Page 30

Reykjavikur marapon l99l 64 65 66 67 68 69 70 7I 77 73 74 75 76 77 78 79 80 8l 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9l 92 93 94 95 96 97 98 99

39:28 39:32 39:35 39:45 39:52 40'.04 40:08 40:30 40:37 40:59 4 l:05 4l:08 4l:17 4l:22 4 | :38 4l:41 4l:44 4l:57 4l:58 42:03 42:22 42:79 43:18 43:20 43:3 I 43:38 43:44 43:5 I 43:59 44:Ol 44:18 44:25 44:29 44:36 45:00 45:02

Gunnar H. Gunnarsson Rafn

H

Skulason

Hilmar Dorkelsson Kristldn Hermannsson M6r Gunnarsson AgUst Osl<arsson

Hoskuldur

E.

Hoskuldsson

Gudlaugur R .J6hannsson Haraldur Sturlaugsson Forarinn F6rarinsson Erlendur Sveinsson Jon Sigurdsson A. Snavar Gu6mundsson Stefdn Benediktsson Gudlaugur Hermannson Fridrik Kr Gu6brandsson

Hcirdur Ragnarsson J6n Olafsson Steingrimur Gunnarsson Helgi Gudmundsson Kjartan Srefdnsson Gudbjdrn Magnisson Simon lvarsson Olafur Sigurdsson Savar Hilbensson Helgi Kristbjarnarson Sigurdur RUnar Gislason Hinrik Hoe Hermannsson Forsceinn E. Einarsson Einar Kristinsson

Bjorn R. Ldrusson

Orn F6rhallsson Eylolfur Piilsson Egill Gr Thorarensen

F6r Fannar Per Roald Landro

tsL tsl tsL tsL tsL tsL tsL tsl tsL lsL tsl rsl rsL lsl tsl lsL tsL tsl tsl tsL tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL lsl tsl tsl tsL tsl tsl NOR

- aldursflokkaurslit I

9s0

t947 t95 I t947

t945 t949 t942 t944 t949 1943

1948 t947 I 950

t946 t946 r

950

t95l 1949

t947

100 45:16 l0l 45:31 102 47:14 03 47:15 104 47:35 105 48:20 106 48:21 lO7 49:09 108 50:04 109 50:29 I l0 50:43 II| 52:07 I 12 53:2 | I l3 53:36 I 14 54:04 l15 54:37 I l6 56:55 I l7 l:18:14 I l8 l:33:48 I

@HrrAcHr NcIKI

Alfons Olle Ricardo Campi Heimir L. Fjelsted Ragnar lngi Adalsteinsson Juan Anton Souss6

Kjartan Orn Sigurbjornsson Haraldur Erlendsson

Bjorn Moller AsmundurJ6nasson L06vik Emil Kaaber Sigurgeir Forgrimsson

rsl tsl tsl tsl tsL tsL tsl tsL ESP ESP tsL tsL ESP tsL tsL rsL tsl tsl tsL

t945 I 950 t95 I t95 I 1948 I

945

t943 t949 1944

t942 1945

t944 t943 t948 1945

t942 I

948

1947 1943

t948 t95

I

t944 t95t t946 t945 t947 t944 t946 t946 t947 1942 1947

t946 t944 |

950

t947

Karlar 50 til 59 era Rii6 Timi

Nafn

I 30:49 2 32:34 3 35:50 4 36:21 5 37:14 6 37:41 7 37:58 8 38:0 I 9 38:20 l0 38:29 II 38:41 12 38:5 | 3 38:58 14 39:27 15 39:53 6 40:30 17 40:49 l8 4l:49 19 43:00 70 43:12 71 43:22 22 44:03 23 45:19 24 46:15 25 5 l:03 26 5 l:07 27 5 l:56 28 54:37 29 l:05:03 30 l: 0:52

Goran Persson

I

Iprottir fyrir lifid

SigurdurJakobsson Magn0sJ. KrisEinsson Baldur Bjorgvinsson Sigurdur Asgrimsson Danelius Sigurdsson Gudj6n Forkelsson Olafur G E. Samundsen Eirikur Olafsson

I

I

Stefiin Briem SigurdurJ. Svavarsson

Fordur

R. J6nsson

Gristav Arnar lndridi H. Forldksson Erich Koppel Petur Gudmundsson

Krisrjiin

H

Magn0sson

Hafsteinn Oddsson

Adolf T6masson Sigur6ur L. Vigg6sson Jonas Johannsson

Gunnar V Gudmundsson Erlingur Bjornsson Sigp6r Sigurdsson Gunnar Magn0sson Hikon Olafsson Erling S. Tomasson Haraldur Srefdnsson Gisli Arnason Magnris

6

Schram

Lluis Conzalez

Halldor Maneinsson Erik Carlsen Hclrdur Oskarsson

Olafur Magnr.isson Hreidar Forhallsson Bjarni Bjcirgvinsson Roser Cots

Land Fa6.6r SWE 1938 tsl 938 tsL 933 tsl t940 tsL 933 tsl t940 GER 1939 tsL 938 tsL t939 tsL t94t tsL 938 tsL t94t tsL 935 tsL t94t lsL 936 tsl t940 tsL 933 tsL t94t tsL 933 tsL 1937 lsl 939 rsl t937 ESP 935 lsL t932 tsL 93s tsL t932 rsl t932 rsl 940 rsL 934 ESP t94t I

I

I

I

I

I

r

I

I

I

I

I

I I

Karlar 60 til 69 6ra Riid Timi

I 2 3 4

32:24 37:33 39:16 52:48

Nafn Scurlaugur Bjornsson Hans Scirensen

Haukur Hergeirsson Valgeir Bachmann

Land Fa6.6r

rsL

DAN tsl tsL

t927

I93I t93 t93

I I

Karlar 7O Ara og eldri Timi I 46:42 2 l:08:30

Rti6 SUNDABORG 15

30

Nafn Stefdn Jasonarson Sigurdur Hannesson

Land tsl tsl

Fe6.6r t9t4 t9 t0

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1992 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1992

1992 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1992

Advertisement