__MAIN_TEXT__

Page 1

Itr lrit, ll

iZ{IEEIGil

#";'

A

'1,

,('{

)

rI


' o o L"ggd.r Sodatt grunn ad lfkamlegu og andlegu heilbrigdi o o o o o . o

\

7 tt.

+{-

Laugavegi 18 . @ 552

4240 o

SidumrilaT-9 o @ 568 8577

o


REYKraviKuR MAmtsoN

those who are supporters of healthy

kostir alls pessa. A peim l2 6rum sem

the Reyklavik Marathon these

lidin eru sidan maraponid f6r fram i hefu

Reykjavikur

fyrsta sinn, r pdtttakendafjold nn margfaldast i

og hr66ur pess borist vi6a. Um 200

erlendir gestir fr6 meira en 20 pj6dlondum taka n0 p6tt i hlaupinu. Fad er von min ad peir og adrir sem heimsakja Reykjavik af pessu tilefni eigi h6r iinegjulega daga. I

ngibjd rg 56l ri n Gisl od 6tti r

borgorstj6ri

Velkomin i Reykjavikur marapon eykjavikurborg bfdur k"pp| \endum i Reyklavikur marapon 1995 velkomna til leiks. Reykja-

p

vikurborg hefur upp 6 margt ad bj6da

Welcome to all participants

o

the

Reykjavik has much

lives and outdoor activities, and in

ago, since the first

Reykjavik Marathon took place, the number of

participants have multiplied which shows that the race is becoming very popular among runners. About two hundred foreign runners from

more than twenty

countries participate now in the race. It is my hope for those who participate in the Reykjavik Marathon, and the people who visit Reykjavik have a pleasant stay. I

n

behalf of Reykjavik City, I welcome the participants to

Reykjavik Marathon

n

gibjii

Kn0tur 6skarsson, formadur,

Dagskrh

Sigfris J6nsson

Omar Einarsson J6nas Kristinsson F ro

mkvamdostj6ri I roce directo r

Agrist Forsteinsson Hloupoleiiorstj6ri I cou rse direaor Hermannsson

Mir

T

imotdkustj6 ri I time keeping

Katrin Atlad6ttir Vin nslo u

rslrc I result processing / Gunnar J6hanness.

Fri6rik F. Oskarsson D ry kkjo

rst6dv o r I r efr e sh m e nt stotrons

Skr 6 ni n g I r e gistr oti o n

Pasta

Brynj6lfsd6ttir

20. 6grist - sunnudagur

l0:50

Runners gather at the starting line

rice ceremony

/ Helga

Gu6mundsd6ttir

ostov eisl o I P o stop o rty

Margr6t Brynj6lfsd6ttir M6noko erl. bodsgesto Sigurdur P. Sigmundsson StorfsmennlStoff

og l0 km

Fun run

l:45

Skemmtiskokk ftdrittarverdlaun Fun run draw prizes

V er6lounoofuendingl P

Egill Ei6sson

Keppendur koma a6 rdsmarki

l:00 Starh Marapon, hdlfmarapon I l:03 Starft Skemmtiskokk

Afhending gogno

P

ipr6ttakennari, sti6rnar upphitun

Warm-up

I

Oddnf Arnad6air Magnrls Jakobsson

party at Reykiavik City Hall. Free admittance

August 20th - Sunday I 0:40 Margr6t J6nsd6ttir

/ Margret

Gunnar J6hannesson

56l ri n Gisl od 6tti r Moyor of Reykjovik

I programme

I

Magn0s Einarsson

g

19. igrist - laugardagur August l9th - Saturday I l:00 - l7:00 Aftrending keppnisgagna i bilageymslu R66htiss Reykiavikur Registration center open at Reykiavik City Hall l4:00 l8:00 Barilla pastaveisla i bilageymslu Rddhrlss Reykiavikur. Frir a6gangur

Melingor I course meosurement Sighvatur Df ri Gu6mundsson Morkstj6rilstort ond finish director Einar P. Gudmundsson / Egill Ei6sson

r

1995.

Reykjavikur marapon I 995=

ofthe Board

are

combined together. Twelve years

Stj6rn Reykjavikur marapons Board of directors chairman

to offer for

sem ladar a6 fylgjendur hollra lifshdtta, hreyfingar og ftivistar. i Reykjavikur maraponi fara saman

12:45 Ver6launaaftrending fyrir l0 km Prize ceremony for l0 km and I 3:

l5

l3:

15

I

4:30

Verdlaunaaftrending fyrir hdlfmarapon. Prize ceremony

for

half marathon.

Ver6launaafhending fyrir marapon.

Prize ceremony for the marathon.

2l:00

Ver6launaaftrending

frir

sigurvegara i aldursflokkum d Deia vu

Fingholtsstrati 2-4. Ver6laun frir fur6ulegasta hlaupabrininginn Urslit hengd upp. Prize ceremony for winners in age groups in l0 km, half marathon and marathon at Deia vu Fingholtsstrati 2-4 Award for the funniest outfit. Results pinned up.


I fissir b[ aO Pizza V oz ei starsta a islandi meO 11 veitingastaOi um land allt? GeOi, rumleiki og 960 pjonusta, dsamt matar- og bragO-

'rI1!+t

-*

--.i.* \:h

c'

%'

,{B

..L

*'

tf A

f

"

.ra

4

r,$

miklum pizzum, ar einkenni Pizza 67. Pu getur reitt Fig e

mat

/.

:f

hie

../

glesilegum veitingastaO Pizza 67 viO Tryggvagdtu f Reykjavfk er s6rstdk 6hersla 1690 d fjdlbreytta sjdvarr6tti par sem glenir fiskur er f dndvegi. Numer 20 e pizzuseOli okkar er grofbotna heilsupizza sem hlotiO hefur fr{batar viOtdkur. ViO erum 6vallt me6 6 boOst6lum ferskt granmeti me6 og f ollum okkar r6ttum.

Pi zza 67

frygguagtitu


REYKTAviKUR HARAboN

Reykjavikur maraFon Reykjavikur maraPon, hid 12. i ro6inni, verdur 20. 6g0st n.k. Fetta er hiitid sem hefur fest sig i sessi og sifellt fleiri koma a6 og taka pitt i. Hlaupurum hefur fiolgad 6r fri 6ri enda geta flestir fundi6 vegalengd vid

hefi. Lengri vegalengdirnar, marapon og hdlfmarapon, eru ekki nema fyrir vel pjdlfad f6lk og sama md segia um l0 km ef keppa 6 vid klukkuna.

Skemmtiskokkid r66a hins

vegar

Ahorfendur hafa verid fiolmargir

6

pessari hdtid. Fad er st6rkostlegt ad sji h6pinn siga af stad, sumir hratt adrir hegt allt eftir getu og markmidi. Fad eru ungir og gamlir, litlir og st6rir, grannir og preknir af

b66um kynjum i fotum af ollum regnbogans litum. Fad er inegiulegt

ad sj6 pennan h6p li6a iifram i sdtt og

flestir vi6 6n afingar ad r6di.

Hvad dregur f6lk 6

aetlunarverkinu 6n meiri fraegdar en peirrar, a6 hafa komist klakklaust ii lei6arenda, vera einn af P0sundum'

Pessa

skemmtun? Hlauparar vilia vinna til afreka hver 6 sinn hiitt. Sumir keppa vi6 klukkuna og vi6 adra hlaupara um rod i mark. A6rir koma til ad vera med, fylla pennan st6ra flokk og lif ka

samlyndi og flestir tilb0nir ad veita odrum a6stod ef 6Part ad halda. Eg vil hvetla pig lesandi g6dur til pdtttoku i hdtidinni 6 einn e6a annan

okumadur

sf

nir bt

hlaupurum

s6rstaka tillitssemi.

Studlum ad g6dri skemmtun nrl sem fyrr. Til hamingiu med daginn.

veg. Sem 6horfandi hvetur b0 hlaupara og samfagnar. Sem

Knrttur Oskorsson fo rm a 6u

r Reykioviku r m o roP o ns

Reykjavikur marapon pakkar eftirtiildum adilum fyrir gott samstarf

\Z()L\r() EIMSIfl P D

6N


REYKIAviKUR

HAmFoN

Reykjavikur maraFon 20. 6gust 1995 Afhending keppnisgagna

Verndari hlaupsins Borgarstj6rinn

i

Reykjavik fr. lngiblorg S6lr0n Gislad6ttir

Abyrgdaradilar Frl6lsipr6ttasamband islands og Reykiavikurborg

Keppnisgogn (risn[mer, lei6beiningar o.fl.) ver6a afhent i R66hrisi Reykjavikur laugardaginn 19. 6g0st milli kl. ll:00 og l7:00.

Skand ia try ggir

Samstarfsadilar

fni,

Reykjavikurborg, Fluglei6ir, Dagbla6i6-Visir, Vifilfell, Brimborg, Asics, SS. Vorumi6sto6in, Fer6askrifstofa islands, Eimskip, V:itryggingaf6lagi6 Skandia, 66"N, RUV, Pizza67, M6ttur, Plastos, Harpa, Mi6lun, Heimilistaki, Merking, Visa,

Barilla pastaveisla Laugardaginn 19. rigrist kl. l4:00

i

Stadur og stund

hlaupadag.

Skemmtiskokkid hefst kl. I l:03.

bodi6

Verdlaun Allir er ljrika hlaupinu hljota ver6launapening. Fyrstu i

maras6rver6laun. Sigurvegarar karla og kvenna i maraponi og hdlfmaraponi fri utanlandsflugmi6a fni Fluglei6um i ver6laun. Peningaverdlaun eru veitt frrir fyrstu satin i maraponi og h6lfmaraponi, samtals 6.850 USD. Auk pess er greiddur b6nus ef brautarmet eru slegin. i skemmtiskokkinu og l0 km er dreginn rit flugmi6i frrir hvora vegalengd fr6 Flugleidum. Sigurvegarar i einstokum

poni, hdlfmaraponi

Vegalengdir Hagt er a6 velja um f6rar mismunandi vegalengdir, maraponhlaupi6 sem er 42, 195 km, hdlfmarapon sem er 21,098 km, l0 og skem.mtiskokk sem er um 3 km langt. Maraponhlaupid er jafnframt lslandsmeistaram6t.

km

Drykkjarstiidvar og heilsugesla DrTkkjarstodvar ver6a 6 u.p.b. 5 km fresti. Far verdur bo6id upp 6 vatn og Aquarius ipr6ttadrykk. Vi6 r6smark bf6ur Vifilfell upp 6 Aquarius og Thorsspring vatn. Laknar og hitkrunarlid ver6ur til rei6u me6an d.hlaupinu stendur og til a6sto6ar er hlauparar koma i mark. A hverri drTkkiarstod ver6ur sf tkrapjrilfari til sta6ar. S6r0tbrlnir bilar fr5' Hi6lparsveit skdta ver6a 6 hlaupalei6inni.

Fitttiikugjald Fitttokuglald er kr. 1.500 fyrir maraponhlaupid, kr. 1.300 frrir hdlfmaraponi6, kr. 1.100 fyrir l0 km og kr. 900 fyrir skemmtiskokki6, en kr. 700 fyrir 12 dra og yngri.

og l0 km karla og kvenna hli6ta

aldursflokkum i maraponi, hdlfmaraponi og l0 km hli6ta vidurkenningu. Einnig ver6ur dregid um fiolda aukaverdlauna.

Furdulegasti bf ningurinn Veitt verda ver6lau n fyri r

fu

rdulegasta

h

laupabrini ngi nn.

Flokkaskipting (mi6a6 er vi6 almanaks6r) Marapon I 8-39 6ra 40-49 Ara 50-59 6ra karlar 50 dra og eldri konur 60 dra og eldri karlar

H6lfmarapon

Skr6ning Fdtttokutilkynningar 6samt p6tttokugialdi berist

- l8:00 er p6tttakendum

Barilla pastaveislu er fram fer i bilageymslu R66hriss Reykiavikur, par sem einnig verdur hagt a6 geyma f6t 6

F6lag islenskra hj0krunarfra6inga, F6lag f6taadger6afra6ingar.

Reyklavikur marapon fer fram sunnudaginn 20. tlg0st. Keppni i maraponi, hdlfmaraponi og l0 km hefst iLakiargotu kl. ll:00.

pitttakendu r

Vritryggingarf6lagi6 Skandia trygg,ir pdtttakendur Sagnvarc slysum. Umslagi6 utan um keppnisgognin gildir sem skineini.

til

Reykiavikur marapons, ipr6ttamidssto6inni Laugardal, 104 Reyklavik. Avisanir skulu stiladar 6 Reykiavikur marapon. Skr6ning fer m.a. fram i ipr6rrami6stodinni i Laugardal. Upplfsingar isimum 588 3399 og 5883099 hi6 skrifstofu Reykiavikur marapons.

50 6ra og eldri konur 60 6ra og eldri karlar

14 6ra og

priggia

mdnna sveitakeppni. Vinnuf6lagar, f6lagasamtok og fiolskyldur geta myndad sveitir til pritttoku. Konur og karlar geta myndad sveit saman. Ver6laun eru veitt frrstu premur sigursveitum d hverri vegalengd. Dregi6 ver6ur 0r h6pi sveitanna i l0 km um tvenn aukaver6laun.

it{arathon Ccrtification

Docuncnt

.

RFYK

IAVI K

HARAfHON r<eb;JE

eYo\Inrk

@-

Mg."L

l0 km

Sveitakeppni imaraponi, h6lfmaraponi og l0 km er bo6i6 upp ri

l6-39 6ra 40-49 6ra 50-59 dra karlar

ald.*.---.edL

't'trrao'l a*-L

+

yngri

15-17 6ra l8-39 6ra 40-49 im 50-59 rira 60 dra og eldri

BO r-.

*j._ *,-g

!.*.u'O

.*.S/

r

Yoh

s@

b'sLEY

d rtus ir.Hx6dr rs'o s 16 ElgQ or r4. rojt i6l@dB

aor : !, sVRd

M45'M/MG rhoz.(ry.rei6'E@@,e

'To[mT \isLtuF.

q.d(-.sqJtur,,*

illvtgd

I


REYKIAviKUR

Afrekaskra Reykjavikur 20 bestu afrek 1984 - 1994

l:06:02 Joaquim Cardoso l:06: l0 Herbert Steffny l:06:

l5 Toby

I

:06:4

I

Tanser

Toby Tanser

l:06:43 l:07:09 l:07:14 l:07:49 l:08:03

l4 l:08: l8 l:09: l3 l:09: l3 l:09:1 8 :08:

Marapon, karlar/men: GBR POR

2:17:06 Ceslovas Kundrotas 2: l7:50 Aart Stigter

993

r

1994

1992

r

985

2:

GBR

r

993

GBR

1987

GBR

1994

2:19:46 Jim Doig 2:20:30 D. Chaibi 2:22:l I Billy Gallagher

FRA

r

986

IRL

r

986

TCH

1994

1992 I

Hugh Jones

1994

2:22:41 Pavel Kryska 2:23.,52 Andrew Daly

986

GBR

2:24:07 Jerry Hall

GBR ENG

I

t987

r

990

GBR

1994

Andrew Girling

986

GBR

I

986

2:24:27

P. Sigmunds.

isr-

I

986

I

989

Sigurdur P. Sigmunds. Toby Tanser J6n Di6riksson

isr-

985

GBR

I

989

GBR

t987

YOG

I

988

Claude Minni Robert Laaksonnen

2:25:49 Robin Nash 2:25:57 Simon D'Amico 2:27:06 Frank Harper 2:27 :27 Borut Podgornik 2:28:25 Mikael Hill

GBR

I

GBR

I

986

2:28:57 Sigur6ur P Sigmundsson 2:28:57 Trevor Clarke

isr-

1984

GBR

1994

2:29:24 Palle R. Madsen 2:29:46 William Cristwood

DAN

I

GBR

t994

2:30:04 Josef Herman

GBR

r

Alan Rich

I

l3:20 l: I 3:52 l: l5:26

Saurro Costi

Martha Martha Martha Teresa

GBR

t992

isr-

I

986

FRA

r

986

FIN

1992

GBR

I

988 985

USA

I

GBR

t992

ITA

I

988

l:38

l:23:12

USA

1994

HOL

I

1992

2:48:38 Sandra Bentley

GBR

r99 r

985

Ernstsd6ttir

isr-

r

l:25:30 Sonia Rowland l:25:52 Hulda Pilsdottir I :27:40 Steinunn J6nsd6air l:27:48 Hulda P6lsd6ttir l:28:24 Rakel Gylfadottir l:28:40 Ger6ur R0n Gu6laugsd. l:29:51 Margr6t Bryni6lfsd.

985

2:47:23 Kim Marie Goff 2:47:25 Wilma Rusman

1994

Margaret Koone Biorg Moen Margr6t Bryni6lfsd.

988

993

isr-

Ernstsd6ttir

leuan Ellis

Marapon, konur/women:

Ernstsd6ttir

Dyer l:17:43 Sylvie Bornet l:17:44 Martha Ernstd6ttir l: l8:06 Sue Dilnot l: l8:36 Martha Ernstd6ttir l: l8:55 Martha Ernstd6ttir l:20:40 Martha Ernstd6ttir

l9

993

GBR

GBR

l:

l:25:

993

I

GER

Hilfmarapon, konur/women:

I :2

Ellis

I

HOL

GBR

l0:25

l: l2:0

l9:01 leuan

LIT

GBR

l:09:20 Barry Walters l:09:38 Duncan Scott l:09:43 Gemmel l:

1984 ' 1994

Hugh Jones Steve Surridge

l:08:09 Sigurdur I

ma tapons

- 20 best performances

H6lfmarapon, karlar/men: l:05:46 Hugh Jones

MAmFoN

isr-

989 t

GBR

r

993

FRA

I

986

2:52l.45 Lesley Watson 2:53:47 Lesley Watson

GBR GBR

I

985

isr-

r

990

2:55;07 Elisabet Singer

AUT

I

993

GBR

1992

isr-

isr-

r

988

2:58:02 Anna Cosser 2:58:09 Carol Macario

isr-

I

989

2:59;3

isr-

I

986

USA

I

986

NOR

I

986

isr-

t99

GBR

1994 r 986

GBR

r

993

2:59:58 Susan Shield

ENG

I

990

TCH DAN DAN

t994

isr-

GBR

1994

GER

r

989

FRA

r

986

SWE

I

989

I

Susan Martin

ist-

t987

3:00:45 Helena Sedivakova 3:00:54 Connie Eriksen 3:01:.44 Helle Brogreen 3:02107 Anna Cosser 3:02:58 Caroline Boyd 3:06:35 Anna Margrete Trave

ist-

1994

3:09:32 Helena Sedivakova

GBR ist-

I r

r

988 993

l5

Sally Lynch

ist-

I

988

3: l0:

ist-

I

993

3:10:58 Gabi Reiners

isr-

t99l

3:

l6:00

3:2

l:53

Elyane Cave

lnger Petterson

I

989

I

993

I

993

GBR

I

990

swE

t994

TCH

r

993


REYKIaviKUR HAmtsoN

fioldi starfsmanna hefur breytt miklu, en vi6 vorum mjog undirmonnu6 fyrstu 6rin. N0 fer t.d. mikill timi i samskipti vid

[tlendinga og stu6ningsa6ila, en pessir pattir voru varla til fyrstu 6rin. Fa6 var enginn timi

til

pess n6 starfsmenn."

- Ertu hnagdur med pr6un

RM?

,)6, m6r finnst umgjor6in hafa pr6ast mlog j6kvett. RM hefur haft afgerandi dhrif 6 onnur hlaup, - b0id til stadal sem pau hafa or6i6 a6 taka mi6 af. Fad er mikilvegt ad pdtttakendur geti gengid a6 lykilatri6um i lagi."

- Hefur RM skilod betri 1rongri

i

longhloupum?

Gunnar Pdll j6akimsson

,,Eg hef ordi6 frir nokkrum vonbrig6um me6 ad hlaupi6 skuli ekki hafa

EG ST'AF STUNDUM

A ST(RIFSTOFUNNT

skilad fleiri nflum keppnismdnnum en raun ber vitni. Eg se p6 breytingu 6 pessu i retta

undanfarin iir. Tilkoma l0 km var jrikva6, - par battist vid keppnisvegalengd sem 69 held ad eigi eftir a6 skila s6r."

dtt

p6r pr6unino nastu R/|ETT VID GUNNAR PAL fOAKIMSSON UM trROUN - Hvernig s{rdu fyrir 6rin? REYKJAViTUn MARAtsONS p6tttakenda heldur dfram, en ,,Aukning

liklegt Gunnar P6ll J6akimsson, star6fra6ikennari og hlaupapjdlfari, var frrsti framkvamdastj6ri Reykjavikur marapons og gegndi pvi starfi 6rin 1984-1987. FrA peim tima hefur hann oftsinnis komid ad undirbriningi hlaupsins. Hann var bedinn um a6 rifia upp frstu drin.

,,i upphafi var Reykjavikur

marapon ekki mj6g fr:ibrugdi6 odrum hlaupum h6r

6 landi, frrir utan pa6 ad toluver6ur h6pur 0tlendinga t6k pdtt i hlaupinu frd byrlun. Fess vegna t6kum vid strax upp a6 einhverju leyti vinnubrog6 erlendis fr6

svo sem merkingar og heilsugeslu, en ekki miki6 meira. Undirbriningurinn var miklu einfaldari fyrstu 6rin en hann er i dag. Eg haf6i a6sto6u i einu horninu 6

aftur kl. sex d morgnana. Fa6 var eins gott a6 madur var einhleypur i p6 daga."

- Hvernig gekk svo undirbiningurinn? ,,i upphafi hofdum vi6 litla reynslu til a6 byggja 6. Vi6 purftum a6 pr6a alla petti i byrjun og gera tilraunir. Fess vegna var oft

rosalegt stress hvad var6ar framkvamdina. F6tttaka stu6ningsa6ila var

hlauparana, pvi pa6 er naudsynlegt a6 hekka getustig peirra. Samhli6a pvi tel 69

mikilvagt a6 unni6 ver6i a6 pvi samrama dagskrd gotuhlaupanna

a6 og

mlog takmarkad. Eftir pvi sem hlaupid stekka6i og vard pekktara l6kst hins vegar dhugi stu6ningsa6ila og Reykja-

- Hvod me6 hloupoleiilino?

vikurborg kom sterkari inn

hinga6 til. Eg s6 fyrir m6r moguleika med

i

fram-

kvemdina. Fad var mjog mikilvegt fyrir

Evr6pubikarkeppnin sem haldin var i Reykjavik sumarid 1985 og komst eg p6 i raun ekki ia6 undirbta maraponid fyrr en si6ustu fiorar vikurnar. Vinnan a6 RM var oftast mikil torn, - vinnulag sem menn

-

d

RM i auknum maeli pr6ast sem keppnishlaup fyrir bestu islensku

frjdlsipr6ttam6ta betur pannig a6 okkar bestu langhlauparar geti teki6 pdtt i

pr6un hlaupsins og tel 69 a6 samstarfi6 vi6 6mar Einarsson og J6nas Kristinsson hjd

vel h6r landi. Framkve mdastj6ri vann a6 ollum pdttum undirb0ningsins. Fi var liti6 um starfsli6 nema d hlaupdegi. Si6ustu vikuna vann 6g idulega fram d n6tt og svaf p6 stundum d skrifstofu FRI til a6 geta byria6 a6 vinna

innanlands og pa6 er alveg ll6st ad pau almenningshlaup sem ekki hafa n66 a6 skapa s6r skemmtilega,umglor6 g.eta ekki reikna6 me6 sto6ugri aukningu. Eg vil sl6

mjog litill firstu 2-3 6rin og var a6allega i pvif6lgin a6 leggla fram vorur, verdlaun og pj6nustu. Ekkert reiduf6 var lagt fram og p.a.l. var svigrrimi6 til a6 0tvikka starfi6

skrifstofu Frj6lsipr6rcasambandsins og h6f undirb0ning yfirleitt i byrjun lrini. Eg var p6 ekki i heilu starfi frrir RM par sem 6g vann jcifnum hondum ad verkefnum forir FRi. Sem dami um vi6amiki6 verkefni var

pekkja svo

er a6 dragi rir nfli6uninni. nri morg takifari

Hlauparar hafa

itn

nan skipt skopum um a6 hlaupi6

,,Umfer6in hefur reynst okkur erfi6

tilkomu

nf

rra

gongustiga me6fram

sj6num. Hugsanlega gati maraponhlaupid or6i6 einn hringur, svo matti einnig hlaupa seinni hringinn ii stigunum pegar

fioldinn er ordinn minni.

pr6a6ist i pd ritt sem pad n0 er."

Hvod viltu segjo um fromkvamd

hloupsins?

,,Krofurnar jukust rosalega me6 auknum pdtttokufiolda. Fa6 var r6tt svo a6 hegt hafi veri6 a6 uppfylla per. M6r finnst vi6 hafa veri6 a6eins 6 eftir i peim efnum par til si6ustu drin. Margir hlutir voru framan af d mcirkunum svo

helstu vi6bu16um hvorutveggja."

sem

umgjord og a6bfna6ur 6 marksvadi sem nrl hefur teki6 stakkaskiptum. St6raukinn

Seinni

hringurinn hefur alltaf verid erfi6ari

i

umferdinni. M6r finnst einnig athugandi a6 fe,ra start og endamark i Laugardalinn vegna pess hversu 966 adsta6a er par. Allur undirb0ningur ii marksvedi gati ba hafist frr og yrdi pegilegri. Mi6barinn hefur dkvedinn sjarma, en par er or6i6 mjog prongt um marksve6i6. Hins vegar gati hlaupi6 fari6 i gegnum midbainn pannig ad stemmningin Etti eftir sem 6dur a6 geta or6i6 mikil par.


*"ry4

ndafkorthafa N,i Uyta* cillum korthiifum ad fi lprentada limynd af sdr i kort sin, sem eykur mjiig i. oryggi og dregur dr hattu ri pess ad gera

misnotkun, auk

kortid ad g6du pers6nuskilriki

innanlands sem utan.

I/.fi

korthafi lagt fram mynd af

debetkort

sdr vegna ums6knar

mi nota stjmu mynd i oll

er vardveitt

i

um

hans kort pvi myndin

gagnagrunni, en einnig er hegt ad skipta henni

rit $,rir adra ny'rri eftir awikum.

drH mrtUn

eftir ad fiiVISA - KORI med mynd, t'd. vid

nastu endurny'jun, parfhann adeins ad hafa samband vid banka sinn eda sparisj6d eda hringja

Meirearyggidregur rir hrttu 6 misnoftun, g6d

tilVISA ISIANDS

si myndin til.

pers6nuskilriki innanlands sem utan.

Arkagjald$'rir myndkort

er kr. 250

i iri.

Sd meira en dr

eftir af gildistima kortsins fast pad ritgefid konhafa

VISA ALHEIMS STYRKTAHADILI 6LYMP{ULEIKANNA 1996

.

i...

Alfabakka 16, 109 Reykjavik, simi 567 1700, fax 567 3462

kostnadarlausu.

ad


Râ&#x201A;ŹYKTAviKUR

ilauDoN

UPPLYSINGAR

USEFUL HINTS AND INFORMATION

Fyrir hlaupid:

Before the race:

Kladid ykkur me6 tilliti til vedurs. Skokki6 lett um og geri6 teygjuafingar til a6 hita ykkur upp. B0ningsa6sta6a er opin lyrir pi sem pess askla i Mi6baejarsk6lanum fri pvi kl. 09:30. Athugi6 ad par er ekki badadstada.

Risnrlmer fyrir hlaupara i maraponi eru fr6 I upp i 199 (gran), fyrir hdlfmarapon frd 200 upp i699 (rau6), fyrir l0 km

fri

700 upp

i 2.199 (bl6) og fyrir skemmtiskokki6 frri

2.200

(hvit) og upp 0r.

i bilageymslu R6dhrlssins ver6a plastpokar, merktir Reykiavikur marapon og Plastos, sem hegt er ad nota undir ifot, sem pi6 vilji6 geyma me6an 6 hlaupinu stendur.

i hlaupinu:

Dress according to weather and don't forget to do your warm-ups and stretches before the race. Plastic bags will be available for clothes (at Reykiavik City Hall). Changing rooms are available at the City Center High School and are open from 09:30 a.m. The school is iust a few meters from the start/finish (see map). There will be four groups running in the race, but the fun run starts 3 minutes after the main race. The race numbers will designate which group is which. Numbers from I up to 199 (green) are for runners in the full marathon, numbers from 200 up to 699 (red) are for the half marathon, numbers from 700 up to 2. 199 (blue) are for the l0 km and numbers 2.200 (plain) and onwards are for the fun run.

During the race:

Fylgid ollum lei6beiningum brautarvarda og logreglu. 816

strik

gotu visa lei6 6 gatnam6tum. Hlaupid d gotunni si6lfri. Notferi6 ykkur drykkiarstodvarnar (merkt me6 D ri koni), pa6 getur hjrilpa6 mikid d seinni hluta hlaupsins. A ollum

6

drykkjarsto6vum er bo6i6 upp 6 vatn og ipr6ttadrykk og er i bor6inu sem nar er pegar komi6 er a6 sto6inni.

vatnid alltaf

er lvedri er nau6synlegt fyrir lOkm, hdlfmarapon og marapon hlaupara ad drekka n6gan vokva. Hlaupid ii peim hrada sem pi6 rd6i6 vi6 og fordist a6 lara of Ef heitt

geyst af stad.

Police and medical staff are available all the time, both along the course and at the start/finish. The lcelandic Rescue Squad has all necessary equipment to assist in both maior and minor cases. They can be identified by the yellow colour and green cross. Please follow the directions given by the police and race officials. Please run on the street at all times. A blue line on the street at all intersections is your guide. Watch out for cars as only a few of the streets will be completely closed for traffic. Water and sport drinks will be offered at all drinking stations

(D on the map).

Sjrikragasla verdur 6 hverri drykkiarsto6 og logregla og Hj6lparsveit sk6ta ver6a d hlaupalei6inni og vi6 markid. Ef hlauparar purfa 6 adhlynningu ad halda, hafi6 pri samband vid pessa adila. L6tid heilsugasluli6id lita :i oll mei6sl pegar komi6 er i mark.

At the finish:

Eftir hlaupid:

Results and certificate in the marathon and half marathon will be mailed to the foreign parcicipants within four weeks.

i endamarki verdur bo6id upp d vatn og ipr6ttadrykk.

ln the refreshment area we offer water, sport drink.

Results and certifi cate:

Runners:

Hlauparar, athugid

Put your numbers at front, and don't pin the control

!

Festi6 r:isnimerin ad framan, og nelid ekki i afrifi6.

_:'t'l'/,z

number.

HRETNSITAKNT

Hlt

Vâ&#x201A;Ź1s6pum og

hlgry stihre insum bilaplon, bilageymslur o.fl . Prjir

Nuddskoli Rafns Geirdal

NuddnArn hefst 4. september nk. UpPllisingar og skriining i simum 567 6612 og 587 66L2 l0

strrbir

s6pa.


REYKIaviKUR HARAtsoN

Helstu urslit i Reykjavikur maraponi 1994

Drengir l4 6raogyngri

Strilkur I 4 6ra og yngri

I

\

I

4l:ll

Eyger6ur lnga

2

44:56

Gu6rfn Helgad6ttir

3

L:ira H rund Bjargard6ttir Halld6ra lngg lngileifsd6ttir

I98t

4

45:45 45:50

5

49:41

I98t

6

5l:21

Ragnhildur Ag0stsd6ttir Hanna Vidarsd6ttir

7

52:1 3

Sigr0n Dogg F6r6ard6ttir

8

52:1 6

9

51:27 54:14

Hei6rrin P Maack Halla Vidarsd6ttir Marta Kristin J6nsd6ttir

t0

Strilkur l5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 Konur

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0

Haft6rsd6ttir

983

r

980 980

I

t98 I I 982 I 982

I98t 983

I

til l7 ira Tinna Elin Knftsd6ttir

45:08 46:09

Eva

Blork Bjornsdoair Margr6t Vilborg Bjarnad6ttir Berglind J6na Hlynsd6ttir iris Andr6sd6ttir Hildur Savarsd6ttir Gu6rin Sara J6nsd6ttir Bergr6s lngad6ttir Erla Forleifsd6ttir Asdis Maria R0narsd6ttir

47:51

50:34 52:10 55:54 56:01 56:44

58:36

til

t979 t979 t977

t979 t979 t979 t977 t979 t977 1977

39 6ra Joanne Birkett

39:22 39:32

Marg16t Brynj6lfsd6ttir Fri6a Rrln F6r6ard6ttir SigriSur F6rhallsd6ttir

t970 t970

J6runn Vi6ar Valgardsd6ttir Adalblcirg Hafstei nsd6ttir

t969

Signe

Vi6arsd6ttir Kristblorg Foroddsd6ttir

t966 t966

lngibjorg Helga Arnard6ttir Rut A Fri6leifsd6ttir

t972

43:58 45:22 46:10 46:59

47:17 48:02

1969

1976

959

I

I

963

I

945

Konur 40 til 49 6ra

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

49:l

I

49:49

49:58 50:22 50:56

5l:01

5l:07 5l:19

950 I 950 I

953 I 953

r

952

Eva Malmberg

I

Herborg Forgeirsd6ttir Piivi Turunen J6na H Helgad6ttir Anna Sverrisd6ttir

t954 t954 t949

Kristin Bochrcider Gu6nf Le6sd6ttir Ann-Mari Siren Kristin J6nsd6ttir Antje Bark Asthildur Kristin Forkelsd6ttir Kolbrrin G u6mu ndsd6tti r F6runn Gu6nad6ttir Gu6nln B6asdottir Gudrun Karlsson

t94t t94t

Astrid Tylemo Matthildur B Bjornsd6ttir Birgit Carlsson

t934

t95l

Konur 50 til 59 6ra I

52:38

2

55:00

3

55:1 6

4

55:38

5 6 7 8 9 l0

55:50 56:00

5612 56:31

56:57

57:05

53:57 70:59 83:1 3

Konur 70

I 2

ira

I

936

t944

t94l t943 t944 t943 I

939

t944

I

980 t98 t

Asgrimur Sigur6sson Hci16ur A6alsteinsson

I

47:29

Vigfris A.rnar J6sepsson

t984

48:13 48:37

Jflius lngi J6nsson Halld6r Hrafn J6nsson Heimir Fannar Hallgrimsson

I

Blorn Jonsson Sigurdur Skarph66insson Burkni Helgason Konriid Davi6 For.raldsson

t978

46:51

.

48:39

980 t98 I

I98t

til l7 ira

40:00 40:55 4l :02 42:26 42:35 44:08 44:15

Stefiin

Orn Kristjinsson

Kristinn Rrinar Magnrisson Asgeir

6rn

Hlo6versson

45:12

j6hann Haukur'Hafstein T6mas Kristjinsson

45:20

lngiblcirn P6tursson

44:17

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

t977

t978 978

I

t978 t979 t977 1979

t979 t978

960

32:30 33:06 34:55 36:22 36:36 36:59

J6hann lngibergsson Sveinn Ernstsson

I

Gu6mundur Valgeir Forsteinsson Halld6r Bjorgvin lvarsson Pilmar Hreinsson

t975 t973 t974

B6as J6nsson

I

37:21

Tryggvi F6r TtTggvason Pilmi Steinar Gu6mundsson Forvar6ur Jonsson Asblorn J6nsson

t974

1950

42:21

Gu6j6nsson Hjartarson Gr6tar Arnason Gu6mundur Hannesson

43:02

FrimannHaraldurBenediktssbn

1953 1952

Bergp6r R0nar Olafsson Gisli Sviifnisson

1949

Hlilmar

Arnason Sveinn Val Sigvaldason

1953

Fri6rikJ6nsson Kiirrlander Ralf Bochrcider Forkell Erlingsson Gr6tar L Marin6sson Solvi 6skarsson J6n Forgeirsson Forsteinn Vilhj:ilmsson Rolf Einarsson Bjcirn A Einarsson

1944 1940

37:30 38:33 38:58

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0

37:37

J6hannes

40:21

lngimundur

4l:34

Forraldur F. Sigurblcirnsson

43:31 43:52 44:03 44:35 44:37

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

4l:M

I

928

t934

L6a Konrii6sd6ttir Clara Gustafsson

I 2 3 4 5

Kristinn Bforn

4l:30 42:23 46:19 46:32

47:07 47:09 47:33

47:39 47:58

Karlar 60 til 59

og eldri

69:50 2:l l:23

Kristinn F6r Gudlaugsson

980 980 t98 I I

t967

963

968 960 I 960 I I

1952 195

I

1948

1952 I

953

Karlar 50 til 59 6ra

Konur 60 til 69 6ra

I 2 3

44:25 44:32 46:04

980

I

Karlar 40 til 49 i:ra Anita Kirrlander Sigurveig Alexandersd6ttir Gu6rrin Sigurj6nsd6ttir Christy Word Gy6a Sigurlaug Haraldsd6ttir

39:26 46:39

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0

ivar Gu6j6ns J6nasson Kristinn Logi Hallgrimsson Bergp6r Andr6sson

40:02 4l:QB

Karlar l8 til 39 6ra

37:32

4l:48

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Drengir l5

43:41

18

I

46:53

47:04 49:24 76:50 88:27

1940

l94l 1944

1942 938 1940 1943 1944 I

ira Hoskuldur Eyfior6 Gu6mannsson 1932 1927 Sturlaugur Bjornsson 193 I Unnsteinn Johannsson

Halldor

Marteinsson Simon

Jean-Saint

1932 I

93

I

t9 t9 t9 t8

il


N

f,t rt*f A-

lft l,

t995 Skemmtiskokk 3 km: 816 lina / Blue line r t O km hlaup: r Gran lina / Green line Hdlfmarapon f Halfmarathon: r RauO lina, einn hringur/ Red line, one lap Marapon I Marathon: r Rauo lina, tveir hringir/ Red line, Two laps

a--lr

o = \sl

.\l\

Giitur sem hlaupid er eftir i 3 km hlaupi: Frikirkjuvegur, S6leyjargata, Hringbraut, Lauf6vegur,

Lekjargata, Dingholtsstrati, Bankartrati

Giitur sem hlaupid er eftir i

l0

km hlaupi:

Frikirkjuvegur, Skoth0svegur, Su0urgata, Lynghagi, Agissi0a, Nesvegur, SuOurstrond, Lindarbraut, Nor0urstrond, Eiosgrandi, Ananaust, Myrargata, Tryggvagata, P6sth0sstreti,

Hafnarstrati, Lekjargata.

Giitur sem hlaupiO er eftir i marapon. og hilfmaraponhlaupi: Frikirkjuvegur, Skoth0svegur, Suourgata, Lynghagi, Agissida, Nesvegur, Su0urstrond, Lindarbraut, Nor0urstrond, EiOsgrandi, Ananaust, Myrargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sabraut, Skei0arvogur, Langholtsvegur, Laugar5svegur, Sundlaugavegur, Borgart0n, Snorrabraut, Sabraut, Kal kofnsvegur, Lakjargata.

\ZOI,TTO

D

ElMStflP


FRI

rooo

6N f,!.,:t,9-f,rE",,l"D,JRF


REYKIAViKUR MARApoN

taka pritt

i Reykjavikur maraponi.

Eg hef

lari6 7 km tvisvar og l0 km tvisvar og

stefni a6 pvi ad vera med i l0 km n0na. Ef onnur oxlin vari ekki ad kvelia mig vari eg longu b0inn a6 reyna vi6 hdlfmaraponid," segir J6n.

- Hvernig hefur pi undirbti| Pig? ,,Eg aefi alltaf eittiva6, en

oxlin takmarkar afingarnar. Eg reyni ad afa 34 sinnum i viku si6asta m6nu6inn fyrir Reykjavikur maraponid og fer pd um 3 km hring frd Sundlauginni i Laugardal."

J6n H. Sigurdsson

,,Fer lO km i hjolast6l" 6n H. Sigur6sson er 51 6rs og starfar

sem leidbeinandi i liffradi

i

erslunarsk6la islands. Nasta vetur hyggst hann fara i Hdsk6lann og taka kennslufradina til ad o6last r6ttindi sem kennari. J6n var 6 6rum ddur einn af bestu langhlaupurum landsins og iitti seti i landsli6inu 6 6runum 197 l-1975. Enn hefur ekki komid fram langhlaupari il Sudurlandi sem skikad hefur J6ni. Fa6 purfti Keflvikinginn Md Hermannsson til

a6

sl6 h6radsmetin hans

hlaupunum.

i byrlun febrriar

i

lang-

1977 lenti

Hvernig hefur p6r gengil od komost lei\or pinnor iRM? ,,Fioldinn hefur ekki veri6 m6r til trafala, - pa6 er eiginlega verst pegar

h6pur t.d. fjolskylda hleypur hli6 vid hlid og hindnr pi sem vilia komast fmm 0r. Eg hef ekki lent i randre6um me6 umferdin4 en bilarnir eru p6 alltaf erf6ari seinni hluta leidarinnar d Ei6sgnnda og Ananaustum."

J6n, sem pd var b6ndi i Biskupstungum, i alvarlegu slysi og hefur veri6 bundinn vi6

- Hvo6 finnst pdr um Pr6unino

hl6last6l si6an.

olmenningshloupunum?

,,Eg hafdi ekki s6rstakan 6huga ii ad taka pritt i ipr6ttum fatla6ra, - fannst n6g a6 vera brlinn ad fara i gegnum einn ipr6ttaferil. Hins vegar hef 6g alltaf fylgst med fridlsipr6ttum og haft gaman af ad

,,Fetta er alveg st6rkostlegt. Fa6 potti mjog gott ef pitttakendur voru 20-30 pegar 6g var a6 hlaupa, oftast voru peir ferri. Fad voru svo f6ir a6 hlaupa pd og ef6i 6g ninast aldrei med o6rum."

... hann au,velt a6 hn!,ta fyrir fullan poka

66ur en honum er hent i tunnuna.

fast

i nastu brt6.

Fad er mj6g

PlmsGcus KROKHALSI 6

i

slMt 567 19oo . FAX 567 1 901

W#


REYK.,AviKUR

Froun lslandsmetsins i maraFonhlaupi karla Eftirfarandi upptalning 6 einungis vi6 um hlaup sem veri6 hafa 42,495 km, en pad er liigleg lengd i maraponhlaupi:

Karlar 3:5

l:04 J6n Gudlaugsson, HSK Reyklavik

7 Hogni

6skarsson, KR Rochester 3:05:38 Hcigni 6skarsson, KR Buffalo 3: I 5:

I

2:53:05 2:50:56 2:49:14 2:38;29 2:3

l:33

2:27:O3

2:23:43 2:21:20 2:19:.46

Hclgni Oskarsson, KR Rochester Hcigni Oskarsson, KR Rochester Hcigni Oskarsson, KR New York Sigf0s J6nsson, iR Windsot Sigur6ur P. Sigmundsson, FH Reykjavik Sigurdur P. Sigmundsson, FH Wolverhampton Sigur6ur P. Sigmundsson, FH New York Sigurdur P. Sigmundsson, FH London Sigurdur P. Sigmundsson, FH Berlin

Konur: 2:39:00 2:55:47 3:24:25 3:25:00 3:30:24 3:32:02 3:37:41 3:39:55 3:53:00

68 75 75

4: l3:2

76

4:

76 77

78

4:47

:27 Bryndis Svavarsd6ttir, Stokkh6lmi

82 83

Hilfmaraponhlaup

84

Karlar

85

l:07:09 Sigur6ur

l3

l:09:45

l:09:58 l: l0:29

Marapon: 93 94

H6lfmarapon: ISL

94 95

8t

u 93 85 93 89 79 90 95 92 89 95

8l

Reykjavikur marapon Brautarmet / Course records

l:05:46 HughJones, GBR l: l2:0 I Martha Ernstsd6ttir,

I

Martha Ernstsd6ttir, iR Frankfurth Anna Cosser, iR Stokkh6lmi Anna Kristinsd6ttir, KR Washington Fri6a Bjarnad6ttir, UBK Boston Gudrfn B. Svanblcirnsd6ttir, Reykjavik Lillf Vi6arsd6ttir, UiA Reykiavik UrsrllaJunemann, Reykjavik Sigurr6s Forsteinsd6ttir, Reyklavik lngunn Benediktsd6ttir, KR New York Vilborg Hannesd6tti,r Reyklavik

l6:58 J6hanna Arn6rsd6ttir, Mivatn 4:20:02 Forblorg Erlendsd6ttir, Reyklavik 4:23:40 Lina Gunnarsd6ttir, Reykjavik

l:09:

2:17:,06 Ceslovas Kundrotas, LIT 2:47:23 Kim Marie Goff, USA

MAupoN

93 94

Bestu afrek lr5, upphafi

l:10:35

P. Sigmundsson, FH Haag J6n Di6riksson , FH Reykjavik J6hann lngibergsson, FH Akranes Daniel Gudmundsson, A isafior6ur Frimann Hreinsson , FH Reykjavik Jon Stefinsson, UFASI. Paul Ag0st Forsteinsson, UMSB Haag Daniel Jakobsson, UMSE Reykjavik

l: l: l: l:

l0:41 l0:47 l0:54 Mir Hermannsson, UMFK Haag l2:20 Sigmar Gunnarsson, UMSB Sjciboo

l: l: l: l: l:

l2;2

I

Sighvatur D. Gudmundsson, iR Haag

l2:30 Steinar Fridgeirsson, iR Haag l2:30 Kristiin Sk0li Asgeirsson, iR Reykiavik l3:07 Ragnar Gu6mundsson, ,tgi Reykjavik l3: l5 Bragi Sigurdsson, A Reykjavik

:13: l9 Steinn J6hannsson, FH Monroe l: l3:42 Gunnlaugur Skrilason, UMSS Reykjavik l: l3:44 Sveinn Ernstsson, iR Haag I : I 4: I 8 Jakob Bragi Hannesson, iR Reyklavik l: l5:57 Rognvaldur lngp6rsson, UMSB Akureyri I

til l. 6grist 1995

86 87 92 94

9t 9t 86 94

86 92 86 86 89 93 87 92

9t 93 87 93

Maraponhlaup Konur:

Karlar: 2:19:46 Sigur6ur P. Sigmundsson, FH Berlin 2:28:44 Daniel Gu6mundsson, A Dublin 2:29:O7 Agrist Forsteinsson, UMSB Manchester 2:30.44 Steinar Fri6geirsson, iR Reykiavik 2:32l.44 J6hann lngibergsson, FH Chicago 2:32:45 Sighvatur D. Gudmundsson, iR London 2:35:0 I J6n Stef6nsson, UFASI. Paul 2'.36:23 Jakob Bragi Hannesson, iR London

2:37.55 Bragi Sigur6sson, A Dallas 2:38,29 Sigf0s J6nsson, [R Windrot

l:59

Gunnlaugur Sk0lason, UMSS Berlin 2:43:.32 Arnp6r Halldorsson, Seattle 2:4719 Arsall Benediktsson, iR Rotterdam 2:49:14 Hogni Oskarsson, KR New York 2:50:05 J6hann H. Johannsson, iR Reyklavik 2:5 l:03 lng6lfur Gissurarson, Reykjavik 2:54:.43 Gunnar Snorrason, UBK Reykjavik 2:55:34 Stefdn Fri6geirsson, iR Reykjavik 2:57:54 P6tur Forleifsson, iR Reykiavik 2:58: l6 Karl Olaf ldland, Reyklavik 2:4

85 93 83 86 86

84 90

9l 9t 78 90 94 90 76

8r 94

8t 8t 86 89

l: l2:01 Martha Ernstsd6ttir, iR Reyklavik l:2 l:24 Anna Cosser, iR Akureyri l:25:19 Margret Brynj6lfsd6ttir, UMSB Reykjavik l:25:52 Hulda Pilsd6ttir, iR Reykjavik l:26.,21 Fri6a Rrin F6r6ard6ttir, UMFA USA l:27:40 SteinunnJ6nsdottir, iR Reykjavik

94 94

l:28:05 Gerdur R0n Gu6laugsd6ttir, iR Akureyri l:28:24 Rakel Gylfad6ttir, FH Reykjavik I :30:01 Lilja Gu6mundsd6ttir, iR Altendorn l:30:41 Gillian Emelda Sveinsson, Reykjavik

93 88

l:32:34 Lillf Vidarsd6ttir, UiA Reykjavik l:32:59 Fri6a Bjarnad6ttir, UBK Reyklavik

3

92 93 93

87

84 94 90

87

Arnheidur Bergsteinsd6ttir, Reyklavik Helga Biornsd6ttir, Reykiavik l:36:41 Valger6ur D. Heimisd6ttir, UFA Selfoss l:37: l3 Sigurbjorg E6var6sd6ttir, Reyklavik

92

l:37:5

93 93 94 94

I

:35:

I

I

:35:

l8 I

Urs0la Junemann, Selfoss I :38:47 Bryndis Magntsd6ttir, Selfoss l:39:30 6lina Fj6la Forkelsd6ttir, Reykjavik l:39:32 Svava Oddnf Asgeirsd6ttir, Reykiavik

94 94

92

5


REYKJAYiKUR

ilamtsoN

Helstu urslit i Reykjavikur maraponi 1994

Konur l8 til 39

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

ira

2:47:23 3:00:45 3:06:35 3:10:15 3: I 5:39 3:32:33 3:36:58

4:19:52 4:40:48 5:16:59

Konur l6 til 39 6ra Kim Marie Goff

t96t

2:58:02 3:42:49 3:45: 13 3:50:58

I 4 5

3:36:05 3:44:30 3:48: l6 3:55: I I 4:46:01

2 3

4 5 6

7 8 9

t0

2:22:41 2:28 57 2:29 46

2:3438 2:3620 2:42:24 2:47;23 2:50: l6 2:51 :03

2:57:ll

2 3

4 5 6

7 8 9

t0

l:39:30

7 8 9

l:44:40 l:45:43 l:46:24 l:48:29

1964

Christiane Lemor Catherine Gouttes

t966 I

963

Lisa Davis

t96

Laurie Gentene

I

Anna Cosser

t954

Ursula Junemann

I

950

2

Zibyl Niklasson

t948

3

Lena Jacobsen

t952

t

955

t942

Raili Laatikainen Liesel Engel Mal Hedberg

I

939

t942 I

938 939

Ursula Lubowiuki

I

Pavel Kryska

t964

Trevor Clarke William Gristwood Dario Viale Daniel Smiiri Gu6mundsson Jean Christophe Giraudeau Arnp6r Halld6rsson Jiirgen Kiiser lng6lfur Geir Gissurarson Ulrich Lerch

3:1 5:3

F6r6ur Gudni Sigurvinsson Hjalti Gunnarsson Gisli Ragnarsson

I I

956 959

2 3

4 5 6 7

I 9

t0

3:03:38 3: I 3:37 3:20:06 3:34:39 3:34:55 3:41:17 3:46:52 3:48:37 3:51:26 3:54:52

Hartmut Kernich Heimo Saarinen Helmut Hummel Pierpaolo Garibaldi Gunnar Gustafsson Hubertus Richter Ulfar Gu6mundsson

Gerd Engel Horst Meyner Stefin Briem

I

959

t96t t966 1962

t964

t954 I

953

t949 t947 I

953

t947 I 950 I

953

t949 I

948

t944 I

938

t942 t942 I

939

t944 t940

t94l t94l I

938

Karlar 60 til 59 6:ra I

2 3 4

3:52:09

4:15:21 4:21:52 5:41:00

J6n G Gu6laugsson Pentti Hannula

t926

Aulis Rekola Bertil Larsson

t928

Erik Holm Gcista Ektrcim Emile Gouttes

t92t

I

934

t93

I

2 3

t6

3:57:58 4:15.'22 4:40:52

l8

:41 :00

Konur 40 til 49 6ra I I :35: l8 4

7

8 9 l0

l:37:50 l:39:07 l:39:32 l:40:24 l:43:40 l:50:33 l:51:34 l

:52:1 3

l:52:13

t964 t964

Olina Fi6la Forkelsd6ttir

t969

Eva-Marie Eriksson

t972

Julia Gristwood R6sa Sigrfn J6nsd6ttir Gudnf Lilja Oddsd6ttir

I

Hafrtn Fridriksd6ttir

t96

t957 t977

959

t962 I

956 t

Helga Bjornsd6ttir

952

Fri6a Bjarnad6ttir Bryndis Magnr r."d6ttir

946 950 954

Oddnf Asgeirsd6ttir F6rhildur Oddsd6air R6sa Forsteinsd6ttir Margr6t J6nsd6ttir Elfa Eyp6rsd6ttir Sigrrin Huld Forgrimsd6ttir Aslaug Helgad6ttir Svava

953

954 948

952 952 953

Konur 50 til 59 6ra

I 2 3 4

l:59:34

Birna G Bjornsdottir

2:07:37 2:10:46 2:25:15

Svava Kristin J6nsd Valfells

944 944

Carol Ann Gilg Furi6ur Bjcirnsd6ttir

938

94t

Karlar l6 til 39 6ra

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

l:06:02 l:06:41 l:07:.14

l:10:47 I:

10:55

l:18:24 l:18:3 I 19:04 l:20:O7 l:21:O4 I:

Joaquim Cardoso Toby Benjamin Tanser Hugh Jones Daniel Jakobsson

Thomas Erikson Finnur Fridrikson Paul Ashby Gu6mann Elisson

I

960 968

I

955

I

t973 I

968

t972 I

965

I

958

Jakob Bragi Hannesson

I

956

F6rir Brynjrilfsson

t96

J6hann Hei6ar J6hannsson

t945 t954 t954

t

Karlar 40 til 49 6ra

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

l:2O:37

l:22:08 l:22:27 l:25:46 l:26:42 l:29:39 l:30:23 l:30:27 l:30:32 I

:30:38

Brynl6lfur H Asporsson Bjcirn Halld6rsson Da6i Gardarsson

Orn lngibergsson Kjartan Bragi Kristjinsson

Hlo6ver Orn Rafnsson

954 t947 I 952 I

Mats Enevik

t954 t954

Birgir Sveinsson

I

Arni Stefrin J6nsson

945 t95 I

Karlar 50 til 59 6ra

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0

l:3 l:54 l:36:04 l:37:09 l:39:33 l:40:32 I

:41:56

l:42:04 l:42:43 l:42:43 l:44:45

William McManus Gu6mundur Gislason

Sigur6urJ6hannsson Sigurj6n Andr6sson Gisli Gunnlaugsson Bernt Erikson BaldurJ6nsson Sigur6ur Gunnsteinsson Magnris Bjarnason BerghreinnGu6niForsteinsson

1940

l94l 1943

l94l 1942

l94l 1944

l94l 1938 1936

Karlar 60 til 59 6ra

Karlar 70 6ra og eldri I

I

:39:

Martha Ernstsd6ttir Hulda Bjork Prilsd6ttir Gillian Emelda Sveinsson Valgerdur D. Heimisd6ttir

t96l I96t

Karlar 50 til 59 6ra I

l0

5 6

Jutta Uhing

Giovanni Martino Sighvatur Dfri Gu6mundsson Ed Mraz Voggur Magntsson Guy Reckinger Arthur Castellano Kriri Egill Kaaber

3:17:44 3:23:28

I

5 6

Lena Selin

2:44:47 2:53:07 3:03:25 3:07: l6 3:08: I I 3:09:08 3: I 2:08 1

l:30:41

t96

Debbie Snowberger

Karlar 40 titl 49 6ra I

3

4

t96

t95

Karlar l8 til 39 6ra

I

l:27:48

Sally Lynch

Konur 50 til 59 6ra 2 3

l :1

t96

Konur 40 til 49 ilra

I 2 3 4

2:01

I

2

Helena Sedivakova Anna Magrethe Trive

t923 t923

I 2 3 4

l:40:39 l:46:03 l:55:45 2:28.'27

Eysteinn Forvaldsson Fritz Blieffert Agnar Egilsson Olafur J6hann J6nsson

932 t927 I 932 I

t928


Ffieforo3c 82OO L6ttur og fyrirfer6orlitill. Fyri" pa sem eru olltof 6 hloupurn.

.-

.q-

,,Honn er svo l6ttur, eg hef honn olltof i vosonum,, Eyjolfur Sverrisson, otvinnumo6ur i knoftspyrnu, um Motorolo g2OO Me6 minnstu ger6 of rofhlo6u vegur siminn o6eins I49 gr. Me6 simonum fylgir fullkomi6 hle6sluteki og Ve16 74.955 kr. stgr. e6o 70.9OO kr. ofb.

tver rofhlo6ur.

5oludeildir iArm0la 27, Kringrunni, Kirkjustrati og p6st og simst6avum um rand ailt


REYKTAviKUR

ilamtoN

Heilsugasla i tengslum vi6 Reykjavikur marapon /\

allra sidustu irum hefur fioldi peirra

/H\einstaklinga sem stunda langhlaup og

til dnegiu og heilsub6tar aukist verulega. Feir skipta or6id p0sundum sem taka fram hlaupask6na sina reglulega og setia stefnuna i batt heilsufar og betri li6an. Fad fer vel par sem skokk er ein 6dfrasta og a6gengilegasta a6ferdin til ad bata likamlegt pol og stemma stigu vid skokka s6r

sj0kd6mum og odrum vigestum sem eru samfara kyrrsetu. Til a6 meta 6rangur erfi6is sins hefur f6lki gefist kostur d F6tctoku og tima-

malingum i skipulogdum hlaupum um ninast hverja helgi yfir sumarid og er Reykjavikur maraponi6 pa6 hlaup sem

malingar iR66hrlsinu vi6 afhendingu gagna i m6ti6 og einnig vi6 hlaupi6 sldlft, en eins og i lyrri maraponhlaupum ver6a heilbrig6isstarfsmenn til a6 veita peim hlaupurum adhlynningu sem 6 purfa ad halda. Fa6

eru hjikrunarfradinpr i

islenskra

F6lagi

hi0krunar-frae6inga,

hlrlkrunar"fra6ingur sem starfar vid itakid landlaknisembattisins og heilbrigdis- og try88-

"Heilsuefling"

d

vegum

ingamilard6uneytisins, fElagar i Hiilparsveit sk6ta, laknar og hiikrunarf6lk fr:i

Matti og f6taa6gerdafra6ingar i

hlaupsins ber helst a6 varast trodning par sem talsvert hefur verid um pa6 a6 f6lk

hefur snrii6 sig um okkla e6a hlotid minnih6ttar 6verka vegna tro6ningsins. Fegar lengra er lidid d hlaupid ber ad varast miki6 vokvatap sem er helsta orsok pess ad f6lk hefur ormagnast og eftu pvi allir sem taka piitt i lengri hlaupunum ad notfara s6r drykkiarstci6varnar vel og gata vel ad s6r i lokasprettinum, par sem

flest 6hoppin hafu 6tt s6r stad il lokakafla hlaupsins.

,\6

lokum vilia heilsugeslustarfsmenn

Reykjavikur maraponsins 6ska ollum hlaupurunum g66s gengis og vilia eindregid hvetia p6 til dframhaldandi heilsueflingar. H on

no I ngibio rg

Bir gisd6ni r,

Felagi

fromkvemdosti6ri

f6taa6ger6afra6inga sem standa saman a6 pi6nustu pessu verkefni og ver6a

Filogs islenskro hjukru no(ra6ingo.

til

rei6ubrlin.

Reynslan hefur

sfnt a6 vid

upphaf

flestir stefna d til a6 nd sinum besta 6rangri. i byr;un voru pdtttakendur i Reykiavikur starstum hluta maraponinu prautpj6lfa6 ipr6ttaf6lk og var hlaupid a6

a6

sama skapi f6mennt. Fitttakendur i langhlaupum i dag eru hinsvegar i miog mismunandi likamspiiilfun

og

foldinn

mikill, pvi hafa forsendur breyst og porfin 6

n6nari heilsugaslu og eftirliti aukist a6 sama skapi.

Fa6 hefur veri6 reynsla sidustu dra i lengri hlaupunum a6 nokkrir einstaklingar

hafa ormagnast eda hlotid minnih6ttar 6verka, par sem peir hafa atlad s6r um of badi i tima og vegalengd. Til ad stemma stigu vi6 pessu ver6ur n0 eins og i fleiri

hlaupum sumarsins bo6i6 UPP a heilbrigdisr:idgjof 08 bl66prfstings-

Hluti af heilsugeslustarfsmdnnum vid Midneturhlaup d J6nsmessu i sumar

SENDUM ],ATTTAKENDUTU i NEYI(,AV|TUN MA]IAI,ONI 1995 BATIATTUIO/EDJUR BORGABBOI{ASAFFtrD PINGHOLTSSTRKTI

27, I OI

REYKJAVIK,

EINAR J. SKI,'LASON qRENSASVEGI lO, 108 REYKJAV|K,

stMr 5527r 55

stMr 5633030

BORGABBYGGD BORGARBRAUT I I, 3I O BORGARNES,

N'.rcISNYIOU- E HUSDiRAGARDI.JRINN

stMt

437t224

RANARGOTU

8

44, lOl

UGARDAL,

l04

REYKJAVIK,

CISTIHEIMILI MATTHEU

CITY IIOTEL stMt 55r 8650

|

srMr553Z700

REYKJAVIK,

BUGDUIAK I3, I 05 REYKJAVIK, srMr5533207


RGYKIAviKUR

lrittur

F6lags fotaadgerda-

MAMDoN

koma si6an til reglulegrar me6hondlunar i samrd6i vi6 f6taa6ger6afrading.

Einnig vilja f6taa6ger6afre6ingar

fra6inga i Reykjavikur

rii6leggja hlaupurum a6 fara i gott f6taba6 d6ur en hlaupi6 er og bera

maraponi 1995

g66an f6tadbur6 6 feturna. Abur6urinn

dregur

rlr

nriningi

vi6

hf

dina,

sem

6hjrikvamilega ver6ur undir pvi mikla

fgrrr^ sinn i sogu Reykjavikur

I marapons verda f6taa6ger6afra6ingar

til sta6ar, me6al heilbrig6isst6tta, sem eru til adhlynningar hlaupurum. Far munu peir veita holl 166 um frrir hlaupi6 auk pess

hlif6arme6fer6

vera

i

a6

vi6brag6sstodu dsamt odrum heilbrig6isst6ttum og Hlilparsveit skdta ad mata vanda peim, sem upp kann a6 koma 6 me6an 6 hlaupinu stendur og eftir pa6. Flestir, sem stunda hlaup og

a6rar iprottir, gera s6r grein fyrir mikilvegi pess ad feturnir s6u

fram pannig a6 peir prengi ad tdnum.

Slikir sk6r valda oftar en ekki ni6urg16num og bl6mordum st6ru-

tdanoglum. Einnig valda prengsli prfstingi og n0ningi 6 t6m, sem sidan lei6a af s6r likporn e6a sigg. Hlaupi6 aldrei berfett i sk6num, pad getur haft hormulegar aflei6ingar. Feim hlaupurum, sem eiga vi6 einhver

6lagi, sem hlaupi6 veldur. F6lag f6taa6ger6afra6inga 6skar pdtt-

takendum g66s gengis

firir

Reykjavikur

Mi6belarsk6lanum. Betri

fetur, betri li6on! F6toodgerd er heilbrigdispj6nusto.

vandamil ad strida i f6tum sinum er rridlagt a6 leita til f6taadger6afredings, eigi si6ar en tveimur vikum

i

maraponi og peir ver6a til pj6nustu reidubrinir sunnudaginn 20. tigrist n.k. i hofudstodvum Reykjavikur marapons i

hlaup og

s6rsaukalausir,dme6andidkun ipr6ttanna stendur. Fa6 parf oft ekki mikil mei6sl e6a dverka til a6 orsaka helti, sem si6an dregur rir 6rangri. Til pess a6 faturnir s6u dn sdrsauka

parf ad annast pd vel og par kreppir sk6inn ansi oft ad. Umonnun f6tanna vill

gleymast og peir ver6a gjarnan ritundan vi6 almenna likamshirdu. Annar

oft

mikilvagur pdttur er lftur ad f6tunum, er val d f6tab0nadi. Sokkar attu a6 vera [r mj0kri b6mull og vera hafilega vi6ir. Feir mega ekki prengja a6 en falla vel a6

fatinum. For6ast skal sokka rlr gerviefnum. Sk6 skal einnig velja gaumgefilega. Gata ber pess ad peir s6u

hefilega langir og mlokki ekki of mikid

Anna Vqldimarsd6ttir I v adstodar hlaupara i Mi1neturhlaupi

d

J1nsmessu 1995

SENDUM FATTTAKENDUM i NTil(,AViTUN M/ARAI'ONI 1995 BARATTUKVEDJUR GISTIHEINtrLID FLOKAGOTU I, 105 REYKJAVIK,

IIARALDI,JK BODVARSSON

stMt 5521 r 55

BARUGOTU 8-10, 3OO AKRANES, srMr 43r 1800

GISTIIIUSID A"KSALIK

nAsn6lr ist,nms

AUSTURVEGI

T,

87O ViK,

stMt 4871400

GISTIHUSID ISAFI)LD BARUGdTU I I, ]OI REYKJAV|K,

SUDURGOTU,, 1OI REYKJAVIK

IIOLTAKJOTTT,NCUN U,RDARHOLTI

6, 27O MOSFELLSBAR,

stm!5612294

s\Ml5666440

GREIN

n6r;unvinunnnnPPr,JK

SMIDJUVEGI 1 6, 2OO K6PAVOGUR,

5lo Hor

stMt 5571333

stMl 4513193 ^AVIK,

t9


REYKTAviKUR

MAmboN

,,Hleyp 50,-60 km e vik t" f udni Liljo Oddsd6ttir er 39 6ro Usjtikropj<ilfori og storfor hjd Sjtkropjdlfun K6povogs. Hin er isfirlingur og flutti tvitug til Reykjovikur. Gudni atlor o6 toko p6tt i hdlfmoroponi RM.

byriadi ekki ffrr en I I dra gomul d skidum og stunda6i pau mikid par til 6g flutti sudur, p6 ekki i keppni. Ari6 1984 ,,Eg

byria6i eg

ad skokka fy,rir 6egg,ian

starfsfelaga mins, Hilmis Agristssonar. Fetta var skritid i byrjun en vandist. Eg skokka6i alltaf ein 3,5-5 km, en lafnvel 56 sinnum i viku, oft beint rir vinnunni. M6r hnnst 6g pi vera ithvild. Ari6 1988 t6k 6g pdtt i 7 km i RM og byrja6i si6an nesta 6r a6 skokka me6 TKS. Fetta pr6adist si6an iifram og 1990 t6k 69 pdtt i minu fyrsta hdlfmaraponi i RM og hef sl6an veri6 me6 i lolmorgum hlaupum. ,/Efingarnar eru lika or6nar meiri og skipulagdari og hleyp 69 nrl um 50-60 km samtals d viku."

SE

- Hloupo fleiri i fiilskyldunni? ,J:i, eftir miklar fortolur t6kst m6r loks

fyrir fi6rum 6rum a6 f6 eiginmanninn med ad hlaupa. Hann hefur reyndar teki6 pa6 svo alvarlega a6 i dag er hann mun

kappsamari og meiri keppnismadur en 6g. Annar strdkurinn okkar er lika byrjadur a6 hlaupa. Feir hafa au6vita6

ordi6 ad taka mi6 af pessari hlaupaiinittu foreldranna, - kvoldmaturinn er stundum seinn. Feir hafa p6 i stadinn lart a6 bjarga s6r sldlfir i eldh0sinu."

-

Gudnj,

Skilobod til byrjendo?

starfi minu sem sj0krapjdlfari par sem 6g 6lagssl0kd6ma, ver6 6g dpreifanlega vcir vi6 a6 hafileg likamsrakt getur ba6i virkad

fest m.a. vi6

,,M6r finnst fElagslegi p6tturinn skipta miklu mili. Eg hef eignast marga g6da vini igegnum hlaupin, ba6i iTKS og i odrum hlaupah6pum. Fyrir utan pa6, pd jafnast ekkert d vi6 dl0psta6ar umra6ur vi6 vin e6a vinkonu i longu sunnudagsttrunum.

Hlaup e6a skokk

fyrirbygglandi og laknandi fyrir fmsa streitusi0kd6ma n0timalifs okkar. A6 fara rit ad hlaupa e6a ad fd s6r gongu eda

sundsprett a6 loknum vinnudegi losar um spennu og endurnarir likama og sdl."

er ein au6veldasta

likamsrakt sem ma6ur getur stunda6. i

N D UM FATTTAKE N D U TU

Lilja Oddsd6ttir

i N EYK'AiV|iK U R M/ARAI'ON I

1995 BA]TATTUKVEDJUR minesfslu

TT6TTNNOAIIIDSTOEIN alnsHdrol 2A, 112 REYKJAvIK,

sPARrSJ60Un

srMr5876000

stMt 4371208

n6rnl

SCAIIDIC IIOTEL ESJA

BgRGARBRAUT 1 4, 3 1 O BORGARNES,

LInrD

2, 1 08

RAUDARARSTIG, I 05 REYKJAViK,

SpDURLANDSBRAUT

stMt5623350

stMt5050950

n6rnl

SCAIIDIC IIOTEL L/OFTLEDIK R,EYKJAV|KURFLUGVELLI, I O I REYKJAV|K,

MAK

BBAUTARHOLT|

22,

1O5 REYKJAV|K,

REYKJAVIK,

stMt5525599

stMt5050900

ISLENSITT FKANSKT

SI.JIIDLAUG PATREKSF.IABDA"R

D,UGGUVOGI 8-IO,

I04

EyRARGOTU, 450 PATREKSFJORDUR,

REYKJAViK,

stMt 4561523

stMt5680550

isr,nnsnr NnBFANG, IcELAND LTD. FyERHOLT|

TIIIATERS

s6Iun6IAG

GARDYRKJTIMAIINA

sgDARVOGt 2F, 1 04 REYKJAV|K, 1

4,1 05 REYKJAVIK,

stMt5888900

stMt55t0700

UTILIF

OKA V,ESTURVOR

ALFHE|MAR 7 4, 1

2,

2OO

K6PAVOGUR,

slMt 5641995

r6srun oc sirfl siMr5506000

20

1

04

REYKJAV|K,

s\M!5812922

VDRSLMG

BEYIT^'AViKI,JR HUSI VERSLUNARINNAR, KRINGLAN 7, 103 REYKJAVIK, siMr568zroo


Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1995 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1995

1995 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1995

Advertisement