__MAIN_TEXT__

Page 1


S

i6asta

hlaupaAri6

a

ti

fessari td

tlt

),

niottu pess !

Vandadir hlaupask6r og f atnadur Verslunin iPn0rr Skipholti 50d simi 562 0025


RcYqAviKUR MARADoN

hindrunarlaust

fri Agisi6u og a6 Vatnsenda.

Feim er

as

hlaupid fer fram, en petta er

the marathon's participants. lt is best illustrated by

i prettinda sinn

sem

anticipation and competiton, which reaches beyond

all the people who have been jogging along the

Reykjavikurborg hefur upp ii margt ad bi6da sem

City's paths, which extend from Egisi6a to

la6ar ad frl$endur hollra llfshritta, hreyfingar og ritivisar. i Reykjavikur manponi hra saman kostir

Vatnsendi. Therefore, for bodr the recreational and

pessa alls. Fa6 er von min ad gestir okkar af pessu

place on August 18, 1996, for the thirteenth time in

tilefni sem

n[

ver6a fr6 yfir tuttugu liindum ni6ti

serious runners, all will be set when the race takes

Rey(avik Rey(avik has much to offer for those who are

dvalarinnar h6r i Reykiavik, a6 hreina loftid ver6i til

supporters

sundlaugarnar i Rey(avik endurneri fd.

activities,

fa6 er borgrylirvdldum

svip sinn

i

i

sumarsins

velkomna

countries, will enjoy their say here in Reykiavik,

lnihilrg Sllrin Gslodlnir

and that the unpolluted air will give extra

borgomj6ri

endurance and power to the runners, and that our

Rey(avikurborg og setur

outdoor pools will reiuvenate them.

borgarlifi6. Erlendir sem innlendir gestir

loftinu um nokkurn daga skei6 sem nar langt rit

frrir ra6ir keppenda. fa6

s6st best

d pvi

a6

undanhrna daga hafa borgarbfar skokkad sem

firr

ina$a a6 bi66a

tilleik.

streyma til landsins og rlkef6 og keppnisandi ligia i

aldrei

scinn

i Rey(avikur maraponi 1996

ey(avikur marapon er or6i6 fastur li6ur i vi6-

\ur6um

I

i stigum borgarinnar

sem tey$a sig

n!

of healthy lifestyles and outdoor for the Reykiavik Marathon combines both of these interests. lt is my hope that these guests, who come from more than twenq/

pess ad efla pol og prek keppenda og heims6knir i

keppendur

Q

Welcome to all participants Fl

evkiavik Marathon has become an annual event

K...i'

,u,nt.r. in

Reykiavik City, and

it

It is a

pleasure

for the City of Rey(avik to

welcome

all the

participipants

Moyor of Reykjovik

Reykjavikur marapon I 99 6=

Knritur 6skarsson, forma6ur,

Dagskrh

ofthe

Board

Omar Einarsson |

J6nas Kristinsson F

romkvam dostj6 ri I roce di rccto r

ol ei 6 o

7. 6gist - laugardagur I l:00 - l7:00 Aftrending keppnisgagna i bilageymslu Rridhtss Reykiavikur Registration center oPen at Reykiavik City Hall.

b,ulurlspeoker Ag0st Asgeirsson up

l4:00

rstj6 ri I co u rs e

f programme

August lTth - Saturday

Agfst Forsteinsson

H Io

1996

lngbllrg S1lrin Gkloddnir

distinct influence on the life ofthe city. Foreigners

Sjgfris J6nsson

to the

Rey(avik Marathon.

has a

Stj6rn Reykjavikur marapons Board of directors chairman

and

with their arrival comes an atmosphere of

keppnin er haldin h6r i Reykiavik

Velkomin i Reykjavikur maraPon

well as lcelanders stream into the capial,

pvi ekkert ad vanbrina6i og eru i vi6brag6sttidu dsamt hlaupurunum pann 18. rig0st daginn sem

d i r ecto

- I 8:00 Barilla pastaveisla i bilageymslu

r

Pasta

R66hrlss Reykiavikur. Frir a6gangur

party at Reykiavik city Hall. Free admittance.

Egill Ei6sson Malingo r I cou rse m eosu rement Sighvatur Dfri Gu6mundsson

Morkstj6i I stort ond fi nish director Einar P. Gu6mundsson T i m ot6ku stj6 ri I ti me

keeping

Vinnslo irslito I result processing

Gunnar J6hannesson stctions

Runners gather at the starting line'

Fun run. I

l:45

Gunnar J6hannesson Afhending gogno

Hafsteinn Oskarsson erdlounoofhendingl Price ceremony Magn0s Jakobsson V

P

ostov eisl o

IPo

stop o rty

Anna Gislad6ttir M6noko ,erl. bodsgesto

Oddnf Arnad6air

Greinor i RM. blod Jakob Bragi Hannesson

Keppendur koma a6 rdsmarki.

ll:00 Start Marapon, hdlfmarapon og l0 km' I l:03 Starf Skemmtiskokk.

Magn0s Einarsson Skr 6 ni n g I r e gistr oti o n

ipr6ttakennari, sti6rnar upphitun

Warm-up.

l0:50

Katrin Adad6ttir

D rykkjo rstodvo r I refr eshment

18. igrist - sunnudagur August lSth - Sunday l0:40 Margr6tJ6nsd6ttir

Skemmtiskokk 0tdrdttarverdlaun. Fun run draw prizes.

12:45 Ver6launaafhending fyrir l0 km' Prize ceremony for l0 km. l3:

l5

15 l4:30 13:

Ver6launaafhending fyrir h6lfmarapon. Prize ceremony

for

half marathon.

Ver6launaafhending fyrir marapon.

Prize ceremony for the marathon. 2l

:00

Ver6launaaftending fyrir sigurvegara i aldursflokkum i Fi66leikh[skiallaranum, Hverfisgcitu 19. Ver6laun frir fur6ulegasta hlaupabrininginn. Urslit hengd upp. Prize ceremony for winners in age groups in

l0 km, half marathon

and marathon at pi6dleikhtskiallarinn,

Hver"fisgata 19.

Award for the funniest outfit. Results pinned up'


Heilsu$amlegar

67,,$toppi$t0iltrilr"

it leiil um island t Pizza

rsta

6

Gedi, god dsamt brag6-

ref

67.

Fig e hie

m veitingastad Pizza 67 vi6 Tryggvag6tu i Reykjavik er dhersla 1696 d fjdlbreytta sj6varr6tti par sem glenfr fiskur umer 20 e pizzusedli okkar er grofbotna heilsupizza r tr6berar vidtokur. Vi6 erum dvallt me6 d grenmeti med

r r6ttum.

Pi22a 67

Trygguagiitu


REYKIAviKUR MARAFoN

Reykjavikur marcFon Til

hamingju

med daginn Reykvikingar

!

Okkur er pa6 mikil dnagja ad Reykjavikur marapon lendir

d afmalisdegi

Reykjavikur-

borgar. Reykjavikurborg fagnar 210 6ra afmeli sinu 18. lgrist og Reykjavikur marapon 13. afmalisiri sinu. Frd upphafi hefur Reykjavikurborg stutt Reykjavikur marapon af myndarbrag og er i dag a6alframkvamdaradili hlaupsins dsamt Frjdlsipr6ttasambandi islands.

Hlaupid

nftur

vaxandi virdingar bedi

innanlands sem utan og efa 6g ad nokkur lslendingur hafi ekki einhvern timann heyrt minnst Reykjavikur marapon. i Reykjavikur maraponi geta allir fundid vegalengdir vi6 hefi allt fr6 skemmtiskokki til marapons. i skemmtiskokkinu er a6alatri6i6 ad vera me6 og undirbriningurinn parf ekki ad vera mikill. I peirri

i

vegalengd taka heilu {olskyldurnar

pitt

og eru i ollum aldri fri kornabornum upp i tirett. i hinum vegalengdunum premur parf ad undirb0a sig af kostgafni. Reykjavikur marapon pdtttakendur

er

lang starsti hlaupavi6burdur irsins og er s6 vidburdur sem flestir taka mid a6 vid sinar

afingar. Reykjavikur marapon hefur pvi o6last sess sem lokatakmark og uppskeruhdtid hlaup-

arans. Fjolmargir erlendir pdtttakendur hafa komid i hlaupi6 frA upphafi og margir peirra koma aftur og aftur. Reykjavikur marapon

i

nftur

dag vaxandi vir6ingar sem alpj6dlegt hlaup og

peir keppendur sem hinga6 koma til lands bera hr66ur pess vida. I dr verdur st6r hluti leidarinnar lokadur frrir

bilaumferd

og eykur pad mjog d

hlauparanna. Fad hefur longum verid

oryggi

barittumil

framkvemdaa6ila ad gotum borgarinnar ver6i loka6 fyrir allri bilaumfer6 d me6an d hlaupinu stendur. Fa6 er dnegjulegt a6 barittan hefur loks bori6 6rangur. Tilkoma gongustiganna og

brOarinnnar vi6 Kringlumfrarbraut hefur gorbreytt allri a6stodu fyrir skokkara og 0tivistarf6lk i banum. N0na er hagt ad skokka langar vegalengdir

i

fallegu umhverfi

fiarri

bila-

borgina medfram sj6num sldan austur

vi6 Agissiduna

og

eftir Fossvoginum a6 strandlengj-

unni sunnan megin borgarinnar er komin ikjos-

lei6 fjarri allri bilaumferd. Mikill ihugi er fyrir pvi ad breyta leidinni um leid og pessi anleg

tenging kemst 6. Virdist ekki fiarri lagi a6 si draumur geti rast flj6tlega. Eg

bf6 alla pitttakendur velkomna i hlaupi6 igtst

og vona ad vi6 eigum inagjulegan dag 18. 1996' Gangi ykkur

vel'

Knitur 0skonson

umferd. Me6 tengingu gongustiganna i kringum form o6u

r

Reykjovlku r mor opons

Reykjavikur marapon pakkar eftirtiildum adilum fyrir gott samstarf

vtsA

D a


REYKTAviKUR

iAutsoN

Reykjavikur maraFon 18. Sgitst 1996 Verndari hlaupsins Borgarstj6rinn

i

Reykjavik

Sveitakeppni imaraponi, hdlfmaraponi og l0 km er bo6i6 upp:i priggja manna sveitakeppni. Vinnuf6lagar, f6lagasamtcik og f <ilskyldur geta mynda6 sveitir til pdatoku. Konur og karlar geta mynda6 sveit saman. Ver6laun eru veitt frrstu premur sigursveitum { hverri vegalengd. Dregi6 ver6ur rir h6pi sveitanna i l0 km um wenn

fr. lngibjorg S6lr0n Gislad6ttir.

Abyrgdaradilar Frjdlsipr6ttasamband islands og Reykjavikurborg.

aukaverdlaun.

Samstarfsadilar

fni,

Reykjavikurborg, Fluglei6ir, Dagbla6i6-Visir, Vifilfell,

Afhending keppnisgagna

Brimborg, Mizuno, SS. Vorugri6stodin, Fer6askrifstofa islands, Vdtryggingaf6lagi6 Skandia, 66 N, RUV, Pizza67, Mdttur, Plastos, Harpa, Mi6lun, Heimilisteki, Merking, Visa, F6lag islenskra hj0krunar{ra6inga, F6lag f6taa6ger6afradingar og 6h66i sofn-

Keppnisgcign (r6snrimer, lei6beiningar o.fl.) ver6a aflrent i Rri6hrisi Reykjavikur laugardaginn 17. dg0st milli kl. I l:00 og l7:00.

Skandia try ggir p6tttakendu r r p6taakendu r

udurinn.

V:ltryggi ngarf6lagi6 Skand ia tryggi

Stadur og stund

gagnvart s lysum.

UmslagiS utan um keppnisgognin gildir sem skirteini.

Reykjavikur marapon fer fram sunnudaginn 18. iig0st. Keppni i maraponi, hiilfmaraponi og l0 km hefst i Lakiargotu kl. I l:00.

Barilla pastaveisla

Skemmtiskokkid hefst kl. ll:03.

Laugardaginn 17.:lg0st kl. 14:00 - 18:00 er piittokendum bo6i6 i Barilla pastaveislu er fram fer i bilageymslu R{6hriss Reykjavikur, par sem einnig ver6ur hegt a6 geyma fcit d keppnisdegi.

Vegalengdir Hagt er a6 velja um f)6rar mismunandi vegalengdir, maraponer 42,195 km, hiilfmarapon sem er 21,098 km, l0 km og skemmtiskokk sem er um 3 km langt. Maraponhlaupid er hlaupi6 sem

Verdlaun

jafnframt islandsmeistaram6t.

Allir er lj0ka hlaupinu hlj6ta ver6launapening. Fyrstu i maraponi, hillfmaraponi og l0 km karla og kvenna hlj6ta s6rver6laun. Sigurvegarar karla og kvenna I maraponi og hillfmaraponi fii

Drykkjarstiiilvar og heilsugasla

utanlandsflugmida

fnl Fluglei6um. Sigurvegarar i einstcikum aldursflokkum i maraponi, hdlfmaraponi og l0 km hlj6ta vi6urkenningu. Einnig verdur dregi6 um fiolda aukaver6launa.

Furdulegasti briningurinn

F6tttiikugjald

Veitt ver6a ver6laun fyrir fur6ulegasta hlaupabrininginn.

Filtttcikugiald er kr. 1.500 fyrir maraponhlaupi6, kr. 1.300 fyrir h:llfmaraponi6, kr. 1.100 fyrir l0 km og kr.900 fyrir skemmtiskokki6, en kr. 700 tyrir 12 dra og yngri. Flolskylduafsklttur frir born l2 ilra og yngri sem skrd sig me6 foreldrum (foreldri), grei6a 400 kr. Hlauparar athugi6! Forskr6ningu i l0 km, hiilfmarapon

marapon

lfkur 14. rigrist, eftir

pann tima

Flokkaskipting (mi6ad er vi6 almanaks6r) Marapon l8-39 rlra 40-49 ira 50-59 iira karlar 50 iira og eldri konur 60 ira og eldri karlar

tvcifaldast

skrilningargjaldi6 nema i skemmtiskokki, sem ver6ur 6breytt fram ad hlaupi.

Skrining

Hilfmarapon

Reykjavik, 8.- I 6. ig0st

lpr6ttab06in lpr6a, Skipholti 50 D,

16-39 6ra

S: 562 0025

40-49

Hitt H0si6, Adalstreti 2; S: 55 I 5353

ira

ir{arathon Ccrtificatim Documart REY<Jevt K RIYKJ \X,r k

r. *-

e-.L rdkt@

1!iY':::ijhT,

50-59 :lra karlar 50 ira og eldri konur 60 iira og eldri karlar

Landsbygg6in, 8.- 4. 5g0st 1

Sportbri6 6skars, Keflavik, S:421 4922 Akrasport, Akranesi, S: 43 I 2290 Vesturfer6ir, lsafir6i, S: 456 5l I I Sportver, Akureyri, S:461 1445

15-17

i'

Einnig eru gefnar upplfsingar ri,,skr.iiltofu Reykjavikur marapons sima 588 3399. Ath. skrdning er ekki tekin i gegnum sima og

,

ogyngri

ira

l8-39 rira 40-49 ira 50-59 ira 60 iira og eldri

-L 'Fi?l- h d.-L,* c.w 6qtEe .,' 's^

!"aroO *,-( r brsLEY _ Yoh n.EAYtd k^Ei sr@s B.rftr.lksilrt SVq rlro Ex34S sto

l0 km 14 6ra

ilRrr-BoN I cE#lj'b

x.S'

sr@fu

Sportbar, Selfossi, S: 482 l66b

p:itttokugjald fast ekki endurgreitt.

Peningaver6laun eru

vegalengd

lei6inni.

og

fr:i Fluglei6um i ver6laun.

veitt fyrir frrstu setin i maraponi og hdlfmaraponi, samtals 5.350 USD. Auk pess er greiddur b6nus ef brautarmet eru slegin. i skemmtiskokkinu og l0 km er dreginn rit flugmidi fyrir hvora

Drykkjarstodvar ver6a d u.p.b. 5 km fresti. Far ver6ur bo6i6 upp 6 vatn og Aquarius ipr6aadrykk. Vi6 r6smark bf6ur Vifilfell upp ri Aquarius og Thorsspring vatn. Laknar og hj[krunarli6 ver6ur til rei6u me6an :i hlaupinu stendur og til a6stodar er hlauparar koma i mark. S6r0tb0nir bilar fri Hjillparsveit skdta ver6a ii hlaupa-

i.16trd tE.rd@*b@e

tke*,edbft@ffid-.s/6d qi6'E rn@.(lE. 6ui'fuEG.fu

-]o[hT N.!

Ni6ev

q.d{-aE(|l&,,,E/\

&dd

rl'ye

L3!ljg3r. A.,'j' ebt

*_E


REYKIaviKUR ilaMtsoN

Veldu ba6 allra besta heiliunndr vegna '(r.

-.'

-,

.\

Islensku, Amerisku og Kanadisku Kizipraktora-samtiSkln mela me6

Springwall Chiropractic

Hogsteft ver6

oyr$i Urual af rrtmgiSflum, rb ergi sh-isgii g um, I 1t svern heilsukoddum og fl. &1, I :r,[

n

he

SENDUM ],ATTTAKENDUM I REYruAVIKUR MAR/AtrONI 1996 BA]IATTUKVEDJUR BORGABBOKASAFIID pINGHOLTSSTRRTT 27, O I REYKJAVIK, 1

stMt 552 7155

EINAR

5.10 HOr srMr 45r 31 93 ^AVIK,

ndrrnnoArtpsrbrN rfrr V

CITY IIOTEL RANARGoTU 4A, rOr stMt551 8650

n6uuevinunnnnrrun

olrosHOron 2A,112 nryruRvir,

REYKJAVIK,

srMr 582 6000

J. SKOLASON REYKJAVIK,

IIOTEL FL6I{ALI.'IIDI.JR

qRENSASVEGT 10, 108

VATNSF|RD|, 450 PATREKSFJ6RDUR,

siMr 563

simraso zoi

3o3o

isr,Bxsnr FRANsKT

FI)GETIIIN ADALSTRATT

ro, ror

D.UGGUVOGT 8-t O, t OZ

REYKJAVIK,

stMt551 6323

vetingah6s

GISTtrIEIIfl,I MATTHEU B,UGDUIAK

r

I3, IO5 NTKAVIT,

stMt553 3207

nevr.llVir,

stMt568 0550

UTILIF ALFHETMAR

74, to4 RryruAvir,

stMt 581 2922

GISTtrIOSID ARSALB. AUSTURVEGIT,

gToviK,

stMt487 1400

HUsr vERSLUNART N NAR, KRTNGLAN

stMt568 7100

IIASKOLI ISLAIIDS

VEST[JRROST

SUDURGOTU,, I OI REYKJAVIK

srMr553 3380

r uGAVEGr 179,

1

os nrvruRvit<,

7, r 03 nrvKRvit<,


REYK,AYiKUR HARAFoN

J6hann Hei6ar.fad

pfdir ad vi6

erum

drrisulir og drvokulir. Vi6 spjollum

um n0na undanfari6 hcifum vid veri6 a6 rihst um forsetakosningarnar d okkar morgunskokki. A laugardagsmorgnum fcirum vid um l5 km. A Aftanes og ,,Eigum vi6 ekki a6 fara kvedja Vigdisi forseta sagdi Arni Kristjiinsson en forsetakosningarnar eiga s6r stad Fann sama dag og vidtalid er teki6. J0 pa6 t<ildu peir vera heillanid ! og skokku6u sem lei6 ld i itt ad Bessast66um.

heimsins gagn

og

nau6synjar

og

tt

i er einmitt l0 dr sidan 5 rir h6pnum "r, hlupu yfir Sprengisand sem fragt er 400 km lei6 6 l0 dcigum. Feir sem pa6 gerdu voru

A leid til Bessastada ad kvebjafrilVigdisi Finnbogad6ttur.

FRUMKVoDLAR SKOKKBYLGJUNNAR A iSLANDI ENN AD

Gudmundur Gislason, Stefln Fri6geirsson, LeiknirJ6nsson, Gunnar Kristjdnsson og Arni

!

Kristiinsson. 1983 hdfdu scimu menn 6samt

MORGUNHRESSIR

J6hanni Hei6ari J6hannssyni og Sigurj6ni

TANGHLAUPAIIAR. IO AR FRA

Fvi

tsEIR HLUPU YFIR SPRENGISAND I986.

,,Vi6 hittumst kl. 7:00 ri pridjudogum og fimmtudogum og kl. 8:00 d laugardcigum." Vi6 hofum haft pennan til margra iira og afing fellur aldrei ni6ur pa6 er okkar mott6. Vi6 skiptumst 6 a6 hittast heima hj6 hver

o6rum en vi6 erum

i

dag

9 sem erum

pessum hlaupah6p. Maraponbladid

metti

i 6

laugardagsefingu hjd peim f6logum en pennan dag.voru a6eins 4 mattir d efingu. Sumarfri og annriki var d peim banum sem

og d odrum bejum 6 pessum 6rstima. Fennan dag

var hlaupi6 fr6 Hafnarfir6i frii

garnaversluninni Tinnu sem

er i

eigu eins

peirra Leiknis J6nssonar. A pessari afingu voru m:Ettir J6hann Heidar J6hannsson,

Arni Kristjdnsson og Andr6sson. Auk peirra eru i

Leiknir J6nsson, Sigurj6n

h6pnum Gunnar Kristjdnsson, Gu6mundur Gislason, K6ri Geirlaugsson, Einar Kristinsson og Vilhidlmur Mannfredsson. Vi6 erum allir morgunhressir menn og okkur finnst gott a6 mata vinnu eftir skokki6 endurnerdir 6 sdl og likama sag6i Leiknir

til

Vi6 fcirum i stur-tu 6 eftir og sne6um saman mortunver6. Vi6 erum nitt0rulega allir A menn sagdi leknirinn

J6nsson.

SkokknSmskei6 Skokkn6mskeid i N6msflokkum Reykjavikur hefst I september og lfkur idesember. N6mskei0i0 er bedi fyrir byrjendur og p6 sem lengra eru komnir. N6mskei6id er haldi6 6 m6nudogum, mi6vikudogum og fimmtuddgum. Byrjendur fr6 kl. 19:15 til 21:15 og framhaldsh6pur fr6 kl. 17:15 til 19:15. Bo0i6 verdur upp 6 eftirfarandi: Gestafyrirlestra Sameiginlegt skokk/hlaup

Teygjuafingar Frekleikf im i/st<i6vapjdlf un

Andr6ssyni fari6 nordur yfir Kjol um 300 km einnig 6 l0 d6gum. ta6 md segja a6 peir Kjalvegs og Sprengisandsmenn s6u upphafsmenn skokkbylgjunnar 6 lslandi og hcifdu gifurleg dhrif me6 drifkrafti sinum og skemmtilegum m6ral sem ivallt var i kringum p6. Gudmundur Gislason

og Leiknir J6nsson marghldir afrekmenn i sundi byrja a6 skokka eftir a6 sundferli lfkur i kringum 1970 ogJ6hann Heidar kemur svo til li6s vi6 pri 1980 pegar hann kemur fri n6mi i Bandari(unum.

Feir Kjalvegs og Sprengisandsmenn hafa

6tal sinnum hlaupi6 hdlf marapon

vegshlaupurum fyrir spjallid og 6skar peim velfarnadar i framti6inni.

Verdlaunapeningarnir

og -gripirnir

i Reykjav-il<ur maraponi eru fra

tANNAR,

NeringarAdgjrif

lEfinga6etlanir fyrir hvern og einn Bl66fitumalingar

Frekmelingar lnniefingar fara fram i leikfimisal Mi6bejarbarnask6lans og b0ningsadstaOa og sturtur eru einig 6 sama sta6. Upplfsingar og skrdning i sima 551-4106.

Aldrei og seint aO ldta drauminn retast! Kennari Jakob Bragi Hannesson.

og

lita engan bilbug 6 s6r finna p6 flestir peirra s6u komnir yfir 50. Maraponbladi6 pakkar peim Sprengisands og Kjalmarapon og

Lekjartorgi Simi 551-6488 Fo< 552-7594


REYKJAviKUR HARAFoN


REY(avlKUR TARAFoN

UPPLfSINGAR

USEFUL HINTS AND INFORMATION

Fyrir hlaupi6:

Before the race:

Kla6i6 ykkur me6 tilliti til ve6urs. Skokki6 l6tt um og geri6 teygjuafingar til a6 hita ykkur upp. B0ningsa6sta6a er opin frir pA sem pess askja i Mi6bajar-

Dress according to weather and don't forget to do your warmups and stretches before the race. Plastic bags will be available for clothes (at Reykjavik City Hall). Changing rooms are available at the City Center High School and are open from 09:30 a.m. The school is iust a few meters from the stardfinish (see map). There will be four groups running in the race, but the fun run

sk6lanum fr6 pvi kl. 09:30. Athugid a6 par, er ekki ba6a6sta6a. R6sn0merfrrir hlaupara i maraponi eru frii I upp 199 (gran), hdlfmarapon fr6 200 upp i 699 (rau6), l0 km fni 700 upp

i

frir

frir

i2.199 (bl6) oglyrir skemmtiskokkiS fr62.200 (hvit) og upp rir. I bilageymslu Ri6h0ssins ver6a plastpokar, merktir Reyklavikur marapon og Plastos, sem hegt er a6 nota undir fot medan i hlaupinu stendur.

i hlaupinu:

i

Fylgi6 ollum lei6beiningum brautarvarda og logreglu. Bki strik gcitu visa lei6 :l gatnam6tum. Hlaupi6 d gcitunni sjiilfri. Notfari6 ykkur drykklarst66varnar (merkt me6 D :i korti), pa6

getur hjdlpa6 miki6 d seinni hluta hlaupsins. A cillum drykkiarstodvum er bodi6 upp d vatn og ipr6ttadrykk og er vatnid allaf d bor6inu sem ner er pegar komi6 er a6 stcj6inni. Ef heitt er ive6ri er nau6synlegt fyrir lOkm, hdlfmarapon og marapon hlaupara a6 drekka n6gan vokva. Hlaupi6 6 peim hra6a sem pi6 rii6i6 vi6 og for6ist a6 fara of geyst af sta6.

Logregla og Hjilparsveit skrita ver6a i hlaupalei6inni og vi6 marki6 isamt heilsugaslulidi. Ef hlauparar purfa i a6hlynningu a6 halda, hafi6 pd samband vi6 pessa a6ila. Liti6 heilsugaslulidi6 lita d <ill mei6sl pegar komi6 er imark.

are for the fun run.

During the race: Police and medical staff are available all the time, both along the course and at the stardfinish. The lcelandic Rescue Squad has all necessary equipment to assist in both major and minor cases. They can be identified by the yellow colour and green cross. Please follow the directions given by the police and race officials. Please run on the street at all times. A blue line on the street at all intersections is your guide. Watch out for cars as only a few of the streets will be completely closed for traffic. Water and sport drink will be offered at all drinking stations (D on the map).

At the finish: ln the refreshment area we offer water, sport drink.

Eftir hlaupid: i endamarki verdur bo6i6 upp 6 vatn og ipr6ttadrykk.

Hlauparar, athugid

starts 3 drinutes after the main race. The race numbers will designate which group is which. Numbers from I up to 199 (green) are for runners in the full marathon, numbers frori 2OO up to 699 (red) are for the half marathon, numbers from 700 up to 2. I 99 (blue) are for the l0 km and numbers 2.200 (plain) and onwards

Results and certifi cate: Results and ceftificate in the marathon and half marathon will be mailed to the foreign participants within four weeks.

!

Festi6 rdsnfmerin a6 framan, og

neli6 ekki iafrifi6. Runners: Put your numbers at front, and don't pin the control number.

Eftirtaldir adilar yerda med kynningu og/eila pj6nustu sem hlaupurum er eindregid bent 5, a6 nfta s6r fr5,kl. ll:00 - l8:00, laugardaginn l7.igrist i Rfdhrisi Reykjavikur. F6lag islenskra hjrikrunarfradinga og Heilsuefl ing: Blo6prfstings- og k6lester6lmal ingar.

Manneldisr66: Heilbrigdur lifstill. F6

I

ag f6taad ge rdafrad i n ga: Hlffdarme6ferd og umonnun f6tanna.

islenskra si 6 krapjilfaraz Teygj u r og fyri rbyggjand i leidbein ngar u m

F6f ag

i

t0

iF

r6tta6verka.


REYK,AV.KUR MARAtsoN


REYK,aYiKUR

haMDoN

Heimsokn i Sjukrapjilfun Reykjavikur

Hvert er svo framhaldid

?

Til a6 nfta s6r ni6urstcidur

mi6kur-

sfrumalingar parf ma6ur a6 geta fylgst stci6ugt me6 hjartslittarhra6a 6 me6an

Brautrydjendur i mjolkurs{rumalingum og styrkmalingum.

hlaupid er, sem segir manni hva6 ilagi6 er miki6. Er p6 au6veldast a6 nota svonefndar p0lsklukkur. Hagt er a6 stilla inn liigmark

og

hdmarks p0ls

i

sumar

af

pessum

prilsklukkum og pipir p6 klukkan ef fari6 fer [t ryrir sett mork.

Hafa allir hlauparar gagn aI mj6kurVi6 Seljaveg 2 er Sj0krapj6lfun Reykjavikur til htsa og hefur veri6 star{andi si6an 1988. Vi6 st66ina eru starfandi 5 sjrlkrapjilfarar og ein a6sto6arst0lka. Far starfa 5 sj0krapjrilfarar og ein adsto6arstflka. Far hefur veri6 framkvamt brautry6lendastarf i mj6lkursfru- og styrkmelingum ipr6tta-

Hvad er mj6lkursfra

sfrmalingum

?

A6alorkugjafar vodvavinnu eru kolvetni og brennslu fita. Notar likaminn s(refni

til

pessara efna p.e. lofthdd vinna. Einnig er hagt ad brenna kolvetni in pess a6 nota strefni en vi6 pa6 myndast minni orka en ella og

mj6lkursfra verdur eftir

i

vo6vum

sem

manna jafnt sem annarra. Maraponbla6i6 reddi vi6 wo af sj0krapjdlfurum stodvarinnar, pd Gauta Gr6tarsson sem nd6i g66um irangri sem pjilfari l. deildar li6s Gr6ttu i handbolta sl. vetur og Forgeir 6skarsson sem m.a. hefur starfad sem sj0krapjdlfari frjrilsipr6ttalandsli6sins og gert mastersverkefni i Bandarikjunum I styrkmelingum. Gauti hefur nota6 mj6lkursfru-

malingar undanfarin

rir vi6

ekki hreyft sig i mcirg ir og rfkur til og etlar helst a6 gera allt i ger! Kappi6 er p:i oft meira en forsj6nin og byrlandinn afir ii allt of hdu mj6lkursfrugildi. Doli6 eykst ekki, litil fitubrennsla i s6r sta6 og drangurinn letur 6 s6r standa. Byrjandinn upplifir pvi erfidi og lei6indi og gefst fli6tlega upp. Allt of margir falla i pe gr)'fiu a6 afa vi6 allt of miki6 6lag og telja a6 dn s{rsauka niist ekki irangur (,,No pain no gain"). Fetta 6

jafnt vi6 byriandann sem

pjrilfun

Hvert er notagildi styrkmelingatakisins Kin Com? Sfyrkmelingateki6 notum vi6 til ad

li6i6 i f6tbolta hefur einnig fari6 i styrkme lingu. Er pri vo6va-styrkur

i

mala og pj6lfa vo6vastyrk um alla sterri ritlimalidi og beygju og r6ttu i

s6rstciku styrkmel-

bol. Fa6 malir sem sagt sta6bundinn styrk vo6va me6an mj6lkursfrumal-

inga- og afingataki (Kin-Com) sem er

anna6 weggja slikra tekja sem til eru h6r 6 landi. Una Gu6l6nsd6ttir hefur a6 mestu s6d um a6 mela styrkinn hj6 ofangreindum li6um, en allir sj0kraplrilfarar sto6varinnar nita taki6 be6i til afinga of styrkmalinga.

Til hvers mj6lkursfrumalingar

ingarnar segja til um almennt dstand cindunar og bl66nisarkerfis. vi6 notum mj6kursf rumelingar og styrkmalingar

Forgeir 1skarsson, Gudrrtn Brynj1lfsd6ttir og Gauti

?

mi6kursfruna jafn66um 6virka i me6an h0n ner ekki meira en 4mm6l styrk i l00ml

veldur prepu. Ef dlagi6 er or6i6 of miki6

annar ondunar og bl66nisarkerlid ekki srlrefnispcirf vodvanna og mj6lkursfra myndast pvi vegna loffir6rar brennslu kolvetnis. Ml6lkursfran takmarkar himark-

afkost og iafnframt er hatta 5 mei6slum vegna preytu og l6legri stj6rnunar hreyfinga.

ml6kursfran ad valda preytutilfinningu.

Hvernig fara mj6kursfrumalingar

Me6 mj6kursfrumelingu er hegt ad komast a6 pvi vi6 hva6a hjartslittarhra6a mi6kursfran fer a6 safnast frrir i vo6vum sem gefur okkur visbendingu um hver er eskilegur hjartsliittarhra6i vi6 efingar og um lei6 hversu hratt skal hlaupi6 i keppni e6a vi6 afingar., Einnig koma pessar upp-

fram? Annadhvort

sem vilja einbeita s6r ad pvi ad brenna fitu pvi vi6 2gia til 3gla

er hlutfallslega af fitu til brennslunnar

auknum hra6a og/e6a halla. i lok hvers :ilagskafla er teki6 bl66sfni og mj6lkursfran mald i serstciku meliteki. Bori6 er saman magn ml6lkursfru i bl66i og hiartskiittarhra6i vi6 hverc ilagsstig. Er pannig hegt a6 :ikvarSa vi6 hva6 hlartslittarhra6a mi6lkur-

mm6la mj6kursfrustyrk

s/ruproskuldurinn (4mm6l) liggur

meira nota6

6kvar6a pi:ilfunarrilag

2

Hvada geri6 pi6 vi6 ni6ursttitlur kraftmalinganna? Mesta notagildid er i samanbur6i :i styrk vodvah6pa milli hli6a og svo milli gagnste6ra vo6vah6pa. Sem dami veri samanbur6ur styrk hagri og vinstri larvo6va a6 framan par

i

sem ma6ur vill helst ekki sjri meira en l0% mun d styrk milli hli6a. Einnig er leia6 eftir

hluthlli milli gagnste6ra vo6vah6pa svo sem milli vo6va framan og aftan 6 leri somu hli6ar e6a gagnste6ra hli6a. Ef styrkmunur er mikill milli hli6a eda hluthll sryrks milli gagnsta6ra vo6vah6pa er 6e6lilegt er hetta mei6slum og 6lafnvagi i hreyfingum.

vissu

er hlaupi6 6 hlaupabretti e6a hlaupabraut me6 stigvaxandi {lagi p.e.

ni6ursto6um.

ef

g66ur drangur ii a6 ndst i ipr6ttum.

bl66s. Vi6 meira en 4mm6la styrk fer

pi

pjdlfa

samhli6a rithald og vodvastyrk

KinCom.

mj6kursfru i bl66i eykst vi6 afingar og gildir almennt a6 likaminn nar ad gera

(fitubrennslu:ilag) en vi6 harri styrk.

mikid samhlida, enda parf a6

Gr 6tar s s on - skoda nid ursttidur kr aft mtelin gate kis ins

Me6 melingu 5 magni mj6lkursfru ibl66i er hegt a6 meta poldstand likamans. Magn

lfsingar a6 gagni fyrir

afreks-

ipr6ttamanninn. Fess vegna ef prl fer6 i mj6lkusfrugreiningu og afir si6an me6 prilsklukku nar6u himarksafkostum og velli6an vi6 efingar og finnur si6ur frrir preytu d eftir.

handboltamanna og si6astli6inn vetur hefur einnig veri6 hagt ad fylgjast med styrk li6smanna Gr6ttu isamt ad KR

ritlima maldur

?

Liklegast jd, ekki sist byrjandinn sem hefur

i

og

framhaldi af peim

i

Maraponbla6i6 pakkar peim Gauta Gr6tarssyni og Forgeiri 6skarssyni hjd Sjnkrapirilfun Reyklavikur fyrir fr66legar upplfsingar og 6skum peim velfarna6ar i starfi.


REYK|AviKUR MAMtsoN

Adeins bu6

-

besta er / nogu

gott t-PU LSMELAR

F

SIUKRApIALFUN

L'IR

REYKfAVirun Seljavegi 2, 101 Reykjavik, simi: 562 1916, 562'1964

P.6reFSSoN slr Tronuhrauni 6

.

220 Hafnarfjordur

rilt0wungrtnuMtrttNG

1533

DI LI:

HVnR SEM ER! HvENAR SEM ER!

.

. Simi 565

LYRA,r. II

. Retkinvik Borllrrtlini Sirri -561 7778'Frx 561 7779

FYRSTI oG EINI MALIR SINNAR TEGUNDAR

. .

ADETNS ErNN B16oonopt

EINFALDUR, oRUGGUR, FLJOTVI RKU R, HAGKV,IEM UR

. GrIuR FYLGT prR Hvnn OG HVERT SEM ER

.

IOO MALINGA MINNI o HvER MALING TEKUR ADEINS 6O sexuNDUR

\

,F AIIUSPO HT

-

HAI KVA[/ IRA]\/IIilABHUSN

\ 3


N lft l,

$t fr*f A_

Skemmtiskokk 3 km:

m

Q141 lina

/

a J

Green line

t O km hlaup: lina / Blue line

Hilfmarapon f Halfmarathon: -816 Rauo lina, einn hringur/ Red line, One lap -Marapon

I

=r

Matalhon:

OT =

fi3ul lina, tveir hringir/ Red line, Two laps

NS

-

Giitur sem hlaupid er eftir i 3 km hlaupi: Frikirkjuvegur, S6leyjargata, Hringbraut, Lauf6vegur,

Lekjargata, Fingholtsstreti, Bankartreti

Giitur sem hlaupid er eftir i t O km hlaupi: Frikirkjuvegur, Skoth0svegur, Su0urgata, Lynghagi,

AgissiOa, Nesvegur, SuOurstrond, Lindarbraut, NorOurstrcind, Eiosgra nd i, An an a ust, Myr argala, Tryggvagata, P6sth 0 sstrati, Hafnarstrati, Lekjargata.

Giitur sem hlaupid er eftil i marapon- og hilfmaraponh14upi: Frikirkjuvegur, Skothosvegur, Sudurgata, Lynghagi, Agissioa, Nesvegur, SuOurstrond, Lindarbraut, Nor0urstrond, Eidsgrandi, Ananaust, M!'rargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sabraut, Skeidarvogur, Langholtsvegur, Laugar6svegur, Sundlaugavegur, Borgart0n, Snorrabraut, Sebraut, Kalkofnsvegur, Lekjargata.

\TOL\Z('

D

utsA


FRr

rooo

-/A\ 1\/-

N

--

'r\

^ ^


REYKIAviKUR MARAFoN

Helstu urslit i Reykjavikur maraponi 1995

Ro6

Timi

Strilkur 14 6raogYngri

ir I ,t4: 15 2 46:40 3 49:41 4 49:47 Hei6rrin P Maack 5 5l:30 Arnf Eggertsd6air 6 5l:33 Hanna Vi6arsd6ttir 7 5 l:38 Halla Vi6arsd6ttir 8 53:18 Nina Cohagen 9 53:59 Lilia Smirad6ttir Markrisd6ttir iO sSrzf Mirgr6t A6alhei6ur 15

3 48:07 Halld6 4 48:26 Unnur 5 52:53 Sigrin 6 53:00 Steinunn Leifsd6ttir i ii,oe Berglind Hei6a Arnad6cir 8 58:29 Rebekka Gu6leifsd6ttir 9 58:36 Sigri6ur Sigurdard6ttir l0 60:42 Aina Lisbet Forgeirsd6ttir

Konur

18

til

r r

39 6ra

t;itl

49 6ra

I 38:26 AnnaJeeves 2 42:35 Margr6t Oddsd6ttir 3 43: I 3 Sigurveig Alexandersd6ttir 4 47:07 BrYndis Magnrisd6ttir 5 49:00 Lena Larsson 6 49:34 Vilborg Helga J0liusd6ttir . Z St,fS ValdisRagnhei6urJakobsd6ttir 8 5 l:38 Herborg Forgeirsd6ttir 9 5l:54 Donna Robinson l0 5l:57 UrsulaJunemann .

Konur 50 til 59 6ra

I 52:30 lng-Marie Persson 2 53:43 lnger Claesson 3 54:39 Margareta Ahlin 4 55:35 Hildur BergPorsd6ttir 5 55:49 Anita Winqvist Forkelsd6ttir i sg,f f Asthildur Kristin 7 56:54 Maud Lundin 8 57 14 M%orta Josefsson 9 57:48 KittY Nordli l0 58:22 Gu6nf Le6sd6ttir I 2 3 4 5

t6

ira

og eldri 50:23 Gunvor Zeidli:g

Konur 60

54:46 65:24 74:13 75:35

t9g2 t98

I

198

I

t98 I I 986 I 983 I 983

50:16 50:27 50:32 50:32

50:34

Asgeir

6rn

Hallgrimsson

Atli Sevarsson Arnar Kristinn borkelsson

Jon Kristinn Waagflord

I 5 til 17 ira 34:15 Sveinn Margeirsson 38:04 Gauti J6hannesson 38:44 Burkni Helgason 40:26 Sveinn Hikon Har6arson 4l:49 Gudmar Gislason 42:26 ivar Gu6i6ns J6nasson 4l:19 Biorn Nielsen 44:00 Biarni Arnason 44:19 Asgrimur Sigur6sson '14:30 lngibiorn P6tursson Karlar l8 til 39 ira I 33:24 Sigmar Gunnarsson 2 34:24 Gudmundur ValSeir Forsteinsson

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

1979 I 980 I 980

I 40:15 M rr 2 40:46 G sd6ttir 3 42:24 g b6rhallsd6ttir Sigri6ur 43'21 4 5 44:17 d6ttir 6 44:38 7 46:38 nsd6ttir 8 47:26 9 47:45 J6nina Olesen lO 48:44 BergP6ra lng6lfsd6ttir

Konur 40

982

Biarki J6hannesson Petur Georg Markan

Drengir

til 17 6ra I 45:27 Tinna Elin Knrltsd6ttir 2 46:52 Gu6rt

Stflkur

l98l I

43:45 45:10 48:14 49:55 50: l3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

983

I

Fad. dr

Rcid Timi Nafn Drengir 146raogYngrl

Fe6.6r

Maia Nordstrom Kerstin Tornquist Matthildur B Biornsd6ttir L6a Konr66sd6ttir

l97a 1979 1979 1979 1978 1978 1979

1970

t972

3 34:30 4 35:09 5 36:23 6 17:02 7 37:O8 8 37:35 9 l7:4O to 1lt+g

1976 1976 1975 1969 1964 I 960 I 963 1962

954 I 954 I 950 I 950 1952 I 955 1954 I 954 I 953 I 950

Halld6r Blorgvin lvarsson J6n Steftinsson Hrikon J6nas 6laftson

I 37:59 -Sigh""tut J6hannes Gudi6nsson Dfri Gu6mundsson 2 39:01 3 39:28 F6rhallurJ6hannesson 4 4l 15 Siguri6n Biornsson 5 4ll.42 Arn6r Magnrisson 6 4l.45 lngimundur Hiartarson 7 4l.51 Gunnar Piill J6akimsson I 42:07 Frimann Haraldur Benediktsson 9 42:23 Hor6ur Benediktsson l0 43:20 J6hann Rtnar Biorgvinsson

Karlar 50 til 59 6ra 945 1944 1944

I

l94l t942 1943 I 939 1944 1937

l94l

I 40:10 Jorundur Gu6mundsson 2 4l :58 Kristinn FriSrik J6nsson 3 42:42 Orville G UtleY 4 43:26 Botolf MYrvold 5 44:10 Gunnar Orn Gu6mundsson 6 45:23 Valtfr Sigur6sson 7 45.ll Hartmut \Mesterman 8 47:53 Bergur Felixson 9 48:08 Siilvi Oskarsson l0 48:l I Ag0st Biarnason

Karlar 50 6ra og eldri 932 I 930 I 932 I 928

I

r9

t9

I 2 3 4 5 6 7 8 9

45:00

5l:08 5l:15 52:02 52:12 56:36 58:57 63:04 78:37

I

t984 986 983 I 983 I 983 I 982 I 983

I I

t9g2

1978

t979 t978 l97g 1979 I 980 1979 I 980 I 990 1978

965 1975 I 960 I 960 I

t972

Karlar 40 tii 49 6ta I

981 981

I

Hafsteinn Sveinsson Unnsteinn J6hannsson Antoon Kragten Albertus Kragten Sturlaugur Biornsson Jorundur J6nsson

Owen BoYle

Hans-Peter Hartenhauer Per Mocklin

1973 1974 1973

t966 1976

950 953 I 953 I 955 I 955

I

r

t952 1954 I 953 1947

t95l

l94l 1944 1944 I 945 I 945 1945 I 945 1937

1942 1945

1929

l93l 933 1934

I

1927

1934 1924 1929

l9l9


AIIII.I

-

12

?

I g2g

- 1996


REYK|aviKUR ilaMtsoN

Hr forseti lslands Olafur Ragnar Grimsson

,,Skokka hvernig sem vidrar allan Srsins hring" Gloggskyggnir menn og konur hafa s66 Olaf Ragnar Grimsson 6 skokki igegnum

6rin' 6 heimasl66um sinum Seltjarnarnesi. Oss l6k forvitni i a6

6t

spyrja nfkjorinn forseta vorn um pessa t6mstundai6ju sina og um afsto6u hans til pessarar vinselu almenningsipr6ttar.

Skokkid p6r reglulega

?

6 pvi a6 fara i l6tt morgunskokk og kappgongu. Geri einnig Eg byrja hvern dag

efingar nokkrum sinnum ri lei6inni. Eg fe m6r glas af dvaxtasafa og stundum litinn bolla af kaffi strax og 6g vakna, si6an i gallann og (t, hvernig sem vi6rar, alla daga 6rsins. Eg hef yfirleitt fari6 tvar leidir d Seltjarnarnesi. Onnur er 0t a6 Gr6ttu og golfuellinum og til baka. Hin er upp ri Valh0sahe6, a6 sundlauginni og hringinn. Hvor leid tekur 40-50 min0tur me6 nokkrum stoppum fyrir afingar. Fetta er g6d byriun 6 deginum. En n0 parf 69 a6 finna m6r nfjar lei6ir !

Hvener byrjuilud skokka

b6r 6 pvi ad

?

Eg byrla6i

a6 skokka um 1980 og h6lt

pvi dfram i um tiu 6r. F6 breyai 69 smitt og sm6tt yfir i kappgongu sem m6r hefur

d fmsan hdtt fundist betri pvi pi reynir lika 6 efri hluta likamans. l6tt skokk og kappganga eru 966 blanda til lengdar.

Hafiil p6r heyrt minnst 6 Reykiavikur marapon

?

A6

sjrilfscig6u hef 69 heyrt minnst 6 pa6 Reykjavikur marapon og horft

{

renna fram hle h0sinu okkar

e

Hr.forseti Islands morgunhress d skokki d Seltjarnarnesi.

Seltjarnarnesi 6 hverju 6ri.

Hafitl p6r 6huga 6 atl taka patt i Reykjavikur maraponi einhvern t(mann

?

Eg hugsa a6 6g

l{ti m6r negja iinagjuna

af a6 horfa 6 pad a6 loknum minum eigin morgunafingum p6tt 6g ver6i liklega a6 finna m6r annan rltsfnissta6.

Hva6a ilit hafi6 p6r ri slikum vi6bur6i sem Reykiavikur marapon er?

alpingismenn skokki reglulega s.s. Geir Haarde, Hlorleifur Guttormsson, ls6lfur Gylfi P6lmason, lngiblcirg P6lmadottir, Steingrimur J. Sigf0sson og n0na si6ast

sdst

til

Ossurar Skarph66inssonar

6

vordogum skokkandi!

Teljid p6r ad skokkid hafi fart f6lki eitthvad sem tidrum pingmiinnum hefur ekki enn pessu

Reyklavikur maraponid vera

hlotnast ? Skokkkid hefur tvimalalaust fart

mikilvegan atbur6. Fa6 hvetur til heilsuraktar, er skemmtileSur atburdur

pingmonnum 6negju, betra skap og g66a heilsu. Fa6 matti gjarnan gera reglulega

Eg

tel

og einnig g6d landkynning.

N0 t8

hcifum

v6r heyrt ad

hl6 6 umre6um

til a6 allur pingheimur

feri 0t og skokka6i nokkra hringi nokkrir

kringum Tjornina.

Kemur pri til med ad halda 6fram ad skokka reglulega ad Bessastii6um?

. Eg er pegar byrja6ur a6 lita 6 kort af Alftanesi og svipast um eftir g6dum lei6um. Fa6 ver6ur skemmtilegt a6 kynnast umhverfi Bessasta6a me6 reglulegum morgunfer6um og finna hvernig hausti6, veturinn og vori6 heilsa manni i morgunsdri6.

Maraponbladi6 pakkar

Hr.

Olafi

fyrir spjallid og 6skar honum velfarna6ar i nfju starfi og d Ragnari kerlega

nfium hlaupalei6um um Aftanesid.


Nethyl 2 kondidori Hlteigsvegrr 2

Dalshraun 13 kondidori Fiarbargata 1.1.

vid bi66um upp a mikid rirvalaf btaudum, kiikum og tettum Veri,d aelhomin


Rw4lvixun

rlmlon

Afrekask re Reykjavikur marapons 20 bestu afrek 1984 - 1995

- 20 best performances lgg4 - lggs

H6lfmarapon, karlar/men: l:05:46

Hugh Jones

l:06:02 Joaquim Cardoso l:06: l0 Herbert Steffny

l5

Marapon, karlar/men: GBR

I

POR

1994

GER

I

985

2:

993

993

2:17:06 Ceslovas Kundrotas 2: l7:50 Aart Stigter

LIT

I

993 993

HOL

r

GBR

t992

2:19:46 Jim Doig 2:20:30 D. Chaibi 2:22:l Billy Gallagher

GBR

t987

FRA

I

986 986

l9:01 leuan

Ellis

Toby Tanser

GBR

I

l:06:41 Toby Tanser

GBR

1994

l:06:43 Hugh Jones l:07:09 Steve Surridge l:07:14 Hugh Jones l:07:49 Andrew Girling l:08:03 Alan Rich

GBR

1992

IRL

I

GBR

I

986

2:22:.41 Pavel Kryska

TCH

1994

GBR

t994

I

986

t987

2:23:52 Andrew Daly 2:24:07 Jerry Hall

GBR

GBR

ENG

I

990

GBR

I

986

2:24:27 leuan

Ellis

GBR

1994

l:08:09 Sigur6ur P. Sigmunds. l:08:10 Jackton Odhiambo

isr-

I

986

I

989

I

995

GBR

I

989

GBR

I

995

GBR

1987

isr-

I

985

GBR

1992

2:25:49 Robin Nash 2:25:57 Simon D'Amico 2:27:06 Frank Harper 2:27:27 Borut Podgornik 2:28.,25 Mikael Hill 2:28:57 Sigurdur P Sigmundsson 2:28:57 Trevor Clarke

GBR

KEN

l:06:

l0 l:08: l4 I :08: l8 l:09: l3 l:09: l3 l:09:1 8 l:08:

Toby Tanser Sigurdur P. Sigmunds. Toby Tanser J6n Didriksson

isr-

r

986

Claude Minni

FRA

r

986

Robert Laaksonnen

FIN

t992

GBR

I

988

USA

I

985

l:09:20 Barry Walters l:09:38 Duncan Scott

H6lfmarapon, konur/women:

I

I

YOG

r

GBR

I

lsr-

1984

GBR

t994

DAN

I

988

GBR

I

995

GBR

t994

2:47:23 Kim Marie Goff 2:47:25 Wilma Rusman

USA

1994

HOL

I

2:48:38 Sandra Bentley 2:52:45 Lesley Watson 2:53:47 Lesley Watson

GBR

2:29:24 Palle R. Madsen 2:29:26 Hugh Jones 2:29:46 William Cristwood

988 986

Marapon, konur/women:

Martha Ernstsd6ttir

ist-

1994

l3:20 Martha Ernstsd6ttir l: l3:52 Martha Ernstsd6ttir l: l5:26 Teresa Dyer

isr-

I

isr-

1992

GBR

I

993

Martha Ernstsd6ttir l:17:43 Sylvie Bornet l:17:44 Martha Ernstd6ttir

isr-

I

995

FRA

I

986

isr-

I

990

l8:06 l: l8:36 l: l8:55

Sue Dilnot

GBR

1992

2:58:02 Anna Cosser

lsr-

t994

Martha Ernstd6ttir Martha Ernstd6ttir

isr-

I

988

2:58:09 Carol Macario

GBR

I

986

isr-

I

989

2:59:3

GBR

I

993

GBR

I

995

Susan Shield

ENG

I

isr-

I

986

Helena Sedivakova

USA

I

986

I

989

NOR

I

986

TCH DAN DAN

I

993

isr-

t99

GBR

I

988 993

l: l2:0 l:

l: l7:

l9

l:

l9:32 Angie Hulley l:20:40 Martha Ernstd6ttir l:

l:2

l:38

Margaret Koontz

l:23:12 Bjorg Moen l:25:

l9

Margr6t Brynj6lfsd.

l:25:30 Sonia Rowland l:25:52 Hulda Pdlsd6ttir I :27:40 Steinunn J6nsd6ttir l:27:48 Hulda P6lsd6ttir I :28:24 Rakel Gylfad6ttir

20

993

2:55:07 Elisabet Singer 2:56:40 Caroline Hunter Rowe

I Susan Martin

isr-

I

isr-

t987

2:59:58 3:00:45 3:00:54 3:01:44 3:02:07 3:02:58 3:06:35 3:09:32

isr-

1994

3:

isr-

I

t

988

l0:

l5

Connie Eriken Helle Brogreen Anna Cosser Caroline Boyd Anna Margrete Trave

989

GBR

t99 t I 985

GBR

I

985

AUT

r

993

GBR

I

995

990 1994

isr-

I

993

GBR

I

990

SWE

1994

Helena Sedivakova

TCH

I

Sally Lynch

GBR

1994

GER

I

3:10:58 Gabi Reiners

993

989


REYKJAviKUR

Fr5un lslandsmetsins i maraFonhlaupi karla Eftirfarandi upptalning 6 einungis vi6 um hlaup sem veriil hafa 42,195 km, en pa6 er liigleg lengd 5. maraponhlaupi: Karlar 3:5 l:04 J6n Gu6laugsson, HSK Reykjavik

7 Hogni

6skarsson, KR Rochester 3:05:38 Hogni 6skarsson, KR Buffalo 3: I 5: I

2:53:05 2:50:56 2:49 14 2:38:29 2:3

l:33

2:27:03 2:23:43 2:21:20 2:19:46

Hogni Oskarsson, KR Rochester Hogni 6skarsson, KR Rochester Hcigni 6skarsson, KR New York Sigfris J6nsson, iR Windsor Sigur6ur P. Sigmundsson, FH Reykjavik Sigur6ur P. Sigmundsson, FH Wolverhampton Sigur6ur P. Sigmundsson, FH New York Sigur6ur P. Sigmundsson, FH London Sigurdur P. Sigmundsson, FH Berlin

68 75 75 76 76 77 78

83

84 85

I

6:58 J6hanna Arn6rsd6ttir, Mivatn 4:20:02 Forbjorg Erlendsd6ttir, Reykjavik 4:

I

4:2340 Llna Gunnarsd6ttir, Reykjavik :27 Bryndis Svavarsd6ttir, Stokkh6lmi

4:47

96 95

8t 84 93 85 93 89 79 90 95 92 89 95

H6lfmaraponhlaup Karlar l:07:09 Sigur6ur

P. Sigmundsson, FH Haag

l:09:59 Daniel Gu6mundsson, A isalordur l:10:29 Frimann Hreinsson , FH Reykjavik 93

94.

H6lfmarapon: ISL

4: l3:2

Martha Ernstsd6ttir, iR Rotterdam Anna Cosser, iR Stokkh6lmi Anna Kristinsd6ttir, KR Washington Fri6a Bjarnad6ttir, UBK Boston Gu6r0n B. Svanblcirnsd6ttir, Reykjavik Lillf Vidarsd6ttir, UiA Reykjavik Ursrlla Junemann, Reykjavik Sigurr6s Forsteinsd6ttir, Reykjavik lngunn Benediktsd6ttir, KR New York Vilborg Hannesd6tti,r Reykjavik

l:09:13 J6n Di6rikson , FH Reykjavik l:09:45 J6hann lngibergsson, FH Akranes

Marapon:

l:05:46 HughJones, GBR l: l2:01 Martha Ernstsd6ttir,

Konur: 2:38:05 2:55:47 3:24:25 3:25:00 3:30:24 3:32:02 3:37:41 3:39:55 3:53:00

8t 82

Reykjavikur marapon Brautarmet / Course records 2:17.06 Ceslovas Kundrotas, LIT 2:47:23 Kim Marie Goff, USA

ilaRAloN

93 94

Bestu afrek lr5, upphafi

til l. igrist 1996

l:10:35 J6n Stefdnsson, UFASI. Paul l: l0:4 I Agfst Forsteinsson, UMSB Haag l: l0:47 Daniel Jakobsson, UMSE Reykjavik l:10:54 Mdr Hermannsson, UMFK Haag l: l2:20 Sigmar Gunnarsson, UMSB Sjciboo l: l2:21 Sighvatur D. Gu6mundsson, iR Haag l: l2:30 Steinar Fri6geirsson, iR Haag l:12:30 Kristjdn Skrili Asgeirsson, iR Reykjavik l: l3:07 Ragnar Gu6mundsson, ,â&#x201A;Źgi Reykjavik I : I 3: I 5 Bragi Sigur6sson, A Reykjavik l: I 3: I 9 Steinn J6hannsson, FH Monroe l: l3:42 Gunnlaugur Sk(lason, UMSS Reykjavik l:13:44 Sveinn Ernstsson, in Xaag l:14:18 Jakob Bragi Hannesson, iR Reykjavik l: l5:57 Rognvaldur lngp6rsson, UMSB Akureyri

86 87 92 94

9t 9t 86 94 86 92 86 86 89 93 87 92

9t 93

87 93

Maraponhlaup Karlar: 2:19:46 Sigur6ur P. Sigmundsson, FH Berlin 2t28:44 Daniel Gudmundsson, A Dublin 2:29:07 ,{g0st Forsteinsson, UMSB Manchester 2:30'44 Steinar Fri6geirsson, iR Reykjavik 2:32:44 J6hann lngibergsson, FH Chicago 2:32:45 Sighvatur D. Gu6mundsson, iR London 2:35:01 J6n Steftinsson, UFASI. Paul 2:36:23 Jakob Bragi Hannesson, lR London 2:37:55 Bragi Sigur6sson, A Dallas

Konur: 85 93 83

86 86 84 90

9t 9t

I Martha Ernstsd6ttir, iR Reykjavik l:20:56 Anna Cosser, lR Hillingdon l:25: l9 MargrSt Brynj6lfsd6ttir, UMSB Reykjavik l:25:52 Hulda Prilsd6ttir, iR Reykjavik l:26:21 Fri6a R(n F6rdard6ttir, UMFA USA l:27:40 Steinunn J6nsdottir, lR Reyklavik l:28:05 Ger6ur Rrln Gudlaugsd6ttir, iR Akureyri l:28:24 Rakel Gylfad6ttir, FH Reykjavik l:30:0 I Lilja Gu6mundsd6air, lR Ahendorn l:30:41 Gillian Emelda Sveinsson, Reykjavik l: l2:0

2:38:,29 Sigfrls J6nsson, iR Windsor

78

2:38:41 2;41:59 2:43:32 2:45:54

96 90 94

I

96 90

I

Sveinn Ernstsson, lR Rotterdam Gurinlaugur Skrilason, UMSS Berlin

Arnp6r

Hal ld6rsson, Seattle

lng6lfur Gissurarson, Mivatn

2:47:,49 Arsell Benediktsson, iR Rotterdam 2:4il.14 Hogni 6skarsson, KR New York 2:50:05 J6hann H. J6hannsson, [R Reykjayik 2:54:43 Gunnar Snorrason, UBK Reykjavik 2:55:34 Stefiin Fri6geirsson, [R Reykjavik 2:57:54 P6tur Forleifsson, iR Reykjavik

76

8t 8t 8t 86

:32:34 Lilli Vi6arsd6ttir, UiA Reykjavik l:32:59 Fri6a Bjarnad6ttir, UBK Reykjavik I :35: I 3 Arnhei6ur Bergsteinsd6ttir, Reykjavik :35:

I

8

Helga Bjcirnsd6ttir, Reykjavik

l:36:41 Valger6ur D. Heimisd6ttir, UFA Selfoss l:37: I 3 Sigurbjorg E6var6sd6ttir, Reykjavik l:37:5 I Urstla Junemann, Selfoss I :38:47 Bryndis Magn[sd6ttir, Selfoss I :39:30 6lina Fj6la Forkelsd6ttir,.Reykjavik l:39:32 Svava Oddnf Asgeirsd6ttir, Reykjavik

94 96 92 93 93 87 93 88 84 94 90

87 92 94 94 92 93 93

94 94

2


HAmtsoN

REYKJAV|KUR

Helstu

Nafn

Tim

R66

Konur I 8 til 39

I 2 3

Caroline Hunter Rowe

3:39:.24

Rosalinde Passegger Sarah Steele

4:O5:26

4

5:27:00 5:40:00

5

964 959 960

ira

3:45:40 4:03:55

I

Arnfti6u r Kristiinsd6tti Eva-Lotta Allenby Stevie Matthews Martine Moulingnie Neva Higgins

r

954 1946 t95 I I

954

I

1949

Konur 50 6ra og eldri

I 2

Karlar

4:37:32 5: 15:00

l:34:35

5

l:40: I

6 7

l:45:40 l:46:26 l:48:

9

2:56:40

Konur 40 til 49

4

I

ira

4:37:48

2 3

frslit i Reykjavikur maraponl 1994

940

Anna-Greta Karlsson Margaret Clark

l:51:13

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Karlar 40

2:53:59 2:57:OO

2:59:45

l)3:47 3: I 3:50

3:17:24

l4

Helga Bjornsd6ttir

l:41:37

3

l:45:51

Fri6a Bjarnad6ttir Aslaug Helgad6ttir

4

l:48:42 l:52:23 l:55:58

5

6 7

3:21:2O

I

l:57: l3 l:59: I I

9

l:59:27

t0

2:00:50

3:

l0

l4:08

3:2O:49

3:21:58 3:22:05 3:25:48

til

59

6 7

3

4

3:

5 6

9

3:36:52 3:36:56 3:37:56 3:43: l5 3:44:22

t0

3:47:31

l8:59

2

t969

I

9

t0 Karlar

Friedel Mueller Eberhard Bergner

I

955

I

952

3

955 1948

4

t95

5 6

t

1946

Juan M. Pinto Barahona

t952 t949

Peter Webster Sigp6r Kristinn Agristsson Heinz Muehlemann

I

955

1947

Hans Vugts

t94t

Walther

1945 1943 I 945 I 936 1940 I 943 I 939

Raab

Werner Linsenmaier Svanur Bragason Henryk Skaldin

Yoshikatsu lnoue Leif Winquist Ruedi Michel Wim Van Renen Klaus Bardoll

I

I

Stellan Zaff

t942

7

I

9 0

I

2 3

4 5 6

7

I

9

t0

ira

3:28:32 3:33:30 4:06:03 4:08: l6 4:14:56 4:28:23 4:29:51 4:37:06 5:40: l0 6:32:00

Horst Straube Karl Manz Jogchum DeJong Johan Van Dyk J6n G Gudlaugsson

Harry Martin Mauric Nordstrand Erhard Bader Reginald Topham

James Reilly

2

1932

4

1929 1926

5 6

1932

7

935 I 933 I

t93

I

3

I

9

t0

1927

Karlar 50 I

2 3

4

Rn6

Tim

Nafn

Fa6.6r

Konur I 6 til 39 6ra

I 2 3 22

l:1 7:19

l:19:32 l:30:45

Martha Ernstsd6ttir Angie Hulley Hulda Bjcirk Ptlsd6ftir

1964

t962 t964

Veronika John Mona Pavason Birna G Bjornsd 6frir I 944 Gisela langbein Ag0sta G Sigfrisd6ttir

1944 I 945

Kolbrrin Gu6mundsd6ttir

1944

l94t

Jan-lnge Peterson Jon Ove Hagen

t95

l:13:47 I : l5:06 l:17:O2

l:18:19 I : l8:57 I : l9:53 l:20:06 l:20:45

l:29:ll l:29:13 I

til

:29:

l8

59 6ra l:3 l:1 5 l:3 l:23 l:34:23 l:35:22

r

I

950

t954 t947

Bjcirn Halld6rsson Bryni6lfur H Asp6rsson

t9s4 t954

Gr6tar Einarsson Arni Stefrin J6nsson

1949 t95 I

I

954

Orn lngibergsson

1947

William McManus

1940 r 945 1944 I 939 1942 1945

Birgir Sveinsson

l:37:4O

Trefor

l:38:02 l:38:25

Sigu16ur J6hannsson Gu6mundur Gislason

ira

1972 t96 t I 960 I 965 I 958

Dadi Gardarsson

l:37:28 l:37:37

l:37: l5

t96 t t967

Sigu16ur Bjarklind Stephen lnstone

Falk Schneider Kiell T. Pedersen Gisli Gunnlaugsson Gu6j6n E Olafsson H<!gni 6skarsson Pugh

t945 936 1943 I

t94t

og eldri

l:46:33 l:48:00 l:49:37 l:5 l:32

9

2:,22:,54

I

I

1973 I 968 1964

t0

7

950 952

I

Jackton Odhiambo Toby Tanser Bernd Keppler Daniel Sm6ri Gu6mundsson Gunnlaugur Skrilason Bi<!rgvin Fri6riksson lvar Trausti J6safatsson Mike Powell Erik Kragten Gu6mann Ellsson

til 39 6ra I :08: l0 I :08: l0

:58: l0 2:01 :06 2:01 :3 I 2:2O:19 2:2O:2O

5 6

953

I

1943 I 939 I 935

l:29:54

935 I 933

lngibicirg Le6sd6ttir Elfa EyF6rsd6ttir

t948

J6runn Sorensen Ragnhei6ur Stephensen Signild K%.rrbrand

t0

I

Anna Sverrisd6ttir Margr6t J6nsd6ttir Gy6a Sigurlaug Haraldsd6ttir

2:13:41 2: l9:00

l:27:4O

I

R6sa Forsteinsd6ttir Vanessa Griffiths

952 1946 I 953 I 954 I 955 t95 I I

t944 t944

6 7 8 9

t942

og eldri

t96l

Svava Kristin J6nsd Valfells

Karlar 40 til 19 6ra l:22:35 I 2 l:24:16 3 l:24:35 4 l:26:09 l:26:48 5

Karlar 50 Karlar 60

1966 r 958 I 956 1964 1962

2:13:14

2:19:19 16

I

Hugh Jones lan Bloomfield Lars Rohne

ira

2:57:40 3:05:47 3:17:19

I

959 1966

til

3:03:48

7

5

t964

5 6 7

I 2

1957

Siegfried Neubert

3:02:

Karlar 50

Frank S. Pedersen Halld6r B Hallgrimsson

And16 Blok

4

8 9 l0

l:59:,29 2:01 :55 2:O6:22 2:O6:52

3:23:14

3

2

3

4

I

t977

og eldri

l:5 l:32 l:52:17

959

3:22:,21

49 6ra 2:29:26 2:36:51 2:51:13

I

ira

I96t

965 I 963

3:21 :30

:32:

1962

Laurent Porcherot Michael Kenn J6n Bjorgvin Hiartarson

Lira Kristin Sturlud6ttir Hafrtn Fri6riksd6ttir

I

lng6lfur Geir Gissurarson John Myatt Arnp6r Halld6rsson

I

lngrid Langeveld

I

I

I

ludith Webster Gu6nf Lilja Oddsd6cir

2

935

til 39 ira

Valger6ur Df rleif Heimisd6ttir Margaret Ward

Konur 40 til 49 6ra

Konur 50 18

l5

:50:01

I

t0

I

I

Eysteinn Forvaldsson

t932

Ardelio Stragalotti

1926 1928 1934 1926 1929

Douglas Eyes

Willem Van Meerland Marcel Pujo Klaus Ewers John Hunting

t93

r

Cyril Wood

t923

Alan Seymour Henk Kager

I

933 1923


Pa6 tekur adei,ns einn

vi rkan

D

styrktara6ili r

ad koma

p6stinum ptnum til skila

O

Klapparstig 38 lOl Reykiavik

i 56t 3r?l


REYKTaviKUR

ilAmFoN

ANNA ois pErunsp6rrrR

oc cRo ErNARsD6rrln

,,},AD ER GAMAN AD HIAUPA'' 8 ARA VINKONUR SEM ,'ETLA SKEMMTISKOKKID.

Vi6 erum alltaf alveg ofbo6slega

Okkur finnst b66um gaman a6 hlaupa sog6u Anna Dis P6tursd6ttir og Gr6

Einarsd6ttir sem

ada b66ar

Skemmtiskokki6 18. 6gr1st.

b66ar

i 2. bekk i

Far

pyrstar pegar vi6 komum i mark og pd er alveg fr6be,rtad f6 s6r a6 drekka. Eg drakk oruggle ga 2 litra eftir Reykjavikur

i

voru

Austurbajarsk6la i

maraponi6 1992 sag6i Anna Dis. Fa6 var lika svo svakalega heitt og gott vedur. Mâ&#x201A;Źr finnst lika gaman a6 hlaupa i rigningu sag6i Gr6. F6 er hegt a6 opna munninn og drekka rigninguna ef ma6ur er pyrstur. Fa6 er verst pegar pa6 er mikid rok pri ffkur madur. Fad er lika

vetur.

Eg hlj6p skemmtiskokkid 1992 i Reykjavikur maraponi sem p6 var 7 km og hlj6p me6 mommu minni og eins 6rs systur minni sem var i kerru sag6i Anna Dis. Fa6 var ekkert erfitt og vi6 hlupum meira a6 segja 6 mlcig g66um tima. Vi6 hofum lika hlaupi6 i Kvennahlaupinu og i Nimsflokkahlaupi Reyklavikur. Systir min Eva d afmali 6. j0li en p6 ver6um vid einmitt 6 Mfvatni og fiolskyldan oll atlar a6 hlaupa skemmtiskokki6 bar 3 km. Vonandi verdur ekki miki6 af miflugum pegar vi6 hlaupum par. Litla systir min er nefnilega hredd vi6 flugur.

skemmtilegt a6 koma

i

mark og

f6

verdlaun. Einu sinni var 6g mlog heppin

og f6kk ritdr6ttarverdlaun. Fa6 var taska og bolur sem 6g gaf pabba minum sagdi Gr6.

Vid pokkum stelpum

pessum skemmtilegu

fyrir spjallid og 6skum peim

g66rar skemmtunar i maraponinu 18. 6g0st.

Reykjavikur

,,Okkur finnst lika gaman ad hlaupa rigningu "

i

Spiladu med, stundum vinnur bfi, Hdsk6li fshnds vinnur alltafl Velgengni Happdrettis H5sk6lans birtist i oflugum Hdsk6la islands sem veitir

nf ner 6000

stridentum a6stodu til nSms og

fyrirteki um land allt og um

Dvi er varla

til s6 islending-

ur sem ekki nftur g6ds af

almenningsfradslu, end-

iiflugum hrisk6la d einn

urmenntun og nem me6 .r

starfi.

E

Happdretti Hdsk6lans

Itrrrt.rrll

tIEnltIn[il ut{|[{tlxNt

hefur i rfm 60 5r kostad flestar byggingar H6sk6lans og 6 seinni 6rum ner oll

24

ans vid stofnanir og

allan heim.

5lfta fjoldi s@kir til hans

teki til ranns6kna, tolvuver

tengja kennslu- og ranns6knarumhverfi H6sk6l,

og tolvunet, sem

eda annan hdtt.

o o


ReYr1lvirun I

ng6lfur Gissurarson fyrrverandi sundkappi

Eg

Langhlaupin liggla vel tyrir sundtolki Fa6 hefur vaki6 mikla athygli hversu

drunum 1979-1982. var 6herslan logd

margt fyrrverandi keppnisf6lk i sundi hefur lagt frrir sig langhlaup eftir ad

miklar vegalengdir. Vi6 vorum pvi i mjcig g66ri 0thaldsefingu. Eg bf si6an ad pessu

sundi6kun lfkur. Fa6 hefur einnig vaki6 athygli hversu g6dum drangri sundf6lki6 nar yfirleitt i langhlaupum. Negir a6 nefna Gu6mund Gislason, Leikni J6nsson, Arna Kristjinsson, Gunnar Krisijdnsson, Ag0st Forsteinsson, Mortu Ernstsd6ttur, Huldu Pilsd6ttur og Ragnar Gudmunds-

pegar eg fer a6 afa langhlaup i kringum 199 l. Sidan m6 ekki gleyma pvi a6 0r

okkar ro6um er margt

langhlaup

J0liusd6ttir margfaldir islandsmeistarar og lslandsmethafar isundi. Til margra 6ra 6ttu Skagamennirnir lngi F6r J6nsson og lng6lfur Gissurarson cill islandsmetin i ollum sundgreinum i 12.5 metra laug.

marapon i Reykjavikur maraponinu i dg0st og p6 er stefnan einnig sett i batingu. 29. okt6ber hef 69 dhuga ii a6

bata mig si6an i

h6lfmaraponi i

Amsterdam iHollandi.

Vi6 pcikkum lng6lfi fyrir splalli6

og

6skum honum g66s gengis i sumar.

?

hlf

i

6p p6 6 3:09, 1994 hlj6p 6g

2:51 og i

fyrra hlj6p 6g 6 2:53 i vitlausu vedri. Eg betti einnig minn besta drangur i h6lfmaraponi i Hrisasmi6juhlaupinu n0na i 6r og hlj6p 6 l: 16:58 og jafnframt batti 6g minn besta 6rangur i l0 km hlaupi i

starfar

fasteignasali

J6nsmessuneturhlaupinu hlj6p

Af hveriu liggja langhlaupin svona vel fyrir sundf6lki? ,, Sundf6lk

og ef adste6ur ley'a stefni 6g d a6 hlaupa undir 2:50. Si6an eda 6g a6 hlaupa fullt

flj6tt a6 g66ir hlutir gerast hagt og hef haft pa6 sem mott6 fram ad pessu. Fyrsta maraponi6 preytti eg 1993 og

Keppnisgreinar lng6lfs voru bringustund og f6rsund. Maraponbla6i6 f6r 6 strifana og n{6i tali af lng6lfi Gissurarssyni. lng6lfur er feddur 1962 og er uppalinn 6 Akranesi. lng6lfur sem

Hvernig

i

35: 19.

afir pri lng6lfur ? 90-ll0 km

Eg hleyp a6 me6altali

6

viku. A haustin tek 6g pvi r6lega og hleyp

afir a6 jafnadi mjog miki6.

Fegar eg var upp d

i

?

Nasta takmarkid hjd m6r er a6 hlaupa Mfvatnsmaraponi 6. i0li fullt marapon

Eg byrjadi a6 fikta vi6 petta l99l og atladi a6 gera strax allt of mikid og f6kk beinhimnub6lgu og hag6i 6 m6r. Eg lardi

Vilborg

framhaldi af pessum inngangi.

Hvert er nasta takmark

Hvenar byrjailir F'[ a6 efa

Nfjustu damin 0r rodum sundf6lksins

sem lagt hafa fyrir sig langhlaup eru

6 fasteignasolunni Valholl. Fyrsta spurningin kom i auglj6su

mjcig langar vegalengdir 6 sunnudogum

frii 25-35 km.

paulvant

keppnisf6lk med mikla reynslu. Fetta sama f6lk er prautseigt og kann a6 mata sdrsauka og 6frirsjdanlegum erfi dleikum betur en a6rir."

son svo nokkrir s6u nefndir.

lng6lfur Gissurarson of

6

miki6 magn. Vi6 af6um lOx iviku og

rlmlol

efi spretti lx-2x i viku og hleyp alltaf

mitt besta i sundinu

6

Fii 40-50 km ad me6altali

i

viku.

Frd

6ram6tum tek 6g si6an afingar alvarlega.

:,:

Ingdlfur dJleygiferd einn g6dvidrisdag

jilti

i

HREtNS|T,4KNt HlF V6ls6pum og hdpry stihreinsum bilaplon, bilageymslur o.fl . Prj6r

Nuddsk6li Rafns Geirdal

Nuddnam hefst 2. september nk. Upplisingar og skriining i sima 567 B92L

strrbir

s6pa.

Sfrn i: 567 7090 25


REYKJAViKUR ]'|ARADoN

n lo rm i

5 MANNA FJ6LSKvLDA UR GARDABT'ENUM srEFNlR

nevr;aviruRMARAtsoNl

..MAMMAN BYRJADI NU HTEYPUR 6U. FJoLSKYLDAN" ,,Eg byrja6i a6 hlaupa firir 2 ilrum si6an i skokkh6pi Nilmsflokka Reykiavikur og lika6i strax vel. Eg ritti n0 ekki von i svona miklum

hrin a6 hlaupa 5 km og hef hlaupi6 I 5 km lengst. Eg stefni F6 d I 0 6rangri en flj6tlega var 69

piltt

og fa6irinn Olafur Gislason 52 :ira h0sasmidameistari byrju6u a6 skokka i ianilar 1996. Hennf og Sadis tolu6u svo miki6 um skokki6 og hva6 petta ger6i peim gott. Hennf

hvatti okkur

til ad

koma

i

byrjendah6p

i

i km i Reykjavik og tek reglulega almenningshlaupum," sag6i Hennf Einarsd6ttir 49 6ra hirgreidslumeistari fr Gar6a-

jan0ar og vi6 l6tum til leidast og hofum ekki s66 eftir pvi. Nri stefnum vi6 oll :i Reykiavikur marapon 18. dg(st og tokum piitt i almenn-

banum.

ingshlaupum pegar

,,M6r finnst alveg 6tr0legt hva6 skokki6 gerir manni gott eftir erli6an vinnudag. i minu sarfi par sem 69 parf a6 standa miki6 er 69 oft miog preytt i lok vinnudags. En pa6 er eins og 69 afpreytist vi6 skokki6 og endurnerist d

Fimmti me6limur ficilsl<yldunnar Andri F6r Gestsson 226rabyria6i si6an iN.R. imai en

sdl og likama."

h6pnum en 6neitanlega voru umredur um skokk nokku6 ofarlega i baugi i pessari folsl<yldu", sagdi Andri gla6beittur. Andri er gamall sundma6ur og af6i og keppti me6

d6ttirin Sadis 6lafsd6ttir 19 6ra kom svo me6 Hennflu fli6tlega il efingu og hefur hlaupi6 reglulega en p6 adallega il sumrin. Hrin afir og keppir me6 blaklidi Yngsta

veturna en hleypur i sumrin me6 Nimsflokkum Reyklavikur.,,Skokkid heldur m6r ig66ri 0thaldsafingu i sumrin og einnig

Vikings

i

hef 69 mjog gaman af pvi ad skokka."

Eldri d6airin Sigurborg

6hfsd6ttlr 22 dra

fari

Fyrir efingu

gefst.

hann er kerasti Siguborgar og hrisasmi6anemi hjd Olafi. ,,Eg var eiginlega tilneyddur til ad

byrja a6 skokka

til a6 vera

gialdgengur

i

sunddeild Breidabliks d unglingsdrum sinum. Fegar frlgst var me6 pessari gladbeittu fiolskyldu 6 afingu i Oskjuhli6inni skein s6lin glatt. A dagssknl var 5x600 m. brekkuhringur. Dagsskipunin var hratt upp brekkuna en

r6lega ni6ur. Mikil keppni mynda6ist milli

Oto\u, Gisto

Einarsd6ttir,

i

fiolskyldume6lima og p6 s6rstaklega milli Andra og Olafs. Andri var lika farinn a6 hlaupa hratt ni6ur brekkuna og f6kk skomm i hattinn fr6 pidlFan sinum. Hennf var ekki langt undan og hfn sem bfr yfir mestri reynslunni sag6ist atla a6 taka karlpeninginn i lari. Feir attu a6 vita pad a6 ,,Kapp er best me6 forsi6". ,,Eg parf ad segja peim i hveriu hra6aleikur er f6lginn."

Vi6 svo b0i6 kvoddum vi6 pessa hressu fiolskyldu og 6sku6um henni velfarna6ar i Reykjavikur maraponi 18. ig0sc

... hann

fast

i nastu brt6.

Fad er mj6g

audvelt a6 hnyta

fyrir fullan poka

66ur en honum er hent i tunnuna.

DlnsGcts KROKHALSI 6

siMt 567 1 9oo . FAX 567 1 901

26

W#


REYKJAviKUR

HAMtsoN

fslrNSK MATV,.4LI ,

g cec/cfu

f

et.

ci,

oo fitaraFoni'96 :00

til

18:00, bj6dum vi6 upp ii s6rstaka pj6nustu

og r66gjcif fyrirpd hlaupara sem atla ab taka p6fiti

Regkjavikur maraponi '96.

Okegpis hlaupaprhf- Hlaupbandid frj6lst til afnora. RfiAgiitf um val 6 hlaup ZOYO

AFSATTUR af hlaupask6m i tilefni dagsins.

L6ttu s6rfrreOinginn adstoda pig!!

STODDEI<A]I

g ddt t ./


Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1996 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1996

1996 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1996

Advertisement