Page 1


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode 7 april 10.00 ds. D. Tieleman

Groningen /Kk /K

14 april 10.00 ds. K.M.v.d.Plas

Kk/TL

21 april 10.00 ds.K.M.v.d.Plas

Kk/K dienst in Ter Borch

28 april 10.00 ds D. Tieleman 19.00 Vespers

Groningen / Kk/C

5 mei 10.00 ds.K.M.v.d.Plas

Kk/K/TL

Kk: Er is kinderkerk en kinderoppas K : Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten na de viering; er is koffie,thee en limonade. TL: Deze viering wordt uitgezonden door radio Tynaarlo Lokaal C: De cantorij verleent medewerking in deze viering

2


Inhoud Kerkdiensten in de komende periode 3 Inhoud 4 Van de redactie 5 Opvolger/opvolgster gezocht: Gelukt!!! 6 Liedboek-zingen en bidden in huis en kerk 7 Advertenties in Kerkelijk Contact 8 Clubdisco 9 Playbackshow 10 Gift 10 Berichten uit Schipborg 11 Ontmoeting in de kerk 11 Kerkbalans 2013 12 Collectopbrengsten 12 Agenda 13 Inleveren kopij 13 Bedankt 13 Puzzel 14 Van het Kerkelijk Buro 14 College van Kerkrentmeesters 15 Paaskaars 16 Uitnodiging gemeenteberaad 17 Vanuit de Kerkenraad 18 Wat betekent de kerk voor mij?? 20 Diaconie + ZWO 21 In herinnering 22 Colofon 23

3


Van de redactie We hopen dat iedereen de Paasdagen goed is doorgekomen ondanks de winterse buien. We hopen nu dat het echt Lente wordt. Hier alvast een gedicht over de zon. Zonnestraaltje Je komt van ver je werpt je licht je straalt verwarmd mijn hart doorboort mijn ziel het water stroomt speelt met mijn energie je licht weerkaatst in hetgeen wat ik zie je warmte straalt de bloesem ontwaakt jij met je ongelooflijke kracht misschien heeft God dit ooit voor ons bedacht en heeft Hij ons, jou gegeven om te voelen, hoe fijn het is om met jou te mogen leven. Namens de redactie, Hannah Matter

4


Opvolger/opvolgster gezocht: Gelukt!!! Met veel enthousiasme schreef ik een stukje voor KC, want een op volger of opvolgster moest er komen. En gelukkig had ik nog wat tijd, om goed te zoeken en mensen te vragen. Maar het zoeken en vragen was niet zo noodzakelijk want al snel meldde Hielle Tillema zich. En daar ben ik maar wat blij mee. Ik wens Hielle veel succes en plezier met de taak als scriba. Groet, Liesbeth Bronsema Scriba: iets voor mij? ’s Avonds zit ik te lezen in KC en lees de oproep voor de vacante plek van scriba. Ik moest het maar eens doen, dacht ik. Afstemmen met Greet die zowel verrast als positief was. En zo hakte ik een knoop door. Een uur daarvoor nog absoluut niet mee bezig geweest. Een ingeving? Ik weet het echt niet en ook niet waar ik eigenlijk aan begin. Eerlijk is eerlijk. En toch voelt het als weloverwogen. Ja ….. dus. Meters maken en bellen en het vertellen. Mooi, al die positieve reacties in welke vorm en van wie dan ook. Dat geeft je het gevoel dat zo’n “ja” ook gedragen wordt. Ook een paar dingen niet meer doen……hulpkoster en vespers. Gelukkig zijn daar weer anderen voor. Inmiddels bij Liesbeth op bezoek geweest om eens te horen wat me nu werkelijk te wachten staat. Een ontspannen gesprek dat verder reikte dan alleen het scribaat. Mooi is dat. Afspraken gemaakt voor het vervolg en dan ergens in mei maar het stokje overnemen. Van mijn kant alvast: bedankt Liesbeth. Altijd al bewondering gehad voor jou vanaf het moment dat je het scribaat op je nam. Fijn dat ik op je terug kan vallen als het nodig is. Zo pak ik het gewoon op en dat gaat zeker helemaal goed komen. Hielle Tillema

5


Liedboek-zingen en bidden in huis en kerk De introductie van het nieuwe Liedboek nadert met rasse schreden. Zoals wij u in KC van februari al lieten weten zijn er op dit ogenblik nog geen plannen om de boeken nu direct al aan te schaffen in onze gemeente. De werkgroep Eredienst verdiept zich momenteel in het liedboek en zal de kerkenraad hierover adviseren. Er begint nu wel de nodige in formatie binnen te druppelen: - Herinnering aan de liedboekzangavond in Assen op donderdagavond 18 april 2013 van 20.00 uur tot 22.00 uur in het kerkgebouw de Bron, Einthovenstraat 26. De cantorij uit Vries onder leiding van cantor Mattijs de Vreugd gaat liederen instuderen en de organist is Henk de Vries uit Zuidbroek. De inleider is Cees Breunese (lid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) uit Hoogeveen. Maar vooral wordt er veel gezongen! Koffie staat klaar vanaf 19.45 uur. - Wij ontvingen een bericht van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Vries over een liedboekavond met hetzelfde programma als in Assen in de Dorpskerk aan de Brink in Vries op donderdag 25 april, aanvang 20.00 uur. Na een korte inleiding van de heer Breunese over de totstandkoming en de inhoud van het nieuwe liedboek wordt er (veel) gezongen in samenwerking met de cantorij van Vries en met medewerking van Luuk Tuinder,organist. Er wordt gezongen uit een muziekbundeltje waarin 40 liederen zijn opgenomen die in het uit te komen liedboek staan en verkrijgbaar is à 1 euro. De toegang tot deze avond is gratis. Gemeenteleden van de Protestantse kerk in Eelde-Paterswolde zijn van harte uitgenodigd. - Op 25 mei de feestelijke presentatie van het Liedboek en liedboekfestival in Monnickendam. Gemeenteleden die dat willen kunnen op eigen gelegenheid deze dag bijwonen. Informatie hierover vindt u op de website van onze gemeente onder het kopje ‘agenda’. Ook liggen de brochures in ’t Loughoes.

6


- In ’t Loughoes ligt ook het magazine ‘Ik zing’, een eenmalige uitgave van BV Liedboek ter gelegenheid van de verschijning van Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (de officiële naam van het liedboek). Geïnteresseerde gemeenteleden kunnen een exemplaar meenemen. - Op de website www.liedboek.nl is informatie te vinden over het Liedboek, o.a. voorbeelden in een proefbundel. - Dit najaar zal werkgroep Eredienst een avond rondom het Liedboek organiseren in de Dorpskerk: cantor/organist Vincent van Laar en de cantorij zullen hieraan meewerken en er zal veel gezongen worden! Nadere informatie hierover volgt spoedig. Namens werkgroep Eredienst Els Beelen

Advertenties in Kerkelijk Contact In het vorige KC hebt u al een inleiding over dit plan kunnen lezen. In deze editie vindt u, zoals toen aangekondigd werd, een aantal “model” advertenties, als voorbeeld. Intussen is er nagevraagd wat de ervaringen in andere gemeentes zijn. Het spreekt vanzelf dat niet alle soorten adverteerders welkom zijn, maar daarover zijn geen problemen bekend. De kerkenraad beslist indien nodig over toelaatbaarheid, en bij twijfel wordt een advertentie niet geplaatst. Advertenties in kerkbladen worden in veel gemeenten toegepast, omdat dit toch een betrekkelijk eenvoudige en ook geaccepteerde manier blijkt om de inkomsten van de kerk aan te vullen. Als u hierover uw mening wilt geven is hiervoor gelegenheid tijdens het gemeenteberaad op 17 april. Een briefje naar de scriba is natuurlijk ook mogelijk, dan bij voorkeur wel vóór 17 april. Namens de kerkenraad, Dick Hoogendoorn, vz.

7


Clubdisco Op vrijdagavond 15 maart was de jaarlijkse disco voor de clubkinderen van de basisschool. Om 19.30 begon de disco, maar al enkele momenten daarvoor kwamen de eerste discogangers al binnen, zo’n zin hadden ze er in. De avond had een thema meegekregen: Black and White. Nou, dat was goed te zien. Niet alleen ‘t Loughoes was versierd, maar de kinderen zagen er allemaal prachtig uit in het zwart, het wit of in zwart met wit. De disco ging snel los toen de DJ’s Bas, Joris en Feline begonnen met overbekende liedjes. De dansvloer was meteen vol en de stemming zat er goed in. Uiteraard was er wat te drinken en lekker drop, spek en snoep te eten, maar er werd vooral gedanst op hippe muziek, klassieke dansvloer-vullers. En het bekende Tsjoe Tsjoe Wa zette ieders benen goed in beweging. Er waren ook een paar toppers van de avond, zij werden beloond met iets lekkers. Hoe kan dat ook anders op zo’n avond, dat moet dan met een heerlijk zak gemengde snoepjes. De gelukkige winnaars waren: Fedde en Lisanne (best gekleed) en Délé en Dianne (de beste dansers). Om 21.00 uur was het feest voorbij, met verhitte hoofden en bezwete lijven was het tijd om naar huis te gaan. De ouders stonden de feestgangers al op te wachten. De clubleiders

8


Playbackshow De clubjeugd is al druk bezig met het oefenen voor de Playbackshow. Tijdens de clubavonden worden voorrondes gehouden en daaruit zal blijken welke acts doorgaan naar de grote Playbackshow in ‘t Loughoes. De Playbackshow wordt gehouden op zaterdag 20 april 2013 en begint om 19.30 uur. De artiesten kunnen iets eerder komen, zodat ze nog even hun schmink en outfit kunnen controleren. We nodigen u en jou uit om te komen kijken en uw/jouw favoriet aan te moedigen. Een jury zal na elk optreden een deskundig oordeel geven en als alle acts geweest zijn zullen de prijswinnaars bekend gemaakt worden. U/jij kunt daar getuige van zijn, kom kijken, luisteren, genieten en voel mee met de spanning van de uitslag. De toegang is vrij, maar niet helemaal gratis. We vragen om alle jongens iets te eten mee te nemen en alle meisjes iets te drinken. Tot de 20e! De clubleiding

Gift Vanwege hun 50 jaar huwelijk ontvingen we van een echtpaar in onze gemeente â‚Ź 25,00. Dit echtpaar bedanken wij hiervoor hartelijk en wij wensen hen nog vele gelukkige jaren toe. namens het College van Kerkrentmeesters, Bertus Beelen, administrateur.

9


Berichten uit Schipborg Studieverlof In het vorige KC schreef ik al over mijn studieverlof van 2 tot en met 30 april. ‘Wat ga je eigenlijk doen in die maand’, vroeg iemand. ‘Wanneer begint je vakantie?’, vroeg een ander. Vragen die mij deden besluiten kort iets te vertellen over wat ik in gedachten heb voor die periode. In aansluiting op de door mij gevolgde opleiding Verlieskunde wil ik mij wat verder verdiepen in rouwen, rouwverwerking, o.a. het werken met rituelen. Uit het grote aanbod van boektitels heb ik keuzes gemaakt waarvan ik denk dat het zinvolle literatuur is. Daarnaast ga ik een korte opleiding volgen: ‘Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’, een opleiding die goed aansluit bij het predikantschap zowel binnen als buiten de kerk. Ik ben blij dat deze mogelijkheid tot studieverlof dit jaar nog bestaat en maak daarvan ook dankbaar gebruik. Vanaf woensdag 1 mei ben ik weer aanwezig èn bereikbaar (telefoon / email) in de gemeente. Da. Frederique Karelse

Ontmoeting in de kerk Hoe geven we vorm aan ons kerk-zijn, in een veranderende samenleving, nu en in de toekomst? De werkgroep pastoraat heeft een aantal gemeenteleden van verschillende leeftijden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. Aan de hand van een aantal vragen willen we nagaan wat gemeenteleden belangrijk vinden en gezamenlijk hopen nieuwe antwoorden te vinden. Na deze gesprekken hopen we dat we met nieuwe ideeën de gemeente kunnen informeren. Namens de werkgroep pastoraat Clarie Verbeek Tel. 050 3095983, email verbeekberg@hotmail.com

10


Kerkbalans 2013 De actie Kerkbalans 2013 is zaterdag 26 januari afgesloten. In de week voorafgaand aan de slotdag zijn de enveloppen voor de actie Kerkbalans bij u opgehaald en is de opbrengst bekend geworden. Bij de eerste telling hebben we een totaal van € 195.000,-- mogen noteren. Dit bedrag is echter wel € 13.000,-- lager dan het eindresultaat in het jaar 2012 en € 6.000,-- lager dan het bedrag dat begroot is voor dit jaar (€ 201.000,--). Op zich is het een mooi resultaat en daar zijn wij als Kerkrentmeesters zeer blij mee. Een ieder die heeft meegewerkt aan het behalen van dit resultaat wil ik hartelijk dank zeggen: lopers, gevers, kerkelijk bureau en alle ambtsdragers en andere vrijwilligers die bij de organisatie ervan betrokken waren. Er is veel werk verzet met alvast een mooi bedrag aan toezeggingen. We hopen en bidden dat hiermee onder Gods onmisbare zegen een groot deel van het belangrijke werk in de gemeente doorgang kan blijven vinden. Onze God laat niet varen wat van Zijn handen begonnen is. Namens het College van Kerkrentmeesters. Lute Klaver

Collectopbrengsten

februari 2013 3 Werelddiaconaat 192,26 3 Vorming en toerusting 110,21 10 Diaconie plaatselijke ondersteuning 122,30 10 Onderhoud kerk 103,70 17 Paasgroet ouderen 240,60 17 Kerk erediensten 228,65 24 40 dagentijd 145,76 24 Onderhoud kerk 127,50 Totaal 1.270,98

11


Agenda 3 april Koffietied 17 april Gemeenteberaad 20 april Playbackshow

’t Loughoes 9.30-11 uur ’t Loughoes 20.00 uur ’t Loughous 19.30 uur

Activiteiten die buiten onze gemeente plaats vinden: 18 april 25 april 25 mei

Liedboek zangavond Liedboek zangavond Presentatie Liedboek

Assen 20.00 uur Vries 20.00 uur Monnickedam

Inleveren kopij Website cr@pkn-eelde.nl Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 26 april 2013, 24:00 uur per email naar cr@pkn-eelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. Dorpsklanken: kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 18:00 uur naar Greet Hartman, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com Zondagsbrief: Donderdagavond voor 20:00 uur per email: protgem.ep@gmail.com

Bedankt Van harte wil ik iedereen bedanken voor het medeleven en de beterschapwensen in de tijd van mijn operatie en revalidatie in Coedershof. Dat heeft mij heel goed gedaan. In de Geloofsbelijdenis staat o.a. de gemeenschap der heiligen. Dat heb ik ondervonden. Dat is wel een groot woord, vind ik, laat ik dan zeggen: “Het medeleven vanuit de kerk”. Met hartelijke groeten, Suze van Bergen-Kranendonk. 12


Puzzel De oplossing van de vorige puzzel was: VEERTIGDAGEN In de zinnen van deze puzzel zijn tien Bijbelse namen verborgen. Sommige hoofdletters worden kleine letters. Veel puzzelplezier!!! Ina Rawée De hoofdstad van Nederland is de stad Amsterdam en Rome van Italië. Plaatsen in Drenthe zijn: Anlo, Taarlo, Beilen en Sleen. Celebes, Timor, Java,Belintun zijn eilanden in Indonesië. In Duitsland stromen de rivieren Isar,Ahr, Ems en Elbe. En in Oostenrijk Mur, Drau,Sau, Lienz en Salsa. Macedonië, Elis, Argos en Attica zijn landschappen in Griekenland. In Australië zijn de bergen, Isa, Ise, Morgan en Bruce. Een andere naam voor Parijs is Lutetia en voor Constantinopel Istanboel.

Van het Kerkelijk Buro Ingekomen: van: naar: Mevr. J. Koops – Dussel Vries Hooiweg 18/K253 Vertrokken: van: naar: Mevr. A.H. Schipper Kwikstaartweg 8 Groningen Verhuisd: van: naar: Dhr. W.P. Kuipers Mevr. E.T. Wijnsema–Hoogmans Mevr. A. Hofstee – Mulder

Hoofdweg 148 Hoofdweg 66 Hoofdweg 478 Hooiweg 18 Hoofdweg 194 Brouwerssteeg 2

Gedoopt: van: op: Gabriëlle Medendorp–Wiegertjes 2013

Pinksterbloem 28

Belijdenis: 30 maart 2013 Willeke Folkers–Crielaard , Ruskenstukken 30 Gabriëlle Medendorp–Wiegertjes, Pinksterbloem 28  

13

30 maart


College van Kerkrentmeesters Gemeenteberaad: Op 17 april ‘s avonds houdt onze kerkelijke gemeente weer Ge meenteberaad. Jaarlijks behandelen we in april/mei de financiële verslagen van het afgelopen jaar van zowel het College van Kerkrentmeesters als die van het College van Diakenen. De gemeente heeft er recht op te weten hoe verkozen en benoemde kerkbestuurders hebben beheerd. Uit financiële stukken valt veel te lezen. Niet alleen of het vermogen vermeerderd of verminderd is, of er een voordelig of een nadelig saldo is, maar er wordt in de vermelde cijfers ook beleid zichtbaar. Heel vaak roept dat vragen op, omdat niet iedereen de dagelijkse materiële zaken van ons kerkelijk bedrijf volgt. Het kan dan ook van belang zijn vroegtijdig van de stukken kennis te nemen. Reden om de stukken vanaf 11 april 2013 ter inzage te leggen in ‘t Loughoes. Wellicht vraagt u zich af, waarom voor deze datum gekozen is en waarom niet eerder. Dat komt, omdat aan dit ter inzage leggen namelijk nog een heel proces van beoordeling en goedkeuring vooraf gaat. De financiële administrateur maakt elk jaar na 1 februari van het voorgaande jaar een voorlopig verslag. Samen met de penningmeester wordt er daarna een conceptverslag gemaakt ter beoordeling van het CvK. Na vaststelling wordt de kascommissie gevraagd er hun goedkeuring aan te geven om het verslag na eventuele wijzingen ter beoordeling en goedkeuring aan de Kerkenraad voor te leggen. Dit jaar vergadert de KR op 10 april a.s., zodat het verslag daarna voor de gemeente ter inzage kan worden gelegd. Als het Gemeenteberaad zijn fiat heeft gegeven, wordt het verslag ter beoordeling aan het Regionaal College Behandeling Beheerszaken van het Dienstencentrum - Noord (RCBB) van de PKN aangeboden, waarna de KR in een vergadering volgend op de beoordeling van het RCBB de financiële stukken definitief kan vaststellen. Op 17 april op het Gemeenteberaad liggen de stukken/verslagen voor iedereen klaar. Legaten: Onze gemeente mag dit jaar een paar legaten ontvangen. Een van ruim € 33.000,- en een van € 2.000,-. Van het eerste legaat is de helft van het bedrag geoormerkt voor onderhoud aan het orgel.

14


Zoals u wellicht weet ligt er al een tijdje het plan om de orgelkast op te knappen en te verfraaien. Misschien is de bovengenoemde bijdrage reden om dit plan nu uit te voeren. Voor dit onderhoud ligt er ook nog een bijdrage van € 5.000,- klaar, aangeboden door de stichting “Vrienden van de Dorpskerk”. De orgelkast zelf is aan onderhoud toe. Als CvK zullen we ons beraden en zo mogelijk met een voorstel komen. Wij willen in ieder geval hen, die in hun testament ons als erfgenamen hebben opgenomen, heel hartelijk danken. Wij willen deze vorm van ondersteuning in dit verband dan ook van harte aan bevelen. Het helpt enorm om hiervan die zaken te behartigen, die anders wellicht blijven liggen of waar anders te weinig middelen voor beschikbaar zijn. Ook mede reden om deze bijdragen niet zo zonder meer in het vermogen te laten verdwijnen. Het CvK is graag bereid over deze manier van financiële ondersteuning informatie te geven. Stand van zaken Vacatures: Tot nu toe is er 1 lid bereid gevonden het penningmeesterschap van Geert Hof op 1 januari 2014 over te nemen. Een advertentie in deze KC herinnert eraan aan dat alle vacatures nog niet zijn voorzien. Eerdere pogingen en oproepen in KC hebben nog onvoldoende resultaat gehad. Hopelijk zijn er onder ons die wat ruimte in hun dagelijkse beslommeringen kunnen maken om zich voor het CvK beschikbaar te stellen. De vacatures van voorzitter en coördinator kerkbalans en bijzondere collecten staan nog open. Wees niet te bescheiden en bel of mail onze secretaris Jack Schoo of ondergetekende (3092788/p.j.voogd@gmail.com) even. Namens het CvK, Piet Voogd, voorzitter

Paaskaars De Paaskaars is dit jaar naar de familie Khalaf gegaan, van de Hayo Hindriksweg. We leven mee met hen, omdat ze zoveel zorgen hebben om familie in Syrië, en het land waar ze opgroeiden zo verwoest moeten zien.  15


Uitnodiging gemeenteberaad Uitnodiging gemeenteberaad op woensdag 17 april om 20 uur in ’t Loughoes Op de agenda van het gemeenteberaad staan de jaarstukken van 2012 van de kerkrentmeester en van de diaconie, ook zullen zij vooruit kijken naar dit jaar. Verder zal er gesproken worden over de visie. Tevens komt het onderwerp advertenties in het Kerkelijk Contact aan bod. Over deze twee laatste onderwerp vindt u in dit nummer van KC meer informatie. We hopen u allen te begroeten op het gemeenteberaad. namens de kerkenraad, Liesbeth Bronsema, scriba Bespreking Visie en beleidsontwikkeling In het gemeenteberaad komt ook de Visie van onze gemeente aan de orde, en de uitwerking daarvan. Na een aantal kerkenraadsvergaderingen over visie in 2012, onder leiding van Benno Vermeer en Kaj van der Plas, zijn we tot de volgende formulering van onze visie gekomen: “De Protestantse Gemeente van Eelde-Paterswolde wil Christus navolgen en wel op de volgende manier: - Onze Dorpskerk is een plek waar zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen - Onze Dorpskerk biedt mogelijkheden tot (geloofs)verdieping en helpt mensen zich als “Gods mensenkind” te ontplooien - Onze Dorpskerk stimuleert en faciliteert ontmoeting en ver binding tussen mensen - Onze Dorpskerk voedt zich met wat de christelijke geloof straditie tot op de dag van vandaag heeft doorgegeven.” Deze visie is dan leidend bij ons handelen Wat kunnen we daarmee, wat is haalbaar? Uit de gesprekken blijkt dan dat we op weg zijn van “verzorgingskerk” naar “ontmoetingskerk”. Dus van een kerk waarbij de kerkenraad en werkgroepen van bovenaf allerlei zaken aansturen, naar een kerk waarin kerkenraad en werkgroepen minder aansturen, maar wie dan wel? Wat gaat dat betekenen voor de praktijk van ons gemeente-zijn, vooral als we t.z.t. nog maar één fte predikantsplaats hebben, wat willen we wel en wat niet (meer)doen, en kunnen we ook wat we zouden willen, zowel qua

16


menskracht als financiën? En welke rol wordt er in die ontwikkeling van de kerkenraad verwacht? Deze vragen zijn de afgelopen maanden bij de ambtsgroepen ter bespreking neergelegd, en we hopen in de kerkenraad van 10 april daarmee verder te komen. De gemeenteleden worden nu uitgenodigd om hun ideeën over deze ontwikkelingen naar voren te brengen tijdens het gemeenteberaad. Namens de kerkenraad, Dick Hoogendoorn, vz.

Vanuit de Kerkenraad Op 5 maart heeft de kleine kerkenraad weer vergaderd. Na de opening door onze voorzitter, is als eerste onze gast (en tegelijk ouderling met bijzondere opdracht) Tom van der Velde aan het woord om ons wat te vertellen over zijn taak in de synode. Om er een beeld bij te krijgen showt hij ons enkele foto’s van de laatste synode vergadering. De synode is per 1-1-2013 verkleind van 150 naar 75 leden. Per classis is er 1 afgevaardigde. De afgevaardigden zitten zonder last of ruggespraak in de synode. Er zijn 7 protestantse richtingen in de synode vertegenwoordigd. Beslissingen worden meestal op basis van unanimiteit genomen. Hierna vertelt hij ons iets over de discussie over het Hydepark: de synode heeft hier in november 2012 een keuze in gemaakt. In de kerkenraad zijn de meningen nog al uiteenlopend. Het nieuwe Hydepark zal er komen zodra alle financieringen rond zijn. Hydepark is een conferentiecentrum van de landelijke PKN in Doorn, voornamelijk in gebruik voor vergaderingen, cursussen e.d. voor predikanten. Op hetzelfde terrein staat het diaconaal vakantiecentrum “Roosevelthuis”. De synode heeft nu besloten tot vervangende nieuwbouw voor beide centra samen op hetzelfde terrein, grotendeels gefinancierd door de Centrale PKN. Onze voorzitter dankt Tom voor zijn inbreng en we vervolgen de vergadering met mooi nieuws. Er zijn drie

17


doopaanvragen voor de dienst van 14 april, de kerkenraad stemt hier van harte mee in. De lopende alledaagse zaken als ingekomen post/ mail worden besproken. De komende visitatie van 6 maart wordt kort even aangehaald, als kerkenraad zullen we er compleet zijn. Een ander punt wat vaak zeer veel inspanning vraagt, n.l. de werving van nieuwe ouderlingen/diakenen wordt besproken. Een nieuwe scriba is gevonden, bij het CvK worden ook vorderingen gemaakt en de diaconie heeft ook een kandidaat. Dit betekent niet dat de vlag uit kan, want er worden meer mensen gezocht maar toch zijn we blij dat er toekomst zit in de vervulling van de taken binnen de kerk. Kort bespreken we de punten voor het gemeenteberaad op 17 april aanstaande: zoals elk jaar komen de financiĂŤle stukken van 2012 aan bod van zowel de kerkrentmeesters als van de diaconie. We sluiten de avond met een gelezen gezang en gaan allen richting huis om de volgende dag bij de visitatie aanwezig te zijn. Visitatie Op 6 maart ontvangen we de visitatoren Hans de Vries, Berend Wiarda en de voor visitator in opleiding zijnde ds. Dick van Veen. Voorafgaand aan het gesprek met de kerkenraad hebben zij al gesproken met de dominee en domina. Ze hebben gegeten bij de voorzitter thuis en daarna gesproken met enkele gemeenteleden. De kennismakingronde gaat snel, iedereen stelt zich voor, de naambordjes staan ook op tafel, zodat we elkaar ook bij de naam kunnen noemen. Er wordt gesproken over de predikanten die het eerste half uur niet aanwezig zijn, om het gesprek over hen open te houden. De predikanten sluiten aan en we gaan verder met het gesprek. De reeds vooraf door ons aangeleverde informatie wordt kort doorgenomen en op enkele punten verder uitgediept. De visitatiecommissie wil een breed beeld vormen van de gang van zaken binnen de kerkenraad, binnen de kerk, tussen de mensen vanuit het dorp, tussen de verschillende geloofsgroepen in het dorp en alles wat er omheen speelt. Het gesprek loopt soepel. Alle aspecten van de onderlinge relaties tot het kerk zijn in een dorp komen aanbod. Na ongeveer twee uur sluiten we de visitatie af; de vraag of het voor ons nuttig is geweest om met zoveel mensen de tijd te investeren in de visitatie suddert nog langzaam door. Maar we hebben het voor de eerstkomende 4 jaar achter de rug, de commissie is tevreden over ons en het was toch best nuttig en gezellig. Namens de kerkenraad Liesbeth Bronsema, scriba. 18


Wat betekent de kerk voor mij?? Mijn geboorteplaats is Grijpskerk. Daar ben ik gedoopt en heb ik de openbare lagere school bezocht. Wij vormden een Nederlands Hervormd gezin. Behalve het volgen van godsdienstonderwijs op de lagere school, één uur per week, ging ik naar de zondagsschool. Later volgden de catechisaties vanuit de kerk. Op 16 april 1960 deed ik belijdenis. Mede vanwege het feit dat mijn vader meer dan 25 jaar diaken was, later nog een tijdje ouderling, ben ik opgegroeid met het wel en wee van het kerkelijk gebeuren. Met vrienden was ik betrokken bij het jeugdwerk. Toen Anneke en ik in 1979 vanuit Roden in Paterswolde kwamen wonen, werd ik weldra door ds Franck benaderd voor het lidmaatschap van de kerkenraad van de toenmalige Nederlands Hervormde gemeente. Ik werd diaken, waarvan later voorzitter. Mijn belangstelling ging toen uit naar het jeugdwerk, maar gelet op de samenstelling van de diaconie op dat moment werd mij de “portefeuille” maatschappelijk werk toebedeeld. Uit deze functie vloeiden diverse andere – niet altijd kerkelijke – functies voort, zoals bestuurslid van de Stichting maatschappelijke dienstverlening Noordenveld / Haren. Nadien ben ik nog een aantal jaren secretaris van de kerkvoogdij (college van kerkrentmeesters) geweest. Hoewel geen geregelde kerkganger, betekent dat niet dat ik mij niet met de kerk als gemeenschap van mede - gelovigen verbonden voel. De kerk is voor mij het fundament voor het belijden van het geloof. Ook als deelnemer aan een gespreks- / ontmoetingskring ervaar ik die verbondenheid. Aan het geloofsleven tracht ik praktische invulling te geven in het besef dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar dat je er ook voor een ander bent. O.m. als vrijwilliger in het revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren gedurende 15 jaar, heb ik hieraan uitvoering willen geven. Als lid van CODE verleen ik momenteel mijn medewerking aan de openstelling van onze kerk. Verder bewaar ik goede herinneringen aan een mooie periode dat ik binnen de kerk het ambt van diaken heb bekleed. De pen geef ik door aan Suzie de Pater. Andries Kamminga  19


Diaconie + ZWO Nu het vorige project is afge rond in de gemeente, is de keus gevallen op een project voor kinderen. De komende jaren zullen diaconie en ZWO uw aan dacht vragen voor Dwelling Places in Uganda (34,5 miljoen inwoners). In de hoofdstad Kampala wonen ongeveer 1,6 miljoen mensen, er zijn op straat veel bedelende kinderen te zien uit Karamojo. Dat is een droog gebied in noordoost Oeganda, waar de Karamojong rondtrekken met hun vee. Deze kinderen gaan naar Kampala om de onveiligheid, droogte en honger in Karamojo te ontvluchten. Velen hebben een of beide ouders verloren en hebben in Karamojo geen mogelijkheid om naar school te gaan. Mooie verhalen van andere kinderen die naar de grote stad trokken lokken de kinderen weg uit hun eigen woongebied. De onveiligheid is het gevolg van pogingen van de overheid om de Karamojong mannen te ontwapenen. Ook is het een gewoonte om vee van elkaar te roven, hierbij gebruiken mensen wapens. Daardoor zijn er veel wapens in omloop. Honger en droogte verergeren de problemen. Grote stad In Kampala zijn veel kinderen slechter af te zijn dan in Karamojo; ze hebben honger, hebben geen plek om te slapen, geen toegang tot schoon drinkwater of medische zorg en ze kunnen niet naar school. Veel van hen zijn ziek en ondervoed. Meisjes lopen het risico verkracht te worden en ge誰nfecteerd te worden met HIV. De christelijke organisatie Dwelling Places wil in 2013 ongeveer 80 kinderen onder de 18 jaar (43% meisjes) opvangen en zoveel mogelijk terugbrengen naar familie in Karamojo en daar een school voor ze zoeken. 100 kinderen onder de 12 jaar (waarvan 60 meisjes) die vorig jaar zijn opgevangen worden verder gevolgd. Daarnaast worden 20 families begeleid in het project. Opvang en hulp In Karamojo zal de organisatie Dwelling Places vrijwilligers zoeken 20


die in de dorpen teruggekeerde kinderen kunnen begeleiden. Ook zullen de partnerorganisaties en scholen in Karamojo die met deze kinderen in aanraking komen getraind worden hoe ze het best begeleid kunnen worden na terugkeer. Daar is n.l. extra aandacht voor nodig: de jongeren moeten hun draai weer vinden in de omgeving en bijvoorbeeld ook hun geld leren verdienen. Dwelling Places zal activiteiten gaan ondernemen om de houding van de Ugandezen ten opzichte van de Karamojong positief te beïnvloeden. Als een van de vele volken in Uganda hebben ze een slechte naam. Aandacht vragen Dwelling Places zal op veel manieren aandacht vragen voor kinderen en jongeren, door in de Nationale Raad voor Kinderen de situatie van de Karamojong-kinderen in Kampala aan de orde te stellen. Daarnaast zullen de medewerkers van Dwelling Places erop aandringen dat overheidsmaatregelen om de kinderen beter te beschermen en behandelen goed worden ingevoerd. Met uw steun kan deze organisatie waarvan de naam ‘woonplaatsen’ betekent, kinderen en jongeren helpen hun leven op te bouwen. Aandacht die voor jongeren een belangrijk duwtje in de goede richting kan zijn. Door-Elske Cazemier, vrijwilliger voor zending werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

In herinnering Afgelopen maand overleed in ons midden: Mevr. J.C. Roels – Berghuis * 6-7-1927 † 7-3-2013  

21


Colofon Dit is een uitgave van de Protestanse

gemeente te Eelde-Paterswolde en verschijnt op de eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus). Kopij dient uiterlijk 8 dagen voor verschijnen van Kerkelijk Contact (KC) te zijn ingediend.

Postadres

Mw. A. Crielaard, tel. 050-3095482 E-mail: kerkburo@pkn-eelde.nl

Bezorging

Dhr. H. Lieben, tel. 050 3093228

Bank en girorekeningen

Kosterijweg 2 9761 GE Eelde

Website www.pkn-eelde.nl Centrale redactie

Editha Huisman, Hannah Matter, Johan Matter, Joke Lambour, Wim Schoolderman, Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der Velde

E-mail CR@pkn-eelde.nl Handgeschreven kopij ’t Loughoes (o.v.v. KC)

Predikanten

Ds. K.M. van der Plas, tel. 050 5494081; ds.vanderplas@gmail.com Da. F.S. Karelse, tel. 050 4027475; frederiquekarelse@gmail.com; aanwezig op maandag, dinsdag en woensdagochtend.

Scriba

Mw. L. Bronsema, tel. 050 5736433 pknkerk@gmail.com

College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Penningmeester: Administrateur: E-mail:

Ledenadministratie/adreswijzigingen

Dhr. P.J. Voogd Dhr. G. Hof Dhr. B. Beelen tel. 06 132 19 556 cvk@pkn-eelde.nl

Diaconie

Voorzitter: Dhr. J. Kadijk E-mail: diaconie@pkn-eelde.nl

Diaconie 31.58.09.191 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eelde-P’wolde, voor alle bijdragen, o.v.v. de bestemming van de gift ZWO-werkgroep 63.58.01.728 t.n.v. Z.W.O. werkgroep Kerk 69.98.78.934 t.n.v. Prot. Gem. Eelde-Paterswolde 69.98.78.985 idem inzake Kerkbalans 31.58.02.774 t.n.v. Prot. Gem. Eelde-Paterswolde. (betalingen s.v.p. onder vermelding van de bestemming: vrijwillige bijdrage, collectebonnen [aantal, soort] enz.)

Copyright van teksten, foto’s en grafische

voorstellingen berust bij de centrale redactie. Foto’s, teksten en grafische voorstellingen e.d. in een uitgave van KC mogen zonder schriftelijke toestemming van de centrale redactie niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd.

Disclaimer De centrale redactie heeft elke

uitgave en de daarin vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde, de centrale redactie en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie in uitgaven van KC.

Koster/beheerder ‘t Loughoes

Peter en Marjan Dijk, tel. 050-3092308, E-mail: koster@pkn-eelde.nl

22


23


KC april 2013  

Kerkelijk Contact aprl 2013 Eelde-Paterswolde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you