__MAIN_TEXT__

Page 1

GLITNIS

23. AGUST 2OO8


Seigla i sambud vid kreflandi ndtturu kveikir af sdr godar hugmyndir Farpegar lcelandair nlota pannig dryggis og hagraedis sem er i pvi folgid ad lcelandair ber abyrgd a farpegum sinum og farangri peina hvert sem leidin liggur God, islensk tilfinning


REYKJA

MARAP

Til hamingju me6 25 6rinl

Congratulations with the 25 years!

Hver hefdi trfad pvf 24. dgrlst 1984 pegar 250 innlendir og erlendir

Who would have imagined on the 24th olAugust 1984, when 250 lcelandic

hlauparar stilltu s6r upp ii riislinu nfstolna0s Reykjarvfkur marapons a0

and loreign runners lined up for the first Reykjavik Marathon, that in 2008,

25 iirum sfbar, iirid 2008, yrbi gert riid lyrir'13 til 14 prisund D6tftakendum. Pessi 25 6r hala verid vibbur0arfk, en umfram allt farsal. Fyrir pab

25 years later, the estimated number of runners would be around 14 thou-

ber ad pakka Alltaf hefur veriO vandaO

til framkvamdar hlaupsins og allt

gerttil ad mata oskum hlaupara og strOngustu reglum um dryggi og adbf nad

fylgt Strax i4rid 1986 gerdist Reykjavikur marapon adili ad AIMS,

sand. The event has been successful and we are grateful for that. The organisation has always been meticulous in order to fulfill the runners'demands and comply with the strictest salety standards. ln

.lg86,

the Reykjavik

Marathon became an AIMS-member, Association ol lnternational Marat-

Alpj6basamldkum maraponhlaupa, en I gegnum pau samtok lengust mik-

hons, which has given us valuable technical information. Knowledge and

ilvagar takniupplisingar Einnig voru framkvamdaradilar maraponanna I

expertise was also gained by visiting the London and Berlin Marathons.

London og Berlin heimsottir og Dangad s6tt pekking og kunniitta Strax fyrsta iirid 1 984 var boOid upp d skemmtiskokk fyrir pa sem ekki treystu s6r i l6ngu vegalengdirnar heilt og hdlft marapon A peim arum var

desire the longest distances, Hall Marathon and Marathon The term Fun

ordi6 SKEMMTISKOKK ekki til iislensku miili og hefur petta skemmtilega

a popular and widespread term. We still offer Fun Run and 2 years ago we

or0 sfdan fest sig rakilega f sessi. Enn i dag er bodid upp

ii

Already the first year, 1984, we offered Fun Run for those who didn't Run or Skemmtiskokk, did not exist in our language at the time,

but is now

introduced the LzyTown Run lor the youngest contestants. lt was well

skemmtiskokk og fyrir tveimur drum var kynnt til sdgunnar nlitt skemmtiskokk fyrir yngstu pdtttakendurnar, Latabajarhlaupid. Hefur pa0

received and successful. The LazyTown Run will be held in front of the University of lceland and in co-operation with the school.

lalli0 i g6dan jardveg og tekist vel. Latabajarhlaupid mun fara fram f dr d

During the last three years the number ol participants in the Reykjavik

l6d Hiisk6la lslands eins og ii sidasta 6ri og ig6du samstarfi vid H6sk6l-

Marathon has almosl tripled, mostly due to the contract with Glitnir Bank

ann.

and its targeted promotion Foreign participation has increased immensely

A si0ustu premur 6rum helur piitttakan i Reykjavikur maraponi ndnast prefaldast og er pad ekki sfst a0 pakka ad samningar voru gerdir vid

and last year we had 1069 runners lrom 33 countries. Estimated number ol visitors in connection with the Glitnir Reykjavik Marathon in 2007 is 1600. We are proud of the pioneering role ol the Reykjavfk Marathon in build-

Glitni, sem stadid hefur ad g6dri og markvissri kynningu ii hlaupinu. Einnig hefur pdtttaka utlendinga aukist mikid og t6ku pftt i hlaupinu i fyna 1

069 erlendir hlauparar lra 33 pj60l0ndum. Aatlad er ad um 1 .600 manns

hafi komid

til landsins itengslum vi0 Reykjavikur marapon Glitnis 6ri0

2007.

ing up preventive health measures and improved public health in lceland. Such an event, which aftracts entire families, groups of lriends and co-workers, provide valuable incentives to general physical activity. We want to encourage everyone, young and old alike, to remember that running and

Vi6 erum stolt al frumkvddlahlutverki Reykjavftur marapons f uppbygg'lslandi i25 iir. Slftur viOburdur, sem

walking are healty physical activities FOR EVERY0NE.

ingu forvarna og battrar lf0heilsu 6

hrffur meO sdr heilu fjOlskyldurnar, vinah6pa og vinnustadi er

dfrmat

Congratulations with the 25 years to runners and the people of Reykjavik!

hvatning til ad hreyfa sig a0 stadaldri. Vid viljum hvetja alla, unga sem aldna, til a0 muna ad hlaup 0g ganga er holl hreyling og FYRIR ALLA

Knutur 1skarsson Chairman, Glitnir Reykjavik Marathon

Hlauparar allsstadar a0 og Reykvikingar allir

-

TIL HAMINGJU MED

25 ARINI

Knutur 1skarsson Fornadur Reykjavikur narapons Gl ilnis

IPROTTABANDALAG nEYKJAViKUR

s

lcelanrDAIR

suzuKt AssL,/m 4

laalfltldloml

f.rlfhotr tr4

fio6d

F.Gc

Anfs

(11

mofgr srnorr

Cr"

ProNGHrP'

M I

leykjayik EXCUiSTOiIS

r

*

NtsFFRotn


REYruA

MARAP

Race day August 23'd

Dagsk16

Timetable in lakiargala

Timasetning hlaups I Lakiargotu

08:40 09:30 11:30 15:40

08:40 Marapon og Hi{lfmarapon 09:30 10 km hlaup 11:20 Upphitun lyrir skemmtiskokk 11 :30 Skemmtiskokk 3 km 15:40 Timat6ku hatt

Marathon and Half Marathon 10 km Fun Run,3 km End of race timing

LazyTown Children's Run in University area 13:00 8-9 year olds

13:25 13:50 14:15

Latabajarhlaup viO H6sk6la islands: 13:00 8-9 6ra bdrn 13.25 7 dra brirn 13:50 6 dra (med einn fylgdarmann)

14'.40

7 year olds 6 year olds (with escod person) 5 year olds (with escort person) 4 years and younger (with escort and all prams)

14:15 5 iira (med einn fylgdarmann) 14:40 4 iira og yngri (med lylgdarmann og kerrur aftast)

Ver0launaalhending i Lakjargiitu '10:10

Hiilfmarapon: 5 fyrstu karlar og 3 fyrstu fsl. karlar

10:'15 10 km hlaup:5 fyrstu karlar og 3 fyrstu fsl. karlar

10:20 10:25 11:40 11:55 12:30

Prize Geremony in Lakjargata (on the stage)

10:10 10:15 10:20 10:25

.11:40

Half Marathon: 5 first men and 3 first lcelandic men

3lirst lcel. men 3lirst lcel. women Half Marathon: 5 first women and 3lirst lcel. 10 km: 5 first men and

10 km: 5 iirst women and

women

Hiilfmarapon: 5 fyrstu konur og 3 fyrstu isl. konur

11:55

Marathon:5 first men Marathon: 3 first lcel. men

Marapon: 5 fyrstu karlar

12'.20

Marathon: 5 first women and 3 first lcel. women

10 km hlaup: 5 fyrstu konur og 3 fyrstu fsl. konur

Marapon: 3 fyrstu isl. karlar ([sl,meistaram6t) Marapon: 5 fyrstu konur og 3 fyrstu fsl. konur (irsl.meist.m6t)

Aldursflokka- og

sveitaverdlaunil0,2l og 42 km

verda afhent ii skril-

Drawn prizes for all distances, given by Forlagid publishing, Asics and

lcelandair, will be handed out in the finishing area. Prizes for age groups and teams in 10, 21 and 42 km will be handed out at Reykjavik

stofu Reykjavikurmarapons, Engjavegi 6 (vid hlidina d Laugardalsh6ll)

Marathon olfice, Engjavegur 6, 104 Reykiavik, from Monday August

frii mdnudegi 25. 69rist. Hlauparar eru hvattir til ad skoda 0rslit ii

25rn. See www.marathon.is

for results.

unrvw.marathon.is og vitja verdlauna sinna.

Belore the rcce Utbrina0ur Allir hlauparar eiga ad hafa r6tt nfmer fest ad framanverdu og hlauparar

All runners must have their number lastened to the front and visible at all times. Chamipion Chip for electronic timing must be fastened to the

f keppnisvegalengdum eiga a0 hafa timatdkulldguna lasta d riOrum

running shoe before the race.

sk6num. Mikilvagt er ad mata tfmanlega 6 hlaupstad.

Skemmtidagskr6

Entertainment Entertainment will be at the lollowing places: in LazyTown area, Naut-

A medan d hlaupi stendur verbur skemmtidagskrd vid drykkjarstddvar

h6lsvik, Eidistorg drinking station and Kirkjusandur drinking station.

vid Eidistorg d Seltjarnarnesi, vi0 Kirkjusand og i Nauth6lsvik. Pd verO'lslands ur skemmtidagskrd fyrir framan Hdsk6la samtimis Latabajarhlaupi. Hlauparar mega endilega hvetja vini og vandamenn til ad mata

Results

d hlaupsdag og hvetja hlaupara.

argata and in Menntask6linn iReykjavik (MR) in Lakjargata. Final

Preliminary results will be put up in the window olGlitnir Bank in Lakjresults will be published on www.marathon.is.

[rclit Br60abirgda0rslit (i10, 21 og 42 km) verda hengd upp Iglugga Glitnis f

Laklargdtu og f Menntask6lanum f Reykjavik um leid og pau eru tilb[in en endanleg

Irslit verda birt

6 vef hlaupsins, www.marathon.is.

litdrdttarver0la un Allir bdtttakendur eiga mriguleika ii ftdr6ttarverdlaunum. Forlagi0 og Asics gefa verdlaun auk pess sem lcelandair veitir tveimur heppnum 3 og 10 km hlaupurum llugmiba til og lrii Ev16pu. UtdrdttarverOlaun eru afhent keppendum pegar peir koma I mark.

Glit og umbrot GIH Prentun: Litrof Lj6smyndir: Hafsteinn 6skarsson Abyrgdarma6ur: Fnmann Ari Ferdinandsson Skifstofa Reykjavikur marapons/Office: Engjavegur 6, I 04 Reykjavk s. 535 3705 marathon@marathon.is, www.marathon.is


U

pplf singar

Verndari hlaupsins er Borgarstjori Reykjavftur, Hr.0lafur F. Magnfsson.

Salerni Salerni verda vid Menntaskdlann iReykjavfk og ndlagt 5,

Upplfsingar eru veitlar I Menntask6lanum i Reykjavfk ii hlaupsdag.

Aldursflokkar (ath

n1i

10

Hdllmarapon

Marapon

15-19 20-39

18-39 iira

km 14 iira og yngri 15-19 dra 20-39 tua 40-49 tua 50-59 5ra 60-69 dra

skipting)

dra 5ra 40-49 6ra 50-59 5ra 60-69 dra

40-49 6ra

50-59 dra 60-69 Ara 70 dra og eldri

70 dra og eldri

12

.18,5,

25,

30 og 35 km.

Sjfkragasla F6lagar

Ir

Hjdlparsveit skdta i Reykjavik verda

til rei0u ii hlaupabrautinni

medan 6 hlaupinu stendur og leknar og hjrikrunarlid verda pegar komi0 er imark.

til adstodar

Sund 0llum piltttakendum er bodib f sund f Reykjavik d hlaupsdag eda daginn eftir, sunnudaginn 24. agrlst, f bodi lTR,

70 dra og eldri

Bilastadi Malst er til pess a0 pdtttakendur komi ekki d bilum. Margar gcitur eru lokaOar bilaumfer0 vegna hlaupsins og Menningarnatur sem er samdagurs. Peim sem koma akandi er pvf radlagt ad leggja utan mibbajarsvadisins.

Sveitakeppni Imaraponi, hallmaraponi og 10 km hlaupi er boOid upp 5 priggja manna sveitakeppni. Ekki er flokkad eftir kyni eda aldri I sveitakeppninni. Leyfilegt er ab skrd allt ad fimm I sveit en prfr fyrstu hlaupararnir f sveitinni mynda endanlega sveit.

Drykkjarstii6var

Timataka (lltigutimi og byssutimi)

Drykkjarsto0var verOa.d u.p.b. 5 km fresti. Par er boOi0 upp d Powerade

Sjaltuirk tfmataka er

ipr6ttadrykk og vatn. A einum stad (( 21 og 42 km) er einnig bodid upp 6 banana. Vaselln og pliistrar til ab setja d aum svedi ver0a f bodi fyrir

ver0ur notadur timatdkubInadur frd ChampionChip sem samanstendur

maraponhlaupara vid Vikingsheimi li6.

Fatageymsla Hagt er ad geyma latnad og toskur f Menntaskolanum i Reykjavfk. Starfsma0ur verdur 5 staOnum en engin dbyrgd er tekin ii verdmatum.

Fliigur

i10 km, hdllu maraponi og maraponi. Eins og iidur

af mottum i rdsmarki sem hlauparar Iarayli i byrjun og enda hlaups og fldgu sem hver og einn hlaupari verbur ad festa vi6 annan sk6inn. An fldgu fast enginn tfmi og flagan virkar eingdngu se h[n fest ii sk6. Flagan geymir nfmer sem tengt er vibkomandi hlaupara og tlmatakan hefst pegar fariO er yfir motturnar i byrjun hlaups og ltikur pegar hlaupari fer yfir hana altur i marki. Flogutimi gefur pvi ndkvaman pers6nulegan drangur hlaupara, 6hiib pvi hve aftarlega r hopnum hann var vi0 ras-

ingu. Einnig er tekinn tfmi frd pvi ad startskot rldur af sem kallast

Flagan sem piitttakendur fd med keppnisgrignum er einnota og ekki

byssutimi en pad er sd timi sem gildir f keppninni og urslit I einstOkum

hagt ad nlita aftur. Hagt er ad skila fldgunni til endurvinnslu i lok hlaups. Reykjavikurmarapon far fyrir per skilagjald sem gefid er til g60ger0amiila fyrir bOrn A0stod verdur veitt vid ad nd fldgunum af

flokkum eru dkvrirbub rit frd. Pessi takni gefur lari ii ad skrd millitfma hjd keppendum d voldum

sk6num.

stodum a lei0inni. Millitfmar verOa teknir eftir 10, 20, 30 og 40 km. Auk pess verda timatOkuteki stadsett d tveimur stOOum d maraponhringnum

til ab athuga hvort allir keppendur fari r6tta leid.

islandsmeistaram6t Reykjavikurmarapon Glitnis er jalnframt [slandsmeistaramot f maraponi

Litur dsnf mera Imaraponi eru gran numer, rau0 f hrilfmaraponi, blr4 i10 km og hv'rt i skemmtiskokki. I Latabajarhlaupi gildir bolurinn sem stadfesting 5 skriiningu svo mikilvagt er ad bdrnin kladist bolnum i hlaupinu.

Merkingar 6 hlaupalei0 Hlaupaleidin er merkt med gulum bor0um eda gulri mdlningu. Kfl6metramerkingar eru ii skiltum eda appelsinugulum keilum 6 hlaupaleid-

inni. Par sem bflaumferd er vlda 5 hlaupalei0inni er hlaupurum bent ii a0 fara meO giit.

Verdlaun Allir pdtttakendur ld verdlaunapening. Prfr fyrstu i maraponi, hdlfmara.10

poni og km hlaupi f6 serstOk verdlaun. Auk pess fii prir fyrstu imaraponi og hiilfmaraponi flugmiOa fra lcelandair 56 brautarmet slegi0 f maraponi eda hdlfmaraboni er greiddur b6nus, 500 USD (bandarfkjadal-

ir) i hdlfmaraponi og'1000 USD i maraponi. Fyrrnefnd verdlaun verda veitt i Lakjargdtu d hlaupdegi. Verdlaun fyrir prj6r lyrstu sveitir

i

10, 21 og 42 km og aldursflokkaver0-

laun verda alhent ii skrifstofu Reykjavikurmarapons, Engjavegi 6, lrii og meO manudegi 25. dgrlst. Glitnir veitir peningaver0laun lyrir fimm fyrstu karla og konur i hverri keppnisvegalengd auk verOlauna fyrir prjd fyrstu islenska karla og konur i hveni keppnisvegalengd.

6skilamunir 6skilamunir verda fluttir 5 skrilstolu Reykjavikurmarapons, Engjavegi 6. Simi: 535-3700. A hlaupsdag verdur fari0 med 6skilamuni i Menntask6lann f Reykjavik.

Verdlaunafe

til 3 lyrstu [slendinga ([SK): 100.000 70.000 40.000

Marapon Hdlft marapon 10 km

80.000 50.000 50

000

30.000

30.000 15 000

R6sma* og endamark 3 km skemmtiskokk hefst og endar peim megin sem bankaftibri Glitnis er i Lakjargdtu (vestan megin). 10 km hlaup eru rast 6 bddum akbrautum Lakjargdtu en endamark verOur Glitnis megin gdtunnar. Halfmarapon og marapon fer einnig af stad d bddum akbrautum Lakjargdtu en

Ver0launaf6: 5 fvrstu sati allra biitttak. (USD)

Marapon

2500 1500 900 400

200

Halft

1500

900 400 200

100

'10

marapon

km

800 500 300

200

100

endamark verdur MR megin (austan megin)

E


R6s- og endamark

i Lakjargiitu

Start and Finish area in Lakjargata

Io 42 km koma frd Geirsgotu

I 42kn from Geirsgata

E

J

21 km koma frii Kalkofnsvegi I 21 km from Kalkofnsvegur

E iln IJ

tr TJ

E

Fatageymsla Clothes storage Hvild Recovery

Sj0kraskfli Medical assistance Svi6 / Ver6laun Stage / Prize ceremony

Upplfsingar lnformation

EE

E

3ri["nonn 3km

10 km, hdlfmarapon og marapon er rast d b66um

akbrautum Lakjargotu. 1 0 km koma i mark Glitnis megin en 21 og 42 km koma i mark MR megin.

Lei0 ad endamarki Way to f

inish

/

-

east side.

3 km fun run starl and finish is only on the west side of Lakjargata

42km G6nguleid

esAMsrN

Marathon stafts on both sides of Lakjargata but finishes on one side. 10 km finish on the west side but 21 and 42 km finish on the

Skemmtiskokk hefst abeins Glitnis megin I Lakjargrjtu og komiO er i mark srimu megin.

21km

Gir6ing / Fence

10 km, Half Marathon and

6-'""

lQft6

Hvildarsva0i er eingongu fyrir maraponhlaupara. Recovery area is only for Marathon runners


N

A

Skiringar / Legend Latiber 3km 10 km

-

21 km

42km, fyrri hringur first circle 42km, seinni hringur second circle

u

Drykkjarst66 / Drinks

@

Km

m

Salerni/ WC

G('TUR

-

STREETS

Latabajarhlaup: A svaOi H6sk6la islands.

3 km: Lakjargata, Frikirkjuvegur, Skothrjsvegur, Hringbraut, Bradraborgarstfgur, Vesturgata, Hafnarstrati og Lakjargata.

10 km: Frikirkjuvegur, Skothrisvegur, Su0urgata, Lynghagi, Agisf0a, Nesvegur, Sudurstrrind, Lindarbraut, Nordurstrdnd, Eidsgrandi, Ananaust, Mf rargata, Tryggvagata og Lakjargata.

Hdlft marapon: Frikirkjuvegur, Skothrisvegur, Sudurgata, Lynghagi, AgisfOa, Nesvegur, Su0urstrond, Lindarbraut, Nor0urstr0nd, Ei0sgrandi, Ananaust, Mlfrargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sabraut, stigur vid Klettagar0a, Skarfagardar, Klettagar0ar, Kleppsbakki/Eimskip, SagarOar, Sabraut, Kalkofnsvegur og Lakjargata.

Marapon: Frfkirkjuvegur, Skothrisvegut, Suburgata, Lynghagi, Agisf6a, Nesvegur, Sudurstrdnd, Lindarbraut, Nordurstrdnd, Eidsgrandi, Ananaust, Mfrargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sabraut, stigur vi0 Klettagarda, Skarfagardar, KlettagarOar, Kleppsbakki/Eimskip, SagarOar, Sabraut, Kringlu-mlfrarbraut,

stigur med Sudurlandsbraut, bilasta0i/stfgur (fynverandi Holtavegur) a0 Engjavegi, Engjavegur, Mtilavegur, stfgur umhverfis Fjdlskyldu- og h0sdfragardinn, Engjavegur, stigur medfram Sudurlandsbraut, gdngubr[ yfir Miklubraut, stigur undir Reykjanesbraut, yfir gdngubrU, g0ngustigur i h6lma, yfir nastu g0ngubrri til hagri, stigur undir Reykanesbraut og f vestur nidur allan Fossvogsdal fram hjd Fossvogskirkjugardi, Reykjavikurflugvelli, medfram og inn 6 Agisidu, Nesvegur, Sudurstrdnd, inn d gdngustil umhverlis Bakkatjorn, framhjd Gr6ttu, stfgur medfram Nordurstrrjnd, Eidsgranda og Ananaustum, Mfrargata, Geirsgata og Lakjargata.

0,5


ileiila I Map of routes Htrb

Latibar / LazyTown

IART / MARK

0

0,5

1,0

km


Core"2 Duo

Simi

5

ligotu

2,

lva

// (

/

Tryggvabraut 10, Akureyri

421 11Q //

Iolw q

/

afeildabtd.usra Sududands /

Simi EFruq

6 /t Io

dvry

5l Ves,r.nncylrr

/

48r

I 122

// 8W / AunutogL

15,

W / 487 l5r 0 //


REYTAV|

MARAP

Vegalengd valin I KM Latabajarhlaup - gaman fyrir .riirnin

I Latabejarhlaupinu f5 bornin ad spreyta sig. Hlaupid er framan vid Hdsk6la [slands og er hlaupaleidin oll i augsfn 6horfenda sem geta p6 fylgst med bornunum. Yngri bornin hlaupa med fylgdarmann s6r vid hli6, pa6 er oruggara og betra, en pau eldri (7-9 6ra) mega spretta ein rir spori. Skemmtiatridi verda 6 svedinu og oll born sem kladast Latabajarbol hlaupsins fd verdlaunapening.

3

KM Skemmtiskokk - fyrir alla

Skemmtiskokkid er ollum opid og er pvitilvalid fyrir fiolskyldur og einstaklinga 5 ollum aldri. Engin timataka er i skemmtiskokkinu og hver og einn getur farid leidina 6 sinum hrada, tekid sprettinn eda gengid rosklega. Atli byrjandi a6 hlaupa alla leid er p6 askilegt ad rifja upp hlaupataktana og afa sig i nokkrar vikur fyrir hlaupi6. Ollum pdttakendum i skemmtiskokki og lengri vegalengdum er bodid upp ii pasta ii skrilningarhiitidinni og fd stuttermabol og verdlaunapening og hressingu ad hlaupi loknu.

l0 KM Fyrir p6 sem hafa aft sig s6rstaklega Ef hlaupa 6 tiu kil6metra par-f ad vera i nokkud g6du formi og eiga go6a sk6! Timataka er i hlaupinu og pad er opid ollum 12 6ra og eldri. Aldurstakmarki6

skfrist af pvi ad i pessu hlaupi er talsverd mannmerg6, mikill hradi og hord keppni sem ekki hentar yngri bornum. Fessi vegalengd er raunhaft markmid fyrir alla, byrjendur sem vana skokkara, s6 sumarid nftt til reglulegrar hreyfingar og hlaupaafinga. Sumir skokka r6lega of eru p6 nlma klukkustund ad ljtka hlaupinu en a6rir auka hradann og keppast vid ad komast leidina d innan vi6 klukkustund.

2l KM Hilfmarapon - fyrir

kil6metra hlaupi6 er krefjandi langhlaup, en p6 ekki of langt! Hlaupari par-f ad vera i g66u formi atli hann ad leggja i hdlfa maraponi6, afa sig skipulega ad minnsta kosti sumarlangt, svo likaminn s6 b0inn undir ad.pad 6lag vera 6 hlaupum i um tver klukkustundir. I hiilfu maraponi m6 badi sjd vana langhlaupara keppa vid timann og adra hlaupara me6 pad markmid ad skokka r6lega og komast alla leid. Aldurstakmark i hillft marapon eru l5 6r. Feir sem eiga erfitt med ad velja milli l0 og 2l kilometra hlaups geta haft i huga ad i l0 kilometra hlaupi er hra6inn meiri en i h6lfmaraponi er hagt ad fara hagar en vegalengdin er helmingi lengri.

42 KM Marapon

-

markmid langhlauparans

Marapon, vegalengdin sem scigur segja ad griski hermadurinn Feidippides hafi hlaupid fr6 borginni Marapon til Apenu til ad fara par fr6ttir ad Grikkir hefdu sigrad orrustu sina vid Persa vid Maraponborg. Samkvamt sogunni hlj6p hann eins og byssubrandur leidina il enda dn pess ad stoppa til ad hvila sig og er sag6ur hafa dlid rir medi eftir ad hafa komi6 skilabo6unum 6leidis. Maraponhlaup er pvi hreint ekkert l6ttmeti, en med g66ri og skipulegri efingu er p6 engin hatta 5 somu orlogum og mattu bodberanum! Vanir hlauparar, jafnt konur sem karlar, l8 6ra og eldri, geta stefnt 6 a6 hlaupa heilt marapon s6 hreystid og viljinn fyrir hendi. 56 heilt marapon hlaupid ii jofnum r6legum hrada tekur pad

r(mar fj6rar klukkustundir en peir spretthordustu lj0ka hlaupinu 6 innan vid premur og h6lfum tima.

,, Petta var n0 ekkert eins erfitt og 6g hdlt ad petta yrdi, allstadar var lolk komid [t

lslandsmethafar/lcelandic Record holders Vegal./distance Timi/time

vana hlaupara

2l

Nafn/name

Arlyear

Marapon 2:19:46 Sigurdur P6tur Sigmundsson (1957) 1985 1994 2:35: l5 Martha Ernstdottir (1964) Hdlft marapon l:07:09 Sigurdur P6tur Sigmundsson (1957) 1986 1996 l:ll:40 .Martha Ernstd6ttir (1964) l0 km hlaup 29:28:05 Kdri Steinn Karlsson (1986) 2008 1999 32:47:40 Martha Ernstd6ttir (1964)

6r h[sum sinum og hvatti mann 6lram med ad berja sleifum f potta, spila

f

harmonikku eda bara komid med magnarann

r1t

f gard og pvflika t6nlist 6

l6ninum :) Petta var bara snilld; svo var svo

set m6torhj6lal0gga med sitt sata

bros d einu horninu og pad gal manni smd brist f ad halda dfram svona sfdustu

kflometrana.r(

Brautarmet i Reykjavikurmaraponi/Course Record Vegal./distance Timi/time Nafn/nam e Marapon:

Arlyear

(LTU) (GBR)

Kvk/female

2:17:06 2:38:47

Ceslovas Kundrotas Angaharad Mair

H6lft marapon Kk/male

l:04:09

Benjamin Serem

l: I

Martha Ernstd6ttir

Kk/male

Kvk/female

l:40

http://www. 1 23.is/thora

(KEN) (lSL)

1993

'996

1986

1996

I[


{

rl

I


Fiitldi pitttakenda i 10, 2l og 42 km fr6 1984-2007 Participation in 10,

2l

og 42 km from I 984-2007

Samtalsliatldi i 10,21o942 km hlaupifiC 198/t-2007 Runnerc ln 10,27 and 42 km from 198+2(n7 5000 4500 4000 3500

110 121 142

3000 2500 2000

km km km

1500 1000 500

lrlll o -+6@ts@OON 6@@@@â‚ŹOOO

6+6@F@OONO$O o<to6oaooooooo oooaoooooooao

ooooooooo

@F

oo oo NN

NNNNNN

Fjitldi p6tttakenda i 42km hlaupi 198+2OOT 350

2!9 201

rss Pe toz 150

100

3 62Y

50 0

19

1f2

96 90

120

lKonur lKarlar

zto

15s

1m

aa

6e

16

(!l * tr)g BEl.\t

O

â&#x201A;ŹB

(\l d) .+ lO (o N d) V lo (9 E 99 q) e E E EE E 8 =8 8 8 E E E E E E E Sg -NNN(rINN6IN O) o

l:-

8

parna og hlustabi a ALLAR kempurnar ,,Eg var kominn ni0ur d Lakjargdtu 20 min0tum lyrir starti0 og st6d vari peirra 3.-9. hlaup og 69 st6d Darna ad lara mitt fyrsta. Pa0 var EKKI til ad minnka stress-

tala um a0 petta

idl 10 minrjtum fyrir start tek 69 enn eitt orkugeli6 og einn sopa af kolvetnisdrykknum sem 69 var med i brfsum d m6r og bfO svo eftir startinu eins 16legur og 69 gat verid sem var erfitt par sem 69 var allur ii i0i. *Bamm* skoti6 rir byssunni heyrist og fjoldi manns leggja al stad f heilt og hdlfi marapon og pab er gott tempo fyrstu 2 km sfdan teygist adeins d h6pnum 0g menn sem v0ru adeins ad olmeta sig i startinu slga aftur rir. I Laugardalnum hlj6p 69 med nokkrum utlendingum i h6p og einn af peim helur greinilega fengi6 rdd hja Kalla par sem hann var ekki meb orkugel eOa orkudrykki hann bara ndbi reglulega i srikkula0i bita og l6kk sdr.

Nfna var fossvogurinn 66um ad ndlgast og 69 h6lt enn 5 min/km sem 69 var mj0g sdttur meb og var mjdg gaman a0 hlaupa par I gegn par sem pad var mikid af f6lki ab hvetja mann dfram Degar ma0ur kom fram hjii og ef eitthvad er vftamfn sprauta pd er pad a0 heyra klappid og latin frd beim. 0g gekk petta bara allt eins og i sdgu banga0 til 69 kom a0 merkinu sem slindi 36 km brinir. Pd var eins og einhver hefdi bara d staOnum tekid larinn 6 mdr og kveikt f peim! Pvi barna byrja0i bardttan vid pessar staurlappir og sdrsaukann sem st6d alveg p6 kom pessi aukaorka og eg gaf vel ftil ab kl6ra FangaO til garmurinn sVndi ad nIna varu a0eins 999m eftir petta med stal! 0g tilfinninginn a0 beygja innd Lakjarg0tuna og sjd pennan fjdlda af f6lki og latin og tala nI lfsa 0g pad er l6tt sem er jafn gott og hlaupa i gegnum arki0 og geta

ekki um ad sjd marki0 er ekki hagt ad

hatt ad hlaupa og bara rt)lt adeins um vitandi pad a0 bri varst abkl6ra42,2 km ii g6dum tima!. www. i bitarni r.wordpress.com

IE


STUDN I NGSM EN

N

Matid og hvetlid hlauparana hvatningarstiidvum G I itn is. Hvatn ingarsttidva r:

Eidistorgi kl. 8.45-12.00 Kirkjusandi kl. 9.00-13.00 Nautholsvlk kl. 10.00 14.00

I

a


%}}GJ3;

Urslitaleikirnir d Laugardalsvelli l\arlar - laugardaginn 4. oktober Konur - laugardaginn 20. september

V'SA VISA stydur islenska boltann


REYKJAV|

MARAP

Skokkh6par

I +

lslandi- fiiilbreyttir h6par vid allra hafi

5.

Skokkh6par hafa star-fa6 vida um land um drabil og nfjr h6par betast sifellt vid. Listinn sem h6r fer ii eftir er pvi ekki temandi. Algengast er ad hlaupid e6a gengid s6 frii sundlaugum eda ipr6ttami6stodvum svo gott er ad leita par frekari upplfsinga i pinu ndgrenni. Adild ad sumum skokkh6pum kostar ekkert en i o6rum er greitt frir pjdlfunina. Ndnar um timasetningar, heimasidur skokk6pa og vegalengdir ii vefsi6unni www.hlaup.is.

Akureyri

Reykjavik

Vopnaliiirdur

Arbaf arskokk

-

frd Arbejarpreki.

Eyrarskokk

-

fr6 Ataki.

Langhlauparadeild UFA

Dalvik Skokkh6purinn OOO

-

-

hlaup/ganga

frii sundlauginni.

lsaliiirdur Riddarar R6su -fni sundlauginni.

Skokkh6purinn Drekinn

Hridegisskokk frd G rafarvogslaug. H6degisskokk . fri Laugardalnum, auk fallganga.

lR skokk

frri Bjargi og sundlauginni.

-

-

fr6 ipr6ttah0sinu.

fr6 lR heimilinu i Breidholti.

Laugaskokk-frd World Class i Laugardal. Skokkh6pur Fjolnis- frii Hamrask6la

iGrafarvogi. Frifulsar ipr6ttir Kirkjusandi. Frjrilsar ipr6air eru fiolbreytt ipr6ttagrein. I frjiilsum Fossvogi. gefst trekifari 6 g6dri hreyfingu og ritiveru me6 hlaupum Hlidarenda. og styrktarafingum auk kastgreina og stokkva. Frjdls-

Skokkh6pur Glitnis - frri Glitni ad Skokkh6pur Vikings - fr6 Vikingsheimilinu i Valur skokk - frii Valsheimilinu vid Vesturbejarh6purinn - fri Vesturbejarlaug. Vinir Gullu - Langhlaup frd Laugardalslaug. OL h6purinn Langhlaup frd sundl. Hofudb.sve6is.

-

ipr6ttaf6log eru morg um landid allt og bj6da born og ungt f6lk velkomin til efinga. H6r a6 ne6an eru tilgreind pau f6log sem eru 6 hofudborgarsve6inu.

Heitif6lags

Gardabar Skokkhopur Gar6abejar

-

frd sundlauginni.

Hafnarliiirtlur

Laeklask6la.

Byltur - hlaupah6pur kvenna, fr6 Skokkh6pur Hauka -frii ipr6aah(si Hauka.

Armann in Fjolnir Breidablik FH

Vefsi6a www.armenningar.is www.irfrjalsar.com

www.fjolnir.is www.breidablik.is www.frjalsar.is

K6pavogur Snalandsskokk

-

skokk/ganga

fri ipr6ttahtsi Snalands-

sk6la.

,,Annars hefur undirbfningurinn gengiO vel, engin meiOsl og formiO nokkud gott. Far sem petta er mitt fyrsta marapon er mark-

Mosfellsber Hlaupa- og gonguh6pur

Gonguh6pur

-

World

id sett 6 a0 kldra hlaupi0 s6masamlega og vera hress 6 eftir en

Class.

fr6 ipr6ttami6stodinni a6 Varmii.

Seltjarnarnes Trimmkhibbu r Seltjarnarness - frd

ekki a0 berjast vid ad nd bessu d undir 4 timum. Eg set mdr p6 pak hva0 tlman var0ar og patti vant um a0 nd betri tima heldur en ameriska hlaupadrottningin 0prah Winfrey sem hlj6p petta 6

su

ndlauginni.

4 klst og 29 mfn 6ri6 1994.'r Hertoginn.com

Grindavik Skokkh6pu rinn eldvorp -h laup/ganga frd sundlaugi nni.

Sandgerdi Skokk- og gonguh6pur

-

fr6 ipr6ttahrisinu.

Selfoss Friskir Fl6amenn - frd sundlauginni. Gonguh6pur - fni ipr6ttahrisi ldu.

Sau66rkr6kur Skokkh6pur Sau6iirkr6ks

- fri sundlauginni.

E


,-rrOr (

ar

N9 2008


Hlaupadagatal- hlaupum 6fram i vetur

September

6. 6. 6. 6.

Br(arhlaup Selfossi- 2,5, 5, l0 og 2l km hlaup/S og l0 km hj6lreidar. Reykjanes marapon - 3,5, l0 og 2l km. Fripraut VASA2000 Bolungarvik- 700 m sund/17 km hj6lreidar/7 km hlaup' Kotluhlaupid Vik i Mfrdal - 10, 2l og 42 km hlaup/hi6lreidar. 13. J6nshlaup Reykjavik - 3 og 6 tima hlaup.

28. Hjartadagshlaupid K6pavogi- 3, 5 og l0 km.

Okt6ber

5. 9.

Gedhlaup Reykjavik - 2 og l0 km (6stadfest dags.). Poweradehlaup Reykjavik (nr.l af 6) l0 km. l0 km. I l. Poweradehlaup Selfoss (nr. I af 6) 25. Haustmarapon og parapon F6lags maraponhlaupara l0 km. 25. Vetrarhlaup UFA (nr.l af 6)

-

-

2l

og 42 km'

-

N6vember 13. Poweradehlaup Reykjavik (nr.2 af 6) 15. Poweradehlaup Selfoss (nr.2 af 6)

29. Vetrarhlaup UFA (nr2. af 6)

-

-

- l0 km. l0 km.

l0 km.

Desember I l. Poweradehlaup Reykjavik (nr.3 af 6) - l0 km. 13. Poweradehlaup Selfoss (nr.3 af 6) - l0 km. 31. Gamldrshlaup lR Reykiavik- l0 km. 3 l. Gamldrshlaup UFA (Vetrarhlaup nr.3 af 6) - l0 km. 31. Gamlirshlaup Skagamanna

-

2, 5 og 7 km.

Frekari upplfsingar f6st ii www.hlaup.is

pegar 69 hljdp sfdustu kil6metrana I ,,Eg hei aldrei upplifab a0ra eins sigurtillinningu og 6 laugardaginn pid pannig gatud fundi0 p6 ekki vari nema smd ad marki0. Eg vildi a0 6g geti llist pessu fyrir ykkur pegar 6g rifja Fetta upp pd la 69 tdr f augbrot, Detta er svo ylirpyrmandi ab nrjna tveimur dflgum seinna un og kokk i hdlsinn. Eg hef hlaupid marapon f allskonar lormi, babi med g6dan undirbfning og slaman 0g a0 minnsta kosti er pad svo begar 69 d i hlut ad marapon er aldrei lett. Pad er bara mismunandi

erfitt, med g6dum undirbrlningi getur madur seinkad verkjunum en peir koma. Med g6dum undirb0ningi helur madur meiri mdguleika d a0 lara petta hra0ar og pd tekur ba0 flj6tar af. Pad var geggjuO tilfinning ad stilla s6r upp istartinu me0 nar 500 manns r6tt fyrir kl. 9 ad morgni hlaupadagsins. Hugsa ser, allt petta f6lk var ad fara af stad f heilt marapon d [slandi! Stemmingin var st6rkostleg og pegar vi0 hlupum af stad tok 69 afdrifarika dkv0rbun um ad ldta bara va0a af sta0. Eg gjorsamlega missti mig. Eg kveikii d

t6nlistinni og i eyrunum hlj6madi Britney Spears: "you drive me craaaazy but it feels allright"! Langhlaupapreytan kom 519. kil6metra med sti'fleikatillinningu imjddmum og mj6bakiog stigmagnadist hratt upp ad 24. kil6metra. Pd var 69 larin a0 kvfda t0luvert lyrir restinni. En pad var ekkert vi0 pvf a0 gera nema hakka imrisikinni og raula med

"l'm 0n my

tryay, aha aha aha

aha." "l'm walking on suns-

hine" og "hakuna matata" lyftu andanum og 69 hugsadi bara um hvernig 69 lengi vindinn i baki0 alla teidina frii Vfkingsheimilinu og vestur fyrir goltut)llinn d Seltjarnarnesinu og pd yrdu bara 0rliiir kil6metrar eltir. Reyndin varb srj a0 svona var petta. Skipulagningin var pottb6tt og starfsf6lki6 Irdbart. Eg f6kk

iilteppi og spennandi poka meO bita og drykk f markinu. Eg hef eiginlega bara eitt enn ab segja um petta hlaup:

Kara Reykjavikurmarapon og elsku Glitnir. Getum vi6 gert petta aftur ?r( Vhltp://bibbasvala blogcentral is

IE


ialla stadi - bara austur bill... "

Swift er einstaklega vel briinn, aflmikill, lipur og er til be6i handskiptur, sjdlfskiptur og sem sparneytinn

fi

6rhj6ladrifsbill.

Bill sem 5 s6r engan sinn lika 5 islenskum bilamarkadi, 92-125 ho v6lar, afburda aksturseiginleikar og mikid veggrip veita einstaka aksturs5nagju.

Verd frd 1.895 pils. Komdu i reynsluakstur - Upplifunin verdur 6nagjuleg.

SUZUKI SPARNEYINI

suzuKt BttAR HF.

suzuKI

TRAUST UMB(ID I 27 AR

SKEIFUNNI 17 . SiMt 568 5100 . WWW.SUZUK!.|S


REYTAVf

MARAP

Laugavegshlaupi6 2008 / Ultra

f6r fram i t6lfta sinn pann 12. jtili sidastlidinn. Metpdtttaka var i hlaupinu en 236 hlauparar h6ldu fr6 Landmannalaugum inn i F6rsmork, 55 kil6metra lei6 yfir hdlendi islands. Vedur var milt en keppendur purftu ad klada af s6r vind og regn d Laugavegshlaupid

seinni hluta leidarinnar. Grenlenski hlauparinn var pd sjdlfsagt vanari kluldanum heldur en sd frd Spdni, en peir voru tveir af hundrad erlendum keppendum sem t6ku pda. Aberandi var hve selir ftlendingarnir voru ad hlaupi loknu og fannst Laugavegshlaupid einstok upplifun. Hlaupalei6in er agifogur en krefjandi og purfa keppendur ad va6a 6r og skafla, arka brekkur og hlaupa i blautum sandi og mol. Ad morgu er ad huga pegar slik polraun er reynd, til damis pad ad huga vel ad naringu og pvi eru sto6var med banonum, stkkula6i og orkudrykkjum 6 leidinni. Eins er sto6 til a6 skipta um blauta sk6 og fot og salernisadstada 5 nokkrum sto6um. Hvatning og adsto6 star{smanna 6 leidinni skipta preytta keppendur einnig miklu m6li. Reglur hlaupsins eru par ad keppendur verda a6 n6 i Emstrur 6 sex timum og i 6r luku 22 hlauparar ekki keppni. Sigurvegari i karlaflokki var Daniel Sm6ri Gu6mundsson d timanum 4:54:28 og i kvennaflokki sigra6i Eva Margr6t Einarsd6ttir 6 timanum 5:42:23. Annar i mark var Simon Moller Grimstrup fr6 Danmorku 6 4:59:21 og pridji Gauti Hoskuldsson d 4:59:52. Bjorg Arnad6ttir kom onnur kvenna i mark 6 timanum 5:43:15 og pri6ja var Asdis Sobeck Kristjdnsd6ttir 5:53:16. i Hfsadal bidu nfjar (tisturtur keppenda og fagna6 var med mat og drykk itjaldb(6um.

i

M

arathon 2008

The Laugavegur Ukra Marathon took place on the l2'h of July for the l2'h time. Many runners think this is the most enjoyable run in lceland, exceptionally beautiful and very demanding route. The race route is called Laugavegur and is in the highlands of lceland. The runners have to climb mountains, cross rivers and run in the snow. The distance is 55 km (34 miles) and stretches between two glaciers from Landmannalaugar to Thorsm6rk. 236 runners from all over the world ran the race this year. 22 didn't make the cut off time (6 hours) and had to be disqualified. Daniel Smdri Gudmundsson, lceland, was the first male runner to finish the race in 4:54:28 and Eva Margr6t Einarsdottir, lceland, was the first woman, finishing in 5:42:23.

Sigurvegarar i kvennaflokki: f.v. Bjrirg, Eva Margrdt og Asdis


REYKJA

MARAP

Naring hlaupara R6m val :i fe6u er hverjum einstakling mikilvagt og pd eru hlauparar ekki undanskildir. Naringin skal ekki valin eingcingu til a6 vidhalda almennri

hreysti heldur einnig til pess a6 n6 peim drangri sem stefnt er a6 i hlaupunum. R6tt naring, pa6 er matur og vokvainntaka, geta skipt hofudmdli i 6rangri Geir Gunnar Martrisson og endurheimt hlaupara. Hagt er ad lita 6 likamann sem kappakstursbil sem skilar s6r frekar ogfyrr i mark med rlrvals eldsneyti 6 tanknum. F6 er ekki n6g ad vera bara me6 edal bensin heldur pur-fa margir a6rir pattir eins og vokva- og scfrikerfid ad vera i lagi svo a6 billinn komist 6 lei6arenda.

Fjolbreytt fedi 0r ollum fe6uflokkunum; kolvetnum, pr6teinum, fitu, vatni, vitaminum og steinefnum mun skila hva6 bestum drangri 6 hlaupunum.

Orkuefnin - Fordabririd okkar Hlauparar ettu ad reyna ad trygja pad ad neyta allra orkuefnanna; kolvetna, fitu og pr6teina a6 undanskildu alk6h6li. Kolvetni, fita og pr6tein veita oll orku sem nltast vodvum d hlaupum. Kolvetni og protein innihalda 4 hitaeiningar(kkal) i hverju grammi en fita t hitaeiningar. Alk6h6l nitist ekki sem orka frrir star-fandi vci6va burt s6d frii pvi hversu svakalega er tekid ri pvi 6 hlaupunum. Lifrin s6r um a6 brj6ta ni6ur alk6h6l med s6rstoku ensimi. Kolvetni eru hlaupurum mlog mikilvag, en pau eru eift adal orkuefni likamans og bensin vcidvanna. Kolvetna sem neytt er geymast i lifur og vo6vum i formi glfk6gens par til peirra er porf. F6 ad kolvetni s6u besti orkugjafi hlaupara pd eru pau pvi mi6ur af skornum skammti i likamanum - adeins um 1600 hitaeiningar t 70 kg manni. Fvi pur-fa hlauparar; s6rstaklega i lengri vegalengdum eins og h6lfmaraponi og maraponi, a6 tryggja pad ad kolvetnabirgdir likamans s6u eins fullar og mogulegt er. St6r hluti af fa6i hlaupara afti ad byggjast d kolvetnum, eda um 60% af 6ll um peim hitaeiningum sem eru innbirgdar, og pvi meira sem dlagid verdur 6 afingum e6a I hlaupum peim mun meiri parf kolvetnaneyslan ad vera. Kolvetnarikar maWcirur eru til damis hrisgrj6n, 6vextir, pasta, fiolkornabraud, kartcifl ur, orkudrykkir og orkustangir. Pr6tein eru einnig mikilveg hlaupurum pvi pau eru

byggingareiningar vodvanna. Fau hafa me6al annars pad hlutverk ad koma i veg fyrir vcidvanidurbrot og i lcingum hlaupum geta bau veitt naudsynlega orku i lok hlaupsins

pegar kolvetnabirg6irnar eru b0nar. Blanda af kolvetnum og pr6teinum strax a6 hlaupi loknu trygg;ir hvad skj6tastan endurbata og endurnarir vodvana. Pr6teinin Eftu ad vera um 15-20% af orku hlaupara yfir daginn. Bestu pr6teingjafarnir eru magrar mj6lkurvorur, egg, magurt kjot (skeri6 burt sfnilega fitu), fiskur, baunir og fra. Fita i formi fitusfra nftist sem orka 6 hlaupum og tnlggir m.a heilbrigt hjaru- og adakerfi sem er hlaupurum afar mikilvagt. F6 etti a6 geta pess a6 neyta ekki um of af feitum mat pvi pad getur audveldlega leitt til fituscifnunar i likamanum. Hlauparar purfa helst a6 vidhalda liigri fitupr6sentu par sem 6par-fa fitumassi eykur ilag en jafnframt gata Fess a6 bor6a n6g af neringar- og orkurikum mat til pess a6 vidhalda vcidvamassanum. ,tskilegt er a6 20-25% af orku hlaupara komi rir fitu. G6dar fitusfrur er me6al annars a6 finna i olium, feitum fiski, lfsi og hnetum. Snei6id hjri hardri (mettadri) fitu eftir fremsta metni.

Vatn og viikvabriskapur

-

Lifsnaudsynlegt kalikerfi

Kolvetnin eru mikilvagasta orkuefnid firir hlaupara en vatnsdrykkja og r6ttur vokvabtskapur likamans eru einnig alger lykilatridi ef nii ri drangri d hlaupunum. Hlauparar verda pvi ad huga vel ad pvi ad halda vokvabtskapnum stodugum og beta frir vo6vatap. Ef hlaup eda afing varir minna en eina klukkustund er n6g ad drekka bara vatn en s6 teki6 6 i lengri tima atti a6 neyta kolvetnablandna me6 soltum. A afingu eda i hlaupi sem varir i eina klukkustund getur medal-hlaupari dtt von 6 pvi ad missa allt ad einn litra af vokva. i lengri hlaupum, svo sem maraponi, i heitu lofulagi getur vokvatapid verid allt ad weir litrar 6 klukkustund. Hlauparar attu a6 reyna ad neyta um 40G-600 ml. af vokva 2 klukkustundum fyrir hlaup (me6 kolvetnum ef glfk6genbirgdarnar eru ekki fullar) og einnig a6 nfta s6r drykkjarstci6var me6an d hlaupi stendur, s6rstaklega i lengri vegalengdunum. Med pvi ad beta fyrir vokvatap vi6helst vodvastyrkur og 0thald eykst en einnig er bl66prfstingi og likamshita haldi6 stodugum. Batt vokvatap = Betri 6rangur!

Vitamin og steinefni

-

Margt smitt gerir eitt st6rt

Menn komast vist ekki langt 6 hlaupunum 6n naudsynlegra vitamina og steinefna. F6tt petta s6u efni sem likaminn par-f ekki mikid af, samanborid vi6 orkuefnin, pri geta

40

to mO

o ! q n 0q q .'! e q n F \ q n 4 u'l F! ol q m sr r\ q -{ m ln N s) ror o it N rI lrt st Ef trt ro s dt or or ci ; ei r.i rri -l q ri ui ro r. qi dj oi Fl F{ Ft F{ F{ F{ F{ F{ F{ F{ Fl Fl I F{ r


i Srangri hlaupara og almennri heilsu. Vi6 stifar efingar getur onamiskerfi likamans veikst og aukin oxun dtt s6r stad i vefum vegna pess a6 mikil hrey'ing eykur srirefnisupptoku i likamanum. Andoxunarefni eins og C-, A (beta-kar6ten)- og E-vitamin geta komid i veg frrir slikt nidurbrot vefia og styrkt 6nemiskerfi6 vi6 miki6 afingarilag. Morg B-vitamin (t.d. B- l, B-2, niasin, 8-6 og B- l2) studla ad betri nitingu og nidurbroti kolvetna i likamanpau skipt skcipum

Natrium (salt) stj6rnar vokvajafnvaginu i likamanum og 6 einnig piitt i virkni vo6va og tauga. Ef svitaframlei6slan ver6ur mikil 6 hlaupum tapast natrium i miklu magni og er pvi naudsynlegt a6 tryggja neyslu pess 6 medan lengri

i

hlaupum stendur.

Fadub6tarefni

-

Sidasti hlekkurinn, ef hans er

FitrA Fyrir pd hlaupara sem ekki hafa greidan adgang a6 folbreyttu og reglulegu fe6i eda ef rilagid 6 efingum er slikt a6 erfitt er ad uppflla neringarporfina geti neysla fadub6tarefna nfst peim. F6 ber a6 r66fe,ra sig vid s6rfradinga d6ur en neysla i fadubotarefnum hefst par sem ofneysla fadub6tarefna getur lafnvel gert meira 6gagn en gagn.

um auk pess a6 vera naudsynlegir peair (hvatar) i heilbrig6u tauga-, hjarta og vo6vakerfi. Kalk er brddnaudsynlegt fyrir heilbrigd bein og hjrilpar til vid vodvasamdritt. Vert er ad benda 6 ad D-vitamin spilar mikilvagt hluwerk i fr6sogi kalks i likamanum og pvi er gott ad taka saman D-vitamin og kalk. J6rn er einnig mikilvagt naringarefni frrir hlaupara en pvi mi6ur pj6st margir af ldrnskorti og pii s6rstaklega konur. J6rn s6r m.a um flutning og nitingu 6 s0refni i vefum likamans og getur jdrnskortur pvi hamla6 irangri hlaupara

Med von um gott gengi o hloupunum Geir Gunnor Mork(tsson N a ringo rfradi n gu

r M.Sc

verulega.

Hradataflan / Pace table Hradataflan er notud til ad skipuleggja hlaupahra6a i keppni og d afingum. i keppni er mikilvagt ad velja raunhafan hra6a og algeng mistcik eru ad hlaupa fyrri hluta hlaups of hratt. i afinga6atlunum er oft mi6a6 vid hra6a 6 tiltekinni vegalengd. Fegar datlun midar hrada ii hverj-

5km

7km

lO km

15 km

3:OO

15:00

21:00

45 r00

3:10 3:2(l

l5:50

33:20

3:3O

17:3O 18 20

22 10 23 20 24:3O

30:00 31:40

km

3:40 3:50 4:OO

4:10 4:20

16i40

47:30 50:00

35:00

Heimild: Hlaup-hlaupahandb6kin pin

eftir Gunnar

25km i

3Okm

1: 15:00

1: 30:00

1:19:10

1: 10:20

I:23:20

1:35:00 1 :40:00

1:13:51

Li27 t3O

00

11

t4

1:50:00

2:27i47 2:34:43

15s

25i40

36i40

19 10

26 50

38:20

57:3O

1:20: 53

20:00 20:50

28:00

40:00 4l:4O

li24t24

1:31:40 1:35:50 1:40:00

l:27:55

l:44:10

1:31:25 1 :34:56

7:48t20

00

2t:40

31:30

45:00

:00:00 1 :02:30 1 :05:00 :07:30

32:4O

46:40

11

48:2O

50:00

72:30 15:00 1

29:lO 30:20

43:20

1

4t4.J 4:5O

24:7O

5:OO

25:00

33:50 35:00

5310

25:50

35: 10

51:4O

5:20 5:30 5:40 5:50

26i40 27:3O

37:20 38:30

28:20

39 40

53:20 55:00 56:40

20:00 l:22:3O 25:00

30

22

MaraDon 2:06:35 2iL3:37 2:20 39

00

2i4li45 2t48i47 2:55:49

30

2:00:00 2:05:00 2:10:00 2:15:00

3:09:53

l:38i27

1:55:40

2:2O:OO

3: 16:55

1:41:58 L:45:29 1:49:00

2:00:50 2:05:00 2:09:10 2:13:20

2:25:OO

3:23:57

2:30:00

3:30: 59

2: 35:00

3:38:01 3:45:03

1:52:31

29:1O

40:50

58:20

li27i30

6:OO

30:00

72OO

35:00 40:00 45:00

42:OO 49 00

100 110

56:00 63:00

r20

30 00 45:00 2:00:00

1:56:02 1 :59:33 2i03:04 2:06:35 2:27:41 2:48:47

130

15:00

3:09: 53

8:OO 9:OO

Piil J6akimsson, 2004

1:03:18 1:05:49

52:30 55:00

22:30 23:20

4:3O

um kil6metra til damis vid keppnishrada i l0 km hlaupi sfnir taflan hver s6 hradi 6 ad vera. 56 timi i l0 km hlaupi l:10 kls pri er hver kil6metri farinn 6 7 minritum.

15

2:L7:3O

2:27i40 2:25:5O

2:30:00 2:55:00 3:20:00 3:45:00

2:40:OO 2i45tOO

2:50:00 2:55:00 3:00:00 3:30:00 4:00:00 4:30:00

3:02 51

3: 52:05

3:59:07 4:06:09

4i13iLl 4i55i22 5137 i34 6:19:45

q q l'! R q ul c! sl'! m 14 t q rr m m N g,' {o rrr r\ n I N 1 Im P "'f "'! 14 N \m C d r"l cf r'r ui G r\ il m' oi ; ; l'ln p q cri ct g t\: ry 16 N a\ a{ r\ N f\ rr N N N Fr m m n m ry rrr rvi rrr + fi m rn rn rn m fr m r 'j\r


\

$Btun

(

FORLAGID www forlagid is


Mi6naturhlaup Powerade Arlegt Midnaturhlaup 6 J6nsmessu f6r fram 23. jrili vid frdberar a6stedur i Laugardalnum og idadi allt af lifi og fjori. Nftt nafn var d hlaupinu i 6r: Midneturhlaup Powerade. 830 hlaupagarpar logdu leid sina i dalinn til ad taka pdtt i pessu skemmtilega hlaupi og likt og i Reykjavikurmaraponi geta allir tekid pdtt. Sjrl mritti badi born og eldri borgara, st6rhlaupara og skokkara koma :lnegd yfir marklinuna. Keppt var i 5 og l0 km hlaupi og 3 km skemmtiskokki. Ad hlaupi loknu m6tti sjri nokkra spraka hlaupara halda igamlar hefdir og velta s6r upp rir dogginni. Veronika S. Bjarnad6ttir var frrst i l0 km hlaupi kvenna 6 timanum 39:28 en Valur F6rsson vard hlutskarpastur karla 6 33:49. i 5 km hlaupi kom 17 6ra piltur, Snorri Sigurdsson, frrstur karla i mark 6 timanum l6:41 en Hronn Gudmundsd6ttir sigra6i i kvennaflokki 6 timanum l9:20. Allir keppendur fengu verdlaunapening og hressingu a6 hlaupi loknu og g6tu svo hvilt hlin bein i heitum pottum Laugardalslaugar og fflgst me6 pvi er sigurvegurum voru veitt verdlaun ii bokkum laugarinnar.

2008 / Midnight Run 2008 The yearly Midnight Run took place on the 23rd of June in Laugardalur Reykjavik. lt took place on J6nsmessa, the longest day of the year, so the sun was still brightly shining when the run started at l0 pm. The distances were l0 km, 5 km and a 3 km fun run. The weather was great and a total of 830 runners, from toddlers to experienced runners, ran into the Reykjavik night. Afterwards people followed tradition and rolled around in the morning dew, because according to an lcelandic myth you are supposed to dream of the one you will marry if you do that on J6nsmessa night. All participan* got a medal and refreshments after finishing the race and could relax in the Laugardalur swimming pool where the

prize ceremony for winners also took place.

p,

lj6p21 km imorgundtimanuml:59ogeralvegsatturvid madur vilji nri alltalgera betur. Eg byrjadi full hratt og var

niinast b0in d pvi pegar 69 sii

1 1 km il skilti vi0 veginn. Prjoskan kom upp im6r og dfram hlj6p 69, likaminn vildi gefast upp d tima-

bili en hugurinn sagdi NEI og hugurinn vann. Verd nrj ad vidurkenna ad Dad var erfitt fyrir hugann pegar eldri karlmenn og konur sigu framrlr mdr ii leibinni, var grdti nast pegar um 70 karlmadur skokkadi svakalega l6tt framfr m6r og 69 f6kk pad a lillinninguna a0 69 veri i raun stopp. Eg er sattur vid a0 ljrika pessu hlaupi og mun koma aftur ad iiri 0g reyna ad gera enn betur.(r http://ingisund.blog.is

E


ReykiavikurmaraFon

- 20 bestu einstakling ar 1984-2007lzllastest

runners 1gg4-2007

Athugid ad um byssutima er ad rada,

ISL ISL ISL ISL ISL

16

2007 2001 1 998 1 996 1 994 2007 2007 2007 1 996 1 994 1 998 1 993

rsL ISL ESP

rsL GER

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

1

997

1

993

ISL

17 18

2004

2002 2002

tsL

1

SWE GBR GBR

tsL ISL

1

ESP

2003

ISL SWE

994 1 994

ISL

2001

995

1

ISL

2000

998

'1998

SWE

ISL

1

tsL

sc0

987 986 1 986 1 994 1 986

KEN

2007

ENG

1 990 2007 1 996

HOL

ISL

1

USA

2002

GBR GBR USA

KEN ITA

2007 2007

ENG

TZA

998 1 996 1 993 1 997

GER

1

GBR KEN GBR SWE KEN GBR DEN GBR

1

ENG

USA ISL GBR NOR

tsL USA DEN

JAP ISL

2002 987

2007 986 986 1 995 1 997 1

1

KEN GBR

ISL

tsL

996

1

tsL

DEN GBR KEN FRA GBR DEU

'1986 1

1

996

1

997

1

993

2007 986 1 992 2007 1 995 1 986 1 998 2003 1 986 1

2004 2004 1

997

996 998 1 994 1 989 1

1

Drengir 15-17 d 34:15 34:38

1 2 3 4 5

36:24 37:10

nsson

37:45

Karlar 18-39 6ra 31:00 31:58

1 2 3 4 5

1

2004 1 990 994 988 1 993 1 990 1 1

32:06

32:12

993

1

994

2004

tsL

1

1

995

2002 1

998 993

tsL

2007 2004 2001

ISL ISL

1

998

1

996

ISL ndsson

1

2000 2007 1 996

ISL ISL ISL ISL

tsL

32:04

991

997 985 1 993 2005 1 999 1 995 1 994 1 986 1 993 1

ENG

ISL ISL

987

988

1

TCH DEN DEN

2007

1

1

2001 2001

ISL

985 993

989

't997

ENG

1

2007 1 994

1

2004

CAN

994

GBB GBR GBR KEN POR

't989

AUT ISL

994

2004 2003 1 997

ISL

1

GBR USA USA HOL GBR GBR GBR

1

tsL

1992

KEN GBR GBR GBR SWE GBR GBR YUG KEN KEN

2000 2007

993 993

1

IRL

1 996 2007 1 994 2007

ISL ISL

1 1

TCH

999

992 988

2003 1 987

LTU HOL GBR GBR FRA

995

ITA ITA

1

't993

ISL ISL ISL

19 20

2001 1

1

GBR

Kailar 40-f9 6ra

1 2 .1 4 5

35:03 Gauti Hriskuldsson 35:09 J6hann lnoiberosson Daniet SmZri Gldmundsson -gt:lQ 36:09 Aart Bakker 36:19 Rrinar Reynisson

ISL ISL

tsL HOL

ISL

2004 2003 2003

2007 2004


Karlar 50-59 6ra

1 2 3 4 5

tsL tTA tsl lsL tsl

37:39 Stefdn Hallgrimsson 38:47 Gabriele Bravi 38:59 J6hannes Gudj6nsson 39:14 fiirgir Sveinsson 39:23 Ornolfur Oddsson

Karlar 60 dra oo - eldri 42:02 David Hidlmar Haraldsson

1 2 3 4 5

43:51 44:00 45:00 45:06

Ken Chapman Gunter Beyer Hafsteinn Sveinsson Jrirundur Gubmundsson

tsl GBR GER tsl tsl

Konur 40-49 6ra

1 2 3 4 5

1998 2007

2000 2003

2006

41:11 EygerOur lnga Hafb6rsddttir ISL 42:24 Rakel lnq6lfsd6ttir ISL 43:38 Anita Hinriksdottir ISL 43:52 Margrdt Abalheibur Markrjsd6ttir 44:40 Gudrdn S6ley Gunnarsdottir ISL

1 2 3 4 5

2OO4

1996 1995

2002

39:30 Rakel 42:13 Gigja 42:25 Laufe 43:01 Frida 43:41 Tinna

ir

994 998 2007 1

tsL

1

993

ISL ISL ISL ISL ISL

2001

SWE GBR

1

ISL

2000

998 1 993 1 997 1 994 1

lngmarie Nilson Nikki Archer Frida Rrin P6rdardotiir Carme Ballesteros

ESP

Margr6t Brynjolfsd6ttir

ISL

996 2007 2003 1 994

38:26 Anna Jeeves 39:40 Helga Bjornsd6ttir 42:35 Margrdt 0ddsd6ttir 43:13 Sigurveig Alexandersd6ttir 43:51 Bryndis Magnisd6ttir

ISL

tsL

ira

1:34:45 1:37:28 1:39:16 1:40:26 1:41 :51

Helga Bjornsdottir SigntT Einarsd6ttir

Barbara Cowan Heidi Dohler

Bryndis Magnlsd6ttir

1 1:50:59 llse Rdsslino 2 1:51:09 jorq Maonilsd6ttir 3 1:51:21 Jane Leveque 4 1:54:07 Gloria Guerrero Gonzdles 5 2:01:39 Bjcirg Magnfsd6ttir Konur 70 og eldri '1 :50:15 Helena Kroon 2 2:41:40 Sarann Mock 3 3:01:51 Joyce tseng 4 3:21:16 Margaret Hagerty 5 4:58:47 Gwen Anders

1996

1

ISL

lsL ISL

43:59 Helga Bjrirnsd6ttir 44:52 Frida Bjarnad6ttir 45:25 Jaana Jobe 45:37 Bryndls Magn[sd6ttir 45:44 Joy Allen

ISL ISL

1 2 3 4 5

tsl tsl sco GER tsl

2OO7

2004 2003 2007 2003 1997

2004

GER

2004

ISL

2007

USA ESP

2001

ISL

SWE USA USA USA CAN

2007 2006

1

999

2006 2007

2004 2003

ar 18-39 iira

2:17:06 Ceslovas Kundrotas 2:17:50 Aart Stioter 2:19:01 leuan Ellis 2:19:46 Jim Doig 2:20:30 Chaibi

1 2 3 4 5

2005

Karlar 50-59 6ra

1

SWE

996 2007

ISL

2002

GBR

1

1

999

993 993

LTU HOL GBR GBR FRA

1

1

987 986

1

1992 1

Karlar 40-49 6ra

995 998 1 995 1 995 1 996 1

Konur 50-59 6ra

1 2 3 4 5

Jacqueline Sarah Keavney Orla Gormlev

2005 1999 1996

abon

34:16 35:38 37:39 3842 39:22

Konur 40-49 6ra

1 2 3 4 5

9

B

1

Konur 18-39 6ra

1 2 3 4 5

:30:1

1:30:38

tsl DEN rsl GBR tRL

Konur 60-69 6ra

Slrilkur 15-17 6ra

1 2 3 4 5

1

Konur 50-59

2004

Strilkur 14 og yngri

1 2 3 4 5

1:20:12 Martha Ernstsd6ttir 1:29:20 Lisbeth Espersen 1:29:37 Helga Bjrirnsd6ttir

1 2 3 4 5

2:24:16 2:34:45 2:36:51 2:38:35 2:40:16

2:5541

Huoh Jones

GBR

1

996

Anrlv Dennis lan Bloomfield Colin Deasv J6se Ramdn

NZL

1

9BB

ENG

1

Walter Hill

GBR DEN ESP ITA NOR

2:55:54 Hennino Hansen 2:56:33 Jose L f Moreno Miquel 2:56:59 Andrea Mazzocchi 2:57:36 Bjorn Gjerde

GBR ESP

995 2005 2007

2004 2001

2007

2000 2007

Konur 60 og eldri

1 52:05 L 2 52:38 3 54:29 4 55:36 E 5 56:12 Hildur Einarsddttir Hiilll bon Karla 39 iira 1 1:04:09 Benjamin Serem 2 1:05:08 Stefano Baldini 3 :05:.18 0nesmo Ludago 4 1:05:36 Kevin Mc0luskey 5 1:05:46 Hugh Jones

ISL ISL ISL

F

E

ilsd6ttir

1

tsL ISL

KEN

ITA

T7A

1 999 2006 2007 2002 2004

2007 2007 1 998

GBR GBR

1

9S6

1

993

KEN KEN

2007 2002

ISL

1

997

USA USA

1

989

1

991

Karlar 40-49 6ra

1 2 3 4 5

1:06:23 John Mutai Kipyator

1:07:25 Peter Nzimbi 1:13:52 Sigurdur P6tur Sigmundsson 1:14:49 Douolas Huff 1:15:51 Frank Shorter 1:11:27 Dudlev Meier 1 :19:51 Albreiht 1 :19:57 Siourion Siourbiornsson 1:21:52 J6larin Hei6ar J6hannsson

1:22:46 Howard Partridge

USA

2007

GER

2004

ISL ISL

2005 1 996

ENG

2005

NOR

1

GER

2002

Karlar 60-69 dra

1 2 3 4 5

1:25:42 Thorbiorn Nelnes 1

:31

:15

1:33:56 1:35:59 1

:37:18

Klaus Hoenicke J6hann Hei0ar J6hannsson Klaus Fritz Dietrich Luthke

Karlar 70 og eldri 1:45:00 John D Cahill 1:50:38 Dudley Healy 1:56:11 Marcel Pujo 2:11:17 Heinz Zitterbart 2:14:35 Porsteinn Porvaldsson

1 2 3 4 5

ISL GER GER

USA USA FRA DEU

ISL

986

2005 2003

2001 2001

988 1 997 2007 1

'1999

Leif Feru Gote lvdrsson

Voggur Magnfsson Boald Srivik Otello Pieri

Karlar 70 oo eldri 3:45i31 J6n G Gudlaugsson

1 2 3 4 5

3:50:02 Hermann Baudisch 3:53:41 Helmut Jung 3:57:58 Erik Holm 4:14:02 Sture Sandvall

Konur 18-39 iira 2:38:47 Angaharad Mair 2:45:45 Lorraine Masouka 2:47:23 Kim Marie Goff 2:47:25 Wilma Rusman 2:48:38 Sandra Bentley

1 2 3 4 5

NOR SWE

ISL NOR ITA

ISL GER GER

SWE SWE

GBR USA USA HOL GBR

1

S97

1 997 2007 1 993 2000

996 996 2005 1 994 1 1

'1986

996 998 1 994 1 989 1 1

1

991

1:11:40 Martha Ernstsd6ttir 1:13:52 Gitte Karlshtij 1:15:26 Teresa Dver 1:17:30 Cathy Mritwa 1 :17:43 Sylvie Bornet

1 2 3 4 5

2:58:02 Anna Jeeves 3:02:58 Caroline Bovd 3:14:44 Doris WindSand-Dausman 3:15:04 Lotta Svard 3:23:01 Adele Eicheft

994 990

Konur 50-59 ira 3:29:49 Rita Clark 3:30:36 Britta Soerensen 3:31 :04 Sigrid Thalhammer 3:34:17 Edeltraud Schneider 3:34:33 Annie Van Dijk

1 2 3 4 5

Konur 60-69 6ra 3:53:27 Hanne-Marie Nilsen 3:59:37 Mae Ann Garty 4:01:44 Baerbel Mandel 4:04:23 Vera Voget 4:14:36 Diane Palmason

1 2 3 4 5

tsL

1

ENG

1

USA SWE GER

200

USA DEN

AUT AUT

1

993 1 998 1

2004 2001

HOL

993 998 2005

NOR USA

2001 1 987

GER GER

2004 2000

CAN

2005

RUS ITA

2004 2004

1 1

Konur 70 og eldri

Konur 16-39 6ra

1 2 3 4 5

3:08:03 3:21:09 3:24:19 3:24:42 3:26:07

Konur 40-49 iira

Karlar 50-59 6ra

1 2 3 4 5

Karlar 60-69 6ra

1 2 3 4 5

ISL

1

996 1 997 1 993

DEN GBR KEN FRA

2007 1 986

1 2

3:31:12 Nadejda Samartseva 4:32:49 Dittadi lolanda


,|.

"*.r

v''

\.

_<. u'

f.=:fffplr*-

--i-

3-?' r

+1

;-

- r '.#ftr

t

-:

'

\'---

j

tJ

'.>"': 16 \- .it r,!

ts

i -

\-

J\


REYKJA

MARAP

I

nfo rm

lnformation on the day of race will be in Menntask6linn f Reyklavik (MR) ea$ of the starting area.

Ghampion Ghip-Electronic timing

ation Relreshment stations and WC The locations of the stations and WC are marked on the route map. Relreshment stations offer water and Powerade sports drink. One station also offers bananas.

The data chip has to be securely lastened to the runners shoe to give

results (in 10, 21 and 42 km). Each participant gets one chip that is linked to his name and number. The chip is not reuseable. Chips can be returned after the race to be recycled.

Lost ilems Lost items will be brought to MR on race day, Alter the race any lost items will be brought to the Reykjavik Marathon Office, Englavegur 6, Reykjavik.

The Route The route will be marked with yellow stripes and signs with arrows. Distance (km) run will be marked with signs or on orange cones. Unfortunately the route is not completely closed for car traffic so runners are kindly asked to be careful.

Start and Finish Marathon, Half Marathon and

.10

km

will start from both sides of Lakj-

argata but finish on one side. The Marathon and Half Marathon finish

Medical Service Rescue teams

line is on the east side ol Lakjargata (the MR side). The 10 km finish on the west side of Lakjargata (the Glitnir Bank side). Fun Run is only on the west side.

will provide assistance along the course. Medical

Services will be available at the linish area.

.

Prizes

Storage lor clothing and belongings

All runners who finish the race receive a medal. Top three in all timed

Competitors can leave personal belongings in MR. Belongings will be guarded but responsibility is not taken for any valuables or money left in the storage area.

distances (10,2.1 and 42 km) will receive special award and top three in the Marathon and Half Marathon will also receive an air ticket with lcelandair. For a course record there will be paid a bonus, USD 1000 in the Marathon and USD 500 in the Half Marathon. Glitnir Bank offers special prize money for the top five male and female runners in each distance. Prizes will also be awarded to the first three lcelandic runners, male and female, in each distance.

Swimming All runners are invited to any ol Reykjavik's swimming pools, either on the 23'd or 24'n of Augusl.

Team competition Prize money (USD)

3-5 participants can run as a team. First three runners to linish will costitute as the final team. There is no grouping according to sex or

Marathon 2500 1500 900 400 200 Half Marapon 1500 900 400 200 100 10 km 800 500 300 200 100

groups in the team compelition.

Race numbers Marathon numbers are green, Half Marathon numbers are red, '10 km numbers are blue and the Fun Run has white numbers. ln the LazyTown run, children are recquired lo wear the LzyTown T-shirt.

,,Vlkur

pd aftur srigunni ad sumrinu 1984. Um vorid purfti 69

ad hlaupa eina 300 metra til ad missa ekki af stratisvagni. ndbi vagninum en var 6glatt og

illt lengi d eftir

Eg

af 6trikunum.

0dru praOi vard petta til pess ad skokklifid h6fst. Allt petta sumar f6r 69 3-4 sinnum i viku mina 2-3 kil6metra. Pad t6k

tvo mi{nudi ad n5 peim dfanga a0 geta skokkad alla leid 6n pess ad ganga. Smdtt og smi{tt lengdist leibin. Um haustid komst 69 5 kil6metra i fyrsta sinn. Pa0 t6k rrjmar 40 minrjtur. M6r fannst afrekid gifurlegt og taldi nasta vist ab ordinn st6rhlaupari 5 hafnfirskan malikvar0a. ri http://hlaup.malbein.net

n11

vari

69

age

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

2008 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2008.

2008 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2008.

Advertisement