivät ennallaan. Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi Riika Rintakangas Evijärveltä, esittelijänä ja sihteerinä Leea Keto. Hallituksen kokouksista kaksi pidettiin etäkokouksina Teams-työkalun välityksellä.

Kannatusyhdistys Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Evijärvi (2017–2021): Haapasaari Rita Lehto Sakari Jokela Tarja Mäkelä Ann-Helen Vinkanharju Juha Kattilakoski Vily Kauhava (2017-2021): Ekola Marko Lindholm Marko Hakola-Sippola Eila Rantamäki Heidi Huhtala Ari Valkeinen Asko Karling Carl-Gustav Hietala Juha-Pekka Kipinoinen Juha Sui-Tuomaala Hannele Kunnari Marita Porre Suvi Mäki Heli Keisala Jenni Mäkelä Markku Ylikoski Asko Muotio Marjo Haapala Tuula Niemi Anna-Liisa Vuorinen Anna-Maija Niemistö Jaakko Pahkajärvi Jussi Orrenmaa Timo Virrankoski Ville Peltola Erkki Peltola Asko Petäjäniemi Inga Takala Tuija Risku Hilkka Korpi Lea Valkeinen Helena Aro Maarit Ylipelkonen Markku Lammi Jorma Lappajärvi (2017–2021): Ala-aho Ville Savola Johanna Honkaniemi Vuokko Angervisto Päivi Kangastie Arvi Keto Reijo Savola Sami Viitala Maarit

Hallitus Hallituksen varsinaiset jäsenet v. 2020 ja osallistumiset kokouksiin: Riika Rintakangas, Evijärvi 5/6 Anna-Liisa Niemi, Kauhava 6/6 Marika Tervanen, Kauhava/Ylihärmä 3/6 Jarmo Kumpula, Kauhava/Kortesjärvi 5/6 Hannu Övermark, Lappajärvi 4/6 Laura Jokinen, Kauhava/Alahärmä 5/6

Hallituksen varajäsenet v. 2020 ja osallistumiset kokouksiin: Minna Niinistö, Kauhava/Ylihärmä 2/6 Mari-Elina Kottari, Kauhava/Kortesjärvi 1/6 Vuokko Honkaniemi, Lappajärvi 1/6 Mirva Uusitalo, Evijärvi Eero Paavola, Kauhava Aurora Känsäkangas, Kauhava/Alahärmä


Pidetään yhteyttä! Rehtori Leea Keto puh. 050 326 3188 leea.keto@jarvilakeus.fi Toimistosihteeri Pia Viinikka puh. 050 4711 555 pia.viinikka@jarvilakeus.fi Toimistosihteeri Riitta Tähtinen puh. 050 4700 583 riitta.tahtinen@jarvilakeus.fi Päätoiminen tekstiilityönopettaja Tuula Latomäki puh. 050 359 7437 tuula.latomaki@jarvilakeus.fi Päätoiminen musiikinopettaja Jari Rannanjärvi puh. 0400 219 640 jari.rannanjarvi@jarvilakeus.fi Kurssisuunnittelu, tiedotus Maaria Koivula-Talkkari puh. 040 562 1587 maaria.koivula-talkkari@jarvilakeus.fi Aitio-hanke, kurssisuunnittelu Jarmo Kumpula puh. 0400 692 908, jarmo.kumpula@jarvilakeus.fi

Kotisivu:

www.jarvilakeus.fi

Järvilakeuden kansalaisopisto

AIMO-uutiskirje ja some:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.