Jämtlands Gratistidning nr 8 2022

Page 1

Jord, skog och jakt

Nr 8 2022

Skogsbetesprojekt med 130 getter i Mattmar

sid 28

Upprop för gamla växter

sid 12

Kalle blev bästa jämthund

sid 18

sid 22

Bra skörd i andelsjordbruket

sid 30

Återställd våtmark för mångfald

ANNONSÖRER, HÄR NÅR ERA ANNONSER LÄNETS HUSHÅLL


2

Nr 8 2022

är samhällsinformation och utkommer en gång i månaden. Denna utgåva har en upplaga på 55 000 exemplar. Tidningen delas ut av PostNord till hushåll i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund och ligger i Svepet. Om du säger nej till reklam på postlådan kan du hämta tidningen hos många butiker. Lista finns på vår webb. Tidningen finns även som PDF: www.jamtlandsgratistidning.se Vid fel i distributionen, ring 073-091 42 74

Redaktör och ansvarig utgivare: Karin Johansson red@jamtlandsgratistidning.se Redaktion 072-550 66 02 Kundtjänst 072-550 66 01 Prenumerationer på JT: 063-14 58 32 Pobeda Publications AB Odensalagatan 39 C kv 831 47 Östersund

Layout och prepress: Robert Bolinder Tryck: Bold Printing Mitt Vi förbehåller oss rätten att redigera insänt material. Annonsera i Jämtlands Gratistidning Med en annons i Jämtlands Gratistidning kan du nå 100.000 potentiella läsare.

Vår utgivningsplan med datum och aktuella teman hittar du på www.jamtlandsgratistidning.se/utgivningsplan Kontakta oss så berättar vi mer. Adrian Persson 070-650 26 10 Haldo Aronsson 073-091 42 74 Tony Helmersson 073-024 68 08 Roger Söderberg 070-321 82 90 annonsera@jamtlandsgratistidning.se

Populär byvandring genom Ytterån

Redaktörens rader

Ytterån har en historia som kurort och industrisamhälle, och här växte också fackföreningsrörelsen fram när byn hade sin storhetstid för drygt 100-150 år sedan. De cirka 120 personer som deltog i årets historiska byvandring fick ha god fantasi – för det mesta som berättades om finns inte kvar. Vandringen inleddes med berättelser om Societetshuset (idag förskola och Folkets hus-byggnad) och Stora hotellet, passerade platsen där Brunnshuset legat, mot Linneaholmen (där det fortfarande står ett lusthus från Stockholmsutställningen i slutet av 1800-talet), uppströms ån förbi den försvunna handelsboden och den rivna kvarnen och via Ångsågsvägen förbi de försvunna kolmilorna till Mus-Olles museum. Vid museet bjöds det stora sällskapet på kaffe och tårta. För arrangemanget ansvarade Ytteråns Folkets hus-förening med kulturbidrag från Krokoms kommun samt i samarbete med hembygdsföreningen och Mus-Olles museum.

Hur många bärbuskar behöver man? En till

För tio år sedan planterade jag två körsbärsbuskar utanför köksfönstret, och såg framför mig hur vackert det skulle bli med skyar av körsbärsblom. Det var innan jag upptäckt att det går ett viltstråk där. Den ena busken blev så hårt nedbetad av rådjur att den numera är ett krypkörsbär som knappt sticker upp ovanför maskrosbladen. Den andra ser ut som en häxkvast. Och bären försvinner innan de hinner mogna. Om inte myrorna smaskar i sig så gör skatungarna det. Men skam den som ger sig; jag planterar fler körsbär, och saskatoon, bärhäggmispel, fler blåbärstry. Nån gång ska det väl finnas så det räcker åt alla. KARIN JOHANSSON RED@JAMTLANDSGRATISTIDNING.SE

Nästa generation. Ludwig Ogebrandt som gått naturbruksgymnasiet vid Torsta fick ta emot ett stipendium av LRF Ungdomen Jämtlands ordförande Andreas Zetterström. Förutom diplom och ära ingick en 3-dagarskurs med fokus på företagsutveckling och ledarskap.

Bakom Leif Landin syns lusthuset på Linneaholmen. Foto: Britta Kereby

Låt oss hålla din trädgård i topptrim Hela säsongen – eller punktinsatser

RUT på n faktura

Beskära träd

Klippa häcken

Kratta, rensa & röja

063-660 55 80 • jamtland@veteranpoolen.se


När du vill bo kvar hemma med stöd av hemtjänst Vi erbjuder insatser för att hjälpa dig att leva livet så självständigt som möjligt och att bo kvar hemma så länge du själv önskar. Vårt mål är att erbjuda dig en hög livskvalitet och skapa en meningsfull dag efter dina behov, förutsättningar och önskemål.

Förenade Care är ett familjeföretag med mångårig erfarenhet inom vård och omsorg. I Östersund har vi utfört hemtjänst sedan 2009. Vi lägger särskild vikt vid engagerad personal och kvalitet.

Förenade Care Hemtjänst Norr Hemtjänst Norr i Östersund Vi ger vård och omsorg i hemmet utifrån biståndsbeviljade insatser inom personlig omvårdnad, städ, tvätt, måltider och inköp. Trygghetslarm, anhörigavlösning och ledsagning ingår även i hemtjänstinsatser. Hur samarbetet sker kommer vi överens om tillsammans, på dina villkor. Utgångspunkten är att du ska kunna leva livet så självständigt som möjligt. Hushållsnära tjänster Har du behov av mer hjälp än vad du fått beviljat kan vi erbjuda dig hushållsnära tjänster. Många av tjänsterna ger dig rätt till skattereduktion, RUT-avdrag. Vår härliga personal Våra medarbetare jobbar för att ge dig den bästa omsorgen och vården. Som kund hos oss bemöts du med omtanke, vänlighet och service. Vi bär alltid arbetskläder, legitimation och namnbricka. Hur gör jag för att få hemtjänst? Välkommen att kontakta oss på berättar vi mer om hur det går till. Emma Holmberg Verksamhetschef, telefon 070-106 30 59 E-post: emmah.ostersund@forenadecare.com Maria Edholm Gruppledare, telefon 072-544 87 46 E-post: mariam.ostersund@forenadecare.com

Hemtjänst med omtanke www.forenadecare.com


4

Nr 8 2022

Val

Pensioner och hemtjänst I Sverige finns över 2 miljoner medborgare som har fyllt 65 år. Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och SPF Seniorerna är de största intresseorganisationerna. För PRO är den högst prioriterade politiska intressefrågan att den allmänna pensionen ska höjas. SPF Seniorerna, driver både pensionsfrågan och situationen i hemtjänsten: ”springet måste upphöra!”

Vilka frågor ligger närmast pensionärers hjärtan i valet 2022?

Svante och Solveig Morén tycker att det vore bättre om staten ägde all sjukvård. Överskottet kan då gå direkt tillbaka och förbättra vården, istället som nu hamna i vinstdrivande företag.

Boel Marklund och Mary Olofsson är överens om att skatten på pension bör slopas helt.

Boel Marklund och Mary Olofsson – Det har under årens lopp återkommande stått på nästan alla partiers valaffischer att de ska förbättra vården men sedan händer ingenting. Just nu är det stora avhopp med sjuksköterskor från sjukhuset inne i Östersund och det är frustrerande. Hur ska det sluta, undrar Boel Marklund som i sitt yrkesverksamma liv arbetade inom vården. Om inte sjuksköterskorna får en bra lön, hur ska de då längre fram kunna få en vettig pension?

En annan fråga som inte lyfts fram är änkepensionen. Den avskaffades 1990 och ersattes då av en så kallad omställningspension som betalas ut till både efterlevande män och kvinnor. – Jag tycker att den borde införas som den var tidigare, säger Mary Olofsson, som visserligen själv uppbär änkepension men tänker på dem som är födda senare än henne och inte får någon. En sak som de båda är överens om är att den skatt som idag läggs på pensionen borde slopas

i andra länder, undrar Svante Morén. Man behöver ju bara snegla på hur höga pensionerna är i våra grannländer. Samtidigt som el- och bränslepriserna stiger blir vardagslivet för oss som ska kunna klara oss på pensionen mera skört. Man vill ju kunna ha råd att bo kvar i sitt hem. Även paret Morén reagerade över hur dåliga arbetsförhållanden som sjuksköterskorna tvingas arbeta under. – Enda sättet för sjuksköterskorna att få bättre betalt är att

helt. – I vissa fall blir det nästan som att bara byta pengar. Skatten på pensionen är ungefär lika som den summa som man sedan får i bostadstillägg. – De som arbetar får ju göra jobbavdrag. Med tanke på hur vi har arbetat hela våra liv borde det leda till hundra procents jobbavdrag.

Svante och Solveig Morén – Varför ligger inte våra pensioner jämnt med pensionerna

Rösta på oss i valet!

Nej, till ytterligare d av utbyggna en i ft vindkra mmun! o k s m o Krok

Turismoch närings växa. få a sk et verksamh fo in er m Satsning på en och tt va ke fis om der! vandringsle

uktion Härprod r och ro a av v tjänster, ll stödet ti utveckla re! a g ta re lokala fö

Vi vill inte en. höja skatt t e ll tä Vi vill is höja derlaget! skatteun

ch Stabila o trygga gsavtal. anställnin ing Fortbildn . tid på arbets

Bostadspå byggande koms ro K i r e fler ort för n ta u kommun entrum! c s m o k Kro

Trygga nden äldreboe al i kommun regi

Väl mött!

staten äger all sjukvård. – Ja och då kan vi förhoppningsvis få bort alla dessa bemanningsföretag, inflikar Solveig Morén. Inte undra på att de av regionen anställda sjuksköterskorna slutar på sjukhuset när kollegerna som arbetar via bemanningsföretag kommer till avdelningen och har anmärkningsvärt mera i lön än de som är anställda.

THÉRÈSE JUEL

Valplattform för Sverige ut ur/ frihetliga rättvisepartiet (frp) riksdagsval 2022 1. För lantdjuren och konsumenternas skull måste sverige lämna EU. EU bygger på ordning där pengar är allt och omskötsel av djur betyder mindre än i Sverige idag. Likaså konsumentintressen är inte viktiga, årligen blir tusentals människor sjuka på grund av otjänlig mat. Det är inget som vi vill acceptera. 2. Undantagen för att det inte skall finnas ljus där det finns höns, måste slopas. Idag behöver byggnader som är byggda före 1994 inte det. 3. Alla lantdjur måste ha bättre förhållanden än vad de många gånger har. 4. Vaksamhet mot fiender är viktigt, vi behöver ett starkt försvar och en stark underrättelsetjänst som i förväg varnar för en eventuell fiende. Bara för att det rådande världsläget ser ut på ett visst sätt, kanske fienden om några år kommer från ett annat håll, försvaret måste vara öppet för detta. 5. Decentralisering och mindre byråkrati är extremt viktigt. 6. Det behövs fler folkomröstningar. 7. Alla barn som börjar skolan skall få ett exemplar av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, skriven av författaren Selma Lagerlöf. Det skall även finnas en staty av en gås med en pojke och en flicka på ryggen. Det är Akka och Nils och en okänd flicka, men vi kan kalla henne Jane. 8. Den verkliga, osminkade orsaken till hur Covid19 spreds över världen, om den kom från en matmarknad som många tror eller ett laboratorium. Lockdown som Sverige var inte en katastrof för världen. 9. Gamla behandlas bättre än vad de många gånger gör idag. De förtjänar respekt. Minst 14.500 kr i pension. Garantipensionen är inget. 10. EU måste ha bättre koll på sin ekonomi och slöseriet där. Mindre förmåner och lägre löner för de som arbetar i EU. 11. Vad en människa heter skall inte avgöra om den får ett arbete eller inte. 12. Om ni inte får tag i valsedlar, ta en tom valsedel och skriv dit ert namn och partiets namn: Sverige ut ur/frihetliga rättvisepartiet (frp). Men om ni skriver dit ert namn, glöm inte valmyndighetens samtyckesblankett om ni vill ha er röst räknad. 13. Kamp mot de enorma hyrorna i Stockholm och säkert i andra storstäder. 14. En levande landsbygd, hela landet måste leva. 15. Mer makt åt fackmedlemmarna på ledningens bekostnad. Facket skall inte vara kopplad till någon politisk rörelse. 16. För undervisningems skull måste det finnas en begränsning av antalet elever i en klass i grundskolan på 20 elever. 17. Offentligt anställda skall ha information så att de kan undvika att besöka länder där man är grymma mot djur. 18. Den fulla sysselsättningen måste tillbaka.

Khadidja Aisha Said Ordförande 076-233 81 51


FÖR JÄMTLANDS BÄSTA Ett samhälle som ger kraft åt varje människa är också ett samhälle där alla människor är inkluderade och kan delta i samhället på lika villkor. Vi vill bidra till ett Jämtland med kraft åt varje människa. Ett län med grön ekonomi och fler företag. Ett tryggt län med nära vård av hög kvalitet. Ett starkt län byggt på liberal demokrati. Vi vill att hela Sverige ska leva.

VÅRA TOPPKANDIDATER RIKSDAG

1

Hanna Wagenius H 33 år, Jurist, Östersund

2

Tom T To o Silverklo

47 år, Regionråd, 47 Frösön

REGION

3

Effie E Ef f Kourlos 41 år, Jurist, 4 Östersund

1

Magnus Rönnerfjäll M

46 år, Leg Sjuksköterska, 46 Ångsta

JÄMTLAND

2

Ann-Sofie A An n O'Dwyer 71 år, Silviasyster/Fd 71 Vårdutvecklare, Bräcke

3

Jörgen J Jö ö Larsson 55 år, Företagare, 55 Frösön


NYHETER! Påslakanset 2-dels Nina Royal/100% bomull Bilar/Retro – Linne

199.-

Finns även som Filt 130x150 cm

Finns även som Spjälsängspåslakanset 2-dels

199.-

Multibandslängd 2-pack Nanna Grön 115x250 cm

179.-

Multibandskappa Nanna Grön 55x250 cm

Löpare Nanna Grön 40x140 cm

Kökshandduk Nanna Grön 50x70 cm

79.-

39.-

Duk Nanna Grön 115x115 cm

Duk Nanna Grön 145x250 cm

59.-

299.-

Kuddfodral Nanna Grön 45x45 cm

149.-

399.-

Påslakanset 2-dels Nina Royal/Satin Finns i flera färger Rek ca pris 499.-

Grytlapp Nanna Grön 20x20 cm

119.-

249.-

39.-

Multibandskappa Lisa Offwhite 55x250 cm

Multibandskappa Elise Lin. 55x250 cm

Påslakanset 2-dels Paris Grå 100% bomullsatin

Multibandslängd 2-pack Lisa Offwhite 135x245 cm

Multibandslängd 2-pack Elise Lin. 135x245 cm

Öljettkappa Paris Grå 50x250 cm

149.-

149.-

399.-

499.249.-

399.-

Kuddfodral Lisa Offwhite 45 X 45 CM

Öljettgardin 2-pack Paris Grå 140x240 cm

Kuddfodral Elise Lin. 45 X 45 CM

59.-

59.-

499.-

Multibandskappa Colin Grön och Brun 55x250 cm

149.-

Multibandslängd 2-pack Colin Grön och Brun 135x245 cm

399.-

Kuddfodral Colin Grön och Brun 48x48 cm

59.-

Underlakan 150x250 cm Underlakan 240x260 cm 100% bomullsatin 100% bomullsatin Finns i grå och vit Finns i grå och vit

179.-

249.-

Kökshandduk 50 x 70 cm Recycle. Finns i flera färger

29.-

Örngott 50x60 cm 100% bomullsatin Finns i grå och vit

49.-


Massor med ny förvaring! Nordic Pris från

39.-

Nordic - Vår klassiska förvaringsserie med hög kvalitet! Stabila och kraftiga produkter som ger lång hållbarhet även vid tuff hantering. Förvaringsboxarna kan användas med eller utan det transparenta låsbara locket. Förvaringsboxarna är dessutom staplingsbara eller travbara beroende på åt vilket håll de vänds åt. Nordic finns i 5 olika storlekar och möter därigenom de allra flesta förvaringsbehoven i hemmet.

Store IT Pris från

19.-

Frontbox

34 liter 119.-

Frontbox

55 liter 149.-

Återvinningen blir så mycket smidigare om sorteringen redan är gjord hemma. Våra nya förvaringsboxar FrontBox finns i två storlekar med smarta lock som går att öppna även om boxarna står staplade på varandra. Boxarna används med fördel även i garaget eller till djurfoder. De passar dessutom utmärkt för att sortera tvätt i tvättstugan, att förvara leksaker i eller för familjens alla vantar och mössor.

Store It® är en serie förvaringsboxar med 6 olika storlekar som gör det möjligt att förvara både enkelt och stilrent. Serien är 100% modulanpassad i bredd, djup och höjd - två små boxar blir lika stora som en stor box - vilket hjälper dig att stapla och trava boxarna på ett ordningsamt och effektivt sätt. Vissa saker vill man dölja och andra saker ha koll på, därför finns Store It® i både solidinfärgad och transparent plast. Förvaringsboxarna har en stilren design som blir en del av din heminredning; t ex i barnrummet, walk-in closet, kontoret eller i mediarummet. Men den funkar såklart lika bra till grovförvaring i t ex.

Rondo Pris från

15.-

Rondo är en förvaringskorg som finns i tre storlekar; 1,5 L, 6 L och 12 L. Med sin spännande design och en mängd olika färger att välja mellan, är Rondo en förvaringskorg som möjliggör både snygg och praktisk förvaring. Rondo passar lika bra på kontoret som i hemmet.

Star Basket Pris från

39.-

Förvaringskorgarna i Star Basket tål att synas. Oavsett om det rör sig om ett färgglatt barnrum eller ett sobert kök bli korgarna en fin del av inredningen. Korgarna har en skönt frostad yta med ett diskret stjärnmönster som ger ett luftigt uttryck.

Flexible Pris från

15.-

Småförvaring för de minsta prylarna i hemmets alla vrår. Organisera dina lådor och skåp genom att kombinera de olika storlekarna i vår serie Store It® Flexible och Flexible Clear. Passar lika bra på kontoret som i kökslådan, kylskåpet, garaget eller badrumsskåpet. Fyll en hel låda med förvaringsfack eller använd enstaka lådor för att skapa ordning och reda

Med reservation för slutförsäljning, priser gäller så långt lagret räcker.

Hagv 35 Östersund • 063–554 13 13 www.expovaruhus.se Mån-fre 10–18 • Lör 10–16 • Sön 12–16


8

Nr 8 2022

Val 2022

Det behövs mycket folk för att genomföra ett demokratiskt val Under valnatten 11 september 2022 väntar många otåligt på siffrorna – vem vann egentligen? Och rösträknare i kommunerna arbetar metodiskt för att ge svar. – Det går åt en hel del folk. Av säkerhetsskäl jobbar de aldrig ensamma, säger Tommy Lennartsson som är ordförande i Krokoms valnämnd. Varje kommun ansvarar för att genomföra val inom sitt geografiska område, och det går till likadant i alla kommuner. – Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har rätt till en plats i valnämnden, så vi är 9 ledamöter, och vi har ett valkansli med tre anställda, berättar Tommy. Varje kommun är indelad i valdistrikt, ett geografiskt område som brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. I Krokoms kommun finns 10

valdistrikt. Totalt i Sverige finns cirka 6000 valdistrikt. Förberedelserna startar drygt ett år före valdagen. – Ordförandena i varje valdistrikt inventerade alla lokaler i fjol höst tillsammans med valkanslisterna och valnämndens ordförande, och kontrollerade då även all utrustning. Behövdes det kompletteringar så skedde det under vintern, berättar Tommy. I augusti utbildas röstmottagarna. Den som vill arbeta som röstmottagare måste ha fyllt 18 år och kan anmäla sitt intresse genom att logga in med bank-id via kommunens webbplats. Det är sällan det behöver rekryteras nya men valnämnden vill säkerställa att det finns för framtiden. – Våra rösträknare är tillförlitliga, omutbara och plikttrogna, och många har varit med i flera val, berättar Tommy. Valnämnden ansvarar också för att allt material som valsedlar

och kuvert finns på plats i vallokalerna. I Krokoms kommun går det att förtidsrösta på 14 platser, exempelvis i församlingsgårdar, bygdegårdar och servicekontor. På valdagen finns 10 vallokaler, en i varje distrikt. Adress och öppettider framgår av röstkortet. Röstmottagarna ställer i ordning vallokalen innan den öppnar klockan 08.00. När vallokalen stänger för röstning klockan 20.00 ska rösterna hanteras. Därefter lämnar ordförande och en röstmottagare in rösterna till valkansliet. Alla som arbetar som röstmottagare får ersättning, men det uppstår också andra kostnader i samband med ett val. Budgeten för genomförandet av allmänna valet 2022 i Krokoms kommun är drygt 700 000 kronor. KARIN JOHANSSON

Tommy Lennartsson är ordförande i Krokoms valnämnd. • Valmyndigheten är den högsta ansvariga myndigheten i Sverige. På webbplatsen val.se finns all information om hur valet går till på många språk, samt protokoll och resultat från valet 2018. • Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen delar in länet i valkretsar och valdistrikt och rapporterar röstresultat till Valmyndigheten. • I varje kommun finns en valnämnd som ansvarar för genomförandet av röstning i hela kommunen. Valnämnden ser till att det finns vallokaler, utser röstmottagare och ansvarar för den preliminära räkningen av rösterna.

! t r a t Skols

Åter i vardagen med jobb och skola gör vi det enkelt för dig. I Mittpunkten gäller ”One Stop Shopping”, dvs parkera i vårt garage, ta hissen till gallerian och uträtta alla dina ärenden under ett och samma tak. Välkommen!

Låt stå! CLAS OHLSON | COOP | CUBUS | ELGIGANTEN PHONEHOUSE | ESPRESSO HOUSE | GINA TRICOT GLITTER | HC RIPAN | HÄLSOKRAFT | JACK & JONES | KICKS | KRONANS APOTEK | MQ MARQET SCORETT | SPECSAVERS OPTIK | STADIUM | SYSTEMBOLAGET | UR & PENN | VERO MODA

Lindows Interiör & Design

Hos oss hittar du det mesta du behöver inför hösten!10

Nr 8 2022

På jamska

Skynn dekk pöjker å hämt rompdrage De va en fin en håstdag, n moffa sa ma skull gå e eren. Han hadd glömt e råmpdrag, de fanns nog ma a Sten. Je gjekk ilag ma kusin men, på anner sia byn ma va. Ma komme hitat a Sten man han skek på huvve å sa, ”Je ha ne int kvær, n Rune lånt e i jånst. Han e ju trivlei n kær. De e fäl inga konst. Om da går dit ske da si, råmpdrage får da igjan”. Man ma fekk nå bære tji, han hadd e int kvær han. Han låne ut e at a Kent. Ma gjekk rånt halve byn. N Kent han sa, ”de e för sent.” Ma vårte lång i syn. ”De va bære nån tiim san, n Dan va hit, han har e, å går da på allht va da kan, kanske han ha kvær e.” Allht va ma belle, gjekk ma,

mot kåken at a Dan. Han hadd int de ma skull ha. De va då sjalve fan. Han hadd lånt ut e at a Bo, på e dann vise gjekk e på. Ma fekk int alls nån ro, nä fy huun va ma fekk gå. Rånt heile byn ma gjekk, meir än ma hadd behövd. Inge råmpdrag ma fekk, hårre ma än prövd. Ma vårte båd kul å lei å gjekk heim te slut. N moffa stog der å sa, ”hej, ske da ha dekk en stut”? Han sa, ”de va bäst å pass på”. Dom gatt ju grisen slakt, mans ma hadd e fala sjå å va på råmpdragsjakt. För ma skull släppe si på, når dom slakte gallhtn, fekk ma rånt heile byn gå. De danne minns je, allhtn. // n Råger

Illustration: Anna Karin Wennerberg Illustration: Anna Karin Wennerberg

Vill du bygga nytt och själv bestämma hur det ska se ut?

Vi har hjälpt våra kunder med anpassade husleveranser sedan 1988. Kontakta oss för prisförslag – vill du sedan gå vidare hjälper vi dig med bygglovsritningar inför husleverans på din byggplats. Vi levererar i Jämtland. Vi tillverkar 15–20 hus per år, har egen fabriks­ tillverkning och vi monterar huset hos dig.

6 001 us.se 6 5 h 064 osab @ info

0645-600 16 • jonas@osabhus.se • osabhus.se Jämtländsk stomleverantör av villor & fritidshus m.m.


Elektriker • Larm- och säkerhetstekniker • Programmerare • Nätverkstekniker

b Start: 23 Maj Ansök senast: 18 april

Attraktiva utbildningar med lärare som är yrkesexperter.

Start: 1 augusti Ansök senast: 5 juni I nära samarbete med Östersund kommun.

Vi jobbar nära företag och bransch.

PÅ ASTAR BLIR DU EN STJÄRNA PÅ ARBETSMARKNADEN.

Läs mer på astar.se


mtland len 12

Nr 8 2022

Jord, skog och jakt

Upprop för gamla växter På Jamtlidagen lördag 11 september får länet storfrämmande från POM, programmet för odlad mångfald – och Carin Andersson hoppas att många kommer och berättar om sina gamla ärvda växter. Särskilt lökar och knölar.

– Linnea Oskarsson och Karin Persson som är genbankskuratorer för perenner respektive krukväxter, lökar och knölar kommer hit. Det finns knappt några lökar eller knölar insamlade från Jämtland Härjedalen, berättar Carin Andersson som är sektionsledare för Jamtlis jordbruk. I växtuppropen ligger fokus på perenner som odlades i länet före 1940, och krukväxter som går att spåra till före 1960. Den här dagen vill de bara ha berättelserna, själva växtmaterialet blir en senare fråga. Gamla foton med stolta odlare, tidningsklipp och annat som visar växternas historia är förstås också intressanta. Jamtli är ett av 24 klonarkiv för svenska köks- och prydnadsväxter. På Jamtlis webb finns pre-

Innan Carin Andersson går i pension hoppas hon få möta läraren Petrus Nordfors som tog hem strandirisen ”Petrus” från Indien till sin gård Vågdalen på 1880-talet.

Den blåvita trädgårdsstormhatten planterades av Sofia Persson i Aspås omkring 1921-1922 och finns i flera rabatter på Jamtli.

Fru Frida Lindströms strandbinka är en av de första växterna som säljs under varumärket Grönt kulturarv.

sentationer av växterna och en PDF-karta över var de går att se. Programmet för odlad mångfald drivs av Nationella genbanken vid SLU på uppdrag av regeringen och finansieras av staten via Jordbruksverket. Det finns även 14 klonarkiv för frukt och bär, men än så länge inget i Jämtland Härjedalen.

dem vid växtvandringarna som jag gör tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Cirkeln är sluten, säger hon. Växter från genbanken får förökas och säljas under varumärket Grönt kulturarv. Nya sorter lanseras i samband med Elmia Garden som i år hålls 2829 september. Fru Frida Lind-

ströms binka var en av de allra första som lanserades 2012, och andra jämtländska sorter som kommit ut är zonalpelargonen Drottningminne 2015 och rosen Vaplan 2016.

Carin Andersson deltog i en perenninventering i länet för snart 20 år sedan, och hittade några växter som togs in i genbanken, däribland Fru Frida Lindströms ljuslila strandbinka och Timmermannens vita och rosa fjädernejlikor. – Nu har jag fått plantera dem här på Jamtli och berätta om

KARIN JOHANSSON

Vi sätter ViVisätter sätter värde värde värde på din på påskog! din dinskog! skog Svante Sköld 070 349 51 02 Södra Jämtland & Härjedalen

Svante Svante Sköld Sköld 070 070 349349 51 02 51 02 Södra Södra Jämtland Jämtland & Härjedalen & Härjedalen

Roger Göransson Roger Roger Göransson Göransson 070 349 51 05 070 070 349349 51 05 51 05 Södra Jämtland Södra Södra Jämtland Jämtland & Härjedalen & Härjedalen & Härjedalen

Björklund Björklund Pär LennartssonPär Pär Lennartsson Lennartsson Dan Björklund DanDan 51 28 070 349 51 28 070 070 349349 51 28 070 191 90 93 070 070 191 191 90 93 90 93 Västra Jämtland Västra Västra Jämtland Jämtland

Centrala & norra Jämtland

Centrala Centrala & & norra Jämtland norra Jämtland

Gustaf Rådman 070 541 14 90 Medelpad, Härjedalen, centrala & östra Jämtland.

Gustaf Gustaf Rådm R 070 070 541 541 14 90 1 Medelpad, Medelpad Härjedalen, Härjedale centrala centrala & & östra östra Jämtlan Jäm

Anders Sahlin 070-349 51 10

Anders Sahli Anders S 070-349 51 15 070-349

central Norra, centrala Norra, Norra, cen och och östra Jäm och östra Jämtland östra

Vi erbjuderVifullservice Vi erbjuder erbjuder fullservice inom fullservice skog.inom inom skog. skog. Funderar du Funderar Funderar på att avverka? dudu påpå attatt avverka? avverka? Kontakta någon Kontakta Kontakta av någon våra någon köpare! avav våra våra köpare! köpare!rodinstra.se

rodinstra.se rodinstra.se


FÖR JÄMTLANDS BÄSTA Ett samhälle som ger kraft åt varje människa är också ett samhälle där alla människor är inkluderade och kan delta i samhället på lika villkor. Vi vill bidra till ett Jämtland med kraft åt varje människa. Ett län med grön ekonomi och fler företag. Ett tryggt län med nära vård av hög kvalitet. Ett starkt län byggt på liberal demokrati. Vi vill att hela Sverige ska leva.

VÅRA TOPPKANDIDATER RIKSDAG

1

Hanna Wagenius H 33 år, Jurist, Östersund

2

Tom T To o Silverklo

47 år, Regionråd, 47 Frösön

REGION

3

Effie E Ef f Kourlos 41 år, Jurist, 4 Östersund

1

Magnus Rönnerfjäll M

46 år, Leg Sjuksköterska, 46 Ångsta

JÄMTLAND

2

Ann-Sofie A An n O'Dwyer 71 år, Silviasyster/Fd 71 Vårdutvecklare, Bräcke

3

Jörgen J Jö ö Larsson 55 år, Företagare, 55 Frösön


14

Nr 8 2022

Ung entreprenör

Wilmer driver Feskeboa i Åsgård Wilmer Fälldin har under tre somrar sålt rökt och filead abborre i en liten förtroendebutik vid en grusväg i Åsgård, nära Rissna. Det låter kanske inte som bästa läge för en butik, men Feskeboa har blivit en framgång. – Det är en utmaning att sälja fisk här, man måste trycka ut budskapet via sociala medier. Facebook fungerar bäst. Det är otroligt roligt att folk kör sju mil för att köpa lite fisk, säger Wilmer. Till vardags bor han i Göteborg, men hans släkt kommer från Åsgård och familjen har stuga vid sjön Ismunden. Hit åker de några veckor varje sommar och vinter. Det var Wilmers stora fiskeintresse som ledde till att han skapade Feskeboa. – Jag fiskar varje dag när jag är här, men det blir inte fångst varje dag. Så ofta jag hinner går jag ut med båten. Det är vertikalfiske med spö som man gör på västkusten, rätt ner från båten, berättar Wilmer. Tekniken påminner om pim-

pelfiske i den meningen att betet hela tiden ska röra sig. I sortimentaskarna finns jiggar i alla möjliga färger, stora och små, för olika väder, djup och ljusförhållanden. Wilmer har kartlagt hela sjön och tycker att den är ganska svårfiskad. – Jag hjälper folk i byn att få fisk, och tar med barnen ut. De kan ligga med båten bredvid och ändå får de inget. Det handlar om teknik och tålamod, konstaterar Wilmer. – Fiskarna som jag tar upp väger 3-7 hekto, de är bäst att sälja. Jag satsar mycket på rökt, det är roligt och jag lägger mycket tid på det, säger Wilmer. I Göteborg fiskar han inte lika ofta. – Där är det så mycket annat, golf, gym och skola. Hav och sjö är två olika saker. Det kan tänkas att Feskeboa har öppet nästa sommar också. Wilmer har fler idéer som han vill testa. – Jag vill ställa ut butiker på flera ställen, men det gäller ju att hinna fiska också.

Feskeboa är inte hans enda affärsprojekt. En period arbetade han med att samla in, ladda och distribuera ut elsparkcyklar – trots att han då ännu inte hade tagit körkort. I gymnasiet drev han ett UF-företag. Han har även administrerat tourer åt Svenska golfförbundet. – Då får man åka runt och lära känna folk, och jag gillar att snacka med andra. Jag har även varit inne på att göra ett matlagningsprogram, kanske på Tiktok. Det finns mycket att göra men man ska hinna allt också. I höst börjar han läsa industriell ekonomi vid Chalmers. Det är en 5-årig civilingenjörsutbildning i gränslandet mellan teknik och marknad, och han lockas av att få jobba med AI, artificiell intelligens. Typiska jobb efter utbildningen kan vara affärs- och produktutvecklare, analytiker eller entreprenör. – Jag gillar ekonomi, att driva företag och att utveckla koncept, så jag tror att det passar mig, säger Wilmer. KARIN JOHANSSON

Wilmer Fälldin driver Feskeboa på somrarna.

Rökt abborre.

Vi kan och vi tror på vårt Jämtland Ludvig & Co är Jämtland och Härjedalens största förmedlare av skogs- och jordbruksfastigheter. Vi hjälper dig också med deklaration, värdering, generationsskifte och skogsekonomisk rådgivning. Östersund Östersund063-15 063-1571 7122 66 Strömsund 063-15 71 Strömsund 063-15 71 60 60 Sveg 0680-71 41 45 Sveg 0680-71 41 47 45 Hede 0680 71 41

Hede 0680 71 41 47

ludvig.se

Wilmer har lagt mycket tid på att utveckla sitt rökrecept.


I våra butiker erbjuder vi ett brett sortiment av smörjmedel, bilkemprodukter och tillbehör av hög kvalitet Vi utför även omfattande bulkleveranser direkt till din cistern

TANKA SMIDIGT OCH TRYGGT I VÅRT STATIONSNÄT GENOM VÅR TANK-APP ELLER MED ALLTANKKORTET Du ansöker om tankkort direkt på vår hemsida!

JA

TILL ETT AKTIVT FRILUFTSLIV

NEJ

TILL VINDKRAFTSPARKER I VÅR VACKRA FJÄLLMILJÖ!

VI SER TILL ATT DU FÅR RÄTT PODUKT FÖR ÄNDAMÅLET! ALLTANKS BUTIKER SUNDSVALL - NORRA VÄGEN 12 ÖSTERSUND - NIFSÅSVÄGEN 9B HOTING - STORGATAN 42 ÖRNSKÖLDSVIK - MASKINGATAN 1

KONTAKTA OSS TELEFON VÄXEL | 060- 18 01 80 ORDER & BESTÄLLNING | 063-10 91 08 E-POST | info@alltank.se

MODERATERNA I ÅRE

www.alltank.se

Välkommen till Jamtli i Östersund

Jamtlidagen

Se program på

www.jamtli.com

Söndag 11 september kl 11–17

Ideal ochet verkklniagtuhr

Här stärks demokratin

Prova på kraften i skapandet

–nordis

sv.se/jamtland

Ideal och verklighet – nordisk natur Se hur den nordiska naturen skildrats i konst och konsthantverk från 1600-talet och framåt. Kontakt med naturen. Om jakt, Bruno Liljefors, Göran Löfwing och natursyn. En utställning som ur olika perspektiv reflekterar över vad kontakt med naturen egentligen är.

Här får du hjälp!

• Hemstädning • Trädgårdsskötsel, t ex gräsklippning • Snöskottning, även tak

• Bortforsling av trädgårds- och byggavfall • Målning • Djurskötsel

Tre museer på en plats!

Friluftsmuseet med djur, kulturhistoriska hus och jordbruk. Länsmuseets utställningar visar bland mycket annat utställningen Vikingar. Nationalmuseum Jamtli visar konst ur Nationalmuseums samlingar.

! t e p p ö s l Kväl sdagar

på opnrogram poåm Öppet tis–sön kl 11–17, ons kl 11–20.30 Se jamtli.c www.

www.jamtli.com

Jasem Allservice

070-327 12 55 • jasemallservice@gmail.com

0703 27 12 55 jasemallservice@gmail.com

1- Hemstädning


16

Nr 8 2022

Jord, skog och jakt

Jakthundar bör ha lika bra kondition som en elitidrottare Jocke (Joakim) Mikaelsson bor tillsammans med sina hundar i byn Sörvik som ligger några mil norr om Strömsund. På gården finns även några får och lite höns. – Att kunna bo så här nära naturen när man som jag är inbiten jägare är helt fantastiskt, berättar Jocke Mikaelsson. Intresset för jakt och fiske fick Jocke Mikaelsson redan när han som 5–6 åring fick följa med sin farfar men det var inte förrän långt senare, när han fick följa med en hund- och skogsman på löshundsjakt som han fick det brinnande intresse han har än idag. – Idag är jakt med hund det bästa jag vet. En jaktdag tillsammans med någon av mina hundar är alltid en bra dag. Oavsett vad det är vi jagar. På Jocke Mikaelssons gård finns idag tre Jämthundar, en Dunkerstövare och en Finnspets.

För tillfället tränar han även gråhund från Finland Med jämthundarna jagar han framför allt älg och björn. Med Dunkerstövaren blir det hare och Finnspetsen blir det fågel Förutom att jaga är Jocke Mikaelssons hundar även tränade att göra eftersök när något vilt har blivit trafikskadat. – Det gäller därför att vi alltid är på topp konditionsmässigt. Jag tror att jägarkåren skulle kunna bli potentiellt mycket bättre om deras hundförares hundar rent generellt var i bättre kondition i början av jaktsäsongen. Tyvärr ser jag alltför ofta att hundarna inte är tränade och förstår då så klart inte varför man vill utsätta sin hund för de skaderisker som det innebär. För Jocke Mikaelsson finns inget före eller efter jaktsäsong. I stället tar han tillvara på varje tillfälle till träning och anpassar själva formen till vad som lämpar sig bäst för årstiden. – Jag löptränar främst med

För Jocke Mikaelsson är det en självklarhet att hans hundar är i toppform likt en elitidrottare. Hundarna mår bra och risken för skador minska avsevärt. mina hundar. Det kan bli allt mellan 5 och 15 km. Jag tycker att det är en bra träningsform som man kan man göra mestadels året om. Om det inte blir en löprunda kan det bli en cykeltur. Då har han med sig hundarna i en speciell sele framför cykeln. Under sommarmånaderna kan det gärna bli simturer med dem. – Då sitter jag i en roddbåt samtidigt som hundarna får sim-

ma fritt omkring mig. Som en säkerhetsåtgärd har de alla flytvästar på sig vilket samtidigt bidrar till att de blir mera avslappnade. Det bästa med simträning är att man kan träna hundar samtidigt som det kan vara varma sommardagar. Sedan några år tillbaka ingår Jocke Mikaelsson tillsammans med ytterligare tre jägare och tre fiskare i butikskedjan Jaktias Pro Team. De är visserligen spridda

över landet men via sina konton på Instagram ger de tips och råd till sina följare. – Vi i Pro Team har ju våra speciella områden. Till mina närmare 3000 följare tar jag upp frågor och funderingar kring att träna hundar, vilken hundmat jag tycker är bäst och vilken utrustning jag rekommenderar. THÉRÈSE JUEL

HYPRO 755 HB

HYPRO 300

Processorn som ger fler skogsbrukare möjligheten att äga och använda en stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin! Komplett utrustad med eget variabelt lastkännande hydraulsystem och har även vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift.

En rationell, smidig, trepunktsburen gallringsprocessor som trots sin litenhet och ringa vikt på 800 kg utför ett snabbt och effektivt arbete! Med eget hydraulsystem, lastkännande ventil för mjukare köregenskaper och matarhjulsmotor i bottenrullen.

TEL. 0479 220 59 • WWW.HYPRO.SE


maskiner

DIN MASKINPARTNER I SÖDRA NORRLAND

Sami kättingröjare CM1700

• • • • •

Många erbjudanden och fantastisk finansiering

BOKA EN MASKINDEMO IDAG!

Vi ser till att du får demoköra valfri maskin, antingen hemma hos er, hos oss eller hos en referenskund nära dig. Ta kontakt med oss idag.

Elho kättingröjare Tornado 450

vägrenar och En kättingröjare framtagen för röjning av buskar, grenar och annan vegetation från Hydrauliska oppling. trepunktsk bakre raktors jordbrukst en på monteras att för Utformad diken. trädgrenar med sidoförskjutningen gör att man kan arbeta på båda sidor av diket och även klippa klipparen vertikalt.

Butik Service reservdelar

ELHO Tornado kättingröjare är konstruerade för tuffa och hårda tag och är tillverkade

i Finland.

Pris fr: ............ 134.900:- exkl. moms

Räckvidd min/max: 3000/4500 mm Effektbehov kW/hk: 70/100 Arbetsbredd: 1700 mm Kättinghuvud: 2 st 13 mm Vikt: 1000 kg Arbetsvinkel: Horisontellt -20-35°, vert. 90°

Räckvidd min/max: 3000/4500 mm Arbetsbredd 1600 mm Effektbehov kW min/max: 50-81 Kättinghuvud: 2 st 13 mm Vikt 700 kg Arbetsvinkel 90°/40°

• • • • •

Pris fr: ............ 114.900:- exkl. moms

slaglager:klippare och betesputsar

Kvarvarande maskiner i

Perfect ZW 240

Holländska Perfect har tillverkat skördemaskiner sedan år 1959 med fokus kring slagklippare och betesputsar. Dessa maskiner lämpar sig för dig som kör lite mer och vill ha det lilla extra.

- multiklippare Kör bakom eller vid sidan av traktorn 90° upp eller 70° ner. Perfekt vid En av de kraftigaste och effektivaste på marknaden. dikesrenar. För större arealer och de tuffaste jobben. slagklippare Pris nu: .... 75.000:Ord pris. ........116.000:Pris nu: .... 79.900:-

Perfect KT 300

Perfect KR 270

Ord pris. ........105.600:-

- slagklippare Kör frontmonterad eller bakmonterad. Mekanisk sidoförskjutning. Pris nu: .... 75.000:-

JOHN DEERE X107

Ord pris. ........93.000:-

Bonnet slag-/släntklippare

- Åkgräsklippare

Produkter som ger oerhört mycket för pengarna. Passar perfekt för dig med lite mindre gård som klipper och röjer på egen mark. Betesputsar som är utrsutade med hammarslagor som är enkla att byta ut. Kan även utrustas med Y-slagor.

EFGC 145 - 145 cm

- bakmonterad slagklippare. Monterad och klar.

EFGC 195 - 195 cm

- bakmonterad slagklippare. Monterad och klar.

Nu: 15.900:- exkl. moms Nu: 20.900:- exkl. moms

NU REAR VI UT de sista åkgräsklipparna i lager och kvar har vi några X107 som vi klipper till med ett riktigt bra lagertömningspris. FÖRST TILL KVARN!

29.900:-

Inkl. moms.

BCR 140 & 180 - 140/180 cm - släntklippare. Monterade och klara. BCR 140: 26.900:- exkl. moms BCR 180: 32.500:- exkl. moms

BONNET Vedkombi 330 EL Specifikation: • • • • • • •

EL

Motor: EL 7,5 kW/380V/16A Max tryckkraft: 7 ton Max kap- och sågdiameter: 33 cm Max klyvlängd: 53 cm Vedproduktion: ca 5 m³/h Klyvyxa: 4-delsyxa kolstålblad Garanti: 2 år

39.990:- Pris ex. moms.

X-MASKINER.SE • INFO@X-MASKINER.SE Hudiksvall, Rönningev. 5: 0650-161 00 • Östersund, Odenskogsv. 35H: 063-363 93 Sundsvall, Johannedalsv. 67: 060-52 56 56 Örnsköldsvik, Gerdal 145: 0660-710 45

Med reservation för felskrivningar och tryckfel. Alla priser exkl. moms bortsett från åkgräsklipparen X107. Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Kampanjer gäller tom. 15/9-2022 eller så långt lagret räcker.


18

Nr 8 2022

Jord, skog och jakt

Kalle blev bästa jämthund - nu väntar jaktprov

Jämtland Härjedalens Kennelklubbs hundutställning på Galhammarudden i Svenstavik samlade i år drygt 1200 hundar fördelat på 190 olika hundraser. Lina Olofsson och Emil Delsius som bor i Hoverberg deltog med jämthunden Dammossens Kalle.

– Jag har aldrig tidigare varit intresserad av hundutställningar utan mera sett det som någon exklusiv hobby. När vi nu skaffade oss en jämthund, vars föräldrar är både utställnings- och jaktchampions, så ville vi prova och se hur långt det går med vår hund, berättar Emil Delsius, som är den aktiva älgjägaren i familjen. I familjen Olofsson-Delsius finns även två whippetar och en östsibirisk lajka. Lina Olofsson visade Dammossens Kalle. Domaren gav honom fin individuell kritik. En stund senare stod han som segrande med titeln Bäst i Rasen.

Dessvärre fick han inte det eftertraktade certifikatet då han inte var kvalificerad till det. – Nej, det kändes ju lite snopet men sådana är ju reglerna. Vi hade ju inte gjort jaktprovet. Innan en jakthund som jämthund får göra ett jaktprov måste den först ha blivit exteriört bedömd på en utställning och fått minst bedömningen Godkänd. För att bli utställningschampion måste hunden förutom att ha tilldelats Excellent även fått tre certifikatkvalitet (CK) i jaktkonkurrensklass samt vara jaktprovschampion sedan tidigare. För jämthunden Kalles del väntar nu att visa vad han kan på jaktprovet. Tillsammans med husse Emil Delsius kommer de att gå ut i skogen en viss dag tillsammans med en jaktprovsdomare som utifrån ett protokoll delar ut poäng på hur Kalle arbetar. Höga poäng ger ett första pris. Om skogen tycks vara tom på djur vid det här jaktprovstill-

fället är det bara att anmäla till ett nytt. – Det här var Kalles andra officiella utställning där han fick fin kritik. För vår del hade det räckt med ett godkänt, men att han nu blev bäst i rasen denna gång ger bara blodad tand att fortsätta. Nu blir det att anmäla till jaktprov och hoppas på höga poäng. Vi siktar på att han ska få så fina utmärkelser som hans föräldrar har. För att han sedan ska bli jaktprovschampion krävs att han får tre första pris på jaktprov utfärdat av två olika domare, samt ett godkänt särskilt älgspårsprov eller första pris på viltspårprov. Vi har med andra ord en hel del att klara av framöver.

THÉRÈSE JUEL

Lina Olofsson och Emil Delsius är stolta över att sexton månader gamla Dammossens Kalle blev bästa jämthund på Jämtland Härjedalen Kennelklubbs nationella hundutställning i augusti.

Den skördetid nu kommer Vi hjälper dig med avverkning och plantering med föryngringsgaranti. För nästa generation skog och skogsägare. Läs mer på sca.com/skordetid eller kontakta din lokala virkesköpare.


Jakt-/friluftsställ ÅSARNA Vindtät, 10000 vattenpelare, tejpade sömmar, vattentäta dragkedjor, andningsfunktion.

FÖLJ OSS PÅ asarnaskicenter asarnaskicenter asarnaskicenter-outlet

Öppet 8-20 • Tel 0687-302 30 • bokning@asarnaskicenter.se • asarnaskicenter.se BESÖK VÅR WEBSHOP: shop.asarnaskicenter.se


Välkommen att besöka öppna gårdar runt om i Jämtlands län med mat, möten och aktiviteter för alla sinnen och åldrar. Ta med familj och vänner på en härlig utflykt med ett eller flera gårdsbesök. Här träffar du bonden, mathantverkaren, slöjdaren och många fler. Du kan smaka lokalproducerad mat och fika, uppleva gårdsnära aktiviteter och handla jämtländska råvaror och hantverk direkt från gårdarna.

Lördag & söndag 10–11 september klockan 11–16

DET Ä R V I SOM GÖR SKÖR DEF EST JÄ MT LA N D H Ä RJ EDA LEN 2022 Fjåsen å Fjällan 070-511 64 17 Jordnära Trädgårdar 070-392 80 38

NorgårdsPigan Klövsjö 073-064 89 33 Rönngården 070-393 00 68

Fru Julianas Brödbod 070-221 99 94

Nygårdens Limousiner 070-372 30 13 PåLindmans 073-673 09 30 Sunne-Norderö-Frösö LRF-avd. Stickat med Inger och Birgitta

Fåritaget 076-148 47 30 Raftsjöhöjdens Gårdsmejeri 0644-910 58 Ulliform 070-323 91 29

Tivars Gårdsmejeri 070-385 51 52 Torsta gårdsrestaurang 072-562 41 94 Tullus Lantliv 073-181 83 00

Pegår’n & Panthers 073-091 63 12

Ullforum Spinneri ingelafredell@gmail.com

Höglunda Gård 070-259 08 88 Karin Larsson 070-216 01 70

Rudsby Jord & Skog 070-623 69 51 Sörebacke gård 070-792 70 80 Ylpeä design 070-792 70 80

Klövsjö stenugnsbageri 0682-214 00

Rö’grinna Gård 070-629 13 04

Kossan i Berg 070-221 42 66

Skärvångens Bymejeri 070-609 31 82 Vallgårdens Bär 073-837 44 54

Ås Trädgård 063-301 01 Big Lake Coffee 076-140 00 66 Flammans Skafferi & Arvid Lorenzon 070-322 08 18 Frejas Bakeri 070-664 86 70 Kall Natur Kompani 070-380 60 47 Osterian af Jemtland 070-280 01 01 Åre Mountain Kimchi 070-797 89 80

Färjestans gård 070-294 98 05

Foto: Johannes Poignant . Grafisk form: Gudrun Ros

Strömsnäsgården 073-846 47 55

Kyrkås Kulturgård 070-324 86 38 Oviken havtorn 070-337 57 30 Skärvångens bymejeri 070-337 57 30 Lillbritasgård 070-982 06 75 Natcake 070-318 79 02

@skordefestjh

Storhagen i Ljusnedal 070-275 31 43 Garnbutik Tjärngården 076-340 12 68 Jönssons Potatis 070-398 33 94 Långbergets Gård 070-877 79 87 OPPiNils 070-576 28 26 Ägg I Byvallen 076-816 74 35

www.skordefestjh.se

Utställare uppdateras löpande på www.skordefestjh.se

Allt på Skördefesten är producerat eller vidareförädlat i Jämtland-Härjedalen!


SPONSORER

TORSTA.SE/MASSAN

LÖRDAG 1/10 KL 10-15 FRI ENTRÉ & PARKERING » Barnaktiviteter såsom

ponnyridning och korvgrillning

» Visning av gymnasieskolan

» Visning av ladugården » Testa på att köra traktor » Försäljning från utställare

» Jakt- och Skogssimulatorer » Visning av djurhuset » Gratis traktortaxi runt området » Maskinvisning

» Mathantverksmarknad » och mycket mer! Besök vår hemsida för uppdaterat program

MATHANTVERKARE » » » »

Osterian af Jemtland Skärvångens bymejeri Undersåkersbröd Långbergets Gård

» » » »

Rastens Mejeri Kall Natur Kompani Tivars Gårdsmejeri KZ Choklad

UTSTÄLLARE

» » » »

Fröjas Sörebacke gård Siljemyra Gård Med flera…..


22

Nr 8 2022

Jord, skog och jakt

Bra skörd i Marsätt Andelsjordbruk Kompanjonerna Tove Sundström och Maximilian Isendahl driver Marsätt Andelsjordbruk för första året, och har redan fått mycket erfarenhet. Deras ambition är att framöver försörja många i närområdet med ekologisk mat. – Det växer oerhört bra här och vi levererar väldigt mycket mat. Men det var svårare än jag trodde att rekrytera andelsmedlemmar, så vi får sälja mycket via rekoringar, säger Maximilian Isendahl. Maximilian kommer från Skåne och Tove från Värmland. De är hortonomer med en 5-årig universitetsutbildning i växtbiologi vid SLU, och lärde känna familjen Östling i Marsätt för några år sedan. Nu är de nyinflyttade i byn. Tove bor provisoriskt i husvagn och letar jobb och bostad inför vintern. – Jag tycker mycket om den här platsen och drömmen är att etablera mig här, så jag är öppen för förslag, bara jag får stanna här och kan betala av mina studielån, säger Tove.

Idén att driva ett andelsjordbruk kom ur deras engagemang kring matsuveränitet och agroekologi. De undervisar även vid folkhögskolorna i Färnebo och Karlskoga inom dessa ämnen. I Marsätt odlar de grönsaker och potatis på 2500 kvadratmeter och det finns fortfarande andelar att köpa. Medlemmar betalar en fast summa och får leverans en gång i veckan ungefär från mitten av juli till oktober. – En hel andel är tänkt att räcka till en familj, och en halv andel till en person. Förra veckan levererade vi svartkål, broccoli, spetskål, fänkål, salladslök, knipplök, potatis och betor. Framöver blir det purjolök, morötter, rättikor, rovor och ärtor. Vi levererar tills allt är slut för säsongen. De viktigaste skälen att de valde formen andelsjordbruk är ömsesidigt lärande och trygghet. – Dels har vi ett pedagogiskt syfte, att knyta kontakt mellan de som äter och vi som odlar. Dels är det ett sätt att dela på riskerna. En andelsmedlem får hög kvalitet och mycket mat för pengarna, och vi får en säker inkomst och

Vår helhetslösning: AVVERKNING FLISNING LOGISTIK

FLIS SÄLJES

Antingen levererar vi färdig flis från våra lager eller så flisar vi material direkt på plats. Kvarnmon Flis AB har fleråriga leveransavtal för flis till Jämtkraft i Lugnvik och Jämtlands Värme i Strömsund.

Tove Sundström och Maximilian Isendahl har skördat sallat och fänkål. Fänkål passar bra i fisksoppa och är god att baka i ugnen. avsättning för det vi producerar, förklarar Maximilian. På frågan om favoritgröda svarar Tove snabbt: – Jag älskar potatis! Den är extremt näringsrik och bra att lagra,

riktig stapelmat. Det är viktigare för mig än lyxprodukter. Jag vill hålla på med folkförsörjning, och skapa något långsiktigt hållbart, säger Tove. Marsätt Andelsjordbruk finns

på Facebook och nås via marsatt. andelsjordbruk@outlook.com KARIN JOHANSSON

Vi köper din Contorta på rot Vindfällen, toppbrott, bandyklubbor, kvistar, toppar och krokiga träd tas med och betalas exakt lika som för raka träd. Därutöver köper vi också liksom tidigare stamved av alla trädslag samt träddelar, bakved, ris och grot.

Intresserad? Med vårt Chippertruck koncept är vi flexibla, miljövänligare, starkare och levererar högsta kvalitét.

För mer information kontakta Oskar Kallström 073-0510556 oskar@kvarnmon.net www.kvarnmon.net


Funderar du på att sälja?

Reg. Fastighetsmäklare Sofia Palmkvist | 070-290 60 16

Det är fortfarande stor efterfrågan på jord och skog i Jämtland. Vi har en gedigen kunskap om hur man hittar vägen till en lyckad fastighetsaffär. Välkommen till oss!

Areal | Östersund | Strömsund | areal.se

FORGE 550 FULL-SIZE ATV 546CC SOHC 40 NM T3B

FORGE 550 FULL-SIZE ATV 546CC SOHC 40 NM T3B

FORGE 550 FULL-SIZE ATV 546CC SOHC 40 NM T3B

Thomas Persson | 70-290 60 58

Forge 550 är en “Full-size”-ATV utrustad med extra lång sittdyna, en kraftfull encylindrig 546ccmotor med direktinsprutning och fyrhjulsdrift som tillsammans gör Forge 550 till ett pålitligt och bekvämt arbetsredskap. Rikligt standardutrustad med: Servostyrning. Frontmonterad vinsch och sprintkoppling. Skyddsbågar fram och bak. Lastrack fram och bak. Ryggstöd. Aluminiumfälgar. 4WD. Hög- och lågväxel. Diffspärrar. Kula med eluttag bak. Handtagsskydd. Extra lång dyna vilket ger bekväm åkning för två. Finns i färgerna Army Green eller svart.

Forge 550 är en “Full-size”-ATV utrustad med extra lång sittdyna, en kraftfull encylindrig 546ccmotor med direktinsprutning och fyrhjulsdrift som tillsammans gör Forge 550 till ett pålitligt och bekvämt arbetsredskap. Rikligt standardutrustad med: Servostyrning. Frontmonterad vinsch och sprintkoppling. Skyddsbågar fram och bak. Lastrack fram och bak. Ryggstöd. Aluminiumfälgar. 4WD. Hög- och lågväxel. Diffspärrar. Kula med eluttag bak. Handtagsskydd. Extra lång dyna vilket ger bekväm åkning för två. Finns i färgerna Army Green eller svart.

Den är registrerad som traktor vilket gör att du med B-körkort kan köra på väg och i terräng där det är tillåtet.

Pris inkl. moms: 83 125kr Exkl. moms 66 500kr

Den är registrerad som traktor vilket gör att du med B-körkort kan köra på väg och i terräng där det är tillåtet.

Pris inkl. moms: 83 125kr Exkl. moms 66 500kr

FORGE 550 är en “Full-size”-ATV utrustad med extra lång sittdyna, en

Forge 550 är en “Full-size”-ATV utrustadkraftfull med extra lång546 sittdyna, kraftfull encylindrig encylindrig cc motoren med direktinsprutning och 546ccfyrhjulsdrift som tillsammans gör Forge 550 ett pålitligt bekvämt arbetsredmotor med direktinsprutning och fyrhjulsdrift som tillsammans görtillForge 550och till ett pålitligt GOES och skap. bekvämt arbetsredskap.

ATV

Rikligt standardutrustad med:

Rikligt standardutrustad med: Servostyrning. Frontmonterad vinsch och sprintkoppling. Skyddsbågar GOES Servostyrning. Frontmonterad vinsch och sprintkoppling. Skyddsbågar fram ochAluminiumfälgar. bak. Lastrack fram FR. 834WD. 125kr inkl. moms fram och bak. Lastrack fram och bak. Ryggstöd. och bak. Ryggstöd. Aluminiumfälgar. 4WD. och lågväxel. Diffspärrar. bak. Exkl. moms 66 500kr Hög-Högoch lågväxel. Diffspärrar. Kula med Kula eluttagmed bak. eluttag Handtagsskydd. Extra lång dyna vilket ger åkning för två. Finns i färgerna Handtagsskydd. Extra lång dyna vilket ger bekväm åkning förbekväm två. Finns i färgerna Army GreenArmy eller Green eller svart. svart. FR. 83 125kr inkl. moms

ATV

Exkl. moms 66 500kr

Den är registrerad som traktor vilket gör att du med B-körkort kan köra

Den är registrerad som traktor vilket gör på attväg duoch med B-körkort kan köra på väg och i terräng där det i terräng där det är tillåtet. är tillåtet. GOES IRON 400cc och COBALT 495cc är väldigt prisvärda De finns även som MAX, en 20 cm längre version. Med sitt

inkl. moms: 83för 125 kr längre chassi är den perfekt passagerarbefodran då den PrisPris inkl. moms: 83 125kr har längre sittdyna ryggstöd. Exkl.samt moms 66 500 kr

fyrhjulingar med EPS som standard. Servofunktion som är fartavkännande.

Pålitliga maskiner oavsett om du ska ploga snö eller dra en

vagn. Kompakta och smidiga maskiner anpassad för arbete GOES IRON 400cc och COBALT 495cc är De finns även MAX, 20 version. cm längre GOES IRON 400cc och COBALT 495cc är väldigt prisvärda De finns även som som MAX, en 20 cmen längre Med sitt med alla egenskaper du behöver. fyrhjulingar med EPSfyrhjulingar som standard.med Servofunktion som är längre chassi är den passagerarbefodran då denför väldigt prisvärda EPS som version. Med sittperfekt längreförchassi är den perfekt fartavkännande. har längre sittdyna samt ryggstöd. standard. Servofunktion som är fartavkännande. passagerarbefodran då den har längre sittdyna Pålitliga maskiner oavsett om du ska ploga snö eller dra en Servostyrning, aluminiumfälgar, dragkrok, vinsch och 3-års samt ryggstöd. vagn. Kompakta och oavsett smidiga maskiner för arbete Pålitliga maskiner om duanpassad ska ploga snö fabriksgaranti som standard. Traktor B registrerad. med alla egenskaper du behöver. eller dra en vagn. Kompakta och smidiga maski- Servostyrning, aluminiumfälgar, dragkrok, ner anpassad för arbete med alla egenskaper vinsch och 3-års fabriksgaranti som standard. du behöver. Traktor B-registrerad.

Exkl. moms 66 500kr

Servostyrning, aluminiumfälgar, dragkrok, vinsch och 3-års fabriksgaranti som standard. Traktor B registrerad.

Med reservation för feltryck.

Med reservation för feltryck.


24

Nr 8 2022

Jord, skog och jakt

Välj rätt sågverk för dina behov

För den som har skog eller kan få tag i stockar uppstår ofta frågan om vilket sågverk som är lämpligast. Svaret är alltid att ”det beror på...” De viktigaste frågorna först: • Vilken råvara har du och vad ska du producera? • Vill du såga som hobby eller tjäna tillräckligt för att leva på det?

Vet du svaren på dessa frågor så kan andra ge dig bättre råd. Håll utkik efter mässor och demonstrationsdagar där du kan få prova olika sågverk och prata med erfaret folk. Som nybörjare kan det vara klokt att gå en sågkurs och först träna upp sig med ett billigt sågverk. Det tar tid att lära sig få ut det bästa av stocken. Att såga eget virke öppnar också många möjligheter. Sågverk kan delas in i fyra huvudgrupper efter sågtyp: kedja, band, klinga och ram. Dessutom skiljer man mellan mobilt och stationärt, eldrivet och bensindrivet. Ett kedjesågverk är ofta insteget för den som vill börja med

träförädling, exempelvis för att bygga en badtunna eller ett förråd. Då gör det inte så mycket att kapaciteten är låg och det blir mycket spån. Små bandsågverk går också att få för en låg kostnad. Även dessa passar bäst för hobby eller hantverksproduktion. Den som ska såga i större omfattning vill ha högre kapacitet. För yrkesmässigt bruk behövs hjälpmedel. Här blir det aktuellt med måttställare, hydraulik och transportörer. Cirkelsågverk med klinga har oftast högre kapacitet och måttnoggrannhet än bandsågar. Råvaran spelar också roll. Torrt, stormfällt virke, krokiga stockar och spiktimmer från hagar, trädgårdar, parker och vägar kan göra att en klinga överhettas, nyper fast och i värsta fall splittras med personskador som följd. För sådant virke är kedjesåg eller bandsåg säkrare och mer praktiskt. Kedjor och band är billiga att köpa och slipa, så du kan ha många i lager och byta ofta. Övergrovt virke är brett och tungt. Då passar en stor bandsåg med hydraulik.

Här ska det bli spant i ovanlig dimension till en veteranlastbil. Legosågning kallas det när man sågar på uppdrag av andra. Det kan man göra både med en stationär såg – då kommer kunderna till dig med sitt virke – eller ett mobilt sågverk; då åker du till kunden. Om du överväger en mobil såg så fundera på om den ska dras med traktor eller bil. Det påverkar körtid och därmed hur stort område du kan arbeta i.

Eldrift ger bäst arbetsmiljö men då är man låst till att såga på platser där det finns tillräckligt stor säkring. Bensin gör det möjligt att såga var som helst. Bäst betalt ger virkesdimensioner och färdiga produkter som inte finns i bygghandeln. Då krävs i regel fler investeringar: hyvel, tork, varmlager och snickeri, genomtänkt logistik, traktor

eller truck. Gör gärna en investeringsplan. Ju högre kostnader desto mer volym krävs för att få lönsamhet. Dygnet har bara 24 timmar, så var ärlig med dig själv, hinner du? Ibland är svaret på frågan om lämpligaste sågverk helt enkelt: ”grannens!”

Bracke Forest AB tillverkar skogsmaskinsaggregat för skogsplantering. Med våra maskiner prepareras skogsmarken för manuell plantering. Syftet med markberedning är att plantorna ska få en så bra start i livet som möjligt. Företaget tillverkar även planteringsmaskiner med vilka både markberedning och plantering utförs. Vi levererar maskiner över hela världen.

brackeforest.com

KARIN JOHANSSON


Har du dikalvar? Vi har köpare!

Kom och ta del av vår starka notering och vårt kunnande Välkommen till oss! www.kls.se

Pär Thyrén 073-097 097 85 54 parth@kls.se

0480 - 70 70 00

Lyssna på tidningen istället! da Ovikenbor upprör nbrytning förbud mot ura t lös verknings

Ansök om taltidningen via www.jamtlandstidning.se

Sid 18

regeringen att ta Naturvårdsverket utredning föreslåra tycker inte att det räcker. I en nyligen avslutad g i Sverige. Ovikenborn mot uranbrytnin

beslut om generellt

förbud

Jämtlands Tidn !

i länets utveckling

22 SEPTEMBER

2017

LÖSNUMMERPRIS

obunden men engagerad

ing

v. 38

15 kr

s l i Alanäes Valskanda ad Röstsedlar sakn

Tidningen är politiskt

sid 3

Chock i Åre Befolkningen igt minskar kraft

sid 2

Vi älskar redovisning! Gör du?

Bra redovisning ger resultat! Låt oss ta hand om bokföring, löner, deklarationer med mera

Vi är den kompletta ekonomifunktionen för små och medelstora företag och föreningar Kontakta oss redan idag!

Östersund 063-10 98 00 • Sollefteå 0620-566 30 • Hudiksvall 0650-996 30 info@contrado.se • www.contrado.se

sid 2

Fuktskada upptäckt i nya Strömsunds sporthall

sid 11

känd fotograf erna Jamtli stoppar till egna bild får inte tillgång planerat. den fotobok han kan inte ge ut Jan Andersson tillgång till dem. ke fotografen som inte ger honom Den kände jämtländs förvaras av Jamtli är att hans negativ

Anledningen

sid 2

Kommunalrådet lovar inga nedläggningar i Ragunda

g

a växande tidnin Länets end varje fredag

463236 1 955664

Utkommer

PASS PÅ!

När det är lugnt i älgskogen får du tid att spana in dina träd. Hör av dig till din lokala virkesköpare om du har frågor kring din skog.

i samarbete med

Skitjakt på dig!

Det är CJ Motorteknik som representerar följande märken i Norrland: JOHAN LIDGREN Virkesköpare 0693-180 02

LARS-ÅKE HENRIKSSON Virkesköpare 0693-180 39

LARS EKLUND Virkesköpare 0693-180 29

Vid frågor och funderingar ang nya och beg maskiner, service och reservdelar hör ni av er till oss.

CJ Motorteknik AB

063-10 48 60 Mer info www.cjmotorteknik.se www.galloskog.se Åsbacksvägen 6 • 063-10 48 60


26

Nr 8 2022

Jord, skog och jakt

Många jägare i Fåssjö Björnjaktlag Medlemmarna i björnlaget i Fåssjö, nordväst om Ytterhogdal, har tredubblats i antal sedan i fjol. Laget består nu av 30 ortsbor samt nio jägare från övriga Sverige och en ålänning. – Det är sex jaktlag som samarbetar på sex jaktmarker runt björnjakten i år i Fåssjötrakten, säger den ene av två jaktledare, Christian Dübbel från Fåssjö, Ytterhogdal. Men hur fungerar det med så mycket folk, olika lag har ju olika rutiner? – Det är kalas. Numera umgås vi mellan jaktlagen. Det är en mycket god stämning som kommer ur samarbetet, förklarar Christian. Hur många är ni som jagar? – Vi har varit 40 personer totalt under första veckan, nämner han. Hur bedriver ni jakten? – Vi har ett antal passkyttar och använder både ställande hund och drivande hundar. Det är alltid två hundförare som går tillsammans. Vi kör en så säker jakt som det bara är möjligt. Vi

jobbar med ett app-system för att alla ska se var alla befinner sig, allt för att höja säkerheten. Det talas om olovlig åteljakt då man släpper hundar för nära björnen som står och äter. Vad tänker du om det? – Vi jobbar inte med åtel. Det är en besvärlig metod. Det är inte jakt. I morse fann vi björnspillning vid en väg och då fick två hundförare jobba utifrån det. Det handlar om att vara på rätt sida lagen. Fuskar man med jakten mister man sin licens och det är det inte värt, menar Christian. Hur var premiärdagen? – Första jaktdagen har tre olika björnar observerats av passkyttar. Det är så mycket björn att de får ligga skavfötters för att få plats att sova, skojar Christian och fortsätter. Första dagen jagade vi på ett väldigt litet område. Länsstyrelsen har ökat tilldelningen från 200 till 220 björnar som får skjutas under årets jakt i länet, är det ett tillräckligt antal? – Det är alldeles för lite anser jag. Det vore mera rimligt med trehundra. Det finns mycket mer björn än vad myndigheterna på-

står, anser han. Hur är det att jaga björn, undrar jag som aldrig jagat. – Det är ett spännande men svårt djur att jaga. Björnarna håller sig där de har mat. Här i område fyra får det skjutas 160 björnar i år, det är inte många på ett så stort område, menar jaktledaren. Har du skjutit någon björn själv? – Jag har sett mycket björn genom åren men aldrig skjutit någon. Spänningen i kroppen går inte att förklara, det är det som lockar mig att hålla på, förklarar Christian Dübbel Fåssjö, Ytterhogdal. JOHANNES ADOLFSSON

Christian Dübbel är en av två jaktledare i det gemensamma björnjaktlaget i östra Ytterhogdalstrakten.

Here comes the sun!


Slangtillverkning och hydraulik för • • • •

Markarbeten

Lantbruk Skogsbruk Entreprenad Industri

Vi erbjuder alla företag, elbolag och vindkraftbolag, privatpersoner/fastighets­ ägare i Krokom, Jämtland, Härjedalen och Västernorrland, alla typer av markarbeten. • Schaktarbeten • Stolpsättning makadam m.m. och vägunderhåll • Fiberplöjning • Husdränering • Entreprenadarbeten • Transport/förmedling • Snöröjning av grus, sand, singel, • Dikning • Kabelgrävningar

Delar av vårt sortiment/våra tjänster: • Hydraulik • Hydraulslang • Hydraulservice • Snabbkopplingar

• Hydraulpumpar • Elverk/generatorer • Kompressorer • Högtryckstvättar

• Markvibratorer • Pneumatik • Slangvindor • Billyftar

Odenskogsvägen 9 Östersund www.hillmo.se 070-267 05 53 • info@hillmo.se

Aspåsnäset 143, Krokom 070-546 74 84

Klippning/Beskärning av Häckar, Buskar och Fruktträd

Allt till gården!

L. Falk Trädgård- och Gärdsgårds Entreprenad Tel 070-260 56 90 www.hackklippning.com

Jakt och skytte Hundträning Föreläsningar Naturvandringar Stuguthyrning i skog och fjäll

evelina@joyevent.se www.joyevent.se

Telefon 0512-295 50

Hemsida www.balaagri.se


28

Nr 8 2022

Jord, skog och jakt

Getter i regenerativt skogsbete Durukan Dudu och Ina Troll röjer sly i skogen med hjälp av 130 bockkillingar och tre hundar. Den här sommaren har de betat av ungefär 40 hektar. Ambitionen är att skapa en modell för nya gröna jobb och en fossilfri produktionskedja. Potentialen är stor. – Det finns mycket skogsbete i Jämtland, tillräckligt för att föda upp 100 000-tals getter, konstaterar Durukan Dudu. I Sverige hålls getter nästan uteslutande för mjölk och ostproduktion. Bockkillingar avlivas ofta vid födseln. Ina Troll tog hand om och flaskmatade alla killingarna från att de föddes i mars-april. Under perioden maj till september vallas de av Durukan i skogen 6-8 timmar per dygn. Däremellan idisslar och vilar de i en hage med elstängsel. Durukan har två vallhundar och en boskapsvaktande herdehund som skyddar flocken dygnet runt. Varje betat område registreras med GPS för att följas upp. Metoden har han räknat ut själv, för det finns ingen herdeskola. Det blir det kanske ändring på framöver. Durukan växte upp i Istanbul i Turkiet, läste internationella relationer vid Galatasaray-universitetet och kom till SLU i Uppsala för en mastersexamen i landsbygdsutveckling 2008-2010. På den vägen fick han kontakt med

Jörgen Andersson och Fjällbete i Jämtland. Fjällbete arbetar utifrån Allan Savorys metod holistic management som efterliknar betesdjurs naturliga rörelsemönster. I det vilda stannar inte betesdjur länge på en plats, de rör sig hela tiden bort från rovdjur och mot nytt, färskt bete. Det begränsar markslitaget, samtidigt som betesdjuren håller efter växter som annars skulle ta över, gödslar marken, släpper in mer solljus och bidrar till att fler arter får utrymme. Betesdjur, fleråriga växter och minimalt med jordbearbetning är några grunder i det som kallas regenerativt jordbruk, regenerative agriculture. Durukan är medgrundare till Anadolu Meraları, som är den första Savory-hubben i Turkiet, och till SafiMera som säljer naturbeteskött från kor, får och getter. Han har även uppdrag för olika organisationer, däribland FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. – Jag är en social entreprenör som arbetar med projekt i Sverige, Turkiet, USA, Mongoliet, Egypten och Frankrike. Jag strävar efter ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, alla tre måste finnas med. Det ska vara win-win-win, säger Durukan. Durukan var redan van att arbeta på distans. Nu gör han det offgrid och utomhus, samtidigt som han vallar 130 getter.

Durukan Dudu och Ina Troll är kompanjoner i skogsbetesprojektet i Mattmar. – Jag har som princip att inte föreslå nåt som jag inte har testat själv. I sommar samlar vi data och erfarenheter. Vi har också inlett samtal med intressenter, markägare, myndigheter och företag, säger Durukan. Målet är att hitta en lönsam affärsmodell och skapa ett nätverk som utvecklar olika delar i en värdekedja. Det finns idéer om att röja kraftgator och räls, att

Originalmålningar och Fine Art Prints Gåvotankar? Ge bort ett konstverk i födelsedags-, bröllopseller gör någon glad

Akvareller i original Konsttryck på akvarellpapper Akvarellkurser Beställningsuppdrag Utställningar

Kontakta mig om du vill göra ett besök i min ateljé! I CONS I CONS

& &

SOC I AL SOC I AL

MEDI A MEDI A

LOGOS LOGOS

F OR F OR

BUSI NESS BUSI NESS

CAR D CAR D

MARIE ANDERSSON ART GALLERY

Östersund • 070-277 66 06 marieanderssonart.com • makvarell@gmail.com

skapa säsongsjobb för unga, hitta användning för getragg, etablera ett slakteri, skapa nya charkprodukter... och även att introducera skogsbete för får, kor och andra djur. Ina ansvarar för att utveckla det lokala nätverket och sociala nyttor i projektet. – Min roll är att nätverka och möjliggöra för människor att mötas, företagare, fastighetsägare,

ungdomar och människor som är utsatta i samhället, säger Ina I september avgörs killingarnas framtid. Ina vill behålla dem, i alla fall en del, för att fortsätta lärprocessen med vuxna bockar nästa sommar och kunna jämföra resultat. KARIN JOHANSSON

• Trailertransport • Förmedling och transport av grus • Slutavverkning och gallring • Vägbyggnation • Plåtslageri • Verkstads- och smidesjobb • Tillverkning av hydraulslang • Försäljning av oljor och smörjmedel • Vi utför även mobil gruskrossning Pär Olofsson 070-305 81 46 • Heléne Olofsson 070-395 00 25 asens.skog@telia.com

VI FÄLLER TRÄD

Fällarn AB erbjuder helhetslösningar inom trädfällning, sektionsfällning, stubbfräsning, flisning med mera. Vi finns i Åre och Östersund men utför arbeten i hela Jämtland. Vi hittar alltid lösningar efter dina individuella behov. Självklart med rut-avdrag.

• Trädfällning • Sektionsfällning • Stubbfräsning Fällarn AB

• Flisning • Entreprenad • Skotning

www.fallarn.se • 073-627 40 09 • info@fallarn.se


jnsolar.se

SÄNK DIN ELKOSTNAD MED SOLENERGI, BOKA TID FÖR ETT MÖTE! JN Solar levererar helhetslösningar som gör det enkelt att satsa på framtidens energikälla! Sedan starten 2010 har vi installerat solcellsanläggningar till alla typer av fastigheter, lantbruk, BRF och företag. Vi levererar gärna batterilager och smarta laddlösningar för din elbil. Vi har installerat över 1200 solcellsanläggningar och fler än 90 000 solcellsmoduler. Kontakt Sven Olofsson

JN Solar

Försäljning, Jämtland

solcellsanläggningar

Tel: 070 - 662 98 02 Mail: sven@jnsolar.se

Arxus Pioneer Klassisk stövel­ modell för vandring i krävande terräng.

1.895 kr Ekebo 10” Perfekt känga för vår och höst. Ord: 1.495 kr

795 kr

Beretta Brx1 Årets nyhet i vapenvärlden. Straight­pull mekanism till marknadens bästa pris.

19.990 kr

Allt under samma trädkrona Vi på Länsförsäkringar Jämtland bor och arbetar i Jämtland och Härjedalen, precis som våra kunder. Vi kan hjälpa dig med allt från generationsskiften, sparande, skydd mot bränder, skadedjur och naturskador och mycket annat som rör dig och din skog.

Radio och åtelkameror från Hunter Sales Riktigt bra produkter till ett riktigt bra pris. Aguila 22lr 22­patron som håller hög kvalitet. Vid köp av 2000 st:

1.700 kr Skiftesvägen 5 K, Östersund • 063-10 28 00 Mån-fre 10.00-18.00 • Lörd och sönd stängt www.interjakt.com

Vi arbetar ständigt med att förebygga skador och öka kunskapen bland våra kunder för att du ska slippa råka ut för tråkigheter, men skulle oturen vara framme så finns vi här, nära dig. Läs mer på lfz.se


30

Nr 8 2022

Jord, skog och jakt

Eva återställde en våtmark för att ge plats för grodor och salamandrar

Eva Rappe och Naturskyddsföreningen i Krokom bjuder in till Våtmarkens dag 3 september och guidade turer vid Skördefesten 10-11 september.

Vid vattnet har Eva sått bovete, honungsfacelia och blodklöver som mat till pollinerande insekter.

Vattennivån kan regleras via en munk och ett dike som mynnar i en sumpmark.

Se programmet för våtmarksdagen på krokom.naturskyddsforeningen.se

I september ges två tillfällen att med Naturskyddsföreningen i Krokom besöka en nyligen återskapad våtmark hos Eva Rappe i Tullus.

Nu löste det sig genom att våtmarken anlades på en del av fastigheten som inte ingick i samfälligheten. Evas tips till andra är att utreda förutsättningar och söka tillstånd för vattenverksamhet från länsstyrelsen i god tid. Arbetet kostade 170 000 kronor och området omfattar ungefär en hektar. Närmast gården ligger vad en jämte skulle kalla en lok, som främst består av smältvatten och därför kan torka ut om det blir en torr sommar. Längs kanterna har Eva sått bovete, honungsfacelia och blodklöver som ger mat till pollinerande insekter. Här är vattennivån som högst på våren, och kan regleras via en munk och ett dike som mynnar i en sumpmark. Längre mot skogen ligger en damm som

– Jag har länge drömt om en våtmark för att hjälpa mångfalden, främst grodor och salamandrar. Den gamla dammen här i skogen var ett bra ställe, och i fjol kunde vi genomföra ett LONA-projekt med Krokoms kommun och Naturskyddsföreningen, berättar Eva Rappe. Eva driver jordbruk på en släktgård i Tullus. – När vi flyttade hit 1983 kunde vi hitta grodyngel i sänkor på åkrarna, och om det behövdes flyttade vi dem så att de skulle överleva. Nu är det mycket tor�-

rare, konstaterar Eva. I Sverige har många våtmarker dikats ut för odling. Det orsakar lokal brist på grundvatten, översvämningar vid häftiga regn, och att fåglar, smådjur, insekter och växter har minskat i antal eller helt försvunnit. Eva är engagerad styrelsemedlem i den lokala Naturskyddsföreningen. Föreningen tog kontakt med Krokoms kommun om att söka LONA-pengar för att återställa en tidigare våtmark på Evas fastighet och fick positivt svar. LONA står för lokal naturvårdssatsning. Det är ett statligt bidrag till kommuner och ideella föreningar. Lokala föreningar kan ta initiativet men det är alltid kommunen som söker. Satsningarna kan handla om friluftsliv,

pollinering, grön infrastruktur eller våtmarker. Ansökan kan i regel göras en gång per år. – Jag fick offert av en lokal entreprenör på vad grävarbetena skulle kosta, och tog hjälp med projekteringen av våtmarksexperten Carl Pfeiff som tidigare jobbade åt Skogssällskapet, berättar Eva. Det visade sig då att en del av Evas fastighet ingick en samfällighet, ett dikningsföretag som skapades på 1890-talet. Sedan dess har fastigheter styckats och bytt ägare många gånger om. – Även om samfälligheten inte är aktiv, så är den ändå inte död. Jag skulle bli tvungen att ta kontakt med alla fastigheter som ingick ända bort till Ytterån, konstaterar Eva.

förmodligen har en underjordisk källa, för där är vattennivån mer stabil. Eva tar gärna en promenad hit med hundarna och spanar efter smådjur och växter. Skräddare springer på vattenytorna och hon har sett åtminstone tre sorters trollsländor, och både grodor och yngel. Nu återstår att låta naturen ha sin gång och se vad mer som kommer fram. Lördag 3 september ordnar Naturskyddsföreningen i Krokom och Östersund en våtmarksdag med inbjudna experter för den som vill fördjupa sina kunskaper. Under skördefesten 10-11 september erbjuds guidade turer. KARIN JOHANSSON


Behöver du ny flis- eller vedpanna, eller service av din oljepanna? Ring oss!

Textil i Bräcke

UTFÖRSÄLJNINGEN FORTSÄTTER

Guldläge Hos oss får Du alltid mycket för Ditt guld. Kom in och belåna eller värdera Ditt guld redan idag.

----

Alsens lantbruk 070-694 66 26 • Vi finns i Alsen

Skördefest i dagarna två! 10–11 sept kl 11–16

•Minimarknad • Minimarknad med lokala företagare

m iet

e d d e st

ora

0645-40140 • www.bymejeriet.se

Fyrhjulingar | Vagnar till ATV | Släpvagnar Mopeder | Elcyklar | Bilar m m

Sveriges största ATV-ATV märke!

Släp i lager

CFORCE 520 EPS Fr

Packbox på köpet!

från Unsinn, Lorries och FXR

Maskiner och redskap

Vid köp av den korta modellen

från Ariens, Echo, Bonnet, Weibang

FREDRIK HOLMBERG AB Långgatan 26 Föllinge • 0645-100 20

77.900:-

Gäller t.o.m. 30/9 2022.

Krokomsporten 13, Krokom 070-321 82 32, 0640-627 58 www.hmmotor.se

s

erna ak

•Vi • Vi höststädar ostlagren och lovar fina priser

er ej

m

PANTBANKEN ÖSTERSUND • FÄRJEMANSGATAN 19 063-51 06 06 • MÅN-TORS 10-16 (LUNCHSTÄNGT 13-14)

brunflovvs.se

Ring Alsab för analys och pris. Vi kör även grus i närområdet, sladdar vägar m. m.

Alltid fri värdering

Vi har även fina smycken i butiken till försäljning.

& PANNTEKNIK AB

Hö och halm?

m

Riksvägen 21 0702311878 Tisdag-fredag 10-17 from juli öppet även måndagar. Välkomna att fynda!

BRUNFLO VVS

Det li lla

framtill 28:de september då butiken upphör! Kom och fynda!!! Öppet måndag-fredag 10-17

VVS: Henry Ivarsson 070-636 94 00 Värmeanläggningar: Tomas Adolfsson 073-060 60 01


32

Nr 8 2022

Jord, skog och jakt

Vapen och ljuddämpare sålde bra Många besökare kom till jaktmässan i Hammarstrand för inköp av diverse saker inför den kommande jaktsäsongen. Där fanns ammunition, vapen, jaktkläder och en massa annat tillbehör som en jägare behöver. Vapen fanns det lite överallt på mässan och mässutställaren Mattias Björk representerade två olika märken med vapen. De flesta vapnen var försedda med ljuddämpare vilket tydligen är på modet numera, varför är det så Mattias? – Ja det är väldigt populärt numera med det nya reglementet som kom nu i somras och är som sagt väldigt populärt på alla kulvapen mer eller mindre. Nytt reglemente sedan i somras säger du, vad innebär det? – Tidigare var det samma reglemente som att köpa vapen med licensansökningar både hit och dit, men nu har dom slopat licenser så nu kan du köpa ljuddäm-

pare direkt över disk. Du köper licens för vapnet och sedan kan du handla dämpare. Mattias var riktigt nöjd med affärerna. – Ja, en mycket bra första dag med mycket folk, och nu på eftermiddagen kommer väl en andra våg av folk när många slutar sitt arbete berättade Mattias Björk. Regn satte tyvärr stopp för permobjörnen, som inte fungerar vid blött väder. Permobjörnen är en uppstoppad björn på ett hjulunderrede. Den norske rutinerade björnjägaren Martin Brenne skulle haft bedömning med de hundar som var förbokade. Nu får man se om ett möte kan bli av vid ett annat tillfälle, berättade Niklas vid PN Jakt som arrangerade mässan. LENNART HOBRING

Vapenhandlaren Mattias Björk var nöjd med mässan.

Älgar köpes! Hjärta, lunga, lever, mjälte, huvud och båda njurarna medtages. Köper även björn, ren, hjort, rådjur, älg- och nöthudar.

OBS! Söker ombud för hudar. SWEDISH WILD MEAT AB För övrig info ring Nagasjökälen: 070-288 14 40

Louise är med och delar på 1 miljard Grattis Louise!

Som medlem och delägare i Norra Skog är du, tillsammans med föreningens 27 000 övriga medlemmar, med och delar på en rekordstor vinstdelning.

Vi berättar mer på webben: norraskog.se/vinstdelning


Vi kör trafiksäkert, klimatsmart och tar ansvar Vårt åkeri arbetar med uppdrag åt bland annat Reaxcer, SCA och Persson Invest Skog AB och Loadex. Det rör sig framförallt om timmertransporter, grus- och anläggningsarbeten samt snöröjning och halkbekämpning (vintervägunderhåll).

FJÄLS Åkeri & Bygg AB, Besöksadress: Sörevägen 9, 836 31 LIT, www.fjals.se

Renoverar: Dieselpumpar God Jul ochoch spridare Bygger även om pumpar för högre effekt

Gott Nytt År önskar Kamremsbyten med mera….

Erfarenhet sen 1968

G s

Dieselservice

Fugelsta / Östersund 070-690 46 46

Nedslag på din avloppsbrunn?

Har kommunen underkänt din avloppsbrunn eller infiltration? Vi kan hjälpa dig med en ny. Är det berg eller sten i vägen kan vi hantera dessa, även i närheten av känsliga ledningar och grunder. Entreprenören är godkänd av bl a Bergs kommun.

Lada/Hus som behöver rivas? Hör av dig!

Ring 070-629 02 04

Vi gör din vardag enklare! VI HJÄLPER BÅDE FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER. KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER OM VÅRA TJÄNSTER.

jamtland@veterankraft.se | tel: 063-88 00 300

Vi utför

rensning, spolning och filmning av vatten och avlopp

Njut av av tunnbröd tunnbröd Njut till höstens höstens till höjdpunkter höjdpunkter Trevlig höst!

Industrivägen 5, Svenstavik • 0687-105 00

Kvalitetsprodukter till rätt pris! Vi tillverkar bandsågblad för alla dina behov. Stort sortiment av klingor, hålsågar, tigersågblad m m. Se vårt stora utbud i webbshopen!

Östersundsv 28 Lit • 063-12 70 90 • ehandel.kapab.se • klingor@kapab.se

070-237 70 70 0644-103 05 • www.tunnbrod.com

Vi utför hyvlingar timmertransport grustransport och grävningar

Robert 070-2666697 Christer 070-3566699


34

Nr 8 2022

Tävling Hitta vilka annonser i tidningen dessa klipp kommer ifrån och du kan vinna:

Namn: Adress: Telefon:

1:a pris. Ostpåse Skärvångens mejeri, värde 400 2:a pris. Presentkort ICA 300 kr 3:e pris. Två trisslotter

Senast 12 september vill vi ha svaren

Slangtillverkning och hydraulik för

Skriv företagens namn/sidnr i tidningen på talongen och skicka den till: TÄVLING (Viktigt att bidragen märks med TÄVLING) Jämtlands Gratistidning Odensalagatan 39 kv 831 54 Östersund

• • • •

Företag 1 finns på sidan:

Företag 2 finns på sidan:

Lantbruk Skogsbruk Entreprenad Industri

Den skör nu komm Företag 3 finns på sidan:

Vi hjälper dig med avverknin med föryngringsgaranti. För skog och skogsä

Läs mer på sca.com/sko kontakta din lokala virk

Louise är med och

Eller skriv ner i ett mail och skicka till: tavling@jamtlandsgratistidning.se. delar på 1 miljard Grattis Louise!

Som medlem och delägare i Norra Skog är du, tillsammans med föreningens 27 000 övriga medlemmar, med och delar på en rekordstor vinstdelning.

VINNARE I NR.6-7

Företag 5 finns på sidan:

Företag 6 finns på sidan:

Vi berättar mer på webben: norraskog.se/vinstdelning

1:A Pris. Ostpåse Skärvångens Mejeri Värde 400 kr Irene Holgersson, Brunflo 2:a Pris. presentkort ICA, värde 300 kr Maide Mårtensson, Mattmar 3: Pris. 2 Trisslotter Anders Rosenqvist, Solna

Företag 4 finns på sidan:

Älgar kö Vi kan och vi tror på vårt Jämtland Köper även björn, ren, hjort,

Arxus Pioneer

Företag 7 finns på sidan:

Företag 8 finns på sidan:

Delar av vårt sortiment/våra tjänster: • Hydraulik • Hydraulslang • Hydraulservice • Snabbkopplingar

Hjärta, lunga, lev huvud och båda n medtages. Företag 9 finns på sidan:

• Hydraulpumpar • Elverk/generatorer • Kompressorer • Högtryckstvättar

nöthudar.

• Markvibratorer • Pneumatik Ludvig & Co är Jämtland och Härjedalens största förmedlare av skogs- och jordbruksfastigheter. • Slangvindor Vi hjälper dig också med deklaration, värdering, • Billyftar

795 kr

OBS! Söker o för hudar.

generationsskifte och skogsekonomisk rådgivning.

Du vill väl synas SWEDISH WILD i länets största lokaltidning? Östersund Östersund063-15 063-1571 7122 66

Jakt-/friluftsställ ÅSARNAStrömsund Strömsund063-15 063-1571 71 60 60 0680-71 41 45 Vindtät, 10000 vattenpelare, tejpade sömmar, Sveg Sveg 0680-71 41 47 45 Hede 0680 71 41 vattentäta dragkedjor, andningsfunktion. Hede 0680 71 41 47

Odenskogsvägen Tema: Hus&Hem, Förnybar energi9 Östersund www.hillmo.se

ludvig.se

070-267 05 53 • info@hillmo.se

FÖLJ OSS PÅ

För övrig info ring Nagasjökälen:

asarnaskicenter

asarnaskicenter asarnaskicenter-outlet

Hösten är i antågande och vi börjar förbereda oss för mer inomhusaktiviteter. Under temat ”Hus&Hem” kan du berätta om Jämtlands Öppet 8-20 • Tel 0687-302 30 • bokning@asarnaskicenter.se dina erbjudanden och tjänster. • asarnaskicenter.se gratisti dn

Tema: Jakt, jord och skog

Nr 8 2020

ing BESÖK VÅR WEBSHOP: shop.asarnaskicenter.seÅsbacksvägen 6 • 063-10 48 60 I det här numret fokuserar vi också på det högaktuella ämnet ”Förnybar energi”.

Boka din annons senast fredag 16 september Utgivning onsdag 28 september a och28 Skiftesvägen 5 K, Östersund •Stin 063-10 Rog00 er satsar på gården Mån-fre 10.00-18.00 • Lörd och sönd stängt www.interjakt.com

sid 16

sid 6 Kom nära naturen Gallring sid 14 och sid 24 Slyröjning och i en kajak Bölebor specialsortiment nyodlin g i Nyby en ny brobyggde sid 4

ANNONSÖRER, HÄR NÅR

ERA ANNONSER LÄNETS

HUSHÅLL

Vi hjälper dig med din marknadsföring! Adrian Persson 070-650 26 10 adrian@pobeda.se

Haldo Aronsson 073-091 42 74 haldo@jamtlandstidning.se

Tony Helmersson 073-024 68 08 tony@pobeda.se

Roger Söderberg 070-321 82 90 roger@jamtlandstidning.se

jamtlandsgratistidning.se


Ett naturligt alternativ för Även t människor och djur el.rådg ivnin g

Tavla stulen!

Målad av prins Sigvard Bernadotte

Homeopati Ögondiagnostik Hårmineralanalys

063-51 55 20 • www.ancis.se

Motiv: Regnskog Har du sett den någonstans? Ring 070-869 83 22

HOMEOPATI

Grilltider

88 85

Vi har många goda produkter för en lyckad grillkväll Kryddad karré | Alspånsrökta grillskivor av karré | Grillkorv | Tjock Grillkorv Jalapeñogrillare | Bratwurstgrillare | Chorizogrillare | Ost & Bacongrillare

år

1934 - 2022

Närproducerat | Hög kvalitet | Alspånsrökta produkter | Svenskt nöt- & griskött Inga stabiliseringsmedel | Inga smakförstärkare | Inga rest- biprodukter

1934- 2019

15% rabatt

Nyttja

ROT-

på takpappsläggning

avdraget!

på villa/garage/förråd vid beställning 30/8-28/9.

Näldens Bygg & Isolering www.naldensbygg. se Lars Persson 070-298 02 12

Länets lokalaste tidning 70 kr/mån! med autogiro

Torsdagar i brevlådan och tisdagar digitalt! Papperstidning + e-tidning 850 kr/helår

500 kr/halvår

Freepik.com

70 kr/mån Löpande pren. med autogiro.

macrovector:

Enbart digitalt: E-tidning + nyhetssajt 550 kr/helår

Prova på 3 mån 99 kr

Prova på tre månader digitalt: E-tidning + nyhetssajt 99 kr

Skicka portofritt!

Fyll i talongen, klipp ur och lägg i kuvert och adressera till: Jämtlands Tidning, Svarspost 20660362, 831 20 Östersund. Eller skicka e-post direkt till prenumeration@jamtlandstidning.se

Namn*

1

nummer och Nyårs Stort Jul- r alla en God Jul Vi önska Nytt År 7 januari. och ett Gott i brevlådan den

NYHETER

ktioner Nya restrikrisen förvärrar rna för kroga

NYHETER

Adress*

Jämtlan Tidningen

är politiskt

obunden

men engagerad

i länets

!

utveckling

kommer

NING

ERPRIS

22 DECEMBER

25 kr

NYHETER

NYHETER

Kulturskolan fortsätter i Strömsund

NYHETER

g ds Tidnin Nästa tidning

v. 52

A-POSTTID

2020 LÖSNUMM

Han vill bygga buddistiskt n tempel i Bispgårde

Tidningen är politiskt

obunden men engagerad

i länets utveckling!

5 NOVEMBER 2020

LÖSNUMMERPRIS

NYHETER

NYHETER

300 miljoner extra till vägar - länet fick 8 miljoner

i vägg

Hemlig motta i Östersund gning till pappe ger vård rslösa

1

25 kr

v. 45

A-POSTTIDNING

Tidningen är politiskt

obunden men engagerad

i länets utveckling!

3 SEPTEMBER 2020

LÖSNUMMERPRIS

Tidningen

15 kr

A-POSTTIDNING

v. 36

är politiskt

obunden

men engagerad

i länets

utveckling!

NYHETER

Husbilsäga i campingföre struntar vid Storsj rbud ön

jul orlunda

En ann 463236

R BEG SONBILA NYA OCHORT-PER HELMINA TRANSP UND-VIL r Utkomme STRÖMS

Länets

ltidning.

enda loka

Transparens imun Krokoms kom

Fd elever missnöjda med SFI i Krokom Nu renoveras

sid 12

tisdag och

sid 6 och 16-17

torsdag. 463236 1 955664

NYA OCH BEG SONBILAR TRANSPORT-PER HELMINA STRÖMSUND-VIL

955664 463236

Födelsedag* (År, mån, dag) Tel* E-post

jamtlandstidning.se

NYA OCH BEG TRANSPORT-PERS STRÖMSUND-VIL ONBILAR HELMINA

i länets utveckling!

20 AUGUSTI 2020

LÖSNUMMERPRIS

15 kr

A-POSTTIDNING

Vindkraftprotester i Backe/Rossön

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

15 kr

A-POSTTID NING

17 SEPTEMBER 2020 LÖSNUMMERPRIS 15 kr

WWF säljer skogsmark i länet för stöd till rovdjur

Ilskna turis ter svär över Fäbodväg en

sid 3

Jämtland förlorar tillväxtstöd

sid 3

n.

463236

NYA OCH BEG TRAN SPO STRÖMS RT-PERS UND-VILH ONBILAR ELMINA enda

lokaltidn

ing. Utko

1 955664 463236

sid 30

alen

NYA OCH BEG TRANSPORT-PER STRÖMSUND-VIL SONBILAR HELMINA

Länets enda lokaltidn

sid 4

ing. Utkommer

mmer tisda

tisdag och torsdag.

Nu skördar äppelodlarna i östra Härjedalen För sju år sedan planterade vi drygt 40 äppelsorter, berättar Sara Wallin. Nu skördar hon och Mikael bokstavligen frukterna. Det är inte bara äppleträd utan vi har även några päronträd, ett par plommonträd, lite körsbär och några björnbärsbuskar. sid 4

1 955664 463236

NYA OCH BEG TRANSPORT-PERSONBILAR STRÖMSUND-VILHELMINA

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

g och torsd

ag.

sid 5

Rekordmånga sid 3 besökare vid Dammåns fisktrappa under sommaren sid 8

i skogen i Härjed

järnvägsvagnar sid På står tillsynes övergivna 5 ett stickspår står ett stort antal mellan Ytterhogdal buskar och träd godsvagnar står och Överhogdal. börjat ta över mer eller mindre området. bortglömda. Sakta men säkert har

Ett hundratal I snitt plockar thailändsk de 70-80 a bärplockare har kommit kilo blåbär till Bispgårde om dagen.

Länets

v. 38

sid 3 Boende i Undersåker kräver bättre bro

Sjuksköterskeuppror på sjukhuset

sid 3

Kokosboll fabriken snystartar Arvesund i

Huså herrg renoveras ård mycket att göraSpöktågen Över hundra

Nu ha bärplocr thailändska karna ko mmit

1 955664

A-POSTTIDNING

v. 32

sid 7

sid 26

1

NYHETER

v. 34

2020 LÖSNUMM

sid 4

Bin och bakning är vardagen för Mikael och Sara med bilarna på 45:an Wallin. I det röda honungsproduktion susandes förbi, har de inrett lilla huset mitt i Ytterhogdal, en bageridel, en microbutik och ett rum avsett för

1

obunden men engagerad

sid 3

Ny klimatsm konferens- art anläggning i Gåxsjö

sid 2

Bin och baknin Mikael och Sarag vardag för i Ytterhogdal

för tomten

Varje 30 års jubileum. till rar han att dela ut paket o. I år fi för från Brunfl med skägg är Thomas tomteluva e tomtar päls och en fars mest uppbokad i alla åldrar. mormors sfulla barn En av länetshan på sig sin tar förväntan julafton glada och ett hundratal

Satsning på luftburet bredband i Ragunda

sid 2

1 NYHETER

Unga ingenjörer lockades till länet av Jämtland Calling

1

Tidningen är politiskt

ERPRIS

18-åriga Ellinor misstänkt för brott - bar polismössa på Halloween

NYHETER

Myhrbodarna fick högsta betyg av Rättviks kommun

Jämtlands Tidnin g Jämtlands Tidning ds Tidni ng 6 AUGUSTI

sid 2

Justitie- har ministern er på inga plan i länet fängelse kring Protesterrsiellt kontrove från remissvarmun Åre Kom s Strömsund e skolor bättr

1 955664

* Obligatoriska uppgifter. Samtliga priser inkl 6% moms.

Föräldrar kritiserar nytt förslag till skolskjutsar i Åre

NYHETER

Mat med taxi till förskola i tre år skolköket låg vägg

g Jämtlands Tidnin Jämtlands Tidning Jämtlan

sid 2

Postadress*

300 kr/halvår


VI LÖSER DINA IT-PROBLEM

Hemservice

HEMMA HOS DIG! RUT-avdrag Halva priset på arbetskostnaden hemma hos dig!

fr. 499 kr

Fast pris på några av våra mest populära tjänster! Årlig datorservice • • • • •

Genomgång av dator så komponenter är hela och mår bra Fysisk rengöring av datorn på insidan, avlägsnande av damm Rensning av s.k bloatware samt onödiga program Virussökning av datorn Uppdatering av operativsystem

Pris: 999 kr efter RUT-avdrag

Skrivarinstallation • • • •

Uppackning Anslutning USB / WiFi Konfiguration upp till 3 enheter Återtag gamla skrivare, vi ser till att den återvinns korrekt

Pris: 599 kr efter RUT-avdrag

Klar för start på plats • • • • •

Grundinstallation av dator på plats Uppdatering av operativsystem Skapande av upp till 2 användarprofiler Anslutning till nätverk, befintligt bredband och skrivare Installation av medköpt programvara

Pris: 999 kr efter RUT-avdrag

Router Installation • • • •

Inkoppling router till befintlig uttag Konfigurering router / trådlöst nät Anslutning av upp till 3 enheter Montering av router om möjligt

PSST!

VI HAR ETT BRETT SORTIMENT AV NÄTVERKSPR ODUKTER

www.alina.se

Pris: 599 kr efter RUT-avdrag

Fler tjänster hittar du på www.alina.se/hemservice Rabattsatser gäller endast lagerförda varor. Vi reserverar oss för pris- & produktförändringar samt tryckfel. Erbjudanden gäller endast t.o.m. 2022-09-15 med reservation för slutförsäljning.

Storgatan 32

Vardag:

9 – 18

 063 - 13 00 01

Lördag: 10 – 15

 ostersund@alina.se

Söndag: Stängt

www.alina.se/hemservice