__MAIN_TEXT__

Page 1

D

19. 6grist 2000

,:

iY,

., ,*'

t*!.1

The top-selling sports drink in the world. Gatorade

s

the main sponsor of the Reykjavik Marathon


(

,/. r0?,; .)v

DV Sport tekur

p0lsinn a iprottalifinu d hverjum degi Fjallad er um alla helstu iprotta-

vidburdi innan lands sem utan, s,s, knattspyrnu, hesta, sportveidi,ltivist, motorsport, handbolta, frjalsar iprottir, skfdaiprottir og korfubolta, tressar fpr6ttagreinar og fleiri skipa veglegan sess i DV Sport.

DV er a6alstyrktaradili ad Beykjavikurmaraponi

2OOO

hefur pu sed DV i dag?


REYK,AviKUR

arn6tt i Reykjavik tekur n0 vi6 i beinu framhaldi af Reykjavikur maraponi svo

welcomed to the center of Reykjavik today, August 19, 2000. The Reyklavik

testir og p:itttakendur geta tengt dag vi6 n6tt of noti6 folbreyttrar dagskrd fri

Marathon, for the last sixteen years, is traditionally held in conjunction with the birthday of the city of Reykjavik, on August l8th. On this occasion however, there is even more being offered on this day. The Reyklavik ,,Culture Night" continues the

morgni til mi6nattis. 866ir pessir vidburdir hafa skapad s6r sess, eru fastir li6ir i af-

malishaldi borgarinnar, og hafa 6 undanfornum drum la6a6 a6 pfsundir innlenda og erlenda gesta og pdtttakenda.

Borgarlirvold 6ska <illum hlaupurum og skipuleggjendum Reykjavikur marapons velfarnadar i hlaupabrautinni og pakkar peim gott framlag i pvi a6 efla heilbrigt borgarlif og halda afmali borgarinnar hd-

Velkontin

ti6legt.

til hotttdku i Reykjovikur

I ng i bj

org

5,6l ru n G is I ad6lti

r

Borgarstj6ri

moraBoni 2000 F6tttakendur i Reykjavikur maraponi

eru me6al peirra prisunda sem bo6nir eru velkomnir i mi6borg Reykjavikur pann 19. dgrist 2000. Reykjavikurmarapon er a6 venju haldid i tengslum vi6 afmali borgarinnar 18. dg0st eins og veri6 hefur undanfarin sext6n iir. En ad pessu sinni ber enn fleira upp 5 pennan sama dag. Menning-

MAMtsoN

Welcome to the pLrticipants of the 2000

Reykjavik Murathon. The participants in the Reykjavik Marathon are among the thousands who are

festivities begun with the marathon, so that runners and guests may enjoy a varied selection of activities from morning until

midnight. Both of these events

have

become a standard part of Reykjavik's birt-

hday celebration, and thousands of lcelanders and international guests have enjoyed taking part in them in past years. The city officials exend their best wisfor a good race to all the runners and organizers of the marathon. They also thank all those who encourage the healthy hes

lifestyle ofthe city's residents, and everyone who has contributed to the festive celebration of Reykjavik's birthday.

Mrs. lngibjdrg S6lr0n Gislad6ttir The Mayor of Reykjavk

Stj6rn Reykjavikur marapon Board ofdirectors Kniltur 6skarsson, forma6ur, chairman of the Board Sjgffs J6nsson, Omar Einarsson, Gu6mundur Sigurdsson, Steinn Ldrusson,

Reykjavikur maraFon 2OOO: Dagskre I programme

Framkvamdastl6ri/race director

18. igrist - fiistudagur August lSth - Friday

Agfst Forsteinsson

l8:00 -

Au6ur Gu6mundsd6air

2l:00

Fulur/speaker Agrist Asgeirsson

Hlaupalei6arstj6ri/course director Jakob Forsteinsson

Malingar/course measurement Sighvatur

Dfri

Gu6mundsson

Markstj6ri/start and fi nish director Einar P. Gudmundsson

Timatokustj6ri/time keeping Katrin Adad6ttir Skrdn

| 9. 6grist - laugardagur August 22nd - Saturday

I

l:40

12:00

ing/registration

Gunnar J6hannesson Vinnsla rirslita/result processing Fri6rik f6r Oskarsson

Drykkjarstcidvar/refreshment stations Hafsteinn 6skarsson Afhending gagna Svava

Oddnf Asgeirsd6ttir

Verdlaunaaftiending/Price

ceremony

Magn0s Jakobsson Pastaveisla,/Pasta party

Petur lngvi Frantzson M6ttaka erl. bo6sgesta Savar F6r Magn0sson Forsi6umynd: Magn0s J6nsson

Skautahollin, Laugardal / Skating Hall Afhending keppn isgagna. Registration center open. Barilla pastaveisla fr rir keppendur. Pasta party for participants.

12:

l0

l8:30

Upphitun 6 vegum World Class Warm up Starfi Skemmtiskokk / Fun run Utdr6ttarver6laun onnur en flugmidar afhent begar hlauparar koma 0r rennu. Start: Marapon, h6lfmarapon, l0km og l0km linuskautahlaup.

Verdlaunaaftrending frrir sigurvegara i einstaklings- og aldursflokkum og sveitakeppni i Ridh0si Reyklavikur. Ver6laun fr ri r fu r6u legasta h laupabri n i ngi n n. Utd r6ttarver6lau n, fl ugm i6ar i skemmtiskokki og lOkm hlaupi / linuskasutahlaupi. Urslit hengd upp. Prize ceremony for winners in single age groups and teams in lOkm, half marathon and marathon, at City Hall, Tjarnargata. Award for the funniest outfit. Results pinned up.


REYKjaviKUR HAutsoN

VID VILJUM MINNA A

OKKAR FRAB,tsRA OG s i v I NS,tsLA HADEG I SVERDARHLADBORD ALLA VIRKA DAGA FRA 12-14 PIZZUR, PASTA, SUPA, BRAUD, KJOT OG FIsKRgrrIR,sm-Or oG MARGT FLEIRA VERD ADEINS 7 90 - PR . MANN

KOMDU

TIL OKKAR , VID HUGSUM VEL T]M prc oc piNn I

PEACE LOVE HAPPIMSS..

? OPID : SUN-FLI :11:30-01:OO

fOS&LAU:11:30-03:OO


REYK,IAviKUR MAMtsoN

MM-dagurinn Marapon og Menningarn6tt 6 sama degi

Fd

er st6ra stundin runnin upp enn

einu

sinni. Reyklavikur marapon fer nri fram i sautjdnda sinn. Fr6 upphafi e6a frd irinu 1984 hefur hlaupi6 veri6 haldid nestsi6asta sunnudag i dg0st ir hvert. Nrl hefur hinsvegar sri breyting veri6 ger6 a6 hlaupid er fert yfir 6 laugardag og pannig tengt hinum fiolmorgu vi6burdum sem Menningarn6tt i Reykjavik b/6ur upp d. Fetta er m.a. gert vegna folda iskorana peirra, sem vilja taka pdtt i b66um pessum vi6burdum og ekki sist au6veldar petta f6lki af landsbyggdinni

a6 taka pdtt

i

Reykjavikur maraponi og nj6ta sidan dagskrilr Menningarnatur. H:iti6arholdin hefiast a6 pessu sinni me6 setningu borgarstj6rans

i

Reykjavik, lngibjargar S6lrrinar Gislad6ttur, um lei6 og hrin rasir hlaupi6.

Fri upphafi hefur verid lo96 :ihersla ii pa6 a6 allir geti veri6 med i Reykjavikur maraponi. Bodi6 er upp :i 3 styttri vegalengdir auk marapons og hdlf marapons, pannig a6 allir geti fundi6 vegalengd vi6 sitt

hefi. Styttri

veta-

poninu, fara saman I sund a6

lengdirnar eru

l0 km fyrir Fe sem villa

loknu hlaupi og taka sidan

horkukeppni, 7 km og

fjolbreyttu

3 km

pdtt

einhverjum af peim

skemmtunum, Fd er tilvalid a6 nara likama og sdl { einhverjum af hinum fl<ilmorgu veitingastodum borgarinnar, sem opnir verda fram eftir n6ttu og si6ast en ekki sist

skemmtiskokk

sem i bo6i

fyrir hina sem ef til vill leggja a6al6herslu

i

il a6

vera med 6 g66ri

stund og skemmta s6r me6 fiolskyldunni. Yngstu pdtttakendurnir eru svo velkomnir til leiks, hvort sem er i barnavognum, kerrum e6a lafnvel 6 hlaupahj6lum. Einnig er bo6i6 upp i s6rstaka keppni 6 linuskautum, en sri keppni p6tti takst vel sl.

ilr

pegar hrin f6r fram i frrsta sinn. Reykiavikurborg bf6ur a6 venlu ollum piitttakendum i sund. Fa6 er pvi upplagt fyrir alla fiolskylduna a6 gera s6r dagamun me6 pvi a6 taka prltt i Reykjavikur mara-

eru.

ver6ur hagt a6 a6 enda

daginn me6 pvi a6 fylgjast me6 st6rkostlegri fl ugeldas/ningu, sem fram fer vi6 Reykjavikurhcifn kl. 23:30. Eg 6ska

ollum pitttakend-

um, ungum sem oldnum, g66s gengis i 17. Reykjavikur maraponinu. Allir geta fundi6 vegalengd og skemmtun vi6 sitt hefi me6 pdtttoku i MM-deginum. Knritur Oskorsson,

form. Reykjovikur moropons

Timapantanir i sima 515 1335

Reykjavikur marapon pakkar eftirtiildum aililum fyrir gott samstarf

\T()L\Z()

D

A llT

ToELERotrE

dr-r, Epn


REYK.IAviKUR MARAtsoN

l7 . alpjodlega

Reyt(javikur maraFon 19. agust VERNDARI HLAUPSINS

F6tttakendum er bodid til pastaveislu fostudaginn -21 :O0 i Skautahollinni I Laugardal

Borgarstj6rinn i Reykjavik frO lngibjorq 56lr0n Gislad6ttir.

AgvncoanngtLAn

VERDLAUN

Frj5lsipr6ttasamband Islands og Reykjavikurborg

nAs-

oe

ENDAMARK

ing

Flugleidum hlj mlriponi og h5lfmaraponi km og 10 km linuskautah

karl . Fyrir

brautarmet

I

. I skemmtiskokkinu, 10

flugmidar fr6 Flugleidum Veitt verda ver6laun fyrir fur6ulegasta hlaupabrJninginn Dregid verdur um fjolda aukaverdlauna sem eru bakur fr5 M5li & menningu og ipr6ttavorur fr5 Nike.

pArrrOrunErrun Maraponhlaupid er opi6 ollum 18 6ra og eldri Hdlfmaraponhlaupi6 er opid hlaupurum 16 5ra og eldri. 10 km og skemmtiskokkid er ollum opid, p6 er ekki eskileqt a6 12 Ara og yngri fari 10 km e6a 10 km linuskautahlaupid nema med 966um

VERDLAUNAAFHENDING

Verdla fyrir ei flugmi einnig

undirb0ningi

isnruosu6r nf

18 690st kl. 18:00

vidko

Allir p5tttakendur sem ljUka Frir fyrstu karlar og prj5r fyrstu ko utanlandsflugmida fr6 og fyrsta kona i 10 km

ilcrlancdru

7 km og 3 km skemmtiskokk rast kl. 12:00 Marapon, h5lfmarapon, 10 km og 10 km llnuskautahlaup (timataka) rest kl. 12:10.

Marabonhlaupi6 er jaf

2OOO

BARILLA PASTAVEISLA

ramt [slandsmeistaram6t.

inu kl. 18:30. Verdlaun verda veitt itakeppni. UtdrSttarverdlaun, laupi/linuskautahlaupi, afhent, Urslit hengd uPP 5 stadnum.

SVEITAKEPPNI

SUND

Imaraponi, h6lfmaraponi og 10 km er bodi6 upp 5 priggja manna sveitakeppni. Vinnuf6lagar, f6lagasamtok og fjolskyldur geta myndad sveitir til b6tttoku. Konur og karlar geta myndad sveit saman. Ver6laun verda veitt fyrstu premur sveitunum 5 hverri vegalengd Dregi6 verdur 0r h6pi sveitanna i I 0 km um tvenn aukaverdlaun

Ollum p6tttakendum er bodid isund.

DRYKKJARSToOVNN OG

H EI

LSUGASLA

Drykkjarstodvar verda me6 u.p.b. 5 km millibili. Far verdur bodid upp 5 vatn og Gatorade ipr6ttadrykk. Leknar og hj0krunarlid verdur til reidu me6an 6 hlaupinu stendur og til adstodar er hlauparar koma I mark

AFHENDING KEPPNISGAGNA D6tttakendur saki keppnisgogn i Skautahollina i Laugardal fostudaginn 'lB 6g0st kl. 18:00-21:00.

WheFe euenything

falls into place

Fossh6tel tind Reykjavik Fossh6tel Bifrost Borgarfj<irdur Fossh6tel Stykkish6lmur Fossh6tel Aning Saudiirkr6kur For bookings and

Your leisure

- oul

pteasure

lurther inlormation, please contact us at Skipholt 50c.105 Reykiavik. Tel: Http://www.losshotel.is

.

Email: bokun@fosshotel.is

Fossh6tel [augar Fossh6tel Hallormsstadur Fossh6tel Reydarfjordur Fossh6tel Vatnajokull (+354) 562 4000 o Fax {+354} 552 4001

:


NF

l { t I

The top-selling sports Gatorade

is

drink in the world.

'E--=/

the main sponsor of the Reyklavik Marathon

n


REYKTaviKUR MARAboN

frotti bilun ad hlaupa e g6tunum, - Fad m5tti ekki einu sinn hlaupa i Hli6msk6lagar6inum Arin i kringum 1950 hafa gjarnan verid og setti islandsmet sumari6 195 I nefnd Gullcild frj6lsipr6aa d islandi. is- hlaupi pi i 24. aldursdri. lendingar eignu6ust wo Evr lon t6k hris og tt.g" frikna ipr6ttamer diigunum' Einn stirsta sigur sem um

i l0 km

byria6irpriadafahlaup?

ila Noregi a,

unni unnu islendingar

frr

en 6g var or6inn 18 iira. i Drenglahlaupi Armanns og var6 annar. Fetta var fyrir tilstu6lan

Bislet leikvanginum i menn og Danir voru lag6ir

pessara frj6lsipr6ttamanna var langhlauparinn og'Armenningurinn Stef6-n Stef6ns

[:',.".,5]tJ[il;1":':ff:.J":: r pjdlfari. Eg sem strikur nungis frj6lsi-

pr6ttir 6 pe

Hvernig afdu menn 6 pessum 6rum? Fad var ekkert aft i veturna

Stefdn Gunnarsson

pr6tt fyrir lei6arstikurnar. Eg man a6 eg vann hlaupi6 fyrst 1948 eftir endasprett

Stefdn Gunnarsson ryfjar upp htaupadrin sin i kringum t95O

og bar6ttu vi6 F6r6 Forgeirsson,

odruvisi en a6 pa6 voru leikfimitimar fyrir frj6lsipr6ttamenn innanh0ss. Fa6 voru

ekki byrja6ar neinar prekefingar, hva6 pri lyftingar. Melavollurinn opna6i venju-

lega l. april og pri ef6i ma6ur par og i Vatnsmfrinni og reyndi a6 afa vel i prj6r vikur fram a6 sumardeginum ffrsta fyrir lR hlaupi6.

Hlupuil pid aldrei i giitunum?

vel sumarid 195 I fyrir landskeppnina d Bislet. M6r gekk ekki sem skyldi par, enda me6 einhverja pest. Eg man ad Benidikt Jakobsson gaf m6r verkjalyf en maginn ger6i uppreisn. Kristjdn J6hannsson var ad koma upp sem efnilegur langhlaupari parna og hl6 narri islandsmet-

inu

i l0 km. I dgtist ba6 hann mig ad

hlaupa me6 s6r somu vegalengd pvi hann hugdist sld meti6. Fa6 var hinsvegar 6g

sem kom 6 undan i mark i pvi hlaupi 6 timanum 33:05,6 min. og t6kst a6 sld

meti6. Kristj6n batti si6an meti6 nestu 6rum og dtti meti6 imorg 6r, e6a allt par til Sigf0s J6nsson n(verandi methafi n:i6i pvi. Stefdn hatti alfari6 ad efa hlaup eftir petta en sneri s6r a6 handknattleiknum og vard lslandsmeistari prj( 6r i ro6, 1952, '53 og'54, me6 Armanni. Hann haf6i 66ur or6i6 lslandsmeistari med Val 6ri6 1947. Stef6n stunda6i handknatt-

Gunnarsson sigrar Vfdavangs-

Nei menn l6tu s6r ekki deaa pa6 i hug -

gamla

hlaup iR i fj6rda sinn i rtid drid I 95 I.

og hef6u liklega veri6 taldir biladir 6

6

Stffin

peim 6rum hef6u peir gert pa6. Fa6 m6tti ekki einu sinn hlaupa

i Hlj6mskrilagar6inum,

par var

HREINSITAKNI H/F

atid vor6ur ad passa grasi6. Hins vegar voru p0sundir

V6ls6pum og hdpristihreinsum

d

bflaplcin, bilageymslur o.fl Drj{tr

strrdir

s6pa.

.

manna 6 Melavellinum a6 horfa pau frj6lsipr6ttam6t sem

haldin

voru. Fetta voru fiogur

til fimm m6t yfir sumari6. Stundum var fari6 til Vest-

mannaeyja a5 keppa 6 bi66he-

ti6inni.

Hvernig var lR hlaupid 6 sumardaginn fyrsta? Fa6 var byria6 firir aftan Melavollinn og hlaupi6 vestur i Kaplaski6l

til baka rit i og enda6 vi6

og um Melana, Vatnsmfrina

Hlj6msk6lann. Stundum purfti

a6 stokkva yfir gir6ingar

KR,

sem haf6i unni6 hlaupid 6rin ii undan. Nestu dr var petta lettara. Vi6 af6um

og

pa6 kom fyrir a6 menn villtust

leikinn allt fram

til

1965 me6 meistara-

flokki Armanns. Hann var6 lafnframt forsti landslidspj6lfari kvenna i handknattleik. Fad var 6ri6 1956 pegar li6id f6r 6 No16ulandam6t i Finnlandi og sigur vannst e heimamonnum, liklega fursti ritisigur islendinga i boltaipr6ttum. Eftir ad Stefdn fluttist i Breidholtid t6k hann virkan pdtt i uppbyggingu hjd pd nfju f6lagi, Leikni. Far star{adi hann fram A efri 5r.

Vi6 pdkkum pessum ,,vormanni"

is-

lenskra frjrilsipr6tta fyrir vidtali6.

l.H.


Hlauparinn parf ad huga ad m6rgu. Hja lntersport er ad finna eitt mesta urval landsins af hlaupaskom og hlaupafatnadi. 6ll helstu vrjrumerkin a einum stad. n hlaupa-og adferd til ki ad velja ir seenskir leknar sem unnid hafa vid rannsoknir a pessu svidi til fjcilda ara og hefur pessi adferd verid notud med g6dum arangri iyfir 140 lntersport verslunum i Svipjod.

F.irc

INTER Din

Bildshof6a

20 '

ll2

fristunil - okkar fag

Reykiavik

' simi 510 8020

www.intersPort.is

'


REYKIAviKUR

ilamFoN

INFORtl,lI\TION

UPPLYSINGAR

Before the race:

Fyrir hlaupi6:

Kla6i6 ykkur me6 tilliti til ve6urs. Skokki6 l6tt um og geri6 ipr6ttasal

e e

24e (b6),

ich. full half km

tr"L?i[ 1.8O0 og

upp 6r.

i RaOFrijin" ver6a plastpokar, merktir Reykiavikur og Plastos, sem hegt er a6 nota undir fot me6an i

marapon hlaupinu

stendur.

the fun run.

heitt er i ve6ri er nau6synlegt fyrir lO km' linuskautahlaupara h:ilfmarapon- og maraponhlaupara a6 drekka n6gan vokva' Hlaupi'6 6 peiin hra6a sem pi6 r:i6i6 vi6 og for6ist a6 fara of Ef

hlauPaleidinni og vi6 Purfa i a6hlYnningu Lati6 heilsugaslu-

i: Eftir hlauoi6:

i endamarki ver6ur bo6i6 upp e vatn og Gatorade'

Hlauparar, athugi6

r e

!

Fesii6 r:isnrimerin a6 framan, og neli6 ekki i afrifi6'

During the race: Police and medical staff are available all the time, both along the course and at the start/finish. The lcelandic Rescue Squad has all necessary equipment to assist in both maior and minor cases. They can be'id'entified by the yellow colour and green cross. Please follow the directions given by the police and race officials. Please run on the street at all times. A blue line on the street at all intersections is your guide. Watch out for cars as only a few of the streets wil[ be completely closed for traffic' W"t"t and sport drinks will be offered at all drinking stations (D on the map).

At the finish:

ln the refreshment area we offer water and Gatorade' Results and certificate:

Results and certificate in the marathon and half marathon will be mailed to the foreign ParticiPants within two months'

Runners:

Put your numbers at front, and don't pin the control

number.


Ykkar irangur

okkar 6vinningur

Fullkominn NAUTITUS tekjasalur . Kiirfubolta- og skvass satur Spinning . Adahaldsnimskeid Gauja Litta o Vaxtarm6tun . Bodyshape Pallar o Leikfimi

.

Power lfoga o Hatha ltoga o TeB6

.

Gufubtid

utis6lpallur med heitum pottum . Lj6sabekkir . Nudd . sjrikrabjitfun Einkapjitfun . Barnagasla . sund o Fitumetingar o Naringaridgjiif Drekmalirgdr o Satatbar . Smisala d vitaminum, batiefnum og ipr6ttafatnadi . Kisilfritt vatn 0pnunartimi

Mdnudaga Dridjudaga

06:00 - 24:00

Fiistudaga

00:01 - 24:00 00:01 - 24:00 00:01 - 22:30* 08:00 - 18:30* 10:00 - 16:30*

Midvikudaga Fimmtudaga

Laugardaga Sunnudaga *Hirsinu

00;01.

- 24:00

lokad.

Ath. takjasalur lokar hilftima fyrr.

Fellsm0la 24 . simi 553 5000 . www.worldclass.is


REYKjaviKuR MARApoN

Arlegt eftirlit e jotum!

Bifreidaeigendur pekkla pi skyldu sem peim er logd 6 herdar, a6 koma med bifrei6 sina til reglubundins eftirlits. Veniu-

lega er pessari skyldu sinnt af tr0mennsku, enda er 6sko6adur bill bann-

okkar hvert sem er. Ekki er hagt a6

skei6is og geta me6

tt firir nfia eins og 6n/tum bilum. Oft er vi6haldi peirra ekki sinnt

fmsum medferdum kom-

um 6 peim ad halda

til a6 komast lei6ar

skipta peim

fyrr en einhver ska6i er ske6ur

e6a

a6ur i umferd. Stundum par-f ekki pessa kvod til a6 billinn s6 yfirfarinn af fag-

stefnir I 6efni, iafnvel p6tt peir verdi alla lafna fyrir miklu dlagi eins og hii peim,

monnum. Ef einhverjar bilanir eda 6gangur gera vart vid sig er bilnum oftast um-

sem stunda ipr6ttir. Margur 6litur ad f6taa6gerd s6 einungis fyrir pi, sem eru or6nir aldra6ir og f6tal(nir, en itta sig ekki 6 pvi ad me6 pvi ad byrja snemma a6 ldta fylgiast me6

svifalaust kippt inn 6 verkstedi til vi6ger6ar. Hann far auk pess smurningu reglulega og skipt er um oliu til a6 tryggla sem bezt endingu hans.

En hvernig er pad med feturnal Er peim sinnt af somu kostgefni? Vi6 purf-

f6tum sfnum, e6a eigi si6ar en eftir ad tvitugs aldri er nil6, md koma i veg fyrir morg f6tamein og tryggia iafnvel a6 faturnir endist heilir evilangt. G66 lidan i f6tum eru lifsge6i.

.

Feir sem stunda ipr6ttir, ekki hvad sist hlaup, gongur og boltaipr6ttir, ettu einkum a6 sinna pessari skodunarskyldu vel frd unglingsaldri.

.

i6 i veg fyrir

mein

e6a pau og gefi6 go6 165 andi eigin me6hondlunar.

bett

auga d ef eitthvad

dframhald-

. Faturnir eru okkur of dfrmetir til

ad

vid sinum peim vanrakslu. . Arleg sko6un hi6 f6taa6gerdafradingi er g6d regla. Ef f6tamein gera vaft vi6 sig l6tid fagmenn sii um me6fer6ina. Feir hafa bezta pekkingu, takni og a6sto6u til ad vinna ri Peim b6t. . Sinnum f6tum af somu reglusemi og tonnum. Heilbrigdir fatur eru ekki si6ur mikilvegir en heilbrigdar tennur. Loggiltir fotaadge16afra6ingar eru heilbrig6isst6tt og hli peim eru faturnir i

fyrirrimi!

F6taadger6afre6ingar koma oft

ffrstir

til

Margrit Jdnsd6ttir',

er ad fara 0r-

fonnadur Fdlags Islenskra Fdtaadgerdafrrcdinga

AfrekaskrS i giituhlaupum Sigurdur P. Sigmundsson hefur teki6 saman skri yfir 50 bestu afrek

i

TNT Hradamet 6 hverium degi! HitTNT Hra6flutningum snfst allt um a6 ni

sem mestum hra6a og iiryggi

i flutningum. Me6 naturflugi til Liete I Belgiu er sendingum komi6 til skila innan s6larhrings til og

fri

helstu vi6skiptal<indum lsbndinga-

Yi6 ttilrum vi6 sendingum til H. 18.00 mrinudagatil ftistudaga.

6 6

Rekia og fi nnaTNT-sendingu AllarTNT-sendingar fd skrlningarn0mer. A heimasl6u P6stsins, www.postur.is, er hagt a6 hra inn 6 leiarvef TNT og fd upplisingar um hvar sendingin er st<ldd hverium tlma me6 pvf a6 geh upp skrtningam0meri6.

TNT Hradfl utningar styrkia Reykiavikurmarapon 2000.

@@c) Umbo6sa6ili TNT 4

{

Hra6flutningar

lslandi.

Slmi 580 1010.

w.tntis

i ofangreindum flokkum 6 braut i 800 - 10.000 m. Afrekaskr6in verdur uppfer6 m.v. I 5. september 2000 og kemur 0t i rekin

lok september. Hagt er ad panta 6 Hlaupasi6unni (hlaup.is) eda hjd Sigur6i i sima 8646766.

i

g

flokkum 35 6ra og eldri (35-39 dra,

40-44 6ra o.s.frv.) karla og kvenna i maraponi, hilfmaraponi og l0 km. i skr6nni er einnig a6 finna afrekaskr6 Laugavegshlaupsins, upplfsingar um afrek islendinga i ofurmaraponi erlendis svo og skril yfir 5 bestu af-


Leitid til okkar f Utilif ef pid

atlid

ad taka b6tt i Reykjavikurmaraponinu.

Vid eigum skofatnad, stuttbuxur, boli, jogginggalla og margt fleira

sem kemur hlaupurum ad godu gagni ikeppni og vid efingar. Starfsl6lk okkar adstodar ykkur vi6 val 6 r6tta brinadinum.

UTTLTF

saGfltrE


REYKTaviKUR MARApoN

Skokkad iArbrenum

Hlaupah6pur Arbrcjar og Seldss d leid vestur Ellidadrdalinn. Einn af yngri hlaupah6punum i Reykjavik, hlaupah6pur Arbe,iar og Seldss., hittist

reglulega

vi6 Arbejarprek og Arbeiar-

sundlaugina. H6purinn var stofna6ur fyrir

tveimur 6rum og mata ad iafna6i l0 - 15 manns tvisvar iviku til a6 skokka og hlaupa,

i m6nudogum og midvikudogum kl. 17.30. Aldursdreifingin er mikil i h6pnum pvi born

hafa mett med foreldrum sinum en einnig eru hundar og kettir velkomnir. Eftir hlaupin hafa hlaupararnir teygt d Fylkisvellinum vi6 tr6taki sem par eru stadsett.

Fri finnur

Kr6kh6tsi

1

110 Reykjavik

hj5 okkur

6 557-8888 - fax 567-8889 - www.pmt.is

FITU M fr,TI GOd

lausnina

N S. AUO G

utirn gegn 6sinilegum 6uini

!

Hvad er likamsfita?

Allir hafa fitufrumur, en sumir meira en adrir. Der brenna mjtig hegt og er pad leid nlttrirunnar til ad pola matarskort i lengri eda skemmri tima. i r,r-,rm pj6dfdl<igum er bessi nitt(rulega viirn naudsynleg, en vid sem lifuml allsnagtum og purfum ekki ad hafaihyggjur af hungursneyd â&#x201A;Źttum ad halda likamsfitu i l:igmarki. Sdrfredingai segja ad heppileg likamsfita sd innan vid 23o/o hj:i k<irlum og med berum augum. Fri getur litid vel ft en samt haft 27o/ohji, kon.rm. Fita sdst ekki "lltif Hdr kemur fitumelingavogin til hjdlpar og gerir pdr hattulegt fituhlutfall i likamanum. kleift ad fylgjast ndkvamlega med likamlegu :istandi pinu.

TANITA

6


Reykjavikur marapon p; > > )

j

Marapon: H6lfmarapon:

tveirhringir einn hringur

KM: KM:

10 7

(rautt) (rautt) (bl5tt)

(gr-nt)

oryttl"moOu",

is t,q

oo@

NDsBA NKt

D

t,"ib13o"qi""i

Rekttutt.lvukeda oo dht6 ddal5f ousourctnd and coniihtns

F]JIf -

ToB,L E, RoNr E Samuinnuferdir Landsyn


REYK,AviKUR MARAFoN

GiStur i 3 KM: Friki rkj uvegur, Skoth0svegur, Sudurgata, Hringbraut, Bradraborgarstfgur, Vestu rgata, Hafnarstrati og Lekjargata.

Giitur i7 KM: Frf kirkj uveg ur, Skoth0sveg ur, Sudurgata, Lynghagi, Egisila, Nesvegur, Sudurstrond, Eidsgrandi, Ana naust, Mlirargata, Tryggvagata, Posth0sstrati, Hafnarstreti og Lekjargata.

GiStur

i 10 KM:

u r, Skoth Isvegu r, Sudurgata, Lynghagi, Egisila, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Eidsgrandi, Ananaust,

Friki rkj uveg

Mf rargata, Tryggvagata,

Posth0sstreti, Hafnarstrati og Lakjargata

Gdtur i21 KM og 42 KM: Frikirkj uveg u r, Skoth 0svegu r, Sudurgata, Lynghagi, 49isida, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Mlirargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur,

Sabraut, Skeidarvogur, Langholtsvegu r, La u garSsvegu r, Sundlaugarvegur, Borgart0n, Snorrabraut, Sabraut, Kalkofnsvegur

og Lakjargata. FTOKKASKIPTING Marapon

HSlfmarapon

18 - 39 6ra 40 - 49 6ra

16 - 39 6ra 40 - 49 e(a 50 - 59 6ra karlar

50 - 59 5ra karlar 50 6ra og eldri, konur 60 dra og eldri, karlar

50 5ra og eldri, konur 60 6ra og eldri, karlar

10 KM

\zol,\ro

14 ara og yngri

Mlrct "'^n*Il l;'.lZiri

Itlsrr-l!s

60 6ra og eldri

9


REYKIAviKUR

ilamtsoN

Af hveriu hlauPa menn MaraPon? Hiigni 6skarsson midlar af reynslu sinni Fad er 6rviss vi6burdur a6 fioldi f6lks

i forundran yfir peirri virdist gripa um sig i sem m0gesingu kringum Reykjavikurmaraponid. Hvers vegna pessa ireynslu, peaa pu6? Okkur hristir hausinn

potti uiO hefi a6 spyria Hogna 6skarsson, gedlakni, sem hefur veri6 tengdur maraponhlaupum undafarinn aldarfi 616ung.

Blm.: Hogni,

hvers vegna?

H6:

Fa6 er engin skynsamleg eda algild skfring til :i pessu, frekar en ri pvi af

hverju sumir safna frimerkium og adrir ekki. Endorfinkikk, lifsstill, longun til a6 nd markmi6um sem vir6ast utan seilingar, lei6 til a6 skapa lafnvegi milli likama og sdlar; hver og einn verdur a6 svara frrir sig. Mitt svar hefur breyst i timans r:is. Eg byrla6i ad skokka dri 66ur en 69 lauk hdsk6landmi, var stressa6ur og i versnandi likamlegu formi; betri li6an og 6ventur drangur i keppni var6 gulr6tin sem hvatti mig 6fram. Eftir a6 fiolskyldan

fluttist

til

Bandarikianna 1974 rofna6i

samband vi6 keppnisfelaga.

A

sama tima

var 6hugi fyrir

maraPonhlauPum a6 aukast par vestra, svo 6g hugsadi me6 m6r, ad eg hlyti a6 geta komist igegnum eitt slikt eins og allir hinir. Var p6 efins.

Blm.: Og hvernig

gekk?

H6: Atli

ma6ur ver6i ekki a6 svara pessu heimspekilega og segia a6 fyrsta hlaupi6 hafi veri6 966 lifsreynsla. Fa6 stefndi nefnilega i sneypufor; 6g var i egatu formi, en hafdi ekkert kynnt m6r taktik i kringum langhlaup; tafdi mig til demis ekkert :i pvi a6 drekka vokva, og hitinn 35 stig! Enda for 6g a6 fii krampa i lerin og vildi hetta eftir 35 km. F6, eins og oft 66ur, kom fiolskyldan til biargar, lngunn og bornin rdku mig 6fram, og i

mark skrolti 69

ii

ca. 3:14.

Hdgni og Ingunn ad loknu New Yorkmaraponi 1979

hlaupinu me6 miklum s6ma, fYrst is-

Blm.: Hva6 svo?

H6: Hlj6p 2-3svar 6 6ri nastu 6r, m.a. i Boston og New York. Og t6kst a6 bata timann

i

hvert skipti, par

til i

New York 1979. Fa6:itti a6 sidlfsogdu a6 vera ba6i hipunktur og svanasongur maraponferilsins!

af stad.

Blm.: Eitthva6 hefur greinilega klikka6 F"r.

i

H6:

Sigf0s J6nsson haf6i

batt minn tima svo um munadi, og 6g

Blm.: Hleypur6u

enn?

HO: J6, hef reyndar ekki hlaupi6 marapon undanfarin l0 dr e6a svo, pad hdlfa er n6g fyrir mig. Enda markmi6id ekki ad bata pers6nuleg met, heldur ad halda i samilega ge6heilsu. Lat svo o6rum um a6 dama hvernig Pa6 tekst til!

Blm.: Ad lokuml H6: Fa6 hefur veri6 mlog 6negiulegt

vissi a6 6g gati aldrei nd6 honum' I hlaupinu sj6lfu var hdlfmarapontiminn toluvert betri en 6atla6 var. Sannfar6i

ad fylgjast med pr6un almenningsipr6tta pri tapu prl6 dratugi sem 6g hef hlaupid.

6g mig p6 um a6 med Pessu temP6i nadi 69 vel undir 2:40 og gati alla vega krafsa6

mann, peir fullor6nu fylltust vorkunn e6a h6ldu ad par fari ma6ur 6 fl6tta og for6-

Sigf0sar. Fegar upp

i Harlem kom

pd byrja6i tilvistarkreppan, og svo lag6ist

blfkdpan 6 her6arnar. i gegnum Central Park og i mark skrongladist 6g, aumur i skrokknum og fokreidur 0t i sliilfan mig

20

hlaupa pessa rtmu

Sama vitleysan, e6a ofdirskan, og

fyrsta hlaupinu.

i met

Verslunarmannaf6lag Reykjavlkur

til a6

si6asta

maraponinu minu par vestra, sem var i

Ofsalega

dnag6ur, pegar 69f6r a6 nd 6ttum. Fr6tti ad petta vari besti timi sem islendingur hef6i hlaupid 6, og 6kva6 ad reyna aftur 6 vikum seinna. T6kst Pd ad skafa l0 minftur af pessum tima me6 skynsamlegri 6etlun. Og par me6 rtlla6i boltinn

lenskra kvenna 42 kil6metra.

fyrir mistokin. Hins vegar var6 konan min, lngunn Benediktsd6ttir til pess ad bjarga heidri fiolskyldunnar, pvi h0n lauk

Fyrstu hlaupadrin baulu6u krakkar

udu s6r. Nri Pykir Pa6 6e6lilegt

6

ad

stunda ekki einhvers konar likamsrakt' Fa6 sem er gott fyrir likama og s6l er ekki a6eins gott frrir einstaklinginn, heldur lika fiolskylduna, vinnuna, svo ekki s6 minnst 6 sparnadinn frir heilbrig6iskerfid. Sernsog! hi6 besto mdl.


'T'I

leitingutadinn ok*ar Dar getum

dl

tzleid

Pastahlaiilborilid i hrfldeginu I

flrvalid af itiilskum vinum og drykkjum I

isinn sem viiil bfium til daglega

1 I

Dldhfsid, umhverfid og gestirnir Parmaskinkan og n&utocarTaccioid S6ralda Pasta Basta kdlfakjiitid

leikhris selkeranna

Fjtilbrep stemmningin Bl6i badnn 6 efri hailinni Fad

melir margt med [vf

ad

pf litir inn

italiar

restaurant

KLnpe.q.nsric a8 ror Revx;evix TEL. 56r 3r 3r


REYK,AviKUR MARAtsON

Mi6nretu hlaup e Jonsmess Midnetuhlaup d J6nsmessu var haldid

ad pessu sinni vid bestu

hugsanlegu

a6sta6ur, logn og hita og s6lin hlrilpa6i til vid ad hita f6lk upp fyrir komandi itok. Fad setti toluver6an svip 6 hlaupi6 a6 yfir 500 norren ungmenni sem h6r voru 6

vegum UYf

i e m6ti sem nefndist

i

H6r a6 ne6an mi slii drangur priggia

trjdgdngunum vid Fjdlslcyldu- og

hfisdjragardinn eftir um 2 km hlaup.

fyrstu i hverium flokki.

Timi Nafn,

Menning og eska t6ku pdtt i hlaupinu. Alls t6ku 1435 manns pritt i pvi og par af

I sem lauk l0 km.

27

6 lrslitunum h6r a6 hefur vi6a veri6 hlaupinu rir l0 km ne6an hart barist um sigurinn i einstokum Eins og sl6 m:i

flokkum, s6rstaklega karlaflokkunum. Fetta hefur greinileg dhrif

i

6rangurinn

F"i n0 eru margir farnir a6

efa

kerfisbundi6 fyrir hlaup sem petta og gefa aldrinum langt nef. 56 timi er li6inn ad hegt s6 a6 sigra e6a vera i fremstu rod i einhverjum peirra flokka sem keppt er i

nema hafa

hdtt.

aft i morg 6r og sett

marki6

Fa6 vekur reyndar athYgli a6 Konur l9 til 39 ira munurinn 6 sigurvegurum i l9-39 dra I 40:32 Una Hlin Valtfsd6ttir flokkunum og 40-49 dra flokkunum er 2 45:ll Hafrrin Fridriksd6ttir ekki nema minrita hid konunum og innan vi6 minttu hi6 korlunum. Eldri hlaupararnir vir6ast pvi taka petta hlaup af meiri alvoru en peir yngri nema i ll6s s6

a6 koma ad or6atilteki6 a6 allt fertugum

fert

s6

s6 h6r a6 sanna sig.

--,f p0lsucun HlustaOu 6

3

45:12 Margr6t

Eliasd6ttir

1968 196

I

1970

Konur 40 til 49 6ra

I

40:33 Helga

2 4l:24 Anna

3

Bjcirnsd6ttir Jeeves

44:26 Gunnur lnga

Einarsd6ttir

1952 1954 1955

Konur 50 til 59 ira

?-bzrrra ^

Fad6r

Konur I 8 6ra og yngri I 45:0 I Maria Biork Gunnarsd6ttir 1983 2 49:19 Liney Halla Kristinsd6ttir 1984

I

44:03 BrTndis Magn0sd6ttir 1950 1948 55:24 Margr6t J6nsd6ttir 1950 Einarsd6ttir Sigr0n 3 56:37

I

2

Konur

9 Fitt

I

58:5

I

5O 6ra og eldri Emilia Stsanna Emilsd6ttir 1940

Karlar | 8 ira og yngri

I 4l:lsGar6arStefinsson

2 4l:44 H66inn F6rdarson

3 45:0 I Arnar Gauti Mark0sson

1984 1982 1987

Karlar l9 til 39 ira

I

inlu

34:43 Biorn

Margeirsson

1979

2 34:55 Gunnar Karl Gunnarsson

198

3

1977

34:57 J6sep

Magnrisson

I

Karlar 40 til 49 6,ra Ekki dugir annad en ad hita vel upp ddur en lagt er ( hlaupid. Kennarinn frd World Class kunni greinilega tdkin d ad koma Pvi til leidar.

TJAtFUlI

I

35:37 Da6i

Gardarsson

2 35:48 Sigurdur Petur Sigmunds 3 36:49 6rn6lfur Oddsson

til 59 ira I 40:0 I Olav 6mar Kristidnsson 2 42:09 Sigur6ur J6hannsson

1954 1957 1956

Karlar 50

3 43:05 Stefdn Fri6rik lng6lfsson

1948 1943 1949

Karlar 60 6ra og eldri

Fax 565 3258 Netfang p.olafsson @ si mnet.is

Simi 565 1 533

22

'

I 47:36 Eysteinn Forvaldsson 2 49:08 Stefdn Briem 3 52:48 Forsteinn Vilhidlmsson

1932 1938 1940


REYK,AViKUR MARAFoN

Hlaupasiilan hlaup,is A nlaupasidunni

er medat annars ad finna:

sport vdrur, PowerBar vorur, Timex hlaupailrin, fr5bera hlaupasokka sem varna blcldrum, bekur og fmislegt annad tengt hlaupum.

Sigurdur P. Sigmundsson langhlaupari og islandsmethafi i heilu og hdlfu maraponi er med vikulega pistla ii Hlaupasidunni fyrir byrjendur og lengra komna. Hagt er ad panta 1-3 mdnada efingadetlanir, hjd honum. Fddu einkapjdlfun hjit einum reynslumesta hlaupara landsins 5 h6flegu verdi.

U;..rflarurla

7f lUJf ,anfEf JTZff Vf DlUf

f

Pwerfu - mest selda orkustong i heimil .n lnniheldur dagsporf af 10 vitaminum og 5 steinefnum. LSgt ifitu. Engin rotvarnarefni.

, I

t

l:'

,l i;' LJI

t

a


REYKjAviKUR HARAFoN

Sumarfirii6 mi6ast vi6 Reykjavikuma raponi6 Ratt viil Arna Adalbjarnarson og R6su Forsteinsd5ttur 6 isafirdi Fad sem einkennt hefur pann h6p tekid hefur p6tt i lengri

dam, Sviss og

hlaupara sem

hlaupum ri islandi undanfarin dr er ad

flestir p6tttakenda eru komnir yfir

pann

aldur sem ddur var tengdur ipr6ttaidkun. R6sa Forsteinsd6ttir og Arni A6albjarnarson, hj6n sem bia ii isafirdi, eru einmitt komin d pann aldur ad kunna ad meta langhlaup. Fau starfrakja bakari ii stadn-

um og eiga tvo born,

I

5 og 17 Ara.

fyrir sig hli peim. R6sa verdur fyrir svorum og byrlar i ad rifa upp hafa gengid

ipr6ttir 6 yngri 6rum. ,,lpr6ttir d yngri 6rum byrjudu um fertugt, a6 undanskildum gonguski6aferdum um helgar. Fegar Oshlidarhlaupi6 var

haldi6

i

fyrsta skipti

i jrlni riri6

1993

ur og lsaflar6ar. Vi6 urdum heillud

af hlaupunum og hofum varla stoppa6 sidan og hcifum hlaupi6 hdlft marapon i Oshli6arhlaupinu 6 hverju 6ri."

I

sidast

i

Brriarhlaupi6 i

hlaupid auglfst." R6sa og Arni segja pad ekki ganga vel ad sekja hlaup lti um land sokum anna i vinnunni,.en pau vinna badi i bakariinu par sem Arni er bakari og pad a6 vinna d n6ttunni. Fau segja sumrin vera h6annatima hjd s6r en a6 pau l6ti sig samt aldrei vanta d hlaupaafingar, sem eru kl. 18.30, til ad endurheimta endor-finid. ,,Fegar vedur og fard eru slam yfir

Bla6amadur RM-bla6sins hafdi samband vid pau og forvitna6ist hvernig hlutirnir

dkv66um vi6 a6 taka pdtt i pvi. Undirb0ningurinn h6fst i mai og eftir pa6 f6r Arni i hilft marapon en 69 i l0 km. Fetta var a6 sj6lfscigdu mjclg erfitt par sem undirbriningurinn var allt of litill. Okkur p6tti petta hins vegar mjog skemmtilegt enda hlaupalei6in ein srl fallegasta 6 landinu par. sem hOn liggur milli Bolungarvik-

n!

Danmorku/Svipj66. ,,Fa6 var alveg s6rstok tilfinning ad hlaupa pa6 hlaup par sem vi6 settum okkur pa6 markmi6 frrir 4 6rum a6 vera me6 pegar vid sdum

Arni og R6sa eftir 1shlidarhtaupid 2000. Fau seftu 6 fullt i framhaldi af pessu og hafa alltaf teki6 p6tt i hdlf maraponinu i Rvik. maraponi si6an 1993 par sem pau hafa n66 sinum besta drangri en f6ru sidan fullt marapon i fyrra. Fad segja pau hafa veri6 alveg meirihdttar hlaup og

toppinn 6 hlaupunum fram ad pvi. Fau hafa einnig tekid p6tt i hdlfmaraponhlaupum 6 Akranesi, Akureyri og Selfossi og fari6 me6 o6rum hlaupurum til Amster-

farpegar eda 900 - og allt par 6 milli. Hvernig sem

h6purinn er og hvert sem ferdinni er heitid hiifum vid bilinn og bilstj6rann. 0rugg aksturspj6nusta I 6raradir.

vetrartimann getum vid fl0id inn i jar6gongin sem eru undir Brei6adals- og Botnshei6i. Getum vid annad hvort hlaupid i 6tta6 Srigandafir6i sem eru um l0 km e6a Onundarfir6i sem eru um l2 km. F:i forum vi6 einnig i likamsraktarstodina Studio Dan par sem er mjog gott ad afa hvort sem er spinning e6a anna6. Ski6agangan er lika g66, en peirri vertid

likur alltaf i lok april me6 Fossavatnsgongunni sem er 2 1, I km long." Fegar umra6an berst a6 skidagongunni kemur

i

ll6s a6 Arni hefur fari6

tvisvar i Vasagcinguna i Svipl66 og gengi6

mjog

vel. Her er um ad rada 90 km

langa polgongu sem hann lauk 6 um 9 timum, en mikil affoll keppenda eru veniulega i pessari keppni. ,,Allri pessari likamsrakt okkar er teki6 me6 miklum skilningi d heimilinu og me6 g66u skipulagi og samvinnu gengur petta upp. Sumarfrl fiolskyldunnar hefur frd 6rinu 1993 mi6ast vi6 Reykjavikurmarapon, en eftir pad hlaup er fari6 i fri og slappa6 vel af p6 hlaupask6rnir s6u alltaf teknir me6." F6 hlaupin hafi tekid mikinn tima hafa pau samt i fleiri horn a6 lita me6 6hugam6l sin. Nfjustu delluna segja pau vera gamla bila. Fau hafa keypt tvo Fordbila fri 1927 og 1930. Sii eldri er nota6ur

sem auglfsingabill og vi6 ritkeyrslu en hinn 6 eftir ad gera upp i ,,fritimanum" i vetur til a6 nota hann sem fiolskyldubil. En hvad um framti6ina? ,,Vi6 litum ii

Simi: 587 6000

.

Fax: 567 4969

ipr6ttaframti6 isfir6inga, hvort sem pa6 eru hlaup, ski6aganga eda anna6 bjcirtum augum, pvi vi6 hofum negan snj6 yfir vetrarcimann og g66ar skidaleidir i Sellalandsdal sem er talinn vera eitt besta ski6asva6i landsins og si6an hofum vi6 fallegar hlaupaleidir i n6ttrirunni h6r 6 isafirdi."


T

reysrt islnnt sweistnrrtwnw i kiiksrs Krrrqnqnw Iynr lufrtiil nltetfi wtw yKKnr .

Grisk,- fr6nsK,- itiilsk,-

l!sK,-

sTonsK,- l,onsk o9 islensk brn46.

-

KoKuMErsT4RrNN KONDITORI FIRDINUM FJARDnncOTU srMr

nlnr

oG GLr-SIBr-

555 6655

sewt g66u brnvttin

ffrst' 25


REYK,AviKUR

HAiltsoN

Skiptir totabu nadurinn miili

Siggi er 35 dra v6lama6ur, grannur og i g66u formi. Siggi vinnur iv6lsmi6ju 6 hofu6-

borgarsve6inu. A morgnana kemur Siggi vi6 i Heilsurektinni, hleypur i 30-40 min. d hlaupabretti og tekur si6an stuttan hring i takjasalnum. Oft vinnur Siggi langan og erilsaman vinnudag i smidiunni. Eftir kvoldmat reynir Siggi ad komast igongutf r me6 konunni og um helgar fara pau yfirleitt i lengri gcingur tti i nitt0runni. Fritt fyrir ad Siggi hreyfi sig reglulega, sofi i mlcig g66u rrlmi og hugi vel ad mataredinu, er hann alltaf me6 verk hagra megin i bakinu, sem lei6ir ni6ur i hegri mjo6m, oft er lika preytuverkur i hnj:lnum, s6rstaklega pvi hagra. Eftir langan vinnudag er Siggi

oft mjcig preyttur I f6tunum, a6alega undir iljunum og stundum eru hisinarnar stir6ar

stu6ningi og glerhar6ir i pokkab6t (sama p6

. Nike air Humara stifir og oflugir ipr6ttask6r me6 g6dan halkappa og mikla mfkt, s6rsmi6a6a innleggi6 fart ei milli vinnusk6nna, sett i stadin ffrir lausu innleggin i ipr6ttask6num og stilt6arsk6num. Melt me6 pvi a6 ipr6ttask6rnir s6u nota6ir sem mest. Tveir si6arnefndu sk6rnir

peir s6u me6 g0mmis6la), pa6 atti

komu i stadin

. Klossar pegar

hann fer i smarri verk

(t

ibe Stdltiarsk6rinn var ninast rin helkappa, millis6linn svo l6legur a6 hegt var a6 sn0a

upp ii sk6inn og sk6rinn var glerhar6ur. Klossarnir voru ekki me6 neinum halad

banna klossa sem vinnusk6.

Ecco moccasinur

og

d morgnana.

mfkt.

Siggi dkvedur ad fara f gdngu og hlaupagreiningu hjd Stodtekni Gfsla Ferd.

Hlaupask6r . Adidas Ozweego . Nike Air Talaria

Upptaka 5 hlaupabandi

B:i6ir sk6rnir sem Siggi 6tti voru l6ttir afinga og keppnissk6r. Fegar hlaupask6r eru micig l6ttir er alltaf brii6 a6 taka eitthva6 rir sk6num, peir hafa minni dempara, l6legri millis6la, ekki eins oflugan halkappa o.s.frv. Fetta:l vi6 um bi6a sk6na sem Siggi var a6 hlaupa 6, hvorugir sk6rnir voru med studningi ad innanver6u og par sem Siggi dettur p6 nokku6 inn ii vi6 hentu6u sk6rnir engan

Fegar ni6urstigi6 hans Sigga

ramma

ffrir

ramma

i

er

sko6a6

vide6tekinu, s6st

greinilega a6 pa6 er skekkja i cikklunum inn d vi6, sfnu meiri d vinstra feti. Ba6i leitar he llinn 0t ,,eversion" og framf6turinn gefur

eftir inn d vi6 ,,pronation". Fetta tvennt veldur pvi a6 pa6 myndast p6 nokkur skekkja ifatinum inn ii vi6 ( 9-l l').

veSrnn.

Frfstiplata Fegar prfstimalingin er skodud s6st vel a6 Siggi er me6 hrian iljarboga (Cavus f6tur), sem lei6ir til pess a6 6lagi6 er miki6 i halinn og 6 cibergi6. Fitufylltur vefur undir halnum, sem virkar sem hciggp06i er mjog l6legur og gefur ekki mikla hciggdempun. Fegar preifa6 er undir ilinni, eftir festu sinabrei6u iljar (plantar facia) er hrln aum og reyndar er oll sinin aum vi6komu.

Lengdarmeling Vi6 lengdarmelingu kom i lj6s a6 hagri leggurinn (Crus) er 0.8 cm, styttri en s6 vinstri. Undirrita6ur veit a6 verkurinn i mici6minni og hugsanlega bakverkurinn lika sem og hluti

Giingusk6r . Scarpa le6ursk6r Hvad er pd til rdda?

S6rsmi6u6 innlegg: Akve6i6 var a6 brla til wenn por af s6smi6u6um innleggium, anna6 pari6 er sett i

fart ri milli hlaupask6nna, ipr6ttagongusk6nna og gongu-

vinnusk6na og hitt er

sk6nna. A innleggjunum er . 0.7cm. hekkun i halinn ii hagra innlegginu. . G66ur innanverdur stu6ningur (ant og

post med.).

. Urak fyrir

af hn6vandam6linu stafar af lengdarmismuninum. Vegna skekkjunnar inn ii vi6

ifetinum er

vitlaust ilag upp i hn66 og jafnframt 6pegilegt dlag ii hiisinina. Vegna l6legs fitup06a undir helnum koma oll hogg meira upp i faturna, hn6n, mia5mirnar og upp ibaki6. Siggi er spurdur um vinnu og allan sk6brtnad:

Hvernig eru vinnusk6rnir , hversdagssk6rnir, hlaupask6rnir og gongusk6rnir?

Vinnusk6r . Lrigir sciluirask6r i verksmi6junni 26

festu sinabrei6u iljar (plant-

ar facia).

.

til

. Nike Air Masai, ipr6ctagongusk6r til a6 id kvoldin og ii daginn pegar Siggi var ekki i vinnu. Air Masai er med g66an hal-

ganga

Ecco sk6num var hent i snarhasti, enda var hagt ad vci6la peim saman i hondunum Ecco sk6r sem merktir eru ,,soft" eru 6heppilegur sk6b(na6ur ef notandinn parf d einhverjum stu6ningi a6 halda. Flestir

Ecco sk6r eru me6 g66an studning

klossana.

Nfir Hversdagssk6r.

Hversdagssk6r

.

frir

lnnleggin kledd me6 hciggdeyfandi efni, ad minnka hogg upp i likamann.

Endurnfjun 5 sk6bfna0i Nfir Vinnusk6r:

. Stiiltiiarsk6r me6 stifum millis6la, 966-

um halkappa og lausum innleggjum. . Nike ipr6rrasandalar me6 loftp0da, orlitlum stu6ningi undir ilina og bandi aftur fyrir halinn. Limd var 0.7 cm hakkun i halinn ii hagri sk6num. G66ur sk6r til a6 nota i miklum hita.

kappa, loftp06a undir me6 laus innlegg.

hel og tdbergi og

Nfir Hlaupask6r: . Nike Air Structure Triax, sem er vel styrktur a6 innanver6u, merkt med griiu i millis6lanum a6 innanver6u (dual density), en petta gria sva6i er helmingi har6ara en restin af millis6lanum og gefur pvi millis6l-

inn ekki eftir ad innanver6u. lnnanvert i sk6num er lika spelka (medial post), sem varnar fatinum ad detta inn, pessi spelka heldur lika vel vi6 s6rsmi6u6u innleggin, halkappin er steyptur ofan i milllis6lann og heldur vel vi6 skakka halana. Fegar Siggi var kominn i r6tta sk6, minnkadi 6lagi6 i hrisinina og 6lagi6 upp i hn6n varS miklu betra. Sigga var r66lagt a6 nota innisk6 heima vi6, par sem limt var 0.7 cm hekkun undir

hagri helinn og i finni sk6 var lika limdur 0.7 cm p0di i helinn, petta pfddi a6 Siggi var n(na me6 0.7 cm hakkun i ollum sk6m sem hann steig i.

Eftir 6 minu6i kom Siggi i endurmalingu og sag6ist hann nrl vera algiorlega iin verkla og preyta og vanlidan i f6tunum var rir scig-

unni. Hlaupin og gongufer6irnar voru n[ enn dnaglulegri. Fess ber a6 geta a6 i pessu

tilfelli var s0 rirlausn sem notu6 var

mjcig

r6ttak og nokkud kostna6arscim, en virka6i fullkomlega.

Asta6an fyrir pvi a6 69 skrifa petta er s0 a6 allt of oft eru skokkarar og keppnisf6lk brii6 a6 venia sig d a6 hlaupa me6 verkjum. Fa6 er ekkert veri6 a6 pirra sig n pvi, p6 smi verkur s6 if6tum, hnjim, n:ira, mjodmum e6a baki. Svo framalega sem pessir verkir trufla ekki a6 neinu marki eru peir

kitnir i fri6i. M{li6 er nefnilega pa6 a6 oft purfa pessir verkir ekki a6 vera, bara me6 pvi a6 velja r6tan sk6brina6 og hugsanlega nota s6rsmi6u6 innlegg er hegt a6 koma i veg frrir pessa verki.

Ker kvedia Lf dur B. Skarphddinsson Sdrfredin gur Stodtelni i hlaupa og gdngugreiningum F ramkv emdas tj 6 ri Sp o rtnet. is


-MAl ogmenning kynnir nyja og vandada kortab6k .aooK sem hlaut ntaur alpJoolegu alpjodiegu verolaunrn verdlaunir Besta kortab6k heims ririd 2000!

Kortab6k MAls og menningar er besti ferdaf6laginyrrar aldar!

og endurbrett islandskort! Aldam6tautg6fal l.tQ.?- og fi6rdungskort M6ls og menningar hafa um skei6 veri6 vinsrelustu landakortin 6 islenskum korta hlutu 6 si6asta 5ri alpj66legu ver6launin Besti kortaflokkur heims 1999 Aldam_6tari tghf a kortanna er rrekile ga endursko6u6 ;.

hefur veri6 fiolgad um 40o/o og it6r hluti vegakei verid maldur me6 fullkomnustu GpS tret<ni.-

I

I

lslandtlort ittill

I

_-

og neltrittgor tneiro en Doro londolort.

I

jrlll!

I

I

t

Simi 510

I Mfl ma

I

s.,**

2

--,---


REYK,AViKUR MARAFON

Mitt sidasta maraFon

Sigur6ur P6tur Sigmundsson, islandsmethafi i maraponhlaupi, mun hlaupa maraponvegalengdina i Reykjavik i fyrsta sinn sidan 6ri6 1984, en pi vann hann hlaupi6 6 2:28:57 klst., sem er enn besti timi islendings i hlaupinu. Sigurdur P6tur var inntur eft-

ir pvi hvad kami til a6 hann hef6i n( 6kve6i6

a6

rifia upp gamlar minningar il gotum Reyklavikur og fara i gegnum maraPoni6. ,,Mer datt petta i hug eftir J6nsmessuhlaupi6 og pvi var undirbiningurinn frekar stuttur. Eg hef

Verdlaunapeningarnir og -gripirnir Reykjavikur maraPoni eru fr6

tANNAR,

Lrekjartorgi Simi 551-6488 Fa< 552-7594

28

i

rikve6i6 a6 petta ver6i mitt si6asta maraponhlaup, allavega h6rlendis. Ef petta gengur vel, er hugsanlegt a6 eg fari me6 hlaupaf6logum minum i marapon erlendis i haust. Tilefni6 er ad lslandsmet mitt 6 15 6ra afmeli um pessar mundir og svo er lika dgatt a6 setja punktinn aftan vi6 maraponhlaupin 6 pvi 6gata 6ri 2000. Mitt fyrsta maraponhlaup, 6ri5 1980, endadi i Reykiavik og pvi kiori6 a6 lifka hringnum par. Eg mun p6 vafalaust halda 6fram ad taka pdtt i h6lfmaraponi og styttri hlaupum, enda hef 6g alla ti6 haft gaman af pvi a6 keppa. Reyndar keypti 6g mina fyrstu fallgongusk6 i sumar og gekk yfir Fimmvor6uhdlsinn. Fa6 var mlog skemmtileg reynsla og ekki 6liklegt ad gangan muni taka vi6 af

hlaupunum a6 einhveriu leyti i nastu framtid," sag6i Sigur6ur P6tur i samtali vi6 bla6i6.


VTSA

vlsA ISLAND - GBETDSLUMTDLUN

HF.

Atfabakka

r

6

109

Reykjavik

simi 525 2000

Fax 525

2O2O

www visa

is

visa@visa is


REYKJAviKUR

MAMtsoN

Hremmingar i Laugavegshlaupinu Vedri6 setti strik i reikninginn pegar Laugavegshlaupi6 var haldi6 fi6r6a sinni. Vegna mikillar rigningar n6ttina fyrir haf6i vaxi6 svo i dm a6 starfsmonnum hlaupsins var r66lagt ad reyna ekki a6 komast inn i F6rsmork par sem taka 6tti 6 m6ti hlaupurunum. Fetta leiddi einnig af s6r ad upplfsingar l6gu ekki furir itima um istand Frong6r sem er si6asta din sem hlauparar purfa ad fara yfir { leid sinni i Morkina. Fvi var iikve6i6 a6 beina hlaupurunum eftir flallvegi 6lei6is i Fll6tshli6. Fvi midur komu upplfsingar um dstand m6la ekki n6gu snemma i ll6s sem

var6 til pess a6 nokkrir hlauparanna

voru

fremstu

sta6 par sem beina purfti peim inn 6 nfja leid. Feir voru s6ttir ii bilum en skiljanlega hofdu ekki allir dhuga i a6 ll0ka hlaupinu eftir slika upp6komu. Hlaupid var l6ti6 enda vi6 Gils6 sem lengdi leidina um u.p.b. 2 km og pvi eru timar i pessu hlaupi ekki samanburdarhefir vid timana frd hinu eiginlega Laugavegshlaupi.

A6 loknu hlaupinu var haldi6 d Hellu par sem hlauparar f6ru i bad og bo6i6 var upp 6 grillmat i ipr6ttahrisinu. Ad

si6ustu

f6r fram ve16launaafhending

66ur en haldi6 var heimleidis eftir erfi6an dag.

komnir framhj6 peim

0rslit hlaupsins ur6u eftirforondi: Karlar I 8 til 29 i'ra

I 5:35: 8 6lafur Thorlacius Arnason 2 6:ll:29 Gisli Einar Arnason 3 8:15:53 F6rsteinn,Ag0stsson I

Karlar 30 til 39 6ra 5:l l:14 Karsten Siirensen 6:09:05 Jurgen Weckler

198

I

SL

1974

SL

1974

SL

1955

GER

1970

GER

6:13:20 Elias Nielsson 1967 l?69 6:22:29 lxel Valur Birgisson 196l 6:30:08 Forsteinn lngason 6 6:34:56 Marueinn H6lm Sigurdsson 1965 7 6:38:44 lvar Audunn Adolfsson 1962 8 6:38:44 Gunnar Stef6n Richter I 968 9 7:21:04 Agrist H66insson 1966 1962 lO 7:27:59 6lafur Stef6nsson I 963 I I 7:55:58 P€tur P€tursson

tsL tsL tsL tsL ISL

tsL ISL

tsL ISL

Karlar 40 til 49 6ra

I 2 3 4 5 6 7 8 9

5:53:57 SteinarJens Fri6geirsson 1957 5:57:32 AruidsSefanovskis 1955 1955 6:08:50 Haukur Fri6rikson

ISL

LET ISL

Hinriksson 1960 ISL 959 LET lvars Eglitis 6:54:54 Kad Gisli Gislason 1960 ISL 6:54:54 P6tur Valdimarsson 1959 ISL 6:54:54 Atli Hafsteinsson 1959 ISL :33 6:3 I :35

Hiirdur

6:54:54

J6hann B

6: I

I

l0 7:08:54 I

I

7:l

I

I

7:38:33

l:38

I

Kristj6nsson

1954

ISL

F6r6ur Gu6ni Siguruinsson 1953

ISL

Schwaiger

1952 GER 12 7:13:25 AlexanderRobbins 1954 SCO 13 7:27:41 Halld6rPeturForsteinsson 1955 ISL 14 7:28:57 Rafn Sigurdsson 1958 ISL 1955 ISL 15 7:30:44 P€tur lngi Franeson 16 7:34:21 ViktorArnarlng6lfsson 1955 ISL I 95 I ISL 17 7:34:29 F6rir Dan J6nsson Richard

Ei6ur Sigmar

Adalgeirsson I 955

19 7:40:05 Haraldur Fri6rik

Wendel

1953 20 7:45:76 KarlG0stafKristinsson 1953 21 7:51:10 J6hann Gu6nason 1952 1957 227:56:58 J6nSigur6sson 23 8:00:32 Sigurbicirn Bjarnason 1955 24 8:04:53 EinarAlbenSverrisson 1958

25 26

Med pj6nustusamningi vid Alit teigir p0 0rvals tritvudeild sem hefur peirra hagsmuna einna ad gata ad tdlvukerfi pitt starfi eins og til er etlast.

Kynntu p6r kosti pj6nustusamnings Alits fyrir big og forirtaki pitt.

3:25 8: I 6:53 8:

I

Goftskelk Magnrls

Karlar 50 til 59

I 2 3 4 5 6 7 8

6:

l8:07

REKSTUR OG LEIGA TOLVUKERFA OUTSOURCING AND FACILITY MANAGEMENT

til

ISL ISL ISL ISL ISL

953

ISL

944 947 950 949 945 945

GER

94

tsL

Sigur6sson

I I

ira

Hagen Brumlich Vernhardur A. A6alsteinss. Steinar Vigg6sson

Karlar 60 6ra og eldri I 7:49:29 lng6lfur Sveinsson

I 6:54:53 2 7:33:53

ISL

Fridgeirsson 954

5:33:53 6:46:25 7:16:39 Hjalti Gunnarsson 7:21:35 Wolfgang Pagel 7:27:41 Gudi6n E Olafsson 7:31:10 Sigur6ur Gunnsteinsson 8:30:41 Magn0s H jartarson

Konur 30

ISL ISL

t

4i 6n

I 7:13:47 2 7:55:20 3 8:16:53

Evelyn Herder

Katrin F6rarinsd6ttir Bryndls Svavarsd6ttir

tsL tSL

GER tSL

948

tSL

t939

tSL

39 6ra l96l Hafr0n Fri6rikd6air L6a Kristin Sturlud6ttir 1962

Konur 40 til

tSL

956 958 956

SL SL

GER tSL tSL


Merkta r vdru

skila

s6 r !

Vid merkjum fyrir Dig a smekklegan harr.

Ymist fyrirteki ptnu, felagi e0a akvedinni

voru sem Fu vilt vekja

serstaka athygli

A,

adalsmerki er hrod og vondud FJ6nusta,hagada vorur og gott verd. Ot<t<ar

Margt smatt AUCLYSINC]AVORUR

Faxafeni 1O

. Simi 5 8B-9O77

r


REYKIAviKUR

ilARAboN

Afrekask rh Reykjavikur marapons 20 bestu afrek 1984 - 1999 karlar/men:

Ludago Kevin McOluskey Hugh Jones Steve Green Joaquim Cardoso Herbert Steffny :06:'15 Toby Tanser 1:06:41 TobyTanser :06:43 Hugh Jones :07:09 Steve Surridge 1:07:14 HughJones 1:05:18 1 :05:36 :05:46 1:05:46 1:06:02 :06:10

TAN GBR GBR GBR

Onesmo

POR

1

Eriksson :07:49 Andrew Girling :Oz:zO Ake

GER GBR GBR GBR GBR GBR

SWE

GBR

1:08:03 Alan Rich GBR 1:08:Og SigurOur P. Sigmundsson iSL

1

1:12:01 1 :13:13 1 :13:20 1 :13:52 13:52

Martha Martha Martha Martha

Gitte

Ernstsd6ttir Ernstsd6ttir

Ernstsd6ttir Ernstsd6ttir

Karlshaj

Martha Ernstsd6ttir

1

Teresa Dyer

2:22:41 2:23:52 2:24:07 2:24:16 2:24:27 2:25:49 2:25:57

996 1 994 1 999 1 993 1 992 1 997

998 993 1 995 1 986 1 990 1 992

1sr-

1

GBR

1

isr-

Martha Ernstsd6ttir

Sylvie Bornet

FRA

ist-

Martha Ernstsd6ttir Sue Dilnot Martha Ernstsd6ttir Martha Ernstsd6ttir Angie Hulley Martha Ernstsd6ttir

GBR

MargaretKoontz Bryndis Ernstsd6ttir Bryndis Ernstsd6ttir AnitaMellowdew

lsrlsr-

'1988

GBR

'1995

lst-

986 1 986 1 998 1 997 1 998

1

isrlsrGBR

LIT HOL GBR GBR FRA IRL TCH GBR ENG GBR GBR GBR GBR

Pavel Kryska Andrew Daly

Jetry Hall Hugh Jones leuan Ellis Robin Nash

Simon D'Amico

2i27i06 ftankHae* 2'27:07 foby f anset

Jones BotulPdgornik Mikael Hill

2:27:09 Hugh

2:27i27

GBR GBR GBR YOG GBR

1987 1997 1997 1988 1986

GBR

1996 1998 1994 1989

2:28:25 2:28:57 Sigurour P Sigmundsson iSL t gO+ 2:28:57 f revor Clarke GBR 1994

989

1

USA

2i22:11 BillyGallagher

1

iStlStiStlStDAN

1

MaraPon, karla/men: 2:17:06 Ceslovas Kundrotas 2:17:50 Aart Stigter 2:19:01 leuan Ellis 2:19:46 Jim Doig 2:20:30 D. Chaibi

Odhiambo KEN TobyTanser GBR :08:14 Sigurbur P. Sigmundsson ISL 08:18 TobyTanser GBR 1992 :08:59 Bill Foster GBR 1997 108:10 Jackton

1:08:10 1

:15:02 :15:26 1 :17:19 1:17:43 1 :17:44 1:18:06 'I :18:36 'I :18:55 1:19:32 1 :20:40 1:21:38 1:22:06 1:22:17 1:22:33

1998 1996 1993 1997 1994 1985 1993 1994 1992 1986 1994 1996 1987 1986 1986 1995 1995 1 985

1984 - 1999

- 20 best performances

993 993 1 992 1 987 1 986 1 986 1 994 1 986 1 990 1 996 1 993 1 989 1 989 1 1

Marapon, konur/womenr 2:38:47 Angaharad Mair 2:45:45 Lorraine Masouka 2i47:23 Kim Marie Goff 2:47:25 WilmaRusman 2:48:38 Sandra Bentley 2:51:35 Ruth Kingsborough 2:52:45 Lesley Watson 2:53:47 Lesley Watson 2:55:07 ElisabetSinger 2:56:15 lda Mitten 2:56:40 Caroline Hunter Rowe 2:57:19 Kim Marie Goff 2:58:02 Anna Cosser 2:58:09 Carol Macario 2:59:31 Susan Shield 3:00:45 HelenaSedivakova 3:00:54 Connie Eriksen 3:01:44 Helle Brogreen 3:02:07 Anna Cosser 3:02:58 Caroline Boyd

usA

USA HOL GBR GBR GBR GBR

AUT

cAN

GBR USA

lst-

1991

1997 1985 1984 1993 1999 1995 1998

rgg+

GBR ENG

1986 1990

DAN DAN

1989 1993 t ggs

GBR

1990

TCH

isL

r994

Helstu urslit i Reykjavikur maraponi 1999 llaraFon

8 til 39 6ra 2:56: 15 lda Mitten

Konur

I

I

2 3:M:42 Olivia Menzel 3 3:17:00 Keth Odland

4 3:3 l:23 5 3:32:25

til

49 rira

3:43:13 Anne-Marie Raoul 1954 3:44:09 ElisabetJ. S6lbergsd. 1958

7 3 3:44:l I Gu6rrln

4

1968 1969

J6runn V. Valgar6sd. Maria Arcari 196l

Konur 40

I

196l 1972

3:45:01 Suzanne

Geirsd6ttir Parry

5 3:55:58 R6sa Forsteinsd6ttir

ira og eldri 4:06:37 Rosie Swale Pope

1957 1957

1954

Konur 50

I

2 4:47:34 Annika 3 4:54:07 Alenka

Tasala Saksida

1947

1944 1942

Karlar l8 til 39 6ra

I

2:48:17 Ryan Board 2 2:48:46 Manu Kauppila 3 2:49:46 Tony Haden 4 2:59:47 Paolo Ottaviani

1976 1978 1966

5

196l

3:04:18 Orn

Gunnarsson

1975

Karlar 40 til 49 6ra

I 4

2:48:50 2:58:55 3:02:48 3:10:24

5

3:

2 3

I

Elisson Orn6lfur Oddsson Gudmann

Trausti Valdimarsson Otmar Wieko

3:50 Piet de

Karlar 50 til 59

I 2 3

4 5

I 4 5

I 2

I

l:13:13 l:26:25

32

6

til

1939 1939 1936 1939 1936

1964

l?71

1962

l:29:20 Lisbeth Espersen l:31:46 Maegi Henseler l:37:10 Bryndis Magn0sd6ttir l:39: I I Gunnur lnga Einarsd. l:41:34 HallfridurJ Sigurdard.

Konur 50

I

950

l95l 1950 I

ira og eldri

I 5 Helena Kroon l:53:07 Marie Earle l:55:38 Bjcirg Magnrisd6ttir I :59:37 Hallgerdur Arn6rsd.

92?

5

2:00:30 Ag0sta G Sigf0sd6ttir

94t

944 946

0

958

962

1959

l:25: I

Pâ&#x201A;Źtur Haukur Helgason

I

957

ira

5

2:03:54 Wolfgang Zieger

Stef6n Briem

lng6lfur Sveinsson

946

I

987

6ra

4 44:39 5 44:45

I

J6hanna

Konur 40

til

I

Helga

4l

:I

8

Wettergren

Sktlad6$ir

1966

Biornsd6nir

3 46:22 Yalger6urE.J6nsd. 4 47:58 Hildur Rikar6sd6ttir

2 3

4 5

til

3 39:23 4 39:47 Stefin Skjaldarson 5

I

Allen Bjarnad6ttir

53:21

LinaGunnarsd6ttir

53:28

Gu6r0nSverrisd6ttir KristinSigmarsd6ttir

Frl6a

4

I

957

1948 1946 1948 1948 1948

I 52:05 2 60:47

Lilia Forleifsd6ttir Alda Sigurdard6ttir

3

Forbiorg Biarnad6ttir 1936 Gu6r0n B6asd6ttir 1939

I I

939 938

Strilkur

I

34:5

15

I

4 46:09 5

Sigurdur L Stef6nsson 1987

Drengir

I

4l:

I

I

3

2 42:07 3 43:77 4 43:43 5 1985 1987 1986

43:54

Karlar

I

5

til lf 6ra lng6lfsson

Orn

8

I 32:52

17

15

982

til

17

6ra

Steinn Sigur6sson I 982 Eyp6r Helgi Ulfarsson 1983

2 26:48 3 27:45 Gudgeir Gudmundsson

1982

4 28:20 Audunn J6nsson 5 28:41 Oli Valur Frastarson

1982 1982

18

I 27:45

til 39 ira Asp6r Sigurdsson 1973

4 30:58 5 32:20

til

Karlar 40 til 49 6ra

39 6ra

I

I 32:15 Gisli Rafn Gudmundssonl9S9 2 33:50 R0rik FannarJ6nsson 1985 3 34:23 Annel Helgi Finnbogasonl986

Karlar

Danlel S. Gu6mundsson l95l

ll949 1948

6ra

983 Markrls F6r Blornsson I 984 Daniel Allen 1982 Einar H. Benediksson 1983 Gar6ar Stefinsson I 984 I

1944 1947 1945

Drengir I 4 ira og yngri

I 25:06

Kiiri Steinn Karlsson I 986 1987 Haukur Lirusson

til

Erika Stefania Pâ&#x201A;Źtursd.

Drengir

Arn6r S. A6alsteinsson I 986 Atli Savarsson I 986

953

lO Km linuskautar

I 4 l:47 7 43:l I

45:45

Sighvatur D. Gudmunds

I 47:26 Eysteinn Forualdsson 1932 2 49:09 UnnsteinnJ6hannsson l93l 3 52:42 )6n Forgeirsson 1938 4 53:25 Berghreinn G. Forsteins 1936 5 55:19 Sigf0s Gunnarsson 1937

Drengir l4 i;raogyngri

938 938 938 939 933

Kristj{nsson

Karlar 50 til 59 rira I 4O:41 David Hjiilmar Haralds.

4 64:50

43:30

RofArnason

Karlar 60 Ara og eldri

I

Konur 60 6ra og eldri

3

Kjanan

:32

946 949 949

Gar6arsson

1954 1957 1954 1955

2 38:37

1959 1953

59 6ra

Joy

6l:57

til 49 6ra Da6i

1952

Hcignad6ttir 1959

45:44 47:13

55:41

4O

I 37:72

7 42:21 Hor6ur Benediktsson 3 44:09 P6ll 6lafsson 4 44:31 Gu6mundur 6lafsson 5 44:53 J6hann Karlsson

1977

49 rira

S.

Karlar

J6hann B

ira

Susanne

2 34:27 Arnaldur Gylfason 1972 3 35:07 P6lmi S. Gu6mundsson 1968 4 35:57 Gunnar Karl Gunnars. l98l 5 35: I 9 J6n lvar Rafnsson 968

944

ro Klt

Strilkur l4 6raogyngri I .14:01 Rakel lng6lfsd6ttir 2 55:30 J6hanna M P6lsd6ttir 3 55:54 Kristin Gunnarsd6ttir

1985

I 38:45 Fri6a R0n P6rdard6ttir I 970 2 42:39 Tania Allen 1978 3 43:5 I Astrid M. Magn0sd6ttir I 964

I

Hidlmqr Hafsteinsson

Pentti Luomala Wolfgang Lange

39

Konur 50

Waldemar Cierpinski 1950 Bjorn Halld6rsson 1954

l:38:08 l:48:46 l:48:59 l:54:14

I til

5 48:36 Gu6r0n

SteinarJens Fri6geirss. 1957

I 2 3 4

46:05 4 47:50 3

I

17

964 98t

l:18:34 l:19:46 l:27:56 l:24:49

Poul Clemmensen Trace Allen Ruedi Urech 6mar Kristj6nsson Sveinn K Baldursson

2 45:08

Konur

til

Finnbogad.

Gigja Gunnlaugsd6nir 1982 Katrin Arnad6ttir I 983 1983 Lilla Sm6nd6ttir Katherine Nolan 1983

967

Karlar 40 til 49 5;ra

Karlar 50 til 59

15

E.

2 45:53 OlofForsteinsd6rtir

l: I 2:05 Toby Tanser l:12:39 David Buza l:15:03 Sveinn Ernstsson l:17:48 Ldrus Thorlacius l: l7:59 6lafur Th Arnason

l:24:25 l:30:52 l:32:39 l:34:48 l:35:36

I

949

Karlar l6 til 39 6ra

I

Tinna Lif Gunnarsd6air

58:

955

1957

l:50:

I 2 3 4 5

Gudr0n

5

I 44:55

I 2 3 4

I 2 3 4 5

4 57:33 St6lkur

49 6ra

Karlar 60 6ra og eldri

39 6ra

MarthaErnstsd6ttir BryndisErnssd6ttir

til

1945 1944

l94l

H{lft maraPon Konur

Konur 40

I 7 3 4 5

Gunnarsd6ttir

l:33:43 RannveigOddsd6ttir 1973 l:41:27 Valgerdur D.Heimisd. 1977

1946

1940

ira og eldri

3:27:05 John Taylor 3:29:06 Andrew Kotulski 3:35:08 Wolf Kallenbach 3:37:41 Markku Vilo 3:41:29 Leo Sentis

l:3 l:29 Erla

I 2 3 4 5

ira

3:04:40 Juergen Menzel 3:10:17 Kjell Ove Skoglund 3: 19:58 Greg Taylor 3:21:10 Svanur Bagason 3:21:21 Oruille G Utley

Karlar 60

2 3

Vries

1958 1956 1957 1957 1957

3 4 5

2 29:28 Szymon Kracivk 3 29:47 H6kon Halld6rsson

I

34:5

I

1963 1969

Sigur6ur Hrafn Kiernan I 959 GunnarJ0llus Helgason 1973

Benedikt

Hjararson

I

957


REYKIAvtKUR HARAtsoN

rftdr

t*te

Endasprettur d Costa Bravo ir

ferdir bj6da hlaupurum og iidru ritivistarf6lki ad takapiltt i giinguferdum, hiilfrnaraponi og l0 km hlaupi ii Costa Brava ii Spiini 6.-13. okt6ber. Ndnari upplysingar hj,i ir ferdum.

it ferdir - Laugaradal . Simi 588 9900 Fax 588 99Ol . E-Mail: ittravel@toto.is 33


REYK.laviKUR HARAFoN

3:13:20 RannveigOddsd6ttir 3:24:25 Anna Kristjdnsd6ttir KR 3:25:00 Fri6a Bjarnad6ttir UBK 3:25:26 Helga Bjornsd6ttir A

1116un

lslandsmetsins i

l:26:41

Eftirta hlaup sem meld hafa veriO 42,195 km, sem et hin ldggilta vegalengd.

3:3

Karlar: 3:5

l:04

3: l5:

l7

3:05:38 2:53:05 2:50:56 2:49:14 2:38:29

l:33

P.

FH

P.

FH

Wolverhampton

FH

New

Hcigni 6skarsson KR Hcigni Oskarsson KR Hcigni Oskarsson KR Hogni Oskarsson KR Hogni 6skarsson KR Sigfrls J6nsson iR

Sigur6ur Sigur6ur Sigur6ur Sigur6ur 2:19:.46 Sigurdur 2:3

2:27:03 2:23:43 2:21:20

Reyklavik Rochester Buffalo Rochester Rochester New York Windsor Reykjavik

J6n Gu6laugsson HSK

Sigmundsson Sigmundsson P. Sigmundsson P. Sigmundsson P. Sigmundsson

FH FH

York London Berlin

68 75 75 76 76 77 78

lngunn Benediktsd6ttir KR 3:24:25 Anna Kristldnsd6ttir KR 3:02:07 Anna Cosser iR 2:58:02 Anna Cosser iR 2:39:00 Martha Ernstsd6ttir iR 2:38:05 Martha Ernstsd6ttir iR 2:35:16 Martha Ernstsd6ttir iR

York Washington Reykjavik Reykjavik Frankfurt Rotterdam Hamborg New

82 83 84 85

79

8l 93

94 94 96 99

Bestu afrek fr5 upphafi til l. itgust 2OOO Maraponhlaup Sigu6ur P. Sigmundsson FH Daniel Gudmundsson A Agrist Forsteinsson UMSB Steinar Fri6geirsson iR 2:32:44 J6hann lngibergsson FH 2:32:45 Sighvatur Gu6mundsson iR 2:35:0 J6n Stefinsson UFA

I

London Gautaborg

Windsor

2:39:

lng6lfur Geir Gissurarson A

Reykjavik

2:41:59 Gunnlaugur Skrilason UMSS 2:43:32 Arnp6r Halld6rsson A 2:44:47 Lirus Thorlacius A 2:46:50 ivar Trausti J6safatsson A 2:47:49 Arsall Benediktsson iR 2:48:50 GudmannEllsson 2:49:14 Hcigni Oskarsson KR

Dallas

Berlin Seattle Philadelphia

New York Rotterdam Reykiavik

New York

J6hann H. J6hannsson iR

Reykjavik

Martha Ernstsd6ttir iR AnnaJeeves iR Bryndis Ernstsd6ttir [R

Hamborg London

86 84 90 9l 97 9l 78 97 90 94 97 97 90 99 76 8l

Konur: 2:35:

l6

2:54:43 3:05:

34

I

6

l:07:09

Sigurdur P. Sigmundsson

l:09:

J6n Didriksson FH

l3

l:09:47 l: l: l:

l0:29 l0:35 l0:41

FH

Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reyklavik

Mivatn

85 00 93 89 99 99 98 95 97 00

J6hann lngibergsson FH

Daniel S. Gu6mundsson Frimann Hreinsson FH J6n Stef:insson UFA Ag0st Forsteinsson

A

UMSB

,/Egir A l:13:19 SteinnJ6hannsson FH l:

l3:07

l:1 3:1

5

99 97 99

isafiordur

86 87 92 94

Reykjavik St. Paul

9t 9t

Haag

86 94 86 97 92 86 86 89

Haag

Reykjavik

l:10:47 Daniel Jakobsson UMSE l:10:54 M6r Hermannsson UMFK l: I l:49x ivar J6safatsson A l:12l.20 Sigmar Gunnarsson UMSB l:12:21 Sighvatur D. Gu6mundss. iR l:12:30 Steinar Fri6geirsson lR l:12:30 Kristjin Skrili Asgeirsson iR Ragnar Gu6mundsson Bragi sigur6sson

Akranes

Reykjavik Haag Las Vegas

Sjoboo Haag Haag Reykjavik Reyklavik Reykjavik

93

Monroe

87 92

Reykiavik

9t

Haag

93

Reykjavik

87 97

Berlin i4kvadur halomismunur meiri en reglur segjo til um.

Konur:

l:l l:40 l:20:56 l:21: l:25:

l0 l9

Martha Erntsd6ttir Anna Jeeves

iR

iR

Reykjavik

Hillingdon Akranes

Bryndis Ernstsd6ttir iR Margr6t Brynj6lfsd6ttir UMSB Reykjavik Hulda B. Prilsd6ttir iR Reykjavik Fri6a R. F6r6ard6ttir UMFA USA

l:25:52 l:26:21 l:27:40 Steinunn J6nsd6ttir iR Reykiavik l:28:05 Ger6ur R. Gudlaugsd6ttir iR Akureyri l:28:24 Rakel Gylfad6ttir FH Reykjavik l:28:37 Rannveig Oddsd6ttir Akranes l:29:00 Helga Bjcirnsd6ttir A Akranes l:30:01 Lilja Gudmundsd6ttir iR Altendorn l:30:41 Gillian Emelda Sveinsson Reykjavik l:3 l:

l2

Erla Gunnarsd6trir

Fiolni

l:32:34 Lill/ Vidarsd6ttir UIA l:32:59 Fri6a Bjarnad6ttir UBK l:34:

Mfvatn

Mfvatn

93

99

H6lfmaraponhlaup

86

St. Paul

Reykjavik Reykjavik Reyklavik Reyklavik

84 98 98

Karlar

Reyklavik Chicago

Jakob Bragi Hannesson iR Sveinn Ernstsson iR Bragi Sigur6sson A Sigfris J6nsson iR

2:50:05

3:47:28 6lof Forsteinsd6ttir 3:57:46 The6d6ra Bjorg Geirsd6ttir

85 93 83 *

London

Gu6r0n Geirsd6ttir

Hafr0n Fri6rikd6ttir 3:45:40 Arnfri6ur Kristi:lnsd6ttir

Berlin Dublin Manchester

2:36:38 2:37:55 2:38:29

l8

I

3:44:50

l:13:42 Gunnlaugur Sk0lason UMSS l:13:44 Sveinn Ernstsson iR l:14:18 Jakob Bragi Hannesson iR l:14:49 lng6lfur Geir Gissurarson A

Karlar:

2:19:46 2:28:30 2:29:07 2:30:44

J6runn Vi6ar Valgar6sd6ttir

3:44:.09 Elisabet J6na 56lbergsd6ttir

l:09:45

3:53:00

B. Svanbjornsd6ttir

3:32:02 Lilly Vi6arsd6trir UiA 3:37:14 Valger6ur EsterJ6nsd6ttir 3:37:41 UrsulaJunemann 3:39:55 Sigurr6sForsteinsd6ttir 3:44:l

8t

8l

Konur:

2:36:23

l:23

00

Mivatn

Erla Gunnarsd6ttir Flcilnir

3:30:24 Gu6rrln

Mfvatn Washington Boston

l8

l:34:35 l:34:38 l:35:

l2

lngibjorg Kjartansd6ttir Valger6ur Heimisd6ttir UFA R6sa

6lafsd6ttir Valtfsd6air

Una Hlin

Akureyri Reyklavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik

Akranes

96 96 98 92 93 93 87 93 88 00 98 84 94 00 90 87 97 95 97 00


newbolonce

t

STODTEKNI

S6rverslurl lrlauparans 2 . 3. had Uppsolum . Simi 581 471

1


,t'5-ll;

J

Fau fara

til Sydney

- i bodl islandsbanka islandsbanki valdi Magn0s SveinJ6nsson sundmann tr Keflavik og 0nnu Margr6ti Olatsdrittul frj5lsiprottakonu rir FH til pess ad slilst i for med Erni Arnarsyni ipr6ttamanni;irsins og islenska 6lympiulandslidinu til Sydney og l;ita draum s6rhve Margrâ&#x201A;Źt munu dvelja i ,,Sydney Youth tamp" par se kynnast menningu og listum frumbyggja og upplifa islandsbanka www.isbank.is munum vid svo isam i Astraliu og fr6tta pad helsta sem;1 daga peirra drifur

nf hverju Magnfs og Anna? Magnris afir 7-9 sinnum i viku. Hann er einn besti fj6rsundsmadur landsins oq hefur Sunnid s6r sati irirvalsh6pi Sundsambands islands. Anna Marg16t er framrjrskarandi frjdlsipr6ttakona, ii m.a. islandsmet i 60 m grindahlaupi innanhfss og hefur verid i Apenuh6pnum i nokkur 6r. Badi eru godir niimsmenn og ad sj:ilfsdgdu vidskiptavinir islandsbanka!

Afram island! @ mbl.is

ist,qNDsBANKt - hluti af

islandsbanka-FBA

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

2000 Reykjavíkurmaraþon  

Blaðið gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2000.

2000 Reykjavíkurmaraþon  

Blaðið gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2000.

Advertisement