Page 1

1/2017

Reportasje: Darya Bassari

Reportasje: Velkommen til oss!

Gavekampanje! Se baksiden


Innhold

Leder | Godt nytt år! Når dette leses er vi alle i gang på nyåret, og striskjorter og havrelefser har nok en gang avløst julematen. Etter en hektisk innspurt på 2016 har vi alle forhåpentligvis hatt en fredelig og rolig feiring med familie og venner. 2016 ble et godt år for Jacobsen Dental AS, og vi passerte for første gang 200 millioner kroner i omsetning i desember, dette takket være dyktige medarbeidere, førsteklasses produkter og, ikke minst, alle våre gode kunder som tydeligvis setter pris på den service vi tilbyr. Vi markerer starten på det nye året med trykksaken du nå holder i hånden, full av gode tilbud på utstyr og forbruksvarer. Les, løp og kjøp! Også i dette nummer har vår journalist vært på besøk hos en av våre kunder, så bli med oss til tannlege Darya Bassari i Kirkeveien i Oslo. Vi har også gitt vårt showrom en solid oppgradering, og vi presenterer både utstyret og de respektive produktansvarlige i magasinet.Ta kontakt med oss og avtal tid for en kopp kaffe og en hyggelig prat om utstyr. Vi ser fram til et godt og framgangsrikt 2017.

Null Hull utgis av Jacobsen Dental AS Adm. dir: Bjørn Myhre Besøksadresse Jacobsen Dental AS, Alfaset 1. Industriv. 4, Oslo Postadresse Jacobsen Dental AS, Pb. 97 Alnabru, 0614 Oslo E-post firmapost@jacobsen-dental.no Web www.jacobsen-dental.no Telefon/faks Oslo T 22 79 20 20 F 22 79 20 21 Bergen T 22 79 20 20 F 22 79 20 71 Trykk Nr1trykk Grefslie Forsidebilde Thinkstock Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer og skrivefeil. Alle priser er inklusive mva.

1

24

Adm. dir. Bjørn Myhre

Ø M E R KE T ILJ

Trykkeri

75

M

8

Håndtering av amalgamholdig avfall

6

Liten klinikk – store ambisjoner

12-14

Velkommen til oss!

18-21

“Style Italiano” - en kasusbeskrivelse

29

Klinikkprosjektering

4

Cad/Cam

5, 16-17

Vela

7

Sterilen

8-9

Røntgen

10-11, 25, 26

DNB

14

Uniter

15, 22-23, 28

Roterende instrumenter

24

Sirona LEDview Plus

27 30-43

Forbruksvarer

Nytt om navn:

Se våre gode tilbud på forbruksvarer

Vi styrker vår serviceavdeling fra nyttår med Christoffer Skaar. Christoffer er 26 år, bor i Oslo og har tross sin unge alder allerede lang erfaring innen dentalbransjen; sist fra Unident hvor han har jobbet mye med digitale løsninger, OPG/ CBCT og XO uniter. Vi ønsker Christoffer velkommen til oss.

side 2 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

s. 12-14

s. 18-21

s. 30-43

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 3


Jacobsen Dental AS

prosjekterer din klinikk Slipp å benytte tid og ressurser på planlegging

Optimaliser arbeidsflyten på klinikken

SINTRING & GLANSING ZIRCONIA PÅ ETT BESØK MED CEREC SPEEDFIRE

Prosjektering utført etter byggetekniske forskrifter

R IKATkOerer D N I TUS indi

TA er LEDkSjellige fargosessen Fors sen på pr statu

LOGnI gO N K STE intri

s N KSJO r kort INDUmenlignba er sam tid. inutt U enne 15 m og br gstid 10n Sintri

Hvert år har vi prosjekteringsansvar for mellom 75 og 100 nye rom og klinikker. Jacobsen Dental AS har mer enn 40 års erfaring på dette feltet. Trenger du hjelp med oppstart eller ombygning av din klinikk, har vi kompetansen. Du vil få store fordeler ved å kontakte oss i forbindelse med nyetablering eller renovering av din klinikk.

TO

B U C H-

NIN ETJE g

tjenin

iv be Intuit

G

K TVER T E N ENT nder

LIG n se endig INTELC-softwareed all nødv CERE llingen m vnen o besti asjon til m r o f in

er MER single kron M A K til 3 bro Plass n 3-ledds e eller

Ta kontakt med Stein Arild på 22792060 eller sam@jacobsen-dental.no for mer informasjon eller for å avtale en befaring.

side 4 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 5


Vår bestselger! Vela Samba 400 sadelstol.

Nye prosedyrer og rutiner for

Håndtering av amalgamholdig avfall Vi endrer våre prosedyrer for håndtering av amalgamholdig avfall. Tidligere har service teknikeren tatt med amalgamholdig avfall fra tannklinikken, tilbake til vårt lager for videre håndtering. Dette arbeidet har medført at Jacobsen Dental AS har måtte inneha konsesjon for håndtering og mellomlagring av spesialavfall. Krav om ADR kurs for våre ansatte, samt strenge krav om oppbevaring av avfallet som har gitt vår organisasjon store kostnader og mange utfordringer. I forbindelse med nye retningslinjer for innrapportering av amalgamholdig avfall, som etter 1 Mai 2016 skal forgå elektronisk via avfallsdeklarering. no har vi besluttet å benytte eksternt firma for å løse disse oppgavene for oss. DMT avfall AS har vært vår samarbeidspartner siden 1995 på håndtering av amalgamholdig avfall. De har spesialkompetanse på dette område og innehar alle konsesjoner for mottak og håndtering av denne type avfall.Vi har i dag løsninger som gjør at vårt service ledd ikke blir et mellomledd mellom avfallsprodusent (tannklinikken) og mottak for spesialavfall. Dermed unngår vi forhøyelse av dine kostnader som avfallsprodusent og vi unngår at vårt service personell risikerer å bryte lovverket som omhandler utslipp og håndtering av amalgamholdig avfall. Lovverket som omhandler amalgamholdig avfall og utslipp av amalgamholdig avfallsvann er uendret, men det er strengere håndheving av reglene for en rekke fraksjoner av avfall som oppstår ved drift for tannklinikken. Dette dreier seg om restavfall som blir liggende i komponenter i uniten og rutiner for daglig rensing av siler i uniten. Vi som servicedepot må følge regelverket som er gjeldende for denne type spesialavfall. Dvs. veilede våre kunder til riktig løsninger og gode rutiner for håndtering av amalgamholdig avfall. Vi kan risikere å havne i situasjoner der våre service teknikere blir miljøsyndere fordi tannklinikken ikke har rutiner for oppsamling og riktig håndtering av spesialavfallet. Det er tannklinikkens ansvar å sørge for at lovverket følges og at avfallet er sporbart for kontrollmyndighetene. side 6 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

Tannklinikken må selv ha rutiner og prosedyrer for følgende oppgaver: •

Innlevering av amalgamutskiller.

Innlevering av kasserte komponenter fra unit og kasserte slanger som inneholder amalgamholdig restavfall. (Når disse komponenter er fjernet, kan resten av uniten innleveres som E-avfall).

Innlevering av kasserte vakuumsugeanlegg som inneholder amalgamholdig restavfall.

løsning for amalgamavfall som oppstår ved akutt driftsstans eller rensing av komponenter ved årlig service (f.eks. vaskavskiller)

Løsning og prosedyrer for daglig rensing av siler fra unit (f.eks. vaskavskiller)

Ved nedleggelse av tannklinikker skal rørsystemer for vakuumanlegg saneres og spyles, dokumentasjon på innlevert amalgamholdig avløpsvann til godkjent mottak kreves.

Vela Samba 400 gir meget bra ergonomi og adkomst til pasient.

Kr. 5 825 inkl.mva. Kan også leveres med fotbetjent høyderegulering.

Jacobsen Dental AS kan veilede og bistå med utforming av prosedyrer for alle disse problemstillinger. Vi vil også kunne utføre demontering av komponenter fra kasserte uniter og vakuumsugeanlegg som skal innleveres til godkjent mottak for spesialavfall. Vår bedrift innehar Miljøfyrtårn merking og som en del av denne innebærer det at våre service teknikere skal følge de lover og retningslinjer som gjelder amalgamholdig avfall. Vår service organisasjon er kurset og kompetente til å bistå våre kunder med å finne godkjente løsninger for deres tannklinikk. Vi anbefaler også at tannklinikken tar kontakt med vår samarbeidspartner DMT avfall AS hvis det er behov for veiledning i forbindelse med innrapportering av amalgamholdig avfall til avfallsdeklarering.no. Det finnes også gode veiledninger for dette på deres hjemmeside www.dmtavfall.no

www.vela-medical.com


DAC UNIVERSAL ADVANCED

DET SISTE INNEN STERILISERING

6 INSTRUMENTER PÅ 16 MINUTTER! DAC kombiautoklav inkludert magasin med 6 valgfrie adaptere og Nitradem vannrenser • Rengjør, smører og autoklaverer. • Forlenger levetiden for turbiner, hånd- og vinkelstykker! • Mindre manuell håndtering! For mer informasjon, kontakt Anita på telefon 22 79 20 20

Hva er hemmeligheten? |x/à|n+ |y/b|n = 1 Se filmen! http://youtu.be/6U6rBY9_JDM

INSTRUMENTBEHANDLING MED

DEN NYE GENERASJON PG 8581

Bedre effektivitet, bedre sikkerhet, bedre komfort GETINGE QUADRO AVANTI AUTOKLAV Getinge har nå produsert markedets mest produktive bordautoklav ved hjelp av banebrytende ideer og teknikk. Det superelliptiske kammeret kombinerer den opplevde romsligheten ved et rundt kammer med kapasiteten til et kvadratisk kammer. Til tross for økt produktivitet har vi redusert både yttermål og vekt, sammenliknet med K-serien. En normal B-prosess med last på ca. 2,5 kg kjøres på 24 minutter inklusive tørketid!

Type: B-autoklav (EN 13060) Kammervolum: 18 l = 5 kassetter m/lokk eller 8 brett u/lokk Programtider: Fra ca 15 min Kapasitet: 16 brett u/lokk pr. time (standard B-program 24 min) Yttermål ca (H x B x D): 475 x 455x 570 mm Vekt ca: 53 kg

side 8 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

Takket være fremragende rengjøringsresultater og korte programtider overbeviser Miele termo-desinfektorer. Den nye generasjonen innfrir de strengeste krav til både hygiene og sikkerhet under klargjøringen. Effektiv vasketeknikk takket være den hastighetsvariable pumpen og et optimalt kurvsystem for klargjøring av håndog vinkelstykker.

Integrerte og ekstremt lett tilgjengelige vanntanker med nivåkontroll og vannkvalitetsensor. Enveis vannsystem med mulighet for direkte tilkobling til vann og avløp.

Redusert ressursbruk takket være bruk av skreddersydde programmer og tørkefunksjonen EcoDry.

Prosesslagring via USB, printer eller via LAN/ethernet til lokal PC.

Høy prosessikkerhet takket være omfattende overvåkingsfunksjoner som er standard.

Hygienisk, tydelig og intuitivt touch-display i farger. Kort oppvarmingstid, energisparefunksjon og lavere vekt gir lavere energiforbruk og derved mindre miljøbelastning.

For mer informasjon, kontakt Anita på telefon 22 79 20 20 Fordeler som betaler seg

For mer informasjon, kontakt Anita på telefon 22 79 20 20 NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 9


Orthophos SL

ORTHOPHOS SL – Sharp layer Har du ergret deg over at det er umulig å diagnostisere noe som helst i fronten på et OPG?

-når detaljene teller

Har pasienten stått feilposisjonert, slik at du måtte ta undersøkelsen på nytt? Er det overlappinger i premolarområdet, slik at du egentlig ikke ser noe der heller? • På Orthophos SL er alltid tannrekken i fokus – Også i fronten! • Feilposisjoneringer kan rettes i ettertid – UTEN å ta undersøkelsen på nytt! • Kjevefasong kan endres i ettertid – Aldri mer overlappinger! Orthophos SL står klar for deg i vårt nye showrom – Ta kontakt i dag for en avtale om visning og en hyggelig røntgenprat. Ring Lars på 22 79 20 20.

side 10 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 11


Liten klinikk – store ambisjoner Møt Darya Bassari, en ung og nyetablert tannlege med egen praksis i Oslos travleste bymiljø. Håpet er at den lille klinikken raskt skal vokse seg stor og sterk. Tekst og foto: Erik Valebrokk

- Det vil jo selvsagt ta en stund, men jeg håper å kunne doble kapasiteten innen rimelig tid, forteller Darya Bassari som leder klinikken med det store navnet Majorstua Tannlegene. Med en travel busstasjon og folk på alle kanter rett utenfor i Kirkeveien midt i Oslo, er det deilig stille og rolig i femte etasje hos Darya med utsikt til en liten bakgård og med en enkel, men virkningsfull innredning som i sin helhet stammer fra Jacobsen Dental. Darya åpnet den nye klinikken i oktober, og nå i januar får hun selskap på nabokontoret når en ny tannlege ansettes for å behandle flere pasienter. Det tredje tannlegekontoret som er klemt inn på den lille plassen skal leases ut når Darya har full 12-timerskapasitet på de to andre kontorene, altså to skift à side 12 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

seks timer på hvert, slik at klinikken kan holde åpent fra klokken åtte om morgen til åtte på kvelden. Når Null Hull er på besøk rett før jul, er det i en pause i pasientstrømmen. En ubeleilig avbestilling ble beleilig for oss slik at Darya har god tid til å vise oss rundt og tegne og fortelle. Ikke at det tar veldig lang tid å vise oss lokalene. 80 kvadratmeter er ikke så stort, men det som er helt klart er at hun har fått mye ut av plassen. - Stein Arild Myhre har vært en fantastisk hjelp, sier Darya om Jacobsen Dentals prosjektleder som har tegnet kontoret og hjulpet med de fleste praktiske gjøremål i forbindelse med

innredning og rominndeling. - Han har sett hvor vi kan plassere alt av maskiner, også vifter og slikt i kjelleren, og har laget tegningene, delt inn lokalet i rom med riktig størrelse og vært veldig flink til å utnytte den plassen som er, forteller hun.

sammen med assistenten sin, men Darya har medeiere som også er tannleger og kan steppe inn for å hjelpe på kort varsel om hun selv skulle bli syk. Og fra januar skal de altså være to tannleger på kontoret.

Selv om bare ett av tre kontorer er ferdig innredet når vi er på besøk, er det lett å få et inntrykk av den jobben som ligger bak. Daryas kontor virker riktig så romslig, og hennes assistent Krysta som må være fotomodell for anledningen finner seg godt til rette i den splitter nye Sirona-uniten som troner midt i lokalet. Skap og utstyrsskuffer har fin plass bak henne, og lyset utenfra kommer inn gjennom vindusrekken på den ene siden av kontoret.

- Jeg ville hele tiden starte min egen klinikk, så det føles veldig fint å ha gjort det nå, forteller hun. - Utviklingsmulighetene er mye større her i Oslo enn i Stockholm. Der er det vanskeligere å starte sin egen klinikk, det er tyngre å investere og enda hardere konkurranse, sier hun.

Darya Bassari snakker svensk med en liten norsk «knekk», men navnet er slett ikke nordisk. Daryas familie kom til Sverige fra Iran da hun var 13 år gammel.

- Jeg har hele tiden sagt at det beste med å være tannlege er å hjelpe folk, men når det er sagt vil jeg jo også utvikle meg selv og

Hva liker hun best ved yrket?

Egentlig ville hun bli lege, men onkelen som er tannlege fikk henne interessert i å gå den veien i stedet, og hun jobbet for ham i begynnelsen av tannlegekarrieren. At hun siden havnet i Oslo skyldtes et ønske om forandring fra det vante. Darya jobbet som tannlege i Sverige i fem og et halvt år, men ville ha en luftforandring. Hun fikk napp på en stillingsannonse fra Torshov Tannlegesenter og jobbet der i mer enn to år, før hun nå har begynt for seg selv. Under oppstartsfasen er hun alene på Majorstua Tannlegene NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 13


ha min egen praksis. Det er viktig. Å være tannlege er også mer bekvemt enn å det er være lege, sier hun om yrkesvalget.

Håpet for Majorstua Tannlegene er at det skal fylles opp med pasienter raskt og kunne utvide kapasiteten. Når flere pasienter kommer har Darya mulighet for å leie tilstøtende areal så et større tannlegesenter er innen rekkevidde. Med så sentral beliggenhet ved et av Oslos største og viktigste trafikknutepunkter er klinikken om ikke annet svært tilgjengelig. Gjennom blant annet bedriftsavtaler, flyers og anbefalinger fra andre pasienter skal timelistene forhåpentligvis kunne vokse – helst i en rasende fart.

- Her er jeg min egen sjef og har mer kontroll over mitt eget liv. Det er jo også veldig mange sider ved det å være tannlege som er spennende. Du må være psykolog og menneskekjenner, du må markedsføre deg selv, og du må være grundig. Når en pasient kommer inn med et akutt problem, må du også se helheten. Du må gjøre pasienten oppmerksom på hva som kan være årsaken til problemet og følge opp utover det å fylle hullet. Dessuten er det hyggelig å se hva som kan gjøre pasienten finere, å gi vedkommende et penere smil.

- Dette skal jeg få til, smiler hun med en perlerad av hvite tenner nå som kameraet er pakket bort og legger til følgende opplagte spørsmål:

Selv har ikke Darya noe problem med å smile, annet enn når hun skal fotograferes. Da låser det seg.

INTEGO Ambidextrous Fra høyre til venstre på 15 sekunder

- Du trenger vel ikke tilfeldigvis ny tannlege?

Nyhet! Se den nå på www.jacobsen-dental.no

- Jeg er så dårlig på dette, ler hun. - Det blir så falskt!

Hvorfor binde egenkapital eller bruke av kassakreditten? Leier du driftsmidler, binder du ikke kapital og har dermed større handlefrihet Jacobsen Dental har hatt et godt samarbeid med DNB Finans siden 2004 og vi opplever at stadig flere tannleger ser fordelen av å leie tannlegeutstyr. Leie betyr at DNB Finans kjøper og eier det utstyret bedriften din trenger og leier det til deg mot en avtalt månedsleie over et avtalt tidsrom. Det betyr mindre administrasjon, større økonomisk handlefrihet og bedre konsentrasjon om kjernevirksomheten. Fordelene ved leie som finansieringsform: • • • • • • • •

Inntil 100 % finansiering Binder ikke driftskapital som kan benyttes til andre formål Forenklet økonomistyring Gir forutsigbare kostnader Enklere budsjettering og regnskapsførsel Belaster ikke øvrige pantesikkerheter Enklere etablering av sikkerhet Enkelt å bytte til nytt utstyr eller supplere med tilleggsutstyr

Snakk med vår selger om leie ved din neste investering eller ta direkte kontakt med DNB Finans: Jon T. Lande, tlf.: 941 47 625, e-post: jon.tore.lande@dnb.no

JACOBSEN DENTAL ANBEFALER LEIE

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 15


Sofistikert og ergonomisk arbeidsdag - med markedets raskeste intraorale skanner • Lett, slank og elegant • Intuitiv og brukervennlig

Tannteknikerens beste venn... ...tannlegens beste venn • • • •

100% åpen skanner mot din tanntekniker Ingen lisenskostnader Alltid gratis software Gratis å sende digitale avtrykk til din tanntekniker

side 16 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 17


Fra venstre: Ola Vikingsson, Lars Granøien, Anita Janshaug, Esben Vidala, Kristian Solberg, Dag Ronny Andreassen

Velkommen til oss! Det sprudlende salgsteamet til Jacobsen Dental ønsker alle kunder hjertelig velkommen til vår nye stolthet – et nyoppusset og velutstyrt showrom. Her står de klare til å vise alt hva vi er gode for – og mer til! Tekst og foto: Erik Valebrokk

side 18 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

- Her er alle velkomne til å stikke innom når som helst, stråler salgssjef Dag Ronny Andreassen i Jacobsen Dental. – Det er alltid noen her som står klare til å ta imot og vise frem produktene våre, og vil noen bare ha en kaffekopp og slå av en prat er det også kjempehyggelig! Det store showrommet i Jacobsen Dentals lokaler på Alna i Oslo er blitt kraftig oppgradert. Det er blitt lyst og åpent og er samtidig svært innholdsrikt. Som totalleverandør av tannlegeutstyr er det viktig for oss å kunne vise frem alt som er tilgjengelig, og showrommet slik det fremstår nå er omsider blitt et

fullsortiments visningslokale. Her står fire Sirona-uniter, vår nyeste CBCTmodell Orthophos SL 3D, den beste desinfektoren fra Míele, skanner og freser fra CEREC og mye mer. - Vi jobber med de beste produktene i verden, sier Lars Granøien, produktsjef med ansvar for røntgenprodukter. - Jeg ble overrasket da jeg begynte i Jacobsen Dental i 2010 og så utstyret fra Sirona. Jeg husker jeg ble utrolig imponert over nivået på OPG og software i forhold til der jeg jobbet før, og det forspranget vi hadde den gang har økt ytterligere. Når jeg kan vise frem disse produktene, da er

det virkelig moro å jobbe, smiler Lars. «Extraordinary Dentistry» står det i store hvite bokstaver mot svart bakgrunn på en av veggene i showrommet, og gjennom det aller beste utstyret på markedet er det nettopp dette Jacobsen Dental ønsker å hjelpe norske tannleger med å oppnå. - Her skal jeg vise deg forskjellen på underhengende instrumenter kontra overhengende instrumenter, sier den alltid smilende Esben Vidala, Jacobsen Dentals veteranselger som har jobbet i selskapet helt siden 1981. Esben peker

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 19


på to Sirona-uniter med tilhørende bord der utstyret er satt opp på hvert sitt vis. Ivrig forklarer han hvordan instrumentene holdes utenfor det verste kontaminasjonsområdet når de er underhengende. - Du ser at sprayen ikke vil tilsmusse på samme måte, når boret er lenger unna de andre instrumentene? Det er også et spørsmål om ergonomi for tannlegen, en måte å unngå nakkeslitasje på. Det kanskje aller viktigste er likevel det psykologiske aspektet. Når instrumentene henger nede utenfor synsfeltet slipper pasienten å se de «fryktede» borene, sier Esben lattermildt og demonstrerer med salgssjef Dag Ronny for anledningen plassert i pasientstolen. Det er generelt mye godt humør og et hyggelig arbeidsmiljø blant salgsteamet hos Jacobsen Dental. Med forskjellige ansvarsområder flyr ikke selgerne i bena på hverandre, samtidig som alle er i stand til å steppe inn med den nødvendige kompetansen der det trengs om noen ikke er til stede. - Jeg sitter på den største kunnskapsbasen når det gjelder hygieneprodukter, sier Anita Janshaug som er salgsansvarlig på dette helt sentrale området. – Alle de andre selgerne kan det grunnleggende, men det er meg du går til ved mer omfattende spørsmål. Jeg har jobbet i dentalbransjen siden 1983 og har hatt leverandørkontakt med Getinge og Míele i veldig mange av disse, så dette er produkter jeg kjenner ut og inn, sier hun med et stort smil. I den andre enden av erfaringsskalaen finner vi selger Kristian Solberg som er stabens yngste. Han har kanskje ikke like mange år på baken som kollegene sine, men er genuint opptatt av å komme tannlegene i møte på best mulig måte. - Jeg synes det er spennende å høre om deres erfaringer, sier han. – Selvsagt er vi her for å selge, men når jeg har kundemøter eller følger opp tannleger på telefon prøver jeg å snakke om mer enn produktene våre. Jeg er interessert i å finne ut hvem kundene faktisk er og tror på verdien i å bygge opp en god relasjon over tid, sier han.

- Det som er så fint med showrommet nå som det er ferdig er jo at vi virkelig kan få vist utstyret vårt ordentlig frem. Her slipper jo dessuten tannlegene alle slags distraksjoner som oppstår på kontoret og kan bruke litt tid på virkelig å se nøyere på produktene og kjenne på kvaliteten, stråler Kristian. De andre selgerne er også svært opptatt av selve kundekontakten og elsker å ha besøk i showrommet. - Det morsomste med denne jobben er å løse problemer for kunder, sier Esben og sikter til forskjellene han nettopp har demonstrert i forhold til underhengende kontra overhengende instrumenter. – Det er viktig å ha erfaring og kunnskap nok til å forstå hva behovene er, og det er når du har disse tingene inne at kreativiteten slår inn. Jeg er involvert i å tegne tannlegekontorer og nye klinikker, og vi prøver alltid å finne de beste løsningene som vil hjelpe tannlegene i hverdagen. Ola Vikingsson, Jacobsen Dentals blide svenske medarbeider og produktsjef for CEREC, gleder seg om mulig enda mer til showrommet nå kan bli tatt mer i bruk. - Vi håper å få til flere aktiviteter her nå som det står ferdig. Tanken er å bruke mer tid på å holde forskjellige typer kurs, eller arrangere kundekvelder der vi har fokus på helt andre ting enn det tannleger driver med i hverdagen. Kanskje vi heller kan invitere til forskjellige typer foredrag som kan gi påfyll utover det rent tekniske eller faglige, sier han hemmelighetsfullt. Salgssjef Dag Ronny bekrefter ønsket om å bruke showrommet mer. - Det skal være et hyggelig rom å besøke, og her vil vi kunne hjelpe tannlegene med det meste av det de har bruk for. For oss handler dette om langsiktig kundepleie, og da er det hyggelig å ha et så fint sted som dette å ta imot, snarere enn bare å være «på» kundene når de er opptatt i hverdagen. Her skal vi ha det fint sammen, smiler han, men understreker samtidig at Jacobsen Dentals utadvendte salgsteam i høyeste grad også skal besøke kundene der de er. Sånn sett kommer alt til å forbli som før – bare enda bedre! Kom og besøk oss, så får du se selv!

side 20 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 21


UNITER FRA DENTSPLY SIRONA TENEO

INTEGO

Det beste vi kan tilby deg og dine pasienter

Den beste uniten i sin klasse

• Ingen behov for løse apparater (tabletops), alt er integrert i uniten • Her er det plass til alt du måtte ønske, uansett arbeidsoppgave (behandling) • Komfort i ypperste klasse, både for pasient og behandler • Prisvinnende design og kvalitet ”Made in Germany”

Ergonomisk design kombinerer perfekt utseende og funksjonalitet. Overlegen tysk kvalitet som ikke bare tilfredsstiller alle krav, -den imponerer. INTEGO konfigureres fleksibelt for å imøtekomme nettopp dine ønsker. Om du velger over- eller underhengende instrumenter, alle valg gir deg optimal ytelse til en fornuftig pris.

SINIUS Den nye standarden innen pasientbehandling • • • • •

Intuitive funksjoner og ergonomisk kompakt design Effektiv arbeidsflyt Integrert sugerens Konsept for større frihet i behandlingen Velg mellom sideopphengte eller overhengende instrumenter • Programmerbare innstillinger for opptil 6 brukere • Touchscreen-teknologi garanterer brukervennlighet

Ta kontakt med Esben eller Kristian på tlf 22 79 20 20 for ytterligere informasjon side 22 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL


Roterende instrumenter meget høy kvalitet, til fast lavpris!

T2 CONTROL TURBIN:

kr 8 100,-

T1 C40L BLÅTT VINKELSTYKKE:

kr 6 100,-

T1 C200L RØDT VINKELSTYKKE:

kr 9 800,-

Det er en myte at Sirona sine intrumenter kun passer til Sirona! Sirona turbiner kan bestilles med koblinger slik at de passer: Sirona - Sirona . Kavo - Mulitflex, W&H – Rotoquick Dette dekker alle koblinger til de anerkjente unitene som blir solgt i dagens marked. Sirona vinkelstykker passer alle mikromotorer i dagens marked.

Vi gir 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil på vinkelstykker fra Sirona (2 år på turbiner).

For mer informasjon, ring Esben eller Kristian på tlf 22 79 20 20

side 24 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

Sidexis 4

-den nye standarden Moderne design og enkel diagnostikk av ALLE typer bilder i samme program. Intraorale røntgenbilder, foto, OPG og 3D – Du trenger bare ett program Sidexis 4!

Ta kontakt med Lars på tlf 22 79 20 20 for ytterligere informasjon og en demonstrasjon

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 25


Sirona XIOS Supreme Sliter du med dårlige bilder på dine gamle sensorer? Bytt de til Supreme, og opplev forskjellen! Ta med et bilde fra din klinikk (tif/jpg) og sammenlign direkte i programmet med bilder tatt med vår Sirona Supreme – Du vil bli overrasket over forskjellen. Har du med eget bilde og sammenligner, får du en ekstra god innbyttepris!

LEDview Plus

The better you see the more you detect. Naturlig lys har blitt perfeksjonert

Ta kontakt med Lars på tlf 22 79 20 20 for ytterligere informasjon og en demonstrasjon

Dürr VistaScan Mini View Markedets minste skanner – markedets høyeste oppløsning Konstruert for framtiden – Alle intraorale formater, også oclusal Fullt integrert i Sidexis – Ingen trege TWAIN-koblinger med dårlig oppløsning Som supplement til XIOS Supreme – eller som klinikkens primærløsning. Ta kontakt med Lars på tlf 22 79 20 20 for ytterligere informasjon og en demonstrasjon side 26 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL


“Style Italiano” En kasusbeskrivelse av tannlege Annika Korvo, Sverige KLASS IV KOMPOSIT RESTAURATION Patienten är en 35-årig kvinna som för flera år sedan utsattes för trauma mot tand 21. Nu önskar hon få ett trevligare leende med en minimalinvasiv behandling. Vi beslutade att behandla 21 med en ny kompositfyllning och använda Style Italiano tekniken med Filtek™ Supreme XTE. Style Italiano startades av Walter Devoto & Angelo Putignano. ”Vi anser att konserverande tandbehandling inte behöver kompromissa med estetik. Vårt mål är att lära tandläkarna en enkel skiktningsteknik som alla kan klara av genom att använda endast två färger och följa vårt välutvecklade färgrecept”, säger Angelo Putignano.

1. Före behandling. Färg, struktur och anatomi är otillfredställande.

6. Den gamla fyllningen tas bort och en bevel skapas med en diamantborr.

12. Med LM-Arte Misura instrument skapas ett 0.5 mm utrymme för emaljkompositen.

7. Etsa och bonda preparationen.

LM Misura

VI INTRODUSERER XO FLEX

I tråd med det legendariske Flex unitkonsept presenterer vi herved XO Flex. En unit basert på mer enn 65 års erfaring, kontinuerlig produktutvikling og perfeksjonering av detaljer. side 28 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

2. Färgval mha Vitapan Classic färgskala. Färg A2.

8. Ett tunt lager av färg A3 Emalj appliceras i silikon­guiden som därefter placeras i rätt läge.

3. Recept.

9. Palatinal emalj efter ljushärdning.

4. En mockup framställs i komposit med ny form och längd. Palatina­lytan formas för ocklusion och anterior guidance.

10. Approximala väggar byggs upp med färg A3 Emalj.

5. Ett silikon index tas palatinalt enligt mockup.

11. Placering av dentinfärg A2 Dentin.

13. Mammeloner formas för att få ett naturligt utseende. Observera de 0.5 mm som behövs för emaljkompositen.

14. Applicera det faciala skiktet av A3 Emalj med en tjocklek på 0.5mm.

15. Efter puts och polering med Sof-Lex™ system.

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 29


TILBUD

Componeer fra Coltene

Filtek Supreme XTE Flow

Fasetter fremstilt av nanohybridkompositt. Samme nanoteknologi som Filtek Supreme XTE kompositt. Materialet blir mer flytende når det blir presset ut av sprøyten/kapselen, eller manipulert med instrumenter, og flyter enkelt ut der du vil plassere materialet. Går tilbake til original viskositet uten å renne. Brukes til klasse III og V restaureringer, base/liner under direkte restaureringer, fissur forsegling, undersnitt. Liten krymping. God estetikk, enke å polere, liten slitasje.

Filtek Supreme XTE Kjøp 4 Filtek Supreme XTE Body, og få 1 refill Filtek Supreme XTE Flow gratis

Universal nanofiller kompositt, brukes både anteriort og posteriort. God estetikk, enkel å høyglanspolere, beholder fin glatt overflate over tid. Finnes i 4 opasiteter: Body, translusent, emalje, dentin.

Skallfasettene er ekstremt tynne (0,3 mm) som gjør at tannsubstans kan spares ved preparering.

Componeer kit

Finnes i størrelsene Small til Extra Large og i to farger: White Opalescent og Universal. Sementeres med kompositt.

Refill med 2 stk - kr 798,-

Componeer

LM Arte Fissura 481-487 ES Best.nr. 853765 – kr 475,-

Surprise your patients with a new smile – in only one session!

Instrumenter – Style Italiano

LM Arte Eccesso 307-308 ES - Best.nr. 853767 – kr 475,-

med 24 ok. fasetter og tilbehør Best.nr. 882619 - Kr 7 898,-

Innovative. Time-saving. Surprisingly easy. Componeer is the Direct Composite Veneering System used for quick, easy and save restorations of single or multiple teeth. This offers new perspectives for you and your patients. So both of you have a reason to smile. www.componeer.info

LM Arte Misura 496-497 ES – Best.nr. 853768 – kr 475,-

LM Arte Condesa 488-489 ES – Best.nr. 853766 – kr 475,-

The Smile To go.

LM Arte Applica 46-49 ES Best.nr. 853764 – kr 475,-

LM-ArteSet 6840 ES Kassett og instrumenter Best.nr. 853771 – kr 2625,(normalpris kr 3500,-)

Tlf 22 79 20 20

www.jacobsen-dental.no

www.coltene.com/contact

001222

side 30 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

Tilbudet gjelder til 12. februar 2016

Prisene er inklusive mva.

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 31


Vår egen merkevare til fast lav pris

M+W har levert kvalitetsprodukter til det tyske dentalmarkedet i over 30 år, og har etter hvert også blitt en populær merkevare blant norske tannleger. Sortimentet består av over 250 ulike produkter og nærmere 2000 artikler som dekker de fleste bruksområder. Sortimentet kommer i flotte farger og gir deg mulighet til å fornye klinikken fra tid til annen, samtidig som du skaper en behagelig stemning for deg og dine pasienter. Sett farge på klinikken med kvalitetsprodukter fra M+W.

Polerbørste

Polerer Prophy snap-on

Nylon, 12 stk

Best.nr. 356015 Best.nr. 356016

Kun kr 68,-

Etsegel Big-Etch

Latexfri med lameller, snap-on, engangs, 10 stk.

36 %, 1 x 50 ml, 10 stk sprøyter og 50 stk kanyler.

Best.nr. 883123 blå hard Best.nr. 883124 lilla medium Best.nr. 883125 rosa soft

Best.nr. 356110

Kun kr 16,-

Kun kr 665,-

Mandrill snap-on, 10 stk. Best.nr. 883126

Diamant engangs

Kun kr 47,-

5 stk

Kun kr 85,-

Polerbørste Naturbust, 12 stk.

Etsegel Appli-Etch

Best.nr. 356014

36 %, 9 x 1,4 ml sprøyter og 25 stk kanyler.

Kanyler etsegel

Kun kr 65,-

22 g, ø 0,7 mm, 25 stk, buet, blå

Best.nr. 356113

Best.nr. 356111

Kun kr 415,-

Kun kr 102,FG 801-009

FG 801-010

FG 801-012

FG 801-014

FG 801-014

FG 801-016

FG 863-012

FG 863-012

Best.nr. 359720

Best.nr. 359721

Best.nr. 359722

Best.nr. 359723

Best.nr. 359724

Best.nr. 359725

Best.nr. 359727

Best.nr. 359726

Boroppsats For vinkelstykke, turbin og håndstykke. Autoklaverbar, i rustfritt stål med matt overflate, skråstilt. Plass til 84 bor. 15 x 7,5 cm.

Best.nr. 883122

Kun kr 329,side 32 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

Tlf 22 79 20 20

Prophy polerkopp Latexfri med lameller, montert , engangs, 10 stk.

Best.nr. 356153 Best.nr. 356154 Best.nr. 356155

rosa soft lilla medium blå hard

Kun kr 21, www.jacobsen-dental.no

50 stk, rett, klar

Etsegel 36 %, sprøyte blå 2 ml, 3 stk kanyler.

Best.nr. 356114

Best.nr. 356112

Kun kr 165,-

Kun kr 99,-

Kanyler etsegel

Prisene er inklusive mva.

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 33


TILBUD

Nyhet

Oral Healthcare

Den beste elektriske tannbørsten fra Philips

Patentert sonisk teknologi. Synlig renere tenner, friskere tannkjøtt og et hvitere smil. Matrisebånd • • • •

Stabile, ultratynne matrisebånd (0,038 mm), som er lette å forme. Legger seg rundt en større del av tannen slik at de også passer til større kaviteter. Non-stick-belegg og egen flik gjør det enkelt å fjerne matrisebåndet Finnes i 5 størrelser: FX100: 4.4 mm, FX150: 6.0 mm, FX175: 5.6 mm, FX200, 6.6 mm, FX300: 8.7 mm

3D Fusion matrise band FXB02, 210 stk 50 av hver FX100/FX175/FX200 og 30 av hver FX150/FX300 Best.nr. 854701 kr 3525,- kr 2559,-

Interdentalkiler Plastkiler med en myk ytterflate med fleksible lameller og en solid indre kjerne. Dette gir en enkel applikasjon og en god separasjon. 3D Fusion wedge kit FXK4-M 200 kiler i 4 størrelser Best.nr. 854107 kr 1385,- kr 1029,-

Composi-Tight 3D-MFF-00 Starter kit Inneholder: 1 stk blå soft-face ring, 1 stk oransje soft-face ring, 40 stk 3D Fusion matriser, 80 stk 3D Fusion kiler og 1 tang for enkel plassering og fjerning av ringene. Best.nr. 854700 kr 5750,- kr 3990,-

Kjøp 2 til prisen av 1 for kun kr 1295,- (ordinær pris 2 400,-) Pakke Rosegold&White - best.nr. 729331

3DXR, blå , refill 2 stk Kortere ben gir et godt grep på korte og feilstilte tenner, og mellom hjørnetann og premolarer. Best.nr. 603342 kr 2528,- kr 1925,-

Pakke Black&White - best.nr. 729350

Silikonringer med myk overflate og fast kjerne, enkle å plassere og gir et godt grep.

Pakke Purple&White - best.nr. 358362

3D500, oransje, refill 2 stk Best.nr. 877559 kr 1856,- kr 1690,-

Pakke Purple&White - best.nr. 360358

3D Soft-Face

Sonicare DiamondClean, markedets lekreste eltannbørste med flere best-i-test og designutmerkelser, i eksklusive forpakninger.

Tilbudet gjelder ovenstående pakker som inneholder to tannbørster inkl. 4 børstehoder, en glasslader, en standardlader samt et reiseetui med USB-lader. Prisene er inkl. mva. ekskl. frakt.

side 34 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

Tlf 22 79 20 20

www.jacobsen-dental.no

Tilbudet gjelder til 12. februar 2016

Prisene er inklusive mva.

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 35


TILBUD

Kveldskurs i Bergen 23 februar og Oslo 2 mars.

DAX overflate- og hånddesinfeksjon

« Everstick i Praksis» ved Tannlege Arne Lund

Tilsatt glyserin, med god lukt

Kjøp 12, betal for 10!

Formålet med kurset er å gi deg redskapene til å håndtere fibermateriale, samt utvide ditt kjennskap til bonding og fiberkompositt. Ditt utbytte vil være å kunne planlegge og utføre behandlinger som splinting av løse tenner, fortannsbroer og fiberstifter med fiber. Hands-on kurs med begrenset antall plasser For mer info, se www.jacobsen-dental.no

DAX Overflatedesinfeksjon 70 og 70+ er beregnet for desinfeksjon av overflater. Effektiv mot bakterier, sopp og ulike typer virus som HIV og Hepatitt B. For desinfiserende effekt kreves det direkte kontakt med mikroorganismene. Overflaten må være dekket med desinfeksjonsmiddel i minimum 1 minutt.

DAX 70

DAX 70+

Alcogel Pear&Lily

Overflatedesinfeksjon for synlig rene overflater

Overflatedesinfeksjon, både vasker og desinfiserer overflater

Pumpeflaske med 250 ml

12 x 1 liter Best.nr. 881786

1 liter Best.nr. 882391

Pris per kartong kr 425,-

everStick fra GC

Best.nr. 735505

Kr 45,-

Pris per flaske kr 49,-

Safedon Et av Norges mest populære hygienetiltak for å redusere smitterisiko SafeDon Hygiene System dispenserer kun én og én hanske av gangen og med mansjetten først. Dette nye og innovative systemet hindrer berøring rundt åpningen av boksen, og kontakt med “ubrukte” hansker. Berøring av hanskens mest kritiske overflater - tommel, pekefinger og håndflate - elimineres. * Bedre hygiene gir mindre smitterisiko Tester viser opp til 96 % mindre bakteriell kontaminering på hansker dispensert fra SafeDon sammenlignet med hansker fra tradisjonelle hanskebokser.

Et prepolymerisert glassfibermateriale med patentert kjemi. Gode fysiske egenskaper, elastisk med lett klebende overflate. Kompatibel med alle typer bonding, kompositt og akryler. Kan bl.a. brukes til splinting, traumefiksering, metallfrie retainere, rammeverk for overflateretinerte broer.

* Uttak av én og én hanske reduserer svinn Ved å dispensere kun én og én hanske av gangen unngår du at ubrukte hansker følger med ut av boksen. Kliniske tester på sykehus og sykehjem i Norge viser et redusert forbruk av hansker opptil 25-30 % ved bruk av SafeDon Hygiene System.

everStick STARTER KIT 8 cm C&B, 8 cm PERIO, 30 cm NET, 5 x 1,2 mm POST,resin 5 ml, G-ænial Flo 2 ml, 3 stk plasseringsinstrumenter Best.nr. 686500

* Kostnadseffektivt og miljøvennlig SafeDon sitt kompakte design tilbyr derfor optimal plass-utnyttelse, redusert emballasje og sikrer hygienisk dispensering av hansker til en hver tid. SafeDon Hygiene System er derfor det mest miljøvennlig hanskesystemet på markedet i dag.

Kjøp 1 kartong med 8 pakker à 250 nitrilhansker, få gratis dispenser! side 36 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

Tlf 22 79 20 20

www.jacobsen-dental.no

kr 4900,-

Tilbudet gjelder til 12. februar 2016

everStick COMBI 8cm C&B, 8cm PERIO, 30cm NET, 5x1,2mm POST, 2stk plasseringsinstrumenter Best.nr. 686502

everStick RESIN 5 ml Best.nr. 686515

kr 751,-

kr 2580,-

Prisene er inklusive mva.

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 37


TILBUD

Adhese Universal ®

Astringent Retraksjonspasta fra 3M

- svært teknikktolerant på forskjellige dentinoverflater

Et enkelt og tidsbesparende hjelpemiddel for gingival retraksjon.

Kapslenes grasile spiss gjør det enkelt å applisere retraksjonspastaen. Gir en ren, tørr og langvarig hemostase og effektiv åpning av sulcus. Kan appliseres med de fleste kapseldispensere for kompositt.

Astringent 25 kapsler Best.nr. 851763

Kr 693,-

Astringent 100 kapsler Best.nr. 851764

Kr 2 323,-

Kjøp 5, betal for 4

D6 fra Coltene Universal kompositt med «kameleoneffekt». Enkelt fargesystem med fargene: WB, A1/B2, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3, WO og Universal

Våt

Pakke med 10 stk. kapsler à 0,25 g

Fuktig Delvis tørr Tørr

Adhese Universal

Lysherdende enkomponent-adhesiv Brukes sammen med alle etseteknikker både selvetsende, selektivt emaljeetsende og totaletsende. Opptil 190 anvendelser per 2 ml VivaPen.

Adhese Universal system kit Inneholder: 1x 2 ml Adhese Universal I VivaPen, 100 VivaPen kanyler og 20 VivaPen hygieneposer Best.nr. 360834

Kr 895,-

Kjøp 10, betal for 9

Universalbonding i vår unike VivaPen Tetric EvoCeram

Universal kompositt med god røntgenkontrast.

• EFFEKTIV DOSERING – opp til 190 enkeltann-appliseringer per VivaPen • UNIVERSELL BRUK – til direkte og indirekte restaurasjoner og til alle etseteknikker • OVERBEVISENDE RESULTAT – høy bondningstyrke på dentin og emalje

Pakke med 20 kapsler à 0,20 g.

www.ivoclarvivadent.se Ivoclar Vivadent AB Sales reresentative Norge: Anita Moen, tlf.: 95 16 39 00, info@ivoclarvivadent.se

side 38 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

Tlf 22 79 20 20

www.jacobsen-dental.no


TILBUD

X-Smart IQ - Fremtidens endomotor

Bli med på kveldskurs i bleking med tannpleier Magdalena Blomquist Bergen, 20. februar fra 15.30 til 19.00 og Kristiansand, 15. mars fra 13.00 til 16.30 Trådløs, ergonomisk endomotor som brukes til både roterende og reciprokerende filsystemer. Last ned app til iPad Mini for en fullstendig oversikt over endo-behandlingen både for pasient og tannlege. Motoren styres og kontrolleres via appen, og kan enkelt oppgraderes til nye filsystemer. Settet inneholder 1 X-Smart IQ håndstykke, 31 Wave One Gold filer og 3 ProGlider. iPad Mini er ikke med i settet. Best.nr. 107394

Kr 22 900,-

(normalpris kr 26 000,-)

Magdalena har over 20 års erfaring med tannbleking og holdt en rekke kurs i hele Skandinavia. For mer info, se www.jacobsen-dental.no.

Whiteness Perfect fra FGM NÅ: 25% avslag!

- blekegelen som har alt og litt til. Hver sprøyte inneholder 2,4 ml med karbamidperoksid, som rekker til 4 – 6 doseringer. Whiteness Perfect inneholder over 20% vann som hindrer uttørking av tannen og kaliumnitrat som minimerer sensibiliteten og fluor som styrker tannen. Oppbevares i romtemperatur. Økonomipakke med 50 sprøyter a 2,4 ml

Apex ID

Velg mellom: 10 % karbamidperoksid Best.nr. 891099 16 % karbamidperoksid Best.nr. 891100

Apexlokator med stabilt bordstativ. Display i farger som er enkelt å lese av. Valgfri innstilling til nullpunkt. Enkelt batteribytte og automatisk kalibrering. 3 års garanti. Apexlokatoren leveres med bordstativ, 5 leppekroker, 2 filholdere, 1 sondekabel og batteri.

Opalescence fra Ultradent

Best.nr. 852369

Kr 8 690,-

-det mest dokumenterte, gjennomprøvde og solgte blekematerialet. Inneholder PF ( florid og kaliumnitrat) som gir mindre risiko for karies og sensibilitet, og 20 % vann som hindrer uttørking av tannen. Velg mellom mint, melon eller regular.

Wave One Gold

Kun én fil per kanal

3% natriumhypokloritt fra Magnum Dental.

Best pris

Benevnelse

Størrelse

Fargekode

Small

20.07

Gul

Primary

25.07

Rød

Medium

35.06

Grønn

Canasol 3%

Large

45.05

Hvit

500 ml Best.nr. 853148

Reciprokerende maskinelle filer fra Dentsply. Filene er engangs og sterilt pakket. Refill pakker med 6 filer i hver størrelse

kr 1075,-

Kjøp 12 betal for 10!

Kjøp 4 pakker, betal for 3!

kr 93,-

100 ml Best.nr. 853412

kr 39,-

Opalescence PF blekegel til hjemmebleking

Opalescence whitening tannkrem

Fåes i 16% eller 10% karbamidperoksid.

Rengjør og løser opp fargepigmenter. Inneholder fluor, har lav RDA og er uten triclosan.

Pasientkit 8 x 1,2 ml og økonomipakke 40 x 1,2 ml.

139 ml tube – best.nr. 875329 side 40 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

Tlf 22 79 20 20

www.jacobsen-dental.no

Tilbudet gjelder til 12. februar 2016

Prisene er inklusive mva.

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 41


TILBUD

Nyhet fra Ultradent - Enamelast fluorlakk – nå også med flere smaker. Fluorlakk med spesiell høy fluoravgivning/opptak. Inneholder 5 % sodiumfluor. Fin konsistens som kan sitte opptil 48 timer. Fargeløs med god smak og er nesten usynlig på tennene.

Jacobsen Dental AS er forhandler av CRYSTAL TIP

Finnes med flere smaker: Bubble Gum, Cool mint, Orange Cream og Walterberry. Unidose Unidose Sprøyte Sprøyte

50 x 0,4 ml 5 x 0,4 ml 2 x 1,2 ml 20 x 1,2 ml

best.nr 891105 best.nr 891108 best.nr 891106 best.nr 891107

kr 819,kr 148,kr 89,kr 725,-

Kjøp 4, betal for 3

CRYSTAL TIP engangsspisser til treveissprøyte finnes i to utgaver, ORIGINAL og HP (High Pressure). ORIGINAL er lang (95 mm.) og har 4 luftkanaler, mens HP er kort (65 mm.) med 2 luftkanaler. HP gir sterkere, mer fokusert spray enn den originale. Begge typer finnes i to pakningsstørrelser, 250 stk. og 1500 stk. Spissene leveres i 9 assorterte farger. Vi tilbyr GRATIS adapter til din treveissprøyte. Kontakt din selger som vil være behjelpelig med å finne riktig adapter.

TePe Interdentalbørster

Våre mest solgte interdentalbørster

GULLPAKKEN

Finnes i 9 forskjellige størrelser. Plastbelagt metalltråd for sikker rengjøring Rosa Oransje Rød Blå Gul Grønn Lilla Grå Sort

0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 1,5 mm

best.nr. 875724 best.nr. 875719 best.nr. 875723 best.nr. 875728 best.nr. 875725 best.nr. 875720 best.nr. 875730 best.nr. 876213 best.nr. 879598

Refill 8 børster - kun kr 28,-

KJØP 4 X 1500 (volumpakninger) BETAL FOR 3!

TePe praktisk klinikkeske. Assorterte interdentalbørster med hylse. 120 stk Best.nr 354090 - kun kr 525,-

Tyktflytende konsistens som forblir fast under behandlingen. Mintsmak. Inneholder 0,1 % fluor. Fargekodede tuber - kun kr 165,(blå) (grønn) (rød) (gul)

KJØP 4 X 250 (standardpakninger) BETAL FOR 3!

best.nr 731109 best.nr 731110 best.nr 731108 best.nr 731107

ProphyPaste PRO (lilla) Har grovhet som er mellom blå og grønn. Rengjør, polerer og desensibiliserer. Best.nr 731395 - kun kr 198,-

side 42 | JACOBSEN DENTAL AS | NULLHULL

SP

AN

DE

RE

R

EN

!

EN

!

+

VI

SØLVPAKKEN

ProphyPaste pussepasta

Grov Medium Fin X-fin

VI

SP

AN

DE

RE

R

+

Tilbudene kan ikke kombineres med andre kampanjer eller eventuelle rabattavtaler

Tlf 22 79 20 20

www.jacobsen-dental.no

Tilbudet gjelder til 12. februar 2016

Prisene er inklusive mva.

NULLHULL | JACOBSEN DENTAL AS | side 43


FORNAVN ETTERNAVN ADRESSE 0000 STED RETURADRESSE: Jacobsen Dental AS, Postboks 97, Alnabru, 0614 Oslo

Gavekampanje

Kjøp forbruksvarer for minst kr. 7000 og få denne søte og morsomme Tassen-bollen. Diameter 22 cm

• •

Maks en per kunde Gjelder så lenge lageret rekker.

Kurs i klinisk endodonti ved Homan Zandi Sted : Oslo 11 mai, Trondheim 18 mai og Tromsø 1 juni Tid: kl. 14.00 – 19.00. 1) 2) 3) 4)

Hva slags irrigasjonsmidler bør vi bruke i endodontisk behandling? Kalsiumhydroksid, er det nødvendig? Revisjon eller apikal kirurgi? Maskinell endo med Wave One.

Homan Zandi er utdannet Cand. Odont fra universitetet i Oslo 1996. Siden har han arbeidet i den offentlige og private virksomhet. Han ble ferdig spesialist i endodonti 2003 og har drevet en henvisningspraksis. Holder kliniske kurs i maskinell endodonti og endodontisk kirurgi. Foreleser på universitetet i Oslo for grunnutdanningen og videreutdanningen i endodonti. Han er PhD stipendiat og universitetslektor på universitetet i Oslo og forsker hovedsakelig på effekten av irrigasjonsmidler på bakterier i infiserte rotfylte tenner og mikrobiologi.

For mer info gå inn på www.jacobsen-dental.no

Nullhull 1 2017  
Nullhull 1 2017