Strömsunds Gratistidning nr 11 2022

Page 1

Julmarknaden i Ankarede sker alltid lördagen före första advent. Det var 17:e gången som de till Blåsjön Inflyttade tjejerna Anna R Jonasson, Lotta Falk, och Helena Maiorana arrangerade en traditionell julmarknad i Ankarede. Som vanligt fanns det en hel del ätbart och andra varierande varor och produkter. Även här var det tunnbröd, rökt kött och fisk, franska ostar som sålde bäst.

Håll tjuven borta med bevakning och åtgärd! • Stationär och ronderande bevakning • Ordningsvakter • Överfallslarm • Störningsjour • Parkeringsövervakning Ringa Prevent Jour vid en akut situation eller vid pågående inbrottsförsök när polis inte finns på plats i Strömsund! Prevent Jourpatrull har en inställelsetid på 5 minuter i Strömsund. Vi erbjuder följande tjänster: Som kund hos oss kan du: anders@sbprevent.se 070 621 95 86 www.sbprevent.se Vi önskar alla kunder en säker jul och ett gott nytt år! NR 11 • 13 DECEMBER 2022 Ny teknik renar vattnet från läkemedelsrester Byn skänkte bygdegården till skoterklubben Ukrainska barn i unik förberedelseklass i Föllinge Ny utrustning och upprustade lokaler på skyttegymnasiet Strömsund 2 Strömsund 10 Föllinge 26 Strömsund 6 Välbesökt julmarknad i Ankarede
Frostviken 20 God Jul och Gott Nytt År! Vi på Strömsunds Gratistidning önskar dig

Strömsunds kommun tvåa i världen att testa ny reningsteknik för avlopp

STRÖMSUND (SGT) Nu ska avloppsvattnet i Strömsund renas från läkemedelsrester. En teknik som Strömsund är tvåa i världen att använda. Strömsunds kommun och miljöteknikföretaget Envix Nord i Umeå bjöd in till en demonstration och resultatredovisning för den nya teknik som syftar till att mer effektivt rena avloppsvattnet från läkemedelsrester.

– Vi har utvecklat en helt ny teknik som enbart kräver elektricitet för reningsprocessen och det behövs inga tillsatta kemikalier, säger Daniel Ragnvaldson vid Envix Nord.

Han uppger att projektet som är beställt av Strömsunds kommun har en budget på fyra miljoner kronor som finansieras av Naturvårdsverket.

– Bidraget beviljades under juli 2021 där vi fick 90 procent av kostnaden, resterande tio procent handlar om eget arbete, förklarar Strömsunds VA- och renhållningschef Helen Löfgren Larsson.

Nyligen skrevs det om Bergs och Härjedalens kommuners upptäckt av narkotiska preparat i avloppsvattnet. Icke tillåtna produkter har också spå-

Tävling

rats i Strömsunds avloppsvatten.

Under projektets gång har det upptäckts upp till ett kilo läkemedelsrester finns i inkommande avloppsvatten och att en stor del finns kvar efter de ordinarie reningsstegen i avloppsreningsverket och går vidare till närmaste vattendrag.

– Men det kommer också in narkotiska preparat, säger Helen Löfgren Larsson.

– Utan den nya tekniken hade vi släppt ut cirka ett kilo av läkemedel per dygn. Siffran baseras på hittills utförda analyser av ett urval av läkemedelsubstanser och är sannolikt en underskattning. Betydligt fler substanser säljs och används i samhället och om alla typer av läkemedel kunnat analyseras hade utsläppsmängden varit ännu större, säger Daniel Ragnvaldsson.

– Med den nya teknik vi installerat gör att vi uppnår en rening på cirka 85 procent utifrån de resultat vi tagit fram i projektet, säger han.

Renhållningschefen säger att hon hittills är mycket nöjd med resultatet i projektet. Hon säger också att på grund av pandemin och kriget i Ukraina har Strömsunds kommun

Finn och vinn - tävla om fina priser!

Bilderna till höger är saxade ur annonser i den här tidningen. Hitta sidorna som annonserna ligger på, summera alla sidnummer och fyll i tävlingsformuläret och deltagaruppgifter, klipp ur talongen och skicka in den i ett frankerat kuvert till: Strömsunds Gratistidning, Box 94, 833 21 Strömsund, så är du med och tävlar om fina priser. Märk kuvertet ”Tävling”. Senast den 13 januari vill vi ha ditt svar. Lycka till!

Presentkort på 200 kr giltigt i butiker anslutna till Strömsunds Köpmannaförening. 3:e pris: Presentkort på 100 kr giltigt i butiker anslutna till Strömsunds Köpmannaförening.

Strömsunds Gratistidning är samhällsinformation och utkommer en gång i månaden. Upplagan är 11 200 exemplar. Tidningen delas ut som gratistidning till hushållen i Strömsunds kommun, Dorotea, Junsele, Ramsele och norra delen av Krokoms kommun. Har inte tidningen kommit? Mejla ingentidning@stromsundsgratistidning. se. Tidningen finns också i tidningsställ på affärer i utdelningsområdet. Den finns även som PDF på webben: stromsundsgratistidning.se

Ansvarig utgivare: Karin Johansson • red@stromsundsgratistidning.se Redaktion 072-550 66 02 • Kundtjänst 072-550 66 01 Strömsunds Gratistidning • Box 94, 833 21 Strömsund Layout och prepress: Liljon Kommunikation AB Tryck: Bold Printing Mitt AB, Östersund Vi förbehåller oss rätten att redigera insänt material.

Annonsera i Strömsunds Gratistidning Med en annons i Strömsunds Gratistidning kan du nå 30.000 potentiella läsare. Vår utgivningsplan med datum och aktuella teman hittar du på: www.stromsundsgratistidning.se/utgivningsplan Kontakta mig så berättar jag mer! Adrian Persson 070-650 26 10 • adrian@pobeda.se

2 13 december 2022
Strömsund
Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-post:
2:a
Summa:_____________ Sidan:_______________ Sidan:_______________ Sidan:_______________ Sidan:_______________ Sidan:_______________ Sidan:_______________ Sidan:_______________ Sidan:_______________ Sidan:_______________ Vinnare av förra numrets tävling! 1. Carola Lidman, Strömsund 2. Inger Burström, Dorotea 3. Siv Persson, Föllinge Annonsklippen ligger på sidorna: 19+2+15+3+6+5+1+13+17=81
1:a pris: Presentkort på 500 kr giltigt i butiker anslutna till Strömsunds Köpmannaförening.
pris:
ansökt hos Naturvårdsverket om förlängning till årsskiftet av det projekt som skulle ha slutredovisats i okto- ber. – Kriget i Ukraina gjorde att det var svårt att få fram delar till tekni- ken och pandemin skapade också en försening, säger hon. Text och foto: Tommy Norin Besökare bjöds in till reningsverket på Landön för att få information om den nya teknik som renar avloppsvattnet från läkemedel.
3 13 december 2022 Strömsund Industricentragatan 6 Strömsund lidbema@gmail.com • 0670-101 10 God Jul och Gott Nytt År tillönskas kunder och samarbetspartners - det lokala måleriföretaget Utnyttja rotavdraget! Vi samarbetar med duktiga mattläggare och snickare för helhetslösningar. FÄRGSÄTTNING Vi hjälper Er med förslag på invändig och utvändig färgsättning och tapetsering. Vi önskar våra kunder och vänner God Jul och Gott Nytt År! Vi utför alla typer av måleriarbeten Ibbes Måleriservice Östra Egnahemsg. 10 Strömsund 070-696 19 89 Vi följer inte strömmen, vi leder den! Strömsund: Elinstallationer och Industriservice, 0670-106 40 Gäddede: Frostvikens El & Bygghandel: Elinstallationer, Byggfirma och Butik, 0672-100 86 Elektra i Jämtland AB – din lokala elinstallatör Vi önskar alla kunder och vänner en God Jul och Gott Nytt År! ONT I FÖTTERNA, KNÄNA ELLER RYGGEN? Vi har utbildningen som krävs för att göra ortopediska fotbäddar. GRATIS FOTUNDERSÖKNING! KNÄNA ELLER RYGGEN? krävs för att göra ortopediska fotbäddar. tid, 0670-107 00 Strömsund Ring och boka tid, 0670-107 00 Storgatan 7 • Strömsund God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla! Dunderveckan 2 juli–9 juli 2023 Dundermarknaden 6–9 juli 2023 assistancekaren.se 020-912 912 Bärgar’n Strömsund, Thomas Valmbäck 0670-125 90 • Bilbärgning • Låsöppning • Bränslebrist • Dikeskörning • Starthjälp God Jul och Gott Nytt År! • Feltankning • Punktering Bärgning och vägassistans – Dygnet runt God Jul och Gott Nytt År! 0940-250 90 www.bergmansfiskochvilt.se Nyrökt kött, fisk, såser, ost och tunnbröd m m. Tisdag 20/12 Dorotea 09.00-09.30 Strömsund 12.00-16.00 Vi önskar alla kunder God Jul & Gott Nytt År! 070-318 39 89 God Jul och Gott Nytt År önskar

Vattudalens bygg tecknade avtal med Strömsunds kommun

STRÖMSUND (SGT) Nyligen vann Vattudalens Bygg en upphandling där företaget tecknat nytt avtal med Strömsunds kommun gällande byggarbeten och underhåll på kommunens fastigheter. – Det ser fortsatt bra ut, säger Ricard Näslund, vd för Strömsunds största byggföretag som omsätter cirka 20 miljoner kronor med sexton anställda. Orderboken är välfylld för att vara den här tiden på året.

– Vi har precis vunnit en upphandling för Strömsunds kommun och deras fastighetsbolag SHB. Det är två viktiga kunder för oss.

– Det var sex stycken som räknade på avtalet. För oss var det otroligt viktigt att kunna knyta kommunen till oss, säger vd:n.

Han säger att inför vintern ger det en bra beläggning men han har också fullt upp med att exempelvis göra takbyten.

– Vi har under det gångna året

hjälpt

– Vi fortsätter under vintern tillsammans med Nyströms plåtslageri med flera spännande takprojekt runt om i Östersund, just nu på Törnstensgränd.

Snöskottning av tak brukar också bli aktuellt under vintermånaderna.

Företaget gör också en hel del jobb åt fastighetsbolaget Monen

– Vi har precis färdigställt två omklädningsrum på det nya gymmet som öppnar i de gamla fängelselokalerna i Ulriksfors, Prison Gym Han säger att Vattudalens Bygg klarade sig bra under covidpandemin.

– Vi körde verksamheten med full styrka. Alla hade jobb. Vi ville ha kvar arbetskraften, den ska vara konstant för att vi skulle kunna möta de uppdrag som kom, säger Ricard

Näslund.

Han säger att eftersom beläggningen är hög, så ser det fortsatt bra ut inför den lågkonjunktur som spås komma.

– Vi brukar inte vara lika känsliga för svängningar som företag i storstadsregionerna, säger Ricard Näslund.

Text och foto: Tommy Norin

Just nu pågår takarbete på en fastighet i Strömsund.

4 13 december 2022 Strömsund
Nyströms Plåtslageri att byta tak på ett antal fastigheter i Östersund, där Östersundshem var beställare. – Det ser fortsatt bra ut ,säger Ricard Näslund, vd för Vattudalens Bygg AB. Foto: Tommy Norin

Gott Nytt År

Vi vill tacka personal, kunder och vänner för ett fantastiskt affärsår. Nu laddar vi för 2023! Vi bedriver verksamheter inom bilhandel, verkstad, fastigheter, ekonomi och redovisning samt bevakning. STRÖMSUND – VILHELMINA
God
FOLKES BIL 25 år
Jul & 2023 fyller vårt bilhandelsbolag
1998 – 2023 vilket kommer att firas extra mycket!

Ny utrustning och upprustade lokaler på skyttegymnasiet i Strömsund

STRÖMSUND (SGT) Strömsunds kommun har investerat 450 000 kronor i att eleverna vid skyttegymnasiet fått ett nytt elektroniskt markeringssystem som används i den praktiska undervisningen.

Skyttegymnasiet som är en del av Hjalmar Strömerskolan har funnits i Strömsund sedan 1981 sedan Jonas Lindberg, aktiv inom ortens sportskytteklubb, tyckte att det borde finnas en utbildning för pistol- och gevärsskyttar i kommunen.

– I utbildningen är vi inriktade på de sommarolympiska grenarna i skytte, pistol och gevärsskytte, säger Niklas Engström som är skyttelärare tillsammans med Marie Martinsson.

Utbildningen har ett nationellt intag som gör att elever från hela Sverige kan söka till skyttegymnasiet och under innevarande läsår har utbildningen sju elever. De läser vid något av de 14 program som finns vid Hjalmar Strömer skolan där skyttedelen belägen i Strömerhallen är ett tillval.

I april 2021 utbröt en mindre brand i Strömerhallen. Köket blev mer eller mindre totalförstört och blev sedan renoverat.

I samband med det fick även klassrummet intill en ansiktslyftning och det genomfördes också en renovering vid elevboendet Sörgård. Utöver den renovering som gjordes fick Skyttegymnasiet ett nytt markeringssystem till skyttehallen i Strömerhallen för att skjuta på 25 och 50 meter.

– Tavlorna mäter av skotten med laser och skottets placering syns på en skärm vid skytten, systemet gör

det möjligt att följa skyttarna via Internet både på träning och tävling. Det nya markeringssystemet är detsamma som används på internationella mästerskap och är en klar uppdatering från det gamla från sent 1990-tal, säger Niklas Engström.

Han uppger att investeringen i markeringssystemet handlar om 450 000 kronor och har finansierats av Strömsunds kommun.

Eleverna år glada över den sats-

ning kommunen gjort för att de ska få bästa möjliga förutsättningar.

– Det ska bli fantastiskt att skjuta på det nya markeringssystemet så fort jag får mitt nya gevär. Så kul att just vi fått så mycket nytt, säger Carl Bergman, gevärsskytt från Charlottenberg, som får medhåll av Ilayda Tatli, pistolskytt från Dorotea. Båda går i årskurs tre vid Hjalmar Strömerskolan.

– Utbildningen är inriktad på de sommarolympiska grenarna, säger skytteläraren Niklas Engström.

Foto: Skyttegymnasiet.

6 13 december 2022 Strömsund God Jul och Gott Nytt År! önskar Socialdemokraterna i Strömsunds kommun God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År! tillönskas alla medlemmar och sympatisörer www.rattvisdemokrati.se Följ oss på acebook.com/rdemokrati En del av Jengel förlag Se fler på sverigepussel.se från Jämtland och Härjedalen Pussel med lokala motiv
Ilayda Tatli och Carl Bergman är glada över att skyttedelen har rustats upp vid gymnasiet.

Julöppet:

Lördag 17/12 öppet till 16

Måndag 19/12 ord. öppettider

Tisdag 20/12 öppet till 19

Onsdag 21/12 öppet till 19

Torsdag 22/12 öppet till 19 Fredag 23/12 öppet till 18

God Jul & Gott Nytt år

Vi tackar alla våra kunder, medarbetare och leverantörer för ett bra år och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

För aktuella öppettider i mellandagarna, se vår hemsida www.bilbolaget.com

Bilbolaget Strömsund Lövbergavägen 15 0670-29 10 40

7 13 december 2022 Strömsund Storgatan 8 Strömsund • 0670-136 00
Jul
Gott Nytt År önskar
HANDELSPLATS STRÖMSUND!
God
och
vi alla våra befintliga och kommande kunder Elisabeth Hammar och Annica Holter Vi önskar alla våra kunder och besökare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Presentkort giltiga hos företag knutna till Köpmannaföreningen. Finns att köpa hos Mårtenssons Kläder. Bästa julklappen!
Här hittar du butiker med genuina och exklusiva varor i en trivsam miljö. Gratis parkering! Boende, mat och fika! Välkommen ut på byn! 43 butiker, restauranger och företag
Välkommen till
GODJUL

Blåljus och sirener och en tomte i skyn – många besökte julmarknad i Strömsund

STRÖMSUND (SGT) Kring 1500 besökare kom till en mycket blandad julmarknad i Strömsund. Ett 30-tal knallar sålde allt från antifrostmedel till sötost, rullrån, handgjorda knivar till stickat, virkat av alla de slag samt naturligtvis rökt kött och korv. Strömsunds Luciakandidater fanns på plats och många passade nog på att lämna sin röst på sin kandidat till Strömsunds Lucia.

Naturligtvis flockades barnen också vid den obligatoriska fiskdammen!

Många barn passade på att rida en sväng på ponny. En aktivitet som skedde i samarbete med Strömsunds Ridklubb.

Och naturligtvis var kön lång till Tomten! Här köade barn tålamodigt med föräldrar för att få komma fram och lämna sina önskningar!

Redan utanför marknadsområdet möttes besökarna av en tomte hängande i skyn.

En tomte uppflugen i en upphissad skylift drog blickarna till sig.

Räddningstjänsten hade fullt upp under marknaden. Här fick barnen åka med en sväng med både sirener och blåljus på en kort färd utanför hembygdsgården.

Det kanske var det som många barn tyckte var roligast.

8 13 december 2022 Strömsund
Bianca Jonsson och Filip Mogren hade kommit från Östersund för att sälja ljus, choklad och avfrostningsmedel. – Vi har sålt bra, konstaterade Bianca! Redan vis infarten till marknaden möttes besökarna av en tomte i skyn Luciakandidaterna fanns naturligtvis på plats. Här Sofie Melin, Thea Berglund och Johanna Eriksson och i bakgrunden Isabelle Viklund. Maximilian Bergman passade på att rida på ponnyn Ninjo. Stina Edvardsson från Strömsunds ridklubb hjälpte till. Många passade på att handla i de olika stånden där det mesta kunde köpas. Räddningstjänsten visade upp sig. Mycket uppskattat blad barnen var att få åka runt hembygdsgården med blåljus och sirener. Anneli Löfgren sålde blåbärsglögg som gick åt som varm glögg i kyla!
9 Strömsund www.ottossonsakeri.com • Tel: 0670-61 12 25 • Mobil: 070-333 05 45 • info@ottossonsakeri.com Från oss alla, till er alla ... en God Jul och ett Gott Nytt År! Från oss alla, till er alla... en God Jul och ett Gott Nytt År! Vi önskar våra kunder och vänner God Jul och Gott Nytt År e-Component Sweden AB | Godsgatan 2 Strömsund 0670-101 12 | info@ecomponent.se | www.ecomponent.se till alla kunder och samarbetspartners! Ekonomitjänster Rådgivning/coachning 0670-135 70 • info@nleconsulting.se • www.nleconsulting.se Ekonomitjänster Rådgivning/coachning Föreläsningar/kurser 070-698 70 64 niclas.liljefjall@gmail.com Niclas Liljefjäll Medlem hos: GodJul &GottNyttÅr Vi önskar alla resenärer, uppdragsgivare och vänner God Jul & Gott Nytt År och tackar för det gångna året Douglas med personal Tomten kommer att åka mycket taxi i julhelgen Vill även du göra det – boka i god tid! 0670-100 63 www.taxistromsund.se Anno 1920 www.hembygd.se/strom 0670-61 12 32 God Jul & Gott Nytt År tillönskar vi alla trogna sponsorer och besökare. Tack vare er kan vi bedriva vår verksamhet!

Byn skänkte bygdegården till Strömsunds snöskoterklubb

STRÖMSUND (SGT) En hel bygdegård i gåva. Från och med årsskiftet tar Strömsunds snöskoterklubb över den så kallade Skalbäckstugan i Kärrnäset utanför Strömsund.

– Skalbäckstugan är ett gammalt hus som flyttades från Hammerdal till Kärrnäset 1987, säger Ylva Åkesson, ordförande för Heimlöuta hembygdsförening.

I ett läge där medlemsantalet sjunkit har föreningen tagit beslutet att lägga ned, där ett bekymmer var vad man skulle göra med bygdegården Skalbäckstugan som blev dyr i drift.

– Inte minst sedan vi var tvungna att renovera vatten och avloppsledningarna som frös sönder under en vinter, säger Ylva Åkesson.

– Det var då jag kom på, varför inte skänka huset till Strömsunds snöskoterklubb. Det går ju en skoterled alldeles intill huset, säger Ylva Åkesson.

– Jag kontaktade Douglas Forsberg som driver Taxi Strömsund och som är sekreterare i snöskoterklubben. Han nappade direkt, säger Ylva Åkesson.

– Nu räddas huset och blir kvar som föreningshus i Strömsund kommun och det känns bra, säger Heimlöutas ordförande.

Douglas Forsberg och föreningens ordförande Simon Högberg är glada över gåvan från hembygdsföreningen.

De leder en klubb som bildades 1972 av ett gäng snöskoterägare i Strömsund.

– Fram till 2009 hade klubben ett 100-tal medlemmar där vi insåg att det är för få för att man ska kunna driva en klubb. Så då beslöt vi att inrätta ett lotteri där man kunde vinna en ny snöskoter genom sitt medlemskap. Det blev succé. Idag har antalet växt till 1662 medlemmar, säger Douglas Forsberg.

Under söndagen var det dags för årets dragning i lotteriet där Patrik Asp. Från Bollnäs tog hem årets vinst i form av en ny snöskoter värd drygt 100 000 kronor.

Simon Högberg är nöjd med att klubben fått en ny 300 kvadratmeter stor lokal att husera och nu planeras för en utbyggnad.

– Vi ska bygga om lokalen i vardera gaveln med två övernattningsrum som går att boka via olika bokningsappar. Genomresande skoteråkare ska kunna övernatta, ta sig en dusch och en bit mat på sin resa genom vinterlandskapet.

– Vi får en hel del samtal från skoteråkare som är på långturer genom Sverige som vill få information om färdvägar och sjöisar längs deras rutt säger Douglas Forsberg.

– Även några ställplatser för turister som färdas längs Björnvägen som ska ha möjlighet att stanna till och

– Det känns bra att snöskoterklubben tar över hembygdsgården, säger Ylva Åkesson, ordförande för Heimlöuta Hembygdsförening.

övernatta och även de vill duscha.

Simon Högberg pekar på att med huset får klubben bättre möjligheter att driva den utbildning snöskoterförare måste genomgå för att få förarbevis.

– Vi utbildar ett 50-tal snöskoterförare varje år. De flesta vi utbildar är ungdomar, men också en del äldre, säger Simon Högberg, som förklarar att med den nya klubblokalen blir det enklare att genomföra de praktiska proven i förarutbildningen eftersom det finns en skoterled intill.

Varje år har klubben uppgift att

preparera 23 mil snöskoterleder inom sitt distrikt. För det erhåller den ledbidrag från Strömsunds kommun på cirka 1000 kronor per mil viket ger ett bidrag med cirka 23000 kr Klubben omsätter drygt 400 000

kronor per år där de mesta intäkterna är medlemsavgifter.

Simon Högberg säger att det är mycket jobb med lederna under barmarkstiden innan snöskotersäsongen börjar

10 13 december 2022
under mellandagarna. – Vi röjer lederna och sätter upp stolpar och skyltar, och fixar broar, säger ordföranden om det. Text och foto: Tommy Norin Douglas Forsberg och Simon Högberg är glada över gåvan från Heimlöuta Hembygdsförening.
Strömsund
Snöskoterklubben i Strömsund preparerar 23 mil leder inom sitt distrikt. Foto: Snöskoterklubben.
11 13 december 2022 • Utför de flesta förekommande byggarbeten • Säljer och monterar persienner och markiser Vi gör jobbet! Ulriksfors, Strömsund 076-839 81 58 Kom ihåg att utnyttja ROT-avdraget! Ring för offert! Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt År! God Jul och Gott Nytt År tillönskas kunder och vänner Ramselev 40 Strömsund 0670-127 70 Storgatan 7 Strömsund 0670-100 59 Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och samtidigt vill vi tacka våra väljare för det förtroende vi fått! Curt Forslund 063–22 400 Mikael Kristoffersson 070–63 600 04 Joachim Forslund 070–25 411 55 www.jamtfonster.se • kontakt@jamtfonster.se Ring din lokala fönsterinstallatör Curt Forslund BOKA GRATIS HEMBESÖK PÅ 063-22 400 www.jamtfonster.se ÄNNU LEVER ROTEN! VI KOMPENSERAR ROT-SÄNKNINGEN UNDER FEB-MARS! RÄNTEFRI DELBETALNING God Jul och Gott Nytt År önskar vi alla kunder och vänner! Curt Forslund 063–22 400 Mikael Kristoffersson 070–63 600 04 Joachim Forslund 070–25 411 55 www.jamtfonster.se • kontakt@jamtfonster.se Ring din lokala fönsterinstallatör Curt Forslund BOKA GRATIS HEMBESÖK PÅ 063-22 400 www.jamtfonster.se ÄNNU LEVER ROTEN! VI KOMPENSERAR ROT-SÄNKNINGEN UNDER FEB-MARS! RÄNTEFRI DELBETALNING Uthyrning av lokaler och rum för långtids- och korttidsboende Bredgårdsgatan i Strömsund • ehrs.fastigheter@gmail.com God Jul och Gott Nytt År önskar vi våra hyresgäster och samarbetspartners God Jul och Gott Nytt År tillönskas hyresgäster, vänner och samarbetspartners! www.monenfastigheter.se 0670-179 90 Vattudalstorget 8 Strömsund • 0670-61 42 48 Mån-fre 9.00-18.00. Lör 10.00-14.00 En riktigt God Jul & Gott Nytt År önskar vi alla våra kunder & vänner! Tack för att du handlat lokalt! Strömsv 53 Strömsund 0670-107 11, 070-694 23 50 www.fridellsglas.se Vi önskar våra kunder och vänner God Jul och Gott Nytt År! Vattudalstorget 6 • 0670-101 29 Strömsunds Blomsterhandel God Jul och Gott Nytt År önskar Heléne med personal Abborrviksv 2 B Strömsund • 0670-127 95 Vi önskar alla kunder och vänner God Jul och Gott Nytt År! Tänk på djuren i vinter. Hos oss hittar du djurfoder och fågelmat. 0670-104 19 Järnvägsg 20 Strömsund God Jul och Gott Nytt År tillönskas kunder och vänner Järnvägsg 33 Strömsund • 0670-130 75 www.maskinkonsulten.se maskinkonsulten@telia.com God Jul & Gott Nytt År! önskar vi våra kunder Maskinkonsulten - din hyrbutik! AB God Jul & Gott Nytt År! önskas alla kunder, vänner & kollegor! Leon & Carina Tel 0670-129 42 God Jul & Gott Nytt År! önskar God Jul och Gott Nytt År Strömsund 070-376 48 31 önskar Beställ på jengel.se Fri frakt! Mot Vitfjället Hans Danielsson Vill du nå kunder i tre län? Kontakta Adrian Persson adrian@pobeda.se 070-650 26 10 Strömsunds Gratistidning når ca 11 200 hushåll i Strömsunds och Doroteas kommuner, samt Ramsele, Junsele, Edsele och Resele i Sollefteå kommun och Föllinge i Krokoms kommun. Strömsund
12 13 december 2022 God Jul och Gott Nytt År önskar vi Er alla. Tack till våra kunder och samarbetspartners för det gångna året, vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete under många år framöver. 073-045 62 36 Abborrviksvägen 3 Strömsund www.nordplat.se tillönskas våra kunder och vänner God Jul och Gott Nytt År! Industricentrag 10 Strömsund • 0670-61 11 69 Service av personbilar, snöslungor och plogar m.m. God Jul och Gott Nytt År! tillönskas kunder och vänner! www.stromsundshyresbostader.se Storgatan 19 Strömsund • 0670-169 55 Vi önskar alla våra hyresgäster God Jul och Gott Nytt År Tillsammans skapar vi trivsamma och trygga bostadsområden för god livskvalitet i ditt boende Vi tillhandahåller både egna och upphandlade försäkringslösningar. Både inom liv och sakförsäkringar för små och medelstora företag. Niklas Sivertsson 0670-120 55 niklas.sivertsson@soderbergpartners.se Grand Hotell Bredgårdsgatan 4 Box 15, 833 21 Strömsund Vi önskar alla kunder och vänner en God Jul och ett Gott Nytt år! Rådgivning som gör skillnad Strömsund
13 13 december 2022 BILTRANSPORTER, BILBÄRGNING OCH CONTAINERBIL tillönskas kunder och vänner 070-514 44 32 • Lövberga, Strömsund God Jul och Gott Nytt År www.vattudalensbygg.se 0670-137 04 • vattudalensbygg@telia.com God Jul och Gott Nytt år Vi önskar kunder och vänner God Jul och Gott Nytt År tillönskas kunder, samarbetspartners och vänner vattufisk.se • Trollövägen 4B, Strömsund 073-723 91 38 Ett ICA-varuhus i två våningar: Livsmedel, catering, kafé och bageri, gratis WiFi, specialavdelning m. m. Strömsund God Jul & Gott Nytt år önskar Thomas & Linda med personal Avvikande öppettider: Julafton kl. 8-15 • Nyårsafton kl. 8-19 Övriga dagar 8-22 Skogsstigen 9 Strömsund eller Storgatan 18 Hoting • www.stromsundsbegravningsbyra.se Varmt tack för visat förtroende under året som gått. Vi önskar Dig en Fridfull Jul och Nyårshelg. Vi finns för Dig var Du än bor. Jour dygnet runt alla dagar. Ring oss på 0670-101 41 eller 0942-330 10. Välkommen! Agneta med personal
10–12 • Nyårsafton 10–14 •
Jul & Gott
God Jul och Gott Nytt År tillönskas kunder och vänner! Strand 420 Strömsund Robin 070-331 66 94 • Thomas 070-204 80 53 • Butik 070-241 21 64 Storg
Snart stänger vi detta år med många händelser i vår värld men Optiken den består och alla där ute är julefrid värd! Med hopp om en bättre tid önskar vi er alla en fröjdefull jul och ett Gott nytt år med massor av framtidstro å kul! Annica, Anders, Berta & Maria Strömsund
Strömsund: Julafton
Trettondagsafton 9–17.30 Stängt röda dagar. I övrigt normala öppettider. Hammerdal, Föllinge, Gäddede, Hoting & Backe: Julafton, nyårsafton och röda dagar stängt. Trettondagsafton 9–17 I övrigt normala öppettider. God
Nytt År! Strömsund, Hammerdal, Gäddede, Hoting och Backe För öppettider: tel. 0771–450 450 eller apoteket.se
14, Strömsund • 0670-131 00

Ny tandläkare till Strömsund – klinik kan ta emot fler patienter

STRÖMSUND (SGT) Det är hårt tryck på Strömsunds tandläkarmottagningar. Men nu förstärker paret Hetta sin klinik. – Vi är stolta över att Tamim väljer att börja hos oss. Det innebär en rejäl förstärkning och kapacitetsökning, då vi nu går från att vara två till tre tandläkare säger Pentti Hetta.

Pentti och Lena Hetta öppnade sin klinik (Tandläkarna Hetta) redan 1995. De tog då över efter Per Widerberg.

Idag finns det fler patienter i Strömsund än vad paret klarar att ta emot. Orsaken är bristen på utbildade tandläkare.

– Ja, det är svårt att finna utbildade och erfarna tandläkare, säger paret.

Men i dagarna blev det klart med rekryteringen av en tredje tandläkare till kliniken, Tamim Ghanam. Tamim kom till Sverige från Syrien för sju år sedan. I hemlandet var han utbildad med 20 års erfarenhet som tandläkare.

Nu har han precis avslutat utbildningsprogrammet på Tandläkarhögskolan i Göteborg och fått anställning i Strömsund.

– Det känns spännande och jag ser fram emot att få jobba med teamet här hos Tandläkarna Hetta, säger Tamim, som började jobba redan den 14 november.

Därmed minskar också arbetsbör-

dan för Pentti och Lena Hetta.

– Vi har verkligen fått töja på dagarna och efter dagens tandvårdsar-

bete har det administrativa arbetet gjorts på kvällstid säger Pentti.

Förutom tre legitimerade tand-

läkare består kliniken av den legitimerade tandhygienisten Elin Abrahamsson och tre tandsköterskor:

14 13 december 2022
Susanne Modin, Linda Persson och Anna Hoff. Simon Gunnholt
Strömsund SKATT 1.306:/ÅR* * Med CNG-paketet blir vägtrafikskatten 1.306 kr/år (Double Cab, Automat) CNG-paketet kostar 49.900 kr, oavsett modell och utrustning. Bränsleförbr. bl. körn. 8,2–9,2 l/100 km, CO2 bl. körn. 216–241 g/km, utan konvertering (WLTP) GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI KUNDER, LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS VI HAR BILAR FÖR OMGÅENDE LEVERANS FOLKES BIL – ER BILPARTNER I NORRLANDS INLAND ISUZU D-MAX DOUBLE CAB fr. 289.900:- exkl. moms ISUZU STRÖMSUND Näsviken 100, 0670 - 61 10 35 Mån-fre 08-17 www.folkesbil.se
Bildtext: Lena och Pentti Hetta med sin nyanställde tandläkare Tamim Ghanam. Foto: Sten Strömgren.
15 13 december 2022 ”Granen står så grön och grann i skogen” Njut av din välskötta skog där den växer i skogen! God Jul & Gott Nytt år önskar dina lokala virkesköpare. www.jamtlandsvarme.se • Strömsund • 0670-163 00 info@jamtlandsvarme.se Jämtlandsvärme levererar fjärrvärme till Strömsunds, Hammerdals, Hotings, Rossöns, Backe, Kyrktåsjö och Gäddede samhällen. önskar Jämtlandsvärme alla kunder och leverantörer! Vi sprider värme och julstämning i Strömsunds kommun. En energileverantör i framtiden! som investerar Din lokala snickare och VVS-firma God Jul & Gott Nytt År Sotaren nära dig! 0670-124 50 ● info@stromsundssotning.se ● Sotning ● Brandskyddskontroll ● Ventilationsrensning ● Kajborensning Vi önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år! ● Nyinstallationsbesiktning ● Försäljningsbesiktning ● Statusbesiktning Strömsund • Östersund 0771-600 600 • www.bilprovning.se Körförsiktigtijultrafiken!Vi önskar alla God Jul och Gott Nytt År!

Bodums församling

25/12 Juldagen 07.00 Bodums kyrka Julotta.

8/1 1:a sön e. trettond. 11.00 Bodums förs.hem Mässa.

26/1 Torsdag 12.00 Rossöcenter Vardagsgudstjänst med soppa.

Fjällsjö församling

13/12 Tisdag 18.00 Fjällsjö kyrka Luciakonsert.

14/12 Onsdag 12.00 Fjällsjö kyrka Öppen kyrka. Kom in, tänd ett ljus, fika. Andakt och musik.

24/12 Julafton 23.00 Fjällsjö kyrka Julnattsgudstjänst.

1/1 Nyårsdagen 18.00 Fjällsjö kyrka Nyårsbön.

19/1 Torsdag 11.30 Fjällsjö förs.hem Sopplunch med andakt. 29/1 4:e sön e trettond. 11.00 Fjällsjö förs.hem Gudstjänst.

Frostvikens församling

17/12 Lördag 15.00 Gäddede kyrka Julkonsert. Se separat annons. 18.00 Gäddede kyrka Julkonsert. Se separat annons.

20/12 Tisdag 10.00 Gäddede förs.hem Öppet hus med kaffe.

24/12 Julafton 12.00 Gäddede kyrka Samling vid krubban.

25/12 Juldagen 08.00 Ankarede kapell Julotta.

26/12 Annandag jul 14.00 Forsgården Gudstjänst.

2/1 Måndag 14.00 Forsgården Gemenskapsträff.

15/1 2:a sön e trettond. 11.00 Gäddede förs.hem Gudstjänst med soppa.

17/1 Tisdag 10.00 Gäddede förs.hem Öppet hus med kaffe.

24/1 Tisdag 10.00 Gäddede förs.hem Öppet hus med kaffe.

29/1 4:e sön e trettond. 14.00 Forsgården Gudstjänst med kaffe.

31/1 Tisdag 10.00 Gäddede förs.hem Öppet hus med kaffe.

Gåxsjö församling

18/12 4:e sön i advent 18.00 Gåxsjö kyrka Mariamässa.

25/12 Juldagen 07.00 Gåxsjö kyrka Julotta. Damkör och Karl-Erik Elvgren trumpet.

1/1 Nyårsdagen 18.00 Sockenstugan Nyårsbön. Sång och musik.

8/1 1:a sön e trettond. 11.00 Sockenstugan Mässa.

18/1 Onsdag 12.00 Sockenstugan Sopplunch.

Hammerdals församling

17/12 Lördag 17.00 Sikås Julkrubba.

24/12 Julafton 11.00 Hammerdals k:a Samling vid krubban.

24/12 Julafton 23.00 Hammerdals k:a Julnattsgudstj. Kerstin Pettersson sång.

26/12 Annandag jul 14.00 Lorås bygdegård Gudstjänst. Folke Lindqvist, dragspel och Lars-Håkan Eriksson, fiol.

6/1 Trettondedag jul 14.00 Sockenstugan Gudstjänst för små och stora.

15/1 2:a sön e trettond. 18.00 Hammerdals k:a Församlingsafton. Se sep. annons. 29/1 4:e sön e trettond. 11.00 EFS Hammerdal Gudstjänst.

Ström-Alanäs församling

13/12 Tisdag 18-21 Ströms kyrka Öppen kyrka. Lucia-cruising.

14/12 Onsdag 08.00 Ströms kyrka Morgonmässa. 18.00 Ströms kyrka Ungdomskväll.

17/12 Lördag 15.00 Ströms kyrka Julkonsert. Se separat annons.

18/12 4:e sön i advent 11.00 EFS Strömsund Gudstjänst för små och stora.

21/12 Onsdag 08.00 Ströms kyrka Morgonmässa.

24/12 Julafton 11.00 Ströms kyrka Samling vid krubban.

24/12 Julafton 23.00 Ströms kyrka Julgudstj. Svante Tängmark sångsolist samt sångare ur kyrkokören.

25/12 Juldagen 08.00 Alanäs kyrka Julotta.

4/1 Onsdag 08.00 Ströms kyrka Morgonmässa.

6/1 Trettondedag jul 11.00 Ströms kyrka Gudstjänst för små och stora.

8/1 1:a sön e trettond. 18.00 Ströms kyrka Gudstjänst.

11/1 Onsdag 08.00 Ströms kyrka Veckomässa.

15/1 2:a sön e trettond. 11.00 EFS Strömsund Gudstjänst.

18/1 Onsdag 08.00 Ströms kyrka Veckomässa.

21/1 Lördag 18.00 EFS Strömsund Bibelföredrag. Se separat annons.

22/1 3:e sön e trettond. 11.00 Ströms kyrka Ekumenisk mässa. Se sep. annons.

22/1 3:e sön e trettond. 16.00 Pingstkyrkan Ekumenisk gudstj. Se sep. annons.

25/1 Onsdag 08.00 Ströms kyrka Veckomässa.

29/1 4:e sön e trettond. 15.00 Alanäs kyrka Mässa.

Tåsjö församling

24/12 Julafton 11.00 Hotings kyrka Julbön.

24/12 Julafton 23.00 Tåsjö kyrka Julnattsgudstj. Kören medverkar.

6/1 Trettondedag jul 11.00 Tåsjö förs.hem Julens sånger och kakor.

15/1 2:a sön e trettond. 11.00 Hotings kyrka Mässa. Med reservation för ändringar.

Hur tron kan födas …

Den faktiska platsen – grottan under Födelsekyrkan i Betlehem - påminner oss om att Gud en gång lät sig födas hit till denna jord för 2000 år sedan. Gud blev människa i ett litet barn – en tanke att stanna upp inför också den här julen. Men inte bara en tanke att stanna upp inför. Snarare handlar det om en tro som ständigt måste återerövras. Tron måste odlas, stöttas, skyddas, ges näring. Tron handlar om mitt eget inre – att låta mig fyllas av Guds närvaro. Eller med julens ord: Låta Jesusbarnet födas inom mig och vårda det ömt. Det är så mycket som ständigt hotas av kaos. Det som är bräckligt och skört i mitt livohälsa, otrygghet ... Det som händer i min närhet –sorg efter min käre/a, ensamhet ... Det som känns opåverkbart i vår omvärld – krig, våld, miljöhot ... Mitt i denna verklighet finns ändå något som vi får lita till. För Gud blev människa mitt i denna verklighet. Den faktiska platsen var i staden Betlehem. Men den staden finns också i mitt hjärta – där tron kan födas. Men tron är en kamp, tvivel och frågor är en nödvändighet. Det är då vi också kan upptäcka nåden – det är Gud som ger mig tron. Det är inte jag som ska prestera tro som vore det en bedrift. Det är jag som får ta emot tro, fyllas av tro, öppna mig och bara andas. Då kan Gud födas i mitt inre. Då kan tron på det som hände i Betlehem för 2000 år sedan växa också hos mig!

Med önskan om en välsignad julhelg!

Församlingsafton

Hammerdals kyrka Söndag 15 januari kl. 18.00

Program:

Inledande andakt i kyrkan. Inre restaurering - vad har skett i kyrkan? Fika i sockenstugan, tillfälle att prata om vad som sker i kyrkan, vem som gör vad – och vad du vill!

Elisabeth Björklund Församlingsrådet

Diakonala fonden

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen Ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Vad innebär det då för oss i Strömsunds pastorat? Jo, när livet krisar till sig finns det t.ex. möjlighet att söka ett bidrag ur denna fond. Vill Du vara med och stötta den Diakonala verksamheten i Strömsunds pastorat, skänk då ett bidrag via detta swishnummer: 123 474 58 16 märk då med ”Diakonala fonden”

Pastorsexpeditionen skriver även ut minnesblad när gåvor ges i samband med begravningar

strömsunds pastorat Svenska kyrkan, Strömsunds pastorat | Prästgatan 2, Strömsund | Kyrkoherde: Elisabeth Björklund, 070-589 79 30 Tel 0670-101 18 | stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se | www.svenskakyrkan.se/stromsund
strömsunds pastorat Svenska kyrkan, Strömsunds pastorat | Prästgatan 2, Strömsund | Kyrkoherde: Elisabeth Björklund, 070-589 79 30 Tel 0670-101 18 | stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se | www.svenskakyrkan.se/stromsund EN STRÅLANDE JUL 17 DEC 2022 15 00 FRI ENTRE FRIVILLIG GÅVA TILL ACT MEDVERKANDE: STRÖMS KYRKOKÖR MARIE TÄNGMARK, DIR. VATTUGALARNA ANN-CHRISTIN BERNTSSON, DIR. ERIKA MAGNUSSON,SÅNG & PIANO. SVANTE TÄNGMARK, TENOR. THOMAS NILSSON, KONTRABAS. KONSERT I STRÖMS KYRKA POWER-WEEK Strömsunds kyrkor tillsammans Mån. 16/1 08.00 Morgonbön på Facebook från Svenska Kyrkan Ons. 18/1 08.00 Morgonmässa i Ströms Kyrka 10.00 Bön i Pingstkyrkan Lör. 21/1 18.00 Bibelföredrag på EFS Den större Ekumeniken Iwan Örjebo Sön. 22/1 11.00 Gudstjänst med nattvard Mässa i Ströms Kyrka, fika 16.00 Sång- och musikgudstjänst i Pingstkyrkan med panelsamtal, fika Elisabeth Tema: Attvaralärjunge åtJesus BigSunday!!! Sång-och musik under dagen: Stefan och Gudrun Magnusson Elisabeth Markus Peter Foto: True North/Ikon SK22072 BRYT EN TRADITION Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag svenskakyrkan.se/act Legenden om Lucia berättar om en flicka som vägrade bli bortgi Hon hävdade rätten till sin kropp, sin tro och sina egna val. Än dag kämpar flickor runtom världen för sina rättigheter. Vi lever alla under samma himmel och tillsammans kan vi göra skillnad. SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Fullt upp på Kvarnå Trädgård inför julen

JUNSELE (SGT) Drinkar är förmodligen inte det första man kommer att tänka på när det gäller närodlat och mathantverk. Men med sin shrub har Kvarnå Trädgård utanför Junsele hittat en nisch som tilltalar restauranger och affärer runt om i Sverige. Susanne Johansson basar för den välkända trädgården och är den som tillsammans med sin son och man också jobbar med ”Kvarnå Hantverksvinäger” som producerar den kolsyrade drycken shrub – passande till allehanda blandningar. Trädgården är välkänd också för sitt kafé och mathanverk. ”Kvarnå Trädgård” är Susannes eget företag som startades 2009. Vid SGT:s besök laddar kafé och butik för julmarknad, men också för att hålla öppet dagarna fram till jul. Säsongens sista evenemang blir den 22 december och då med glöggfest.

Det doftar av nybakt när dörren öppnas till butiken. Här finns också Inger Sahlin med Kvarnå Surdegsbageri. Två kvinnor delar butik där det finns massor med godsaker från trädgården och bageriet på hyllorna.

– Efter jul blir det ganska lugnt. Min man och jag brukar ta ledigt mellan jul och trettonhelgen, sedan börjar planeringen av vilka fröer jag ska skriva efter och jag tittar i många kataloger, säger Susanne Johansson.

Vårt samtal kommer att hamna i hennes stora intresse för tomaternas rika utbud.

– Att odla tomater är nog det roligaste! I somras hade jag 57 olika sorter, men en gång hade jag 75 olika tomatsorter! Det finns hur många som helst att välja på med alla färger, former och smaker.

– Två tomater kan se alldeles likadana ut, men smaka helt olika. I katalogen finns det hela 750 olika tomatsorter. Under sommarsäsongen säljer jag färska tomater i butiken, men jag gör också soppa och marmelad.

– Mathantverket lockar många besökare sommartid, och turister hittar hit. För ett par år sedan uppmuntrades vi också att skapa ställplatser för husbilar, så nu har vi två platser i ordningställda med elmöjlighet. Det är väldigt roligt att besöksnäringen har växt, säger Susanne.

I januari blir det frösådd av sådant som tar tid på sig, som till exempel chili. Odlingen sker främst i växthus, men planen är att det ska bli mer frilandsodling till sommaren, bara tiden räcker till.

– Det ska bli mer grönsaksplantor och vi ska satsa mer på trädgården. Just nu blir ju elpriserna avgörande för hur mycket vi kan använda växthuset och orangeriet. Det är energikrävande verksamhet, men även om det går åt lite ström för stödvärme så blir det ändå en stor kostnad sammantaget. Vi funderar på att vår nästa investering ska bli solceller, berättar Susanne.

Kvarnå Trädgård har växt hela tiden sedan starten, och det handlar hittills om 7000 besök varje år. Evenemangen i Orangeriet är välkända med

till exempel Rabarberfestival, Soppfestival och i höstas anordnades en ”skrômtjakt” – spökjakt för massor av barn som letade spöken på området.

I butiken finns, förutom bageriets olika brödsorter, Susannes senap, glögg med olika smak från trädgårdens odlingar, marmelad, inläggningar, Kvarnås berömda vinäger som är grunden i shrub, kryddor och kolasås. Hela tiden experimenterar Susanne med smaker.

– Till sommaren planerar vi också konstutställningar. Det ska bli väldigt spännande! Vi har inte tjänat pengar, utan allt har återinvesterats och verksamheten har växt fram. Vi odlar giftfritt, men har inte skaffat någon certifiering för ekologisk odling. Dels kostar det mycket pengar, dels känner folk till att vi odlar naturligt. Jag vill ha sådant som hör hemma här i trakten och förpackningarna är också viktiga.

– Man handlar också med ögat,

konstaterar Susanne och hyllorna med vackra burkar och flaskor bär syn för sägen. Fina burkar kräver ingen särskild uppläggning utan kan ställas på bordet direkt.

– Mina föräldrar hade alltid husbehovsodling, och det är nog därifrån mitt intresse har kommit. När vi började här i Kvarnå och bestämde oss för att starta professionellt så gick jag en trädgårdsutbildning hos Nordvik i Nordingrå. Jag kände att jag måste veta varför man lyckas eller misslyckas, och skaffa mig teoretiska kunskaper. Företaget har växt. Jag har en enskild firma, men shrub/ vinäger-tillverkningen går i aktiebolagsform. Det beror på att de produkterna säljs till återförsäljare.

– Odlingarna kräver stora frysar. Det är ett tiotal frysar i gång och vi har också byggt ett frysrum. En del bär, som hjortron och lingon, köper jag, men i somras hade vi mycket jordgubbar. Till sommaren ska det

bli mer morötter och kålrötter i lan-

Shrub:

Shrub har vinäger som bas och har sitt ursprung redan på 1600-talet i England då smugglare sänkte sprittunnor för senare avhämtning, allt för att undvika skatt och alkoholsmaken maskerades med fruktsaft.

Senare utvecklades drycken i USA och socker tillsattes för smaksättning.

Shrub blev en innedryck i början av 2000-talet och har hittat också till Sverige som aperitif. Den kan göras med eller utan sprit men alltid med vinäger som grund.

den här, men det kräver mycket omsorg liksom allt annat. Tiden räcker inte till ibland, säger Susanne Johansson och planerar vidare.

Inger Kraft Etzler

Vinägersmaken kan variera från t ex krusbär, jordgubbar eller svarta vinbär.

18 13 december 2022 Ramsele/Junsele
Susanne Johansson framför en välsorterad hylla med mathantverk Inger Sahlin i bagarboden Julöppet för Roger Westin som passar på att handla Paprika – en påminnelse om odlingarna i Kvarnå. Foto: Christina Olofsson
19 13 december 2022 Ramsele/Junsele Se fler pussel med svenska motiv på sverigepussel.se Se fler böcker och beställ på jengel.se Författat av jämtar och härjedalingar! Pussel med lokala motiv! Edsele Såg God Jul & Gott Nytt År önskar Bygdens råvara till bygdens industri! Välkommen att kontakta oss. www.edselesag.se Mycket under samma tak! Industrivägen 1 Ramsele Månd-fred kl 07-17 Fågelmat Djurfoder Pellets Snöredskap Snöslungor Vinterdäck God jul och gott nytt år tillönskas kunder och vänner ICA Nära Ramsele Storgatan 7 Ramsele 0623-100 12 Tack för att du handlar för Ramsele! Öppet alla dagar 9.00-20.00 Ett innerligt varmt och stort TACK för alla gratulationer och hejarop över vår utnämning till Årets kundmagnet 2022 och vår nyombyggda butik! Vi önskar er alla en riktigt God Jul & Gott nytt år! God Jul och Gott Nytt År! önskar Bröderna Edmo Ett stort företag i litet format • www.bredmo.se Henrik 070-221 99 50 • Erik 070-213 95 80 BILVERKSTAD Tillbehör och reservdelar Krångevägen 1 Ramsele • 0623-107 60 Ramsele Rep & Mek AB God Jul och Gott Nytt År! 0621-200 15 073-020 43 50 www.roansmobler.se JULÖPPET! God Jul och Gott Nytt År önskar Ingalill och Tommy Tis 20/12 12–20 Ons 21/12 12–20 Tors 22/12 12–20 Räntefritt! Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt År BRORSSONS ÅKERI Ramsele • 0623-104 50 Krångvägen 8•Ramsele•ramselehydraulik.se 0623-100 05•070-238 37 72 Vi önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År! Vill du nå kunder i tre län? Kontakta Adrian Persson adrian@pobeda.se • 070-650 26 10 Med din marknadsföring i Strömsunds Gratistidning når du ca 11 200 hushåll i Strömsunds och Doroteas kommuner, samt Ramsele, Junsele, Edsele och Resele i Sollefteå kommun och Föllinge i Krokoms kommun. IrmaHallberg, filmkarriär detin rivningshotadeBacke hosföretag Ramsele Kul på hjul när cykelväg invigdes i StrömsundHåll tjuven borta med bevakning och åtgärd! Parkeringsövervakning Prevent inbrottsförsökStrömsund! minuter

Många besökare på den traditionella julmarknaden i Ankarede första advent

Lokala artister underhöll med musikalmusik i kapellet

ANKAREDE (SGT) Julmarknaden i Ankarede sker alltid lördagen före första advent. Det var 17:e gången som de till Blåsjön Inflyttade tjejerna Anna R Jonasson, Lotta Falk, och Helena Maiorana arrangerade en traditionell julmarknad i Ankarede. Som vanligt fanns det en hel del ätbart och andra varierande varor och produkter. Även här var det tunnbröd, rökt kött och fisk, franska ostar som sålde bäst. Lars-Bertil Persson, som har varit med på marknaden alla år, hade redan efter tre timmar sålt slut på all den rökta fisken och köttet som han hade med sig.

Ida Collin, Norråkers Handel, är en trogen utställare i Ankarede och anser att för hennes del är Ankarede den bästa marknaden.

De tycker båda att marknadsbesökarna här är mycket positiva och gärna handlar.

Fågelbergets Gårdschark är en annan utställare som varit här i många år och intygar att det roligt att vara här, dels för att det är en köptrogen publik, men också för att det är ett mycket välskött arrangemang i en stämningsfull miljö. Den bilden fick vi också från de marknadsbesökare vi pratade med.

Årets konsert i vackra Ankarede kapell var med lokala artister från närområdet. Med Lovisa Hahn Granbom som spindeln i nätet hade de satt ihop ett program med kända och mindre kända melodier från olika musikaler, som man kallade Musikalen i mitt hjärta. Melodier som framfördes var bland annat Over the Rainbow som framfördes av Magnhill Gaarder Dahl. Lovisa Hahn Granbom framförde ett medley från Kristina från Duvemåla. Hennes framförande av Du måste finnas var mycket känslomässigt starkt.

Lovisa och Jerry Olofsson har under hösten tränat upp en barnkör som med bravur medverkade i denna musikal och i Vilket uselt liv samt I morgon ur musikalen Annie. Där hade barnkören huvudrollen, assisterad av Lovisa. Marie Berglund visade prov på fint fiolspel i Another day of sun Tina Bengtsson sjöng Bella Notte och Ser du stjärnan i det blå

Alla solisterna samt Jerry Olofsson på trummor, Nisse Swanström på bas och Jonas Tackerudh på piano avslutade med Seasons of love under stora publikovationer. Janne Aggemyr var den som såg till att det var ett bra och lämpligt ljud.

Det var en mycket nöjd publik som lämnade konserten och var fascinerad av att vi har så många duktiga artister här i Frostviken. Även den andra föreställningen var fullsatt.

Text: Bill Petersson

Foto: Tania och Ingrid Petersson

20 13 december 2022 Frostviken
Barnkörens medverkan i Kristina från Duvemåla tillsammans med Lovisa. Ann-Sofiie Bengtsson, Ann-Christin Bengtsson och Ann-Louise Persson hade fullt upp i Ankarede Café. Syskonen Ante och Signe Jonasson sålde bland annat renskinn och hemstöpta grenljus. Solisterna Tina Bengtsson, Marie Berglund, May-Lis Ingulfsvann, Lovisa Hahn Granbom och Magnhill Gaarder Dahl i numret The Greatest Show. Mikael Wassdahl handlar av Ida Collin.

Du har väl inte glömt knäcken på spisen?

Här är några enkla tips på hur du kan brandsäkra köket.

Så här undviker du bränder i köket

• Skaffa en spisvakt som stänger av spisen om det blir för hett.

• Ha brandvarnare, brandfilt och en pulversläckare i närheten till köket.

• Rengör spisfläkten regelbundet.

• Lägg aldrig saker på spisen – inte ens när den är avstängd.

• Var extra försiktig med het olja.

• Flambera aldrig under fläkten.

• Häll aldrig vatten över brinnande fett eller olja

– använd ett lock eller en brandfilt.

Fungerar brandvarnaren som den ska?

Att regelbundet kontrollera att brandvarnarens batteri fungerar är viktigt så att den kan göra sitt jobb när det väl behövs. Det är enkelt att testa batteriet, ett tryck på testknappen och svaret kommer direkt om brandvarnaren fungerar som den ska - det ska tjuta ordentligt.

21 13 december 2022 Frostviken Vardagar 09.30-17.30, lördagar 10.00-15.00, söndagar 11.00-15.00, Nyårsafton 11.00-14.00 Stora Blåsjön 0672-210 27 Vi önskar våra kunder och vänner God Jul och Gott Nytt År STÄNGT Julafton, Juldagen, Annandagen och Nyårsdagen G Å R DSCHARK E N FÅGELBER G E T 0720-678522 FROSTVIKEN • Rökta/lufttorkade produkter • Stugor Frostviken 072-067 85 22 God Jul och Gott Nytt År! Viking Sverige 020-100 100 Vi önskar alla kunder God Jul & Gott nytt år Bilbärgn. Norra Jämtland 0672-100 00 Bilassistans hela dygnet - alla dagar! Bärgning • Låsöppning • Starthjälp • Punktering God Jul och Gott Nytt År önskar vi våra kunder och vänner Din lokala snickare • 073-037 39 01 tillönskas gäster och vänner www.gaddedecamping.com Bo bekämt i moderna stugor invid vackra Frostviksfjällen! • Fullt utrustade stugor för självhushåll • Kanot- o båtuthyrning • Kabel-TV • Minigolf • Fiske • Husvagnsplatser • Swimmingpool • Campinggrill God Jul och Gott Nytt År Beställ på jengel.se Jämtsk kokkonst! enligt Emilia Nilsson Skulle olyckan vara framme, då finns vi här och hjälper dig. www.lfz.se/brand • 063-19 33 00
Hälften att alla bränder startar på spisen i köket. Inte så konstigt med tanke på hur lätt det är att glömma knäcken på spisen om det ringer på dörren eller barnen behöver hjälp med uppkopplingen.

Ny butiksetablering i Gäddede orsakar strid

GÄDDEDE (SGT) Engcons delägare Monica Engström och hotell Nordicas delägare Mattias Liljefjäll vill öppna en ny butik i Gäddede men ärendet bromsas sedan en överklagan av bygglovet hamnat i långbänk hos Länsstyrelsen.

Det är Ica Gränsbuas ägare som överklagat bygglovet.

Monica Engström och Mattias Liljefjäll uppger att planerna på en butik i Gäddede har odlats sedan ett och ett halvt år tillbaka sedan ett norskt företag köpt den fastighet som är belägen nära ortens Ica-butik.

– Det handlar om att sälja livsmedel plus en del andra varor, säger Mattias Liljefjäll, som förklarar att ambitionen är att ge både ortsbefolkning och exempelvis norska turister mer service i Gäddede.

Förutom Engström och Liljefjäll ägs den planerade butiken av det norska företaget, samt företagaren Fredrik Wall som har stuga i området. Butiken kommer att inrymmas i ett nybildat bolag, WFS, (Wall Foodshop AB).

Mattias Liljefjäll säger att idén är att öppna en bemannad butik som skapar tre till fyra nya arbetstillfällen.

– Tanken är att vi ska renovera fastigheten men just nu är läget standby eftersom Ica-handlaren Daniel Lindgren överklagat det byggnadslov vi fick i december förra året. Nu ligger ärendet sedan ett år tillbaka hos Länsstyrelsen och vi har inte hört något från dem sedan dess, säger Mattias Liljefjäll.

– Vi hade tänkt öppna butiken in-

för sportlovet i år, men av det blir ingenting, säger Hotell Nordicas 70-procentiga delägare.

Han och Monica Engström är klart irriterade över att ärendet ligger i långbänk hos Länsstyrelsen.

– Jag har talat med Länsstyrelsen idag och fick veta att de bytt handläggare, säger Monica Engström. Den som tidigare hanterade överklagandet är sjukskriven.

Tidningen frågade Daniel Lindgren, ägare av ”Gränsbua”, varför han överklagat byggnadslovet.

Han uppger i ett mejl till tidningen att ”vi inväntar Länsstyrelsens beslut i ärendet och i övrigt har vi inget att tillägga”.

Text och foto: Tommy Norin

Ströms Vattudal kan få nytt naturreservat

STRÖMSUND (SGT) Ett område vid

Fisktjärnen på södra sidan av Ströms Vattudal anses ha mycket höga naturvärden och ett rikt fågelliv. Området är cirka 500 hektar stort och ligger vid

Gräsvattenbergets östra sluttning.

– Det är så kallad naturskog med höga naturvärden. Det är granskogar som inte påverkats av modernt skogsbruk, bara lite plockhuggning

i vissa områden, säger Erik Lundmark, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Enligt Länsstyrelsens bedömning bidrar ett beslut om att utse områ-

det till naturreservat till att uppfylla miljökvalitetsmålen Levande skogar och ett rikt växt- och naturliv. Nu ska planerna ut på samråd och länsstyrelsen vill veta om de berör några

av kommunens eller Skogsstyrelsen planer eller vice versa. Även andra eventuella sakägare som exempelvis samebyar kommer att höras.

22 13 december 2022
– Vi vill öppna en ny butik i Gäddede men ärendet bromsas sedan ICA-handlaren överklagat bygglovet, säger Monica Engström: – Vi hade tänkt öppna butiken inför sportlovet men vi har inte hört någonting från Länsstyrelsen, säger Mattias Liljefjäll.
Frostviken

Visste du att de flesta av våra brandmän jobbar på deltidstationer?

När larmet går måste de lämna sina vanliga jobb och inställa sig på brandstationen inom några minuter. Utan en förstående huvudarbetsgivare hade inte det varit möjligt.

Därför vill vi rikta ett stort hjärtligt tack till alla huvudarbetsgivare! Ni bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle, när ni låter era anställda i Strömsund göra skillnad som brandman.

Stort tack till: Attacus stomsystem, Nordplåt Carmen AB, e-Component Sweden AB, Strömsunds kommun, Maskinkonsulten i Strömsund AB, Vattudalens bygg AB, Prefabmästarna, H2 Byggarna AB.

Räddningstjänsten Strömsund

23 13 december 2022 ETT PAKET MED REVY, SUPÉ & EFTERFEST! 5-7 JANUARI 12-15 JANUARI 19-21 JANUARI 26-29 JANUARI 2-4 FEBRUARI EFTER REGN KOMMER SOLSKEN REVY, TRERÄTTERS SUPÉ OCH UNDERHÅLLNING & NATTKLUBB MED PATRIKS COMBO 1.095:-/PERSON ÖSTERSUNDS REV YN 2023 BOKA PÅ STORSJOTEATERN.SE ELLER RING 072-200 80 85 Jag önskar alla läsare och annonsörer en God Jul och ett Gott Nytt År! Adrian Persson adrian@pobeda.se • 070-650 26 10 stromsundsgratistidning.se Nästa nummer av Strömsunds Gratistidning kommer den 31 januari 2021. AB Högland Såg & Hyvleri. Gamla Riksvägen 52, Örnsköldsvik. www.hoglandssagen.se Tomas Mårtensson Strömsund 073-089 08 13 Göran Ellingsson Strömsund 070-632 99 70 Leif Engström Strömsund/Sollefteå 070-666 45 06 Robert Moström Sollefteå/Åsele 070-410 00 23 Jörgen Hellström Dorotea/Åsele/Vilhelmina 070-602 73 83 Vi fortsätter att expandera i Strömsunds kommun. Vi är alltid i behov av timmer Efterfrågan är stor, kontakta våra virkesköpare – det lönar sig! Vi hjälper dig även med skogsvård, rådgivning och skogsbruksplaner. God
Gott Nytt År önskar vi våra kunder och vänner
Jul och
24 13 december 2022 Hoting Jag vill ge Jämtlands Tidning print + digitalt i 4 mån för 169 kr till: Namn:* Adress:* Postadress:* Önskad pren start:* Tel:* Födelsedag:* (År, mån, dag) Jag som vill ge bort heter*: Adress och postadress *: E-postadress*: Tel:* Födelsedag:* (År, mån, dag) *Obligatoriska uppgifter Ord pris 850 kr/102 nr   Skicka portofritt! Fyll i talongen, klipp ur och lägg i kuvert och skriv: Jämtlands Tidning, Svarspost 20660362, 831 20 Östersund på kuvertet. Eller skicka uppgifterna med e-post till prenumeration@jamtlandstidning.se Ge bort en julklapp som räcker länge! Jämtlands lokalaste nyhetstidning Varje tisdag och torsdag! God Jul och Gott Nytt År tillönskar vi alla våra kunder och vänner HOTING Mats 070-630 71 87 • Erik 070-580 71 10 www.msehoting.se Vi önskar alla kunder och vänner God Jul och Gott Nytt År! önskar vi alla våra kunder och vänner Telefon 0671-400 98 estugan.se info@estugan.se Est. 1988 God Jul och Gott Nytt År Auktoriserad serviceverkstad – din trygghet Hoting • 0671-109 30 • www.ivarsbilservice.se • info@ivarsbilservice.se SERVICE & RESERVDELAR BMW • NISSAN • SUBARU God jul och gott nytt år! Närproducerat är bäst till vardag och fest! God jul och gott nytt år tillönskas kunder och vänner Hoting • 0671-108 90 God Jul och Gott Nytt År tillönskas kunder och vänner! Listvägen 3 • 0671-102 55 Vi tillönskar alla kunder och vänner en God Jul och ett Gott Nytt År.
25 13 december 2022 Hoting Vi har flyttat till nya lokaler i Hoting och bjuder därför in till öppet hus med fika. Torsdag 15 december kl 13:00-17:00 Solgården, Telegatan 1 Varmt välkommen! Välkommen på flyttfika! Måns Zelmerlöw 10 & 11 Februari Ladda upp för en storslagen kväll när Borgafjäll Hotell välkomnar Eurovision-vinnaren Måns Zelmerlöw Hotellet erbjuder en exklusiv trerätters middag tillsammans med en fantastisk sångupplevelse Tveka inte på att boka Varmt välkomna! 0942 421 00 | www borgafjallhotell se | info@borgafjallhotell se Välkommen att kontakta oss! Anders Mårtensson • 072-701 68 80 SW Severals Works AB God Jul och Gott Nytt År tillönskas kunder, samarbetspartners och vänner! God Jul och Gott Nytt År! Hotings Camping 0671-102 48 • Humab 070-658 15 69 IH AutoFinish i Hoting AB 070-270 45 66 God Jul & Gott Nytt År tillönskas alla travälskare och samarbetspartners. Vi träffs på travet 2023. Hotingtravet Hos oss får du hjälp med elinstallationer av kunniga elektriker! Vi önskar våra kunder God Jul och Gott Nytt År! Stationsgatan 7 Hoting 0671-107 70 butik@bolanderseltjanst.se Stationsgatan 3, Hoting • www.byggtjansthoting.se kontoret@byggtjansthoting.se • 0671-107 43, 0671-107 41 • Skickliga snickare, golvläggare, plattsättare och målare • Samarbete med duktiga elektriker och rörmokare God jul och gott nytt år! Nyttja ROT-avdraget – Upp till 30% på arbetskostnaden Byggjobb -stora som små! SH Servicecenter Storg 25 Hoting 0671-107 62 tillönskas kunder och vänner God Jul och Gott Nytt År

Ukrainska barn i unik klass i Föllinge

FÖLLINGE (SGT) PÅ Cederbergskolan i Föllinge startade Krokoms kommun i augusti en unik förberedelseklass för ukrainska barn och ungdomar. – Det är en introduktion till Sverige så att de sedan sakta ska kunna integreras i vanliga klasser, berättar Lotte Mjöberg, som är SVA-lärare och en av de två lärarna i klassen.

I dagsläget är det närmare tio ukrainska barn från sex till fjorton år. Lotte berättar att fler är på väg till klassen. Normalt är de två lärare men den andre är för dagen sjuk. Dock har Lotte bra hjälp av Seyoum Shiferaw som är språkstödjare i ryska och ukrainska. När vi hälsar på är det fyra yngre barn i klassrummet. Två av dem är Nikita och Daniil. Nikita är Seyoums son. De har varit i Sverige sedan i mars. Seyoum kommer ursprungligen från Etiopien men flyttade till Ukraina för att studera till farmaceut. Där träffade han sin fru och paret har nu två barn varav Nikita är den yngsta.

– Min äldsta dotter Diana är nitton år och studerar nu, berättar Seyoum. Nikita och Daniil har full fart. Vi hinner inte prata med dem innan de rusar i väg för sin efterlängtade musiklektion med F4-klassen på skolan. Idag ska de sjunga julsånger.

– Nikita gillar att lära, berättar Seyoum innan de alla försvinner.

I rummet bredvid sitter Mariia och Roman, båda fjorton år. Här är det lugnt och stilla. De pluggar svenska och matte. Förutom dessa ämnen ingår samhällsorientering i förberedelseklassen, men också idrott, biblioteksbesök och annat. De har börjat gå på några lektioner i skolans 7–8 klass, som de så småningom kommer att gå i på heltid

Mariia har varit i Sverige i nio månader.

– Vi hamnade i Gideå i fyra månader först och sedan här.

Roman kom till Sverige med sin mamma och syster för två månader sedan.

– Först hamnade vi i Junsele och sedan i Timrå i två veckor innan vi för tre veckor sedan kom till Föllinge.

Roman pratar bra engelska men båda förstår ryska och polska en del.

– Det är lite lika ukrainska.

Båda är konstnärliga. Mariia har gått på konstskola i Ukraina i tre år.

– Mest blir det akvarellmålningar.

Roman är något av en kändis i hemlandet. Han har spelat med i en hel del filmer.

– Det har varit både större filmer och serier.

Vad tycker ni om Sverige?

– Vi gillar maten här. I Ukraina får vi mat gratis i klass ett till fyra, sedan får vi köpa. Det är lite kallare, men inte mycket. Det är bra att det finns möjlighet att simma här. Volleyboll är kul.

Hur är nivån på matte här jämfört med i Ukraina?

– I Ukraina är den mycket svårare och mycket mer! Här är den lätt.

Lotte fyller i att Mariias och Romans mattekunskaper ligger ungefär

på svensk gymnasienivå.

– Det är stor skillnad.

Båda har släkt kvar i Ukraina.

Mariia saknar sina taxar, hon är en stor djurvän. Roman oroar sig för sin bror och farmor som är kvar.

Det har än så länge varit svårt att få nya kompisar, till stor del på grund av språket. Roman har lärt

känna en i sin egen ålder på skolan. Mariia har haft det svårare då hon inte kan engelska.

– Min kompis är Roman.

Jannike Hillding, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Krokom, har besökt klassen.

– Det är ett suveränt initiativ av Cederbergskolan. Det gick ut en för-

frågan där det söktes plats och möjlighet. I Föllinge fanns båda delarna.

Den sammansättning som rektorn sedan har tagit ut, med bland andra Lotte, det verkade vara en jättebra stämning. Jag är supernöjd. Så länge behovet finns kommer förberedelseklassen att fortsätta. Hillding fann att barnen verkade

trygga i klassen.

– Redan hade de lärt sig lite svenska. Sedan är det bra att klassen inte gör skillnad på om någon skulle komma från Ryssland. Det spelar ingen roll för barnen. Man gör det på rätt sätt.

Text och foto: Sonja Björklund

26 13 december 2022 Föllinge/Hammerdal
Lotte Mjöberg, SVA-lärare och Seyoum Shiferaw, språkstödjare är på plats när tidningen hälsar på förberedelseklassen i på Cederbergskolan i Föllinge. Daniil och Nikita spelar spel en liten stund innan de rusar i väg för en musiklektion med F4-klassen på skolan. Mariia och Roman är båda 14 år. Mariia har varit i Sverige i nio månader och Roman i två. Innan Föllinge har de varit på flera andra ställen i Sverige. I Föllinge trivs de.
27 13 december 2022 Föllinge/Hammerdal Hammerdals Åkeri Delägare i Reaxcer Matjord Bergkross Grävmaskiner 5–15 ton Hjullastare 11–18 ton Hammerdals Åkeri God Jul och Gott Nytt År! • Matjord • Bergkross • Grävmaskiner 5–15 ton • Hjullastare 11–18 ton Lars 070 344 15 29 • Åke 070 344 15 26 Håkan 070 344 15 27 Delägare i Reaxcer www.fyrastra.se Tel. 0644-642130 God Jul och Gott Nytt År önskar vi kunder och leverantörer 070-604 75 84 • www.tandsbynsbygg.se Kontakta oss! Vi verkar i Hammerdal, Strömsund och Östersund med omnejd. Vi önskar alla kunder och vänner en varm jul och ett gott nytt år med lösullsisolering från Tandsbyns bygg. 18–20 augusti 2017 18-19-20 augusti 2023 Vi önskar er alla God Jul och Gott Nytt År Hammerdal • Strömsund 070-540 42 82 • 070-648 13 40 0645-600 16 • info@osabhus.se • osabhus.se Följ oss på Facebook! Stomleveranser med kvalitet! Egen fabriksproduktion. Vi monterar hos dig! God Jul och Gott Nytt År Vi önskar kunder och vänner God Jul & Gott Nytt År! El- och rörarbeten • 070-339 22 48 Storåbränna, Föllinge • 0645-220 55 Vi önskar alla kunder och vänner en God Jul och ett Gott Nytt År! Försäljning Polaris • Service Polaris och BRP Reservdelar Polaris / Ockelbo / Lynx / Ski-doo m.m. Postorder 070-322 20 22 • Gåxsjö 130 Hammerdal Vi önskar alla kunder och vänner en God Jul & ett Gott Nytt År! önskar vi på God Jul och Gott Nytt År Storgatan 38 Hammerdal 0644-712 50

LÄNET (SGT) Till Länstrafikens nyheter hör från 12 december fler turer från Östersunds sjukhus och bättre förbindelser med Hammerdals och Strömsunds industriområden. Den nya tidtabellen har kommit till i dialog mellan Länstrafiken och Strömsunds kommun och en enkät-

undersökning har gjorts av företagarnas behov. Även de nya turerna från Östersunds sjukhus hänger samman med målet att underlätta arbetspendling.

– Det är viktigt att stärka pendlingsmöjligheter i hela region Jämtland Härjedalen för att alla delar av vår region ska

ha förutsättningar att utvecklas och bidra till den regionala utvecklingen, säger Jörgen Larsson (c), ordförande i ordförande i trafikutskottet, Region Jämtland Härjedalen. Vi kommer fortsatt arbeta med att stärka och utveckla möjligheter för arbetspendling på fler platser i regionen.

28 13 december 2022
Bättre bussförbindelser för Hammerdal
Strömsund Biljetter och mer information: ostersundsrevyn.com Efter regn kommer solsken NYÅRSREVY PÅ STORSJÖTEATERN | PREMIÄR 5 JANUARI 2023 nestorville.se Vill du ha Nya Närvården som din hälsocentral? Ring så hjälper vi dig: 010-161 30 20, vard 8.00-16.00 Hoting 010-161 30 20 • Strömsund 010-161 30 40 Information om öppethållande under jul och nyår hittar du på nnv.nu och på vår Facebooksida. Vi utfärdar körkortsintyg! Perfekt för dig som inte vill åka längre än nödvändigt för att få det fixat! God Jul & Gott Nytt År! 070 - 334 81 48 Vi önskar alla kunder God Jul & Gott Nytt år Borrning, energi och vattenbrunnar Leverera och monterar NIBE värmepumpar Kakuåsen, Hammerdal 010-250 05 00 • 070-540 90 00 0644-410 23 Vi önskar alla kunder och vänner en God Jul och Gott Nytt År! Storg 59 Hammerdal • 070-307 49 07 • info@optikeranna.se Tillsammans tar vi hand om din syn. Välkommen! tillönskas alla kunder och vänner! God Jul och Gott Nytt År Välkommen till den smakrika butiken Sikås, Hammerdal 0644-200 22 Vi önskar alla kunder och vänner God Jul och Gott Nytt År! Lokalproducerat till julbordet Vi önskar kunder, vänner och bekanta en Riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Norléns Yxskaftkälen AB Föllinge/Hammerdal
och

Julklappsfiskedamm

Julen är snart här och tomten har redan varit och hälsat på hos Arbetsmarknadsenheten, AME, och lämnat en säck med julklappar. Vi samordnar därför en julklappsfiskedamm för familjer i kommunen med barn tre till tio år.

Julklapparna som tomten lämnat innehåller begagnade men fina leksaker som andra barn har blivit för stora för att leka med, och som privatpersoner har skänkt till AME. Förhoppningen är att de nu kommer till

den 20 december

glädje för andra barn i kommunen. Stort tack till alla som bidragit!

Barn tre till tio år är välkomna Julklappsfiskedammen är öppen för barn tre till tio år i vuxet sällskap och det kostar 20 kronor per fiske.

Det finns ett begränsat antal julklappar så först till kvarn gäller. Vem vet vad just du har turen att fiska upp?

20 december kl. 13 till 15

Arbetsmarknadsenheten, Norra Strandvägen 1 i Strömsund.

Välkommen!

ÅVC och soptömning under mellandagarna

Ändrade öppettider på återvinningscentraler, ÅVC Strömsund Stängt: Måndag 26/12 och fredag 6/1.

Ändrade sophämtningsturer

Strömsund Tömning måndag 26/12 flyttas till tisdag 27/12.

Rossön Tömning fredag 6/1 flyttas till torsdag 5/1.

Så här sorterar du julsoporna

• Ljusstumpar, julklappssnören och champagnekorkar: Släng i soppåsen.

• Julklappspapper och chokladaskar: ÅVS (pappersförpackning).

• Frigolitskal: ÅVS (plastförpackning).

• Aluminiumfolie från skinkan: ÅVS (metallförpackning).

• Värmeljuskoppar: ÅVC (metallskrot).

• Marschallhållare: ÅVC (metallskrot).

• Trasig julgransbelysning: ÅVC (elavfall).

Mer information: www.stromsund.se/avfall

ÅVS: Återvinningsstation (förpacknings- och tidningsinsamling)

ÅVC: Återvinningscentral (soptippen)

Vi söker kontaktpersoner och kontaktfamilj

Vi söker just nu både en kontaktperson samt en kontaktfamij till två olika personer i kommunen.

Socialtjänsten har ett ständigt behov av kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Nu söker vi särskilt efter:

• Kontaktpersoner i och runt Backe

Vi söker specifikt dig som gillar att vara ute i naturen. Du får gärna ha tidigare erfarenhet som kontaktperson, men det är inget krav. I övrigt söker vi flera som vill ta sig an uppdrag i och omkring Backe.

• Kontaktfamilj till barn på 11 år

Vi söker dig som är intresserad av att ta ett uppdrag som kontaktfamilj till ett barn på 11 år. Vi söker dig som tidigare har erfaren-

het av uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem. Vi vill att du har erfarenhet av barn och gärna kunskap om NPF-diagnoser. Uppdraget omfattar en helg per månad då barnet vistas i ditt hem och följer med på familjens aktiviteter och göromål.

YVill du göra en insats?

Du får arvode och omkostnadsersättning enligt gällande rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta mig så berättar jag mer! Pernilla Jönsson

Socialsekreterare barn och familj 0670-163 31

Ny svetsutbildning för vuxna – ansök senast 13 januari

Den nya yrkesutbildningen till svetsare för vuxna omfattar 800 poäng under två terminer. Den passar dig som är praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna.

Under utbildningen får du:

Lära dig alla svetsmetoder, välja den som passar dig bäst och fördjupa dig i den. Utföra teori varvat med praktiskt arbete med arbetsplatsförlagt lärande, APL. Gå kursen ”Heta arbeten.”

Rekommenderat förkunskapskrav:

Lägst grundskolekompetens i svenska och matematik.

Goda jobbmöjligheter!

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metall. Efterfrågan på duktiga svetsare är stor så möjligheten till arbete efter genomförd utbildning är god.

Sista ansökningsdag 13 januari

Utbildningen börjar måndagen den 23 januari i Hjalmar Strömerskolans lokaler på

Torsgatan 10 i Strömsund. Ansök senast 13 januari. n Ansök via www.hjalmar.nu Läsårstider 2023: 23 januari–9 juni 4 september–15 december

God Jul & Gott Nytt År

önskar Strömsunds kommun Strömsunds hyresbostäder AB Strömsunds energi AB (Jämtlandsvärmes nya namn från 1 januari)

Använd våra e-tjänster!

Vi erbjuder allt fler digitala tjänster Ett av målen är att vara en 24-timmarsmyndighet. Vi vill att medborgare och företag ska kunna utföra sina tjänster digitalt, på den tid som passar bäst. Därför erbjuder vi successivt nya e-tjänster.

Alla våra e-tjänster hittar du på etjanster.stromsund.se

n Mer information och frågor: Heidi Sundelin, biträdande rektor på Vuxenutbildningen, 0670-161 81

kan du också fylla i en intresseanmälan om du vill arbeta som timvikarie.

Lediga jobb www.stromsund.se/jobb www.facebook.com/stromsundskommun

Hela denna sida är en annonssida från Strömsunds kommun Strömsunds kommun • Box 500 • 833 24 Strömsund • telefon 0670-161 00 kommun@stromsund.se • www.stromsund.se • www.facebook.com/stromsundskommun
Att
är
du bli en av
av dig
vi har behov av
Vi söker nya medarbetare!
arbeta hos kommunen
meningsfullt, inspirerande och viktigt. Vi söker ständigt efter engagerade, duktiga och kompetenta medarbetare. Vill
oss? Hör
och kolla vilka kompetenser
framöver till Anette Bergqvist, bemanningschef, 0670-167 80 • anette.bergqvist@stromsund.se Se våra lediga jobb just nu! Vi annonserar alla våra lediga jobb på stromsund.se och Facebook. På webbplatsen
Inbjudan till barnfamiljer i kommunen: Årets tema: Frihet Meddela evenemang senast 13 januari Kontakta Hans-Erik Jansson, kultursamordnare hans-erik.jansson@stromsund.se, 0670-162 62 4–12 februari 2023 Vecka sex samordnar kommunen en kulturvecka då vi lyfter fram bredden i kulturlivet! Du eller din förening kan arrangera, medverka och/eller synas i en gemensam annons. Det kan vara musik, dans, teater, konst, mat, slöjd, litteratur, utställningar eller annat. Kulturgryning
2022-12-06

Socialdemokraterna förlorade vindkraftsomröstning

Troligt ja till vindkraftpark i Bleka

STRÖMSUND (SGT) Socialdemokraterna i Strömsund förlorade omröstningen kring den infekterade frågan om vindkraftsparken i Bleka när kommunfullmäktige behandlade frågan. Ärendet ska behandlas i KS igen och det kommer då om man följer majoriteten i fullmäktige att bli ett ja till den planerade vindkraftparken i Bleka. Göran Bergström, tidigare socialdemokrat, nu moderat, är nöjd med utfallet av den vindkraftsfråga som han menar skötts dåligt i Strömsunds kommun.

– Det här handlar om en process där vindkraftsbolaget WPD följt lagar och förordningar till punkt och pricka, men där Strömsunds kommun gjort fel när de fem i tolv sade nej till vindkraften i området Bleka. Bakgrunden är att från början ville WPD ville bygga femton verk i Bleka, en plan som efter kontakt med

kommunen prutades till femton verk.

Området ligger mellan Rudsjö, Rossön och Backe.

Göran Bergström pekar på att kommunens översiktsplan från 2019 medger vindkraft i området. Trots det beslöt kommunstyrelsen den 27 september att säga nej till WPD:s ansökan.

– Då blev röstsiffrorna sju mot sju. Susanne Hansson (s) förklarade sig jävig och då gick vice ordföranden Morgan Olsson in och använde sin utslagsröst, vilket resulterade i ett nej, förklarar Göran Bergström, som hade lämnat in en motion i ärendet vid kommunfullmäktige och där Mats Gärd, (c), höll fast vid den åsikt han hade vid senaste kommunstyrelsemötet att parken ska byggas.

Göran Bergström pekar på att i dylika beslut ska kommunen enbart ta hänsyn till frågan om markan-

vändning, men det gjordes inte.

På fullmäktige behandlades frågan igen där Moderaterna, Centern, Rättvis Demokrati, Vänstern och SD körde över Socialdemokraterna med röstsiffrorna 21–13.

– Vi kan inte tacka nej till investeringar på uppemot en miljard, det är ett felaktigt beslut, sade Göran Bergström i debatten i kommunfullmäktige.

– Vilket innebär att nu återremitteras ärendet till kommunstyrelsen som sammanträder den 22 november, säger Göran Bergström.

Finns inte risken att KS då tar samma beslut som tidigare, det vill säga avstyrker ansökan?

– Nej. I slutändan är kommunfullmäktige högsta beslutande organ och nu finns en majoritet för att tillstyrka WPD:s ansökan, säger Bergström.

Äntligen, nu ska det bli fiber i Rossön

ROSSÖN (SGT) Efter mycket jobb, mycket krångel är det nu klart att projektet med ”Fiber i Rossön” blir verklighet. Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fattades ett enhälligt beslut om att kommunen finansierar investeringen med 3,2 miljoner kronor från redan avsatta medel.

– Det är inte bra när det blir långbänk av sådant här, men nu ska det bli bra, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson.

Bakgrunden är att avtalet med

Spyke sagts upp, och att Servanet nu räknat på att färdigställa det arbete som redan påbörjats.

– Servanet har jobbat med delar under vintern och nu återstår bland annat att markavtal ska träffas. Vi hoppas att det inte finns brister i det som är gjort av Spyke, men vi vet inte hur det ser under backen, säger Susanne Hansson.

– Inget mer krångel och nu måste det gå fort som fan, säger en person som vill vara anonym.

De som tecknat sig tidigare har lö-

pande fått sms-meddelande om vad som varit på gång.

– Jag är väldigt nöjd med att beslutet blev positivt i kommunstyrelsen och jag skickar en tacksamhetens tanke till beslutsfattarna, säger Anders Bryntesson, Rossöns Samhälls- och företagarförening.

Det som återstår i skrivande stund är att protokollet från kommunstyrelsen ska justeras.

Hans guidar dig rätt i ditt skogsägande

30 13 december 2022 Backe/Rossön
Beslutet i fullmäktige innebär att det i slutänden blir ett ja till vindkraftparken i Bleka. Det finns en majoritet i fullmäktige för konstaterar, Göran Bergström (m). Arkivbild Anders Bryntesson, Rossöns Samhälls och Företagarförening börjar se ljuset i tunneln. Snart ska även Rossön få fiber! Arkivbild
Hans skapar förutsättningar för att din skog ska utvecklas som du vill. Du kan känna trygghet i att Hans har koll på läget och arbetar för ditt bästa. Alltid. Ring Hans 072-211 15 13

Hemtjänsten tvingas flytta från Rossö Center efter larm om dålig luft

ROSSÖN (SGT) Så var det dags för utrymning igen av Rossö Center då nya mätningar av luften ska genomföras. Utfallet får visa om det ska bli ytterligare sanering. Två år tog den tidigare saneringen, och med kort varsel fick nu PRO flytta ut och Hemtjänsten fick skaffa ny lokal i Backe.

Det var hemtjänstens arbetsmiljöombud som fick uppmana kommunen att göra en fullständig mätning av luftkvalitén efter att personalen åter noterat dålig lukt vid tillbakaflytten.

– Det har varit en stor cirkus, säger Mats Danielsson, ordförande för Bodums PRO. Vi fick reda på att vi måste flytta ut ur vårt rum i Rossö Center och blev utkastade för att det ska tas prover en gång till. Risken är att det blir stängt under en lång tid igen.

– Jag fick kontakta Arbetsmiljöverket för att något skulle hända, säger Maritha Mähler, skyddsombud. Det har mätts och renoverats, men det har inte blivit gjort i hela huset.

– Vi fick flytta ut allting, och nu har vi vår arbetsplats i Backe och finns i sjukhusets gamla direktions-

rum, säger Maritha.

Mätningar ska göras i matsalen, kontor, personalrum, tvättstuga och förråd förutom i PRO:s lokal.

Henning Åhrén är enhetschef för Hemtjänsten i Backe/Rossön och säger att det är positivt att hela huset nu ska kontrolleras, och ser nu fördelar med att Hemtjänsten har sina lokaler i Backe.

– I Backe har vi ett äldreboende och vi kan använda samma personal och hjälpas åt. Hemtjänstens nattpatrull stöttar upp på Älvgården, och det blir ju svårare om vi finns på annan ort, säger Henning Åhrén.

– Det är sämre för oss att utgå från Rossön, säger Maritha Mähler. Vi har ett område ner till länsgränsen, (Västernorrland) och arbetar i Vängel, Mårdsjö, Rudsjö, Österåsen, Nagasjön, Hocksjön. Backe ligger mest centralt. Det är ett stort område. Vi betalar dessutom en internhyra på en halv miljon på Rossö Center och vi har sett att det blir billigare att hyra i Backe med en besparing på 200 000 kronor för kommunen och skattebetalarna. Det har vi framfört, men har

inte fått något gehör.

– Fyra heltidstjänster kommer att saknas efter nyår, och då gäller det att få allt att gå runt. Vi kan hjälpa Älvgården och de kan hjälpa oss, tillägger Maritha.

Gudrun Öjbrant är chef för vårdoch socialförvaltningen och avvisar tanken på att hemtjänstens lokaler ska vara i Backe.

– Var brukarna finns är föränderligt över tid, och det finns inget nytt beslut om och ingen annan plan än att använda lokalen i Rossö Center. Samverkan med Älvgården kan ske var man än är placerad, säger Gudrun Öjbrant.

Förvaltningschefen Karin Näsmark säger att det alltid är bättre att använda kommunens egna lokaler.

Mätningarna börjar den 15 november, men hur lång tid det tar att få resultatet går inte att få reda på, inte heller anledningen till varför all kontroll inte gjordes från första början. Vi har försökt nå fastighetsförvaltaren Per Dahlén som inte har svarat.

31 13 december 2022 Backe/Rossön
www.mahlers.se God Jul och Gott Nytt År Vi önskar våra kunder och vänner Vinterdäck hittar du hos oss! • Däckhotell • Bil Vinterserva din bil eller traktor! • Mekopartnerverkstad • Återförsäljare för Olssons i Ellös 0624-200 48 • Bodumsvägen 10 • info@rossonsdack.com • Traktor • Entreprenad God Jul och Gott Nytt År! Vi önskar er alla Backe Begravningsbyrå 0624-100 66 Jour dygnet runt God Jul och Gott Nytt År! Rossö-Potatis Tel 073-055 28 08 Vi önskar alla God Jul och Gott Nytt År! God Jul och Gott Nytt År tillönskas våra kunder och vänner Matpotatis från egen odling Anders Jonsson, Rossön 073-837 11 37 Norrnäs Lantgård Beställ på jengel.se av Håkan Roos Fri frakt för privatpersoner! Skriva jämtska
Maritha Mähler skyddsombud vid hemtjänsten i Backe/Rossön Foto: Privat
Arbete & Fritid | Strömsvägen 47, Strömsund | 070-650 26 83, 070-650 26 10 Print & Webb | 070-650 26 04 | info@arbeteofritid.se | www.arbeteofritid.se One-Stop Shop Gäller t o m 31/12 eller så långt lagret räcker. Följ oss gärna på Facebook och Instagram för fler erbjudanden, tävlingar och information. Vi önskar alla kunder och vänner God Jul och Gott Nytt År Julklappar under 100 kr Första hjälpen-kit 28 delar 95:- Brandvarnare 9 V 75:Brandfilt 1,2 x 1,8 m 99:- Termometer Inom-/Utomhus 99:- Snöskyffel Kompakt, 70 cm 99:Campingset 95:- Luftkompressor mini 150 psi 12V 99:- Yx- och knivslip 85:- Timer För skymningsljus 99:- Pannlampa 550 lumen 99:Termosmugg Stål 450 ml 95:- Lykta Svart 30 cm 99:- Balaclava 95:- Pilkspö kork 100 25 cm 69:- Multifunktionskniv99:Grillgaffel teleskopisk 85:- Mössa med LED-lampa 99:- LED-handskar 95:Fler förslag finns i butiken! Presentförpackning med kaffeburk och kaffemått 99:-