Page 1

2018

Sidan 8

Jormvattnets Lego – det stora företaget i Jorm

Norrlands Trähus levererar till Mälardalen

“Att driva företag är bland det roligaste man kan göra och jag har trivts varje dag”

Sidan 6

Sidan 17

Fjällripan är årets serviceföretag

Folkes Bil – bilföretaget som jubilerar Sidan 10-11


NÄRINGSLIV STRÖMSUND

2

Det här är bara början... Strömsunds kommun klättrade 44 placeringar i rankingen för företagsklimat 2018. Vi ligger nu på plats 171 i landet. Det är mycket positivt och ingjuter hopp inför framtiden. Ser vi på underliggande påverkningsbara områden blir resultat ännu mer positivt då exempelvis kommunpolitikers syn på företagande, och kommunens service till företagare, förbättrats med mellan 50 och 100 placeringar. Mycket glädjande! Kompetensförsörjning När jag och min fru i slutet av förra året beslutade oss för att flytta till Strömsund från Nyköping i Södermanland blev jag positivt överraskad av att flera av mina väsentligt yngre kollegor gick med tankar om att flytta till landsbygden, gärna norrut, och kunna ha en lite alternativ livsstil med ett rikt friluftsliv. De ville diskutera hur jag resonerade och vilka möjligheter jag såg genom vårt beslut. Jag har sedan dess fått samma signaler från olika håll så det finns sannolikt både ett behov och ett intresse att göra samma resa som vi gjort. Behovet av mer kvalificerad kompetens till både kommunen och framför allt våra större företag är betydande. Att paketera attraktiva erbjudanden till intresserade inflyttare kommer att bli avgörande för att långsiktigt säkerställa en bra befolkningsutveckling och därmed en bra lokal samhällsutveckling. Vi måste kunna erbjuda möjligheter till: (utan inbördes rangordning) - Attraktivt boende - Bredband (möjliggör distansarbete) - Kommunikationer - Direkta ekonomiska fördelar - Vidareutbildning/alternativ karriär - Bra kommunal service (skolor, omsorg etc) På lokal nivå pågår ett aktivt arbete för att hitta kompetens genom flera olika initiativ men detta skulle behöva stöttas av förbättrade strukturella förutsättningar för landsbygden långsiktigt. Det vill säga klara långsiktiga ekonomiska incitament för både företag och enskilda personer att både flytta till och starta verksamhet på landsbygden. Företagande och investeringar Jag vill rikta min största respekt till er som driver, investerar och utvecklar företagen i vår kommun. Ni är stommen och en viktig förutsättning för samhällsutvecklingen. Varje arbetsplats och varje nyanställning i det pri-

Björn Amcoff, vd och näringslivschef på Strömsunds utvecklingsbolag. vata näringslivet är oerhört viktig för Strömsunds kommun. En del av uppdraget för Strömsunds utvecklingsbolag är att vara rådgivande runt möjliga investeringsstöd. Under 2017 beslutade vi om investeringsstöd på över 10 miljoner kronor till företag i Strömsunds kommun vilket är glädjande. Därtill finns ett flertal olika landsbygdsstöd och andra selektiva åtgärder och stöd som underlättar vid investeringar och anställningar. Resurser för förändring Alla vi som bor och verkar i kommunen är resurser för förändring. Det är alldeles för enkelt att säga att kommunen ensam har det yttersta ansvaret för den övergripande samhällsutvecklingen. Kommunens huvudansvar är att leverera välfärd till medborgarna vilket är en nog så stor uppgift. Att skapa miljöer där framtidstro och kreativa lösningar får plats kommer att bli avgörande. Jag ser många initiativ av den karaktären. Till exempel Industrimodellen för att skapa jobb till nysvenskar, Hållbar vinterturism i Frostviken och Teknikcollege för nämna några där flera intressenter samverka Småföretagarens verklighet Strömsunds

kommun har många småföretagare. Inom exempelvis skogs- och besöksnäringen finns många fåmansföretag som kanske är beroende av flera verksamheter där familj och släkt är viktiga förutsättningar för att existera. Även andra mindre företag som servar stora geografiska områden brottas med problem av administrativ karaktär. När staten vill stävja ett stort problem som i huvudsak härrör till storstadsområdena skapas två nya för den lilla företagaren på landsbygden. På landsbygden finns många gånger inte affärsmässigt utrymme för omfattande byråkrati och administration. Ett företag med tre till fem anställda där alla mer eller mindre måste jobba operativt för att uppnå rimlig lönsamhet, ställs inför orimliga villkor när staten, försäkringsbolag eller branschorganisationer avkräver ibland överlappande eller orimliga krav av administrativ karaktär. En person i företaget blir uppslukad av pappersarbete vilket skapar lågt eller inget mervärde för kunden. Det kan gälla kvalitets- och miljöcertifiering eller branschcertifiering som många gånger tar utgångspunkt i ett större företags förutsättningar men innebär signifikanta

kostnader för det lilla bolaget som inte rimligen kan ha all kompetens inom företaget. Strömsunds utvecklingsbolag (Suab) Vår ambition är att vara stödjande och rådgivande i alla olika utvecklingsskeden av ett företag. Vi är också länken mellan näringslivet och kommunen där strävan hela tiden är medverka till att förbättra servicen från kommunen till näringslivet. Dagens bemanning på Suab innebär att vi har en gedigen erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Vi kan skylta med decennier av erfarenhet inom bank, internationell affärsutveckling, teknikutveckling, företagsstöd och turism. Den vill vi dela med oss av för att hjälpa till att utveckla näringslivet i Strömsunds kommun. Inga frågor är för enkla eller för små. Vi vill gärna i tidiga skeden agera bollplank för att kunna undanröja eller minimera risker samt visa på möjliga vägar framåt. Alla blir vinnare!

Björn Amcoff Vd/Näringslivschef Strömsunds utvecklingsbolag AB

Näringsliv strömsund är samhällsinformation och utkommer en gång om året. Upplagan är 11 200 exemplar. Tidningen är en bilaga till Strömsunds Gratistidning och delas ut till hushållen i Strömsunds kommun, Dorotea, Junsele, Ramsele och norra delen av Krokoms kommun.

Ansvarig utgivare: Karin Johansson red@stromsundsgratistidning.se Redaktion 072-550 66 02 • Kundtjänst 072-550 66 01 Strömsunds Gratistidning • Box 94, 833 21 Strömsund

Annonsera i Strömsunds Gratistidning Med en annons i Strömsunds Gratistidning kan du nå 30.000 potentiella läsare. Vår utgivningsplan med datum och aktuella teman hittar du på: www.stromsundsgratistidning.se/utgivningsplan

Har inte tidningen kommit? Mejla ingentidning@stromsundsgratistidning.se. Tidningen finns också i tidningsställ på affärer i utdelningsområdet. Den finns även som PDF på webben: stromsundsgratistidning.se

Layout och prepress: Lise-Lotte Jonsson Tryck: Tryck i Norrbotten AB Vi förbehåller oss rätten att redigera insänt material.

Kontakta mig så berättar jag mer! Adrian Persson 070-650 26 10 adrian@pobeda.se

Länets lokalaste tidning för endast 55 kr/mån!

Med autogiro

Lokala nyheter och reportage – Varje vecka i din brevlåda! Beställ på jamtlandstidning.se eller ring 072-550 66 01


Skorstens Produkter AB www.skorstensskydd.se

Skydda din Skydda din skorsten skorsten innan innan den den vittrar vittrar sönder! sönder!

Stuguthyrning RK

EN FÅG

Skydda din skorsten innan den vittrar sönder!

E

B

GET

GÅRD

ER

SC

A

L

H

Nu är det viktigare än någonsin med ett skydd över skorstenen.

Nu är det viktigare än någonsin med ett skydd över skorstenen. Om du har jord/berg/fjärrvärme eller någon av dagens effektiva pannor så torkar inte Dagens effektiva pannor och vedspisar torkar inte upp skorstenen skorstenen upp, utan förblir fuktig och vittrar ganska snart sönder. utan den förblir fuktig och vittrar ganska snart sönder. Har du venVi tillverkar skorstensskydd med öppninsbart tak som förhindrar dessa problem tilationskanaler i skorstenen finns dessutom risk för att mögelsvamp uppstår. som förorsakar hälsovådlig lukt i bostaden.Vi tillverkar skorstensVåra skorstensskydd tillverkas i 1,5 mm tjock aluminiumplåt. kronor med öppningsbart regnskydd som står emot väder och vind Mät längd, bredd och tjocklek på skorstenskronan (om sådan finnes) för prisuppgift samt hindrar dessa problem från att uppstå. Mät längd, bredd och eller beställning. tjocklek på skorstenskronan sådan finnes) före beställning, Skyddet levereras ihopsatt för enkelt(om självmontage. självmontage. Priser från 2100kr inklusive moms och frakt.

Nu är det viktigare än någonsin med ett skydd över skorstenen. Om du har jord/berg/fjärrvärme eller någon av dagens effektiva Som tillbehör kan du få ett effektivt skydd mot pannor så torkar inte skorstenen upp utan förblir fuktig och vittrar kajor och duvor för att förhindra att dessa bygger ganska snart sönder. Har du ventilationskanaler i skorstenen bon och utför sina behov ifinns ventilationsoch skor- risk för mögelsvamp. dessutom stenskanaler.

07

EN

Har du problem med fåglar i skorstenen?

IK

20

78

ST

V

-6

522

FRO

Rökta och lufttorkade produkter

Butiken där handla är ett nöje! Vardagar Lördagar Söndagar

9.30–17.30 10.00–15.00 11.00–15.00

Har du problem med fåglar i Ring gärna för mer info! Vi tillverkar skorstensskydd i legerad 1,5 mm tjock aluminium skorstenen? Som tillbehör kan du FABRIKSFÖRSÄLJNING 0670-61 13kajor 70, fax 0670-101med 35 öppningsbart tak som förhindrar att dessa problem uppstår. få ett effektivtTel skydd mot och Risselåsvägen 8, 833 35 Strömsund Mät längd, bredd och tjocklek på skorstenskronan (om sådan duvor för att förhindraÖppettider att dessa7-16 bygger bon och utför sina behov i finnes) före beställning, självmontage. Tillverkas även i bågformat ventilations- och skorstenskanaler. utförande. I det platta skorstensskyddet så kan man separera ut Ring gärna för mer info. rökkanalen vilket rekommenderas av sotare och brandkår

FABRIKSFÖRSÄLJNING www.skorstensskydd.se • 0670-61 13 70 Risselåsvägen 8, Strömsund Öppettider 7-16

Stora Blåsjön • 0672-210 27

Jämtlands Skorstens Produkter AB

Specialisten på stängsel och grindar i Jämtland • Industri • Ställverk • Förskolor • Jordankare • Hundgårdar

Vi utför montage till konkurrenskraftiga priser. Även motordrivna slag– och skjutgrindar. Varför inte investera i hundgårdar på arbetsplatsen?

Vi tillhandahåller både egna och upphandlade försäkringslösningar. Både inom liv och sakförsäkringar för små och medelstora företag.

Tel. 0644-64 32 10 www.stabil.se kontakt@stabil.se

Niklas Sivertsson 0670-120 55 niklas.sivertsson@soderbergpartners.se Grand Hotell Bredgårdsgatan 4 Box 15, 833 21 Strömsund

STÄNGSEL

Energiboosta dig!

EN RADIOTELEFON SOM FUNGERAR ÄVEN EN SOM FUNGERAR ÄVEN NÄRRADIOTELEFON ANDRA TELEFONSYSTEM SLÅS UT

NÄR ANDRA TELEFONSYSTEM UT ÄVEN DIOTELEFON SOM FUNGERAR ÄVEN SOM SLÅS EN RADIOTELEFON FUNGERAR ANDRA TELEFONSYSTEM SLÅS UTTELEFONSYSTEM MEN FUNGERAR ÄVEN NÄR SLÅS UT RADIOTELEFON SOMANDRA FUNGERAR ÄVEN • 100% utomhustäckning inom vår region ON SOMANDRA FUNGERAR YSTEM SLÅS TELEFONSYSTEM UT NÄR • Nås via ettÄVEN vanligt telefonnummer SLÅS UT mhustäckning inom vår region• Genererar låga samtalsavgifter • 100% utomhustäckning inom vår region EN RADIOTELEFON SOM FUNGERAR ÄVEN EFONSYSTEM SLÅS UT vanligt telefonnummer • Plus mycket • mer! Nås via ett vanligt telefonnummer • 100% utomhustäckning inom vår region • Nås via ett vanligt telefonnummer • Genererar låga samtalsavgifter • Plus mycket mer! Dessutom ... ... säljer vi åkeriradios med tillbehör ... servar vi och har reservdelar för peltor-sortimentet.

NÄR ANDRA TELEFONSYSTEM SLÅS UT

utomhustäckning inom vår region åga• 100% samtalsavgifter • Genererar låga samtalsavgifter • Nås via ett vanligt telefonnummer et mer! Dessutom ...• Plus mycket mer! region • Genererar ENsamtalsavgifter RADIOTELEFON EN RADIOTELEFON FUNGERAR SOMinfo@westel.se FUNGERAR ÄVEN ÄVENLÄS MER & BESTÄLL HÄR • 100%låga utomhustäckning inom vår region ... säljer viSOM åkeriradios med tillbehör Parkvägen 8 . DOROTEA ................. Telefon: 0690 - 221 30 • Nås via NÄR ett vanligt telefonnummer mer! ANDRA NÄR ANDRA SLÅS UT SLÅS ... • Plus mycket ...TELEFONSYSTEM servar TELEFONSYSTEM vi och har reservdelar för UT Dessutom ... www.westel.se

Soppluncher i Gåxsjö www.westel.se peltor-sortimentet. ... säljer vi åkeriradios med tillbehör hos HH&S ... servar vi och har reservdelar för

• Genererar låga samtalsavgifter

facebook.com/WestelTelefoni åkeriradios med tillbehör • Plus mycket mer! utomhustäckning • 100% utomhustäckning inom vår region inom vår region ...•• 100% ochDessutom har reservdelar för Nås via ett vanligt • Nås via telefonnummer ett vanligt telefonnummer • Genererar • Genererar samtalsavgifter samtalsavgifter ... säljerDessutom vi åkeriradios med låga tillbehör ... låga ortimentet. peltor-sortimentet. • Plus mycket• mer! Plus mycket mer! ... säljer vi åkeriradios med tillbehör ... servar vi och har reservdelar för info@westel.se ... servar vi och har reservdelar för Dessutom ... Dessutom ... ör Parkvägen 8 . DOROTEA peltor-sortimentet. ... säljer vi åkeriradios ... säljer vimed åkeriradios tillbehörmed tillbehör peltor-sortimentet.

westel.se ägen efoni8 . DOROTEA n: 0690 - 221 30

westel.se

1/11 Förhandling: Taktik, tricks eller teknik? 7/12 Ledarskap: Chef, ledare eller härskare? Boka plats& på 070-219 LÄS MER BESTÄLL HÄR49 48! Lunchpris 75:.................

16/11 och 30/11 Förhandlingskurs

Telefon: 0690 - 221 30 www.westel.se info@westel.se LÄS MER & BESTÄLL HÄR Parkvägen 8 . DOROTEA Parkvägen 8 . DOROTEA facebook.com/WestelTelefoni . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon: 0690 - 221 30 Telefon: 0690 - 221 30 info@westel.se LÄS MER & BESTÄLL HÄR www.westel.se www.westel.se info@westel.se Parkvägen 8 . DOROTEA info@westel.se info@westel.se . LÄS . . .MER . . .&. BESTÄLL . . . . . .HÄR ... HÄR Parkvägen 8 . DOROTEA Parkvägen 8 . DOROTEA LÄS MER & BESTÄLL LÄS MER & BESTÄLL HÄR Telefon: 0690 - 221 30 Parkvägen 8 . DOROTEA . . . . . . . & BESTÄLL HÄR . . . . . . . . . . . . . . . . LÄS . . . . . . MER Telefon: 0690 - 221 30Telefon: 0690 - 221 30 . . .facebook.com/WestelTelefoni . . . . . . . . . . . . . www.westel.se .Telefon: . . . . . .facebook.com/WestelTelefoni ........... www.westel.se 0690www.westel.se - 221 30 facebook.com/WestelTelefoni facebook.com/WestelTelefoni facebook.com/WestelTelefoni www.westel.se LÄS MER &facebook.com/WestelTelefoni BESTÄLL HÄR ................. ... servar vi och ... servar har reservdelar vi och harför reservdelar för info@westel.se peltor-sortimentet. peltor-sortimentet.

LÄS MER & BESTÄLL HÄR www.westel.se ................. www.westel.se www.westel.se www.westel.se www.westel.se www.westel.se www.westel.se www.westel.se 070-640 59 60 • www.msimonsson.se


4

NÄRINGSLIV STRÖMSUND

Prisade företagare och eldsjälar i Strömsund Just när hösten gör entré på allvar firar kommunen med den årliga Guldälggalan. Glada pristagare, företagare, politiker och föreningsfolk minglade i Folkets Hus i Strömsund. Göran Bergström, styrelseordförande i Strömsunds utvecklingsbolag och Björn Amcoff, vd och näringslivschef hälsade gästerna välkomna och svarade för en del av underhållningen med en egenkomponerad visa, och förstås i guldkavajer. Det var glitter och glamour. Först ut på scenen att gratuleras för sina insatser var skytten Emil Martinsson som tagit hem VM-guld i viltmålskytte. – En ambassadör för kommunen, tyckte Göran Bergström. När kvällens tio priser delades ut synliggjordes i samma andetag de eldsjälar och entreprenörer som bor och verkar inom kommunen. Från Backe kom två unga kvinnor som gör avtryck inom skilda områden. Utmärkelsen Årets serviceperson gick till Linnea Bergström som arbetar på Fjällsjö Framtid, och ett ledarstipendium gick till Ida Sundin som fick uppmärksamhet för sitt engagemang för barn och ungdomar inom idrottsrörelsen. Mattias Ljus från Strömsund fick också ta emot ett ledarstipendium. Han har skapat förutsättningar för ungdomar att ägna sig åt en ny sport, airshot skytte i föreningen Action air. Kulturstipendier gavs till Martin Hedman, fotograf, och Per Wik, mångsysslare inom kulturområdet. Stora applåder utbröt när Årets företagare tillkännagavs och Peppe Högström kunde gå upp på scenen och märkbart rörd lyssna på motiveringen till priset. I motiveringen kan bl a läsas: ”Genom god lönsamhet, stort mod och ett gott sinne för affärer, bryter och krossar han mark, transporterar tungt, brett och långt och driver maskinhandel i den större divisionen. I 35 år har han drivit sin åkerirörelse i Hammerdal i bolaget Heavy Equipment.” Årets turismföretag är Jormvattnets fiskecamp, som med framgång utvecklat verksamheten i kommunens norra del. Årets

Årets serviceperson, Linnea Bergström tillsammans med ledarstipendiaten Ida Sundin. eldsjäl blev Roger Sannemo. Också det var en populärt val. Han har i många år engagerat sig ideellt i flera evenemang som glatt invånarna i Strömsund. Att det tillverkas sprit helt lagligt i kommunen och att det går att köpa på Systembolaget är kanske inte helt okänt här i regionen. Årets nybyggare blev Vattudalens Whisky som har sina domäner i Äspnäs. ”De bränner och brinner med sin oräddhet, entusiasm, viljestyrka och sin fantastiska förmåga att alltid prova något nytt. Genom professionell förädling av Ströms Vattudals rena vatten sätts norra Jämtland på kartan där de ädlaste drycker buteljeras med vildmarken runt hörnet.” Årets serviceföretag blev Fjällripan som har sin restaurang i Stora Blåsjön. De kunde dock inte närvara eftersom restaurangen var

abonnerad och fullsatt just denna guldkväll. En kort stund lyckades dock uppkopplingen med länk glimta till och en bild på de glada restaurangägarna Umberto Elia och hans fru Petra blev synliga från Stora Blåsjön till

Guldälggalan i Strömsund, där minglet och samtalen fortsatte en bit in på nattkröken.

Göran Bergström, styrelseordförande i Strömsunds utvecklingsbolag och Björn Amcoff, vd och näringslivschef.

Peder Högström blev Årets företagare.

Kulturstipendiat Martin Hedman.

Årets turismföretagare, Jormvattnets fiskecamp.

Mattias Ljus, ledarstipendiat.

Årets eldsjäl Roger Sannemo.

Per Wik fick också kulturstipendium.

Ida Sundin, ledarstipendiat.

Linnea Bergström, Årets serviceperson.

Årets nybyggare.

Text: Inger Kraft Etzler Foto: Pernilla Gunnarsdotter Persson


Historiska händelser, iskalla mord, hälsoråd och memoarer! Beställ din bok på jengel.se

0671-400 98 • ekonomistugan@telia.com

www.jengel.se

Redovisningsbyrån med rätt kompetens Vi är auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter Strömsund Näsvägen 24 Tel 0670-100 10, 070-663 85 23

Östersund Storlienvägen 40 Tel 063-51 90 10, 070-310 66 61

www.nystromplatslageri.se

Välkommen till den personliga redovisningsbyrån

Visst handlar du lokalt?

Ge din personal det de behöver

• ZEISS arbetsglasögon för skärmarbete • Skyddglasögon för verkstadsarbete Och vi ger dig ett fördelaktigt Företagsavtal!

Storgatan 38 Hammerdal 0644-712 50

Maskinkonsulten Det lönar sig att hyra!

Höstens nyheter i butiken! Bli aldrig nödställd! Hjälpstartare/Booster

En del av vårt utbud

BERGKROSSNING MED MOBILA KROSSVERK FRÅN 40-110 TON GRÄVMASKINER 30-70 TON HJULLASTARE 10-60 TON MASKINTRAILERTRANSPORTER VI UTFÖR ÄVEN VÄGBRVTNING

Järnvägsg 33 Strömsund • 0670-130 75 www.maskinkonsulten.se maskinkonsulten@telia.com Följ oss gärna på Facebook Maskinkonsulten i Strömsund

TEL: 070 - 334 81 48


NÄRINGSLIV STRÖMSUND

6

Norrlands Trähus levererar till Mälardalen Eva Nässén, en av ägarna till Norrlands Trähus, vittnar om ett gediget entreprenörsarv. Hennes morfarsfar var bonde och snickare i Storhögen för ca 100 år sedan. – Det är klart att det är roligt att äga en fabrik, och det finns en lång tradition att bygga prefabricerade trähusstommar i Hammerdal. Nu har vi 60 anställda, och omsättningen har växt från 2014 då det var 60 miljoner kronor till cirka 100 miljoner kronor 2017, säger Eva Nässén. Norrlands Trähus ägs av henne och hennes man Jan-Olov Nässen samt nuvarande vd:n Peter Rehnsbo som har 20% av ägarandelarna. – Både min man och jag har arbetat inom bygg- och fastighetsbranschen i 40 år. Vi startade som egna företagare 1994, berättar Eva. I våras såldes Korsta Fastigheter AB, som bland annat äger industriområdet i före detta fängelset i Ulriksfors, bostäder och lokaler både i Strömsund och Hammerdal. Det var dags för yngre personer att ta över. – Det finns tillräckligt att göra här. Men, det finns alltid jobb om man vill jobba. Ja, när jobbar man egentligen? funderar Eva och säger som så många andra företagare att man jämt har jobbet i tankarna. Norrlands Trähus har order inne fram till semestern nästa år men marknaden i Mälardalen, dit alla husstommar går, är avvaktande. – Vi följer löpande vad som händer på marknaden och får vara beredda på att anpassa produktionen. När småhusmarknaden går ner kan andra typer av leveranser bli aktuella. Offentlig sektor bygger även i lågkonjunktur, till exempel skolor och förskolor. Vi bygger allt på kundorder, allt är sålt innan det tillverkas. Våra kunder är större byggentreprenörer, vi har inga styckehuskunder. Våra projektledare ser till att kundens arkitektritningar blir byggbara på bästa sätt med vår industriella tillverkning, vi stödjer kunder i hela processen. ”Stom-

Exempel på hus från Hammerdal. Foto: Norrlands Trähus. men i ditt projekt” är vårt motto. Kunder är ett tiotal stora byggföretag i Mälardalen som vi har byggt upp goda relationer med under årens lopp, säger Eva. Också i projektet ”Heja Strömsund”, som skapades gemensamt av företagare och politiker för ett år sedan, märks Eva Nässéns engagemang. Syftet är att locka personer till kommunen för att arbeta och utveckla bygden. – Strömsunds kommun satsar bland annat på att skapa sjönära tomter att bygga på, det är ett bra sätt att attrahera folk att flytta till kommunen och vi behöver mera inflyttning. Man skulle önska att staten tog ett större

Myumyum Habib, f d pizzabagare och nu blockspikare.

ansvar att skapa akademikerjobb inom vår kommun. Det råder konkurrens om arbetskraften i Strömsunds kommun och vi försöker vara en attraktiv arbetsgivare. Vi anställer gärna tjejer och är mycket glada att de blir kvar hos oss. Just nu är vi fulltaliga, inga nyanställningar görs. En av våra anställda arbetade tidigare på restaurang med att bland annat baka pizza, han trivs bra hos oss idag och det är roligt, berättar Eva. Det visar sig inte oväntat att byggnadsingenjör Eva har många järn i elden. Hon är vd i Strömsundshälsan som verkar i hela kommunen och som ägs av 170 företag. Hon sitter också i Handelskammaren i

Jämtland, verkar i Nyföretagarcentrum i Östersund – och har bestämt sig för att åka Tjejvasan nästa år. – Träningen börjar nu, säger hon. INGER KRAFT ETZLER

Norrlands Trähus AB 2017 Omsättning 105,3 miljoner kr Resultat 8 miljoner kr Antals anställda 60

Eva Nässén, byggnadsingenjör och delägare i Norrlands Trähus, förvaltar sitt arv.


NÄRINGSLIV STRÖMSUND

7

Gåxsjöföretag expanderar Ökat behov av boende och mat för vindkraftsbyggare Folk som är engagerade i uppbyggnaden av vindkraftparker kommer från när och fjärran. De behöver bostäder! I Gåxsjö är det full fart när Kerstin Johansson och Stefan Karlsson tar hand om både boende och matgäster i sitt företag Högt Hett & Säkert. – Vi hyr alla hus som går! Bostäder behövs åt vindkraftbyggare, och folk som bygger fiber. Nu gör vi i ordning den gamla gymnastiksalen som ska ge möjlighet till kök och bli en samlingspunkt. Vi erbjuder vettigt boende för de som vill ha det och så finns det möjlighet att boka middag. Vi har fått bra respons från bybor som gärna hyr ut, berättar Kerstin Johansson. Vid vårt besök är hela ledningsgruppen och projektledare från Stenger & Ibsen på konferens och ska få en middag med förrätt, varmrätt och efterrätt. Portergryta och sesamgratinerad lax med läcker sås, en smördegsbotten med grädde, hjortron och chokladbitar och så en musikquiz att bita i. Med en sextioprocentig beläggning och en prognos på 7000 gästnätter går verksamheten runt hos Högt Hett & Säkert. – Allt vi tjänat har vi reinvesterat, säger Stefan Karlsson. Stefan är också kock, men vid särskilda tillfällen finns också ytterligare en lokal kock att tillgå. Hämtad från byn. Ombyggnaden av före detta gymnastiksalen görs av lokala entreprenörer. Baracker är inhyrda för att klara efterfrågan, och fem, sex hus i Gåxsjö har hyrts för att skapa boende åt vindkraftsarbetarna. Tjugo nya boenden har tillkommit det senaste året och när byggboomen upphör är planen för en fortsättning på Högt Hett & Säkert redan under diskussion. Konferenslokal finns, puben är igång, många bröllop har ägt rum i Gåxsjö där den vackra kyrkan ligger nästgårds till Högt Hett & Säkert som serverat bröllopsmåltiden. Men närmast nu ligger planeringen för alla julbord. Båda grundarna till Stenger & Ibsen är på plats när vi hälsar på. Stenger & Ibsen grundades 2004 av två danska entreprenörer som fastnat för vindkraft. Det handlar om att kunna erbjuda nyckelfärdiga projekt och lägga grunden för nya vindkraftparker. Att hitta rätta platser, röja, bygga väg, skapa fundament och se till att elkablar kommer på plats. Kort sagt all planering innan en vindkraftspark kan börja byggas. Jobbet sker i nära samverkan med tillverkarna av

Kerstin Johansson visar omvandlingen av f d gymnastiksalen.

Högt Hett & Säkert – granne med kyrkan – växer och utvecklas.

Johan Stenger och Jens Ibsen, grundarna till Stenger & Ibsen, på konferens i Gåxsjö.

turbiner. – Det enda vi arbetar med är vindkraft, säger vd:n Jens Ibsen. – Vi har bra och kompetent folk som förstår de olika momenten. Nu handlar det inte om små parker längre, säger Johan Stenger. Att sia om framtiden kan vara svårt, men

Munkflohögen, Åskälen och Överturingen. – Jag är ingen frälsare men det är klart att när en vindpark är klar och levererar ström till många hushåll, då är man glad! säger Jens Ibsen.

Mer än bara glas! Välkommen till oss!

helt klart är att Stenger & Ibsen räknar med att ligga i framkant när en vindkraftpark ska planeras. Att Stenger & Ibsen nu fastnat för boendet i Gåxsjö är inte konstigt. Närheten till Munkflohögen och trivseln borgar för bokningar. Aktuella anläggningar i Sverige är

sunds

Svevia och Öster kommun i tvist

r dyrare

Sid 3

Bron blir 10 miljone

g Jämtlands Tidnin

v. 22

i länets utveckling!

2 JUNI 2017

LÖSNUMMERPRIS

15 kr

r mot lagen Kommunen bryte Åre förskolekaos i

Tidningen är politiskt

obunden men engagerad

sid 4

Sommarens första i Strömsund jänkarcruising och låter V8 motorerna kommit till Strömsund.de gamla och nya jänkarjärnen rost. Nu har sommaren tar fram och ibland lite i crusingklubben ombyggnader Medlemmarna glänsande lack visa upp krom, Alla ivriga att

Strömsv 53 Strömsund 0670-107 11, 070-694 23 50 www.fridellsglas.se

Kommunalrådet hävdar: Åre en bra arbetsgivare Vemvallen lockar gäster från hela Europa

1

955664 463236

Utkommer varje

Bil och MC Showen Succé i Östersund

varva.

de Länets enda växan

sid 17

sid 2

tidning

sid 5

sid 8

Lokala nyheter varje vecka i din brevlåda!

fredag

jamtlandstidning.se


NÄRINGSLIV STRÖMSUND

8

Storföretaget Jormvattnets Lego Jormvattnets Lego AB skapar jobb i glesbygden. 23 personer anställda i företaget, tillverkningen i Strömsund inkluderad. På själva ursprunget till firman i Jorm arbetar tio personer med kablageproduktion. Antalet kunder ökar stadigt i Nisse Rolandssons firma där ungefär hälften av tillverkningen går till Engcon och hälften till kunder som maskintillverkare, entreprenad- och skogsmaskiner av olika slag. – Vi har ökat omsättningen och snuddar vid 50 miljoner kronor i år, vilket är en ökning från 46 miljoner kronor 2017. Det har ökat snabbt. När jag tog över visste jag inte vart det skulle ta vägen, men jag hade beslutat mig för att bo kvar i Jorm. Det är kul att visa att det går att bo och arbeta i glesbygden, säger Nisse Rolandsson. Men, det finns också bekymmer. – Mobiltäckningen är skitdålig. Telia skulle ha byggt ut till 4G, men det har hänt någonting. Politikerna i Strömsund tror att det är klart, men det är det inte. Jag får gå upp på övervåningen om mobilen ska fung-

era. Men vi är de enda i byn som har fiber från Servanet, säger Nisse. En krånglighet är dock transporterna sedan Bussgods slutat köra varje dag. – Det har blivit en utmaning att få fram leveranserna i tid. Men eftersom jag arbetar flera dagar i veckan i Strömsund kan jag ta med gods dit. Vi har kunder vid kusten och tidigare kunde de få det som var beställt redan dagen efter. Nu blir det på annat vis, säger han. – Tidigare var marknaden mer säsongsbetonad. Sommarsäsongen var det mycket kablage till grävmaskiner, men de sista två åren har det varit jämnt eftersom marknaden blivit större. Hur marknadsförs Jormvattnets Lego? – Nya kunder tillkommer för ryktet går. Det är bra, så jag slipper åka runt som jag gjorde för länge sedan. Bästa sättet är att någon berättar för någon annan. I Jorm arbetar övervägande yngre folk. Det visar sig att arbetskraften kommer från hela Frostviken – från Ankarvattnet ner till Gäddede. I hela företaget är det övervägande kvinnor, men just vid vårt besök i Jorm lyser de med sin frånvaro på grund av ledig

Jormvattnets Lego mitt i byn. Tillverkning med utsikt. dag och barnledighet. I fabriken, med en vidunderlig utsikt över Jormsjön och fjäll, hittar vi Christoffer Kaalen som flyttat till byn. – Naturen lockade och jag kände mig färdig med stan. Jag har min mormor här, berättar han. Dan Ove Bengtsson bor i Gäddede. – Jag har pendlat sedan 2011, men hittade ett hus till salu där jag växte upp. Så i april återvände jag hem och började här, säger han påtagligt nöjd. Och så tillägger han: – Jag tycker varje dag att det är underbart att leva! Assar Amundsson kommer från Ankarvattnet. Han har arbetat fjorton år i firman. – Jag bor på hemgården där vi hade mjölkkor. Det var ett sätt att klara sig, men blev för litet för att det skulle löna sig. Grannen har nu köttdjur på våra marker,

och jag jobbar här. Men jag är också fjällräddare, säger han. Fritiden ligger inom räckhåll. Nisse Rolandsson gillar friluftsliv med jakt, fiske och pyssel hemma på gården. Det förefaller som att han lyckats dra till sig likasinnade som också bestämt sig för att kunna bo kvar i sin hembygd. Det går att driva företag i glesbygd! INGER KRAFT ETZLER

Precision gäller vid montering av kablage.

Christoffer Kaalen fick nog av stan och flyttade till Jorm.

Nisse Rolandsson, vd och ägare till Jormvattnets Lego AB.

Dan Ove Bengtsson hittade ett hus till salu och återvände hem.

Pontus Lind fick fast jobb efter att ha sommarjobbat hos Jormvattnets Lego.

Assar Amundsson från Ankarvattnet – även fjällräddare.

Jormvattnets Lego AB 2017 Omsättning 47 miljoner kr Resultat 3,2 miljoner kr Antal anställda 23 st


Företagare!

Vi hjälper dig med ekonomitjänster! • Bokföring • Löner • BokslutEkonomitjänster • Årsredovisningar Rådgivning/coachning Föreläsningar/kurser • Deklarationer

• Har du långväga företagsgäster? • Vill du att gästerna ska slippa köra bil själva sista sträckan? • Kanske du själv ska ut och resa? Låt oss lämna offert på resan till och från Åre/Östersund Airport eller Centralstationen i Östersund. Allt från taxibil till buss.

Välkommen till oss! 070-698 70 64 niclas.liljefjall@gmail.com

Niclas Liljefjäll

0670-100 63 www.taxistromsund.se Anno 1920

Bredgårdsgatan 4 Strömsund info@nleconsulting.se • www.nleconsulting.se

Hela Sveriges måleri och golv

Kontor • Industri •Butiker • Fritidshus • Badrum

Dags att se över hemmet? • Måleriarbeten ute/inne • Badrum • Mattläggning • Torr- och våtutrymmen

www.stromsundshyresbostader.se Storgatan 19 Strömsund 0670-169 55

”Oavsett var du bor och vad du behöver hjälp med, är ett gott hantverk aldrig långt borta” Nu även i norra delen av länet med omnejd samt västra Ångermanland. P.S. Kom ihåg ROT-avdraget, 30% på arbetskostnaden. Sandå Strömsund • För mer info kontakta: Martin 076-101 20 80, martin.nilsson@sanda.se

Besök vår hemsida: www.sanda.se

För ett starkare näringsliv Att driva eget företag kan vara både ensamt och utmanande. Det är där vi på Strömsunds utvecklingsbolag, SUAB kommer in i bilden. Vår vision är att ge kommunens företag de bästa förutsättningar för att driva sina verksamheter. Vi erbjuder dig som företagare hjälp när du funderar på att: • Starta eget företag • Ta över ett befintligt företag • Flytta ett företag till Strömsunds kommun • Göra en investering i företaget • Byta verksamhetslokal Kontakta oss – det kan löna sig! Vi har öppet vardagar 8.00-12.00 och 13.00-16.00, Storg 20, Strömsund. Janne Eriksson, företagsstöd 070-669 94 28 jan.eriksson@stromsund.se

Björn Amcoff, vd/näringslivschef 0670-169 69 bjorn.amcoff@stromsund.se

Victoria Åslund, näringslivsassistent 0670-169 70 victoria.aslund@stromsund.se

Ingela Strömgren, näringslivsutvecklare 0670-169 72 ingela.stromgren@stromsund.se

Anna Gillgren, turismstrateg 0670-169 71 anna.gillgren@stromsund.se


10

NÄRINGSLIV STRÖMSUND

Bilföretaget i norr – Folkes bil Centralt placerad vid den södra infarten till Strömsund ligger Folkes bil, ett av kommunens större företag, som i år firar 20-årsjubileum. Folkes bil ingår, tillsammans med Folkes Bilservice, Fastighetsbolaget RR Roos Realty samt bevakningsföretaget Prevent, i koncernen Einar Roos Förvaltnings AB. Einar Roos var försäljningschef på Folke Hemmingssons Bil när företaget gick i konkurs 1998. Då hade det en omsättning på cirka 20 miljoner kronor. Einar Roos hade då jobbat i företaget tio år. – Jag köpte konkursboet och drog igång företaget på nytt, konstaterar han. Med nya idéer och hårt arbete fick han konkursföretaget att vända. – I folkmun kallades företaget bara för Folkes bil och eftersom det var inarbetat fick det bli namnet på det nya företaget, konstaterar han. Sedan dess har siffrorna pekat uppåt. – Bilhandel har alltid varit en spännande och tuff bransch. Här måste man vara flexibel. Vi ser också många utmaningar i framtiden, konstaterar Einar. För 20 år sedan fanns det sex bilhandlare i Strömsund. Idag är man två.

Han passar också på att berömma företagsklimatet i kommunen. – Det har fungerat bra under åren. Det är nära till kontakt med både politiker och tjänstemän. Det går lätt att få förhandsbesked och handläggning av olika ärenden går fort, menar han. Han pekar på Däcknor, Engcon och givetvis SCF Betongelement som exempel på lokala ägare som satsat på att bygga upp verksamhet i Strömsund. – Det finns många duktiga företagare som satsar och jobbar hårt i kommunen, påpekar han. Årligen säljer Folkes bil 6-700 bilar varav hälften är nya fordon. Företagets läge vid infarten till Strömsund kan knappast beskrivas som annat än perfekt. Området, som tidigare hyst både husfabrik och kommunens förråd, köptes år 2000. Sedan dess har det investerats en hel del i både befintliga lokaler och nybyggnader. Idag huserar företaget på totalt ca 3000 kvadratmeter. – De senaste fem åren har vi investerat tio miljoner i att bygga ut och om, konstaterar Einar Roos. Bilsidan sysselsätter ca 20 personer. Sedan fem år har Folkes Bil också en filial i Vilhelmina med tre anställda. Einars son Fredrik Roos är idag vd på Folkes bil och

generationsskiftet pågår för fullt. Fredrik tycker att man lyckats bra med att skapa ett starkt varumärke som bilhandlare i norra Sverige. – Det händer mycket på bilsidan när det gäller hårdare regler för utsläpp och skattebeslut som ska få konsumenterna att välja miljövänliga bilar, säger Fredrik. Hans känsla är att privatkonsumenten tänker en gång extra innan man byter bil. Einar har lämnat över det dagliga slitet på bilfirman. – Generationsskiftet är en pågående process och idag ser jag mig som mentor och som rådgivare till vd:n och säljarna. Att driva företag är bland det roligaste man kan göra och jag har trivts varje dag. Men, det är dags att trappa ner lite och passa på att göra andra saker i livet också, säger Einar. Nu är det inte så att han tänker sätta sig och mata duvorna utan han har andra projekt på gång. Koncernen har en bra kassa och nu satsar han på att investera i fastigheter, främst i Västerbotten men också andra ställen i Sverige. – Jag har en del projekt på gång och framtiden får utvisa vad det blir, konstaterar Einar Roos. Ralph Rentzsch

Det är ett strategiskt läge företaget har vid södra inf

Einar Roos har trappat ned och är idag mentor och stöd för sonen och säljarna.

Folkes Bil AB 2017 Omsättning 152 MKR Vinstmarginal 6-7 procent Antal säljställen 2 st Antal anställda ca 20 st Aktuell: Firar 20 år i branschen

I Vilhelmina har Folkes bil sedan fem år en filial med tre anställda. Här säljaren Hans Johansson.

Einar Roos Förvaltning AB Omsättning 160 MKR Resultat 10,5 MKR Eget kapital 61,6 MKR


NÄRINGSLIV STRÖMSUND

11

farten till Strömsund.

Anna-Lena Wiik är koncernens ekonomiansvariga och har hela verksamheten under kontroll ned till sista kronan.

Två av företagets mekaniker, Victor Eriksson och Linus Nilsson, jobbar med felsökning.

Hans Olov Olsén, en av Folkes erfarna mekaniker, felsöker med datorn. Det verkstyg som idag kanske används flitigast.

Fredrik Roos har tagit över som vd efter sin far.


STRÖMSUNDS INDUSTRIFÖRETAG

Vi löser dina problem! Lack, blästring, svetsning, tillverkning, produktion, smide, reparationer, skärning och bearbetning av plåt och metall. Välkommen till oss!

Strömsunds Kvalitetslego är en

flexibel, service- och kvalitetsinriktad

Ibland behöver man stål relativt omgående.

leverantör av

skärande bearbetning i metall Snabbare på stålämnen.

www.kvalitetslego.se Godsgatan 2 Strömsund • 0670-101 12 info.stromsund@kvalitetslego.se

Vi tillverkar och levererar kompletta produkter utifrån kundens ritning – lackat och klart! Legosvetz i Strömsund AB Godsgatan 6 Strömsund 0670-611810 • info@svetz.se

Nu utför vi även reparationer på motorfordon Risselåsvägen 6 Strömsund 0670-102 60 info@hallvikens-mekaniska.se

Tel 0670-168 80. www.repay.se www.repay.se

SERVICE OCH REPARATIONER • Engcon tiltrotatorer • Entreprenadmaskiner • Traktorer • Lastbilar • Småmotorer • Hydraulik • Svetsning • Svarvning • Tillverkning av hydraulslang • Försäljning av reservdelar

Industricentragatan 10 Strömsund 0670-61 11 69, 070-326 72 85. Journr: 070-219 99 39.


engcon & Mählers

- viktiga delar av Strömsunds kommun

AB Mähler & sö ner är marknad sledande i nord på utrustning fö en r lastbil och vä ghyvel, för som och vintervägla marg. Läs mer på om Mählers oc produkter på w h deras ww.mahlers.s e

trotatorer nde tillverkare av til engcon är världsleda s s mer på om engcon för grävmaskiner. Lä t at r fö r p och lösninga tiltrotatorer, redska con.se ävande på www.eng effektivisera ditt gr

Kommunens företag är en av de viktigaste pusselbitarna för att att vi ska kunna bo och leva i vår fina bygd. engcon & Mählers är två av dessa pusselbitar och de sysselsätter närmare trehundra anställda direkt i verksamheten på inte mindre än nio olika marknader runt om i Europa samt i USA. Dessutom sysselsätter engcon & Mählers ett antal lokala underleverantörer som levererar material och tjänster. Förutom den direkta verksamheten tar både engcon & Mählers ett stort samhällsansvar genom att vara med och stötta ett stort antal verksamheter och projekt i kommunen. Ett av de senaste projekten som engcon sponsrar är Teknikhuset - mötesplatsen för barn & ungdomar som kan bli framtida tekniker, ingenjörer, uppfinnare och entreprenörer. engcon och Mählers stöttar Teknik-college, en certifiering som visar att skolan tillsammans med industrin (bl.a. engcon & Mählers) i regionen utvecklar utbildningar utifrån de krav som industrin ställer. En annan typ av samhällsengagemang är engcons sponsring av hockeylaget Skellefteå AIK.

I avtalet mellan SAIK och engcon ingår det att Skellefteå AIK ska förlägga ett av sina försäsongsläger och en träningsmatch i Strömsund. Dessa läger engagerar många i Strömsund och har utvecklats med att en liten marknad med ortens företagare anordnas före träningsmatchen och själva matcherna brukar dra 700-800 personer. Förutom Skellefteå AIK stöttar engcon och Mählers ett stort antal lokala föreningar och dess ungdomsverksamhet. Verksamheter som är otroligt viktiga för att skapa en meningsfull och hälsosam fritid för våra barn och ungdomar som i sin tur är otroligt viktiga för engcon & Mählers framtid. Bortsett från att dessa sponsringar skapar förutsättningar för oss som redan bor i kommunen, så är ett brett fritidsutbud också viktigt att kunna erbjuda de som flyttar in till kommunen.

www.engcon.com

www.mahlers.com


NÄRINGSLIV STRÖMSUND

14

I Görvik möts vindkrafts­ byggarna Vindkraft och bygge av turbiner kräver mycket omsorg och inom många områden. Spannet är stort mellan byggen av stora vindkraftparker, teknisk service och personlig omsorg med boende, mat och möjlighet till rekreation. Marian Stranne är en av alla i Strömsunds kommun som ser till att arbetarna ska ha det bra. Det handlar om vindkraftfolk men också personer som arbetar med den nya högspänningsledningen. – Snart kommer ”muskelfolket”, säger hon. – Det är de stora, starka karlarna, som ska ta emot tornen. De flesta som bor hos oss i Görvik är polacker. Just nu är det 25 personer här, men vi har plats för upp emot 50 boende. Vi har hyrt in baracker och har tolv specialbyggda och inredda stugor. Vi hyr också av Sjöboda kurs- och konferensgård och vi hyr ett hus av de utländska ägarna när de inte är här, berättar Marian.

– Nu är det fullt ös här igen, men på försommaren fick vi hålla igen på maten i frysen och stängde ner i förtid. Det var bra. Vi är försiktiga med pengarna och sätter undan till löpande utgifter. De företag som hyr hos oss har ingen uppsägningstid, säger hon. Det märks att det är många inblandade när vindkraften tar fart och parkerna byggs. FairWind, Siemens, Vasa Vind, Siemens Gamesa, Vestas, SCA, Statkraft – underleverantörer och intresseorganisationer. – Det finns olika åsikter om vindkraft, men jag anser att vi måste vara rädda om naturen. Det ger dessutom inkomster och jobb till bygden. Var och en får ha sin åsikt, men jag har min, säger Marian. På campen i Görvik är en kock anställd och matsedeln är varierad. Vid vårt besök serveras ungersk gulasch med inspiration och recept från en hotellgäst från Ungern. – Det är en familjär stämning här, och när vi har ledigt kan vi se oss om och till exempel åka och fiska. Det skapar frihet för oss med två veckors jobb och två veckors ledig-

Marian Stranne väntar på ”muskelfolket”. het, säger Janos Csonka, servicetekniker från Siemens och som är bosatt i Ungern. Han arbetar just nu i ett litet team med Marcin Bronk från samma företag och som har sin fasta bostad i Polen. – Vi arbetar från södra Sverige till världens ände med service av vindkraftturbiner, rotorblad, lager och packningar. Både innanför och utanför tornen, säger Marcin. Jovisst har de varit högt uppe och servat rotorbladen. De har rört sig mellan vindkraftparker i Norge, Björkhöjden, Mörtjärnberget och är på väg mot Överturingen. Säkerhetsaspekten är i fokus och service och kontroller är nödvändigt. Båda talar om naturen i norr som de ser som annorlunda jämfört med sina hemländer. Efter två veckors servicejobb flyger de

hem där familjer väntar. Polske Marcin har köpt en tomt för att bygga och Janos är redan igång med sitt husbygge. De tillhör ”Heavy Lift Team” och är två av vindkraftarbetarna som brukar bo hos Marian i Görvik. En jättebrist på servicetekniker gör att många tekniker kommer från andra länder, trots att ambitionen hos många vindkraftanläggare är att använda lokal arbetskraft. Också specialister måste engageras och Görvik har på kuppen blivit internationellt känd. Det handlar om grön omställning och hela världen är inblandad. INGER KRAFT ETZLER

Hammerdals Åkeri Hammerdals Åkeri Delägare i Reaxcer

Delägare i Reaxcer

• Matjord • Bergkross • Grävmaskiner 5-28 ton Matjord • Hjullastare 11-18 ton Bergkross Grävmaskiner 5–15 ton Hjullastare 11–18 ton

IG L N O ERS

R E K I N K T E GYLLER F O R DAGEN VAR

EN P ii

Lars 070 344 15 29 • Åke 070 344 15 26 Håkan 070 344 15 27 • Markus 073-057 02 60

Bilmekaniker! 070 344 15 29 Lars • 070 344 15 26  Åke • 070 344 15 27  Håkan

Söker du jobb som bilmekaniker och vill utveckla dig hos oss?

Trivs du med att ha kundkontakt och att vara delaktig i hela servicen på en verkstad? Då är detta jobbet för dig! Tycker du detta låter intressant är du välkommen att kontakta oss via mejl för mer information, eller mejla din ansökan till oss. Ängsgatan 27 Strömsund 0670-106 50, 070-343 67 47 angsgatan.service@telia.com

VI STANDARDISERAR ER TEKNIK. VI LEVERERAR SMARTA IT-LÖSNINGAR FÖR KONTOR

FORDON

INDUSTRI

HEMMET

VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS FÖR PERSONLIG RÅDGIVNING.

www.abroad.se

info@abroad.se

010 - 178 16 00


Vi levererar tunnplåts­ konstruktioner

• Försäljning av bil-, MC- och snöskoterbatterier • Renovering av startmotorer och generatorer • Försäljning och montering av dieselvärmare 0670-104 19 Järnvägsg 20 Strömsund

Byggjobb -stora som små! • Skickliga murare och snickare • Egna golv- och plattsättare samt mattläggare • Egen plåtslagare • Samarbete med duktiga elektriker, rörmokare och målare Nyttja ROT-avdraget! Upp till 30% på arbetskostnaden

Stationsg 3 Hoting 0671-107 43, 070-653 06 81

Tillverkar stålkarmar för bland annat offentlig miljö Globen, Stockholm - Helse Bygg, Norge Malmö högskola - Danish Crown, Danmark Nya Karolinska sjukhuset, Stockholm

Abborrviksvägen 3 Strömsund www.nordplat.se

Köp din godaste julklapp hos oss!

Ostlåda!

Perfekta julklappen till vänner, anställda eller varför inte till dig själv!

Ring eller maila din beställning! tel 0671 30002 ida@norrakershandel.se

Den lilla butiken med det stora sortimentet! Elmaterial, vitvaror, belysning och småel.

Stationsgatan 7 Hoting · 0671-107 70 · butik@bolanderseltjanst.se Mån-fre 10.00-17.00, Lunchstängt 12.00-13.00

sca.com/skog

Nyfiken på vilka möjligheter som växer i din skog eller funderar du på att avverka? Vi hjälper dig! När du väljer SCA får du en trygg, lokal och långsiktig samarbetspartner. Våra tjänster täcker skogsägarens hela behov – från skogsbruksplan och skogsvård till gallring och slutavverkning. Välkommen att kontakta oss när du behöver hjälp med din skog!

Fredrik Bohlin Hoting tel 0671-71 52 54

handelsbanken.se/strömsund

Anders Johansson Ström/Fjällsjö/Hammerdal tel 0670-168 15

Foto @ Jonna Jinton

Välkommen till Vattudalstorget 7 i Strömsund.

SVENSK A CELLULOSA AK TIEBOL AGE T

Vi är en lokal bank som tar lokala beslut. Vi kan trakten och känner våra kunders situation och behov.

Din virkespartner i Strömsund SVENSK A CELLULOSA AK TIEBOL AGE T

Underlätta vardagen på ditt företag.


NÄRINGSLIV STRÖMSUND

16

I Silsjönäs satsas det på jord och skog Sjunde generationen Nilsson bor och verkar på gården i Silsjönäs, där släkten bott sedan 1815. Det var då Nils Ivarsson blev en Nilsson. Fortfarande bedrivs jordbruk på gården, sedan 2010 utökad med skogsbruk. Nilssons Jord & Skog ägs av Andreas Nilsson. Andreas pappa Ovar, pensionär, har sedan flera år avvecklat mjölkdjuren och har köttdjur som han sköter om tillsammans med sin fru Berith. Även om Andreas också har grisar på gården så står nu skogsfirman i fokus för nästa generation. I de två familjerna Nilsson är alla involverade i verksamheten på gården. I Andreas firma jobbar både dottern Emilia och frun Ulrika. – Jag skulle bli bonde när jag var liten. Jag hade tre grisar när jag var tio år, och sedan har det bara blivit mer och mer. Jag gick skogsbruksskola och efter jobb hos Abor i Rossön så startade jag eget. Jag vill bo så här, och jag gick från anställning till att driva egen firma. Det är klart att det är mer fritid som anställd, men nu kan jag ju styra som jag vill, berättar Andreas. Ingen reklam görs om de glada grisarna i Silsjönäs. Ordet sprids från mun till mun. – Det är ingen särskild affär med dem, vi skulle kunna ha fler grisar, men inte ännu. Slakten sker i Görvik, men styckning sker på gården i en särskild bod, som varje år kontrolleras av kommunen, säger Andreas. Dottern Emilia är anställd och är alltiallo i firman. Hon börjar dagen med att sköta gårdens hästar, ta hand om grisarna och blir sedan kanske beordrad ut på annat jobb. Det kan handla om att besiktiga någon av de nio bilarna i bilparken, serva sågar, ersätta trasiga hjälmar eller röjningsselar, byta däck eller hjälpa till med pappersarbetet. – Jag gick ekonomilinjen med juridik. Jag vill bo så här, jag trivs på landet. Här är jag uppväxt och om jag vill plugga vidare kan jag göra det senare. Det är härligt att ha jobb. Jag brinner för det här livet, säger Emilia, och så flikar pappa/chefen in: – Fast hon blev lite arg när jag beordrade ut henne när det var skogsbränder i somras, och hon fick gå brandvakt. – Ja, jag gick efter skördare när det var som varmast och bar vatten på ryggen, förklarar Emilia. – I somras fick vi hjälpa skogsbolagen med släckningsarbetet. Det ingår i vårt kontrakt att rycka in vid behov. Det gäller då att ha tränat folk som har fysiken och som har gått en utbildning för ändamålet. Vi var med om tretton skogsbränder, säger Andreas. Under sommarperioden hade Nilssons Jord & Skog som mest 29 röjare i arbete. De

anställda kommer från hela Europa, vissa ända från Ukraina. Merparten är dock svenskar. Säsongen börjar när snön försvunnit på våren till in på hösten när snön faller igen. – Vi får arbetare via Arbetsförmedlingen. Det finns yrkesröjare, men den som vill och som passar kan få ett jobb. Man måste ha röjsågskörkort, grönt kort som handlar om miljö- och kulturvård, första hjälpen och skötselskolan. Vi anordnar utbildning. – Röjningsarbetet är i och för sig lätt, även om det är ett tufft jobb. Det kräver god fysik. Det finns obegränsat med jobb, men det styrs av hur många anställda vi har. Man måste vara som en idrottsman, det gäller att gilla att vara ute i skog och mark. Jag gillar naturen, luften och att jobba hårt, säger Andreas som själv också deltar i röjningsarbetet. Så minns han en dag som var extra besvärlig. Fel bränsle leverades, samtidigt som kylanläggningen gick sönder när tjugo grisar skulle komma, och till råga på allt var det femton sågar som hade skurit. – Jag kom i säng klockan tre på natten. Det finns en del dagar, konstaterar Anderas lugnt och så berättar han om ytterligare trubbel, om hur en bil stannade och någon snodde sågar ur en arbetsbil, och inget var att göra. Eller när det har varit inbrott i kojor. Jobbet innebär för det mesta långa dagar. När arbetstiden är slut för de anställda röjarna vidtar planeringsarbete med kartor, översyn av sågar, laga bilar. Vinterhalvåret är dock lugnare. – En duktig skogsarbetare får endorfin i kroppen och sover gott, en dålig skogsarbetare är enbart trött när han kommer hem, säger företagaren Andreas Nilsson. – Det är viktigt att se till att grupper passar ihop, inflikar Ulrika Lundqvist, frun i firman och som i högsta grad är inblandad i allt som rör logistiken och pappersarbetet. – Jag får födorådspengar, skojar hon. – Varje röjare har två sågar var, måste finnas en i reserv. Vi har 60 röjsågar. En duktig röjare kan ha en rekordlön runt 45 000 kronor. Jag investerar i folk! En röjningssäsong kan ge en årslön. Förra året röjde vi 2300 hektar. Och omsättningen är kring åtta miljoner kronor, berättar Andreas. – Det är lite speciellt det här. Jag får lära mig att mamma och pappa är mina chefer, men det är roligt att jobba med sin familj! Jag har valt det här, säger Emilia glatt. Hon som nu för generationerna Nilsson vidare tillsammans med sin lillasyster Alicia. Sjunde generationen företagare inom jord och skog. INGER KRAFT ETZLER

Nilssons glada grisar i Silsjönäs.

Lillasyster Alicia, pappa Andreas storasyster Emilia och farfar Ovar – alla Nilsson.

Kraftledningsgata – röjd!


NÄRINGSLIV STRÖMSUND Äkta italiensk pizza, pastarätter i olika former, kött som smakar kött – det är vad som bjuds hos Fjällripan när Umberto Elia och Petra Sharon Mercandino dukar upp på sin restaurang. De drev restaurangen i Blåsjön, flyttade till Göteborg där de bodde i ett år, och nu är de tillbaka i Stora Blåsjön. Det var i början av året som familjen bestämde sig för att återvända till Stora Blåsjön och många restaurangbesökare blev glada och någon uttryckte på Facebook att de borde låsas in så att de stannar kvar. Just nu är det lågsäsong i väntan på vinterturisterna och Fjällripan stänger i november. Fyra barn finns i familjen, två följde med till Frostviken. Det dröjde inte länge innan de fick ett starkt erkännande. Vid Guldälggalan 2018 i Strömsund blev Fjällripan ”Årets serviceföretag”. – Vi visste att vi var nominerade, säger Petra. – Men den här kvällen har vi fullt, hela restaurangen är abonnerad och vi måste jobba! Fjällripan arrenderas av den ideella föreningen Blåsjöns Framtid, som fått bygdemedel för att reparera och bygga nytt kök. – Maskinerna har vi köpt själva, säger Umberto som jobbar i köket. Petra fungerar som alltiallo i restaurangen och sköter alla papper. Stora Blåsjön lockade tillbaka paret från Göteborg. – Jag gillar inte storstäder. Jag gillar folket här. Vi längtade tillbaka! Nu har vi bott fem år i Sverige, och tre år har vi varit i Blåsjön, säger Umberto och Petra berättar att också hennes föräldrar har följt med. – De bor i Gäddede, mamma är finsk och pappa italienare. De kommer hit nästan varje dag och hälsar på och pysslar lite. Erika Edfors från Ankarvattnet är anställd och ibland kommer parets dotter från Göteborg och jobbar extra. Praktiskt nog talar Erika en del italienska som hon lärt sig när hon var au pair i Italien. Det goda ryktet om Fjällripan sprids från mun till mun och via en Facebooksida, som har 2800 följare. Här ställs frågor om hela Frostviken och om öppettider och annat om resturangen i Stora Blåsjön. – Jag växte upp i södra Italien i en bondefamilj där min mamma alltid höll på att laga mat. Allt var egenproducerat, från säd till bröd. Det är viktigt med bra mat. Kött ska smaka kött. Jag använder väldigt lite kryddor, bara salt. Nästan all pasta görs här, liksom pizzadegen. Jag gillar att jobba med deg – det är bara vatten och mjöl, degen ska Årets serviceföretag Motiveringen till priset som Årets serviceföretag: ”Företaget som satsar på god, vällagad mat med glimten i ögat och ett genuint värdskap. Att inte bara en gång, utan två gånger bryta upp för att flytta hela familjen till nordligaste Jämtland för att till-

17

Umberto Elia härskar i köket – här hanteras bara färskt kött, ingenting finns i frysen.

Fjällripan serverar äkta italienskt i Stora Blåsjön vila innan den används och jäsa naturligt. Mjölet är en speciell sort som jag importerar, den kommer direkt från kvarnen. Skinkan kommer också från Italien. Det ska finnas kött, grönt och frukt och jag gillar fisk och skaldjur, berättar Umberto. – Men fjällfisk finns inte på menyn. Det är ingen som vill äta det här. Gästerna frågar efter pizza eller pasta. Det gäller att planera inköpen, tre-fyra gånger per år byter vi matsedel. Vi har 38 platser och så har vi puben på nedervåningen. Den får vi stänga ibland för vi hinner inte med. I somras hade vi 150-200 gäster varje dag, det går upp och ner, men det går runt, säger Petra. Hon får översätta åt Umberto när svenskan tryter. – Det är här han lär sig svenska. Det fungerade inte med SFI i Göteborg, det var för många som hade andra språk. – Jag älskar snö och jag gillar solen. Jag

sammans med bymedlemmar utveckla anläggningen, det kräver framtidstro, engagemang och stort entreprenörskap. Många är vi som ”vallfärdar” till norra delen av vår kommun för att få äta Petra och Umbertos otroligt goda mat.”

har bott i italienska alperna. Jag har hamnat rätt, nu är jag här och jobbar, men när jag blir pensionär ska jag bo i Kalabrien i ett gammalt hus. Nära till alperna och nära till havet, säger han. – Vad som händer vet man aldrig, kommenterar Petra.

Ett starkt team som sprider både glädje och god mat. Snart nog är nästa säsong igång igen med vandrare, skidåkare, fiskare och bara vanliga matgäster. Fjällripan lockar. INGER KRAFT ETZLER

Erika Edfors, Ankarvattnet med Petra Sharon Mercandino i Fjällripan.

Reparation och upplåsning • Säljer, köper och byter

TEKHEM 072-940 74 84 • www.tekhem.com Myrgatan 7 Strömsund


18

NÄRINGSLIV STRÖMSUND

Många nya grepp för Strömsundsbutiker Det var inte någon som trodde på Emelie Erikssons affärsidé att öppna Presentboden i Strömsund. Inte Nyföretagarcentrum, inte Swedbank. – Men jag är envis, jag fick tips och råd att tänka efter, och så bestämde jag mig för att motbevisa. Det här ska gå! säger Emelie och drog igång Presentboden med eget kapital och privatlån tillsammans med sin sambo. Det började egentligen med hennes eget intresse för scrapbooking och pyssel som så småningom utvecklades till näthandel och till slut blev hon ägare till en egen affär. – Jag har alltid haft en dröm att arbeta i butik. Jag tog alla chanser och hade extrajobb på Dollar. Och när jag var liten ville jag alltid gå till Lek & Papper bara för att vara där och titta på alla fina saker, skrattar Emelie. – När jag hörde att Lek & Papper skulle säljas, så började jag fundera på att utöka, nu pågår förhandlingar. Det är en stor grej, lokalerna har stor potential. Mamma och jag går ihop och bildar ett nytt bolag. Vi tänker utöka med ett fik, berättar Emelie. Börjes Konditori låg en gång i lokalerna, så nu kan det återuppstå i ny tappning bara tvärs över gatan från nuvarande Presentboden, mitt i Strömsund. Näthandeln med varor från butiken har utökats med ”Temuggen”, månadsprenumerationer på te är i full gång. Glassförsäljningen i somras gav bra respons och det finns ett litet fik i butiken. Stammisar

Emelie och Janina Eriksson startar nytt bolag och köper Lek & Papper. kommer och har skaffat sig ett fikakort. Utveckling pågår och ett litet sortiment med hälsovårdsprodukter har tillkommit. – Det går att handla på nätet och hämta i butiken. Det går runt, näthandeln väger upp, säger Emelie. Nu pluggar både mor och dotter ekonomi

och löner och drar till Östersund en gång i veckan. – Det är ett pusslande att få ihop allt. Pappa rycker in och jag har en timanställd som kan komma vid behov, säger småbarnsmamman Emelie. Hennes sambo har annat jobb och är dessutom deltidsbrandman.

– Vi gruvar oss för att butiken ska växa, men det är väldigt roligt! Att företag lyckas på en liten ort är jätteviktigt och att man inte ser sig som konkurrenter. Vi är så nära varandra, säger Emelie som bara tycks se möjligheter. INGER KRAFT ETZLER

Fjällveterinären bygger nytt Det blev trångbott för Fjällveterinären i Strömsund. Nu bygger Anna Pamuk nytt och bygger ut. 300 kvm tomt har fått plantillstånd av kommunen och ska bli en klinik i närheten av Hälsocentralen i Strömsund. – En utbyggnad har legat och grott länge. Det är en naturlig utveckling. Det finns inga möjligheter att hyra eller köpa för det är svårt att anpassa verksamheten till de behov som finns, säger Anna Pamuk, mitt uppe i all planering. Den nya kliniken kommer att utökas med friskvård, en tandavdelning och en dagkirurgiavdelning. Den öppna planlösningen ska också innehålla ett hundfik dit alla är välkomna med eller utan djur och det ska bli föreläsningar och kurser på ett ställe.

Fjällveterinären Aktiebolag 2017 Omsättning 6 184 000 kronor Resultat 391 000 kronor Antal anställda 5 st

Just nu är Anna en resande hundkännare som föreläser framför allt om jakthundar/ arbetande hundar. En bok av Anna Pamuk är på gång som ska bli en jakthundsguide. Kliniken går bra, omsättningen ligger på sex miljoner. – Vi har spetskompetens på området. Alla fem som jobbar här har stor erfarenhet och vi är en remissklinik för jakthundar. Vi ger råd och det är en nisch som utvecklas, säger Anna Pamuk. – Vi vill får till ett kunskapslyft för att hundägarna ska skydda sina hundar. När man har en jakt/draghund måste man tänka förebyggande. Med en smådjursklinik innebär det jobb med allt från hamstrar, ormar, papegojor – vad som helst, säger Anna. – Vi har också haft jakthunds-dropin. Det kom 52 hundar på två timmar, konstaterar hon. Tre veterinärer och två djurskötare finns på Fjällveterinären, och den senaste anställda veterinären, Linnea Köhler, har kirurgisk kompetens. Hon ingår då i veterinärteamet med Linda Roos och Anna själv tillsammans med de två djurvårdarna. – Två veterinärer är i gång från sju på morgonen till åtta på kvällen. Vi tar också in

Två profiler, Anna Pamuk och hennes hund som visar tänderna för matte. specialistkompetens med laserterapi som fungerar förebyggande och ökar cirkulationen, ger smärtlindring och har en anti-inflammatorisk effekt. Det kommer också experter som kan ögonlysning, berättar Anna. – När en djurägare kommer gäller det att lita på det som ägaren säger, men jag har nästan ett husförhör för att få en helhetsbild. – Det kommer stammisar både från närområdet men också från hela Sverige. Vi är en personlig klinik. Jag minns en hund som röntgades, det var en ung jakthund och ägaren var väldigt tystlåten. Så sa han: Anna, du förstår, jag älskar min hund! – Så minns jag en MC-knutte som kom in

med sin hamster och började storgråta. Det är en familjär stämning och det blir tusen frågor att hantera. – Det är så roligt att jobba med alla hundar och katter och djur, säger Anna och så är hon noga med att berätta att det är lokala byggare som tar hand om nybygget i Strömsund. – Jag kom hit på ett vikariat i Hammerdal och blev förälskad i naturen och mötte mannen i mitt liv. Nu är jag här. Min oas är i Bydalsfjällen. Här i Strömsund har vi en liten lägenhet, där vi samsas med våra fyra hundar, säger Anna. INGER KRAFT ETZLER


Järn & Skrot Järn och metallskrot hämtas och mottages!

Hotings Däck & Skrot Parkgatan 6 Hoting • 073-846 03 97

Allt inom grävning

Projektfunderingar? Kontakta oss för kostnadsfri offert

0670-137 04 vattudalensbygg@telia.com

Höststädning och fönsterputs

Kvalitet, noggrannhet och god kundservice kombinerat med prisvärda tjänster!

• Kontorsstädning • Hushållsnära tjänster • Häcktrimning • Flyttstädning Fastighets och städservice Norra Jämtland

Eric 0671-107 56 • Medlem i Hotings Cliffton

Järvsand 360 Strömsund • 070-234 56 30 www.fastighetsochstadservice.se stadservicejamtland@hotmail.com

KONTAKTA OSS

FÖR HELHETSLÖSNINGAR!

Vi utför r alla type i- Vi samarbetar med r le å m av duktiga mattläggare n arbete och snickare för helhetslösningar.

FÄRGSÄTTNING Vi hjälper Er med förslag på invändig och utvändig färgsättning och tapetsering.

- det lokala måleriföretaget Utnyttja rotavdraget! www.wikstromsmaleri.se

Allt från smidesräcken till skogsmaskiner Vi tar oss an alla möjliga svets- och grovsmidesuppdrag och svetsar i de flesta material. Vi kommer ut till dig och svetsar på plats eller i vår egen verkstad.

Lagmansgatan 41, 073-042 43 26

AB NORBERGS

Med fokus på kunden satsar vi på service och kvalité.

Njut av livet så sköter vi din

ekonomi! Vi har kontor i Strömsund och Östersund, men med dagens teknik finns vi där våra kunder finns.

En byrå nära dig!

0670-175 70, www.ekorrit.se Lövbergavägen 8, 833 35 Strömsund Studiegången 3, 831 40 Östersund


Ta tillvara kraften i ditt företag Sverige skall ha fossilfri elproduktion år 2040 enligt energiöverenkommelsen 300 miljarder kronor i investeringar väntar, det mesta i Norrland Det ger jobb i alla branscher. Vi arbetar för att våra lokala företag tar den chansen

Registrera dig i vår leverantörsdatabas

vindkraftcentrum.se

Profile for Jämtlands Tidningar

Näringsliv Strömsund 2018  

Näringsliv Strömsund 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded