__MAIN_TEXT__

Page 1

22. 6gfist t999

The top-selling sports drink in the world. Gatorade

is

the main sponsor of the Reykjavik Marathon


REYK,AViKUR MARAtsON

.o a

hIauPa$Ieraugu


REYKTaviKUR

sjii' a6ra, einhverjir til ad veita hlaupurum m6ralskan stu5ning en enn fleiri koma p6 til a6 etja kappi, /mist vi6 sjilfa sig e6a a6ra, og leggja heilbrigdri iFr6ttaiistundun sitt

til ad sfna sig og

ti6. Fau timam6t hafa nri or6i6 vi6 framkvamd hlaupsins ad ger6ur hefur veri6 sErstakur sam-

milli Reykjavikurborgar, Iprottabandalags Reykjavikur, Frlrilsipr6aasambands islands, Fluglei6a og DV um fyrirkomulag og framkvemd pessa mikla verkefnis. Vonandi mun pessi samningur tryggja Reykjavikur maraponinu veglegan sess og ordstir i hlaupafl6ru heimsins, og a6 iifram veri6 unnid af festu og med skipulog6um hatti a6 pessu hlaupi um

starfssamningur

6komin ilr.

Velkomin

Reyklavikurborg fagnar iillum peim fjolmorgu sem koma i mi6borgina i peim erindum ad taka pritt i irlegu Reykjavikur maraponi sem a6 venju er haldi6 i tengslum vi6 afmeli borgarinnar I 8. iigrist. Undanfarin fimmtin iir hefur petta veri6 fastur li6ur I afmalishaldi borgarinnar og i hvert eitt sinn hafa ba6i lslendingar og 0tlendingar streymt prisundum saman ni6ur i midba til a6 vera vi6 upphaf maraponhlaupsins. Sumir koma

Stj6rn Reykiavikur marapon Board of directors Knritur 6skarsson, formadur, chairman of the Board Sjgf0s J6nsson,

Omar Einarsson, Gudmundur Sigu16sson, Steinn Lirusson, Karl P6tur J6nsson Framkvemdastj6ri/race director Agrlst Forsteinsson Fulurispeaker Forsteinn G. Gunnarsson

bur6i iborgarlifinu riri6 1999. I ngi bjo rg So I rO n G isl ad6tti r

ars

Dfri

Gudmundsson

and fi nish director Einar P. Gudmundsson

Marktl6ri/start

Timatokustl6ri/time keeping Katrin Atlad6ttir Skrin ing/registration Gunnar J6hannesson

6

Borgarstj6ri

all participunts in the 1999 Welcome to

2l. igrist - laugardagur August 2lst - Saturday I l:00 -17:00 Afhending keppnisgagna i Laugardalsholl Registration center open at Laugardalsh<ill, Sport hall.

l2:00

- l7:00 Barilla pastaveisla i Laugardalsholl. Pasta

22. frgtst - sunnudagur August 22nd - Sunday

9:50 Start: Linuskautahlaup l0 km, 10:00 Starfi Marapon, hdlfmarapon og l0 km. I

2:

I

5

Upphitun d vegum Fokkab6tar. Warm up.

l2:30 Start

Skemmtiskokk.

koma 0r rennu.

Ve16launaafhending/Price ceremony Magnis Jakobsson og Knrltur Oskarsson PastaveislaiPasta party

P6tur lngvi Frantzson M6ttaka erl. bo6sgesta Savar F6r Magn0sson Forsi6umynd: DV

Frir a6gangur

party at Laugardalsholl. Free admittance.

prTkkjarst66var/refreshment stations Ulfar Eyp6rsson

Oddnf Asgeirsd6ttir

The Mayor of Reykjavk

Reykiavilrur marapon 1999: Dagslrre I programme

Fun run.

Svava

Mrs. lngibjdrg S6lr0n Gislad6ltir

The City of Reykjavik welcomes all the runners who gather here to take part in the annual

Vinnsla rirslita/result processing Gunnar J6hannesson

Afhending gagna

hon in the world of marathon running in the yeto come. The City of Reykjavik would like to wish success, and to extend its thanks, to all the runners and organizers for their participation in this outstanding event, the 1999 Reykjavik Marathon.

Reykjavik Marathon.

Jakob Forsteinsson Sighvatur

lcelanders and foreigners gather in the downtown to be at the start of the race. Some people come to watch and cheer the runners, but many ofthem are there to compete (against themselves or the other runners), and to emphasize their commitment to exercise as a part of their lifestyle. The Reykjavik Marathon will now be conducted according to the new contract between the City of Reyklavik, the Sport Federation of Reykjavik, the lcelandic Athletic Federation, lcelandair, and the DV newspaper. This contract is designed to ensure the continued quality and reputation of the Reykjavik Marat-

skipuleggjendum velfarna6ar

Hlaupalei6arstj6ri/course director Malingar/course measurement

Reyklavik Marathon, which is always held in coniunction with the city's birthday, August 18. For the past fifteen years, the Reykjavik Marathon has been a key component of the city's birthday celebration, and each year thousands of

hlaupabrautinni og pakkar peim peirra hlutdeild i pessum vid-

Borgaryfirvold 6ska ollum hlaupurum og

til pdtttdku i Reykjov(kur maroponid 1999

xAMpoN

Utdrircarver6laun 6nnur en flugmi6ar afhent fegar hlauparar

2l:00

Ver6launaaflrending

frir

sigurvegara i einstaklings- aldursflokkum og

sveitakeppni 6 Broadway-H6tel islandi, Armtla

9. Verdlaun frrir

fu16ulegasta hlaupab0ninginn. Urslit hengd upp. Utdrdttarver6laun, flugmiSar i skemmtiskokki og

l0 km.

Prize ceremony for winners in single, a8e groups,and teams in l0 km, half marathon and marathon at Broadway-H6tel lsland, Armrila 9. Award for the funniest outfit. Results pinned up.


REYKJAviKUR MARAtsoN

VID VILJUM MINNA A OKKAR FRAB,tsRA

OG

s i v I NS,tsLA HAopc I svERDARHLADBoRD ALLA

VIRKA DAGA FRA 12-14 PIZZTJR, PASTA, SUPA, BRAUD, KJOT OG FISKRprrIR,sru-Or oG MARGT FLEIRA VERD ADEINS 7 90 - PR . MANN

KOMDU

TIL

OKKAR ,

VID

HUGSUM

prc oc piNn

!

PEACE LOVE HAPPIMSS..

OPID

SUN

-

:

FII : 11 :30-01 :00

rds &LAv:

11:30-03:oo

VEL

UM


REYK,AviKUR HAMtsON

,,Fyrtr al la fJitlskyldu na" Reykjavikur marapon f6r fram ifyrsta skipti

6ri6 I 984 og var fyrsta gotuhlaup sem haldi6 haf6i veri6. Reykjavikur marapon er pannig elsta almenningshlaup landsins. Fa6 hefur frd upphafi veri6 snidi6 ad porfum almennings. Avallt hefur veri6 kappkostad a6 allir geti ver-

id me6. Fyrstu iirin var bodid upp 6 7

km

skemmtiskokk iisamt keppni i heilu og h6lfu maraponi. i dag er bo6id upp d skemmtiskokk [ 3 og7 km, sem gerir ollum kleift ad vera med, hvort sem peir eru i efingu eda ekki. Pabbar og m6mmur, afar og ommur Seta vâ&#x201A;Źri6 med, 6samt bornum og baranabornum' I 6Lr

verdur s0 nfbreytni ad bodid verdur upp i keppni i linuskautum. Er par veri6 ad mata kalli timans, en fiolmargar fyrirspurnir hafa borist si6ustu dr um slikt. Eykur petta enn i breidd hlaupsins og moguleikar skapast fyrir enn fleiri a6 vera med i pessum einstaka vi6bu16i.

Allar helstu borgir austan hafs og vestan, af borgarhlaupum, sem auka d jdkvada imynd peirra. Mi par nefna London, Berlin, Kaupmannahofn, Stokkholm, New York, Boston og Tokyo svo nokkrar s6u nefndar'

std,ta

Stlornendur pessara borga stydja pessi hlaup med rddum og dii6- Reykiavikurborg er par

iri. Reykiavikur marapon er pannig or6i6 uppskeruhverlu

engin undantekning. Allt hlaupsins dri6 1983 hefur Borgin

frii stofnun

hdti6 skokkara um allt land. Nokkurs konar hipunktur efinga og strits sumarsins. At-

verid einn helsti studn-

ingsadili pess. Stjornendur Borgarinnar hafa i undanfornum lrum lagt iiherslu a bt Fetti, er stu6la a6 hollri likamshreyfingu og 0tivist.

burdur sem settur hefur veri6 d dagskrd irla sumars og

o] 1.--

ekki md missa af. Fi hefur sil inaglulega Pr6un verid sto6ug, ad lvallt koma storir

_/

lnnan borgarmarkanna

er hagt a6 finna fjolbreitt net skokk- og

h6par ritlendinga

gongustiga med tengingum vi6 sundlaugar og

ritivistarsvadi.

Fiolskokkkl0bbar um alla borg afa mark-

landsins

til

landsins vegna Reykiavikur marapons, en oft koma heilu fiolskyldurnar til landsins i tilefni af hlaupinu, p6 ekki taki allir fiolskyldume6limir pdtt. Adstandendur Reykjavikur marapons oska ollum pittakendum i hlaupinu g6ds gengis og

margir

visst fyrir pAtttoku

til

gagngeft til ad taka P6tt i hlaupinu. Hafa erlendir Pitttakendur veri6 I bilinu 300 400 ri hveriu 6ri. Ml iatla a6 um 500 manns komi gagngert

i

Reykjavikur maraponi og hefur pessi stefna borgarinnar audveldad og orva6 starfsemi peirra. Svipa6a sogu er a6 segia af ndgranna-

brjum Reyjavikur. Fiitttaka hlaupara og skokkara af landsbyggdinni hefur fari6 miog vaxandi hin si6ari

fri pessum st6rvi6burdi, sem n0 fer fram i sextiinda sinn.

godra minninga

Kniltur lskorsson, form. Reykiovikur maroPons

iir. Hopar skokkara 6 Akureyri, Sau6drkr6ki, lsafir6i og Akranesi hafa matt

i

hlaupid

6

Far sem bielfunin byriat lJL'IK -,t^Reykjavikur marapon pakkar eftirtiildum adilum fyrir gott samstarf

@ istnNDsBANKt

FLU

T/i()L\ZO

-

6'N vtsA

-

F3lt''

sa .afifrcr

IBROAEMAZJ! I^\

-

{a

;;il

Togtcnone


REYKJAViKUR

MAMDoN

16. alpjodlega

Reykjavikur maraFon 22. irgust 1999 VERNDARI HLAUPSINS Borgarstj6rinn i Reykjavik fr0 lngibjorg 56lr0n Gislad6ttir.

Einnig eru gefnar upplyisingar 5 skrifstofu Reykjavikur marapons isima 588 3399. Ath. skrSning er ekki tekin i gegnum sfma og p6tttokugjald fest ekki endurgreitt.

AeynconRnDtLAR

BARILLA PASTAVEISLA

FrjSlsipr6ttasamband Islands og Reykjavfkurborg

p6tttakendum er bo6id til pastaveislu laugardaginn -17 :00 i Laugardalsholl i Laugardal

nAs-

oc

ENDAMARK

ilcrtancOru

VERDLAUN

Llnuskautahlaup verdur rest kl. 9:50. Marapon, hdlfmarapon og 10 KM (timataka) rest kl. 10:00. 7 KM og 3 KM skemmtiskokk rest kl. 12:30.

pArrr6runErrun Maraponhlaupid er opi6 ollum 18 dra og eldri Hdlfmaraponhlaupid er opi6 hlaupurum 16 5ra og eldri. 10 KM og skemmtiskokki6 er ollum opid, p6 er ekki eskilegt a6 12 6ra og yngri fari 10 KM nema med g66um undirb0ningi

Allir b6tttakendur sem lj0ka vidkomandi vegalengd hlj6ta verdlaunapening. Frir fyrstu karlar og prj6r fyrstu konur i maraponi og h5lfmaraponi f5 utanlandsflugmida fr5 Flugleidum i verdlaun, auk s6rverdlauna Fyrsti karl og fyrsta kona [ 10 km hlj6ta einnig s6rverdlaun. Fyrir brautarmet i maraponi og h5lfmaraponi er greiddur bonus. I skemmtiskokkinu og 10 km er dreginn 0t flugmidi fyrir hvora vegalengd fr5 Flugleidum. Veitt eru verdlaun fyrir furdulegasta hlaupab0ninginn. Dregid er um fjolda aukaver6launa sem eru bakur fr5 M5li & menningu og ipr6ttavorur fr5 Nike

VERDTAUNAFHENDING, MATUR OG DISKOTEK

isur'roswl6r HSlfmaraponhlaupid er jafnf ramt [slandsmeistaram6t.

SVEITAKEPPNI lmaraponi, hdlfmaraponi og 1O KM er bodid upp 5 priggja manna sveitakeppni Vinnuf6lagar, f6lagasamtok og fjolskyldur geta myndad sveitir til p6tttoku. Konur og karlar geta myndad sveit saman. Verdlaun eru veitt fyrstu premur sveitunum d hverri vegalengd. Dregi6 verdur rir h6pi sveitanna I 10 KM um tvenn aukaverdlaun.

AFHENDING KEPPNISGAGNA Ditttakendur saki keppnisgogn i Laugardalsholl i Laugardal laugardaginn 22. 6gus| kl. 1 1 :00 -17:00

Ver6launaafhending fer fram 6 Brodway - Hotel fslandi 23. 5g0st, kl. 21:00. Ver6laun eru veitt fyrir einstaklings-, aldursflokka- og sveitakeppni, einnig furdulegasta hlaupab0ninginn. tlrslit hengd upp ii stadnum. Disk6tek IrAkl 22:00. F5tttakendum er bodid upp 5 ad kaupa mat 5 Brodway - H6tel lslandi fyrir kr 1.650 sem framreiddur er kl 19:30.

SUND 0llum pStttakendum er bodid i sund.

DRYKKJARSTOOVNN OG

lpr6ttab0din,

Grens5svegi 16

utitrf, Nike bOdin,

Glasibe

Marathon Certification Documcnt YKJAwI K TRON Rfy(JAVtk lcELANb rrorql.. u9e"/, d4El+o/ hryO ] rw-31-a.d'--.Es.sra.L tx rq rd@&q-?*L,,:*l-.-;*pderrbso.-s

Sudurlandsbraut 20

Landsbygg6in, 1 6.-1 9. Sgrist Sportb0dOskars, Keflavik

Ozone, Sportver, Sportbar,

Vesturferdir,

Inte molional M ar otho ns

/JMS

Laugavegi 6 Kringlunni Hafnarfir6i

SkrSning linuskautar: Contact,

EILSUGASLA

Assocldlion

Reykjavik, 16.-20. 5gtist

Fjolsport,

H

Drykkjarstodvar verda 5 u.p b. 5 km fresti. Far verdur bodid upp 5 vatn og Gatorade ipr6ttadrykk. Laknar og hj0krunarlid verdur til reidu me6an 5 hlaupinu stendur og til adstodar er hlauparar koma I mark.

SKRANING

Sportkringlan,

21 6g0st kl 12:00

Akranesi lsaf irdi Akureyri

Z

tcL&D

Selfossi

e*tS' yoh

sry'trO vrry! I -b, rSLEy _ iA'EAT[W KAbV Bol 2 b ? , i{rr Htso rr ox Tfrs

SVQSI Tb ro s 16. ENq!l!^rb

FLOKKASKIPTING

Marapon 18 - 39 dra 40-49erc 50 - 59 5ra kadar 50 Ara og eldri, konur 60 5ra og eldri, karlar

H6lfmarapon 16 - 39 5ra 40-49en 50 - 59 5ra karlar 50 5ra og eldri, konur 60 6ra og eldri, karlar

10 KM 14 Ara og yngri

- 17 Ara 18-395ra 15

40 - 49 6ra 50 - 59 5ra 60 5ra og eldri.

rE<d4&dd&d tuttEdtu@Mbâ&#x201A;Ź6ESdb utEtudd@ h(dffffi@6-M/lsG ! r@ *<ry.dqtr@rEe#w..w@ft .ofi6db&fr.dtu

d.G

rE

*.&!u!I119-.5 Autub e9d

h

VEFSIDA REYKJAVIKUR MARAFONS

HTTP://www.toto.is/rmar


\ ^1

,d

t

The top-selling sports drink in the world. G.lor.rl

c s tlrc ra

rr sllotrsot of the Reyklavik Ma 'rthorl

iDat

'Ufr

7


REYKJAviKUR MARApoN

,,Malbiksbiirn" Hzelbeinid er starsta beinid i fatinum og pa6 sterkasta. Helbeinid ber allan likamspungann i hverju skrefi. Aflei6ingin er gri6arlegt iilag 6 beinid og

@Eil@@

@E@@

allt sem tengir pad vid f6tinn. Undir halnum er fitufylltur vefur sem gefur fatinum bestu fjodrun sem vol er 6.

@@@@ @@@

Fad hefur vakid athygli okkar hjil Sto6-

takni ad st6r hluti af bornum of unglingum sem koma i gongu og hlaupa-

@@EI] @Eil

greiningu eru med fitupridann iheelnum l6legan eda onftan.

@@ @@@@@ @@@@@@

Astadan fyrir pvi a6 vid hofum iihygglur af pessu er ad ranns6knir sem gerdar hafa verid sfna, svo ekki ver6i um villst a6 ef pessi pridi er l6legur hefur pad slem 6hrif d allt stodkerfid. T.d.

@r.rmEEl@@ Eil[E]

gerdi danskur baklunarlaknir ranns6kn ii hver ihrif pessi fitufyllti vefur hefur d likamann. Notadi hann heilt herfylki vid rannsoknina. Kom i lj6s a6 peir hermenn sem voru med pennan

E EE EMEEJ@ E@BBE EE@ @ EEE@E E@ @ EEEEE E@ @ @EEEEEEEI]

p0da l6legan voru me6 fmis vandam6l i stodkerfinu s.s. eymsli i fotum, hnj6m, mlodmum og baki. Ekki er hagt ad gera s6r i flj6tu bragdi grein fyrir pvi hva6 veldur pvi ad pessi pridi ey6ileggst. Fa6 er p6 vitad a6 mjog mikid hogg ii helinn getur "sprengt" pridann og eins geta stanslaus hogg i langan

EilE@@E@@EE

EEEE@

tima ey6ilagt pridann.

er ekki svo langt sidan a6 vi6 vorum a6 leika okkur i pifum, 6 grasbcilum, moldarstigum og 6 einstaka Fa6

malargcitum. Breytingarnar i pjodf6laginu hafa veri6 6trrilega hradar og har6ar, i stad mjfku leikvallanna eru komn-

ir malbikadir e6a steyptir leikvellir hjil flestum sk6lum og jafnvel riti i hverfunum eru malbikadir boltavellir. Fad tekur mannslikamann liklega einhverjar kynsl6dir ad a6lagast slikum breyting-

um 6 umhverfinu. Med petta i huga skildi atla a6 sk6binadur barna og unglinga vari mjog vanda6ur, me6 hoggdeyfandi eiginleikum, g66um halkappa sem sty6ur vel vid halinn og stif-

um millisola sem veitir fatinum pann studning sem parf. Fvi mi6ur held 69 a6 pad s6 allt of algengt a6 bornin leiki s6r

ii

hcir6u malbikinu i sk6m sem Ettu frekar heima 6 mun mfkra undirlagi. i almenningshlaupum eru 6trflega margir krakkar og unglingar ad hlaupa 6

E3Etr-]@

@

=-E='^_,@

sk6m sem ettu ekki ad sjrist i slikum hlaupum.

Nrl or6i6 heyrir pad

til undantekn-

inga a6 sjd fullor6na hlaupara i mjcig 16-

legum sk6m. Far sem feetur barna og unglinga eru enn a6 vaxa og pvi mun

vi6kvemari en fatur fullordinna, er enn mikilvagara a6 bornin s6u ig6dum

sk6brlnadi. Fetta eru

st6ru ipr6ttakskoframleidendurnir brjnir ad

i

og eru farnir a6 framleida sk6 nidur i barnastardir sem hafa alla p6 eiginleika sem sk6r peirra fullornu hafa. 6tta sig

New Balance, Nike og Adidas eru

parna i fararbroddi og t.d. eru allir barnask6r frd New Balance seldir i

og fullo16inssk6rnir, einnig eru margir barnask6r frri Nike me6 loftp06um undir allri ilinni og 966um studningi. Fvi mi6ur er mjog liti6 flutt inn af pessum g66u barnask6m vegna pess a6 peir pykja allt of dfrir. viddum eins

Fad er skiljanlegt ad foreldrar s6u tregir til ad kaupa hlaupasko handa bornum sem kosta allt ad 10.000 kr6num, sem si6an eru ordnir of litlir eftir 6-8 minu6i. Fa6 skftur hins vegar skokku vid a6 pegar madur skodar hvad pessir

venjulegu tiskusk6r kosta, FA eru 10.000 kr6nur allt i einu ekki ordinn neitt s6rstaklega mikill peningur! Fad hefur lika skapast hef6 fyrir pvi ad krakkar sem stunda k<lrfubolta 6 veturna eru yfirleitt i mjcig g66um og dfrum sk6m. Hlaupask6r hafa stunti6 allan annan

skobfnad af i taknilegu tilliti, i g66um hlaupaskom er frdbar dempun, studningur par sem par{, g66ur halkappi og yfirleitt eru sk6rnir sterkir og 6trrilega l6ttir. Kannski Ettum vi6 foreldrar a6 hugsa okkur um tvisvar 66ur en vid kaupum nast sko handa bornunum okkar.


Hlauparinn parf ad huga ad mcirgu. Hjd lntersport er ad finna mikjd 0rval af hlaupaskom

og hlaupafatnadi. Einnig bj6dum vid upp a okeypis Walk&Run hlaupa-og gcingugreiningu. Walk&Run er vidurkennd adferd til pess ad fyrirbyggja opagindi og hjalpa folki ad velja rettu skona frd upphafi, ad baki Walk&Run standa virtir senskir laknar sem unnid hafa vid rannsoknir d pessu svidi til fj6lda Ara og hefur pessi adferd pegar verid notud

med g6dum drangri

ilir

140 lntersport verslunum i Svipj6d.

Ldttu ekki sleeman itb0nad spilla dnagjunni af hollri hreyfingu og heilbrigdu liferni.

"":#:!:l INTE Bildshijfda 20 '

ll2

ReYkiavik

simi 510 8020 ' www.intersPort.is


REYKTaviKUR

HAmtsoN

IJPPLYSINGAR

INFORIUr'\TION

Fyrir hlaupi6:

Before the race:

Dress warm-up available

Changi

to do your will be

bags

ouse and are

open from O9:OO a.m. The school is iust a few meters from the start/finish (see map). There will be four groups running in the race, but the fun run starts 3 minutes after the main race. The race numbers will designate which group is which. Numbers from I up to 199 (green) are for runners in the full marathon, numbers from 2OO up to 699 (red) are for the half marathon, numbers from 7OO up to 2. I 99 (blue) are for the I O km and numbers 2.2OO (plain) and onwards are for the fun run end inline skating.

ihlaupinu:

During the race: along Squad

minor

cross.

hlaupalei6inni og vi6

i'lli

u' ;3,i1'",?::,t:

k.

Eftir hlaupi6: I endamarki

ver6ur bo6i6 upp 6 varn og Gatorade.

Hlauparar, athugid

!

Festi6 rdsnrimerin a6 framan, og nali6 ekki i afrifi6.

green

Please follow the directions given by the police and race officials. Please run on the street at all times. A'blue line on the street at all intersections is your guide- Watch out for cars as only a few of the streets will be completely closed for traffic. __\Nater and sport drinks will be offered ai all drinking stations

(D on the map).

At the finish:

ln the refreshment area we offer water and Gatorade. Results and certificate:

Results and certificate in the marathon and half marathon will be mailed to the foreign participants within two months.

Runners:

Put your numbers at front, and don't pin the control

number.


E

kki ve r'0 a Tvar n{iar ttilvuor6abaku r 6 geisladiskum

Mdl og menning hefur gefid rit tver n'fjar

ttilvuordabakur ii geisladiskum.

Um er ad reda annars vegar dansk-islenska ordab6k med 45.ooo uppflettiordum og hins vegar bedi ensk-islenska og islensk-enska og inniheldur hvort ordasafn 45.ooo

uppflettiord. Tolvuor6abokin er mj0g hentug ndmsmonnum, fyrirtekjum og odrum, t d til pfdinga orda af Internetinu. Forritin gefa moguleika a glosusofnum, villulestri iWord 97 oq adstoda vid beyqingu orda

.1

qffiLT - r'ii' : l-1

l:'i'"[i!"

vi > > ) ) > > >

I enska safrrinu er s6rstakt ordtakasafn med um l.ooo

ordttikum i hvoru mdli og betrumbatt

islenskt-enskt ordasafn midail viil forri ritgdtur.

KcilBkrotur: CD ROM sernadaf fyrir upp!.rnrnlu - dbkurinn bail bo ckk, ad vera i le,sladririnu vii notkun Inlel sadhaldur 8o486 orgjorlr eda nyrri

Larraâ&#x201A;Źgru

Geysilega sndgg og sveigianleg leitaru6l Sdrstaklega htinnud

niri

med iidrum fomitum

Villulestur i islenskun og enskm texta i Word

97

Birtist sem valmtiguleiki i ,,Tools"-valmyndinni i Word

97

S6rstdk vefsida par sem lmiss konar adstod er i bodi

Fotritin eru tryggd fyrir 2ooo vandanum

Sidum0la 7-9

Simi 515 2500 Simi 510 2500 Wrndow5 9s eda nyrra edn Windoss NT a o cda nvrra Fvrir sklalalcnur o8 rcns,ngu ud w.rd bad word 97 edi

til notkunar

Tekur adeins litinn hluta afskjdnum

M6l og menning


REYKJAviKUR MARAFoN

Alge ngustu Jotamein langhlaupa ra Undanfarin 5 6r hefur F6lag lslenskra f6taadgerdafredinga tekid p6tt i samstarfi undir stj6rn Reykjavikur marapons vegna undirbrinings hlaupsins.

Fitttaka f6taadger6afre6inga hefur einkum beinst a6 forvcirnum mei6sla og dverka sem upp kunna ad koma i hlaupinu auk fmissa rii6legginga um medfer6 f6tameina og val d f6tab0na6i. Hefur pl6nusta pessi veri6 vinsel og afar vel

ferd ddur en hlaupid er af sta6 til ad for6ast mei6sli. Hlif6armedferd felst m.a. i pvi ad vi6eigandi pldstrar og hlifdarefni eru limd d dlagssvadi e6a umhver-fis pau. Einnig er pad hluti af hlif6arme6fer6 ad bera feitan f6tadburd 6 h06ina.

Abur6urinn narir h0dina og myndar vorn gegn n0ningi. lnngr6nar neglur medhondla f6taa6gerdafre6ingar

m.a.

pegin af hlaupurum og folgar peim pritttakendum sem leita hennar frd dri til 6rs. Algengustu fotamein sem f6taa6ger6afradingar verda varir vi6 hid hlaupurum sigg og sir sem koma af prfstingi og nriningi. Einnig er algengt ad til okkar leiti f6lk me6 inngr6nar tdneglur, einkum st6rutianeglur. Orsakir pessarra f6tameina geta veri6 aflmsum toga; sk6r geta veri6 of prongir e6a of laust reimadir pannig ad faturn-

eru blo6rur,

ir renna fram i sk6na med peim afleidingum a6 dlag verdur of mikid d st6ru tarnar. Sokkar eru e.t.v. ekki 0r hentugu efni og hlifdarme6fer6 ekki verid beitt. Fr{ttfyrir ad sokkar og sk6r s6u frrsta

flokks verda faturnir 6hjrikvamilega fyrir geysilega miklu 6lagi d longu hlaupi og pvi par{ a6 beita fmiskonar hlifdarme6-

Mar d litlutdarndgl dsamt siggi 6 tdnni.

fre6inga 6skar pdtttakendum i Reykjavikur maraponi g66s gengis og dnaglu i Spdng d inngr1inni ndgl

hlaupinu. Betri

fetur -

beint i mark!

Margret J6nsd6ttir, formadur

F[F.

me6 naglaspongum sem smidadar eru 0r stilvir og vinna likt

til r6ttingar. Fad er sirsaukalaus medferd. Ymsog tannspangir

ar adferdir a6rar eru einnig nota6ar vid pessum vanda og er pad d fari loggiltra f6taadgerdafra6inga ad meta hverju sinni hva6a medferd hentar bezt og beita henni.

Feir sem beita fatur sina miklu :ilagi vi6 hina fmsu ipr6ttai6kan ettu ad hafa pa6 ad 6frdvikjanlegri reglu ad annast fatur sina vel og leita rdda og umonnunar f6taadger6afredinga. Faturnir eru undirsta6a likamans og pad er undir

heilbrigdi peirra komid hversu

vel peim tekst ad bera okkur Siliconehlif umhverfis sdr sem myndast hefur af nrtningi og

prystingi.

dfram igegnum lifid. Gerum allt

sem i okkar valdi stendur til ad peir endist sem lengst og bezt. F6lag islenskra f6taadgerda-

HRETNSTTAKNI HIF V6ls6pum og hdprf stihreinsum bilaplcin, bilageymslur o.fl

Verdlaunapeningarnir og -gripirnir Reyl<javfkur maraponi eru fr6

tANNAR, Lekjartorgi Simi 551-6488 Fa< 552-7594 2

i

Drjftr stardir s6pa.

Sfrni: 567 7090

.


REYKJAViKUR MARAFoN


REYK,AviKUR HARAFoN

Reykjavikur marapon Marabon:

tveir

hringir

H5lfmarapon:

einn

hringur

KM: KM: 3 KM: 10

7

&

r

(rautt) (rautt) (bl6tt)

(grant) (tj6lubl:itt)

Drykkjarst66var

D FLUGLEIDIR

IEROEd AZ-^-

,ta caitAcr 4

'EMIE

\roL\ro


REYKJAViKUR

MAUFoN

G6tur i3 KM: Frikirkjuvegur, Skoth0svegur, Sudurgata, Hringbraut, B radraborga rstigu r, Vestu rgata, Hafnarstrati og Lakjargata.

i7

G6tur

KM:

Frikirkj uvegu r, Skoth tisveg

u r,

Sudurgata, Lynghagi, Egisi6a, Nesvegur, Sudurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Mlirargata, Tryggvagata,

P6sth0sstrati, Hafnarstrati og Lakjargata

GiStur

i 10 KM:

Frikirkjuvegur, Skoth0svegur,

Sudurgata, Lynghagi, Egisida, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Myra rgata, Tryggvagata,

Posth0sstrati, Hafnarstrati og Lakjargata.

i21 KM og 42 KM: Frikirkjuvegur, Skothrisvegur, Sudurgata, Lynghagi, Egisl6a, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Gi5tur

M!rargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sabraut, Skeidarvogur, Langholtsvegur, Lauga16svegur, Sundlaugarvegur, Borgart0n, Snorrabraut, Sabraut, Kalkofnsvegur

og Lakjargata.

(-'/ vtsA

-

,#; Fgli''

A

6'N

isteNDsBANKt

Toele

RoN

E

5


REYK,AviKUR MARADoN

Midneeturh laup e Jonsmessu G66 pdtaaka var

i

Mi6naturhlaupinu

ffrr i sumar vi6 bestu hugsanlegu a6sta6ur. Brautarmetin i l0 km hlaupinu st66ust dtokin Frdtt frrir harda keppni um fyrstu satin. Margir voru a6 gera g66a hluti og bea

sig e6a nd besta drangri til margra 6ra. H6r a6 nedan md sl:i nofn priggla frrstu i hverjum flokki l0 km hlaupsins, en alls t6ku 283 hlauparar piitt i peirri vegalengd.

Rii6 Timi Nafn,

Fa66r

Konur I 8 6ra og yngri

I 4l:l I Gigja Gunnlaugsd6ttir, 2 59:36 Harpa B 6skarsd6ttir, 3 60:01 Bylgja Dcigg Sigurbjcirnsd.,

1982

l98l I

986

Konur l9 til 39 6ra

I 2 3

34:21 Martha Ernstsd6ttir,

1964

42:17 Gunhild

1980 1973

Hofstad, 43:01 Rannveig Oddsd6ttir,

Konur 40 til

I 2 3

4i Lra

49:47 lngveldur Bragad6ttir, 1955 50:22 Svava Oddnf Asgeirsd6ttir, 1954 5l:37 H6lmfri6ur Traustad6ttir, 1959

Konur 50 6ra og eldri

I 2 3

48:13 lngibjcirgJ6nsd6ttir, 54:55 Margr6t J6nsd6ttir, 56:20 Svava K. Valfells.

Karlar

I

I

I

t949

t948 t944

6ra og yngri

34:52 Gunnar Karl Gunnarsson, l98l

Um 1000 manns leggja hdr af stad i midneturstillunni,

2 3

Karlar l9 til 39 6ra

I 2 3

1

32:40 Burkni Helgason, 1978 33:02 Daniel Smiri Gu6mundss, l96l 33:06 Arnaldur Gylfason, 1972

Karlar 40 til 49 6ra

I 2 3

t/nffi^ Kr6kh6tsi

4l:34 H6dinn F6r6arson, 1982 42:00 J6n Kristinn Waagfiord, 1982

36:35 Orn6lfur 37:55 Trausti

39:29 Hans

110 Reykjavik

Oddsson,

Valdimarsson,

P6turJ6nsson,

a 557-8888

FITU M tr,tl

1956 1957 1957

Karlar 50 til 59

I 2 3

4l:58

Voggur

ira Magnrisson,

42:27 Hcir6ur 42:59 6mar

Benediktsson,

Kristj6nsson,

Karlar 60 6ra og eldri

I 2 3 4

Forvaldsson, Briem, 54: l0 Arsall J6nsson, 56:37 Otto Watne, 46:54 Eysteinn

1932

48:31 Stefdn

1938 1939

Fi finnur lausnina hj6 okkur fax 567-8889 www.pmt.is

N GAUO G

G60 uiirn gegn 6sinilegum 6uini

!

Hvad er likamsfita? Allir hafa fitufrumur,

en sumir meira en adrir. Dar brenna mjdg hagt og er pad leid ndttrirunnar til ad pola matatskort i-lengri eda skemmri tima. i sumum pj6dfdltigum .ip.rii nitt(rulega vrirn naudsynleg, en vid sem lifum i allsnagtum og purfum ekki ad hafa ihyggjur af hungursneyd attum ad halda llkamsfitu i ligmarki. Sdrfradingar segja ad heppileg llkamsfita sd innan vid 23o/o hjd ktirlum og 27o/ohii, konum. Fita sdst ekki alltaf med berum augum. Dri getur litid vel rit en samt haft hattulegt fituhlutfall i llkamanum. Hir kemur fitumalingavogin til hjrilpar og gerir pir kleift ad fylgjast ndkvamlega med likamlegr 'ristandiPinu'

TANITA

t6

1947 1947 1948

1932


REYKJAviKUR MARAFoN

9 farpegar eda 900 - og allt par a milli. Hvernig sem ,,Patton" rrcsir SkLilaskeidid med tiLfrifum.

Skulaskeid i Vi6ev

Fdtttakendur I Skflaskeidinu iVidey uoru h"finir med vedur er peir skokkudu sina 3 km og nutu si6an veitinga a6 lokinni yfirrei6 yfir austurhluta eyjarinnar. Sta6arhaldarinn, s6ra F6rir Stephensen,

hopurinn er og hvert sem ferdinni er heitid hiifum vid bilinn og bilstjorann. 0rugg aksturspj6nusta [ 6raradir.

t6k vel d moti f6lki og helt ddlitla tolu um hina sogufragu eyju. Adsto6armadur hans, kalladur Patton af ameriskum ditum sem h6r voru vid afingar fyrr i sumar (liklega vegna hjdlmsins sem hann bar i hof6i), sd sidan um ad resa pdtttakendur.

Simi: 587 6000. Fax: 567 4969

Vid

grill

og leiki ad skei1inu loknu.

q

1.1

liKlapparstfg 38 IOI Reykiavfk itni 561 3l3l


REYKJAViKUR MARAFoN

.,

fi.l

Ad breta vtikvatap Feim sem leggja stund d keppnisipr6tt-

ir eda a6ra likamsrakt er flestum kunnugt um mikilvegi pess a6 beta vokvatap

likamans. Fad vefst hins vegar fyrir

ipr6ttadrykki. Slikt gagnast helst peim sem stunda mikla og langvarandi dreynslu og er pvi vart ryrirhafnarinnar vir6i fyrir pil sem stunda almenningsipr6ttir.

Hlutverk ipr6ttadrykkla er a6 bata

tap er ekki batt dregur pa6 rir afkostum og getur haft veruleg ihrif 6 getu f6lks ef vokvatap er mikid. Best er a6 drekka 100-200 ml ddur en hreyfing hefst og sidan er dgatt a6 mida vi6 a6 svipa6 magn s6 drukkid i l5-20

morgum hvada drykk best er a6 vella og um lei6 d hvada tima e6a hve oft skuli drukkid og hversu mikid i einu. Auk pess

vokvatap og tap orkuefna og salta (steinefna) sem 6 s6r sta6 vid langvinna likams-

min.

er fmist rddlagt ad drekka volga

eda

dreynslu. Notkun pessara drykkja er

kalda drykki og pvi ekki nema von ad f6lk preytist af rddum ,,spekinga", ekki si6ur en af peirri edlilegu dreynslu sem fylgir og

hins vegar ordin mun vidtekari en porf er d. Orkufor6i likamans er ad ollu jofnu nagur til dreynslu sem varir allt a6 einni klukkustund og pann tima sem slik likamshreyfing stendur yfir er mikilvegast ad beta vokvatap. Fd er hreint vatn einn besti kosturinn sem vol er d, par sem pa6

dreynslu ad reda eru i raun litil haldbar rok fyrir a6 r6dleggja annan drykk en hreint vatn. En m6 pa6 vera kalt? Lengi vel hefur veri6 ridlagt a6 drekka volgan drykk, en si6ari tima ranns6knir benda til pess ad kaldari drykkir (5-10"C) nftist hradar og s6u bui betri kostur.

er markmid ipr6ttaidkunar 08 annarrar hreyfingar.

Ekki er nokkur vafi 6 a6 margir leggla rit i 6parfa fyrirhofn og kostna6 me6 pvi a6 blanda sykri e6a blondu af sykri i hi6 g66a islenska vatn, eda kaupa tilbrlna

nytist fli6tt og vel

til a6 beta pad sem

fresti. Ef ekki er um langvinna

Hressandi kranavatni

d pvi enginn

ad

f0lsa vid.

tapast me6 svita og vi6 ondun. Ef vokva-

Mataradi Til ad byggia upp orkuforda likamans er best ad bor6a kolvetnarika fa6u, sem einnig er ne ringarrik ad o6ru leyti pannig ad porf fyrir betiefni s6 einnig fullnegt.

Far eru afurdir rir jurtarikinu mikilvagastar og md sem dami nefna braud og annan kornmat, kartoflur, gulretur og annad granmeti og evexti. Sykur er lika kolvetni, en mikil neysla d sykri lei6ir til pess a6 vitamin og steinefni verda af skornum skammti. Kannanir 6 mataredi sfna a6 neysla sykurs er of mikil h6r d landi og 6 petta ekki sidur vi6 um ipr6ttaf6lk en a6ra. Asta6an getur veri6 6regla

d mataredi vegna mikilla afinga, sem lei6ir til meiri neyslu

audvelt benda ],|r,a]E4]].Y:|?:!.Yl!-lYllgl!'].lr!wll.Yv!.vc'.&1,Y!r.l

kvddult 6 sfnu svi6i h6rlendis. Vi6 s6rhafum okkur f rekstri 6 6llum tegundum tdlvukerfa og tdkum Sbyrgd 6 rekstri tdlvukerfis pins gegn fdstu m6nadargjaldi.

Med pj6nustusamningi vid Alit leigir p0 irvals t0tvudeitd sem hefur peirra hagsmuna einna ad geta ad t6lvukerfi pitt starfi eins og til er atlast.

i

al

kexi og odru sem

er ad gripa til, en

einnig m6

ad frambod neysluvara i ipr6tta-

h[sum og vid onnur ipr6ttamannvirki studlar ekki a6 g6du matara6i. Ekkert atti a6 vera einfaldarara en ad bl6da ivexti par til solu og lafnvel adra kolvetnarika fedu.

Ad velja drykk Eitt af pvi sem parf a6 vera i ipr6ttah0sum og odrum iprottamannvirkjum er

a6gangur ad hreinu vatni. Gosdrykkir innihalda mikinn sykur (10-20%) og pa6 sama gildir reyndar einnig um hreinan safa, pannig ad pessa drykki d ekki a6

nota fyrir eda 6 me6an i pjrilfun eda keppni stendur. Til samanburdar md nefna ad algengt er ad ipr6ttadrykkir REKSTUR OG LEIGA TOLVUKERFA OUTSOURCINC AND FACILITY MANAGEMENT

innihaldi 5-6% sykur og er reynt a6 haga samsetningu pessara drykkja pannig ad vatn, sem a6 sjilfsog6u er megin uppista6a peirra, nftist sem best til a6 bata vokvatap.


REYK,AviKUR MARAFoN

,,Laugavegurinn" 1999 SVEITAI(EPPNI Ritd Gylfason I Bryndis Ernstsdottir 8 Gudjon Maneinsson l7 Bjartmar Birgisson 5 16:46:13 Ndmsfl Rvk - A Trausti Valdimarsson 7 lng6lfur Orn Arnarsson l4 Vinir Dora Raymond Greenlaw 4 l7:l 3:21 ll AgriscKvaran J6runn Vidar Valgardsd. 22 8:0 | :0 I Fokkalegir Dagur Bjcirn Egonsson 9 Jon Biorgvin Hjanarson I 3 29 Gisli Asgeirsson 8:2 :38 Frir villtir Vernhardur Adalsteins I 5 Karl Gisli Gislason 21 Kristjdn E Aglstsson 23 |6 18:41: 12 Niimsfl Rvk - B Forsteinn lngason Magnis Gudmundsson 19 lvar Audunn Adolfsson 33 18:41:42 Frjilsa maraponsv. Gauti Hoskuldsson 0 Johann B Kristjdnsson 20 Hafrrin Fridriksd6ttir 40 l8:50:48 Vormenn SreinarJens Fridgeirsson 6 Fordur Gudni Sigurvins. 31 Stefdn Fridgeirsson 39 19:78:29 Sl6ttahraun Sigurdur Pâ&#x201A;Źtur Sigmunds. 3 Valger6ur D Heimisd 34 Hjalti Gunnarsson 60 19:34:49 lR skokk - A Sigurj6n Sigurbjornsson 2 35 Ari Skrllason Halld6r Forarinsson 48 32 20:30:43 Hreyfing - A Elias Nielsson Arni Esra Einarsson 42 Baldur Jonsson 43 22:03:43 Hreyfing - B Atli Hafsteinsson 47 Jakob Ragnarsson 55 Forsteinn S. Karlsson 61 Baldur Tumi Baldursson 49 22:04:41 lR skokk - B Tryggvi Adalbjarnarson 5l Sigurjon Andr6sson 62 Olafur lngi Olafsson 38 22:30:05 OO sveitin SigurlaugHilmarsd6trir 66 Holmfridur Skarphâ&#x201A;Źdinsd. 67 65 23:26:34 iR rkokk - C Haukur lngason Svava Oddn/ AsSeirsd. 68 Hallgerdur Arn6rsd 69 23:34:43 Hreyfing - C F6rir Dan J6nsson 64 Magnris Mdr Gudmunds 7l Kristjin Sveinsson 74 23:54:50 Fokudraugar Sigurdur Gunnsteinsson 37 Urs0la Jilnemann 79 Bryndis Svavarsdottir 80 24:70:25 Ndmsfl Rvk - C GunnarJ Geirsson 54 Gottskilk Fridgeirsson 72 86 J6n Einarsson 46 24:23:20 S6lskinsdrengirnir Arni Arnason Einar Albert Sverrisson 77 Helgi Helgason 82

Rti6 Timi sveitar Heiti sveitar

I

16:25:08

2 3 4 5 6 7 8 9

I

I

0 |

17 13 14 15

I

6

17 18 l9

Vaila Veinolino

og

Nafn

Arnaldur

Timi 4:49:28 5:3 l: I 5 5:05:25

5:23:26 5:28'.37

5:54:10 5:20:15

5:39:07 6: I 3:59

I

5:38:34

I

5:52:00 6:30:27 5:58: I 4

I

|

I

\/

6:07:44 5: I 5:40

Hjd Stod s4rsmidumuid innlegefiir girtafstepu affotum efiir pdrfum huers og eins. Fagbg uinnubrdgd og dralt)ng reJ)nsla stodte kjafr@dinga og stodtn kjasmida gefa

5:59:08

hdmarks drangur.

6:07:04 6:35:00

Hafdu samband ogflidu ndnari uppl'jsingar.

5:38:49 6:07:04 6:55:49 5:76:54 6:32:26 6:51:28 5: I 7:09

6:39:29 7:3 l:5

I

5:43:28 6:43:01

7:08:70 6:33:59 6:57:58 6:58:46 7:07:47 7:20:08 7:35:48 7:12:48 7:14:39 7:37:14 6:49:47

7:50:09 7:50: I 0

7:43:50 7:50:12 7:52:37 7:41:31

7:53:l

I

8:00:01 6'.49:23

8:24:34 8:40:53

7:16:79 7:57:5O

9:06:06 7:06:49 8:21:22 8:55:09

Vatnsveita Reykjavikur

AI h I i6o Triinuhroun

stobtakj osmidi

8. Hofnorfirdi - Simi 565 2885


REYKJAViKUR MAMtsoN

IIII

,,Laugavegurinn" Urslit i aldursflokkum R66 Timi

Karlar I 8-29

Fa66r

Nafn

ira

4:49:28

Arnaldur Gylfason

5:04:43

Manu Kauppila Steinar Forbjcirnsson Gudmundur Vigf0sson

6:30:39 7:04:18 9:06:06

J6n Einarsson

t972 t978 t977 t977 t97 I

Karlar 30-39 6ra

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lQ II 12 13 l4 l5 6 17 l8 19 20 21 22 I

5:20:15 5:23:26 5:38:34 5:38:49 5:52:00 5:54:

l0

5:59:08 6:05:25 6:O6:49

Raymond Greenlaw

t96

Biartmar Birgisson

t964 t964

Dagur Bjcirn Egonsson Gauti Hciskuldsson J6n Biorgvin Hjanarson lng6lfur Orn Arnarsson Forsteinn lngason Gu6j6n Marteinsson Ottarr Hrafnkelsson Karl Gisli Gislason

6:07:44 6:26:33 Birgir Ragnarsson 6:26:46 Patrick N. Duhamel 6:27:20 Valter Hvala 6:27:51 Haraldur Juliusson 6:33:59 Elias Nielsson 6:35:00 lvar Audunn Adolfsson 6:57:40 Han Frenken 6:57:58 Arni Esra Einarsson 7:08:20 Halld6r Forarinsson 7:35:48 Forsteinn Sveinn Karlsson 7:37:22 Thomas Klatt 9:05:08 Kristjdn Georg Bldrnsson

t96 I

t

t

965

t962 t96t 1964 1967 I

960

t968 1967 I

968

1966

t967 1962

t962 t966 1962 I

963

t96 t I 960

Karlar 40-49 i'ra 5:

I

7:09

5:26:54

Sigur6ur P6tur Sigmundsson SteinarJens Fridgeirsson

1957

t9s7

3 4 5 6 7 8 9 l0 II 12 13 l4 5 l6 17 18 19 I

2O

21 72 23 24 25 26 27 28 29 30

5:28:37 5:39:07 5:43:28 6:07:04 6:07:04 6:

I

5:40

Trausti Valdimarsson Agrist Kvaran Siguri6n Sigurblornsson Magntis Gudmundsson Johann B Kristjdnsson Kristldn E Ag0stsson Gisli Asgeirsson

6:30:27 6:32:26 For6ur Gudni Sigurvinsson 6:43:01 Ari Skrilason 6:46:79 P6tur Valdimarsson 5:49:47 Olafur lngi Olafsson 6:51:28 Stefin Fridgeirsson 7:03:44 Dieter Braun 7:06:49 Arni Arnason 7:07:47 Atli Hafsteinsson 7:12:48 Baldur Tumi Baldursson 7:14:39 Tryggvi Adalbjarnarson 7:15:12 Karleinz Schmitt-Rau 7:20:08 Jakob Ragnarsson 7:41:31 Forir Dan J6nsson 7:43:50 Haukur lngason 7:53:l

I

Magnris

Mir

Gudmundsson

7:57:50 7:57:50

Gottskdlk Fridgeirsson

8:00:0

Kristjiin Sveinsson

I

8:21:22 8:23:06 8:55:09

Karlar 50-59 5:58: I 6:19:3

Ei6ur Sigmar Adalgeirsson Einar

Alben Sverrisson

Johann Thoroddsen

Helgi Helgason

1957 7 1952 8 955 9 95 I l0 I I

Vernhardur

6:49:23 6:58:46 7'.16:29

7:23:46

A6alsreinsson

Hagen Brumlich Sigurdur Gunnsteinsson Baldur Jonsson Gunnar J Geirsson Hciskuldur Kriswinsson

Wolfgang Pagel

I

HjaldGunnarsson

t949

Sigurj6n Andr6sson Ulfar Hinriksson

t94t

r

I I

I

I

I

I

I

958

l95l 1957 195 I 1954 955 1954 958 1952 959 I

I

I

Konur 40-49

I 2 3 4 5 6 7 8 9

7:28:24 7:29:26 7:50:09 7:50: 7:50:

I I

0 2

t964

8:05:33 8:74:34 8:40:53 8:47:09

955

I

954

I

955

Urs0la Jiinemann Bryndfs Svavarsdottir Anne Gellwiu

Konur 50 6ra og eldri

I 2

7:14:53 7:52:32

950 956 I 952 I

t949 t949

Hallger6ur Arn6rsd6ttir

t3 Ir,

t,;l

i'

II

rf. I ;!

f

\'

l t

ii

956 t95 I I 958

I

Siglinde Hacke

+..

L

t

965

I

Ir

t'

|

I

..s

o

t96

Matrhildur Hermannsd6rrir Sigurlaug Hilmarsdotrir Holmfridur Skarphedinsdotrir Svava Oddnf Asgeirsdotrir Brynja Gudmundsd6ttir

1944 94 I 1944 1944 1949

t969

Evelyn Herder

bjodum z)id bad besta!fi ..

6

I

t977

ira

1947 I

197

953

1952 Konur 30-39 ira 959 I 6: 3:59 J6runn Vidar Valgardsdotcir 1959 2 6:55:49 Hafrrin Fridriksd6ttir 950 3 7:12:51 F6rey Gylfad6ttir l95o 4 9:o0:26 Julie Rae Bachand I

938 939

956

1959 Konur l8-29 6ra 958 I 5:3 l: I 5 Bryndis Ernsrsd6rtir 1955 2 6:39:29 Valgerdur D/rleif Heimisdocrir

gnregtarb ordum islenskrar reh

.r'.i: '

1949

lgSZ Karlar 60 ira og eldri 1955 I 7:53:04 Stefdn Briem 1953 2 9:00:54 David Barker

'.4

\'

945

1954

ira

4 I

7:78:24 7:31:51 7:37:14 8:04:01


REYKJAviKUR

MAMFoN

heliast $.oU 7. sepl.

6 VIKNA

BOIIY

FITUBRENNSLA

OG SPINNING . . . . . . .

. Fj6lbreytt leikfimi. . 3 lokadir timar 6 viku. . Fri6ls meeting i adra tima. . Fitumaling. . Umm5lsmalinq. . Farid ylir matbradi.

6 vikna 6taksn6mskeid. 3 lokadir timar 6 viku. Frj6ls mating i atlra tima. Fitumaling. Engin dansspor/ekkert hopp. Umm6lsmaeling.

Kennari: V6dis GrOnvold, ibr6ttakennari

Farid yfir mataradi.

'd6T''$tsd6 Ef p0 skr6il Fig strax l: rdu -fri6lsan adgang ad likamsrekt i trokkabot lram ad n6mskeidi.

?" a

ns1@ka6r.i0.Frosraski6ri6 Simi:561 3!i:15. tar 561 3!il7 Heimasi6a: ww.islandia.is^hokkah6t Nedang: thokkabol@islatrdia is

Fiillhreytt urual plastumbuda i lagen og s6rstardum, ilprentadar og odprentadan y/ Arkir og fiskumslSig.

v/ Rekiu-r lodnu-, karta- og y/ Einnota hanskar, og sYun y/ Limbiind, flprentud og 6 1r/ Plastfilmur af miirgum te 1/ Vacumpokar og filmun { Strekkililmur og brettahettun { Svartir og glerir sorpsekkir, ruslapokar og restipokan y' Nestispokar, heimilispokar otl.

AKO/Plastos Tryggvabraut 18-20 . 600 Akuroyri Stmi: 462-2211 . Fd: 461 - l 546 Sudurhrauni 3. 210 Gardaba Simi 555-6500 . Fil: 555-6501

ww.plastos

is

FW

Sameinail dflugrt

pr$o"

tyrirteki i Gar6abe

og 5 Akureyri 2


REYKTAviKUR

HAMpoN

Waldemar Cierpinski tvtif aldur Olympiumeistari hei6 rar Reykjavikur maraFon me6 pattt6ku sinni A Olympiuleikunum i Montreal hli6p Waldemar Cierpinski

i

1976

gegnum

markid og si6an rakleitt einn hring d vellinum til vidb6tar. Fetta var hra6asti og

eftirminnilegasti sigurhringur sem s6st hefur. Ad honum loknum t6k silfurverdlaunahafinn, Bandariklamadurinn Frank Shoner, 6 m6ti honum og 6skadi honum innilega til hamingiu. i sannleika sagt naut hann pess s6rstaklega a6 hlaupa pennan dag, med sin lettu, tidu skref i takt vid l6ttan rigningaridann par sem hann ndlgadist

fl

66lfstan leikvanginn.

Nitt

Olympiumet hafdi litid

dagsins

li6s, 2:09:55 klst., sem adeins hefur einu sinni verid bett si6an, af Portirgalanum Carlos Lopes i Los Angeles AriS 1984. Fetta vard besti timi Cerpinski i ferlinum og hdmarkid d miklum framafcirum sem h6fust me6 hans fyrsta hlaupi 1974 i Kos-

ice maraponinu par sem hann hlj6p

e

2:20:28 klst.

Cierpinski feddist i Neugattersleben, i pdverandi Austur-Ffskalandi, hinn 3. dgtist iirid 1950. Hann h6f keppni d alpj6davettvangi sem hindrunarhlaupari en haft var eftir honum seinna ad maraponi6 hafi gefid honum tekifari til ad gera meira af pvi sem honum petti skemmtilegast, a6 hlaupa. Ekki er p6 loku fyrir pa6 skoti6 a6 Austur-Ffskir ipr6ttafredingar hafi s66 a6 hann gati ndd lengra i maraponinu en hindruninni og sannfart hann um pa6. Ari6 1975 batti hann sig sidan um prldr min(tur fri 6rinu idur, en maraponpjeilfun tekur langan tima a6 skila

s6r i battum irangri.

Arangurinn for a6 koma i ljos d 6lympiudrinu. Hann hlj6p e 2:13:57 i Karl-Marx Stadt og fylgdi pvi eftir sex vikum sidar med 2:12:21 klst. er hann sigradi i austur-pfska meistaram6tinu. Hann var valinn eftir pa6 sem eini pdtttakandi landsins I maraponhlaupinu. i hlaupinu i Montreal beid hann dtekta og fylgdi peim er liklegastur F6tti til sigurs, Frank Shorter, fast eftir pangad til ad peir voru tveir b(nir ad hrista hina af s6r eftir 30 km. F6 gerdi Cierpinski harda atlcigu ad Shorter og t6kst i annarri tilraun a6 hrista hann af s6r.

Arangur Cierpinski var ekki

til

a6

hr6pa h0rra fyrir d drunum milli Olymp-

iuleika. A Evr6pumeistaram6tinu 1978 nidi hann a6eins fi6rda sati lcj,ndum sinum

til mikilla vonbrigda.

En eins og hinn fi6rfaldi 22

6lympiumeist-

Cierpinski fagnar sigri i Moskvu 1980

Lasse Viren i 5.000 og 10.000 m hlaupunum 1972 og 1976 var Cierpinski tilb0inn i slaginn pegar mest li vid. Hann sigradi d austur-pfska meistaram6tinu 6 2:l l:17 klst. og h6lt si6an til Moskvu. Far var heitt og mollulegt en pad virtist ekki hafa nein ihrif i hann. Sumir hlauparanna reyndu ad hrista keppinautana af s6r snemma i hlaupinu en Cierpinski beid iitekta pangad til vid 25 km er Rodolfo Gomez fri Mexik6 t6k ii riis. Cierpinski

ari

let pi Hollendingnum Gerard Nijboer eftir ad elta Gomez, en fylgdi sj{lfur fast ii

eftir. Feir n66u sidan Gomez vid 36 km og vid 40 km var Cierpinski kominn med 100 m forskot sem hann h6lt a6 mestu i mark.

Hva6 er hagt a6 fara fram d meira en Cierpinski st6d sig vel 6 alpl66legum m6tum sem fylgdu i klolfarid, vard annar i fyrstu Evr6pubikarkeppninni 198 I, pridji d fyrsta heimsmeistaram6tinu 1983, en honum var meinud pitttaka i Olympiuleikunum

tvo Olympiumeistaratitla?

1984 par sem Sov6tmenn og AusturEvr6pupl6dirnar mattu ekki til leiks.


Trevlsf.t island,sweistnrnrfi

fynr

Jufr66

w i kiiknsk ryfflnq w

afterfi nnrn yKknr.

firiskr- IronsKr- itblrk r- fiJsKr- sTtinsKr- iklnsK o9 islensk bravr6.

-

KoKUMEIST4RINN KONDITORI MIDVANGI 41 OG FIRDINUM FJARDARcOTu Strtntt

',lnr

sevu

SSS 6655

j66u brutin ffrst' 23


REYKJAViKUR MARAFoN

Afrekask rh Reykjavikur marapons 20 bestu afrek 1984 - 1998 H6lfmarapon, karlar/men: 1:05:18 Onesmo Ludago TAN 1:05:36 Kevin McOluskey GBR 1:05:46 Hugh Jones GBR 1:05:46 Steve Green GBR 1:06:02 Joaquim Cardoso POR 1:06:10 Herbert Steffny GER 1:06:15 TobyTanser GBR 1:06:41 TobyTanser GBR 1 :06:43 Hugh Jones GBR 1:07:09 Steve Surridge GBR 1:07:14 Hugh Jones GBR 1:07:20 Ake Eriksson SWE 1:07:49 Andrew Girling GBR 1:08:03 Alan Rich GBR 1 :08:Og Sigurour P. Sigmundsson ISL 1 :08:10 Jackton Odhiambo KEN 1:08:10

TobyTanser

1:08:14 Sigur6ur P. Sigmundsson 1:08:18

08:59

TobyTanser Bill Foster

iSt-

:40

1:18:06 1:18:36 1:18:55 1:19:32 1:20:40 1:21:38 1 :22:06 1:22:17 1:22:33 1:23:12

GBR GBR

995 1995

2:17:06 2:17:50 2:19:01 2:19:46 2:20:30 2i22:11 2:22:41 2:23:52 2:24:07 2:24:16 2:24:27 2:25:49 2:25:57

1992 1997

konur/women:

Martha Martha Martha

1996 tSS+ 1993 1992 1997 1998

lsrGBR

lsrisrGBR

isrUSA

isrisrGBR NOR

Bjorg Moen

LIT

Ceslovas Kundrotas Aart Stigter leuan Ellis Jim Doig D. Chaibi Billy Gallagher Pavel Kryska Andrew Daly

HOL GBR GBR FRA

tRL

TCH

GBR ENG GBR GBR GBR GBR

Je(ry Hall Hugh Jones

leuan Ellis Robin Nash Simon D'Amico

2:27:06 2:27:07 2:27:09 2:27i27 2:28:25 2:28:57 2i28:57

1

FRA

MargaretKoontz Bryndis Ernstsd6ttir Bryndis Ernstsd6ttir AnitaMellowdew

llarapon, ka.larlmen:

993 995 1 986 1 990 1 992 1 988 1 989 1 995 1 986 1 986 1 998 1 997 1 998 1 986 1

lsr-

Ernstsd6ttir Sue Dilnot Martha Ernstsd6ttir Martha Ernstsd6ttir Angie Hulley Martha Ernstsd6ttir

t geO

tges

GBR

i17:44 Mail\a

1

1

Ernstsd6ttir ISL 1:12:01 Ernstsd6ttir iSt1:13:20 Ernstsd6ttir ISL 1:13:52 MarthaErnstsd6ttir ISL 1:13:52 Gitte Karlshaj DAN 1:15:02 Martha Ernstsddttir lSt1 1

1:15:26 Teresa Dyer 1:17:19 Martha Ernstsd6ttir 1 :17:43 Sylvie Bornet

1998 1996 1993 1997 1994 1985 1993 1994 1992 1986 1994 1996 1987 1986

GBR

- 20 best performances

1993 1993

1992 1987 1986 1986 1994 1986 1990 1996 1993 1989 1989

1984 - 1998

FrankHaryer fobyfanser Hugh Jones BotutPdgornik Mikael Hill

GBB

GBR GBR YOG

cBR

Sigur6ur P. Sigmundsson ISL Trcvot Clarke GBR

llarapon, konur/women: 2:38:47 2:45i45 2:47:23 2:47:25 2:48:38 2:51:35 2:52:45 2:53:47 2:55:07 2:56:40 2:57:19 2:58:02 2:58:09 2:59:31 3:00:45 3:00:54 3:01:44 3:02:07 3:02:58 3:06:35

Mair LoilaineMasouka Kim Marie Gofi Wilma Rusman Sandra Bentley Buth Kingsborough Lesley Watson Lesley Watson Elisabet Singer Caroline Hunter Rowe Kim Marie Goff AnnaCosser Carol Macario Susan Shield Helena Sedivakova Connie Eriksen Helle Brogreen AnnaCosser Caroline Boyd Anna Margrete Trave Angaharad

cBR

USA USA HOL GBR GBR GBR GBR

AUT

GBR USA

ISL

GBR ENG

TCH DAN DAN

iSf

GBR SWE

1987

1997 1997 1988 1986 1984 1994

1996 1998 1994 1989 1991

1997 1985 1984 1993 1995 1998 1994 1986 1990 1994 1989 1993 tgSS 1990 1994

Helstu urslit i Reykjavikur maraponi 199-8 Riid

lO kil6metral Timi Nafn

Fe65r

Konur l4 6raogyngri

I 42:24 Rakel lng6lfsd6ttir 2 47:44 Nina Cohagen 3 5l:34 Eyrrin Osp Hauksd 4 53:25 Elisabet K. Gr6tarsd 5 53:42 Elisaber lng6lfsd6air Konur

I 2 3 4 5

15

til

17

1984 I 985 I 984

6ra

42:13 Gigia Gunnlaugsd6ttir

1982

45:25 Agnes Krisridnsd6trir 1982

48:34 Lilja Sm:irad6ttir 50:34 Katrin Arnad6ttir 52:48 J6hanna

Konur

18

6. Halld6rsd

Konur 40 til 49 Ara I 39:40 Helga Bjornsd6ttir 49:30 50:03 50:74 50:29

I

983

I

983

I

982

til 39 ira

I 40:04 Asa Holmgren 2 42:24 HuldaBj6rkPilsd6ttir 3 43:21 Bryndis BD/niarsd6ttir 4 46:03 Helen 6marsd6ttir 46:32 Astrid M. Magn0sd6ftir

2 3 4 5

1985 1986

KristinJ.Vigf0sdonir Gu6r0n Sigurlaug

Geirsd6ttir Hilmarsd

Sadis Sigurdard.

Arnd

1965 1964 1968

l97l 1964

I

952

1954 1957 1958 1957

Konur 50 til 59 6ra I 47:04 Fri6a Biarnad6ttir 1946 2 54:00 Bjorg Kristiiinsd6ftir 1946 3 55:05 Lilia Porleifsd6nir I939

4 5

55: I

I

55:38 Svava K. J6nsd Valfells 1944

Konur 60

I 2 3

Kristin Sigmarsd6ctir 1948

ira

44:08 P6rur O. Heimisson 1984 44:54 Markris F6r Blornsson I 984

Karlar

I 2 3 4 5

15

til

17

ila

36:24 Stef:in Ag0st Hafsteinss I 98 I 39:32 Da6i RrinarJ6nsson 1982

39:33

ErikAdolfsson

40:02 Armann E. Albertsson 40:48 Jakob Einar Jakobsson

1983 I 98 I I 983

Karlar l8 til 39 6ra

I 2 3 4 5

32:06 Daniel 33:09 Burkni

S.

Gu6mundss l96l

Helgason

1978

34:12 Gauti J6hannesson 1979 35:03 Johann Adolfsson 1979 35:06 P;ilmi S. Gu6mundsson 1968

Karlar 40 til 49 6ra 37:38 Kjanan Rolf Arnason 38:18 Gisli Sigurgeirsson 39:04 Stefiin Skjaldarson 40:58 Gu6mundur E. Nielss 4l :34 Sveinn Sigurmundsson

t957 I I

956 956

953 1957

I

62:74 tsorbi6rgBjarnad6ttir 1936 62:25 Alda Sigurdard6ttir I 938 64:08 Gudmunda M Forleifsd 1938

I 40:47 Valur Sigur6arson 2 4l:29 Atli Savarsson 3 4 l:4 I Arn6r S. Adalsteinsson

1984 1986 I

986

Konur 40 til 49

I 2 3 4 5 I 2 3 4 5

I 2 3 4 5

50:44 52:42 54:25 54:52 57:37

Karlar

I 2 3 4 5

Karlar 50

1937 Forsteinn Forualdsson 1924

Fa66r

Konur l6 til 39

I 2 3 4 5

l: I 5:02 Martha l:22:06 Bryndis

l:72:33 Anita

Ernstsd6ttir

I 7 3 4 5

Mellowdew

1970 l:35:48 J6runn Vidar Valgar6sd I 969

Oddsd6ttir

1973

:26:2 I J6n

til

I 2 3 4 5

D. Gu6mundss

Sigur6sson

Joanne

Cooper

Schubert Kchnert

963

1959

1972

I 2 3 4 5

I

I

3:34: I 7 Edeltraud

3:51:23 3:57:08 4:57:37 5:25:46

Schneider

1947

Cordier

1948

Genrud Habermann

1946

Anne

Addie Schneiderhan 1943 Giesele Tordo

Karlar l8 til 39:ira

l?54 953 1957

Karlzr 40 til

1957 1956

I

I

I 2:31:39 Dan Rathbone 2 2:44:08)oergGruenhagen 3 2:44:36 Liirus Thorlacius 4 2:47:12 Vicente A. Gomez 5 2:48:00 Fakhoury Enricson

1969 1969

1964 1967

l96l

I

1937 1930

:54:20 Haukur Sigurdsson I 938 l:54:58 Borge Gravesen I 935 l:57:15 Hafsteinn Samundsson 1935

Fa66r

Masouka

I

Konur 50 6ra og eldri

I

2:45:45 Lorraine

1962

Gunnarsd6ttir

1944 1948

Ha?aFon

I

Erla

1945

1948 1946

l:35:00 Sigurdur Kr. J6hannss I 943 l:40:27 Sigurj6n Andr6sson l94l l:40:57 BaldurJ6nsson 1944 l:41:07 Werner Block 1940 l:41 :09 Gunnar J Geirsson 1944

Riiil Timi Nafn Konur l8 til 39 6ra

l95l

Konur 40 til 49 5;ra

1963

4i lira

3:01:36 Pâ&#x201A;Źtur Haukur Helgason 3:08:31 PatricJordan 3: I l:47 Janos Ujhelyi 3: l5:29 Siegfried Wainowski 3:15:33 Sigurdur lngvarsson

59 iira

l:37:43 Manfred l:47:38 Wilhelm

Kim Marie Goff Zsuzsa Horanyi

I 3:23:01 Adele Eichert 1957 2 3:58: 0 Anni Bech 95 3 4:00:48 Merja Lastuvuori 953 4 4:33:ll Yuko Nagashima 1958 5 4:52:17 Bryndis Svavarsd6ttir 956

Karlar 60 6ra og eldri

1964

Ernstsd6ctir l97l

l:41:17 Rannveig

Ludago

9:50 Orn6lfur

1947 1947

Gunnarsson

1957

l:12:06 TobyBenjaminTanser 1968 l: l6:59 Wolfgang Prieschl 1962 l:20:41 Gunnar Karl Gunnarss l98l l:27:02 Olafur Th. Arnason l98l

I

2:57:19 3:22:55 3:26:41 3:3 l:02

1954

til 39 ira

Karlar 40 til 49 Ara l:18:09 SteinarJ. Fridgeirsson

Ketill Arnar Hanness 1937

Timi Nafn ira

Margr6tJ6nsd6ttir

Sighvatur

2 3 4 5

I

Agnsta Gislad6air Blcirg Magnrisd6ttir Lis Gravesen Birna G Bjornsd6nir

l:05:18 Onesmo

l:24:54

HilfmaraPon

Rii6

16

1948 1944 I 945

I 938 Jon Forgeirsson HciskuldurE.Gudmannss 1932

Sigf0s

l:57:15 2:00:38 2:02:00 7:02:02 2:02:50

Oddsson l:24:39 Bjorn Halld6rsson

Karlar 60 dra og eldri

1950 I 955 I 953

Konur 50 6ra og eldri

Karlar 50 til 59 dra

I 37:39 Stefin Hallgrimsson 2 40:01 David H. Haraldsson 3 40:03 Birgir Sveinsson 4 4l:54 Hor6ur Benediktsson 5 43:72 TeiturJ6nsson

irz

l:37:20 Bryndis Magnrisdonir l:39:36 Gunnur lnga Einarsd I :4 I :37 Valger6ur Ester J6nsd l:44:23 R6sa Porsteinsd6ttir l:44:28 HallfridurJ Sigur6ard

I:I

og eldri

Karlar l4 6raogyngri

24

4 5

1957 1950 I

958

1956

Karlar 50 til 59 6ra

I 2 3 4 5

3:05:22 3:05:28 3:08:17 3:09:02 3:09:55

Ulrich

Becker

Poul Clemmensen David Thornton Erik Skou Voggur Magn[sson

Karlar 60 6ra og eldri I 3:29:51 Arno Reglitzky

2 3 4 5

I Koji Tsuchiya 4:08:40 J6n G GuSlaugsson 3:50: I

4:15:23 Hermann Evers 4:17:05 Toivo Harju

1946 1946 1948 1944 1947

1935

1934 1926 I 935 1937


Lifi6 er ekki dogornir sem eru li6nir, heldur dogornir sem vi6 minnumst.

povrenko.


REYKTAviKUR

iaMtsoN

lrroun lslandsmetsins i

3:24:.25 Anna Kristjinsd6ttir KR

3:25:00 Fri6a Bjarnad6ttir UBK 3:25:26 Helga Blornsd6ttir A 3:26:41 Erla Gunnarsd6ttir Fi6lnir 3:30:24 Gu6r[nB.Svanbjornsd6ttir 3:32:02 Lilli Vi6arsd6ttir UiA

Eftirta hlaup sem mald hafa veri6 421195 km, sem er hin liiggilta vegalengd.

3:33:39 J6runn Vi6ar Valgardsd6ttir

Karlar: 3:5

l:04

3:15:

l7

3:05:38 2:53:05 2:50:56 2:49:14 2:38.29

l:33

Sigur6ur Sigurdur Sigur6ur 2:21:,20 Sigur6ur 2:19:46 Sigur6ur 2:3

2:27:03 2:23:43

P. Sigmundsson FH

Reykjavik Rochester Buffalo Rochester Rochester New York Windsor Reykjavik

P. Sigmundsson FH

Wolverhampton

P. Sigmundsson FH

New

J6n Gudlaugsson HSK Hogni Oskarsson KR Hcigni 6skarsson KR Hogni Oskarsson KR Hcigni Oskarsson KR Hogni Oskarsson KR Sigf0s J6nsson iR

P. Sigmundsson FH P. Sigmundsson FH

York London Berlin

68 75 75

76 76 77 78 82 83 84 85

lngunn Benediktsd6ttir KR

2:39:00 2:38:05 2:35:

I

6

Martha Ernstsd6ttir iR Martha Ernstsd6ttir iR Martha Ernstsd6ttir iR

New York Washington Reykjavik Reykjavik Frankfurt Rotterdam Hamborg

79

8l 93

94 94 96 99

Bestu afrek trd upphafi til l. Sgust 1999 Maraponhlaup Karlar:

2:19:46 2:28.30

Sigu6ur P. Sigmundsson FH Daniel Gudmundsson A 2:29:07 Ag0st Forsteinsson UMSB 2:30:44 Steinar Fridgeirsson iR

2:32:44

2:32.45 2:35:01 2:36:23

2:36:38 2:37:55 2:38:.29

l8

J6hann lngibergsson FH Sighvatur Gu6mundsson iR J6n Stefdnsson UFA Jakob Bragi Hannesson iR Sveinn Ernstsson iR Bragi Sigurdsson A Sigf0s J6nsson iR

J6n Di6riksson FH J6hann lngibergsson FH

London Gautaborg Dallas

Windsor

2:49:14

New York

Hcigni 6skarsson KR J6hann H. J6hannsson iR J6n J6hannesson UMSB

Reykjavik

Berlin

New York Rofterdam Reykjavik

London

86 84 90 9l 97 9l 78 97 90 94 97 97 90 76 8l 98

l: l: l:

l0:29 l0:35

lO:41 l:10:47 l:10:54 l: I l:49* l:

l2:20

l:12.21 l: I 2:30 l: l:

l2:30 l3:07

Martha Ernstsd6ttir iR 2:54:43 AnnaJeeves iR 3:05:16 Bryndis Ernstsd6air iR

26

Hamborg London Mfvatn

99 97 99

FH

85 99 93

89 98 98 95 97 99 99 79 99

Akranes isaflcir6ur

86 87 92 94

Reykjavik St. Paul

9t 9t

Haag

Monroe

86 94 86 97 92 86 86 89 93 87 92

Reykjavik

9t

Haag

93 87 97

Haag

Reyklavik

A

Daniel S. Gudmundsson Frimann Hreinsson FH J6n Stefinsson UFA Agrist Forsteinsson UMSB Daniel Jakobsson UMSE

Reykjavik

Mdr Hermannsson UMFK

Haag

ivar J6safatsson A Sigmar Gunnarsson Sighvatur D. Gu6mundss. Steinar Fri6geirsson iR Kristjrin Sk0li Asgeirsson Ragnar Gu6mundsson Bragi Sigur6sson

Las Vegas

UMSB iR iR

,rEgir

l:13:15 A l:13:19 SteinnJ6hannsson FH l:13:42 Gunnlaugur Skrilason UMSS l:13:44 Sveinn Ernstsson iR l:14:18 Jakob Bragi Hannesson iR l:14:49 lng6lfur Geir Gissurarson A

Siciboo Haag Haag

Reykjavik Reykjavik Reykjavik

Reykjavik

Berlin

jdkvadur haiomismunur meiri en reglur seglo til um.

Konur: l: I l:40 Martha Erntsd6ttir

l:20:56 l:21: l:25:

l0 l9

Anna Jeeves

iR

iR

Reykjavik

Hillingdon Akranes

Bryndis Ernstsd6air iR Margr6t Brynj6lfsd6ttir UMSB Reykjavik Hulda B. Pilsd6ttir iR Reykiavik Fri6a R. F6r6ard6ttir UMFA USA

l:25:52 l:26:21 Reykjavik l:27:40 Steinunn J6nsd6ttir iR l:28:05 Ger6ur R. Gudlaugsd6air iR Akureyri Reykjavik l:28:24 Rakel Gylfad6air FH Akranes l:29:00 Helga Bjornsd6ttir A Altendorn l:30:01 Lilja Gu6mundsd6ttir iR Reykjavik I :30:41 Gillian Emelda Sveinsson l:32:25 Erla Gunnarsd6ttir Fjcilni Reykjavik Reykjavik l:32:34 Lilly Vidarsd6ttir UiA Reyklavik l:32:59 Fri6a Blarnad6ttir UBK l:34:

Konur:

2:35:16

l3

l:09:47

86

Seattle Philadelphia

2:50:05 2:52:53

Sigurdur P. Sigmundsson

l:09:

Reykjavik Chicago

lng6lfur Geir Gissurarson A 2:41:59 Gunnlaugur Skrilason UMSS 2:43:32 Arnp6r Halld6rsson A 2:44:47 Ldrus Thorlacius A 2:46.50 ivar Trausti J6saf4tsson A 2:47:49 Arsell Benediktsson iR 2:39:

l:07:09

85 93 83 x

St. Paul

93

Karlar

Berlin Dublin Manchester

London

84 98 98

HSlfmaraponhlaup

l:09:45

3:24:.25 Anna Kristjinsd6ttir KR 3:02:07 Anna Cosser iR 2:58:02 Anna Cosser iR

8l

8l

Konur:

2:53:00

3:37:41 UrsulaJunemann 3:39:55 Sigurr6s Forsteinsd6ttir 3:43:32 Valger6ur Ester J6nsd6ttir 3:44:50 Hafrrln Fri6riksd6ttir 3:45:40 Arnfri6ur Kristjinsd6ttir 3:47:28 6lof Forsteinsd6ttir 3:48:08 Valger6ur D. Heimisd6ttir 3:49:04 Gunnur lnga Einarsd6ttir 3:53:00 lngunn Benediktsd6ttir KR 3:59:56 Helga Bjork Olafsd6ttir

Washington Boston Mivatn Reykjavik Reykjavik Reykjavik Mfvatn Reykjavik Reykjavik Mivatn Reykjavik Reyklavik Reykjavik Mivatn Mivatn New York Mlvatn

l8

l:34:35 l:34:38 l:35: l:35:

l3 l8

Reykjavik lngibjorg Kjartansd6ttir Valgerdur Heimisd6air UFA Reykjavik R6sa

6lafsd6ttir

Arnhei6ur Bergsteinsd6ttir Gudrrln Una J6nsd6ttir

Reykjavik Reykjavik Reykjavik

96 96 98 92 93 93

87 93

88 98 84 94 97 90 87 97 95 97 92 97


newbolqnce

,

S6rverslun lrlauparans 2

.3. he6 Uppsolum . Simi 541

471

1


v\tL,Jrr--t\lValrt,

\

v)

.

J

V

13.188

hafa validl

Feim fjolgar iirt, iinegdum vidskiptavinum islandsbanka, sem kjosa Valkort. Valkortid bydst skilvisum vidskiptavinum sem eru i fjiilbreyttum vidskiptum vi6 bankann. Atti engan ad furda ad f6lk saki i h6p Valkortshafa par sem kortinu fylgir

mikill sveigjanleiki, margvisleg fridindi og aukid hagradi i bankavi6skiptum sem getur skilad korth0fum tugum f0sunda kr6na ii iiri

Medal fjtilmargra kosta Valkortsins eru:

v' Yfirdriittarheimild iin heimildargjalds og 6byrgdarmanna y' lagri vextir ii yfirdriittarheimild v' Harri innlSnsvextir v' Afsl.ittur af vaxtagreidslum v- Liin iin iibyrgdarmanna v- 6keypis Heimabanki v- Master(ard kreditkort meit Valgreidslum Kynntu pâ&#x201A;Źr kortid og gakktu fr;i ums6kn i nasta ritibrii bankans eda d lslandsbankavefnum www.isbank.is Dri munt fljdtt sj6 yfir hverju allir eru ad brosa.

Valkort - vidskiptavinir islandsbanka njtita pess a0 hafa vali6.

@

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1999 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1999

1999 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1999

Advertisement