RARI-hankkeen visuaalisen identiteetin yhteenveto

Page 1

Nyt tiedän, mitä pitää tehdä.”

emmän Visuaalinen identiteetti


Logo Visuaal-

2

1. Logo tekstillä (vihreä ja mustavalkoinen)

Logosta on olemassa kaksi versiota: ensimmäisessä logossa on mukana teksti ”raha-asianeuvonta” toinen logo on ilman tätä. Pääsääntöisesti käytetään logoa nro 1. Logon väritys on Kirkko Helsingissä graafisen ohjeistuksen lisäväri vihreä. Tarkemmat värikoodit ja logot löytyvät asiakkaalle toimitetusta vektorimallista. Vihreän lisäksi käytetään myös valkoista negaversiota.

2. Logo ilman tekstiä (vihreä ja mustavalkoinen)

Logo ilman tekstillä (sos. media)


ön on määritelty myös lisävärejä, rkinnan mukaan esimerkiksi eri kokonaisuuksissa. Ilmeen lisävärit ejä ja niistä on – päävärien aaleampi sävy, vaaleamman ummemman värin heijastuksena. paa väriä voidaan rinnastaa yjä suositellaan käytettäväksi mpia taas tekstin tehosteina ja

Värit

PMS CMYK RGB HTML

Helsingin seurakuntien viestinnässä toistuvina väreinä 301 PMS 644 käytetään Kirkko Helsingissä -tunnuksen kahta sinisen 100–54–4–19 CMYK 42–11–2–7 sävyä, joista värimäärittelytRGB ohessa.147–177–204 0–82–147

9

005293

HTML

ön on määritelty myös lisävärejä, rkinnan mukaan esimerkiksi eri kokonaisuuksissa. Ilmeen lisävärit ejä ja niistä on – päävärien aaleampi sävy, vaaleamman ummemman värin heijastuksena. mpaa väriä voidaan rinnastaa yjä suositellaan käytettäväksi mpia taas tekstin tehosteina ja

Värit

lisävärit

päävärit E9C5CB enemmän.

PMS CMYK RGB HTML

301 100–54–4–19 0–82–147 005293

3

93B1CC

Päävärien lisäksi käyttöön on määritelty myös lisävärejä, joita voidaan käyttää harkinnan mukaan esimerkiksi eri tapahtumissa tai teemakokonaisuuksissa. Ilmeen lisävärit mukailevat liturgisia värejä Päävärit ja niistä on – päävärien tavoin – tummempi ja vaaleampi sävy, vaaleamman Ilmeen värit löytyvät Kirkko Helsingissä toimiessa symbolisesti tummemman värin heijastuksena. Helsingin seurakuntien viestinnässä toistuvina väreinä graafisen ohjeistuksesta. Vaaleampaa ja tummempaa väriä voidaan rinnastaa n ja muista että vähemmän on käytetään Kirkko Helsingissä -tunnuksen kahta sinisen keskenään, vaaleita sävyjä suositellaan käytettäväksi sävyä, joista värimäärittelyt ohessa. taustaväreinä ja tummempia taas tekstin tehosteina ja Päävärinä käytetään ohjeistuksen pienissä elementeissä. lisävärinä olevaa vihreää sekä päävärinä Päävärien lisäksi käyttöön on määritelty myös lisävärejä, olevaa tumman sinistä. PMS PMSmukaan 368 esimerkiksi eri 200voidaan käyttää harkinnan joita Käytä lisävärejä harkiten ja muista että vähemmän on CMYK 70–0–100–0 CMYKtapahtumissa 3–100–66–12tai teemakokonaisuuksissa. Ilmeen lisävärit enemmän. RGB 105–190–40 RGB 187–19–62 Lisäväreinä käytetään vaaleansinistä mukailevat liturgisia värejä ja niistä on – päävärien HTML 69BE28 HTML BB133E sekä vaaleanpunaista. Vaaleita sävyjä tavoin – tummempi ja vaaleampi sävy, vaaleamman suositellaan käytettäväksi taustaväreinä toimiessa symbolisesti tummemman värin heijastuksena. ja tummempia taas tekstin tehosteina ja ja tummempaa väriä voidaan rinnastaa Vaaleampaa Lisävärit keskenään, vaaleita sävyjä suositellaan käytettäväksi pienissä elementeissä. taustaväreinä ja tummempia taas tekstin tehosteina ja viestinnässä toistuvina väreinä elementeissä. PMS 365 PMS pienissä 196 gissä -tunnuksen kahta sinisen CMYK 24–0–42–0 CMYK 0–23–6–0 RGB että 200–229–154 RGB Käytä 233–197–203 elyt ohessa. lisävärejä harkiten ja muista vähemmän on HTML

Kirkko Helsingissä graa

HTML

C8E59A

PMS CMYK RGB HTML

644 42–11–2–7 147–177–204 93B1CC

PMS CMYK RGB HTML

301 100–54–4–19 0–82–147 005293

päävärit

PMS CMYK RGB HTML

644 42–11–2–7 147–177–204 93B1CC

lisävärit PMS CMYK RGB HTML PMS CMYK RGB HTML

527Kirkko Helsingissä graa 301 PMS nen 644 ohjeisto 77–99–0–0 100–54–4–19 CMYK 42–11–2–7 114–46–165 0–82–147 RGB 147–177–204 722EA5 005293 HTML 93B1CC 200 3–100–66–12 187–19–62 BB133E

lisävärit PMS 530

PMS CMYK RGB HTML

368 70–0–100–0 105–190–40 69BE28

PMS CMYK RGB HTML

527 77–99–0–0 114–46–165 722EA5

CMYK 18–33–0–0 RGB 211–184–226 HTML D3B8E2

PMS 196 CMYK 0–23–6–0 PMS RGB 200 233–197–203 CMYK HTML 3–100–66–12 E9C5CB RGB 187–19–62 HTML BB133E

PMS 365 CMYK 24–0–42–0 PMS RGB 368 200–229–154 CMYK HTML 70–0–100–0 C8E59A RGB 105–190–40 HTML 69BE28

PMS 530 CMYK 18–33–0–0 PMS RGB 527 211–184–226 CMYK HTML 77–99–0–0 D3B8E2 RGB 114–46–165 HTML 722EA5

PMS CMYK RGB HTML

196 0–23–6–0 233–197–203 E9C5CB

PMS CMYK RGB HTML

PMS CMYK RGB HTML

PMS CMYK RGB HTML

527 77–99–0–0 114–46–165 722EA5

lisävärit

n ja muista että vähemmän on

PMS CMYK RGB HTML

200 3–100–66–12 187–19–62 BB133E

PMS CMYK RGB HTML

368 70–0–100–0 105–190–40 69BE28

365 24–0–42–0 200–229–154 C8E59A

530 18–33–0–0 211–184–226 D3B8E2


10

Kirkko Helsingissä graanen ohjeisto

Typografia

4

Typograa Helsingin seurakunnille on määritetty oma typograa. Helsingin seurakunnille on määritetty Tekstityyppeinä käytetään Georgiaa ja Arialia. Typograa omasähköiseen typografia.viestintään että painotöihin. soveltuu sekä Molemmista tekstityypeistä voi käyttää kaikkia Tekstityyppeinä ja kirjasinleikkauksia (regular, käytetään italic, bold,Georgiaa bold italic). Arialia. Typografia soveltuu sekä sähköiKampanjamateriaaleissa ja että lehdissä on mahdollista seen viestintään painotöihin. käyttää määritellyn typograan lisäksi muita tekstityyppejä. Molemmista tekstityypeistä voi käyttää kaikkia kirjasinleikkauksia (regular, italic, bold, bold italic). Siteerauksissa käytetään alla näkyvää lainausmerkkiä.

Georgia

Arial

Georgia regular AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSs TtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö123456789

Arial regular AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö123456789

Georgia italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö123456789

Arial italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö123456789

Georgia bold AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSs TtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö123456789

Arial bold AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö123456789

Georgia bold italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSs TtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö123456789

Arial Black AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSs TtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö123456789

Eliquisse feuisit vendion sequips umsandrem irit ipit exero exeros dolobor sim exerosting endiamet dio am ing exerati onsecte veliqua tionsectem vullaore min eliquipsum ex et.

Eliquisse feuisit vendion sequips umsandrem irit ipit exero exeros dolobor sim exerosting endiamet dio dolor am ing exerati onsecte veliqua tionsectem vullaore min eliquipsum ex et.


Ilmeen rakentuminen - slogan Ilmeen lähtökohdat ovat vihreässä (kasvun väri) sekä käyttäjäkokemuksissa joiden pohjalta on työstetty lyhyitä sloganeita. Ohessa esimerkkejä. Itse Rarista käytetään pari eri slogania:

Nyt tiedän, mitä pitää tehdä.”

”Neuvontaa sydämellä.”

5

Auttoi, kun joku kertoi, mistä kannattaa aloittaa.”

Mahtavaa, että tällaista toimintaa on.”

ja ”Neuvontaa sydämellä raha-asioista”

____ Vetoketju Mainoksissa mainoksen reuna voisi olla vetoketjumainen (katkoviiva) - kertoo siitä että asiat avataan - tehdään taloutta näkyväksi, mutta katkoviiva voisi kertoa että tavataan säännöllisin väliajoin.

Minulla on tunne, että selviän tästä.” Slogan voi näkyä myös alatunnisteessa, ohjeistuksen mukaan asiat erotellaan ohuella viivalla

Neuvontaa sydämellä.

rari.fi


Ilmeen rakentuminen - kuvat Kaksi esimerkkiä kuvan rajauksesta Kuvat ja niiden rajaus Kuviin etsitään arkisia kuvia ja tilanteita, eri ikäryhmistä. Haasteena on löytää tilanteeseen sopivia ilmaisia kuvapankkikuvia, mutta tarkalla rajaamisella saadaan tunnetta esille. Ohessa kaksi esimerkkiä kuvan rajaamisesta: 1. Esimerkki on kirkon kuvapankista. Kuvaaja on Pekka Vesantola. Kuvauspaikkana Terhokoti. Kuvaa saa käyttää diakoniaan liittyvässä markkinoinnissa. Koska kuvauspaikka on ”herkkä” ja eri tilanteesta kuin tässä projektissa on kysymys, niin mielestäni kuvaa voisi käyttää tiukasti rajaamalla. Lopullinen rajattu kuva kuitenkin kuvastaa rentoa tilannetta (istutaan sohvalla), käsi kuitenkin on vähän suljettu (jotain jännitteitä on ilmassa). Kohderyhmänä on lähempänä eläkeikää olevat ihmiset. Tähän voisi yhdistää sloganin: ”Minulla on tunne että selviän tästä. ” 2. Esimerkki ilmaisesta kuvapankista. Saa käyttää vapaasti viestinnässä. Tätä kuvaa voi käyttää eri koossa, mutta rajaamalla kuvan tunnelma tiivistyy - helpotuksen huokaukseen. Tähän sopisi slogan: ”Auttoi, kun joku kertoi, mistä kannattaa aloittaa”. Slogan toimii myös pidempänä (isomman kuvan yhteydessä): ”Olin vähän paniikissa. Tuntui, että kaikki kaatuu päälle. Auttoi, kun joku kertoi, mistä kannattaa aloittaa.”

1

2

6


Esimerkkejä ilmeestä - flyer/some

7

Mainokset: Flyer A6 tai sosiaalisessa mediassa (näkyy feedissä kokonaisena)

Nyt tiedän, mitä pitää tehdä.”

Minulla on tunne, että selviän tästä.”

Auttoi, kun joku kertoi, mistä kannattaa aloittaa.”

Mahtavaa, että tällaista toimintaa on.”

Neuvontaa sydämellä.

Neuvontaa sydämellä.

Neuvontaa sydämellä.

Neuvontaa sydämellä.

rari.fi

Vihreä kalvo Jos halutaan että vihreä näkyy enemmän mainoksissa, niin yksi mahdollisuus on käyttää vihreää kalvoa kuvan päällä. Tästä kaksi esimerkkiä oikeassa reunassa.

rari.fi

Otsikko tulee tähän

rari.fi

Yhteystiedot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat.

Neuvontaa sydämellä.

rari.fi

rari.fi

Flyer A6 toinen puoli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.

Mahtavaa, että tällaista toimintaa on.”

Auttoi, kun joku kertoi, mistä kannattaa aloittaa.”

Neuvontaa sydämellä.

Neuvontaa sydämellä.

/tähän /tähän /tähän

rari.fi

rari.fi


Esimerkkejä ilmeestä - rollup

8

Rollup 85 x 200 cm

Minulla on tunne, että selviän tästä.”

Neuvontaa sydämellä.

rari.fi

Minulla on tunne, että selviän tästä.”

Neuvontaa sydämellä.

rari.fi


Esimerkkejä ilmeestä - some Facebook profiilikuva sekä yläkuva

9

Facebook yläkuvaesimerkkejä

Apua on tullut enemmän kuin osasin odottaa.”

Auttoi, kun joku kertoi, mistä kannattaa aloittaa.”

Apua on tullut enemmän kuin osasin odottaa.”

Some profiilikuvaesimerkkejä (kaikki graafisen ohjeiston väreissä)

Auttoi, kun joku kertoi, mistä kannattaa aloittaa.”


Esimerkkejä ilmeestä - henkilökortti

10

Vapaaehtoisen henkilökortti (A7), kaulanauha ja mainoskynä

Rari-palvelun vapaaehtoinen

uv on

ta a

sy dä

m

el

ra ha -a si oi st a.

Rari-palvelun kouluttama

Ne

Neuvontaa sydämellä raha-asioista.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.