__MAIN_TEXT__

Page 1


-\ \ \

a -t tt\

\r. \

\ .\'\

\'l*'

*

J"


Borgarstjorinn i Reyl<iavik Steinunn Valdis 6skarsdottir. Kvedja

frdL

borgarstjora Reykiavikurborgar,

Steinunni Valdisi Oskarsd6ttur:

Fad er m6r iinagja ad bj66a piintakendur i Reykjavikurmaraponinu velkomna til Reyklavikur. Kynningarstefna Reykiavikurborgar hefur geti6 af s6r slagor6id Hrein orka pegar borgin er kynnt 6 alpiodavettvangi. Far er ekki eingongu veri6 ad vlsa til peirrar ofundsverdu stadreyndar a6 Reyklavik b/r a6 miklum audlindum par sem viswanir orkugjafar eru og hreint vatn. Hrein orka Reyl<lavikurborgar vlsar ekki si6ur til pr6ttmikils menningarlifs og skemmtanalifs i borginni. Ordspor Reykiavikur er ivaxandi mali tengt framseknu t6nlistar{olki og vidburdum par sem alpjodlegir listamenn leyfa okkur ad nj6ta krafta sinna. Sf6ari :lr hefur Reyklavikurmaraponid verid hlaupid sama dag og

Menningarnott hefur stadi6. Menningarnott er ordin starsta samkoma islandssogunnar og saman efla Menningarn6tt og Reykjavikurmarapon p6 hugmynd sem liggur ad baki Hreinni orku i Reykjavik.Yfir daginn reyna hlauparar 6 polmork sin i erfidustu hlaupagrein sem um getur 08 um lcvoldi6 reynir listaf6lk d polmork imyndunaraflsins i fiolda vi6burda. Um leid og eg bfd ykkur velkomin til Reykiavikurmaraponsins 2005 vil 69 pakka hlaupurum fyrir framlag peirra til pess orkurika andrrimslofts sem einkennir borgina okkar.

DagSkf 6

Fi^einnig dagskr;i

i

is with pleasure that I welcome ParticiPants in the Reykjavik marathon to this energetic city in the north. Pure Energy is the slogan the City of Reykiavik has chosen to represent it in it's marketing abroad. Pure Energy does not only refer to the city's enviable distinction of having an abundance of renewable sources of clean energy, Reykjavil<'s plentiful sources of green, geothermal energy ensure clean air and unpolluted water. Reykjavik's Pure Energy also refers to the vibrant culture and Reykjavik's fun filled nightlife. Lately Reykjavik has become known as a uniquely creative city through its buzzing music scene with growing number of annual festivals and internationally acclaimed artists. ln latter years,The Reyl<iavik Marathon has coincided with Reykjavik Culture Night, a huge feast of art and entertainment in downtown Reykjavik. Combining these two even$ thereby emphasizes the thought in Reykjavik's slogan, Pure Energy. ln the daytime, energetic runners press themselves to their limits in one of the most difficult of events, and artists stretch our imagination with their presentations in the evening. While I welcome you to Reykiavil<, I wish to thank the participants in The Reykiavik Marathon for their contribution to the energetic atmosphere in Reykjavik.

It

Mrs. Steinunn Voldis Oskorsd6ttir The Moyor

Program

mi6opnu)

Friday August l9th

Fiistudagur l9.6gtist

I

l2:00 - 2l:00TBR hrisi6.Afhending keppnisgagna og skr6ning' l8:00 - 2l:00 Glesiber.

marksva6i er hlauparar koma i mark. Marksve6i.Verdlaun afhent fyrir fyrstu 3 sati i l0 km karla og kvenna. Flugmi6i sem ritdrdttarver6laun i 3 km

l3:00 l3:50

Marksvadi.Ver6laun hdlfmaraponi karla. Marksve6i.Ver6laun hiilfmaraponi kvenna Marksve6i.Ver6laun

afhent fyrir frrstu 3 seti aftrent

l2:05 l2z40

I

l3:00

fyrir fyrstu 3 seti i

og maraponi karla. frir frstu 3 seti i maraponi

aftrent

kvenna.

l3:50

6timasett.Ver6laun afhent frir fur6ulegasta hlaupabrlningurinn.

l5:00

Marksva6i loka6. Stefnt a6 kynningu frslita og afhendingu ver6launa i Lakjargotu. Feir sem ekki ver6a 6 stadnum geta n6lgast ver6launin i skrifstofu Reyklarvikurmarapons a6 Engjavegi6. (Ver6laun afttent premur fyrstu i hverjum aldursflokki og premur frrstu sveitum i hverium aldurs flokki. Ein ritdrittarver6laun i l0 km-sveitakeppni.)

Uppsetning: Gu6jon Hauksson

Prentun: Litr6f Ljosmyndir: Hafsteinn Oskarsson, Kristberg 6skarsson, Birgir Joakimsson, H jordis Gu6mundsd6ttir og ArniTorfason Abyrg6arma6ur: Frimann Ari Ferdinandsson

hall. Re$stration center oPen.

(opposite the road). Pasta party.

Saturday August 20th 09:00 Start of charity runners. | 0:00 Start of marathon run. I l:00 Start of 3 km fun run. Start of Cultural night. I l: I 0 Start of I 0 km and half marathon.

og l0 km.

12.40

2:00 - 2l :00 TBR spors

l8:00 - 2l:00 Glasibar

Pastaveisla.

Laugardagur 20. tigtist 09:00 Startg66gerdahlaupara. l0:00 Start i maraponhlaupi. I l:00 Start i 3 km skemmtiskokki. Upphaf menningarnetur. Start i l0 km og hilfmaraPoni. I l: l0 Utdrittarver6laun,cinnur en flugmidar, eru aflrent i l2:05

of Reykjovik.

16:00

Drawn prizes will be distributed at the end when runners finish their run. Finish area. Prize ceremony for 3 first men and women in l0 km.Air ticket as drawn prize in 3 km and l0 km. Finish area. Prize ceremony for 3 first men in half marathon. Finish area. Prize ceremony for 3 first women in half marathon and 3 first men in marathon. Finish area. Prize ceremony for 3 first women in marathon. Time unknown. Finish area.Award for the funniest outfit. Closing of the race. Results pinned-up and prize ceremony in Lekjargata.Those who are unable to attend will get their prizes via mail. (Three first in each age group and team comPetition.Two drawn prizes in team comPetition in l0 km.)

Skrifstofa Reykjavikur marapons /Office: Englavegur 6, I 04 Reykjavik, s.535 3705, marahton@marathon.is, www.marathon.is.


ISLANDSBANKI

Allir eru

at hlusta!

GnnnptonGntp'

4


lnformation

Upplfsingar

Prizes

Verndari hlauPsins Borgarstj6ri Reykjaviku ri stei n u n n vald is 6skarsd6tti r

Every competitor who finishes will receive a medal.Three first in marathon and half marathon will receive an air ticket with lcelandair and a be special award. For paid a bonus, US$ I awn US$ 500 in the possible lf distances. in all given be will prizes prizes for teams and and agegroups will be presented at the finish area. Three first teams at each distance will receive award and two two extra prizes will be drawn'

a

Verdlaun

half

Start and finish area raponi l0 km er bodid upp 6 priggia m geta myndad sveitir til pdtttoku Konur

lrstu

premur sveitunum

i hverri vega

The marathon and half marathon will be started on the eastern part of Lekiargata but the l0 km will be started on the western half of the street' The 3 km will be started on both sides'All races will finish on the eastern part except for the first

nuf6lagarif6lagasam-

d sveit saman'

tr

h6pi sveitanna

i

l0 km um tvenn aukaverdlaun friAdidas' Ris - og endamark i Lakiargiitu

part of the 3 km fun run.

og hilfmaraponi en Rast veidur d eystri akrein i-kl".gotu (nrr MR) i maraponi l0l<m. Rast verdur il bidum akreinum i 3 km skemmtiskokkinu'

i vestari

akrein

Barilla Pasta PartY All competitors are invited to a Pasta Party

i

between 19.00 and 21.00 on august 20th in Glesibrr, across the street from where the registration and packed pickup takes place'

Endamarl<erieystriakreiniollumgreinumnemai3kmendahlauparar6vestariakreintilkl'Il'35'

Fitttiikur6ttur

er opid hlaupurum Maraponhlaupid er opid ollum l8 dra og eldri. H:ilfmaraponhlaupi6 opin' ollum eldri. l0 km og skemmtiskokkid eru

l6

Ara og

Fdmakendum er bo6id

til

pastaveislu, i

bodi Barilla, fostudaginn 20. iigtist kl' I 8:00-21 :00 i Asgardi

Glesiba.

Sund Ollum piimakendum er bodi6 i sund i Reykjavik egosr i bodi iTR.

i hlaupaleidinni

i hlaupadaginn og daginn eftir, sunnudaginn 22'

og vid markid'

risnrimera Litur -rr..poni

firir

All competitors are invited to one of Reyklavik's swimming pools, either on the 2lst or 22nd of august.

Pastaveisla

veita adstod

Swimming Pool

raud og appelsinugul eru gren numer og gul fyrir g6dgerdarstart, i halfmaraponi eru pau hvit' g6dgerdastart, i lO km eru bli en i 3 km eru

Fatageymsla

inni i portinu. Hrgt-ei ad geyma fot i Midbaiarsk6lanum. lnngangur er um dyr d nordurilmu

i

Drinking stations, Medical aid andWC See map for the location of drinking stations and WC. Poweraid sPorts drink water and bananas will be served at the drinking stations. Medical center will be situated at the finish but rescue teams will provide assistance along the course'

Race numbers Numbers in the marathon are Sreen but yellow in the charity run, red in half marathon but orange in the charity run, blue in l0 km and white in the 3 km fun run.

Storage for clothes and belongings It is possible for competitors to keep clothes and belongings in Mi6balarsk6linn which is situated south of the starting area. Plastic bags are provided and a guard will be on duty'

The route The route will be marked with yellow stripes and signs with arrows. Distance run will be marked with signs or orange cones. Unfortunately the route is not completely closed from car traftic' Runners will have to take that into account and act accordingly.

Upplfsingar UpitysingaUas er i anddyrri islandsbanka'

lnformation An information desk is situated in islandsbanki (white building).


[Ncc,IA

U PcnlruepN

HI UPruIDAG HUGSADU FIGUM a I

EINN ]VIANII.JD

ft{c.rh0sid verslun Sudur'landsbrar.t 34 oadidas Concept $orE - Kninglunni utilif Gesibe, Sm6nalind Kninglunni osporhen Akurqni .Toppmenn og Sort Afuneyn

q

Hlaup.is


veri6 lagfer6 og einfoldud' pannig a6 allir eiga ad geta skrd6 sig par, 6samt pvi a6 fii par allar upplfsingar um hlaupi6' Einnig bodld upp 6 s6rstakan fiolskylduafslitt i skemmtiskokki'

islandsbanka

Reykiaviku rmaraPon 2005

"i

er 6sk okkar allra sem stondum a6 lslandsbanka Reykiapitttoku i vikurmaraponi a6 allir megi hafa gle6i og inegju af Fa6

hlaupinu. Knritur 6skorsson Fo

r m.

so

m sto rfs n efn do

I sl on dsbo

r um

nko Reykioviku rm o ropo n

islandsbanka Reykjavik Marathon 2005 lauPi6

fril

iks i vegaog 7 kil66rinu 2004 var pitttaka meiri en nokkru sinni 3.821 til hlaups. i dr er takmarkid si6asta dri voru lika fleiri skri6ir t

ig

This year's race will be the 22nd lnternational Reykiavik Marathon to take place. ln our first race in 1984 there were 280 entries in three distances which were marathon' half marathon and a 7 K fun-run. lncluded in the 280 entries 40 were from foreign countries' Last years marathon was the biggest ever with 3.821 entries, including 500 foreign runners frorn I t countries.This year we expected to break the record again with over 4000 entries. Everybody involved in planning the Reykiavik Marathon is hoping you will have a good time here in lceland and enioy our race and hosPitalitY'

mikinn metna6 i ad skapa sem besta umgjord og stemmingu

Knrltur 6skarsson Chairman Board of directors

heilu maraponi. Nf takni vi6 timatoku, sem tekin var upp ffrir tveimur 6rum gerir petta kleift, en einnig f6 keppendur i l0 km svokalladan ,,fl3gutima" i fyrsta skipti' Skrining i netinu hefur

Kanadahlauparar

(hlauPid

til go6s)


,c*

a

ll

I, )

)

FR|TT GOS MED OI.LUM SAMLOKUM Komdu med bla6i6 til okkar i Lakiargiitu 8 6 Menningarnott og pu fard fritt gos me6 hverjum keyptum bet.


Kla6nadur okkar getur haft gridarleg dhrif ii uppgufun svitans' B6mullarbolirnir og h:lsk6lapeysurnar draga vel i sig svitann og

Hlaupafatnadur Kladna6ur hlaupara, hvort sem um er ad reda i keppni eda 6 efingum, skiptir miklu mili upp i frammistodu og li6an a6

g

s6rhefdum

i

losa hann kannski af hridinni en hann gufar ekki upp' Svitinn situr fastur i b6mullinni og lofti6 sem nest er hrldinni verdur pvi heitt og rakametta6 sem aftur veldur pvi ad engin osm6sun d s6r stad og vi6 finnum hvernig svitinn byrjar ad leka nid-

pf6ir eins og i6ur hefur verid sagt ad lilcaminn nar a6 losa sig vi6 pennan umfram hita og likamsalmennilega ekki hitinn hekkar. Svipad :i s6r stad ef vi6 erum i gomlu anorokkunum, peir verja okkur gegn vindi og regni en hleypa ekki svitur. Fetta

Hil:'l1l'Jii:?',dhlauPumiad

s

skipta einhveriu mdlil Fegar vi6 hlaupum hitnar llkaminn vegna aukinna efnaskipta i vodvunum.Vi6 pa6 ad brenna s0refni mynda vo6varnir mikinn hita sem likaminn ver6ur a6 losa sig vid til pess a6 geta haldi6 e6lilegri starfsemi gangandi. An hitalosunar myndi likaminn ofhitna og vid getum fengi6 hitaslag og lafnvel d:iid' Hitinn fledir frd vodunum 0t f bl66id og pegar bl66inu er delt um likamann fer pad m.a. til hi6arinnar par sem pad k6lnar idur en pa6 fer til vodvanna aftur'Vegna pess a6 ht6in er teygjanleg i ttOOiO tit ad safnast par fyrir (s6st vel pegar edar i hildinn fyllast af blo6 og ver6a ,,ritstedar") og par sem vi6 hofum bara um 5 L af blo6i verdur minna af pvi eftir handa vinnandi vodv-

anum rit og pvi ver6ur lofti6 nast h0dinni heitt og rakametta6 og likamshitinn hekkar. Fvi er pad sem menn hafa eytt 6meldum tima i ad hanna s6rstakan hlaupafatna6, fatnad sem hleypir rakanum i gegnum sig (,,andar") en er iafnframt rir l6ttu efni til pess a6 minnka umfram pyngd sem vid purfum ad bera, allt til pess ad likaminn ofhitni ekki og frammistada okkar verdi betri' Fegar vid erum ad fara 0t ad hlaupa er mikilvegt ad kleda sig r6tt. R6tt er a6 reyna ad vera eins l6ttkledd og mogulegt er dn pess a6 okkur ver6i kalt. Betra er ad kleda sig i tver punnar peysur heldur en eina pykka og fara svo rir annari pegar manni fer ad hitna. Hins vegar ef fatalogin eru of morg mi6ad

vi6 vedur getur

v

d

byrjum ad svitna hleypa rakanum i

-

ast vindjakka yfir

finnst kannsl<i morgum peir ekki purfa ad hafa :ihyggiur af hitanum, frekar ad vid purfum a6 kla6a okkur vel til pess a6 verjast kuldanum og pvi ofkladum vi6 okkur kannski flest pegar vi6 forum rit a6 hlauPa'

Aukin svitamyndun er onnur lei6 likamans til pess a6 losa sig vid umfram hita. Svitinn gufar upp og vi6 uppgufunina k6lnar

jafnvegi. Ef pad er mikid af

va

(rakt

ira riti) i svitinn erfidara med ad jafnvegi er d ral<astigi loftsins Fui eti verdur litil osmosun og svicin og frammistada meira likaminn hitnar upp gufad svitinn ekki okkar i afingum/i kePPni versnar.

t

:; veri6 n6g og Vettlingar eru eyrnaband' med einnig getur verid gott a6 vera og hondunum 6 pess hita halda ad g66ir til skapi a6 sama koma ofc ad gagni (minnka likur ri a6 menn verdi stirdir) i l<eppnishlaupum pegar kalt er i ve6ri og menn hlaupa i hlfrabol. Sokkarnir eru sumir hanna6ir med sem minnstum saumi og gerdir pannig til pess a6 minnka n(ning og pvi atti ad vera minna um blodrur og serindi vegna peirra'

kyrrt,,,tatsbuxur" og langerma

Peysa getur

Adalmrllid er a6 l<ledast fatna6i sem heldur il manni hita en hleypir raka og svita i gegn s.s. drifit' climafit og thermafit fatnadi.46 sama skapi atti a6 varast ad ofkleda sig (reyna vera eins l6ttkladd/ur og mogulegt er) en po m:i ekki ganga pad langt ad monnum ver6i kalt. Eftir Gunnhildi Hinriksd6ttur, B.S.Ed lpr6nofradi


ifE't

ft

:IO

I E I

a

t

\iillllll!

I

'Fl'/t_ I

I

,-

[i

L.

Dell Latitude D510 sameinar mikil afkost og hagstatt ver6. Rimg6dur diskur og snoggur geislaskrifari tryggja a6 afrek pin falla ekki i gleymsku. HJn er b[in g66um orgjorva, skj5 og rafhlodu og stekkur beint inn 5 pr5dlaus net svo p0 s6rt frjSls fer6a pinna.

Dell I .atitude lntel'

Ce leron'

D510

M 350 orgjorvi

I

zll:

i,

celeron

30GHz/1 -lMB,

400MHz FSB, lntel@ PRO br;6laust netkort 2200 802.116, g og innbyggt Bluetooth

512M8 t 00MHz DDR2 vinnsluminni (allt ad 2GB) 15" XGA skjir 11O24x768), lntel 955GM skjistiring 40GB ha rdur diskur og DVD/CD-RW geisladril 6 Cell 65 WHr Li-lon rafhla6a me6 Express Charge lslenskt yklabord og snertimis (TouchPad)

Microsoj t Windows XP Professional 3ja 5ra 5 cyrgd 6 verkstedi EJ5

Tilbodsv

=.1',19.900r-

Verd 5 r $nu6i3.942,' m.v. tolv ukaupalSn KB banka i 36 min

Hugbin aAartilbo6 meO t6lvu PC-cillin 2005 virusvorn

2.990,

M5 Offir :e 2OO3 namSma

Frekari upplysingar um fart6lvutilbo6 og fylgihluti far6u 5 www.ejs.islfartolvur e6a i

nnaitg5fa 14.9OO,-

563 3000

Efs@


ERU FftTURINIR TrL i HlnuPtD ?

hlaup. Sk6rnir pur{a a6 vera vel sveiglanlegir um efstu uilidina, peir mega ekki vera of pungir og pur{a ad ,,balansera" nokku6 jafnt milli fram- og afturhluta, sem ytri- og innrihluta. Hlaupask6r mega heldur alls ekki vera of rrimir svo faturnir s6u ekki d hreyfingu til og frd i sk6num. Mikilvagt er ad sokkar s6u rir ndttrirulegum efnum (ull eda bomull, sem minnst blondu6) og ekki of litlir e6a prongir. Hlaupid aldrei berfett i sk6m.

Enn il n/ stendur Reykjavikurmarapon fyrir dyrum og sem fyrr vilja f6taa6ger6afradingar minna helstu atri6i sem hafa parf i huga vardandi fetur og f6tabrinad.Vanir hlauparar eru margir hverjir medvitadir um hvernig hlifa megi f6tum og stodkerfi sem best i pvi gifurlega dlagi sem longum hlaupum fylgia en samkvamt reynslu f6taa6gerdafredinga eru p6 alltaf all nokkrir sem ekki hugsa negilega rit i slikt.

i

-

Hliftlarmedferdir '

Algeng f6tamein Medal algengra f6tameina gongufolks og hlaupara eru ni6urgr6nar neglur og oftykknun nagla, ekki sist i st6rutdm (eda lengstu tdm), einnig blading undir noglum og jafnvel naglalos. Fi er ekki 6algengt ad sveppasfking seki i neglur sem or6id hafa illa fti. Sigg og likporn, blodrur og sdr herja d marga vegna mikils n0nings, ekki sist er fetur verda pr0tnir og/eda sveittir. Einnig m6 nefna eymsli d tdbergssvadi eda i halum, sem gati bent til rdbergssigs eda rfrnunar i fituvef i hal. F6taa6gerdafra6ingar veita medferd vid pessum ilagsmeinum.

' '

F6takrem er nau6synlegt. S6rstal<t krem er fdanlegt hjii flestum f6taa6ger6afra6ingum, sem ver fatur gegn n0ningi og blodrumyndun. Noti6 par til ger6a hlif6arpldstra d vidkvam 6lagssvadi og svamphllfar d tar sem eiga pad til ad fara illa. Redle$ er fyrir hlaup a6 l6ta f6taadger6afreding slipa nidur pykkar tdneglur og veita hlifdarme6ferdir vid aumum svadum d f6tum (likporn, varta, sdr). Fd er hegt ad fil hld sumum fotaadger6afradingum innlegg med hoggvorn og tibergsprida (vegna t:lbergssigs), eda rildgjof par um.

Faturnir i fyrirctrni Hugi6 vel a6 f6tum ykkar fyrir Reykjavikurmaraponid.Aumir fatur boda almenna vanli6an, sem vissulega dregur 0r drangri! Fyrirbyggi6 f6ta- og stodkerfismein og nfti6 ykkur s6rpekkingu f6taadgerdafradinga. Feir munu, eins og si6ustu dr, vera til stadar par sem skrdning hlaupara fer fram og veita rrldglof.

G66ur f6tabrina6ur Far ed Reykjavikurmarapon fer fram d malbiki, par sem ilag d stodkerfid er i hdmarki og raunar margfalt i vid gongu, eru hlaupask6r med g66ri hoggvorn lykilatri6i. En pad parf fleira til - og ekki er sj:llfgefid a6 allir framleidendur hanni g6da (,,r6tta") sk6. S6linn parf a6 hafa alar go6a hoggvorn - en ekki si6ur lausa

Gongi ykkur vel!

innleggid i sk6num, sem etti a6 vera rir hefilega mj0ku efni og hri6vanu, alls ekki of gr6fu.T6hettan par{ ad vera negilega hdL til a6 gefa tilnum pad svigr0m sem per naudsynlega purfa vi6

Fr

e6slu - og ky n ni n go r n efn d

F6/ogs islenskro f6toodger\ofredingo.

Gott a6 fara rit ad hlaupa eftir langan dag

pvi sama :irid 2000 en f6r a6eins of geyst i efingum og var6 hver-fa. i er er 69 reynslunni rikari og hef haga6 undirbfningnum med pad i huga ad hafa sem fjolbreyttasta moguleika pegar a6 hlaupinu kemur. Atli pa6 styttist ekki i pad ad 6g purfi a6 ikve6a vegalengdina!"

frii ad

islandsbanki hefur um irabil styrkt Reykjavikurmaraponid og er i dr adalstyrktara6ili pess. Samstar{ssamningurinn er til priggla dra og er markmi6 hans ad efla dhuga almennings d hlaupinu og sty6ja a6 aukinni hreyfingu og hreysti. Forstj6ri islandsbanka, Bjarni Armannsson, hefur um irabil stundad hlaup og hefur teki6 stefnuna :l islandsbanka Reykjavikurmaraponid i dr. Starfs sins vegna ferdast Bjarni toluvert og eru hlaupask6rnir idulega teknir med. ,,Eg reyni a6 koma pvi vid ad hreyfa mig d ferdalogum, pad er gott eftir langan dag a6 fara i gallann og 0t ad hlaupa. H6r heima er pa6 a6 sjilfsogdu Neshringurinn en par sem 69bi e Seltjarnarnesi eru pad heg heimatok a6 lara (tt ad hlaupa. Fa6 besta vi6 hlaupin er a6 pau taka vel d, pa6 pad ekki miki6 til og svo er ekki verra ad geta fari6 yfir mdlin og ihugad."

Raunsa markmid Bjarni hefur tekid pritt i nokkrum Reykjavikurmaraponum og oftast hlaupi6 l0 kll6metra en er markmi6i6 sett herra i drl ,,Eg hef alltaf sett markmi6i6 hiirt og ef a6 likaminn leyfir og allt gengur eftir mun 6g reyna heilt marapon. Eg hafdi stefnt a6

tt


These bestselling books await You in all lcelandic bookstores!

Lost in lceland Sigurgeir Sigurj6nsson Lose yourself in the wilds of lceland with the help of this

spellbinding collection of

Amazing lceland Si g u

landscape photograPhs. (English, French, German, lcelandic)

rgei r

Si g u

rj6nsson

A hugely popular book made uP of 40 photographic spreads bY a

lcelanders Sigurgeir Sigurjonsson and Unnur Jokulsdottir

bestselling photographer. New and updated edition. (En

gli sh,

F

re

nch,

Ge

rman)

'."rr Si8u1o^ . -(b

. -qt

"o^

Bestselling Author

o-i 'o!

-ti ooo

'"P)1

A photographer and a writer travelled around lceland for two years in search of the remains of the traditional lceland. Here they describe what they found. A unique landscape of the lcelandic nation. (English, French, German, lcelandic)

Faces of the North Ragnar Axelsson

Amazing images from lceland, Greenland and the Faroe lslands. lt will give you the rare opportunrty of witnessing some of the most extraordinary cultures, times and places in our world. (Engltsh, French, German, lcelandic)

*f-

See the photo exhibition in the Reykjavik City Center summer'05

Edda edda.is


Midnaturhlaupid Arlegt Mi6netur- og Olympiufiolskylduhlaup f6r fram d J6nsmessun6tt,23. j0ni, vid g66ar adste6ur i Laugardalnum. Keppt var I l0 km,5 km og 3 km skemmtiskokki. Fitttakendur voru um 800 talsins i ollum aldursflokkum, allt frd tveggla 6ra gutrum til st6rhlaupara. Stemmningin var me6 besta m6ti og f6lk h6lt gamlar hef6ir i heidri og velti s6r upp 0r dogginni ad hlaupinu loknu. Birkir Marteinsson var6 hlutskarpastur i l0 km hlaupi i karlaflokki og hlj6p ri 35:35 en Martha Ernstd6ttir i kvennaflokki A36.52. i 5 km sigradi Arni Richard Arnason i karlaflokki 6 timanum l8:04 en Hronn Gudmundsd6ttir i kvennaflokki og hlj6p htn A20:47. Allir keppendur fengu ver6launapening a6 hlaupinu loknu og hvildu svo hlin bein

i heitum

pottum Laugardalslaugar i bodi iTR. The yearly Midnight run took place on the 23rd of June,which is called J6nsmessun6tt and is the longest day of the year, in Laugardalur Reykjavik.The distances were l0 km,5 km and a 3 km fun run.The weather was good and a total of about g00 runnersr from toddlers to experienced runners, started at l0 pm and ran into the Reykjavik night.After the run people followed tradition and rolled around in the morning dew, because according to an lcelandic myth you are supposed to dream of the man/woman you will marry if you do that on J6nsmessa night. Birkir Marteinsson was the first male runner to finish in the I 0 km run, his time was 35:35, but Martha Ernstd6ttir was the first female on 36:52. ln the 5 km Arni Richard Arnason was the first male and his time was lg:04, the first female was Hronn Gu6mundsd6ttir, her time 20:47. All the participants got a medal after finishing their distance and had a change to relax in the hot-tubs in the Laugardalur swimming pool.

t3


erid med!


G

I

asi I eg fjitlskyld ud agskrd zo. dg tist

hjd istandsbanka vid Lakjargiitu

Godgerdastart hlaupid til styrktor sykursjAkum Marapon (42,2 km) Upphitun

-

Disa i World Class og Georg

Borgarstj6rinn i Reykjovik rasir hlaupid Skemmtiskokk $ km)

ro km og hilfmarapon (zr,r km) 6ll hloupin hefjost hjd islondsbanko vid Lakjargiitu

Skemmtidagskri hj6 islandsbanka vid Lakjargiitu

. . . .

i sv6rtum

f6tum

Karlakorinn Fostbradur GotuleikhAsid - eldgleypar Georg sporibaukur islandsbanka

Skemmtidagsk16 5 hlaupaleid . Blasarakvintett . Bassaduett . Harmonikuleikur . Karlakorinn Fostbradur

Timatciku loki6

islandsbanki er adalstyrktaradili islandsbankaReykjavikurma rapons og bakhja rl St6rton leikanna 5 Hafnarbakkanum kl. zr.oo

Njottu dagsins med okkur!

isrnNDSBANrc lroo%


Skfringar:

3km 10 km

21 km 42 km, fyrri hringur 42 km, seinni hringur

tr tr @

500 mkm

DrykkjastoOvar Salerni

Vegalengdir I km

0

0.s

1


taf nds


U nd i rbri n i ngshgpu

r fyrir

Hlaupabolir - Hlaupahandb6k - Hlaupahappadretti hj6 islandsbanka

l0 km hlaup i lslandsbanka

pitt i h6pnum i sumar fengu ekki einungis fria lei6sogn frd hlaupapj:ilfunum, allir fengu bol og hlaupahandb6k sem Gunnar Piill J6akimsson skrifa6i. Tiu heppnir piitttakendur sem skrd6u sig inn 6 skrdningasi6u islandsbanka fengu einnig hlaupagalla. Adidas baud svo ollum fria hlaupagreiningu i itni. En til pess a6 a6rir sem eru i hlaupah6pum um allt land fengiu eitthva6 fyrir sinn sn{r6 sendi islandsbanki ollum p:itttakendum i hlaupah6pum um allt land hlaupaboli. Feir sem t6ku

Reykjavikurmaraponi 2005 Frd;bar pritttaka - 450 manns i Undirbriningsh6pinn

skridir

i fyrra bau6 Reykjavikurmarapon ollum peim sem 6huga hofdu form fyrir Reykjavikurmarapon ad taka pAtt i undirbriningsh6pi sem hjdlpadi hlaupurum a6 koma s6r af stad. Fdtttakan i h6pnum f6r fram [r bjortustu vonum 08 um I 00 manns af6u saman s.l. sumar og komu s6r i form d sameiginlegum efingum, sem bodid var upp d tvisvar i viku. Far sem petta gekk eins vel og raun bar vitni var dkvedid a6 endurtaka leikinn i dr en f petta sinn fengum vid lslandsbanka adalstyrktaradila hlaupsins med okkur i li6. Ekki st66 i lslandsbanka og ger6u peir enn betur en i lyrra og bu6u p6tttoku i h6pnum endurgjaldslaust. Akvedid var a6 bl6da aftur upp 5 sameiginlegar efingar tvisvar i viku og peir sem ekki siiu s6r fert a6 meta d efingarnar gdtu prrltt fyrir pa6 veri6 me6. Til pess purfti einungis ad skr6 sig og i framhaldi af pvi f6kk vidkomandi senda hlaupadetlun vikulega i tolvup6sti auk pess sem fmis hlaupar66 voru einnig send 6 a6 koma s6r i

i

Heldur h6purinn h6pinn? i frravar Undirbrlningsh6purinn

:l pa6 g66u skridi pegar markmidinu var loksins nd'd ad nokkud margir h6ldu 6fram a6 hittast eftir lslandsbanka Reykjavikurmarapon. Gaman ver6ur a6 sl6 hvort hopurinn taki sig saman ad pessu sinni og haldi iifram. Fad er deginum lj6sara a6 pad er au6veldara ad reima 6 sig hlaupask6na pegar ma6ur veit af f6logum sem bida eftir manni d ikvednum sta6 d dkvednum timapunkti!

Sumarid 2006 Mida6 fribera p6tttoku i firra og i sumar ver6ur ad tellast liklegt ad vi6 endurtokum leikinn i nasta 6ri me6 islandsbanka enda md segla ad stersti hlaupah6pur landsins hafi verid starfrektur i sumar. Nfna pegar lslandsbanka Reykiavikurmarapon er d nesta leyti eru 450 manns skr66ir i h6pinn. bar sem margir sem skrddir voru i h6pinn b0a ekki 6 Hofu6borgarsve6inu verdur pad sko6ad hvort bo6id verdur upp i undirbriningsh6pa vids vegar d landinu par sem islandsbanki er me6 ritib0. islandsbanki og Reykjavikurmarapon munu vonandi endurtaka leikinn a6 iiri og hjiilpa enn fleirum a6 fylgja draumnum um a6 komast l0 km i islandsbanka Reyklavikurmaraponi.

alla sem skr66ir voru i h6pinn.

i upphafi skal endinn skoda... H6purinn byrjadi a6 efa saman i byrlun lrini og pegar

mest var voru um 150 manns mattir :i tjaldsva6i6 i Laugardalnum par sem efingarnar h6fust. Fr:itt frrir sumarfrf hefur h6purinn haldist pokkalega og oftast hafa um 100 hlauparar mett og undirb0id sig af kappi fyrir st6ra daginn. Bodid var upp :i prjd h6pa par sem pdtttakendur voru mislangt d veg komir, flestir voru a6 byrja ad hlaupa. Fjilfarar i sumar hafa verid prir peir Stefdn, Eymundur og F6rsteinn, peir hafa allir mikla reynslu ir hlaupum og voru pvi vel i stakk brlnir ad leidbeina h6punum i r6tta 6tt. Okkur langar a6 nota takifari6 og pakka peim karlega fyrir samstarfi6 i sumar.

St6ri dagurinn ad renna upp 20.6grist 2005 Vid oskum ollum peim sem logdu lei6 sina i Laugadalinn i sumar og t6ku p6tt i Undirb0ningsh6pnum til hamingju med ad hafa skellt s6r i h6pinn.Vid vonum a6 pau sem skrddu sig i ,,br6fahlaupask6lann" og fengu sendar efinga6atlanirnar

d

tolvup6sti hafi verid dugleg a6 afa og lilti einnig sid sig vi6 rdsmarki6 klukkan I l:10 20.ilgrist.

Allir me6 sama markmid Frdtt fyrir a6 piitttakendur hafi veri6 rl 6likum sl66um pegar horft er til hlaupaforms pd voru allir me6 sama markmid i kollinum i upphafi en pad var ad hlaupa l0 km i islandsbanka Reykjavikurmaraponhlaupinu. Sumir Etla s6r a6 komast yfir marklinuna 66ur en markinu ver6ur loka6 (eda svona h6r um bil) en a6rir stefna d g6da tima. En pad er dkkrirat pa6 sem gerir pa6 skemmtilegt a6 vera i hlaupah6p, pad villa allir pa6 sama og allir stefna 6trau6ir 6 pad sama. H6purinn hefur ekki bara mett i Efingar i sumar heldur var teki6 prltt i tveimur almenningshlaupum sem var fribar efing frrir hlaupid. Fad var Mi6natur- og Olympiulolskylduhlaupid ogVatnsmfrarhlaupi6 sem h6purinn t6k pett i. Hversu margir rir h6pnum skila s6r svo i lslandsbanka Reykjavlkurmaraponi6 ver6ur fr66legt ad sjii, tilgangnum me6 tilvist h6psins er p6 algjorlega ndd pritt fyrir a6 ekki allir skili s6r i

Sjciumst

i Lekjargotuna 20. 6grist. Hdlfur sigurinn er unninn med pvi ad skri sig i h6p eins og Undirb0ningsh6pinn pvi pa6 eitt ad skrd sig sfnir vissan vilja...! hlaupask6num

t9

i

Lakjo r gdtu n ni!


Afreksskr6 Reykjavikur marapons 20 bestu alrek 1984-2004 / 20 Best perlormances 1984-2004 MARAPON Konur^i\lomen

Karlar/Men

1 2:17:06 Ceslovas Kundrotas 2 2:17:50 Aart Stigter 3 2:19:01 leuan Ellis 4 2:19:46 Jim Doig 5 2:20:30 Chaibi 6 2:22:11 Billy Gallagher 7 2:22:41 Pavel Kryska B 2:23:52 Andrew Daly 9 2:24:07 Jerry Hall 10 2:25.49 Robin Nash 11 2:25:57 Simon D'amico 12 2:2634 Mins Hoiom 13 2:27:06 Frank Harper 14 2:27:27 Borut Podgornik 15 2:28:14 Bruce Kilulai 16 2:28:14 Joseph Maina 17 2:28:25 Mikael Hill 1B 2:28:57 Trevor Clarke 19 2:29:24 Palle R. Madsen 20 2:29:46 William Gristwood

LTU 32

28 32 30 32 tRL 30 TCH 30 sco 27 ENG 32 GBR 30 GBR 25 swE 35 GBR 25 YUG 31 KEN 29 B 2001 swE 24 GBR 38 DEN 29 GBR 35 HOL GBR GBR FRA

1993 1993 1992 1987 1986 1986 1994 1986 1990 1989 1989

2004 1987 1S88 2001

1986 1994 1988 1994

1 2:38:47 Angaharad Mair 2 2:45:45 Lorraine Masouka 3 2:47:23 Kim Marie Goff 4 2:47:25 Wilma Rusman 5 2:48:38 Sandra Bentley 6 2:51:35 Ruth Kingsborough 7 2:55:07 Elisabet Singer B 2:56:15 lda Mitten 9 2:56:40 Caroline Hunter Rowe 10 2:58:09 Carol Macario 11 2:59:31 Susan Martin 12 2:59:51 Kate Davis 13 2:59:58 Susan Shield 14 3:00:45 Helena Sedivakova 5 3:00:54 Connie Eriksen 16 3:0144 Helle Brogreen 17 3:02:58 Caroline Boyd 1B 3:04:42 0livia Menzel 19 3:06:35 Anna Magrethe Trive 20 3:10:15 Sally Lynch 1

26 35 usA 33 HoL 31 GBR 33 GBR 30 AUT 31 cAN 38 ENG 31 GBR 23 GBR 38 usA 34 ENG 31 TCH 32 DEN 35 DEN 29 ENG 40 GER 27 swE 39 GBR 30 GBR USA

1996 1998 1994 1 989 1

991

1997 1993 1999 1995 1986 1993

2004 1990 1994 1988 1993 1990 1999 1994 1994

Hdllt marapon

Nr.

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 1

Timi Nafn Land Aldur Ar 1:05:18 Onesmo Ludago TAN 26 1998 1:05:36 Kevin McCluskey GBR 26 1996 1:05:46 Hugh Jones GBR 39 1993 1:05:46 Steve Green GBR 27 1997 1:06:02 Joaquim Cardoso 34 1994 1:06:15 Toby Benjamin Tanser GBR 25 1993 1:07:09 Steve Surridge GBB 26 1986 1:07:20 Ake Eriksson SWE 34 1996 1:07:25 Peter Nzimbi KEN 41 2002 1:07:49 Andrew Girling GBR 32 1987 1:08:03 Alan Rich GBR 37 1986 1:08:09 Sigurbur P6tur Sigmundsson ISL 29 1986 1:08:10 Jackton Odhiambo KEN 22 1995 1:08:59 Bill Foster GBR 39 1997 :09:13 Claude Minni FRA 30 986 1:09:13 J6n Didriksson ISL 31 1986 1:09:18 Robeft Laaksonnen FIN 26 19S2 1:09:20 Barry Walters GBR 33 19BB 1:09:43 Nigel Gemmel GBR 29 1992 ITA 28 988 1:1 0:25 Sauro Costi 1

1

1

Nr.

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Timi

Nafn

1:1352

Martha Ernstsd6ttir Gitte Karlshoj

1:11:40 1:15:26 1:17:43 1:18:06 1:19:32

1:21:38 1:22:06 1:22:48

1:23:12 1.24:15 1:24:25 1:24:44

:25:19 1 :25:30 1:25:52 1:27:06 1

1:27:40

1:28.24 1:29:20

Land

Teresa Dyer Sylvie Bornet Sue Dilnot Angie Hulley Margaret Koontz

Bryndis Ernstsd6ttir Steph Cook Bjcirg Moen Gerbur Rrin Gublaugsdottir Sonya Anderson Charlotte Venshoj

Margr6t Brynj6lfsdottir Sonia Rowland Hulda Bjork P6lsddttir Rannveig 0ddsd6ttir Steinunn J6nsd6ttir Rakel Gylfad6ttir Lisbeth Espersen

Aldur Ar

tsL 32 DEN 38 GBR 34 FRA 26 GBR 30 ENG 33 USA 30 tsl 27 GBR 31 NOR 39 lsl 32 usA 37 DEN 39 tsl 22 GBR 33 tsl 29 lsL 30 tsl 9 tsl 20 DEN 49 1

1996 1997 1993 1986 1 992 1995 1986 1998 2003 1386

2004 2004 1997 1992 19BB

1993 2003 1987 1988 1999

10 km gtituhlaup 1

2 4 A

31:58 33:04 33:09 33:49

7

34:24 34:24 34:27

B

34:38

6

I

34:49

12

35:03 35:06 35:23

IJ

35:42

14

36:19

15

36:24

16

36:36

10 11

17

36:51

1B

36:52 36:59

19 20

37:00

J6hannesson Burggraff Helgason lvarsson Arena Lorenzo Vergni Arnaldur Gylfason Kilri Steinn Karlsson Finnbogi Gyllason Johann Adolfsson Pdlmi Steinar Gudmundsson Brendan Sullivan Arni Mdr J6nsson Rfnar Reynisson Stefdn Ag[st Halsieinsson Pdlmar Hreinsson Bergp6r 6lafsson Andrea Benassi B6as J6nsson Reynir J6nsson Gauti

Josy Burkni Halld6r Bjorgvin Armando

ISL 25 26 ISL 20 ISL 24 ITA 24 ITA 26 ISL 27 ISL 16 ISL 26 SWE 19 ISL 30 GBR 33 ISL 19 ISL 42 ISL 17 ISL 20 ISL 33 ITA 29 ISL 31 ISL GER

1

B

2004 996 1 998 1 997 1

2002 2002 1

999

2002 '1996

998 998 1 996 1 998 1 1

2004 998 1 994 1

2004 999 1 994 1 996 1

1 34:16 2 37:39 3 38:42 4 39:28 5 39:30 6 40:04 7 41:11 B 41:33 9 41:43 10 41:48 1'1 41:59 12 42:13 13 42:25 14 42:34 15 42:35 16 42:37 17 42:39 18 42:52 19 43:01 20 43:03

lngmarie Nilson Frida Rrin Pdrdard6ttir Carme Ballesteros J6hanna Skilad6ttir Rakel Asa

30 ISL

Sigridur Pdrhallsdottir Angela Brueggemann Gigja Gunnlaugsd6ttir Laufey Stefdnsd6ttir

ISL

Tove Bergheim

SWE

ESP

0lafs ISL lng6lfsd6ttir ISL Holmgren SWE Eygerdur lnga Hafp6rsd6ttir ISL Malin Gudj6nsd6ttir ISL Anneke Kloostra HOL

Margr6t

0ddsd6ttir

USA

ISL ISL

ISL Renuka Priyanthi P Galhenage SRL Tanja Allen GBR Helen 0marsd6ttir ISL Fri6a Dogg ISL iSL Helga

Hauksd6ttir Zo6ga

1

996

30 36 27 16 33 11 24 39 18 31 16 17 23 41 31 21 31 17 20

2000 2003

2004 2001

998 1994 2003 1 997 1994 1

2002 1998 1 993 2001 1

995

2001

1999

2002 997 1996 1


j"a

.,-{a, g.;r\ tf

;

".1':,-.{^<,i

F rf

sr-

Bestu afrek i aldursllokkum / Best perlomances in age groups 10 km giituhlaup

Marapon

- 39 6ra 2:17:06 2:17:50 2:19:01 2:19:46 2:20:30

Karlar 16

1 2 3 4 5

- 49 fua 2:24:16 2:34:45 2:36:51 2:44:20

Ceslovas Kundrotas

LTU

Aart Stigter

HOL GBR GBR FRA

leuan Ellis

Jim Doig Chaibi

Karlar 40

1 2 3 4 5

2:4447 - 59 5ra 2:55:41 2:55:54 2:56:59 2:57

40

2:59:24

ITA ITA

41 44 43 40 40

Walter Hill Henning Hansen

GBR DEN ITA HOL GBR

51 50 57 54 53

2000

NOR SWE NOR ITA GBR

61 60 61 60 60

1997 1997 1993 2000 1999

GBB USA USA HOL GBR

26 35 33 31 33

1996 1998 1 994 1 989

ENG

Andrea Mazzocchi Hans Vugts

Michael Willcox

3:24:42 3:26:07 3:27:05 - 39 dra 2:38:47 2:45:45

Roald Sovik

0tello Pieri John Taylor

Konur 16

1 2 3 4 5

2:4723 2:47:25 2:48:38 -

Konur 40

1 2 3 4 5

Angaharad Mair Lorraine Masouka Kim Marie Goff Wilma Rusman Sandra Bentley

49 6ta

2:58:02 3:02:58 3:14:44 3:15:04 3:23:01

ENG

Doris Windsand-Dausman Lotta Svard

USA SWE

Adele Eichert

GER

Konur 50 6ra og eldri 3:29:49 Rita Clark 3:30:36 Britta Soerensen 3:31:04 Sigrid Thalhammer 3:31 Nadejda Samartseva

1 2 3 4 5

12 3:34:1 7

ISL

Anna Jeeves Caroline Boyd

Edeltraud Schneider

USA DEN

AUT RUS

AUT

40 40 45 44 41 54 55 52 78 51

1996 1988 1S95

1993 1994

-

39

ira

Land TAN GBR GBR GBR

Karlar 40

1 2 3 4 5

1:1

5:51

1 :1

6:1

Karlar 50

1 2 3 4 5

-

1:1

4

2001 1995 2001

1.21.52 1:23:36

1:2357 1:24:25

1

:31 :1

5

:35:59 1:37:18 1

1

991

1:34:45 1:39:16 1:40:26 1

:41

:51

1:42:29

1 2 3 4 5

-

Aldur

26 26 39 27 34

2001

1993 1998

2004 2001 1993

2004 1998

Ar 1998 1996 1 993 1997 1994

KEN

Sigurdur P6tur Sigmundsson Douglas Huff Frank Shorter Steinar Jens Fridgeirsson

ISL

ISL

41 40 40 47 46

Albrecht J6hann Heidar J6hannsson Birgir Sveinsson Alan Ferguson

GER

JZ

2004

ISL ISL

51

1

52 55

1

USA USA

Poul Clemmensen

Klaus Hoenicke Klaus Fritz Dietrich Luthke

GBR DEN

JJ

2002 1997 1S89 1991

2003

996 997

2002 1

999

986 987

NOR NOR

60

1

61

1

GER GER GER

65 64

2002

ISL

51

sc0 GER

50 50

2003 2003 1 997

ISL ISL

EA

2004

50

2003

61

Helga Bjornsd6ttir Barbara Cowan

Heidi Diihler Bryndis Magnfsd6ttir Valger0ur Ester J6nsd6ttir

14 14 13 14 14

ISL ISL ISL ISL ISL

17 16 17 16 15

ISL ISL ISL ISL ISL

25 23 37 31 34

ISL ISL ISL ISL ISL

43 43 42 42 43

39 dra

Gauti Johannesson Sveinn Margeirsson Daniel Smdri Gudmundsson Sigmar Gunnarsson

J6hann lngibergsson

49 6ra

35:03 35:09 35:16 36:19 36:40

Gauti Hoskuldsson

J6hann lngibergsson Daniel Smdri Gubmundsson

Rinar Revnisson J6hannes Gudj6nsson

til 59 6ra

37:39 Steldn Hallgrimsson 38:59 J6hannes Gudj6nsson 39:14 Biroir Sveinsson 39.57 Dadl Gardarsson 40:01 David Hjdlmar Haraldsson

tsL ISL ISL ISL ISL

Karlar 60 dra og eldri

994 1990 1

2003 2001

Konur 50 dra og eldri

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

-

ISL ISL JAP ISL ISL

tua

31:58 32:04 32:06 32:12 32:30

Karlar 50

Peter Nzimbi

Karlar 60 iira og eldri 1:2542 Thorbjorn Nelnes 1:28:23 Torbjorn Nelnes

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

-17

Gauti J6hannesson Kdri Steinn Karlsson Tomohiko Kuwahara ivar Gudj6ns J6nasson Valur Sigurbarson

34:15 Sveinn Margeirsson 34'.38 Kdri Ste.inn Karlsson 36:24 Steldn Aofst Hafsteinsson 37.10 Solvi GuSmundsson 37:45 Reynir J6nsson

Karlar 40

59 iira

9:51

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

42:02 David Hjdlmar Haraldsson 43:51 Ken Chapman 44:00 Gunter Beyer 45:00 Hafsteinn Sveinsson 45:06 Jorundur Gubmundsson

Strilkur 14 6ra og yngri 41:1 Eygerdur lnga Hafp6rsd6ttir Rakel lng6lfsd6ttir Margr6t Abalheidur Mark[sd Gudrrin S6ley Gunnarsd6ttir GudrLln Helgad6ttir

1 2 3 4 5

1 42:24 43.52 44:40 44:56

Strilkur 15

Nr. TImi Naln 1 1:05:18 0nesmo Ludago 2 1:05:36 Kevin McCluskey 3 1:05:46 Hugh Jones 4 1:05:46 Steve Green 1:06:02 Joaquim Cardoso 5 - 49 tua 1:07:25 1.13.52 1:14:49

39:09 39:30 39:49 40:02 40.47

Karlar 18

2004

H6llt marapon Karlar 16

1 2 3 4 5

Drengir 15

GBR NZL

Karlar 60 6ra og eldri 3:08:03 Leif Fery 3:2109 Gote lvarsson

1 2 3 4 5

Drengir 14 iira og yngri

1993 1993 1992 1987 1986

Hugh Jones Andy Dennis lan Bloomfield Michele Galio Giovanni Martino

Karlar 50

1 2 3 4 5

32 28 32 30 32

1 2 3 4 5

-

59 6ra

44'.52 Frida Bjarnad6ttir 45:37 Bryndis Magn0sd6ttir 45:44 Joy Allen 49:23 Lisbet Meek 0lsen 49:44 Elin Hjaltadottir

Konur 60 6ra og eldri Lilja Porleifsd6ttir Emilla Sfsanna Emilsd6ttir Hildur Einarsd6ttir Ninl Hammer Agrista G Sigl0sd6ttir

1 2 3 4 5

52:05 55:36 56:12 56:15 57:10

60 62 62 66 61

1

995

2002 1

998

2004 1993

2004 2001

1998 1996 1994

2004 2003 2003

2004 1993

1998 2000 2003

2004 1998

2004 2004 1996 1 995

2002

ISL ISL ISL

11 13 13 12 14

1994 1998 1996 1993 1994

ISL ISL ISL ISL ISL

16 16 17 17 15

2001 1998 1 993 1 997 1994

ISL ISL

30 30 36 24 27

1996 2000 2003 1994

ISL ISL ISL ISL ISL

41 46 41 45 46

tsl lsl

50 s2

ISL

tsL

ISL ESP

49 tua

38:26 Anna Jeeves 39:40 Helga Bjornsd6ttir 42:35 Margrdt 0ddsd6ttir 43:1 3 Sigurveig Alexandersddttir 43:51 Bryndis Magn[sd6ttir

Konur 50

1 2 3 4 5

-

ISL ISL

39 6ra

34:16 lnomarie Nilson 37.39 Frioa Rrin Pdrdardottir 3842 Carme Ballesteros 39:22 Margr6t Brynj6lfsd6ttjr 39:28 Johanna Skilad6ttir Olafs

Konur 40

1 2 3 4 5

-

GER

6ra

39:30 Rakel lng6lfsdottir 42:13 Gigja Gunnlaugsd6ttir 42:25 Laufev Stefdnsd6ttir 43:01 Frida Dogg Hauksd6ttir 43:41 Tinna Elin KnLitsddttir

Konur 18

1 2 3 4 5

-17

ISL GBR

50 50 58 50 54

1993 2000 1996 1994 1 998

GBR 51 NoR 51 55 tsL lsl tsl DEN tsl

60 62 61 61 62

2004

995 1998 1 995 1995 1996 1

1996

2002 1999 1993

2002

1999

2002 2004 1997 2003


Laugavegshlaupid f6r fram 16. lrlli sidastli6inn i niunda sinn. Margir telja petta hlaup vera pad skemmtilegasta sem i bodi er 6 islandi enda er hlaupalei6in egifogur og afar krefiandi. Lagt er upp fr6 Landmannalaugum og purfa hlaupararnir a6 leggja a6 baki 55 km leid, paulsetna hindrunum eins og dm og snj6skoflum, ni6ur i F6rsmork. Fdtttaka var framar vonum og reyndu I 30 hlauparar pessa polraun. Erlendir gestir voru 48 talsins, komu frd l2 pj6dlondum og hafa aldrei veri6 fleiri. A endanum voru 127 keppendur, eda97.7%, sem luku hlaupinu sem verda a6 teljast frdberar heimtur. Sigurvegari i karlaflokki var Bretinn Andrew Shaw sem einnig sigradi i fyrra,6. timanum 4:44:36 en i o6ru seti og ffrstur islendinga var Steinar Jens Fri6geirsson d tlmanum 4:55:27. Fyrst kvenna var Jackie Bale fril Bretlandi, en h(n hlj6p 6 6:00:44 og fyrst islenskra kvenna var Katrin F6rarLaugavegshlaupid

The Ultra Marathon took place on the l6th of July for the 9th time. Many runners think this is the most enjoyable run we have here in lceland because the route is exceptionally beautiful and very demanding.The race route is called Laugavegur and is in the highlands so the runners have to climb mountains, cross rivers and run in the snow.The distance is 55 km and is from Landmannalaugar to Thorsmork.This year there were 130 participants, which is an all time record, there of 48 foreigners from l2 countries. Only three runners did not make it all the way so 127 finished the race.Andrew Shaw from the UK was the first male runner to finsish the race, his time was 4:44.36. Jackie Bale, also from the UK, was the first woman and she

insd6ttir 6:05:49.

finished in 6:00:44.

20 bestu afrek i Laugavegsmaraponi KARLAB

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Timi

Naln

4:39:21

Charles Hubbard Andrew Shaw Arnaldur Gylfason Steinar Jens Fridgeirss Gudmann Ellsson John Smallwood Alex Kahl Manu Kauppila Haukur Fridriksson Haflidi Savarsson

4:40:52 4:49:28 4:53:50 4:54:08 4:56:08 5:00:23 5:04:43 5:07:33 5:08:59

Fad.dagur

Fdlag

05.09

0f6lagsb

961 06.07.1961 31.01 .1972 28.11 1957 1

GBR

in tR

12.1958

ofdlaqsb

13.07.1979

Ofdlaqsb Ofdlagsb Finnland

27

2803.1972

'1978 21 11 1956 1966

tR

6tdtagsb

Stadur Landml Landml Landml Landml Landml Landml Landml Landml Landml Landml

Dagsetning

-

Hrsadalur H[sadalur Hfsadalur H[sadalur Hilsadalur

-

H[sadalur Hfsadalur Hfsadalur Hdsadalur Hdsadalur Hfsadalur Hfsadalur

Hisadalur Hfsadalur Hrlsadalur Hrisadalur H[sadalur

21 07 2001 17 .07.2004 24.07.1 999 17 07 2004 21 07 2001 21 07 2001 1 6.07.2005 24.07.1 999

2007 2002 21.07.2001

KONUB

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

Timi 5:31:15 5:47:35 6:00:44 6:03:09 6:05:49 6:10:09 6:12.32 6:13:59 6:15:57 6:1 6:18

Nafn

Bryndis Ernstsddttir lrene Gulli Jackie Bale Louise Burt Katrln P6rarinsd6ttir Sue Sleath

Rakel lng6lfsd6ttir J6runn Vi0ar Valgardsd6ttir Bjiirg Arnaddttir Britta Homer

Fad.dagur

Fdlag

24 01

tR

1971

28041957 26 09.1967

1964 12 07 1958 02 06 1963

22.09.1985 16.06.1969

1964 09.05.1 962 10 02

22

Norway GBR GBR

in 0felagsb FH

otdtagso lR-skokk GBR

Stadur Landml Landml Landml Landml Landml Landml Landml Landml Landml Landml

Dagsetning

- H[sadalur - Hfsadalur - Hfsadalur

24 07 1599 20 07.2002 1 6 07.2005 17.07 .2004 1 6.07 2005 21.07 2001 1 6.07.2005 24.07.1999 1 6.07 2005

2007 2002


GULLVI LD

- vertu godu vanur

q ,t

Finn Svinningur:

GULLVILD iSLANDSBANKA er heildarpjonusta sem hentar

sem f olskyldum og skilar

jafnt einstaklingum

. . . . . .

2oo f riar debetkortaferslur 6%o

endurgreidsla vaxta

Okeypis gulldebetkort Okeypis greidslupjonusta 5o% afslltlur af gullkreditkorti Betri vaxtakjcir

drj[gum Svinningi iformi afsl6ttar og endurgreidslu.

Auk pess standa p6r f msir pj6nustupattir

til bo6a p6r a6 kostna6arlausu.

Fadu ndnari upplysingar um Gullvild hjd pjonustufulltrAum okkar,

i pj6nustuverii

sima 44o 4ooo og d isb.is.

isuNDSBANKT | 1oo7o

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

2005 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2005.

2005 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2005.

Advertisement