Järjestöhautomo - Organisationssmedjan - Organization Incubator

Järjestöhautomo - Organisationssmedjan - Organization Incubator

Helsinki - Tampere - Vaasa, Finland

Järjestöhautomo tukee monikulttuurisia järjestöjä sekä maahanmuuttajajärjestöjä toimimaan aktiivisesti ja itsenäisesti suomalaisessa järjestökentässä.

----

Organisationssmedjan ger stöd till multikultur- och invandrarföreningar för att hjälpa dem fungera aktivt och självständigt på det finländska föreningsfältet.

----

Organization Incubator is a program which supports immigration associations and multicultural associations helping them to work independently alongside other Finnish organizations.

www.jarjestohautomo.fi