__MAIN_TEXT__

Page 1


I"gat It tirur e islenskar

anstaour sem {SkO1"1;n en ekki vandami'r

* \\

-.!lF

SUB4 Hiifum gott rirval af viindu6um hlaupask6m og fatnadi fyrir allar adste6ur.

Verslunin iprOtt / skipholti 5od / Sirni 562 0025


REYKTAviKUR HARApoN

Reykjavlkurborg er um margt s6rstok

borg. H0n er menningarborg sem hvilir

i

fadmi ndttrjru. Jafnframt hefur h0n upp i margt a6 bj66a sem la6ar a6 fylgjendur hollra llfshdtta. Mi par nefna fleiri og

bettari skokk- og

gongustiga, rltivistarsvedi og sundlaugar a6 6gleymdu hreinu og te ru lofti. Ahugi f6lks 6 0tiveru og likamshreyfingu allri hefur st6raukist og s6st pad best 6 a6gangi ad sundlaugum og notkun e stigum iborginni, par sem sii m6

gangandi, skokkandi

og

hl6landi

vegfarendur dag hvern.

Borgaryfirvold

bj66a

pitttakendur

Reykjavikur marapons velkomna til leiks. Megi Reykjavikur marapon verda dfram sd vi6bur6ur sem pa6 hefur sfnt sig vera i gegnum

iri.

their fellow countrymen show increasing interest for the Marathon with every year, as is evidenced by the growing numbers of participants. Travelers from abroad visit

to take part in the Marathon and to become acquainted with lceland and its people at the same time. Reyklavik is a very special city. lt is a cultural center which is nestled in the beauty of nature, and it has many qualities attractive to those who wish to Pursue a lceland specifically

healthy life-style, such as

several

maintained jogging paths and hiking trails, and the open-air swimming pools ("openair" being a special experience in pristine lceland). Sustained interest in outdoor activity and fitness has grown dramatically

here, as can be seen by many ioggers, walkers, and cyclists.

Reykjavikur marapon er haldi6 i fj6rtinda skipti i dr, pann 24. igrist. Fessa

er be6i6 5r hvert me6 eftirventingu. Reykvikingar og a6rir landsmenn sfna hlaupinu a meiri iihuga og pdtttaka peirra eykst me6 hveriu dri.

I

Borgarsti6ri

vi6bur6ar

Erlendir fer6amenn koma gagngert til landsins til pess ad taka piltt i hlaupinu og um lei6 til a6 kynnast landi og pi66. Stj6rn Reykjavikur maraPons Board ofdirectors Kntitur Oskarsson, formadur, chairman

ofthe Board

S.igfis J6nsson,

23. igrist - laugardagur

Framkvemdastj6ri/race

rector

Fulur/speaker Agtist Asgeirss, J0lius H

I l:00 H

jorleifsson

I

ngibj619 Solr1n Gfslad6ltir Mayor of Reykiavik

Reykjavikur marapon 1997: Dagskr6 I programme August 23rd - Saturday

di

its

welcome to the Marathon particiPants. lt is hoped that the Reyklavik Marathon will continue to be the special event that it has shown itself to be over the past years.

August 24, 1997 will be the l4th running of the Reykjavik Marathon. Each year this event is looked forward to with great anticipation. The citizens of Reyklavik and

Omar Einarsson

Ag(st Forsteinsson

The city of Reykiavik extends

ngibjorg SolrOn Gislad6ttir

l4:00

-17:00 Afhending

- l8:00

laupalei6arstjori/course director

keppnisgagna i bilageymslu Rddhrlss Reykjavikur

Registration center open at Reykiavik City Hall. Barilla pastaveisla i bilageymslu Rd6htlss Reykjavikur' Frir adgangur Pasta party at Reykiavik City Hall. Free admittance.

Egill Ei6sson

Malingar/course measurement Sighvatur Df ri Gu6mundsson

24,6gist - sunnudagur August 24th - Sunday

Markstjori/start and fi nish director Einar P. Gu6mundsson

I

0:40

Timatokustj6ri/time keeping Katrin Atladottir

l0:50

Vinnsla rirslita/result processing Gunnar Johannesson

I

Drykklarsto6var/refreshment stations Magnis Einarsson Skrining/registration A6alsteinn Gar6arsson Afhending gagna Hafsteinn Oskarsson Ve16launaa{hending/Price ceremony Magn0s Jakobsson

Pastaveisla/Pastaparty Anna F6ra Stefinsdottir M6ttaka erl. bo6sgesta Savar F6r Magnrisson Greinar i R.M. blad Hafsteinn 6skarsson

Dagmar F6rleifsd6ttir [pr6ttakennari, sti6rnar uPPhitun Warm-up. Keppendur koma ad rdsmarki. Runners gather at the starting line,

l:00 Starfi I l:03 Start

Marapon, hdlfmarapon og

l0

km.

Skemmtiskokk.

Fun Run. I

l:45

Skemmtiskokk rltdrdttarverdlaun - teygiur

Draw prizes for Fun Run. 12:45 Utdrdttarverdlaun - teygjur fyrir l0 Draw prizes for l0 km.

l3:15 l3:

km.

Utdr6ttarverdlaun ryrir hdlfmarapon.

l5 Draw prizes for half marathon.

I

4:30

Utdrdttarver6laun fyrir marabon. Draw prizes for the marathon.

2

l:00

Ver6launaafhending fyrir sigurvegara i einstaklings- aldursflokkum og sveitakeppni d H6tel islandi, Arm0la 9. Verdlaun fyrir furdulegasta hlaupabfninginn. Urslit hengd upp. Prize ceremony for winners in single, age SrouPs and teams in l0 km, half marathon and marathon at H6tel island, Arm[rla 9. Award for the funniest

outfit. Results pinned

up.


,i,l,

lj,\l

\(oti"/,d. Lf

Irygguogoto Nethyl tlL'.

Alltqf e [: \," L L i hqdeginu o

r HLADB('RD

Opnunqrtimi lryggvogiitu: Gerun lilbo0... ...i olh o0 80 opid til kl. 0l qllo virko dooo r monnq hopo o]liO til kl. 03 um helgor


REYKIaviKUR HAmtsoN

tl

TI

TODUGJOLD Reykjavikur marapon, pad fj6rtdnda i rodinni, fer fram sunnudaginn 24. igtist n.k. I fyrsta Reykjavikur maraponi, sem hi6 var drid 1984 luku um 250 manns keppni og var pad einn stersti ipr6ttavidburdur sem pd haf6i

A

undanfornum 6rum hefur pdtttakan verid um 3 p0sund manns d dri. Frd stofnun hefur veri6 logd mikil dhersla 6 ad

farid fram.

framkvemd og umgjord hlaupsins s6 sem best og stodugt er leitad leida til ad bata pl6nustu

vi6 pdtttakendur. Hefur pad m. a. borid pann irangur ad skokkarar og hlauparar alls sta6ar ad af landinu flykkjast n0 til Reykjavikur ncst si6ustu helgina i dgrist ri hverju dri til a6 taka

b,itt i

pessum todugjoldum sumarsins.

Hlaupid er fastur punktur itilverunni og

latur

enginn skokkari pa6 fram hld s6r fara. Fad hefur einnig verid morgum hvatning ad hollri

hreyfingu og lafnvel

lidur

i

likamlegri og

andlegri endurhafingu ad stefna a6 pdtttoku

i

Reykjavikur maraponi dr hvert. Reykiavikur marapon er stersti ipr6ttavidbur6ur, sem fram fer i hofudborginni i hveriu 6ri. Hlaupi6 ber nafn borgarinnar og eru Reykvikingar stoltir af pessum vidbu16i, enda stydur Reykjavikurborg hlaupi6 i hvivetna.

I

timans rds hefur ordi6 breyting

i

samstarfsadilum Reykjavikur marapons. Nf fyrirtaki hafa komid inn og onnur hor"fid rlt. Einkennandi hefur p6 verid a6 flest hafa haldi6 mikillri trygg6 vid Reykjavikur marapon og samstarf stadid um drabil. Asta6ur pess m6 ad hluta rekja til pess, hversu farsal star-fsemi

hlaupsins hefur verid

oll l4

drin.

Eg 6ska

ollum pdtttakendum, ungum

oldnum, g6ds gengis

i

sem

Reykjavikur maraponi.

Allir geta fundi6 vegalengd vid sitt hefi.

Enginn

teliaridi 6hopp hafa or6i6, sem pidlfad starfsf6lk hefur ekki getad brugdist vi6 6 hverjum tima, en stodugleiki hefur rikt fram til

Kndtur Oskorsson

pessa i stjorn og starfslidi.

form. Reykjovlkur moropons

l'{otid topp og prtlsmuli

fr d r.. ^e " t likamsr ukttnni

r

?-b'.F3" p0tsuELAR --

-^!

Reykjavikur marapon pakkar eftirtiildum adilum fyrir gott samstarf

FJIY -

\ZOL\T()

6'N

r-!,:!^s.-LrEl.D,JRF

D BYl(O


REYKIAviKUR MARAFoN

Reykjavikur maraFon 24. itgust 1997 Verndari hlaupsins Borgarstj6rinn i Reyklavik

Sveitakeppni imaraponi, h6lfmaraponi og l0 km er bodid upp d priggja manna

fr. lngibjorg 56lr0n Gislad6ttir.

sveitakeppni. Vinnuf6lagar, f6lagasamtok og fiolskyldur geta mynda6 sveitir til pitttoku. Konur og karlar geta mynda6 sveit saman. Ver6laun eru veitt fyrstu premur sigursveitum d hverri vegalengd. Dregi6 verdur 0r h6pi sveitanna i l0 km um tvenn aukaver6laun. Einnig lyrir fyrstu sveitir eru mdltidir 6

Abyrgdara6ilar Frj:ilsipr6ttasamband islands og Reykjavikurborg.

Samstarfsa6ilar FRi, Reyklavikurborg, Fluglei6ir, D.V., islandsbanki, Byko, Vifilfell,

Bri4borg, Mizuno,

SS.

Vorumi6stodin, Fer6askrifstofa islands,

gO"X, RUV, Pizza67, Plastos, Harpa, Mi6lun, Visa,

Felag

f6taa6ger6afre6ingar og 6h66i sofnu6urinn.

Stadur og stund Reykjavikur marapon fer fram sunnudaginn 24.6gtst. Keppni i maraponi, hdlfmaraponi og l0 km hefst i Lakjargotu kl. ll:00.

Skemmtiskokki6 hefst kl. I l:03.

Vegalengdir Hagt er a6 velja um fi6rar mismunandi vegalengdir, maraponhlaupi6 sem er 42, 195 km, hilfmarapon sem er 21,098 km, l0 km og skemmtiskokk sem er um 3 km langt. Maraponhlaupid er jafnframt islandsmeistaram6t.

veitingasta6num Pasta Basta.

Aflrending keppnisgagna Keppnisgcign (r6sn0mer, lei6beiningar o.fl.) ver6a afhent i R66h0si Reykjavikur laugardaginn 23. 6g0st milli kl. I l:00 og l7:00.

Barilla pastaveisla Laugardaginn 23.dgrlst kl. 14:00 - l8:00 er piitttakendum bo6i6 i Barilla pastaveislu er fram fer I bilageymslu R:i6h0ss Reykjavikur, par sem einnig ver6ur hegt ad geyma fcit d keppnisdegi.

Verdlaun Allir er lirika hlaupinu hlj6ta verdlaunapening. Fyrstu i maraponi, h:ilfmaraponi og l0 km karla og kvenna hll6ta s6rver6laun. 3 fyrstu

karlarnir og 3 fyrstu konurnar

i

maraponi og hrilfmaraponi fii

utanlandsflugmi6a fr6 Fluglei6um iver6laun. . Auk pess er greiddur

b6nus ef brautarmet eru slegin.

Drykkjarstii6var og heilsugasla Drykkjarstcidvar ver6a 6 u.p.b. 5 km fresti. Far ver6ur bodiS upp ipr6ttadrykk. Vid r6smark bf6ur Vifilfell upp 6 Aquarius og Thorsspring vatn. Laknar og hj0krunarli6 verSa til rei6u me6an ii hlaupinu stendur og til a6sto6ar er hlauparar koma i mark. S6r(tbrlnir bilar frii Hjdlparsveit skdta verda 6 hlaupa6 vatn og Aquarius

lei6inni.

dreginn

0t

flugmi6i

skemmtiskokkinu og

l0 km er

Fluglei6um.

I einstcikum aldursflokkum i maraponi, hiilfmaraponi og l0 km hlj6ta vi6urkenningu. i ritdrdttarver6laun eru bakur fr6 Sigurvegarar

Mdl og menningu og ipr6ttavorur

fri

Mizuno.

Furilulegasti briningurinn Veitt verda ver6laun fyrir fu16ulegasta hlaupab0ninginn.

Fitttiikugjald Fdtttokugjald er kr. 1.700 fyrir maraponhlaupi6, h:ilfmaraponid, kr. 1.200 fyrir l0 km og kr.900

kr.

1.400

fyrir

fyrir

skemmti-

skokki6, en kr. 500 fyrir 12 6ra og yngri. Askrifendur og f olskyldume6limir fil 100 kr. afsl6tt. Hlauparar athugi6!

Forskriningu i l0 km, hiilfmarapon og marapon lfkur 21. :igrist, eftir pann tima hekkar skriiningargjaldi6 um 300 kr. nema i skemmtiskokki, sem ver6ur 6breytt fram a6 hlaupi. Allir pdttakendur f6: Bol, verdlaunarpenning, pasta, drykki, bodsmi6a

I

sund og fl.

Flokkaskipting (mi6ad er vi6 almanaks6r) Marapon l8-39 rira 40-49 ira 50-59 :ira karlar

Skr6ning Reykjavik, 18.-22. 6g0st

ipr6aabridin iprOtt, Skipholti 50 D,

Hitt H0si6, Adalstreti I

8.-2

2, S: 55

I

S:

562 0025

6-39 6ra 40-49 6ra 50-59 6ra karlar 50 rira og eldri konur 60 iira og eldri karlar

Sportbri6 Oskars, Keflavik, S:421 4922 Ozone, Akranesi, S: 43 I I 301 Vesturferdir, isafir6i, S: 456 5l I I Sportver, Akureyri, S:461 1445

Sportber, Selfossi,

S:

482

1660

Einnig eru gefnar upplfsingar d skrifstofu Reyklavikur marapons i slma 588 3399. Ath. skrdning er ekki tekin i gegnum sima og p6tttcikugjald fast ekki endu rgreitt.

Marathon Certification

Docuncnt

15-17

E-"k*.

fu;;

l0 km 14 Ara

Motdhore

AIMS

Hilfmarapon

5353

l. 6grist

Inhabnol

50 6ra og eldri konur 60 ira og eldri karlar

I

Landsbygg6in,

i

fyrir hvora vegalengd fr6

ogyngri

&Yc^IJk lcel$E bro b96"7 '49< oll g-Lry 2L- t<-L,-.-L hR".>s.a$ c^&6 lFElg o.i.'l.# "::rr--iEiZi6-.alre-ffi,*.ao '*.G, ^,-d Toh I b 'SLEY htE^trd k^&i Bor a r, r'.iioNt s rtu! 5Vq Tu'o 5 tB EN4L^A

ira

I 8-39 6ra 40-49 6ra 50-59 6ra 60 iira og eldri

r hoz.<'q5

r*

i6'Ee|d

d..Fd6

VEFSiDA REYKTAVIKUR MARAFON HTT P://www.toto. is/rmar


REYKIaviKUR HARAFoN

tekur aOeins einn uirkan dag... PaO

...a0 koma pr6stinum pinum til skila PosruR oe sivll Hr

SENDT.IM

]'ATTTAKENDT. TUI 1 REYI<J/NI,/TKUR Ml^ArR/AfttONt 1997 BAII/ATTUKVEE'JIJR BORGABBOKA,SAFI'ilO

KPMG, endursko6un

Fingholtsstreti 27, 101 Reyklovik,

Vegm0lo 3, 108 Reykiovik

Simi: 552

Simi: 533 5555,

Zl55

Borgarbygg0

Landsbr6f hf.

Borgorbrout I l, 3l 0 Borgornesi Sini:437 1227

Su6urlqndsbrout 24, I 08 Reykiovik Simi: 535 2000

Farfu glaheimiliO- Reykjavifr" Youth

Samsiilubakari hf.

Ilostel

Sundlougorvegi 34, 105 Reyklovik Simi: 553 8l 10, Fqx: 588 9201

Technosport Beiorhrouni 2, 220 Hofnorfir6i

Bug6ulak 1, 105 Reykjavik Tel./Fox: 1354], 568 2269

Simi: 565 0760

Bug6ulaek 13, 105 Reykiovik,

Verzlunar rnannaf6f ag Reykj avilrur H0si verslunorinnor, Kringlunni 7 , 103 Reykiovik

Simi:568 Zl00

Simi: 553 3207

Yoga Studio sf

norn'nnonmosr60n

H6t0n 6 o, 105 Reykiovik Simi: 5l I 3100

gildshaf6o 2o,

112

Reykiovik,

Simi: 587 6000

i.F.E.

ismxsnr

FRANSKT ELDHOS

Dugguvogi 8-10, 104 Reykiovik, Simi: 568 0550

/7**-V;^^

Lyngh6lsi 7, 1 10 Reykiovik Simi: 569 2300

Gersemi, Guesthouse

GISTtrIEIIItrLI IIIATTTIEU

LD LANDSBREF HF.

z;S


REYKIAviKUR

raMFoN

F6t aa6ger6afrre6i ngar hielpa

vi6 a6 werja faturr.a

Eins og

tvo undanfarin dr munu fotaa6-

ger6afredingar bj66a pdtttakendum Reykjavikur marapons adstod sina daginn fyrir hlaupid. Feir munu eins og

i klallara R:i6h(ss Reykjavikur par sem afhending gagna fer fram 6 laugardeginum. Feir munu einnig veita a6stod 6 sunnudeginum, bedi fyrir

hlif6arme6fer6 fyrir starri hlaup og

6dur ver6a stadsettir

gongur, enda vita peir sem reynt hafa a6 peir komast ekki lengra en feturnir bera p:i og erfitt er ad komast 6fram ef sdrsauki er mikill. Fa6 par{ reyndar ekki mikinn sdrsauka til ad draga 0r 6rangri og iinegju.

og eftir hlaupid.

Vaxandi fioldi piitttakenda leitar ii

Nfstofna6

stofur f6taa6ger6a-

til ad f:i me6ferd ii f6tum sinum og biggi"

fra6inga

SkokknamskeiO Hefia,st a,ftur

i

a6stod og r6dlegg-

ingar

vardandi

septernber. F 6 ta a 6 g

Likamsritkt

Leikfimi - Vaxtarm(rtun - Fitubrennsla .Pallar . Spinning (nftt) - Enkalrj;flfun - Sjiilfsviirn J6ga , Nudd - Lj6s - Rfdgidf og barnagcsla

LIN

islenskra

r d aft' e d i n g ar

ad

s td

rfu nt

fi r

i

r

ht aup id i fy r r a

GYMIElE virkar!

Fullkominn Technogym taekjasalur frekstigar, hj6l og hlaupabretti

SP

e

F6lag

f6taa6gerdafradinga, par sem sameinast hafa F6lag f6taa6ger6afre6inga og F6lag islenskra f6tafradinga mun taka yfir fyrri pj6nustu Felags f6taa6ger6afra6inga vi6 Reykjavlkur marapon.

\ v O 79

Heilsurirkt fyrir alla Aerobic Fituhrennsl Jeet kune do

Skokk-khibbur GYM 8O N:tringarr:idgjiif Einkafrjrilfun

-o, J

Likamsrckt

Jrar sem frri

ert meira en kort i gildi

Sudurlandsbraut 6 ( bakhris Sim: 588


REYK.IAviKUR

ilAMtsoN


REYK,AviKUR MAMtsoN

UPPLiSINGAR

rNFORtr,|/\TtON

Before the race:

Fyrir hlaupitl: Kla6i6 ykkur me6 tilliti til vedurs. Skokki6 lâ&#x201A;Źtt um og geri6 teygjuafingar til a6 hita ykkur upp. B[ningsa6sta6a er opin fyrir pL sem pess eskja i Mi6bejarsk6lanum fni pvi kl. O9:3O. Athugi6 a6 par er ekki ba6a6sta6a. Risnrimer fyrir hlaupara i maraponi eru fri I upp i 199 (gren), forir h:llfmarapon fri 2OO upp i 699 (rau6), furir lO km frA 7OO upp i 2.199 (bla) og fyrir skemmtiskokki6 fr6 2.ZOO (hvit) og upp r1r. I bilageymslu RS6hrlssins ver6a plastpokar, merktir Reyklavikur marapon og Plastos, sem hegt er a6 nota undir fot me6an 6 hlaupinu stendur. ihlaupinu: Fylgi6 <5llum lei6beiningum brautarvar6a og logreglu. Bki strik g6tu visa lei6 :i gatnam6tum. Hlaupi6 6 gotunni sj:ilfri. Notfari6 ykkur drykklarstci6varnar (merkt me6 D 6 korti), pa6 getur hj:ilpa6 miki6 ii seinni hluta hlaupsins. A cittum e

drykkjarsto6vum er bodi6 upp d vatn og ipr6ttadrykk og er vatni6 alltaf i bor6inu sem ner er pegar komi6 er a6 sto6inni.

Ef heitt er i ve6ri er nau6synlegt fyrir lOkm, hiilfmarapon og marapon hlaupara a6 drekka n6gan vokva. Hlaupi6 5 peim hra6a sem pid r66id vi6 og for6ist a6 fara of

geyst af sta6.

lei6inni og vi6

'

Eftir hlaupitt, I endamarki

"'

fi:lll'",?::,"":

able all the time, both along The lcelandic Rescue Squad

ist in both major and minor

They can be identified by the yellow colour and green cross. Please follow the directions given by the police and race officials. Please run on the street at all times. A blue line on the street at all intersections is your guide. Watch out for cars as only a few of the streets will be completely closed for traffic. Water and sport drinks will be offered at all drinking stations cases.

(D on the map).

At the finish:

Results and certificate in the marathon and half marathon will be mailed to the foreign parcicipants within two months.

Festi6 r6sn0merin a6 framan, og nali6 ekki i afrifi6.

Runners:

Put your numbers at front, and don't pin the control

Kynning og Fi6nusta

Eftirtaldir adilar ver6a med kynningu og/e6a pj6nustu sem hlaupurum er eindregi6 bent 6 a6 nj"ta s6r fr6 kl. I I :0O - l8:OO,

R:i6hrlsi Reyklavikur. F6lag f6taa6ger6a16 og umcinnun f6tanna.F6lag islenskra um

MYLLAN t0

P the has

Results and certificate:

!

og ffrirbyggjandi lei6beiningar

During the race:

ln the refreshment area we offer warer, sporE drink.

ver6ur bo6i6 upp 6 vatn og ipr6ttadrykk.

Hlauparar, athugi6

Dress according to weather and don't forget to do your warm-ups and stretches before the race- Plastic bags will be available for clothes (at Reykjavik City Hall). Changing rooms are available at the City Center High School and are open from O9:3O a,m. The school is iust a few meters from the start/finish (see map). There will be four groups running in the race, but the fun run starts 3 minutes after the main race. The race numbers will designate which group is which. Numbers from I up to 199 (green) are for runners in the full marathon, numbers from 2OO up to 699 (red) are for the half marathon, numbers from 7OO up to 2. 199 .(blue) are for the lO km and numbers 2.2OO (plain) and onwards are for the fun run.

number.


'1.

greidslukort ( heimi: tr

VISA

i4b

AMERICAN EPRESS

184

JCB DINERS

cnrtostuvtoLUN

HF.

s

1040

MASTERCARD

3t 27

525 2000

http://this.is/visa/island j,. i

tr,rr

c

ti

ir'5

\


wli6nretrrrltlaup e

REYKIaviKUR HAmFoN

J6nsrrressu Mikil pritttaka var

i midnaturhlaupinu

frrr i sumar enda ve6ur eins gott og hagt var ad hugsa s6r. Alls luku um 1260

manns hlaupinu H6r a6 ne6an mi sjd frrstu 5 i hverjum flokki i l0 km hlaupinu.

mark Fyrstu pldr { kvennaflokki, prer Erla, Helga og Ingibiorg. og yngrr

44:51 47:OE 47138 50:50 50:53

Rakel lng6lfsd6nir Linda Hei6arsd6rdr Nina Cohagen Hanna Vidarsd6ftir Halla Vidarsd6frir

I

2 3

4 5

I 58:07 58:09 58:45 67:55 45:5

Konur I 9 til 39 ira

4ll2 4l:49 44:19 46t19 46:57

Erla Gunnarsd6cir

lngibi6rg Kiaronsd6ftir Erna Margr6t Bergsd6nir Hafnin Fri6riksd6frir Gu6rtn S6lveig Hiignad6ftir

I

Konur 40 til 49 ira Helga Bj6rnsd6rir Gunnur lnSa Einarsd6Bir

45137

Hei6a 6lad6frir Bryndis Magntsd6tdr Gu6rin Bjairk Eggerd6tir

45:44 46t41

Atnsa c Sigtusd6air

35:59 37:00 37:07 38:17 39:28

LillfJ6nsson

45 53

57 55

ira

og eldri

Forbiiirg Biarnad6trir

Karlu l8 4007

505t

44:55

35:42

Konur 50

69:33

54 t5

4l:l

Sonia Nanna SiSurdard6tdr Edda Biatrk Bogad6cir Emilla Sisanna Emilsd6fri

I 9 til 39 ara Sigmar Gunnarsson

Karlar 33 t4 34 20 35 36

Karlar 40 til 49

5ra og yngri

Gunnar Karl Gunnarsson Sigurdur H Hoskuldsson Bjarki Hallsson A6alsteinn Helgi Valsson Daniel Einarsson

iwr TnustiJ6sahsson Burkni Helgdon

Marin6 Freyr Sipri6nsson

ira

Da6i Gar6arsson Stefin Hallgrimsson Sighvatur Dtri Gudmundsson Kjaron Rolf Arnason l'.lelgi Asgeirsson

Karle

3712 40:49 4l:13 42:O5 42:21

50 til 59 Ara Bjrgir Sveinsson Hdrdur BenedikBson Viiggur Magnisson cudi6n E 6bfssn SigurdurKr,6skarsson

Karlar 60 ira og eldri

54:35 57:25 65:00

Alben dbfsson J6rundurJ6hsson Kerill Arnar Hannesson

tet* a da" ?n /a? e @!

J6n Arnar Magnilsson

Martba Ernstd6ttir

tugprautarnmdur

maraponlllaupari

,,Eg bef notad beilsuudrur frd Sport Tec 2OOO frd drinu 1995 med mjog g6dum drangrt.

,,Sportsbake er einstaklega g6dur

beilsudrykkurfullur af ncertngar- og betiefnum sem likaminn parfnast

mest i dagsins onn. Hann ueitir mAr aukna orku til cefinga og

SportSbake er frAb@r

alblida beikudrykkur seln 6g notq.

fyrir

og

eftir efingar, keppnir og jafnuel { stad mdltidrtr"

F,="o*S Sfa4//K/an la/4zteb

keppni, jafnframt sem

bann nj,tist peim uel sem uilja strzla og megra likamann."


REYK.IAviKUR MAMtsoN

Chiquita bananar eru tilb(id nesti, vel skipulagt af nittiu-urrni Feir eru fullir Iifsorlcu frii srilinrri og ril<ir af trefjunr og brtiefnum Chiquita banani er tilvalinn i rrorgunverd eda sem

orkurikur sl(yndibiti i dagsins hti

Jinnn trlviiruuo 6 b)rstt sopt -

Dreitins

(t).-t-t-lr-l-t

l

-,-tL'2

sndarvogi 2e, simi 568

Teaa

aj

sfclfri

Og nir

rriklu (rvali

ltti ut nd dnkka i lig irc\ti

\-t.

anstri

geturdu lika ferrgid Chiquita ivaxtasafa i

1022

i,

-l-l

Aa?b94

aee*a o* 9ee4.

Ll-[' 0(1 1.760,- kr

Barnaseng (tvtifiild) Barnakoddi (svafill) Barnakoddi (svafill)

2.320,720,3.360,3.760,1.000,1.560,5.520,2.560,-

kr

kr

,i

kr kr kr kr kr kr

!

t

afuenoirertf"l PEKKTNG

Revrusu PrduusrR

FATKINN Su0urlandsbraut

I . 108 Reykiavik.

Simi: 581 4670


REYKIAviKUR

ilAmtsoN

t9Q7 Skemmtiskokk 3 km:

ffiGran

lina

/

Green line

E

I O km hlaup: lina / Blue line

Hdlfmarap on -$li

I

l1 Halfmarathon:

Rauo lina, einn hringur/ Red line, one lap

-Marapon

f

=!

Marathon:

C]! =

ft6ufi lina, tveir hringir/ Red line, Two laps

-

Giitur sem hlaupio er eftir i 3 km hlaupi: Friki rkjuvegu

r, S6leyjargata,

H ri

ngbraut, Lauf5svegur,

Fingholtsstreti, Bankarstrati, Lekjargata.

Giitur sem hlaupi6 er eftir

i

t O km hlaupi:

r, Skoth0svegur, Su0urgata, Lynghagi, AgissiOa, Nesvegur, SuOurstrond, Lindarbraut, Nor0urstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Myrargata, Tryggvagata, P6sth0sstreti, Friki rkj uvegu

Hafnarstreti, Lekjargata.

vtsA

Giitur iem hlaupi6 er eftir i marapon- og hilfmaraponhlaupi: Frikirkjuvegur, Skoth0svegur, Su0urgata, Lynghagi, Agissioa, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Norourstrond, Eiosgrandi, Ananaust, M!,rargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sebraut, Skeibarvogur, Langholtsvegur, Laugar5svegur, Sundlaugavegur, Borgart0n, Snorrabraut, Sabraut, Kalkofnsvegur, Lakjargata.

\Z()L\r()

ISLANDSBANK/ BYl(O


REYK,AviKUR MAMFoN

JO

I

''\'.t

"l

\

,];-)\----L- \ \ ;a

\(---.'\

\-\

lVtzltlo' -ledda

-

-,

f,"+",:!,5-f,rEl"PJR?

F]IY -fa

Bitcts1rvARPlD


HAmtsoN

REYKTAViKUR

Helstu urslit i Reylqiavikur maraponi 1996

Rit6

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Timi

Nafn

Fa56r

St0lkur 14 6ra og yngr 42:55

43:52 48:25 48:52 49:34 50:18

5l:26 52:40 53:08 54:41

Eyger6ur lnga HalD6rd6ttir Margr6t A6alhei6ur Mark0sd6ttir Lilla Sm6rad6ttir

Hildur Yr Vi6arsd6nir Nina Cohagen Helga Sj<ifn J6hannesd6nir S6lveig Marla Svavarsd6ttir J6hanna

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

44:16 48:29 5 l:21

53:l

I

54:05

55:39 57:38 59:41

l:02:40 l:06:10

r

983

I

983

986 985 I 983 I 982 I 985 1982

34:16 40:39 42:40

43:03 43:35 44:21

46:34 46:35 47:08 47:30

Harpa Vi6arsd6ttir Gigja Hrdnn Arnad6ttir

til l7 ira

Tinna Elin Kn0tsd6ttir Eva Bi<irk Bjiirnsd6ttir Sigr0n 56lbi6rt Halld6rsd6ttir

Katrin Atlad6ttir Hj6rdis Stefdnsd6ttir Audur Atlad6ttir Gudrin Helgad6ttir Tinna KristjAnsd6ttir Freyja Vilborg F6rarinsd6ttir Lilia Yr Halld6rsd6nir

t979 1979

980 980

I I

1979

43:5

I

I98t 980 t98 t I

966 1970 1972

lngmarie Nilson Fri6a Run F6rdard6ttir Ger6ur Rrin Gu6laugsd6ttir Helga Zo6ga F6runn Rakel Gylfad6nir

I

A6albj6rg Hafsteinsd6ttir lngveldur H lngibergsd6ttir Svanhildur Fengilsd6ttir Astrid Margr6t Magnosd6ttir Bergp6n lng6lfsd6ttir

I

Bryndis Magn0sd6ttir

50:33

Gudr0n Bi6rk Eggertsd6ttir Gyda Sigurlaug Haraldsd6ttir Kristln J6na Vigf0sd6ttir Anne Backstr<im

50:56

Hafdis 6lafsd6ttir

49:22

50:07 50:09

5

l:08

J6na Gu6mundsd6ttir

52:21

Ursula Junemann

5!:29

Aud Sandnes Elin Hialtad6ttir

53:32

t976 968 959

I

t966 t964 t964 1962

950 I 956 I

I

953

I

954

I 953

44:52 52:55

53:07 53:1 6

956 I 956 I 950 1948 1947

Fri6a Bjarnad6ttir Biorg Magn6sd6air

1945

Elsa Bergdahl

t946 t944

Asthildur Kristin Forkelsd6ttir

r

943

t944

54:40

Svava Kristin J6nsd Valfells Edda B Aspar

55:02

Gu6ni Le6sd6ttir

t94t

55:04 55:30

BrTndis Sigurj6nsd6air

t946

Hildur Bergp6rsd6ttir Anna Vogelmr

I

53:55

56:44

1946

94r

t942

Konur 6O 6ra og eldri I 2

l:19:31

l:25:56

L6a Konr66sd6ttir Margaretha Nyberg

l9l9 1916

Drengir 14 ilra og yngri I

2 3

6

39:49 44:23 45:37

983 984

I

983

I

986

Hlynur Orri Stef6nsson

I

983

Valur Sigurdarson

1984

I

Drengir l5 I 2 3 4 5 6 7 8 I l0

til l7 6ra

38:21

Gu6mar Gislason

1979

38:33

6lafur

Sveinn J6hannesson Helgi Mir Erlingsson

1979

Orlygur Arnarson

I

40:30 42:46 42:5? 43:38 43:55 44:12

47:02 47:23

Forgeir Mir Forgeirsson J6kull Ofarsson Baldur Helgi lngvarsson Helgi Hei6ar Stefdnsson Eyvindur Gu6mundsson Foisteinn Y Aitorsson

1979

980 t98 t 1979

980 980 I 980 t98 I r I

Karlar l8 til 39 6ra I 2 3 4 5 5 7 8 9 l0

32:12 33:04 33:51

34:06 34:49 35:23

36:38 37:00 38:03 39:01

Sigmar Gunnarsson Josy Burggraff

J6hann lngibergsson Halld6r Bj6rgvin lvarsson Finnbogi Gylfason Brendan Sullivan Gu6mundur Valgeir Forsteinsson Reynir J6nsson J6n lvar Rafnsson Forsteinn Helgi Glslason

965 1970 I 960 I

1973

1970 I 963

t975 t978 968

I

t973

Karlar 40 til 49 6ra I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

950 953

38:48 40:33

J6hannes Gu6j6nsson F6rhallur J6hannesson Fred Schalk

40:45

J6n Gu6mar J6nsson

4l:48

Magn0s J6trannsson Sigu16ur Armann Snevarr

t954

Forgeir 6skarsson Erlingur Karlsson Tryggvi J6nsson J6n Gu6mundsson

I

37:41

42:43

42:54 43:1 3

43:25 43:3

I

I I

t949 950

I

I

955 955

t949

t954 I

954

I

Konur 50 til 59 6ra I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

I

t98 t I 980

Konur 40 til49 6ra I 2 3 4 5 5 7 8 I l0

t982

lngi Hnfn Gu6mundsson Daniel Einarsson Asgeir Orn Hallgrlmsson Steinp6r Gislason Atli Savarsson

I

Konur l8 til 39 6ra I 2 3 4 5 5 7 8 9 l0

46:03

46:05 46:07 46:48 47:58 48:34 48:57

I

6sk Halld6rsd6ftir

Strilkur l5

983 I 983 I

4 5 6 7 I 9 l0

Tomohiko Kuwahan

I

983

Orn lng6lfsson

I

983

Da6i R0nar J6nsson

t982

Karlar 50 til 59 6ra I 40:37 2 40:40 3 42:16 4 43:30 5 45:41 6 46tl 7 47.|.0 I 48:04 9 48:10 l0 49:48

Oruille G Utley Kristinn Fri6rik J6nsson

t944

John Petersen Piill 6lafsson Sigurj6n Marin6sson Siilvi 6skarsson

t946

Forkell Erlingsson

t94t

Forsteinn Vilhjiilmsson Bergur Felixson

1940

6skar J6nsson

1944 I

945

t943 1942

1937 1941

Karlar 5O Lra og eldri I 2 3 4 5 5

44:00 50:32 54:28 56:29

59:49 I:

l7:58

Beyer J6hannsson Albert 6lafsson Forsteinn Forvaldsson Arni Sigurbergsson Per Mocklin Gunter

1934

Unnsteinn

I

93

I

1936

1924 1932

l9l9


Toppur er

l6ttkolslrt og svalandi lindarvatn ' iskalt. beint ir islenskri n5tt6rr. ferskar brdgdtegundir standa

til

boda:

tr.0lel6cndt: Vffltteil eht


REYK,AviKUR

ilAMFON

Laugav gurinn reyndast verdug ogrun

Fll6tlega eftir ads kipulo96 var gongulei6 milli Landmannalauga og F6rsmerkur,i kjcilfar pess a6 sterstu

Forsteinsd6ttir kom fyrst kvenna 6 7:28:57 klst. sem einnig er met. Allir luku keppninni 6 innan vi6 I I klst.,

6rnar A lei6inni voru br[a6ar,f6r a6 bera 6 pvi a6 f6lk reyndi me6 s6r i hversu stuttum tima hegt vari a6 fara pessa leid sem er yfir 50 km long. Fessi gonguleid var skipulcigd me6 Pa6 i

einnig pau sem gengu alla lei6.

Fdtttakendum var s66 fyrir ollum mat og drykk i Hrauneyium, 6 medan 6 hlaupinu st66 og eftir hlaupid. Mannskapurinn gerdi grillmat og fleiru g6d

skil, enda btinn ad vinna vel fyrir matnum pann daginn. Haldid var af

huga a6 ganga hana i rifongum og gista i

fi6rum skilum 6 leidinni, en ogrunin hefur veri6 fullmikil fyrir suma a6 drifa

stad i bainn eftir ad allir voru brinir ad bor6a og drekka negiu sina. Almenn ilnagja var me6al pdtttakenda me6

lei6 i einum 6fanga. Fram 6 petta 6r var besti timi sem vita6 var um 6klst. sig alla

hlaupid og er oruggt a6 Pad verdur

28 min. og 28 sek., en honum nddi Sveinn Ernstsson rlrid 1993. Akvedid var 6 si6asta 6ri a6 Reykjavikurmarapon med fulltingi Fluglei6ahf. skipuleg6i hlaup sudur Laugaveginn, eins og pessi leid hefur verid kollu6. Hlaupid var6 a6 veruleika og var haldi6 af stad i rftu fr6 Reykjavik fostudaginn 25. itili dleidis i

Hrauneyjar

F". sem gist var

Slram A dagskrdnni frrir nasta 6r. Fi er vonast til pess a6 brii6 verdi a6 auglfsa hlaupi6 upp erlendis pannig a6 pad fiii d sig alpj66legan bla. i m6li manna dagana eftir hlaupid kom fram ad pa6 vir6ist leggiast betur i f6lk a6 hlaupa petta langt 6 misjofnu

leggur gladbeittur { sidasta spdlinn inn { F6rsmork.

um

nottina. Snemma morguns daginn eftir logdu sidan 49 pritttakendur af sta6. Vedur var eins hagstâ&#x201A;Źtt til hlaupa og g6ngu og hegt er ad 6ska s6r, hlftt,

logn og skfja6. Enginn helltist

undirlagi eins og er

tr

lestinni en fyrstur karla kom Rognvaldur lngp6rsson i mark a gtaiilegu meti, J: l9:54 klst. og Olof

til fialla heldur

en

ad vera 6 hordum gotum og gangstigum. Flestir segiast hafa veri6

6tr0lega

fll6tir ad nd s6r af

pessari

skemmtilegu prek raun og hlakka til a6 fi a6 taka pdtt i hlaupinu 6 nesta 6ri.

Spiladu rned, stundum vinnur k fi, H6sk6li fslands vinnur alltafl Velgengni Happdrettis H6sk6lans birtist i ofl, tengja kennslu. og ranns6knarumhverfi H5sk6l' ugum Hdsk6la islands sem veitir nri ner 6000 ans vi6 stofnanir og fyrirteki um land allt og um

stridentum a6sto6u til ndms

og

allan heim'

Fvi er varla til s6 islending-

6lika fjoldi sakir til hans al-

ur sem ekki nftur g66s af

menningsfrre6slu, endu r!fifr!rtrtrfl1tr1

trtrr[[ltrlfl1lll

starfi.

,f iiflugum hdsk6la 6

o,- ..,ff*

menntun og n6m me6 [:ll!]llilll[!r'illlr Inl[|t llllll

I

rfl[t!rflfiil]] !

[I'IriItil'[,

eda annan h6tt.

Happdratti HSsk6lans hefur i nim 60 6r kosta6 flestar byggingar H6sk6lans og 6 seinni drum ner oll

teki til ranns6kna, tolvuver og tolvunet, sem

HAPPDR frTTI

HAsroln ismNos vanlegast

8

til vinnings!

einn

.g

o o


verslunarmid sto dinni Firdi Simi 555 6262

Mikid urval af braudi og kokum.

Einnig tertur fyrir ymis

tilefni.

Verid velkomin 9


REYK.IAviKUR

MAMFoN

Afrekaskri Reykjavikur ma tapons 20 bestu afrek 1984 - 1996 - 20 best performances 1984 ' 1996 Marapon, karlar/men:

H6lfmarapon, karlar/men: l:05:36 Kevin McCluskey l:05:46 Hugh Jones

GBR

1996

GBR

I

:06:02 Joaquim Cardoso

POR

1994

I

993

l0 Herbert Steffny l:06: l5 Toby Tanser l:06:4 I Toby Tanser

GER

I

985

GBR

r

993

GBR

t994

l:06:43 Hugh Jones

GBR

1992

l:07:20 Ake Eriktton

SWE

1996

l:07:09 Steve Surridge l:07:14 Hugh Jones

GBR

I

GBR

1994

l:07:49 Andrew Girling l:08:03 Alan Rich l:08:09 Sigurdur P. Sigmunds.

GBR

t987

GBR

I

986

isr-

I

986

l0 l:08: l0 I :08: l4 l:08: l8 l:09: l3 l:09: l3 l:09:1 8

KEN

I

GBR

I

l:06:

l:08:

Jackton Odhiambo Toby Tanser Sigur6ur P. Sigmunds. Toby Tanser J6n Di6riksson Claude Minni

Robert Laaksonnen

isr-

GBR

17

:06 Ceslovas Kundrotas

2:17.'50 Aart Stigter 2:

l9:01 leuan

Jim Doig D. Chaibi

leuan Ellis

995

2:24:27 2:25:49 2:25:57 2:27:06

995

2:27

985

1992

2:28:25 2:28:57

I

986

:27

I

986

2:29:24 Palle R. Madsen 2:29:26 Hugh Jones

FIN

1992

isr-

r

989

2:59:3

GBR

I

995

l:20:40 Martha Ernstd6ttir

isr-

I

986

USA

I

986

NOR

I

986

20

1996

isr-

1994 993

isr-

I

fsr-

t992

GBR

I

993

isr-

I

995

FRA

I

986

isr-

I

990

GBR

1992

I

GBR

I

988

Hulda P6lsd6ttir

ist-

I

993

Steinunn J6nsd6ttir

ist-

1987

Hulda Pilsd6ttir

isr-

1994

3:

l:38

l:25:30 l:25:52 I :27:40 l:27:48

isr-

2:59:58 3:00:45 3:00:54 3:01:44 3:02:07 3;02:58 3:06:35 3:09:32

Margaret Koontz l:23:12 Bjorg Moen l:25: l9 Margr6t Brynl6lfsd. l:2

Sonia Rowland

Ltr HOL GBR GBR FRA tRL TCH GBR ENG GBR GBR GBR GBR GBR YOG GBR

fst-

GBR DAN GBR

t993 t993 1992 1987 1986 1986

1994 1986

I99O

1996 1994 1989 1989 1987 1988 1985

te+4 1994 1988 1995

Marapon, konur/women:

l8:55 Martha Ernstd6ttir l: l9:32 Angie Hulley

l:

Robin Nash Simon D'Amico Frank Harper Borut Podgornik Mikael Hill Sigur6ur P Sigmundsson Trevor Clarke

FRA

988

Sue Dilnot

Hugh Jones

2:28.,57

I

l8:06 l: l8:36 l:

Jerry Hall

986

isr-

I

Andrew Daly

I

Martha Ernstd6ttir

l: l2:0

Billy Gallagher Pavel Kryska

isr-

2:38:47 2:47:23 2:47:25 2:48:38 2:52:45 2:53:47 2:55:07 2:56:40 2:58:02 2:58:09

Martha Ernstsd6ttir Martha Ernstsd6ttir l: l3:20 Martha Ernstsd6ttir l: l3:52 Martha Ernstsd6ttir l: l5:26 Teresa Dyer l: l7: l9 Martha Ernstsd6ttir l:17:43 Sylvie Bornet l:17:.44 Martha Ernstd6ttir l: I

Ellis

2:19:46 2:20:30 2:22:l I 2:22:41 2:23:52 2:24i07 2:24:16

H6lfmarapon, konur/women:

l:40

2:

isr-

t99

t

l0:

l5

Angaharad Mair

Kim Marie Goff

Wilma Rusman Sandra Bentley Lesley Watson Lesley Watson

Elisabet Singer

Caroline Hunter Rowe Anna Cosser

Carol Macario Susan Martin Susan Shield

Helena Sedivakova

Connie Eriken Helle Brogreen Anna Cosser Caroline Boyd Anna Margrete Trave Helena Sedivakova Sally Lynch

GBR USA HOL GBR GBR GBR AUT GBR

isr-

GBR GBR ENG TCH DAN DAN

isr-

GBR swE TCH GBR

1996 1994

t989

I99I 1985 1985 1993 1995

te94 1986

1993

I99O 1994 1989 1993 1993

I99O

1994 1993

1994


REYKIAviKUR

Fr6un lslandsmetsins i maraFonhlaupi karla Eftirfarandi upptalning 6 einungis vi6 um hlaup sem veriil hafa 47,195 km, en pad er liigleg lengd 6 maraponhlaupi: Karlar 3:5 l:04 J6n Gudlaugsson, HSK Reykjavik 3: I 5:

I

7

3:05:38 2:53:05 2:50:56 2:49 14

2:38:29 2:3

l:33

Hogni Hogni Hogni Hogni Hcigni

6skarsson, KR Rochester 6skarsson, KR Buffalo 6skarsson, KR Rochester

Oskarsson, KR Rochester Oskarsson, KR New York Sigf(s J6nsson, iR Windsor Sigur6ur P. Sigmundsson, FH Reykjavik Sigur6ur P. Sigmundsson, FH Wolverhampton Sigur6ur P. Sigmundsson, FH New York

2:27:03 2:23:43 2:21:20 Sigurdur P. Sigmundsson, FH London 2:l.9:46 Sigur6ur P. Sigmundsson, FH Berlin

68 75 75 76 76 77 78

8t 82 83 84 85

Konur: 2:39:05 2:55:47 3:24:25 3:25:00 3:29:57 3:30:24 3:32:02 3:37:41 3:39:55 3:53:00

Martha Ernstsd6ttir, iR Rotterdam

97 93 85 93 89 79 96 90

4: l6:58 J6hanna Arn6rsd6ttir, M/vatn 4:20:02 Forbjorg Erlendsd6ttir, Reykjavik 4:23:40 Lina Gunnarsd6ttir, Reykjavik 4:47:27 Bryndis Svavarsd6ttir, Stokkh6lmi

95 92 89 95

2:17

06

Ceslovas Kundrotas, LIT

2:38:47 Angharad Mair, GBR

93 96

l:05:36 Kevin McCluskey, GBR l:l l:40 Martha Ernstsd6ttir, ISL

96 96

l3

l:09:45 l:09:58 l:10:29 l:10:35

l: l2:20 Sigmar Gunnarsson, UMSB Sioboo

l: l: l: l:

Maraponhlaup

2:30:44 Steinar Fri6geirsson, iR Reykjavik 2:32:44 J6hann lngibergsson, FH Chicago 2:32:45 Sighvatur D. Gu6mundsson, iR London 2:35:0

I

J6n Stefdnsson, UFASI. Paul

Sighvatur D. Gudmundsson, iR Haag

Ragnar Gu6mundsson, ,/Egi Reyklavik

l5 Bragi Sigur6sson, A Reykjavik I 3: I 9 Steinn J6hannsson, FH Monroe I 3:

l3:42 Gunnlaugur

Sk0lason, UMSS Reykjavik Sveinn Ernstsson, iR Haag

8 Jakob Bragi Hannesson, iR Reykjavik l: l5:57 Rognvaldur lngp6rsson, UMSB Akureyri I : I 4: I

85 93 83 86 86 84 90

2:36:23 Jakob Bragi Hannesson, iR London 2:37:55 Bragi Sigur6sson, A Dallas 2:38:29 Sigf0s J6nsson, iR Windsor

9t 9t

I Sveinn Ernstsson, iR Rotterdam 2:41:59 Gunnlaugur Skrilason, UMSS Berlin 2:,43; 19 lng6lfur Geir Gissurarson, Reykjavik 2:43:32 Arnp6r Halld6rsson, Seattle 2:47:49 Arsall Benediktsson, iR Rotterdam 2:49:14 Hogni 6skarsson, KR New York 2:49:48 L6rus Thorlacius, Reykjavik 2:50:05 J6hann H. J6hannsson, iR Reykjavik 2:54:43 Gunnar Snorrason, UBK Reykiavik 2455:34 Stefin Fridgeirsson, iR Reyklavik

96 90 96

2:38:4

l3:07

l:13:44

Karlar: 2:2844 Daniel Gu6mundsson, A Drblin 2:29'07 Aglst Forsteinsson, UMSB Manchester

I

l:12:30 Steinar Fri6geirsson, iR Haag l:12:30 Kristj:ln Skrili Asgeirsson, iR Reykjavik

til l. 6gf st 1996 2:19:.46 Sigurdur P. Sigmundsson, FH Berlin

I

J6n Di6riksson , FH Reykjavik J6hann lngibergsson, FH Akranes Daniel Gudmundsson, A isaficir6ur Frimann Hreinsson , FH Reyklavik J6n Stefinsson, UFASI. Paul Agtist Forsteinsson, UMSB Haag Daniel Jakobsson, UMSE Reykjavik

l:10:47 l:10:54 M6r Hermannsson, UMFK Haag l:12:2

Bestu afrek fr5, upphafi

78

94 90 76 96

8t 8t 8t

84

Karlar

l: l0:4

Hilfmarapon:

8t

H6lfmaraponhlaup

l:09:

Marapon:

96 95

Anna Cosser, iR Stokkh6lmi Anna Kristinsd6ttir, KR Washington Fri6a Biarnad6ttir, UBK Boston Helga Biornsd6ttir, Mivatn Gu6r0n B. Svanbjornsd6mir, Reykiavik Lillf Vidarsd6ttir, UiA Reykjavik UrstlaJunemann, Reykjavik Sigurr6s Forsteinsd6ttir, Reykjavik lngunn Benediktsd6ttir, KR New York 4: l0: l0 Anna Sverrisd6ttir, Reyklavik 4:l 3:21 Vilborg Hannesd6ttir, Reykjavik

l:07:09 Sigur6ur P. Sigmundsson, FH Haag

Reykjavikur marabon Brautarmet / Course records

HAmtsoN

Konur: l:l l:40 Martha Ernstsd6ttir, l:20:56 l:25:19 l:25:52 l:26:21 l:27:40 l:28:05 l:28:24 l:30:01 l:30:41

iR Reykjavik Anna Cosser, 1R Hillingdon Margr6t Bryni6lfsd6ttir, UMSB Reykjavik Hulda P6lsd6ttir, iR Reyklavik FriSa Rrin F6r6ard6ttir, UMFA USA SteinunnJ6nsdottir, iR Reykjavik Ger6ur R0n Gu6laugsd6ttir, iR Akureyri Rakel Gylfad6ttir, FH Reykjavk Lilja Gu6mundsd6ttir, [R Altendorn Gillian Emelda Sveinsson, Reykjavik

l:32:34 Lillf Vidarsd6ttir, UiA Reykiavik l:32:59 Fri6a Bjarnad6ttir, UBK Reykiavik l:35:13 Arnhei6ur Bergsteinsd6ttir, Reykjavik

l8

Helga Bjornsd6ttir, Reykjavik I :36:09 lngibicirg Kjartansd6ttir, Reykjavik I :36: l8 Erla Gunnarsd6ttir, Mlvatn l:35:

l:36:41 Valger6ur D. Heimisd6ttir, UFA Selfoss l:37: l3 Sigurbjorg Edvar6sd6ttir, Reykiavik l:37:5 I UrsIla Junemann, Selfoss I :38:47 Bryndis Magnfsd6ttir, Selfoss

86 87 92 94

9t 9t 86 94 86 92 86 86 89 93

87 92

9t 93 87 93

96 96 92 93 93

87 93 88 84 94

90 87 92 94 96

97 94 92 93 93 2


RflKJAViKUR

ilamFoN

Helstu urslit i Reykjavikur maraponi 1996

R66

Tlmi

I

2:38:47

2 3

3:22:03 3:56:03

4

3:58: I 8

5

4:28:44 4:42:22

6

Fa6ir

Nafn

Konur

I

I til

Angahamd Mair Nancy Drach Beate Richter Lisetta Luzna Bonnie Covell Luisella De Benedetti

Konur 40

Tfmi

Konur 1970 I 959

t957 t967 960 I 965 I

I

2 3

4 5

6 7

I

lil 49 6ra

Kathy Koberlein Anna Sverrisd6ttir Marita Simonsson

3:45:50 4:10:10 4:29:00

Ro6

39 6ra

950 t95 I t95 I I

9

l0

l:l l:40 l:34: l2 l:36:09 l;39:56 l:40:07 l:43: l6 l:44:04 l:44:38 l:44:49 l:51:07

Nafn 6 til 39

Martha Ernstsd6ttir Daniel Newell lngibi6rg Kiartansd6ttir

1964

Valger6urDfrleifHeimisd6ttir

1977

Gunnarsd6ttir Katerina Wollmerst%odt Margret lnga Blarnad6ttir Claudia Klein Hafrrln Fridrikd6ttir R6sa 6lafsd6ttir

1962

Erla

Konur 40 Konur 50 I

2

4:Ol:57 4:17:05

ira og eldri

I

Mauricette Boeuf

t?44

Hella Schelte-Gross

I

945

2 3

4

Karlar

6 7 8

2:29:53 2:38:46 2:43:19 2:49:48 2:50:49 2:55: I 8 2:55:23 3:08:34

9

3: I

I

2 3

4 5

t0

l:05 3: I l:52

I

I til

Chris Penny Reinhard Ramminger lng6lfur Geir Gissurarson Llrus Thorlacius Arnp6r Halld6rsson Enrico Vedilei

Walter

3

2:24:16 2:57:52 3:04:34

4

3:

5

3:16:42 3:18:42 3:20:06 3:22:20 3:23:50 3:24:29

I

2

6

7 8 9

t0

l2:48

Rosselli

Pekka Koskinen Henrik Petersen

Maurizio Mistri

Karlar 40

til

5

39 6ra t970 t967

t962 1964 t96 t

9

I l:03 3:21:35 3:22:45 3:24:02 3:24:58 3:25:17 3:26:25 3:26:36 3:28:40

t0

3:3 l:39

I

3

4 5

6

7 8

3:

Hugh Jones

David Dnch Rune Fossheim Edson Sanches Louis Emringer Egil Weare-Jdhnsen Ag{st Kvaran Sigp6r Kristinn Ag0stsson Marty Chalfin Joep Pierik

955 I 956 I 955 I 950 956 1952 I 955 I 956 I

t947

1937 I

John Swaans

939

t946 I

r

J6n G Gu6laugsson

2

Hermann Baudisch

3

3:50:02 4:22:54

4

5:54:

Louis Claesen Ed Chviruk

I

961

1959

I I

9s2 955

t954 955 950 I 954

I

I

I

953

I

955

I

950

2 3

4 5

6 7

I

9

l0

l:05:36 l:07:20 l:09:36 l: l4: l5 l: l5:26 l: I 6:20 l:16:21

l: l8:3 I l: I 9:07 l:20:37

Karlar

1946 1939 1943

l94l 1946

Kevin McCluskey

1970

Ake Eriksson Toby Tanser

t962

Sveinn Ernstsson Daniel Sm6ri Gu6mundsson Daniel Jakobsson lvar Trausti J6safatsson Finnur Fridrikson Gu6mann Elisson Halld6r Gu6j6n J6hannsson

1967

4O t;il

I

l:2?)4

I

9

l:21:52 l:30:35 l:3 I :30 l:34:35 l:37:05 l:37: l5 l:37:24 l:38:05 l:39: l8

t0

l:39:31

I

l:39:59

Giinter

2

l:42)

3

l:46:3 I l:49:36 l:53:02

Eysteinn Forualdsson R0nar Heidar Sigmundsson

3

4 5

6 7

Sighvatur

2 3

4 5 6

7 8

Dfri

Gu6mundsson Bryni6lfur H Asp6rsson Orn6lfur Oddsson Stefdn Hallgrimsson Voggur Magn0sson Bi<irn Halld6rsson J6hann R(nar Bjorgvinsson Karl G0saf Kristinsson

Karlar

50

til

968

t96

t

1973

t96t t972 I

958

197

I

49 6ra

Dadi Gardarsson J6n Di6riksson

t0

938 1944 1945

930 93

l94l

8 9

2

926 926

1937

Anne

l:21:23 l:22:16 l:23:12 l:23:30 l:25:32 l:27:05 l:27:06 l:27:28 l:28:05

I

t943 I

Anneliese

Karlar l5 til 39 6ra I

945 940

Leck Gerstmeyer Unni Sandbekk lngeburg Burkhardt Susan Epstein Agrista G Sigffsd6ttir Hennf Einarsd6ttir

2:18:28

t943

Karlar 60 6ra og eldri 3:45:31

959 1966 I

t949

Neva Higgins

2:ll:08

t954

Kmpo Rotir

J.rgen Rana Fnns Jonkers Hans Presch Paul Ammann

1970

49 6ra

Gunnur lnga Einarsd6ttir R6sa Forsteinsd6ttir Vilborg Helga J0liusd6ttir Tommy Folke Ulrike Grunert Valgerdur Ester J6nsd6nir H6lmfrl6ur Skarphâ&#x201A;Ź6insd6nir lngibiorg Le6sd6ttir

l:49:20 l:57:41 2:01 :55 2:02:08 2:10:15

I

Peter Springborn J,rgen Honemann Svanur Bragason Dieter Cossen

1964

Konur 50 6ra og eldri

965 t96 t I 965 1964 I

49 6ra

I

l0

t0

til

Helga Bjiirnsd6ttir

l:29:37 l:44:00 l:44:20 l:45:40 l:50:40 l:52:32 l:52:36 l:55:53 l:56:22 l:56:38

1975

t964

Karlar 50 til 59 6ra 2

6 7 8 9

ira

I

t954 I I

955 953

t954 I

956

t948 t947 954 t95 I I 953 I

59 6ra

J6hann Hei6ar

J6hannsson

I

945

Gudj6n E 6lafsson 6lafur K Pdls$on

1945

J6hannsson Gu6mundur Glslason Sigurj6n Andrdsson H<igni 6skarsson P6tur A Mmck Halld6r Margeirsson Birgir Sveinsson

1943

Sigurdur Kr.

1946

l94l I

94

I

1945

1946 1942 1945

Karlar 60 6ra og eldri

4 5

I

Leck

BerghreinnGu6niForsteinsson Werner

Sewing

1934 1932 1933 1936

1932


REYKJAViKUR

HAMFoN

I

I

SPORTV6RUVERSLUN

.

KRINGLUNNI 8-T 2

. SiMI 581 1323

o

Klapparstig 38 lOl Reykiavfk mi 561 ?lll


REYKTAviKUR

MAmFoN

Eitt peirra tekja sem likamsraktarsto6var hafa komi6 fyrir i solum sinum

moguleika sem brettin gefa, s6rstaklega

brettum. A6 sogn pjdlfara d stadnum

hva6 var6ar forritun d hrada og halla.

eru hlaupabretti. Oftast eru pau hugsud sem upphitunarteki en sumir nota pau einnig sem afingateki. Fjilfarar likamsrektarstodvanna leggja 6 pa6 6herslu a6 f6lk fari s6r hagt en reyni pess i sta6 ad vinna lengur, gangi, skokki og gangi 6 vixl eda skokki r6lega. Farst hefur i voxt a6 tengla hjartslittarmala vi6 f6lk og finna 0t 6 hva6a hrada er best a6 vinna mida6 vi6 p0lsinn. Liti6 pjdlfudu f6lki er r66lagc a6 vinna me6 legri prils en vel pj6lfu6u.

Me6 forritun er dtt vid ad hlauparinn getur mata6 tolvuminni brettisins i pvi hvernig hrada- og hallabreytingar skulu

hafa brettin eingongu verid notud sem gcingubretti e6a fyrir hag hlaup til upphitunar. Fessi bretti henta ekki s6rlega vel til lengri hlaupa pvi pad er

Kemur petta

til

af pvi a6 f6lk

framkvemdar sjrilfvirkt

d

me6an

6

hlaupinu stendur. A flestum stodunum er hagt a6 leigja p0lsmela en pad var ekki athugad sdrstaklega. Samtals attu ad verda um 67 bretti sem hagt er a6 komast i 6 komandi vetri fyrir 6hugasamt f6lk um holla hreyfingu.

frekar hast. Stj6rnbor6id er skfrt og er audvelt a6 stj6rna hrada sem er mestur l6km/klst. (3:45min./km) og hallanum sem niEr l5%, en takkarnir mattu vera starri. Hagt er ad vella um niu tilb0in forrit og haldfong eru til hli6ar sem

eykur talsvert

oryggistilfinninguna.

Brettin eru i takjasalnum og horft er yfir

i g6dri

salinn af peim.

pjdlfun getur reynt meira 6 sig iin pess a6

mj6lkursfra myndist i vcidvunum.

Betrunarh(sid, Gar6atorgi,

Fa6

til

ad

yfir Arnarnesvog og Skerlafior6 sem cirugglega gerir longu hlaupin l6ttari. i haust ver6ur tveimur Star Trac, TR 3500, brettum batt vi6 og oll ver6a pau sett upp par sem er gott ritsfni yfir

Fetta tryggir hafilega 6reynslu ef mcirkin eru seft r6tt i byrlun.

K6pavog og Esjuna. Loftrasting { nfja sta6num er mjog 966. Fessi n/ju bretti

Almennt reyna hlauparar a6 komast hj6 pvi a6 nota brettin og kj6sa frekar a6 hlaupa 0ti, s6 pess nokkur kostur. Me6 betri og fleiri hlaupabrettum hefur peim hins vegar fari6 sto6ugt fjcilgandi sem byggt hafa upp afinga6etlanir mi6a6 vi6 regluleg hlaup d bretti. Kostirnir vid slikt geta veri6 fmsir. Ekki parf a6 raska datluninni p6 ve6rid eda fardin s6 ekki

upp d pad besta, audvelt er ad fylgjast me6 hra6a, tima, vegalengd og hjartslett. F6 er 6 sumum sto6um hegt ad fylglast me6 hlaupastilnum i spegli og vinna i ad

breyta honum eda halda r6ttum hreyfingum.

Utsendari Reykjavikur marapons f6r i

lei6angur

um hofu6borgarsva6i6

og

kanna6i lauslega hvernig m6lum er hdtta6

med hlaupabretti 6

heilsuraktarstodvunum. Fjcildi bretta og gedi voru konnu6 d hverjum stad og ddliti6 sp:i6 i loftrastingu og pa6 sem fyrir augu ber 6 medan hlaupi6 er d brettinu. Andrfmsloftid er a6 sjrilfsogdu misjafnt eftir stodunum og 6 par st6ran hlut a6 m6li hva6 er gert med t6nlist og 0warp ef pa6 er p6 i gangi d anna6 bord. Fa6 vakti

eru hvergi i notkun 6 landinu en vasadisk6, drykklarbr0sa km/klst. og mesti halli l5%.

Aerobic Sport, Faxafeni, hefur yfir a6 r66a einu Techno Gym bretti og tveimur Pro-Form, ERS brettum. Pro-Form

brettin eru nar eingongu hugsu6 sem upphitunarbretti og ekki til lengri hlaupa. Techno Gym brettid er hins vegar i h6um ge6aflokki og hentar vel til lengri hlaupa. Hagt er a6 nd miklum hra6a, 25

km/klst. (2:24minlkm), og

hradabreytingar eru audveldar. Dempunin er 966 og hll66i6 i l6gmarki (p6 ad fari a6 heyrast tciluvert ef pa6 er keyrt i botni). Hagt er ad halla pvi 5% ni6ur og 25% upp og forrita pa6 6 fmsa vegu og tengja

24

i Geska, sjrikrapliilfun, Bolholti, er a6 finna eitt Powerjog bretti og eitt Tunturi 770. Powerjog bretti6 er s6rstaklega langt og pagilegt a6 pvi leitinu til. Mfktin er 6get og sti6rntakkar st6rir og skfrir.

Haldfong

eru me6 bddum

hli6um.

Himarkshradi er 25km/klst og hegt er a6 halla pvi 25%. Brettid er stadseft vid glugga par sem eru tvo opnanleg fog.

Tunturi bretti6 nar l6km/klst. sem h6markshra6a, er iigatlega mjrlkt, me6

skfru stj6rnbor6i en of litlum tokkum og

hefur halfong

firir

framan og med

vi6 p0lsmali. Hagt er a6 ldta petta eiga

annarri hlidinni. Fa6 er sta6sett inni

sig og stilla pa6 jafn 66um, en pd kemur ser d6liti6 illa a6 hnapparnir eru helst til of litlir fyrir f6lk sem er hlaupum.

mi6jum takjasalnum.

ii

Fegar mig bar a6 gardi voru

f6ir

i

540

a6 f6lk nftir ekki sem skyldi

er

b6k.

hlauparann. Hiimarkshra6i er l6

bd

6 islensku sem oft

og

Handri6 er bre6i til hli6ar og framan vid

bagalegt pegar veri6 er a6 byrja a6 nota takin. Fetta geri6 pa6 einnig a6 verkum

lei6beiningar

hefur

I

baklingi um pau m6 sjd a6 stj6rnbordid er einfalt og skfrt me6 pl6ssi fyrir

takjasalnum par sem brettin eru stadsett en lofti6 var samt ekki n6gu gott til a6 hlaupa i. Horft er yfir taklasalinn af brettunum. Badhrisi6, fyrir konur, Armrila, hefur

athygli a6 ekkert bretti

me6

ekki ifullkomnu lagi pannig a6 fram komu sm6 hnokrar er hlaupid var d pvi. Mfktin var i lagi og pad er.6gatlega hll66l6tt. Mestur halli er l5%. Utsfni er af brettinu

fi

fram fitubrennslu. Sum brettin eru me6 forriti sem tengt er p0lsmali og passar upp 6 ad bretti6 hagi d s6r ef p0lsinn fer yfir dkve6i6 mark og herdi 6 s6r ef hann fer undir 6kve6i6 mark. (svokalla6 "constant pulse" forrit). min.

er

eitt Sports Art bretti. Fetta bretti var

eru margir sem byrja 6 pvi ad l6tta sig en pd parf a6 halda dreynslunni lengur en 20

yfir a6 r6da tveimur Trotter

i

i Gym 80, Su6urlandsbraut, eru tvo Techno Gym bretti ( sjd umfjollun ad ofan). Brettin eru i serstoku rfmi og hegt er a6 velja hvort horft er i spegil e6a ekki. Loftrasting virtist hefileg. Hress, Dalshrauni, Hafnarfi16i, er ad flytja i nftt hOsnedi og ver6a komin tvo


REYKTAviKUR I'tARApoN

Techno Gym b'retti i gagni6 i haust. Fau ver6a stadsett i tekjasalnum.

i Matti, Faxafeni, eru eitt Trotter 645,

eitt Trotter 685, tvo Trotter 540, tvo

Trotter 545 og eitt Lifestride 7500 bretti. Dar er pvi hegt ad velja um hvernig bretti er notad hverju sinni. Trotter 540 brettin eru pau somu og i Ba6hisinu en 545 Utgefan er med sterri tokkum og ddliti6 skfrara stj6rnbordi. Trotter 645 og 685 brettin eru mun starri og med betri fodrun. Haldfang er til hlidar og vi6 stj6rnbordid pannig ad hagt er a6 hafa hondina stoduga medan Stj6rnbordid er einfalt og skfrt. Hdmarkshra6i er 20 km/klst. (3min./km) og hegt er a6 halla peim nidur um 5% og upp um 20%. Nokkur forrit eru innbyggd. Lifestride brettid er mjog mj0kt, me6 14,4 km/klst. (4:l7min./km) hiimarks-

â&#x201A;Źtt er vid takkana.

hrada

og l5% himarkshalla. Stl6rn-

bordid er semilega skfrt en sl6 par.f inn einhverjar upplfsingar d6ur en byrjad er.

Hegt er a6 velja um nokkur forrit. Haldfcing eru me6 hli6um en takkar eru helst til of litlir.

i Matti, Langarima eru prj0 Trotter 645 bond og i Matti, Skipholti eru tvo Trotter 540 bond. Ekki t6kst a6 skoda a6stedur ii pessum tveimur stcidum.

er me6 prjri Precor C 940 bretti. Fessi bretti eru Planet Pulse, H6tel Esju,

feti og au6velt a6 stilla hradann sem er a6 hdmarki 20 km/klst. Ekki er hegt a6 halla pvi en fullkomnir p0lsmalar fylgja brettunum. Horft er til veggjar par sem eru 4 sjonvcirp og gerur hver vali6 sina stod. Brettin eru i vel loftrestum takjasalnum en par eru aldrei margir i einu pvi b6ka par{ sig i tima og er sto6in adeins opin fostum vi6skiptavinum. mj0k undir

Haldfong eru til hli6anna. Til stendur a6

f)olga brettum i haust og verda pau ventanlega af annarri tegund. Bondin eru stadsett inni i takjasalnum og horft er yfir hann af bcindunum. Sl0krapjdlfarinn, Strandgotu, Hafnarfirdi, er med prj0 Trotter 519 bretti og ii

von 6 einu Trotter 545 bretti til vidb6tar. Ekki t6kst a6 fara 6 stadinn til a6 sko6a a6ste6ur.

Rektin, Su6urstrcind, Seltjarnarnesi er me6 tvo Rodby bretti. Fau eru frekar

hor6 en pau nd upp

i

Sj0krapl6lfun Reykjavikur, Seljavegi,

23,4 km/klst.

hefur yfir a6 r66a einu Trotter 540 bretti

himarkshrada. Mesti halli er um 15-20%.

(slri umfjcillun a6 ofan). Utsfni er af brettinu rit um glugga yfir narliggjandi

Stl6rnbor6i6 er einfalt en takkarnir of

litlir og of langt frd

hlauparanum.

h0s og

er

loftresting g66 og aldrei

25


REYKJAviKUR MARAtsON

margir

i

einu

i

tekiasalnum Par sem

brettid er a6 finna. Sporthcillin, Smi6juvegi, bf6ur upp ti tvci Techno Gym bretti (siri umfiollun a6 ofan). Fau eru i s6rstciku rfmi en eins og er sn(a hlauparar a6 vegg. Fad stendur hins vegar til b6ta og ver6a brettin fer6 (t a6 glugga me6 opnanlegu fagi me6 0tsfni til austurs.

HRETNSTTAKNI

Hlt

V6ls6pum og h6prystilueinsum

bilaplon, bilageymslur o.fl .

fujfn strrdir

s6pa.

i stuaioi Agtstu og Hrafns eru tvo Precor C 964 bond og tvo Cybex Q 40 bond. Precor bondin hafa dgetis dempara, komast hra6ast 24 km/klst. og nd l5% halla. Stj6rnbordid er skfrt me6 st6rum tokkum og hagt er a6 velia um l0 forrit. Haldfang er eingongu vi6 stj6rnbo16i6. Cybex bondin virkudu a6eins stifari og

hafa minni himarkshra6a, eda

hlaupunum stendur. Loftrasingin virtist e6lileg. Technosport, Bajarhrauni, Hafnarfir6i, hefur yfir a6 r66a fi6rum Techno Gym bondum (slri umf,ollun a6 ofan). Fau eru stadsett vid opnanlega glugga

i takjasalnum og pvi au6velt ad fd ferskt loft en horft er yfir salinn og 0t um st6ra glugga hinum megin

H

j6

Fokkab6t, Frostaski6li,

er yfir salinn.

Fitumelinga vogir. Fyrir heimili6 og likamsraktar stii6var. Komi6 e6a hringi6

7.8888

Loftresting virtist

i

Fa6 kom fram i samtolum vid pirilfara og sj0krapjdlfara a6 f6lk fer yfirleitt ekki hradar en l4-l6km/klst. Landslidsf6lk i millivegalengda- og langhlaupum parf hins vegar stundum a6 fara hradar pegar pa6 er a6 taka s6rstaklar 6fangaafingar eda hlaupaleiki og getur hra6inn pd farid yfir

20km/klst.

Class, Fellsmrila, eru 6tta

s6

a6

fylgjast me6 likamlegu dstandi nfti f6lk s6r pd adstodu sem til er innanhfss vid hlaup sin. Brettin ver6a pannig hluti af edlilegri blondu efinga inni og titi.

FIIU trLIIIOA TANIIA

2

medallagi.

Ohett er a6 fullyr6a a6 au6veldara a6 lylgla afinga6etlunum og l6ttara

Cybex bond (sj:i umfiollun a6 ofan). Fessi bond fara til Akureyrar i haust en i sta6 peirra koma 20 Star Trac

U00lR

eru

Cybex bond (sji umfiollun a6 ofan). Fau eru sta6sett inni i takiasalnum og horft

i

honum.

567 7090

og

TR4000 bond. Hdmarkshradi TR4000 er l6 km/klst., mesti halli 15% og pad hefur 8 tilb0in forrit. N/r demparabrina6ur er i pessum brettum en ekki var hegt ad reyna hvernig hann reynist par sem pau eru ekki komin til landsins. Toluverdar breytingar eru 6formadar d stadnum til a6 koma pessum fiolda banda fyrir.

19,2

km/klst. Haldfong eru me6 hli6unum og stj6rnbor6i6 skfrt og pagilegt er ad stj6rna bandinu. Hagt er ad velia milli 5 forrita. Bondin eru i takiasalnum og horft er i spegil 6 me6an 6

i World

TR3500 (sl6 umfiollun a6 ofan)

ou6 vtirn sesn

Allir hafa fitufrumur, en sumir meira en adrir. Per brenna mj6g hegt og er pad leiO ndttfrunnar til ad pola matarskort i lengri e6a skemmri tima. isumum pj6df6logum er pessi n6ttdrulega vorn naudsynleg, en vi6 sem lifum i alsnegtum og purfum ekki ad hafa 6hyggjur af hungursneyd ettum ad halda lfkamsfitu i ldmarki. S6rfredingar segja ad heppileg likamslita s6 innan vi6 23% hi6 korlum o927"/" hjd konum. Fita s6st ekki alltaf me6 berum augum. Pri getur liti6 vel [t en samt haft hattulegt fituhlutfall ( likamanum. H6r kemur litumalingavogin til hj6lpar og gerir p6r kleift ad lylgjast ndkvemlega me6


REYKJAviKUR

HAMFoN

FRflBtrR FtrilIIBITflEFNI FYRIR IDR[TTflFITI{ afa margir islenskir fpr6ttamenn og konur eins og atvinnumenn. En pa6 er ekki n6g ad efa eins og atvinnumadur til ad nd 6rangri Huga verdur vel ad mataredi og kolvetnainntoku med fedub6tarefnum, til ad likaminn poli Slagid. R6tt notkun d pessum efnum styrkir einnig 6nemiskerfi likamans og minnkar likur 6 meidslum Leppin Health Products Ltd. er enskt fyrirteki, sem framleidir oll pau fedubotaefni sem likami athafnamikils ipr6ttamanns parf. N0 ordid

N0 eru SPORTMENN HF. ad hefja solu 6 Leppin vorum. Helstu Leppin vorur eru: Garbo Lode - kolvetnaduft til ,,hle6slu" fyrir keppni eda kappleiki, er selt i5009 baukum sem duga n6kvem-

lega fyrir 3ja daga

hledslu Margar

bragdtegundir.

Enduro Booster - daufara (4-6%) kolvetnaduft er blandad i vokva til vidhalds kolvetna be6i fyrir, eftir og medan 5 keppni stendur Margar brag6tegundir. Squeezy - kolvetnablanda i gelformi, er hentugt fyrir hlaupara, hj6lreidaf6lk, gongufolk og adrar ibr6ttir. Fekktasta leidin i dag hj6 langhlaupurum til ad

nota pegar Leppin vorur Leppin vorur henta vel hl6lreida-, ski6agongu- og fjallgonguf6lki og einnig t.d. i skotveidi, aerobic og boltaibrottir. \5nari upplysingar: lvar Trausti i sima: 896 22.66 og 588 1 '1.55 Einnig 5 heimasidu Leppin d lslandi:

http://www,itn.is/leppin

vidhalda kolvetnabirgdum (styrk) i keppni og 6 lengri efingum. Skolad nidur med vatni Margar bragdtegundir Einnig SA kkuladi, Tra i ni ng Formu Ia, Am i no Lean, All Up Vitamin, Nutri Sport 15 day ofl.

Margir hlauparar og adrir ipr6ttamenn

i WOI lrTf_f.6ki

a

b.rr

f;,*

$

*6 d,

it (

{

.d i.f

f f1

t,

Opid

allan

s


Y I

/'

\ffi ,,Alltuf luus,

t

engin hj 6rlust?Lgi 6ld " Verdbr6fareikningur islandsbanka er gtidur hostur fyrir tyrirtreki og einstaklinSa sem el<ki vilja binda fj:.rrmuni sina cn nj6tzr samt sem ddur himarksivrjxtunar mct! l6gmarhszihzettu \/extirnir taha mi6 af rikisvixlum o! er hvert innlegl adeins bundi6 i tiu daga en ad peim tima loknum er innstze6an alltaf laus. Engin pj6nustuffold cru :i reiknin$num.

Stofntilbod! Deir sem stofna Verdbr6fareikning i ftibfum islandsbanka fyrir 10. september f6 hrcrri vexti til f;ralll.6ta.

ist,qNDs

BANKT

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1997 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni 1997

1997 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni 1997

Advertisement