__MAIN_TEXT__

Page 1

ffi

U

\

vikar 23,

J


HRTY]IIIO TR HTIIBRI0DI HTI1BRIGDI ER IT]IORA lIT Skokk er fyrir alla. Hvar sem er, hvenar sem er.

ipn0nn-oo r6msrumlmo

REYKJAviTUN


Welcome to all participants

Velkomin i Reykjavikur marapon Fyrir hond Reykjavikurborgar bf6 69 piitttakendur i Reykjavikur 1992 velkomna til hlaups. Reykjavikur marapon fer n[ fram i niunda skiptid

og er ordi6 fastur li6ur i

lifi

borgarbria. Fleiri og fleiri undirbrja

sig i

langan tima me6 piitttoku i hlaupinu ad markmidi. Fad sfnir vaxandi :ihuga almennings hreyfingu og 0tivist. Fa6 er von min a6 peir gestir, sem heimsekja okkur af pessu tilefni, nj6ti dvalarinnar i Reykjavik.

i

The Reykjavik Marathon has rapidly been gaining international recognition among runners who regularly participate

in such events

worldwide. Previous races in

lce-

capital have been a treat success, with growing numbers of runners each year. The people of land's

Reykjavik warmly welcome visitors from abroad and are certain they will enjoy the unique quality of lceland's friendly capital. Small as its population of 100,000 might be on an international scale, Reykiavik has a genuine metropolitan character and has much to offer in the way of

ver/ most of their stay, discover the beauty of lceland's capital and to get to know the people of Reykjavik.

relaxation, leisure and entertainment. I advise all participants to make the

Stj6rn Reykiavikur marapons/ Board of directors Kn0tur Oskarsson, forma6ur, chairman of Board

Reykjavikur maraFon I 992: Dagskri/programme 22.6gist - laugardagur August 22nd - Saturday

ll:00 -18:00

Sjgfris J6nsson

Omar Einarsson F ro

mkvamdostj6 ri I roce

di

reao r

l7:00 -

20:00

Morkstjirorlstort ond finish directors Sigfris J6nsson og Ag0st

borsteinsson T

imotiikustjori I time keepi ng

Katrin Atlad6ttir Vinnslo (trslitol result processing

Fridrik F6r Oskarsson

Afhending keppnisgagna hj:i Urval Uts/n, Alfabakka l6 Registration center open at Urval Utsfn Travel Bureau

Barilla

ii H6tel Borg. Frir a6gangur at Hotel Borg. Free admittance

pasta parti

Pasta party

Sigur6ur P. Sigmundsson Hloupoleidorstj6ri I course direaor Gunnar P:ill J6akimsson Mali ngo r I co u rs e meos u rem ent Sighvatur Dfri Gu6mundsson

Mork0s Orn Antonsson, Moyor of Reykjovik

23. 6grist - sunnudagur

August 23rd - Sunday I

l:40

I 2:00 l3:30

l4:00 l5:30 22:Q0

Keppendur koma ad rdsmarki Runners gather at the starting line Start

Skemmtiskokkritdritrarverdlaun Fun run drawing prrzes Hiilfmarapon ver6launaafhending Half-marathon pnze ceremony Maraponver6launaafhending Marathon prize ceremony Kriarstemmning Post get-togerhe

Reykjavikur marapon pakkar eftirtiildum adilum fyrir gott samstarf

.a t[Ax

# U

I t,I

I..UTSYT


Reykjavikur maraFon 23. irgust 1992 Verndari hlaupsins Borgarstjorinn i Reykiavik, hr. Mark0s Orn Antonsson.

Sveitakeppni i skemmtiskokkinu og hilfmaraponhlaupinu er bodi6

upp

6 priggja manna sveitakeppni. Vinnuf6lagar, f6lagasamtok og lcilskyldur geta mynda6 sveitir til pdtttoku. Konur og karlar

Abyrgdaradilar Frjdlsipr6ttasamband islands og Reykjavikurborg

geta mynda6 sveit saman. Dregid ver6ur um sigursveit rir h6pi sveitanna i skemmtiskokkinu, en i hillfmaraponinu sigrar sri sveit sem hefur legstan samanlagdan tima.

Samstarfs- og styrktara6ilar FRi, Reyklavikurborg, Fluglei6ir, Dagbla6id-Visir, Vifilfell

h.f., Brimborg h.f., Austurbakki h.f., S.S. Vorumi6sto6in, Urval Utsfn, Max h.f., RUV, Verkfredistofan Strengur h.f., islenk-Ameriska verslunarf6lagi6 h.f., Veitingastofan Jarlinn Viitryggingar{6lagi6 Skandia, Plastos h.f., Orn og Orlygur, Mill og menning og Rammagerdin.

s.f.,

Sta6ur og stund Reykjavikur marapon fer fram sunnudaginn 23. igrist og hefst i Lakjargotu kl. l2:00.

Vegalengdir Hagt er a6 velja um prjiir mismunandi vegalengdir, maraponhlaupi6 sem er 42, 195 km, hiilfmarapon sem er 21,098 km og skemmtisl<okk sem er um 7 km langt. Maraponhlaupi6 er lafnframt lslandsmeistaram6t.

Drykkjarstiidvar og heilsugasla Drykklarstodvar verda :l u.p.b. 5 km fresti. Far ver6ur bo6i6 upp d vatn og Pripps ipr6ttadrykki Vid rdsmark bfdur Vifilfell upp :i Pripps, Coke og Thorsspring vatn.

Leknar og hl0krunarlid verdur til rei6u me6an d hlaupinu stendur og til adstodar er hlauparar koma i mark. A hverri drykkjarstod ver6ur sj0krapj:llfari til stadar. S6rritbrinir bilar fri Hj:llparsveit skdta ver6a ii hlaupaleidinni.

Bo6i6 upp 6 Newenergy orkusfkkuladi i keppnisgongunum verdur eitt srykki Newenergy orkusrikkuladi. Auk pess verdur bo6i6 upp ii s0kkuladi6 vi6 endamark og d seinustu drykkjarstodvunum 6 hringnum, en pad getur komi6 s6r vel fyrir p6, sem eru ordnir preyttir.

Chiquita bananar Vid endamark ver6ur bodi6 upp rl Chiquita banana.

F6tttiikugjald Filtttokuglald er kr. 1.200 fyrir maraponhlaupid, kr. 1.000 fyrir hilfmaraponi6 og kr. 800 fyrir skemmtiskokki6, en kr. 600 fyrir l2 iira og yngri.

isamt Pitttokuglaldi berist til og P6stk. Avisanir skulu stila6ar ii Reykiavikur marapon. Upplfsingar i simum 699300 hli Urvalrval-Uts/n, Alfabakka 16

Utsfn og 621585 hjd skrifstofu Reykjavikur marapons. 4

Keppnisgogn (rdsnrimer,, lei6beiningar o.fl.) verda afhent 5 Fer6askrifstofunni Urval Utsfn, Alfabakka 16, laugardaginn 22. Agust milli kl. I l:00 og l8:00.

Barilla pasta parti Laugardaginn 22. Agust kl. I 7:00-20:00 er pdtttakendum bo6i6 i pasta parti H6tel Borg.

i

Skand ia try ggir Vritryggi ngar-f6 lagi 6

pitttakend u r S

r pitttakend u r gagnvart keppnisgcignin gildir sem

kan d ia tryggi

slysum. Umslagi6 utan um skirteini.

Ve16laun Allir er ljrika hlaupinu hll6ta ver6launapening.

Sigurvegar

karla og kvenna i maraponi og hdlfmaraponi fd utanlandsflugmida fr:i Flugleidum i ver6laun og ver6launabikara. Fyrstu prir i maraponi karla og kvenna hlj6ta peningaverdlaun. Sigurvegarar karla og kvenna i hillfmaraponi hli6ta einnig peningaver6laun. Auk pess er greiddur b6nus ef brautarmet eru slegin. I skemmtiskokkinu er dreginn rit flugmi6i fr:i Fluglei6um. Veitt verda s6rstok ver6laun frrir bestan drangur 16-20 Ara I hdLlfmaraponhlaupi. Sigurvegarar i einstokum aldursflokkum i ollum vegalengdunum hli6ta vi6urkenningu. Einnig ver6ur dregid um fiolda aukaver6launa.

Furdulegasti bf ningurinn Veitt verda ver6laun fyrir furdulegasta hlaupabrininginn. Serstok d6mnefnd mun fylgjast med piitttakendum.

Flokkaskipting Karlar: 2 dra og yngri l3-17 6ra l8-39 iira 40-49 6ra 50-59 ira I

6Q-69 ira 70 6ra og eldri

InhdbnolMdhffi

@m

|{arathon Ccrtlficatbn

Documcit

16! e--"---eL @be

aY(

rcElgL

^#X MgbL E-f!_

-dfto/

::l;:'1::ihrf.ish

-cbds b-L aw64bl*

strtuO

w'c/

Konur:

Skr6ning

Fe h[

Afhending keppnisgagna

^,!

-':El'

12 6ra ogyngri 13-17 Ara

l8-39 iira 40-49 Ara 50-59 iira 60 dra og eldri

i616tr8 r

E(ud 3lEh

r ei-!r

&

d

e

r

llldlGe dd

h


Allir med I fyrsta Reykjavikur maraponi6 6ri6 mettu 250 piitttakendur til leiks og var pa6 meiri floldi en ii6ur haf6i

gefur. ,46 pessu leyti er skokkid sam-

t"ki6 p,itt i

vikur marapons frii upphafi hefur veri6 a6 auka almenna skokkidkun kvenna og karla 6 ollum aldri isamt pitttoku i hlaupinu sjdlfu. Skemmtiskokkid hefur

1984

almenningshlaupi

i

islandi.

Konur voru i miklum minnihluta. Einungis 50 talsins e6a l/5 pitt-

takenda. Hlutfall kvenna hefur fari6 sto6ugt vaxandi 5,r

fr| iri. Af um 2200

hlaupurum, sem luku keppni i fyrra voru 860 konur, sem er niie.gc 40% af heildarpdtttokunni i hlaupinu. Fetta er afar :inagluleg pr6un.

berilegt vi6 sund- og ski6ai6kun almennings. Eitt af markmi6um Reykla-

veri6 g6dur

undirbriningur fyrir

h:ileitari markmid si6ar. Nflega voru stofnu6 landssamtok undir nafninu

ipr6ttir fyrir alla. Fessi samtok hafa ad markmi6i ad auka ipr6ttap:ltttoku

M6r er ti6ratt um skokk kvenna, pvi 69 var vitni a6 Kvennahlaupinu i Gar6aba 20. jfnl sl., par sem milli 5 og

almennings. Adstandendur Reyklavlkur marapons fagna sllku starfi, pvi pa6

6 p0sund konur 6 ollum aldri mattu til leiks. Eg var heilladur af peirri gle6i og einbeitingu, sem par skein [r hverlu andliti. Verst af ollu fannst m6r a6 geta

starfsemi Reykjavikur marapons

ekki veri6 me6, nema 6beint

i

hdti6arstemmningunni, sem par rikti. Fessi mikla pilttaka i Kvennahlaupinu i

Gar6abe og stodug aukning d piitttoku kvenna i Reykjavikur maraponi er

til vitnis um vinseldir

skokksins og pd 0tbrei6slu sem pa6 hefur fengi6. Skokki6 hefur engin landamari.

Konur og karlar geta skokka6 saman og ungir sem aldnir geta hlaupid hli6 vi6 hli6. Oll fiolskyldan Setur noti6 saman peirrar 6nagju, sem skokki6

mun renna enn styrkari stodum undir i

framtidinni.

,46 6ri verdur Reykjavikur marapon haldid i tiunda sinn. I tilefni l0 :ira afmelisins 1993 hefur stj6rn maraponsins iikvedid a6 breyta fyrirkomulagi pess nokkud. I stad 7 km skemmtiskokksins ver6ur bodid upp 6

-

5 km skemmtiskokk. Fetta er gert til a6 meta enn frekar 6skum peirra fiolmorgu sem eru a6 byrja ad skokka, 4

en treysta ser ekki strax i vegalengd. Ekki ver6ur tekinn

pitttakendum

i

lengri

timi

d

skemmtiskokki, en hins vegar bodi6 upp ii l0 km hlaup med timatoku. Far er einnig veri6 ad

koma

til m6ts vid 6skir mlog margra,

sem stefna 6 prltttoku

i hiilfu

maraponi

si6ar. Fleiri n/jungar eru d dofinni 6 nasta iri og ber par hest fyrirhugad

Mi6naturhlaup e6a J6nsmessuhlaup,

sem datlad er a6 halda i fyrsta skipti laust frir midnatti 23. jUni 1993. Far

il l0 km og styttra skemmtiskokk fyrir almenning er Etlunin a6 bl66a upp

og verdur logd s6rstok

dhersla p:itttoku allrar fjolskyldunnar.

Eg 6ska ollum skokkurum gengis

i

er pess fullviss ad allir nj6ta piltttokunnar og koma stoltir heim med salar minningar og sumir jafnvel med sinn fyrsta verdlaunaiig0st nk. Eg

PenrnS.

Kndtur Oskorsson fo r m. Rey

kjovlku r

m o r opo ns

fyrir skokkara jafnt byrjendur sem lengra komna.

i bokinni, sem er 64 bls., er ad finna upplysingar um alla helstu petti sem skipta mAli fyrir skokk og hlaup.

-

trtouPotos

reygi!r

- -ligoca{c,Dir

Fest i bokabudum. Einnig er hegt ad panta 6 skrifstofu FRi i sima 91-685525.

r66lqsinsor

hrobot6llur

g66s

Reykjavikur maraponi 23.

Handbok

mebol.fnis:

d

Verd kr. 1.2OO,-


Reykiavikur Marapon 23.

igrist

1992

FLUGLEIDIR =

c:)

-=ftr'

=l/.

-_< ,C

&"f,:{:Hgft

D


42km

2l

4

km

7km

\ZOL\TO


Fr6ttapunktan... fpnOrr,rsurcKI-JLADI

Afmalishlaup Reykjavikur marapons I 993 A nesta iiri fer Reykjavikur marapon fram 22. dgrist i tiunda sinn. Undirbrlningur er pegar hafinn. Akve6i6 hefur verid a6 hatta me6 7 km en bl6da pess i stad upp 6 I 0 km me6 timatoku og 4-5 km skemmtiskokk dn timatoku. Fetta mun l6tta mlog iilagi6 d endamarkinu, sem er pegar ordid miki6.

GOTT FYRIR SAMVISKUNA OG

VODVANA

Midnaturhlaup

6

J6nsmessunni

I

993

Stj6rn Reyklavikur marapons hefur sampykkt ad stefna ad pvl ad halda mi6naturhlaup :i J6nsmessunni 1993. Bodi6 yrdi upp 6 l0 km og 4-5 km. Hlaupid yr6i haldid i samvinnu vid Reykjavikurborg.

6lympiuhlaupi6 1992

Um 400 manns i 6lympiu-

t6ku p:itt

hlaupinu sem fram f6r

i

bli6skaparve6ri i

Laugardalnum I

sidastli6inn.

l.

j0li

Hlaupid

var ad pessu sinni til minningar um Svein Bjornsson {yrrverandi lsl. Margr6t J6nsd6ttir stj6rna6i upphitun og Ellert. B.

forseta

vi0 pjalfun likamans eydast kolvetni hratt ur vOdvunum. Pess vegna er mikilvegt ad byggta pau upp aftur a skjotan og Oruggan heft.

Schram, forseti

flutti dvarp. styrktara6ili

lSl,

Adal-

hlaupsins

var Apple-umbo6id.

Toby Tanser hafdi yfirburdi s.l. vetur

i gotuhlaupunum s.l. vetur var Toby Tanser 6sigrandi. Honum hefur farid miki6 fram undanfari6 ilr. B0ast mil vid mun jafnari keppni nasta vetur par sem Mdr Hermannsson og Sigmar Gunnarsson, sem dvalid hafa i Svipj66 undanfarin {r, eru a6 flytja aftur til landsins. Steve Edwards kemur hugsanlega Einn af peim hlaupurum sem list hefur 6huga d a6 taka prltt i Reykjavikur maraponi i ir er Steve Edwards, sem d heimsmetid i fjolda hlaupinna maraponhlaupa i einu 6ri.

6o% kolvetni en fituinnihald pess er undir 3OYil Petta $erir New Energy ad g6dum valkosti fyrir pa sem alfa lfkamann. Og bragdid, ad svikur engan.

E

Hann hlj6p samtals 87 maraponhlaup

i timabilinu

mars 1990

til mars 199 L

fitttakan i Reykjavikur maraFoni l99l Mikil aukning vard ii p:itttoku i fyrra frd pvi :irinu idur. Alls skriidu sig 2.400 manns i Reykjavikur marapon i fyrra. i mark komu samtals 2.197, i maraponi 85, i hrilfmaraponi 377 og i skemmtiskokkinu 1.735.


Skemmtiskokk

\ O

'lr

I Giitur sem hlaupib er eftir i 7 km hlaupinu. Frikirkjuvegur, Skothisvegur, Su6urgata, Starhagi, ,4gis.6a, Nesvegur, Su6urstrond, Eibsgrandi, Ananaust, Myrargata, Tryggvagata, Kalkofnsvegur, Lakjargata.

ess90co

Brimborg h.f. nfr stu6ningsadili VOLVO umbo6i6, Brimborg h.f., er nfr

studningsadili

eftir undirritun samningsins. Sigurdur P.

Sigmundsson,

Reykjavikur marapons. VOLVO mun ver6a i keppnisnfmerum hlaupsins ilsamt Fluglei6um. Mikill skokkihugi er innan fyrirtakisins. I fyrra hlj6p markadsstj6rinn, Egill J6hannsson, marapon, fl6rir starfsmenn hlupu hdlfmarapon og tveir skemmtiskokki6. Fa6 var pvi edlilega mikid tala6 um hlaup i kaffistofu frrirtekisins. Ad sogn Egils hefur pessi mikla 6hersla d likamsrakt pegar skilad s6r fyrir fyrirtakid i aukinni starfsgetu starfsf6lksins. A.myndinni h6r ad ofan takast peir i hendur Egill og Kn(tur Oskarsson t.h. framkvamdastj6ri Reykjavikur marapons er til vinstri.

@'ut#,?f#?#ilK'NN


tprottir eru Jyrtr alla Fann 24. mai s.l. vor var haldinn stofnfundur ipr6ttir Fyrir Alla, liiildasamtaka innan iSi, sem hafa

ad markmidi ad efla almenningsipr6ttir og ritivist. Kiiirord samtakanna er "Heilbrigt lif allra". Sigrrin Stef6nsd6ttir, fr6ttamadur, var kjiirin formadur stj6rnar hinna nfju samHagur

taka, iFA.

i Noregi o6ru lifsmynstri par sem,hreyfing er rikur pdttur i tilverunni. Eg uppgotvadi nitt lif og vi6horf min breyttust." Eg kynntist parna

{ byrjendurna, fii f6lk til a6 vera med. Vi6 hofum t.a.m. mikinn dhuga il ad tengja gongu vi6 sundi6. leggja dherslu

Hvernig atli6 Fid ad

vekja

athygli? "Eg vona a6 vi6 munum hafa 966 samskipti vid fjolmi6la. F6lk er ordi6 d:iliti6 preytt d endalausri umfiollun um keppnisipr6ttir. St6r h6pur vill fil

Af hveriu skokk? "Skokki6 hentar m6r vel. Ef eitthvad bjritar d pd, er ekkert betra en ad fara rit og hrey'a sig, hlaupa af s6r vole6i6.

a6 nita m6r skokkid sem leid til slokunar. Oft er gott ad vera einn me6 siiilfum s6r. Far frir utan er gott ad purfa ekki

Eg hef ndd

Hva6 er 6 diifinni hi6 IFA? "Fni pvi i vor hefur stl6rn iFA haldid fundi reglulega. Timinn hefur farid I ad skilgreina ninar markmid og verkefni samtakanna og setja upp markvissa framkvemdadetlun i framhaldi af pvi. Fegar liggur fyrir a6

alltaf a6 nota bilinn til ad komast

til og frn pjilfunarstad. Nrina skokka 69 2-3 leidar sinnar

sinnum i viku, um 6 km i senn en mishratt. Reyndar er 69 farin a6

synda meira med skokkinu en Fegar 69 var I ndmi i Bandarikjunum fyrir l0 drum

d6ur.

dherslan i fyrstu verdur d gongu, skidagongu. skokk, sund Byrja6 ver6ur :i dtaki gongu me6 gongudegi i haust.

og

hll6p 69 svo til d

hverjum morgni, gjarnan ii bokkum flj6tsins Missisippi. Fa6 var minn lifs-

i

Me6 pvi er etlunin a6 ni til h6ps sem ekki hefur veri6

elexir."

Einhverjar r6dleggingar fyrir

virl<jadur nema a6 litlu leyti enn sem komiS er. Jafnframt er stefnt a6 pvi ad gefa 0t kynningarbel<ling um samtokin."

byrjendur? "Eg r:i6legg f6lki ad finna s6r eitthvad sem pad hefur gaman

a6, pr6fa sig 6fram. Ef f6lk finnur gle6i i pvi sem pa6 er ad

Hva6 me6 helstu verkefni

gera kemur petta allt af sjiilfu

iFA i framtidinni? "Eg s6

irir

s6r. lnnanh0ssafingar henta m6r

m6r a6 iFA verdi

t.d. ekki, 69 vil vera riti

pj6nustua6ili fyrir almenning, t.d. med pvi a6 lei6beina byrjendum, mi6la upplfsingum og

pr/sta ri um irbetur var6andi a6sto6u. IFA geti pannig veri6

n.k.

samramingaradili, en hingad

til

ekki verid negilega mikid

samband

hefur

pessum mdlum. ,rEtlunin er a6 nii g6d-

um tengslum vid fyrirtaki og st6ttarf6log og bj66a m.a. upp d fra6slu og adstod vid gerd pjillfunardetlana. Sl<ilningur forsvarsmanna fyrirtakja ii mikilvegi pess ad starfsmenn s6u vi6 g66a heilsu er alltaf a6 aukast. Nefna mi aukinn iihuga :i vinnustadaleikfimi. pessari

braut."

Hvail me6 keppni?

til a6 gera eitthva6 i sinum milum. Vi6horf almennings gagnvart

meiri umfjollun um almenningsipr6ttir. Spurningin er miklu fremur um ad

feitur

finna bestu lei6ina til pess."

hreyfingu hefur reyndar mikid breyst

undanfarin ilr. F6lk er or6i6 miklu afslappadra gagnvart sjdlfu s6r en d6ur

milli peirra morgu sem unnid hafa ad

Vi6 viljum halda dfram 6

og

berjast vi6 ve6ri6. Mikilvegt er a6 fara r6lega af sta6 og madur er aldrei of gamall, ll6tur e6a

F6kk skokk6hugann i Noregi

1rr".

Hva6an kemur ihugi pinn

e

almenningsipr6ttum? "Eg etladi alltaf ad verda ipr6ttakennari pegar 6g var krakki. Fad gekk

eftir og a6 nimi loknu f6r 69

[t

i

hefdbundna leikfimikennslu og kenndi einn vetur i Laugardalsholl. Adstadur par voru erfidar og 6g fann mig ekki i pessu og hatti. F6r flj6tlega eftir pad til Noregs. Far bi6 69 6 stfdentagar6i og sd oft rit um gluggann hjd m6r f6lk

Velli6unin er a6alatri6i6 Hvad er pad sem hefur breyst? "Fad purfti ikvedinn fiolda til ad koma skokkbylgjunni af sta6. Hreyfing er i tisku i dag. Nri er pad velli6unin sem er i fyrirr0mi en ekki [tliti6. F6lk sakist n[ eftir hinum l6kvedu ihrifum hreyfingar il sril og likama og hefur i e

hvernig keppni er sett fram. F6lk etti fyrst og fremst ad keppa vid sidlft sig.

fara hjd

i m6r og 69 keypti gonguskidi.

rikari meli teki6 upp betta lifnadarhEtri t.d. hvad vardar matara6i. Fa6 eru ekki nema um l0 dr si6an ad onnur hver kona var i megrunarkrir. Allar voru a6 hugsa um vaxtarlagid.

Hvad IFA vardar er atlunin fyrst a6

Fli6tlega byrjadi 69 einnig a6 skokka.

Fessir krirar voru meira og minna mis-

"Eg tel ad naudsynlegt s6 ad einhver keppni standi til bo6a sbr. Reykjavikur

marapon. Hins vegar skiptir

t0

m6li

kveikti

il

leid

ii gonguskidi.

Fetta


heppnadir og skiludu ekki iirangri til tima. Eg t6k piitt I pessu upp0r tvitugu. Nri 20 iirum sidar bor6a 69 lengri

pa6 sem mig langar til og m6r finnst 69

vera sterkari nina. Fad er 966 tilfinning. Eg er biartsfn fyrir hond okkar kynsl6dar. Eg s6 enga iistadu

til

ad

vi6 leggjumst i kor pegar vi6 ver6um gomul. Vi6 ettum ad ver6a sprak gamalmenni ef vi6 holdum ifram ad hreyfa okkur reglulega"

Mikilvagt ad ipr6ttakennsla i sk6lum dami engan 6r leik Fyrstu kynni af ipr6ttum eru mikilveg - Er likamsrakt i sk6lum 6 r6ttri braut? "Fad hefur or6i6 mikil breyting d

i leikfimikennslu undanfarin ir, en eigi ad si6ur md gera betur. dherslum

Fetta var allt of mikid gauf :ldur fyrr, s6rstaklega strilknaleikfimin. Adalatri6i6 er ad krakkarnir hll6ti pjrilfun og leri ad nj6ta pess ad hreyfa sig. Fad par-f a6 vera eitthva6 vi6 hafi allra. Fa6 mil ekki dema krakka 0r leik vegna pess a6 pau komast ekki yfir einhvern tr6hest. M6r finnst orka tv[-

malis ad gefa einkunn fyrir ipr6ttir. Sk6lakerfi6 gegnir pvi :lbyrgdarhlutverki a6 skila nemendunum 0t i lifi6 med j6kvada imynd af hreyfingu og j6kva6a mynd af slillfum s6r."

Eitthvad a6 lokum? "Um leid og 69 hvet alla til ad hreyfa sig reglulega vil 69 hvetja f6lk til a6 ganga

i

lFA. Fvi fleiri sem ganga i sam-

tokin pvi oflugri verda pau."

Bqr6nsstig I lA - I Ol Reyklovik Simqr: 19555 og 19344 - Fqx: 29585

KassagerO Reylsiavikur hf. Kleppsvegi 33. Simi 34343

GBEIDSLUMIDLUN HF. SfMI 67 1700, FAX 673462

lYlest selda paBfd

d ltuliu

Milsverdir i fyrirteki Veislupj6nusta


Eg hef meira val en i6,ur Ragnar T6masson, 53 6ra liigfra6ingur, rekur 6samt

Fa6 sem

fjtilskyldu

m6r var g66ur undirbrlningur var6andi

veitingastofuna Jarlinn 6 Sprengisandi og i Kringlunni. Hann byriadi a6 skokka fyrir

sinni

bjarga6i

fi6rum irum.

fmis smdatri6i, 69 bar t.d. vaselin d

"Eg haf6i aldrei stunda6 iprottir. og allar tilraunir til a5 fara i likamsrakt hof6u mistekist. Eg var farinn a6 pyngiast og stir6na [r h6fi. Fa6 var miki6 lin fyrir mig a6 uppgotva skokki6. Skokkid var6 flj6tlega a6 fikn pannig a6 69 hef ekki purft a6 beita mig s6rstokum aga til ad halda pvi dfram. Si dr"ngu. sem 69 nidi h"fut ordi6 hvati til a6 gera fleira. Eg f6r ad spila veggtennis og stunda vaxtarakt."

n0ningsfleti likamans, f6r r6lega af sta6, gekk upp allar brekkur, f6kk m6r drykk d hverri

Finnur pri fyrir mikilli breytingu? pad er mogulegt Je, mikilli. Fa6 er d6samlegt ad finna ad ad fera likamlegt istand fram um 6ratugi. F6lk hefur almennt verid hirdulaust um parfir likamans, sem er ger6ur fyrir hreyfingu. Fa6 er tali6 a6 40-70% af 6timaberum daudsfollum megi rekja beint til pers6nulegs lifstils vi6komandi p.e. reykinga' ifengisneyslu, mataradis, hreyfingarleysi o.s.frv. Ekki er 6sennilegt ad somu hlutfoll gildi um heilsuti6n. Fa6 er ekki liti6 i hrifi fyrir pj66ina a6 taka upp skynsamlega lifshatti pegar heilbrig6iskerfiS kostar okkur tugi milljarda ."

drykkjarsto6, hugs-

a6i sto6ugt um ad spara orku og um pad hvernig 69 geti

lokid hlaupinu. Fannig hafdist petta. F6lk d

ekki

a6 keppa vi6 klukkuna i frrsta skipti6, heldur a6 hugsa um

pad eiit a6 kldra hlaupi6. i lyrra for 69 aftur i marapo.ni6 og batti mig um hdlfa klst., var r6tt yfir 4 tlmunum. Eg atladi ad komast undir pa6 mark en sterkur vindurinn ger6i per vonir a6 engu "

maraponvegalengdina i Reykiavikur marapon 1990. Var pad ekki full miki6 i r66ist? 'J0, pa6 var i raun i6rviska. Eg haf6i aldrei tekid pitt i

tsli hlj6pst

almenningshlaupi og hafdi ekki n6gu mikla pjiilfun ad baki.

Hvernig pidlfardu pig ntina?

"Eg stunda nri fjolbreytilegri likamsrekt en d6ur. Fegar ma6ur er kominn i form d ma6ur meira val en d6ur. Fa6 er dnegjulegt a6 geta gert flest pad sem mann langar til. A veturna er 6g f veggtennis tvisvar i viku, vaxtarekt prisvar og skokka l-2 sinnum. A sumrin skokka eg ad jafnadi !6rum sinnum i viku,6-12 km i senn, og er i vaxtarakt prisvar sinnum."

fri ert "Fad

visindalegur i Pessu?

er nri

spennandi

t|i0 prcntum ti boli og hdlur Eigum

irval af bolum m,a, fr6 Screen Stars

Vonduo vlnna og geol i prentun. Langar

og stuttar ermar, margk litlr,

H!fur imorgum litum, Fllmwlnnum myndlr,

Ge

rum Ulbod

istenl

verk.

Nitrt Nitil Nitil Nitrt Nittl Komdu meo U6smynd eoa telknlngu og vlo U6srltum

kannski st6rt saSt en m6r finnst ad .fra6ast um likamsstar{semina og

unaradferdir. Eg les miki6 af hlaup og adra likams

mjog pidlferlendum fagtimaritum um

6lags er. t.d. mjog :lh 6fram. Eg drekk alltaf fyrir afingu til a6 bfa likamann sem best undir 6lagid- Si6an fe 6g m6r pad sama fyrsta hilftimann eftir afinguna til a6 flita endurhefingu vodvanna. Med pvi m6ti er likaminn fyrr briinn ad jafna sig fyrir nasta itak. Timasetning d neyslu kolvetnis er mikid atri6i. Einnig vil 69 minna d mikilvagi pess ad drekka 6 longum efingum og i erfidri keppni. Se sem hefur tapa6 2% af likamspyngd sinni i ritgufun, hefur tapa6 15-20% af orku sinni. Fad kemur til af pvi a6 bl66i6 verdur pykkara og par med hagist d orkuflutningi."

Eitthvad a6 lokum? "Fad sem m6r finnst skemmtilegast vi6 petta allt saman er hva6 69 ver6 var vi6 mikinn iihuga f6lks d minu reki fyrir pvi ad taka s6r tak og fara nri ad hreyfa sig og komast i gott form. S0 tilfinning a6 vera i g66u formi er rosaleg - hilfgert Olympiugull."


r roun

Konur:

slandsmetsins i maraponhlaupi karla Eftirfarandi upptalning i einungis vid um hlaup sem veri6 hafa 42,195 km, en pad er ltigleg lengd 6 maraponhlaupi: J6n Gudlaugsson HSK, Reyklavik 3:15:17 Hogni Oskarsson KR, Rochester 3:05:38 Hogni Oskarsson KR, Buffalo 2:53:05 Hogni Oskarsson KR, Rochester 2:50:56 Hogni Oskarsson KR, Rochester 2:49:14 Hogni Oskarsson KR, New York 2:38:'29 Sigfrls J6nsson lR, Windsor 2:3 l:33 Sigur6ur P. Sigmundsson FH, Reykjavik 2:27:03 Sigurdur P. Sigmundss. FH, Wolverhampt. 2:23:43 Sigurdur P. Sigmundsson FH, N.Y. 2:21.20 Sigur6ur P. Sigmundsson FH, London 2:,19:46 Sigurdur P. Sigmundsson FH, Berlin 3:5

l:04

68 75 75 76 76 77 78

8l 82 83 84 85

Reykjavikur marapon Brautarmet / Course records Marapon: 2:19:46 Jim Doig GRB 2:45:59 Wilma Russman HOL

87 89

Anna Kristjinsd6ttir KR, Washington 8l Fri6a Blarnad6ttir UBK, Boston 84

Reykiavik

85 89 79

4:02:.42 UrsilaJunemann, Reykjavik 4: I 3:21 Vilborg Hannesd6ttir, Reykjavik 4:21:57 Forbjorg Erlendsd6ttir, Reykjavik

9l

Lillf Vi6arsd6ttir UiA,

Sigurr6s Forsteinsd6ttir , Reykiavik lngunn Benediktsd6ttir KR, New York

4:23:40 Lina Gunnarsd6ttir,

Reykiavlk

90 90 89

H6lfmarapon Karlar: l:07:09 Sigurdur P. Sigmundss. FH, Haag l:09:13 J6n Didriksson FH, Reykjavik

l:09:45 J6hann lngibergsson FH, Akranes l:10:29 Frimann Hreinsson FH, Reykiavik l:10:35 J6n Stefdnsson UFA, St. Paul l:10:41 Agrist borsteinsson UMSB, Haag l: l0:48 Steinar Fri6geirsson lR, Reykiavik l:10:54 Mrir Hermannsson UMFK, Haag l:l l:57 Daniel S. Gudmundsson KR, Reykiavik l:12:2 I Sighvatur D. Gu6mundss. lR, Haag

86 87 92

9l 9l 86 84 86

*

9l 86

Reyklavik 89 84 * Reykjavik Reykiavik 87 5 l:13:42 Gunnlaugur Sk0lason UMSS, Reykjavik 9l l:14:18 Jakob Bragi Hannesson lR, Reykjavik 87 9l l:15:06 Steinn J6hannsson FH, Reyklavik 84* l:15:56 Stef:ln Fri6geirsson lR, Reykjavik l: l6: l5 Gunnar Pdll J6akimsson lR, Reykjavik 87 9l l:16:44 Sveinn Ernstsson lR, Reyklavik 9l l:17:32 Bjorgvin Fri6riksson KR, Reykjavik 87 l:19:00 Bjorn Halld6rsson UNF, Reykjavik l:12:30 Kristlrin Sk0li Asgeirsson iR, l: l2:30 Sigf0s J6nsson iR, l: I 3: I Bragi Sigurdsson A,

Hilfmarapon: l:06:10 Herben Steffny GER l: l7:43 Sylvie Bornet

3:24:25 3:25:00 3;32:02 3:39:55 3:53:00

FM

85 86

Bestu afrek frri upphafi til l. rigrist 1992

Konur: l:17:44 Martha Ernstd6ttir iR, Reykjavik l:27:40 SteinunnJ6nsdottir lR, Reykjavik l:28:24 Rakel Gylfad6ttir FH, Reykjavik

Marapon Karlar:

l:29:5

2:19:.46 Sigur6ur P. Sigmundss. FH, Berlin 2:29:07 Agrlst Forsteinsson UMSB, Manchester 2:30:44 Steinar Fridgeirsson iR, Reyklavik 2:32:45 Sighvatur D. Gudmundss. iR London

85 83 86 84

2:35:0

9t 9t

I J6n Stefdnsson UFA St. Paul 2:36:23 Jakob Bragi Hannesson iR London 2:37:55 Bragi Sigur6sson A Dallas

2:38:29 Sigfris J6nsson lR, Windsor 2:41:24 J6hann H. J6hannsson Hafnarfiordur 2:41:59 Gunnlaugur Sk0lason UMSS, Berlin 2:43:22 J6hann lngibergsson fH, Chicago 2:47:49 Arsall Benediktsson lR, Rotterdam 2:49:14 Hogni Oskarsson KR, New York 2:50:19 Gu6mundur Gislason A, Hafnarfiordur 2:52:52 Arni Kristj6nsson A, Hafnarflor6ur 2:54:43 Gunnar Snorrason UBK, Reykjavik 2:55:34 Stefin Fridgeirsson iR, Reykjavik 2:57:54 P6tur Forleifsson iR, Reykjavik 2:58:16 Karl Olaf ldland Reykiavik 3:00:23 Leiknir J6nsson A, Reykiavik

9r 78

g3* 90 86 90 76

g2* g2*

I

l:30:01 l:32:14 l:32:34 l:32:59 l:39:55 l:40:04

Margret Bryni6lfsd6air . UMSB,

Reykjavik 9l

Altendorn Anna Gosser lR, Reyklavik Lill/Vi6arsd6ttir UlA, Reykjavik Fri6a Biarnad6ttir UBK, Reykiavik Birna Biornsd6ttir lR, Reykjavik Anne Marie Sigurdsson, Reyklavik Lilja Gu6mundsd6ttir lR,

l:40:38 Hronn Har6ard6ttir, Reykjavik l:40:41 F6ra Gunnarsd6ttir, Reykjavik l:41:01 lngibjorg Eggertsd6ttir, Akranes

l:41:ll

Bryndis Brynjarsd6ttir UMSE, Reyklavik l:41:49 UrsrjlaJunemann, Reykjavik l:44:.42 Bjdrg Kristjinsd6ttir, Reykjavik l:45:48 Rikka M/rdal, Reykjavik

l:45:51 Snj6laug Bjarnad6ttir, Reykjavik

8t 8t

l:46.,27 Forhildur Oddsd6ttir Reykjavik l:47:07 Sigr0n Gudmundsdottir, Reykjavik

86 89

*

8t

90 87 88 84

9l 90 87 87

9l 9l

9l 92 87 88 85

9l 87

9l 86

Fessir iirangrar eru me6 {yrirvara par sem endurmaling af hillfu FRI hefur ekki fari6 fram.

3


Reykjavikur marapon 199 |

- aldursflokkaurslit Karlar 40 til49 6ra Riid Timi

I 2:48:38 2 4:25:14

Nafn Sandra Bentley

Forbjorg Erlendsd6ttir

I

Land Fa6,^r GBR 1958 tsl 958 I

Konur 4O til49 6ra Riid Tlmi

Nafn

I 4:02:42 2 4:09:01 3 4:14:36

UrsulaJunemann Maija-Liisa Vuorio

Leila-Tuula Raekivi

Land tsL FtN FtN

Fa6.6r I

950

t942 t944

Konur 60 6ra og eldri Rii6 Timi

Nafn

I 4:46:48 2 4:49:37

Brenda Every Marcelle Rasquin

Land Fa6.ir AUS t928 BEL 928 I

I 2:32:32 2 2:55: l0 3 3:04:40 4 3:O7:O9 5 3:09:37 6 3: I l:55 7 3:12:23 I 3:17:34 9 3:17:34 0 3:20:1 5 I I 3:20:52 12 3:22:44 3 3:22:5 l4 3:24:08 l5 3:25:40 l6 3:26:0 17 3:26:5 l8 3:27:10 19 3:28:44 20 3:29:01 21 3:30: 0 22 3:30:25 23 3:33:23 24 3:35:7 25 3:36:56 26 3:43:58 27 3:49:16 28 3:49:24 29 3:52:14 30 3:53:40 3I 3:54:55 32 4:01:29 33 4:02:05 34 4:04:00 35 4:08:32 36 4:09:27 37 4:14:36 38 4:20:35 39 4:73:29 l

I

I

I

I

I

I

t4

Nafn Kevin Brown Vandenbusche lsidro Martinez Benages Sighvatur D/ri Gudmundsson lng6lfur Gissurarson Jurgen Teichert

Edwin Van Loon Roger Rousseaux Rachid Oshani Gisli Asgeirsson Rainer Goncalves Gregor Kuhn Gisli Gislason Alf Brodin Christoph Jost David Garrison Eduard Espriu Fulla Jean L. Champoux Arnpor Halldorsson Halld6r Hallgrimsson Frimann Benediksson Derk BaEner Sigurdur J0liusson Miguel Adrobau Perez Jan Bjarnelid Oliver Reinhardt

Gernot Kopf Sktili F. Alexandersson Jacobus Aden

Sigurdur lngvarsson Jonas F. Tryggvason Benedikt Hjanarson Egill J6hannsson Gudni lngvarsson

Stanley B King Mariano Martinez Celorrio Mark Kasper Ag0st For Arnason McCandless

Juan Pina

Reiso Girsen

Kyosti Puustinen Orn S lngibergsson Eirikur Forsteinsson Voggur Magn0sson Peter Widmer

Gretar Einarsson Bernard Chabrillat Forvaldur Kristjdnsson Gisli Ragnarsson Christer Carlsson Jorge Pina Daniel Allaiex Bernard Genty Flosi Krisqdnsson Sture Hanson Kenneth Fisher

I

I

Yves Journel llari Raekivi

Andreas Springer Gudmundur Sigurdsson

Land Fa6.Ar tsL 1945 NOR t243 MEX I95O FIN t947 FtN t948 tsL t947 tsL 1948 lsl t947 sut t942 lsL t949 FRA 1942 lsL t949 lsL t948 FtN t947 MEX 1949 FRA 1946 FRA 1947 lsL t95t swE t944 USA I95O FRA t950 FtN 1944 GER 1943 tsl t942

Karlar 50 til 59 6ra

Karlar l8 til 39 6ra Rii6 Timi

J6hann Hei6arJ6hannsson Helge Larsen

I

Konur l8 til 39 6ra Rii6 Timi

Nafn

I 2:56: I 2 3:00: 3 3 3:04:41 4 3:07:40 5 3: l4:58 6 3:21:23 7 3:22:38 8 3:23:29 9 3:30:42 l0 3:34:29 II 3:38:18 12 3:42:31 13 3:44:20 l4 3:48:58 15 3:49:14 16 3:54:14 17 3:54:36 I 3:55:07 19 3:55: 8 20 3:59:40 21 4:08:17 22 4:32:32 23 4:32:33 24 4:41:52

Rii6 Timi

Land Fa6.ir

sco t?62 FRA 1960 SPA 1957 tsl t953 tsl t962 GER 1968 HOL t954 FRA 1954 ALG 1962 tsl 955 FtN 1957 GER I97I tsl t953 SWE I960 sut t954 usA t955 SPA 1954 cAN t960 tsl t?6t tsl 959 tsL t953 GER I97O tsl 956 SPA 1956 SWE 1954 GER 1966 GER 1960 tsl 960 GER 1957 tsL 956 tsl 959 tsL t957 tsL t963 lsL 956 usA t968 sPA t964 usA t96t tsl t954 GBR 1960 I

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 II 12

Nafn Karl

3:04:24

Waegeli Stephen Wieting

3:17:56

E.

3:

W.

3:30:41 3:34:09

Helmut Linzbuchler Bo-Goran Hahne Gu6mundur Gislason

l8:23 3:21:52

3:40:15

McManus

Johan Anderson Rex Wilson

3:43:40

4:17:51

Erik Storm Jorgensen Esko lsoniemi Ragnar T6masson

4:32:31

Cero Sievanen

3:46:16

4:01:34

Land Fa6.6r

sut usA

GBR AUT swE lsl GBR usA NOR FtN tsL FtN

t94t t940 I94O

I94I t939

t94t 1932

t94t t938

t936 I 939 t936

Karlar 50 til69 6ra Rti6 Timi

I 2 3

3:42:17 4:06:41 4:07: l8

I

Nafn Raymond Rasquin Joerg Bolenius Jon Gudlaugsson

Land Fe6,6r BEL 1928 GER 1927 tsl t976

I

I

Sttilkur

12 6ra og yngri

I

I

Rii6 Timi

I

2:04:16

Nafn Maria Carmen Magn0sdottir

Land lsL

Fe6.Ar

Land tsl lsl

Fa6.Ar

t979

I

Strilkur l3 Riid Timi

I 2

l:52:50 2:15:27

til l7 rira

Nafn Margr6t P6ra Sveinsd6ttir Asthildur Kntitsd6tEir

t974 t97s


Reykiavikur marapon 199 |

- aldursflokkaf rslit

Konur l8 til 39 6ra Rii6 Timi

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0 ll 12 13 14 5 l6 17 l8 l9 20 2l 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 I 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 I

Nafn

Margret Bn/ni6lfsd6ttir I l:32:14 Anna Cosser l:39:23 Karen Sandike l:39:59 lnga-Lill Saleman l:40:04 Annamarie Sigurdsson l:40:38 Hronn Hardard6ttir l:40:41 F6m Gunnarsd6ttir l:42:43 lngibiorg Eggertsd6ttir l:44:43 Malgozata Tlalka-Mogore l:45:36 Anna Benassi l:45:48 Rikka Mfrdal l:46:22 Margit Tveiten l:46:27 F6rhildur Oddsd6air l:47:05 Besy Srinos l:50:04 Hafdis Olafsd6nir l:50:30 Bryndis l. Stefinsd6ttir l:50:3 I F6ra Gudnf Baldursd6cir l:50:45 Hafr0n Fridriksd6ttir l:51:03 Wendy Delfel l:5 l:20 Adalblorg Hafsteinsd6ttir l:51:24 Gudrrin Birna Gudmundsd6ttir l:51:50 Gerdur Gu6laugsd6nir l:52:28 Kristin Einarsd6nir l:52:30 Gudnf L. Oddsd6nir l:53:05 Gauja R0narsd6ttir l:53:39 Hildur Einarsdottir l:57:39 Donique Tuteau 2:00:37 OlafiaAdalsteinsd6ttir 2:02:12 Elh EyP6rsd6nir 2:02:44 Gu6laug Eirlksd6ttir 2:03: 9 Gerdur Clara Gardarsd6ttir 2:03:44 R6sa Olafsd6ttir 2:04:3 I Linda Bjbrnsdottir 2:05:40 Anna Maria Gu6mundsd6ttir 2:05:47 Maria Soffia Gottfre6sd6tti 2:05:55 Barbara Lehn 7:06:14 J6nina 6marsd6ttir 2:06:20 Svava Oddnf Asgeirsd6ttir 2'.07:26 MargretRurJ6hannsd6ttir 7:07:44 MargitJ. Lund 7:09:57 Keneva Kunz 2:12:l I Sigridur Gardarsd6air 2: 3:57 Margret Vera Kn[tsd6ftir 2:14:32 S6lveig Svavarsd6tdr 2:15:16 Gudfinna Blarnad6ttir 2: l5:3 I Jennifer Gilbert 2:24:46 Gu6r0n Angantfsd6ttir l:29:5

I

I

Land Fe6.Ar 1970 lsl 1954 lsl usA 1958 swE 1967 tsL t96 tsL t967 tsL t965 tsL t959 FRA 1963 usA t958 tsL t957 NOR t96 953 tsl usA 1950 956 tsl tsl t97 tsl 1972 tsl t96l USA 1959 tsL t959 tsl l?66 rsL t972 tsL t953 tsl t955 tsL t966 tsl 956 FRA 196l 953 tsl tsl 952 tsl 1964 lsl 1969 959 tsl 956 tsl tsl t962 tsl 1963 sut 1963 tsL 1962 tsL 1954 t965 tsl rsL t965 953 rsL tsl 1962 tsL 963 rsl 954 tsl 1969 usA 196l 1956 lsL

Nafn

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Marit Larsen Frida Bjarnad6cir Birgitta Linzbichler

l:3 l:06 l:36: I I

l:50:15 l:55:40 l:56:27 2:02:14 2:05: 5 2:07:59 2J5:12 2:20: l8 I

Kristin J6nsd6ttir Bryndis Magn0sd6ttir

Gr6ta Mulet Edda Foruardard6ttir Svanhildur Valsd6ttir BergP6ra Gislad6nir Alfteidur Arnad6ttir

I

I 2:07:30 2 2:13:02 3 2:48:03

Nafn Ag0sta Sigf0sd6nir Ragnhei6ur Stephensen Valgerdur F6ra Mdsd6cir

6

I

I I

I I

I

I I

Land Fe6.6r NOR t946 1944 lsl AUT 1947 tsL t944 tsL t950 FRA 1948 tsl t943 tsl 950 tsl t942 t949 tsl I

Land tsl tsL rsl

Fa6.6r t94l t939 t935

l:57:32

Piltar R6at

I

Konur 50 til 59 :ira Riid Timi

I

t

Konur 4O til49 6ra Rii6 Timi

Rii6 Timi

I

I

12 6ra og yngri

Piltar

7

I

9

t0

il t2 t3

13

Timi l:28:58 l:39:42 l:47:55 l:43:58 l:45:16 l:47:43 l:48:50 l:53:06 l:59:1 5 2:00:50 2:0 :59 2:02:00 2: 9:06 I

I

Nafn Unnar Logi Smirason

til

Land Fe6.6r tsl t979

17 6ra

Nafn Gu6mundurValgeirForsteins Rafn lngi Finnson Sveinn R0nar Sigur6sson

BirgirJ6hannesson

Adalsteinnlngi Ragnarsson Ragnar Hei6ar Karlsson Brynj6lfurBjarnason OlafurJ6hannesson Gu6mundur Gu6j6nsson ivar Helgason Krisgin T. Sveinbiornsson Gu6mundurJorundsson Kjartan Asf6rsson

Land tsl lsL tsL tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL tsL rsl

Fa6.6r t975 1974 1976

t975 t974 t?76

t975 t975 t974 t976 t974 1975 1977

Karlar l8 til 39 6ra Rii6 Timi

Nafn

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0 II 12 3 14 l5 l6 17 8 19 20 2l 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3I 32 33 14 35 36 37 38 39 40 4l 42

Frimann Hreinsson

I

I

l0:29 l:10:59 l: I l:42 l:l l:47 l:ll:57 l:12:09 l:13:42 : l4:03 l: 5:06 l:16:44 l: l7:32 :21 :3 I l:22:06 l:23:79 l:23:30 l:23:45 l:23:45 l:23:54 l:24:01 l:24:35 l:24:59 l:26:19 l:27:19 l:27:54 l:28:34 l:29:04 l:29:05 l'.29:19 l:29:75 l:29:43 l:30:20 l:30:44 l:30:55 l:30:58 l:3 l:59 l:32:03 l:32:43 :33:01 :33:01 l:33:13 l:33: 4 l:33: 7

|:

I

I

I

I I

I

I

TobyTanser Sigurdur P. Sigmundsson J6n Stefdnsson

Daniel S. Gudmundsson J6hann lngibergsson Gunnlaugur Sk0lason Richard Amor Steinn J6hannsson Sveinn Ernstsson

Bjorgvin Fridrikson Danny Young Daniel Jakobsson Egill Egilsson

Bjiirn Halld6rsson Hannes Hrafnkelsson A6algeir Sigur6sson Brynj6lfur AsP6rsson Johan Lundgren (n0mer 533) J6n Gudmundsson lngvar Gar6arsson Orn6lfur Oddsson Konrid Stefdn Gunnarsson

Heimir Bergsson Reynir 6skarsson Karl A. Haraldsson Gunnar Pill J6akimsson Jens Groenfur

Kdri Hreinsson Bjarni M6r Svavarsson Stefin Sklaldarson Elias Nielsson

Brynl6lfur Gislason Sm6ri Kristinn Hardarson

Hlo6ver Orn Rafnsson Gudmundur A. Bjornsson Remi Spilliaert Mark Bulmer J6n Gunnlaugsson Hreggvidur J6nsson Benedikt Hdlfd6narson

Land Fa6.ir tsl t968 GBR 1968 rsL t957 tsL 1966 tsl t96 tsl 960 tsL t967 GBR 1954 tsl 968 tsl t967 tsL t972 I

I

I

usA rsl

tsl tsL rsl tsL tsl SWE tsl tsl tsl tsl rsL tsl tsl tsl tsl NOR tsL tsl rsl tsl tsl tsl tsL lsL FRA GBR tsL tsl tsl

r95s

t973 t968

t954 t960 196

I

1954

I959

t96l t954 958 956 I 9s6 I 960 I I

t966 t957

t954 t965

t966 t97t I

956

1967 I

955

1965

t954 1962 1958 1966 I

953

I

963

t965

5


Reykjavikur marapon 199 | 43 44

l:34:41

45

46 47 48 49 50

I

5

Einar Baldvin Stef6nsson Hdkon H6konarson Halld6r Gudmundsson Gu6mundur J6nasson Hilmir Agtistsson Gunnar Bachmann Dag Eliasson Thorbj6rn Boberg Einar Hilmarsson Kjartan Halld6rsson Kristj:in Helgi Pr6insson Stephen J. Allison

l:33:50

52 53 54 55 56 57 58 59 60

l:34:48 l:35:08 l:35:10 l:35:42 l'.35:46 l:35:49 l:35:5 I l:35:57 l:36:04 l:36: I 9 l:36:26 l:36:25 l:36:52 I

Arnbjorn EyP6rsson Gisli Sverrissson

Arnar Sigur6sson P6ll SteinP6rsson

:37:01

l:37:17 l:37:29 l:37:35 6 62 l:37:37 63 l:37:50 64 l:37:52 65 l:38:00 66 l:38:02 67 l:38:08 68 l:38: I 2 69 l:38: I 9 70 l:38:27 7 l:38:36 72 l:38:38 73 l:38:38 74 l:38:39 75 l:38:43 76 l:38:46 77 l:39:07 78 l:39:09 79 l:39:14 80 l:39:2 I l:39:41 82 l:39:44 83 l:39:55 84 l:39:58 85 l:40:08 86 l:40:10 87 l:40:16 88 l:40:34 89 l:40:36 90 l:40'.44 l:40:56

I

I

8l

9l

92 93 l:42:19 94 l:42:33 95 l:43:06 96 l:43:73 97 l:43:52 98 l:43:54 99 l:44'.07 I :41 :05

100

l0l

102 103

Ulfar Ormarsson Jon Au6unn G.

Solvi Olafsson Gunnar Nielsson Arni V Kristjdnsson J6n Vilhjilmsson Halld6r Magntsson Adolf F16insson Dadi M;ir SteinPorsson

Sk0li Piilsson lngibergur Georgsson Tim McHugh Sref6n J6nsson Magn0s Orn Fridionsson Pâ&#x201A;Źcur P6tursson

Fridrik Gudmundsson Forvaldur V. F6rsson Kn0cur Oskarsson

Torfl H.

Leifsson

Tomas F6r T6masson Adi Hauksson Arni Arnason Stef6n Gislason J6n Berg Torfason

Bjarni Eiriksson Fridrik Mir Baldursson William Conoscenti Gunnar Sveinsson Jan Rasmussen

Gudjon Gu6mundsson J0lius Gisli Hreinsson Gudmundur Jensson

Arni Steiinsson Kristinn Einarsson

Orn Hauksson Magnris Sigur6sson

Gu6mundur V. Fri6i6nsson Kristiin l6steinsson

l:44:10

Birgir J6safatsson lngolfur Bjornsson Helgi S. Forsteinsson Petur Asbiiirnsson

l:44:ll

Magn0s J!liusson

l:44:13 l:44:14 l:44: I 5

Robert McManus

l:44:33 l:44:41

Gary McManus Johann G. Kriscinnsson Sigp6r Kristinn Agristsson Olafur F6rarinsson Arni Rtnarsson

l:44:41

Olafur Egilsson

l:44:50 l:44:59 l:45:00 l:45:07 l:45: l8

Sigu16ur Gudi6nsson Omar H, Kristmundsson Vilhelm Steinsen Egill F Sigurdsson Srefin Hiorleifsson

l14

l:45:41

I

I

Arni 6skarsson Orn Olafsson

04

I

105 106 107 108 109

l0 III I l2 I l3 I

l5

t6

I

:44:3

I

:45:43

- aldursflokkaurslit

1957 tsl 950 tsL tsL 196l 960 tsl 1952 tsl 1964 tsl swE 1962 swE 196l 1967 tsl tsL 1964 1969 tsl GBR 1965 959 tsL 196l tsl 1964 tsl tsL 196l 1964 tsl 959 tsl tsL 1959 953 tsl tsL 1959 955 tsl tsL 1966 950 tsL tsL 1967 tsL 1952 954 tsL usA 1970 960 tsL tsL 196 1966 tsl tsL 1959 1957 tsl tsL 1952 959 tsL 959 tsl 952 tsl tsL 1952 1957 tsl tsL 197 196l tsl tsL 1957 USA 1953 953 tsL NOR t954 1969 tsl tsL 1963 958 tsL 953 tsL 1957 tsl tsL 1969 tsL 1953 960 tsL tsL 1954 1957 tsl tsL 1963 956 tsL tsL 1956 1964 tsl GBR I97I GBR 1959 tsL 1956 955 tsl tsL 1957 1973 lsL 955 lsL tsL 1967 958 tsl 960 tsl 958 tsl tsL 1964 tsL 1954 tsL 1958 I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

il6

l:45:44 l:46:08 il8 l:46:23 il9 l:46:24 l:46:25 120 t2t l:46:28 122 l:46:33 t23 l:46'.41

Ragnar Sigurionsson

t24

l:46:41

Sigu16ur Jakobsson

125 126 127 128 129 130

l:46:51

Gudmundur

|7

143 144 145 146

47

I

148

49

I

50

l5

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

Sveen

I

52

153

54

I

155

56 57 58 59 I 60

I I

I I

6

I

I

I

Samuel Engblom

Vidar M Matthiasson Helgi Marcher Egonsson Orn F6risson Gisli Sveinsson Einar Ulfsson Steinar Frimannsson Gunnar A, Traustason Einar Magn0sson

l:57

:52:49

l:53:06 l:53: I 2 l:53:17 l:53: I 8 l:53:20 l:53:23 l:53:55 l:54:02 l:54:05 l:54:40 l:54:55 l:55:2 I l:55:30 l:56: I 7

I

65 I 66 I

167 168 169 170

I

I

l:56:34 l:56:43 l:56:49 l:56:5 I l:56:53 l:57: I 0 l:57:40 l:58:29 l:59:48 l:59:48 l:59:53 I

182 183 184 185 186 187 188

lng6lfur Rognvaldsson Johann F J6hannsson Kristjin O. Gudnason Sveinbiorn Sigur6sson Kristj6n Sveinsson Bjorn M. Bjorgvinsson Elfar R0narsson Gudion l6nsson Gylfi Magnisson Draupnir Gu6mundsson Hafsteinn Karlsson Snorri Briem Ag0st BorgPor Sverrisson Stef6n StefdnsSon

Sigur6ur

:56:21

172 2:00:5 173 2:01:16 174 2:01:33 175 2:01 :35 176 2:01:49 177 2:02:02 178 2:07:25 179 2:03:55 180 2:04:20

l8l

Asmundsson

Heinz Tanner Hor6ur H. Helgason Ag0st Kvaran Einar F6r J6nsson Kristiin Kiartansson 6lafur Tryggvason lng6lfur Hafsteinsson 6lafur Gunnarsson

l:52:01

162 163 164

17

:5

I

Arnt

Arni Sigur6sson Mdr Gr6tar Pdlsson

l4l

I

I

Sigurdur J6nsson Einar M Olafsson Kjaran Ag0stsson Steinn Oflord

I

I

I

Arni .lon Sigfrisson Vilhi;ilmur Bjarnason

l:47:Ol l:47:33 l:47:43 l:47:46 l:48:02 l:48:33 l3 132 l:48:44 I 33 l:49:00 134 l:49: l0 I 35 l:49: I I I 36 l:50: I 0 137 l:50:22 138 l:5 l:02 139 l:5 l:07 140 l:5 l:23 l:51:40 142 l:5 l:55

I

I

Hjdlmtfr Hafsrcinsson

2:04:32 2:04:48 2:05:30 2:05:06 2:06:08 2:06:28 2:06:55

2:09:48

F

Kiartansson

Gu6mun!ur Piill Jonsson Blorn'Anar Olafsson Snorri Rush Oskarsson J6nas Kristi6nsson

Jon Kalmannsson Kristjan Siguri6nsson

6skar

Erlingsson

Rognvald Erlingsson Oddur Valur F6rarinsson Jakob Engblom Asgeir Fri6geirsson Gudlaugur Gislason

Karl 6skarsson Heimir Arnar Omar Samir Oskar Valdemarsson Gu6mundur H. Atlason Bjorgvin J6hannsson Johann lngi Gunnarsson Asgeir Eiriksson Ad Heymans P6tur Benedikr.lriliusson Egill K Bjarnason Oskar R. Olgeirsson Haraldur J0liusson Ulfar Gu6mundsson Luca BerEinotti Erwin Bryniarsson

tsL tsl tsL lsl tsl tsL tsL tsl tsL tsL NOR tsL tsl . sut j tsL tsl tsL rsl tsL rsL tsL swE tsl tsL tsL tsl tsl tsL rsL tsL tsl tsl tsL lsL tsl tsl tsl

t952 1959 1969

1957 1962

tsl

tsL tsl tsL tsl

tsL

963

I

tsl tsl tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL lsl SWE tsl tsL tsl tsL lsl tsl tsl tsL rsL tsl HOL tsL tsl tsL tsl tsl tTA tsL

1957

956

I

1952 955

I

t959 1955

196l 1960 1969

952 1962 I

1964 955

I

1959

959

I

1973 1954 1969

958 196l 1962 I

1954 I 955

960

I

1973

196l 1950 I 965 1954

l95l t963

lse

r

1966

1972 1955

968

I

ret2 968

I

1970

t?57 1969 I

965

I

958:

1966 I 955 1960 1957 1967

I97I 1958 1956 I

955

I

961

1954

954

I

1958 I

965

1954 I

955

1952 1954 1955 I

959

t966 958 1972 1972 I


Reykiavikur marapon 199 I 189

- aldursflokkarirslit

2:10:19 2:10:29

Bjarni 6skarsson Hafp6r 6skarsson

SL

I

SL

t962

2:ll:16 192 7:ll:20 193 2:74:07 194 2:33:38

Asp6r Ragnarsson

SL

I

F616ur Sverrisson Gisli Gislason Haraldur A. Hamldsson

SL

I

l?0

l9l

958

SL

952 954 I 950

SL

I

953

Karlar 40 til49 6ra Rti6 Timi l:15:51

l:24:45 l:27:41

6 7 I 9 l0 II 12 l3 14 5 l5 17 l8 19 20 2l 27 23 24 25 26 27 28 29 30 3l 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4l 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 I 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6l 62 I

l:30:0 I l:30:28 l:30:46 l:31:19 l:32:55 l:34:45 I :35:06 l:36:45 l:37:24 l:37:58 l:38:05 l:38:29 l:38:34 l:40:32 l:40:39 l:40:47 l:40:57 l:41:46 l:42:09 l:42:36 l:42:44 l:43:3 I l:43:33 l:43:46 l:43:50 l:43:59 l:44:36 l:44:42 l:45:33 l:45:46 l:46:20 l:46:20 l:46:29 l:47'.26 l:47:58 l:48:01

l:48:04 l:48:14 l:48:35 l:48:39 l:48:50 l:49:16 l:49:37 l:49:54 l:50:09 l:50:25 l:50:42 l:50:46 l:5 l: l2 l:5 l: l3 l:51:14 l:52:03 l:52:12 l:52:23 l:52:55 l:53:35 l:53:46 l:54:08 l:54'.17

Nafn Frank Shorter Sigurdur Bjarklind Kiri Kaaber Aage Sjoeberg Asgeir Theod6rs Arild Olsen J6hannes Gu6l6nsson Knur Erik Olsen Sigvaldi Asgeirsson Hannes J6hannsson

Jerry Smith J6n Audunn Kristinsson

Helgi Halld6rsson K6ri Geirlaugsson Gunnar Kris!dnsson Gudion Olafsson Hjalti Gunnarsson Gr6tar Arnason lirus H. Blondal Orri Olafur Magnisson J6n J. Einarsson

Arild Kelm Magn0s Dan Bir6arson

Eyp6r Borgp6rsson

Ottar Gudmundsson P6tur H. Blondal Gisli H. Fridgeirsson Bill Rayburg T6mas A. Einarsson Svanur Bragason

Asbiorn Einarsson Sigurdur K. J6hannesson Sven Uge Svensen Tryggvi A6al bjarnarson Helgi Sk0li Kjartansson

Eirikur F. Einarsson

,tgir

Geirdal Erling Olafsson Sveinn K. Baldursson Olafur G. Gu6mundsson Einar Karl Haraldsson

Kristinn Fr. Jonsson Olafur Dan Snorrason Bjorn Magn0sson Krisjdn Benediktsson J6n Axel Steind6rsson

Hilmar Karlsson Kristjiin J6hannsson Forsteinn Brynjrilfsson Einar Janus Kristiinsson Elie Mulet James Snowdon

Halld6r Forvaldsson Marco Beninotti Bjorn A. Einarsson Sverrir Gudmundsson Sam0el J. Sam0elsson

Eyj6lfur Hardarson Svanur M. Gestsson Bergur M. Sigmundsson Orn Forsteinsson Haukur Bjiirnsson

Land Fa6.6r

usA rsl tsl NOR tsl NOR tsl NOR tsL tsL USA tsl tsl tsl tsl tsL lsL tsL tsL rsL tsL NOR tsl tsL rsl tsL tsL usA tsl tsl tsL rsl NOR tsl lsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL tsL FF(A GBR tsL tTA tsl rsl rsl tsl tsl tsl tsl tsl

1944 1947

t950 t94? 1945

t948 I

950

t950 t950 t949 1947

63 64 55 66 67 68 69 70 7l 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8l 82 83 84

l:54:32 l:54:53 l:55:10 l:55: 5 l:55:34 l:55:55 l:57:02 l:57:24 l:59:35 2:00:18 2:00:23 2:00:53 2:0 l:3 I 2:02:29 2:03:33 2:05:08 2:05: 4 2:07:16 2:09:35 2:13:08 2:21:42 2:29:49 I

I

Steinn J6nsson Frosti Bergsson

Ari Arnalds Magn0s P6tursson Magnris H.6lafsson

J6hann Lotuson

Loftur J6hannsson losep Terry Fr6inn Foryaldsson Sigurdur Biornsson Le6 J6hannesson

Omar Gar6arsson Bjarni E. Gudleifsson

Olafur Brynj6lfsson Jens H. Valdimarsson

Sigur6ur Sk!lason 6lafur Forsteinsson Gudmundur Hallvardsson

Orn

P6lsson

Bjorn Magnrisson Nikuliis Hall Snorri Sigurj6nsson

tsl lsl tsl tsl tsl tsl tsl usA tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsl tsl tsl tsL

t95

I

t948 t944 t947 t950 t950 t95

I

1950 1944

t942 t95

I

t949 1942 1942 1948

t946 t948 t947 I 948 t947

t95l I

948

t950 r95

r

1949

t948 1945 1949 r95

I

t950 t946 t95

t

t943 950 I 950 I

t948 t944 t943 t948

t949 t945 t944 t943 t948 I

950

1949 I

950

t946

Karlar 50 til 59 6ra Rti6

I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 II 12 3 l4 5 16 17 8 19 20 21 I

I

I

I

Timi l:29:57 l:35:50 l:37:42 l:38:31 l:39:57 l:41:08 l:45:12 l:45:52 l:46:28 l:49:25 l:49:58 l:5 l:04 l:52:08 :52: l0 l:55:50 l:56:25 l:57:17 2:03:38 2:08:55 2:l l:10 2: 9:05 I

I

Nafn Steinar Davidsen Sigurj6n Andr6sson Eysteinn Forualdsson

Arsell Lirusson Jorundur Gudmundsson Magn0s Bjarnason

Einar F. Kristinsson Sigurdur Rafn Anronsson

Gu6ni Sigurdsson lngolfur Steinar Sveinsson Bergur Felixson Forsteinn Vilhjdlmsson Magn0s J6nsson

Ulfar Gu6mundsson Hoskuldur E Gu6mannsson Jan Erik Lovnaset Steinarr Hoskuldsson Agnar Egilsson E.T Hank Birkir Fanndal Haraldsson Sigfrls Gunnarsson

Land Fe6.6r NOR t937 tsl t94t tsl t932 tsL 939 tsL t94t tsl 938 tsl t94t 939 tsl tsl t94t tsL 939 tsl t937 tsl t940 tsl t94t tsL 1940 tsl t937 NOR t936 tsL t94t tsL t932 usA t939 tsL t940 tsL t937 I

I

r

I

t947

t949 t946 t947 1944

1942

Karlar

6O

til69 6ra

I

Olafur Johann Jonsson

Riid Timi

I

2: I 3:3

Nafn

Land Fe6.ir tsl 928 I

1947

t943 I

950

t944

t942 1947 1945

1946 1949

t95

Strilkur 12 6ra og yngri Riid Timi

I

t948 t944 I

950

1949 I

950

t948 t947

t948

t947

I

I 2 3 4 5 5 7 I 9 0

37:34 33:34 34:46 34:47 34:50 35:02 37:16 37:21 37:25 38:05

Nafn Gu6laug Sunna Gunnarsd6ttir Eva Bjork Biornsd6ttir Selma Rut Forsteinsd6ttir

Forgerdur A. Einarsd6ttir Gudr0n S6ley Gunnarsd6tdr Tinna Elin Kn06d6ttir Rakel Jensd6ttir Rannveig Gunnalugsd6ttir

Katrin Atlad6ttir Eygerdur lnga Hafp6rsd6air

Land tsl tsl tsl tsL tsL lsl tsl tsl tsL rsl

Fe6.5r t979 t979 t979 1979

t98

I

1979

t98t t982 I

980

I

983

7


Reykjavikur marapon I 99 I ll 12 3 14 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 79 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5I 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7I 72 73 74 75 76 77 78 79 80 II 82 83 I

I

t8

- aldursflokkarirslit

39:20

Gudr0n Helgad6ttir Gigja Hronn Arnad6ttir

39:38

Sandra

39:46

40:09

Birgica Sig. Grondal Sigri6ur Magnea Oskarsd6tti Anna Lisbet Forgeirsd6ttir Steinunn Leifsd6ttir

40:l I 4l:54

Sigurbiorg Jiliusdoftir Silja Dogg Andrad6ttir

4l:58 42:21 42:27

Forbiorg S Gunnarsdottir Bjork Hauksdottir Ragna Dogg Asbjornsdottir Hrafnhildur Dia Jack Hafdis Perla Hafsteinsd6tti Helga L. Beringsdottir Bergros lngadottir

ISL

Olof Olafsd6ttir lnga Dogg borsceinsd6cir

ISL

I

tsL

t979

MargrEt Bjarnad6rdr Halld6ra l. lngileifsdottir lnga Maria Brynjarsdottir lngibjorg Sumarli6adottir Maria Bjcirg lYagnUsdottir D6ra J6hannsd6ttir

ISL

ISL

t98 t I 980 I 980 t98 t I 982 I 980

ISL

1979

tsL

I

rsL

t982

tsL tsL

1979

38:51

39:55 40:07

42:77 42:38 47:38 42:58

43:35 43:39 41:47 43:48 44:21 44:29 44:38 44:46

44:53 44:58 45:09 45:14 45:77 45:27 45:28 45:34 45:37

45:39 45:42 45:43

46:09 46:22 46:25 46:27

46:32 46:33 46:34

46:50 46:54 46:58 46:59 45:59

47:05 47:14 47:21

47:52 48:18 48:25

I

tsL

I

ISL

t979

tsL

1979

tsL

t98

tsL

1979

ISL

tsL

t979 t979

ISL

I

Forbjorg Gislad6nir

ISL

Gudr0n J. Helgad6tir

ISL ISL

t979 t979 t979

ISL

I

Karlsd6tir

Hildur,â&#x201A;Źvarsd6tcir Hildur Yr Vi6arsdotcir Hjordis Gu6rUn Brynjarsd. Tinna Sigurdard6ttir Berglind J6hannesd6nir Tinna Magn0sdottir Tinna Gunnarsdottir

49:77 49:33

49:33 49:33 49:45

ISL

980

t979 980

983

980 I 980 I

ISL

t

tsL

t982

ISL

I

Nina Bjorg Magnusd6ftir Gr6ta Magn0sd6tcir Elinborg E. KnUtsd6ftir

ISL

1979

ISL

I

tsL

1979

Drofn Har6ardottir Brynhildur Pdlsd6ttir Arna Sigurdardottir Harpa Dogg Kiaftansd6ttir Olafia Ldrusd6ttir

ISL ISL

t979 t979

ISL

1979

ISL

I

ISL

1979

Audur Fora Bjorgilfsdottir

ISL

I

Elin P6lsdottir

ISL

t979

Drifa Baldursdottir Berglind Heida Arnad6tcir

ISL

I

ISL

Karen Osk Sigu16ard6trir Anna Sigri6ur Pilsdottir Hildur Rut Biornsd6ttir

ISL

t979 t979 t979

ISL

Dagnf Sk0lad6ttir

ISL

t98 t I 980

Ottarsdottir

tsL tsL

t979 t979

t5L rsL

I

tsL tsL

1979

ISL

t979

ISL

t98 t I 980 1982

Ellen

Brynhildur Helga Nikul:isd. Helga Kristjinsd6crir Drifa Sk0lad6tcir Katrin Osk Oskarsd6ttir Ldra Hrund Bjargardottir Forhildur Sigur6ard6ctir

49:26

ISL

I

t98

48:44

49:21 49:23

ISL ISL

t979 t979

ISL

Margr6t A. Hauksdotrir

49:02

ISL

980 t98 t

ISL

Silja Hrund Einarsd6ttir

48:54 48:54 48:56 49:00

tsL tsL

980

Matthildur Sigurdardottir Katrin Dogg Asblornsd6ttir Elin Gisladottir Eva Dogg R0narsdottir

48:28

48:49

tsL tsL

t

t979 t979

48:33 48:48 48:49

980 982

ISL

Rakel B. Benedikrsd6ccir lris Andresd6cir Tinna Baldursdotir Elva Bjork Kaaber Hjordis Osk Atladottir Bjorg R0n Oskarsdottir

Arna Pilsdottir Hildur Elin Olafsdottir Ingibiort FinnboSadottir lYaria Hronn Nikuldsd6ttir Kacrin Olafsd6ttir

ISL

tsL tsL tsL tsL tsL

983

984

982 980 980

980 I 980 I

980

84 49:46 85 49:46 86 50:07 S7 50:1 0 88 50:1 2 89 50:1 4 90 50:1 6 91 50:41 92 5 l:13 93 5 l:18 94 5 l:19 95 5l:22 96 5 l:32 97 5 l:35 98 5 l:45 99 5l:47 100 5 l:57 l0l 5l:57 102 52:01 103 52:14 104 52:27 105 52:5 06 53:1 8 107 53:20 108 53:21 09 53:57 ll0 54:29 lll 54:31 I 12 54:43 I l3 55:01 I 14 55: l9 I 15 55:3 I l6 55:41 I l7 55:45 I l8 56:10 I 9 56:17 120 56:22 l2l 56:22 122 56:29 23 56:3 124 56:36 25 56:37 126 55:38 127 56:38 128 56:40 129 56:47 130 56:46 3I 57:03 132 57:l 33 57:3 34 57:37 35 57:53 36 57:57 137 58:54 38 58:56 39 58:58 140 59:04 l4l 59: 0 142 59: 6 143 59:36 144 59:39 145 59:39 146 59:40 I

1

I

I

I

|

I

I

I

I

I

I

I I I

tsL ISL

t979

l5

tsL ISL

980 | 980 I 980

152 153 154

tsL

1979

I

ISL

t987

156

ISL

I

I

55

I

Erla Sigridur Skarph66insd.

Gudni J6nsd6ttir Bjork Gudlaugsd6ttir Fur/ Biork Biorgvinsd6ttir Bryndis Stefinsdottir Ragnhei6ur Anna Forsteinsd6 Harpa lng6lfsd6tdr

Hei6ur Baldursdottir Fordis Gudmundsd6ttir Asa Bjorg Tryggvad6ctir Kristiana Ragnarsd6ttir 56l Sigurlonsd6nir Lilja Karitas Larusdottir Sigr[n M. Gudionsdottir Anna Halld6rsd6tdr

Hildur Leifsd6ttir Anna Lilja Mesd6ftir lngibjorg Helga Skrilad6ttir Kaja Osk Skarph66insd6ttir Elisabet Sif Haraldsd6trir

Bryndis J6nasd6ttir

Asa

5. Gudj6nsd6cir

Lilja F6runn PorSeirsdocir Gu6r0n Skilad6ttir Maria Pilmad6ttir Halld6ra lngvarsd6ctir Eyglo Olafsd6nir

Fri6a Hlin lngolfsdottir Vala F616lfsd6tdr Brynja Baldursd6cir Halldora J6nsd6rcir Elisabet Eggertsd6cir Au6ur Lilla Erlingsd6ctir

Asui6ur J6nsd6ttir Karen Yr L6rusd6ttir Bryndis Hamldsd6ttir Nina Blork Oddsdottir Harpa Lind Bjornsdottir Svava Davidsd6ttir Osk Dagsd6trir Sigr0n Vatsdal Bjarnad6ttir Hjordis Maria Olafsd6rtir lnga R6s Karlsd6ttir Eyrtn Unnur Gudmundsd6ttir Berglind Gu6j6nsd6ttir Helga Maria Finnbjornsd6ni Anna Soffia Fordardonir Eyr0n A Einarsd6ttir Birna F6rarinsdocir lnga Bjork Sveinbjornsd6tri Eva Dogg J6hannesd6cdr

I

I

Ragna Sif Arnadottir

I

147 148 149 150

Margret Bjcirg Gudmundsd6ni Sigr0n Hallgrimsd6ttir

lris Anna A6alblornsd6ttir Karin Maria Ag0ssdottir Erla Kristinsdottir Elin Sigridur Birgisd6ttir

I

t98 t I 980 I 980

1979

Brynja Krisqensd6ttir

:00:08

l:00:12 l:00:18 l:00:19 l:00:3 I l:00:37 l:00:38 l:00:43 l:00:44 l:00:50

Bryndis Margr6t Karlsd6ttir Eva Dogg Benedikrsd6mir

Adalheidur Hiartard6ttir Marta Kristinsd6ttir Gudri6ur Svava Oskarsdottir Heida Bjork Gunnarsd6ttir Audur Atladottir Nanna Gunnarsd6ttir Sigridur Kristin Davidsd. lngibj6rg Davidsd6fiir 56ley Savarsd6tcir

Kristin Fordardottir Emelia R6s Sigf0sd6ftir

Kristin Sigridur Arnlaugsd

tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL tsl tsL tsL tsL tsL tsL tsl tsL tsl tsl tsL tsL tsL tsL tsl tsL tsL rsL tsl tsl tsl tsL tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL tsL tsL tsL tsl tsl tsl tsl tsL tsl rsL tsl tsl tsL tsl tsL tsL tsL tsL tsL tsl tsl tsL tsL tsL tsL tsl tsL tsL tsl tsl

t98

I

t980 t98

t

t982 I

980

t979 t979 I

983

I98t t979 1979

t98t t98 I I 980 I 990

t979 t979 t979 I I

983 983

I98t t979 I98t I

980

t979 I

983

t98t t979 t979 t98

I

t979 t980 1979 I

980

t979 t979 t979 I

982

1979 I

980

I

983

I

983

I

983

t979 t982 t979 t979 t980

t980 t979 t980 1979

t98 t I 980

t987 t987 1979

980 986 I 980 I 980 I 980 I 980 t98 t I I

t979 I98t I

984

I

983

980 980 I 980 1982 I I

t979


Reykjavikur marapon I

57

158 I

59

160

l6l

162 163 I I

64 65

166 167 168 169 170

17l

172 173 174 175 176 177 178 179 180

I

:01 :04

l:01:07 l:0 l: l4 l:01:15 l:01:47 l:02:33 l:02:35 l:02:39 l:02:39 l:02:39 l:02:40 l:03:01 I :03:07 l:03:50 I

:03:59

l:04:05 |

:04:09

l:04:18 l:04:27 l:04:42 l:04:44

Tinna Eir Kjarbo Fri6a Gylhd6cir Steinunn Helga Jakobsd6ttir

Olof Gudmundsd6rtir Matthildur Manhiasd6ttir Steinunn Bjarnad6ttir Zanni Voggsd6ttir Gu6laug Sigur6ard6ttir Forbjorg Osk Eggensdottir Unnur Osk Eggertsd6ttir 56ley Diigg Beringsd6cir Ag0sa Bjork Svavarsd6ttir lngibjorg Olafsd6ttir Sigrfdur Vidis J6nsd6tir Telma H. Benediktsd6ttir Hafr0n Osk Palsd6ttir

Jennf Hildur J6nsd6nir Harpa Vidarsd6ttir Edda Gudmundsd6ttir Gudr0n Erna Hafsteinsd6cir Bina Huld Halld6rsd6cir Arna Lind Sigurdard6ttir

l99l - aldursflokkaf rslit tsL tsL tsL tsL tsL

985 980 t98 t I I

r98

t

ISL

I98t t979 t979

rsL

I

tsL tsL tsL tsL

I99t

ISL

980

rsL

989 990 I 980 I 990

t5L

1979

tsL tsL tsL tsL tsL

t987 1982

ISL ISL

t979 t979

I I

t982 I

985

t982

I

:05:0

ISL

t982

I

:05:03

Sigurlaug F6ra Kristjdnsd.

ISL

I

985

I

:05:09

tsL

I

983

ISL

1982

ISL

I

l8l

l:05:10

Gu6n/ Otesen Forsteinsd. Steinunn Rut Gu6mundsd6ttir

182

l:06:41

El

Hrund F6risd6ttir 56lveig Kolbrrin Pilsd6ttir Eygl6 L. Hafsteind6ttir

tsL tsL

I

185 186

l:06:54 l:07: I 9 l:07:42 l:09:29

1979 1979

Sigridur Ros

ISL

I

I

J6nina Gudr0n Reynisd6rtir Hildur B Gudj6nsd6tdr Gudrrin Bjorg Halld6rsd6ttir

tsL tsL

I I

83 84 87

188 189 190

l9l

:09:41

l:09:45 l:09:48 l:10:47 l: I l:02 l: I l:30 l: I l:32

192 193 194 l:ll:33 195 l: I l:48 196 l: l2:01 197 l: l2:01 198 l: l2:05 199 l: l2:06

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

l: I 2:33 l:12:37 l: I 3:35

2l

l:32:43 l:33:32

I

212

I :

l4:02

l: I 5:5 I l: I 5:5 I l:16:27 l: I 6:50 l:17:22 l:27:45 I

:32:43

isaber Stef6nsd6ttir

Aslaug

Torfad6ttir

ISL

tsL

1979

rsL

I

982

tsL tsL tsL

I

985

Eva Hermannsd6ttir

ISL

Tinna Blork Halldorsd6nir

tsL

Edda Margret Halld6rsdottir

ISL

Marchildur Ldrusd6ttir Soffia Felixd6nir

tsL tsL tsL tsL tsL tsL

Eva Maria Sigurb.

Harpa J6hannsd6ttir Svanlaug J6hannsdottir Eva Biorg Gunnarsd6ttir

983

ISL

ISL

tsL

Signi Kristinsd6ttir Elisa Sk0lad6ttir Hildur Karad6ftir Sreinp6ra.j6nsd6nir

I

982 I 982 I 980 I 982

ISL

Anna L. Eiriksd6tdr Bergdis Gudnad6ttir Sunna Bjorg Simonardottir Rebekka Sif Petursd6ttir Hrefna Anna Forkelsdottir Kolbrrin Lilja Sigurdard6cti Helga Gudr0n Snj6lfsd6ttir Dagr0n Fannf Liljarsd6ttir

F6rhildur Vala Sigursveinsd

980 I 980 I 982 I 988

ISL

ISL

tsL tsL tsL tsL

I

980 I 980 t98 t t98 r I 985 I 980 I

1984 I

989

t982 t982 t982 990 I 986 I 986 I 986 I 980 I

t982

Stflkur l3 til l7 6ra Timi

Nafn

28:48

Nina Jensen

30:01 32:21

Laufey Stefinsd6ttir Anna Lovfsa Forsd6rcir

33:00 33:38 33:39

Brynja Kris!dnsd6rtir Unnur Maria Bergsveinsd6tti Ragnhildur Petursd6ttir

Land Fe6,ir tsL t976 tsl t976 tsl 1977 tsL l97e tsL t978 tsL t978

7 8 9 l0 II 12 13 14 l5 l6 17 8 19 20 21 27 23 24 25 26 27 28 29 30 3I 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5I 52 53 54 55 56 57 I

33:39

Margr6t R0na Gudmundsdottir

33:41

38:03

Ag0sta E Bjornsd6rtir Eva Saland Steinunn Benediktsdocir Maria G Einarsd6tir Kristin Rut Kristinsd6air Olof Huld Voggsd6tdr Eva Hlin Dereksd6rcir Lil|a B. Rognvaldsd6ttir Anna Krisr0n Gunnarsd6ttir

38:40

Gudrrin

38:41

Anna Eiriksd6tcir Asa Bergsd6ttir Anna Gunnarsd6ttir Anna Freyja Finnbogadottir Birna Berndsen Helga Medek F6ra Valsd6ttir Adda Rrlna Valdimarsd6ttir

34:l

I

34:54 34:58

35:47 37:14 37:5

I

37:5

I

38:44 38:48 38:57 39:23 39:35 39:45 39:5

I

Sara

J6nsdocir

39:54 40:05 40:09

Gu6bjiirg F6rdard6ttir 0lfhildur Eysreinsd6rtir Aldis Hilmarsd6ttir

40:12

Berglind Berndsen

40:14

Gudn/ Hilmarsdottir

4Q:34

Vigdis Misd6ftir Erla Ragnarsdottir Helena Bjork J6nasd6ttir Erla Forleifsdottir Eva Dogg Sigur6ardottir

40:35 40:40 40:42

40:55 40:55 40:58

4l:13 4l:21

4l:49 4l:54 4l:57

47:ll 42:24 42:26 42:34 42:39

42:40 42:54 43:1 0

Eva Bj6rnsdocir

Gu6rrin Linda Gu6mundsd6tcir Erla Hlordis Gunnarsd6ttir Maria Katrin J6nsd6ttir Hanna Sign/ Gudmundsdottir Magnea Magnrisdottir Berglind Gu6mundsd6ttir Harpa Birgisdottir Sigri6ur A. Gu6j6nsd6ttir Sadis Mark0sd6cir Frida Sigur6ard6ttir Ragnhildur lris Einarsd6tti Anna Margr6t Sigurdardotrir Bj6n Baldvinsd6ttir Erla

Di6riksd6ttir

43:16

Fanney Stef6nsd6ttir

43:29

Silia Rin Agristsd6ttir

43:37

Lovisa Hanna A6albjornsd.

43:33

Helga Kristinsdortir

43:34

Gudrtn P6tursdottir

43:34

Helga Ruc Sigurdardottir Anna R0n Frimannsd6cdr

43:34

tsL tsl tsL tsl tsL tsL tsl tsL tsL tsL tsL tsl tsL tsL tsl tsl tsL tsL tsl tsl tsl tsL tsL tsL tsl tsl tsL tsL tsL tsL tsL tsl tsL tsL tsl tsL tsL tsl tsL tsl tsl tsL tsl tsl tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL

1976

t977 1978

t978 978 t977 I

1977

t977

t975 1978 1977

t977

t978 1975

t977 1977 1976

t976 1974

t977 1977

t978 1977 1976

t978 t978 1977 1977

t976 1978

t978 1976

t978 1976 1977 1978 1974 1975 1975

t978 1976

t978

t97s t974 1978

t978 1976

t976 1976

t976 1976

9


Reykjavikur marapon I 99 I 58 43:39 59 44:45 50 44:54 61 44:59 62 45:05 63 45:24 64 45:40 65 45:40 66 45:59 67 46:22 68 46:36 69 46:41 70 46:42 7l 46:55 72 47:13 73 47:34 74 47:44 75 47:51 76 48:00 77 48:53 78 48:55 79 49:16 80 49:17 81 49:21 82 49:33 83 49:5 84 5 l:04 85 5l:34 86 5 l:35 87 5 l:36 88 5l :58 89 52:05 90 52:1 0 9l 52:14 92 52:17 93 52:26 94 52:50 95 53:39 96 53:5 97 54:0 98 54:05 99 54:09 100 54:15 l0l 54:18 102 54:25 103 54:35 104 54:38 105 55:06 106 55:08 107 55:08 108 55:10 09 55:2 I l0 55:36 III 55:58 l 12 56:1 2 I 3 56:27 I 14 57:04 I 15 58:27 I 16 58:42 I 17 58:46 I l8 l:00:39 I l9 l:00:5 |

I I

I

I

I

I

120

l2l I

22

123 124 I

25

126 127 I

28

129 130 20

l:00:5 I l:01:12 l:0 l:39 l:02:34 l:05:03 l:05: I 2 l:Q6:26

l:06:38 l:06:39 l:07:40 l:07:41

Bryndis Gunnarsd6ctir Helga Bion Moller Agrista Valdis Sverrisd6trir Sigr0n Scefdnsd. Aadnegard

Kristin Hannesd6ttir Anna Sigridur Sigurdard6tti Sigurlaug Yr Gislad6tdr Eva Bjcirg Kristjdnsd6trir

Gu6rrin Halla Sveinsd6ttir F6rey Elisd6trir Harpa Dogg Hannesd6trir Sreinunn Bjarnarson Harpa Gunnlaugsd6rtir Elfa Biork Rinarsd6ttir

Krisrr!n

Lisa Gardarsd6cir Hildur Sif Liirusd6tti Sveindis Olafsdottir

Anna Bjork Nikuliisdottir Steinunn Sigurmannsdottir Soley Biork Gunnlaugsd6trir

Arnprr!dur Dorarinsd6ttir Harpa P6lsdottir Heida Sreina Olafsdotrir Sigridur Rut Hilmarsdorir

Briet Konrddsdottir Eygerdur Helgad6ttir Elin Soffia Pilkington

Margret R[n Karlsd6rtir Pora Kristin Halld6rsdotdr Asta Rur Hjartard6ttir Anna Lira Steingrimsdottir Helga P6lsdortir Rakel Gunnarsdotrir Berglind Arad6ttir Elisabet Kristjdnsdocir Lilja Krisrinsd6tcir

Olof Olafsd6ttir Gudr0n Birna Kiartansd6trir Dagbjon Reginsd6ttir Brynhildur Helgad6ttir Johanna S Arnad6ttir SigrUn Sverrisdottir Kristin R6s Egilsd6trir Ela B Kdrad6ttir HeidrUn Olof J6nsd6ttir Svein hi ldu r Torfadottir Rakel Asgeirsdottir Yr Frisbek Sigurdis Laxdal Helgad6ttir Gudrrin Eva Johannesdottir lngiblorg Didriksd6cdr Kristin Vikrorsdoftir Ragna P6lsdottir F6rdis Heida Kristjdnsdori

Gerdur Magntsdottir Svandis Forvaldsd6ttir

Furidur lris Reynisdotrir lnga Birna Eiriksd6ctir

Rakel Bjorg Gu6mundsd6ttir Elfa lngibergsdotdr

lris Drofn Halld6rsdottir Edda Gudr0n Valdemarsdoctir Aslaug 56ley Bjarnadottir Yr FordardotEir Helga Gunnarsdottir Margrer Margr6tsd6Eir Forunn Helga Kristj5nsdotd Eyglo K. Benedikrsd6ttir Sigridur Halla Sevarsdocir Brynhildur Gu6mundsdotcir Sigrrin Edda Erlendsdottir Erla Hanna Hannesd6ttir Audur Bryndis Hafsteinsd

tsL tsl tsl tsL tsL lsL tsL tsl tsL tsL tsl tsL tsL tsl lsL tsl tsl tsL tsL tsl tsl tsl tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL lsl lsL tsL tsL tsL tsL lsl ISL rsL tsl tsl tsL tsl tsL lsL tsL tsl tsL tsl tsL tsL tsl tsl tsl lsL tsl tsl tsL tsl tsL tsl tsl lsl lsL tsL tsl lsL tsl tsl tsL tsL tsl

- aldursflokkarirslit I l:07:45

1977

I

t977 t975 t978

ll32 l:10:46

3

33

l:48 134 l:12:27 I

l: I

Margr6r Einarsd6crir J6nina Osk Ldrusd6ttir Gerda Blorg Hafsteinsd6rrir Harpa S. L0chersdottir

t978

SL SL

1977

SL

1974

SL

t977

t978 t978 1975

1974

t976 t977 t977 t978 t975 t978 t975

Konur l8 til 39 6ra Rit6 Timi I

24:07

2

29:01 79:49

32:00 33:10 33:38

1978

t974 t974 t976 t978 t976 t977 1978 1978 1978

t978 t978

6

Nafn Martha Ernstsd6rir Hulda PSlsdorir Fri6a R0n F6rdardottir Jonina Olesen

Sigrtn Hronn Hauksdottir Gigla Magn0sdocir

33:39

Gudr0n Samundsdottir

33:39

Sigurbjorg E6vardsd6cir Halldora Gunnlaugsd6rtir

9

33:39

t0

il

33:39 33:40

t2

33:40

Hildur Hardard6ttir

t3

33:41

Bjargey Adalsteinsd6ttir

t4

33:44

t5

33:48 33:54

Sigr0n Edda J6nsdottir Bergdis Sigurdard6ttir

t6 t7 t8 t9

34:09 34:14

Sigurlaug Hrafnkelsd6ttir

Helga Birna lngimundardotti

Steinunn J6nsd6ttir Bjcirg Long

Hei6a Berglind Kn0tsd6ttir Helga B Bjornsd6ttir

t977 I 978

20

34:52

Dagni Halld6rsdottir

t978

2t

t977 1978

34:58 35:04

23

35:06

t977

24

35:32

1976 t977

25

35:33

26 27

35:36

Linni Tiller lngunn Sighvasd6ttir Erna Matrhiasdottir Bergliot S. Einarsd6nir Kristina Andersson H jordis Gudmundsd6tcir

t976

27

34:43

36:04

F6ra J6hanna

1978 1978 1978 1978

28

37:24

79 30

37:35

3t

37:43

t974

32

38:00

1977

33

38:03

Krisrin lngvadottir Anna Gislad6ttir Vilborg Einarsd6ccir Bryndis Valsdottir Helga Arnad6ttir lnga Margret R6bertsd6rtir

t978 t978

34

38:15

35

38:1

t978

36

1977

t978 t978 t978 t977 1978

t976 t978 t974 t978 1978

t974 t974 t978 t975 t975 t978 t978

38

38:30

39

38:33

40

38:35

38:5

I

Soffia Forsreinsd6tdr

38:36 38:37

39:00

5t

39:01

38:41

38:55

38:57 38:59

52

39:01

53

39:04 39:06 39:22

t977

56 57 58

t97e

59

t977 1976

60 6I 62

t978

I

38:35

t977 t976

63 64

Hildur Pilsd6ttir Gudr0n Magn0sd6nir Hrefna Steinarsdottir Valros Sigurbjornsd6air

38:5

4t

54

J6na Siggeirsd6ttir SEUnn Gislad6ttir

Anna Maria J6nsd6rtir Gudr0n Ragnarsd6rtir Anna Sigri6ur Einarsdottir Anna Gudn/ Asgeirsdottir Sigurborg Gudmundsd6ttir Lynn Cox

47 43 44 45 46 47 48 49 50

55

t977

7 38:20 38:22

1974

t97s

37:37

Hjaltad6rir

39:27 39:33

Herborg Forgeirsd6ctir Hanna lngibjorg Birgisdorti Sigri6ur Kris!;insd6ttir Sirr/ H. Haraldsd6ttir Gudnf K Hardardottir Arnheidur Bergsteinsd6ccir Furidur Elfa J6nsdottir Anna Arnad6ttir Olafia Kvaran

Olof Biork Biornsd6ttir Adalhei6ur K. Forarinsd6ci

39:34 39:34

Sigr0n Bjarnarson

39:49

Sigrrin Einarsdottir Gudlaug Einarsdotrir Sigridur Einarsd6crir

39:56

39:58 39:59 40:00

Bira V Armannsdocir

Elisaber Reykdal J6hannesd.

J6hanna

1.1.

Konriidsd6ttir

Land Fa6.5.r tsL t964 lsl t964 lsL 1970 tsl t963 tsL t966 tsL t969 lsL t967 tsL 958 tsl 965 tsl t968 tsL t968 tsL t96 tsl 1964 tsl t965 lsL 968 tsl 968 tsl 960 tsl t972 lsl t952 rsL 958 NOR t960 lsl t963 tsl 960 tsl 956 tsl t96 lsl 1972 tsL 963 tsl t957 tsl t954 tsL t967 lsl t964 tsl 953 lsL 963 tsL 953 tsl 963 tsl t973 tsL 1957 lsl t?63 tsl 958 tsl t967 tsL t952 tsL t970 tsl t957 tsL 953 USA 1952 tsl t954 tsL t954 tsl 956 tsL t957 lsl 197 lsl 963 tsL 1966 lsl 1957 lsL t959 tsL t970 tsl 965 lsl t96t rsL t952 tsL 960 tsL t953 tsL t954 tsl 958 tsL t970 tsl 963 I I

t

I I

I

I

I I

I

I

I I I

I

I

I

I

I

I

I

I

\

I

I

1


Reykjavfkur marapon | 99 |

I I

65 40:03 66 40:09 67 40:24 68 40:25 69 40:28 70 40:28 71 40:28 72 40:28 73 40:28 74 40:28 75 40:34 76 40:41 77 40:45 78 40:46 79 40:47 80 40:49 8l 40:50 82 40:57 83 4l:02 U 4l:04 85 4l:06 86 4l:06 87 4l:07 88 4l:08 89 4l:10 90 4l:ll 9l 4l:12 92 4l:13 93 4l:17 94 4l:17 95 4l:19 96 4l:20 97 4l:22 98 4l:27 99 4l:32 100 4l:32 l0l 4l:33 102 4l:33 03 4l :33 104 4l:40 105 4l:42 106 4l:42 107 4l:45 108 4l:46 109 4l:47 I l0 4l:50 lll 4l:53 I 12 4l:55 ll3 4l:55 I 14 4l:56 l15 42:01 I 16 42:02 I 17 42:02 I 18 42:16 I 19 42:18 120 42:18 l2l 42:19 122 42:25 123 47:28 124 42:35 125 42:36 126 42:41 127 42:42 128 42:43 129 42:48 130 42:55 l3l 42:56 132 42:59 33 43:01 34 43:03 35 43:03 36 43:03 117 43:04 I

I

Kirstin Flygenring Gu6r0n Forualdsd6ttir R6sa Steingrimsd6ttir Edda Hermannsd6nir Katla Kristvinsd6ttir Sigr0n Halld6rsd6ttir J6na lngibjorg J6nsd6ttir 56lveig B. Gunnarsd6ttir Anna Einarsd6ttir Br),ndis 6lafsd6ttir Lilja Andr6sd6nir

Bryndis T6masd6ttir Sara J6na

Hamldsd6ttir

Valger6ur Tinna Gunnarsd. Ania Bjcirk Lund

Matthildur Hannesd6ttir

cudr0n 6lafsd6ttir lngibjtirg Haraldsd6ttir Gudr0n Steinarsd6trir Gudrrin B. Vilhj6lmsd6nir Anna Margret J6hannsd6ttir Gudrrin D6ra Gunnarsd6ttir lngibjorg Bj6rnsd6rtir Bjarney F6rarinsd6ttir Hallveig Sk0lad6ttir

D6ra

Kristinsd6ftir Anna Vi6arsd6ctir F6ra Benediktsd6ttir Anna LAn Mrisd6air Softia Gislad6ttir Sigurlaug A. Gunnarsd6ttir J6hanna Har6ard6ttir Erla Ldrusd6ttir Gu6n/ K. Olafsd6air S.

Vigdis J6nsd6nir

Asa Gunnarsd6ttir Bryndis Oskarsd6ttir Furi6ur Arna Svavarsd6ttir Gyda Haaldsd6ttir Asta E. Stefiinsd6rtir lngveldur B. J6hennesd6ttir Gu6n/ H. Sigur6ard6ttir lnga Rut Gylfad6ttir Telma L. T6masson Jakobina Elin Askelsd6rtir

Hildur Birgisd6ttir Maria Einarsd6rtir lnga Dagmar Karlsd6ttir Hulda 56lveig J6hannsd6ttir

Alfhei6ur D. Gunnarsd6ttir Elin Fonrinsd6tdr

Hei6r0n Kristjensd6trir Elisa Henn/ Arnard6tcir Rannveig Andr6sd6ttir

Sigri6ur 56lveig Fridgeirsd Biira Sigur6ard6ttir Edda Svavarsd6rdr Rannveig Helgad6ttir

Anna Hermannsd6nir Hei6a Bjork Sturlud6nir Ruth Bergsd6tir

D/rleif D. Biarnad6ttir Margareta Oswald

Asta H. Krisdnsd6ftir Lilia Einarsd6ttir Krisdn Bjork Gunnarsd6ttir Hulda Mekkin Hj:ilmarsd6trir Hei6a Erlingsd6ttir Herdis Klausen

I

Lilja J6hannsd6nir

I

lngibiorg J6nsd6cir Hugr0n Sigmundsd6ttir

I

Asa Kristin Haraldsd6ttir

tsl tsl rsl tsl lsl tsl lsl tsl tsl tsl tsL tsl lsl tsL tsL tsL tsl tsl tsl tsL tsl tsL tsL tsl tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl rsl tsl lsL tsl tsl lsl tsl tsl tsl tsl rsl lsl lsL tsl tsl lsL tsl tsl tsl tsL rsL lsL lsL tsL tsl tsl tsL tsl tsl tsl swE lsL lsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL

- aldursflokkarirslit t955

1

r

963

t950 1956

t9s4 t960 t963 t97 I t96 t

t958 t954

t97t t968 t967

l97t t?67 I

953

I

955

t958 t959 I

965

t967

t970 I96t t95s t963

t964 t970 t965

t966 t957 1963

t954 I

955

t958 t956 t97t I

953

1962

t954 I

956

t970 1952

I96t t970 1956

t972 t972 t973 t973

t962 1968 r

955

t9s2 t960 t967 t964 t965 1967 I

959

t970 1958

t9s3 1957 I

955

1969

t97

I

t954 t956 t956

I96t t952

38

139 140

t958

43:1 3

Linda S6rensen

43:19

J6hanna M. Agnarsd6ttir

43:19

Hulda Jakobsd6ttir

l4l 43:21 142 43:25 143 43:26 144 43:27 145 43:27 146 43:28 147 43:28 148 43:35 149 43:39 150 43:40 l5l 43:43 152 43:45 153 43:5 154 43:56 155 44:00 156 44:02 157 44:12 158 44:21 159 44:26 160 44:32 161 44:34 162 44:35 163 44:46 164 44:47 165 44:50 166 44:52 167 44:54 168 44:55 169 45:01 170 45:08 l7l 45:20 172 45:23 173 45:74 174 45:27 175 45:30 176 45:33 177 45:34 178 45:35 179 45:38 80 45:38 l8l 45:40 182 45:41 183 45:49 184 45:52 185 45:58 186 46:10 187 45:13 88 46:1 8 189 46:19 190 46:21 l9l 46:28 192 46:32 193 45:35 194 46:40 195 46:40 196 46:41 197 46:42 198 46:49 199 46:51 200 46:57 201 46:59 202 47:01 203 47:01 204 47:02 205 47:06 206 47:07 207 47:08 208 47:18 209 47:23 210 47:23 I

I

1

Gudnf Helgad6ttir F6rhalla V16isd6air

Audur Bjornsd6ttir Anna Bryndis Hendriksd6ttir Katrin Andr€sd6ttir Herdis J6nsd6ftir Bryndis Svavarsd6ttir Anna Sigridur Magnrlsd6ttir

Hlin Gu6j6nsd6rtir Maria Gudmundsd6ttir Margr€t T6masd6ttir Halla Magnrisd6ttir Biira Heida Sigurj6nsd6air Helga Bergsteinsd6ttir J6na Margr€t J6nsd6ttir Hulda Stefinsd6ttir Ester Olgeirsd6trir Anna Hallsd6ttir

Kristbiorg Hrund Sigryggsd. Anna Lilja Stefinsd6ttir Edda Axelsd6ttir

Sigr0n Edwald Maria J6nsd6ttir

Hjordis Arnad6nir Gudn/ Sif J6nsd6nir Brynja Davidsd6nir F6runn Gu6mundsd6ttir Steinunn 6sk Kolbeinsd6ttir Kristin Kristiensd6ctir Aslaug Sveinbiornsd6ttir Laufey 6. Gislad6ttir Margr6t Dan J6nsd6ttir Asu Valsd6ttir Berglind Snnsd6ttir

Gu6r0n

S.

Eyi6lfsd6ttir

Helena lsaksen J6hanna Steingrimsd6ttir

Gu6r0n Theod6rsd6rtir Asgerdur Gudbrandsd6ttir Helga J6nsd6ttir

Halld6ra J6nasd6ttir Margr6t Arnad6tdr

Gu6r0n Hlii6versd6ttir Anna Karen Kristinsd6ctir Anna K. Sigurbjornsd6tdr Gu6r0n D6ra Gislad6ttir Sigridur Magn0sd6ttir Anna G. Ldrusdottir Elsa Sigr(n Elisd6trir Forbiorg Porsteinsd6ftir Elin Arnad6ttir F6rey Eyp6rsd6ftir Hrufnhildur Savarsd6ttir Oddn/ Arnad6nir Linda Schram-Lid6n Ragnhei6ur Gunnarsd6ttir

Gu6n/ D6m lngimundard6ftir Arna Yrr Sigur6ard6tdr Hrafnhildur Halld6rsd6rtir Fanney UHi6tsd6tdr Helga lngad6air Kristin J6nsd6tdr Erla Sverrisd6ttir

Jenni Magnosd6ttir Anna S. Vernhardsd6rir Svanhvit J. Gu6bjansd6ttir Elisabet Magntsd6ttir Hrafney Asgeirsd6ttir F6rdis Hronn Piilsd6ftir Gudr0n Hauksd6ttir

tsl tsL lsL tsl tsl tsl rsl rsL tsl tsl tsl rsL tsL tsl tsL rsl rsL tsL tsl lsl rsl lsL lsl tsl tsl tsl rsl tsl tsl rsL tsL lsl tsl tsl tsL tsL lsl lsl tsL lsl lsl tsl tsl tsl rsl rsL lsl tsl lsl lsL lsL lsl tsl tsl rsL lsL lsl tsl tsl tsL lsl lsL tsl tsl tsl lsl ISL lsl tsL tsl lsl tsL tsl

t958 1963

t967

t963

t96t t962 1965 1953 I

955

t956 1952 r

963

9s6 t965 I 959 I

r

963

t968 t958

t962 t966 197

t

t962 t968 t953

t962 t962 1963

1962 I 966 1957

t9s7 1964 t956 t959

t962 96s t960 I

t954 I

965

t96

I

t959 1960 I

955

t955 r

953

t967 t965 I

963

I

963

t962 t969 t968 I 958 t96 t 1953

t973 t957 I 958 t953 I

953

1967

t964 I

955

t957 t95 I

t959 1958

t969 t96t t962 t958 t966 t955

2


Reykiavikur marapon 199 | I 47:32 212 47-.14 213 47:34 214 47:44 215 47:44 716 47:44 217 47:55 218 47:56 219 48:02 220 48:05 221 48:08 222 48:09 223 48:15 224 48:16 225 48:29 226 48:34 227 48:34 229 48:34 229 48:40 230 48:50 231 49:01 232 49:08 233 49:08 234 49:25 235 49:29 236 49:29 237 49:30 238 49:31 239 49:35 240 49:44 241 49:46 742 49:49 243 49:53 244 49:54 245 50:02 246 50:06 247 50:15 248 50:19 749 50:23 250 50:24 25 I 50:28 252 50:35 253 50:56 254 5 l:02 255 5 l:05 256 5l:05 257 5l:18 258 5 l:35 259 5l:44 260 5 l:50 261 5 l:59 262 5 l:59 263 52:02 264 52:03 265 52:M 266 52:08 267 52:16 268 52:17 269 52:18 270 52:19 271 52:26 272 52:44 273 52:48 274 53:06 275 53:l 276 53: 2 277 53: 7 278 54:06 279 54:07 280 54: 8 281 54:21 282 54:21 283 54:50 2l

I

I I

I

22

Sigfridur Bjornsd6air Ragnhei6ur Erla R6sarsd6ni

Krisr0n Stefinsd6ttir Gu6r0n Asta Biorgvinsd6ttir Gu6r0n Fr{insd6ttir A6alheidur Vigf0sd6ttir Hildur Agnarsd6ttir F6ra Vilbergsd6ttir Gu6r0n Gu6mundsd6ttir Olof Erna Adamsd6air Sigurb jorg Frasard6nir Erla borbjornsd6ttir F6runn Elin P6tursd6trir Sigri6ur Sverrisd6ttir Kristr0n F6r6ard6ttir F6rdis Gu6mundsd6ttir Kristjana Hivar6ard6nir

Hrund Olafsd6nir H6lmfri6ur G. Gudj6nsd6nir Gunnhildur Edda Krisrjdnd6t Bjorg J6nsd6air F6rdis Anna Kristjinsd6ttir

Gu6r0n Jakobsd6ttir Gu6bjorg Olafsd6ttir Margrâ&#x201A;Źt H6konard6ttir Anna Margrdt Gu6j6nsd6nir 6lafia Hronn J6nsd6nir Magnea K.

6marsdottir

Vilborg Hafsteinsd6tti r Ragnheidur Stefinsd6ttir Gyda Sigurlaugsd6ttir

Margr6t Hreinsd6ttir F6ra Asgeirs

Unnur Halld6rsd6rtir Harpa Hallgrimsd6cir Margr6r Sveinbjornsd6ftir Sabine Lehn

J6nina Maneinsd6ttir Liira V. ALbertsd6ttir Ragnhei6ur Gudnad6ttir Simone Gebel Elsa Dogg Gunnarsd6ttir Sigurueig Fridgeirsd6ttir

Steinunn Sigurj6nsd6ttir Anna G Sigur6ard6trir

Gr6ta Olafsd6ttir Elin Hjitrleifsd6ftir Anna Gunnarsd6ctir Silia Siofn Bjorg0lfsd6ttir Anna Hulda Hialtad6ftir Gu6biorg Sigurdard6ctir Ragnheidur J. Sverrisd6ct

Margrâ&#x201A;Źt E. Ormslev Unnur Gunnarsd6trir Anna Ocesen Ruth Orn6lfsd6ttir Agnes Hansen Hei6r(n Anna Bjornsd6ttir

Gudni Elisd6ftir 56lrrin Siguroddsd6air Svanhvir Sveinsd6ttir Elin Gardarsd6cdr Svanfri6ur J6nsd6cir Bim Olafsd6mir Bryndis Bachmann F6rdis Leifsd6ttir Rannveig Borg Sigurdard6tri Anna Gislad6nir Brynhildur J. Gislad6cir Sandra Margr6t Bjorgvinsd6t Halld6m H. Arnard6ttir Ragheidur Karla Laufdal C6lene Arnoud

rsL tsL lsl tsL tsl lsl tsl rsl rsL tsL rsL rsl tsl lsl tsl tsl rsl tsL tsL lsL rsl lsL tsl ISL tsl tsl rsl tsL lsL lsL lsL tsl tsl tsl rsL lsL sut tsL tsl tsl GER tsL tsl tsl rsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsl tsL tsl tsL lsL tsL lsl tsl tsl tsl tsl tsL tsl lsL tsl lsl tsl tsl tsl tsl FRA

- aldursflokkarirslit 1962

t962 t955

t958 1970

t973 965 I 954 I

I96t t952 t973 t958 t?72 t956 t954 950 I 955 I 9s9 I

I96t t959

t9s9 t953

t956 t973 t956 t95 t 1962

t972 t957 t96 I

t972 t954 t963 I

953

t962 t960 t967 1952

t964 t96t 196I

t969 I

953

t954 I

956

I

953

t95z I

955

t969 t956 t959 t957 I

953

2U 54:50 285 55:04 286 55:3 I 287 55:53 288 55:55 ?,89 56:30 790 57:03 291 57:05 292 57:10 293 57:l I 294 57:36 295 58:2 I 296 58:44 297 59:33 298 l:00:33 299 :00:4 I 300 :0 :00 301 I :0 :08 302 l:01:26 303 l:01:30 304 l:0 l:40 305 l:02:05 306 :02:34 307 l:02:39 308 l:02:40 309 l:02:58 3 l0 l:02:58 3 I I l:05:40 312 l:06:42 3 I 3 l:06:58 3 4 :07:08 3 l5 l:07: l7 316 l:07:41 317 l:08:27 3 l8 I :08:42 3 l9 l:08:58 320 l:09:35 321 l: 0:00 322 l:10:36 323 : 0:39 324 l:10:47 325 l:l l:32 326 l:12:34 327 l:14:25 328 l:15:52 329 l:16:54 330 l:17:20 33 I l:32:42 I I

I I

I

I

I

I

I

I

33:38 34:50

t968 t?54 t973 t964

36:1 5

7 8

t953 I 958

t957 t969

l0 II 12 13 14 5 16 17

t962

t8

955 I 956

t969 I

958

t972

t952

t970 196I

lris Anna J6hannsd6cir

Unnur Baldursd6air Gudr0n Hjamrd6trir Gu6bjorg Gu6mundsd6nir Forger6urSigur6ardottir iris Marelsdotrir R. Linda

Kristjinsd6air

Rannveig l. Marelsd6ttir

H6lmfridur S. Fri6j6nsd6rti Rebekka Alvarsd6nir Margr6t S. J6nsd6air Ger6ur Gudmundsd6ttir J6hanna Skrilad6air BenediktaBirgisd6ttir Nanna Gunnarsd6ttir iris Valsd6air Kristbiorg J. Hallgrimsd. Sigr0n Foruar6ard6nir GudbiiirgPetursd6ttir H6lmfri6ur P6lsd6ttir Kristin Birgisd6ttir Helga Kristinsd6ttir Anna Lilja Gunnarsd6ttir F6r'fri6ur Magn0sd6ttir Kristin Bj6rk Gudbiornsd6tt G. Margr6r Vilhelmsd6ttir Sigr0n Forarinsd6ttir Asta Birna Stef6nsd6nir Sigri6ur J6nsdoair Halla F6risdottir Regina Sigri6ur 6lafsd6nir Anna Arnard6ttir Anna Bj6rkAg0stsd6ftir Sigridur A. J6nsd6ttir lsabell Villa Hafdis Albertsd6air Svava Forkelsd6ttir

SvanhildurHauksd6ttir Hafdis Hannesd6ttir Sigr0n H. Hafsteinsd6ttir Rannveig R0narsd6ttir

Kolbrln J6nsd6ttir

Nafn

956 t95 I

I

Valger6ur Marin6sd6nir Helga Hrefna Bjarnad6ttir Gr6ra Bi6rk Kristj6nsd6ttir Anna L. Bjarnad6ttir

FRA rsl lsL tsl tsl tsl tsl lsL lst lsL lsL tsl tsl tsl rsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl lsl tsL lsl tsL tsl rsl tsL lsL lsl lsl tsL tsl tsL rsL lsl tsl tsl tsL tsl ESP tsl tsl lsL tsl tsl lsl rsL

196I I

963

t957 I

955

t973 I

958

1973

t969 t962 t96t t96t t96

I

t969 t960 I

963

1957 I

955

I

955

I

956

t973 I

958

t973 960 t950 t957 t955 t960 I

t962 t954

t95z t966 t965

t952 t955 I 9s6 t963 t963 t959 1962 t95 I I

955

I

959

t959 t96 I t953 I

959

I

953

I

956

Konur 40 til49 6ra Rii6 Timi

I

t962

Karen Migael Borghildur Stephensen

I

19 20

Erna Hlti6versd6ttir

Gudni Eiriksd6ttir

36:16 17:14

Biorg Kristjiinsd6ttir Droplaug P6tursd6cir lngibjorg Hamldsd6nir

17:52

Alda Moller

37:58 38:07

Svanfri6ur S. 6skarsd6ttir Birna Bjornsd6ftir Sigrrin Olafsd6ttir 56lveig Hikonard6ttir

38:1 9

38:39 39:02

Sigurueig Alexandersd6nir

39:27

Sigr0n Helgad6ftir Cecilia Hclgberg

39:3

Olof Sigurdard6ttir

39:05 I

39:37 39:41

39:42 40:39 40:39

G. Fanney J0liusd6ttir Margr6t Matthiasd6ctir Anna Ag0stsd6ttir Furi6ur Magg/ Magnrisd6air D/runn Anna Oskarsd6rtir Fri6a S. Kristinsd6ttir

Land Fa6.6r tsl t948 ISL 950 tsL 1946 tsl 1949 lsL t947 tsL t948 lsl t944 tsL 1944 tsl t94g tsl 1948 tsl t950 lsL t945 swE t948 tsl t947 tsl 950 tsl 1949 tsl t95 tsl 950 tsl 1947 tsl 9s0 I

I

t

I

I


Reykjavikur marapon | 99 I 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 47 43 44 45 46 47 48 49 50 51 57 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

40:44 40:44 40:57

4l:07 4l:09 4l:17 4l:21 4l:41

4l:50 42:17 42:44 43:01

43:l

I

Ldra Erlingsdottir Gudrrin Jensd6ttir Kristin J6nsd6ftir 56lveig Fri6riksd6ftir J6na Helgad6ttir

Gu6r0n Einarsd6ttir Hallfrfdur lngimundard6ttir Kolbrtn Finnsdottir Pdlina Erna Olafsd6ttir J6na M. Olafsd6nir Sigr0n Bcidvarsd6ttir Bi6rg Magnisdottir Maria Hikonardottir

43:14

Bjork Kristj:insd6rtir

43:2Q

Svava Krisrin Valfells

43:70

Brynja Baldursdottir Barbara Wdowiak Vigdis Hialtad6ttir J6runn Sorensen

43:25

43:26 43:43

43:47 44:03

44:17 44:23

44:24 44:26 44:31

Gudrrin Marisd6ttir Maria F6rarinsd6ttir Gudridur H Benediktsd6ttir Kristin Arnad6ttir Gudridur Sigur6ard6ttir J6hanna Ragnarsd6ttir Edda J6nasd6ctir

45:23

F6rhildur Sigurdard6ttir Kristin Porsteinsdottir Bryndis Gudmundsd6ttir Sigrrin l. Sigur6ard6ttir

45:25

Jonina J6nasd6ttir

45:36 45:38 45:39 45:39

Greta Sigurj6nsd6tir P6rdis Njelsd6ttir Sigfridur Dorsteinsdottir Eyglo S Stefinsd6nir Kristin Ketilsd6ttir Anna F6ra Karlsd6tdr Olof H. Asgrimsdotcir

44:43 44:57

45:04

45:45 45:47 45:54

46:00 46:00 46:12 46:12 46:22 46:3

I

46:36 46:41

Sigrrin B. Magn0sdottir

Gu6n/ Gudmundsd6nir Ldra Oddsdottir Anna Birna Ragnarsd6ttir Sara Eliasd6ttir Hanna Sigur6ardottir Hildur Stefensd6ttir Hallge16ur Arn6rsd6cir

47:36

Christina Engblom Gudr0n Pdlsd6ttir Oddbjorg Oskarsd6ttir Gu6ridur Forsteinsd6ttir Rosa Gudmundsdottir Svana Hdgnadottir

48:1 5

Forunn Gessd6ttir

46:46 46:49

47:17 47:31 47:31

48:22

Laila Reehaug

48:22

Audur V6steinsd6ttir

48:23

Asdis Egilsd6cdr

48:26

Svala Arnad6ttir Valgerdur Magn0sd6ttir Gudfridur Gudmundsd6ttir lngibjdrg S. Gudmundsd6ttir

48:35 48:40 49:26 49:34 49:56 50:1 0

50:l

I

50:25 50:27 50:29

Sigridur

I

Magnrisdottir

Gu6rrin Eyglo Gudmundsdottir Olina Birgisd6ttir Gu6rrin Gudmundsd6ttir Carmen Olle H6lmfri6ur Hlif Stef:insd A6albiorg Kristi6nsd6ttir

l:33 5 l:39

Amalia Svala J6nsd6ttir Dagmar J6nsdottir Hrefna Bjornsdottir

5l:39

Fanney Kristbjarnardottir

50:33 5

5 5

l:50 l:50

Sigridur Steinp6rsdottir

Hlif KristjAnsdottir

tsL lsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl lsL rsL tsl tsL tsl tsl rsl lsL tsL rsl tsL tsL tsL tsl tsl tsl tsl tsl lsL tsL tsL tsl tsl lsl tsl lsL tsL tsL tsl tsl tsL tsL tsl tsl lsL tsL tsl swE tsL tsl tsL tsL tsl tsL DAN tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL ESP tsL tsl tsl tsl rsL tsl rsL lsL

- aldursflokkarirslit t95 I I 950

t95t t949 t949 t95 t t95 t t947 t947 1950 1950

t946 1949 I

948

t944 t95 t I 950

t948 t943 t947 1949

t950 I

945

t946 1947

t947 t948

t943 t943 t950 t950 t947 t946 1946 I 945 I 950

t946 t95

t

1946

1946

t944 t949 I

943

t946 t946 t949

t942

94 5 l:57 95 5 l:59 96 52:30 97 52:53 98 52:53 99 53: l6 100 53:30 0I 54:03 lO2 54:43 03 55:37 104 55:53 105 56:05 106 56:29 107 56:34 108 57:25 109 58:09 I l0 58: 18 III 58:23 l12 58:24 II3 59:33 l14 59:36 I l5 l:01:35 I 6 l:0 l:36 I 7 l:05:06 I 18 l'.06:27 ll9 l:06:48 120 l:06:53 l2l : l0:58 22 l:30:59 I

I

Kristin Matrhiasd6tir Sonja Egilsd6ttir

J6runn Fri6jonsd6ttir Kristin BjorSvinsd6ttir Mana Hildur Richter Helga Klaran

Heidrtn Sverrisd6ttir Pamela Erlendsdottir

Aso Sigvaldad6ttir Krisdn F Hauksd6nir

Oddn/ Helgad6nir Kristin Steinp6rsd6ttir Herdis Jonsd6air Kristin Jonsdottir

Ser0n Axelsdottir SigridurVilhjiilmsd6ttir Krisdn Sreinsdottir Josefa Navarro Pepa Monculs

I

Yvonne Krisrinn Nielsen Sigurlina Davidsd6ttir Anna Maria Pilsdottir Vilborg Pdlsdottir

I

Au6ur Angancfsd6tir

I

I

S6ley

Theod6rsd6rir

Drofn Gudmundsd6ttir LovisaKristiiinsd6ftir Eulalia Morera Afiheidur Arnadottir

tsl tsl tsl lsL tsL tsl lsL tsl tsl tsl tsL tsl tsl lsL rsL tsl lsL ESP ESP lsl tsL tsL tsL tsl ISL lsL tsl ESP lsL

t95

t

1944

t95 t I 950

t949 1947 1949 I

945

t95t t947 t947

t949 I

948

t946 t945

t949 t946 1942

t948 t947

t942 t946 t943 t945 I95O 1947 I I

950 948

t949

t949 950 t95 I I

t944 r

945

1944

I95I I

950

t946 1945

t949

t942 t942 t949 1943

t95t t949 I

945

t943 t942 t944 t949 I

Rii6 Timi

Nafn

I 38: 6 2 42:09 3 43:14 4 44:53 5 50:3 I 6 50:36 7 5l:01 8 53:38 9 58:43 l0 l:13:55 ll l:14:25

Gudmunda Forleifsd6ctir Alda Sigurdardottir

I

Hildur Bergb6rsd6nir Emilia Emilsdotrir Anna Bjorg Bjornsdottir Hlin Gunnarsd6ttir Valger6urJ6nsd6cir Erika Harph

Horn Hardard6trir Gerda Eiriksd6ttir ElsaStefinsdottir

Land Fe6.6r lsl t938 tsl t938 tsl t94t lsL 1940 tsL 938 tsl 933 tsl t94t ESP 938 lsl 938 tsL t934 tsL 938 I I

r I

I

950

t946 I

Konur 50 til 59 6ra

950

t946

Konur 60 6ra og eldri Rti6

I 2 3 4 5

Timi 44:21 47:09 50:3 I 55:05 l: 6:58 I

Nafn Forunn Ldrusdortir

Gudr0n Fridgeirsd6uir Macthildur B. Blornsdottir Kristin Sigri6ur Gudl6nsd Sigridur Jonasd6ttir

Land Fe6.ir tsl 928 tsL 930 lsL t928 rsL 930 925 tsl I I

I I

23


Reykjavikur marapon

l99l - aldursflokkaf rslit 67 43:04 58 43:07 69 43:l 70 43:12 7l 43:15 72 43:17 73 43:24 74 43:28 75 43:32 76 43:44 77 43:45 78 43:46 79 43:46 80 43:46 8l 43:50 82 43:59 83 44:01 84 44:18 85 44:25 86 44:34 87 44:35 88 44:46 89 44:49 90 44:50 91 44:53 92 45:03 93 45:05 94 45:06 95 45:1 3 96 45:17 97 45:27 98 45:3 99 45:32 100 45:33 l0 I 45:05 102 45:13 103 46:21 104 46:26 105 46:33 106 46:37 107 46:39 108 46:49 109 46:50 I l0 46:50 III 46:51 I 12 46:53 I 13 46:54 l14 47:03 I 15 47:03 I 16 47:07 I 17 47:09 I 18 47:10 I 19 47:13 120 47:18 lZl 47:27 IZZ 47:45 123 47:46 124 48:16 25 48:35 126 48:35 127 48:38 28 48:39 129 48:57 30 48:58 l3l 49:18 132 49:32 133 49:36 134 49:43 35 49:56 36 50:09 137 50: 2 38 50:1 3 139 50:18 I

Piltar

12 6ra og yngri

Rii6 Timi

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 II 12 3 14 15 l5 17 18 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 I 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5I 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6l 62 63 64 65 66 I

I

24

Nafn

29:43 Orri Freyr Gislason 30:30 Forbjorn Emil Kjarbo 30:38 Gauti J6hannesson 3 l:5 I Kristinn Logi Hallgrimsson 32:27 Arni Kristinn Gunnarsson 32:57 Reynir Biarni Egilsson 33:06 Bjarki Hvannberg 33: 9 Davi6 H. Stefdnsson 33:25 Hrannar Orn Sigursteinsson 33:28 Bjtirn Oruar Bjtirnsson 33:38 Marel J6hann Baldvinsson 33:38 J6hannes Agnar Kristinsson 33:38 Egill Arnarsson 33:39 lngvar Arnarson 33:54 Snabjiirn Haraldur Davidsson 34:37 Hlynur Hauksson 34:39 Orri Steinn Helgason 34:42 Axel Saland 34:44 6skar Solvason 34:52 Hordur Gunnarsson 34:53 Gisli Baldur Bragason 34:59 Da6i Gudmundsson 35: I I Kristmundur Sumarlidason 35:33 Tryggvi Bjornsson 35:33 Arnar Hnfn J6hannsson 35:34 J6n Arnar 6skarsson 35:35 Jokull Larsson 35:59 J6hannes P. Gunnarsson 36:21 Einar A. Baldvinsson 37:14 Daniel P6tur Axelsson 37:55 Kristjdn Dereksson 38:04 lngvaldur Magni Hafsteinss. 38:27 Magnris Leifur Sveinsson 38:31 Orlygur Axelsson 38:38 Snorri S. Gu6j6nsson 39:00 Stefdn Bjarnarson 39: 9 Sigur6ur Arnason 39:20 Jokull Ulfarsson 39:20 Eyp6r Theod6rsson 39:21 Haft6r Theod6rsson 39:28 Armann R Vilhliilmsson 39:47 Asgeir Valur Flosason 40:01 Stef6n Andrew Svensson 40:20 Arni F. Helgason 40:43 Kristjin Th. Fridriksson 40:57 Kristjdn Arni Gunnarsson 4l:00 Tomas Kristj6nsson 4 l:03 Annas Sigmundsson 4l: l3 Hallgrimur Frostason 4l:15 Arni Hrafn Gunarsson 4l:21 J6hann Haukur Hafstein 4l:29 Karl J6hann Gar6arsson 4l:32 Agrist Bogason 4l:44 Gudmundur Karl Gislason 4l:50 Andri F6rJ6nsson 4l:51 Asgeir Orn J6nsson 42:08 Kristbjorn Helgason 42:25 P6turJ6nsson 42:26 Bjarni Gislason 42:36 Halp6r Eiriksson 42:37 Kristinn Bjarnason 42:40 Snl6lfur (Hundur) 42:41 Elvar Gudj6nsson 42:46 Sverrir Bryni6lfsson 42:48 Halld6r lbsen Elisson 43:02 Heimir Fannar Hallgrimsson I

I

Land tsl tsl tsl tsl tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsl tsL tsl tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsl tsl tsl tsL tsL tsl tsl tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL rsl tsl tsl tsl tsl tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl rsL tsl tsl rsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl

Fa6.6r t980 t979 1979

t980 I I

980 980

t979 1979 1979

t979 I

980

t979 I

980

t979 I

981

t980

t979 t980 1979

t98

t

t980 t98

t

t979 1979

t979 t980

t984 1979

t979 1979 1980

t98l t980 t97? t98 t I 980 I 980

t979 t98

t

r98

r

I

980

t979 t979 I

982

I98t 1979 1979

t979 I I

980 980

t979 I I

980 980

t979 I I

980 e80

1979 I

980

1980

t979 t98 t I 988 t98 t I 980 I 980 t98 t

I

I

I

I

I I

I

1

Erlendur F6r Magn0sson Sigur6ur Oli Forsteinsson Hafl i6i Gunnar Gu6laugsson ivar Simonarson Hermann F. Valgardsson Gu6mundur Forkelsson Sveinn G. F6rhallsson Forsteinn Magn0sson Ulfar F6r6arson David Forsteinsson Au6unn F6r Forsteinsson Marteinn F6r Hardarson Bjorn Gu6j6nsson Karl Gunnar Au6unsson Einar Karl Birgisson Blarni Arnason Hrafn Gunnarsson Magn0s Torlacius Baldur Torlacius Sigu16ur Oskar Sigur6sson J6n Hafsteinn Gu6mundsson Forbjorn Gu6mundsson

Gu6mundur Sreinbach Baldvin Einarsson Kristinn J. Magnrisson F6roddur Gu6mundsson Tryggvi Kristjdnsson lvar Saland Hei6ar Sumarli6ason Sigur6ur P. Magn0sson

Birkir Snar Fannarsson Bjorn J. Magn0sson Karl Johann Magn0sson Agnar Moller Jiikull Tandri Arnarson Ragnar lngi Gunnarsson Finnur F6r Vilhjilmsson lngi Freyr Vilhidlmsson Skapti Foroddsson Pill Halldor Bjorgvinsson Sverrir Orn Hlo6versson Skrili Sigu16sson

J6hann lngi Forsteinsson J6hann Gu6mundsson Andri F6r Kjartansson Gunnar Fridrik lngibergsson Arni Gr6tarsson

Arni Mir J6nsson Einar Orn Bjorgvinsson HaQor Gu6nason

Agtst lng6lfsson Helgi Gunnarsson Helgi F6r Forsteinsson Gudi6n M6r Sveinsson Kristmann Oskarsson F6rlindur R. F616lfsson 6lafur Gunnar Savarsson Gunnar Orn Heimisson Hannes

Niels E. Reynisson lngi Orn J6nsson Arnar F6r Sigursteinsson Eirikur Ari P6tursson Vesteinn Stefiinsson Einar Kristj6nsson Gunnar Orn Petersen Brynj0lfur Forsteinsson Olafur Thors Forarinn Gunnar Birgisson Hallgrimur Vi6ar Arnarson Bjorn lngi Gudjonsson Adalsteinn Sverrisson Hlynur Axelsson Birkir J6hannsson

tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL lsl lsL lsL tsl tsL tsl tsl tsl tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL tsl tsL tsL tsL tsl tsL tsl tsl tsl fsl rsl tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsl tsl tsL tsL tsl tsl tsL tsl tsl tsl tsl tsL tsl tsl tsl tsL tsL tsl tsL tsl tsl tsL tsL tsL tsL tsl tsL tsL tsl tsl

t983

t979 t98 I

t

983

980 t98 t r 98s I

I

980

t98 t98

I t

t979 t979 t979 t979 t979 t980 1982 1979

t98t t979 I

980

t979 t979 t98

t

t984 t979 t98

t

t983

t979 1985

t982 t987

t979 t979 t98

r

t982 t979 t980 1982

t979 I

983

t979 t980 t985

t984 t979 t980

t979 t979 t980 t98 I I 980 t98 I

t982 t979 t982

t98t t982 980 t98 t I 980 I 980 t98 I I

t980 t980 I

989

t984 t983

t979 t979

t982 t980 t983


Reykjavikur marapon 199 | 140 50:30 l4l 50:32 142 50:42 143 50:56 144 50:57 145 5 l:00 146 5 l:20 147 5 l:35 48 5 :35 149 5 l:37 150 5 l:39 5I 52:07 152 52: l0 53 52: 8 154 57:48 55 52:5 I 156 57:52 157 52:58 158 53:06 59 53: 6 160 53:41 6I 54:09 l62 54:46 63 54:56 164 55:20 165 55:22 166 55:38 167 55:39 168 55:44 169 55:52 170 56: I 17l 56:19 172 56:24 173 56:25 174 56:31 175 57:06 176 57:08 177 57:33 l7S 57:45 179 58:21 180 58:25 l8l 58:41 182 58:54 83 58:55 184 58:56 85 59:14 186 59:33 187 59:36 88 l:00: I I 89 :00:30 190 l:00:30 l9 I :00:40 92 :0 :07 193 l:01:10 194 l:01:l I 195 l:01:17 196 l:01:29 197 l:01:34 198 l:01:36 99 :0 :41 200 l:0 l:49 201 l:02:30 202 l:02:33 203 :04: 4 204 l:04:15 205 l:05:42 206 l:05:5 I 207 l:06:02 208 l:06:03 209 l:06:40 210 l:06:51 2ll l:07:07 212 l:07:24 I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Jokull Forleifsson Bjorn Teitsson Eirikur Valberg Forgrimur Haraldsson Forsteinn Kr. Haraldsson Geir Gunnarsson Gylfi J6nsson Gisli F6r Gudmundsson

ISL ISL

tsL ISL

Einar Bjarni Halldorsson

tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL

Hnikarr Mork

ISL

Ag0sr Fri6mar Backmann

tsL tsL

Forgrimur lngason Hilmar Gunnarsson Gisli Haukur Forualdsson Davi6 lngi Ragnarsson

- aldursflokkaurslit t98 t t98 t t98 t t99 t I 984 I

983

I

983

980 I 980 I

t979 t979 I

983

t979

l98l I

984

ISL

t979 t979

ISL

1979

ISL

I

ISL

1984

Magnris Gauti Pilsson

ISL

t979

Halld6r Haukur Andr6sson Einar Oskar Sigurdsson Magn0s Orlygur Ldrusson Eirikur Bjornsson

tsL tsL tsL ISL

1979

Krisrjen Biornsson Einar Oddur Sigurdsson Fri6j6n Pilsson

ISL

t98l

David F6r Marceinsson Geirfinnur Sm6ri Sigur6sson Olafur lngibergsson Gunnar Eiriksson Haukur Mdr Sveinsson

Andri F Helgason For Matthiasson

tsL tsL tsL

I

983

I

983

I

980

I

983

I

988

1984 I

983

Tryggvi Bjarnason

tsL

I

983

GardarGunnarsson

ISL

I

Gunnar Steinn Adalsteinsson Hordur Birgisson Srefdn Orn Melsted David Gunnarsson Ari Gunnarsson Agrist Ag0stsson J6hann A. Gu6mundsson Gardar Gudmundsson Hikon F6r Arnason Matthias Oskarsson Sigmar FreyrJ6nsson

tsL

I

Halldor H. Jonsson Hnikar Mork Steingrimur Krisrj6nsson Gisli Hall Baldvinsson Gu6munur lngi Gudmundsson Kristj6n A. Loftsson Heidar Reyr Ag0ssson Emil Hionur Perersen

Alvar 6skarsson Gunnar Forbergur Gislason GunnarForJonsson

ISL

983 983 I 982 I 983

ISL

t982

tsL

I

tsL tsL

I98t t979

ISL

I

tsL

I

980 990

tsL

I

983

tsL

I

983

ISL

I98t

ISL

I

981

tsL

I

983

ISL

I

988

tsL tsL tsL tsL tsL tsL

t982 I98t I

ISL

I

ISL

I

Steinar Karl Kristj6nsson Gunnar lngiJ6hannsson Jens Gudjonsson

tsL tsL tsL tsL tsL

SteindorBjornJ6hannsson

Orn lngolfsson

983

983

t984 t982 t984

J6nas ValbergJ6nasson

983

984 t98 t I

983

I

983

t987 I

983

tsL

t982 t982

ISL

I

ISL

t979

ISL

I

Stefin Freyr Kristinsson Savar Orn Sigurjonsson Hallgrimur Dan Danielsson Magnls Vi6ar Skrilason Kristinn Vidar Kjaronsson

ISL

Gunnar Orn Petersen lngvar Ldrusson Bjarni Magn0s Sigur6sson Sigur6ur Forkelsson

ISL

tsL

980 I 980 t98 t t98 t t98 t

Olafur Pill Einarsson

ISL

I

SindriSigurdsson Asp6r lngi Brynjolfsson David Freyr Kristjdnsson

tsL

990 | 988 I 982

ISL

tsL

tsL tsL

I

l:07:49 l:07:51

l:08:57 l:09:35 l:09:49 l:10:33 l:10:37 l:10:37 l:15:05 l:17:00 l:17:05 l:17:19 l:1 8:1 4 l:32:42 l:33:50

Omar Sigursveinsson Arnar J6hannsson Halldor Ragnar Emilsson Heidar Adi Emilsson

6lafur Gudmundsson Aron Gauti Gautason F6rir Gunnarsson Halld6r Ragnar Halld6rsson lngvi Orn lngvason Forgeir J6n Gunnarsson Gunnar J6hannsson R0nar K6rason Axel Kaaber Hjonur Agristsson

Arn6r

Bogason

tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsl tsL tsL tsL tsl tsL

t98

t

t979 I I

986 990

t9s4 I

986

I

985

I

985

I

983

I

985

I

985

I

988

t9g4 I

983

t982

983

ISL

ISL

213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

983

983

Piltar l3 til Riid Timi

I 2 3 4 5 6 7 8 I l0 II 12 3 14 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3I 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

17 6ra

Nafn

77:21

Magnris Orn Gudmundsson

28:04

Kristj:in Haukur Flosason

28:1 9

J6n Sreinsson F6rarinn Einar Engilbercson Anton isak Sigurdsson Haraldur 6lafsson Sverrir Steinn Sverrisson Bjorn Jonsson Hj6lmar Jens Sigurdsson Siguruin P6lsson Georg L06viksson Astrddur Forvaldsson Elmar G0stavsson Arnar F6r Jensson Eirikur J6nsson Benedikc l. T6masson Sigurdur Oli Hdkonarson

28:33

28:50 79:16 29:17 79:20 29:27 29:31 79:43

I

29:54 29:58 30:32

I

30:55 3

l:03

3l:16 3

l:45

l:46 3l:46 3l:46 3 l:59 3

32:05

32:18 32:74 32:27 32:40

32:58 33:08 33:12 33:26 33:33

33:38 33:38 33:39 33:41

Arnar Geir Magn0sson Gunnar R. Einarsson Hannes Pill Gu6mundsson Kristinn Arnar Aspelund J6hannes Orn Peters Orri Gunnarsson Heimir F6r Andrason Oli Hrafn Olafsson Ho16ur Kristinsson Kolbeinn Gudmundsson Asgeir Leifur Hoskuldsson Ldrus Magn0sson Hr6lfur For Valdemarsson Forsteinn Asmundsson Geir Gunnar Marktsson Stefdn H. Stefdnsson J0lius O Asbjornsson Arnbjorn lngimundarson Ag0sr Krisdnn Arnlaugsson

33:42

Kjanan Maack

33:43

Sigurbjorn lngvi F616arson Ellert Daneliusson Einar Forsteinsson V6steinn lngibergsson Almar Daneliusson Eirikur F6r6arson Olafur Jonsson Arnar lngvarsson

34:14 34:20

34:24 34:27 34:38 34:48 34:5

I

34:53 34:53 35:03

35:07 35:09 35:18

Snorri Helgason Geir Landrci lngvar Forsteinn Sverrisson Hlynur Omarsson Hermann Pill Jonsson J6nas Hvannberg

Land Fa6.ir t978 tsl tsL 1976 tsL t976 tsl t974 tsL t976 tsL t975 t978 tsl tsl 1978 tsl 1974 tsl 1975 tsl 1976 lsL t976 tsL 1975 tsL t976 tsl t977 tsl 1975 tsL 1975 tsL t975 tsL t97s rsL 1975 1975 tsl tsL t976 tsl t977 tsl t975 tsL t976 tsL 1977 tsl t978 tsl t978 tsl t975 tsl 1978 tsL 1975 tsL t975 t977 tsl tsl 1977 tsl 1976 tsL t975 tsl t975 tsl t976 tsL t974 tsl t978 rsL t97s tsl t974 tsl t976 tsl t975 tsL t978 tsl 1974 tsL 1978 tsL 1978 tsl 1978 tsL 1977 978 tsL I

75


Reykjavikur marapon 199 I 35:24 35:35 35:44 35:45 35:47 35:48 35:50 35:58 35:59 36:09 36:l I 36:23 37: 5 37:35 38:08 38:14 38:34 38:39 38:50 39:01 39:15 39: 8 39:71 39:40 39:40 39:50 39:52 39:57 40:02 40:07 40: l0 40: I I 40:29 40:45 4l:07 4 l: 5 4l:22 4l:43 42:09 42:22 42:25 43:04 43:06 43:10 43: 6 43:30 43:47 43:48 43:53 44:29 44:29 44:47 44:50 44:57 45:08 45:24 45:32 45:40 46:32 46:38 46:42 46:47 46:54 47:58 49: l0 49:52 50: I I 54:36 54:50 59:04 122 l:05:24 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7l 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8l 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 l0l 102 03 104 05 06 107 08 09 I l0 III I 17 II3 I 14 I 5 I 6 I l7 I 18 I 19 120 l2l I

I I

I I

I I

26

I

I

I

I

Snorri Thors Gudni F6r For6arson Hjalti Gudmundsson Edilon Hreinsson Sigurdur Skarph66insson J6n Bjarki Asgeirsson Jon Trausti 6lafsson

Gunnar lngi Bjornsson Sigurdur Benediktsson Kristinn Fannar Pilsson

ValdimarT

Einarsson

Logi Vidarsson

lngolfur Sveinn lngolfsson Konr;id David borvaldsson Leifur Leifsson Gudmundur Gaurur Gu6mundsso Samundur Karl Adalbjornsson Bragi D. Haftorsson

Hallgrimur Steinsson Jon Ragnarsson Pdll Rr]nar Friinsson

Gudmundur Fannar Krisjdnsso Arni For Kristjdnsson Rafn Arnason Magn0s F6r Srefdnsson

Finnur Gudlaugsson Gudlaugur Henrysson Daniel Scheving

Forarinn Oli 6lafsson Haflidi lngason Helgi Magnts Valdimarsson Bergur Sigf[sson Trausci Sk0lason Sigvaldi J6nsson

Hallur Erlendsson Sigurdur Freyr Arnason Magnris Gar6arsson Eirikur Stefdn Asgeirsson EinarJon Gunnarsson Magntis Orn Ulf".tton Egill Birgisson Gunnar Pill Leifsson Adalsteinn Moller Linus Hansson Hogberg lngi Solvi Arnarson Kristinn 6lafur Kristinsson Forarinn Alvar Forarinsson J6n For Sigurdsson Helgi Forsteinsson Mathias Karlsson Harrmann R[narsson Hilmar Sreinporsson R0nar K Scefdnsson Olafur F6r Gunnarsson P:ilmi For Forbergsson Eli l. lngolfsson Jon F6r Sigurvinsson Steinar Orn Sigurdsson Haukur Gunnlaugsson Sigfinnur Gunnarsson Hjalti Miir Bjarnason Armann Agnarsson Fridrik Bjarnason Jon Heidar Andr6sson Fridgeir Grimsson Gunnar Smdri Sveinbjornsson Eirikur H Gislason Brynjolfur Arason Gudmundur Hallgrimsson MagnLis Geir Gudmundsson Kristien Orn Kristjdnsson

tsl tsl tsl tsL tsL tsl tsl tsl tsL tsL tsl tsL tsL tsl tsL tsL tsL tsL tsl tsL tsL tsL tsl tsl tsL tsL tsl tsL tsL tsL tsl tsL lsl tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL tsL tsL swE tsl tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsl tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl

- aldursflokkarirslit t977 t978 t974 t978 1977 1976

t974 t978 t977 t977 t977 t977 t977

t978 1977 1975

t978 t976 t978 t974 t978 t976 t976 t977 1978

t97g 1976

t977 1977 1974

t978 1978 1976

t975 t974 t976 t975 1977

t978 t976 t978 t978 t977

t976 t978 t978 t976

t975 t977 t977 t977 t977 1977 1977

t?78 t977

t978 t976 t978 t978 t978 1974 1977

t978 t976 t974 1978 1977 1977

1978

t978

Karlar l8 til 39 rira Rii6 Timi

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 II 12 3 14 15 16 17 l8 19 20 21 22 23 74 25 26 27 28 29 30 3 I 32 33 34 35 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5l 52 53 54 55 56 57 58 59 60 5l 62 53 64 65 66 67 68 69 70 I

Nafn

23:18 Krisri6n Sk0li Asgeirsson 24:58 Gunnar B Gudmundsson 25: 2 6lafur F. Gunnarsson 25:20 Orri P6tursson 26:03 Smiri Bjorn Gudmundsson 26:48 Bergpor Olafsson 27:l I Asmundur Edvardsson 27:48 Bitirn Petursson 27:56 Snorri Gunnarsson 28:02 Willum F6r F6rsson 28:03 Svali H Bjcirgvinsson 28:15 Forsteinn M.Jonsson 28:3 I Magn0s Haraldsson 28:38 Helgi G0sufsson 28:41 Ag0st F6r Gunnarsson 28:46 Helgi J0liusson 28:48 Stef6n Andr6sson 28:49 KSri Forsteinsson 28:5 I Harald Hrafnsson 29:24 Unnar Orn Forsteinsson 29:44 Orri Einarsson 29:50 Sref6n Eirikur Srefdnsson 79:56 Konrid Stefinsson 29:59 Jon Lirus Stefinsson 30:0 I Gunnar Sigur6ur Gudmundss 30:09 Leifur Ott6 F6r6arson 30:15 Einar R. Gudmundsson 30:17 Andr6s P6tursson 30:21 Si$ryggur A6albjcirnsson 30:24 Gu6mann Elisson 30:30 Sturla For Jonsson 30:32 Bjorn Perur Sigurdsson 30:38 Gescur Hreinsson 30:39 J6sreinn Einarsson 30:45 KrisrjAn Gunnarsson 30:47 Bjarni Johannsson 30:48 Philip Gerberow 30:50 Loftur Olafsson 30:5 I Engilben Sigurdsson 30:54 lngimundur Hjartarson 30:54 J6hann P6tur Kristjdnsson 3 l:00 Bjorn lversen 3 l:00 J6hann G. Pdlsson 3 l:02 Birgir Eiriksson 3 l:03 Christopher Lund 3 l:03 J6n S6lmundsson 3 l:04 J6hann Baldvin Gar6arsson Pierpaolo Senni 3 l:06 3l:14 Sverrir H6konarson 3l:16 J6hannMisson 3l:18 Einar6lafsson lngimar Orn lng6lfsson 3 l:25 3l:27 J6hannes Eliasson 3 l:34 Einar Orn Einarsson 3 l:41 Gisli Leifsson 3l:42 Valt/r Forisson 3 l:43 Kristinn R. Sigurbergsson 3 l:50 Oskar Orn Gudbrandsson 3 l:55 L0dvik Bjorgvinsson Kristjin Vilhelm Rrlriksson 3 l:58 3 l:59 Kedll Kolbeinsson 32:07 Sigurblorn Hjaluson 32:04 Maneinn F6r Arnar 32:07 Gunnar Arnason 32:08 Arni Eyporsson T6mas Hafporsson 32:l I 32:16 Sigur6ur A. Olafsson 32:20 Ragnar Sar Ragnarsson 32:20 Steinn ArnarJ6nsson 32:27 J6hann A. Karlsson I

Land Fe6.6r tsL 968 tsL t972 tsl 963 tsl t973 tsl t972 tsL t97t tsL t969 tsL 970 968 tsL tsL 963 tsL t967 tsL 963 tsL t96t rsL t957 1957 tsl tsl t970 tsL 1972 tsl t958 tsL 959 tsL 960 tsL t959 tsL 963 tsl t957 tsl 965 tsL t972 tsL t96 tsL t967 tsL I96t tsl t973 tsl 958 tsL 965 tsL t969 tsL 1964 tsL t96 955 tsl tsL t963 FRA t96t tsl 963 tsl t964 tsl t952 tsL t973 NOR t963 tsL t97 tsL t969 NOR t973 tsl t966 tsL t953 tTA t969 tsl t962 tsl 1964 tsL t952 tsl t969 tsL t967 rsL 968 tsl t97 tsL 968 tsL t963 tsl t973 tsL t960 tsL t968 tsL t962 tsL 965 tsL t972 tsL t952 tsL 1957 tsL 1967 tsL 954 tsL t96 tsL 973 rsL 1964 I

I

I I I

I

I I

I

I

t

I I

t

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I


Reykjavikur marapon I 99 I 71 32:24 72 32:25 73 32:28 74 32:33 75 32:35 76 32:36 77 32:38 78 32:38 79 32:39 80 32:40 81 32:43 82 32:43 83 32:43 84 32:43 85 32:55 86 32:55 87 32:59 88 33:05 89 33:06 90 33:07 9| 33:08 92 33:08 93 33:08 94 33:09 95 13:09 96 33:1 5 97 33:1 6 98 33:1 7 99 33:1 9 00 33:20 0I 33:20 02 33:2 03 33:2 104 33:74 105 33:24 105 33:27 107 33:28 108 33:30 109 33:30 I l0 33:30 III 33:34 I 12 33:34 I 3 33:37 I 14 33:38 13:38 I 5 I 6 33:38 I 17 33:38 I I 33:38 I 9 33:39 20 33:39 l2l 33;39 122 33;39 123 33:39 124 33:39 125 33:40 126 33:40 127 33;40 128 33:4 129 33:4 30 33:42 3 | 33:42 132 33:42 33 33:43 34 33:43 135 33:43 136 33;43 137 33:44 38 33:44 39 33:46 | | |

|

I

I

I

I I

I

|

I

| |

I I

I I

I

I

140

l4l

142

143

33:48 33:50 33:50 33:52

Kristinn

E. Gudjonsson Gunnar F. Sigurdsson

Omar Einarsson Baldur Gunnarsson Alfred Halld6rsson Jon Tryggvi Forsson

Hlo6ver Eggertsson Benedikr E Andr6sson Gudni Johannsson Olafur Baldursson Sigurdur Sigurdsson Adolf H Petersen Bjarni Val{sson Arni Olafur Asgeirsson lngi Eiriksson Magn0s B Jonsson Hans Erlandsson

Forir Forisson Biorgvin Sreingrimsson Jon Fo16arson Hannes Jon Helgason Jon Sevar Olafsson Kjartan Pell Einarsson Forsteinn Berghreinsson R0nar For Osl<arsson

Jon Ingvar Jonsson Sigurdur Sigurdsson Olafur Johannsson Torfi F Forsreinsson Richard Engates Kristinn Hrafnsson Johann Svavar.lohannsson

Bjorn Birnir Forgrimur Gudmundsson Kristjdn J Nil<uldsson Egill Gudmundsson Bjcirn Sigurdsson Helgi Baldvinsson Arni Gudmundsson Jakob For Einarsson Gudjon Johannsson Unnsreinn R Kdrason

Frostur Helgason Bjarnfredur A. Olafsson John H Frantz Sevar Gudjon Magn0sson

Frosrur Einarsson Johannes Kdri Kristinsson Mauro Bandini Stef6n Hreidarsson Sigurdur Gudjonsson Johann Thoroddsen Johannes Felixsson

Jon Gunnar Axelsson Adalsteinn R. Bjornsson

Gudmundur Hagalinsson Magnris Olafsson Sigurdur Sigu16sson Bjarni Krisqdnsson

Samundur Helgason Sigurbiorn Gunnarsson Johann Leosson Gudni Hjorleifsson Haft6r B Gudmundsson Dorkell Gudmundsson Ludvik Hjalti Jonsson

Fjolnir ForsEeinsson Gunnar Mdr Sigu16sson Svanur Krisrjdnsson Sigu16ur Elvar Forolfsson Tryggvi Jrllius HUbner Helgi Birgisson Vilhjiilmur Berghreinsson

rsl rsl tsL tsL tsL tsL rsl rsL rsL rsL rsl rsl rsl tsl tsL tsL swE rsL ISL lsL rsL tsL rsl rsl lsL tsL tsL tsl tsl usA tsl tsl rsl tsL tsL tsl tsl rsL tsl rsL tsl rsl rsL tsl USA tsL tsL rsL tTA tsl tsL rsL lsl tsl lsL tsl rsl lsL rsl tsl rsL rsl tsl tsL tsL tsl rsl rsl tsl rsl rsL rsl lsl

- aldursflokkarirslit t957 I 960

t972 t969 I

963

I

963

t962 t954 t967

t964 I

955

I

955

I

958

t973 t966 t964 t956

t962 968 t97 I

I

t962 t969 |

956

t972 t96

t

|

965

|

955

I

965

I

955

t972 t962 196l I

953

r

955

I

968

I

953

t962 I

959

I

963

t957 I 969 1963

196l t967 1959 1957 1954

t967 1967 I

953

960 1957 I

1967 1964

t966 |

956

|

953

|

965

t967 1964 I

959

1966 I

953

t954 t96 I 959 I 959 r

1970 I

965

I

968

1957

1962 1967

144 145 146 147 148 149

50 l5l 52 53 154 155 156 157 158 59 60 l6l 162 63 164 65 166 167 58 169 170 t7 t 172 173 174 175 176 177 178 179 80 l8l 82 83 84 85 86 187 88 89 90 9 I 192 93 194 I

33:52

33:54 33:55 33:55 34:00 34:03 34:07 34:13

958 960

Gunnar Jonsson Gunnar Oddsson Gunnar Svavarsson Valgardur Valgardsson Sigu16ur For Sigurdsson David Orn Halld6rsson

SL

I

SL

I

SL

t962

SL

|

Lirus S flarinusson Oskar Sveinn Forsteinsson

SL

960 t96 I

SL

t973

SL

196

SL

I

I

954

I

34:l 6

Bodvar Forisson

SL

I

34:16

Sveinn Hilmarsson

SL

34:23

Kristj6n Gudfinnsson

SL

t966 t964 I96t

34:25

Magnris lngvason

SL

I

960

34:25

Ogmundur Kristinsson

SL

|

953

34:25

Frosri Sigurjonsson Frostur L/dsson Halldor F6rarinsson Hilmar H Gunnarsson Sigurdur Magn0sson Snj6lfur Olafsson Forvaldur J6nsson

SL

1962

SL

I

SL

1962

SL

I

SL SL

t962 t954 t972

Jens Helgason Engilbert lmsland

SL

I

SL

t966

SL

1966

SL SL

t96 t 1972

SL

t962

SL

I

SL

t957

SL SL

t970 t964

SL

I

SL

t967

SL SL

t966 t970

SL

I

SL

t967

34:52

Kdri Steinar Karlsson Helgi Samundsson Eirikur.Jonsson Pdll Snabjornsson Halld6r Gudmundsson Forlcell Svarfal Hilmarsson Sigurdur Orn Jonsson Sigurbergur K6rason Erlendur Olason L/dur Gudmundsson Hafsceinn Mdr Einarsson Kristjdn bjorn Haraldsson Jon H Sreingrimsson Gudbjorn Gudmundsson Jon Erlendsson

SL

I

34:53

Ari

Eyberg

SL

t967

I

34:53

.Jon

Gardar Ogmundsson

SL

I

965

I

34:53

Hj:ilmr/r R Baldursson

5L

I

953

I

34:53

Ldrus Wohler

SL

1966

I

34:54

t973

34:57

SL

I

SL

I

I

35:00 35:04

J6hann Godi R0narsson Sverrir Forsteinsson Olafur Oskar Oskarsson

SL

I

Pdll lndridi P6lsson

SL

I

958 956

I

35:05

Fordur Gudni Sigurvinsson Forvaldur F Sigurbjornsson

SL

I

953

SL

Eggeru Olafsson

SL

Birkir For Bragason

SL

t952 t952 t972

Sigurdur Sigurjonsson Gunnar Hilmarsson

SL

I

SL

t957

I I

I

I

|

I

I

|

1

34:28

34:30 34:30 34:3

I

34:3

I

34:35 34:35 34:37

34:38 34:39 34:40 34:40 34:4O

34'.40 34:41

34:42 34:43

34:44 34:46 34:47 34:48 34:5

I

35:07 35:08 35:08 35:1 0 35:

I

4

SL

955 959

952

955

965

963 953

963

955

27


Reykjavikur marapon | 99 I 195 196 197 98 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 2l I 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 272 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Z4l 242 243 244 245 246 247 748 249 250 25 I 252 253 254 255 756 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 767 I

28

35:19 Marias H. Gudmundsson 35:23 R6sant Adalsreinsson 35:24 Gu6mundur Hardarson 35:24 Sigurblorn Hafsteinsson 35:25 Bjorg0lfur P6tursson 35:27 Fridrik F6r Halld6rsson 35:29 Einar Olafsson 35:33 Bjorn Svavarsson 35:34 Snorri lngason 35:36 Helgi Sigurdsson 35:38 Karl Gardarsson 35:39 Adolph Bergsson 35:39 J6n Asgeir Tryggvason 35:40 Kristjan Mer Unnarsson 35:40 Dorl6kur J6nsson 35:40 F6rdur Gu6bjornsson 35:45 Gu6mundur Gunnarsson 35:48 F6r6lfurJ6nsson 35:49 F6r6ur Magnrisson 35:49 Ralph Tiedmann 35:50 Fridrik EllertJ6nsson Einar 35:5 I 35:5 I lngvar 35:55 Magn0s Manhiasson 35:57 Gudmundur Njdll Gu6mundsson 35:57 Teitur Gylfason 35:58 Haraldur Brynjolfsson 36:01 Tomas Bjarnason 36:01 Reynir Fjalar Reynisson 36:03 Bjorn Leosson 35:06 Perur Halp6rJonsson 35:09 Sigurdur Biarni Gunnarsson 35:l I Kiiri Tryggva 36:12 N0mer 2086 35:13 Gudj6n Gr6tarsson 35: l6 Olafur Baldursson 36:17 J6hann GesturJohannsson 36:17 Karl Fridriksson 36:18 Forsteinn Olafsson 36:20 Bjiirn Gislason 36:20 Sveinn Finnbogason 36:22 Kriscj6n Sigurdsson 36:23 Krislin Mimisson 37:14 N0mer 2l5l 37:14 Angel Gonzalez 37:14 Arnar Bjarnason 37:14 Arni Geir Pilsson 37:14 Adalsteinn Jorgensen 37: 5 Olafur Fridriksson 37: 8 Snorri Kristjinsson 37:24 Bradley Jenkins 37:27 Atli Arason 37:29 Asgeir G. Bjarnason 37:31 Trausd Leifsson 37:3 I S6lmundur Mdr J6nsson 37:36 Eggen lsdal 37:36 Gar6ar Einarsson 37:40 Olafur H. Gudmundsson 37:40 Atli Srurluson 37:44 Sigur6ur Olafsson 37:47 Arni lng6lfsson 37:53 Halld6r lng6lfur P6lsson 37:55 Ragnar Ragnarsson 37:55 lngvar Ag0st lngvarsson 37:58 Tomas Arni J6nsson 38:03 Timorhy Cichero 38:04 N0mer 465? 38:10 Arni Pdll Einarsson 38:10 lngi H. Vilhjiilmsson 38: I I Gunnar Gu6mundsson 38: 2 Sveinn Olafsson 38: 5 Piill Vignir Forbergsson 38:21 P6ll Siguruinsson I I

I |

tsl tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsL tsl tsL tsl GER tsl tsl tsL tsL tsL tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL USA tsL tsl tsl tsl tsl USA tsl tsl tsl tsL tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL AUS tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl

- aldursflokkarirslit 958 1952 I 956 I 956 I 959 I

t96t t964 1957 I

960

t96t t960 1964

t960 1959

t956 t967 197

I

t958

t970 1963

t973 t96t t96

I

1967

t97 I t96 I I 959 I 965 1970 I 959 I

953

1962 I 960

t96t 1957 1969

959 I 955 I

1957 I

963

t952 I

953

t972 t96 t 1964 I 958 t96 t I 959 1966 1973

1962 1952

t96t 959 I 965 I 958 I 955 I 959 1966 I 960 I

t96t 1957 I

953

t970 r

963

1973

t96

t

t972 952 t953 1962 I

t969 I

955

268 269 270 27 I 272 273 274 275 276 277 278 279 280 28 I 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 30 I 302 303 304 305 306 307 308 309 310 3l I 3 12 3 13 3 14 3 15 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 33 I 332 333 334 335 336 337 338 339 340

38:23 38:23

38:24 38:26

38:28 38:28 38:37 38:42

Asbjorn J6nsson Forvar6ur J6nsson Haraldur Mathiasson Felix Sigur6sson

ls6lfur Gylfi Pdlmason Kristjdn Gudni Bjarnason

38:43

Hafsteinn lngimundarson Kristinn Gudmundsson Arnbergur Forvaldsson

38:50

Jens Ormslev

38:53 38:55

lngolfur Margeirsson Heimir SiFryggsson Eirikur Forldksson

38:59

David Egilsson

39:02

Magn0s Piilsson

39:03

N0mer3lll

38:54

39:04

Geir Gu6mundsson

39:05

Jon J6hann F6rdarson Logi Ragnarsson

39:l

I

39:12

Sigu16ur Gunnarsson

39: I 8

Sref6n B. Gudj6nsson Andr6s U. D0ason Theod6r S. Fridgeirsson

39:19 39:21 39:25 39:29

39:30 39:3

I

39:3

I

39:32 39:32 39:42

39:44 39:46 39:48 39:5

I

39:5

I

39:53

39:56 40:00 40:10

Nrlmer 1992 Hallgrimur Gudmundsson Felix Bergsson William Brian Hamlin Jon Gr6ur Laufdal Hjorleifur F6rarinsson J6n Baldursson lngi F6rdarson J6hann B. Halld6rsson Haraldur Ogmundsson Gunnar G. Gunnarsson Davi6 Davi6sson Gunnar E. J6hannsson Rognvaldur Gislason

Nlmer 2l7l

40: I 0

Gu6mundur E. Finnsson Gu6j6n Helgi Egilsson Forleifur F6r J6nsson

40: I 0

Srikur

40:15

L6rus lngi Fridfinnsson

40:16

Jon Hordur J6nsson J0lius Karlsson Lirus F6r Pllmason Einar H. Halld6rsson Birgir Gu6mundsson Baldvin Omar Magnlsson Snorri Olsen Heidar J6nsson Eyj6lfur Orn Snj6lfsson Gunnar Foryaldsson Sigur6ur J6hannesson Gudlon Olafur Sigurbjansso

40:22 40:28 40:36 40:41

40:43 40:47 40:48 40:52

40:54

4l:01

4l:08 4l:20 4l:23 4l:25 4l:28 4l:32 4l:36 4l:37 4l:40 4l:41

4l:43 42:05 42:13 42:17 42:20 42:23 42:37 43:0

I

43:08

Birgir Sigurdsson

N0mer

I

59?

G0saf G0stafsson Lofrur Olafsson J6n Gunnarsson Einar Simonarson Bjcirn A Gudmundsson Bjarni F6r J0liusson Karl P6tur Jonsson Bogi Agristsson Sumarlidi Adalsteinsson R0nar Hannesson N0mer 3 I 04

Ntmer 20 I I Ari G0savsson Bragi Sk0lason

Viktor Sighvasson J6hann Geir Jonsson

tsL tsl tsL lsL tsL tsL tsL tsL rsL tsL tsL tsl tsl tsl tsl tsl lsL tsL lsL tsL tsL tsL tsl tsl tsl tsl GBR tsl tsl tsl tsL tsl tsl tsL tsL tsl tsL tsL tsL tsL tsl lsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL tsl lsl tsL tsL tsl tsL tsL tsL tsL tsl rsL tsL tsL tsL tsL tsl tsl tsL tsL tsL tsL tsl

960 t960 t956 I

r

963

t954 t97

I

t969 t952 t955 t958

t952 t952 I

953

I

958

I

953

t96t I

965

t970 r

960

1955 I

963

1973

t953

t96t t955

t967 1956 1957 I

959

t954 t954 t969 t969 960 958 t96 t I I

I

953

t96 I

t

955

I

959 958

r

965

I

t962 I

963

I

954

t952 t957

t962 t957 958 t957 I 954

I

t96t 1954

t955 I 960

t96t I

959

I

963

t970 1977 I 956

t966 t969

t952 956 t95 t I

t96t t96t t955 t957

t952 1972


Reykjavikur marapon I 99 I 341 43:17 342 43:21 343 43:74 344 43:24 345 43:32 346 43:43 347 43:53 348 43:59 349 44:02 350 44:02 35 I 44:04 352 44:06 353 44:16 354 44:22 355 44:77 356 44:28 357 44:30 358 44:38 359 45:22 360 45:33 36 I 45:33 362 45:43 363 45:49 364 45:49 365 45:56 366 45:57 367 45:59 368 46:09 369 46:36 370 46:42 37 I 46:45 372 47:ll 373 47:46 374 48: 9 375 48:22 376 48:3 377 48:3 378 49:10 379 49:47 380 5 l:1 7 381 5 :46 382 52:05 383 52:28 384 52:48 385 53:22 386 54:06 387 54:49 388 55:0 389 55:40 390 55:59 39 I 56:23 392 56:28 393 56:30 394 57:08 395 57:38 396 58: 8 397 58:22 398 59: 5 399 59: 6 400 59:24 401 59:24 I

I I

I

I

402 403 404 405 406

I

959 958

tsL

I

953

tsL

t967

Pâ&#x201A;Źcur Magni J6hannsson

tsL

Bjorn Bjornsson Gudmundur Bjarnason Hans Henttinen

tsL

Gunnar L0dviksson P6tur Oskarsson Einar Stefdnsson Haraldur Sigu16sson Fordur lngp6rsson Johann Grimur Fridbenss Eirikur A6alsteinsson J6hann Fridleifsson

ISL

1966 t96 t I 952 I 960 t957 I 954 I 952

Gudjon F6rir Sigfrlsson

tsL tsL ISL ISL

tsL

t954 t966

tsL

t97

I

tsL

197

I

tsL

197

I

ISL

ISL

414 l:10:37 415 l:10:49 416 l:l l:58 417 l:14:75 4 8 l: 7:03 I

6 7

Brynjar Svansson

tsL

Gudlon Kdrason

ISL

I

960

9

Magn0s Brynj6lfsson

ISL

I

953

t0

Thomas Moller Asbjorn Sveinblornsson

ISL

t954 t954

ll

ISL

t2

Oskar G.6skarsson

ISL

t?7

t3

Ldrus Hauksson

ISL

t4

J6n Kristinn Laufdal

ISL

t952 t972

Nrimer 885

ISL

Steinp6r P6tursson R0nar Geir Sigurp6lsson

ISL

rsL

Baldur J6nsson

ISL

t6 t7 t8 t9

Bjarni SnEbjornsson N0mer 987 Dorsteinn F. Gunnarsson Sigrbjorn Gudmundsson 6skar G 6skarsson Gudmundur Pill Arnarsson Srefdn Oskar 46alsreinsson Asmundur Vilhelmsson Sveinn Saland P6tur Mdr Kristjensson Forsteinn Mar Krisridnsson Sigurjon Valmundarsson Mo16ur Gunnarsson Sk0li Baldvinsson Valgeir Fridolf Backman

rsL

t96 t 1962 I 953 I 953 I 953 t96 I

N0mer

1003

Bjorgvin Kristbergsson Sigurdur Geirsson Nrimer 739 Piill Fridj6nsson

ISL

8

t5

20

7t

ISL

t954

22

ISL

I

955

73

tsL

I

953

24

ISL

1954

25

tsL

t967

ISL

I

tsL

I

968 954

26 27 28

ISL

t969

29

rsL

I

955

30

tsL

t966

3t

ISL

t96

t

32

ISL

I

955

33

ISL

t962

34

tsL tsL

t96t

35

963

36

tsL

I

37

ISL

954 t96 t I 9s9

ISL

I

38 39

40

I

952

4t

tsL

t96l t952

42

ISL ISL

t96

44

Nrimer 1674

ISL

I

Sveinn Finnbogason

tsL

t96t t952

tsL

I

N0mer I 566 Kris!6n Steingrimsson

tsL

t96 t I 958

I

Magn0s

ISL

I

N0mer I l0

ISL

l:07:43 |

:07:50

4l

I

:08:30

l:10:24 l:10:33

N0mer

1205

t

965

Gu6j6n Jensson

rsL

t96 t t96 t I 9s2

N0mer

l0l0

tsL

43 45

46 47 48 49 50

5t 52

N0mer 95 I

ISL

l96l

53

Sigurj6n Gudfinnsson N0mer 822 Nrimer 852 N0mer I 024

tsL

t

54

I

55

ISL

t96 t96 t96 t96

Nrlmer

ISL

196

tsL

t973

186

|

Oskar Orn Ag0stsson N0mer I 938 Emil Einarsson N0mer 959 Gauti Grdtarsson

ISL ISL

tsL

I t I

t96 t 958

Gunnar Pill F6risson Tryggvi B Davi6sson

SL SL

t96t t973

Forkell MiniJ6nsson

SL

I

Nimer

2075

SL

l96l

Johann F. Magn0sson

SL

I

960 955

Karlar 40 til49 6,ra

t962 t962

I

|

Rii6 Timi

l96l

409 412

I

ISL

tsL

410 413

ISL

Helgi Magnrlsson lngileifur Einarsson F6rhallur Orn Gudlaugsson

tsL

408

I

Marteinn Halld6rsson

A6alsteinn Gottsk6lksson NUmer 2145 Tryggvi F6r Tryggvason F6r Svensen Bjornsson

l:01:35 l:01:45 l:03:00 l:03:09 l:05:40 l:06:25 l:06:34

407

- aldursflokkarirslit

56 57 58 59 60

6t

ISL

I

rsL

t96t

62

lsL

I

960

63

27:26 27:31 28:48 30:59 3l:00 3 l:09 3l:22 3 l:43 3 l:46 32:07 32:16 32:19 32:23 32:38 32:38 33:38 33:39 33:39 33:39 33:39 33:40 33:40 33:44 33:48 34:08 34: 0 34:1 5 34:1 8 34:33 34:35 34:38 34:46 34:56 35:00 35:19 35:22 35:36 35:40 35:52 36:05 36:l I 36:14 36:20 36:23 37:14 37:22 37:23 37:24 37:33 37:41 37:43 37:49 37:52 37:56 38:04 38:05 38:18 38:25 38:33 38:54 38:56 38:59 39:00 I

Nafn Fred Schalk

F6rolfurF6rlindsson Jurgen Jensen

Jon Hrafnkelsson

J6nGudmarJonsson Sigurj6n Marin6sson P6ll Olafsson Einar Magn0sson Gunnar Jonsson Niels Chr. Nielsen

Orn St

Sigurdsson

KristjinOlafsson Gunnar V Andr6sson Run6lfur Maack DagbjaruurSigurbrandsson Bolli For Bollason Sigvaldilngimundarson

Olafur

S.

Ott6sson

Einar T6masson

Mimir Arn6rsson

Orn lngvarsson Kjamn Olafsson Forarinn K Olafsson SamrielG0stafsson Marino Einarsson Halld6r M. Gunnarsson P6tur Petursson Sigurdur F6rarinsson Manein Nilsson Bjarni Berings StefinHalld6rsson Gunnar St. 6lafsson BjarniAsgeirsson Ragnar Finnsson

Orn Arnp6rsson Solvi Oskarsson

Hor6urFilippusson RognvaldurFridbjornsson Bjorn Karlsson Derek K. Mundell AskellJonsson P;ilmi Bjarnason

Srefin Orn Scefdnsson Bj6rnEysteinsson J6hannesHardarson Magnris Mir Gudmundsson EysteinnBjornsson

Forarinn Eldjirn J6n Gudmundsson Forsteinn Berg

Kris!6n H. J6hannsson ForleikurKarlsson HjorturGudbjansson Gisli Orn Ldrusson Lars 2ke Engblom

Halp6r lngi J6nsson F6rdur Olafsson DavidFlodleifsson Gudmundur Lofuson Brian Pilkington

6lafurBenediktsson Ag0stForhallsson Pill A. Pilsson

Land Fa6,6r HOL t949 tsL t944 GER 1944 tsl t95 tsL 950 tsL 1943 tsl 1945 tsL 1943 tsL t95 tsL 1946 tsL 1948 tsL t943 tsl 950 lsL t949 tsL t946 tsL t947 tsL t944 tsl 1943 lsl 950 lsL 948 lsL t946 tsl t949 tsl 950 tsL t942 tsl t95 tsl t948 tsl t949 tsL t948 SWE I95 tsL 950 tsl t949 tsL 945 tsl 1948 lsL t947 tsL 945 tsL 1942 lsl t944 tsl 1949 tsl t944 tsl t95 tsL t949 tsl t949 tsL t947 tsl t948 tsl t947 tsl t95 tsL t942 tsL t949 tsL 950 tsL 1949 tsl 950 tsL t945 tsL t942 lsl t948 swE t943 rsl 1946 tsL 948 tsL 1942 ISL 1947 GBR I95O tsL t949 tsL 950 lsl t946 I

I

I

I

r r

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

29


Reykjavikur marapon l99l 64 65 66 67 68 69 70 7I 77 73 74 75 76 77 78 79 80 8l 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9l 92 93 94 95 96 97 98 99

39:28 39:32 39:35 39:45 39:52 40'.04 40:08 40:30 40:37 40:59 4 l:05 4l:08 4l:17 4l:22 4 | :38 4l:41 4l:44 4l:57 4l:58 42:03 42:22 42:79 43:18 43:20 43:3 I 43:38 43:44 43:5 I 43:59 44:Ol 44:18 44:25 44:29 44:36 45:00 45:02

Gunnar H. Gunnarsson Rafn

H

Skulason

Hilmar Dorkelsson Kristldn Hermannsson M6r Gunnarsson AgUst Osl<arsson

Hoskuldur

E.

Hoskuldsson

Gudlaugur R .J6hannsson Haraldur Sturlaugsson Forarinn F6rarinsson Erlendur Sveinsson Jon Sigurdsson A. Snavar Gu6mundsson Stefdn Benediktsson Gudlaugur Hermannson Fridrik Kr Gu6brandsson

Hcirdur Ragnarsson J6n Olafsson Steingrimur Gunnarsson Helgi Gudmundsson Kjartan Srefdnsson Gudbjdrn Magnisson Simon lvarsson Olafur Sigurdsson Savar Hilbensson Helgi Kristbjarnarson Sigurdur RUnar Gislason Hinrik Hoe Hermannsson Forsceinn E. Einarsson Einar Kristinsson

Bjorn R. Ldrusson

Orn F6rhallsson Eylolfur Piilsson Egill Gr Thorarensen

F6r Fannar Per Roald Landro

tsL tsl tsL tsL tsL tsL tsL tsl tsL lsL tsl rsl rsL lsl tsl lsL tsL tsl tsl tsL tsL tsl tsl tsl tsl tsl tsl tsL tsL lsl tsl tsl tsL tsl tsl NOR

- aldursflokkaurslit I

9s0

t947 t95 I t947

t945 t949 t942 t944 t949 1943

1948 t947 I 950

t946 t946 r

950

t95l 1949

t947

100 45:16 l0l 45:31 102 47:14 03 47:15 104 47:35 105 48:20 106 48:21 lO7 49:09 108 50:04 109 50:29 I l0 50:43 II| 52:07 I 12 53:2 | I l3 53:36 I 14 54:04 l15 54:37 I l6 56:55 I l7 l:18:14 I l8 l:33:48 I

@HrrAcHr NcIKI

Alfons Olle Ricardo Campi Heimir L. Fjelsted Ragnar lngi Adalsteinsson Juan Anton Souss6

Kjartan Orn Sigurbjornsson Haraldur Erlendsson

Bjorn Moller AsmundurJ6nasson L06vik Emil Kaaber Sigurgeir Forgrimsson

rsl tsl tsl tsl tsL tsL tsl tsL ESP ESP tsL tsL ESP tsL tsL rsL tsl tsl tsL

t945 I 950 t95 I t95 I 1948 I

945

t943 t949 1944

t942 1945

t944 t943 t948 1945

t942 I

948

1947 1943

t948 t95

I

t944 t95t t946 t945 t947 t944 t946 t946 t947 1942 1947

t946 t944 |

950

t947

Karlar 50 til 59 era Rii6 Timi

Nafn

I 30:49 2 32:34 3 35:50 4 36:21 5 37:14 6 37:41 7 37:58 8 38:0 I 9 38:20 l0 38:29 II 38:41 12 38:5 | 3 38:58 14 39:27 15 39:53 6 40:30 17 40:49 l8 4l:49 19 43:00 70 43:12 71 43:22 22 44:03 23 45:19 24 46:15 25 5 l:03 26 5 l:07 27 5 l:56 28 54:37 29 l:05:03 30 l: 0:52

Goran Persson

I

Iprottir fyrir lifid

SigurdurJakobsson Magn0sJ. KrisEinsson Baldur Bjorgvinsson Sigurdur Asgrimsson Danelius Sigurdsson Gudj6n Forkelsson Olafur G E. Samundsen Eirikur Olafsson

I

I

Stefiin Briem SigurdurJ. Svavarsson

Fordur

R. J6nsson

Gristav Arnar lndridi H. Forldksson Erich Koppel Petur Gudmundsson

Krisrjiin

H

Magn0sson

Hafsteinn Oddsson

Adolf T6masson Sigur6ur L. Vigg6sson Jonas Johannsson

Gunnar V Gudmundsson Erlingur Bjornsson Sigp6r Sigurdsson Gunnar Magn0sson Hikon Olafsson Erling S. Tomasson Haraldur Srefdnsson Gisli Arnason Magnris

6

Schram

Lluis Conzalez

Halldor Maneinsson Erik Carlsen Hclrdur Oskarsson

Olafur Magnr.isson Hreidar Forhallsson Bjarni Bjcirgvinsson Roser Cots

Land Fa6.6r SWE 1938 tsl 938 tsL 933 tsl t940 tsL 933 tsl t940 GER 1939 tsL 938 tsL t939 tsL t94t tsL 938 tsL t94t tsL 935 tsL t94t lsL 936 tsl t940 tsL 933 tsL t94t tsL 933 tsL 1937 lsl 939 rsl t937 ESP 935 lsL t932 tsL 93s tsL t932 rsl t932 rsl 940 rsL 934 ESP t94t I

I

I

I

I

I

r

I

I

I

I

I

I I

Karlar 60 til 69 6ra Riid Timi

I 2 3 4

32:24 37:33 39:16 52:48

Nafn Scurlaugur Bjornsson Hans Scirensen

Haukur Hergeirsson Valgeir Bachmann

Land Fa6.6r

rsL

DAN tsl tsL

t927

I93I t93 t93

I I

Karlar 7O Ara og eldri Timi I 46:42 2 l:08:30

Rti6 SUNDABORG 15

30

Nafn Stefdn Jasonarson Sigurdur Hannesson

Land tsl tsl

Fe6.6r t9t4 t9 t0


Reykiavikur marapon 199 |

- rirslit rir sveitakeppni t94

Arni Sigurdsson Gudnf L Oddsd6air 8

05:25:36

249

TKS-Nes

186 216 218

Eirikur F Einarsson

FyEtu tuttugu:

Rii6 Timi

I

Nafn

03:37:44

Lauflâ&#x201A;Źftir Frimann Hreinsson ,l6hann lngibergsson

2 3

Steinn J6hannsson

03:40:28

03:48:

l4

404:38:07

K.R. sveit Toby Tanser Daniel S. Gu6mundsson Bjorgvin Fri6riksson UFA Sigur6ur P. Sigmundsson

I 04:49:42

05:01 :0

I

l0 05:04:28

I

I 05:04:43

l3 05:16:28

l4 05:16:34

l5 05:18:08

l6 05:18:33

l7 05:25:55

I 6 9 2 5 12

9

05:34:44

l: 12:09 l: 15:06

05:36:02

l:l l:57

Riid Timi

Elias Nielsson

42 97

l:28:34 l:30:55 l:38:38

I

0l:

l2:37

40 45

l:30:,14

t28

l:41 :05

l:31:19

2 0l:27:26

Arnbjorn EyP6rsson

72

Gisli Sverrissson 2 menn og I kona lngvar Ga16arsson

73

6t

l:33: l3 l:35:5 I l:35:57 l:35:08 l:36:26 l:36:26

235

l:26:19 l:32:03 l:51:20

Hannes J6hannsson

60

l:35:06

Adi Hauksson

t04

I

Sigurdur Jakobsson Flinkur Bjarni Eiriksson Gr6tar Arnason lng6lfur Biornsson TKS-Kvikk lngibergur Georgsson Jdrundur Gudmundsson

t89

24 47

3

4

0

l:30:57

0 l:36:1

5

5 0l:37:27

Aumingiasveitin

Kassagerd Reyklav. Stilvi Olafsson Roben McManus Gary McManus Kvennadeild MBA Anna Cosser Gudrrin Birna Gudmundsd6ttir Margrdt F6n Sveinsd6tdr HEKT Hjalti Gunnarsson Tomas A. Einarsson Bjorn A. Einarsson

il0 t22 t45

9t

ilt t83

80

t5t t52

:39: l4 l:46:41

l:39:55 l:40:39 l:43:54 9 l:39:57 l:46:27 l

5 0l:38:13

7 0l:38:25

:38:1

l:37:35 l:44:13 l:44:14

8 0l:38:26

9

0l :38:5

I

Hosurnar Georg L0dviksson Elmar G0stavsson Sigurdur Oli Hikonarson Norsk-lsl Vennskap Andrds P6tursson Bjorn lversen Linni Tiller Sex lappir Orri Freyr Gislason Forblorn Emil Kjarbo OIof Huld Voggsd6ttir Snarpur Engilben Sigur6sson Olafur Baldursson Sigurbergur K6rason Sveit Fridu H. Einar R. Gudmundsson Arni Gu6mundsson Halld6r Gudmundsson Grandi I Arnar F6r Jensson Torfl F. Forsteinsson Jens Helgason

Flakjufetur Svali H. Bj6rgvinsson

Ari 48 237

25t

l:32:14 l:5 l:24 l:52:50

Eyberg

Magnris Matthiasson

l0 0l:39:18 bririham

il8 147

243

Egill F. Sigurdsson

t64

Einar M. Olafsson Kjartan Agristsson Sveitasveitin Gudmundur A. Biijrnsson Einar Ulfsson Elfar R0narsson

t85

t87 49 240 264

l:40:32 l:43:59 l:52:03 l:45:07 l:46:28 l:46:33

ll 0l:39:25

l2 0l:39:26

l'.32:43

l:5 l:55 l:53:55

TKS-Kriufatur

l:49:58 l:50:09 l:48:35 l:52:49 l:53:20 l:28:58 l:47:58 2:19:06

l3 0l:39:34

l:45'.52

R66

Timi

i

kepp.

mark

I 2 4 9 18 95 37 44 82 50 71 328 38 53 437 65 137 297 49 178 294 55 165 2U 5 9 392 I

3

I

Marin6 Einarsson

No-Name Arnar Geir Magn0sson Oskar Orn Gu6brandsson J6n Trausti 6lafsson

97 97 387

Hjallasveit Gunnar Arnason Arni Kristinn Gunnarsson Hti16ur Gunnarsson

108 125 3 6

Bunerfly I Sverrir Hdkonarson Gunnar Svavarsson

t75

29 198 370

124 140 258

Htirdur Kristinsson Adolf H. Petersen

HHK

Sigurdur Rafn Antonsson

Manha Ernstsd6tir Olafur F. Gunnarsson Gr6ttumenn Magn0s Orn Gudmundsson J6n Steinsson Hannes P6ll Gudmundsson

Skjaldbokurnar 67 68

Nafn FMLA Kristjdn Sk0li Asgeirsson

Akranes

53

Vinir irisar

l'.46:29

l:17:32

2S

J6n Gunnlaugsson Einar Hilmarsson Kjaron Halld6rsson VSO Gu6mundur J6nasson

204 250 259

Gudmundur Valgeir Forsteinsson Erling 6lafsson Kjaron Asp6rsson

l: 10:59

Heimir Bergsson

Orn Fri6i6nsson

3 d uppleid Einar Magn0sson Kristj6n Sveinsson

10:29

Fyretu li6rutiu:

3

Kristiin J6hannsson Kristinn Fr. J6nsson

I :

l:24:45

F6rhildur Oddsd6ftir

12 05:06:02

kepp.

mark

22

Hlo6ver Orn Rafnsson A6albi6rg Hafsteinsd6ctir

9

i

l:l l:47 l:l l:47

J6hannes Gudj6nsson Kristinn Einarsson

7 04:48:00

Timi

4

Stefin Skjaldarson

6 04:45:01

Ratd

J6n Stefdnsson Sigu16ur Bjarklind Reyklalundur

Magnris

5 04:43:08

Bergur Felixson

l:47:33 l:52:10

Magn0s lngvason

I

80 253 272

23:1 8

24:07 25:12 27:21

28:19 3

l:46

29:43

29:58 3

l:16

30:1 7

3l:00 34:58 29:43

30:30 37:14 30:5

I

32:40 34:42 30:1 5

33:30 34:40 30:32 33:19 34:35 28:03 34:53 35:55 32:27 37:43

34:08 3

l:45

3

l:50

35:50 37:07 32:27

34:52 3

l:14

33:55 34:25

3


Reykjavikur marapon l4 0l:40:04

Nordsjo J6hann G. Pdlsson J6n F6r6arson

5

0l:40:47

Einar 6lafsson 6

0l:42:55

Bossablossar Eva Bjork Bjornsd6ttir

Ragnhildur P6tursd6ttir Kristin Rut Kristinsd6ftir 7

8

0l:42:59

0l:43:13

Gaflanr Hildur Hardardottir Valgardur Valgardsson Gudmundur Har6arson UMFA-A.sveit Biorn Oruar Bjornsson Eirikur F6rdarson

Hlynur 6marsson 9

20

0l:43:48

0l:43:55

SKM-A.sveit Frida R0n F6r6ard6ttir Bjorn Karlsson Birna Bi6rnsd6ttir VGK-sveitin

Run6lfur Maack Kjartan Maack

Gardar Einarsson 2

0l:44:00

Gnndi 7

23

74

0l:44:43

0

l:45:2

I

0l:46:40

STOD Egill Gu6mundsson

Kristina Andersson Olafur H. Gudmundsson

26

27

0l:46:57

0l:48:21

Blorn Eysteinsson 32:22

29 0l:49:33

32:56

Adalsteinn Jorgensen

Sk6frandur

Kjanan Stef6nsson

721 254 352

33:40 33:55 35:24

175 288 340

33:28 34:38 35:07

40 39 I 491 33 232 458 I

14 48 I 533

Soffia Forsteinsd6ctir 25

Forl6kur J6nsson

33:34 33:39 35:42

8

Sl-sveitin Willum F6r F6rsson Helga Arnad6ctir Sigurborg Gudmundsd6ttir

Halld6r M Gunnarsson

28 0l:49:17

33:07 35:57

Gu6r0n San J6nsd6ttir Magnrls F6r Stefdnsson Landsli6 i Bridge I

I 201 377 I

274 289 369

Ragnar Sar Ragnarsson

l:00

Sigurdur Sigurdsson Fr6stur Lf6sson

Hlaupping Frosti Siguri6nsson Stefdn Halld6rsson Helgi Sigurdsson

F{kar

3

35:29

Kristjdn Sigur6sson

Sigur6ur F6r Sigurdsson

0l:44:40

18 144 357 I

192 255 424

Frostur Einarsson

22

72 52 393 I

Gu6mundur Njiill Gudmundsson Hrifsarar Johann A. Karlsson Magn0s B. J6nsson

l99l - rirslit f r sveitakeppni

I 15 260 543

174 360 460

RR-Skjaldbokurnar J6n Liirus Srefdnsson Sigurdur J. Svavarsson Gu6j6n Olafur Sigurbjartsso Sniglasv. Fjolnis

45 386 719

Laufey Stefinsd6ttir

47

30 0l:49:42

33 0l:52:33

32:38

34 0l:53:37

33:42

37:36

SBG

HP-sveitin Sigurdur Orn J6nsson Hermann Pdll J6nsson J6n Sigur6sson

Vikingur Tryggvi Bjornsson Arnar Hrafn J6hannsson Gudn/ K. Olafsd6tdr Skjaldbokurnar Tinna Elin KnUtsd6ftir Anna Eiriksd6ttir

Gudbjorg F6rdard6ttir

33:38 34:00 36:22

35 0l:54:16

34:26

36 0l:54:48

34:38 35:35 28:02 38:00

37 0l:54:49

SKM-B.sveit Anna Gislad6ttir Sigr0n Olafsd6rtir Gu6r0n MagnOsd6tdr Grandi 5 Haraldur Brynj6lfsson Andr6s U. D0ason William Brian Hamlin

Bre6rabandid Sigu16ur F6rarinsson Hjorleifur F6rarinsson F6rarinn F6rarinsson

I

32:20 34:10 38:5

I 448 449

3I

Gu6r0n Semundsd6ttir Bryndis Valsd6air Sirr/ H. Haraldsdottir

29:4? 35:52 38:07

38:4

Obba

Atli Arason

32 0l:50:58

38 0l:55:21

I

33:27

39 0l:56:04

35:33

37:40

LandslidiBridge2 Orn Arnp6rsson J6n Baldursson Gu6laugur R. J6hannsson Halld6ra Gunnlaugsd6ctir

40 0l:56:05

4l:08 100

99 465 557 I

296 343 718 I 362 744 36

333 53 I 629 456 503 507 395 577 595 268 597 705

38:40 39:40 35:40 36:23 37:14 32:43 34:78

42:22 34:50 37:25 37:27

33:39 37:43

39:00 34:41

35:09

4l:08 35:33 35:33

4l:27 35:02 38:41

39:54 37:35 38: I 9

38:22 35:58 39: I 9 39:3

I

34:18

39:32 40:59

349 599 672

39:32 40:30

207 713 733

4l:06 4l:19

278

34:30

690 694

40:46

35: I 9

Esia

Gu6r0n F6ra Gunnarsd6mir Sigurlaug A. Gunnarsd6ttir

29:59 35:50

375 427 435 139 276 806

Gu6n/ Eiriksd6ttir Katrin Adad6tdr

3l 0l:50:22

530 608

Veggsporc Hilmar H. Gunnarsson Valger6ur Tinna Gunnarsd Gunnar Magntsson

33:39

4O:49

t

NYJUNG ADSTOD VID VAL A IPROTTASKOM OG SERSMIDIA INNLEGGJUM i SKO ER HLUTIOKKAR SERSVIDS I

32

TR

o N U H R AU N I 8-,'lA FN A R Ft RDt ANTAN I R I S I MA 91 -652885

TI MAP


lrolid hefur aukist otrulega ffott lngunn Sighvatsd6ttir, 28 6ra flugfreyja, byrjadi a6 skokka reglulega i fyrravor. Hfn hlj6p skemmtiskokki6 i Reykjavikur marapon i lyrra, t6k s6r si6an hvild frii skokkinu i vetur en byriadi aftur i vor hj6 Matti.

hversu framfarirnar hafa veri6 orar, hversu hratt poli6 hefur aukist. Ntl finnst m6r liti6 mril ad skokka 17 km, vegalengd sem m6r hefdi aldrei dotti6 i hug a6 fara sem unglingur. Fa6 er eins og vegalengdirnar styttist eftir pvi sem

"Eg hef alltaf trimma6 adeins, en pa6 hefur veri6 fremur 6reglulegt. Skokkid

Ertu keppnissinnu6? "Eg er n[ fyrst og fremst I pessu vegna itiverunnar og f6lagsskaparins. Eg vil vera 0ti og m6r finnst 69 slaka

hefur alltaf verid nartakast hji m6r, enda afdi 6g millivegalengdahlaup hlil HSK sem unglingur. Nrina skokka 6g a6 lafna6i fi6rum sinnum i viku, oftast 7-9 km i einu. Lengstu afingarnar eru um 17 km"

Hva6 er p6r efst i huga eftir ad hafa stunda6 afingar reglubundi6?

"M6r hefur komid mest

6

ma6ur betir sig."

vel d eftir illag. Hins vegar parf a6 vera einhver dskorun i pessu til a6 madur haldi ifram. Fess vegna atla 69 a6 reyna vi6 hdlfmaraponi6 i Reykjavikur marapon. Eg fer p6 i pa6 me6 pvi

69

vi6 a6 hlaupi6 verdi stre6."

klikkun."

upp ovart

Hvail me6 vidhorf f6laganna?

hugarfari a6 fara pagilega i gegnum F"6. F6lk mii ekki l:ita asa of miki6

i s6r keppnisandann, pii er hett

"Vinkonum minum finnst sjilfsagt a6 skokki, en a6 skokka I 7 km i einu

pad finnst peim ofgafullt og

jafnvel

ENN EITT SKREFID

i Rrr

nl

BATTRAR FJONUSTU

N

33


Hreyling getur veri6 oholl ef utbunadinum er fD,otavant eftir Solveigu Priins dottur,

s.,yukrap.,l5lfa

ra hja Ossuri h.f.

Vid hlaup eda skokk getur 6reynsla 6 li6i likamans orilid mjiig mikil, e6a sem svarar allt a6 fimmfaldri pyngd likamans. Ef tekid er dami um 60 kg pungan einstakling, parf likami hans a6 standast 400

til

450 kg punga vid

hlaup eda skokk. Vegna pessa 6lags 6t alla li6i likamans parf ritbrinadur a6 vera g66ur. H6r er

m.a. att vid sk6, innlegg

og

varmahlifar.

Mjdg 169 dst.

ldg rist.

Eblileg dst.

o

Hl rist.

Attu vanda til a6 fil verki i tar, uiberg, hala, okkla, hn6 eda bak vi6 hreyfingu? Getur veri6 a6 sk6rnir pinir eigi sok d pvi? Frambo6 af sk6m til ipr6ttai6kunar er margvislegt. 56rstakir sk6r eru framleiddir fyrir gongu, hlaup, polfimi, tennis, blak, korfubolta, handbolta og svo matti lengi telja allir mi6a6ir vi6 misjafnlega hart undirlag og mismunandi notkun. Einnig er reynt a6 0tbria sk6na me6 tilliti til mismunandi logunar og gerdar f6ta, mismunandi pyngdar notenda o.s.frv.

Far sem s6rhafing er or6in svo mikil er engin von til pess ad almenningur etti sig ii pvi hva6 henti best.

r6tt val d sk6m er afar mikilvegt og pvi iiste6a til a6 16 156En

leggingar fagf6lks par a6 l0tandi.

Val

i

sk6fatnadi

Sk6r eiga a6 vera eins lEttir mogulegt

og Feir eiga a6 vera n6gu ekki of rUmir, pannig a6

er.

rrimir en p6

e6lileg logun f6tarins haldist. Sk6rnir eiga a6 srydja undir holf6t og t6berg f6tarins og veita g6dan helstudning.

Oft er pad svo ad hversu g6dir sem sk6rnir eru henta peir ekki ollum og

visast

i pvi

sambandi

til

upphafs greinarinnar par sem minnst er d fmis 6pagindi sem hlotist geta af sliku. Margar dstedur geta legi6 a6 baki pessum einkennum og kallar pad enn

frekar 6 a6stod fagf6lks. Leitir pri d nildir sliks f6lks skaltu hafa ipr6ttask6na me6ferdis 6samt gomlu upprihaldssk6num pinum, innisk6num og sparisk6num. Utlit peirra getur hj6lpa6 til vi6 ad greina ranga f6tsto6u og gongulag og komi6 par me6 i veg fyrir meidsli og 6pegindi i framtidinni.

Liigun f6ta

inlegg i holr0mid sem sig hluta ilagsins.

tekur par me6 il

Leidr6ttingarftbrinadur getur veri6

fmisskonar; Fost e6a laus inlegg i sk6num, festur milli innri og ytri s6la e6a undir sk6num.

lnnlegg me6 hiiggdeyfi og varmahlifar F6lk sem hleypur miki6 ii hordu undirlagi getur fengi6 verki p6tt f6tsta6a pess s6 r6tt. Fa6 gerir dlagi6 sem myndast i hverju skrefi og leitar upp fri okkla i hn6 og bak. Sk6stofan Ossur er me6 orpunn innlegg sem draga mjog (r pessu 6lagi og er hagt a6 koma peim fyrir i hva6a sk6m sem er. Ef einhver eymsli eru pegar farin a6 gera vart vi6 sig geta varmahlifar haft 966 6hrif i prl li6i par sem verkir finnast. Varmahlifar veita hita og einangra pannig gegn hitatapi likamans og orva jafnframt bl66streymi6 til vo6v-

anna. Far me6 eykst teygjanleiki,

styrkur i vefium likamVegna hitans eru minni likur 6 ska6a, svo sem sliti i lidbondum, li6sveigjanleiki og

Fagmanneskjan sko6ar logun f6ta, hvort sem p0 ert med ilsig, eda o6ru nafni ldga rist. Ef svo er far vi6komandi innlegg sem sty6ur mjog vel undir

ans.

pokum, sinum og vo6vum.

Vegna

holf6tinn en gefur fetinum einnig jafnan studning, svo pyngdin komi lafnt ni6ur allan f6tinn og okklastada ver6i r6tt. F6lk me6 of hda rist, e6a mikinn holf6t, fer oft eymsli undir tilberg og

orara bl6dstreymis ver6ur uppbygging 6 skoddu6um vefium hra6ari, hvon heldur er i hvild e6a pjdlfun, dn allra aukaverkana. Varmahlifarnar eru einungis 3 til 6 mm ad pykkt, par hindra ekki edlilegar hreyfingar og eiga a6

hel. Fi er reynt

notast undir :ilagi ogieda

jafnast

hafingu.

i

i

ad dreifa ilaginu sem allan f6tinn med pvi a6 setja

i

endur-


getur veri| 6holl ...ef rtfufina\i er Abdtavant Varmabuxur

Sportsafe

Varmahndhlif m/prtda

Vid skokk, hlaup og adrar

ipr6ttir getur 5lag, d lidi likamans

Varmahn6hlif

ordid mikid og verkir i tdnr,

6**tantir

tdbergi, helum, okklum, hnydm eda baki geta farid ad gera vart

vid sig. Pd eru varmahllfar og leidr6ttingarrjtbtinadur i sko,

til demis innlegg, naudsynleg.

Sk6stofan Ossur hefur s6rhaft sig

i studningsitbrinadi fyrir ipr6ttaf6lk og adra sem d purfa ad halda. Varma-

hlifarnar stydja vel vid lidina og halda 6 peim hita en ef uppfylla parf serkr6fur pd er sjdkrapjalfari og stodtekja-

pj6nustan Ossur hf. ekki langt undan.

ossun HVERFtS(;()TU 105 ( r S

o;

IMI:

()

]

HAt))

REYKIAVtK (rl I .1 (r0

I-

,

sr(0s I]VERFISCOTU ()l (r2 (r i

SIMI:

P( )STK R()F Ll I ,l( ) N

LJ

S

I

r\


Tek pStt i sem flestum almenningshlaupum Sturlaugur Bjiirnsson, 55 6ra kennari i Keflavik, er einn peirra

1000 m. Konan min, Matthildur Birna Blcirnsd6ttir, skokkar stundum me6

m6r, en oftast

er 6g einn."

Fri hefur gaman af keppni? "Jd, 69 reyni ad taka pdtt i sem allra

skokkara sem latur sig ekki vanta pegar almenningshlaup eru annafs vegar.

flestum almenningshlaupum. Stemmningin a6 fara af sta6 heillar mig. Fd er andinn og f6lagsskapurinn i hlaupunum skemmtilegur. Eg hef eignast par dgeta f6laga og pa6 ver6a alltaf fagna6arfundir pegar komi6 er saman. Eg var frst me6 i skemmtiskokkinu I Reykjavikur marapon iiri6 1987 og hef unni6 minn flokk, 60-69 6ra, frd 1988. Samtals ii 69 n0 um 80 vi6urkenningar. F6 pa6 s6 ekki a6alatri6i6 vi6urkenni 69 a6 pad hvetur mig."

"M6r datt allt i einu i hug i kosningadaginn vori6 I 987 a6 fara tt L ipr6ttavoll og skokka. Eg komst tvo 400 m hringi me6 herkjum. Si6an hef 69 skokkad reglulega. Fetta var i raun tilviljun, haf6i aldrei ii6ur skokkad en

hins vegar stunda6 0tivist lengi.

l-2 daga l0 km. Eg fer alltaf i sund 6 eftir og syndi pn yfirleitt um 500 m. Ef 69 sleppi skokkinu syndi 69 allt a6

i

(yrravor { kosningadaginn h6lt 69 upp ii fiogurra ira skokkafmeli6 me6 pvi a6 keppa i pripraut sem samanstendur af 750 m sundi, 20 km hl6lrei6um og 5 km hlaupi. Eg vildi reyna vi6 eitthva6 erfitt til a6 sfna fram i ad pa6 er heegt a6 n:i upp g66u 0thaldi d skcimmum tima d hva6a aldri sem er. Fetta hef6i veri6 6hugsandi fyrir mig fi6rum irum i6ur. Skokki6 hefur gefi6 m6r miki6.

Hvernig ganga afingarnar tyrir

Eg

sig?.

er nri i finu formi og hef varla

ordi6 misdegurt "

Markmid i 6r?

"Mig langar i

komast undir tvo timana, en eda a6

"Eg skokka 2-3 daga i viku 5 km og

til hvernig gengur I afingunum. Fa6 er alltaf gaman a6 bera sig saman vi6 a6ra." sj6

Hlauptu irettum Vi6 bj66um p6r 15"/" afslitt af vasahlj6mtrekjum fit 6gristm6nud.

ntj@Us,ERF HVERFTSC)TU tO3 : SiMt

hiilfmaraponid i til a6 reyna a6

Reykjavikur marapon

2ss9s

Sprengisandi

- Kringlunni


Fr6ttapunktar.... Plakat, blad og bolur samrFmt Akve6i6 var a6 breyta til um Otlit :i plakati, maraponbla6inu

og T-bol. Orn Forsteinsson, myndlistarmadur, baud sig fram i petta verkefni o.g hefur skila6 pvi mjog vel. Orn, 44

Ara, byria6i ad skokka hi, Matti i fyrravor og hlj6p hdlf-

maraponid

i

Reykjavikur mara-

pon ri l:54 klst. Si6an hefur Orn ekki slegid af og st6rbetti sig m.a. i Akraneshlaupinu i jrini

er

hann

myndinni

nidi l:37 klst. A er Orn me6 konu

sinni Mariu, en

hfn

skokkar

einnig reglulega.

Skokkarar gera vi6reist Orn lngibergsson, Frimann Benediktsson og Eirikur Fort6ku p6tt i Stokkh6lms maraponi i byrlun j0ni s.l. Feir lentu i miklum hita, en Frimann komst p6 iigetlega frii hlaupinu og hli6p ii 3:27 klst. Orn og Frimann t6ku p:itt i Frankfurth maraponi iokt6ber 199 l. Orn,43 ira, st66 sig me6 miklum dgatum, hll6p :i 3:10:08 klst. Fleiri hafa lagt steinsson

mi nefna a6 Ottar Gudmundsson, leknir, hefur hlaupi6 Berlln marapon tvisvar d seinustu drum og land undir f6t og

New York marapon einu sinni.

G66ur irangur 6 Akranesi Fyrsta Akraneshlaupi6 f6r fram 13. lrini sl. i tilefni 50 dra kaupstadarafmelis bejarins. Bodi6 var upp i 3,5 km, 7 km og hillfmarapon. Ve6ur var gott og t6kst hlaupi6 vel. Margir battu fyrri drangur sinn I hilfmaraponi verulega t.d. f6r J6hann lngibergsson i frrsta sinn undir l:10 og lngibjorg Eggertsd6ttir hlj6p ri l:41:01 klst. Helstu frslit urdu pessi:

J6hannlngibergsson l:09:45 lng6lfurGissurarson l:23:52 Sigur6ur P Sigmundsson l: Daniel

Breytt fyrirkomulag 6 stj6rnun Reykjavikur marapons i upphafi pessa irs var sampykkt a6 festa betur fyrirkomulag d stj6rnun Reykjavikur marapons. Stj6rn skipa nri prir menn, tveir tilnefndir af Frjillsipr6ttasambandi lslands (Vidavangshlaupanefnd) og einn af Reyklavikurborg. FRi og Reykjavikurborg bera iibyrg6 6 hlaupinu.

I

2:25 Kiri Kaaber

Gudmundsson l:12:52

Hannes

J6hannsson

J6hann sigradi i Hrisasmidjuhlaupi FH Hrisasmidjuhlaup FH, sem jafnframt var

l:24:26 l:27:37

islands-

meistaram6t i hdlfmaraponi, f6r fram 16. mai s.l. Friitt fyrir 6hagstett ve6ur var p6tttaka mikil e6a um 400 samtals. I hiilfmaraponi sigra6i J6hann lngibersson nokku6 orugglega, hlj6p rl l: I 7 klst. Sveinn Ernstsson var6 annar og J6hann Heidar J6hannsson pri6ji eftir mikla keppni vi6 Orn lngibergsson.

.3


M6r tokst ad halda Satluninni i vetur Sigrfn Gu6mundsd6ttir, 47 era tiilfradingur, byrja6i i fyrcavor 6 skokknimskei6i hi6 Matti. Htin haf6i aldrei 6dur skokkad reglu-

lega, en veri6 adeins i sundi og leikfimi. Hrin segist hafa fundi6 mikla breytingu 6 poli sinu 6 einu 6ri og i dag s6 miklu skemmtilegra a6 fara i fjallgtingur en 66ur svo eitthva6 s6 nefnt. "Eg sil nimskeidid auglfst riri6 1990 og ilkva6 ad pr6fa. Ef til vill hefur pa6

haft

ihrif ad

ma6urinn minn, Ari

Arnalds, hefur verid ad skokka a6eins undanfarin 6r. Eftir priggja minada pjdlfun t6k eg pdtt i skemmtiskokkinu i Reykjavikur marapon ogfor 7 km :i 39 minritum. Eg var i raun undrandi 6 ad

vedur.

Eg

vildi ekki skr6pa og a6lagadi

i raun fjolskyldulifi6 afingunum. Fetta s/nir manni hversu mikilvagt er a6 hafa a6hald i byrjun. Ef 69 hef6i iitt ad stj6rna pessu sjdlf hef6i sl:llfsagt o16i6

minna um afingar."

Er p6 naudsynlegt a6 skokka me6 h6p?

"Nei, en pa6 audveldar mjog

i

byrlun. Flestir eiga audveldara me6 ad byrla i h6p. Svo skiptir f6lagsskapurinn einnig mdli. Hins vegar ver6ur eitthva6 framhald ad vera a6 loknu nimskei6i, annars mun flj6tt sekja i sama fari6. Eg skokka odru hverlu ein, en pa6 er vissulega erfi6ara a6 koma s6r af sta6. Nasta skref er ad geta haldi6

nd peim iirangri pvi um vori6 gat 69 i milli lj6sastaura."

eigin 6atlun.

Hvernig hefur gengi6 si6an? "Eg hef haldi6 6fram a6 mata

A ad vera me6 i

69 hef veri6 ad pr6fa adeins ad hlaupa langar vegalengdir, var t.d. med i Bldsk6gaskokkinu i j0li sem er 15,5 km.

Einhverjar r6dleggingar fyrir

varla hlaupid

prisvar i viku hj:i Matti. Einhvern veginn t6kst m6r ad halda 0t sidastli6inn

vetur prdtt

frir oft il ti6um

rysj6tt

byriendur? "Eg rridlegg

Reykjavikur

marapon? "Eg er ad hugsa um ad vera med

f6lki a6 leita

eftir

lei6sogn i upphafi. Fa6 er t.d. ekki vist

ad skokk henti ollum. Ef farid er r6tt af stad verdur irangurinn og inegjan meiri en ella."

i

h6lfmaraponinu. Eg veit a6 pa6 tekur langan tfma ad nil upp g6du tithaldi en

Skokkndmskei6 Skokkniimskeid i N6msflokkum Reykjavikur hefst iseptember og lrikur idesember. Ndmskeidid er badifyrir byrjendur og p5 sem lengra eru komnir. N5mskei6id er haldid 5 mdnuddgum og fimmtudogum fiitkl.17:15 til kl. 19:1 5. Bodid verdur upp 5 eftirfarandi: Gestafyrirlestra Sameiginlegt skokk/hlaup

Teygjuefingar Frekleikf imi/sto6vapjiilf un

Naringariidgjof

Afinga5atlanir fyrir hvern og einn Bl6dfitumalingar Frekmelingar ln n iefingar fara f ram i leikf imisal M idbejarbarnask6lans og b[ningsa6sta6a og sturtur eru einnig 5 sama sta6. UpplVsingar og skr5ning i sima 14862.

Aldrei ol seint a6 l6ta drauminn ratast! Kennad Jakob Bragi Hannesson.

38

n

DfiGAR lttAll rrilrn S6|IRHRI]IGHT ? DIGA UIKU]I]IAR

679333 PIZZAHUSID qqtsftrrcgf 10

-

Fl6nar P& allan s6hrtrlnglnn


I 100 griimmum af chiquita

banana er ab finna heilt for\abur vitamina, trefja, steinefna og annarra fjtirefna,

C-vitomin I

Orka lO4 kcal = 4O4 kJ" Koh'e

tn

i et

clrl.sncvli yl)iJvonno

Pr6tein

I,l g"

Kolvetni 23,5 g* o,e,

Be.vitamin O,58 mg" Hitilput til t'il

Iang'ar-

andi orku Par ul s,-kur 15 g og te.fjar 3.4 g.

Padet ntinni fitrt banana ett epli

Natrium 2 mg" Flcstit netto ol nikils salts Banani inniheldur udeins h,o hundrailshluta ilr g

onmi

=2nrgll00e

i

untbt ct'tin,qu

Iittt og kolt rtnu Dugrfiiift unt l.-l-2.1 nt.q

Kalium 347 mg"' Bananar eru kal iLtnu'ikit

Fita O,3 g"

mg"

I

Ntikvrru hlomlu af sA.itltverkandi

I

Et'ku rilntintsll6tt lku nn n s,qc,q n s'i L i ngu l)ugsbiii un 50-60 ntq

nti ki h,rc ga sta

Dagsfotfin

Niasin O,9 mg"

er

Niusin ct B-t'ituntin

um 1900 ntg

*nt cr tlrttdstnltgt ot

E-vitamin 0,55 mg" Dagsfdt'f unt

<3-10

Jdrn O,35 mg"

MtDul annur.s til liantleidsltt i rartdrrnt bl6lkt ttttnt Du,qslil)tl tnt l0-18 nr,q

ntg.

Bz-vitamin O,OS mg" Rib6llavin Srt'rkir e d IiIa

nt a

gu hy,qgi ngu h LiiJar-

Sink O,l8 mg"

innar Da,qsfiit'f un I ,2-l ,7 nrg

Dagsf ot'f unt l2

Bttttttnut tru tinn t ikasti nrugncsittnt gjalinn Da,qsltiitl un -100--150 nt.q

biantin Nauds,-11l(gl nt.0 lil ail nilct orku kr.tlt,tlnanna Dugsltdrl unt

I

nr,q

Magnesium 26 mgn

Br-vitamin O,O4 mg* I ,4 mg

Flrtor O,Ol mg" Vcitit td n qt.qn turtrnkutnrltnt

Kalsium 5 mg* Steinelhi sent st,-rkit nt\)tklutt h(inuNtu

Seten O,36 pg*

Itr it liunlcilslu ku Du,q.sltdtl unt l-l-lil nt.g

Fosf6r 28 mgn

(mikrogriimm) 4

Ot'erulagt mu,qn Dagsfbrf um 40 pg

Kopar O,I

I

mg*

Job O,4 ug'''

"i too g.

Mtdulstir lntrutti teg,tr unr 170 g (tin hjilis)

-gott mdl i gulum umbubum

/

Auaxtasalanhf, Elli6avogi 103 - 104 Reykjavik simi 679190

g

o a


Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1992 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1992

1992 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1992

Advertisement