Page 1

et blad for oss på Siggerud utgave 1, mars - 2013

døpefonten på historisk grunn menighetsrådet på tur til Roma

grønn messe en hyllest til våren

våraktiviteter på Siggerud

utgitt av Siggerud Menighet


Tallenes tale

aktiviteter:

av Sokneprest Tom Egil Nordengen

På denne tiden av året dreier mye seg om statistikk i vår kirke. Vi teller opp antall gudstjenester som har vært feiret i løpet av året, hvor mange som har deltatt på disse gudstjenestene, hvor mange som har feiret nattverd, antall døpte, antall gravlagte, antall vielser, og selvsagt hvor mye som er kommet inn i offer. Både til eget arbeid på Siggerud, og penger vi sender videre til andre organisasjoner i inn- og utland. Tallene gir oss en pekepinn på hvordan det står til i vår menighet. Er det virkelig så dårlig stelt i kirken vår slik dagspressen liker å gi inntrykk av?

sin tilstedeværelse i vårt lille lokalsamfunn. Under gudstjenesten den 6. januar tok vi i bruk en ny liturgi som gir rammen for hvordan våre gudstjenester skal feires i årene som kommer. Nytt dåpsrituale har vi brukt en god stund, men nå har vi også tatt i bruk ny liturgisk musikk på Kyrie og Gloria, bønner med nye formuleringer, ny nattverdsliturgi, og tekstene leses fra den nye bibeloversettelsen av 2011. Mye er altså nytt, men noe står fast og er forhåpentlig gjenkjennbart også. Nemlig ordet som forkynnes om Jesus Kristus. Han som er sentrum i vår tro. Påsken ligger foran oss, hvor vi følger Jesus de siste dramatiske døgnene fra han innstifter nattverden, via Langfredagen med rettssak og korsfestelse, og til den største glede på Påskedagen. Graven er tom!

Nei, faktisk ikke. I fjor deltok 2432 mennesker på de 32 gudstjenestene som ble feiret, det gir et snitt på 76 deltagere pr. gudstjeneste. Da teller Der starten min tro, hele min vi ikke antallet mennesker teologi er bygget opp rundt den som er tilstede ved vielser og tomme graven. Jesus har stått begravelser, ei heller har vi opp. Døden er beseiret, og i år eksakte tall for antall personer som mange år før vil jeg med som deltar på Barnas Dag og frimodighet synge: Juletrefesten. Antall besøk på kirkegården har vi heller ingen ”Deg være ære, Herre over dødens oversikt over, men når man ser makt. Evig skal døden være, alle lys som blir tent Alle- Kristus underlagt!” helgensdag og Julaften, så vitner At vi tør å håpe og tro det, er langt det om en stor strøm av mennesker viktigere enn tall og statistikk. Og som husker på sine. Det betyr tallene viser at vi er mange som at Siggerud kirke og menighet håper og tror, og det gir grunn til favner bredt i sitt arbeid, og har en glede! betydningsfull oppgave med Tom Egil

Babysang - tirsdag kl. 10.00 For barn i alderen 0-1 år. Vi synger med barna, bruker instrumenter og sier regler. Etter babysangen serveres det lunsj til alle fremmøtte. Jubelgjengen - tirsdag kl. 17.30 Tirsdag kl. 17:30 til 18:15 er det kor og samvær for barn fra 3 år og opp til og med 1. klasse. Tilbudet er for alle, og gratis. Bønnesamling - mandag kl. 11.00 De fleste mandager samles vi i kirken for bønnestund mellom 11.00 og 12.00. Leder for bønnesamlingene er Ellen Overrein. Seniortreff Treffene som tidligere ble holdt på Siggerud gård holdes nå hjemme hos Ellen Overrein. Det serveres lunch med te eller kaffe. Det er ofte en gjest som holder andakt eller foredrag.

Jazz som salmer 13. mars Krupkas Jazztrio kommer til Siggerud for å formidle en jazz-tolkning av et utvalg salmer. Dette er en del av Siggerud Kirkes satsning på kultur i kirken. Fasteaksjonen 17. mars Konfirmantenes årlige fasteaksjon. Starter med gudstjeneste i Siggerud Kirke, og fortsetter med dør til dør innsamlingsaksjon. UNGmesse 21. mars En messe for og med ungdom. Et samarbeid mellom Siggerud og Langhus menigheter. Holdes i Langhus Kirke. Cafeen er åpen fra kl. 19.00 UNGmesse 18. april En messe for og med ungdom. Et samarbeid mellom Siggerud og Langhus menigheter. Holdes i Langhus Kirke. Cafeen er åpen fra kl. 19.00 Tårnagenthelg 20. - 21. april Barn som går i 1. til 3. klasse inviteres til tårnagenthelg i Siggerud Kirke. Grønn messe 28. april Søndag 28. april blir det Grønn messe i Siggerud kirke. Den tilbyr et pusterom i en ellers travel hverdag!

Ski - Kolbotn Nesodden - Lillestrøm 64 91 49 00 (24 timer) www.jolstad.no

Barnas Dag 4. mai Vi inviterer alle barn til kirkens områder for aktiviteter og hyggelig samvær.


På historisk grunn i Roma

- Menighetsrådet på tur

En tidlig morgen i november møtes vi utenfor Rimi på Siggerud. Menighetsrådet og Kateket skal på tur. I sekken har vi pakket godt humør, god takhøyde for diskusjoner og tanker over hvor vi vil at Siggerud Menighet skal gå i de kommende årene. Vi skal på tur - og destinasjonen er Roma. Turen har vært planlagt lenge. Vi er et lite råd, kun 7 medlemmer, og vi trenger å bli bedre kjent med hverandre. Få vite litt hvor vi står, og hvor vi ønsker at Siggerud menighet skal ha fokus i årene vi skal sitte sammen i menighetsrådet. Turen har et fint balansert program, hvor det er lagt inn litt sightseing, mye tid til diskusjoner og to bolker hvor presten skal guide oss gjennom romerbrevet.

I diskusjonstiden fikk vi mulighet til å gå dypere ned i materiet på de overordnede sakene. På grunn av lange sakslister til de ordinære møtene er ikke dette noe vi vanligvis har mulighet til. Mange punkter ble ført på papiret, og noen konkrete tiltak har allerede blitt gjennomført. Det viktigste for oss er å ha en aktiv og inkluderende menighet, hvor vi gjennomfører aktiviteter som bringer oss sammen. Og det er det vi skal jobbe mot frem mot neste valg. Dette innebærer at vi opprettholder de flotte arrangementene som vi allerede har her på Siggerud med Barnas dag og juletrefesten som gode eksempler. Vi vil også satse mer på kulturelle innslag i kirken gjennom hele året!

Roma er med sin historie et perfekt utgangspunkt for turen. Så mye av historisk betydning for kristendommen har sitt utgangspunkt her, og det er mye å se og mye å ta innover seg. Hotellet vi skal bo på ligger sentralt i nærheten av Trevi-fontenen, så vi har med gode sko, og baserer oss på mye gåing. Etter vi kom trygt hjem, og har fått fordøyd alle inntrykkene, er vi alle enige om at det var en fin og viktig En av de tingene vi var enige om i forkant av turen var vi tur. Det har gitt oss en ekstra vitamininnsprøytning med ønsket en guidet tur i Vatikanet og Peterskirken. En flink tanke på veien fremover, og har gitt oss mulighet til å og kunnskapsrik norsk dame møtte oss på hotellet og bli bedre kjent og dermed også fungere bedre sammen! guidet oss til vatikanet, og gjennom de historiske hallene Menighetsrådet har vedtatt at dette er noe fremtidige og utstillingene som Vatikanet rommer, med det sikstinte menighetsråd også skal ha mulighet til å gjøre ved kapell som absolutt høydepunkt. Vi avsluttet turen på begynnelsen av hver periode. Petersplassen etter å ha fått en fin runde i Peterskirken.

Menighetsrådet samlet i Peterskirken. Fra venstre: Bjørn-Egil Brekke, Janne Bigseth, Tom Egil Nordengen, Lene Beate Østerås, Mette Lilleeng, Bjarne Kjeldsen, Carsten Pieper, Frid Brune Nordheim

En reise i romerbrevet

tekst: Janne Bigseth, foto: Bjørn-Egil Brekke


Den gåtefulle døpefonten av Bjarne Kjeldsen

Døpefonten i Siggerud kirke er full av historie, og gåter. Hvor kommer den egentlig fra? Hvor gammel er den? Hvordan havnet den på Siggerud? Den grovt hoggede fonten er lagd av et stort stykke kleberstein, men når, hvor og av hvem vet vi ikke. Vi vet at den har stått i Kråkstad middelalderkirke. En kirke som ble oppført rundt år 1150. Men sammenligner vi døpefonten med andre kjente døpefonter fra samme tid som Kråkstad kirke ble bygd, fremstår Siggerudfonten som klumpete og grovgjort. Kan den ha stått i stavkirken som ble bygget 150 år tidligere? Mangelen på ornamenter og polering kan tyde på at også den eldgamle steinkirka på Kråkstad har arvet sin døpefont fra en eldre kirke. Kanskje døpes Siggeruds håpefulle i tusen år gammelt håndverk. Døpefontens eldre historie er altså knyttet til kirkestedet på Kråkstad. Like fullt står den der i «Ungkirka» på Siggerud, tungt og trygt. Hvordan kom den hit? Etter en brann i 1801 måtte Kråkstad kirke restaureres, også døpefonten ble skadet. Når arbeidet på kirken ble ferdig i 1882 fikk den en ny døpefont i gave av en lokal mesen. Den gamle døpefonten ble satt bort og sto i fare for å bli kastet. Da tømmerkirken på Siggerud ble reist, ble den gitt i gave til skogbygdas nye klenodium. Frem til 1970-tallet var det ingen som så hva slags klenodium den gamle, klumpete døpefonten var. Småskadet og amatørmessig restaurert gjorde den sin tjeneste inntil Kråkstad i 1973 ba om å få den tilbake. Noen hadde nok begynt å forstå at dette var mer enn gammel stein. Siggerud menighet sa seg noe motvillig villig, men daværende biskop Per Lønning ville det annerledes. Kråkstad hadde en font og behøvde ikke to. Kråkstad snudde og i 1977 ble det klart at døpefonten fikk bli. I tillegg ble den restaurert med kyndig hånd, fikk et nytt dåpsfat og tresokkel. Så kan vi undre hvordan de 1000 kommende årene skal bli for døpefonten vår. tekst: Bjarne Kjeldsen, foto: Espen Viker

17. mai programmet - på Siggerud

08.00 08.05 08.15 10.15 10.30 10.35 10.50 12.00 13.45 14.00

Arrangør: Siggerud idrettslag og Siggerud skolekorps

Flaggheising ved Siggerud speidertropp i skolegården. Siggerud skolekorps spiller. Avmarsj til Siggerud kirke. Siggerud skolekorps spiller. Kransnedleggelse på graven til John Gjevik ved Siggerud speidertropp. Sokneprest Tom Egil Nordengen deltar. Siggerud skolekorps spiller. Oppstilling ved Siggerudhallen for Siggerud skolekorps og alle klasser. Siggerud skolekorps spiller. Tale for dagen ved elever fra 7. klassetrinn. Felles avmarsj til Siggerud kirke. Siggerud skolekorps spiller. Tale for dagen på kirkebakken ved sokneprest Tom Egil Nordengen. Jubelgjengen barnekor deltar. Siggerud skolekorps spiller. Barnetoget marsjerer fra kirken. Rute: Siggerud kirke, Vevelstadveien, Måltrostveien, Vevelstadveien, Siggerudhallen. Siggerud skolekorps spiller. Arrangement v/i Siggerudhallen med underholdning, leker og kafeteria. Trekning av loddpremier. Avslutning av arrangementet.

Pga. ombygging av Siggerud skole oppfordrer vi dere til å ta med stoler og bord.


Klokker i Siggerud Kirke

Grønn messe 28. april kl. 19.00 - En hyllest til skaperverket og våren

Mona Grahn har blitt ansatt som klokker i Siggerud Kirke. Vi er en av få kirker som har manuell ringing, noe som gjør at vi har behov for to kirketjenere ved hver gudstjeneste. Det var derfor en stor glede å ønske Mona velkommen. Hun gjør en fabelaktig jobb som klokker, og hun frigjør frivillige ressurser. Vi ønsker Mona hjertelig velkommen til oss i Siggerud Du har et nytt nummer Menighet, og nå serfått frem mot et av temaSiggerud i postkassen din. Dette er et gratis blad for alle oss som bor på Siggerud. Bladet er gitt ut av Siggerud Menighetsråd, og har som mål å favne aktuelt lesestoff for alle. godt samarbeid! 28. april holder Siggerud Kirke Grønn Messe. Vi har fått forespørsel om å legge ved en giroblankett med i bladet. Det er frivillig om man ønsker å benytte denne.

Grønn messe er en musikalsk hyllest til skaperverket og våren, med innslag som bli spenner jazz og viser til salmer. Dette messe med rom for De midlene som kommer inn vil i sin helhet brukt tilfra Siggerud Menighetsråds aktiviteter her er på en Siggerud. ettertanke i en heller så aktiv hverdag. Kom og syng med oss, eller bare sitt Siggerud Menighet er en aktiv menighetog med aktiviteter. I tillegg jobber vi aktivt mot å finansiere et nytt lyttmange og tafaste imot.

menighetshus. Noen av aktivitetene er årlig juletrefest og Barnas Dag. Vi har også jubelgjengen som er et tilbud for barn fra 3 - 6 år. Til høsten tar vi sikte på å starte en aktivitet for barn i alderen 6-10 år. Det arrangeres også ukentlig Tom Egil Nordengen er prest. Odd og Frid Nordheim fra Siggerud synger bønnesamling i kirken og eldretreff. For en bedre oversikt over alle våre aktiviteter se temaSiggerud eller besøk oss og har tatt med seg Eivind Thoresen Skarpaas på piano og Endre Hareide på vår facebookside; www.facebook.com/siggerudkirke.

Hallre på bass.

foto: Harald Stokkeland

Vi vil takke for bidragene vi har fått inn til Tema Siggerud! For å spare miljøet, har vi valgt å ikke legge ved giroblankett løst. Dersom du ønsker å gi et bidag kan du bruke giroen under.

Bidrag til Siggerud Menighet for TemaSiggerud

Siggerud Menighet Langhussenteret 3a 1405 Langhus

1644.06.00062


Påskehøytiden Påsken er den eldste, og kanskje den største av de kristne høytidene. Og vi kaller uken mellom palmesøndag og påskedagen for ”den stille uke”. Påsken kommer på forskjellig tid, hvert år. Det er fordi den feires etter jødenes kalender, som styres av månen. Påskedag kommer på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.

tekst: Tom Egil Nordengen, foto: Bjørn-Egil Brekke

Palmesøndag...

Påskeaften...

...rir Jesus inn i Jerusalem og hylles som en konge av folkemengden. Da Jesus red forbi på en eselfole ropte folkemengden ”Hosianna” (gi frelse). Du kan lese mer i Matt 21,1-11.

...den stille dagen da Jesus ligger i graven.

Påskedagen...

Skjærtorsdag...

Langfredag...

...Jesus og disiplene var sammen for å spise det jødiske påskemåltidet, som de feiret til minne om fedrenes flukt fra Egypt og pakten med Gud. Under måltidet gjør Jesus det klart at han ikke regner å spise sammen med dem igjen på jorden. Han utpekte forræderen og innstiftet nattverden. Årets tekst finner du i Luk 22,14-23.

...dagen da graven er tom. Dette er kirkens største festdag. Da feires at Jesus beseiret døden og at han lever i dag. Se Matt 28,1-10.

...feires til minne om Jesu korsfestelse og død. Korsfestelsen på Golgata er fullbyrdelsen av dommen Jesus fikk under rettsaken mot ham. Landshøvding Pontius Pilatus finner ingen skyld hos Jesus, men er redd for jødisk opprør, og gjør som jødenes religiøse ledere vil. Les Mark 14,26-15,37.

Kunstgressbanen på Siggerud

- Veien fra drøm til kunstgressbane Det har i mange år vært et ønske med kunstgressbane på Siggerud. Og selv om det ikke har vært synlig utad så har planeringen foregått i mange år. I juni 2011 ble det enstemmig vedtatt i kommunestyre, men det var fortsatt mye arbeid igjen. I september 2012 startet endelig det fysiske arbeid med å anlegge kunstgressbanen. Før snøen kom så var det flere av våre barn som fikk prøvd seg på banen til stor glede. Det er fortsatt noe arbeid igjen som vil bli utført våren 2013. Fortsatt er det sponsorplasser igjen som vi håper å få til så snart som mulig. Ta gjerne kontakt med Siggerud Fotball i anledning dette. Vi ber alle hjelpe oss med å bevare idrett-

sanlegget vårt slik at det blir til glede for mange barn og ungdommer i mange år fremover! KUNSTGRESSREGLER -Benytt søppeldunkene til søppel. -Rengjør skitne sko på utsiden av banen, slik at vi unngår å dra med jord og skitt inn på spillflaten. -Ikke kast eller medbring pinner og stein inn på banen. -Røyking, snus, tyggegummi, sykler, mopeder, hunder, hester, biler o.l har ingenting på banen å gjøre. -Målene plasseres på anmerked plass etter bruk/aktivitet. -Uhemmet feiring er kun tillatt når Siggerud IL scorer. tekst og foto: Siggerud IL


tårnagentene - 20. - 21. april Lørdag 20. april inviteres det igjen til tårnagenthelg på Siggerud. Dette har vært et veldig positivt arragangement med mange håpefulle oppmøtte, og vi håper enda flere ønsker å være med denne gangen. Alle vil få en skriftlig invitasjon fra oss, og dersom du ikke får dette, er det bare å ta kontakt

med oss i forkant av 20. april. Det blir som tidligere agentoppdrag som skal løses, og alle agentene er med på å arrangemere gudstjenesten søndag 21. april. Dersom foresatte ønsker å hjelpe til med å være englevakter - blir det satt stor pris på!

fotballskolen 2013 Fotballskolen er et frittstående prosjekt under fanen til Siggerud Fotballgruppe og drives ideelt av ren glede. Nå er planeringen i full gang for 6.e året på rad. Vi inviterer jenter og gutter i alderen 5-7 år hvert år som ikke driver med organisert fotball. Etter fotballskolen prøvde vi med et tilbud til 6-åringer på høsten 2012 som vi kaller Fotball-lek. Det var vellykket og det resulterte i to nye guttelag i sesongen 2013. Dessverre var det få jenter som meldte seg på dette.

Fotballskolen er ikke kun for de minste barna. Det er Siggeruds ungdommer fra 12 år og oppover som stiller som trenere. Uten disse flinke ungdommer ville det ikke vært noen fotballskole. Påmelding til årets fotballskole vil starte opp i løpet av mars og selve fotballskolen starter i mai. All informasjon og påmelding vil være tilgjengelig på Fotballskolens hjemmeside www.klubbinfo.no/sil-fs i løpet av mars.

Jeg gleder meg til fotballskolen starter opp med fotballPå fotballskolen stilles det ingen krav til fotball- glede og barnelatter. Kanskje vi sees på Siggerud Fotballferdigheter. Vi har fokus på lek og moro med fotball. En skole 2013. fin måte å få prøve seg på fotball. Hilsen Fotballskolens mål er og bygger på: Kicki Andersson ”Fotball er gøy og vi gir gla´fotball til små føtter”. Leder Siggerud Fotballskole

2 0 1 3

Det blir Barnas dag også i år! 4. mai dekker vi opp på kirkebakken, i kirkestuen og i kirken for å ta i mot mange spente og lekelystne barn!

I år, som tidligere år, satser vi på at vi er velsignet med finevær, og at mange kjekke barn og voksne finner veien til kirkebakken.

Snekkerbod vil vi også ha med. Og dersom noen vil opp i kirketårnet å beundre utsikten og se på klokken, så åpner vi for dette også i år. Og kanskje kommer det Programmet er ikke satt i noe nytt og spennende skrivende stund, men noe på programmet? Sett av vet vi... Det blir ansikts- dagen allerede nå! maling og tegne-verksted.

4.mai

foto: Bjørn-Egil Brekke


gudstjenesteliste vår 2013

døde:

03. mar 17. mar 29. mar 31. mar 07. apr 21. apr 28. apr 19. mai 26. mai 02. jun 16. jun 23. jun

Bjørn Westrum Jimmy Ulberg Asbjørg Solveig Sjåstad Gunnar Jørgensen Reidun Høgenes Per Håkon Martinius Sætre Erik Løvli Mikael Ehret Roy Bækkevold Ulf Erik Aaslund Sturle Svendsen Harald Magne Arndahl Gudrun Kristine Sødahl Ola Engen Håvar Leif Larsen

Kl. 1100 Kl. 1100 Kl. 1800 Kl. 1100 Kl. 1100 Kl. 1100 Kl. 1100 Kl. 1100 Kl. 1100 Kl. 1100 Kl. 1100 Kl. 1100

Sprell levende, Årsmøte Konfirmant Fasteaksjonen Kveldsgudstjeneste Høytidsgudstjeneste Gudstjeneste Gudstjeneste Gudstjeneste Høytidsgudstjeneste Gudstjeneste Gudstjeneste Gudstjeneste Gudstjeneste

Takket av på årsmøtet

døpte:

Otto Kleppe er en kjent person for de fleste som hører til på Siggerud. Han flyttet hit i 1972, og har vært aktiv i kirken, som medlem i menighetsrådet i til sammen 12 år, og ved flere av kirkens aktiviteter og arrangementer.

Brian Srichumporn Susanne Haugland Mons Dahl Woodruff Anton Toverød Hansen Frida Bøhler Struksnæs Marielle Nystuen Rasch-Olsen Celine Guddahl Andersen Sebastian Lundmo Max August Barlie Thorbjørnsen Stina Slorafoss Victoria Vesterhus Kristiansen Isabella Srichumporn

Han har nå solgt huset sitt på Siggerud, og flyttet inn til Oslo. Menighetsrådet ønsket derfor å gi han en liten oppmerksomhet i forbindelse med årsmøtet. Han ble her takket for sin innsats gjennom mange år. Og vi håper å se Otto på kirkebenken innimellom - selv om det nå er litt lenger enn en spasertur for å komme seg dit! foto: Harald Stokkeland

større menighetshus

- vil DU hjelpe oss?

Som de fleste nok vet jobber Siggerud Menighetsråd med å planlegge og finansiere et påbygg til kirkestuen. Vi er en aktiv menighet, og trenger mer plass for å kunne gjøre alt vi ønsker. Det er satt ned en prosjektgruppe, men vi ser at vi gjerne skulle hatt inn krefter med fagkunnskap og

erfaring. På den måten vil vi kunne få gjort mest mulig ut av de midlene vi har, og slippe unna fallgruber håper vi. Har du erfaring innen byggfag, prosjekter av slikt, arkitektur, elektriker, rørlegger håndtverker eller har andre egenskaper og kunnskaper som du mener kommer til

hjel p Ønsk es! nytte, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Hvis du i tillegg ønsker å dedikere noe av din tid til dette prosjektet, skal du få en hjertelig mottakelse! Ta kontakt med Tom Egil (tom@ski. kirken.no, 98 24 11 41) eller Bjarne (bjarne.kjeldsen@ka.no, 97758397)

helt på tampen... I redaksjonen sitter Bjørn Egil Brekke, Tom Egil Nordengen, Bjarne Kjeldsen og Janne Bigseth. For ris eller ros, forslag til artikler, ønske om annonsering e.l., ta kontakt med oss på e-post: tema@siggerud.org. temaSiggerud er gitt ut av Siggerud Menighetsråd, og er ment som en informasjonskanal til alle innbyggerne på Siggerud.

For å komme i kontakt med Siggerud Menighet: Kirkekontoret: tlf. 67 20 82 00 Sogneprest Tom Egil Nordengen: tlf. 98 24 11 41, e-post: tom@ski.kirken.no Kateket Lene Beate Østerås: tlf. 98 24 11 44, e-post: lene@ski.kirken.no temaSiggerud: tema@siggerud.org.

opplag: 1000 utgiver: Siggerud Menighetsråd nr. 1/2013 forsidebilde: Bjørn-Egil Brekke Siggerud Kirke er på facebook! Besøk oss på: http://www.facebook.com/siggerudkirke.

TemaSiggerud  

for oss på Siggerud - nr.1 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you