Page 1

Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin

I NORDISK SPECIALPEDAGOGISK KONFERENS I Ă…BO DEN 20-21.9.2013 I I POHJOISMAINEN ERITYISKASVATUKSEN KONFERENSSI TURUSSA 20.-21.9. I I Hotell, Radisson Blu Marina Palace, Slottsgatan 32 I Hotelli Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32 I

Sel. ry.


Välkommen till Abo! Tervetuloa Turkuun!

M

ånga barn och unga behöver kontinuerligt mycket stöd under sin skoltid, ända från första början tills de erhållit sin yrkesutbildning. Ingen ung människa ska behöva marginalise-

ras. Hur är stödet för dem organiserat i de nordiska länderna och i Europa? Hur ser ett sådant stöd ut som både tidigt och tillräckligt stöder lärande och skolgång? Du är varmt välkommen till Åbo och till Finland och till den nordiska konferensen i specialpedagogik. Där har du tillfälle att diskutera specialpedagogiska frågor och åhöra föreläsningar som behandlar stöd för skolgången såväl i förskoleundervisning och grundskola

Jaanet Salminen I president för NFSP

som inom andra stadiets utbildningar.

M onet lapset ja nuoret tarvitsevat paljon tukea opiskelun

alusta alkaen aina ammatilliseen koulutukseen saakka. Syrjäytyminen ei saa olla yhdenkään nuoren tulevaisuus. Miten tuki järjestetään Pohjoismaissa ja Euroopassa? Millaista on varhainen ja riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki? Olet lämpimästi tervetullut Suomen Turkuun pohjoismaiseen erityiskasvatuksen konferenssiin kuulemaan ja keskustelemaan erityisopetuksesta sekä oppilaan opiskelun tuesta niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin toisen asteen koulutuksessakin.

I MERA INFORMATION I LISÄTIETOJA > www.nfsp.info och konferens2013@sel.fi

I Eventuella programändringar kan ske, gå därför in på adressen www.nfsp.info för att kontrollera det aktuella programmet. I Muutokset mahdollisia. Tarkista ohjelman mahdolliset päivitykset osoitteesta www.nfsp.info

I Gilla NFSP på Facebook! I Tykkää NFSPstä Facebookissa! >> www.facebook.com/specialpedagogik


Program - Ohjelma

I

TORSDAG I TORSTAI 19.9

Åbo stads mottagning kl. 20.00 Stadshuset, Auragatan 2

I

Turun kaupungin vastaanotto klo 20.00 Kaupungintalo, Aurakatu 2

FREDAG I PERJANTAI 20.9

9.30

I Anmälan kaffe och läromedelsutställning

I Ilmoittautuminen kahvi ja oppimateriaalinäyttelyihin tutustumista

15.00

I Från hinder till möjligheter med hjälp av

> René Kristensen

I Haasteista mahdollisuuksiin,

PUMA-ohjelman näkökulma

PUMA-programmet

10.00

I Konferensen öppnas

> musik ”Steelbandpandorna”, Luolavuoriskolan

> René Kristensen

> Jaanet Salminen, president för NFSP

> Olli Luukkainen, Ordförande för

på danska, tolkning till finska esityskieli tanska, tulkkaus suomeksi

undervisningssektorns fackorganisation > Jussi Pihkala, Undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet

I Konferenssin avaus

> Steelpandat, Luolavuoren koulu

> Jaanet Salminen, NFSP:n presidentti

> Olli Luukkainen, Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja

> Jussi Pihkala, Opetusneuvos, Opetus ja kulttuuriministeriö

på finska och på svenska esityskielet suomi ja ruotsi

11.00

I Paus I Tauko

11.15

I Vad är det som gör att Finland ligger

> Hannele Niemi

I Mikä tekee Suomesta koulutuksen kärkimaan?

> Hannele Niemi

på engelska esityskieli englanti

12.30

I Lunch I Lounas

13.30

I Svaga läsare och likvärdighet: en jämförelse av

> Ulf Fredriksson

I Heikot lukijat ja tasavertaisuus:

> Ulf Fredriksson

på svenska, tolkning till finska esityskieli ruotsi, tulkkaus suomeksi

14.30

I Kaffe och läromedelsutställning

I Kahvi, oppimateriaalinäyttelyihin tutustumista

18/19.00 I Kvällsprogram I Ohjelmallinen ilta

Forum Marinum, Slottsgatan 72/Linnankatu 72

I Två alternativ A. guidning, skärgårdsbuffé och musik kl. 18.00 B. skärgårdsbuffé och musik kl. 19.00

I Kaksi vaihtoehtoa A. opastus, saaristolaisbuffet ja musiikkia klo 18.00 B. saaristolaisbuffet ja musiikkia klo 19.00

i topp inom utbildning?

de nordiska länderna utifrån PISA resultaten

Pohjoismaista vertailua

Forum Marinum >> www.forum-marinum.fi I Slottsgatan 72 I Linnankatu 72 Forum Marinum är ett aktivt och mångsidigt centrum för marina aktiviteter, det har status av nationellt specialmuseum för sjöfart och är också Finlands flottmuseum.

Merikeskus Forum Marinum on aktiivinen ja monipuolinen merellisen toiminnan keskus, merenkulun valtakunnallinen erikoismuseo ja Suomen Laivastomuseo.


Program - Ohjelma

I

LÖRDAG I LAUANTAI 21.9

8.30

I Anmälan och kaffe I Ilmoittautuminen ja kahvi

9.00

I Dagen öppnas I Päivän avaus

på svenska och finska esityskielet suomi ja ruotsi

9.15

I Aktuellt om specialpedagogiken i Europa

> Cor Meijer

I Erityiskasvatus Euroopassa, ajankohtaiskatsaus

> Cor Meijer

på engelska esityskieli englanti

10.30

I Valbart program Alla deltagare har möjlighet att välja ett program kl. 10.30 och ett kl. 11.45 Val av program anmäles inom tiden 1.3–15.8 på adressen www.nfsp.info

I Valinnaiset ohjelmat Jokaisella on mahdollisuus osallistua yhteen ohjelmaan klo 10.30 ja toiseen klo 11.45 Valinnaisiin ohjelmiin ilmoittaudutaan ajalla 1.3.–15.8. osoitteessa www.nfsp.info

A. Social-emotional problems and pedgogical culture > Päivi Pihlaja I på engelska I esityskieli englanti

B. Från trygghetszonen till differentiering att möta elever med olika behov Mukavuusalueelta eriyttämiseen - erilaisen oppijan kohtaaminen > Pia Vataja I på finska I esityskieli suomi

C. From school to work > Maija Hirvonen I på engelska I esityskieli englanti

D. Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa > Anneli Sihvo I på finska I esityskieli suomi

E. Mångfald i lärande och utbildningsvägar Erilaiset oppijat ja koulutuspolut > Karin Linnamäki och Johan Korhonen I på svenska I esityskieli ruotsi

F. Intensive special education endorsement research project– How to teach students with severe Special Education Needs in Finland > Elina Kontu I på finska I esityskieli suomi

11.45

I Valbart program I Valinnaiset ohjelmat A. Social-emotional problems and pedgogical culture > Päivi Pihlaja I på engelska I esityskieli englanti

B. Från trygghetszonen till differentiering - att möta elever med olika behov Mukavuusalueelta eriyttämiseen erilaisen oppijan kohtaaminen > Pia Vataja I på svenska I esityskieli ruotsi

C. From school to work > Maija Hirvonen I på finska I esityskieli suomi

F. Intensive special education endorsement research project – How to teach students with severe Special Education Needs in Finland > Elina Kontu I på engelska I esityskieli englanti

G. PUMA – Live > René Kristensen I på engelska I esityskieli englanti

H. Oppimisen tukeminen lukiossa Special Support in Upper Secondary Schools in Finland, > Raija Pääkkönen I på finska I esityskieli suomi

12.45

I Lunch I Lounas

13.45

I Var tar jag energin och kraften för mitt arbete?

I på norska och finska I esityskielet norja ja suomi

15.00

I Konferensen avslutas och presidentskapet för

I Konferenssin päätös ja NFSPn puheenjohtaja-

G. PUMA – Live > René Kristensen I på engelska I esityskieli englanti

på finska och svenska esityskielet suomi ja ruotsi

H. Special Support in Upper Secondary Schools in Finland Oppimisen tukeminen lukiossa > Airi Tikkanen I på engelska I esityskieli englanti

15.20

I Avskedskaffe

D. Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa > Anneli Sihvo I på svenska I esityskieli ruotsi E. Mångfald i lärande och utbildningsvägar Erilaiset oppijat ja koulutuspolut > Karin Linnamäki ja Johan Korhonen I på finska I esityskieli suomi

> Torfinn Slåen I Mistä saan energiaa ja voimaa työhöni? > Torfinn Slåen

NFSP ges över till nästa nordiska land

vastuun siirtäminen seuraavalle puheenjohtajamaalle

I Lähtökahvi


Föreläsare - Luennoitsijat Olli Luukkainen

René Kristensen

I Ordförande för undervisningssektorns fackorganisation (OAJ) I Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) puheenjohtaja

I MSc, Lektor, Efter- og videreuddannelsen i University. College Lillebælt. Han är intresserad av ett konstruktivistiskt synsätt, av inklusion och specialpedagogik samt pedagogisk observation I Apulaisprofessori Lillebaetin yliopistossa Tanskassa. Kiinnostuksen kohteita ovat konstruktionistinen lähestymistapa, erityisopetus sekä pedagoginen havainnointi

> Fre 20.9. kl. 10.00 Konferensen öppnas > Pe 20.9. klo 10.00 Konferenssin avaus

> Fre 20.9. kl. 15.00 Från hinder till möjligheter med hjälp av PUMA -programmet > Pe 20.9. klo.15.00 Haasteista mahdollisuuksiin, PUMA-ohjelman näkökulma

Jussi Pihkala I Undervisningsråd, utbildningspolitiska avdelningen vid undervisnings- och kulturministeriet, ansvarsområdet för allmänbildande utbildning I Opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuspolitiikan osasto, vastuualueena yleisivistävä koulutus

> Lör 21.9. PUMA –Live > La 21.9. PUMA –Live

> Fre 20.9. kl. 10.00 Konferensen öppnas > Pe 20.9. klo 10.00 Konferenssin avaus

Cor J.W.Meijer I Generaldirektör för European Agency for Development in Special Needs Education. Han har arbetat som konsult med frågor som berör specialpedagogik vid OECD, EU och UNESCO. I Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen johtaja. Hän on toiminut konsulttina erityispedagogiikkaan liittyvissä asioissa OECD:ssä, Euroopan Unionissa sekä UNESCO:ssa.

Hannele Niemi I Professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Hennes viktigaste intresseområden är undervisning och lärande, utvecklande av lärarutbildningen, teknikbaserade inlärningsmiljöer och frågor av etisk natur inom undervisningen I Kasvatustieteen professori käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Keskeisiä kiinnostusalueita tutkimuksessa ovat opetus ja oppiminen, opettajankoulutuksen kehittäminen, teknologiapohjaiset oppimisympäristöt sekä opetukseen liittyvät eettiset kysymykset ja arvot > Fre 20.9. kl. 11.15 Vad är det som gör att Finland ligger i topp inom utbildning? > Pe 20.9. klo 11.15 Mikä tekee Suomesta koulutuksen kärkimaan? Vad är det med Finland?

> Lör 21.9. kl. 9.15 Aktuellt om specialpedagogiken i Europa > La 21.9. klo 9.15 Erityiskasvatus Euroopassa, ajankohtaiskatsaus

I

VALFRIA PROGRAM I VALINNAISET OHJELMAT

> Kl.10.30-12.45 Valfria program > Klo 10.30-12.45 Valinnaiset ohjelmat

Päivi Pihjala Ulf Fredriksson I Docent i pedagogik och arbetar som lärare och forskare vid avdelningen för internationell pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Han har varit ansvarig för den svenska delen av PISA (Programme for International Student Assessment) som behandlar läsning. I Dosentti Tukholman yliopistossa Tutkimuskohteita ovat mm. lukeminen, opettajankoulutukseen liittyvät kysymykset. Viime vuosina hän on ollut vastuussa Ruotsin PISA (Programme for International Student Assessment) –tutkimuksesta, mikä käsittelee lukemista. > Fre 20.9.kl. 13.30 Svaga läsare och likvärdighet: en jämförelse av de nordiska länderna utifrån PISA resultaten > Pe 20.9. klo 13.30 Heikot lukijat ja tasavertaisuus: Pohjoismaista vertailua

I Specialpedagog och docent vid Åbo universitet. Hennes forskningsområden gäller sociala och känslomässiga svårigheter och om barns utmanande beteende, om lärarkompetens inom specialundervisning, samt vilka slags nycklar som ett gott vuxenblivande kräver, en mångvetenskaplig longitudinal undersökning. I Erityispedagogiikan lehtori ja dosentti Turun yliopistossa. Tutkimusaiheita sosiaaliset ja emotionaaliset vaikeudet ja haastava käyttäytyminen, opettajien osaaminen erityisopetuksessa sekä Hyvän kasvun avaimet (HKA) monitieteinen pitkittäistutkimus > Lör 21.9. Social-emotional problems and pedagogical culture > La 21.9. Social-emotional problems and pedagogical culture


I

VALFRIA PROGRAM I VALINNAISET OHJELMAT

> Kl.10.30-12.45 Valfria program > Klo 10.30-12.45 Valinnaiset ohjelmat

Pia Vataja I ����������������������������������������� Pedagogie magister, klass- och speciallärare, doktorand vid Åbo Akademi, arbetar vid Svenska samskolan i Tammerfors I Kasvatustieteiden maisteri, luokan- ja erityisopettaja, tohtorikoulutuksessa Åbo Akademissa, työskentelee ruotsinkielisessä yhteiskoulussa Tampereella > Lör 21.9. Från trygghetszonen till differentiering - att möta elever med olika behov > La 21.9. Mukavuusvyöhykkeeltä eriyttämiseen – erilaisen oppijan kohtaaminen

Maija Hirvonen I Universitetslektor, arbetar inom den yrkesinriktade lärarutbildning vid yrkeshögskolan i Jyväskylä med specialundervisning som inriktning. Hennes intresseområden är hur man definierar den inkluderande undervisningen inom yrkesinriktad specialundervisning I Yliopettaja, työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ammatillisena erityisopettajankoulutuksen kouluttajana Erityisenä kiinnostuksenkohteina ovat inklusiivisen koulutuksen määrittely ammatillisessa koulutuksessa > Lör 21.9. From school to work > La 21.9. From school to work

Anneli Sihvo I PM, examenssekreterare vid studentexamensnämnden I VTM, tutkintosihteeri Ylioppilastutkintolautakunnassa > Lör 21.9. Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. > La 21.9. Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa

Johan Korhonen I PeM, universitetslärare vid Åbo Akademi, enheten för specialpedagogik, hans forskningsområde är inlärningssvårigheter I Nuorempi tutkija ja yliopisto-opettaja Åbo Akademin erityispedagogiikan yksikössä tutkimusalanaan oppimisvaikeudet > Lör 21.9. Mångfald i lärande och utbildningsvägar > La 21.9. Erilaiset oppijat ja koulutuspolut

Elina Kontu I docent, universitetslektor i specialpedagogik vid Helsingfors universitet, leder ett nationellt projekt för krävande särskilt stöd (VETURI), som finansieras av utbildningsministeriet. Leder forskargruppen Music for All. I Dosentti, erityispedagogiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa, johtaa valtakunnallista OKM:n rahoittamaa Vaativan erityisen tuen (VETURI) -hanketta sekä Music for All -tutkijaryhmää. > Lör/La 21.9. Intensive special education endorsement research project – How to teach students with severe Special Education Needs in Finland

Airi Tikkanen I KM, lektor i specialpedagogik i Tammerfors vid gymnasierna Tammerkoski, Tampereen klassillinen lyseo och Tampereen lyseo. I KM, lukion erityisopetuksen lehtori Tammerkosken, Tampereen klassillisen ja Tampereen lyseon lukioissa > Lör 21.9. Särskilt stöd i det finska gymnasiet > La 21.9. Suomen erityinen tuki lukiossa

Raija Pääkkönen I FM, speciallärare i Helsingfors vid gymnasierna Alppilan lukio och Helsingin kuvataidelukio (ett bildkonstgymnasium) I Raija Pääkkönen, FM, lukion erityisopettaja Alppilan lukiossa ja Helsingin kuvataidelukiossa > Lör 21.9. Särskilt stöd i det finska gymnasiet > La 21.9. Suomen erityinen tuki lukiossa

Karin Linnamäki I Docent vid Åbo Akademi, enheten för specialpedagogik, hennes forskningsområde är inlärningssvårigheter I Karin Linnamäki, Dosentti Åbo Akademin erityispedagogiikan yksikössä tutkimusalanaan oppimisvaikeudet > Lör 21.9. Mångfald i lärande och utbildningsvägar > La 21.9. Erilaiset oppijat ja koulutuspolut

Torfinn Slaen I Filosofie licentiat, fysiker, lärare, journalist, företagskonsult I Filosofian lisensiaatti, fyysikko, opettaja, toimittaja, työelämän valmentaja > Lör 21.9. Varifrån får jag energi och kraft för mitt arbete? > La 21.9. Mistä saan energiaa ja voimaa työhöni?


Anmälan och deltagaravgifter - Ilmoittautuminen ja hinnat

I INKVARTERING I MAJOITUS > Radisson Blu Marina Palace hotelli

Din anmälan är giltig först då du betalat deltagaravgift och kvällsprogrammet på kontot

Slottsgatan 32, Linnankatu 32, Turku Telefon I Puhelin: 020 1234710 E-mail I Sähköposti: info.turku@radissonblu.com

Finlands specialpedagogiska förbund r.f. IBAN FI91 6601 0001 1519 43 BIC AABAFI22 Sista anmälningsdagen är den 15.8.2013. Kom ihåg att ange ditt namn i meddelanderutan

110 EUR / 1 person Standard rum/natt 110 EUR / 1 hh Standard/yö 130 EUR / 2 personer Standard rum/natt 130 EUR / 2 hh Standard/yö

I Kod I Tunnus: NFSP

I Ilmoittaudu konferenssiin ja valinnaisiin ohjelmiin 1.3.2013 alkaen osoitteessa > www.nfsp.info

Vahvista ilmoittautumisesi maksamalla osallistumismaksu ja iltaohjelma tilille Suomen erityiskasvatuksen liitto ry. IBAN FI91 6601 0001 1519 43 BIC AABAFI22 Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.8.2013. Muista mainita nimesi viestikentässä. I DELTAGARAVGIFTER I HINNAT

I 1 dag 160 € I 1 päivä 160 € I 2 dagar 310 € I 2 päivää 310 €

I I avgiften ingår luncher och kaffe I Hinnat sisältävät lounaat ja kahvit

I priset ingår Super Breakfast-frukost och bastu. Hinnat sisältävät Super Breakfast -buffetaamiaisen ja saunan.

I Anmälan senast den I Varaukset viimeistään 18.8.2013

> Sokos Hotel Seurahuone

Eerikinkatu 23, Turku Telefon I puhelin: 02 3373800 tai 020 1234600 E-post I sähköposti: sales.turku@sokoshotels.fi

80 EUR/ 1hh 90 EUR/ 2hh

I priset ingår frukost. Hinnat sisältävät buffetaamiaisen.

I Anmälan senast den I Varaukset viimeistään 18.8.2013

I KVÄLLSPROGRAM I OHJELMALLINEN ILTA

A. guidning, skärgårdsbuffé och musik 73 € opastus, saaristolaisbuffet ja musiikkia 73 €

B. skärgårdsbuffé och musik 60 € saaristolaisbuffet ja musiikkia 60 €

I MERA INFORMATION I LISÄTIETOJA www.nfsp.info och konferens2013@sel.fi I Eventuella programändringar kan ske, gå därför in på adressen www.nfsp.info för att kontrollera det aktuella programmet. I Muutokset mahdollisia. Tarkista ohjelman mahdolliset päivitykset osoitteesta www.nfsp.info

I Gilla NFSP på Facebook! I Tykkää NFSPstä Facebookissa! >> www.facebook.com/specialpedagogik

I Konferensen arrangeras av Finlands specialpedagogiska förbund r.f. i samarbete med Nordiska Förbundet för Specialpedagogik. Andra samarbetsorganisationer är Ammatilliset erityisopettajat ry / Specialyrkeslärarnas organisation och Specialbarnträdgårdslärarna i Finland rf. I Konferenssin järjestävät yhteistyössä Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n ja Pohjoismaisen erityiskasvatuksen liiton (Nordiska Förbundet för Specialpedagogik) kanssa. Yhteistyössä mukana myös Ammatilliset erityisopettajat ry. sekä Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat ry.

Valokuvat Kansi SXC-kuvapankki, Turun kaupunkikuvat Turun kaupungin kuvapankki, Forum Marinumin Forum Marinum -säätiö 2012, Jaanet Salmisen henkilökuva Jussi Vierimaa. Ilme Jani Käsmä www.kasma.fi Paino Painola Painosmäärä 3 500 kpl

I Anmäl dig till konferensen och de valbara programmen på adressen > www.nfsp.info från och med den 1.3

Nordisk specialpedagogisk konferens i Åbo 20.-21.9.  

Pohjoismainen erityiskasvatuksen konferenssi -esite. Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin.

Advertisement