Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo

Page 97

velasta. Jos tämä jäsenyhdistys hankkii velkansa muualta, emoyhdistys voi taata velan hallituksen päätöksellä. Hallitus ei voi tehdä päätöstä velan eikä takauksen antamisesta, jos tämä ei liity mitenkään yhdistyksen toimintaan eikä tue sen tarkoitusta. Velan ottamisen suhteen periaate on sama kuin edellä. Yhdistyksen varallisuuteen ja tuloihin nähden pienet päätökset voi tehdä hallitus, suurempiin vaaditaan yhdistyksen kokouksen tai valtuuston kokouksen päätös. Hallitus voi siis omalla päätöksellään ottaa pienehkön rahoituslainan, joka maksetaan pois, kun luvattu avustus saadaan. Pitempiaikaisesta ja/tai suuremmasta lainasta tulee tehdä päätös yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa. Arpajaiset Erilaisia arpajaisia ovat miniatyyriarpajaiset, pienarpajaiset ja tavara-arpajaiset. Niissä kaikissa palkintona voi olla vain tavaraa. Miniatyyriarpajaisia voivat järjestää muun muassa rekisteriin merkityt yleishyödylliset yhdistykset, vakiintuneet harrastusryhmät, koululuokat ja työyhteisöt. Niissä arpojen yhteenlaskettu myyntihinta saa olla enintään 500 euroa ja voittojen tulee olla vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta ja pienimmän voiton arvon vähintään arvan hinta. Lisäksi arpojen myynnin ja arvonnan tulee tapahtua samassa tilaisuudessa. Niiden tarkoituksena tulee olla yleishyödyllisen toiminnan edistäminen. Miniatyyriarpajaisiin ei vaadita lupaa. Pienarpajaisia voivat järjestää yleishyödylliset yhdistykset. Myös esimerkiksi koululuokat ja opintoryhmät voivat järjestää pienarpajaiset opiskelun tai harrastustoiminnan tukemiseksi, kun arpajaisten toimeenpanosta vastaa 97


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.