Page 1

Technologie informacyjne i komunikacyjne stosowane w edukacji dorosłych

David Evans DHE Solutions Ltd.i KREATORY ANKIET ONLINE Ten tekst jest integralną częścią Przewodnika Dobrych Praktyk przygotowanego przez partnerów z projektu ITAAT - Technologia informacyjna stosowana w edukacji dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, jednak artykuł odzwierciedla jedynie poglądy jego autora i Komisja nie może odpowiadać za sposób wykorzystania podanych tu informacji. Poniższy artykuł krótko wyjaśnia, czym są kreatory ankiet online oraz prezentuje przykłady takich popularnych kreatorów. Następnie wyjaśnia, jak skorzystać z kreatora Survey Monkey , przyczyny, dla których w DHE Solutions z niego korzystamy, a także jakie są jego zalety, zwłaszcza w odniesieniu do edukacji dorosłych.

Czym są kreatory ankiet online? Jest to interaktywne oprogramowanie oparte na wykorzystaniu sieci, które pozwala na przeprowadzenie ankiety przez Internet. Przykładami takich kreatorów są np.: Survey Monkey, Key Survey, Smart-Survey, Snap Survey.

Rysunek 1. Przykład kreatora online: Snap Survey.

1


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Rysunek 2. Przykład kreatora online: Survey Monkey.

Dlaczego warto używać kreatorów ankiet online? Według naszego doświadczenia, takie kreatory ankiet są łatwe i szybkie w użyciu. Niektóre są bezpłatne (lub można je wypróbować za darmo). Dostarczają natychmiastowych wyników, a także ich analizę. Poza tym, ankietę można przeprowadzić na dowolnych osobach, w dowolnym miejscu i czasie. Samodzielne tworzenie ankiet jest natomiast czasochłonne i może być także kosztowne.

Do czego używamy kreatorów ankiet online? W DHE Solutions używamy tych kreatorów do tworzenia ankiet w celu: - zbierania informacji od ludzi, - oceniania (ewaluacji) spotkań, - zbierania informacji zwrotnych po zakończeniu spotkania, - oceniania projektów w celu zbierania opinii dotyczących, np. różnych aspektów projektu, - badania opinii uczniów i uczestników szkoleń w celu zbierania informacji na różne tematy, - badania opinii nauczycieli/trenerów na temat kursów, projektów czy programów, - badania opinii pracowników. Poza wymienionymi, jest jeszcze mnóstwo innych sposobów wykorzystania kreatora ankiet. Zdecydowaliśmy, że zademonstrujemy kreator Survey Monkey, bo jest to narzędzie, którego sami używamy. Jest łatwy i szybki w użyciu i jego podstawowa wersja jest bezpłatna. Można ją znaleźć na stronie http://www.surveymonkey.com/

2


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Kreator ankiet Survey Monkey - prosty przewodnik Praca z Survey Monkey ogranicza się do 3 etapów: przygotowanie ankiety, rozesłanie ankiety (w celu pozyskania odpowiedzi), analiza rezultatów. Wystarczy wejść na stronę i otworzyć kreator. Pojawi się wtedy ekran startowy edytora.

1. Tworzenie własnej ankiety Kliknij w Create Survey , żeby rozpocząć.

Rysunek 3. Tworzenie nowej ankiety.

Najpierw nadaj swojej ankiecie tytuł (Title), a następnie wybierz kategorię (Cathegory).

Rysunek 4. Wybór kategorii. 3


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Wybranie kategorii pozwoli, by oprogramowanie zaproponowało zestaw pytań z bazy danych (Question Bank). Możesz użyć właśnie tych pytań lub ułożyć własne.

Rysunek 5. Korzystanie z Banku Pytań.

Układanie własnych pytań jest bardzo łatwe. Wstaw tekst zawierający jakieś pytanie, np. „Uważam, że obiady szkolne są…”. Następnie wybierz rodzaj odpowiedzi. Kreator oferuje różne formaty odpowiedzi, tj. odpowiedź pojedyncza, odpowiedź wielokrotna lub odpowiedź tekstowa. Warto wypróbować różne formaty odpowiedzi, żeby zdecydować, który najlepiej pasuje do danego pytania.

Rysunek 6. Układanie własnych pytań.

4


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Kiedy opracujesz jedno pytanie, po prostu klikasz na Save & Add Next Question, czyli „zapisz i dodaj następne pytanie”. Możesz dodać 10 pytań w wersji bezpłatnej. Możesz też przejrzeć opracowywaną ankietę, na każdym etapie jej układania, w oknie podglądu (Preview). Jeśli masz potrzebę zmienić coś w którymkolwiek z pytań, w dowolnym momencie możesz wrócić i dokonać poprawek.

2. Wysyłanie ankiety Kiedy już będziesz zadowolony z treści ankiety, trzeba ją rozesłać by otrzymać odpowiedzi. Zanim to zrobisz możesz sobie wybrać styl tła i kolor. Po dokonaniu tych ustawień wyślij ankietę, klikając w Send Survey.

Rysunek 6. Wysyłanie ankiety.

Kliknięcie to spowoduje utworzenie połączenia sieciowego przez kreator (Rys.8). Możesz skopiować ten link do maila lub dokumentu. Możesz ją też wstawić do strony internetowej czy do Facebooka. Utworzone w ten sposób połączenie jest linkiem do twojej ankiety, która znajduje się w sieci.

5


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Rysunek 7. Link do ankiety.

A oto nasza ankieta!

Rysunek 9. Ankieta wygenerowana przez Survey Monkey

6


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych 3. Analiza wyników Kiedy już otrzymasz zwrotne odpowiedzi od swoich respondentów, możesz skorzystać z Survey Monkey jako świetnego narzędzia do ich analizy. Jest ono bardzo dobre wizualnie. Pokazuje warianty odpowiedzi w formie procentowej oraz jednocześnie treść tych odpowiedzi. Dane te możesz skopiować do innego dokumentu, np. żeby opracować sprawozdanie z wyników ankiety.

Rysunek 10. Zestawienie wyników ankiety.

Darmowa wersja tego kreatora ankiet ma następujące zalety i ograniczenia: maksymalnie 10 pytań w ankiecie, którą można rozesłać do 100 osób, 15 rodzajów (typów) pytań, zbieranie odpowiedzi za pośrednictwem linków w sieci lub poczty elektronicznej, ankieta jest osadzona w pewnych nienaruszalnych ramach na stronie internetowej, podgląd odpowiedzi w czasie rzeczywistym, pasek postępu zakończenia ankiety, automatyczne numerowanie stron i pytań, 15 gotowych tematów ankiet, automatyczne zatwierdzanie odpowiedzi wymaganych w ankiecie, losowy lub klasyfikowany wybór odpowiedzi, ograniczenie administratorów jednej ankiety do trzech osób, nieograniczona liczba bezpłatnych ankiet, ankiety nie są likwidowane, ograniczenie do jednego konta na osobę, ale można się nim dzielić.

7


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Jeśli bezpłatna wersja kreatora ankiet ma dla Ciebie zbyt dużo ograniczeń, możesz ją ulepszyć. Niestety, jest to płatne. Szczegóły na stronie: http://www.surveymonkey.com/pricing/upgrade/quickview?ut_source=header_loggedIn

Mamy nadzieję, że ten artykuł ma Twoim zdaniem walory praktyczne.

davidhevans@btconnect.com

Tłumaczenie: Agnieszka Wilk

i

DHE Solutions jest firmą edukacyjną doradczą, która działa na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Współpracujemy z pracodawcami, szkołami, kolegiami, lokalnymi władzami oraz innymi instytucjami publicznymi oraz społecznością w prowadzeniu polityki i strategii rozwoju i ułatwianiu zarządzania zmianami. Specjalizujemy się w rozwoju i zarządzaniu projektami związanymi z edukacją, a także monitorowaniu i ocenianiu ich efektywności. Znaczna część naszej działalności związana jest z pracą z grupami o szczególnych potrzebach, np. chodzi o osoby mieszkające na obszarach o znacznie gorszej sytuacji ekonomicznej, grupy mniejszości etnicznych, imigrantów oraz osoby osiągające gorsze wyniki w edukacji. Mamy duże doświadczenie w ocenianiu (ewaluacji) projektów, a także mierzeniu ich oddziaływania na ludzi młodych i osoby dorosłe pod względem edukacyjnym i społecznym.

8

Kreatory ankiet online  

Brytyjski wkład do Przewodnika Dobrych Praktyk w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji dorosłych -...