Page 1

Prijsvraag vervangende nieuwbouw De Pellenhof Borne JagerJanssen architecten BNA


Prijsvraag vervangende nieuwbouw De Pellenhof Borne

analyse


analyse

situering

Almelo

Hoofdplaats

Borne

Provincie

Overijssel

Coördinaten

52° 18’ NB 6° 45’ OL

Algemeen Oppervlakte

26,15 km²

- land

26,00 km²

- water

0,15 km²

Inwoners 31.05.09 21.293 (819/km²)

Zenderen

Kernen

Hertme, Zenderen

Naam inwoners

Bornenaren

Bijnaam

Melbuuln

Hertme

Borne Hengelo

© 2009 JagerJanssen architecten BNA


analyse

Borne

Oud Borne

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


analyse

de locatie | huidig - Oud Borne 8

Oude Kerkstraat

- Beschermd dorpsgezicht 27

6

19 16 7

5

9

waterput

11

15

4

Potkampstraat

8

10

33

Ha

ro mb

s ick

tra

at

de oude kerk

13

18

Wa te

7

rtor ens

17

9

traa

t

37 16

11

De Pellenhof

Kerk 9

10

18 woningen 35

ke

rd i

jk

7

5

En

ne

33 Pellenhof

12

1

39

34 31

3 1 11 4 5 2

6

aat A. ten Catestr

4

32

4 8

10

5

30

27

Pietmanskolkstraat

28 140

138

7

9

9

23

26

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


analyse

de locatie | huidig Oude Kerkstraat

8

27

6

19

18 woningen bruto oppervlakte 922 m2 bruto inhoud 3700 m3

7

5

16

9

33

11

15

4

Potkampstraat

8

Ha

ro mb

s ick

tra

at

18

Wa te

7

rtor ens

17

10

9

traa

t

13 37 16 11 10 Kerk 9 35 7

5

rd i ke ne

33

En

Pellenhof

jk

ca. 40m 12

1

39

34 31

3 1 11 4 5 2

6

per woning bruto oppervlakte 51 m2 bruto inhoud 206 m3 aat A. ten Catestr

4

4

8

32

10

5

30

27

Pietmanskolkstraat

28 140

138

7

9

9

23

26

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


analyse

de locatie | eigendom - kadastrale gegevens 8

Oude Kerkstraat

- Woonbeheer: 1889 m2 - PM: wellicht grondruil bij afwijken van vigerend bestemmingsplan

27

6

19 16 7

5

9 33 11

15

4

Potkampstraat

8

Ha

ro mb

s ick

tra

18

at

Wa te

7

rtor ens

17

10

9

traa

t

13 37 16

515 m2

11

10 Kerk

2296 m2

9

35

Particulier bezit ke

rd i

jk

7

5

12

En

ne

33 Pellenhof

Aannemersbedrijf Morselt

1

39

3

34 31

420 m2

1

Woonbeheer Borne

954 m

2

4

11

Gemeente Borne

5 2

6

aat A. ten Catestr

4

32

4 8

10

5

30

27

Pietmanskolkstraat

28 140

138

7

9

9

23

26

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


analyse

wellicht toekomstige ontwikkelingen

de opgave

Oude Kerkstraat

8

27

6

19 16 7

5

9 33 11

15

4

Potkampstraat

8

10

Ha

m

k oic br

str

aa

t

12 tot 14 seniorenwoningen waarvan 1 DoV woning Wa te

rtor ens

traa

7 9

t

13 37 11

2 ruimten met functie in de ambachtelijke sfeer 10

Kerk 9

35

ke

rd i

jk

7

En

ne

33 Pellenhof 5

39

34 31

3 1

5 2

6

aat A. ten Catestr

4

32

4 8

10

30

27

Pietmanskolkstraat

28 140

138

7

9

9

23

26

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


analyse

Dorsetplein

Haven

historische context

Koppelbrink

- Het is bijzonder dat het historische stratenpatroon nog vrijwel intact is

8

- Doorgaande groene ruimte

27

- Bornse Beek

Meijershof

6 19 16 7

5

waterput

9

11

15

8

10

33

4

13 37 11

Kerk 9 7

5

39 31

3 1

5 2

4

7

9

Bornse Beek tot 1938

9

De Horst Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


analyse

concept BRO - pleinvorming rond kerk 8

- voortzetten bestaande groene wig - gebouwen in openbaar toegankelijke ruimte

27

- alzijdig gebouw aan de Ennekerdijk, bestaande uit meerdere massa’s

6 19 16 7

5

9 33 11

15

8

10

4

13 37 11

Kerk 9 7

5

39 31

3 1

5 2

4

7

9

9

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


analyse

visie op concept BRO - pleinvorming rond kerk 8

> lijkt ons een goed idee - voortzetten bestaande groene wig

27

> wordt in praktijk moeilijk vanwege de gewenste privacy

6 19

- gebouwen in openbaar toegankelijke ruimte

16

> net als nu: blokken in de openbare ruimte

7

5

9 33 11

15

8

10

- alzijdig gebouw aan de Brinkstraat, bestaande uit meerdere massa’s

4

> We vragen ons af wat de kwaliteit van het openbare gebied wordt, en we betreuren het dat het hof ‘verloren’ gaat. De bebouwing zoals aangegeven door BRO komt ons voorts ietwat fragmentarisch over.

13 37 11

Kerk 9 7

kwaliteit?

5

39 31

3 1

privacy! 5 2

4

7

9

9

© 2009 JagerJanssen architecten BNA


analyse

onze uitgangspunten - De stedenbouwkundige randvoorwaarden van BRO met opmerkingen zoals eerder verwoord.

8

27

- Aanvullen pleinwand > Zie figuur hiernaast: door de zwaartepunten van de pleinbepalende gevels te combineren in een vlak, en dit vlak vervolgens stapsgewijs te vergroten krijgen we een indicatie van een mogelijke pleinbegrenzing.

6 19 16 7

5

9 33 11

15

4

- Kerkplein in verbinding met collectief groen 8

10

Pellenhof 13

> aangegeven met de kleine blauwe pijl

37

- Bebouwingsvlak

11

> in grijs aangegeven globale bebouwingsvlak.

Kerk

- loop- en zichtas introduceren

9

> Zie de blauwe stippellijn in nevenstaand figuur

7

5

39 31

3 1

5 2

4

7

9

9

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


Prijsvraag vervangende nieuwbouw De Pellenhof Borne

ontwerp


ontwerp

in de context Inpassing - handhaven hof - pleinwand aanvullen - verbinding kerkplein en groen - geleed beeld bij de koppen - buitenkant hoger dan binnenkant

nieuwe brink

> aansluiting zoeken bij bouwhoogte van belendende, pleinwandbepalende gevels

pleinwand afmaken met gelede gevels; aansluiting bij bouwhoogten belendende panden

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

programma

11 seniorenwoningen 1 DoV woning 2 ruimten met functie in de ambachtelijke sfeer

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

hof en monument Behouden van het hof [binnenzijde] - semi besloten - openbaar toegankelijk - intieme sfeer - groene, stille kamer - kleinschalig

Toekomstig monument - geometrisch, ‘streng’ - ziet er stevig uit

gelede kop

- vaak van [natuur]steen of stuc [niet van hout]

‘monument’

- bevattelijk - afleesbaar als één ding

gelede kop hof

‘monument’ ‘monument’

© 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

impressie

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

impressie

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


4200

7800

8800

2800

24400

ontwerp

begane grond gebouw

14100

31100

33900

3200

13700

Als hoofdafmetingen van het gebouw zijn we uitgegaan van 48 × 48 meter.

43600

4400

schaal 1:200

© 2009 JagerJanssen architecten BNA


48000

ontwerp

14100

31425

33900

2875

13700

verdieping gebouw

43600

4400

schaal 1:200

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp 9

9

- In plaats van een terras hebben we aan de hof een doorgaande veranda ontworpen, zodat er een mate van collectiviteit kan ontstaan

B

A

verdieping

ruimte nr 01 02 03 04 05 06 07 08 09

verdieping

netto 34 m2 ex vide

2

woningtypes A / B

netto 34 m2 ex vide

1

5

2

1

3

naam entree master slaapkamer badkamer toilet buitenberging woonkamer keuken veranda multifunctionele ruimte

5

3

4

4 7

6 7

6

bg

netto 71 m

2

A

8

bg

8

netto 71 m

2

B

schaal 1:100

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp 9

9

woningtypes C / DoV

12

DoV

C

verdieping

ruimte nr 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

verdieping

netto 34 m2

2

11

netto 34 m2

1

5

5

1

3

naam entree master slaapkamer badkamer toilet buitenberging woonkamer keuken veranda multifunctionele ruimte bijkeuken secundaire badkamer logeerkamer parkeerplek

2

3

4

4 13

6

6

10 7

7

bg

netto 76 m

2

C

bg 8

netto 78 m

2

DoV

schaal 1:100 8 Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

doorsneden en gevels

oostgevel

noordgevel

hofgevel

schaal 1:200

zuidgevel Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

impressie

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

impressie

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

in de situatie openbare ruimte - het hof wordt afleesbaar als aparte kamer en krijgt hierdoor haar beslotenheid - de veranda’s zijn ontworpen als doorgaande terrassen - om de waterput tot zijn recht te laten komen hebben we die een prominente plek in het hof toebedacht

schaal 1:200

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

impressie

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

impressie

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

materialisering - de materialisering in het hof is menselijk, intiem: gebruik van hout en glas - de materialisering van de buitenzijde is baksteen [‘toekomstig monument’] met een strenge geleding van de gevel.

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

cijfers Huidige bebouwing Pellenhof

Plan JagerJanssen

18 woningen

11 seniorenwoningen, 1 DoV woning en 2 ruimten met functie in de ambachtelijke sfeer

922 m2 footprint 3700 m3 bruto inhoud [volume]

1183 m2 footprint

Bij extra isoleren huidig:

5160 m3 bruto inhoud [volume] [ex veranda/ doorloop]

Uitgaan van 200mm rondom

Met 7,5 m2 extra berging in huidig:

Uitgaan van een prijs van ca â‚Ź726 /m2 BVO moeten we rekening houden met een prijs van ca. (1183 + 1183) * 726 = 1.717.716,--

Uitgaan van minimaal 2300mm hoog

[bouwkosten-online.nl]

310m meer inhoud [volume]

Hierbij moet worden aangetekend dat we de verdieping voor de volle 1183 m2 hebben meegerekend, en de veranda buiten beschouwing hebben gelaten.

546 m3 meer inhoud [volume]

3

wonen in een monument... ook na 2040!

Met een trap naar boven in huidig: 379 m3 meer inhoud

Met deze ingrepen zou de huidige bebouwing een inhoud hebben van 4935 m3 De woningen blijven echter net zo klein, de bovenverdieping kan nog steeds nauwelijks worden benut.

In het plan zit een zekere overmaat, zodat andere functies t.z.t. gemakkelijk kunnen worden ingepast, flexibel, dus duurzaam. De woningen zijn door hun indeling levensloopgeschikt. 25000

20000

15000

10000

5000

0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 65 jaar of ouder 20 tot 65 0 tot 20

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


ontwerp

impressie

Š 2009 JagerJanssen architecten BNA


the end JagerJanssen architecten BNA Vijverhofstraat 90 3032 SN ROTTERDAM 010 750 79 59 info@jagerjanssen.nl www.jagerjanssen.nl

2009333 Pellenhof Borne  

Besloten prijsvraag voor de herontwikkeling van de Pellenhof.