__MAIN_TEXT__

Page 1

-4lNS t#tt-li$r{.4__$,

F

+-ia

lt-

'a

s

l a

t,

r

:L

IL

tr:

il

t

F,.t

B"Vi


F PULS sPoRT TESTER (PE 4000)

ACCUREX

. .

.

Nemur rafbo6 hjartans me6 mikilli nikvamni PrS6laus prllsmeling

.

II

Nemur rafbo6 hjartans me6 mikllli nakvamni Pr66laus p0lsmaeling

.

.

Klukka og vekjaraklukka, . Skei6klukka . 5tillanlegur efri/nedri pjalf unarpLls fyrir upphitun og pjAlfun (tvofold stilling) . lnnra minni i allt a6 33 klst. . Minni fyrir 8 pjSlf unartimabil . Uppllisingar Ir minni yfirferanlegar itolvu gegnum INTERFACE til frekari skodunar

PACER II

.

Ur me6 vekiara og dagatali.

. Tveir stillanlegir bi5lfunartimar . 5tillanlegur pj6lfunarpuls . Geymir i minni hjartslittarlaekkun eftir pjalfun

Klukka me6 vekjaraklukku

. .

.5kei6klukka

.

. Vatnsbdtt fyrir sundnotkun.

. Vatnsb6tt fyrir sundnotkun

EDGE:

.

Pr66laus pr.ilsmalinq

Klukka og vekjaraklukka Pr66laus prllsmeling

5tillanleg

ef

rilne6ri pj5lf unarmork

. Vatnsb6tt fyrir sundnotkun

. Stillanleg efri/ne6ri pjdlfunarmork . Vatnsb6tt fyrir sundnotkun

. Tvofold skei6klukka i

. Sinir og geymir i minni 44 millitima . Geymir i minni tima utan/innan settra

pldlfunarmarka

POLAR INTERFACE . lnterface les ur minnisklukkum

geymdar uppllsingar inn i tolvu par sem hagt er ad vinna ur gognum og geyma til frekari ri

.

. . . . .

.

rvin

ns

lu

Grundvollur fyrir vkindalega pjalfun iprottafol ks Nau6synlegt til a6 nd hdmarks Srangri i almennri likamsrakt Ge{ur moguleika ranns6knum rit fr6 limsum polprofum Gefur laknumAjikrapj5lfurum moguleika 6 ad meta rett bj;lfuna16lag vi6 endurhefingu SVnir bialfunarp0ls i linuriti 5!nir pjalfunarprils i 7o i s0luriti 5!nir pj6lfunarpdls i tOlum me6 5, 15 eba

i

60 sek miliibili

FITWATCH: . Pr66laus pilsmaling . Stillanleg efri/ne6ri pjilf unarmork . Vatnsp6tt fyrir sundnotkun

FAVOR: . Prddlaus pulsmeling. . Eingongu pilsmelir. Engir

stillihnappar

. Vatnsb6tt fyrir sundnotkun

CYCLOVANTAGE . Nemur raf bo6 hjartans . Prd6laus prllsmaling

me6 mikilli ndkvamni

.5keidklukka.

. lVeltaki

me6 rei6hjolatolvu til ad mala takt, hrada, vegalengd, millitima o fl . Stillanlegur efri/ne6ri pj5lfunarpUls . lnnra minni i allt a6 8 klst me6 15 pjilfunartimabilum . Geymir uppUsingar fyrir CoNCONI prof . UpplVsingar Ir mlnni yfirferanlegar I tolvu til frekari sko6unar

THE HEART RATE MONITORING BOOK: . A6gengileg bok fyrir almenning um pad hvernig beri ad pj6lfa og nota

.

pUlsmela og n6 drangri Skrifu6 af 5ally Edwards, margreyndum briFrautarkeppanda.

TRAINING LACTATE PULSE-RATE: . Fra6ileg

b6k fyrir lengra komna i pjalfun, Undirsto6ubekkinq i pjSlffredi og life6lisfradi naudsynleg til a6 tileinka s6r efni6 Fjallar um hlaup, sund og hjolreidar . lViki6 af linuritum og tof lum .Skrifu6 af PETER G J l\4 JANSSEN M D

. .

P.

OLAFS'ON H/T

Tronuhrauni 6.220 Hafnarfirdi . Simi 91-651533

'

Fax 91-653258


Velkomin i Reykjavikur marapon

reynist peim hlidholl I

Reykjavik hefur med 6ri hverju upp d fleiri og fleiri vidburdi bj6da,

ad

ipr6ttavi6burdi og fleira sem tengist hollum lifshdttum, hrey'ingu og 0tivist. i Reykjavikur maraponi fara saman kostir alls pessa. Fad eru li6in l0 iir sidan Reykjavikur maraponid f6r fram i fyrsta sinn og pa6 er sannarlega til marks um breytt lifsvidhorf f6lks ad p:itttakendafoldinn hefur margfaldast 6 bessum irum. Eflaust vegur einnig pungt a6 hr6dur keppninnar hefur fari6 vida og a6sta6ur per sem Reykjavikurborg bf6ur upp d eru eftirs6knarverdar. Hreint loft, rj0kandi sundlaugarnar og heitir poftar eru sagdir hafa s6rstakt a6drdttarafl. F6tttakendur koma ni frri 18 londum. Fyrir hond Reykjavikurborgar bfd 69 alla pdtttakendur, innlenda og erlenda, velkomna og vona ad peir nj6ti dvalarinnar i Reykjavik og ad gafan

I

Stj6rn Reykjavikur marapons Board of directors

Omar Einarsson J6nas Kristinsson

Malinga r I cou rse meosu rement Sighvatur Dfri Gudmundsson

Reykjavik marathon. There years since the

thon took place and the best proof of change in people's atritudes is that the

number of participants in the race has multiplied in these years. Undoubtly it also counts that the event is now wellknown abroad and the environment in Reykjavik is interesting. The clean air and swimmingpools with natural hot water attrac many.

We have now participants from

l0:50

Fridrik F6r 6skarsson esh m

e

nt stotions I

l:00 l:03

I

2:00

I

Magn0s Einarsson Skr 6 ni n g I re gi str otio n

Gunnar J6hannesson Afuending gogno

rdlo

uno

luck in the Reykjavik marathon

race

1994.

lngibj6rg S6lrtn Gislod6ttir

Moyor of Reykjovik

18

party at Thorshamar in the city center.

Free admittance

srj6rnar upphitun

Keppendur koma ad rdsmarki Runners gather at the starting line Start Marapon, hiilfmarapon og l0 km Starfi Skemmtiskokk Fun run Skemmtiskokk ritdrdttarverdlaun Fun run draw prizes

Hafsteinn Oskarsson Ve

countries. On behalf of Reykjavik City I ro welcome all participants, to Reykjavik and hope they will enjoy their stay in the City and wish them

want

Warm-up

rslito lresult processing

r I r efr

lO

2l. rigf st . sunnudagur August 2lnd - Sunday l0:40 Magntls Scheving polfimimeistari,

Timotdkustj6ri ltime keeping Katrin Adad6ttir

kkjo rstd 6vo

are

first Reykjavik mara-

Pasta

Morkstj6ri I stort ond finish director Einar P. Gudmundsson

D ry

good health. All this comes together in

I l:00 - l7:00 Afhending keppnisgagna i Rridhtisi Reykjavikur Registration center open at Reykjavik City Hall l4:00 - l8:00 Barilla pastaveisla d bilastadi Alpingis. Frir adgangur

rse director

Ag0st Forsteinsson

(t

Reykjavik has been the venue of an increasing number of sport events and related activities emphasing fitness and

August 20st - Saturday

Sigurdur P. Sigmundsson

Vinnslo

Velcome to participants

20. rigrist - laugardagur

stj6 ri I r oce di r ecto r

I cou

ngibjiirg S6lrtn Gislod6ttir borgorstj6ri

Dagskrd f programme

chairman of the Board S.igfris J6nsson

Hloupolei1orstj6ri

Reykjavikur

Reykjavikur marapon I gg4:

Kn(tur 6skarsson, formadur,

F r o m kv a m d o

i

maraponi 1994.

12:45

ofu e n di n g I P rice ceemy

Magn0s Jakobsson

I I

I

Verdlaunaaflrending

fyrir l0

km og hilfmarapon

Prize ceremony for l0 km and Halfmarathon l4:30 Verdlaunaafhending fyrir marapon. Prize ceremony for the marathon. 2l:00 verdlaunaaftending fyrir sigurvegara i aldursflokkum i Ommu Verdlaun fyrir furdulegasta hlaupabfninginn. Urslit hengd upp.

Lri.

Prize ceremony for winners in age groups in l0 km, halfmarathon and marathon at Amma Lu restaurant. Award for the funniest outfit. Results pinned up.


Reyt(j avil'<u r

n

m ar aFo

21. itgitst 1994 Afhending keppnisgagna

Verndari hlaupsins Borgarstj6rinn

i

Reyklavik fr. lngibiorg 56lrrin Gislad6ttir

Keppnisgogn (rdsn0mer, lei6beiningar o.fl.) verda afhent I Ri6hrisi Reykjavikur laugardaginn 20. :igrist milli kl. I l:00 og l7:00.

Abyrg6aradilar Frlilsipr6ttasamband islands og Reykiavikurborg

Samstarfs- og styrktaradilar FRi, Rey(avikurborg, Fluglei6ir, Dagbla6i6-Visir, Vifilfell hf.'

Brimborg hi., islensk-verslun hf., SS. Vorumi6sto6in, RUV, Verkfradistofan Strengur hf., V6tryggingar{6lagi6 Skandia, Plastos hf., Pizza 67, M6mur, Ferdaskrifstofa lslands, Vaka Helgafell, Skjaldborg, Blik, M6l og Menning og Harpa hf.

Skand ia try ggir p6tttakend u r Yitrygg,ingart6lagi6 Skandia tryggir pdtttakendur

Sagnvart

slysum. Umslagi6 utan um keppnisgognin gildir sem skirteini.

Barilla pastaveisla Laugardaginn 21. rig0st kl. l4:00 bo6i6 i Barilla pastaveislu er fram

-

l8:00 er p6tttakendum fer i st6ru tialdi d F6rs-

hamarsbilastadinu I mi6baenum.

Stadur og stund Reykjavikur marapon

fer fram sunnudaginn 21. ig0st.

l0 km hefst i Lekiargotu kl. I l:00. Skemmtiskokki6 hefst kl. I l:03. Keppni i maraponi, hilfmaraponi og

Verdlaun Allir er ll0ka hlaupinu hll6ta verdlaunapening. Fyrstu i maraponi, h6lfmaraponi og l0 km karla og kvenna hliota s6rver6laun. Sigurvegar karla og kvenna i maraponi og hilfmara-

Vegalengdir Hagt er a6 velja um fiorar mismunandi vegalengdir, maraponhlaupid sem er 42, 195 km, hilfmarapon sem er 2l'098 km' l0 km og skemmtiskokk sem er um 3 km langt' Maraponhlaupi6 er jafnframt lslandsmeistaram6t.

Drykkjarstiidvar og hei lsugasla Drykklarsto6var ver6a 6 u.p.b. 5 km fresti. Far ver6ur bo6id upp 6 vatn og Aquarius ipr6ttadrykk' Vi6 r6smark bf6ur Vifilfell upp 6 Aquarius og Thorsspring vatn. Laknar og hi0krunarli6 ver6ur til rei6u medan 6 hlaupinu stendur og til a6stodar er hlauparar koma i mark. A hverri drykkiarsto6 ver6ur sjikrapliilfari til sta6ar. S6rrltb(nir bilar fr6 Hiilparsveit sk6ta ver6a

i

hlaupalei6inni.

i

banana

Fur6ulegasti briningurinn Veitt verda verdlaun fyrir fu16ulegasta

vid endamark.

fritttiikugjald

Fritttokugjald er kr. I .400 fyrir maraponhlaupi6, kr' 1.200 fyrir hdlfmaraponi6, kr. 1.000 fyrir l0 km og kr. 800 fyrir skemmtiskokki6, en kr. 600 fyrir 12 6ra ogyngri.

Skr6ning

Fitaokutilkynningar dsamt pdtttokugialdi berist til Reyklavikur marapons, ipr6ttamidssto6inni Laugardal, 104 Reykiavik. Avisanir skulu stiladar d Reykiavikur marapon. Skrining fer m.a. fram i ipr6ttami6stodinni i Laugardal. Upplfsingar i simum 813340 hie skrifstofu Reykiavikur marapons'

Flokkaskipting (mi6a6 er vi6 almanaksir) I 8-39 dra 40-49 6ra 50-59 ira 60-69 Ara

70 6ra og eldri

Sveitakeppni imaraponi, h6lfmaraponi og l0 km er bo6i6 upp ri priggia manna sveitakeppni. Vinn uf6lagar, f6lagasamtok og fi olskyldu r geta myndad sveitir til pritttoku. Konur og karlar geta mynda6 sveit saman. Ver6laun eru veitt fyrstu premur sigursveitum d hverri vegalengd. Dregid ver6ur rir h6pi sveitanna i l0 km um

4

AIMS

Hilfmarapon 16-39

ira

40-49 Ara 50-59 eira 60-69 ira 70 6ra og eldri

Marathon C.crUlication Documcnt RFYKJAWI

c-

K

HARATAON

rce#Hb

kYKJA;Jk s-2-,q.-2!-(d-Lt*

*"**" ?:t;:,:::;1""F*@

l0 km 14 6ra og yngri

l5-17 6ra

tvenn aukaver6laun.

hlaupabrininginn'

Serstok d6mnefnd mun fylgiast me6 pitttakendum.

Marapon

Bodiil upp 6 Chiquita banana Bo6i6 ver6ur upp

poni fii' utanlandsflugmi6a fr6 Flugleidum i verdlaun. Peningaver6laun eru veitt fyrir fyrstu satin i maraponi og hilfmaraponi, samtals 6.850 USD. Auk pess er greiddur b6nus ef brautarmet eru slegin. i skemmtiskokkinu og l0 km er dreginn rit flugmi6i fr6 Flugleidum. Sigurvegarar i einstokum aldursflokkum i maraponi, h6lfmaraponi og l0 km hli6ta vi6urkenningu. Einnig ver6ur dregi6 um fiolda aukaver6launa.

I 8-39 6ra 40-49 ira 50-59 6ra 60-69 6ra 70 dra og eldri

4@M

"*"d toh A.r 5!W

rhâ&#x201A;Ź[{(l4.

)"f

@vu,D r brsrEY tu.kxoxt

T{,o or iT' i6l@dDr

tqhF'Eift#d{.rfrtu

516 do'r

_

-'-E'

6d Ttus EagA

L


Reykjavikur marapon Nri eru l0 6r sidan fyrsta Reykjavikur maraponid

f6r fram.

Stodug aukning hefur veri6 fr6 pvi fyrsta hlaupid f6r fram Ari6 1984. i fyrra var gerd s[ breyting ad skemmtiskokkid var stytt 0r 7 km i 3 km og timataka felld par nidur.

Nfrri vegalengd, l0 km, var bett vid. Fessar breytingar pottu takast vel og

voru

p6tttakendur almennt 6neg6ir

med par. i fyrra voru pdtttakendur 3.564 og fjolgadi um 800 frd irinu 6dur.

Ahrif Reykjavikur marapons hafa verid otvirad pegar litid er til 6huga f6lks um almenna hreyfingu. Timasetning hlaupsins, p.e. ad hafa pad sidla sumars, hefur

haft jiikvad 6hrif i pessa veru. F6lk sest hlaupandi og skokkandi hvert sem litid

er og in efa eru margir a6 hugsa til pess ad undirbria sig sem best fyrir hlaupid. Fad hefur verid markmi6 stj6rnar Reykjavikur marapons ad vanda stodugt meira til hlaupsins. Avallt er leitast vid a6 bata skipulag og gera hlaupid sem dnegjulegast

fyrir

p6tttakendur. Jafn-

framt pvi hefur Reykjavlkur marapon

i

rikari mali veri6 rddgefandi vid framkvemd annarra hlaupa og iafnvel tekid

ad s6r framkvamd peirra.

Umfangid

hefur pvi aukist verulega og md segja a6

Reykjavikur marapon s6 a6 verda heilsdrsstarfsemi, enda er flj6tt eftir sidasta hlaup farid ad huga a6 pvi nasta. Eg bf6 alla p6tttakendur velkomna i hlaupi6 og vonasr til ad vi6 megum eiga

inagjulegan sunnudag 2l Gangi ykkur vel.

.

Agnst '994.

Knttur 6skorsson fo rm od

ur

Reykj ovlku r m o ro po ns

a

Fris t

AIR HUARACHE TIGHT KR. 6.900,-

r.t-.

AIR PEGASUS KR. 5.gOO,-

AIR ANATOG KR..

6.600,-

S6rfredingar frii NIKE International rridleggia um val e hhupask6m i versluninni ftistudaginn 19. iigrist milli kl. 17 og lg, og i Redhrisi Reykjavikur laugardaginn 20. 6gist er keppnisgiign fyrir Reykjavikur marabon verda afhent.

filbodid gildir medan birg0ir endast.


lft l,

f,t rt-! A-

E J

Skemmtiskokk 3 km: Bla lina

/

Blue line

-t O km hlaup: r Gran lina / Green line Hdlfmarapon I Halfmarathon: r Rauo lina, einn hringur/ Red line, One lap Marapon f Maralhon: r Raud lina, tveir hringir/ Red line, Two laps

I

\ f---'r.-;

:--'\D\'--Jt

i

OOQT

nsnct [-1

n n-s nt-\

IUlqrk/

-

N

D

JSi Giitur sem hlaupia er eftir i 3 km hlaupi: Frikirkjuvegur, Skoth0svegur, H ringbraut, BreOraborgarstigur, Vesturgata, Hafnarstreti, L@kjargata.

Gtitur sem hlaupi6 er eftir i I O km hlaupi: Frikirkjuvegu r, Skoth 0svegu r, Suourgata, Lynghagi,

Agissiba, Nesvegur, Su0urstrond, Lindarbraut, NorOurstrond, Eibsgrandi,

An

anaust, Myrargata, Tryggvagata, P6sth0sstreti,

Hafnarstreti, Lekjargata.

r-\F_,A7-r\_--

((--ri--\V(\\:le=

\

Giitur sem hlaupi6 er eftir i marapon- og hilfmaraponhlaupi: Frikirkjuvegur, Skoth0svegur, Su0urgata, Lynghagi, Agissioa, Nesvegur, Suourstrond, Lindarbraut, Norourstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Myrargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sabraut, Skei0arvogur, Langholtsvegur, Laugar6svegur, Sundlaugavegur, Borgartrln, Snorrabraut, Sabraut, Kalkofnsvegur, Lakjargata.

Tr()l\ro

D

rj0lnj


Fni 2000 \,

FLUGLEIDIR

F]fY

R/KlSUTVARPlD


i t OO grdmmum af Chiquita banana er ab finna heilt forbabur vitamina, trefja, steinefna og qnnqrra fjdrefna.

C-vitamin I I mg*

Orka lO4 kcal = 4O4 kJ" Ko h'et ni

e

r

m

i

ki

lt't

gas

Eykur ildndntspr6tt likonruns gegn sjkingu Dogsfdtf unt 50-60 nt,q

ta

eIdsnet,ti t,ii6t crnna

Pr6tein

I,l

go

Kolvetni 23,5 g" Ndktrcnt blando al skj6tverkandi ug lattgt at ondi u ku Pdr ul .s.\'kilr l5 g og rreflar 3,1 g

Fita O,3

g''' Pad er ntinni Iita i bonano en epli.

Natrlum 2 mg" Flestir

ney-trr oJ ntikils solts Banani inniheltlur adeins tvo huntlradshluta ilr grontni

= 2 ntgil00 g

Be-vitamin O,58 mgo Hiltlpor til t'id untbreytingu

,Xi'##

Battnnor

et u

rili!/:,!!!''

ffi[

'",:,,:,,i',5":i';irDogstt'l;'l1

Ky

.':i::i,i^{ii: a Jarn O,35 mg"

E-vitamin 0,55 mg* Dagsl:dj unr 8-10 ng

Medal unnors til fiznlcidslu rr raudunt bl6dkot ttunr Da,qsfior-f unt lo-18 tttg

Bz-vitamin o,os mg"" Rib6llotin Styrkit nt a edlilega byggingu hildar-

Sink O,l g mgo

innor DagslttitJ unt l ,2-1,7 ntg

Dugsf'rf

hianin

um 12

h'

Magnesiam 26 mg.'

mg" o til url tt1,ta orku kolt'etttatttta Da'qshrirJ unt l-l '1 nt

Bt-vitamin

f'rit fruntlei6slu orku. Dogsfdft uttt 13-18 ntg

O,O4

Banatnr eru aintt rika'rti nrtgnesiunrgiafinn Dagsfdrf unt 300-350 nt'q

Naudsynlegr nt

t

uor o,or mg,, ir t'i)rn

Kalsium S

geg,n lannskentntduttt

Steinefhi sent s nttntltttt lreit

Selen O,36 1tg'! (mikrog Orcrulegt nrugn Dogsfoi unt 40

Kopar O,I I mg*

1tg

Jo6 O,4

p

,,1 I oo g. Medalst6r banatti v,qur unt 170 g (dn hjdis)

-gott mAI i gulum umbuilun

,

Auaxtasalanhf, ElliOavogi 103 - 104 Reykjavik simi 679190

o o


Fri

Barmahlid

ts" pirr

S

-

heinsen(ting

Simi

;;; i;il;;;;;'

i6o,'

L8" pizza meO 3 ilegfglium kt. 1100''

Innanrlmilslun,,f HOtrr soRpEyDrNG HOFUDBoRGARSVADISI NS

isLnxo Qs.

\{ t \l\'

'\tl('l

'l

Irir ilrrt itriri{it uj l.}itltiit ul,Jar u,?lurllilr Ll

erill

iit'tl1lt'1,trr

pir il LtitLnl

liilitii.

99 66 33


UPPLYSINGAR

USEFUL HINTS AND INFORMATION

Fyrir hlaupi6:

Before the race:

Kledid ykkur med tilliti til vedurs. Skokki6 l6tt um og gerid teygjuafingar til ad hita ykkur upp. B(ningsa6sta6a er opin fyrir 16 sem pess askia i Midbajarsk6lanum frri pvi kl. 09:30. Athugi6 ad par er ekki ba6a6stada.

Risn0mer fyrir hlaupara i maraponi eru frd I upp i 199 (gran), fyrir hilfmarapon frd 200 upp i699 (rau6), fyrir l0 km fri 700 upp i 2.199 (ble) og fyrir skemmtiskokki6 fr| 2.200 (hvit) og upp rir.

i

6

tlaldinu

bilastadi Alpingis verda plastpokar merktir

Reykjavikur marapon og Plastos sem hegt er a6 setia sem pi6 villi6 geyma medan 6 hlaupinu stendur.

i fot

,

i hlaupinu: Fylgid ollum leidbeiningum brautarvarda og logreglu. Bld strik i gotu visa leid i gatnam6tum. Hlaupid d gotunni sl6lfri. Notferi6 ykkur drykkjarstodvarnar (merkt med D i korti), pad getur hjilpad miki6 ri seinni hluta hlaupsins. A ollum drykkjarstodvum er bodid upp 6 vatn og ipr6ttadrykk og er vatnid alltaf 6 bordinu sem nar er pegar komid er a6 stodinni. Einnig verdur bo6id upp 6 banana I endamarki. Hlaupid i peim hrada sem pid rd6i6 vi6 og fordist ad fara of

Dress according to weather and don't forget to do your warm-ups and stretches before the race. Plastic bags will be available at the "Pasta" tent for clothes (see map for location). Changing rooms are available at the City Center High School and are open from 09:30 a.m. The school is just a few meters from the start/finish line (see map). There will be four groups running in the race, but the fun run starts 5 minutes after the main race. The race numbers will designate which group is which. Numbers from I up to 199 (green) are for runners in the full marathon, numbers from 200 up to 699 (red) are for the half marathon, numbers from 700 up to 2.199 (blue) are for the l0 km and numbers 2.200 (plain) and onwards are for the fun run.

During the race: Police and medical staff are available all the time, both along

the course and at the startJfinish line. The lcelandic Rescue Squad has all necessary equipment to assist in both maior and minor cases. They can be identified by the yellow colour and

geyst af sta6.

Sreen cross. Please follow the directions given by the police and race officials. Please run on the street at all times. A blue line on the street at all intersections is your guide. Watch out for cars as only a few of the streets will be completely closed for traffic.

Sjrikragasla verdur 6 hverri drykkjarsto6 og logregla og Hldlparsveit skita verda 6 hlaupalei6inni og vi6 marki6. Ef

statrons.

hlauparar purfa d a6hlynningu ad halda, hafid pd samband vid pessa a6ila. L6ti6 heilsugeslulidid lita a oll meidsl pegar komi6

At the finish:

er i mark.

Water and sport drink will be offered at all drinking

ln the refreshment area we offer water, sport drink

and

bananas.

Eftir hlaupi6:

i

endamarki verdur bodi6 upp

d vatn, ipr6ttadrykk

banana.

Hlauparar, athugid

!

Ad festa rdsnrimerin ad framan, en nelid ekki i afrifid.

RON N ING

SUNDABORG 15

Atuinnuna hum. Veljurn isbnskt. 0

og

Results and certifi cate: Results and certificate will be mailed four weeks. Runners: Put your numbers at front.

to

participants within


Sendum pitttakendum i Reykiavikur

marponi I 994 barSttukve6jur Afl & orka, verkfradistofa P6sth6lf

11'156, 131

Reykjavik

Fosshestar hestaleiga

S$tri & lengri hestaferOir

Hamrafossi, 88O Kirkjubejarklaustur

Alifugluabti6

Au6sholti, Olfusi, 8O1 Selfoss

Alpf6ubandalagi6 Bergplast

Smidjuvegi 28-D, 2OO Kopavogur

Gaukur 6 Stiing

Tryggvagotu 20,

1O1

Reykajvik

Gistiheimi Mattheu Bugdulek 13, 105 Reykjavik

Gistiheimili6 Gler5 simi 96-25724

Blikkform hf.

Vi6

Blikksmidjan Au66s

Tryggvagdtu 20,

Bl6m & Gjafav. Akur

Smidjuvegi

Bl6mabri6in l6na Lisa

Strandgata 6, 22O Haf narfjdr6ur

Bl6maverslun Michaelsen

Barugotu 8-1O, 3OO Akranesi

SmiOjuvegi 52, 2OO Kopavogur

Kdrsnesbraut 1O2-A, 2OO K6pavogur Vikurbraut 27. 24O Grindavik Hverafold 1-3, 112 Reykjavik HolagarOi,

1.11

Reykajvik

BorgarbyggO

Borgarbraut

1'1, 31O

Glaumbar Grein hf. .16,

1O1

2OO

Borgarnes

Borgarb6kasafni6 8o16 fyrir tvo

Borgarkringlunni, 103 Reykjavik

B6khaldsstofan Alex

H6lmgar6i 34 , 108 Reykjavik

B6haldspj6nusta Gylfa

Mariubakka 18, 'lOg Fleykjavik

Brii byggingarviirur

Akurgerdi 62, 1OB Reykjavik

B6nstii6 Akureyrar

Laufasgdtu 3, 600 Akureyri

Dropinn hf.

Hafnarstreti 98, 600 Akureyri

Einar J. Skrilason

Grensdsvegi 1O , 108 Reykjavik

Ferdaskrifstofa islands

Sk6garhli6'18,'1 05 Reykjavik

Fer6apj6nustan N arfastii6u m

Glasilegur gististaOur.

65O Laugar, 5:96-431O2

Fer6apj6nustan Skipalek Egilsstaoir

Fjiilskyldu & H0sdfragar6urinn

Engjavegur Laugardal

Flugafgreidslan hf.

Holtsgdtu 56, 260 Njar6vik

Reykajvik

K6pavogur

Hafnarfjardarbar

Haraldur Biidvarsson

Hreinsitakni

pingholtsstr@Ii 27, 1 01 Reykjavik

7O1

retur Hli6arfjalls, 60O Akureyri

Fosshdls 13-'15,

1'1O

Reykjavik

Hr6i hiittur hf.

Hjallahrauni 13, 22O Hafnarfjor6ur

H5rgreidslustofan Bard5

Arm0la 17 A, 108 Reykjavik

Hirgrei6slustofa Miiggu D6ru

Tringata

.11,

58O Siglufjor6ur

HSrstofan sf.

Reykjavikurvegi 50, 22O HafnarfjorOur

H6sk6li islands Su6urgdtu,'1O'l Reykjavik

H6pfer6ami6stii6in

Bildshof6a 2-A, 112 Reykjavik

H6tel Geysir

Haukadal, Biskupstungum,

8O.1

Selfoss

Hrisauikurkaupsta6ur

Ketisbraut 9, 640 Htlsavik

Hrisi6 hf. Skeifan 19, 1O8 Reykjavik

K6pavogsber

Fannborg 2, 2OO K6pavogur

Hrisnadisnefnd Keflauikur

Tjarnargata 12, 23O Keflavik

Hisna6isstofnun Rikisins

Su6urlandsbraut 24, 1 08 Reykjavik

KEA byggingavtirur

Lonsbakka, 60l Akureyri

il


Fr5un lslandsmetsins i maraFonhlaupi karla Eftirfarandi upptalning 6 einungis vi6 um hlaup sem veri6 hafa 42,495 km, en pad er ltigleg lengd 6 maraponhlaupi: 3:5

l:04 J6n Gudlaugsson HSKReykjavik

3:15:17 3:05:38 2:53:05 2:50:56

H6gni Hogni Hogni Hogni 2:49:14 Hogni

Oskarsson 6skarsson Oskarsson 6skarsson 6skarsson

2:,38:29 Sigfris J6nsson

1R

KR KR KR KR KR

Rochester Buffalo Rochester Rochester

New York

Windsor

l:33 Sigur6ur P. Sigmundsson 2:27:03 Sigur6ur P. Sigmundsson 2:23:43 Sigurdur P. Sigmundsson 2:21:,20 Sigurdur P. Sigmundsson 2:19:46 Sigur6ur P. Sigmundsson 2:3

FH FH FH FH FH

68 75 75 76 76 77 78

Reykjavik

8t

Wolverhampton New York

82 83

London Berlin

84 85

Reykjavikur marapon Brautarmet / Course records

Hiilfmarapon: l:05:46 HughJones GBR l:

l3:20 Martha Ernstsd6ttir

93 89

til l. igrist

fri,

l:07:09 Sigurdur P. Sigmundsson, FH Haag l3 J6n Di6riksson, FH Reykjavik l:09:45 J6hann lngibergsson, FH Akranes l:09:

l: l0:4

2:29:07 Agfst Forsteinsson UMSB Manchester 2:3Q44 Steinar Fridgeirsson iR Reykjavik 2:32:44 J6hann lngibergsson FH Chicago 2:32:45 Sighvatur D. Gu6mundsson iR London 2:35:0 I J6n Stefdnsson UFA St. Paul 2:36:23 Jakob Bragi Hannesson iR London 2:37.55 Bragi Sigur6sson A Dallas 2:38:29 Sigfts J6nsson iR Windsor 2:41:59 Gunnlaugur Skrilason UMSS Berlin

t:t2:2

I:

84 93 85 89 79 93 90 92 89

sighvatur D. Gu6mundsson,

iR

Haag

l2:30 Kristjin Sk0li Asgeirsson, iR Reykjavik l3:07 Ragnar Gu6mundsson, ,rEgi Reykjavik I

5 9

86 87 92 94

9t 9t 86 86

9t 92

86 86 89 93

Bragi Sigurdsson, A Reykjavik

87

Steinn J6hannsson, FH Monroe Gunnlaugur Skrilason, UMSS Reykjavik Sveinn Ernstsson, iR Haag

9t

l5:57

Rcignvaldur lngp6rsson, UMSB Akureyri

92 93 87 93

Konur: 85 83 86 86 84 90

9l 9t 78 90

3:00:23 Leiknir J6nsson, A Reyklavik

8t 8t

Sigurj6n Andr6sson, iR Reykiavik

I

l:12:30 Steinar Fri6geirsson, iR Haag

l:14:18 Jakob Bragi Hannesson, iR Reykiavik

90 76

l:05

Haag

Daniel S. Gudmundsson, KR Reykiavik l: l2:20 Sigmar Gunnarsson, UMSB Sjoboo

l: I 3:44

2:47:49 Arsall Benediktsson, [R Rotterdam 2:49 14 Hogni Oskarsson, KR New York 2:50:05 J6hann H. J6hannsson, [R Reykjavik 2:51:57 Arnp6r Halld6rsson, A Seattle 2:54:43 Gunnar Snorrason, UBK Reykiavik 2:55:34 Stefin Fridgeirsson, iR Reykjavik 2:57:54 P6tur Forleifsson, iR Reykjavik 2:58: l6 Karl Olaf ldland Reykjavik 3:0

Ag{rst Forsteinsson, UMSB Haag

l:ll:57

l:13:42

Karlar: P. Sigmundsson FH Berlin

I

l:10:54 M:ir Hermannsson, UMFK

l: I 3:

Maraponhlaup 2:19:46 Sigur6ur

8l

Karlar

l:1 3:1

1994

93

H6lfmaraponhlaup

l: l:

Bestu afrek upphafi

Reykjavik

l:10:35 J6n Stefinsson, UFA St. Paul

:: 'J

ISL

4:23;40 Lina Gunnarsd6ttir,48

l:09:47 Daniel Gu6mundsson, A isafjor6ur l:10:29 Frimann Hreinsson, FH Reykjavik

Marapon: 2:17:06 Ceslovas Kundootas LIT 2:47:25 Wilma Russman HOL

Konur: 3:02:07 Anna Cosser, 54, iR Reykiavik 3:24:25 Anna Kristinsd6ttir KR Washington 3:25:00 Frida Bjarnad6ttir,46, UBK Boston 3:30:24 Gudr0n B. Svanblornsd6ttir, 7l Reykjavik 3:32:02 Lillf Vi6arsd6ttir, 58, UIA Reykjavik 3:39:55 Sigurr6s Forsteinsd6ttir Reykjavik 3:53:00 lngunn Benediktsd6ttir, 44, KR New York 3:37:4 I UrsrilaJunemann,50 Reykjavik 4: l3:2 I Vilborg Hannesd6ttir Reykjavik 4:20:J2 Forb.iorg Erlendsd6ttir, 58 Reykjavik

8t 93

8t 8t 86 89

l: l2:26 Martha Ernstsd6ttir, iR South Shields l:2 l:24 Anna Cosser, iRAkureyri l:25:19 Margret Bryni6lfsd6ttir, UMSB Reykjavik l:25:52 Hulda P6lsd6ttir, iR Reyklavik l:26:21 Fri6a Rrin F6r6ard6ttir UMFA USA l:27:40 Steinunn J6nsdottir, iR Reykjavik l:28:05 Gerdur R(n Gudlaugsdottir, iR Akureyri l:28:24 Rakel Gylfad6ttir FH Reykjavik l:30:0 I Lilja Gu6mundsd6ttir, iR Altendorn l:32:34 Lillf Vidarsd6ttir, UiA Reykjavik

92 94 92 93 93

l:32:59 Fri6a Blarnad6ttir, UBK Reykjavik

87 92 92 94 93 93 87

l3 Arnheidur Bergsteinsd6ttir Reykjavik l:37:l 3 Sigurbjcirg Edvar6sd6ttir Reykjavik l:35:

l:37:30 Valgerdur D. Heimisd6ttir Akranes l:37:5

I

Urs0la Junemann Selfoss

:38:47 Bryndls Magn0sd6ttir Selfoss l:39:55 Birna Biornsd6ttir, FH Reykjavik l:40:04 Anne Marie Sigurdsson Reykjavlk l:40:38 Hronn Hardard6ttir Reykjavik I

I

:40:4

I

Fora Gunnarsd6ttir Reykjavik

87 93 88 84 90

9t 9t 9t

3


Reykiavikur marapon 1993 - Helstu rirslit i aldursflokkum Konur l8 til 39 ira I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

2:55:07 2:59:31 3:01:44 3:02:07 3:09:32 3:30:24 3'.36:49 3:43:20 3:44:03 3:59:27

Konur l6 til 39 6ra

Elisabec Singer

AUT

Susan Martin

GBR

Helle Brogreen Anna Cosser Helena Sedivakova Gudr0n Biorg Svanbiornsd6ttir Amy Abalos Nicola Di Biase Giuseppina Fadigati

DAN

Sarah Beruick

TCH

1962 I 955

t964 t954 t962 t27

I

958 I 956 I 955

USA

I

ITA ITA USA

t957

Lotta Svard Randi Wie

I

Konur 50 I

3:3

l:04

Ursula Elisabet Junemann Teresa Florensa Vall6s

Nuria Ruiz Sole

til

SWE

NOR

AUT

Karlar l8 til 39 6ra 2:17'.06 2: 7:50 2:24:27 2:32:44 2:47:56 2:53:28 2:59:25 3:00:3 I 3:02:54 3:04:24 I

6 7 8 9 l0

CeslovasKundrotas Aart Stigter leuan Ellis J6hannlngibergsson

MarkusWiederhold Timo Vihma

Johannes Kruger

Volker Burghoff

950

948 I 948 I

t94l

LIT

t?6t

HOL

I

GBR

965 I 960

960

I

GER FIN GER

ArnP6r Halld6rsson

Jean Marie Creusat

1949 1946 I

SPA SPA

59 iira

Sigrid Thalhammer

FRA GER

1967 I 963

t964 t96 t I 953 1966

Karfar 40 tal 49 Ara I 2:44:20 2 2:57:24 3 2:52:59 4 2:55:00 5 3:06:58 5 3: I 6:41 7 3:17:42 8 3: l8:08 9 3: 8:38 lO 3:26:17 I

Michele Gallo Angolo Dagnino Geoffery Scott Sighvatur Dfri Gu6mundsson Valter Cominoli Vtiggur Magn0sson Anders Brask Stale Thuland Hannes J6hannsson

Ferdinand Wiedermann

ITA ITA GBR

3:10:36 3:16:27 3:24:59 3:30:46 3:33:16 3:46:06 3:46:23 3:50:39 3:52:32 4:18:48

Peter Rauch

William McManus

I

ITA SWE

NOR AUT

GER GBR

953

t952 t945 I

Karlar 50 til 59 6ra I 2 3 4 5 5 7 8 9 l0

953

t95t 1947 1948 I 950 1949 1944

t94l t940 t943 t94t

Johs Slethaug

Aksel Lovenholm

NOR NOR

Magn0s Biarnason Dag Rasmussen

NOR

I

SWE

t94t

sut

t940

FRA SWE

1942

Lennart Nilsson Reto A Cavelty Maurice Chelot LeifEriksson

I

938 936

t94t

Karfar 5O til69 6ra I 3:24:42 2 3:28:03

Roald Sovik J6n G Gudlaugsson

I 3:20 l:15:26 l:25:52 l:28:40 l:38:29 l:43: l0 l:44:40 l:44:57 l:46'.26 l:47:28

Martha Ernstsd6ttir Teresa Dyer Hulda Bjork Piilsd6ttir Gerdur R0n Gudlaugsd6ttir Valger6ur Df rleif Heimisdottir

l:

GBR

t977

t962

J6nina Omarsd6ttir Hafdis Olafsd6ftir

Annie Rouille Hafr0n Fri6riksd6ttir Gu6ni Lilia Oddsd6ctir

1964 I 959 1964 1972

956

I

FRA

t9s7 te6t r9s6

t932 t926

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

:43:58 l:49:13 l:49:14 l:51:l I l:59:02 I :59:08 2:00:05 I

I

Elfa EyP6rsd6ttir

I

t949 t942

Hallgerdur Arn6rsd6ttir

2:00:58 2:02:34

Konur 50

953 952 I 953 1948

F6rhildur Oddsd6ttir Kristin Einarsd6ttir Margrâ&#x201A;ŹtJonsd6ttir Maria F6rarinsd6ttir

7:OQ:49

t948

Lina Gunnarsdottir Svanhildur Valsd6ttir Sigr0n Helgadottir

til

I

t945 t952

59 era

Agista Sigf0sd6ttir

t94t

Ragnheidur Stephensen Alda Sigurdardottir

I

:05:46 l:06:15 l: l0:58 l: I I :38 l: I I :50 l'.12:32 l:13:07 l: l4:33 l: l9:3 I l:20:16 I

Hugh Jones

Toby Benjamin Tanser Daniel Sm6ri Gudmundsson Ken Moftimer Martin Moore Ferguson Marco Roascio Ragnar Gudmundsson

939 938

I

Karlar l6 til 39 6ra I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

950

I

Hrefna Olafsd6ttir

I 2:02'.32 2 2:08: 8 3 2:19:02

GBR GBR GBR GBR

t954 968 t96 I t96 I

I

t964

ITA

t95 t I 968

Hivard Nordgird

NOR

t96l

Phillippe Micheli

FRA

I

950

t967

Sveinn Ernstsson

Karlar 40 til 49 era I 2 3 4 5 6 7 8 I l0

l:18:42 J6hann HeidarJ6hannsson l:24:58 Orn lngibergsson l:28:23 Eldar Sande l:28:31 Birgir Sveinsson l:28:52 Tarald Salte l:30:13 F6rhallurJ6hannesson l:30:37 Valur Valdimarsson L6rus H Bl6ndal l:3 I :26 l:32:34 Frimann Haraldur Benediktsson l:33:1 9 Olafur K P6lsson

Karlar 50 til 59 iira I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

:28:50 l:36'.41 l:39:43 l:40:Ol I :41:09 l'.41:46 l:42'.22 l:43:03 l:43: I 3 l:43:32 I

lngvar Vigre

Gu6mundur Gislason Sigurdur J6hannsson Ragnar T6masson Halldor Margeirsson Stef6n Briem Bergur Felixson Berghreinn Gudni Forsteinsson Sigur6ur Rafn Antonsson Kjell Kr. Olsen

1945

NOR NOR

t947 1952

t945 1950

953 950 I 950 I 953 1946

I I

NOR

1938

t94t t943 939 1942 I 938 I

1937 I

NOR

I

936 939

1940

Karlar 60 til 69 6ra I l:53:27 2 l:54'.44 3 2:09:48 4 2: I 5:05

Strif I 2 3 4 5 6 7 8

4

kur

Agnar Egilsson

Arne Bergan John Hunting Olafur J6hann J6nsson

NOR usA

I

932

t925 193

I

t928

14 6ra og yngri

I Eygerdur lnga Halp6rsd6ttir 44:40 Gudr0n S6ley Gunnarsd6tcir 46:36 Tinna Elin Knitsd6ttir 48:16 Gudr0n Helgadottir 48:19 Hildur Savarsd6ttir 49:27 Eva Blork Biornsd6ttir 50:47 Lira Hrund Biargard6ttir 50:57 Borghildur Valgeirsd6ttir

44:l

I I I

I

Konur 4O til49 6ra

Konur 4O til 49 6ra I 3: 5:04 2 3:29:31 3 3:37:41 4 3:58: I 3 5 5:07:21

I 2 3 4 5 6 7 I 9 lO

983 t98 I

I

t979 I

980

t979 t979 I98t I

980


Reykjavikur marapon 1993 - Helstu rirstit i aldursflokkum 9 l0

52:45 53:18

Eva Soley

Strilkur l5 I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Gudbjornsd6rtir

RagnhildurAgrisrsd6ttir

42:25 44:48 44:49 49:13 5l:59 53:30 57:33 58: 6 58:47 58:50

I t

til l7 era Laufey Stefdnsd6ttir

t976 t978 t976

Unnur Maria Bergsveinsd6ttir H6lmfridur Asa Gudmundsdottir Dagn/ Hulda Erlendsd6ttir Gu6r0n SaraJ6nsd6ttir Eva Hlin Dereksd6ttir lngibjdrg Asta Halldorsdottir Karla Astvaldsd6ttir Helena BjorkJ6nasdotrir Asta Fridriksdottir

I

t98

t98

t?77 1977

t977

t978 t978 t977 1977

Konur l8 til 39 ira I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I

37:52 40:13 43:44 45:03 46:72 47:30 48:08 48:14 48:46 48:48

Konur 40 I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

t970 t270 t975 t970 965 1972 t97 I I 959 1262 I

NOR

Erla Gunnarsdottir

Rut A Fridleifsd6ttir

t963

til49 6ra

44:42 Bryndis Magnrisd6ttir 44:47 Helga Bjdrnsd6ttir 49:54 Erna Hlodversd6ttir 50:ll BirnaGBjornsd6rir 5 l:5 I Karen Elizabeth Arason 52:44 Ldra Erlingsd6ttir 52:52 Sigrun Elisabet Einarsd6trir 53:00 Edda Gudmundsd6ttir 53:05 Audur Gudmundsd6ctir 53:12 Sigurbjorg Eiriksd6cir

Konur 50 I 2 3 4 5 5 7 8 9 |0

Frida Run F6rdard6trir Margr6t Brynj6lfsd6ttir Forbjorg Jensd6ttir Julie House Fora Gunnarsd6ttir lngibjorg Helga Arnardottir Sandra Zirabe Adalbjorg Hafsteinsd6rtir

49:23 52:35 57:26 59:25 60:42 60:50 6l:01 6l :41 62:44 63:39

til

I

950

t952 t948 t944 950 t95 I I 953 I

t946 t949 1952

59 :ira

Lisbec Meel< Olsen J6na Poryardard6ttir

1942

Hildur Bergp6rsdortir

t942 t943 t942 t943 t94t t940 t94t

Sara Eliasdotrir

1943

Bergp6ra Gislad6rcir

t942

F6runn Gudnad6ttir Valdfs Einarsd6ttir Asthildur Kristin Forl<elsd6rcir

Gudn/ Le6sdortir Emilia Susanna Emilsdoftir

Konur 60 til 69 6ra I

72:55

Matthildur B Bj6rnsd6trir

Karlar l8 til 39 6ra I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

33:36 33:59 35:20 37:31

38:20 32:28 39:49

40:30 40:43 40:48

Bragi For Sigurdsson

I

Mdr Hermannsson Gudmundur Valgeir Forsteinsson Halld6r Bjorgvin ivarsson Forsteinn M J6nsson Gudjon Marteinsson Thierry Lherm Geir Gunnar Marl<isson Valur Hreggvidsson Torfi Helgi Leifsson

I

960 965

t975 t973 I

963

t964 FRA

I

965

t975 t962 I

959

Karfar 40 til49 6ra I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

36:40 J6hannes Gudj6nsson 40:35 Kiri Egill Kaaber 40:54 Kristinn FridrikJ6nsson 4l:3O Sveinn Klausen 4 l:30 F6r6lfur F6rlindsson 4l:36 lngimundur Hjartarson 4l:4O Eirikur F6r Einarsson 42:19 Bergp6r R0nar Olafsson 43:17 Hjilmar Arnason 44:24 Magn0s Dan B6rdarson

I

I

950 950

t944 I

953

t944 952 950 1949 I 953 I 950 I I

Karlar 50 til 59 rira I 2 3 4 5 5 7 8 9 l0

45:07 Sigurjon Andr6sson 45:49 Viggo Benediktsson 46:17 Solvi 6skarsson 46:30 Forl<ell Erlingsson 46:41 Helge Rodland 48: l0 Kristjdn Olafsson 48:13 Gudmundur lngimundarson 48:44 Hiorrur Gudbjarrsson 49:23 Arsall Ldrusson 49:35 E/steinn Bjdrnsson

t94t I

938

t942

t94t NOR

t943

t943 t943 1942 r 939

t942

Karlar 60 til69 6ra I 2 3 4 5

46:15 Eysteinn Forvaldsson 47:37 Sturlaugur Bjornsson 48:27 Hoskuldur Eyford Gudmannsson 63:21 Sverrir Traustason 69:13 dlafur Einar Magn0sson

t

1932 1927

1932 933

I

t932

TITLA aa

BONSTOIDIN Si6umrila 25 (eki6 ni6ur fyrir) Simi 812628

t928 I

Konur 70 ira og eldri I

75:05

L6a Konr6dsdortir

t9t9

Drengir 14 Ara og yngr: I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0

39:09 43:20 43:32 44:20 45:17 46:12 46:45 47:36 47:59 48:Q7

Gauti J6hannesson Kristinn Logi Hallgrimsson Olafur Austmann Perur Georg Marlcan

Arni Mdr Jonsson Osl<ar Scilvason Heimir Fannar Hallgrimsson Johannes Pill Gunnarsson

Drengir l5 I 2 3 4 5 6 7 I 9 0 I

Bergp6r Andr6sson Stefiin Agrist Hafsteinsson

t

l98r 1979 1979

l98

t

t979 I

980

l98

r

til l7 6ra

37:45 Reynir J6nsson 38:29 Kristjdn Haul<ur Flosason 39: I H6rdur Kristinsson 42:47 Arnar F6rJensson 43:08 Geir Landro 43:14 Fridgeir lngi Eiriksson 45:37 Konrid David Foryaldsson 45:47 Svdfnir Gislason 46:53 Vesteinn lngibergsson 47:76 Andr6s J6nsson I

1979 I 980

t98

1978 1976

t977

t976 t978 t978 r978

t978 t978 t977

Alhlida prif 5 bflum. Handpvegid og handb6nad. Opi6 alla virka daga fr6 kl. 8:0O - 18:00. Laugardaga trf kl. 9:O0 - 16:00

Fj6nusta i pina FSgu 5


Sendum pitttakendum i Reykiavikur

marponi I 994 barSttukve6jur K6pavogsbar

Sendibilastii6 Hafnarfj ar6ar

hjartaskjtklinga Landssamband '12'1

Sparisj66ur Mf rarsfslu

Lauga-As, veitingahfs

Skei6alaug

Fannborg 2, 2OO K6pavogur P6sth6lf 83O,

Reykjavik

Hotel Esju, 1O8 Reykjavik

Litla bilasalan

Skeifunni 11 B, 108 Reykjavik

Lfsi hf.

Alfheimar 7 4, 1O4 Fleykjavik

Metk6 hf.

Melgerdi 9, 2OO K6pavogur

Nuddsk6li Rafns

Nuddn6m hefst'1.sept.94

Helluhrauni 4, 22O Hafnarfjordur Borgarbraut 14, 31O Borgarnes

Brautarholti, Skeidahr. 8O1 Selfoss

Spennubreytar

Tronuhrauni 5, 22O Hafnarfjor6ur

Stafafel I, ferdaFi6nusta

78O Hofn

Stapi, ferdapj6nusta 7

20 Bor gartjor6ur,

S:

97-29983

Stadarsk6li Hr[tafjdrOur

Smi6shofda'1 O, s.91-876612

5OO

Nf-s6l hf.

Steypustiidin Dyn hf.

Stangarhyl

1

A,

11O

Reykjavik

Nfherji hf.

Fjardargotu 8, 47O tringeyri

Sundlaug Patreksfjar6ar

SkaftahliO 24, 1O5 Reykjavik

45O Patreksjordur

Niinnukot kaffihis

Svansbakari

trj6dlegt & reyklaust Mj6sundi 2, 22O Hafnarfir6i

Dalshrauni 13, 22O Hafnaffjordur

N5msflokkar Reykjavikur

Sy6ri-Vik, ferdapj6nusta

oRA hf.

Siikkull sf.

Frikirkjuvegi 1, 1Ol Reykajvik

690 VopnafjorOur, S:97-311 99

Vesturvor 12, 2OO K6pavogur

Dugguvogur 9-11, 1O4 Reykjavik

Osta og Smitirsalan

Tannlaknastofa Einars

Bitruhdlsi 2,

11O

Reykjavik

Ungmennasamband N-tringeyinga

Pisa

Austurstreti 22,

M

Hdholti 9, 23O Keflavik

1O1

Reykjavik

Akurger6i 11, 670 K6pasker

Pizza 67

Vatnsveita Reykjavikur

Reykjavikurvegi 60, 22O Hafi.l'artirli

Brei6hofda 13, 112 Reykjavik

P6lmi Larsen m6PrenoABiLAR

Verkvangur hf.

Fer6ir um land allt. s.91-65008O Grandasl66 2, 22O Hafnarfjor6ur

Raftaknipj6nusta Trausta

Nethyl 2,

11O

Reykjavik

Verkalfds & sj6mannaf6lag

Si6um(li 9, 1O8 Reykjavik

Ger6ahrepps Gardbraut 69-4, 25O GarOur

Rafvakinn sf.

Verkuangur hf.

Raflagnir, teikningar & vi6ger6ir Sk6lavdrdustig 41, 1Ol Reykjavik

Nethylur 2,

.1'1O

Reykjavik

Ragnar Bjiirnsson hf.

Verstunin Hie 6nnu

Dalshraun 6, 22O Hafnarfj6r6ur

Hafnargotu 34, 23O Keflavik

Rans6knarstofnun fiskiOnadarins

Verslun Sveins tr6rdarsonar

74O NeskaupstaO

lnnri M0la, 451 Bar6arstrond

Reykholtsdalshreppur

Verzlunarmannaf6lag Reykiavikur

32O Reykholt

Hrjsi verslunarinnar,'1 03 Reykjavik

Sementsverksmi6jan

VerslunarreO islands

P6sth6lf 205, 3OO Akranes 6

H0si verslunarinnar,

1

03 Reykjavik


/


Sendum p6tttakendum i Reykiavikur

marponi I 994 barhttukve6jur Verslunin Huammur

Stadarhvammi 1, 22O Haf narfjordur

isAGA hf.

Vikubla6i6 Feyr

Borgarbraut 2, 35O Grundarfjordur

Vinnusk6li Reykjavikur Engjateigi 11, 105 Reykjavik

vidd hf.

Su6urlandsbraut 6,

'1O8

i. Erlingsson hf.

Skemmuvegi 22, 2OO K6pavogur P6stholf 'l2060, 132 Reykjavik

isbrl hf.

Austurstr@ti 14,

1O1

Reykjavik

islensk ull sf.

Reykjavik

tringholtsstreti 30, 101 Fleykjavik

isnes

Viiruval hf.

Vesturvegur 18, 9OO Vestmannaeyjar

- P6tur

F. Karlsson

Kringlan 87, 103 Reykjavik

ispan

tr6rsberg hf.

Smi6juvegi 7, 2OO K6pavogur.

v/Strandgotu, 460 TAlknafjdr6ur

6rtiilvutakni

Sto6 hf.

Skeifunni 17, '108 Reykjavik

Trdnuhraun 8, 22O Hafnarfjdr6ur

island 6ryrkjubandalag '1O,

Gullfiskabi6in

Hdt(ni

105 Fleykjavik

Dalbrekka'16, 2OO K6pavogur

+>Lot"lo

delBxl +'

H

IYU--

Alhlidr frmtals- og bokhaldspjonusta

z

H6lmgar6i 34 . 108 Reykjavik Alexander Arnason vi6skiptaf r. Simar 685460 & 685702 . Fax 685702

Pantadu forsetam6ppuna ]nie okkurTakmarkaa upplag! VerA aaeins 1.450 p6sr- oc sluluAusroFNuNlN

Piintunarsimi 9l -636000

Armrjla 38 . 108 Reykjavik Simi 91-689517 Fax 91-880182

snyrtiv<i rur

Nuoosnou Rnnxs Cntnonl

NUDDNIIM hefst 1. september nk. Uppf isingar og skrdning i simum 67 661?. og 87 6617.

Armfla 23 - 108 Reykjavik Simar 91-672400 - 672401 Fax 91-678994

Fer6abi6nustan Sriluholt tr cistiadsta6a 5

baM

me6

s&imgdgi

og

Silungsei6i, hqbleiga og skobuarfer6ir Snluholt tr i Yillingaholtshreppi, E01

H6tel Fhidir - Opi6 allt ari6

Fr6ber gistiadstada Tilvali0 og eda

irir

Funda

&

Fhidir Erunmmnahrcpp, tOl

I

650 Laugar

r66stefrrua6sia6a.

Sclfos

a

98{6d10

u nigrui6

Selfo*

,r?r'

Heilbrigd pj6d I hreinu landi

einstaHinga & h6pa til afsloppunar

skemtunu.

morguvqdi.

Hu.r.ustutlEnN! f,irnIlts

I

98-43340 Fax 98-43163


sendum patttakendum i Reykj avikur

marponi I gg4 baritttukve6jur HorEL Rnyrlnvin Raudardrstig ur 37

i25 Reykjavik

SlMl / TEL: 354-1-626250 FAX: 354-1 -626350

Margir helstu ifrrfinarnenn land,si,ns notn

REHBANI) hdtahlifor

Markadsmenn hf., Pdsthdlfj145, 121 Reykjavik

Tronuhrauni 8 - 220 Hafnarfirdi Sfmi 91 -652885 Fax 9i -651423

I

^*'2 r*tt t-t rydl osmennins l,"JL" Allra . . . allra . . . allra . . .

Tilbo0 Heimskringlunnat slA i gegn.

ritboosuero . Mjog fullkomin

33.900

Fetta fullkomna Samsung 20"sjonvarpsteki sem d ad kosta (kr. 41.900.-) er nu d s6rstoku HEIMSKRTNGLU verdi.

fjarstyTring.

. Allar adgerdir a skja. * Vandadur hdtalari framan d tekinu. . Skartengibunadur og fleira.

Fetta el takiO og ue10i0 sem allir hafa be0i0 ettirl

KRINGLUNNI Simi 681000

Eitt mesta frryal landsins Allt i siimu versluninni


STUTTERMA-

KOMDU MED

HASKOLA- OG

HUGMYNDINA

POLOBOLIR,

TIL OKKAR OG

STUTTBUXUR,

VID KOMUM HENNI

GALLAR OG

VELKOMIN!

DERHIJFUR

SIDUMULA

33

REYKJAVIK

iltrtr(uR frtnuutruNG

[,R

silvr

r 91-81 41

LYRA.r.

ll(nlrrltini 3l . ltelkirtik Sirri 617771{. Frr 617779

FyRSTI OG EINI MALIR SINNAR TEGUNDAR

o AoEINS EINN BLODDROPI . EIII FALDU R, ORUGGU R, FLJOTVIRKUR, HAGKVAMUR

.

GTTUR FYLGT PTR HVRR OG HVERT SEM ER

. .

l OO M,cLINGA MINNI HVER M,eLING TEKUR ADEINS 6O STTUNDUR

AIIUSPOHI

-

HAIKIAI\/] FRAI/ITIflAH HUSl\l

41

s6runsrl.r:

HVAR SEM TN! HVEN,eR SEM En!

.

A BOL.

\


Heilsusamlegar 67,,$ttlppi$tii

il a,r"

it leid um island aO

7 er ta slandi staOi GeOi,

960

samt

oe

lum

kenni

gletur mat

r!

m veitingastao Pizza 62 vio rryElEfvaEliitu i Reykiavik er ihersla liigo 6 fiiitbreytta si6varr6tti par sem gtanfr 20 e pizzuseOli okkat et gt6tfbotna heil t ltAberar viOttikur. ViO erum 6vallt meO i granmeti meO og I

Hringdu eOa l6ttu sid pig. Simi: 67 15 15

u - Reykiavikurvegi - Nethyl

I


Hverjir bettu sig mest milli ara Klst.

Klst.

Min.

t992

I

993

Beting

Marapon Jon G Gudlaugsson Eidur Sigmar Adalgeirsson Anna Cosser Gisli Ragnarsson ArnPor Halld6rsson

4:29:28 3:46:31 3:21:28 4:09.48 3:15:07

3:28:03 3.25:22 3.O2:O7 3:53:54 3:00:31

2:12.38 2:'12.49

1:4a.17 1:53.27 1:38:29 1:33:19 1:37:00 1:35:12 :43:03 1:39:11 1.31:26 1:49:30 1:39:07 :43:10

Hilfmarapon Sigur6ur Orn Jonsson Agnar Egilsson Valgerdur D Heimisdottlr Olafur K Pdlsson Steinar Frimannsson Porvaldur Steldn J6nsson Berghreinn G Forsteinsson Olafur Tryggvason Ldrus H Blondal Halld6r Petur Porsteinsson Petur A Maack JonIna Omarsdottir

1:57 .11 '1

:48:50 1:52.07 1:49:58 1:56:42 1.52:28 1.43:28 2.01:14 1:49:31

1:53:34

1

'1

6.1:25 21 :09 19:21

15:54 14:36

24:21

19.22 18.42 15:31

15:07 14.46 13:39 13.17 12.02 11.44 10.24 10.24

'I

HOTEL REYKJAVIK Rau0arArstigur 37 125 Reykjavik SlMl / TEL: 354-1-626250 FAX: 354-1-626350

0

EINN

TEGUNDAR

'INNAR

Skokknimskei6 Skokkndmskeid i Ndmsflokkum Reykjavikur hefst i september og lfkur i desember Ndmskeidid er bedi fyrir byrjendur og pd sem lengra eru komnir Ndmskeidid er haldid d mdnudogum, midvikudogum og fimmtudogum Byrjendur frd kl 19 00 til 20 30 og framhaldshopur frd kl. 17.00 til 19 00 Bodid verdur upp d eftirfarandi: Gestafyrirlestra Sameiginlegt skokt</h laup

Teygjuefingar Frekleikf imi/stodvapjalf un Neeringarddgjof

Efingadatlanir fyrir hvern og einn Frekmelingar lnniefingar fara fram i leikfimisal Midbejarbarnaskolans og bUningsadstada og sturtur eru einnig d sama stad. Uppllsingar og skrdrning i sima 14862

Aldrei of seint a6 l6ta drauminn ratast! Kennari Jakob Bragi Hannesson.

KTAPPAR'TIG 38 1O1 REYK'AViT SiMl 61 . 31 ''1


Afrekask rh Reylqiavikur marapons 20 bestu afrek 1984 - 1q93

- 20 best performances

1984 - 1993

Hrilfmarapon, karlar/men:

Marapon, karlar/men:

l:05:46

Hugh Jones

2:17:06 Ceslovas Kundrotas

LIT

I

l:06: l:06:

Herbert Steffny

2;17'.50 Aart Stigter

HOL

I

2: l9:0

GBR GBR FRA IRL GBR GBR GBR GBR

t99Z t987

I

989

GBR GBR

I

989

l0 l5

l:06:43 l:07:09 l'.07

Toby Tomser Hugh Jones Steve Surridge

:49 Andrew Girling

l:08:03 Alan Rich l:08:09 Sigur6ur P. Sigmundsson l:08: l:08:

l4 l8

Sigurdur P. Sigmundsson Toby Tanser

l:09: l:09: l:09:

l3 l3 l8

J6n Di6riksson Claude Minni

Robert Laaksonnen

l:09:20 Barry Walters l:09:38 Duncan Scott l:09:43 Nigel Gemmel

GBR GER GBR GBR GBR GBR GBR lsrlsrGBR

1993 I 985 I 993

isrFRA FIN GBR USA GBR

I

t992 I

986

1987 r

986 986

I

985

I

t992

I

986 986

t992 I

988

I

985

t992

I

leuan Ellis

2:19:46 Jim Doig

2:20:30 D. Chaibi

I

Billy Gallagher 2:23:52 Andrew Daly 2:22'.1

2:24;07 Jerry Hall 2:24:.27 leuan Ellis

2:25:.49 Robin Nash

2:25:57 2:27:06 2:27:27 2:28:25 2:28:57 2:29:24

Simon D'Amico Frank Harper Borut Podgornik Mikael Hill

Sigurdur P. Sigmundsson Palle R. Madsen

I:

ITA

988

2:30:04 Josef Hermann

l:

GBR isrisr-

t987

2:30:25

Lars Ake Palm

990 t99 t

2:3044

Steinar Fri6geirsson

2:32l.32 Kevin Brown

lsrlsrGBR FRA isrGBR isrisrisrUSA

I

l0:25 Saurro Costi l0:28 Steve Surridge I : l0:28 Sigurdur P. Sigmundsson l:10:29

Frimann Hreinsson

I

I

3:20 Martha Ernstsd6ttir l:13:52 Marcha Ernstsdottir l: l5:26 Teresa Dyer l:17:43 Sylvie Bornet l:17:44 Martha Ernstd6ttir l:18:06 Sue Dilnot l: l8:36 Martha Ernstd6ttir l: l8:55 Martha Ernstd6ctir l:20:40 Martha Ernstdotcir I

l:2

l:38

Margaret Koontz

l:23:12 Bjorg Moen I

:25:

l9

Margr6t Brynj6lfsd6ttir

l:25:30 Sonia Rowland l:25:52 Hulda P:llsd6ttir I :27 :4Q Steinunn Jonsdottir l:28.24 Rakel Gylfadottir l:28:40 Gerdur R. Gudlaugsd6ttir

I Margr6t Brynj6lfsd6ttir l:30: l3 Carina Johansson l:3 l:06 Marit Larsen l:29:5

$si

I

I

t987 r

SWE

I

ISL

990

t993

988 986

t984 I

988

ISL

985 988 I 986

GBR

t99

HOL

I

GER SWE

I

I

t

Marapon, konur/women:

H6lfmarapon, konur/women: l:

986 986 I 986 I

YOG

DAN

993 993

NOR lsrGBR isrisrlsrisrlstSWE

NOR

993

t992 I

993

I

986 990

I

t992

2:47:25 Wilma

Russman

2:48:.38 Sandra Bentley

2:52:45 Lesley Watson 2:53:47 Lesley Watson 2:55:07 ElisabetSinger 2:58:09 Carol Macario

I

2:59:58 3:00:54

Susan Martin Susan Shield Connie Eriksen

3:0

Helle Brogreen

GBR GBR GBR

AUT GBR GBR GBR

989

t99

t

985 I 986 I 993 I 986 I 993 I

988 I 989 I 986 I 986

2:59:3

986 t99 t I 988

3:02;07 Anna Cosser

Isr-

I

993

3:02:58 3:09:32 3:09:44 3:10:58 3:16:00 3:16l49

Caroline Boyd

GBR

r

990

HelenaSedivakova Josephine A. Hegarty Gabi Reiners

TCH

I

I

I

I

993

t987 I

988

I

993

l:44

l:28

Elyane Cave Daniele Pavarini

Anna Cosser

t99l

3:2

986 t99 t

Jill Laird 3:21:53 lnger Petterson

I

3:2132

DAN DAN

t99

t

989 I 993 I

ITA

993 984 I 989 I 986 I 989

ISL

t992

GBR SWE

I

IRL GER FRA

I

I

986 989

Umler0arr60 sendil pitttakendum i Reykiavikur maraponi 1994 og iiOrum hlaupurum beslu kveOiur og oskir um inagiulega keppni. Um leid er r6tt ad minna d ad hlauparar purfa ad sfna var[6 i umferdinni. R6tt er ad minna d ad allir hlauparar sem stunda gotuhlaup purfa ad sjd til pess ad okumenn sjdi pegar peir eru d ferd og verda ad nota endurskinsbor6a, sem sumir hafa kallad 6dfrustu liftryggingu i heiminum. Margir af okkar fremstu hlaupurum hafa lfst pviyfir, a6 petta s6 naudsynlegur hluti af b[nadi sinum.

24


ELIISMIflJU

VID FA Rulll PER PIZZU\IEISLU

Hlaup og giingur f Nepal ,'Evint;ilahlaup hverskonar hafa notid a rreiri vinse lda d sidustu iirum, en pau gefa f6lki kost d beinni og sterk_r'i niittLiruupplifun sern oft lfdur seint fir minni. NLi gefst islenskum hlaupururn og peim sem eru i pokkalegu formi kostur 6 ad taka bdtt f einu slfku. Detta er hlaup sem fram f'el i Nepal fyrri hlutann f n6vember og er betta fj6rda ririd i lcid sem pad er haldid. Hdl er f rauninni unt nteira en bara hlaup ad rcda pvi petta er tveggia vikna pr'6grarn par sem keppt er i malaponhlaupi 6 tveirn drigum iyrir pii sern vilja og afgangnum af tfrnanum el valid i gcingul d hinunt lfmsu strjdunr i Nepal. Sherpar sjii urn ad bera falangurinn og elda rnatinn og par sern ekki el um nrarga vegi ad rreda i Nepal er' petta ad sjdlfsogdu besta leidin til ad kynnast landi og pjdd. Deir sern vilja leita ri vit rvintylranna geta ndlgast beeklinga rred 1f tallegurn upplylsingLrrn i sinurr 626634 og 15447.

PIZZAM/3

I 8t' I OII L TI,IARGARI

AIEGGSTEG. (w0KriiTr

ADETNS 50.-

D = 6!

o @ J F

D = CE

ct

16"

l2

Ptzz M/3 ATTGGSTEGUNDUM HV|TTAUKSBRAUII

FRANSKAR+2LTR(OKE

'o E

= Y

Hu0

Y

ADEINS

ut

zt! F at,

.=

('

18"

F

,qrc6uUrt^uurt

o

Jo ttt at ut

t6"

a J F

FYRIR 4-5 MANNS

PtzzA

M/3

ATEGGSTEGUNDUM

HV|TTAUKSBRAUI)

TRANSIAR+2ITR(0KE OG HRASAI.AT

A

o @

I 640..

ADEINS

2200..

FYRIR 5-6 MANNS

GITDIR SEM

200. kr.

3< AFSTATTARI IDI fiegnr keypt 16n Pizrn og 2 t

Skaftahliil 24 o 105 Reykjavik Sfmi 91-588380

er

GIIDIR s

Coke 200'kr

AFSTATTARI IDI

er Goke

fiegar keypt 72il Pirrn og 0,5I TTLBoD FESST

ctt-ol ur Acusr

tDlR sEM

100' kr.

EN EKKI MED oDRUM TTLBoDUM


t

ft

Kristbjiirg Kjeld

1962

Li6smynd P6tur Thomsen

Bokarttgdfan Blik gaf nflega rtt bokina

AR" ,,FJALLKONUR i TTUMTIU islands. og er tilefnid 50 dru afmali $dveldisins

LUUfiallkonunnar eru lj6d 6stsrelustu skdlda islensku frj6darinnar sem hafa verid flutt 6 17. jf nf 6r hvert i h6lfa itld. B6kin er prfdd fjiilmiirgunr myndum af listakonum og sk6ldunum sem ortu lj6din.

Bokin

fest i nestu

bokabuO.

Myndsendir 91-621647 . Simi 91-615525

Panta6u nrina og bokin kemur 26

fliott til pin iposti.


aa

A FRABARU VERDI V6ndu6 trousl hi6l fr6 vi6urkenndum fromleiOendum. Vorqhlutir og vi6ger0ir, vondi6 vqli6 og versliO i s6rverslun.

Aukqhlutir: hj6lmor, bornqsl6lor, bj6llur, br0sqr, tdskur, dekk, sl6ngur, lj6s og qllt onno6 sem pig vonlor 6 hi6li6.

Hj6lin eru ofhent somsett og stilll 6 fullkomnu reiOhj6loverkstqeOi. AOyrgO og fri uppherslo eftir m6nu6.

FJALtAHJ6t

Sendum i p6slkr6fu

Verslunin Kredilkort og grei6slusomningor

'YAR

Armfla 40 - Simar: 35320 og 688860 27


Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1994 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1994

1994 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1994

Advertisement