__MAIN_TEXT__

Page 1

RryKJAVIKUR

{

MARAPO N tt

20.AGUST 19

MARAPON 42 KM

HilLF-1vl-nggpgy27 KM


20. iigrist 1989 Keppnisgiign

Verndari hlaupsins Borgarstj6ri Reykjavikur, hr. Davi6 Oddsson.

Abilar sem standa ab ReykjavikurMaraponi Ferbaskrifstofan Urval, Fluglei6ir, Reykjavikurborg, nd (sl ands, Henson og Morgu nbl a6i6.

Frjdl sipr6ttasamba

Keppnisgogn (risnrimer og leibbeiningar) ver6a afhent

d Ferbaskrifstofunni Urval laugardaginn 19.6gdst milli klukkan 1O:00 og 16:00.

Flokkaskipting

Karlar

Stabur og stund Reykjavikur Marapon fer fram sunnudaginn 20. Agtst og hefst i Lekjargotu k1.12:00.

12 6ra og yngri 13-17 6ra 1B-39 iira 4O-49 6ra

Keppnisvegalengdir Hegt er a6 velja um prjdr mismunandi vegalengdir. Maraponhlaupi6 sem er 42,195 km, hilf-marapon, sem er hdlf s( vegalengd, og skemmtiskokk sem er 7 km og etlab byrjendum og peim sem kj6sa styttri vegalengdir. Skemmtiskokki6 er s6rstaklega hentugt fyrir flolskyldur

50-59 ira 60-69 6ra 7O 6ra og eldri

Konur 12 6ra og yngri 13-17 6ra 1B-39 iira 4O-49 6ra 50-59 iira 60-69 dra 7O 6ra og eldri

og f6lagasamtok i sveitakeppni.

Sveitakeppni

Drykkjastiibvar og heilsugesla Drykkjasto6var ver6a meb u.p.b. 5 km millibili. Par verbur bo6ib upp i vatn og s6rlaga6a fpr6ttadrykki. Leknir og hjdkrunarli6 verbur til reibu meban d hlaupinu stendur og til abstobar pegar hlauparar koma i mark.

R6ttur

til betftitku

A stystu vegalengdinni er bo6ib upp ii priggya manna sveitakeppni. Ceta pvi vinnuf6lagar, f6lagasamtok og fjolskyldur mynda6 sveitir til bdtttoku. Dregi6 verbur um s6rstok ver6laun 6r h6pi sveitanna og veittur veglegur bikar til peirrar sveitar sem kemur fyrst i mark. Karlar og konur geta veri6 saman.

Sj6lft Maraponib er opi6 hlaupurum af b56um kynjum 1B 5ra og eldri. Hdlf- maraponi6 er fyrir 16 5ra og eldri af b56um kynjum og skemmtiskokki6 er opib hverium sem vill .

Piitttiikugjald

A$ociolion of InAmotionsl Morothons

w)

ALMS

Piitttokugjald er kr. 1000 fyrir maraponhlaupi6, kr.850

Marathon Certification Document

fyrir hSlf-marapon og kr. 650 fyrir fullor6na i skemmtiskokki6 en kr. 450 fyrir 12 6ra og yngri i pab si6astnefnda.

Avisanir skulu stila6ar i ,,Reykyavfkur Marapon". Pdtttokutilkynningar eru ekki teknar gildar nema pdtttokugjald fylgi. Pdtttokugjald verbur ekki endurgreitt. Eftir 15.

K. Gdd rrdtudi

HARATHON REYKJAVI K REyKJNy;\,________ ihlf:b

n,ryE rwdt"fi ,qg.+o'/ gs-L tm-2!- r*-Lr^s-ZhR.Lp$oa h cailv6eluss lijthrrt"/ 06iAr# K::t/

^rb

Sgtist tvofaldast pdtttokugja ld. tcEL& b

Skriining

til

p6tttokuii I kynn i ngar dsamt pdtttoku gja ld i sku I u berast

13, 101 i Laugardal i

q*,u*E/ sryrmr. "*"9TOh I bISLEY hA-RAr{W 6Abi Bol e 62 . Rr(HFo,l o^ TtuFs SVRel r\ o s ro E{qlaa5

l,a.Eed affibM

Ferbaskrifstofunnar Urval, P6sthtisstreti

Reykjavik, ( s(ma 28522 e6a skrifstofu FR( sima 68552 til15. dgfst.

Verblaun Verblaunapeningar verba veittir ollum peim sem lj(ka hlaupinu. Sigurvegarar karla og kvenna f5 verblaunabikara og dregi6 verbur um fjolda aukaverblauna. Verblaunaafhending fer fram ab loknu hlaupi.

ry

h@ e&d.&dddb Ed 4 FeMrd.d

rt@

rbr t i9kdc4il6 hd&dqab.@ba6dd(a6 tuEs RM.id c()@d d M/M raq ( fr!&.sit(.d(M h6 rE &.Fd

d --"i8 -To[mT \ isL-'

i thr<ol4 6c@d

n

wry

/\ Ar-L G-d.d.{H'ilMa,,r',-

l[

/sx6 *,.g!!]ilr Ad'!'4dq

abe.'d.6

*"*..ffi


I iprottum erMueller's pasta gulli betra ipr6ttir og reyna ad nd rirangri vita a6 r6tt matarrcdi skiptir hofu6m6li. Pess vegna hafa ipr6ttir og Mueller's pasta dvallt fari6 vel saman og kvoldid fyrir morg fragustu mara-

aukaefna. D6 er Mueller's pasta lett i maga og audmelt sem skiptir miklu mdli pegar mikilveg keppni er i fann veginn a6 hefiast.

pon heims eru haldnar pastaveislur til ad k6r6na langan og strangan undirbrining. Reykjavikurmarapon 1989 er eitt af pessum frrgu maraponhlaupum par sem Mueller's pasta verdur d bodst6lum.

Pa6 er 966 hugmynd a6 fd s6r Mueller's pasta (borid fram Mullers) til a6 koma sdr i gott form.

Allir

sem stunda

Mueller's pasta, t.d. Mueller's spaghetti, byggir upp orkubirgdir likamans fyrir dtcik og gefur aukinn kraft. Mueller's pasta er kolvetnis- og eggjahviturikur matur, fitusnaudur og rin allra

KARL K. KARLSSON*CO. Skrilatrini 4, Reykjavik, simi 62 32

Mueller's

32


Skemmtiskokk

5) XG6tur sem hlaupiO er eftir f 7 km hlaupinu. Frikirkjuvegur, SkothOsvegur, Sudurgata, Starhagi, lEgissida, Nesvegur, Sudurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Mfrargata, Tryggvagata, Kalkofnsvegur, Lakjargata.

Fjiilmargir ipr6ttaiihugamenn sem efa er6bikk i Studi6i f6ninu og Agristu

aft hlaup i marga m6nubi med pa6 fyrir augum ab vera meb i Reykiavikur Maraponinu i ir. Sumir afa fyrir 7 km skemmtiskokk, nokkrir fyrir 21 km hdlfmarapon og iirfiiir fyrir marapon - 42,195 km. Fitilmargir f6lagsh6par og vinnuf6lagar vi6s vegar um landi6 afa reglulega og keppa drlega i Reykiavikur Maraponi. hafa

Reykjavftur Marapon er fjiilskylduhiitib bar sem timmur og afar, pabbar og mtimmur, biirn og barnabiirn hlaupa saman.

4


WELCOME to all participants Fyrir hond Reykjavikurborgar bfb 69 keppendur i Reykjavikur-maraponhlaupinu 1989 velkomna til leiks. Maraponhlaupi6 er o16i6 fastur libur i lifi borgarbLia og pa6 synir vaxandi Shuga almennings fyrir ipr6ttum og Litivist.

Eg I'isi peirri einlaegu von minni a6 peir gestir sem heimsakja okkur af pessu tilefni nj6ti dvalarinnar i

Reykjavik. Borgin okkar hefur upp d margt ab bj6ba og nytur sto6ugt meiri vinselda mebal ferbamanna. The City of Reykjavik welcomes the participants to the Reykjavik Marathon 1989. This competition has now become a regular event in the life of our citizens and it shows the growing public interest in sports and outdoor activities in general. I sincerely hope that those guests who visit us on this occasion will enjoy their stay in Reykjavik. Our city has much to offer. David Oddsson Mayor of Reykyavik

Framkvemdanefnd Reykjaviku rMaraponsins Reykjavik Marathon ttee Flugleidir, Reykjavikurborg, nds, Henson og Morgunbladi6. as Kristinsson, Omar Einarsson,

Halldor Einarsson, Cunnar Pdll J6akimsson, Baldvin

Reykjavikur Marathon 1989 Program

.10

- Saturday a.m. - 4 p.m. Registration center open at Urval Travel Bureau, Posthis-

August 19th

strati 13, City Center. August 20th Sunday

-

1l:40 a.m. Runners gather at the starting line 12:00 a.m. START

J6nsson, Elisabet Hilmarsd6ttir, Agdst Porsteinsson. Race director: KnJtur Oskarsson.

Administration and operation directors: Cunnnar PSll Joakimsson and Agist Porsteinsson. Chief office: Atli P6r 6lafsson.

Course measured: Sighvatur Dyri Cubmundsson, Kn(tur 6skarsson and Carbar Sigur6sson. Refreshment stations: Ag[st Porsteinsson. Results processing: Fribrik P6r 6lafsson. Course directions: Cunnar Pdll J6akimsson.

Reykjavikur Marapon 1989 Dagskrii 19. iigrist

-

laugardagur l0:00-16:00.

Upplfsingamiblun og afhending keppnisgagna fer fram hjd Ferdakrifstofunni Urval, P6sthrjsstreti 13. ,,Pasta party". 6formlegur rabbfundur par sem skipst

5 upplysingum. Framreiddur ver6ur spaghettikvoldverbur. Stabur og timi auglystur h;il Urval og i dr

verbur varp

r.

20. Sgrist

-

sunnudagur

11:40. Keppendur koma ab rdsmarki. 12:00. HLAUPARAR R,4ST|R.

Reykjavikur Marapon veri ekki framkvremanlegt 6n adstobar eftirtalinna adila. Fjcilmargir abilar koma vib scigu hvab var6ar undir-

bdning og framkvemd Reykjavikur Maraponsins. Lcigreglan og gatnamiladeild Reykjavikur vinna mik-

i6 starf 6 hlaupadegi og fjcilmargar deildir innan Reykjavikurborgar vi nna vi6 undi rbininginn. H jdl parsveit skdta og f6lagar i ipr6ttafdldgunum i Reykjavik og ndgrenni vinna mikla sjdlfbo6avinnu og ferum vi6 peim bestu pakkir. Er peim og 6llum dbrum, sem

leggja hlaupinu li6 en ekki eru nefndir, pakkabur allur stu6ningur. Fer6askrifstofan 0rval

Plastos hf.

Flugleibir Reyklavikurborg

Vifilfell hf.

Fr.jdlsipr6ttasamband islands Henson

Menntask6linn i Reykjavft Utvegsbanki lslands hf. Rikissj6nvarpi6

Morgunbladi6

Lj6smyndir

Pysk-islenska hf, SEIKO Bylgjan og Stjarnan

Falur lng6lfsson

;i

forsibu: Einar


D-

,7

V

IlL

t?Bgl

KT;.

,fi

Nf

r

glesilegur ve16launapeningur

verbur veittur tillum peim sem ljrika

skemmtiskokki, maraponi

-

1/2 maraponi

42,195 km.

Spadsjo0ur Reykjavilarr og n5grcnnis

-fyrir lig

og

pina

og


AIMS

Skr6ning p6tttakenda er hje Ferdaskrifstofunni URVAL og Frj6lsfprottasambandi islands.

42 Km.

2l Km.


Reykiavikur Marabon 20.6gust 1989 \\

Hdlfmarapon: Einn hringur. Marapon: Tveir hringir. Halfmarathon: One lap.

Marathon:Two laps.

I

\

G6tur sem hlauplC er eftlr I marapon og htllfmara' ponhlauplnu. Frlkirkjuvegur, Skoth0svegur, Su0urgata, Starhagi, lEgissl6a, Nesvegur, Su0urstr<ind, Lindarbraut, NorOurstrdnd, Ei6sgrandi, Ananaust, Mfrargata, Tryggvagata' Kalkofnsvegur, Sk0lagata, Sat0n, Kleppsvegur, Ellidavogur, SkelOarvogur, Langholtsvegur, Laugardsvegur' Sundlaugavegur, Borgart0n, Sk0lagaia, Kalkofnsvegur' Lakjargata.


42km 21 km

7km

e

\

\

\rr l\\'rr \\

t\---.-

9


*it

q

t',

',"''1

,

I

(

t

r]l)l

,,, ll

gt uiairt iJa

j')i it; ii 1, j';rilnrtrlt i ) lll ItUiltit: uil rl rltt' rrYittt ia!Jurl 'ti i ijilrl; ut-J iyj

fr !q -fl

I

I

T


Pr6un islandsmetsins i marab '18.

Arsall Benediktsson

19. 20.

.4gir Ceirdal Hallgrimur Friinsson

06 23 3:06.00

Boston t98t Reykjavik I 984

3:24.25 3:25.00 3.32.02 3:53.00

Washington l gSl Boston i 984 Reykjavik 1985 New York i 9Z9

3:01

IR

UMSK 3:05

isl

Exeter i9g3

Konur

1. Anna Kristj5nsd6ttir 2. Fri6a B.larnad6ttir 3. Lilli Vi6arsd6ttir 4 lngunnBenediktsd6ttir

J6n Cublaugsson Hcigni

HSK 3:51 .04 KR 3:i5 j7 KR 3:05.3g KR 2:53.05 KR 2:50.56 KR 2:49.j4 in 238.29 Sigur6ur P. Sigmundss. FH 2:31 .33 Sigurbur P. Sigmundss FH 2:27.03 Sigurbur P. Sigmundss. FH 2:23.43 Sigurbur P. Sigmundss. FH 2:21 .20 Sigur6ur P. Sigmundss. FH 2:19.46 6skarsson Hogni Oskarsson Hognidskarsson Hogni 6skarsson Hogni 6skarsson Sigftis J6nsson

Reykjavik

1

KR

UBK

0f,c KR

968

Rochester, USA l9z5 Buffalo. USA 1975 Rochester, USA'1976 Rochester, USA 1976

New York, USA 1977 Windsor, Engl.1978 Reykjavik l981 Wolverhampton 1982 New York 1 983 London 1 984 Berlin 1985

Karlar

1. Sigurbur P. Sigmundss. FH 1:O7 09 2. J6n Didriksson FH 1 :09.13 3. J6hann lngibergsson FH I :1 0.38 4. Agrist Porsteinsson UMSB 1 :10.41 5. Steinar Fri6geirsson lR 1 :10.48 6. Mdr Hermannsson UMFK 1 :10.54 j i2.21 Z. Sighvatur D. Cubmundss. In 8. Sigfiis J6nsson in 1 :i 2.3o 9. Bragi Sigurbsson A t:t 3.t s

10. Male Marathon Jim Doig CBR 2:19.46 Half Marathon Herbert Steffnv CER .l :06.i 0

1

1.

12

13.

14.

Female

15.

'16.

Marathon: Lesley Watson CBR 2:52.45 Half Marathon: Sylvie Bornet FRA l:17 .43

1 1

7. 8.

Kristjan Skdli Asgeirss Jakob Bragi Hannesson Stefiin Fribgeirsson Cunnar Piill J6akimsson Frimann Hreinsson Jakob Halld6rsson Bjcirn Halld6rsson Rognvaldur D. lngp6rss. Bj6rgvin Fri6riksson

19. Pdll J6nsson 20. Skdli Porsteinsson

in in in in KR in

i :13.21 I:14.18

t:i556 t :l6.15 1 1

UNP

.l

isi isi

:16.2O

:t8.30 :19.00

1:i 9.1 1:19 14 UMSE I:20.24

UMSB 1:20.51

Haag 1 986 Reykjavik 1 987 Stavanger 1 982 Haag 1 986 Reykjavik 1 984 Haag '1 986 Haag 1 986 Reykjavik 1 984 Reykjavik 1 987 Reykjavik 1 988 Reykjavik l g8T Reykjavik l9S4 Reykjavik 1 987 Reykjavik 1 986 Reykjavik 1 987 Reykjavik l 987 Reykjavik 1 988 Reykjavik l gSB Reykjavik l 985 Reykjavik 1 984

Konur

Karlar

1. Sigu16ur P Sigmundss. 2. Agrjst Porsteinsson 3 Steinar Fridgeirsson 4. Sighv. D. Cu6mundss. 5. Sigfds J6nsson 6. j6hann H. J6hannsson 7. )5hann lngibergsson 8. Jakob 3ragi Hannesson 9. Hogni 6skarsson 10.

Bragi P. Sigurdsson

1'l

Cu6mundur Gislason ArniKristj6nsson Cunnar Snorrason

.

12. 1

3.

14. 15.

Stef5n Fri6geirsson P6tur Porleifsson

I

Leiknir J6nsson Sigurj6n Andr6sson

6.

17.

FH

2:19 46 UMSB 2:29 07

in In fn lR FH lR KR

2Jo.44 2s2.37 238.29 2:41 .24

2:43.22 2:44.34 2:49.14 UMSK 2:49.44

A

A

z:so.tg z:sz.sz

UMSK 2:54.43

in in

A lR

2:55.34 2:57.54

::oo.z: 3:00.5 2

Berlin 1985 Manchester 1983 Reykjavik 1 986 Hafnarfjordur 1983 Windsor 1978 Hafnarfjorbur 1983 Chicago 1 986 Reykjavik t 98Z New York 1976 Hafnarfjor6ur 1983 Hafnarfjor6ur 1982 Hafnarfjcirdur 1982 Reykjavik 1 98 Reykjavik 1 981 Reykjavik 1 986 Reykjavik 1 981 Hafnarfjorbur 1983 1

1. Martha Ernstd6ttir 2. Steinunn J6nsd6nir 3. Rakel Cylfad6ttir a. Lilja Cu6mundsd6ttir 5. Fri6a Bjarnad6ttir 6. Lilli Vi6arsd6ttir 7. Birna Bjornsd6ttir B. Bryndis Brynjarsd6ttir 9. Ursula J[inemann 0. Bjcirg KristjSnsd6ttir I 1. Margr6t Brynj6lfsd6ttir 1

12.

Snj6laug Bjarnad6ttir Sigrtin Cu6mundsd6ttir 1 Kristin Leifsd6ttir '15. Valborg J6nsd6ttir 1 6. lngunn Benediktsd6ttir 12. Cu6bjdrg Haraldsd6ttir 18. lngibjorg Haraldsd6ttir 19. Hanna Birgisd6ttir 20. Margr6t J6nsd6ttir

13 4.

lR in FH lR

UBK

uin [n ist lS KR

:18.36 1:27 4o 1:28.24 1

1

:30.01

1:32.59

138.42 1:39.35

i 'l

:41 .11 :4.1

.49

1:44 42 UMSB 1:44.42 t :45.5 1:46.07 1:47.54 1:50.06 1:50.35

isf isi in KR KR isi isi isi tSt

1

1:51 .24 1

:54.17

1:54.51 I :56.09

Reykjavik 1 988 Reykjavik 1 987 Reykjavik 1 988 Altendom 1984 Reykjavik 1 9BZ Reykjavik 1 987 Reykjavik I 987 Reykjavik 1 987 Reykjavik 1 988 Reykiavik I 985 Reyklavik 1 987 Reykjavik 1 987 Reykjavik 1 987 Reykjavik 1 988 Reykjavik 1 985 Reykjavik 1 985 Reykjavik 1 984 Reyklavik 1 985 Reykjavik 1 988 Reykjavik 1 988

11


Skriiningareybublab Vinsamlegast skrifi6 med prentstiifum

FEDINGARDAGUR OC AR

pdsrt\lUrvrrn

stM

Diri6erni

69 skriii mig

til Pittttlku i:

N

!

MARAPONHTAUPI HAIF-MARAPONHTAUPI

N

SKEMMTISKOKKI

tr svErrAKEPPNl

i SKEMMTISKOKKI

n

(3 iSVElr)

Nafn sveitar:

undirritabur -(ub) leysi h6r med framkvamdarabila Reykiavikur Marapons undan allri ebyigb 6tti6ni, meibslum e6a veikindum sem 6g geti orbib irir i hlaupinu. Eg sta6festi pab einnig ab 3g er be6i likamlega og andlega far um ab lidka vi6komandi vegalengd. Eg

dagsetning

BESTU OSKIR til allra patttakenda I

Reykjavikur

maraponi I9B?

FEWUflf/il

BEST I/VISI]ES to all participants of the 6th Reykjartk Marathon 1989

UffilAL7nAVEIN'ffiAI,


St6rk verblauna sendur samkeppni i sambandi vi6 sdfnun Sskrifenda. Petta er mjcig spennandi samkeppni sem pib <ill geti6 teki6 p6tt i. Keppnin felst i pvi a6 pi6 safni6 5kve6num fjdlda 6skrifenda t.d. me6al vina og kunningja. Fyrir pa6 eru veitt ver6laun, peim mun glesilegri sem Sskrifendurnir eru fleiri. A nestu si6u getur a6 lita myndir af ver6laununum. Petta eru allt hinir glesilegustu vinningar sem koma a6 g66um notum vi6 6ll tekiferi. Pab er hegt a6 raba verdlaununum saman d marga vegu, allt eftir pvi hva6 ykkur langar mest til a6 eignast. Tokum sem demi: Langi ykkur mest i glesilega ipr6ttatcisku, pd safni6 pi6 10 dskrifendum. Fyrir sama dskrifendafjcilda geti6 pi6 einnig vali6 ykkur einn f6tbolta, innisk6, sundtosku og korfuboltanet, svo demi s6 teki6, e6a eitthva6 annab. Pa6 er sem sagt hegt a6 ra6a ver6laununum saman 6,/msa vegu allt eftir pvi sem pi6 kj6si6 sjdlf. Moguleikarnir eru margir. Sumir kj6sa t.d. einn veglegan hlut, tosku, e6a nokkra smerri hluti. E6a jafnvel hvorutveggja ef pi6 eru6 dugleg ab safna Sskrifendum. Vi6 hdfum liiti6 gera solusk,irslu 6 nestu tveimur si6um sem rUma samtals 16 Sskrifendur. Vanda parf vel til ritfyllingu peirra og geta pess a6 allar uppl,/singar sem standa 6 henni skili s6r. Efst, par sem stendur nafn, er a6 sjrilfsog6u nafn ykkar, 6samt kennitolu, heimilisfangi og simanf meri. Sokum plSssleysis eru soluskfrslur d a6eins tveimur

bla6si6um, en ef pi6 purfib ri fleiri skfrslum a6 halda geti6 pi6 hringt i sima 82300 og bebi6 um a6 f6 paer sendar. Einnig geti6 pi6 sjrilf

ftbf i6 samskonar ey6ublab. Askriftarver6 [pn6ffnBLnDSlNS er kr. 1.020.- fyrir

hdlft 6ri6 en pa6 koma 6 tbl. 6t ;i iiri. Askriftargjaldi6 er innheimt tvisvar sinnum 5 5ri. Eins og pi6 sjrii6 eru s6rstakir reitir |yrn p6 sem vilja grei6a me6 grei6slukorti, en ef peir reitir eru 6ritfylltir hjd ykkur fer vibkomandi sendan gir6se6il, e6a innheimtuma6ur kemur, allt eftir brisetu.

Frestur til a6 skila soluskfrslum er til 10. 6gfst og 6skiljum vi6 okkur a.m.k. 1 mdnu6 til a6 senda ver6laun-

in, pvi pa6 getur teki6 lengri tfma a6 panta sumt

en

Munib a6 taka fram pann hlut sem pi6 vilji6 og i hvada lit hann 6 a6 vera. Feii bf 1 6skrifanda ver6ur a6 koma skfrt fram hvort pri viljir s6lskyggni, kcirfuboltanet e6a sundpoka og f hva6a lit p( vilt fd sundpokann. Sama gildir um pd sem fii 3 dskrifendur, taka ver6ur fram hvort vi6-

komandi vill innisk6 (ster6ir 32-45), bor6tennisspa6a, sundgleraugu eba,,areobie" flugdisk. Hafir pf ekki iihuga 5 a6 safna 6skrifendum en vilt sjdlfur gerast dskrifandi getur pi a6 sj6lfsogbu valib p6r einn hlut af peirri mynd sem vi6 d. Og p5 er bara a6 drifa sig af sta6 og kfkja i heims6kn til vina og kunningja pvf til mikils er a6 vinna.

anna6.

Feir sem bfa ii St6r-Reykjavikursve6inu og vinna til ver6launa eru vinsamlegast be6nir um a6 sekja vinningana sjiilf til Frjdls framtaks, Armdla lB, Reykjavik, en a6eins pegar brji6 er a6 liita pii vita. Feir sem b(a dti 6 landi fii vinningana hins vegar senda.

Gangi ykkur vel! UtanSskriftin er: lpr6ttabla6i6

Armila

18

108 Reykjavik

13


Frj6lst framtak hf.

HEIMILISFANG

STADUR


Frj6lst framtak hf.

HEIMILISFANG

KENNITALA

Nfir 6skrifendur

STADUR


bf far61 nfian iiskrifanda 6tt bf pess kost ab velia d milli Ef

pessara hluta.

Peir sem t63 nyia 6skrifendur geta vali6 d milli Pessara hluta.

fengib alla hlutina ii myndinni fyrir ofan. Pitt er valib. Eba

Ef

bf frerb 5 nfia dskrifendur

getur Pf valib f6tbolta, kiirfubolta eba fallegan bakpoka. Ef pessir hlutir freista Pin ekki valib P6r abra getur ff I.d: smern vlnnlnSa.

Ef

b( ferb 10 n'ifa iskrifendur

getur pri valib um abra hvora tiiskuna. Mundu ab tilgreina hvora tiiskuna pri vilt. Viliir pri hins vegar ekki tiisku itt Pf Pess kost a6 velja nokkra smerri vinninga P6 verbur Pf vitanlega ab tilgreina hvaba hlutir Pab eru. 16


Allir eru o

sr8urvegarar Reykjavikur Maraponi6 er h6tib

g66ur og raun ber vitni. Pennan

allra- landsmanna, hipunktur hjii skokkurum og trimmu_rum hva6anava ab af landinu. i Reykjavikur

5rangur ber fyrst og fremst a6 pakka hinum fjcilmcirgu einstaklingum og fyrirtekjum, sem lagt hafa Maraponinu li6 ;i 6eigingjarnan hiitt. Af fyrirteklum eru Fluglei6ir, Reykjavikurborg, Fer6askrifstofan Urval, Morg-

Maraponi geta peir komi6 saman

5

hdti6arstund og noti6 pess a6 hlaupa ;isamt fjolda annarra me6 sama tilgang i huga. Reykjavikur Marapon er einnig fjdlskylduhiitid, par sem hver og einn hleypur og skokkar eftir sinni bestu getu og oll framkvemd mi6ast vi6 a6 jafnt ungir sem aldnir geti haft

Snagju og hollustu af.

Reykjavikur MaraPon fer fram i sjcitta sinn sunnudaginn 20. iigf st nk.

i fyrra t6ku

um 1300 manns pStt i hlaupinu, par af komu rfmlega 200 frd rltlondum. P5, sem h6fu undirbining a6 fyrsta Reykjavikur Maraponinu 5ri6 1984 6ra6i ekki fyrir pvi a6 drangurinn af pvi starfi yr6i eins

unblabi6 og Henson par fremst i flokki . Ber a6 fera peim s6rstakar pakkir dsamt ollum peim sem leggja

ii

pl6ginn s.s. starfsmonnum

luku hlaupinu pannig ab hverjum og

Reykjavikurborgar og logreglu Ssamt

einum fannst hann vera sigurvegari

og hinum fjol-

pegar hann kom i mark. Ekki er nokk-

morgu sjiilfbo6aliSum er leggja sitt af mdrkum 20. iigist nk. Ifyrra kom fjoldi iihor{enda til a6 fylgjast me6 og fagna hlaupurunum d hlaupalei6inni og pegar peir komu i

ur vafi 5 pvi a6 einmitt petta er eitt pa6 mikilvagasta og eftirminnileg-

hond

Hjdlparsveit sk6ta

mark. Ahor{endur hylltu ekki eingcingu sigurvegarana, heldur fcignu6u peir cillum keppendunum er peir

Rbylria*iku.,r,,,Mh.rrapon,,:t::98-8

*:i

19 21

Timi

Naln

2:27:27

Borut Podgornik Palle R. Madsen Lars-Ake Palm Andy Dennis Mark Rowberry Romano lncerti Sighvatur D. Gu6mundss. Age Ardal Markus Gaehwiler Patrick Legroux James Barnes Jean-Francois Tenon Michael Allen P6tur @orleifsson Pascal Ghenal Bryan Sheard Karl Olaf ldland Joe Brannan

2:29',24 2:3O:25

2:34:45 2:35:25 2:38:50 2:42:.44

2:45:43 2:52:.45

2:54:39 2:58:59 3:01 :16 3:05:01

3:07:26 3:08:43 3:09:25 3:10:.47 3:'14:02

F.5r 57 59 52 44 63 63 53 45 62 57 43 52 68 58 57 39

4

50

Land YUG DAN

SWE, NZL GBR ITA ISL NOR SUI

FRA GBR FRA GBR ISL FRA GBR ISL USA

asta i huga hvers pdtttakanda. Er pa6 von okkar a6 sem flestir komi til me6 ab fylgjast me6 hlaupinu, pvi hagt er

a6 lofa st6rkostlegri og eftirminnilegri keppni.

:fi.rs.lft 20

R66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Knritur Oskarsson formabur Reykjaviku r Maraponsi ns

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

60 54 56 49 49 51 3:'18:48 55 48 3:19:04 Nilsen 62 3:20:53 Persson 51 3:21 :53 Arnesen 46 3:23:01 Allen 63 3:26:22 Fallani 3:26:57 57 Hoivik 3:27:54 33 Muschter 49 3:28:30 Winter 48 3:29:23 Borgen 46 3:29:31 3:29:38 Ton Kesteloo 51 3:35:00 Paul Gaehwiler 36 3:35:34 Sigurdur Gr6tarsson 55 3:36:39 Edi Scodeller 48 3:39:20 Charles Sloan 33 3:41:17 Richard Jenkins 53 3:14:21 3:15:13 3:15:43 3:16:06 3:18:06 3:18:18

lvar

lversen Jost Lynskey O'Donovan Fjeldstad Gomard Govi

Christoph Brendan Pavdie Morten Gerard William GuOmundur Hannesson Gunnlaugur P6tur Lars Gunnar lvar David Marco Frode Reinhold Peter Tor

NOR SUI

GBR GBR NOR FRA ITA ISL ISL SWE NOR GBR ITA NOR GER GER NOR HOL SUI

ISL ITA IRL GBR

17


Reykjavftur MaraPon 1 989 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

3:42:00 Halld6r Hallgrimsson 59 42 3:43:50 Thor Fleldstad 3:45:02 R0nar Gunnarsson 44 70 3:49:04 J6n L6russon 61 3:50:13 Orn Einar Hansen 48 3:51:32 Mario Canali 55 3:51:42 Kim Grant 33 3:52:21 Grlstaf Arnar 50 3:55:00 John Thogersen 46 3:55:09 Allan Hansen 3:56:4'l Ragnar lngi Adalsteinsson 44 34 3:57:17 Jean Jeunemaitre 3:57,20 Richard Senftleben 49 42 3:57:33 Max Dolding 48 3:58:45 Reidar Rdnning 26 3:59:52 J6n Gudlaugsson 4:02:47 Sturlaugur EYi6ltsson 40 26 4:03:11 Ragnvald Seim 36 4:07:45 Frank Didriksen 60 4:14:14 J6n J6hannesson 45 4:15:23 Svein Heiberg 4:17.O5

Ragnarsson Sigurl6nsson

ISL NOR ISL

ISL ISL ITA GBR ISL NOR DAN ISL

MON USA GBR NOR

ISL ISL

NOR NOR ISL NOR ISL

4:25.09 4:32:58 4:53:15 5:04:35 5:06:48 5:12,,2'l 5:16:31 5:35:21

Gisli Ragnar Magn0s Haukur Magnfss. Terje Zinelli Gr6tar Gu6ni GuOmundss. Mark Anthony Milton Bradley

48 52 57 43 42 45 63 36 32 60

R66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Timi

Nafn

3:16:49 3:21:53 3:30:01 3:40:06 3:57:59 3:59:37 4:05:30 4:07:11 4:07:49 4:08:04 4:18:29

Connie Eriksen Daniela Pavarini lnger Pettersson Rita Banks Fabrizia Buffon Janice Perkins Unni Holm Signe Dekke Heli lso-Markko Tove Alm Magdalene Sloan Raija Viertola

F.6r 53 58 61 43 50 57 44 48 49 50 38 37

Land

3:00:54

RatO

Timi

Nafn

F.Ar 55 O 57 58 68 60 60 58 50 62 68 72 56

Land

1 2

4:19:'13

1:09:20

1:'lo,25 1:12:12 1 :13:00 1:13:21 1 :13:25 1:14:57 1:16:45 1 :18:23

3 4 5 6 7 8 9 10 1 :1 8:34 1 1 :19:1 1 12 1 :19:14 13 'l :20:09 14 1:2Q,,28 15 1:20:45 1

18

Holstad Luciano

Tilley Murphy Jones Morrison

Barry Walters Sauro Costi Sigur6ur P. Sigmundsson Gilles Dumax Kristj6n Sk0li Asgeirsson Bragi Sigur6sson Duncan Wright ChristoPher ElvY Stephen Rowland Richard Lenz Rdgnvaldur D. lngp6rsson Bj0rgvin Fri0riksson Jakob Bragi Hannesson Cattani Mario Alec Carter

43 52

ISL ISL NOR

ITA ISL

GBR GBR USA USA

DAN ITA

SWE GBR ITA

CAN NOR NOR FIN

NOR IRL FIN

GBR ITA ISL FRA ISL

ISL GBR GBR GBR USA ISL ISL ISL ITA

GBR

16 17 18 19 20 21 22 2g 24 25 26 27 28 29 30 3'l 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

1:20:58 1:21:17 1

:21

:30

1:21:48 1:22:33 1:22:34 1:22:41 1:22:58 1:23:07 1:23.27 1:23.45 1:24:15 1:25|21 1:25:46 1:26:01 1:26:28 1:26:50 1:26:57 1:27:O1

1:27:17 1:27:30 1:28:09 1:28l.17

Robert Lawrence Baldur Hermannsson Brynj6lfur AsP6rsson Kevin Leak K6ri Porsteinsson Oskar D. Olafsson lngvar Gardarsson Arsall Benediktsson Sam Bertenthal Gu6ni Einarsson Harry Holzem Hor6ur Gunnarsson Sigurgeir Svavarsson Jan Johnsen Gunnar P6ll J6akimsson J6n Gu0mundsson J6hann H. J6hannsson Arni Arnason Thorbldrn Nelnes Stefan Schwenzig Bragi Smith DaviO Skflason

Sonke Hansen 1:28:23 Magn0s Haraldsson 1:28:46 Peter Cooper 1:28:47 Gisli Asgeirsson 1:29',26 Manuel Boissiere 1:29:31 Gudmundur Gislason 1:29:43 olafur Valsson 1:30:40 Jan Hellgren Helgi Gtistafsson 1:31 Paul Firmag 1:31 1:31 P6r6ltur P6rlindsson 1:31:56 P6rhallur H6lmgeirsson 1:32:00 P6rhallur J6hannesson 1:33:02 Klaus Erhardt 1:33:07 Gino Vicenzi 1:33:35 J6n VilhjAlmsson 1:34:04 Jrllius G. Hreinsson 1:34:07 Tony D. Mowery 1:34.24 6lafur F. Gunnarsson 1:34:46 Benedikt Hoskuldsson 1:35:26 Brian Aldrich 1:35:30 lngi Geir Hreinsson 1:35:31 Gu0mundur Olafsson 1:35:35 Graham Woodison 1:35:37 Gisli Gunnlaugsson 1:35:43 Sigurj6n Andr6sson 1:35:43 Jonathan Bloomberg 1:36:39 Sktlli P. Alexandersson 1:36:41 John Linden 1:37:03 Steen Ludvigsen 1:37:23 P6tur P6tursson 1:37:35 Paul Szawlowski 1:37:46 Agir Geirdal Gislason 1:37:49 Oivind Braathen 1:37:.52 Grant Pierron 1:37:55 Eyj6lfur Sveinsson 1 :38:15 Halld6r Magn0sson 1:38:37 T6mas Zoega 1:38:38 Olalur Svenisson 1:38:50 Kiell Hole 1:38:57 Jery Smith 1:39:05 James Wallace 1:39:30 Gunnar KristjAnsson 1:39:42 Magn0s Kristinsson 1:39:58 Jorgen Gustavsson

:34 :35 :50

46 GBR 68 ISL 54 ISL 54 GBR 58 ISL 66 ISL 58 ISL 58 tsl 58 USA 57 ISL 45 USA 68 ISL 67 ISL 48 NOR 54 ISL 54 ISL 45 tsL 63 ISL 26 NOR 62 GER 72 ISL 64 ISL 45 ISL 61 ISL 42 GBR 55 ISL 67 FRA 41 ISL 67 ISL 55 SWE 57 ISL 54 GBR 44 lsL 53 lsl 53 ISL 39 GER 48 ITA 55 ISL 63 ISL 63 USA 63 ISL 50 ISL 30 GBR 66 ISL 49 ISL 51 GBR 42 ISL 41 tsL 38 USA 60 ISL 52 ISL 52 DAN 66 ISL 67 AUS 46 ISL 56 NOR 60 USA 64 ISL 66 ISL 46 ISL 65 ISL 45 NOR 47 USA 59 USA 48 ISL 50 ISL 64 ISL


Hi{lec

-

skor!

I

= g I 3

Hi-Tec ABC uppfinningin: Hoggdefar sem skila 6trulegu faburmagni,

Hi-Tec veitir fotunum h6marksvernd

bnistikefli

ins. Hin einstaka hdnnun pnistikeflisins hekkar ekki halinn og pvi pnistist foturinn ekki fram 6 vid og beygjur um t6berg og rist eru pvi Afram e6lilegar. Tilraunir hafa leitt i lj6s a0 venjulega bUnir ipr6ttaks6r slitna og glata fjaOurmagnseinleikum sinum sem nemur 337" eftir a0 800 km hafa veriO lagOir aO baki. A somu

hdggpunga vi6 hvert skref

vegalengd glata Hi-Tec ABC skornir aOeins 2% af fjaOurmagnseiginleikum

UndirstaOan sem Badwater 146 sk6rinn er byggdur d er st6rkostleg uppfinning sem Hi-Tec hefur einka-

mun lengur en annar sk6b0na0ur.

Fannig skiptir engu hvort p0 ert keppnismaOur eda leggur aOeins stund 6 ipr6ttir endrum og sinnum,

Hi-Tec tryggir f6tum pinum 6vattt hAmarksvernd.

leyfi d og nefnist Air Ball Concept eOa

ABC. ABC er

sem komi0 er fyrir i sk6helnum. FaO dregur 0r og skilar p6r aO auki orku i

sinum.

nasta skref.

Sannkollub lyftisong.

Betristl6m d hreyfingum og

Hi-Tec iprottask6r henta f ra-

barlega vel til efinga og keppni 6 6llum sviOum fpr6tta svo sem vi6 hlaup og trimm,

hdmarksvemd.

-

ABC pnfstikerfid er lykillin

squash, tennis, handknatt-

a0 vinsaldum Badwater 146. Sk6rinn er hreint 0t

leik, kdrfuknattleik, knattspyrnu og er6bik. Hi-Tec

sagt 6tr0leg samsetning. UppistaOa s6lans er3/4 Texon pynnasem verndar

fetumafyrirAlagi af snoggum spyrnum og sniningi. Fyrir aftan pnistikeftiO i

helnu m er styrktur halbotn ; tvofaldu r pressadur mi6s6li veitir enn frekari fjOOrun, vernd og stj6rn 6

hreyfingum. I sk6num f ramanverOum er framm0rskarandi plasteinangrun sem ekki teygist Ofan d pnfstikeflinu er sk6rinn fodra6ur polyurethane sem heldurfetinum st60ugum og svolum.

a.

EINKAUMBOO

Fjolhrefru og ending.

ABC skornireru taldirein mestaframfor

i honnun 6 iprottaskom frA pvifariO

ABC pnistikef li6 er Oflugasti studnings-

var ad framleid sko sem b0nir eru,,air"

bfnaOur sem fAanlegur er f dag og bfdur upp 6 6trflega fjolhafni. P0

sola.

getur valiO p6r paO fja6urmagn sem p6r hentar best meO pviad nota jafn-

pnistikefli (4Psi) eda hapnlistikefli (6Psi) sem hentar vel ef pu hleypur mjog langt eda ef p0 stigur mjog pungttil jarbar. Hi0 auknafjaOurmagn er A engan h6tt 6 kostnaO jafnvagis-

Hi-Tec - Lyftistong alka ipr6namanna.

A IsI-cI'IoI FYRIR HhTEC: ENoK HF,, HAMRABoRG I+, rOpRvoe|, SIMI:

40097


Reykjavikur MaraPon 1 989 83 1:40:18 84 :40:18 85 1:40:44 86 :41 :15 87 1:4'l:41 88 'l:42:11 89 1:42:27 90 1:42:35 9'1 1:42'.45 92 1'.42145 93 1:43:12 94 1:43:16 95 1 :43:18 96 'l:43,,26 97 1:43:26 98 1:44''23 99 1:44.'28 100 1:44:31 101 1:44:37 102 1:44.39 103 1:45:08 104 1:45:39 105 1:45:41 106 1 :46:1 0 107 1:46',20 108 1:46:27 109 1:46:28 10 :46:31 111 1:47:01 112 1:47:22 113 1:47:25 114 1:47:28 115 1:47:31 116 1:47:32 117 1:48:33 118 1 :49:33 119 1 :49:48 1

1

1

12O

1

1:49:51

121 1:50:04 122 1:50:06 123 1:50:29 124 'l:50:35 125 1:50:38 126 1:51:02 127 1:51:24 128 1:50:46 129 1:52',28 130 1:53:16 131 1:53:27 '132 1:53:28 133 1:53:50 134 1:54:03 135 1:54:34 136 1:55:27 137 1:55:33 138 'l:55:40 139 1:55:58 140 1:56:00 141 1:56:20 142 1:56:45 '143 1:57:18 144 1:57:33 145 1 :58:16 146 1:58:52 147 1:59:54 148 2:00:35 149 2:00:50 20

Gislason Ag0stsson Asgrimsson Roseta Erlingsson Arason Gubnason Lago Snabjdrnsson Bjornsson Briem Slef6nsson 6skarsson Owen Eames Martin Orn lngibergsson Helgi Forsteinsson Pascale G. Carlucci Joshua Feiger Siegfried Hechtle

Glsli Hilmir Sigurdur Luca Magn0s KristjAn M. Olver A. Stefano Pdll Sigurdur Snorri KonrAd R0nar Adrian Peter Paul

53 52 51

0 61

J6n Audunn Kristinsson Svanur Sigur6ur F. J6natansson Richard Birgir P. Gu0j6n lngi Gu6mundsson

Bragason

Pert J6safatsson

6mar

Samir Sprocati

Gabrielle Kristj6n M6r Mathew

Sigurj6nsson

Toth 6ttar Gu0mundsson T. Richard Smith Sigur0ur P6roddsson Egill Gunnarsson Hj6rtur Sigur6sson Hermann Leifsson Daniel E. Rees Bjarni Berings H66inn Bjornsson Bjorn Sigurdsson Asbjorn Einarsson Dudley Healy Vilhj6lmur Bjarnason

Jens A. Gubmundsson lng6lfur S. Carl lng6lfur Ellert B. Fidel Helgi S. Gunnarsson Eyj6lfur Sturlaugsson Gudmundur H. Arni Olatur R. Andr6s Per Gunnar Sveinn Jack Kristinn Agnar Jakob Ag0st Gu6mundur Sigurdsson Ronald Eyj6lfur P. Axel Halld6r

Sveinsson Ahlquist Hafsteinsson Schram Atlason Arnason Osvaldsson J6sepsson Wollan Ragnarsson Smith J6nsson Egilsson Ragnarsson Oskarsson Wathen Hafstein Arnason Hrafnsson

ISL ISL ISL ITA ISL

71

ISL ISL

0

ITA

62 42 68 57

ISL ISL

67

61

40 32 60 47 56

ISL

ISL ISL GBR GBR USA

44 50

ISL

45 69 52 57 66 54 54 46

ISL ISL GBR ISL ISL

71

ISL ITA

48 43

ISL USA ISL USA

51

ISL

53

66 52 67 62

ISL ISL ISL

50

ISL ISL ISL ISL USA ISL

74 69 44 14 52

USA

47 39 47

ISL SWE

ISL

59

ISL

39 72 64

rsL

58

ISL ISL ISL ISL

52 74 58 43 62 52 40 32 58 49

t2 34 s1

6'l

60

Larry Bjarni E. Hdrdur Biorn Haukur GuOmundsson Gunnar Orn Gu0mundsson Jorundur Gudmundsson Helgi Helgi StefAn A6alsteinn l. Ragnarsson Olafur J. M.B. Kjartan Baldur

RitO

Timi

Naln

1:18:36

Martha Ernstd6ttir Sonia Rowland Rakel Gylfad6ttir Fri6a Bjarnad6ttir Anna-Marie Sigurdsson Ursula Junemann Berit Nordli Anne Humpreys Marit Hoivik Kristin Leifsd6ttir Lina Gunnard6ttir lnger Strand Borcher Hanna I Birgisd6ttir Margr6t J6nsd6ttir Sigr0n Gubmundsd6ttir P6rdis Anna Kristjdnsd6ttir Camilla Andersson Sissel Finstad Florela Salas Hildur Valgeirsd6ttir Johanna Graf Keneva Kunz Nina Lindseth lnga M Magnfsd6ttir Liliane Jeunemaitre Else Brudevold

USA ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL CAN ISL

ISL

ISL

ISL ITA USA GER

61

69 42 51 39 47 45 41 59 Helgason HAlfddnarson 52 46 lng6lfsson 74 0 J6nsson 40 Thompson 46 Mogensen Gardarsson 50 Lein Gudleifsson Ragnarsson Matthiasson

150 2:00:58 151 2:01:34 152 2:02:32 153 2:03:08 154 2:05:04 '155 2:05:04 156 2:05:45 157 2:07j17 158 2:10:41 159 2:12''25 160 2:12:39 161 2:15.'22 162 2:17:53 163 2:20:47 164 2:43:41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 '1

1:25:30 1:28:24 1:35:01

1:40:14 1:41 :49

1:42:18 1:42:56 1:44:52 1:47:54 1:54:37 1:54:46 1

:54:51

1:56:09 1

:56:1 5

1:56:33 1:58:20 1:59:59 2:02:12 2:08:50 2:09:21 2:11:41

2:12:45 2:15:34 2:20:46 2:42,,27

F.6r 64 55 68 46 61

50 40 63 42 66 48 45 56 48 47 53

68 53 54 50 71

53 59

Land ISL GBR ISL

ISL ISL ISL

NOR USA NOR ISL ISL DAN ISL

ISL ISL ISL SWE NOR USA ISL USA ISL

66 35 33

NOR ISL MON NOR

F.6r

Land

65

ISL

60 60

ISL

61

ISL ISL

ISL ISL

NOR

ISL USA ISL ISL ISL ISL ISL GBR ISL ISL ISL

Rit6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 '10 11 12 13 14 15

Timi 23:02 23:OB

24:03 25154

26:08 27:14 27i31 27:47 27:52 27:54 28:06 28:17 28:17 28:34 28:35

Nafn Mdr Hermannsson J6hann lngibergsson Morten Eske Mortensen Alfreb S. Bddvarsson Gar6ar Sigurbsson Sylfest Lomheim Engilbert Fridfinnsson Asgeir Gudnason Vita Chipenbene J6nas Tryggvason Bergp6r 6lafsson Porsteinn Gunnarsson J6n L6rus Stef6nsson MAr Erlingsson Birgir Sveinsson

66 45 69 73 61

59 71

63 65 69

45

DAN

NOR ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL


Reykiavikur Marapon 1989 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

28:47 29:03 29:10 29:10 29:18 29:19 29:20 29:23 29:27 29:38 29:44 29:45 29:51

29:53 29:55 29:56 30:00 30:03 30:05 30:08 30:09 30:14 30:16 30:21

30:22 30:22 30:25 30:27 30:35 30:39 30:49 30:49 30:50 30:51

30:53 30:56 31 :01 31 :03

31:06 31 :09 31 :10

31:12 31 :15 31 :15 31 :16

31:17 31 :19

31:20 31:21

31:24 31:25 31 :29 31 :3'l

3'l:32 31 :33 31 :41 31 :45

31:47 31 :51 31 :53 31 :57

32:O2 32:O4

32:05 32:08 32:10 32:10

J6n Helgason Torfi F6rhallsson

69 64 45 55

Harri Aima Porgeir Sigp6r Orn RUnarsson 73 Agrist 52 Magnfs Orn GuOmundss. 78 Hordur 60 Gudmundur Eyj6lfsson 67 J6n Atli 59 Porvardur Bjorg0lfsson 62 Eirikur Svanur Sigf(sson 67 Yngvi Mark0sson 71 Voggur Magn0sson 47 Hermann Herbertsson 45 Einar Freyr 75 Eirikur Onundarson 74 Valgardur 59 Benedikt 76 Gu6j6n V. Ragnarsson 64 Bjorn 63 Heimir 60 Hannes 49 Vilhjalmur Manfe0sson 57 J6n 58 Kristj6n P. Halld6rsson 61 Andri 72 Arnp6r G. 62 Gunnar A. Beinteinsson 66 Fri6rik P6r Halld6rsson 61 Solvi 63 Gunnar Halld6rsson 71 Kristinn Bjornsson 55 Torfi H. Leifsson 59 J6hann Mdsson 64 Gisli Reynisson 72 Gr6tar Einarsson 49 Atli Arason 52 Leifur Otto F616arson 61 P6ll Steinp6rsson 61 J6n G. G. Egisson 74 Einar Gylfason 54 lng6lfur lng6lfsson 60 Gunnar J6nsson 51 6mar 74 Kristj6n 68 Marteinn P6r 72 Gisli 73 Einar Gu6mundsson 67 Andri M. 63 Michael 59 Birgir 69 Geir 75 Gudbjdrn Sigvaldason 59 Hilmar F6r 66 Gudmundur Agrjstsson 45 Fri0j6n 58 Teitur 73 Bjarni B. Bjarnason 74 David 73 Bj6rn 78 Porsteinn AuOunn P6turss. 61 Eyj6lfur 69 J6n S. 69 Karl 53 Halld6r 60 Asgeir P6r Blorgvinsson 74

Oskarsson

Asgeirsson

Hinriksson Arnason

Sverrisson

Sverrisson Emilsson

Sigurbsson Bergsson J6hannsson

Bjdrnsson

Stefdnsson Arnason

Solvason

Gu6nason Nikul6sson Arnar Valsson

lng6lfsson Hansen Eiriksson 6marsson

Kristinsson

Bjarnason J6nasson

Helgason J6nsson

Armannsson Olafsson Kristinsson J6hannsson

rsL ISL FIN

ISL ISL rsL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL

rsL ISL

ISL

tsL ISL ISL ISL ISL ISL

rsL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL

rsL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL

tsL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

1O2

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 13 114 115 16 117 118 19 1

1

1

12O

32:11

32:15 32:16 32:18 32:19 32:20 32:21

32:23 32:25 32:25 32:26 32:27 32:29 32:31 32:36 32:37 32:41

32:42 32:43 32:44 32:45 32:46 32:47 32:47 32:48 32:50 32:51

32:53 32:58 33:01

33:03 33:04 33:05 33:06 33:06 33:07 33:08 33:09

121 33:11 122 33:12 123 33:13 124 33:14 125 33:15 126 33:17 127 33:18 128 33:19 129 33:19 130 33:21 131 33:21 '132 33:22 133 33:23 134 33:24 135 33:32 136 33:37 137 33:39 138 33:39 139 33i42 140 33:44 141 33:44 142 33:45 '143 33:46 144 33:48 145 33:51 146 33:52 147 33:55 148 33:56 149 33:57

Einarsson

47 63 J6nsson 39 Har0arson 66 Cohagen 53 69 Sk0lason 64 Sveinsson 72 Bjornsson 65 Davi0sson 70 70 Svenir Brynj6lfsson 51 Carl Erlingsson 61 R6bert Porsteinsson 62 J6n F6rdarson 70 Asgeir Albertsson 55 Flosi Kristjdnsson 51 tilfar Adalsteinsson 48 J6n Gunnar Edvardsson 49 Gunnar B. Gu0mundsson 72 Arni Geir PAlsson 63 GuOmundur Gunnlaugsson 56 Arni Ragnarsson 72 Run6lfur G. Benediktsson 76 Kristinn Arnarsson 62 Sevar P6r Magnrisson 53 J6hann Grimur Fri6bertss. 70 Jim Bryant 37 J6n Gunnar Axelsson 64 Magnfs Brynj6lfsson 53 Tryggvi J6nsson 54 olafur Blomberg 74 Leifur Franzson 52 Davi6 lngvarsson 74 Birgir Hilmarsson 78 Gunnar P. PAlsson 61 Asbjorn J6nsson 60 Baldur Gunnarsson 69 Sigf0s Haraldsson 55 Porvar0ur J6nsson 72 Olafur P. Kristj6nsson 66 Ag0st Gudmundsson 74 Kn0tur Oskarsson 52 Arnar P6r Bjorgvinsson 74 Birgir M6r Gubbrandsson 76 Almar Daneliusson 74 J6hann Hannesson 76 Bj6rn G. StefAnsson 76 Magn[s J6nsson 41 Jakob F6r P6tursson 56 Bogi Leiknisson 74 Pormar lngimarsson 52 Gu6mundur Bjarnason 55 Hafp6r lngi J6nsson 46 Gardar Einarsson 55 Ellert O. Erlingsson 75 J6n Hrafnkelsson 51 F6rarinn P6rsson 77 Krisj6n Simonarson 75 Snj6lfur olafsson 54 Birgir Erlendsson 74 Alexander Valdimarsson 47 Eggert 6latsson 52 Svenir Steinn Sverrisson 78 Porvaldur J6nsson 60 Helgi Benediktsson 53 Sigur6ur R. Sigurbjornsson 50 Pdll Sigurj6n Manfredsson Porbjorn E. P6ll Mark Viktor P6r SigurOsson Gisli Snoni Dal Sigurdur F. P6ll Asgeir Hafsteinn Fri6finnsson

ISL

ISL ISL ISL

USA ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL

ISL ISL ISL

ISL USA ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

21


Reykjavikur MaraPon 1 989 150 33:57 151 33:59 152 34:00 153 34:01 154 34:06 155 34:1 156 34:1 157 34:13 158 34:13 159 34:14 160 34:14 161 34:1 5 162 34:18 163 34:1 9 164 34:22 165 34:23 166 34:24 167 34:25 168 34:25 169 34:26 1 1

17O

34:28

171 34:38 172 34:39 173 34:4O 174 34:40 175 34:41 176 34:41 177 34:42 178 34:43 179 34:45 180 34:47 181 34:48 182 34:51 183 34:55 184 34:56 185 34:57 186 34:58 187 34:59 188 34:59 189 35:00 190 35:01 191 35:01 192 35:02 193 35:03 194 35:05 195 35:06 196 35:08 197 35:09 198 35:11 199 35:'l 200 35:14 201 35:15 1

2O2

35:17

203 35:18 204 35:18 205 35:19 206 35:20 2O7 35:21 208 35:21 209 35:21 210 35:22 211 35:23 212 35:24 213 35:24 214 35:26 215 35:27 216 35:28 22

70 75 75 G0stafsson 42 lngvarsson 56 Magnrlsson 73 Hafsteinsson 53 70 74 52 47 32 68 74 J6nsson 64 78 62 5'l 53 44 76 78 52 61 75 57 58 66 57 46 Hilmarsson 57 75 Gudmundsson 64 75 Bjornsson 27 75 76 74 77 55 48

Hordur Kvaran Steinar Bragi Gubmundss. Erlendur P6r Gunnarsson Sam0el Gu6ni P6r R6bert Snorri Helgi Porsteinsson J6n Sigurdsson Bjarki Bjarnason Snoni S. KonrAbsson Eysteinn Porvaldsson Hinrik Au6unsson Ellert Daneliusson Magn0s B. StefAn Orn Kristj6nsson Albert Palsson Sigurdur G. Gudmundsson Bjorn M. Bjdrgvinsson Hor0ur Filippusson Kristjdn H. Flosason Gunnar Ragnar Einarsson Einar 6lafsson J6hann P. J6hannsson Hannes Pall Gu6mundsson Gisli H. Gu6mundsson Orn Olafsson lngi Eiriksson Stef6n S. StefAnsson Niels Chr. Nielsen Gunnar A. Ari Fridfinnsson Nj6ll Asmundur Vilhjdlmsson Sturlaugur ,â&#x201A;Źgir Viktorsson Styrmir Savarsson Sigurgeir Mdr Halld6rsson Snorri A. Vi6arsson J6n Sigurdsson Bjarni Bjarnason Benedikt Eyp6r Gu0jon Birgir J6nsson lvar Birgisson Gudmundur Gudmundsson SigurOur Sigurdsson Sverrir Matthiasson Bjarni Halld6rsson Dibrik S. Bogason Bjarni Kristjdnsson Einar 6lafsson Gudmundur Gu6mundsson Bjorgvin Kdmp lngi Rafnar Sigurdur Sveinn Nikul6ss. Fri6bert Fri0bertsson J6hannes Porgeir Ernstss. Hdskuldur K6ri is6lfur G. P6lmason Gunnar P6ll Leifsson 6ttar Gudnason Hdr6ur Gunnlaugsson Skarph66inn Porsteinn J6nsson Leif Tollefsen

Hjartarson 57 Borgp6rsson 50 Gr6tarsson 57 48 61 55 55 48 52 74 67 64 76 50 Jriliusson 76 73 65 74 Schram 72 54 78 74 74 P6risson 48 74 23

ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL NOR

2'17 35:28 218 35:30 219 35:31 22O 35:33 221 35:34 222 35:35 223 35:39 224 35:43 225 35:44 226 35:45 227 35:47 228 35:48 229 35:48 23O 35:48 231 35:49 232 35:50 233 35:51 234 35:52 235 35:53 236 35:53 237 35:54 238 35:55 239 35:56 240 36:02 241 36:02 242 36:03 243 36:03 244 36:04 245 36:05 246 36:05 247 36:06 248 36:08 249 36:09 250 36:09 251 36:10 252 36:10 253 36:10 254 36:11 255 36:13 256 36:'15 257 36:15 258 36:16 259 36:19 260 36i20 261 36:20 262 36:22 263 36:23 264 36:27 265 36:31 266 36:33 267 36:34 268 36:34 269 36:35 27O 36:36 271 36:37 272 36:38 273 36:38 274 36:40 275 36:40 276 36:41 277 36:42 278 36:43 279 36:45 28O 36:46 281 36:49 282 36:53 283 36:55

Gudj6nsson 65 53 Semundsen 55 63 51 Karlsson Oskarsson 60 53 tilfar MAsson 62 Ari Sigurdsson R0nar Gunnnlaugsson 73 49 Einar Magnrisson 64 Hordur Harbarsson 64 Anders Pedersen 72 6mar Savarsson Bjdrn Sveinbjornsson 76 51 Hilmar Porkelsson Haraldur Ogmundsson 69

Porbjorn Gu0mundur Kjartansson Grimur P6rhallur Gunnarsson Porbergur Magnris

Gubmundur Helgi porsteinss.62 Hoskuldur E. Gudmannss. Arnar Gar6ar Sigurdur Kristjdn Benediktsson Eirikur Rrlnar Alfons R6land R. Derek Gu6mundur T. Sigurdsson Gunnar Porsteinn Leifur Oni

32 75 Bjarnason 56 Briem 60 Blondal 43 73 Jensson Bjorgvinsson 52 59 JPnsson 57 Assier 51 Mundell 59 Porvaldsson 47 Sverrisson 55 F6rbarson 74 58 DaviO J6nsson Haukur Hergeirsson 31 76 Eirikur Pordarsson Porvaldur K. Porsteinsson 51 47 Gunnar Baldursson 48 P6ll A. P6lsson Ernst Hemmingsen 47 Berghreinn G. Porsteinsson 36 76 Orvar Ragnarsson KristjAn J6hannsson 42 F6rdur Gu6bjornsson 67 Porsteinn G. Berghreinsson 72 73 Christofer Lund 53 Magn0s Pdlsson 57 Heidar J6nsson Gubmundur Simonarson 70 54 Agrist P. Arnason 47 Vi6ar G. Egilsson Stef6n Hallur StefAnsson 77 62 Karl Emil Arnason 59 lng6lfur Danielsson Gudj6n Armann Gudj6nss. 76 70 lngvar lngvarsson 48 Gfsli LArusson 39 Gunnar Sigurdsson 74 Haflidi lngason Sigurdur l. Margeirsson 54 49 Ulfar Hinriksson 65 Hreidar Gislason 40 P6rdur J6nsson Olafur St. Sveinsson 57 74 Mark0s Hauksson J6n Arnar Porbjornsson 73 74 P6r Arnason 60 Egill Egilsson Halld6r Rrinar Magnfsson 59

ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL CAN ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL


Reykjavikur Marapon 1989 284 36:57 285 37:00 286 37:03 287 37:06 288 37:06 289 37:07 290 37:12 291 37:15 292 37:16 293 37:18 294 37:19 295 37:22 296 37:24 297 37:25 298 37:28 299 37:30 300 37:33 301 37:35 302 37:36 303 37:37 304 37:38 305 37:39 306 37:41 307 37:42 308 37:42 309 37:44 310 37i45 311 37:46 312 37:47 313 37:48 314 37:51 315 37:51 316 37:54 317 37:55 318 37:56 319 38:00 320 38:00 321 38:01 322 38:03 323 38:04 324 38:05 325 38:07 326 38:10 327 38:13 328 38:15 329 38:17 330 38:20 331 38:22 332 38:24 333 38:26 334 38:27 335 38:29 336 38:30 337 38:31 338 38:33 339 38:34 340 38:34 341 38:39 342 38:44 343 38:48 344 38:53 345 38:57 346 38:59 347 39:02 348 39:04 349 39:06 350 39:08

Erling Savarsson Geir Arnar Marelsson Hjorleifur Hringsson J6hann H6konarson R6bert J6nsson Au0unn Karlsson Bjorn F6r J6nsson Marias Stef6nsson Sk0li Baldursson

75 75 56 49 74 50 64

ISL

ISL ISL ISL ISL

71

ISL ISL ISL

55

ISL

6lafur 6lafsson

51

Sigurj6n J6nsson lng6lfur Marteinn J6n A. Reinhard Reinhardsson Sveinn Sumarli6i Kr. Ho16ur Hilmarsson Sveinn Rrinar Sigurdsson Mdr Christiane

74 48 46 57 60 64 69

ISL ISL ISL

Margeirsson Schuler Hreinsson Hilmarsson J6nsson

51

76 45 59 SigurOurSkarph66insson 77 Sigu16ur P6roddsson 51 Fri6rik Gudbrandsson 50 Steinar Erlendsson 41 David 55 Porleikur 43 Einar 49 Gu0j6n Sigurbjartsson 55 P6rir 44 Axel 59 GarOar 60 Hans 66 Gr6tar Orn 79 Magnfs 48 Hilmar 59 Hafsteinn 57 R(nar Davi6 Gubmundss. 76 Olafur B. Gunnarsson 76 Hor0ur 77 Gunnar 76 Stefano Dal 62 Sigur6ur 65 Halld6r 57 Gunnar 33 Ofeigur 75 olafur 64 Einar 78 Reynir 77 Hjalti 76 John 66 Brian 50 Albrecht 5l Hordur M. Gylfason 74 Porvaldur 74 Ragnar 66 Avar 44 Sveinn 62 lngimundur Magn0sson 61 SigurOur Savar Sigurdss. 48 Brynjar Hermannsson 62 Hannes Valgeirsson 61 Sk0li Ragnarsson 54 Ag0st Geir Torfason 79 Magn0s Schram 37 Hordur Halld6rsson 74 Torfi H. 46

Gunnarsson Spate

Collins Karlsson Magnfsson

Svansson Sigur6sson Einarsson Thor Bragason Sverrisson Gunnarsson Danielsson Kristinsson Gunnarsson Lago Bjornsson Pdlsson Magn0sson Sigur6sson Fri6j6nsson Porsteinsson P6lsson Gr6tarsson Kneihs Pilkington Ehmann Hafberg Hilmarsson Sigur0sson 6lafsson

Ag0stsson

ISL

ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL GBR

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368

39:33 39:34 39:37

Brynj6lfur P6r Gudmundss. Finnbogi Haukur Orn Ulfar Simon Geir Porsteinsson Sverrir Sveinn Gudmundur Olafur Sigurdss. Haraldur J6hann Fri0rik Haraldsson Georg Orn Gunnar Egill Vilmar Helgi M. Andri Valur Sigur6sson Arni Kristinn Gunnarsson

ROA

Timi

Nafn

39:09 39:12 39:12 39:14 39:15 39:17 39:17 39:19 39:20 39:20 39:21

39:23 39:24 39:30 39:31

75 52 72 53 75 Gu6finnsson 72 Snedal 44 T5 J6hannsson 54 79 Gunnarsson 45 Fridfinnsson 51 RUnarsson 65 P6rbarson 78 Pedersen 45 Erlingsson 79 75 80 Helgason Dfrfjord Sigurj6nsson

ISL

ISL tSL ISL ISL

ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL

ISL ISL ISL

USA ISL ISL ISL ISL ISL ISL DAN ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL

rsL ITA

ISL

rsL ISL ISL ISL ISL ISL ISL AUS ISL ISL ISL

tsL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

29:58 30:10 30:12 30:23 31 :16 31 :20

32:21

33:00 33:11

33:45 34:33 34:35 34:38 35:10 35:15 35:22 35:28 35:49 35:57 35:59 36:01

36:02 36:05 36:05 36:06 36:06 36:08 36:17 36:25 36:25 36:34 36:39 36:47 36:5'l 36:55 36:57 37:01 37:01 37:O2 37:O4 37:O7 37:'10

Hulda Bjdrk P6lsd6ttir P6runn M. Gunnarsd6ttir Margr6t Brynj6lfsd6ttir Forbjorg Jensd6ttir Bryndis Brynjarsd6ttir Gu0r0n Zoega Bjorg Long Christiane Spate Hjordis Magn0sd6ttir J6hanna P. Wiium Linda Bjork Magn0sd6ttir Anna F6rsd6ttir Bryndis Magn0sd6ttir Anna Eiriksd6ttir Sig116ur E. Vilmundard. P6ra Gunnarsd6ttir Margr6t Gudj6nsd6ttir Gu6r0n Gislad6ttir Sigri6ur D. Magn0sd6ftir Asta P6tursd6ttir Maria Reynisd6ttir Asa Karlsd6ttir Gudbjorg K. Axelsd6ttir Asdis Sif Gunnarsd6ttir lngibj<irg Haraldsd6ttir Sara Margr6t 6lafsd6ttir Alda Mciller Gudr0n Einarsd6ttir Halld6ra Bjornsd6ttir J6nina Benediktsd6ttir Edda Njdlsd6ttir Vala Bjdrg Gar6arsd6ttir Rut Hermannsd6ttir HeiOa B Kn0tsd6ttir lngveldur Bragad6ttir Linda S. Gu6mundsd6ttir Helga F6rhallsd6ttir Elin Hjaltad6ttir Sara Maria Reginsd6ttir lnga R6bertsd6ttir Gu6rrin B. Gu6mundsd. Kristin Rut Kristinsd6ttir

F.6r Land 64 ISL 71 ISL 70 ISL 75 ISL 68 ISL 71 ISL 60 tsl 59 GER 60 tsL 75 ISL 75 ISL 74 ISL 50 ISL 77 ISL 78 ISL 65 ISL 75 ISL 71 tSL 59 ISL 76 ISL 76 tSL 61 ISL 75 ISL 76 ISL 47 tSL 74 tSL 48 ISL 51 ISL 61 ISL 57 ISL 63 ISL 75 ISL 76 ISL 72 ISL 55 ISL 68 ISL 68 ISL 47 tSL 75 ISL 63 ISL 66 ISL 77 ISL 23


OGffiRHEIMOOO Ar eftir 6r leggja ,,farfuglarnir" leid sina yfir hafid, margir peirra mdrgum sinnum 6 an. Til pess barf styrkan bol og sterka vrengi 0g b6 hdfum vid. Nj6ttu hvildar og preginda 6 leidinni, undir okkar verndarvang.

...MED FTUGTEIDUM FLUGLEIDIR


Reykjavikur Marapon 1989 307 308 309 310 311

57:57 58:14 58:18 58:25 59:08

312

59:11

313

317 318 319

59:13 59:36 59:38 59:39 59:39 59:40 59:43

320

59:47

321 322

:00:13 '1 :00:14

JZJ

1:01 :10

324 325

1:02:09 1:02:22

314 315 316

1

Osk J6hannsd6ttir Rakel Jonsdottir F6rey Eva Einarsd6ttir Elin PAlsdottir Anna Rognvaldsdottir lngibjorg Sigurbardottir Kolbr0n Karlsd6ttir Hlin P6lsd6ttir Helga Hrei0arsd6ttir lngibjorg Birgisd6ttir Hugrun Elva Hjaltad6ttir Nina K. Hjaltad6ttir Gry Halland Valdis Eva Hjaltad6ttir Ellen Rut Gunnarsd6ttir Margr6t R. Gudmundsd6ttir Erna Huld Arnard. Agnes Gudj6nsd6ttir Ragnheidur Olafsd6ttir

41

70 78 79 53 53 50 79

78 81

ISL ISL ISL

326

'1

327

1

ISL ISL

329 330

tsL

331

ISL ISL ISL ISL

JJZ

78 76 60

ISL ISL

81

ISL ISL

77 /b 76 79 79

NOR

ISL ISL ISL ISL

328

333 334 335 336 337 338 339 340

:03:01

:03:17 '1 :03:54 1tO4i4O

1:06:20 1:06:23 1:09:57 1 :10:05 1 :15:20 1:15:21 1 :15:21

1i15i22 1

:19:20

1:19:21

1:20:56

341

1:22,'21

342

1:22:28 1:24:26

343

..kjorin leid til

Hildur B. Kristjansd6ttir Elin Mjoll Porhallsdottir Thelma Lind Stefdndottir Gubrrin Porsd6ttir Helga Kristinsd6ttir KolbrIn J6nsd6ttir Drifa 6sk Sumarlidad6ttir Kristbjorg A. Gudmundsd. Edda S Porvaldsdottir Solveig Kristinsdottir G16a Kristjansd6ttir Gudr[n Bjornsdottir Greta S. Haraldsd6ttir Elisabet Kristinsd6ttir Sigri6ur Kristinsd6ttir Andrea B. Beringsd6ttir Furidur G. Agristsdottir Kristin Ketilsd6ttir

77 61

62 56

78 79 87 58 63 83 39

SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL

SL SL

18

SL

25

SL SL SL SL

79 78

50

sparn-a6ar

er Kj orb6k Landsbankans Belri ernla dan og orLrggan erd I I irvoxlunar st)anftar er vand lund n Ha,r grunnvoxl r og vcrd rygg nqarakv;rr.)r lry(J(l ir (Jod;r avoxlun Ad a!k konra atlurvrrk.rr v.rxlahâ&#x201A;Źkkiilrr

cltn 16 o.J 24

rranudr Saml cr , rnsl-da Krort)okar alllal aus

f,ffiefi;s:::'

27


Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1989 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út vegna Reykjavíkurmaraþons 1989. Hlaupið 1989 var 6. Reykjavíkurmaraþonið sem haldið var.

1989 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út vegna Reykjavíkurmaraþons 1989. Hlaupið 1989 var 6. Reykjavíkurmaraþonið sem haldið var.

Advertisement