__MAIN_TEXT__

Page 1

POWERADE inniheldur allan pann vokva, solt og

steinefni sem

pi

parft til ad halda ilfram ad

hlaupa og vera i pinu besta formi.

o

ADE.


->-V J--

K

J-

L

RAFTU R

Seigla i sambud vid krefjandi ndtturu elur af ser godar hugmyndir. Farpegar lcelandair njota pannig oryggis og hagradis sem er i bvi folgid ad lcelandair ber abyrgd a farpegum sinum og farangri peirra hvert sem leidin liggur. God, islensk tilfinning.

TOAR A FLUGI WWV!/ CELANDAIR lS


Avarp borgarsti6ra Velkomin til pdttttiku i

Greetings from the Mayor of Reykjavik

Reykjavikurmaraponi Glitnis sem fram ler i mi6borginni 18. 6gfst n.k.

Welcome to the Glitnir Reykjavik Marathon.

Reykjavikurmaraponid I 6r verdur pad 24 i rodinni. Ahugi og p6tttaka i hlaupinu hefur farid slvaxandi i gegnum ti6ina, bedi innanlands og utan, og nu er svo komi6 ad Reykjavikurmaraponid er ekki bara 5rlegur st6rvidbur6ur i borginni heldur einnig mikilvegur p5ttur i kynningu og markadssetningu Reykjavikurborgar erlendis. Fa6 er mikid 5nagjuefni fyrir borgaryfirvold ad bj6da badi borgarb(um og gestum borgarinnar upp 6 fjolbreytt og spennandi tekiferi til f ristundaidku nar. I Reykjaviku rma ra pon in u kyn nast bedi ibrjar borgarinnar og gestir hennar borginni betur 6 hlaupum um gotur hennar og gongustiga. Sri 6kvordun ad halda Reykjavikurmarapon og Menningarn6tt 6 sama degi hefur melst mjog vel fyrir Med pvi m6ti hefur myndast skemmtilegt samspil heilsurektar og menningar. Eftir hlaup geta peir morg p0sund pdtltakendur, sem 5r hvert taka p5tt i hlaupinu, rolt um gotur midborgarinnar og noti6 peirra fjolmorgu listvidburda og upp6koma sem par verdur i bo6i langt fram 6 kvdld. Eg 6ska p5tttakendum og skipuleggjendum Reykjaviku-

rmarapons Glitnis velfarnadar. Megi pid nj6ta dagsins. Vi I hjd I mu

r P.

This year's Reykjavik marathon on 'l 8'h August will be the

24rd in succession. Throughout these years the race has attracted growing interest, in lceland and abroad, and the number of runners participating has increased every year. This means that the Reykjavik marathon is now not only a major event on the city's calendar but also an important publicity and marketing feature for Reykjavfk abroad. Reykjavik Council is pleased to be able to offer a wide range of exciting leisure activities. The Reykjavik marathon is the perfect way for both residents and visitors to become better acquainted with the city's roads and walking paths Holding the marathon at the same time as the Cultural Night has been very successful and has made for an enjoyable blend of physical exercise and culture. Having completed the run, the thousands of participants who take part every year can stroll around the city centre and enjoy the numerous cultural events and happenings on offer long into the night. I wish all the participants in the Glitnir Reykjavik Marathon, and the organisers, the best of luck. Enjoy yourselves. Vi lhjdl m u

r P.

Vi I hjd I msson

Mayor of Reykjavik

Vi I hjd I msson,

borgarstjori

lcelaNDArR

v ifin6rrlgluolrlc

AttfitilN

of lntffitliontl

NtEalfrnt ,nd Rdd R@r

REYKJAVIKI]R

Cnnnpry,on0nlp'

SsuzuKr Mennlngarn6tt

i mltborglnnl

leykjovik EXCUfStOnJ

r,ruru t s' t

RD t

R


PROGRAM

DAGSKRA 8:OO 42 km Resing fyrir p5 sem 9:10 42 km 9:10 21 km 10:00 '10 km

atla

a6 vera 5-7 klst. 6 leidinni

42 km Start for those running in 5-7 hours

12:00 3 km skemmtiskokk Hlaupabrautin i Lekjargotu ver6ur opin, eins og 66ur, fr6 kl. 8:00-15:00.

Rasing Latabajarhlaups fr5 Semundargcitu vi6 Hdsk6la islands: 14:00 H6pur 8-9 6ra 14:30 H6pur 7 5ra 15:00 H6pur 6 6ra (med einn forr6damann) 15:30 H6pur 5 5ra og yngri (med einn forr66amann)

Ath kerrur og vagnar aftast. Ver6launaaf hending i Lekjargiitu 10:40-10:50 fyrir fyrstu prj6r konur og 11:25-11:35 fyrir fyrstu prj6r konur og 11:35-11:45 fyrir fyrstu prj5r konur og 12:50-13:10 fyrir fyrstu prj5r konur og

09:10 42km 09:10 21 km 10:00 10 km 11:45 Warm up for 3 km fun 12:00 Fun run 3 km

run

Prize ceremony in Lakjargata 10:40-10:50 for 3 first women and men first in 10 km 11:25-11:35 for 3 first women and men in halfmarathon 11:35-11:45 for 3 first women and men in marathon

Start of Lazy Town program in the area of lceland University

karla karla karla karla

i '10 km hlaupi ih5lfu maraponi I maraponi i [slandsmeistaram6ti i maraponi.

Dagskr5 med t6nlist og skemmtilegheitum verdur i Lekjargotu til kl 15:00 og vid H6sk6lann til kl. 16:00. A me6an 6 hlaupi stendur verdur skipulogd dagskr6 vid drykkjarsto6var vid Eidistorg ii Nesvegi, vid Kirkjusand og i Nauth6lsvik.

BrS6abirg6a[rslit i hverju hlaupi fyrir sig ver6a hengd upp i glugga Glitnis jafn66um og pau ver6a tilb0in en endanleg 0rslit verda birt 5 vef hlaupsins, www.marathon.

Race program:

08:00

is.

Utdr5ttarverdlaun fr6 Eddu 0tg5fu og Asics ver6a afhent pegar hlauparar koma

i

mark Ur 3 og 10 km hlaupunum. lcelandair gefur tveimur heppnum p5tttakendum i3 og 10 km hlaupiflugmida til og frd Evr6pu . Tilkynnt ver6ur Ih5talarakerfi um vinningshafa og ver6launin afhent vid svi6i6.

14:00 14:30 15:00 15:30

8-9 years old 7 years old 6 years old (one escort person) 5 years old and younger with escort and all prams

Entertainment will be at the following places; Lekjargata, Lazy Town area, Nauth6lsvik, Eidistorg drinking station and Kirkjusandur drinking station. Preliminary results will be available in clitnir bank Final results will be published on www.marathon is Drawn prizes in 3 km and 10 km wlll be handed out in the finishing area Prizes for age groups and teams in 10,21 and 42 km will be handed out at Reykjavik Marathon office, Engjavegur 6, 104 Reykjavik, from Monday August 20''

i

10,21 og 42 km verda afhent 6 skrifstofu Reykjavikurmarapons, Engjavegi 6, 104 Reykjavik, fr5 m6nudegi 20. dg0st.

Aldursflokka- og sveitaver6laun

Siiilfvirk timataka

- i 10 km, hdllu maraponi 0g maraponi

Eins og undanfarin 5r verdur notadur timatokub0nadur fr5 ChampionChip sem samanstendur af mottum sem hlauparar fara yfir i byrjun og enda hlaups og flogu sem hver og einn hlaupari verdur ad festa vi6 annan sk6inn. S6rstakur plastpr56ur fylgir med til ad festa floguna vi6 sk6inn. Flagan geymir n0mer sem tengt er vidkomandi hlaupara. Uppllisingarnar eru skr66ar sjdlfkrafa f t6lvu pegar hlauparinn hleypur yfir motturnar. Ef hlaupari er ekki me6 fl6gu 6 sk6num mun enginn tlmi ver6a skr6dur. Timatakan fer pannig fram ad pegar farid er yfir motturnar I byrjun hlaups hefst "nett6timatakan" og llikur pegar hlaupari fer yfir hana aftur i lok hlaupsins. Par med fast svokalladur fldgutimi (nett6timi) sem er a6allega hugsadur til uppllisingar fyrir hlauparann um sinn pers6nulega 5rangur. Einnig er tekinn timi fr5 pvi a6 startskot ridur af sem kallast byssutimi en pad er s5 timi sem gildir i keppninni og 0rslit ieinstokum flokkum eru 6kvordud 0t fr5 honum. Allir p6Atakendur f5 hvfta flogu afhenta me6 keppnisgognunum. Flagan er einnota oq pvi ekki hagt ad nfrta hana aftur.

Hlauparar mega bvi eiga hana en vid malum p6 med a6 henni s6 skilad til endurvinnslu pvi ekki er hagt a6 nota hana i nesta hlaup. Ef flOgunum er skilad mun Reykjavikurmarapon f5 {yrir par skilagjald sem gefid verdur til g66ger6amdla fyrir born. Adsto6 ver6ur veitt vid lok hlaupsins til ad nd flogunum af sk6num. Pessi tekni gefur fari 5 ad skrd millitima hj5 keppendum 5 voldum stodum 5 leidinni. 46 pessu sinni ver6a teknir millitimar i h6lfu maraponi og maraponi vi6 10 km en maraponhlauparar f6 einnig millitima vid h5lft marapon. Fess utan verda timatdkuteki sta6sett 5 tveimur sto6um 6 maraponhringnum til ad hegt s6 a6 athuga hvort allir keppendur hafi fari6 r6tta leid. A pessum stddum er slmabfnadur ibo6i Vodafone sem sendir uppllsingar sj5lfkrafa itimatOkutdlvuna vi6

endamarkid. Sj5 n5nar um flOgurnar 5

www.championchip.com

vo

ne


INFORMATION

UPPTVSINGAR

Start and finish area

Verndari hlaupsins Borgarstj6ri Reykjavikur, Hr. Vilhj5lmur F. Vilhjdlmsson. R5s -

The start and finish in the 3 km fun run will be on the western half of the street. The marathon, half marathon and 10 km will start from both sides of Lakjargata but finish on one side. The 10 km finish is on the right side and the 21 km and 42 km finish is on the left side of Lekjargata. Lazy Town starts from University of lceland from 14:00-'1 5:30 devided in 4 age groups.

og endamark i Lakjargritu

3 km skemmtiskokk verdur rast og endar Glitnis megin i Lekjargotu. 10 km hlaup verdur rest 5 b6dum akreinum iLakjargotu en endamark verdur Glitnis megin. 21 km og 42 km hlaup verda rast d bSdum akreinum Laekjargotu en endamark ver6ur MR megrn.

islandsmeistaram6t Prizes

Meistaramot fslands i maraponi i karla og kvennaflokki ver6ur haldid samhlida Reykjavikurmaraponi Glitnis 1 8. 59ust.

Ver6laun Allir b5tttakendur sem ljrika vidkomandi vegalengd hlj6ta verdlaunapening. Frir fyrstu i maraponi, h6lfmaraponi og '10 km hlaupi f5 s6rstok verdlaun en auk pess f5 prk fyrstu i maraponi og hdlfmaraponi flugmida fr5 lcelandair. Fyrir brautarmet i maraponi og h5lfmaraponi er greiddur b6nus, USD 500 fyrir hSlfmarapon og USD 1O0O f maraponi. I skemmtiskokki annars vegar og 10 km hins vegar er dreginn Ut flugmi6i fr5 lcelandair F5 er fjoldi 0tdr5ttarverdlauna fr5 Eddu Otg5fu og Asics 0ll ofangreind verdlaun verda veitt i Lekjargotu 5 hlaupadegi Verdlaun fyrirfyrstu sveitir 10, 21 og 42km og aldursflokkaverdlaun verda afhent 5 skrifstofu Reykjavikurmarapons fr6 og med m5nudeginum 20 69tjst Ekki er flokka6 eftir kyni i sveitakeppnrnnr

i

I bodi Glitnis, adal samstarfsfyrirtaki hlaupsins, eru peningaverdlaun fyrir fimm fyrstu karla og konur i hveni keppnisvegalengd auk pess sem s6rstok ver6laun verda fyrir prj6 fyrstu lslendinga i karla- og kvennaflokkum Serverdlaun fyrir prj6 fyrstu islendinga Marabon 100 70 40 000 H5lft marapon 80 50.000 30.000 10 km 30 1 s 000 Verdlaunafe fyrir fimm fyrstu sati alla beftakenda, USD

000 000

000

50.000

Marapon 2.500 H5lft marapon 1 500 10 km 800

000

1

500 900 900 400 500 300

i

400 200 200

200 100 100

Every competitor who finishes will receive a medal. Three first in marathon and half marathon will receive an air ticket with lcelandair and a special award For a course record there will be paid a bonus, USD 1000 in the marathon and USD 500 in the half marathon. Number of drawn prizes will be given in all distances. Prizes for teams and age qroups will be available. Three first teams at each distance will receive award. Glitnir, the race title sponsor, is offering prize money for the first five male and female runners in each distance Prizes will also be awarded to the first three lcelandic runners, male and female, in each distance. Prize money in the USD, for the first five.

Marathon 2.500 1 500 900 400 Half Marathon 1 500 900 400 200 10km. 800 500 300 200

200 100 100

Drinking stations, Medical aid and WC See map for the location of drinking stations and WC. Powerade sports drink and water will be served at the drinking stations. Medical center will be located at the finish but rescue teams will provide assistance along the course.

Sveitakeppni lmaraponi, h6lfmaraponi og 10 km hlaupi er bodid upp 6 priqqja manna sveitakeppni. Vinnufelagar, f6lagasamtok og fjolskyldur geta myndad sveitir til baffi6ku Konur og karlar geta myndad sveit saman Leyfilegt er ad skr6 allt ad fimm i sveit en prir fyrstu hlaupararnir i sveitinni mynda endanlega sveit.

Drykkjarstii6var, salerni og sjrikragasla Drykkjarstodvar verda 5 u.p b 5 km fresti. Par verdur bo6id upp 6 Powerade ipr6ttadrykk, vatn og banana Salerni verda vid Menntask6lann iReykjavik, n5lagt 5 km, 12 km, 18,5 km,25 km, 30 km og 35 km (sj5 kort). Sleipiefni og plSstrar verda i bodi fyrir maraponhlaupara (42km) vid Vikingsheimilid Leknar og hj0krunarlid verdur til reidu medan 6 hlaupinu stendur og til adstodar er hlauparar koma i mark. F6lagar 0r Hj6lparsveit skSta i Reykjavik veita adstod 5 hlaupaleidinni og vid markid.

Swimming pool All competitors are invited to any of Reykjavik swimming pools, either on the 18th or 19th of

s

August. Race numbers Numbers in the marathon are green but yellow in the charity run, red in half marathon, blue in 10 km and white in the 3 km fun run. ln the Lazy Town run participants are required to wear the Lazy Town T-shirt

Storage for clothes and belongings It is possible for competitors to change clothes and keep them and belongings in Menntask6linn i Reykjavik (lvlR), which is located east of the starting area Guard will be on duty.

Sund Ollum p5tttakendum er bodi6 i sund i Reykjavik 5 hlaupdaginn og daginn eftir, sunnudaginn 19. Agust, i bodi ITR.

Litur r6sn0mera I maraponi eru

gran nrimer og gul fyrir p6 sem fara af stad kl 8:00, i h6lfmaraponi eru raud, i3 km eru pau hvit ILatabajarhlaupinu gildir bolurinn sem stadfesting 5

i

10 km eru bl5 en skrSningu.

Uppllisingar 5 me6an hlaupinu stendur i Menntask6lanum i Reykjavik, a6alinngangur. Fatageymsla i Menntask6lanum i Reykjavik, a6alinngangur. Hlaupalei6 Hlaupaleidin er merkt med gulum bordum sem limdir eru 5 gotur og gangstiga eda med gulri m6lningu. Vegalengd sem lokid er s6st 6 skiltum eda appelsinugulum keilum medfram hlaupaleidinni Pvi midur er umferd bifreida vida par sem hlauparar eiga leid um Fvi parf alltaf ad fara med vartid par sem svo h6ttar til

lnformation in Menntask6linn i Reykjavik (MR), The route The route will be marked with yellow stripes and signs with arrows. Distance run will be marked with signs or orange cones. Unfortunately the route is not completely closed for car traffic. Runners will have to take that into account and act accordingly.


fE

-1

)!

a


Velkomin 5 stersta ipr6ttavi6bu16 5 islandi! Hlaupid i fyrra sl6 oll met 09 allt 0tlit er fyrir ad hlaupid i 6r ver6i enn fjolmennara. Vid sem stdndum ad Reykjavikur maraponi Glitnis og allir samstarfsadilar bj66um pig hjartanhlaupid. Vi6 erum tilb0in og vitum a6

lega velkomna/inn i b0 ert bad lika. Sidasta 6r var eitt hid vidburdarikasta i 23 dra sogu Reykjaviku marapons og st6r skref voru stigin fram 6 vid. Ber par fyrst ad nefna st6raukna og markvissa kynningu Glitnis, sem er adalbakhjarls maraponsins. Mikil aukning var6 6 p5tttoku i ollum vegalengdum hlaupsins, en auk pess var kynnt

til sogunnar nftt hlaup fyrir yngstu p5tttakendurnar,

svo

kallad Latabajarhlaup, sem f6ll i g6dan jar6veg. Samhlida st6raukningu i innlendri pdtttoku, p6 fjolgadi einnig erlendum hlaupurum 09 gestum mikid. Erlendir pdtttakendur voru I fyrra um 870 frd 39 pj6dlondum. Aatlum vid, ad til landsins hafi komid um 1300 manns itengslum vid Reykjavikur marapon Glitnis. Ferist pad mjog i voxt ad a6 tengja hlaupid vid stutt fri 5 lslandi og algengt ad makar og adrir forunautar komi med til landsins.

Vid erum stolt af frumkvodlahlutverki Reykjavlkur marapons i uppbyggingu forvarna og bettrar llidheilsu 6 fslandi. Astundun reglulegrar hreyfingai hefur margvisleg 6hrif til battrar heilsu og til ad minnka Shettu i heilsufarsvanda-

Welcome to the biggest sporting event in lceland! Last year the race broke all records, and it looks like this year there will be even more participants. We, the organizers of the Glitnir Reykjavik Marathon, and all collaborators warmly welcome all of you to the race. We are ready, and we know that you are, too. Last year was one of the most eventful in the 23-year history of the Reykjavik Marathon, and big steps were taken for the future. The first thinq to mention is the greatly increased and penetrating publicity organized by Glitnir, the marathon,s main sponsor. Participation in all the marathon's distance categories increased greatly, but a new category was also introduced for the youngest participants, the LazyTown Run, which

proved to be very popular ln parallel with a large increase in domestic participation, the number of foreign runners and guests also increased greatly. Last year there were about 870 parlicipants from 39 countries. We estimate that about 1300 people have come to lceland in connection with the Glitnir Reykjavik Marathon. Connecting the race with a short vacation in lceland is quickly

gaining popularity, and it is common for spouses and other companions to come along on the trip. Last year a long-time dream came true with the creative innovation of linking the run with pledges for charitable causes There we have Glitnir and its employees to thank for the in itiative. This year there is greater emphasis than before on outstanding runners, so you now have the opportunity of standing next to an Olympic champion on the start line or watching them run through the streets of Reykjavik. Also, money prizes have been revived for the first places in longer runs, and this has been well received here in lceland as well as abroad. We are proud of the pioneering role of the Reykjavik Marathon in building up preventive health measures and improved public health in lceland. Engaging in regular physical activity improves health and reduces the risk of health proble blood

and m vik Ma

Megi allir hlauparar, gestir og ib0ar Reykjavikur eiga Snegjulegan afmalis- og marapondag. ALLIR SIGRAI

Kn1tur Oskarsson, Form stj,rihops, Reykjavikur marapons Glitnis

and workplaces, provide valuable incentives to general physical activity. We want to encourage everyone, young and old alike, to remember that running and walking are healthy physical activity FOR EVERYONE. May all runners, guests and residents of Reykjavik have an enjoyable marathon day and celebrate its anniversary. EVERYONE WINS!

Knutur Oskarsson Chairman Gl itnir Reykjavik

Utlit og umbrot: GIH Prentun: Litr6f Lj6smyndir: Hafsteinn 6skarsson Lj6smyndari forsidu; Arni Torfason Forsldumynd: Elisabbt Margeirsd6ttir i hdlfmaraponi 2006 Abyrgdarma6ur: Frfmann Ari Ferdinandsson Skrifstofa Reykjavikur maraponVOff ice: Engjavegur 6, 104 Reykjavik s 535 3705 marathon@marathon.is. wwut.marathon.is

Marathon


Allir sigra Fyrsti madurinn sem hlj6p marapon gerdi pad drid 490 fyrir Krist. Hann hafdi audvitad ekki hugmynd um ad hann vari ad hlaupa marapon og ad morgum oldum

seinna myndu p0sundir hlaupa somu vegalengd og hann i ipr6ttavidburdi sem kenndur er vid borgina Marapon. Fad var sendibodi ad nafni pheidippides sem petta 5r var bedinn fyrir skilabod sem dttu ad fara til giisku borgarinnar Apenu. Skilabodin voru dridandi: Ciikkir

hofdu unnid glasilegan sigur d persum. Pheidippides t6k 5 rds og hlj6p pessa 42 km tit Ap-

enu i einni striklotu 5n pess ad mata f svo mikid sem eitt skipti i hlaupah6p til ad afa 0thaldid.

menn 5 fundi til ad skipuleggja leikana. Eitt af pvf sem p6 langadi ad bj6da uppd vaieinhver fpr6ttavidburdur sem fjoldi f6lks gati tekid pdtt isaman, eitthvad sem atti ratur ad rekja til Grikklands. p6sti tvisvar i viku.

Maraponh6pur Glitnis

til ad hla hlaupinn

einnig

sa

Fetta slo n6 minna en um 23 millj6num kr6na idheit sem

runnu til um 50 g6dgerdarf6laga.


DELL M,ALIR MED WINDOWS VISTA'" HOME PREMIUM

VID I(YNNUM NYJA

aa

DELL INSPIRON FARTOLVU I LITRIKT UR\AL

Cord2

8 MISMUNANDI LITIR

HD SKJAR

MEDIADIRECT

INNBYGGD

2,0 MEGAPIXLA VEFMYNDAVEL WI.FI CATCHER*

VELDU TINN LIT!

lNsPtRoN 1520 KOSTAR 129.900,Dual Core <irgj6wi og 1 5,4" WideScreen skj6r gerir pa6 a6 verkum a6 lnspiron 1520 hentar vel i hverskonar margmi6lun og ti!lvuleiki lnspiron 1520 fast i 8 litum og pvi 6tt p[ ad geta fundid eina sem passar p6r. Snjoll o9 einfold, ef p0 leitar a6 gadafartolvu er lnspiron 1 520 t6lvan {yrir big.

. . . . . . . . . .

lntel Core 2 Duo <irgjowi T5250 1,50GH2, 667MHz FSB, 2MB L2 Cache 2GB 667MHz Dual Channel DDR2 vinnsluminni (2x1024) 15.4" Widescreen WXGA+ (1440x900) TrueLife skjdr lnnbyggd 2,0 megapixla myndav6l 256M8 nVidia GeForce Go 8600M GT skjikort 160G8 5400rpm SATA har6ur diskur 8X DVD+/-RW geisladrif dsamt hugbrinabi Windows Vista Home Premium 3ja 6ra 6byr9d i verkste6i EJS

oo'oo -o

Pad er www.ejs.is

//

Grens5svegi l0,Reykjavik

/

Simi

5633000

ll

til lausn 5 ollu / Simi 4633000

Tryggvabrautl0,Akureyri

vanl


Ha

grant

gi

ldi Reykjavikurmarapons Reykjavik medan peir dvelja i hofudborginni sem pdtttakendur i Reykjavikurmaraponi. TilfersluShrif myndast vegna pess ad p5tttakendur af landsbyggdinni og erlendis fr5 eyda peningum slnum i Reykjavik i stad pess ad ey6a peim heima. Auk pess eyda heimamenn peningum itengslum vid hlaupid 5 annan h5tt en

Ari6 2006 var Reykjavikurmarapon einn starsti ipr6ttavidburdur sem haldinn var 6 landinu. Hlaupid er

badi keppnishlaup fyrir

afreksipr6ttamenn og almenningsvidburdur par sem f6lk 6 dllum aldri og af mismunandi getu, getur veri6 med. Hlaupid hefur 5 undanfornum Srum verid li6ur i menningarh5tid Reykjavikurborgar, ,,Menningarn6tt", sem haldin er i kringum afmalisdag Reykjavikurborgar, 18. Sgrist 6r hvert. Sidast li6in 6r hefur [pr6ttabandalag Reykjavikur veri6 framkvamdaradili hlaupsins og notid adstodar ipr6ttaf6lagana I landinu sem leggja til hundru6i starfsmanna vid framkvamd hlaupsins. Reykjavikurmarapon hefur verid haldid 5rlega sidan 1984. Mynd '1 sfnir fjolda pdtttakenda 5r hvert frd upphafi sem hafa lokid hlaupinu. Eins og s6st 6 myndinni hlupu 214 fyrsta 5rid. F5tttakendum fj6lga6i 6rt til 6rsins 1994. 5i6an fekkar f6lkinu eda helst i horfinu allt fram til 5rsins 2004. pe fyrst hlupu fleiri en 1994 Arid 2006 fjolgadi p5tltakendum i hlaupinu st6rlega. F6 fjolgadi peim i hefdbundnum vegalengdum um 37Vo og hlupu p6 5.372 manns. Auk pess battust vid p5tttakendur i Latabejarhlaupi sem h6d var ifyrsta skipti me6 pdtttOku 3.874 barna. Heildarfjoldi pdtltakenda 5ri6 2006, sem komu i mark i hlaupinu (sjd mynd 1), var pvi9.246 manns (fBR, 2006). Reyndar m5 6etla ad enn fleiri hafi hlaupid pvi ad hundrud ef ekki p0sundir foreldra hlupu med bOrnum sinum i Latabejarhlaupinu 6n pess ad skr5 sig i hlaupid. Samkvemt upplfsingum um skr5da p6tttakendur m5 flokka b6 i brja meginh6pa 0t fr5 b0setu. Starstur hluti p5tttakenda kemur af St6r-Reykjavikursvadinu, annar h6pur af landsbyggdinni og s5 pridji fr6 odrum londum. 0t fr6 hagrenum sj6narmi6um hafa p6tttakendur, sem koma erlendis fr6, mest dhrif i hpgkerfinu medan peir dvelja i Reykjavlk itilefni hlaupsins. F5tttakendur af landsbyggdinni auka einnig veltuna i hagkerfinu i

1

0000 9500 9000 8500 8000

peir ger6u undir venjulegum kringumstedum. frlla mA ad hlaupid hafi hvetjandi 6hrif 5 og auka tekjumoguleika fyrirtakja 5 eftirtoldum svi6um: Aukin sala 5 ipr6ttafatnadi og sk6m, fedub6tarefnum, s.s. orkudrykkjum, flugferdum innanlands og utan, h6tel og gisting. Aukin vidskipti 5 veitingastodum, sofnum, skemmtistodum, f skodunarferdum og almennri verslun. Margir p5tttakendur koma af landsbyggdinni og erlendis fr5 og greida fyrir flugfar, h6telgistingu, mat, afpreyingu og vorur vegna komu sinnar til ad taka pdtt i hlaupinu Tilefni pessara vidskipta er, eins og 5dur kom fram, p5tttaka fjolda einstaklinga i Reykjavikurmaraponi Gera m5 156 fyrir ad tilefni komu flestra erlendu p6tttakendanna i maraponhlaupi og hSlfmaraponi til landsins hafi veri6 pdtttakan i Reyklavlkurmaraponi en ekki annad. Med odrum ordum: Feir hef6u ekki komi6 til landsins nema af pessu tilefni. 673 erlendir keppendur hlupu h6lft og heilt Reykjavfkurmarapon 6ri6 2006. Ekki er p6 hagt ad gera 156 fyrir ad allir erlendu p6tttakendanna hafi komid til landsins gagngert til ad hlaupa, heldur hafi peir veri6 h6r i 6drum erindum. Peir pdtttakendur eru liklegritilad hlaupa styltrivegalengdir, s.s.3 km og 10 km. Heildarfjoldi erlendra p5tltakenda 6 pessum vegalengdum var 256. Erlendir pdtttakendur i hlaupinu voru samtals 927 fr6 37 londum iiri6 2006 sem er meiri fjoldi en nokkru sinni fyrr. Far af voru 345 imaraponi, 328 ih6lfmaraponi, 170 i10 km hlaupi, 56 i3 km og 28 i Latabejarhlaupinu ([BR, 2006).

+-MaraFon

---r-

o 'l Okm +3km .#Samtals

-+7km +Linuskautar

Heff marapon

7500

ag

!

7000 6500

:o 0,

6000 5500

.o

5000

c

.CL

E :o

Mynd 1.

Piitttakendafiiildi

i

3874 p6tttakendur

ReykjavikurmaraFoni 1 984-2006

Latabajarhlaup

4500 4000 3500 3000

18

triza.

3004

2500 2000 1 500 1 000

1157

500

1

trtrtr

21

0 1

984

1

985

1

986

1990 1993 1994

1995

1

997

'1998

1

999

II


POWERADE inniheldur allan pann vokva, solt og steinefni sem p0 parft til adhalda 6fram aO hlaupa og vera i Pinu besta formi.

Auk pess gera g6du kolvetnin i POWERADE p6r kleift a0 halda h5marksorkufledi lengur og frammistaOan verdur betri i hvada ipr6tt sem p0 klist a0 stunda.

P 9)WER-AJ)Ef,


20.190.000 kr.

Matur,5 dagar

10.095.000 kr.

Samtals Tafla

1. Aatlu0

eybsla 673 erlendra pdtttakenda sem komu

Tafla 1 sfnir datlada ey6slu erlendra p5tltakenda i Reykjavik medan d dvol stendur ltengslum vid Reykjavikurmarapon. Mi6ad er vi6 5 daga dvol og gert r5d fyrir a6 hver hlaupari gefi s6r tvo daga til undirbfnings og a6logunar fyrir hlaupi6, einn keppnisdag og tvo daga til ad jafna sig eftir hlaupi6 og til skodunarfer6a. Erlendar ranns6knir renna stodum undir p6 6etlun, sem h6r er sett fram, ad erlendir gestir skapi tekjur i tengslum vi6 pdtttoku sina i hlaupinu. fpr6ttavidburdir lada ad ferdamenn sem skapa tekjur hj6 gestgjafanum. Fer6amennirnir eyda peningum sinum par, auk pess sem fpr6ttaatburdurinn skapar storf , a.m.k. timabundid i flestum tilfellum (Essex, 1998). Higham (1999) setur fram p6 skodun ad minni ipr6ttaatburdir, sem fara fram 6rlega, hafi 5 margan hdtt j6kvadari Shrif en mjog st6rir vidburdir (mega events s.s. Olympiuleikar og heimsmeistaram6t). Minni vidburdir skapi tekjur fyrir borgina 6n pess ad valda miklu 6ne6i fyrir borgarb0a sem st6rir vidburdir aftur 5 m6ti hafa 6neitanlega i fdr me6 s6r (Higham, 1999). Kostnadur vi6 framkvamd Reykjavikurmarapons drid 2006 var 28.106.500 kr. Tekjur af hlaupinu sama 6r voru 30.906.646 kr, par af eru heildartekjur vegna p6tttokugjalda 1 1,5 milljonir (F6r6ur Bergmann, munnleg heimild,2006). Veltutdlur vegna framkvamdar hlaupsins sklfra pvi ekki nema litinn hluta peirra hagranu umsvifa sem hlaupi6 hefur i for me6 s6r. Sem demi m6 nefna a6 673 edendir pStttakendur greida adeins 2.700.500 kr. i pStltokugjold i Reykjavikurmaraponinu sem peir koma til landsins vegna, en eyda svo 25 sinnum harri upphad i fmsa pj6nustu i Reykjavik (sj6 tdflu 1). Ad sama skapi verda tilfarsluShrif 5 fj5rmagn islensku p6tttakendanna, s6rstaklegra peirra sem koma af landsbyggdinni par sem peir munu eyda fj6rmunum i Reykjavik. Ari6 2006 unnu 1 1 ipr6ttafâ&#x201A;Źlog vi6 hlaupid og log6u til um 400 starfsmenn til ad framkvema hlaupi6. lpr6ttabandalag Reykjavikur er framkvamdaradili hlaupsins eins og 5dur kemur fram. fpr6ttahreyfingin ber 6byrgd 5 allri vinnu vi6 skipulagningu, undirb0ning og framkvamd hlaupsins, en fj6rhagslegur Svinningur ipr6ttahreyfingarinnar er litill af hlaupinu. [BR gerir litid meira en a6 afla peninga upp I kostna6, hva6 p5 ad afla s6r

10.095.000

kI

67.300.0(X)

kr.

til Reykjavikur vegna piitttriku i Reykjavikurmaraponi iiriO 2006.

matti til a6 efla starfsemi hreyfingarinnar. Fessi nidurstada er 6lik pvi sem pekkist vida erlendis par sem fj5rhagslegur Sbati af framkvamd almenningsvidburda einhverra fjdrmuna sem n!'ta

6 bord vid Reykjavikurmarapon leggur grunninn ad sterkri fj5rhagssto6u ipr6ttaf6lagana sem standa ad framkvamd vi6burdanna. Pad er umhugsunarefni fyrir ipr6ttahreyfinguna a6 hlaupid skuli ekki skila framkvemdaa6ilunum umtalsverdum hagna6i. Abati ipr6ttahreyfingarinnar af hlaupinu liggui hins vegar i j5kvadri umfjollun isamf6laginu um hlaup og heilbrigt liferni f addraganda hlaupsins, me6an 5 pvi stendur og i nokkurn tlma eftir hlaupid. Jdkvatt vi6horf p6tltakenda til framkvamdarinnar og moguleikar 5 aukinni pdtttoku i lpr6ttum i kjolfar hlaupsins er einnig 6bati fyrir ipr6ttahreyfinguna. P5 er hlaupid st6rvidburdur i hugum fslenskra afreksmanna I langhlaupum og hlaupid starsta takiferi peirra til ad keppa 5 heimavelli gegn alpj66legum keppendum. Af pessari umfjollun m6 sj5 ad 6hrif Reykjavikurmarapons er margslungin isamf6laginu, fjdrhagslegur 5bati pess er meiri fyrir Reykjavikurborg, rikid, fyrirteki iverslun og pj6nustu f Reykjavik og studningsa6ila hlaupsins en ipr6ttahreyfinguna sj5lfa. Eitt er vlst ad hagran 6hrif af st6rvidburdum 6 ipr6ttasvi6inu eru margfold umfram hef6bundinn rekstrarreikning vi6burdarins sj6lfs. P6rdls L. Gislad1ttir Hdfundur er fprdttafradingur og MA i mennta-og menningarstjdrnun og

staiar sem svi\stjdri ibrdttafradisvi\s Hdskdlans i Reykjavik.

Heimildir: Essex, S., Chalkley, B. (1 999) Urban Development throught Hosting lnternational Ev-

ents: A History

Higham, J.

(1

oJ

the Olympic Games. Planning Perspectives, 14, 369-394.

999). Sport as an Avenue of Tourism Development: An Analysis of the

positive an Negative lmpacts 0f Sport Tourism: lssues in Tourism, Vol. 2, no

l,

bls

82-90.

ipr6ttabandalag Reykjavikur (2006). 6birt Arsshi rsla Reykjavikurmarapons. Reykiav1k: lBR.

l3


STUDN I NGSM EN N ! Matid og hvetjid

hlau parana a hvatningarstcidvum G I itn is. Hvatn ingarst<i6var:

Eidistorgi kl. 08.30-12.OO Kirkjusandi kl. 09.30-13.00 Nautholsvik kl. 10.30-14.00


\ Safnadu Vildarpunktum med VISA og flj0gdu 6 vit evint;iranna.


Arlegt Midnatur- og 6lympiuljiilskylduhlaup l(r lram it J6nsmessun6ll,23. itni, vid godar adstadur i Laugardalnum par sem allt idadi af lifi og fjori Alpj6daleikar ungmenna foru fram i Laugardalnum pessa helgi og drog hlaupid nokkud af erlendum keppendunum til sin sem leiddi til pess ad hlaupid hafdi yfir s6r alpjodlegra yfirbragd Hlaupid var rest fyrir framan Laugardalslaugina. Kepptvar i 10 km, 5 km og 3 km skemmtiskokki F6tttakendur voru 490 talsins i ollum aldursflokkum, allt fra tveggja dra krokkum til st6rhlaupara Stemmningin var med besta moti og m6tti ad hluta pakka pad framkvamdaadila hlaupsins en ad pessu sinni s6u [R-ingar um hlaupid F6lk h6lt i heidri gamlar hefdir sem hafa skapast i pessu hlaupi med pvi ad velta s6r upp Ur dogginni ad hlaupinu loknu Bjorn Margeirsson vard hlutskarpastur i 10 km hlaupi i karlaflokki o9 hljop e 32.55 en Johanna Sk!ladottir Olafs i kvennaflokki 6 38:36 i 5 km sigradi Torben Gregersen i karlaflokki d timanum 17:59 en Hronn Gudmundsdottir f kvennaflokki og hljop h!n 6 20:39 Allir keppendur fengu verdlaunapening ad hlaupinu loknu og hvildu svo lUin bein i heitum pottum Laugardalslaugar The yearly Midnight run took place on the 23rd of June, which is called Jonsmessunott and is the longest day of the year, in Laugardalur Reykjavik The distances were 10 km, 5

km and a 3 km fun run The weather was good and a total of 490 runners, from toddlers to experienced runners, started at 10 pm and ran into the Reykjavik night After the run people followed tradition and rolled around in the morning dew, because according to an lcelandic myth you are supposed to dream of the man/woman you will marry if you do that on .J6nsmessa night Bjorn Margeirsson was the first male runner to finish in the 10 km run, his time was 32:55, but Johanna SkIladottir 0lafs was the first female on 38:36 ln the 5 km Torben Gregersen was the first male and his time was 17:59, the first female was Hrdnn Gudmundsdottir, her time 20:39 All the participants got a medal after finishing their distance and had a oppurtunity to relax in the hot-tubs in the Laugardalur swimming pool

3 km: R6smark og endamark Start and finish. 10 km: R6smark og endamark Start and finish. 21 km: R6smark/start 42 km: R5smark/start

10 km: R5smark/start 21 km: R5smark og endamark Start and finish 42 km: Rdsmark og endamark Start and finish

/a r1

ab ?+\

/ \

MaraPon, hvildarI svE6i-

/R"*u.ry

"b

ab WC

Salerni Toilets

Svid Stage

f..------

a

Upplfsingar

T

lnformation

tr riB +

Fatageymsla Clothes storage Hvild Recovery

Drykkjarfong Drinks

Sjtkraskfli Medical assistance


Eru almenningshlaup ,,eins dags gaman" eda langtimamarkmi0

i I'idheilsu?

i nlilida og p6 sem hofdu hlaupid I pessum

vidburdi hefdi haft lang-

peir lengra komnu lengur en eitt 6r. Feir pbtttakendur sem toldu ad RM hefdi mjog mikil og fremur mikil 5hrif til aukinnar hreyfingar fyrir RM voru 78o/o byryenda. Hdlfu dri si6ar sogdu 44o/o byrjenda ad RM hef6i enn somu 5hrif. Meirihluti pettak_ enda i RM 2006, eda 92o/o perra, hefur dkvedid med sex m5n_

pj6lfun hefdi verid h6trad i 6g0st 2006 og i febr0ar 2007 peir voru einnig spurdir um vidhor{ til RM fyrir og eftir RM 2006 og hvort peir atli ad taka p5tt aftur i RM 2007. T6lf spurningar voru sendar Ut i netp6sti pann 9. mars2OOT sem 006. spurningarnar fengu

er

. - Fegar spurt er hvort pdtttaka i almenningshlaupi geti tengst lyi6heilsu er naudsynlegt ad skoda hvad dtt er vid me-d frugtak_

43% b i RM 2006 sem voru ilslendingar 18 i fang. Alls sv6rudu 692 af peim 1.035 sem sent var 5 og jafngildir pad 67oh svarhlutfalli. Nidurstodur voru skodadar 0t fr6 byryendum og peim lengra komnu sem hdfdu hlaupid 6dur i RM. Helstu nidurstddur slindu ad byrjendur i hlaupinu voru flestir i aldursh6pnum 27_ 37 6ra og hofdu flestir hlaupid i 2-5 m6nudi fyrir RM 2006. Feir hofdu flestir aft sig 3-4 sinnum iviku en hdlfu 6ri sidar

inu lfdheilsa.

yndafredi

lyidheilsu:

rgbr0n par sem hetta og sjUkrabit tilbiinn 5 sem falla nidur?,' Samkvamt lfdheilsulegri hugmyndafredi er svarid sklirt. Vid holdum 6fram ad bjarga f6lki, en pad ver6a ferri ihattu

gerast b6ttakendur og m6ta umgjor6 og adstedur til pess ad almenningshlaup geti nyist f6lki til ad setja ser langtimamark_ mid i hreyfingu.

Markmid ranns6knarinnar var ad skoda hvad einkenndi pdtttakendur, badi byrjendur og lengra komna og hvorl p6tt_ taka i Reykjavikurmaraponi 2006 hefdi haft 6hrif j aframhald_ andi hreyfingu p6tttakenda Leitad var svara vid pvi hvorl almenningshlaup eins og RM geti veri6 lldheilsuadgerd 0t fr6 peirri skilgreiningu ad lli-d_ heilsuadgerd geti verid eitthvad meira en einn vidburdur sem takmarkast vid einn dag. F6tttakendur voru spurdir hvernig

Ranns1knin er lokaverkefni imeistaran1mi il;l6heitsu M p.H. vi6 H6_ sk6lann i Reykjavik Hdfundur er Svava Oddni Asgeirsd6ttir svi6sstj6ri almenningssvils fpr6ttabandatags Reykjavikur og verkefnisstj,ri Reykjavikurmarabons Fdmakendum i rannsokninni er pokku\ pdtttakan og goda sv1run me6 von um goda skemmtun og gott gengi d hlaupum iframtidinni.

t9


Kort af lei6inni og lising S,hlaupaleiOr Routes in Reykiar

Skfringar / legend:

Latabajarhlaup

3km 10 km

2'l km 42km, fynihringur/ 1st circle

42km, seinnihringur/

E

2nd circle Drykkjarst0dvar/ water stations

tr

Salerni/WC

@

Vegalengdir i km / distance

500

rm

0

C0run

-

STREETS

Latabajarhlaup: A svadi Haskola lslands.

0.5

1

3 KM: Lakjargata, Frikirkjuvegur, Skothrjsvegur, Hringbraut, Bradraborgarstigur, Vesturgata, Halnarstrati og Lakjargata. 10 KM:

Nil

Lofimyndh ehf

Frikirkjuvegur Skothrlsvegur, Sudurgata, Lynghagi, Agisida Nesvegur, Sudurstrrind, Lindarbraut, Nordurstrond, EiOsgrandi, Ananaust, Mirargata, Tryggvagata og

Lakjargata

Hdlft marapon:

Sabraut, stfgur vi0 Klettagarba, Kdllunarklettsvegur, Klettagardar, Sundabakki, Kleppsbakki Sagardar, Sabraut, Kalkofnsvegur og Lakjargata. Marapon:

NorOurstrOnd, Eidsgranda og Ananaustum, Mirargata, Geirsgata og Lakjargata.


i Reykjavikur maraponi Glitnis 2OOT

ik marathon

2OOT


tt.

Kolvetni- Lykillinn

a0 Arangri

i ipr6ttum

Magn ladu sem gefur 50 g al kolvetnum

Kolvetni - orkugjalinn ! Kolvetni er adal orkugjafi mannslikamans og etti um helmingurinn af fa6u- orkunni ad koma 0r kolvetnum. Feir sem afa stfft attu ad hafa petta hlutfall heldur herra og jafnvel mi6a vi6 5 -7 g af kolvetnum d hvert kg lfkamspyngdar 5 dag Deir sem efa fyrir hdlft og heilt marapon og eru ad leggja ad baki um og yfir hundrad km 5 viku ettu ad mida vid magn sem er ner B - 10 g 6 hvert kil6. Friprautarf6lk og atvinnumenn I lpr6ttum sem afir tvisvar 6 dag atti ad stefna A 10 - 12 g 6 hvert kil6 pegar 5lagid er hvad mest. Eftir m5ltl6ir flytjast kolvetni med bl66inu til vodvanna og lifrarinnar en par eru pau geymd sem orkufordi (gl),'k6gen) par til peirra er nast porf. Kolveni eru p6 fremur skammvinnur orkugjafi o9 pvi parf ad fylla 5 kolvetnabirg6irnar jafnt yfir daginn med kolvetnarikri fedu. Athyglisvert er ad pegar vodvar vel rithaldspjSlfadra ipr6ttamanna eru skoda6ir, til damis langhlauparar, kemur t lj6s ad peir geta geymt mun meira magn af kolvetnum en vodvar einstaklinga sem ekki eru vel 0thaldspjelfadir. Kolvetnin veita ekki a6eins vo6vunum orku heldur treystir heilinn og tauga-kerfi6 eing6ngu 5 kolvetni undir edlilegum kringumsta6um. Heilinn og taugakerfid eru mikilvag h6r hva6 var6ar einbeitingu, vidbragdsfllfti og 6kvordunartoku og spila pvi lykilhlutuerk i6rangri i fprottum.

lpr6ttaf6lki er pvi farselast a6 vera me6vitad um porf sina {yrir kolvetnl og ad sjdlfsogdu Onnur orku- og naringarefni, hlusta 5 lfkamann og ad lokum ad vita hva6a fadutegundir innihalda kolvetni og hvener peina skuli helst neytt itengslum vi6 afingar, keppni og endurheimt eftir 5tok. Markmi0 lyrir kolvetnaneyslu ipr6ttal6lks 0g hlaupara y' Flestit Dagleg endurheimt eftir ldttar og medal erfi6ar afingar: 5-7 g kolvetni / kg likamspyngdar / dag y' Feir sem ala mikid og langt: Dagleg endurheimt eftir medal erfiba til erli6a fthaldsafingu: 7-10 g kolvetni / kg likampyngdar/ dag y' ,,Kolvetnahle0sla" siduslu dagana fyrir:

Undirb(ningur fyrir keppni:

7-10 g kolvetni / kg likampyngdar/ V Allir sem ala og uilja tlj6ta endurheimt:

dag

Skj6t endurheimt eftir afingar fyrstu 0-4 klst: 1 g kolvetni / kg lkamspyngdar / klst

Koluetnarftar la0utegundir & drykkir Dar fedutegundir sem eru hva6 rikastar af kolvetnum eru 5vextir, kornv6rur t d haframjol og bygg, morgunverdarkorn t.d. Cheerios, kornflex og Hafrefras, braud, kart6flur, hrisgrj6n, pasta, k0sk0s og n0dlur. Baunlr, linsur og maiskorn innihalda einnig nokkud af kolvetnum auk pr6teina og trefja og grenmeti inniheldur kolvetni og mikid af trefjum. Einnig innihalda skyr, j6g0rt og adrar samberilegar mj6lkurvorur toluvert magn af kolvetnum iformi mj6lkursykur og vidbatts sykurs. Ofantaldar fedutegundir eru hluti af okkar daglega matare6i og skipta mdli hvad naringargildi og fjdlbreytni vardar. A6rar fedutegundir sem innihalda kolvetni eru kex, kokur, eftin6ttir, snakk, gos og salgeti en par eru snau6ar af naringarefnum og pvi sidri kostur en pad sem talid er upp h6r ad ofan.

Dami um naringarrft kolvetni og mdltidil Flestar tegundir morgunkorns med mj6lk og Svexti Bragdbett skyr og j690rt me6 m0sli eda morgunkorni

Smoothies eda'drykkir med 6voxtum og mjolk Samlokur me6 kjoti, fiski eda eggjum og grenmeti R6ttir med kartoflum, hrGgrj6num, n0dlum eda pasta og granmeti

22

g Braud 3 sneidar Pasta*' 240 g Epli 4 stk g Beigla 70 S Kartofluf- 260 g Bananar 2 stk stdrir Special K 75 g Flatkiikur 110 g' Hrisgrj6n.. 190 g Vlnber 300 g M0sli 110 g Skyr-- 430 g Kriskris.' 230 g Rfsinur 70 g Kornflex 60 g J6girt.- 350 g Nrldlur-' 75 Tr6pi 500 ml ' 1/2 stk = 45 g // -- med 6viixtum //." sodi6 Haframjdl

90

Cheerios

75

S

Hvar er naringarelnin & treljamar ad linna ? Hrisgrj6n eru p6 ekki pad sama og hrisgrj6n og sama m5 segja um pasta og brau6. Hfdishrisgrj6n, heilhveiti- og speltpasta og braud par sem kornid og frein eru sj6anleg eru f raun pad sem vi6 attum a6 velja

{yrir hvitu og meira unnu 0tg6funa. Fad er vegna upphaflegu neringarefnanna og trefjanna sem gagnast vid ad halda likamanum heilbrigdum og meltingunni i g66u lagi. Trefjar gefa einnig heilbrigda seddutilfinningu og hafa pannig temprandi 6hrif 6 matarlistina. Mjog miklar trefjar i fedunni eru hins vegar ekki eskilegar fyrir mikil 6tok par sem per eru pungar i meltingu og geta valdid 6pagindum I meltingari stadinn

vegrnum. Adrar v6rur sem hlauparar og ipr6ttaf6lk notar gjarnan til ad hlada likamann upp af kolvetnum eru ipr6ttadrykkir, t d Gatorade, Powerade og Leppin, gel og orkustangir t.d Powerbar. Feir sem nota mikid af ipr6tiadrykkjum purfa ad gata s6rstaklega vel ad tannheilsunni og gjarnan ad lSta tannleknlnn sinn vita af pvi a6 peir noti mikid af kolvetnadrykkjum svo hegt s6 ad fylgjast med tonnunum.

Gildi kolvetna vi6 alingar & i keppni Mikilvagt er ad borda kolvetni jafnt oq p6tt yfir daginn til demis 5 2-3 klst fresti, um pad bil 2-3 klst fyrir efingar og sem fyrst eftir efingar. Fyrstu 20 - 30 min0tunum eftir ad Stokum likur er likaminn m6ttekilegastur {yrir kolvetnum og naringarefnum og pvf er mikilvagt a6 borda p5. Fad er til pess a6 likaminn s6 flj6tur eda hlada sig aftur upp af orku og gera sig tilb0inn inestu 5tok, petta er kallad endurheimt (recovery). Fad eru p6 ekki a6eins kolvetnin sem skipta mdli heldur einnig pr6tein, fituslrur, vitamin, steinefni, trefjar og vokvi og allt petta far likaminn 0r fadunni Kolvetnaporf ipr6ttaf6lks er mismunandi og fer adallega eftir likamsstar6 og pvi hvada greinar lpr6ttama6urinn stundar Sama gildir um kolvetni og orku almennt, ad pad parf ad auka kolvetnainntokuna f takt vi6 aukna orkubrennslu og 6fugt. Oft m5 kenna of lSgri kolvetnaneyslu um slakan Srangur 5 efingum og i keppni. Til demis getur kolvetnaskortur valdid mistokum og getuleysi undir lok leiks, sem ba6i tengist skorti 5 orku fyrir vddvana en ekki sidur sem eldneyti {yrir heilann og taugakerfid. Fegar timi milli efinga er minna en 8 klst er mikilvegt ad byrja ad taka inn kolvetni 5 fdstu ogleda flj6tandi formi sem fyrst eftir ad fyrri efingunni likur til ad nlrta hvildartimann sem allra best Fannig m6 hlada likamann upp af orku og neringarefnum og undirbda hann fyrir nastu 6tok. Iframhaldinu m5 si'dan bor6a eda drekka kolvetni med reglulegu millibili par sem um 2 (3) klst lida milli mdla. Sumar ranns6knir sina 6vinning af pvi hafa fleiri og smani mSltidir frekar en farri og sterri auk pess sem smarri m5ltidir eru ldttari f maga og par af leidandi pegilegri upp 6 nastu 6tok ad gera. Fegar lengri timi lidur d milli efinga, til damis einn s6larhringur, p5 er ekki eins mikilvegt ad bor6a strax eftir afinguna eda eins skipulega yfir daginn p6 svo ad gott s6 ad mida vid m6ltidir 6 2-3 klst fresti. Far skiptir kannski mestu mSli hva6 er pagilegt fyrir ipr6ttamanninn og hentar best daglegri rritinu. Fad hvort kolvetnin koma 6 fostu e6a flj6tandi formi hefur engin Shrif 5 glfk6gen-hle6slu i vddvum og lifur, hins vegar er stundum au6veldara ad drekka pad magn af kolvetnum sem parf. Dad er pvt oft 5gatt ad nota be6i fasta fa6u og drykki, sdrstaklega peir sem hafa litla matarlist og eiga erfitt med ad borda fyrir keppnl til damis vegna taugaspennu. Taugaspenna hagir 6 meltingunni og finna margir fyrir pvi pegar ner lidur upphafi keppninnar og jafnvel lystadeysi


Kolvetnagjalar lyrir alingar & ii alingum:

Fada sem sjaldan bregst! Brau6, beyglur, flatktlkur, riskijkur eint6mt eda meO sultu, marmeladi eda hunangi Kornflex, cheerios, special k, fitness med smd l6tt-, fjrjrmj6lk eba undanrennu Banani (bananar) Mj6lkurvorur og s0rir drykki t d appelslnusafi virka illa ii suma en flestir pekkja inn d sig i peim efnum. Pynntur eplasafi getur virkab

30 - 60 q / klsl er helilegt magn lyilr alingaillliik> 60 - 90 min iprottadrykt<ir (boo-1 ooomt) Gel (1-2 stk)

- 1,5 stk) Bananar (1-2 stk) Powerbar (3/4

sem 6gatur iprdttadrykkur s6 ekki annaO i bodi.

0rkustangir (1-2 stk)

Vtikvaptirl Kolvetnahledsla Kolvetnahledsla gengur 0t 6 ad hla6a vodvana og lifrina upp af kolvetnum en einnig ad hvila sig fr5 afingum. I heilu og hdlfu maraponi gerir g6d kolvetnahledsla gafumuninn en f st)ittri vegalengdum eins og 10 km pa qildir ad borda vel af kolvetnum og hvfla sf6ustu 3 dagan fyrir. Magni6 af kolvetnum er a6al m5lid en gott er ad dreifa peim jafnt yfir daginn. Mikilvegt og drekka vel af vokva med pvf hvert gram af kolvetnum sem geymist ivodafumunum geymir med s6r um 3 gromm af vatni sem lfkaminn notar vid Stdkin fyrir efnaskipti, orkuframleidslu og losun 6 hita til h06arinnar og svitamyndun iframhaldi af pvi Sidasta mdltidin lyrir stadiO Feir sem hafa reynslu f hlaupum og undirbtlningi fyrir keppnishlaup vita oftast hvad hentar peim best sem sidasta mSltid fyrir 6tokin Reyndar getur hugarestand og stress fyrir hlaup sett strik i reikninginn Best er a6 velja fedu sem er rik af kolvetnum en jafnframt trefjasnaud. Hdtt magn pr6teina og mikil fita i mSltir6inni getur hagt 5 meltingunni og pv[ hversu fljott kolvetnin skila s6r inn i bl6dr6sina 0r meltingarveginum. Sumir eiga mjog erfitt med ad borda fyrir Stok og er pad vandam6l pegar hlaupin hefjast mjog snemma en p5 m6 vakna eldsnemma, bor6a og leggja sig sidan aftur og drekka sidan ipr6ttadrykk par til klst fyrir start eda jafnvel lengur ef hlauparinn polir pad. Sumir taka glas af ipr6ttadrykk eda gel poka og vatnsglas d startlinunni. Hvada a6ferd pad er sem hlaupari velur p5 er lykil atri6i ad pr6fa pad ekki ifyrsta skipti i mikilvagu hlaupi. Allar breytingar skal afa 6 keppnislikri efingu til a6 sj5 hvernig likaminn og ekki sist maginn bregst vid. Sidasta m5ltidin fyrir 5tokin m5 heldur ekki vera s0 sem mestu mdli skiptir orkulega s66 Orkuna 5 ad hlada upp sidustu 3 - 4 dagana 5 undan og kvoldid 5dur. Mdltid ad morgni hlaupadags er til ad hindra hungurtilfinningu, til a6 n5 bl6dsykrinum adeins upp og sSlfredileg. 1

Vokvaporf og vatnsdrykkja er st6rt atridi sem 5valt parf a6 hafa bak vid eyrad. Besta adferdin til ad meta hvorl n6g er drukkid er ad fylgjast med litnum 5 pvaginu, ef pad er lj6st eins og vatn er vokvab0skapur likamans i lagi en ef pvagid er pokkt eins og eplasafi p6 er liklegt a6 um vdkvaskort s6 a6 rada Reyndar geta fe6ub6tarefni og vitamintoflur lita6 pvagid. Almennt attu allir ad mi6a vid ad drekka oftar og minna i einu i stad pess ad pamba vokvann, med pvi ad drekka minna p5 heldur likaminn betur peim vokva sem tekinn er inn. Fad er hagt ad drekka of mikid og hefur bad att stad i hlaupum par sem hitinn er mikill a6 hagfara hlauparar sem drekka 6 hveni drykkjarstod hafi hreinlega fengid vatnseitrun og jafnvel ddid Fad er audvitad i lagi a6 drekka 6 drykkjarstodvum en getid pess ad pamba ekki Markmi6 vi6 efingar og keppni er ad hlauparinn komi ekki pyngri I mark en hann lag6i af stad. Ef hlauparinn er pyngri hefur hann drukkid meira en hann svitnadi og pad er 6parfi og i raun 6eskilegt. Vardandi val 5 drykkjum i hlaupinu p5 er n69 ad drekka vatn einu sinni i1Okm hlaupi undirvenjulegum kringumstedum en margir hlauparar sleppa pvi a6 drekka 5 pessari vegalengd finnst pa6 ekki pess virdi. Pad er b6 h6d pvi ad peir fari af stad med vokvabyrgdirnar i lagi. Feir sem hlaupa hSlft- og heilt marapon attu a6 drekka oftar og pd bedi vatn og kolvetnadrykki eftir pvi plani sem peir hafa eft upp 5 efingum i undanfara keppninnar. Ekki pr6la eitlhvad n'itt! Fa6 er oftast ekki farsalt ad pr6fa eitthvad nyitt daginn fyrir keppni hvad p5 5 hlaupadegi. Best er ad halda sig vid einfalda hluti sem reyndir hafa veri6 66ur Sama 5 vid um alla patti sem snfa ad lokaundirbUningnum, neringu, vokva og b0nadi. Fastum reyndum hlaupurum dettur i hug ad hlaupa i glenyijum sk6m, sama gildir um naringuna. Gangi ykkur vel og g66a skemmtun! Fri6a RAn P6r6ard6tti,

Neilngarfra'ingur, NaringarrA'gjafi,

;ii :14:, LaugavegshlaupiO i6t lram 14. itili sidastliOinn vi6 g66ar adstedur par sem vedri6 lek vid keppendur Sol var pegar hlaupid h6fst og sidan l6tt skljad oq skjrjad alla leidina. Hagur andvari var 5 leidinni og byrjadi ad rigna orlitid eftir sex og hSlfan tima. Margir telja petta hlaup vera pad skemmtilegasta sem i bodi er 6 fslandi enda er hlaupalei6in egifogur og afar krefjandi Lagt er upp fr6 Landmannalaugum og purfa hlaupararnir a6 leggja ad baki 55 km leid, paulsetna hindrunum eins og 6m og snj6skoflum, nidur i F6rsmork [ 6r luku allir keppendurnir hlaupinu, '133 talsins, og er pad einsdami i 11 5ra sogu hlaupsins Auk bess var um metfjolda ad rada sem klSradi petta mikla prekvirki Reglur hlaupsins eru par ad hlauparar sem ekki n6 i Emstrur e sex timum eru stoppadir og f5 ekki ad kl6ra hlaupid Allir hlaupararnir i 5r voru innan timamarkanna sem segir miki6 um hversu adstadur voru hagstedar til keppninnar Sigurvegarinn i kvennaflokki, Rannveig Oddsdottir, hll6p 6 odrum besta tima kvenna frd upphafi og var ekki langt fr6 meti Bryndisar Ernstd6tturfrd 6rinu 1999 en pA hlj6p h0n 6 timanum 5:31:'15. Sveinn Margeirsson nSdi peim 6rangri ad hlaupa leidina i 5r 5 nest besta tima islenskra pdtttakenda i hlaupinu fr5 upphafi Adeins munadi 15 sek0ndum ad hann myndi n6 besta timanum en brautarmetid 6 Bretinn Charles Hubbard 5 timanum 4:39:2'1 sem hann setti 6rid 2001 Fyrstu keppendur i mark voru eftirfarandi:

Konur

1 Rannveig Oddsdottir, lsland, 5:37.42 2. Rakel lng6lfsd6tlu, island, 5:41.42 3. Zoe Elizabeth Smith, Bretlandi ,5:57 M Karlar '1 Sveinn Margeirsson, Island, 4:49:43 2 Nigel Peter Bunn, [sland,4:58:18 3. Viesturs Dude, Lettlandl, 5:02:23 The Ultra Marathon took place on the 14th of July for the 11th time Many runners think this is the most enjoyable run we have here in lceland because the route is exceptionally beautiful and very demanding The race route is called Laugavegur and is in the highlands so the runners have to climb mountains, cross rivers and run in the snow The distance is 55 km and is from Landmannalaugar to Thorsmork This year 133 parlicipated and all off the them finished the race, which has never happened before, there of 40 foreigners. Sveinn Margeirsson, from lceland, was the first male runner to finish the race, in 4:49:43 hours, and so became the second lcelander to win the race Rannveig Oddsd6ttir, from lceland, was the first woman, finishing in 5:37.42


10 km giituhlaup

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 km giiluhlaup

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

34:16 37.32 37:39 38:26 38:42 39:22 39:24 39:26 39:30 39:40 39:50

-

ir

t

41:43

41:48 S 41 :59 A 42:13 42:24 H G

1:05:46 1:06:02 1:06:10 1:06:15 1:07:09 1:07:20 1:07:25 1:07:49 1:08:03

l:08:09

1:08:10

I:08:59

1:09:13 1:09:13 1:09:18 1

:09:20

1:09:43

GER

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ITA ITA ISL

l5L ISL ISL

2004 2001 1 998 1 996 1 994 2005 1 996 1 994 1 998 1 993 1 997 1 993 2001 1 995

2002 2002 999 1 997 1

2002 2006

ndsddttir

SWE GBR

ISL ISL ESP JSL

ISL SWE ISL ISL ISL SWE ISL ISL ISL HOL ISL USA ISL

tsL

996 1 994 2000 1 995 2003 1 994 2006 1 994 1

2001

998 2000 1 998 1 994 1

2004 2003 1 997 1 994

2002 1 1

998 995

0nesmo Ludago Kevin Mc0luskey Hugh Jones Steve Green

Joaquim Cardoso Herbert Steffny Toby Benjamin Tanser $teve Surridge Ake Eriksson Peter Nzimbi Andrew Girling Alan Rich Sigur0ur P6tur Sigmundsson Jackton 0dhiambo Bill Foster Jdn Di0riksson Claude Minni Robert Laaksonnen Barry Walters Nioel Gemmel

1:1

1:40

1:13'.52

1:15:26 1:17:43 1:18:06

Martha Ernstsd6ttir Gitte Karlshril '

Teresa Dyer

Svlvie Bornet Sire Dilnot

r7A GBR GBR GBR POR GER

GBR GBR SWE KEN GBR GBR

24

1:25:52 1:27:06 1:27:40 1:28:24 1:29:20

Hulda Bj0rk Pdlsd6ttir Rannveiq 0ddsd6ttir Steinunn J6nsd6ttir Rakel Gvllad6ttir LisbethEspersen

Karlar Ceslovas Kundrotas Aart Stigter leuan Ellis Jim Doio-

2:23:52 2:24:07 2:24:16 2.25:49 2:25:57 2:26:34 2:27:06 2:27:07 2:27:27 2:28:14 2:28:14 2:28''25 2:28.57

Andrew baly

2:22:41

-

998 1 996 1 993 1 997 1 994 1 985 1 993 1 986 1 996

1

GBR

1

GBR FRA IRL TCH SCO

Chaibi Billy Gallagher Pavel Krvska

Jeny Hall

ENG

Huoh Jones Rodin Nash Simon D'amico

GBR GBR GBR SWE GBR GBR YUG

Mlns

Hciiom

Frank Harper Toby Tanser Borut Podoornik Bruce Kilulai Joseph Maina Mikael Hill Sigur0ur Pdtur Sigmundsson

993 993 992 1 987 1986 1 986 1 994 1 986 1 990 1 996 1 989 1 989

LTU HOL

KEN KEN

1

2004 1

987 997

1

9BB

1

2001 2001

SWE ISL

1

GBR USA USA HOL GBR GBR GBR AUT

1

1

986 984

Konur

2:38:47 2:45:45 2:47:23 2:47.25 2:48:38 2:51:35 2:52:45 2:55:07 2:55:39 2:56:15 2:56:40 2:58:02 2:58:09 2:59:31 2:59:51

2:59:58 3:00:45 3:00:54 3:01 :44 3:02:58

Angaharad Mair Lorraine Masouka Kim Marie Gofi Wilma Rusman Sandra Bentlev Ruth Kingsboiough Lesley Watson Elisabet Singer Bryndis Ernstsd6ttir lda Mitten Caroline Hunter Rowe Anna Jeeves Carol Macario Susan Martin Kate Davis Susan Shield Helena Sedivakova Connie Eriksen Helle Brogreen Caroline Boyd

-

996 998 1 994 I 989 1

1

991

1

99i

ISL GBR

985 993 2005 1 999 1 995 1 994 1 986

GBR

1

USA

2004

ENG

1

TCH DEN DEN

1

tsL CAN ENG

ENG

1 1

S93

990 994 988 1 993 1 990 1

10 km gOluhlaup

1

2002 987 1 986 1

tsL

'1986

KEN GBR ISL FRA FIN GBR GBR

1

995 997 1 986 I 986 1 992 1 988 1 992

ISL DEN GBR FRA GBR

1

ENG

995 1 986 1 998 2003 1 986

USA ISL GBR NOR ISL USA DEN

16 17 1B 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 13 14 15 16 17 1B 19 20

-

2:17:06 2:17:50 2:19:01 2:19:46 2:20:30 2:22:11

Beslu alrek I aldursllokkum

Karlar

Drengir 14 6ra og yngri

'1 2 3 4 5

39:09 39:30 39:49 40:02 40:47

Gauti Jdhannesson Kiiri Steinn Karlsson

ISL ISL

Iomohiko Kuwahara

JAP

ivar Gu0j6ns Jdnasson Valur Sigurdarson

ISL ISL

1 993 2000 1 996 1 994 1 998

Drengir 15-17 6rc

1 2 3 4 5

34:15 S 34:38 K 36:24 S 37:10 S 37:45 Reynir J6nsson

sson

ISL ISL ISL ISL ISL

1

995

2002 1

998

2004 1

993

1

Hiilft marafon - Konur

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Malabon

6rsd6ttir

41

-

ISL ISL ISL ISL ISL ISL

Konur

lngmarie Nilson Joanne Birkett Fri0a Rdn F6r0ard6ttir Anna Jeeves Carme Ballesteros Margrdt Brynj6lfsddttir J6hanna Skdlad6ttir 0lafs Anita Kiinlander Rakel lngdllsd6ttir Heloa Bi0rnsd6ttir Gerbur R[n Guolaugsdottir

41:11 41:21 :33

1:05:18 1:05:36 .l:05:46

Marabon

Karlar

40:04

H5lft maraDon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1B 19 20

-

31:58 Gauti J6hannesson 32:04 Sveinn Margeirsson 32:06 Daniel Smdri Gudmundsson 32:12 Sigmar Gunnarsson 32:30 J6hann lngibergsson 32:50 K6ri Steinn Karlsson 33:04 Josy Burggraff 33:06 Sveinn Ernstsson 33:09 Burkni Heloason 33:36 Bragi Pdr Sigur0gson 33:49 Halld6r Bj0rgvin lvarsson 33:59 M6r Hermannsson 34:20 J6sep Magnfsson 34:24 Gu0mundur Valgeir Porsteinsson 34:24 Lorenzo Vergni 34:24 Armando Arena 34:27 Arnaldur Gvlfason 34:39 Sm6ri Bjdrn Gudm.undsson 34:44 Olafur Thorlacius Arnason 34:46 Steldn Gudmundsson

996 997 1 993 1 986 1

1

S92

1

2004 2004 '1997

tsL

1

GBB

1

tsL

1S93

ISL ISL ISL DEN

2003 1 987 1 988 1 999

992 988

Karlar 18-39 dra

1 2 3 4 5

31:58 32:04 32:06 32:12 32:30

Gauti J6hannesson Sveinn Margeirsson Danfel Smdri Gubmundsson Sigmar Gunnarsson J6hann lngibergsson

ISL ISL ISL ISL ISL

Gauti H0skuldsson Jdhann lngibergsson Dantel Smdri Gu0mundsson RUnar Reynisson Jdhannes Gu0jdnsson

ISL ISL ISL ISL ISL

2004 2001

998 996 1 994 1 1

Karlar 4ll-49 drc

1 2 3 4 5

35:03 35:09 35:16 36:1 I 36:40

2004 2003 2003

2004 1

993

Karlar 50-59 dra

1 37:39 2 38:59 3 39:14 4 39:23 5 39:46

n

ISL ISL ISL ISL ISL

1 998 2000 2003 2006 2005

ISL GBR

2004 2004

GER

1

ISL ISL

1

Kailar 60 6n og eldri

1 2 3 4 5

42:02 Davtd Hjdlmar Haraldsson 43:51 Ken Chapman 44:00 Gunter Beyer 45:00 Hafsteinn Sveinsson 45:06 J0rundur Gu0mundsson

996 995

2002


Strilkur 14 og yngil

1 2 3 4 5

41:1

1

994 1 998

SL SL SL SL SL

1

SL

SL SL

2001 1 998 1 993 1 997 1 994

lnomarie Nilson Frha Rrin P6rdard6ttir Carme Ballesleros Margr6t Bryn j6llsd6ttir J6hanna Skfl ad6ttlr 0lafs

SWE ISL ESP ISL ISL

996 2000 2003 1 994 2006

Anna Jeeves Helga Bjdrnsd6ttir Margr6t 0ddsd6ttir Sigurveig Alexandersd6ttir Bryndis Magnilsd6ttir

ISL ISL ISL ISL ISL

1

42:24 43:52 Marordt 44:40 Gudirin 44:56 Gudr0n

6ttir

I 9S6

993 1 994 1

Slrilkur 15-17 dra

1 2 3 4 5

39:30 Rakel lnoollsd6ilir 42:13 Gigja Gu"nnlaugsd6ttir 42:25 Laufev Stefiinsd6ttir 43:01 Fri0aD0gg Hauksd6ttir 43:41 Tinna Elin Kn0tsd6ttir

Konur 18-39

I 2 3 4 5

SL SL

6n 1:34:45 1:38:44 1:39:16 1:40:26 1:41:51

Konur

6lH9 iira

1

1 1:50:59 2 1:51'21 3 2:01:39 4 2:04:05 5 2:04:06 1 2 3 4 5

38:26 39:40 42:35 43:13 43:51

995 1 998 1995 1995 1996

I 2 3 4 5

Konur 51F59 6ra

43:59 Helga Birirnsddttir 44:52 Fri0a Bjarnad6ttir 45:37 Bryndis Magn[sddttir 45:44 Joy Allen 48:26 Anna Jeeves

ISL ISL ISL GBR

ISL

2005 1 996

2002 1 999 2005

Konur 60 og eldil

1 2 3 4 5

Hilll

52:05 52:38 55:36 56:12 56:15

marapon

'I 2 3 4 5 Kailar

1 2 3 4 5

1

:05:

-

18

1:05:36 .1:05:46 1:05:46 1:06:02 4l!49 6ra 1:07:25 1:13:52 1:14:49 1:15:51 1:16:14

Lilia Forleifsd6ttir

ISL

Fri0a Biarnad6ttir Emilia Srisanna Emilsd6ttir Hildur Einarsd6ttir Nini Hammer

ISL ISL ISL DEN

1 999 2006

2002 2004 1

997

1:19:51 1:19:57 1:21:52 1:22:46 1:23:36

1:25:42 1:31:15 1:33:56 1:35:59 1:37:18

vA

1998 '1996

Sleve Green

GBB GBR GBR

Joaquim Cardoso

POR

1993 1 997 1 994

Peter Nzimbi

KEN

2002

Sigur0ur Pdtur Sigmundsson Douolas Hutf Franl Shorter

ISL

1

USA USA

1

SteinarJensFridgeirsson

ISL

2003

Albrecht

GER

2004

1:11:40 1:13:52 1:15:26 1:17:43 1:18:06

Sigurj6n Sigurbj0rnsson

ISL ISL UK ISL

2005 1996 2005 1997

NOR

1

GER

2002

ISL GER

2005 2003

GER

2001

John D Cahill Dudley Healy Marcel Puio PorsteinnPorvaldsson Cyril Wood

USA USA FRA ISL GBR

2001 1988 1997 1999 1995

Martha Ernstsd6ttir Gitte Karlsh0j Teresa Dver Svlvie Bdrnet Sire Dilnot

ISL DEN GBR FRA GBR

1996 1997 1993 1986 1992

lVartha Ernstsddttir Lisbeth Espersen Helga Bj0rnsddttir Orla Gormley

ISL DEN ISL IRL NOR

997 1989 991

Jdhann Hei0ar J6hannsson Howard Partridge Birgir Sveinsson

1:20:12

1:29'.20

1:29.37 1:30:38 1:31:06

2004

99i

2004

USA ISL ISL ISL

2001

SWE USA USA CAN CAN

1 999 2006

Ceslovas Kundrotas Aart Stigter leuan Ellis Jim Doig Chaibi

LTU HOL GBR GBR FRA

1993 1993

Hugh Jones Andv Dennis lan Bloomlield

GBR NZL

1

Colin Deasv

GBR ITA

r

ttir

2006

2002 2005

Helena Kroon Sarann Mock

3:21

l\tlargaret Hagerty Gwen Anders Verna Reed

:16

4:58:47 5:03:15

-

2004 2003

2004

Kailar 18-39 6ra

2:17:06 2:17''50 2:19:01 2:19:46 2:20:30

40-f9

1S92 1 1

987 986

6ra

2:24:16 2:34:45 2:36:51 2:38:35 2:44''20

Michele Gailo

ENG

996 988 1 995 2005 1 993 1

Kailar 50-59 6ra

1 2 3 4 5

'1 2 3 4 5

2:55:41 2:55:54 2:56:59 2:57:40 2:59:24

6lH9

Walter Hill Hennino Hansen

Andrea'lr/azocchi Hans Vugts

Michael Willcox

GBR DEN ITA HOL GBR

2004 2001

2000 1 995 2001

5ra

.3:08:03 3:21:09

Leil Ferv Gcite lvdrsson

3:2442

Boald St)vik 0tello Pieri Dou0las Brown

3:26:07 3:27.04

NOR SWE NOR ITA USA

1997 1997

ISL

996 996 2005 1994 1986

'1993

2000 2006

1 2 3 4 5

3:45:51 3:50:02 3:53:41 3:57:58 4:14:02

J6n G Guolauosson Hermann Baurlisch Helmut Jung Erik Holm Sture Sandvall

GEB GER

SWE SWE

1 1

1 2 3 4 5

2:38:47 2:45:45 2:47'.23

2:47.25 2:48:38

Angaharad Mair Lonaine Masouka Kim Marie Gofl Wilma Rusman Sandra Bentley

GBR USA USA HOL GBR

Anna Jeeves Caroline Boyd . Doris Windsand-Dausman Lotta Svard Adele Eichert

1996 1998 1 994 1 989 1

991

tsL

1

ENG

1

994 990

USA SWE

2001

Konur 40-49 6ra Thorbjdrn Nelnes Klaus Hoenicke J6hann HeiOar J6hannsson Klaus Fritz Dietrich Luthke

986

1 2 3 4 5

2:58:02 3:02'58 3:14:44 3:15:04 3:23:01

GER

1993 1998

Konur 51F59 6ra

1 2 3 4 5

3:29:49 3:30:36 3:31:04 3:34:17 3:34:33

2004

Rita Clark Britta Soerensen Sigrid Thalhammer Edeltraud Schneider Annie Van Dijk

USA DEN AUT AUT HOL

Hanne-Marie Nilsen Mae Ann Garty Baerbel Mandel Vera Vooet Diane Pilmason

NOR USA

2001

GER

2004

GER

CAN

2000 2005

NadejdaSamartseva

RUS ITA

2004 2004

2001

993 998 2005 1 1

Konur 60-69 6ra 3:53''27 3:59:37 4:01:44 4:04:23 4:14:36

1

987

Konur 70 og eldri

Konur 40-49 6ra

1 2 3 4 5

1

ISL

Konur 1F.19 6ra

Konur 16-39 6ra

1 2 3 4 5

GEB

Kailar 70 oo eldri

Karlar 70 oo eldri

1:45:d0 1:50:38 1:56:11 2:14:35 2:20:19

1 2 3 4 5

Karlar onesmo Ludago Kevin McCluskey Hugh Jones

Kailar 6ll-{9 6ra

1 2 3 4 5

Karlar

Karlar 16-39 iira

Karlar 51F59 6ra

1 2 3 4 5

sc0

2003 2006 2003

ISL ISL

GER

1:50:15 2:41:40

MalaFon

Konur 4l!-49 dra

1 2 3 4 5

Helga Bj0rnsd6ttir SignV Einarsd6ttir Barbara Cowan Heidi Dohler Bryndis Magnfsd6ttir

Konur 70 og eldil

ira

34:16 37:39 38:42 39:22 39:24

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Konur 50-59

Eyger0u Rakel ln

Maril Larsen

2005 1 999 1 996

3:31:12 4:32:49

Dittadilolanda

2004 1

991

25


t r!-a,

...-1 '{x

,,

A sidastlidnum 6rum hafa Hornstrandir

ordid mjog vinsalt svadi fyrir gongufolk og adra sem stunda ftivist. Pad er ekki ad undra pvi petta svadi d ser mikla og dhrifarika s6gu og parna er einstok

ndttilrufegurd. Bokrn Hornstrandir eftir Pdl Asgeir

Asgeirsson a heima i b6kasafni allra peirra sem 5huga hafa a Itivist og ferdalogum um island. Auk fjolda

gdnguleidakorta i b6kinni fylgir henni serkort af svadinu i

stardinni 1:100 000 pat sem

L6naribrdur,..Drentl'^l;nlJl*';t';il"'

lllii"'.'1r,,!;"'-mdudiardar l,liin-riuttt'uono

allar gonguleidir eru merktar inn.

i Grunnavik

Htifundur b6karinnar, Piill Asgeir Asgeirsson bladamadur, er einn kunnasti utivislar madur og leidsogu-

bokahofundur landsins Medal

tisti yfir

boka hans um Itivist eru Hiilendishandb6kin, Giingulei6ir, Utivistarb6kin Bill oq bakpoki.

GPS

punkta

og

Frii Snafjallastriind

til Ing6lfsfjardar Bokin

Hornstrandir er ometanlegt

hlalpartakr peirra sem villa ferdasl

a

eigin vegum um Hornstrandrr Fla lad er um ljolmargar gongule dir oq farid yf

ir Oll pau alridi sem tengjast

undirbuningi ferdar um svadid; kla-dnadur, LitbLinad, mat, leidatllisingar og adstadur a Hornstrondum svo fatt eitt se nelnt

Allar helstu g6nguleidtr sem sagt er frd i boktnni eru merktar rnn a kort


Ertreme Artic Ghallenge 07 6 Granlandi dagana 19. -21

. ifrtli 2007

Pad voru sex islendingar sem t6ku b6tt i SEAC 5 Grenlandi i jrlli. Trausti Valdimarsson, Asgeir Eliasson, Stef6n Vidar Sigtryggsson og Gunnlaugur Jriliusson skipudu lidi6 Team lntersport lceland og P6tur Helgason, Erlendur Birgisson, Karin Moje Bojsen og Pia Anning Nielsen skipudu li6id Northern Lights. Alls voru 14 lid skr56 til keppninnar sem er langmesti fjoldi sem hefur tekid p6tt i henni til pessa. Flogid var til Kulusuk pann 19. j0lio9 padan var farid til Tasiilaq (Angmassalik) med hradb6tum og t6k ferdin um h5lftima. Pegar komid var til Tasiilaq var okkur keyrt upp isk6lann par

nestu dagana. Kynningar{undur var um kvoldid pegar oll lidin voru komin 5 stadinn. Parna var mett f6lk af b66um kynjum fr5 Bandarikjunum, Bretlandi, fslandi, Danmdrku, Hollandi, Frakklandi, Nlja SjSlandi, Noregi, Lettlandi auk heimamanna. G66ur andi var medal keppenda og tokust flj6tt 966 kynni me6al peirra. Fostudagurinn f6r i ad pr6fa kan6ana og gera hj6lin kl5r A laugardaginn var fyrsti dagur keppninnar. Verkefni dagsins var a6 roayfr fjordinn og klifa si6an Polhelmfjall sem er einkennisfjall Tasiilaq, r0mlega I000 metra h6r granitklettur, og r6a si6an til baka I rUmlega 800 metra hed er timataka stodvud en allir ver6a a6 fara upp 6 topp padan sem 0tsfni6 var gridargott. Eftir daginn var iTlS ifimmta seti en NL nokkru aftar Sunnudagurinn h6fst med 35 km torferuhj6lreidum. Sjo km hringur var hj6ladur fimm sinnum og sl6an skyldi ganga 5 3 fjoll f n6grenni bajarins. Fad t6k Tl5 9,5 klst ad lj0ka verkefni pessa dags en NL um 1 1 klst. M6nudagurinn hofst kl. 9.00 og enn voru hj6lreidar 6 dagskr6. Nti hj6ludu tveir og tveir saman um 20 km leid inn ad stiflu fyrir innan porpi6. Fad gekk nokkud vel en p6 lentu NL i dekkjavandradum Ad pvi loknu var lagt ifyrsta joklalei6angurinn. Gengid var inn langan dal fyrir austan porpid og upp jokul sem var par fyrir dalbotninum og af honum upp 5 fjallid Mitteruvaak. Si6an 16 leidin nidur jokulinn og a6 s.k. Base Camp par sem var b0id ad sl6 tjaldbridum fyrir n6ttina. TIS kom tilbOdanna um kl. 16.30 en NL um kl. 18.00. Um kvoldid var bodid upp 6 granlenskt Barbeque og si6an voru t6nleikar 5 kloppunum i lj6mandi vedri me6 haffsinn l6nandi fyrir utan fledarm6lid. A bridjudagsmorguninn h6fst sidasti og lengsti leggur keppninnar. Fyrir 16 ad finna pyrFti 1 0 stodvar vldsvegar um Angmassalikeyju og myndi verkefnid taka vel 6 annan s6larhring eftir vegalengdum 5 korti ad dama. Lagt var af sta6 i kan6unum kl. 10.00 og r6id i u.p.b. klukkutima. Eftir skamma lei6 5 landi vard TIS fyrir pvi6happi a6 tlina kortinu sem vi6 fengum. Vid h6ldum p6 6fram og vorum i samfloti vid onnur lid um hrid og adldklinum sem var nesti 5fangasta6ur. Gengid var 5 jokultind og sl6an til sjdvar. A6g5t purfti ad hafa jdklinum vegna sprungna. TIS kom til strandar um kl. 21.30 Pegar bandariska lidi6 Explorer heyrdi af kortavandredum okkar l6nadi pad okkur strax annad sinna korta svo peim 6hySSjsem adsetur okkar var

i

um var lokid. Tl5 og Explorer lentu i villu 5 nasta legg, sem var r66ur, pvi lidin s6u ekki nestu sto6 i rokkrinu og tofdust i um klukktima. Um n6ttina var gengi6 5 jokul o9 komi6 5 toppinn um kl. 5 i morguns6linni. Padan var haldid til strandar og r6i6 i nar klukkutima ad stod 7. A leidinni 5 nastu sto6 lenti TIS i villum f gridarst6rum hvalbokum sem reyndist erfitt ad rata 0t

0r og kom lidid ekkiad stodinnifyrr en kl. 17.00. N0 var gengid inn langan dal og enn 5 jokul. Komid var 6 nest sldustu stodin um kl. 20.00 og padan var taplega 3ja tima leid til strandar par sem b6turinn beid. N0 gekk r6durinn vel enda menn or6nir heimf0sir. TIS lenti iTasiilaq rett fyrir midnetti 6 mi6vikudagskvoldid eftir 38 tima ferd. NL lauk sinni fer6 um 6.30 um morguninn eftir r0ma 44 lima. P6tur og Erlendur h6fdu bori6 allar byrgdar h6psins og eins hofdu peir idulega pur{t ad setja teygju i konurnar i erfidustu brekkunum til a6 l6tta undir med peim pannig ad Slagid 5 p5 var miki6. Onnur peirra var hins vegar vel kunnug stadh6ttum og g66ur koftalesari. Ger6i li6id nSnast erigin mistok pegar kom ad rdtuninni og sparadi pad mikinn tima. A fimmtudagskvoldi6 var ver6launaafhending. Danskt li6 sigradi med yfirbur6um og voru peir samtals um 44 tima ad lj0ka keppninni. TIS lauk keppninni d r0mum 59 tlmum og var i 7. sati en NL lauk henni ii tapum 70 klst. og vard i 9. seti. Af peim fj6rtAn lidum sem h6fu keppni duttu fjogur li6 tit o9 luku henni ekki. Siku Extreme Artic Challenge er talin vera ein af 10 erfi6ustu polraunakeppnum i heiminum pannig ad h[n er enginn barnaleikur. Ad lj0ka henni er 0t af fyrir sig g66ur 6rangur hvad sem ro6un iseti var6ar. N6nari uppllfsingar um keppnina mii finna 5 www. atc.ql og www.sleepmonsters.com.

27

ltr


.ta.'atato.. o o o'Oo OO

oo '

o' o o

t a a

o .(D o

.O

oo

(D'

o

o

o

o

;'j .o !

a

o

o

,r

a

(r.

a

a

o

o

;. o

PUNKTARNIR SNUAST UM PIG

Kynntu p6r m5li6 5 www.glitnir.is, i nasta ftibfi eda hj6 Fj6nustuveri i sima 440 4000.

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

2007 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2007.

2007 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2007.

Advertisement