__MAIN_TEXT__

Page 1

lv

IB

22.4

\lI

i,U

t. ht"*, i,f

I

lirr au .llp.,

551

at

r .J

13 a

, rri r,flrii

f

\

b

..) ,(

Y

35

,\

il-'

",V

,0'

r

)

;-$j

H tti

3'

','

,tr5t


t

HEILSUDRY KKUR MED AV AXT ABRAGDI


Velkomin i Reykjavikur marapon

megi verda ollum pitttakendum til inagju og gledi.

Morkts Orn Antonsson,

Fyrir hond Reykjavil<urborgar bfd 69 p6tttakendur i Reyklavikur maraponi

velkomna til leiks. Reykjavil<ur maraponid sem n[ fer fram i tiunda skiptid

er ordid fastur lidur ilifi borgarbria. M6r er minnistatt pegar fari6 var af sta6 [ upphafi og pdtttakendur voru adeins um 280 talsins, ad bjartsfnustu menn datludu a6 fjoldinn myndi tifaldast e nokl<rum 6rum. Fad hefur n[ gengid eftir en i afmalismaraponinu ni md briast vi6 um 3000 pitttakendum. Fessi mikla pitttaka er gloggt merl<i um a6 vidhod folks til hollrar hreyfingar og 0tiveru hafa breyst, enda gera a fleiri s6r glogga grein fyrir kostum pess ad hlaupa 0ti, ekki hvad sist i Reyklavil< sem ber yfirbragd hreinleika og meiri

borgorstj6ri.

Welcome to all participants The Reykjavik Marathon has rapidly been gaining international recognition among runners who regularly participate in such events worldwide. Previous races in lceland's capital have been a great success, with growing numbers of runners each year. The people of Reyklavil< warmly welcome visitors from abroad and are certain they will enjoy the unique quality of lceland's friendly capital. Small as its population of 100,000 might be on an international scale, Reykjavik has a

relaxation, leisure and entertainment. I advise all participants to mal<e the very most of their stay, discover the beauty

of lceland's capital and to get to know the people of Reyklavil<.. Mork(ts Orn Antonsson,

loftgeda en pekl<jast vidast hvar annarsstadar I samberilegum borgum. Fad

genuine metropolitan character

er von min ad Reyklavikur marapon

has much

Stj6rn Reykjavikur marapons Board of directors

Reykiavikur marapon I 993 : Dag skr5.l program me

Kn0tur 6skarsson, forma6ur, chairman of the Board

21. :igrist - laugardagur

l5:00

-

22.6gist - sunnudagur August 22nd - Sunday l0:40 Keppendur koma ad rdsmarki

romkvam dostj6ri I roce man oger

Sigurdur P. Sigmundsson Hloupoleido rstj6ri I cou rse direao r

Runners gather at the starting line

Gunnar Pill Joakimsson Melingor I cou rse meosu rement Sighvatur Dfri Gudmundsson

otdkustj6 ri I tim e keeping

Katrin Atladottir V in

nslo

i

I I

l:00 Start: Marapon, hilfmarapon og l0 km l:05 Start: Skemmtislcokl<

I

2:00

Fun run

Morkstj6ror I stort ond finish directors Sigfris Jonsson og Ag0st Forsteinsson T Im

Reykjavil<ur

Registration center open at Reyl<javik City Hall l9:00 Barilla pastaveisla i F6rshamarsplani. Frir adgangur Pasta party at Thorshamar in the city center. Free admittance

J6nas Kristinsson F

Moyor of Reykjovik

of

August 2lst - Saturday I l:00 -17:00 Afhending keppnisgagna i Ridh(si

S.igfris J6nsson

Omar Einarsson

and

to offer in the way

Sl<emmtisl<ol<l< ritdrdttarve16laun

Fun run draw prizes

12:45 Verdlaunaafhending fyrir l0 km og hdlfmarapon Prize ceremony for l0 km and Halfmarathon I

4:30

Ver6launaafhending fyrir marapon. Verdlaun fyrir furdulegasta hlaupab0ninginn.

rslito lresult processing

Fri6ril< For Oskarsson

2l:00

D rykkj o rst6 6v o r I r efr esh m

e

nt stotions

Jakob Bragi Hannesson

Prize ceremony for the marathon. Award for the funniest outfit Ver6launaafhending fyrir sigurvegara i aldursflokkum ii H6tel Borg. Urslit hengd upp Prize ceremony for winners in age groups in l0 l<m, halfmarathon and marathon at Hotel Borg. Results pinned up

Reykjavikur marapon pakkar eftirtiildum adilum fyrir gott samstarf

@ FL

W

!su,,ai. \ZOL\ZO

,##

"-*-rl1#kb

,llfrrlR


Reykjavikur maraFon 22. itgust 1993 R:idhrisi Reykjavikur laugardaginn 21. rig(st milli l7:00.

Verndari hlaupsins Borgarstj6rinn

i

Reyklavik hr. Markfs Orn Antonsson

kl. I l:00

og

Skandia try ggir pitttakendu r

Abyrgdara6ilar

V6tryggingarf6lagid Skandia tryggir pdtttakendur gaSnvart slysum. Umslagid utan um keppnisgognin gildir sem skirteini.

Frjdlsipr6ttasamband islands og Reyklavikurborg

Samstarfs- og styrktaradilar RRi, Reykjavikurborg, Flugleidir, Dagbladid-Visir, Vifi lfell h.f.,

Brimborg h.f., Austurbakki h.f., S.S. Vorumi6stodin, RUV, Verkfradistofan Strengur h.f., islensk-Ameriska verslunarfelagid h.f., V6tryggingarf6lagi6 Sl<andia, Plastos h.f., Pizza 57, Mittur, Body Shop, Vaka-Helgafell og Mil og menning.

Stadur og stund Reykjavikur marapon fer fram sunnudaginn 22. irytst. i maraponi, hilfmaraponi og l0 km hefst i Lekjargotu kl. I l:00. Skemmtiskokki6 hefst kl. I l:05. Keppni

Vegalengdir Hagt er ad velja um fj6rar mismunandi vegalengdir, maraponhlaupid sem er 42, 195 l<m, hdlfmarapon sem er 21,098 km, l0 km og skemmtiskokl< sem er um 3 km langt. Maraponhlaupid er jafnframt lslandsmeistaram6t.

Barilla pastaveisla kl. 15:00 Barilla pastaveislu er fram hamarsbilaste6inu i midbanum. Laugardaginn 21. rigrlst

bodid

i

- 19:00 er pdtttakendum fer i st6ru tialdi e

Verdlaun Allir er lj0ka hlaupinu hlj6ta ver6launapening. Fyrstu i maraponi, hdlfmaraponi og l0 km karla og kvenna hlj6ta server6laun. Sigurvegar karla og kvenna i maraponi og hilfmaraponi fil utanlandsflugmida fri Flugleidum i verdlaun. Peningaverdlaun eru veitt fyrir fyrstu satin i maraponi og hdlfmaraponi, samtals 6.850 USD. Auk pess er greiddur b6nus ef brautarmet eru slegin. I skemmtiskokkinu og l0 km er dreginn 0t flugmi6i frd Fluglei6um. Sigurvegarar i einstokum aldursflokkum i maraponi, hilfmaraponi og l0 km hll6ta vi6urkenningu. Einnig verdur dregi6 um fjolda aukaverdlauna. Allir p:itt-

Drykkjarstii6var og hei lsugasla

takendur hljota vi6urkenningarskjal.

Drykkjarstodvar verda 6 u.p.b. 5 km fresti. Far ver6ur bo6id upp 6 vatn og Aquarius ipr6ttadryl<l<. Vi6 rismark b/dur

Furdulegasti briningurinn Veitt ver6a verdlaun fyrir furdulegasta

Vifilfell upp 6 Aquarius og Thorsspring vatn. Laknar og hj0krunarlid verdur til reidu medan 6 hlaupinu stendur og til a6stodar er hlauparar l<oma i mark. A hverri drykkjarstod verdur sjikrapjdlfari til stadar. S6r0tbrinir bilar frd Hlilparsveit

F6rs-

hlaupabrininginn.

S6rstok d6mnefnd mun fylgjast med pitttakendum.

Urslit

skdta verda d hlaupaleidinni.

Fiitttakendur i l0 km, h6lfmaraponi og maraponi geta fengi6 eintak af 0rslitum i versluninni Frisport, Laugavegi 6, frd 30.

Bodid upp e oetker orkusfkkula6i

6g0st.

Bodid verdur upp d s0kl<uladid vi6 endamark og d seinustu drykkjarstodvunum d hringnum, en pa6 getur komid s6r vel fyrir pA sem eru ordnir preyttir.

Flokkaskipting (midad er vi6 almanaksir)

f6tttiikugjald Fitttokugjald er kr. 1.300 fyrir maraponhlaupid, kr. 1.100 fyrir hdlfmaraponid, kr. 1.000 fyrir l0 km og kr. 800 fyrir skemmtiskokkid, en kr. 600 fyrir l2 ira og yngri.

Skrining Fitttokutilkynningar 6samt pdtttokugjaldi berist til Reykiavlkur marapons, lprottamidsstod lSl, Laugardal, 104 Reykjavik. Avisanir skulu stiladar 6 Reykjavikur marapon. Skrining fer m.a. fram i ipr6ttamidstod iSi i Laugardal. Upplfsingar i simum 8l 3377 og 813385 hld skrifstofu Reyklavikur marapons.

Marapon I 8-39 6ra 40-49 6ra 50-59 elra 60-69 6ra 70 ira og eldri

H6lfmarapon 16-39 Ara

40-49 ira 50-59 6ra 60-69 6ra

A,{arathon Ccrtifi cation

Documcnt

70 dra og eldri

Sveitakeppni Imaraponi, hellfmaraponi og l0 km er bodid upp 6 priggia manna sveital<eppni. Vinnuf6lagar, felagasamtok og fiolskyldur geta mynda6 sveitir til pdtttoku. Konur og karlar geta myndad sveit saman. Verdlaun eru veitt sigursveit 6 hverri vegalengd. Dregid verdur [r h6pi sveitanna i l0km um tvenn aulcaverdlaun.

Keppnisgogn (rdsnimer, lei6beiningar o.fl.) verda afhent 4

14 6ra og yngri

l5-17

ira

8-39 dra 40-49 |ra 50-59 ilra I

70 ira og eldri i

ccg\lb

,qs<ol Ms6.7 ffi e! rn.L E-2I'-U q $,,r"r hrd b$o^ Lr c^W 6cJ!'b ,::L' o..Atl|#

a.c--.--htk*Eq

l0 km

60-69 tua

Alhending keppnisgagna

qyKJ\vrk

ry.J toh

seod -

la.*o t_ !'!Jd

*'-d __

oF atu< Bqr__.ffi I ", rtrrNd,r l{ad i!,o 516 r{(E^A

r.lEqdN

-.ffi

.rc


Reyfrjavikur maraFon IO 6ra Reykjavikur marapon fer fram i l0 sinn 22. Agust I 993. Fegar undirb0ningur h6fst ad fyrsta Reykjavikur maraponinu 6 ilrinu 1983 vissum vid, sem ad pvi st66u i raun ekki hvad vi6 vorum a6 fara 0t l. Fad voru

til

maraponhlaup i nokkrum helstu borgum Evr6pu og Bandarikjunum s. s. London, Berlin, New York og Boston. Al-

menningshlaup ittu vaxandi vinseldum ad fagna vi6a erlendis ii pessum tima, en h6r heima voru peir litnir hornauga, sem sdust

skokkandi { almannaferi og voru .jafnvel dlitnir eitthvad skritnir. Krakkar hr6pu6u athugasemdir, bilar voru 6sparir i flautuna og hundar geltu. Fad var f6lk, sem kynnst haf6i skokkinu vid ndm og storf erlendis, sem tr6d brautina. Anegjuleg pr6un hefur itt s6r sta6 h6r d landi d peim l0 drum, sem lidin eru frd fyrsta Reykjavikur maraponinu. I fyrsta

Reykjavikur maraponinu

irid

1984 t6ku

250 hlauparar pdtt og drid eftir rOmlega helmingi fleiri. Fessi tvo hlaup voru sterstu almenningshlaup, sem fram hof6u fari6 d lslandi fram ad peim tima. Ari6 1986 tvofaldadist pdtttokufoldinn enn og

luku pd r(mlega 1000 manns hlaupinu. Arin I 987 og I 988 var pdtttakan svipu6 e6a 1000

-

1200 manns og nastu

tvo drin

og 1990 voru 1300 - 1450 p6tttakendur. Mikil aukning ver6ur si6an dri6 1989

199 l, en pd hlupu samtals um 2300 manns og vard pvi um 59 % aukning d milli 6ra. A sidasta iri roku 2742 hlauparar p6tt og i dr er b0ist vi6 a6 pdtttokufioldinn aukist toluvert. Aukningin frd upphafi hefur ordid

lang mest i skemmtiskokkinu, en einnig hefur hrln ordi6 veruleg i hiilfu maraponi. Frri upphafi hefur veri6 erfitt ad fil ilhorfendur og ibria borgarinnar, sem b(a ndlegt hlaupalei6inni, til ad koma rit 0r h(sum sinum, fylglast me6 hlaupinu og hvetja hlaupara til dd6a. Sem betur fer hefur einnig h6r ordi6 nol<l<ur breyting ii til betri vegar, pvi fleiri og fleiri eru farnir ad fylgiast me6 hlaupinu og nri rikir mikil hdtidarstemmning i borginni d medan hlaupi6 fer fram. Eins og oft hefur komi6 fram, p6 hefur pad veri6 eitt af markmi6um Reykjavikur marapons fri upphafi ad auka ihuga almennings fyrir skokki og hollri hreyfingu. Einnig hefur verid barist fyrir betri framkvemd almenningshlaupa og aukinni pj6n-

ustu vid pitttakendur peirra.

Fdtttaka

almennings i Reykjavikur maraponi og o6rum almenningshlaupum ad undanfornu ber pess lj6st vitni a6 vinseldir skokksins eru 6tvired og eru adstandendur Reykjavikur marapons dnag6ir med ad hafa verid par p6tttakendur og hvatamenn. A pessum timam6tum er edlilegt ad

litid s6 yfir farinn veg og metid hvad vel er gert og hvad betur md gera. Med tilliti til pess hafa veri6 dkvednar nokkrar breytingar i framkvamd hlaupsins i dr. Megin breytingin fellst i pvf ad taka inn l0 km hlaup og stytta skemmtiskokkid [r 7 km i 3 km. Farna er verid ad koma til m6ts vid fiolda 6skir um styttra hlaup, til pess ad gera byrjendum audveldara fyrir, en einnig hafa margir 6ska6 eftir l0 km sem einskonar millistig fyrir hiilfmaraponi6. Er pa6 von okkar ad pessum breytingum verdi vel tekid og opni moguleika fyrir fleiri a6 taka pdtt i hlaupinu. Vil 69 6ska ollum g6ds gengis i 10. Reykjavikur maraponinu 22. ilg0st og sendi um leid ollum skokkurum s6rstakar hamingju6skir i tilefni dagsins.


FLUGLEIDIR


\roL\ro


tl

!

Pifinusta er ipr6tt, vi6 erum i s66ri pi6tfun!

iStANDSBANKt -i takt vid nyja tima!


Skemmtiskokk 3 km:

I

inrna-r=r' =D2!E rr.s nflEf l-]

lO km hlaup: Heil lina

/

Unbroken line

n

6r'r= ==-\ r=W)^,lt >z-r

:"(-----J

t_-j - \l /Ql-: c

Giitur sern hleugaa er ettir i 3

\[=>*

r--\DL--j Uf--r

Brotin lana / Broken line

Mork/Storl

lllu r,

kn hlauPi:

Frikirkjuvegur, Skothrisvegur, Hringbraut, BraOraborgaistigur, Vesturgata, Hafnarstrati, L@kjargata.

Giltw sgn hlaugid er cfll i lO kn hLaupl: Frikirkjuvegur, Skothtlsvegut, SuOurgata. Lynghagi, Agisida, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrtind, Ei6sgrandi, Ananaust, Mirargata, Agisgata. Vesturgata, Hafnatsttati, Lakiargata

A?ll.: Hlaupaleidin i1O km og

skemmtiskokki kannad breytast litillega vegna gatnaframkvamda

UPPLYSINGAR

USEFUL HINTS AND INFORMATION

Fyrir hlaupid:

Before the race:

Kla6i6 ykkur me6 tilliti til vedurs. Skokki6 l6tt um og gerid teygluefingar til a6 hita ykkur upp. Brlningsadsta6a er opin fyrir pA sem pess askia i Mi6bajarsk6lanum fr6 pvi kl. 09:30. Athugid ad par er ekki bada6stada.

Rdsn0mer fyrir hlaupara i maraponi eru frd I upp i 199 (gran), fyrir hdlfmarapon fri 200 upp i799 (rau6), fyrir l0 km frri 800 upp i 2.499 (ble) og frrir skemmtiskokki6 fr6 2.500 (hvit) og upp 0r.

I tialdinu 6 bilastadi F6rshamars ver6a plastpokar merktir Reykjavikur marapon og Plastos sem hagt er ad setia i fot , sem pid vilji6 geyma medan 6 hlaupinu stendur.

i hlaupinu: Fylgid ollum leidbeiningum brautarvarda og logreglu. Bld strik d gotu visa lei6 d gatnam6tum. Hlaupi6 6 gotunni si6lfri. Notfarid ykkur drykkjarstodvarnar (merkt med D 6 korti), pad getur hjrilpa6 mikid :i seinni hluta hlaupsins. A ollum drykkjarstcidvum er bo6id upp 6 vatn og ipr6ttadrykk og er vatni6 alltaf ii bor6inu sem n&r er pegar komi6 er a6 stodinni. Einnig er bo6id upp i orkus0kkuladi d seinustu drykkiarsto6vunum.

Hlaupi6 d peim hra6a sem pid rridi6 vid og fordist a6 fara of geyst af sta6. Sirikragaesla verdur d hverri drykkiarstod og logregla og Hj6lparsveit sk6ta ver6a ai hlaupaleidinni og vid marki6. Ef hlauparar pur{a :i adhlynningu a6 halda, hafi6 pri samband vi6 pessa a6ila. L6ti6 heilsugeslulidid lita :i oll mei6sl pegar komid

Dress according to weather and don't forget to do your warm-ups and stretches before the race. Plastic bags will be available at the "Pasta" tent for clothes (see map for location). Changing rooms are available at the City Center High School and are open from 09:30 a.m. The school is iust a few meters from the start/finish line (see map). There will be four groups running in the race, but the fun run starts 5 minutes after the main race. The race numbers will designate which group is which. Numbers from I up to 199 (green) are for runners in the full marathon, numbers from 200 up to 799 (red) are for the half marathon, numbers from 800 up to 2.499 (blue) are for the l0 km and numbers 2.500 (plain) and onwards are for the fun run.

During the race: Police and medical staff are available all the time, both along

the course and at the start/finish line. The lcelandic Squad has all necessary equipment

to

minor cases. They can be identified by the yellow colour and Sreen cross. Please follow the directions given by the police and race officials. Please run on the street at all times. A blue line on the street at all intersections is your guide. Watch out for cars as only a few of the streets will be completely closed for traffic.

Water and sport drink will be offered at all drinking

statrons.

At the finish: ln the refreshment area we offer water, sport drink

er i mark.

energy chocolate.

Eftir hlaupid:

Results and certifi cate: Results and certificate will be mailed four weeks.

i endamarki verdur bo6i6 upp d vatn ,ipr6ttadrykk og orkustkkuladi.

Hlauparar, athugid

!

Ad festa rSsnrimerin a6 framan, en naelid ekki i afrifi6.

Rescue

assist in both maior and

Runners: Put your numbers at front.

to

and

participants within


Morkts orn 6 giingudeginum

i okt6ber 1992.

Reykjavikur maraFon er ordi6 ad storum vidburdi i bo rgarliian u Reykjavikurborg hefur fr6 uPPhafi stutt vel vid bakid 6 ReYkiavikur maraponi. Nriverandi borgarsti6ri, Markris 6rn Antonsson' var formadu r ferdam6lanefndar Reykjavikur haustid 1983 Pegar undirbriningur h6fst tyrir fyrsta Reykjavikur maraponhlauPid og hefur a si6an stutt vi6 hlauPi6. t0

,,Vid vorum pd a6 vinna ad fmsum nflungum i ferdam6lum i pvi skyni ad lada fleiri ferdamenn til Reyklavikur. Eitt af pvi sem kom upp 6 bordi6 hlri okkur var ad efna til alpj6dlegs maraponhlaups i Reykiavik. Med godu samstar{i nokkurra a6ila vard pessi hugmynd ad veruleika og for fyrsta hlaupid fram sumarid eftir. i upphafi var lo96 6hersla :i a6 hofda til utlendinga, en fliotlega kom i li6s ad hlaupid hofdadi ekki si6ur til islendinga. Fad hefur i raun ordid stokkbreyting i pvi efni, sem er miog dnegiuleg proun. Fyrir pennan tima voru skokkarar 6litnir einskonar furdufuglar. Reykjavikur marapon hefur orugglega ritt p6tt i ad breyta pvi vidhorfi. Eg er alveg sannferdur um ad Reykiavik hefur upp d


Talid

fri

vinstri:

Markris Orn 6samt

Knfti

6skarssyni og Erni Eidssyni. Orn var formailu r F rjilsipr6ttasambands lslands I

irid

ikvtirdun var tekin um a6 halda

983 pegar

alpj66legt maraponhlaup i Reykjavik i fyrsta skipti.

Knritur hefur veritl formadur Reykjavikur marapons

fri

upphafi.

marga kosti ad bj6da fyrir erlenda hlaupara. Feir 0tlendingar sem komid hafa

til

Reykjavikur og 6g hef 6tt samskipti vid i minu starfi hafa gjarnan lfst yfir dnegju sinni med dsfnd borgarinnar. Feim finnst miki6 til um hreina loftid og

hreinletid. Stadreyndin er s[ a6 i morgum erlendum borgum eru pessi mil ad pr6ast ii verri veg. Farna er moguleiki sem vid eigum ad geta nitt ol<kur 6 marga vegu."

Eg held pad skipti miklu m6li ad adstada til likamsrektar og r.itivistar s6 sem fjolbreyttust. Med pvi m6ti attu allir ad finna eitthvad vid sitt hefi. Fad er mikilvegt ad folk fii sina skemmtun ut (r pessu og finni jafnframt hollustu of tiltang i pvi sem pa6 er ad gera".

trd

Skokkar borgarstj6rinn? ,,Nei, en 69 geng toluvert mikid.

Eg fer a6 jafnadi tvisvar i viku i um 3 tima gonguferd fr6 Vesturgotunni par sem 6g b/, oftast i gegnum Midbeinn, um Tjarnarsvadid, Naut-

holsvik og Fossvog, upp i Ellidadrdal og

til

baka um Laugar-

dalinn. Fetta fyrirkomulag 6 mj6g vel vid mig og gefur m6r mikid. Eg hef gert petta nokku6 lengi, byrladi ad ganga um Vatnsendasvadid og Ellidadrdal um midjan ittunda dratuginn er 69 bj6 i Breidholti. Eg held pad yrdu of mikil vidbrigdi ad fara a6 skokka. Fad sem 69 er a6 sakjast eftir er

I

grunnr

velli6unin og gangan hentar m6r vel".

Hva6 er framundan hi6 Reykjavikurborg vardandi adstiidu fyrir almenningsipr6ttir? ,,Reykjavikurborg hefur lagt rika 6herslu 6 ad bata

til i6kunar almenningsiprotta i borginni og hefur margt eunnist i peim efnum undanfarin dr. Nefna m6 s6rstaklega Laugardalinn og skidasvadin. Afram verdur unnid ad gongustigagerd m.a. verdur lagdur stigur me6 Skerlafirdinum, inn Fossvogsdal og upp i Hei6mork. Eftir tvo 6r ettu skokkarar ad geta skokka6 frd Agisi6u upp i Heidmork dn pess ad fara nokkurn timann yfir umfer6argotu. i Ellida6rdal verdur komid upp einfaldri bfnings- og hreinlatisadsto6u dsamt 6ningarstodum vid gongustiga par sem skokkarar og gonguf6lk tetur tert efingar. Verid er a6 vinna ad uppbyggingu nfs golfvallar 6 Korp0lsstodum og dformad er ad koma upp p0ttvollum og minigolfi 6 0tivistarsva6um. Nf sundlaug ver6ur opnud i Arbe nesta 6r og verid er kanna moguleika i a6 koma upp sjoba6sadsrodu i Nautholsvik. i framtidinni horfi 6g til 0tivistarsvadis i Henglinum, en par eru miklir moguleikar fyrir adstodu

hendi.

heimili. HOSASTNIDJAN Sudorvogi 3.5 Reykiovik S 687700 Slutuvogr

lo

Reykto"ik S 68/710

Helrhrouni lo Hofnor{rrdr 5 650100


,,Marapon" Pasta veisla e Hotel Borg 1992

FAtttakendum i Reykjavil<ur maraponi hefur undanfarin 6r verid bodid til pastaveislu daginn fyrir hlaupid. Pastaveislan fer nf fram i st6ru tjaldi 6 bilastedi F6rshamars.

iprAttir fyrir tifid

@HrrAGHl NOKI

{$bss#@sd$

sem/!6 ?nL6 ad stit'ffutll ,o

Ilaar LL.

-Par

et''Lltt'

tlo'

@*u *?#*rNN 2


Fr6un lslandsmetsins i maraFonhlaupi karla Eftirfarandi upptalning 6 einungis vid um hlaup sem veri6 hafa 42,195 km, en pa6 er liigleg lengd 6 maraponhlaupi:

l:04

J6n Gu6laugsson HSKReykiavik 3:15: l7 Hogni 6skarsson KR Rochester 3:05:38 Hogni Oskarsson KR Buffalo 2:53:05 Hcigni Oskarsson KR Rochester 2:50:56 Hcigni Oskarsson KR Rochester 3:5

2:49:14 Hogni 6skarsson KR New York 2:38.29 Sigf0s J6nsson iR Windsor 2:31:33 Sigurdur 2:27:Q3 Sigurdur 2:23:43 Sigur6ur 2'.21:20 Sigurdur 2:19:46 Sigurdur

68 75 75 76 76 77 78

P. Sigmundsson FH Reykjavik

8t

P. Sigmundsson FH

Wolverhampton P. Sigmundsson FH New York

82 83

P. Sigmundsson FH London

84

Sigmundsson FH Berlin

85

P.

Reykjavikur marapon Brautarmet / Course records Marapon: 2: l9:0

I

92

leuan Ellis GBR

2:47:25 Wilma Russman HOL

89

85

92

Bestu afrek fr5, upphafi 1993

Karlar: 2:19:46 Sigur6ur P. Sigmundsson, FH Berlln 2:29.07 Agfst Forsteinsson UMSB Manchester Steinar Fri6geirsson iR Reykiavil< Sighvatur D. Gu6mundss. iR London J6n Stefinsson UFA St.

3:32:02 Lillf Vidarsd6ttir UiA Reyklavik 3:39:55 Sigurr6s Forsteinsd6ttir Reykiavik 3:53:00 lngunn Benediktsd6ttir KR New York

4:02:42 Ursrila Junemann Reyklavik 4:l 3:21 Vilborg Hannesd6ttir Reykiavik 4:20:02 Forbjorg Erlendsd6ttir Reykiavik 4:23:.40 Lina Gunnarsd6ttir Reyklavik

Paul

Jakob Bragi Hannesson 1R London

2:37:55 Bragi Sigurdsson A Dallas 2:38:29 Sigfris J6nsson iR Windsor 2:39.'59 J6hann lngibergsson FH Reykiavik 2:41:24 J6hann H. J6hannsson Hafnarfiordur

2:41:59 Gunnlaugur Skf lason UMSS Berlin 2:47:49 Arsell Benediktsson iR Rotterdam 2:49;14 Hcigni 6skarsson KR New York 2:50:19 Gudmundur Gislason A Hafnarfior6ur 2:52:52 Arni Kristj6nsson A Hafnarfiordur 2:54:43 Gunnar Snorrason UBK Reykiavik 2:55:34 Stef:ln Fridgeirsson iR Reyklavik 2:57.54 P6tur Forleifsson iR Reykiavik 2:58:16 Kad Olaf ldland Reykiavik 3:00:23 Leiknir J6nsson A Reykjavlk

84

9t

8t 84 85 89 79

9l 90 92 89

Karlar l:07:09 Sigur6ur P. Sigmundss. FH

Haag

l3

Jon Di6riksson FH Reykiavik l:09:45 J6hann lngibergsson FH Akranes l: l0:29 Frimann Hreinsson FH Reykiavik l:10:30 Daniel S. Gudmundsson A Akranes l:10:35 J6n Stef6nsson UFA St. Paul l: l0:4 I Agrist Forsteinsson UMSB Haag l:10:48 Steinar Fridgeirsson iR Reykiavik l: l0:54 M6r Hermannsson UMFK Haag l: l2:21 Sighvatur D. Gudmundss. iR Haag l:09:

l:

l2:30 Kristjin Skrili Asgeirsson iR Reyklavik

J6nsson iR Reyklavik Bragi Sigur6sson A Reykiavik l: I 3: I 9 Steinn J6hannsson FH Monroe l: l3:42 Gunnlaugur Sk0lason UMSS Reykiavik l: l3:44 Sveinn Ernstsson iR Haag l:14:18 Jakob Bragi Hannesson iR Reykjavik l: I 5:56 Stefdn Fri6geirsson iR Reykiavik l:15:57 Rognvaldur lngp6rsson, UMSE Akureyri l: l6: l5 Gunnar PAll J6akimsson iR Reykiavik Sigfris

Shields

l:25:14 Anna Cosser iR Akureyri l:25: l9 Margr6t Bryni6lfsd6ttir UMSB Reykiavik l:27:40 Steinunn J6nsdottir iR Reyklavik l:28:05 Ger6ur R0n Gudlaugsd6ttir Akureyri 85 83 86

92

H6lfmaraponhlaup

Konur: l:12:26 Martha Ernstd6ttir iR South

Maraponhlaup

2:30.44 2:32:45 2:35:01 2:36:23

3:21:28 Anna Cosser iR, Reykjavik 3:24:25 Anna Kristldnsd6ttir KR Washington 3:25:00 Frida Bjarnad6ttir UBK Boston

l:12:30 l:13:15

Hdlfmarapon: l:06:10 Herbert Steffny GER l: l3:52 Martha Ernstd6ttir ISL

til l. igrist

Konur:

l:28:24

Gylfad6ttir FH Reykjavik Hulda Pilsd6ttir iR isafor6ur Rakel

l:29: l6 l:30:0 I Lilla Gu6mundsd6ttir lR Altendorn l:32:34 Lillf Vi6arsd6ttir UiA Reykiavik l:32:59 Fri6a Bjarnad6ttir UBK Reykiavik

86

87 92

9t 93

9t 86

94* 86 86 89

84* 87 92

9l 93 87

84x 93 87

92 93 92

87 93 88 93 84 90 87

9l 9t

l:35:13 Arnhei6ur Bergsteinsd. Reykiavik

78 92

l:37:

g3* 90 90 76

82* 82* 8t 8t 86 89

l3

l:39:55 l:40:04

l:40:25 l:40:38 l:40:41 l:41 :0

I

l:41:l I I :42:24

Sigurbjorg Edvar6sd. Reykiavik Birna Biornsd6ttir iR Reykiavik Anne Marie Sigurdsson Reykiavik Ursrila Junemann Akranes Hronn Har6ard6ttir Reykiavik F6ra Gunnarsd6ttir Reykiavik lngiblorg Eggertsd6ttir Akranes Bryndis Brynjarsd6ttir UMSE Reyklavik Y

alger6ur Heimisd6ttir Akureyri

92 92

87

9t 93

9t 9t 92 87 93

*

Fessir drangrar eru med fyriwara par sem endurmeling af hrilfu FRi hefur ekki farid fram.

8t

3


Reykjavfkur marapon 1992 - Helstu rirslit i aldursflokkum Konur 4O til49 6ra

Konur l8 til 39 6ra I 3:21 :28 2 3:37:25 3 4: I l:48 4 4:70:02 5 4:25:37

Anna Cosser Cecilia Petersson Diana Mazano Forbjorg Erlendsd6ttir Kristin Tollefson

SWE

t954 t963

ITA

I

USA

1967

960 I 958

Konur 40 til49 6ra I 4:27:44 2 4:41:26

Konur 50 I

3:34:01

Joelle Bourgueil Carmen Gonzales

til

I

FRA USA

950

I

Konur 50 I 7:02:49 2 2:l l:44 3 2: 8: I I

59 rira

Sigrid Thalhammer

AUT

I 7:34:17 7:37:01 2:39:59 2:44'.1I 2:57'.lQ 2:58:12 2:58:48 3:02:06 3:02:12

6

7 8 9

t0

t94t

2:52:47 3: 9:50 3:25:54 3:28: I 3 3:32:05 3:32:22 3:33:44 3:37:18 3:38: l0 3:38:25 I

leuan Ellis ReinholdHappersberger Gaudenzio Voci J6hannlngibergsson Bob Lewis Raimo Jaaska

GBR GER

ITA

Lelio Bessone Steve Edwards Francesco La Cara

I

960

I

955 I 958 I 958

USA FIN

I

ITA GBR

t954 t962

ITA

I

ArsallBenediktsson

Raimo Malinen Voggur Magn0sson Gu6mundur Hannesson

953 I

FIN

Sk0li P;ilsson Deniel Senet Barone Sabatino Kari Ranta Lennan Lundin

FRA FRA FIN SWE

1948 1947 1944 1946

jalti Gunnarsson Peter Hanley

GBR

t949 t945

3:07:03 3: l3:30 3:24:03 3:33:3 I 3:35:45 3:41:40 3:43:04 3:48:40 4:04:32 4:ll:12

William McManus Olle Anderson Kurt Felle Juergen Harren Hakan Johannsson Einar Wangsvik

Ronald Kerridge Jorundur Gudmundsson David Fardon ErnieJonsson

GBR SWE GER GER SWE

NOR GBR

940

I

1937

t94l t94l t94t 936 I 938

I

t94t USA SWE

I I

940 936

GBR

I

932

Karlar 60 til 59 6ra I 4:25:26 2 4:29:28 3 4:32: I 3 4 4:5 I :33 5 4:52:47 5 5: I 6:28

Alan Monon J6n G Gudlaugsson

Rolf Duerr Karl-Gustav Bergvall Joseph C Lauricella

Curth Wahlstrom

GER SWE USA SWE

3:52 I : l8:06 l:25:19 l:35:13 l:37:13 l:41:02 l:41:45 l:41:57 l:46'.27 l:46:36

6 7 8 9

0

4

Manha Ernstsd6ttir Sue Dilnot

GBR

MargretBrynjolfsd6ttir Arnhei6urBergsteinsd6ttir Sigurbl6rgEdvar6sdonir lngibjorgEggertsd6ttir Denise Furey

Charlotte Hale Rikka M/rdal Anna Blork Magn0sd6ttir

t

t952 1948 1243 1948 1949

t945 NOR

1948

til

59

ira 938 939 I 938

Gu6munda M Forleifsd6ttir Ragnhei6ur Stephensen Alda Sigurdard6ttir

I

r

I 2 3 4 5 6 7 8 9 0

l:06:43 l:08:18 l:09: 8 l:09:43 l: 2:53 l: I 3:37 l:13:49 l: l4:45 l: 5:39 l: 6:34 I

I

I I

Hugh Jones

TobyTanser Robert Laaksonnen Nigel Gemmel J6n Stefinsson Mir Hermannsson

GBR GBR FIN GBR

955 968

I I

t966 t963 t966 965 968

I

Kristliin Skrili Asgeirsson

I

Sveinn Ernstsson Bragi F6r Sigurdsson Ragnar Gu6mundsson

1967

960 968

I

I

t926 t926 t928 930 I 930 I

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO

I 7:30 l:19:53 l:24:07 l:24:27 l:24:58 l:27'.35 l:30:40 l:3 l: I 3 l:3 l:18 l:32:21

l:

Paul Hunter

Bernard Lemoine J6hannes Gudj6nsson Patrick Pechon

I

FRA

t947 950 1949 I 950

Kiiri Egill Kaaber

I

Hannes J6hannsson Sigvaldi Asgeirsson Birgir Sveinsson

t945 t952 t949

OveCarlsson Gu6mundur 6lafsson

Karlar 50 til 59 ira I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

l:30:29 H jilmar J6elsson l:33: I 6 Gudmundur Gislason l:36:48 Sigurjon Andr6sson l:39:23 Tony Barry l:40:10 Sigur6ur Rafn Antonsson l:41:08 Magn0s Bjarnason l:41:15 Forsteinn Vilhirilmsson Gudni Georg Sigurdsson I :41 :21 l:41:41 Arsell L6russon l:42:22 Bergur Felixson

952 t95 I I 950

GBR FRA

t94l t94t

t94t GBR

t942 939 938 I 940

I I

t94l 939 1937 r

Karlar 60 til 69 era I 2 3 4 5

l:40:15 l:45:03 l:56:27 2:12:49 2:22:22

Eysceinn Forvaldsson Sturlaugur Bjornsson Jean Malet Agnar Egilsson Olafur J6hann J6nsson

1932

t927 t927

t932 t92g

Strilkur 12 6ra og yngri

Konur l8 til 39 6ra I:I

950

I

Margr6tJ6nsd6ttir Edda Foryardardottir Lina Gunnarsd6ttir Maria F6rarinsd6ttir Sigr(n Helgad6ttir Bente Lovaas

t944

Karlar 40 til49 6ra

t947 t947

t948 t957

H

1946 SWE

Karlar l8 til 39 era

960 956 I 955 I

Karlar 50 til 59 6ra I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Frida Bjarnad6ttir Elisabeth Vesterlund Bryndis Magn0sd6ttir Elfa EyPorsd6nir

I

Karlar 40 til49 ara I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

l:36:03 l:45:58 l:48:45 l'.48:56 l:52:16 l:58:06 l:58:56 l:59:52 2:00:06 2:0 I :43

t948

Karlar l8 til 39 ira 2: l9:0

I 2 3 4 5 5 7 I I 0

USA GBR

t964 t962 t970 1966 I 958 I 959 I 956 I 958

t957 t96

t

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0

32:26 34:07 35:52 36:53 36:56 37:03

Gudrun 56ley Gunnarsd6ctir Eygerdur lnga Hafporsdottir

37:l

Katrin Atlad6rcir L6ra Hrund Biargard6ttir

I

37:73 37:30 38:0 I

Silia Dogg Andrad6ttir

Gudr0n Helgad6ttir Halldora lnga lngileifsdocir Katrin Dogg Asbjornsd6ttir

Elin J6na

Forsteinsd6cir

Sunnefa Burgess

t98 I I 983 I 980 I 980 I 980 t98 I I 980

I98t I98t t98l


Reykiavikur marapon 1992 - Helstu rirslit i aldursflokkum Strilkur l3 I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

22:24 30:50 32:30 33:14 33:29 33:49 33:54 34:25 34:48 35:20

til

l7 6ra

Forbl6rg Jensd6ctir Unnur Maria Bergsveinsd6ttir

H6lmfri6ur Asa Gudmundsd6ttir Steinunn Benediktsd6ttir Anna Lovisa F6rsd6ttir Sigurbjorg H Gunnbjornsd6cir Gudlaug Sunna Gunnarsd6ttir

Bjork Bjornsd6ttir Tinna Elin Kn0tsd6ttir B:ira Karlsd6ttir Eva

1975

t978 t976 t978 1977 1276

t?79 1979

t979 t979

Konur l8 til 39 6ra I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

26:57 28:12 30: l4 30:15 10:22 33:50 33:53 33:58 34:17 34:21

Fri6a R(n F6r6ard6ttir Rachel Butler GBR Marielle Vesclund SWE Gerdur R(n Gudlaugsd6ctir J6nina Olesen Linda Bjork Bentsd6ttir Bjorg Long

t?70

Herborg Forgeirsd6ttir F6rhildur Oddsd6ttir Valr6s Sigurbjornsd6cir

t954

t964 t97

I

t972 I

963

t964 I

960

3 4 5 6 7 I 9 l0

33:27 36:22 36:28 36:35 36:54 37:01 37:06 37:45 37:45 37:48

Konur 50 I 2 3 4 5 6 7 8 I l0

38:23 40:13 42:34 43:49 44:13 44:39 45:51 45:57 46:10 46:41

Helga Bjornsd6ttir

Gudn/ Eiriksd6ttir S6lveig Hdkonard6ttir Anna K Agristsd6ttir Birna G Bjornsd6ttir Gudr0n Ragnarsd6ttir Edda Gu6mundsd6ttir Olof Sigur6ard6ttir Au6ur Gu6mundsd6ttir J6na H Helgad6cir

I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I

til

t952 950

t948 t95

I

t944 1952 1946 1947

t949 t94?

59 rira

J6na Foruar6sd6ttir

Hildur BergP6rsdottir Gu6r0n B6asd6ttir Tama V Bjarnason

t942 t94t t939 I

936

Emilia Susanna Emilsd6ttir Valdis Einarsd6ttir

t940 t942

Valgerdur SJ6nsd6ttir Forbjorg Bjarnadottir Ragnhildur Gudmundsd6ttir

t24t

Gudfri6ur Gudmundsd6ttir

1942

Gudrrin Fridgeirsd6ttir Gun Bjorkman NOR L6a Konrddsd6ttir Matthildur Biijrnsd6ftir Nelly Sogaard NOR Ragnhei6ur Gu6mundsd6ttir Gu6biiirgGudbjartsdottir

Engilbert Sigur6sson lsleifur Karlsson Josef Gunnar Sigp6rsson Marino Freyr Sigurj6nsson lvar Trausri.J6safarsson Jakob Forsteinsson

t972 t964 1972 t95 I I 963

29:04 29:56 30:42 3l: l3 3l:16 3 l:30 3l:32 3 l:45 3l:49 3 I :54

t95t

Jon Hrafnkelsson Jon GudmarJ6nsson

I

950

Forvaldur F. Sigurbjornsson lngimundur H jartarson BergPorR0narOlafsson

t952 t952

Baldur J6nsson

t944 t948

1949

Ulfar Adalsteinsson Gunnar V Andr6sson Gunnar Arnason L0dvik Sigurdur Georgsson

I

950

t952 t949

6 7 8 9

t0

3l:24 32:04 34:29 34:56 34:59 36:15 36:25 37:l 6 37:21 37:29

Lars

Vesterlund

SWE

Gisli Sam0el Gunnlaugsson ForkellErlingsson Solvi Oskarsson J6n Forgeirsson KrisrjdnSamundsson SteinarErlendsson F6rdur J6nsson EysteinnBiornsson Helgi H6lm

I

940

t942

t94t t942 I

938

t942 t94t 1940 1942 t94 I

Karlar 50 til69 fira I 2 3 4

32:38 Hoskuldur Eyfjor6 Gu6mannsson 47:02 Halld6r Marteinsson 49:44 6lafur Einar Magnisson 56:35 Hordur Savar Oskarsson

t932 t932 1932

t932

Karlar 70 6ra og eldri I 44:32 2 l:05:22 3 l :1 5:00

Stefdn Jasonarson

t9t4

Sigurdur Hannesson Oddgeir Sveinsson

t9t0

t9 t0

t936 t916

Konur 6O hra og eldri I 43:36 2 48:57 3 49:43 4 5l:21 5 56: l0 6 56:53 7 l:00:43

1970 I 963 1964

Karlar 50 til 59 ira

953 I 958 I

I

Finnbogi Gylfason

Olafur Fri6rik Gunnarsson

Karlar 40 til49 6ra

Konur 40 til 49 6ra I 2 3 4 5 6 7 8 ? l0

26:37 26:49 26:53 27:04 27:10 27:20 27:25 27:32

I

930

930 l9 t9 I

t928 t923 t929 I

TRYGGTIU

UNDIRSTOTIURNAR

920

Piltar

12 6ra og yngri 30:09 Kristinn Logi Hallgrimsson 30:27 Orri Freyr Gislason 3 l: 0 Arni Kristinn Gunnarsson 32:00 Heimir Fannar Hallgrimsson 32:57 Asgeir F6r Erlendsson 33:00 Agnar F6r Gudmundsson 33: 6 Haflidi Gunnar Gu6laugsson 33:23 Gu6j6n Orn Bj6rnsson 34:00 Sigurdur Arnason 34:05 Ho16urA6alsteinsson I

6 7 8 9 0

I

Piltar l3 til

6 7 8 9 l0

I

7

I I

I

980 980 980

t98

t

l98l I

982

t98

t

980 I 980 I

t98

t

iira

27:16 GautiJ6hannesson 28:01 Kristjin Haukur Flosason 28:Q7 J6n Steinsson 28:09 Bjorn J6nsson 28:15 GeirOmarsson 29:20 Sigur6ur Orri Jonsson 29:31 Biorn Bjartmarsson 29:34 Aron T6mas Haraldsson 29:39 Gu6l6n Helgi Gudjonsson 30:01 Simon Helgi Wiium

t979 t976 t976 t978 t975 t976

25:38 76:14

Dfri Gudmundsson borsteinn M J6nsson Sighvarur

jafnvagisstillingu i s6rsn-ri6r.r6um innleggjum fii okkur. Vi6skiptavinir okkar fara i gegnum ndkvrma greiningu svt-r finna mcgi bestu lausn $,rir hvern og einn.

1975

t976 t976 t976

Karlar l8 til 39 6ra I 2

Efsvo er pi er moguleiki i ab pu fiir lausn l pinum milum mc6

I I

953 963

STODTEKNI .

UEKJABGATA.4 [nyja h0si0] t91l 1 47 11

TTMAPANTANTH I S|MA

5


_l lr,ll

bl

f

I

i sut!'rliti v Etiu/i su htDStzAlJIIil{IIi i

ol:tilli

sEhl liEli sEGlli:

Iiur nJ/lv[n

LAUGARDALSLAUG mdnudaga pridjudaga mi6vikudaga

fimmtudaga fostudaga laugardaga sunnudaga

simi

07.00 07.oo 07.oo 07.o0 07.oo 07.30 08.00

- 22.00 - 22.00 - 22.00

sdlu hatt 21 30

-22.00 - 22.00

- 18.00 - 18.00

sdlu hett

'17

30

91 - 34039

VESTURB/EJARLAUG mdnudaga pridjudaga mi6vikudaga

fimmtudaga fostudaga laugardaga sunnudaga

simi

07.00 07.00 07.o0 07.oo 07.00 07.30 08.00

- 22.00

solu hatt 21 30

- 22.00 - 22.00 - 22.00 - 22.00

- 18.00 - 18.00

solu hatt 17 30

91 - 615004

BREIDHOLTSLAUG mdnudaga pridjudaga midvikudaga

fimmtudaga fdstudaga laugardaga sunnudaga

simi

07.00 07.00 07.00 07.oo 07.00 07.30 08.00

- 22.00

sdlu hett 21 30

- 22.00 - 22.00

- 22.00 - 22.00

- 18.00 - 18.00

sdlu hatt 17 30

91 -75547

SUNDH6LL REYKJAV1KUR mdnudaga pridjudaga midvikudaga

fimmtudaga fostudaga laugardaga sunnudaga

simi

Gildt

jini, jtili

og rigist

07.0O -

07.00 07.oo 07.00 07.00 07.30 08.00

22.00

s6lu h@tt 21 30

- 22.00 - 22.00

- 22.00 - 22.00

-

18.00

- 18.00

91 - 14059

sdlu hett 17 30


Fyrsta Reykjavik ur ma raponhlaup,6, 26. itgust I 984

t-l[ltt' I ' '

F6 skokkid vari ordid nokkud almennr medal islendinga fyrir l0 iirum var pdtttaka almennings yfirleitt lftil ipeim hlaupum sem haldin voru. Fad var pvi marl<mi6 peirra sem unnu ad undirbriningi og skipulagningu ad nd til fleirri en peirra sem rf6u marlcvisst me6 keppni i huga. Var pess vegna iikvedid ad hafa eina stutta vegalengd auk hilfmarapon- og maraponhlaupsins. Fvi var gefid nafnid skemmtiskokk og er ekki vitad til pess ad pad nafn

Alpj6dlegt hlaup Reykjavil<ur marapon

fekk strax 6 fyrsta dri mlog alpj6dlegan

svip enda var frA upphafi logd dhersla i kynningu erlendis. Keppendur i fyrsta hlaupinu voru fri 9 londum, langflestir fri Ffskalandi en einnig st6r h6pur frd Bretlandi og Bandaril<junum. Keppendur hafa komid vida ad og d fyrstu 9 drum hlaupsins hafa hlauparar fri 26 pj6dlondum tekid patt. A myndinni sjdsr Bretarnir Daren Bell og Steve Chandler koma i marl< med bresl<a fdnann i milli sin. Eins og s6st l<oma hlauparnir el<ki Ir somu dtr inn i markid i Lal<jargotu eins og i dag og var hlaupid pannig fyrstu 2 iirin.

fyrr um vidburd af pessu tagi. A ensku er slik nefnd "fun run" og pi verid ad hofda til pess a6 skemmtunin se ofar keppninni. Feir voru l3l sem skrddu sig til keppni i skemmtiskokkinu og vinsaldir pess ittu eftir ad st6raukast. Nokkud svipadur fioldi skr:idi sig til keppni i hdlf marapon- (74) og maraponhlaupi6 (76). Samtals skridi sig til hafi verid notad

hlaup

oft

keppni 281 hlaupari og af peim luku keppni 214.

Hlaupaleidin valin Fegar hlaupalei6in var valin og meld veltu menn fmsum moguleikum fyrir s6r. Helst vildu menn hafa hlaupid allt innan borgarmarkanna og i ausrur mi segja ad morkin hafi verid vid Ellidadrnar pvi annars yrdu brelckurnar of erfidar. Hrgt var ad nd 2l km hring med pvi ad fara it ad Seltjarnarnesi og inn ad Ellidaiim. Er{idasti hluti leidarinnar var brekkan upp Kringlumfrarbrautina sem s6st d pessari mynd. bridja irid var dkvedid ad breyta leidinni pannig ad el<ki pyrfti ad hlaupa upp pessa brel<ku og var pd bett vid hringinn leidinni um Seltjarnarnesid.

7


Hvadan koma keppendur i Reylrjaviku t marapon? i eftir'farandi tiiflu s6st hvadan flestir keppendur komu i hlaupid 1992 Skemmtiskokk H6lfmoropon Moropon Erlendis

fri

Reyklavil<

40

t2s

r

K6pavogur Hafnarfjordur

202

Seltjarnarnes

il0

Mosfellsbar

98

Gardabar

72

Akranes

56 30 25

t39

Akureyri Keflavik Borgarnes

Keflavikur{lugvollur isafjor6ur Dalvik

t2

45 208 29

t3 20r 122 202 82 43 60 40

56 30 I

8

3

3

4

6

0 0

7 6

4

0 0 0

Selfoss

3

I

5

Fr6un betflakendallolda i Skemmliskokki'1988 til 1992

2

Forkikshofn Saudiirk16kur

Vestmannaeyjar

1990

450 400 350 300

2n 200

ArrructsvnnrunnnAo

IHXS."uon 8

1

|,J)


Anna COSSef

setti islandsmet i Reykjavikur marapon hlaupinu ifyrra. Onnu hefur gengid vel i l<eppni idr og batt sig mikid. N0 i vor keppti h(n i tveimur hlaupum i Englandi. H0n sigradi i l0 milna hlaupi i Bath og hlj6p sidan hdlft marapon i St. Albands i sinum besta tima l:26: I 9 og vard par i 4. sati. Miog heitt var i vedri og margir hlauparar gifust upp pannig ad Anna var mjog sdtt vid drangur sinn i pessu hlaupi. En Anna dtti eftir ad bata pann irangur h6r heima. I hilfmaraponhlaupinu ii Akureyri hljop hnn A l:25:14 og eru pessir timar ad sldlfsogdu lslandsmet i hennar aldursflol<l<i.

Sigurvegarinn

i

hdlfmaraponinu

i

JOneS, kemur aftur f hlaupid i dr.

fyrra, bretinn HUgh Hann var nflega annir

i

Stokl<holmsmaraponi.

Skokkn6mskeiO Skokkndmskeid i Namsflokkum Reykjavikur hefst f september og llkur idesember. Namskeidid er bedi fyrir byrlendur og pd sem lengra eru komnir. Namskeidid er haldi0 d mdnudogum, midvikudogum og fimmtu-

dogum. Byrjendur fra kl. 17.00 til 18.30 og framhaldshopur f rd kl. 18.30 til 20.30. Bodid verdur upp d eftirfarandi:

Gestafyrirlestra Sameiginlegt skokldhlaup Teygjuaf ingar Prekleikf imi/stodvapjalf un

Naringaradgjof

Efingadetlanir fyrir hvern og einn

Averrr

SKAMMT UNDAN

Bl6dfitumelingar Prekmelingar lnniafingar fara fram i leikfimisal Midbajarbarnaskolans og buningsadstada og sturtur eru einnig d sama stad Uppllsingar og skrdning i sima 14862

Aldrei of seint a6 l6ta drauminn ratast! Kennari Jakob Bragi Hannesson.

9


Midnaturhlaup 6 Jonsmessu 23. ifrini 1993 Reykjavikur marapon st6d fyrir nfiu hlaupi i samvinnu vi6 Reykjavikurborg i sumar. Hlaupi6 f6r fram 23. i0ni og f6kk nafnid Pantene Midneturhlaup d J6nsmessu. Hlaupi6 h6fst kl. 23:00 og var keppt i tveimur vegalengdum, 3 km skemmtiskokki og l0 km hlaupi. Fdtttaka var framar ollum vonum og luku samtals 930 keppni, par af 3 l9 i l0 km hlaupinu. Vedur var mjog gott og stemmningin friber. Hlaupid h6fst vid Sundlaugarnar i Laugardal og var endamarkid par einnig. Eftir

mi6natti br6 f6lks s6r

i

sund og heita Potta og sidan f6r

verdlaunaafhending fram rit 6 laugarbakka.

Helstu rirslit: Karlar:

Min:

l.

3

Sigmar Gunnarsson 2. J6hann lngibergsson 3. Daniel Gudmundsson

l:57

32:19 32:29

Konur: l. Anna Cosser 2. Hulda B. Pilsd6ttir 3. Frida Rrin F6rdard6ttir

38:04 38:40 39:23

Hopfer6 e h6HmaraFon XtElEt e6urebt,.u,'

i Luxemborg 26. septemb lr 1993

Fvrirhuqu6 er h6pfer6 til Luxemborqqr til 06 toko b6tt i Route de Vin h6lfmoroponhloupinu ef neg plamkJ fest. Hliupi6 er milli beio-nno Remich og Grevenmocher og er hloupolei6in rennisl6tt.

Fyrirkomulag fertlar: 0t fimmtudoginn 23. september og dvoli6 i 4 netur 6 H6tel itoliu. Heimfer6 27. september. Ver6 kr. 33.600 m.v.2 i herb.. o5 vi6bettum flugvolloskotti kr. L310. Fori6 verdur

r Kn0tu r 6sko rsson, formo6u r Reykiovikur moropons. '10. sept. nk. 6 skrifstofu FRi, simi Feir sem hofo 6hugo vinsomlegost skr6i sig fyrir

Foro rsti6ri ver6u

Bqr6nsstig I lA ' I Ol Reykiovik Simor: 19555 og 19344 - Fqx: 29585 20

9l -685525.


veniuteg

vegotengd

monneskjo

50mgvoror

cevinni.

gen9ur

gon9o

kringum storrsr6rk Bodv

shop.[i-'J#:i*:3i:$"'.1'iflil'5"''gfit",ffieii"r:tLt'Jinudd

h

n6ttin n.

o6 roknu hroupi'


Hverjir brettu sig mest milli ira? I eftirfarandi tiiflu mri sjri hverjir battu sig mest ri milli hlaupa fr6, l99l til 1992. t99 t

1992 Bating

(min (mln) 3:53:40 3:24:45 28:55 3:28:44 3:15:07 13:37 3:18:55 l0:06 3:29:0 I (mrn)

Marapon Sigurdur lngvarsson

Arnpor Halld6rsson Halld6r B. Hallgrimsson

H6lfmarapon Oddn/ Asgeirsdottir Sigridur Ga16arsd6ttir Kristinn Fridrik J6nsson Svava

Orn Forsteinsson Elfa Eyporsd6ttir Sigf0s Gunnarsson J6nfna

Omarsd6ttir

Bjarni Eyj6lfur Gu6leifsson

Kristjiin Sveinsson

Ari Arnalds Arni Sigurdsson

6skar

Erlingsson

Sigur6ur Sk0li Sl<rilason Johann lngi Gunnarsson

2:06:20 l:48:.23

I

17:57

l:55:26 16:45 l:48:35 l:33:38 14:57 l:54:08 l:39:42 14'.26 2:02:12 l:48:56 l3: l6 2: l9:05 2:06:17 12:48 2:06:14 l:53:34 12:.40 l:49:12 12:19 2:0 l:3 I l:53:20 l:41:48 I l:32 l:55: l0 l:43:41 I l:79 l:47:33 l:36:06 I l:27 l;57;40 l:46:38 I l:02 2:05:08 l:54'23 l0:45 2:03:55 l:53:26 lO:29

2:12:l

n[ starfandi vi6a um land. er skokkhopur Nimsflol<l<a Reykjavil<ur par sem haldin hafa verid ndmsl<ei6 undir stjorn Jal<obs Braga Hannessonar. A pessari mynd s6st einn 0r peirra hopi, P6tur Franzson, koma i marl< i Fjolmargir skol<l<hopar eru

Einn peirra

Borgarhlaupi NIKE I 993.

Hreyfing og gott matarredi studla ad betri heilsu og meiri lffshamingiu

Hreyfing

Gott mataraOi, t.d. kornmatur, granmetaog 6vextir

HOLLUSTUVERND RIKISINS llollustuvernd vinnur ad pvf ad blia landsmiinnum heilnem lffsskilyr6i og vernda pau gildi sem felast f 6mengudu umhverfir D.fl. med pvf ad studla ad almennri hollustu matvela.


Keppendur i Reykjavikur maraponi hafa komi6 lrit 26liindum Keppendur hafa komi6 fri eftirfarandi londum: Alsir, Astraliu, Austurriki, Bandarikjunum, Belgiu, Chile, Danmorku, Englandi, Filipseyjum, Fereyjum, Finnlandi, Frakklandi, Hollandi, irlandi, italiu, Marokk6, Mexik6, Noregi, Nfla Siilandi, P6landi, Skotlandi, Spdni, Sviss, Svipj6d, Tekk6slovakiu og Ffskalandi.

Blilskogaskokk HSt( i juti '93 Eitt af peim almenningshlaupum

Jorundur Gu6mundsson hefur tvivegis i sumar batt islandsmetid i flokki 50-54 6ra i hilfmaraponi, fyrst 6 Akranesi og sidan 6 isafir6i er hann hlj6p

fer fram 6r hvert er HSK. Bodid er upp

er

Bldsk6garskokk d 2 vegalengdir og d

6

l:27,25 klst. J6n Gudlaugs-

son, 67 6ra, setti glesilegt met

myndinni sjist keppendur 6 leidinni yfir Lyngdalsheidinna i lengra hlaupinu sem

sem

hji Jiirundi og Joni

Met

hlj6p

I

l:39,59 klst.

16 km.

Ag0st 1993 Ver6 49O.-

t,t

HF VIRDI5AUG5KAM

\

Sttikk inn e, marka6inn lslandsmethafinn i hdstokki, Einar Kristjdnsson, reynir stodugt vid nflar he6ir. iseptember opna6i hann pizzusta6inn PIZZA 67, a6 Nethyl 2 i Reyklavik dsamt f6logum slnum Gudjoni .Gislasyni,

Arna Bjorgvinssyni og Georg Georgiau. I j0li opna6i PIZZA 67 niian sta6 6 Tryggvagotu og skommu sidar i Hafnarfir6i og

i

Akranesi.

i

flokki 65-69 ira 6 Akureyri, er hann

\


AfrekaskrS Reykjavikur ma tapons 20 bestu afrek 1984 - 1992 - 20 best performances 1984 - l9q2

Hrilfmarapon, karlar/men: l:06:1

0

l:06:43 l:07:09

Herbert Steffny Hugh Jones Steve Surridge

l:07:.49 Andrew Girling

l:08:03 Alan Rich l:08:09 Sigurdur P. Sigmundsson l:08: l:08: l:09: l:09:

l4 l8 l3 l3

Sigur6ur P. Sigmundsson Toby Tanser J6n Di6riksson Claude Minni

l:09:18 Robert Laaksonnen l:09:20 Barry Walters l:09:38 Duncan Scott l:09:43 Nigel Gemmel l:

l0:25

l:10:28

l0:28 l0:29

Saurro Costi Steve Surridge

Sigur6ur P. Sigmundsson

Marapon, karlar/men: GER GBR GBR GBR

I

GBR

I

isrisrGBR isrFRA FIN GBR

985

t992 I

986

1987

986 I 986 I

985

1992 r 986 I 986

t992

USA

988 I 985

GBR

t992

ITA

r

GBR isrisr-

I

988

t987

l:10:59 Toby

ENG

990 t99 t t99 t

l:l l:42 )6n Didriksson

isr-

r

isrFRA isr-

t992

l: l:

Frimann Hreinsson Tanser

I

985

l:1743

Sylvie Bornet

l:17:.44 Martha Ernstd6ttir l: l: l:

l8:06 l8:36 l8:55

Sue

Dilnot

Martha Ernstd6ttir Martha Ernstd6ttir l:20:40 Martha Ernstd6ttir l:2 l:38 Margaret Koontz l:23:12 Bjorg Moen l:25: l9 Margret Brynj6lfsd6ttir

l:25:30 I :27:40 l:28:24

I l3

Sonia Rowland Steinunn J6nsd6ttir Rakel Gylfad6ttir

l:29:5 Margr6t Brynj6lfsd6ttir l:30: Carina Johansson l:3 l:06 Marit Larsen l:32:07 Judy Farr l;32:14 Anna Cosser

l:32:34 Lillf Vidarsd6ttir l:32:59 Fri6a Bjarnad6mir

I

leuan Ellis

2:19.46 Jim Doig

2:20:30 D. Chaibi 2:22l.l

I

Billy Gallagher 2:23,,52 Andrew Daly

2:24:07 Jerry Hall

2:25:49 2:25:57 2:27:06 2:27:27

Robin Nash Simon D'Amico Frank Harper Borut Podgornik

GBR GBR FRA IRL GBR GBR GBR GBR GBR

t992 1987 I

986

986 986 I 990 I 989 r 989 I I

t987

YOG

I

988

2:28:25 Mikael Hill 2:28:57 Sigur6ur P. Sigmundsson 2:29:24 Palle R. Madsen

SWE

r

986

r

988

2:30:04 Josef Hermann 2:30:25 Lars Ake Palm 2:.30:44 Steinar Fri6geirsson

GER SWE

r

985

r

988

lSL

I

986

2:32:32 2:34:17 2:34:42 2:34:45

GBR GER GBR

t99 t 1992

Kevin Brown Reinhold Happersberger

Tim Jones Andy Dennis

ISL

DAN

t984

NZL

I

986 988

Wilma Russman

HOL

r

989

Sandra Bentley

GBR GBR GBR GBR GBR

I

Marapon, konur/women:

Hrilfmarapon, konur/women: l:13:52 Martha Ernstd6ttir

2: l9:0

GBR isrisrist-

USA

NOR isrGBR isrisrisr-

swE NOR GBR isrisrisr-

986 I 990 1992 r 988 r 989 r 986 r 986 I 986 t99 t I

I

988

1987 I

988

t99t 986 t99 t r 986 t99 t I 990 I 986 I

2:47:25 2:48:38 2:52:45 2:53:47 2:59:58 2:58:09 3:00:54 3:02:58

Lesley Watson Lesley Watson Susan Shield

Carol Macario Connie Eriksen Caroline Boyd

DAN

t99

t99

t

986 I 989 I 990 1984 1989 I

3:

l0:58

Gabi Reiners

GBR IRL GER

3:

l6:00

Elyane Cave

FRA

I

ITA

I

3:09:44 Josephine A. Hegarty

t

985 I 986 I

3:21:-28 Anna Cosser

ISL

986 989 1992

3:21:32 Jill Laird

GBR

I

SWE GBR

I

3:16:.49 Daniele Pavarini

3:21:53 3:30:01 3:32:02 3:35:48

lnger Petterson Rita Banks

Lillf Vidarsd6ttir

ElisabethHerman 3:.37:25 Cecilia Peterson 3:37:55 Maria Arbogast

ISL

GER SWE GER

986

989 989 r 985 I 989 I

t992 1984


PUIAR, $UITIIIAR,

BREililtR

00 lilTilAn

I I

I

slflLARoRKt!


ATHLETI

''4

d

Loksins 6 islandi f5st hinir margverOlaunu6u heimspekktu Saucony hlaupa- og ipr6ttask6r. Heildsdludreifing

Uts6lusta6ir

QqOKI-'VA+

Rtignvaldur lngporssotl

sigradi me6

i BlAsl<ogarsl<ol<l<inu fyrr i sumar. er landslidsmadur i hindrunarhlaupi og

yfirburdum Hann

einn sterl<asti langhlaupari landsins i dag. Rognvaldur hefur verid einn fremsti sl<idagonguma6ur landsins undanfarin dr en hefur veri6 sigursell i langhlaupum i ar.

Kleppsmyrarvegi 8,

simi688085

s v

!f

wtbftavegi A, s.64282O

h

Strandgotu 30, s.65?377 StorhofdalT s.674744

lo

A


BORDID

STADNUM

SAKID EDAVID SENDUM FRITT HEIM!

NnHyt 2, TRyGGVAGIITU 26 0G REyKJAttirunvtol oo ,

PONfUNARSIMI:

Viil hdfum opib: Virko dogo frd kl. 11.00. til 01.00. isol, heimkeyrslo ril k|.03.00. Um helg0r er solur opinn til kl. 03.00. og heimkeyrslo fil kl. 06.00.


Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1993 Reykjavíkurmaraþon  

Blað reykjavíkurmaraþons árið 1993

1993 Reykjavíkurmaraþon  

Blað reykjavíkurmaraþons árið 1993

Advertisement