Page 1

et blad for oss på Siggerud utgave 2 - 2011

vi rydder for livet

årets store TV-innsamlingsaksjon

blå messe

1. desember

natteravnene

kunstgressbane på grusbanen

på Siggerud

Ski blir prostesete

utgitt av Siggerud Menighet


En uvirkelig virkelighet av sogneprest Tom Egil Nordengen

Det har på mange måter vært en underlig sommer. Naturen har så visst ikke vist seg fra den beste siden. Både livsverk og arbeidsplasser er blitt raser av flom og ras, med mennesker som fortvilte tilskuere. Men det som har gjort dypest inntrykk på de fleste av oss hendte 22. juli. Da det uvirkelige ble virkelighet nettopp fordi vi ikke trodde det var mulig. Blomstene på Domkirkeplassen er ryddet bort. Vi går ikke lenger i rosetog eller holder hender på facebook. De fleste av oss er tilbake i hverdagen, men ikke alle. For noen har hendelsene den 22. juli satt dype spor. Spor som ikke forsvinner, spor man for alltid vil bære med seg. I handling må vi i tiden som kommer vise oss som de medmenneskene vi gjennom blomster, tog og facebookkampanjer har vist at vi ønsker å være. Da den lovkyndige ville sette Jesus på prøve, var et av spørsmålene: ”hvem er min neste?” Så fortalte Jesus lignelsen om den barmhjertige samaritan (Lukasevangeliet kap. 10). Mannen som gjorde det han kunne, for et menneske i akutt nød. Her var ikke store flotte ord i fokus, her var det mye heller handling som var det viktige. Nestekjærligheten var så stor at det var umulig å se en annen vei, det var umulig å gå forbi uten å gjøre noe. ”Gå du og gjør som han,” sa Jesus til den lovkyndige. Dersom vi gjør det samme, skaper vi det samfunnet vi etter 22. juli så tydelig har vist at vi ønsker oss. - Lykke til –

aktiviteter:

Babysang - tirsdag kl. 10.00 Vi synger med barna, bruker instrumenter og sier regler. Etter babysangen serveres det lunsj til alle fremmøtte. Småbarnsang - mandag kl. 10.00 Et utvidet tilbud til deg som har små barn 1 - 3 år, og er hjemme på dagtid. Vi møtes i kirken hver mandag kl. 10, synger og hygger oss med barna, og avslutter med felles lunsj. Jubelgjengen - tirsdag kl. 17.30 Tirsdag kl. 17:30 til 18:15 er det kor og samvær for barn fra 3 år og opp til og med 1. klasse. Tilbudet er for alle, og gratis. Bønnesamling - mandag kl. 11.00 De fleste mandager samles vi i kirken for bønnestund mellom 11.00 og 12.00. Ledere for bønnesamlingene er Ellen Overrein, Elna Jørgensen og Jorid Holand Hansen. Seniortreff Treffene som tidligere ble holdt på Siggerud gård holdes nå hjemme hos Ellen Overrein. Det serveres lunch med te eller kaffe. Det er ofte en gjest som holder andakt eller foredrag. Juletrefest - 8. januar 2012 Hvert år arrangerer Siggerud Menighetsråd juletrefest for alle barn på Siggerud. Juletrefesten vil bli gjennomført søndag 8. januar.

Kjærlighetens nærkamp med det onde

Preken i Oslo Domkirke 29. juli 2011 AV SUNNIVA GYLVER Vi har vært igjennom en vond, vanskelig og uvirkelig uke. Vi har fått et glimt av en utrygg og voldelig virkelighet som de fleste av oss vanligvis er forskånet fra, men som altfor mange mennesker i verden kjenner på kroppen. Vi er blitt minnet på hva som kan bo i og hentes fram i oss mennesker - av hat og grusomhet, men også av mot og kjærlighet. Jeg tror ikke det er en mening med alt som skjer. Dette var meningsløst for de fleste andre enn ugjerningsmannen selv. Ikke minst som kirke skal vi være forsiktige med å gi kjappe og enkle svar - noen ganger har vi lett for å gjøre det. Men det er forskjell på å si at det er en mening MED alt - og at det går an å skape mening i alt, ved Gud og menneskers hjelp. Etter hvert har vi nå fått navn og ansikt på de drepte. Vi har fått høre og lese hva de har betydd for menneskene rundt seg – som sønner og døtre, mødre og fedre, kjærester, søsken, venner og kolleger. Mennesker over hele landet er direkte berørt. Mange små og store steder har overlevende, – ungdommer

som bærer på traumatiske opplevelser; helt forskjellige fra de fleste andres erfaringer. De trenger gode fellesskap som kan romme, lytte, støtte, gi håp, gå ved siden av - i lang, lang tid framover. Så er det alle oss andre, som er berørt fordi vi er en del av det norske samfunnet og det norske “’vi” - kanskje har vi selv ungdommer i huset; kanskje har vi selvopplevd vold og utrygghet hjemme; kanskje har vi selv nettopp lidd et stort tap eller har flyktet fra et land i krig; kan hende er vi muslimer eller har muslimske venner som var livredde før det ble bekreftet at det var en etnisk norsk enkeltperson som sto bak ugjerningene. Uansett trenger vi alle å sørge eller bearbeide på vår måte. Få ha de følelsene og de tankene vi har, og få dele dem med noen. Gud har rom for det - har vi det? Alle trenger vi å være ekstra oppmerksomme på menneskene rundt oss og øve oss i å være gode medmennesker. Det handler om mer enn blomster og lys - om å ta en telefon, vaske et gulv for noen, passe et barn, spørre den andre


babysang og småbarnsang i kirkestuen Alle er hjertelig velkomen! Babysang er en uformell samling for foreldre med sine babyer. Vi har ca en halv time hvor vi synger kjente og kjære barnesanger, rim og regler. Vi bruker de samme sangene hver gang slik at både babyer og foreldre kjenner de igjen. Etter gjennomført samling, kan babyene sosialisere på gulvet, mens foreldrene blir servert lunch. En uformell møteplass hvor du blir kjent med andre småbarnsforeldre på Siggerud. Det er ingen påmelding, bare å møte opp i Kirkestua tirsdager kl. 10.00. Lunsjen koster 30 kr hver gang, babysang-tilbudet er gratis.

Småbarnsang er et nytt tilbud for deg som er hjemme på dagtid med barn i alderen 1-3 år. Dette ble startet som et resultat av ønsker for foreldre som tidligere har gått på babysang. Vi har en halvtime samlingsstund hvor vi synger kjente og kjære barnesanger. Vi bruker mye rytmeinstrumenter, noe som er veldig populært blant de fremmøtte barna. Etter samlingsstunden serverer vi lunch, og barna kan leke fritt mens de voksne drikker kaffe og kan snakke sammen. Lurer dere på noe er det bare å ta kontakt med Mette Lilleeng; telefon 95 92 88 83, eller lilleeng1@hotmail.com

bruker svart magi. Humlesnurr sier at det avgjørende ikke er Valghattens forslag, men Harrys valg. - Det er de valg du gjør, som forteller hvem du er. Alle mennesker bærer på både godt og ondt. Vi er skapt i Guds bilde, med evnen til å elske, men også med lysten til det onde i oss. For de fleste av oss handler om å fortelle en gang til. Alle trenger det ikke om “lysten til grusomhet”, vi også å tenke gjennom hvordan vi men grådighet, likegyldighet, egoisme, kan engasjere oss i nabolag, i politikk, som er med på å opprettholde det ondes i frivillig arbeid, i debatt på nettet - og makt i verden. Salmedikteren Svein Ellingsen (som selv har mistet barn) slik være med og styrke fellesskapet. har et salmevers som jeg ber når livet er Som kronprinsen sa på Rådhusplassen: som tyngst: “Selv om ubesvarte hvorfor Vi kan ikke gjøre det som skjedde, ugjort. stadig dirrer i vårt hjerte, ber vi: Herre, Men vi kan velge hva det skal gjøre med gi oss tro. Tro på deg som kjemper med oss. Det er et viktig valg som vi må ta på oss, fylt av kjærlighet i nærkamp med nytt og på nytt i tiden som kommer. Vi det ondes makt i verden.” (S97 75,3) står hele tiden overfor viktige valg, men vi tenker ofte ikke over det. I sommer Gud er kjærlighet - en kjærlighet som har jeg tenkt mye på noe rektor Humle- er sterkere enn døden og ondskapen, snurr sa til Harry Potter. Harry kjenner selv om det ikke alltid virker sånn. på og frykter sitt eget indre mørke; han Siste ord er sagt - og det er ikke dødens er redd for at han er mer ond enn god. og ondskapens ord, men Guds, livets, Og han kan ikke glemme at Valghatten, kjærlighetens ord. Siste ord er allerede som plasserer de nye elevene på troll- sagt, men her i vår verden og våre liv mannsskolen i det skolehuset de passer gjør vi hver dag små og store valg som best, hadde foreslått at han kunne forteller hvem vi er. komme i Smygard: Huset for de dyktige, Det er ikke helt sant. For Gud forteller men kalde, egoistiske, slue, som gjerne oss noe om hvem vi er, uavhengig av

Det er ingen påmelding. Møt opp i Kirkestua mandager kl. 10.00. Samlingsstunden er gratis. Lunsjen koster 30 kroner hver gang.

våre valg: At vi er skapt og elsket av Gud og kan få være Guds barn, at den korsfestede og oppstandne døde og oppsto for oss alle. Likevel må vi, hver dag, gjøre våre valg, som forteller andre mennesker - og oss selv - hvem vi er. “Kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender,” skriver Paulus til vennene sine i Kolossæ (Kol 3,I4). Det er et valg. Vi kan velge å kle oss i kjærlighet. Kjærlighet som Gud er og gir oss, og ber oss dele med andre. Kjærlighet - som i praktisk omsorg og hjelp, lyttende ører, forbønn, tydelig inkluderende nærvær i debatter på nett eller på jobben, politisk engasjement, blikk for dem som faller utenfor. Vi kan ikke og trenger ikke klare det helt av oss selv. Gud er her med oss - i alt det vonde og alt det gode. Gud har selv kjent angsten og lidelsen på sin egen kropp og sørger med oss, kjemper med oss, lytter til oss. Gud er det skjulte nærvær på dager som disse, fylt av fravær - og vi kan velge å være nærværende for hverandre. I dag - og i lang tid framover. “Nå er livet gjemt hos Gud, vi overgir alt til ham. Håpet er tent i tyngste sorg. Ingen er glemt av Gud.” (NoS 866,1)


Natteravn på Siggerud Natteravnene har eksistert på Siggerud siden slutten av 90-tallet.Vi er helt alminnelige voksne med sunn fornuft. Vi ferdes utendørs og er synlige i gatebildet, vi observerer og hjelper. Vi lytter og gir veiledning når barn og unge tar initiativ, og henviser alvorlige problemer til foreldre, politi eller andre. Det er klare retningslinjer for hvordan en Natteravn skal oppføre seg. Vi skal ikke legge en demper på de unge eller virke moraliserende. Vi skal fremstå som gode forbilder. Natteravnene blander seg ikke inn i uroligheter, men kontakter hjelp om nødvendig. Vi hjelper til med å sende ‘forulykkede’ barn og unge hjem, til legevakt eller lignende. Dette skal gjøres ved å tilkalle taxi eller politi. I noen tilfeller har også natteravnene kjørt de unge hjem og sett til at vedkommende kommer seg trygt hjem. Når og hvor ofte natteravnene er ute og vandrer, varierer etter lokale behov. Det er hensiktsmessig å være tre i en gruppe når man ravner, og gruppen bør bestå av både kvinner og menn.

På Siggerud er vi ca. 35 stykker som er ute og ravner hver helg. Et team består av normalt 2 til 3 personer. Vi er ute og går fredager fra kl.21:00-01:00 og lørdager fra kl.22:00-02:00. Vi følger stort sett skolekalenderen for når vi går, og vi går ikke i ferier. På vinterstid går vi kun på lørdager. Vil du bli natteravn? Natteravnene kan tilby god mosjon, god kontakt med andre på Siggerud, god kontakt med politiet og god kontakt med Siggeruds unge. Det er ulønnet og rusfritt når man er ute og ravner. Har du lyst til å være med så ta kontakt med leder for natteravnene: Kai Stenberg Tlf: 99162160 e-mail: kai.stenberg@ergogroup.no

Vi har en spennende konfirmanttid å se fram mot! Det starter allerede med et informasjonsmøte uka før høstferien og så er vi i full gang igjen etter høstferien er over med 28 flotte konfirmanter. Fram mot konfirmasjonen som er 2. september 2012, skal de være med på temasamlinger, bli-kjent-happening i Langhus kirke sammen med alle konfirmantene i Langhus, de skal være med å samle inn penger for Kirkens Nødhjelp og de skal selvfølgelig på leir som er høydepunktet for oss alle. Nytt fra i år er at vi skal gjøre Kirkens Nødhjelp sin aksjonsdag til en hel dag der vi feirer gudstjeneste sammen, vi har temasamling der vi skal foreberede oss til å gå ut med bøsser senere på dagen rundt på hele Siggerud. I tillegg skal vi, sammen med konfirmantene på Langhus, være med på å lage en konsert på våren som skal vises fram samme helgen. Det kommer til å bli veldig spennende! Vi gleder oss sammen med hele menigheten til å bli kjent med konfirmantene og deres familier. Ta kontakt med kateket Lene Beate Østerås hvis du lurer på noe. lene@ski.kirken.no eller tlf 67208217/98241144

En natteravn... • er voksen i alder og framferd • skal ha evne til å tenke rasjonelt • er en edru person • en rusfri person • er et ansvarsfullt menneske • er viktig for å skape trygge nærmiljø • er ikke oppfarende eller aggressiv • har ikke fordommer • skal være et godt forbilde • skal ikke virke truende • skal være synlig • skal observere • lytter til, og snakker med barn og unge • vandrer ute i gatene kveld og natt • er ikke “reservepoliti”! • er kledd i gule jakker/vester med natteravnenes logo • er opptatt av å trygge sitt lokalmiljø • er blid og vennlig • er forsikret i Tryg Forsikring

Oppdatering -

kirkegårdsutvidelsen Som de fleste nok har lagt merke til, skjer det ting ved kirken. Gravearbeidet er godt i gang. Prosjektet går som planlagt, og grunnarbeide og VVA-arbeider skal være avsluttet innen medio desember. Gartnerarbeid med tilsåing og planting utføres våren 2012, og skal være avsluttet 1. juni.


Vi rydder for livet 23. oktober er det tid for årets store TV aksjon. I år går midlene til Norsk Folkehjelp og det arbeidet de gjør for å rydde miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt i Europa, Afrika og Asia. Hver eneste dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner- og klasevåpen. Dette er en forferdelig trussel for menneskene som bor i disse områdene. Miner og klasebomber ligger gravd ned over alt. Det ikke uvanlig å finne eksplosiver på skoleveier, lekeplasser, dyrket mark eller langs veien. Bare i Laos ligger det igjen 70 millioner klasebomber etter Vietnamkrigen.

Det finnes ikke en løsning på rydding av miner og klasebomber. Hvert område har spesielle utfordringer og egenskaper, avhengig av konfliktens omfang, lengde og type. Landskap, klima og infrastruktur setter også betingelser. Derfor har Norsk Folkehjelp utviklet en komplett verktøykasse for mine- og eksplosivrydding. Kartlegging av problemet, manuell rydding, minehunder og mekanisk rydding. Det handler om å gi millioner av mennesker trygghet! For mer informasjon se Norsk Folkehjelp sine hjemmesider på www.norskfolkehjelp.no og www.tvaksjonen.no.

Norsk Folkehjelp graver frem og uskadeliggjør miner og klasebomber hver dag i 15 ulike land. Det er et tidkrevende arbeid, hvor hver kvadratmeter blir søkt gjennom, før området kan overlates til lokalbefolkningen. Det er dette arbeidet pengene fra årets TV-aksjon skal gå til.

Kirkevalget 2012

Det nye menighetsrådet består av:

12. september ble det gjennomført kirkevalg. Valgdeltakelsen på Siggerud var 14%, dette er en svak økning sammenlignet med valget for to år siden.

Bjørn Egil Brekke Frid Brune Nordheim Mette Lilleeng Janne Bigseth Bjarne Tendø Kjeldsen Carsten Pieper

Det nye menighetsrådet på Siggerud er stemt inn for en periode på 4 år. Det vil bli konstituert i oktober På første møte vil det bli valgt leder, nestleder og

Varamedlemmer: medlemmer for Ski Kirkelige Fellesråd. Eva Kristina Bornström For mer detaljer om valget og resul- Monica Meyer Henning Ohnstad Pehrson tatet, besøk www.kirken.no.

Ny bibeloversettelse Den 19. oktober lanserer Bibelselskapet en ny oversettelse av hele bibelen på både bokmål og nynorsk. Det er over 30 år siden sist, og på høy tid mener mange. De nye oversettelsene tar hensyn til at tekstene skal være språklig forståelige for oss moderne mennesker. Samtidig er det lagt stor vekt på at oversettelsen skal formidle Bibelens grunntekst så nært som mulig.

Hvorfor skal man så forandre på bibeltekstene? Jo, hvis Bibelen skal kunne si oss noe inn i vår tid, er det viktig at ikke språket er gammeldags. Når persongalleriet i Bibelen snakker mitt språk blir budskapet aktuelt. Ord vi tidligere ikke har skjønt kan få ny mening og bli viktige.

Siden den forrige oversettelsen i 1978 har forskere fått ny kunnskap gjennom funnet av Dødehavsrullene. Det norske Oversettelsesarbeidet ble påbegynt i 1999. En rekke teologer, språk har også endret seg mye på 30 år. Derfor trengs det en språkforskere og skjønnlitterære forfattere har samarbeidet ny oversettelse, til bruk for oss og kommende generasjoner. om bibeloversettelsen. I 2005 utga Det Norske Bibelselskap Den nye bibeloversettelsen tas i bruk i Siggerud kirke fra Det nye testamentet i ny språkdrakt, som lå nærmere den 1. søndag i advent 2011, den 27. november. greske grunnteksten og samtidig var like språklig moderne Les mer på www.bibel2011.no som tidligere oversettelser.


Kunstgress på Siggerud i 2012 I 2012 skal vi omsider få en oppgradering av ærverdige Siggerud banen (“Sumpmyra Stadion”) og det er sannelig på tide. Vi er sikker på at kunstgressbanen vil gi store ringvirkninger for lokalsamfunnet og at den med sikkerhet vil bidra til økt aktivitet blant barne- og ungdomsgruppene også utenfor organiserte former for idrett. En voksende andel av idrettsglade barn på Siggerud og et ønske om at våre barn skal kunne bedrive idrett på samme premisser som andre barn i kommunen, var motivasjonen for at Kunstgress-komiteen ble dannet i 2008. Med bistand fra Akershus idrettsforening ble et forprosjekt utført mars 2009 og kostnadsrammen ble estimert til å være drøye 4,4 mill. Søknad om bevilgning av tippemidler ble overlevert Ski Kommune samme vår. Tilbakemeldingen fra kommunen om at prosjektet vil la seg tidligst realisere om 8-10 år, samt en kombinasjon av komitemedlemmer i tidsklemmen tok brodden av engasjementet samme år. Siden behovet for en kunstgressbane er fremtredende ble det vinteren 2010/2011 enighet om at vi skulle vurdere mulighetene for å reduseres prosjektets størrelse til en syver bane (halv fotballbane), slik at vi muligens kunne realisere prosjektet innen rimeligere tid. Ski Kommune fremmet saken våren 2011 og dette var også startskuddet for å prøve å påvirke politikerne til å ta de rette beslutningene. Det ble gjennomført befaringer av anlegget og politikerne stilte gladelig opp til informasjon, kaffe og kake (rester fra årets 17. mai feiring).

hvor Ski Kommune bidrar med 500 000 kr i anleggsbidrag, de forskutterer tippemidler, i tillegg til at merverdigavgiften blir refundert. Ski Kommune blir stående som eier av anlegget. Prosjektet vil høyst sannsynlig bli gjennomført i 2012 og banen vil bli lokalisert på den eksisterende banen i området nedenfor klubbhuset. Hvorvidt prosjektet blir ferdigstilt i løpet av våren eller sommeren 2012 er fortsatt usikkert. Prosjektgruppen vil bestå av prosjektmedlemmer fra relevante avdelinger innen kommunen og et medlem av Siggerud IL. Ski Kommune vil stå som prosjektleder. Siggerud IL skal bidra med en egenandel på 340 000 kr. For å redusere bruken av oppsparte midler, vil man hente finansiering fra blandt annet reklameinntekter (arenareklame) og salg av t-skjorter.

Det er fortsatt mulig å få reservert sponsorplass på tribunen, Prosjektet ble enstemmig vedtatt igjennom alle instanser. og det er mange t-skjorter til salgs. Kostnadsrammen for prosjektet ligger på 1,8 mill kroner,

Ny Gudstjenesteliturgi Samtidig med at den nye bibeloversettelsen tas i bruk, skal vi også begynne arbeidet med hvordan søndagens gudstjeneste skal feires i vår kirke. I april 2011 vedtok Kirkemøtet gudstjenestereformen for Den norske kirke, med ny dåpsliturgi og nattverdsliturgi. Målet er at reformen skal bidra til fornyelse, engasjement og oppslutning om menighetens gudstjenestefeiring. Involvering, stedegenhet og fleksibilitet har fra starten av vært 3 stikkord som er retningsgivende for reformarbeidet. Gjennom året vil vi prøve ut de forskjellige forslagene og mulighetene den nye ordningen gir oss. Målet er at

vi skal kunne feire en gudstjeneste som tar våre liv og våre behov som troende mennesker på alvor. Innen 1. søndag i advent 2012 skal alle menighetsråd ha vedtatt og tatt i bruk sin lokale grunnordning for gudstjenestefeiring. Grunnordningen skal etter vedtak i menighetsrådet gå til menighetsmøte for uttalelse og sendes tjenestevei til biskopen for godkjenning. Gudstjenesteutvalget i Siggerud menighet har en stor og viktig oppgave foran seg, og vil kunne legge føringer for hvordan gudstjenesten vil se ut hos oss i mange år fremover.


Ski blir prostesete I dag er Follo prosti Norges mest folkerike. Befolkningsstatistikken forteller om en region med betydelig vekst. Nå deles prostiet i to. Vår del vil bestå Oppegård, Ski og Enebakk - og Ski blir prostesete. Hva så? Den norske kirke er en folkekirke som skal kunne være til stede i folks liv og være relevant fra vogge til grav. Dette krever en organisering som gjør det mulig å være tett på stedene folk lever. Med den gamle inndelingen har Follo prosti mange prester og området rommer svært mange og svært ulike lokalsamfunn og menigheter. Sju kommuner med like mange fellesråd og kirkeverger blir en krevende enhet å lede prestetjenesten innenfor.

utredningen ”Kjent inventar i nytt hus”. Utvalget bak denne rapporten har sett på hvordan man skal møte denne nye situasjonen med en mest mulig hensiktsmessig organisering. Et premiss som lå til grunn var et tidligere kirkemøtevedtak om at man skal ha to arbeidsgiverlinjer i kirken, ikke to slik det er dag. Dette, sammen med økte krav til effektivitet og tverrfagig profesjonalitet er noen av grunnene til at rapporten anbefaler at kirkelige fellesråd og prostiene skal bli sammenfallende størrelser Nå skal altså prestetjenesten koordi- og styres av et ansvarlig råd. Dette vil neres innenfor et område bestående føre til en annen prostistruktur enn av tre kommuner. Det blir dermed den vi kjenner i dag og mange steder færre prester, færre menighetsråd vil da fellesrådene ha flere kommuner og fellesråd som skal finne sammen som ansvarsområde. Dersom Den å trekke i samme retning. I en norske kirke velger en slik modell situasjon hvor presteressursene vil det nye prostiet vårt fremstå er svært knappe vil den halve som en svært godt egnet enhet både stillingen den nye prosten skal bruke når det gjelder antall innbyggere og som vanlig menighetsprest bli svært geografiske avstander. Slik sett kan kjærkomment for Ski. en endring i prostistrukturen nå gjøre kirken i Oppegård, Enebakk I disse dager diskuteres det hvordan og Ski bedre forberedt på endringsDen norske kirke skal organiseres i prosesser vi uansett må møte i løpet fremtiden etter at stat og kirke skiller av de nærmeste årene. lag. Nylig fikk kirkerådet overlevert

Halloween er rett rundt hjørnet! Partytime.no i Vevelstadveien har det meste for å få en vellykket halloweenfest! Her er kostymer, sminke/make-up, masker, dekor mm. Besøk partytime.no for det du skulle trenge til denne eller til andre begivenheter!

Slik er Den norske kirke organisert i dag Prestetjenesten: Prestene er pr i dag statsansatte med fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet som ansvarlig departement. Det er bispedømmerådene som ansetter prestene og biskopen som er prestetjenesten leder. Bispedømmene er i sin tur delt inn i prostier. I tillegg til å fungere som menighetsprest i en del av sin stilling, leder prosten prestetjenesten i prostiet. Menighetsråd og fellesråd: Som medlem i Den norske kirke er dine rettigheter og plikter først og fremst knyttet til stedet du bor på, eller på kirkespråket – soknet ditt. Soknet velger et menighetsråd som skal styre det innholdsmessige i kirkens lokal arbeid. I menighetsrådet sitter også soknepresten. Menighetsrådene velger representanter til fellesrådet. I dag er det et fellesråd pr. kommune. Fellesrådet har ansvar for kirkebygg, gravferdsforvaltning, administrative funksjoner og i hovedsak arbeidsgiveransvar for ansatte utenom prestene. Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet.

Forsidebildet... Forsidebildet er tatt av Espen Viker og motivet er døpefonten i Siggerud Kirke. Dette er ett av 5 bilder som kan kjøpes som andelsbrev. Inntektene vil uavkortet gå til finansiering av nytt menighetshus på Siggerud. For å se bildene besøk vår facebookside, eller ta kontakt med oss i kirken.


gudstjenesteliste høst...

16. okt 23 okt 06. nov 13. nov 27. nov 01. des 04. des 11. des 24. des

kl 18,00 kl 11,00 kl 11,00 kl 11.00 kl.16.00 kl. 19.00 kl 17.00 kl 11.00 kl 13.15 kl 14.30 kl 16.00

Konfirmant presentasjon Allehelgen 4.års bok Blå Messe Synge julen inn

døde:

døpte:

Svein Sjønnesen Olivia Bergane Jansson Erling Svennevik Bjarne Fjeldstad Asbjørn Barlie Karen Bodil Faltveit Wetle Olav Haug Kari Indahl Trine Brustad Bøhler

Lea Sofie Hansen Tepstad Mathilde Alvestad Vårin Fossnes Blekastad Tim Ødegaard Brendeford Edvard Wiggen Fischer Maria Juliane Hansen Milla Lintho Strandvoll Michael Alexander Pavels Wilhelmsen Hanna Fossengen Mali Sofie Fidje Hansen Mina Oline Lindbäck Ella Emilie Maarud Solheim Frida Staxrud Lillehamre Jacob Oliver Vingebakken Dahlen Frida Flatøy Bang Noah Berdal Johnson

4-års bok, fakkeltog og tenning av julegranen... 27. november er det 1. søndag i advent. Vi samles til gudstjeneste i kirken kl. 16.00. Her blir det bl.a. utdeling av 4-års boken til alle fremmøtte 4-åringer. Egen invitasjon vil bli sendt ut i forbindelse med dette. Etter gudstjenesten går vi til skolen for å gå i det årlige tradisjonsrike fakkeltoget som arrangeres av speideren. Fakkeltoget enderpå kirkebakken til tenning av julegranen.

helt på tampen... For ris eller ros, forslag til artikler, ønske om annonsering e.l., ta kontakt med oss på e-post: tema@siggerud.org. temaSiggerud er gitt ut av Siggerud Menighetsråd, og er ment som en informasjonskanal til alle innbyggerne på Siggerud.

Blå Messe 1.desember kl.1900 holdes Blå Messe i Siggerud Kirke. Blå Messe er en messe i advent med vekt på musikk og med rom for stillhet og ettertanke. Ta et hvileskjær i julestria og del denne kvelden med oss. Prest er Tom Egil Nordengen. Musikalske bidrag ved Odd og Frid Nordheim, Eivind Thoresen Skarpaas og Endre Hareide Hallre.

For å komme i kontakt med Siggerud Menighet: Kirkekontoret: tlf. 67 20 82 00 Sogneprest Tom Egil Nordengen: tlf. 98 24 11 41 e-post: tom.egil.nordengen@ski.kirken.no Kateket Lene Beate Østerås: tlf. 98 24 11 44 e-post: lene@ski.kirken.no temaSiggerud: tema@siggerud.org.

Gratis inngang. De som ønsker det kan bidra i kollekten ved utgangen. Velkommen!

opplag: 1000 foto: Espen Viker, Bjørn Egil Brekke, Norsk Folkehjelp utgiver: Siggerud Menighetsråd nr. 2/2011

Siggerud Kirke er på facebook! Besøk oss på: http://www. facebook.com/siggerudkirke.

temaSiggerud nr. 2  

Andre utgave av bladet temaSiggerud - et blad for alle oss som bor på Siggerud!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you