__MAIN_TEXT__

Page 1

26


i

f

t.

t \

A

t,i

Hj6 VITA getur pri lakkad verdid i fer0inni pinni um allt ad 1O.O0O kr. med 1 5.000 Vildarpunktum. Auk pess eru veittir 2.5OO Vildarpunktar fyrir allar

Vildarklubbur

keyptar ferdir

i leiguflugi

stiiOugt fleiri

takifari til

tl'

VITA er ieigu lcelandair Croup.

rcELANE,++E

VITA I Skrituvogi 13a

|

5,tui5704444

med VITA. Fannig iidlast pri pess a0

nj6ta lifsins.


Velkomin i Reykjavikurmarapon lslandsbanka 2009!

Welcome to lslandsbanki Reykjavik Marathon 2OO9t

Fril pvi ad

og pess efnahagsvanda sem vid er ad glima. En p5 sfndi pad sig hversu gott ordspor Rey(avkurmarapon hefur. Fr5ft lrir erfidleika hj5 mdrgum af samstarfsfyrirtrekjum okkar vildu allir halda samstarfinu 6fram. Allir toldu ad samstarf vid Reykjavkurmarapon veri svo mikib virdi ad pvf beri ad halda 5fram prStt lrir mikla efnahagserfidleika. Petta hefur styrkt okkut sem ad hlaupinu stondum og er okkur hvatning til ad gera enn betur, enda p6tt vida hafi purft ad rifa seglin og snida stakk eftir vexti. Vid eru 5kaflega pakkliit fyrir Fetta traust og 5lore6in i ad gera okkar besta til ad halda pvi ordspori sem vid hcifum bedi hi5 samstarfsadilum og hlaupurum.

Since the first Reykiavik Marathon was held in 1984. this biggest sports event in lceland, has promoted general public health. Every year in the marathon's 26-year history, the slogans have been "all can participate", "all win" and "a run for all". Appeals have been aimed at general participation, emphasizing the message that everyone can take part dads and moms, grandpas and grandmas, little children and big. Distances have been selected and tailored to make the run accessible to all. Thus, short distances have been offered as well as the traditional ones, which are the halF and whole marathon. This year the emphasis is on family participation, for example, by broadening the rules on discounts for children. Also, the entrance fee for children has been kept the same as it was in 2006. We are proud of the pioneering role of the Reykiavik Marathon in building up preventive health measures and improved public health. The practice of regular movement has a diverse effect on well-being and better health. lt is an important factor in reducing the risk of health problems like high blood pressure. diabetes, cardiovascular disease. obesity and support structure problems. Movement also has a clear impact on mental well-being. Events like the Reykjavk Marathon. which attracts entire families, groups of friends and workplaces, provide a valuable incentive for the general publids physical activity. Last fall there were various omens following the collapse of the banks and the economic problem now being addressed. But then the Reykjavik Marathon showed how good its reputation is. Despite difficulties at many of our collaborating companies, all of them decided to continue the sponsorship. All of them regarded the collaboration with the Reykjavik Marathon to be so valuable that it had to be continued despite economic problems. This has strengthened those of us organizing the event and is our incentive to do even better even though belts have had to be tightened and other adjustments made. We are extremely grateful for this trust, and we are determined to do our best to maintain our reputation with both our sponsors and the runners.

Vil eg bl6da alla velkomna i 26. Rey(avikurmarapon lsbndsbanka

I want to welcome everyone to the

2009.

Marathon 2009.

lrsta Reykjavkurmaraponid var lgnnt til sogunnar 5 Srinu 1984 hefur pessi stersti ipr6ttavidburdur 5 lshndi studlad ad bettri lldheibu almennings. A hveriu iti,i26 5ra sogu hlaupsins, hefur verid hamraO 5 hvatningarordunum ,,allir med", ,,allir sigra" og ,,hlaup fyrir alla". Markvisst hefur verid reynt ad hofda til sem flestra og logd ii pad dhersla ad allir geti veri6 med, pabbar og mommur, afar og cimmul litil born og st6r. Vegalengdir hafa verid valdar og snidnar med tilliti til pess ad hlaupid s6 lrir alla. Fannig hefur verid bodid upp 6 stuttar vegalengdir auk hinna hefdbundnu sem eru heilt o9 hillft marapon. I 5r er l69d 5hersla 5 patttdku fldlslgldunnar, m. a. med pvi ad 0tvkka reglur um afslStt lrir bcim. Einnig er p5tttdkugiald fyrir born obreytt fr5 6rinu 2006. Vid erum stolt af bessu frumkvci0lahluNerki Reykjavkurmarapons i uppbyggingu forvarna og bettrar lfdheilsu. Astundun reglulegrar hreyfingar hefur margvlsleg Shrif til velferdar og bettrar heilsu. H[n er mikilvegur p5ttur i ad draga 0r hettu 5 heilsufarsvandamdlum eins og h5um bl6dprfstingi, sykursfki, kansedasj6kd6mum, offitu og stodkerfisvandam5lum. Einnig hefur regluleg hreyfing 6tvired Shrif 6 andlega lidan. Reykjavkurmarapon lslandsbanka hrifur med s6r heilu fl<ilst<yldurnar, vinah6pa og vinnusta6i og er dlrmet hvatning til ad hreyfa sig ad stadaldri.

A haustmdnudum voru fmsar blikur ii lofti i kidlfar bankahrunsins

Knitur

-

KnAtur Oskorsson Choirmon, blondsbonki Reykjovk Morothon

Od<orsson

Formodur Reykiavkurmoropons blondsbonko

Qastcs

lslandsbanki

(t1 crn Aartmfi

26th islandsbanki Reykiavk

ol lrlnattmtl f,flarEff dd Roid PE

Aftts

lpnOrrnenNDALAG

REYKJAViTUN ProNGntP'

s

suzut<t

M I

mofgr srnorr

!t

leykjayik EXCUfSTOnS

KYNNISFEEDIR


l|

J

Velkomin i Reykjavikurmarapon lslandsbanka 2009!

Race day August 22nd

Reykiavikurmaraponid hefur Nimelalaust sannad gildi sitt fra pvi blasid var til fyrsta hlaupsins irid 1984. Fioldi patttakenda hefur farid stigvaxandi og rltlit er fyrir metpatttoku i maraponinu i 5r. Erlendum patttakendum hefur einnig fidlgad ar fra ari. Reykiavikurborg pykir einkar 5negjulegt ad erlendu patttakendunum gefist ekki adeins tekifari til ad taka patt i Reykiavikurmaraponinu heldur einnig fjolbreyttri dagskr6 Menningarnetur ar hvert.

Timetable in Leeklargata

Reykjavlkurmaraponid er einstakt ad pvi leyti hvad patttakan er almenn. Ungaborn, oldungar og allir aldurshopar par a milli taka patt i maraponinu i einhverri mynd. Fessi breidi hopur synir svo ekki verdur um villst ad eitt meginmarkmid hlaupsins, ad studla ad samveru allrar fjdlskyldunnar, hefur n5dst. Ad sama skapi eru markmid folks med hlaupinu olik. Sumir taka patt i hlaupinu til ad sla met, adrir til ad stunda holla likamsrekt og enn adrir til ad skemmta ser i godum felagsskap. Ekkert af pessum markmidum er râ&#x201A;Źttara en annad enda taka allir patt i hlaupinu af jSkvedum og uppbyggilegum Sstedum.

The top three runners in each timed distance will recive prizes and special prizes are given to the first three lcelandic

Eg vil ad lokum pakka skipuleggjendum hlaupsins vel unnin stdrf, 6ska

'I

ykkur ollum gods gengis og einstakrar upplifunar. Borgorstj6rinn i Reykiovil<, Honna Birno Kristjonsdottrr

08:40 Marapon og h5lfmarapon 09:30 10 km hlaup 1:15 Upphitun furir skemmtiskokk 1:30 Skemmtiskokk 3 km 15:40 Timatoku hen 1 1

Verdlaun eru veitt 3 fyrstu keppendum I hveri vegalengd og s6rstcik verdlaun eru fyrir 3 fl7rstu lsbndinga ( 21 og 42 km.

10:15 HSlfmarapon karla 10:25 10 km hlaup karla 10:30 10 km hlaup kvenna 10:35 Stigaverdlaun og utdr6ttarverdlaun f Powerade m6tarodinni 10:45 H6lfmaraponlorenna I 1:55 Marapon karla 12:05 lslandsmeistaram6t karla i maraponi 12:3O

08:40 Marathon and Half Marathon 09:30 10 km 1 1:30 Fun Run, 3 km 15:40 End of race timing

Prize Ceremony in Lekiargata

runners

10:15 10:25 10:30 'l

0:35

10:45 1 1:55

2:05

12:3O

Half Marathon men 10 km men 10 km women Powerade Running Series awards Half Marathon women Marathon men Marathon lcelandic men Marathon women

Drawn prizes for all distances, given by Asics, will be handed out in the finishing area. Prizes for l-3 place in age groups and teams in 10,21 and 42 km will be handed out at the Reykiavik Marathon office, Engjavegur 6, 104 Reykiavik, from Monday August 24th. See www.morothon is for resul6.

Before the race All runners must have their number fastened to the front and visible at all times. Chamipion Chip for electronic timing must be fastened to the runner-s shoe before the race.

Results Preliminary results will be put up in Menntaskolinn i Reykjavik (Mtu in Lekiargata. Final results will be published on www.morothon is.

islandsmethafar/lcelandic

Record holders

Veqal/distance

Timiitime Nafn/name

Marapon kvenna og lslandsmeistaram6t hrenna i maraponi

2:19:46 2:35:15

Sigurdur Pdtur

1:07:09 1:11:40

SigurdurPdlurSigmundsson

1

986

kvldfemale

MarthaErn$dottir

1

996

kldmale

29:28:05 Kiiri Steinn

kvk/female

32:47:40 lVarthaErn$dottir

Kk/male

Kvk/female

Ver6launagripir furir pri0 efstu seti i hverjum aldursflokki og fyrir priSr efstu weitir i 10,21 og 42 km verda afhent 5 skrifstofu Reykjavkurmaraponl Engjavegi 6 (vi6 hlidina 5 LaugardalshcilD mdnudaginn 24. 5gust fr5 9-17. Hlauparar eru hvattir til ad skoda rlrslitin 6 www.morothon.b og vitja verdlauna sinna.

Allir hlauparar eiga ad hafa rdtt n[mer fest ad framanverdu og hlauparar i keppnisvegalengdum eiga ad hafa timat6kufloguna fasta 6 odrum sk6num. Mikilvegt er ad me[a tfmanlega 5 hlaupstad. BrSdabirgda0rslit (i 10, 21 o9 42 km) verda hengd upp i Menntask6lanum i Reykiavk um leid og pau eru tilbriin en endanleg rirslit verda birt 5 vef hlaupsins, www.morothon.is.

l\4artha

Sigmundsson

Ernstdottir

1985 1994

HAlfi mara!on kkimale

10 km hlaup Karlsson

2008 199S

Brautarmet i Reykiavfturmaraponi/Course Record Timi/time

Veoal./distance

Nafn/name

Arlvea

l\ilarapon

KUmale Kvk/female

Allir patttakendur eiga moguleika .i Utdr6ttarverdlaunum i bodi Asics. Utdr5ttarverdlaun eru afhent keppendum pegar peir koma I mark

Ar/vear

l\ilaraDo n

2:17:06 2:38:47

Ceslovas Kundrotas (LTu)

1

993

Angaharad l\ilair (GBR)

1

996

1:04:09 1:11:40

Benjamin Serem (KEN)

1

986

Martha Ernstddttir(lSL)

1

996

Hiilft marapon Kkimale KvUiemale


unnar. Hdlfmarapon og marapon fer einnig af stad 5 bddum akbrautum Lekiargotu en endamark verdur MR megin. Verndari hlaupsins er Borgarstiori Reykjavikur, Hanna Birna Kristinsdottir Salerni verda vid Menntaskolann 18,5,25,30 og 35 knr.

i Reykiavik og n6legt 5, 12,

Allar uppllsingar eru veittar i Menntaskolanum i Reykiavlk 5 hlaupsdag

ur HiSlparsveit sk6ta i Reyklavlk verda til reidu 5 hlaupabrautinni medan 5 hlaupinu stendur og leknar og hiOkrunarlid verda til adstodar pegar komid er i mark F6lagar

12-14 itra

1 5-'l 9 ara 2O-39 6ra

40-49 6ra

9 6ra

40-49 6ra

50-59 5ra

20-39 5ra 40-49 6ra 50-59 5ra 60-69 5ra 70 6ra og eldri

50-59 ara

60-69 lra

Ollum p6tttakendum er bodid I sund i Reykiavik a hlaupsdag

60-69 6ra

70 5ra og eldri

daginn eftir, sunnudaginn

1

5-1

I

B-39 6ra

23

eda

5gist, I bodi ITR

70 ara og eldri

Melst er til pess ad p5tttakendur komi ekki 5 bllum. Margar g6tur eru lokadar bilaumferd vegna hlaupsins og Menningarnetur sem er samdegurs Feim sem koma akandi er pvi radlagt ad leggia utan midbaiarsvedisins Drykkiarstddvar verda 5 u.p b 5 km fresti. Far er bodid upp 5 Powerade iprottadrykk 09 vatn. A einum stad (i 21 og 42 km) er einnig bodid upp a banana.

Hegt er ad geyma fatnad og tdskur i Menntaskolanum

i Reyklavik. Starfsmadur verdur 5 stadnum en engin 6byrgd er tekin 5 verdmatum

Timatokuflogurnar sem p6tttakendur f5 eru einnota en vistvenar. Feim verdur skilad til endurvinnslu og verdur adstod veitt vid ad nd flogunum af skonum.

Reykiavikurmarapon lslandsbanka er jafnframt lslandsmeistara-

mot imaraponi

I maraponi eru gran nurmer, raud i h5lfmaraponi, bla og hvit i skemmtiskokki

i 10 km

Hlaupaleidin er merkt med gulum bordum eda gulri mSlningu. Kilometramerkingar eru 5 skiltum eda appelsinugulum keilum 6 leidinni. Far sem bilaumferd er vida 5 leidinni er hlaupurum bent 5 ad fara med g5t.

I maraponi, hdlfmaraponi og 'l 0 km hlaupi er bodid upp ii priggia manna sveitakeppni. Ekki er flokkad eftir kyni eda aldri i sveitakeppninni. Leyfilegt er ad skra allt ad fimm i sveit en prir fyrstu hlaupararnir mynda endanlega sveit.

Sialfuirk tlmataka er i 10 km, hSlfu maraponi og maraponi. Eins og 5dur verdur notadur timatdkub0nadur frd ChampionChip sem samanstendur af mottum i rdsmarki sem hlauparar fara yfir i byriun og enda hlaups og flogu sem hver og einn hlaupari verdur ad festa vid annan skoinn. An flogu fest enginn timi og flagan virkar eingongu s6 hOn fest 5 sko. Flagan geymir nfmer sem tengt er vidkomandi hlaupara og tlmatakan hefst pegar farid er yfir motturnar i byriun hlaups og lykur pegar hlaupari fer yfir hana aftur i marki. Flogutimi gefur pvi nakveman personulegan Srangur hlaupara, ohad pvi hve aftarlega i hopnum hann var vid resingu. Einnig er tekinn tlmi frd pvi ad startskot ridur af sem kallast byssutimi en pad er s6 timi sem gildir i keppninni og frslit i einstokum flokkum eru 6kvordud ttt frj Pessi tekni gefur feri 6 ad skr6 millitima hi5 keppendum 5 voldum stodum a leidinni. Auk pess verda timatokuteki stadsett 6 tveimur stodum 5 maraponhringnum til ad athuga hvort allir keppendur fari retta leid.

Allir pStttakendur fa verdlaunapening og prir fyrstu keppendurnir I 10 km hlaupi, hdlfmaraponi og maraponi f5 verdlaunagripi Frir fyrstu keppendurnir i maraponi og hSlfmaraponi fa ad auki peningaverdlaun og prir fyrstu [slendingarnir i pessum vegalengdum fa einnig s6rstok peningaverdlaun. Sâ&#x201A;Ź brautarmet slegid I maraponi eda halfmaraponi er greiddur bonus, 50.000 kr. i hSlfmaraponi og 100.000 kr I maraponi. Fessi verdlaun verda veitt i Lakiargotu 5 hlaupdegi Verdlaunagripir fyrir priar fyrstu sveitir i 10,21 o9 42 km og aldursflokkaverdlaun verda afhent 5 skrifstofu Reykiavikurmarapons, Engiavegi 6 (vid hlidina 6 Laugardalsholl), fr5 og med m5nudegi

24.69usl.

A hlaupsdag verdur farid med oskilamuni i Menntaskolann i Reykiavik. Oskilamunir verda sldan fluttir d skrifstofu Reykiavik-

urmarapons, Engiavegi

6 Simi: 535-3700.

3 km skemmtiskokk hefst og endar peim megin sem lslandsbanki er f Lekjargotu. 10 km hlaup eru rest 5 bSdum akbrautum Lekiargotu en endamark verdur lslandsbanka megin got-

Marapon Halft marapon

50.000 40.000

Marapon Hdlft marapon

70 000

r

00 000

35.000 25 000

20.000

70 000 40 000

40.000 20 000

15000


red, 'l 0 km numbers are blue and the Fun Run has white

INFORMATION

numbers.

lnfornration cerrter All information on race day will be given in Menntaskolinn i Reykjavik (Mfu east of the starting

area.

Chanrpiorr Chip-Electronic tinring The data chip has to be securely fastened to the runner-s shoe to give results (in 10,21 and 42 km). Each participant gets one chip that is linked to his name and number. The chip is not reuseable Chips are to be returned after the race for rerycling

Lost items Lost items will be brought to the information center in MR on race day. After the race any lost items will be brought to the Reykiavik Marathon Office, Engiavegur 6, Reykiavik.

Refreshnrerrt statiorrs ancl WC The locations of the stations and WC are marked on the route map. Refreshment stations offer water and Powerade sports drink. One station also offers bananas (only in 21 km and 42 km)

The Route The route will be marked with yellow stripes and signs with arrows. Distance (km) run will be marked with signs or on orange cones The route is not completely closed for car traffic so runners are kindly asked to be careful

Start and Finish

Rescue teams will provide assistance along the course. Medical Services will be available at the finish area

Marathon, Half Marathon and 'l 0 km will start from both sides of Lekjargata but finish on one side. The Marathon and Half Marathon finish line is on the east side of Lekiargata (the MR side). The 10 km finish on the west side of Lekiargata (the islandsbanki Bank side) Fun Run is only on the west side.

Prizes

Storage for clothing and belorrgirrgs

All runners who finish the race receive a medal and top three in 10, 21 and 42 km will also get a special trophy. Top three in 21 and 42 km will receive prize money For a course record there will be paid a bonus, ISK 100.000 in the Marathon and ISK 50.000 in the Half Marathon. Prizes will also be awarded to the first three lcelandic runners, male and female, in 21 and 42 km.

Competitors can leave personal belongings in MR (see map on page D. Belongings will be guarded but responsibiliry is not taken for any valuables or money left in the storage area

Medical Service

Prize morrey (lSK)

Marathon Half

Marabon

000 000

100 70

70.000 40.000

40.000 20.000

Race rrumbers

Swinrnring All runners are invited to any of Reykjavik-s swimming pools, either on the 22rd or 23th of August

Teanr conrpetitiorr 3-5 participants can run as a team First three runners to finish will costitute as the final team There is no grouping according to sex or age groups in the team competition.

Marathon numbers are green, Half Marathon numbers are

t

Blorg Arnodattir fslondsmeistori

i moroponi kvenno 2008 hllop d timonum 3:20:11

Siguruegoror i fslondsmeistoromoti i moraponi korlo 2008. Fro vinstri: Stefdn Vidor Sigtryggsson Q:46:41), Bergpor Olofsson Q:53:OZ og Reynir Biorni Egilsson 2:57:07).


Rds* sS enrdamark

a T

Lekiargtitu

r=

x

IJJ

t\

----

i

6.

ttta..rrrl.a.ali

-$ v,

Skiringar/Legend

EI rf,i E

tr

Fatageymsla Clothes storage Hvild

Recovery

Sjtkraskfli Medical assistance

T3

u E

Svi6 Stage Verdlaun Prize ceremony

Upplfsingar lnformation

3km

HH m"."'

IT

Drykkjarfdng

X

Flaga

Drinks

tiarlagd

Chip removal

Gcingulei6

Vlhlking path

-

10km

Gir6ing / Fence

21km

42km

SAMSYN


N

A

KORT AF HLAUPALE

Skiringar / Legend 10 km

21km 42km, fyrri hringur

first circle 42km, seinni hringur second circle

E

Drykkjarstod / Drinks

@

Km

M

Salerni/ WC

GOTUR

/

STREETS

3 km: VerOur hlaupiO

frii Lakjargotu. Ndnari upplfsingar ii skrdningarhiit(O og www.marathon.is

10 km: Frlkirkjuvegur, Skothrlsvegur, SuOurgata, Lynghagi, AgisiOa, Nesvegur, Su0urstrdnd, Lindarbraut, Nor0u rstrrjnd, Ei0sg randi, Ananaust, Mirargata, Tryg gvagata og Lakjargata.

H6lft marapon: Frikirkjuvegur, Skothrlsvegur, Su0urgata, Lynghagi, Agisi0a, Nesvegur, Su0urstrrind, Lindarbraut, Nor0urstrdnd, Ei0sgrandi, Ananaust, Mfrargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sabraut, stigur vi6 Klettagarda, Skarfagardar, Klettagar0ar, Kleppsbakki/Eimskip, Sagar0ar, Sabraut, Kalkofnsvegur og Lakjargata. Marapon: Frikirkjuvegur, Skothrisvegur, Su0urgata, Lynghagi, AgisfOa, Nesvegur, SuOurstrtind, Lindarbraut, NorOurstrdnd, Ei6sgrandi, Ananaust, Myirargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sabraut, stigur vid Klettagar0a, Skarfagar0ar, Klettagardar, Kleppsbakki/Eimskip, Sagar0ar, Sabraut, Kringlumlirarbraut, stlgur meO Su0urlandsbraut, bilastadi/stigur (fyrrverandi Holtavegur) a0 Engjavegi, Engjavegur, Mflavegur, stlgur umhverfis Fi0lskyldu- og hrisdiragar0inn, Engjavegur, stigur mebfram Suburlandsbraut, gongubrri yfir Miklubraut, stigur undir Reykjanesbraut, yfir gdngubrf , gringustfgur: i h6lma, yfir nastu gdngubni til hagri, stigur undir Reykanesbraut og Ivestur nidur allan Fossvogsdal, fram hjii Fossvogskirkjugar6i, Reykjavikurflugvelli, meOfram og inn ii 4gisi0u, Nesvegur, Sudurstrrjnd, inn d gOngustig umhverfis Bakkatjdrn, framhjil Gr6ttu, stlgur me0fram Nordurstrrind, Ei0sgranda og Ananaustum, Mirargata, Geirsgata og Lakjargata.

s:nmsYN


:DUM f MAP OF ROUTES

s,'..

i'

I

I &-r

r:

->

)

3tf$

;.fj{. i..-\

\l?J

\

' 't-

&y, 't'

l\ t"

" U

F t

,'i : t'' s.i

-v;i

t:

..i=

i\i

A

it

0 !tm

0,5

1,0


INSPIRONTM 15 VERD fr;

119.900 kr.

Titlvan sem Itl6rar sk6lann med b6r

Fad er

til lausn 6 iillu

www.ejs.is

Grensdsvegi 10, Reykjavrk

@

@

Simi 563 3000

Flott fyri r ei nfa lda ldtta vinnslu eins og tdLvupostinn, ritvi nnsluna

@

Tryggvabraut 10, Akureyri

@

Sfmi 463 3000


HREYFA SIG? Ott piggtum vid hreyfiporf I voggugjdf. B0rnum er hreyfing edlileg nema b[i6 se ad hemia pau til demis med sjonvarpi eda tolvu. Fau eru alltof oft keyrd i skolann og letin sitia l<yrr allan daginn. Dagleg hreyfing er okkur naudsynleg eins og s[refni, drykkur, matur og svefn. ,,Bett lifsgadi" sldustu Sratugi med bilavedingu og alls konar pegindum hafa minnkad daglega hreyfingu. Samtlmis hefur flett yfir okkur orkurkur matur med augliosum afleidingum. Ofnering og offita barna og fullordinna er hratt ,,vaxandi" vandam6l a lslandi. Kyrrseta og offita orsaka marga slrikdoma og kvilla. Sykursliki, h5Dnistingur, hiarta- og edaslrikdomar eru miog alvarlegir og kostnadarsamir. Slitgigt og verkir i baki og stodkerfi ganga oft i bandalag vid yfirpyngd og bitna a lifsgadum sem og vinnugetu. Skonur 6

daglegri hreyfingu getur llka verkad letiandi 6 ,,innvortis" hreyfingu ristils. Ristilkrabbamein er algengara vi6 offitu og langvarandi hegdatregdu. Kvillar sem tengiast offitu og vanpjSlfun lSta undan siga og geta horfid vid reglubundna hreyfingu. Fyrir utan betta heilsu og llfsgedi minnka ftgjold rkisins til heilbrig6ism6la og n[ er porf sem aldrei lrr er kreppir ad i samfâ&#x201A;Źlaginu. God-hreyfing betir auk pess svefn og getur virkad likt of lyf vid svefnleysi, sem og punglyndi, kr,rlda og ofuirkni. Ymsir kurar gegn offitu hafa gegnum ti6ina skiljanlega freistad peirra sem eiga vid offitu ad stri6a. Margir kaupa s6r lausn vandans i von um a6 liia gyllibod ,,laga sig". Matarkrirar koma og fara. Folki er iafnvel bodi6 upp 5 me6ferd sem felst I ad svelta sig og l6ta skola ristillinn til ,,afeitrunar" og pvl lofad bata vid morgum lifstilstengdum sjrikdomum. Atak til bettra llfshiitta virkar oft vel timabundid en adeins 5 medan 5 pvi stendur. Oftast koma aukakiloin fliott til baka me6 voxtum pegar fyrri venjur taka vid.

Dau okkar sem hetta ad ganga upp troppurnar hetta lka fyrr en ella ad geta gengid upp. Allt bilar sem ekki er notad. Ef vid hettum ad gera pad pa hettum vid ad geta pad!

Trousti Voldimorsson kemur i mork i Lougovegshloupinu 2009.

Hekkum skatta 5 bila en fellum nidur 6ll gidld ii reidhiol! Leggium hlaupa- og rei6iolast-49a medfram 6llum vegum! Margt batnar vid daglega hreyfingu. Negjanleg hreyfing sem gefur goda ritrSs batir ofuirkni, kr/da og punglyndi. Leikfimi og titileikir ettu ad vera 6 stundaskra daglega i ollum skolum, einnig framhaldsskolum. Ndm og starf verdur audveldara eftir gott sprikl. Mat ur bragdast lka betur eftir 6reynslu. Besta kryddid er hungurl Og vid sem spriklum getum bordad meira 5n pess ad pyngiast. Reglulegri pi6lfun fylgir oftast lOngun i hollari mat en minni lyst 6 Sfengi og 6dru sukki. Mikilvegt er ad lata ekki deigan s(ga pvi ad vid langvarandi veik-

Hreyfing er undralykill sjSlfrar niittfrunnar ad betri heilsu, m5lid er ekki floknara en pad. Sprikl i minnst 30 minr-rtur 5 ad vera a baugi okkar daglega llfs. Ekki i nokkrar vikur e6a manudi heldur evilangtl Vid erum h6nnud til pess ad hafa fyrir lifinu og eigum pvi samkrremt ad finna daglega fr7rir medi, hiansletti og svita. En par sem hreyfingin hefur ekki lengur hvata llfsbjargar og feduoflunar parf

h[n

a6 vera skemmtileg. Jdkvett hugarfar hiSlpar I byrjun en allt er betra en ekkert og allir eiga a6 geta fundid hreyfingu sem hentar. Hressilegar gdngur og dans hafa fylgt manninum fra Orofi alda.

indi, slys eda meidsli nirna fliott vodvar, lidir stirdna og formid versnar 5 nokkrum vikum. En oftast m6 finna einhveria hreyfingu vid hefi og allt er betra en ekkert. Hâ&#x201A;Źr koma sirikrapjiSlfarar oft til hialpar. Ef Slagsmeidsli trufla hlaupin md hiola eda synda. Gon er lka ad nota tekifarin i daglega lifinu. Fi6lfa grindarbotnsvodvana 5 kloinu. Ganga frekar upp stigana en bi6a eftir lyftunni. Fau okkar sem hatta ad ganga upp troppurnar hetta lika lyrr en ella ad geta gengi6 upp. Allt bilar sem ekki er notad. Ef vi6 hettum ad gera pa6 pa hettum vi6 ad geta pa6l Setjum raunhef markmid og verum medvitud. Fannig n6um vi6

Gdngul skokk og hlaup er einfalt ad stunda par sem ekki parf 0tbunad nema goda sko og timinn er fri6ls. God a6fer6 til adhalds er po ad vera med I gongu- eda hlaupahopi og ,,purfa ad mah" lka fyrir hina. Madur er manns gaman. Likamsrektarst0dvar eru 6gatar en vedrid 6 lslandi er nestum alltaf gott ef madur bara driF ur sig rit. Aldrei of kalt og sjaldan of heitt. A ishndi er lka ljuft ad synda. Hetjur stunda sjosund. Hvergi eru fleiri, betri ne odfrari sundlaugar. Ahrifarik sjrikdoma- og liftrygging aldradra er ad fara daglega i sund, sdrstaklega ef synt er en lika er fint ad fara i pottinn og spjalla. Gott er a6 nota tekiferid og koma ser milli stada med eigin orku. Gdngum, skokkum eda hjolum. Gefum bilum fri.

-

6rangri. Gott er ad skr6 hve mikid vi6 spriklum. Si5lfstraustid batnar og llfsgledin vex pegar vi6 finnum a6 vid erum ad nd Srangri og komast i betra form. Fad veit s5 er reynir ad vid pad ver6ur lffid yndislegra og audveldara.

Hreyfiporfin er vOggugiof og pad aldin vill springa 0t. Spilum med skaparanum og modur jord. Yngjum haminn og leysum skrokkinn [r ledingi. Til ham-yngju pid sem verdid med i gle6inni 22. ltgusrl Trousti Voldimorson

Leknir og hloupoi sem etlor 42 km ponn 22 dgrjl


t

s


FJOLDT pATTTAKENDA GEGNUM

Anln

Sifellt fleiri taka patt i Reyklavikurmaraponi islandsbanka og ekkert l5t virdist vera 5 peirri proun. Fjiifdip6tttakenda i 10,21o9 42 km hlaupi1989-2008 Number of participants in 10,21 and 42 km 1989-2008

) 3ooo

/'

2500

2000

1500

,/

looo /'

5oo lltu od-'l+ q, @ o

-rl' F o o

O o o

C{ o o

]

f---l-- -H

{

$

*

,}

l----1-, *' + G'

{) o o

S o o

rO o o

(o 6 o

F o dt

El o dt

t -l-

t "}

t'

.-t

at

,

*.

N O A E @ 6 o d o 6 6 6 FNNNNNNNNN

o 6 6

*d 6

O ct 6

@ 6 6

F b 6

O

o 6

Fjiildi pritttakenda i 42km hlaupi 1993-2008 Marathon runners 1 984-2008

700

-f

600

Karlar

/males

500

t

400

Konur

/fema es

300 200

90

88

I

20

12o

100 0

ts Je

.to at, a" a" a"

Orth o) o) o)oo)

o)

':' ' T ,,T '

173

129 a

99

,.29 ao,T

(oN@O)ONo

sl-n@N@ ooooo ooooo NNNNN

oo)o)o)oooo

PsPsRRRR

III


0

' ..

',

Reykj avikurmarapon

islandsbanka

'r

Dagskrd i Lekjargotu 08.40 - Marapon og h6lfmaraPon 09.30 - lo km hlaup 11.15 - Upphitun fyrir skemmtiskokk 11.30 - Skemmtiskokk 3 km 15.40 - Timattiku hett

:', .r .

r

I islandsbanki hefur veri6 stoltur bakhj arl Reykj avikurmaraponsins si6an rbgz.

i

-----a---b-\ -2-

''

t-^')7-o{,GiL'oifi\/\ :

I-atibero

@

20091-atiber ehf. 6ll râ&#x201A;Źttindi 6skilin.


F

ft:r -.,!'r

r\r-..'-

MstlmiH l3'(N'

' t

' I I '

:iHfil';

I

'

R4*ogudamadt dgteYPaoat' Skoth.ts.qur

I

il

,i


HLAUPUM AFRAM I VETUR Utivist, hlaup og ganga er ekki si6ur hressarrdi og skenrmtileg yfir vetraftfnralrn en 5 sunrrin. Miirg spennarrdi hlaup fara franr i lraust og vetur og vid hvetjunr alla til ad setfa einfaldlega 5 sig l'rufu og vettlinga og spretta ur spori inn i vetr"arnrarrudina" BRUARHLAUP SELFOSS Hlaupa- og hiolreidakeppni i lmsum vegalengdum Brfarhlaupid fer fram 6 Selfossi nestkomandi. Hlaupid fer alltaf fram fyrsta laugardag i September og hefur gert sidan 1991 pegar fyrsta hlaupid var haldid i tllefni af 100 ara afmeli brr-rar yfir Olfus6 vid Selfoss. Br[arhlaupinu er tlmataka i 2,5 km,5 km, 10 km og hSlfmaraponhlaupi og einnig er keppt i 5 og 10 km hiolrei6um. lslandsmeista ra m6t i hil lf ma rapon i, ii vegu m Fri6 lsiprottasambands lslands, fer fram i Brfarhlaupi Selfoss. r

I

hugmyndin ad fâ&#x201A;Źlaginu vard til. Fer stollurnar voru medvitadar um gildi hreyfingarinnar til heilsueflingar og ekki sldur til f6lagslegrar upplyftingar og fannst tilvalid ad leyfa fleirum ad niota. Felagid var formlega stofnad og er n0 opid ollum sem vilia taka p6tt og styrkia um leid gott m5lefni. Meginmarkmid Gongum saman er ad safna fe til styrktar grunnrannsoknum 5 brlostakrabbameini og veitir felagid 5rlega rannsoknarstyrki til islenskra visindamanna. I oktober er srefnr ad pvl ad veira 5 milljonum I sllka styrki. Til fjiiroflunar hefur fâ&#x201A;Źlagid stadid fyrir lmsum vidburdum og notid studnings einstaklinga og fyrirtekja. Einn li6ur I pvi starfi er Sheitasdfnunin i Reykiavikurmaraponi en stersti vidburdurinn er 6rleg fiilrdflunarganga sem verdur nestkomandi. Stora gangan verdur i ReykiaviK 6 Akureyri og

Hofn i Hornafirdi. I Reykiavik verdur Eengid I Ellidadrdal og par verda fiorar vegalengdir i bodi, 3 km, 7 km, 1 0 km og 21 km. Farna gefst ollum peim sem hafa eft af kappi fyrir Reykjavikurmaraponid gott tekiferi til ad ganga sig ni6ur i go6um felagsskap og leggja um leid sitt af m6rkum i bar6ttunni gegn brj6stakrabbameini. Gongum saman er sprottid rir grasrotinni og leitast vid ad hofda til og virkja sem flesta til ad taka p6tt i starfi felagsins. A vegum f6lagsins er gengid vikulega 5 nokkrum stodum 5 landinu og eru gongurnar augllistar 5 heimasidunni www.gongumsomon.ts.

c6rcum

SAMAN

Styrktarganga gegn briostakrabbameini, haldin i Reykiavi[ Akureyri og Hiifn i Hornafirdi

POWERADE VETRARHLAUPIN

,.

Mdnadarlega I allan vetur -'. \

Gtingum sman

Gongum saman var stofnad 6ri6 2OO7 af hopi kvenna sem vildu leggia sitt af morkum i bardttunni gegn briostakrabbameini. Fer hofdu tekid p6tt i Avon g6ngu i New York pa um haustid en par eru gengnir 63 km ii tveimur d6gum til fjSr6flunar fyrir rannsoknir og medferd 5 briostakrabbameini. Til undirbfnings fyrir p5 gdngu hittust per vikulega um sumarid og pad var i pessum gongum sem

P6tur Helgason einn forsprakka hlaupanna segir svo fr6: Eins og svo margar g6dar hugmyndir faddist hugmyndin ad Powerade Vetrarhlaupunum 5 hlaupum. Dagur Egonsson stakk pessari hugmynd ad m6r par sem vid vorum ad hlaupa saman upp Elli6aiirdalinn a solrikum sunnudegi sumari6 2000. Hugmyndin proadist 5 leidinni upp dalinn og endadi sem sex hlaupa seria einu sinni i manudi ad vetri til og um kvOld. Hlaupaleidin 15 i augum uppi: Ellida5rdalurinn med Arbejarlaugina sem midpunkt. Allt skipulag Stti ad vera einfalt,


keppni oft ordid mjdg spennandi. Fad er pvi mikilvegt ad vera med strax fr6 byrjun. Fa6 skapast avallt god stemning i anddyri Arbejarlaugar fyrir hlaup og i heita pottinum a6 hlaupi loknu. Vid hvetium alla til ad vera med nesta vetur.

GAMLARSHTAUP iR Skemmtileg hefd i 33 5r GamlSrshlaup [R hefur farid fram 6rlega a r frit 1976. Hlaupaleidin var nokkurn vegin s[ sama i nimlega 20 5r og var r5s- og endamark vid iR-husid sem p5 var vid Tr.rngotu. Hlaupinu var breytt i 10 km hlaup iirid 1998 (var 56ur um 9,3 km) og hefur ris- og endamark sldan verid vid R5dhfs Reykiavikur. Fyrsta Srid voru adeins tiu p5tttakendur en 6rid 1991 voru pStttakendur i fyrsta sinn fleiri en 100. Sidan hefur piitttakan aukist mikid og 2008 var metpatttaka begar 760 hlauparar toku p6tt. Flestir bestu hlauparar landsins hafa tekid pdtt i gamlSrshlaupinu en 5 sidari 6rum hefur fjolgad mi6g peim hlaupurum sem lj[ka 6rinu 5 skemmtilegan hitt med pvi ad skokka 1 0 km i g6dum hopi an pess ad hugsa endilega um ad beta tlma sinn. Lettleikinn er allsrS6andi a pessum sidasta degi 6rsins

Mennirnir 6 bokvid Powerode Vetrarhlaupin Fro vinstri: Pâ&#x201A;Źtur Helgoson, Kristjdn Agls\son, Pordur Siguruinsson, Gudmundur Mogni Porsteinsson og Dogur Egonsson

i lagmarki, margir aldursflokkar og stigakeppni. I lok timabilsins yrdi svo haldid veglegt lokahof med verdlaunafhendingu, mat og drykk og mdrgum glasilegum utdrdttarverdlaunum. Okkur grunadi ekki pa ad h6r veri komin uppskrift ad einni best heppnudu hlaupakeppni sidari dra. Veturinn hafdi til pessa verid daudur timi i hlaupakeppnum med Gaml5rshlaupid eitt og ser i lok Srsins. Hlauparar t6ku vel pessari kerkomnu vidbot og fl6lmenntu strax I fyrstu hlaupin. pdtttokumet hefur verid slegid ii hverju ari og mi briast vid ad 6 10. starfs5ri hlaupanna fari pefttaka I einstokum hlaupum yfir 300. Powerade Vetrarhlaupin fara eins og Sdur sagdi fram i Ellidaiirdalnum og eru rest vid gervigrasvoll Fylkis. HlaupapatttOkuglald

og margir meta i

dagarnireru; I rrl ; -r' 1l'rn 0o Fyrsta ,r,ri. , r' hlaupid fer fram I og pad sldasta I

skrautlegum bfningum svo fr5ber stemning

mars. Hlaupin er 10 km hringur i dalnum og endar hlaupid skammt fr6 peim stad par sem pad hofst. Keppt er um stig i aldursflokkum sem n5 yfir fimm 5ra timabil og getur s[

myndast.

Hradataflan er notu6 til ad skipuleggia hlaupahra6a i keppni og 5 efingum. I keppli er mikilvegt a6 velia raunhafan hrada og algeng mist6k eru aO hlaupa fyrri hluta hlaups of hratt. I efinga5etlunum er oft mitlatl vid hraOa 5 tiltekinni vegalengd. rod. Fegar Feoar Setlun mi6ar hrada 5 hverjum hr kil6metra til damis viO keppnishrada i 1O km hlaupi sfnir taflan hver sd hradi il ad vera. Se timi i 10 km hlaupi 1:10 kls. p5 b5 er hver kil6metri farinn 6 7 min0tum. Heimild: Hloup-hloupohondbokin pin eftir Gunnor Pdl lSokimsson, 2OO4

Timi ii km

5km

7km

3:oo 3:10 3t20

15:00 15:50

2LiOO

3r30 3340

15:40 17:30 18:20

3:50

19:1 0

43OO

20:00 20:50

4r 10

km

15 km

H5lfmarapon

25 km

45:00

1:03:18

22tLO

30:00 31:40

47 t3O

1

:05 :49

1:15:00 1:19:10

23izo

33 tzg

l:10:20

24i3O

35:00

25:40 26:50 28:00

36:4 0

50:00 52:30 55:00

38:20 40:00

29tlO

4124O

43i20 45:00

4:30

2Lt4O 22i3O

30:20 31:30

4140 4:5O

23:2O

32140

24:lO

33:50 35:00

4t2(J

5r 20

25:00 25:50 26t40

5r30

27 t3O

5340 5350

28t2O

39 40

ito

40:50

6:OO

30:00 35:00 40:00 45:00

5:OO

5:10

T:.OO

8:OO 9:OO

29

36 10 3

20

38:30

42

tOO

49:00 56:00 53:00

1O

46t4O 48i2O

50:00

30 km

Marapon

2:05 : 35

Li23 i2O

:30 :00 1:35 :00 1 :40 :00

1:13 :51 t:t7 i22

Ii27:3O

1:45:O0

:31 :40

57 i3O

1:20:53

1:00:00

Lt24 t24

1:35:50 1:40:00

1:50:00 1:55:00

1:02 :30

l:21:55

1244 iLO

1:05:00 1:07:30 1:10:00 1:12:30 1:15:00

1:31:25 1:34:55

Lt48

li38 i27 1:41:58

1

t2O

1:52:30 1:56:40 2:00:50

1

2:00 :00

2:05:00 2:10:00 2:15:00 2i20tOO 2:25 iOO

2:L3:37

2:20t39 2i27:41 2134 i43 2i4L i45 2i48 i47 2i55 t49

3:02:51 3:09:53 3:16:55 3:23 t57

2: 05 :00

2:30:00

3:30:59

2:09:10

3: 38 :01

2tt3

t2O

2tI7

t3O

2:35 : 00 2i40 iOO 2i45 iOO

51:4O 53:2O

lilT:3O :20 :00

t29 1 :49 :00 Lt52 t3l

55:00 56:40

li22i30

1:56:02

25 00

59 33

27 40

50 00

3:59 iO7

58:2 0 1 :00

Lt27 i3O

2:25:50

2: 55 :00

2:30 :00

2:55:00

3:00 : 00 3:30 : 00

4:06:09 4:13:11

1

1-145

3

:45 :03

3:52:05

1:10

1:30:00 1:45:00

2i03 i04 2:05 : 35 2227 t4L

1

:20

2:00 : 00

2248 t47

3:20 : 00

4 00 00

4255:22 5:37 t34

1

:30

2: 15 :00

3:09 : 53

3:45:00

4:30:00

6iL9i45


URSLITALEIKIR

VISA BIKARINN 2OO9

Urslitaleikur karla Laugardaginn 3. oktober kl. 14:00 5 Laugardalsvelli

Urslitaleikur kvenna Sunnudaginn 4. okt6ber k|.14:00 d Laugardalsvelli

V'SA VISA stydur islenska boltann


Margir p5tttakendur i Reykiavikurmaraponi lslandsbanka hafa valid ad hlaupa til gods. Audvelt er ad heita 5 hlauparana i gegnum heimasidu Reykiavikurmarapons, www.morothon rs Fad eina sem parf er adgangur ad tolvu og greidslukorti.

A heimasidu hlaupsins undir hnappnum, Heito o hlouporo, gela allir skodad hverjir hafa skrSd sig I hlaupid med pvi ad sl6 inn nafn p5tttakanda. Fd kemur fram hvada godgerdafdlag vidkomandi hlaupari hyggst hlaupa fyrir. Einnig er hegt ad fletta upp nofnum peirra godgerdaf6laga sem skrSd eru f Sheitasofnun og si5 hvada hlauparar etla ad hlaupa fyrir hvert f6lag. Hver sem er getur heitid 5 p5 sem hlaupa fyrir g6d mdlefni upper hegt ad hvetia hlauparana til dSda og l5ta jafnframt gott af ser lei6a. heed ad eigin vali. Fannig

Fostudaginn 21 . ilgust fer fram skrdningarh5ti6 i Laugardalsholl.

A skrSningarhdtidinni f5 forskrSdir p5tttakendur afhent keppnisgogn 5samt pvi ad hegt er ad skr5 sig I hlaupid. Fann dag eru fulltr0ar margra g6dgerdafâ&#x201A;Źlaga med kynningu 5 sinni starfsemi og geta hlauparar og adrir kynnt s6r peirra m5lefni. Hegt er ad heita 6 hlaupara fram ad midnetti mSnudaginn 24. 5g0st en hlaupid fer fram laugardaginn 22. itgust. Arid 2008 var hegt ad velja um 1 1 1 godgerdarfdlog til ad hlaupa fyrir og sofnudust p5 um 20 millj6nir krona sem runnu til 100 godgerdafelaga. Sri upphed samanstod af dheitasofnun fr5

3646 hlaupurum. Markmidid i 5r er ad gera enn betur og virkia fleiri hlaupara til ad hvetia vini og vandamenn til aO heita 6 960 mSlefni. N6nari uppllsingar um Sheitasofnun er ad finna 5 heimasidu Reykiavik-

Hegt er ad lreita a lrlaupara frarl ad rnidnetti marrudagirrrr 24. agust.

urmarapons [slandsbanka, www.morothon.is. Goda skemmtun!


l'',. .,sil

AKN

:

\ \1

*'s

.\\ -.:

lNo


LAUGAVEGSHLAUPID 2OO9 Metpdtttaka og nftt glesilegt brautarmet

urriA MARADON

MARADO N

Fann 18. irili sidastlidin var Laugavegshlaupid haldid i prettSnda sinn. Keppendafidldinn slo fyrri met pegar 321 hlaupari helt af stad pessa krefiandi 55 kllometra hlaupaleid sem

liggur frd Landmannalaugum yfir i Forsmork. Aldursbil p5tttakenda var 50 ar. Sd yngsti var 1 8 5ra og sd elsti 68 5ra. Ad mdrgu er ad hyggja pegar svona langt hSlendishlaup er skipulagt og stod undirbriningur yfir allt fra pvt i janr_rar pega r skr6 ni ng hofst. Skrifstofa Reykjaviku rma rapons ka nn storum hopi sialfbodalida og samstarfsadilum hlaupsins bestu pakkir fyrir frabert framlag enda voru keppendur mjog Snagdir med hlfiar og godar mottokur hvar sem peir komu. Yfir hundrad manns storfudu vid hlaupid i dr og sinntu hinum lmsu stOrfum. Til demis voru fimm drykkjarstodvar a leidinni par sem gort folk ur hlaupahopi Frlskra floamanna g5fu keppendum drykki og neringu. Vi6 endamarkid i Husadal vann svo stor hopur folks vid uppsetningu tjalda, timatoku, mottoku preyttra en otrflega gladra keppenda og vaskir menn grilludu fyrir alla. Leknir og hjr-rkrunarfradingur sto6u llka vaktina I sjr-rkratjaldinu en sem betur fer var peirra helsta hlutuerk ad huga ad s5rum

Vedrid var med besta moti til hlaups, milt og fremur hllitt. Tlmamdrk eru strong og purftu keppendur ad standast pau til ad mega ljr.rka hlaupi. [ 6r voru einungis 8 manns sem ekki luku keppni og telst pad litid par sem margt getur komid upp 5 i svo erfidu hlaupi. Fyrstur i Mark var Forbergur lngi Jonson 6 nliiu og glesilegu Laugavegsmeti 4:20:32 en hann beti fyrra met Charles Hubbard fra Bandarikjunum um tepar 19 mlnutur. Fyrst i Kvennaflokki var Holmfrldur Vala Svavarsdottir 5 timanum 55:33:1 0 sem er annar besti timi konu i hlaupinu fra upphafi. Annar i Karlaflokki var Gudmundur Sigurdsson 6 timanum 4:54:15 og pridii var Tuomas Veli Maisala fra Finnlandi 5 5:03:43. Onnur i kvennaflokki var Asdis Soebeck Kristj5nsdottir 5 5:36:15 og pridia var Rakel lngolfsdottir sem hliop leidina 5 5:49:59. Isveitakeppninni sigradi Afrek.i5 6nnur sveit i mark var IR skokk / og pridia sveitin kalladi sig Lukkulokono. Allir keppendur fengu s6rhannadan minjagrip eftir Elisabetu Asberg skargripahonnud og vinningshafai fengu verdlaunagrip rir gleri eftir Signinu Olofu Einarsdottur i Bergvik.

fotum.

Laugavegur Ultra Marathon 2OO9 The Lougavegur Uln'a Morothon took ploce on the l Sth of luly for the l3th time. Mony runners think this is the most enjoyoble run in lcelond, exceptionolly beoutiful ond very demonding route- The roce route is colled Lougovegur ond is in the highlonds of lcelond. The runners hove to clintb ntountoins, cross rivers ond run in the snow. The distonce is 55 knt 34 milei ond stretches between two glociers h'ont Londntonnolougor to Thorcmork. 321 runnerc rcn the rcce this yeor. 8 didn't ntoke the cut off tinte ond hod to be disquolified. borberyur lngi Jonsson, lcelond, wos the firct ntole runner to finish the roce in o rccord time of 4.:20:32 ond H6lntf idur Volo Svovorsd1ttir, lcelond, wos the firct wonton, finishing in 5:33 10.


aa

VODVATEYGJUR OG STYRKTAR^EFINGAR Viidvateygiur Askilegt er ad halda vcidvateygiu i 30-60 sekundur. Vtidvateygjur eru nrikilveg og god likamsefirrg eftir hlaup. Fd eru vcidvar o9 lidir heit og tilbr-rirr i teygjur.

4) stytrri k5ffaviidvar. Her er mikilvegt ad dll ilin og hell pess fotar sem teygt er 5 s€ i golfi, og halla ser vel fram 5 fotinn.

5) Teygr

5

aftanveldum likamanum.

I ) Aftanlarisv6dvar. H€r parf ad geta pess ad bildar mladmir snrii fram, i somu 5tt og foturinn sem teygt er a. Til 5 fd sem besta teygju parf ad halla s6r fram med beint bak i 5tt ad teygjufeti. Mismunandi teygia fast eftir pvi hvort hne er haft beint eda

Hafa gott bil 5 milli fota og rfmlega axlabreidd ii milli handa. Retta vel [r hnjSm og hafa bakid nokkud beint og hdfud a milli handleggja.

bogid.

2) kerisviidvar a6 framan. R€tta vel 0r mjodm pess

fotar sem teygt er 6 og passa ad hne og leri s6u samsida eda adeins fyrir aftan hne pess fotar sem stadid er i.

6) Framanver6ir miadmaviidvar. Her parf ad passa ad badar mjadmir snrii fram og ad foturinn sem stadid er i se adeins fyrir framan hne. Si6an parf ad halla s6r fram 5 pann fot, vi6 pad kemur teygja a framanverda gagnsteda mjddm.

3) K5ffavtidvar. Ternar 5 bddum fotum snua fram. en hegt er ad f5 aukna teygju a kSlfavodvum me6 pvi a6 hafa fotinn sem teygt er 5 innskeifan. Passa ad hall pess fotar sem teygt er 5 se i golfi.

7) Snrfiningsv6dvar miadmar og mladmalidur. Hned 5 fetinum sem verid er ad teygja visar [t til hlidar en hell I att ad gagnstedri mi6dm. Feir sem eiga erfitt med ad komast i pessa teygiu geta teygt 6 samsvarandi hdtt i teygiu nr. 8.


8)

3) aoeRng.

Snrfiningsviidvar miadmar og mia6mali6ur.

Ottti

Spenna kvidvddva og lyfta mj66mum upp og halda nokkrar sek0ndur 5dur en mjadmir eru ldtnar siga nestum pvi nidur aftur. Endurtaka 15 sinnum.

tiggur ofan vid hne gagnsteds fotleggjar. Vid ad toga leri ad s6r kemur teygia 5 gagnstedan mjadmalid.

9) Utanverdir miaOmavtidvar. Stiga I aftari fotinn og halla s6r til gagnstedrar hlidar og orlltid fram d vi6. Vid pad kemur

teygia a utanverda mjodm pess f6tar sem stadid er I og

nidur eftir leri.

4) Armbeygiur. Hendur undir Oxlum, halda bolnum alveg beinum, lata sig slga nidur pannig ad bringa snerti undirlag. Gera armbeygjur fra hniiim ef styrkur er ekki negur til ad gera per fr5 t6m. 1 5 endurtekningar.

Styrktarefingar Gott er ad gera hnebeygiur senr hluta af upphitun fyrir hlaup til ad cirva blodras og lidka p5 lidi o9 vddva senr n'rest eru rrotadir 5 hlaupr-rnr.

I ) xn6ueygfa. Mia6mabreidd 5 milli fota, pungi 5 il og helum, hnebeygia med beint baK teygia hendur fram til ad halda jafnvagi. 15 endurtekningar.

5) eat:eting. Lyfta beinum handlegg og gagnstedum f6tlegg til skiptis. Passa ad andlit snrli nidur og mjadmir seu b56ar i golfi. 15 endurtekningar 6 hvora hli6.

2) rvioering. Hendur i 5tt ad hnjSm eda krosslagdar 5 briosti eda 5 hnakka, eftir getu. Lyfta ser upp pannig a.m.k. her6abl6d losni fr5 undirlagi eda setjast

Gudnli Lilio Oddsddttir sinkrobidlfori B.Sc. M.Sc.

alveg upp. 15 endurtekningar.

rct


It

t

Drir skynsamlegir ualkostir frd Suzuki. Hagstett ueril,ildvrir i rekstri, fritt i steili i miilbanum. Ffst meil 4-prepa aluiiru sidlfskiptingu. Suzuki Alto er hugsadur {yrir p5 sem eru

Suzuki Splash er annar frSbar borgarbill

Suzuki Swift er bill sem setur alveg

ad leita ad hagkvemum og vel hcinnudum borgarbil par sem fara saman fallegt rltlit

sem sameinar marga kosti. miki6 nfmi,

vi6mid i h<innun, ritliti og aksturseigin-

gott abgengi, fr5barir aksturseiginleikar og

leikum minni f6lksbila. Swift diesel er

hagkvamni og <iryggi. Vid hcinnun 5 Alto var haft til hli6sj6nar ad bria til visthafan

litil mengun gera Splash a6 skynsamlegum kosti ibilakaupum. Eydslan er adeins 4,9 I

visthafur bill sem fer fritt ista6i imi6banum. Swift er einstaklega vel b0inn

5 100 km. og verdid med pvi legra sem

aflmikill og lipur bill sem hefur fengi0 mjog g66ar vidtcikur 5 islandi sem annarstadar

bil fyrir umhverfid dn pess ad f6rna nokkru i

aksturseiginleikum, notagildi og afkristum.

sdst. H6rna

ferdu mikid fyrir peninginn.

n!

Hrinnun og l6tt yfirbygging gera Alto ad

og er pekktur furir fr5bera aksturseiginleika

einum umhverfisvensta bilnum

og hagkveman rekstur.

5

marka6num.

SUZUKI

-

FYRIR SKYITSAMT

TRAUST UMB(ID

iM

FtiIK

AN

KI SUZUKI B1LAR HF

s

568 5100 . WWW.SUZUK|.|S


MIDN^ETURHLAUP POWEARDE vinsella med 6ri hveriu og nu eitt hlaupanna I nyrri Powerade motarod Arlegt Midneturhlaup Powerade for fram 5 Jonsmessunotl

i

23.iunl i blidskaparvedri Laugardalnum par sem allt idadi af lifi og fiori. Al9i6r metp5tttaka var i hlaupinu og 1300 hlauparar sprettu af stad i pessu skemmtilega hlaupi i midneturs6linni. Far sem F6tttaka for fram rir biortustu vonum for svo ad uppselt vard i keppnisvegalengdirnar pegar 600/o fleiri hdfdu skrSd sig til leiks I hlaupid i 5r heldur en 5rid 2008. Hlaupid var rest fyrir framan Laugardalslaugina og bodid var upp a priar vegalengdir: 10 km og 5 km hlaup med tlmatoku og 3 km skemmtiskokk 5n tlmatoku. Stemmningin var frdber, vedur gott til hlaups og margir slogu personuleg met. Sigurdur Bodvar Hansen var fljotastur i 10 km hlaupi i karlaflokki og hliop A 33:45 en Arndis Yr Hafporsdottir sigradi i kvennaflokki 5 37:50. I S tm hlaupi kom Niklas Jakobsson fyrstur karla I mark 5 timanum 1 7:1 5 en Tinna Rut Gudmundsdottir var fyrst krrenna 5 timanum 21:03. F6tttakendur fengu verdlaunapening og hressingu a6 hlaupinu loknu og l6tu svo preytuna lida rir s6r I Laugardalslauginni par sem verdlaunaafhending for fram um midnattid. Powerade nrotarddin Midnaturhlaupid er pridia hlaupid i nlirri motarod, Powerade motarodinni, sem frj5lsiprottafeldgin i Reykiavik, Reykjavikurmarapon og Powerade standa a6. Rodin samanstendur af fimm hlaupum, einu i mSnudi frd april og fram i Sgrist. Auk Midnaturhlaupsins mynda Vidavangshlaup [R, Olishlaupid, Armannshlaupid og loks Reykjavlkurmarapon lslandsbanka motarddina. Verdlaunaafhending verdur ad loknu 1O km hlaupinu i Reykjavkurmaraponi. Glesilegir ferdavinningar fr5 lceland Express eru i bodi fyrir flest samanlogd stig i hlaupunum fimm i karla og kvennaflokki og pau sem lenda i odru og pridia seti f5 verdlaun fr6 Asics. Fa6 er 5rangur i vegalengdinni '10 km i 6llum hlaupunum sem gildir til stiga 5 Powerade motarodinni nema iVldavangshlaupi [R par sem 5 km hlaup gildir til stiga. Isidasta hlaupinu, Reykiavikurmaraponi islandsbanka, verdur dregid um verdlaun medal allra keppanda sem tekid hafa pdtt i tveimur eda fleiri hlaupum. Hlaupari sem tekur pdtt i ollum hlaupunum 5 meiri moguleika 5 ad f6 verdlaun par sem hann fer nafn sitt fimm sinnum i pottinn sem utdrSttarverdlaun eru dregin [r. Powerade motarddin hefur tekist mi6g vel og vonandi verda enn fleiri hlauparar med i pessari spennandi og skemmtilegu motardd ad 5ri.

Midnight Run The yeorly Powercde Midnight Run took ploce on the 23rd of June in Lougordalut' Reyklovik. The run took ploce on Jonsntesso, the longest doy of the yeo7 so the sun wos still

brightly shining when the run storted ot l0 pn. The distonces were l0 knt, 5 knt ond o 3 knt fun run. The weother was good ond o totol of 1300 runners, h'om toddlerc to experienced runnety rcn into the Reyklovik night. After the run people followed u'odition ond rolled oround in the morning dew becouse occording to on lcelondic myth you ore supposed to dreont of the nton/womon you will morry if you do thot on Jonsmessa ntght. Sigurdut'Honsen wos the first nole runner to finish in the l0 knt run, his tinte wos 33:45, ond Arndis Yr Hofporsdottir wos the firct fentole on 37:50. ln the 5 km Niklos lokobsson wos the fist mole, with the time 17:15 and the firct fentole wos Tinno Rut Gudmundsdottir, her tinte l9:20. All porticiponts got o medol ond refl'eshments ofter finishing their distonce ond hod o chonce to relox in the hot-tubs in the Lougordolur swimnting pool.


Sidustu helgi i okt6ber fer alltaf fram marapon i heimsborginni Frankfurt.

Med 18.000 p6tttakendum og um 300.000 Ahorfendum breytist borgin i sannkallada hlaupaborg pessa helgi og er stemningin grfdarleg, en Frankfurtar maraponid er elsta borgarmarapon Fyskalands. Fess m6 einnig geta ad brautarmetid er 2:07:21 svo pad verdur spennandi ad sj6 hvort pad verdur slegid 6 pessu 6ri! Flogid er til

Frankfurt og gist i 3 netur 6 h6teli sem er i r6legu hverfi igonguferi vid midbeinn, Daniel Sm6ri Gudmundsson, einn reynslumesti maraponhlaupari landsins, mun halda undirbdningsn6mskeid fyrir maraponid og veita leidsogn eftir pvi sem 6skad er.

Allar ninari upplfsingar um fyrirkomulag og fararstj6ra er ad finna

i

heimasidu okkar www.baendaferdir.is.


svtPMyNDtn 0n HLAUpINU 2oo8 ,g


Reykiavfturmarapon

-

2O bestu einstaklingar 1984-2OOgl2O best runners 1984-2OO8 Athugid ad urn byssulima er ad ra0a.

'15 16 17 18 19 20

10 km g.ituhlaup - Karlar / males

1 5 6 7 I 9 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

31:00 Kdri Steinn Karlsson 31:58 Gauti J6hannesson 32:04 Sveinn l\ilargeirsson 32:06 Daniel Smiri Guomundsson 32:12 Sigmar Gunnarsson 32:30 J6hann Ingibergsson 32:39 Bjtirn Margeirsson 32:45 lgnacio 32:56 Porbergur lngi J6nsson 33:04 Josy Burggraff 33:06 Sveinn Ernstsson 33:09 Burkni Helgason 33:36 Bragi Fdr Sigurdsson 33:49 Halld6r Bjiirgvin lvarsson 33:59 lVdr Hermannsson 34:20 Jdsep lvlagn[sson 34'.24 Gudmundur Valgeir Porsteinsson 34:24 Lorenzo Vergni 34:24 Armando Arena 34:27 Arnaldur Gyllason

ISL ISL ISL ISL ISL ISL

2007 2004

rsL ISL

2007 2007 2007

GER

1

ESP

34:16 Ingmarie Nilson 35:38 Nikki Archer 37 32 Joanne Birkett 37:38 kis Anna Skfladdttir 37:39 Frida R[n P6rdarddttir 37:39 Jdhanna Skflad6ftir olafs 38:26 Anna Jeeves 38:42 Carme Ballesteros 38:35 Arndts Vr Hafp6rsddttir 39:22 Margr6t Brynjdlfsddttir 39:26 Anita Kiinlander 39:30 Rakel lng6lfsd6ttir 39:40 Helga Bl0rnsd6ttir 39:50 Gerdur R0n Gudlaugsd6ttir 40:04 Asa Holmgren 40:33 Antla Hinriksddttir 40:47 Agnes Kristjdnsd6ttir 41:11 Eygerdur lnga Hafp6rsddftir 41:21 Rannveig 0ddsddttir 41:33 Maltn Gudj6nsd6ttir

1998 '1996 .1994

2002 2002

rsL

1999

SWE GBR GBR

tsL tsL ISL ISL ESP

ISL ISL SWE

rst ISL

tsL SWE ISL ISL ISL ISL ISL

1

998

1

993

'1997 1

993

2001 1

995

.1996

2007 1994 2007 2000 2007 1995 2003 2008

1:04:09

l:05:08

1:05:18 1:05:36 1:05:46 1:05:46 1:05:57 1:06:02 1:06:10 1:06:15 1:06:23 1:07:09 1:07:20 1:07:24 1:07:25 1:07:49 1:07:54 1:08:03 1:08:09 1:08:10

Benjamin Serem Stefano Baldini 0nesmo Ludago Kevin McCluskey Hugh Jones Steve Green Zachary Kihara

JoaquimCardoso HerbertSteffny

KEN

ITA

IlA GBR GBR GBR KEN POR

1:25:30 1:25:50 1:25:52

2:.17:06

2:17:50 2:19:01 2:19:46 2:20:30 2:22:11 2:22:41 2:23:52 2:24:00 2:24:07 2:24:24

2:2416

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14 15 16 17 '18 19 20

.1994

1994 2001 1 998

2000 1 998 2008 2008 1 994 2004 2003

2007 2007 1998 1996 1993 1997

2:25:49 2:25:57 2:26.34 lVllns Hiiiom 2:27.06 Frank Harper 2:27:07 Toby Tanser 2:27:27 Borut Podgornik 2:28'.14 Bruce Kilulai 2:28:14 Joseph Maina 2:.38:47

2:45:45 2:47:23 2:47.25 2:48:38 2:51:35 2:52:,45

l:1

1:40

1:.15:26 1:.17:30

1:17:43 1:18:06 1:19:08 1:.19;32

Angaharad l\tlair Lorraine Masouka Kim lvarie Golf Wilma Rusman Sandra Bentley Ruth Kingsborough Lesley Watson Elisabet Singer Bryndts Ernstsddttir lda lVitten

2:55:07 2:55:39 2:56:'15 2:56:40 Caroline Hunter Rowe 2:58:02 Anna Jee\/es 2:58:09 Carol Macario 2:59:31 Susan Martin 2:59:51 Kate Davis 2:59:58 Susan Shield 3:00:45 Helena Sedivakova 3:00:54 Connie Eriksen 3:01:01 Rozalyn Alexander 3:01:44 Helle Brogreen

GER

1985

10 km hlaup

GBR KEN

iira og yngri .lDrengir 1439:09 Gauti J6hannesson

GBR

Ake Eriksson"

SWE

John Muriithi lvwaniki

KEN

1993 2007 1986 1996 2008

KEN

2002

GBR

1987 2007 1986

GBR

SigurdurPdturSigmundsson JacktonOdhiambo

tsL KEN

39:30 39:39 39:49 40:02

.1986

1S95

lvartha Ernstsd6ttir

ISL

1996

DEN

1

GBR

1

KEN FRA

2007 1 986

GBR

1992

DEU

2007

ENG

1

USA ISL

986 998 2003

1:21:38 1:22:06 Bryndls Ern$sddttir 1:22:48 Steph Cook 1:23:12 Bjdrg Moen 1:24'.15 Gerdur R[n Gudlaugsddttir 1:24:25 Sonya Anderson

GBR

1992

1988 2OO8

1993

LTU

HOL

'1993

GBR

1993 1 992

GBR

1987

FRA

sc0

1986 1986 1994 1986

KEN

2007

IRL

TCH

ENG

1990

KEN

2007 1996

GBR GBR GBR

SWE GBR

1989

.1989

2004 .1987

KEN

1997 1988 2001

KEN

2001

GBR

't996

GBR

YUG

USA USA HOL GBR GBR GBR

AUT ISL CAN

.1998

994 989 1991 1 997 1 985 1993 1 1

2005

ENG

1999 1995

ISL

1994

GBR GBR

1986 1993

USA

2004

ENG DEN

1990 1994 1988

GBR

2008

DEN

1993

TCH

TomohikoKuwahara lvar Gudjdns J6nasson

tsl tsL lsl JAP lst

1993

2000 2007 1996 1994

34:15 34:38

Sveinn lvlargeirsson

36:24

Stefdn Agrist Hafsteinsson Stilvi Gudmundsson Asier Aguirre Santos

rsl lsl lsL lsl ESP

Kdri Steinn Karlsson Gauti J6hannesson Sveinn Margeirsson Daniel Smrri Gudmundsson Sigmar Gunnarsson

ISL ISL ISL ISL ISL

2007 2004

ESP

2008 2004

37.26

Gitte Karlshdj Teresa Dyer Cathy Mutwa Sylvie Bornet Sue Dilnot Nadine Gill Angie Hulley Margaret Koontz

K6ri Steinn Karlsson T6mas Zoeoa Geirsson

Drengir 15-17 tua

37:10

1:13:52

Chaibi Billy Gallagher Pavel Kryska Andrew Daly Simon Tonui Jerry Hall Joseph Mbithi Hugh Jones Robin Nash Simon D'amico

Toby Benjamin Tanser

DEN

1997

2008

Bestu alrek i aldursllokkum / Best times in age groups

2007 1994

H6llt maralon - Konur / lemales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ceslovas Kundrotas Aart Stigter Leuan Ellis Jim Doig

John Mutai Kipyator Steve Sunidoe

Peter Nzimbi Andrew Girling Sdren Parlshoj Alan Rich

DEN lsl tsl GBR DEN lsl

Maralon - Konur / lemales

Halft maraFon - Karlar / males

1 2 3 4 5 6

1:2519

Charlotte Venshoj J6hanna Skdlad6ttir Olafs Margr6t Brynj6lfsddttir Sonia Rowland Karina Berner Hulda Biijrk Pdlsddttir

Marapon-Karlar/males

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

996 1 994

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ITA ITA

10 km giituhlaup - Konur / lemales

1 2 3 4 6 5 7 I I 10 .11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2001

1:24:44 1:24:55

KAri Steinn Karlsson

1995

2002 1998 2004 2008

18-39 6ra

997 993

31:00 31:58 32:04

32:06

2001 1998 1996

995

40-49 6ra

1

34:21 Jos6 Javier Conde Pujana 35:03 GautiHriskuldsson 35:09 J6hannlngibergsson 35:16 Dantel Smdri Gudmundsson 36:09 Aart Bakker

1

NOR

1986

ISL USA

2004 2004

ISL ISL ISL HOL

2003 2003 2007

40

Fversnid hlaupaleidar Elevation chaft

zo

mo

u] f! ol q rn s F { f,i q rl F \ q o t q ..1 q Ul r.! el ui r{ d N tij'r F{+ ui t\ qi n 6r 4 or o o F{ t\ N r"t st qf ui rli r{ F{ G{ Ft F{ r'l -{

3y


Karlar 50-59 iira

1 2 3 4 5

Konur 16-39 6ra

37:39 Stefdn Hallgrimsson 38:47 Gabriele Bravi 38:59 Jdhannes Gudidnsson 39:14 Birgir Svejnsson 39:22 Sumarlidi Oskarsson

ISL ITA ISL ISL ISL

1 2 3 4 5

1998

2007 2000 2003 2008

Karlar 60 6ra og eldri

1 2 3 4 5

42:02 Davl0 Hjdlmar Haraldsson 42:48 H0rdur Benediktsson 42:50 Peter Westphal 43:51 Ken Chapman 44:00 Gunler Beyer

40:30

2004

DEU GBR

2007 2004

GER

1996

2007

1

AnftaHinriksd6ttir

41:11 Eygerdur lnga Hafp6rsd6ttir 42:24 Raket tng6tfsd6ttir 43:38 Anita Hinriksd6ttir 43:52 Margrdt Adalheibur tVarkfsddttir

ISL

2008

tsL

1

ISL ISL ISL

994 1998

2007 '1996

Slrilkur 15-17 iira

1 2 3 4 5

39:30 42:13 42:25

43:01

r

43:41

ISL ISL ISL ISL ISL

2001 1998 1993 1 997

1994

Konur 18-39 iira

34:16 lngmarie Nilson 35:38 Nikki Archer 37:38 iris Anna Skfladdttir 37:39 Frida R[n pdrdard6ttir 37:39 J6hannaSkdladdttir

Konur 40-49 5ra

1 2 3 4 5

38:26 Anna Jeeves 39:40 Helga Bjdrnsddttir 42:35 l\4argr6t 0ddsd6ttir 42:42 Hrrinn Gubmundsd6ttir 43:13 Sigurveig Alexandersd6ttir

Konur 50-59 5ra

1 2 3 4 5

43:59 Helga Bjtirnsd6ttir 44:52 Frida Bjarnaddflir 45:25 Jaana Jobe 45:37 Bryndis Magnrisddttir 45:44 Joy Allen

Konur 60 og eldri

1 2 3 4 5

52:05 L 52:38 F 54:29 55:36 E ilsddttir 56:12 Hildur Einarsd6ttir E

Karlar 40-49 6ra

1 2 3 4 5

1:06:23 1:07.25

l:13:52

1:14:49 1:15:51

John Mutai Kiovator Peter

Nzimbi

Sigurdur Pdtur Sigmundsson Doiuolas Huff Fran"k Shorter

SWE

1996

GBR

2007

ISL ISL ISL

2007

Dudley Meier

Albrecht SigurjdnSigurbjiirnsson Jdhann Heidar Jdhannsson HowardPartridge

Karlar 60 iira og eldri

1 2 3 4 5

1:25:42 1:31:07 1:31:15 1:33:18 1:33:56

Thorbjdrn Nelnes J6hann Karlsson Klaus Hoenicke Luis lvlari Jaureoui Jdhann Heidar J-dhannsson

1 2 3 4 5

1:20:12

1 2 3 4 5

tsL DEN lsl GBR tRL

l/artha Ernstsd6ttir

1:29:20

1:29:37 1:30:1 9

r Keavney

1:30:38

Konur 50-59 iira

1:33:22

1:3445

1:37:28 1:39:16 1:40:26

Sigurbjdrg Edvar0sd6ttir Helga Bjdrnsd6ttir Signti Einarsd6ttir Barbara Cowan Heidi Ddhler

iira og eldri 'IKonur 601:33:17 Norah Wasacase 2 1:50:59 3 1:5.1;09 d6ttir 4 1:51:21 .l:51:44 5 udmundsd6ttir

tsl lsl lsl lsl rsL lsl tsL sl^/E lsl GBR sL sL sL sL sL KEN ITA TZA GBR GBR KEN KEN rsl usA USA USA GER lsl lsl ENG NOR tsl GER ESP lsL

Karlar 18-39 iira

2:17:06 2:17,50

.1995

1998 1995

2008 1995

2005 1996

2007 2002 1999

1999

2006 2007 2002 2004

CeslovasKundrotas

2:19:01

2000 2007

lsl tsl lsl sco GER cAN GER tsl USA lsl

1996 1997 1993 2OO7 ,1986

2005 1999 1996 2OO7

2004

2008 2003 2007

2003 1997

2008 2OO4

2007 2OO1

2008

2:19:46 2:20:30

Aart Stigter leuan Ellis Jim Doig Chaibi

LTU HOL GBR GBR FBA

1993 1993 1992 1987 1986

Narlar 40-49 iira

1 2 3 4 5

2:24:16 2:34:45 2:36:51 2:38:35

Hugh Jones

2:39:22

Andy Dennis lan Bloomfield Colin Deasy Deilef Ellebrecht

Karlar 50-59 iira

1 2 3 4 5

2:55:41 2:55:54 2:56:33 2:56:59 2:57:36

Walter Hill Henning Hansen Jose L F lVoreno lViquel Andrea lVlazocchi

Bjorn Gjerde

Karlar 60 6ra og eldri

1 2 3 4 5

3:08:03 3.21:09 3:24:19 3:24:42 3;26:07

GBR NZL ENG GBR DEU

GBR DEN ESP tTA NoR

Leif Ferv Gtite lvdrsson Vdggur lVagnrisson Roald Sdvik Otello Pieri

NOR s\/vE tsl NOR ITA

Angaharad Mair Lorraine Masouka Kim l\4arie Goff Wilma Rusman Sandra Bentley

GBR USA USA HOL GBR

1996 1988 1995 2OO5 2OO8

2OO4 2OO1 2OO7

2000 2007

1997 1997

2007 1993

2000

Konur 18-39 iira

2OOI

2007 1998 1996 1993

1 2 3 4 5

2:38:47 2:45.45 2:47:23 2:47:25 2:48:38

1996 1998

1994 1989 1991

Konur 40-49 iira

2:5802

2OO7

3:02:58 3:14:44 3:15:04

2OO2

1997

.1989

3:16:50

1991

Kallal 50-59 6ra

1:11:27 1:19:51 1:19:57 1:21:52 1:22:46

lsl DEN GBR KEN FRA

Martha Ernstsd6ttir Gitte Karlshdi Teresa Dyer' Cathy Mutwa Sylvie Bornet

Marapon

H6llt marapon 6ra 'IKarlar 16-39 1:04:09 Benjamin Serem' 2 1:05:08 Stefano Baldini 3 1:05:18 Onesmo Ludaoo 4 1:05:36 Kevin Mc0lusiey 5 l:05:46 Hugh Jones

1:13:52 1:15:26 1:17:30 1:17:43

Konur 40-49 iira

ISL ISL

Slrilkur 14 og yngri

2 3 4 5

1:1.1:40

Anna Jeeves Caroline Boyd

DorisWindsand-Dausman Lotta Svard Audrey Kathleen Wagenaar

Konur 50-59 iira

2OO7 2OO4

2005 1996 2OO5

1 2 3 4 5

3:24:51 3:29.49 3:30:36 3:31:04 3:34:17

Edelkaud Schneider

DEN USA DEN AUT AUT

Hanne-Marie Nilsen Mae Ann Gartv Baerbel Mand'et Vera Voget Diane Palmason

NOR USA GER GER cAN

Lilly Jeppesen Rita Clark Britta Soerensen Sigrid Thalhammer

Konur 60 og eldri

1986

2008 2OO2 2OO8

2005

1 2 3 4 5

3:53'27

3:59:37 4:01:44 4:04.23 4:14:36

tsL ENG USA SWE CAN

nrlnffinrrTflrlrrnnmlfinlnnrTrrrlrltTllnffirflITrnrrnm.m m N o\ ro rn d l\ !r FJ m rn N n\ q n1 Q t s c! ol rn 1,11 t q -. m -, q F qt di oi n q' : 4 gd '4 rrrri irrq N ..i n'i fl nrn m {rt ui Fi y; ;.i G rr ;:i\ ^'m'N ;Fi ;il *S H HtnHH'HH

1994 1990 2OO1

1S93 2OO8

2OO8 2OO4 2OO1

1993 1998

2001 1987 2OO4 2OOO

2005

lrsl

,,,.,

rr sr Lo r',

Km

N

HgF +U


Powerade - haltu Sfram Powerade er mest seldi iprottadrykkurinn a lslandi. Hann er s6rstaklega hannadur til pess ad piona pdrfum

,-.

peirra sem stunda hreyfingu og purfa ad beta upp v6kvatap, sem er oumfllianlegt vid likamlega 6reynslu. Umb(dirnar eru einnig hannadar med petta i huga, en fldskurnar eru med svokolludum ,,ipr6ttatappa" sem gerir p6r audveldara ad drekka Powerade 5 medan pd stundar iprottir med sem minnstu umstangi. Powerade inniheldur kolvetni, steinefni og v6kva I fullkomnu jafnvegi, sem tryggir hrada endurnflun vokvabirgda llkamans.

Af hveriu ekki bara vatn? Margir sekja i vatn til ad beta ser upp vokvatapi6, en pad getur haft pverofug 5hrif par sem neysla pess 6rvar pvagframleidslu og minnkar par med efni i likamanum sem halda I vatn. Far med gengur hagar ad koma jafnvagi 5 likamsvokvann. Efnin sem eru I Powerade virka hins vegar pannig ad pau hamla volsatapi auk pess sem drykkurinn betir p6r upp

Fegar p0 reynir 5 llkamann, hvort sem pad er vid hlaup, adra iprottaidkun eda eitthvad allt annad, verdur likaminn fyrir vokvatapi. Fetta vokvatap ver6ur ad beta upp, par sem pad kemur i veg fyrir ad pu nair eins g6dum 5rangri og p[ annars gaetir. Far kemur Powerade til sogunnar. Powerade er proad med pad i huga ad endurnfja vokva, steinefni og orku sem tapast vid hvers kyns likamlega Sreynslu. Dorsti er EKKI gott

Ekki lenda 5 veggnum Fegar p0 hefur sett Fer takmark I huganum er pad likamans ad vinna rir pvi. En hafi likaminn ekki eskilegt vdkvajafnvegi I efingu, takmarkast flutningsefni llkamans og prl gaetir lent 5 ,,veggnum".

pad vokvatap sem pegar hefur ordid.

Viikvatap verdur lika vi6 efingar Menn eru giarnir 5 ad gleyma pvi ad vokvatap verdur ekki bara vid keppni, heldur einnig vid efingar. Villir pu ad efingar pinar skili hSmarks Srangri er afar mikilvegt ad p0 haldir vid vokvajafnvegi likamans 5 medan 5 peim

meliteki 5 vokvapOrf pina

pvl ofpornunin er pegar hafin pegar p0 finnur

stendur.

fyrir porsta.

Barilla pastaveislan Likt og fyrri iir er iillum pStttakendum Reyklavikurmarapons islandsbanka bodid upp e hina vinselu pastaveislu daginn fyrir hlaup. Pastad er i bodi Barilla og i slika veislu parf kynstrin cill af pasta og medleti. i5r verdur bo6i6 upp 5 hvorki meira n6 minna en 8OO kil6 af Barilla pasta med 450 lftrum af s6su, 20O kil6 af salati, 200 kil6 af braudi 09 30 kil6 af dressingu. Negur matur til ad metta alla svanga hlaupara sem taka hraustlega til matar sinsl

3y


Gangi ber vel ihlaupinu!

islandsbanki hefur verid stoltur bakhjarl Reykjavikurmara ponsins sidan 1997 .

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

2009 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni 2009.

2009 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni 2009.

Advertisement