Page 1


Kerkdiensten in de komende periode Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden 08 juni 10:00 uur

ds. A. Kosterman

KK/K/C (Pinksteren)

15 juni

10:00 uur

ds. K. v.d. Plas

KK/TL

22 juni

10:00 uur

ds. K. v.d. Plas

KK/K/A

29 juni 10:00 uur ds. K. v.d. Plas KK/TL 19:00 uur Vesper/Avondgebed 06 juli

10:00 uur

ds. K. v.d. Plas

KK

13 juli

10:00 uur

ds. D. Tieleman

KK

KK: er is kinderkerk en oppas K:

gelegenheid elkaar te ontmoeten na de viering met koffie/thee

TL: deze viering wordt uitgezonden door radio Tynaarlo Lokaal C:

de cantorij verleent medewerking aan deze viering

A:

avondmaal/maaltijd van de Heer

2


Inhoud Kerkdiensten in de komende periode

2

Inhoud 3 Van de redactie 4 Gezonder leven? Ga bij de kerk!

5

Met wijk 5 het Landgoed in

8

Bericht van ZWO 9 Mijn eerste ervaring van ziek zijn

10

Voedselbank Zuidlaren 11 Agenda 12 Inleveren kopij 12 Zondagsbrief 14 Pastoraat in juli en augustus 14 Van het kerkelijk buro 14 In herinnering 14 Gezellige vakantie-zangmiddag 15 Wie wil nog mee naar het klooster?

16

Oppasdienst vraagt versterking 16 Nogmaals een oproep van Bloemencommissie

17

De cursus TVG: doen! 18 Van de Kerkenraad 19 Concert over het leven van Petrus

20

Collecteopbrengsten 21 Puzzel 22 Colofon 23

3


Van de redactie Voor u ligt het KC van Juni. Het zonnetje schijnt en de meesten van ons zullen genieten van het mooie weer. Sommigen zullen al met de voorbereidingen bezig zijn voor de komende zomervakantie of zijn misschien al wel op pad. In deze KC aandacht voor versterking van de oppas en de bloemencommisie doet nogmaals een oproep. Er is een voedselbank in Zuidlaren waar u iets over kan lezen en er zijn weer diverse activiteiten waar u deze zomer aan mee kan doen.

Alvast veel leesplezier! Namens de redactie, Hannah Matter

4


Gezonder leven? Ga bij de kerk! Gezond ouder worden Mensen in Nederland worden gemiddeld steeds ouder. Om ervoor te zorgen dat de extra levensjaren ook in gezondheid kunnen worden doorgebracht, wordt allerlei onderzoek gedaan. Levensstijl, voedsel en omgevingsfactoren hebben invloed. En wat die invloed is, wordt onderzocht in bijvoorbeeld het Healthy Ageing Network Noord-Nederland, waarin onder andere het UMCG participeert. (1) De kerk is gezond Zou je bij omgevingsfactoren ook de kerk mogen rekenen? Vanaf eind jaren ’80 is een aantal studies verschenen die laten zien dat het bijwonen van kerkdiensten een significant positief effect heeft op de fysieke gezondheid, de geestelijke gezondheid en de gevoelens van welzijn en geluk. Ook is er een verband aangetoond tussen het deelnemen aan een religie en de lengte van het leven. Wat maakt kerkelijke betrokkenheid zo gezond? Het is niet ongewoon geweest dit aan God toe te dichten, en aan de werkzaamheid van gebed. Helaas (?) blijkt uit een onderzoek naar de effecten van religieuze en andere sociale betrokkenheid op de gezondheid en levensduur, dat God geen doorslaggevende rol speelt. Het is de sociale participatie in het algemeen die het hem doet. (2) Sociale participatie Het deelnemen aan een groep is gezond voor je. Deel uitmaken van een sociale groep helpt mensen om nuttige sociale relaties aan te gaan en te behouden, geeft ze de mogelijkheid om aan activiteiten deel te nemen die ze als zinvol beschouwen, geeft een gevoel van richting aan hun leven en geeft een gevoel van eigenwaarde. Als je deel uitmaakt van een sociale groep, kun je om hulp vragen bij problemen. Mensen houden in de gaten hoe het met je gaat. Bij een gemeenschap horen waaraan een bepaalde status hangt (een overkoepelend ‘wij’ dat ergens voor staat, bijvoorbeeld een betere wereld) draagt bij aan een goed gevoel over jezelf. En als je een goed gevoel over jezelf hebt, zorg je ook beter voor jezelf. Het horen bij een groep met een doel geeft zin en betekenis aan je leven, en maakt zo je leven de moeite waard.

5


De kerk gezonder maken Het woord ‘ontmoeting’ duikt in onze gemeente steeds weer op. Een jaar of acht geleden schreven twee ouderlingen (Bea Brouwer en Aat Vos) al een nota getiteld ‘Dorpskerk, plaats voor ontmoeting’. Er is een stuurgroep ontmoeting. Maar bij allerlei andere activiteiten komt ook steeds weer naar voren dat het faciliteren van ontmoeting tussen mensen voor onze gemeente belangrijk is. En het kan ook gezond zijn, zo blijkt. Waar mensen elkaar ontmoeten ontdekken ze hun verschillen en hun overeenkomsten. Een platform zoals ‘Dorpskerkgemeente’ of ‘Vereniging’, maar ook een gelegenheid als ‘Loughoes’ of ‘Boelens’, en ten slotte een activiteit als ‘Koffietied’ of ‘Musical’ of ‘Kerkdienst’ brengt mensen met elkaar in contact en voorziet het samenzijn van een overkoepelende identiteit. Een soort groepsidentiteit, die op zijn beurt weer bijdraagt aan een groepsgevoel met alle sociale en persoonlijke voordelen van dien. Als we anderen bij onze groep willen betrekken zullen we er soms op uit moeten gaan om te ontmoeten. Want het zou best eens kunnen dat iemand een drempel voelt om op ‘ons feestje’ te komen. Netwerken Ik wil nog een aspect van ‘groepen’ aan het voorgaande verbinden. Dat is die van het ‘netwerk’. We maken allemaal deel uit van allerlei netwerken. Wij kennen mensen, en die kennen weer mensen, die mensen kennen die… Het schijnt dat we in principe maar in 6 stappen via ons netwerk met ieder ander mens ter wereld verbonden zijn. Wij hebben invloed op ons netwerk. En ons netwerk op ons. Je zou het zelfs kunnen omschrijven als ‘besmettelijkheid’. Onze normen hebben invloed op de feedback die we geven op het gedrag van onze vrienden. Daardoor zou het goed kunnen dat hun normen ten aanzien van hun vrienden ook weer veranderen. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen normen, of gedrag (dat we van elkaar overnemen) besmettelijk zijn. Ook emotie verspreidt zich door ons netwerk. Depressie. Maar ook geluk. De effecten van het geluk van een vriend van een vriend (die ik niet ken) zijn binnen zes maanden nog merkbaar aan mijn mate van geluk. Zoals rimpels in een vijver, verspreiden sterke emoties zich door het netwerk waarin ik me bevind. (3)

6


Ik kan dus maar beter proberen om in mijn ontmoetingen met anderen een beetje geluk te zaaien. Te handelen vanuit normen als naastenliefde, barmhartigheid, onbaatzuchtigheid. In de kerkelijke gemeente. En in de wereld waar ik zoveel mensen ontmoet. Wie weet wat ik inzaai! Welke rimpels ik veroorzaak. Wie weet wat de wereld daarvan oogst. Een simpele glimlach als krachtig middel ter verbetering van mijn sociale omgeving. Wie had dat gedacht. Opdracht Dit lijkt me een mooie opdracht, al is het maar voor de zomer (waarin de zon toch makkelijk een zweem van blijdschap op je gezicht tovert): laat je ontmoetingen van een glimlach vergezeld gaan. Zaai geluk. En‌ vier de oogst. Kaj van der Plas Bronnen: (1)https://www.umcg.nl/NL/UMCG/healthy_ageing/wat_is_healthy_ ageing/Pages/default.aspx (30 mei 2014) (2) Shor, E. & Roelfs, D.J., The Longevity Effects of Religious and Nonreligious Participation: A Meta-Analysis and Meta-Regression, [Journal for the Scientific Study of Religion 52], 2013, pp. 120-145. (3) Christakis, N.A. & Fowler, J.H., Connected!Balans Amsterdam 2010.

7


Met wijk 5 het Landgoed in Op zondagmiddag 27 april organiseerde het wijkteam van wijk 5 een wandeling voor de leden van wijk 5 van onze gemeente. In het restaurant van Sportrade kwamen we rond kwart over twee bij elkaar om met een kop koffie alvast in de sfeer te komen en ons door de heer Jan ten Pas op de hoogte te laten brengen van de geschiedenis van verschillende landgoederen in de nabije omgeving en met name van Huize Vennebroek. Na deze inleiding trokken we met ongeveer vijftien personen de stoute schoenen (en ook de regenkleding) aan om alles van wat dichterbij te bekijken. Een wandeling over de oude toegangswegen tot het landgoed met eeuwenoude bomen doet je beseffen dat hier belangrijke historische monumenten liggen. De verschillende deelnemers aan de wandeling hebben elk hun eigen verhalen en ook hun vragen. Jan te Pas geeft overal uitleg bij en weet bijzonder veel anekdotes naar voren te brengen , waarbij hij eerlijkheidshalve toegeeft er niet zeker van te zijn dat ook alles op waarheid berust. Zeker is wel dat Huize Vennebroek in de vorige eeuw volledig is afgebroken en daarna, een kwart slag gedraaid, weer is opgebouwd. Tegenwoordig zou je zoiets waarschijnlijk alleen maar doen om de stand van het dak meer geschikt te maken voor zonnepanelen. Na een beschouwing van Vennebroek trokken we verder en ging de tocht naar de vogelkijkhut en over de dijk die enkele jaren geleden is aangelegd rond het waterbergingsgebied. Met nog een korte tussenstop in het voormalige koetshuis werd de terugtocht ingezet naar de start- en eindplaats bij Sportrade. De regenkleding bleek achteraf gelukkig niet strikt noodzakelijk te zijn geweest. Het was een mooie middag met veel onderlinge contacten.

Roel Kikkers

8


Bericht van ZWO Voorjaarsactie 2014 ZWO en Diaconie brengen voor het tweede jaar het project Oeganda: Karamojong straatkinderen weer naar huis en naar school, bij u onder de aandacht. Veel straatkinderen in de stad Kampala zijn gevlucht uit Karamoja, een droog gebied in het noordoosten van Oeganda, waar de Karamojong rondtrekken met hun vee. Ze ontvluchten geweld, droogte en honger. Ze zijn naar de stad gekomen op zoek naar een be ter leven, maar belanden van de regen in de drup. Het leven op straat is hard en onveilig. Ze raken ondervoed en ziek, hebben geen schoon drinkwater of medische zorg. De organisatie Dwelling Places vangt deze straatkinderen op, geeft hen een thuis, en eten en zorgt dat ze naar school gaan. Het project is erop gericht om de straatkinderen na opvang terug te brengen naar hun eigen dorpen en families. Dwelling Places werkt hiervoor met vrijwilligers, die in de dorpen, de geresettelde kinderen en gezinnen begeleiden. De stichting kan dit alleen maar waar maken, door o.a. onze giften. Meer informatie hierover kunt u lezen in de reeds rondgebrachte folder of op www.kerkinactie.nl. Het project wordt van harte door ons gesteund. U kunt uw gift geven op rekening NL 98 FVLB 063.58.01.728 t.n.v. ZWO PKN-Eelde onder vermelding van voorjaarsactie 2014. Vorig jaar heeft de actie het enorme bedrag van maar liefst â‚Ź 4.717,43, opgebracht, waarvoor heel veel dank. Namens ZWO en diaconie Door-Elske Cazemier Jan Menno Medendorp Aletta Jongman

9


Mijn eerste ervaring van ziek zijn Mijn eerste ervaring van ziek zijn en ziekenhuis opname in ruim tachtig jaar. Ja lieve mensen dat was hevig schrikken toen ik op aandringen van mijn zus Addy naar de dokter ging en direct naar de SEH (spoed eisende hulp) moest. De hele dag allerlei onderzoeken, en toen dacht ik weer naar huis te kunnen, maar nee direct naar de Longafdeling. Ik kreeg te horen dat ik de ziekte van Wegener heb. Mijn zoon moest ook direct komen. Niemand weet hoe je hier aankomt, maar er moet eerst medicatie gevonden worden die aanslaat, vandaar dat ik er 14 dagen geweest ben. Toen gelukkig weer naar huis met een grote portie pillen, die ik nu nog steeds inneem en waarschijnlijk zo lang als ik leven mag in moet blijven nemen. Het is een ernstige ziekte maar ik blijf optimitisch hoor, ik heb zoveel lieve mensen om mij heen die mij helpen. Ik wil jullie ook allemaal hartellijk danken voor alle lieve kaarten, bloemen en bezoekjes. Nu besef ik pas hoe waardevol het is om in de gemeente te zijn opgenomen, dit had ik nooit gedacht en het heeft me reuze goed gedaan, nogmaals heel veel dank allemaal. Bovenstaand stukje schreef ik 19 Maart naar de redacte van het KC, maar het is nooit geplaatst en ergens blijven zweven. Intussen heb ik nog eens 14 dagen in het Martini ziekenhuis gelegen, niet fijn en ben er erg mee achterop geraakt. Ik kan haast niet lopen en haaruitval enz. Het is nu bijna Juni en ik ben al een heel stuk beter, het is net of de medicijnen nu pas hun werk gaan doen. Gelukkig maar want ze zijn niet fijn om in te nemen, maar als het helpt dan slikken we maar. Lieve mensen hopelijk tot ziens, als ik weer eens naar buiten kan. Hartelijke groet, Nelly van Dijk

10


Voedselbank Zuidlaren De clubkinderen zijn druk aan het oefenen op songteksten en de dans en/of uitvoering van hun act. Op zaterdag 17 mei vindt de jaarlijkse Playbackshow plaats. Toeschouwers en fans zijn welkom vanaf 19.00 uur in ’t Loughoes. De artiesten mogen een half uur eerder komen om zich voor te bereiden op de act. De jongens nemen iets te drinken mee en de meiden iets te eten. Namens de clubleiding, Editha Huisman

Agenda 17 mei Playbackshow 31 mei Buitenactiviteit wijk 4

19.00u ’t Loughoes 15.00 -17.00 Vennebroek

Koffietied voor 2014 zijn op de volgende data onze koffiemorgens gepland: 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 aug., 3 sept., 1 okt., 5 nov., 3 dec.. OPA – Oud Papier Aktie 27/28 juni, 29/30 aug., 24/25 okt. en 19/20 dec.

Inleveren kopij Website cr@pkn-eelde.nl Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 30 mei 2014, 24.00 uur per email naar cr@pkn-eelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. Dorpsklanken: kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 18:00 uur naar Greet Hartman, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com Zondagsbrief: Donderdagavond voor 20:00 uur per email: zondagsbrief@pkn-eelde.nl

11


Agenda Zaterdagavond 21 juni is er om 19.00 uur een r.k. kerkdienst in de Dorpskerk. We vieren dan Sacramentsdag. Voorganger is dan pastor Stefan Mangnus, die per 1 juli a.s. vertrekt, om een studie te vervolgen. Vakantie-zangmiddag 6 augustus 14.30 in ’t Loughoes Gospelkoor Cornerstone 24 mei ‘Buurhuus Ontmoetingscentrum’ Ten Boer. Open avond cursus TVG Maandag 16 juni vanaf 19.00 uur. Willem Lodewijk Gymnasium. Koffietied voor 2014 zijn op de volgende data onze koffiemorgens gepland: 4 juni, 2 juli, 6 aug., 3 sept., 1 okt., 5 nov., 3 dec.. OPA – Oud Papier Aktie 27/28 juni, 29/30 aug., 24/25 okt. en 19/20 dec.

Inleveren kopij Website cr@pkn-eelde.nl Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 27 juni 2014, 24.00 uur per email naar cr@pkn-eelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. Dorpsklanken: kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 18:00 uur naar Greet Hartman, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com Zondagsbrief: Donderdagavond voor 20:00 uur per email: zondagsbrief@pkn-eelde.nl

12


13


Zondagsbrief Er komen nog aldoor berichten binnen voor de zondagsbrief op protgem.ep@gmail.com, dit moet zijn: zondagsbrief@pkn-eelde. nl Ina Rawee

Pastoraat in juli en augustus In de zomermaanden kan het zijn dat u dringend “een dominee” nodig hebt. “De dominee” is een deel van die periode op vakantie. Kaj van der Plas zal worden vervangen door een collega uit een van de omringende gemeentes (Roden-Roderwolde, Een-Norg-Veenhuizen, Peize of Vries). Via de werkgroep Pastoraat of de scriba kunt u contact met hen leggen. Kaj van der Plas

Van het kerkelijk buro Vertrokken: van: naar: Mw. A. Vos – v.d. Pijl Duinerlaan 22 Roden Mw. J.A. Westerterp Burg. Legroweg 9 Groningen

In herinnering Mevr. G. Neisingh Mevr. M. Dijkhuis - Rutgers

*23-04-2014 *04-05-2014

14

†26-09-1920 †06-07-1920


Gezellige vakantie-zangmiddag Gezellige vakantie-zangmiddag met vrolijke liedjes, op woensdag 6 augustus in ’t Loughoes. Kent u ze nog, de liedjes van vroeger? “Holland ze zeggen, je grond is zo dras”, “af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe” en nog vele andere. We horen ze niet meer zo vaak. Daarom is er op woensdag 6 augustus een zangmiddag in ’t Loughoes. Een middag voor iedereen die van zingen houdt en die bekende liedjes, vrolijke en ernstige, nog eens met elkaar wil zingen. We beginnen om 14.30 uur met een kopje koffie of thee. Dan volgt een programma van zingen, afgewisseld met enkele voordrachten en nog een kopje thee of koffie. Rond 16.30 uur klinkt het laatste lied en gaat ieder weer zijns weegs. Wilt u mee zingen maar bent u slecht ter been of is er een andere reden waardoor het voor u lastig is om naar ’t Loughoes te komen, dan kunt u opgehaald en weer thuis gebracht worden. Laat het ons vóór 4 augustus even weten en wij regelen uw vervoer. U belt dan Ike Huisman, tel: 0612719995 We hopen veel dorpelingen te mogen begroeten. De voorbereidingscommissie.

15


Wie wil nog mee naar het klooster? Op 15, 16 en 17 september aanstaande gaat er weer een groep belangstellenden naar een klooster. Dit keer zijn we welkom in Abdij Koningsoord in Arnhem. We tellen nu in ieder geval 6 deelnemers, er kunnen er nog 4 bij. Belangstelling? Bel of mail met Pita Vos, tel 309 30 30, email: voshepping@hetnet.nl of Nan Vos, tel 525 57 30, email: aat.nan@worldonline.nl

Oppasdienst vraagt versterking Iedere zondag is er, tijdens de ochtendviering, oppasdienst. Wat houdt dat in. In het Loughoes hebben we een ruimte waar we de kinderen opvangen. Er is veel speelmateriaal aanwezig en ook voor de aller jongsten hebben we voorzieningen. De kinderen komen rond 9.45u. en worden om 11.45u. weer opgehaald. Het aantal kinderen varieert tussen de twee en de vijf; in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Tot en met juni is het oppasrooster ingevuld, vanaf juli willen we graag met meerdere mensen werken. Hoe meer meer vrijwilligers hoe minder je beschikbaar hoeft te zijn. Wie wil meedraaien in het oppasrooster? Vaders, moeders, opa’s en oma’s we verwelkomen jullie graag. Heb je al een oppas gezin en lijkt dit je ook leuk, van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij Antje van Til, via de mail: antjetil@home.nl of telefonisch: 050 3094867 Namens de oppasdienst, Antje van Til.

16


Nogmaals een oproep van Bloemencommissie Bloemen zijn in ons leven niet weg te denken. Zo ook de zondagse bloemengroet vanuit de Dorpskerk, die als steuntje in de rug bij gemeenteleden worden bezorgd‌ Wij werken volgens een rooster. Per maand staan 2 dames die, in overleg, de bloemen in de kerk verzorgen. Een leuke groep, waarin je een fijne bijdrage kunt leveren aan het kerk-zijn. Momenteel kampen we met een tekort aan deelneemsters/ deelnemers. We zouden het fijn vinden om het rooster weer compleet te maken. mocht je interesse hebben dan hoor ik het graag. Voor vragen kun je bellen of mailen. Met vriendelijke groet, Johanna Lieben, coÜrdinator 050-3093228 of h.lieben@ziggo.nl

17


De cursus TVG: doen! Daar zit ik dan, de cursus TVG bijna afgerond, en of ik maar even een wervend stukje wil schrijven. Met de behoefte om veel te leren startte ik in 2011 met die cursus. Wéten wilde ik, hoe het ook al weer zit met de kerkgeschiedenis, hoe de Bijbel is ontstaan, waarom sommige boeken er wel en andere er niet in terecht zijn gekomen. Hoe het zit met de relatie tussen het ”geloof” en het “gewone leven”. Kennis wilde ik opdoen over het Jodendom, van waaruit toch het Christendom is ontstaan. Aan onze groep, zeer divers qua leeftijd, interesse en kerkelijke oorsprong, werd door bevlogen docenten dit alles bijgebracht, en meer! Want wat moeten we met al die dogma’s, willen we eraan vasthouden of kunnen we ons ook uit losschudden? Als we zeggen “God”, wie of wat bedoelen we dan? En wie is Jezus voor ons? Hoe lees je de Bijbel, zodat dat aloude Boek ook vandaag nog voor ons kan spreken? Een fantastische ervaring vond ik het, om drie jaar met een groep mensen op te trekken, om met en van elkaar te leren. Inspirerend, om kundige docenten te horen spreken over hun specifieke vakgebied en materiaal aangereikt te krijgen waardoor ik me nog meer kon verdiepen in de vakken die mij extra aanspraken. Drie jaar duurt de cursus TVG, maar dan nog ben je niet uitgeleerd en uitgepraat. Vakken als kerkgeschiedenis, Dogmatiek, Oude- en Nieuwe Testament, Filosofie, Jodendom, Spiritualiteit, Liturgiek worden aangeboden in blokken van vijf á zes lesavonden. Als je niet zoveel meer kunt met de manier waarop je het geloof ooit is aangereikt, als je behoefte hebt om je te verdiepen in iets wat je dierbaar is, kortom als je meer wilt weten over het Christelijk geloof in brede zin, dan is de cursus TVG iets voor jou! Meer informatie vind je op www.tvg-groningen.nl. Er is een open avond over de cursus TVG op maandag 16 juni 2014, ook in het Willem Lodewijk Gymnasium. Inloop vanaf 19.00 uur, vanaf 19.30 uur wordt informatie gegeven door de cursusleider en een aantal cursisten (1e, 2e en 3e jaars) Het nieuwe cursusjaar start op maandag 8 september 2014. De lessen worden gegeven in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verszetsstrijderslaan 220 te Groningen. Gerda Potze, cursist en bestuurslid TVG Groningen. Tom Stellingwerf, cursist

18


Van de Kerkenraad Op dinsdag 7 mei vergaderde de kleine kerkenraad. Kaj opent de vergadering met een test over de interactiestijl van mensen. Het kennen van elkaars interactiestijl helpt in de communicatie. Effectieve communicatie leidt tot effectieve besluitvorming. Vanuit de werkgroep Hoop wordt gemeld dat deze weer volledig bemensd is en dat de voorbereidingen voor een oecumenische dienst in gang gezet zijn. De opening van het Feest van de Geest vindt plaats tijdens een bijeenkomst in de Dorpskerk op 28 mei. Kaj zal de feitelijke opening verrichten. In onze kerk zal Aletta de Groot haar werken exposeren. De taakgroep Eredienst heeft de noodliturgie geactualiseerd. Verder doet zij voorstellen over de gang van zaken tijdens het Avondmaal die in een volgende vergadering verder zullen worden besproken. De Jaarstukken 2013 van het CvK en de Diaconie worden formeel vastgesteld. Ook geeft de kerkenraad officiĂŤel groen licht voor het “Streamenâ€? in de Dorpskerk. Het CvK zal concrete acties in gang zetten. Een idee om (mede naar aanleiding van The Passion) een kerkdienst voor jongeren te organiseren wordt toegejuicht en zal verder worden uitgewerkt. Een voorstel om het hele jaar door (dus geen stop tijdens de zomer) Vespers te houden wordt door de kerkenraad gesteund. Vaste avond blijft de laatste zondag van elke maand. Het concept preekrooster voor 2015 wordt besproken. Besloten wordt om de startzondag in 2015 op 13 september te houden. Da data voor de vergaderingen van de kerkenraad in 2014-2015 worden vastgesteld. Er is enige verwarring ontstaan over het zingen van het Wilhelmus rond koningsdag en 4 mei naar aanleiding van een besluit hierover in het verleden.Nu Koningsdag op 27 april valt besluit de kerkenraad als volgt: Wanneer koningsdag en (dus ook) 4 mei op een zondag valt wordt op beide dagen na afloop van de dienst het Wilhelmus gezongen. In alle tussenliggende jaren zal dit gebeuren op de zondag tussen 27 april en 4 mei. Tineke sluit de vergadering met het lezen van een gedicht over Mattheus 6: 26-28 Hielle Tillema, scriba

19


Collecteopbrengsten april 2014 bestemming € 6 Kerk in actie 173,29 6 Eredienst/Vesper 130,65 13 KIA werk in Burkina Faso 183,25 13 idem spaardoosjes kinderkerk 57,48 13 Verwarming 138,02 20 KIA 15-cent-actie 563,75 27 ZWO project diaconie 118,90 27 Onderhoud ‘t Loughoes 107,31 Totaal 1.472,65 mei 2014 bestemming € 4 Diaconie plaatselijke werk 116,05 4 Communicatie 93,95 11 Diaconie bloemengroet 127,70 11 Jeugd- en jongerenwerk 127,97 18 Diaconie plaatselijke werk 138,14 18 Pastoraat 130,30 25 Regionaal diaconaal fonds 88,61 25 Bijdrage kosten diensten Ter Borgch 69,49 29 Sensoor (telefonische hulpdienst) 39,57 Totaal 931,78

20


Puzzel De oplossing van de vorige puzzel was: BEVRIJDING Dit is een wegstreeppuzzel. Alle woorden staan kriskras door elkaar. Alle woorden weggestreept? Vormen de overige letters een nieuw woord. Dit is de oplossing. Succes! Ina RawĂŠe cgrawee@gmail.com.

elf wit Asia rook wind wijze dopen grote

talen vlaag gewaden spreken tekenen vlammen olijfberg vuurtong

apostelen opgenomen toespraak hemelvaart moedertaal Pinksteren verwarring op luide toon

21


Concert over het leven van Petrus Op 24 mei geeft gospelkoor Cornerstone met het projectkoor een concert over het leven van Petrus. Dit vindt plaats in het ‘Buurhuus Ontmoetingscentrum’, Gaykingastraat 17 9791 CE Ten Boer. Uitvoerenden: Projectkoor van gospelkoor Cornerstone o.l.v. Willem de Wit Jongerenkoor 4U o.l.v. Annelien Doornbos Piano: Mirna Westra, Bas: Hans ten Klooster, Drums: Roberto Sauchelli Acteur: Ruben Andringa Petrus, visser van beroep, werd gevraagd door Jezus om “Visser van Mensen” te worden, door met de andere discipelen hem te volgen. Petrus is meestal haantje de voorste als er iets gebeurt, met snel een mening over deze of gene, moet nog leren luisteren en dan pas doen. Petrus vertelt ook over de verkeerde steen, die door bouwers weg was gelegd, maar die de hoeksteen werd. Net als de mens waar je je soms op verkijkt, maar God kijkt ook naar de binnenkant. Petrus die over het water naar Jezus loopt, twijfelt en door Jezus op de been wordt geholpen. Jezus die voorzegt dat Petrus drie keer zal liegen dat hij hem niet kent voor de haan kraait, maar hem na de opstanding ook drie keer vraagt: Hoed mijn schapen. Petrus gaat na Pinksteren met Johannes op pad om het evangelie te verkondigen, en door hun geloof mogen ze wonderen verrichten. Tegen het eind van zijn leven, stuurt Petrus de jonge gemeentes in Klein Azië brieven om hun te bemoedigen en ook om ons te steunen. Acteur Ruben Andringa speelt Petrus. Hij zal het verhaal vertellen dat afgewisseld zal worden door liederen, van rustige inspirerende tot swingende liederen gezongen door de beide koren. Het belooft een mooie avond te worden. Entreeprijs volwassenen: € 6,00 Entreeprijs kinderen: € 3,00 Internetadres: http://www.gospelkoor-cornerstone.nl Email adres: http://gospelkoorcornerstone.project@gmail.com mobiel: 06 546 44 347

22


Colofon Dit is een uitgave van de Protestant-

se gemeente te Eelde-Paterswolde en verschijnt op de eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus). Kopij dient uiterlijk 8 dagen voor verschijnen van Kerkelijk Contact (KC) te zijn ingediend.

Postadres

Kosterijweg 2 9761 GE Eelde

Website www.pkn-eelde.nl Centrale redactie

Editha Huisman, Hannah Matter, Johan Matter, Joke Lambour, Ina Rawee, Wim Schoolderman, Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der Velde

E-mail CR@pkn-eelde.nl Handgeschreven kopij ’t Loughoes (o.v.v. KC)

Predikant

Ds. K.M. van der Plas, tel. 050 5494081; ds.vanderplas@gmail.com

Scriba

Hielle Tillema, tel. 050 3091016 E-mail: pknkerk@gmail.com

College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Penningmeester: Administrateur: E-mail:

Dhr. P. Adams Dhr. R. Kikkers Dhr. B. Beelen tel. 06 132 19 556 cvk@pkn-eelde.nl

Diaconie

Voorzitter: Dhr. J. Kadijk E-mail: diaconie@pkn-eelde.nl

Koster/beheerder ‘t Loughoes

Ledenadministratie/adreswijzigingen Mw. A. Crielaard, tel. 050-3095482 E-mail: kerkburo@pkn-eelde.nl

Bank en girorekeningen

Diaconie NL20 RABO 0315 8091 91 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eelde-P’wolde, voor alle bijdragen, o.v.v. de bestemming van de gift ZWO-werkgroep NL70 ASNB 0635 8017 28 t.n.v. Z.W.O. werkgroep Eelde Kerk Algemeen: NL67 FVLB 0699 8789 34 t.n.v. Prot. Gem. Eelde-Paterswolde Kerkbalans: NL48 FVLB 0699 8789 85 idem Andere betalingen: NL37 RABO 0315 8027 74 t.n.v. Prot. Gem. Eelde-Paterswolde. (betalingen s.v.p. onder vermelding van de bestemming: vrijwillige bijdrage, collectebonnen [aantal, soort] enz.)

Copyright van teksten, foto’s en grafische voorstellingen berust bij de centrale redactie. Foto’s, teksten en grafische voorstellingen e.d. in een uitgave van KC mogen zonder schriftelijke toestemming van de centrale redactie niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd. Disclaimer De centrale redactie heeft elke uitgave en de daarin vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde, de centrale redactie en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie in uitgaven van KC.

Peter en Marjan Dijk, tel. 050-3092308, E-mail: koster@pkn-eelde.nl

Drukwerk Peter Dijk Bezorging

Dhr. H. Lieben, tel. 050 3093228

23


10. KC juni 2014  

Kerkelijk Contact juni 2014, Protestantse Gemeente te Eelde-Paterswolde

10. KC juni 2014  

Kerkelijk Contact juni 2014, Protestantse Gemeente te Eelde-Paterswolde

Advertisement