__MAIN_TEXT__

Page 1


Erarhkvemdanefnd Reykj

avikur

Marapon.

Reykjavik Marathon organizing commitee.

Knfitur Osrarssont ffir=i. --/ Union of Iceland' 6fir+*s:crr, tathletic union of rcerand' Athletic 6u$,"iJhd*\ He19a Bjarnason, Icelandair. 6mar Einarsson, CitY of \eYkjavik' . Pl"\"\ tv\"rs- ' r\ ^rt+lrs.rt director: Knritur 6skarsson' -ffi" Administration and oPeration director: :unna! PaIl J6akimsson' Chief timekeeper: Katrin Atlad6ttir' Medical officer: Sigurj5n Sigur6sson' Course director: Si-gur6ur Haraldsson' officer of refreshment stations: Sigur6ur Erlingsson' course measurement: Sverrir olafsson'

Reykjavikur Marapon, fyrsta albj661ega maraponhlaupl6 6 lslandi fer fram sunnudaginn 26. 'agisl- og hefst kl. I0.00 a Friklrkjuveginum vi6 Tj6rnina en endamark er i Lakjargdtu. l4araponhlauP eru geysivinsel vi6a erlendis og flykklst f51k 1 pdsunda tall til a6 taka pett i slikum hlaupum. Arlega eru haldin'marabonhlaup i hdfu6borgum fj6lrnargra landa m-a. i h6fu6borgum hinna Nor6urlandanna. Fyrirspulnir um maraponhlaup 5 Islandi voru farnar a6 berast vl6a a6 pegar fer6askrifstofan 0rva1 h6f vi6ra6ur vi6 Frj6lsipr5ttasamband lslands um ad koma 6 alpj56legu maraponhlaupi i Reykiavik' A6 halda sfikt hlauP kostar mikj-nn undirbrlning og skiPulag og er ekki mogulegt nema me6 vidtaku samstarfi margra a6ila' J6kva6ar undlrtektir Fluglei6a og Reykjavikurborgar ur6u til pess a6 sG ikv6r6un var tekin ad halda Reykjavikur I{arabon i Sgust r984' og stofnud var frarnkvemdanefnd S6urnefndra a6ila' Akve6i6 var a6 leggja 6herslu 6 a6 f6 hinn almenna skokkara sem hleypur ser til anegju og heilsub5tar til a6 vera me6, b5 einniq taki patt okkar fremstu maraponhlauparar sem keppa um fslandsmeistarai maraponhlaupi. var akve6id a6 gefa lslendinqum kost 5 titilinn a6 velja stvttri vegalengd, um g km, auk kepnni i h6lfmarapon og naraponhlaupi. Vi6brcigd f6lks vid pessu fyrsta Revkjavikur Maraboni hafa veri6 njtig 966 og eru peirn a6ilum sem standa a6 pessu hlaupi hvatning til a6 gera Reykjavikur Marapon a6 irlequm vi6bur6i i borgarlifinu. vi6 vonumst ti1 a6 f61k fj6lmenni ni6ur i mi6ba og a6 gcitum bajarins par sem hlaupid fer fram til bess a6 fylgjast me6'

I

i


REYKJAVIKURMARADON a' 26. AGUSr

lgw

er vissulega 6negja, a6 nrf skuli Reykjavikurborg vera valin vettvangur fyrir-maraponkeppni, sem reyndar i p6ssu tilviki ber ekki sist keim af fjtirdaipi6ttinni freirur .i"rriti"xepp'i afbur6a Ipr5ttananna. "" Dad sem

Vi6 vonum, ad Reykjavikurborg taki ver a m5ti keppendum i trausti pess,- ad vedurgu6irnir lati ij6s sitt, s5J-ina, munl hafa g56a endurninningu lt peim stundum, sem "li"u,-"g-uiii, peir 6vtiia" i hofu6borg tsl-ands.

*/-

! L-',-'--/ l- --^t \---L \ Mr. Dav{6 Oddsson, Mayor of Reykjavzk.


s0 ldld iaugum uppi og e.t.v' er ekkert eitt svarlilviO pesiari spurningu' Fad er hins vegar engin spurning a0 breska hlaupadrottningin Lesley Watson' heimsm-ethaf i i 50 milna hlaupi kvenna, blir yfir gifurlegum krafti og atorku.

SvariO liggur tr0lega ekki

Eitt grundvallaratriOa i efinga- og keppnisskipulagi hennar er neysla

Gericomplex.

Sk6lavordustig 1 Simi:22966 101 Reykiavik


A6ala6standendur Reykjavikur Maraponhlaupsj.ns eru eins og fram hefur komid Frjelsipr6ttasamband rslands, Fer6askrifstofan 0rva1, Flugleidir og Reykjavikurborg, Umsj6n me6 framkvamd hlaupsins sjalfs er i hcindum rrjalsipr5ttasanbands rsrands i ninu samstarfi vi6 l6greg1u o9 gatnanAladeild Reykjavikurborgar. Fj6ldi sj61f_ bo6aLida starfar vi6 h1aupi6. Hj6lparsveit sk6ta vinnur med heilsugesluli6i hlaupslns og f6lagar i ipr6ttaf6J-ogum i Reykjavik, Kopavogi og Hafnarfj.r6i starfa vid brautarvorslu, skr6ningu i marki, timatoku og a6sto6 A drykkj.arstodvurn.

gmsir a6i.1ar hafa styrkt hlaupid,

en pfska sportvorufyrirtaki6 er a6alstyrktara5ili pess. Morgunbladi6 gefur ver6laun til hlaupsins, bikar tlI fyrsta karls og konu i maraponhlaupinu og ve16launapeninga ti1 fimm fyrstu karla og kvenna i hlaupunum premur en PUMA gefur s6rstcik ardursflokkaver6raun. Deim og eftirtcrldurn adilurn ciltm er pakka6ur s6rstakur stu6ningur vi6 Reykjavikur Marapon. PUI4A

Dfsk-lslenska verslunanfrilagi6, SEIKO. Venkfne6iskr'lfstofan FenilI, Su6unJ.andsbraut 4, T6Ivupj6nustan s.f., Langholtsvegi 115.

Veitingahrisi6 Lauga-As, Lauganisvegi 1. Bt5rnabudin F16na, Langholtsvegi. Mj<31kunsansa1an, Laugavegi 162. rRi P6tun Snaland, Su6urstr6nd. ER IIATDHA]I Kokkhusi6' Lakjarg6tu ipn6nnswRKs sAmBAllDsllls Steypusto6in B. M. VaIl5. 2,4ff'^ Teppaland, Gnerrsisvegi 8. Plastpnent, H6f6abakka 9. vifilfell, Coca Co1a.

8'

lgg4

Hraunba Lekjaruotu B Reykjavikurvegi72 Hf.


GC'D KEPPNI -

I

IPROTTUM ER ARANGUR GODRAR SAMVINNU

$

slualND

isLENsKRA sAMvll'truurEleca


DROuN

lsr,auost'lersrNs

oskarsson-KR !69ni, 5rgtus Jonsson rK

Sigrmundsson

Sigmundsson Sigmundsson Sigmundsson

MARApoNHLAUPT.

1968 3:5I.04 k1st. Reykjavik Rochester, USA L975 3:15.17 Buffalo, USA f975 3:05.38 Rochester, USA L976 2:53.05 2:50 -56 Rochester, USA L976 2249.L4 New York, USA L977

J6n Gu6laugsson HsK H69nl dskarsson KR Hcigni Oskarsson KR Hdgnl Oskarsson KR Hcigni oskarsson KR

sigur6ur P. sigur6ur P. Sigur6ur P, Sigur6ur P.

I

PH

FH FH FH

2 2

238.29 23L.33

2227.03 2223.43 2 z2I .20

Windsor,England I978

198r Reykjavik Wolverhampton L982 1983 Nevr York f984 London

Detta e einungis vi6 um hlaup sem hafa veri6 42.r95 km. Magnus Gu6bj6rnsson 6r KR keppti hins vegar i maraponhlauPum sem voru 6fd si6an. Hann hlj6p A 3:10.15 iri6 4O-2 km fyrir rirmri hilfri L926, Ari6 eftir a 3:04.40 og 6rid L928 A 2253.06. Hafsteinn Sveinsson fri Selfossi hljop 42.2 km fra Kambabrrin til- Reykjavikur i 3:0I.02 Ari6 1957. Vegna mjdg mikils hedarmismunar er p6 ekki hegt a6 bera pann tima saman vi6 a6ra.

i nnoncuruunt i xv0louar Hvenar sem er Hvar sem er

cr,rr.Smnr Nathan& Olsenhf Aim0la8-to5Foyklavik


8 KM HLAUPID

4r-=

TIEE

lOt

ws^et TIIARK ')o-E

t,

\i

,"\

\

O

G6tur sem hlaupid er eftir

i E km hlaupinu.

Frikirkjuvegur, Skothisvegur, Sudurgata, tJj ardarhagi , Pornhagi Egissi6a, Nesvegur I Sudurstrond, Di6sgranii , Ananaust, I{irargata, Tryggvagata, Kalkcfnsvegur, Lakjargata. G6tu! sem hlaupi6 er eft-ir i mrrabcn og h6lfmaralonhlaupin:.

,

Frikirkjuvegur, Skothrisvegur, Su6urgata, Hja16arhagj-, Fcrnhagi, Starhagi ( a6eins 6 si6ari hring hja maraponhlaupururn), i0gissida, Nesvegur, Su6urstr6nd, Ei.6sgrandi, Ananaust, Mirargata, Tryggvata, Kalkofnsvegur, Skilagata, Satrin, Kleppsvegur, Etli6avogur, Sudurlandsbraut, Langholtsvegur, Laugarisvegur, Sundlaugavegur, Borgartin, Kringlumfrarbraut, !4ik1abraut, S6Ieyjargata, L.ek jargata.

P


SEIKO

REYKJAV

%.

-fn'Y,Se€F.-"#u:n"=nf ?ll

H6lfnaraPon: Einn hri llarabon: Tveir hringi

----:MaraPonhlauP D: Drykkjarst66var

Halfmarathon: One lap Marathon: Two laPs

: OnlY marath D: Drink stations.


trIKUR MARAPON

t Aausr

tw

-1L-

S='-4

ngur.

=<

-z

r. arar eJ.ngdngu (6 seinni hring).

onrunners (second lap).

SV


MARATHON

(42.I95

KM)

Konrr/Fermles

ISL

0oB Bjamad5ttir Frf6a OL2 Cochrane [,ori

034 Hega!'ty Josepbine

USA Ann

Ot+2 Macindoe Jane

075 Samnet Birgitte 059 Shen::od Kris 068 Hatson Leslie

IRI

-46

.57 .58

GBR .2I GER ,I+5

usA

GBR

'4s

,48

Kaz.lar/Mailes

Nn.

Nafa/Name

074 A6alsteinsson Ragnar Ingi ISL sur oo1 Al'm chnisten Oo2 Andn6sson SigVrj<in

ISL

oo3 corin Bain

GBR

OO4

GBR

Ball Alan Denek

oo5 Becerra Juan 006 Benediktsson AnsaII

usA

OO7 Bergrnn

SHE USA USA USA USA USA NED

ISL

'44

Og2

Gu6mundr:r

Gu6mundsson ISL

033 Gr.rnnarsson dlafun 035 He::burger Giirfiter 036 Hurd Michael

ISL

GER GBR

ISL 037 Ingibergsson J5hann 038 J6hannsson Jtihann Hei6an ISL ISL039 Jdsafatsson Birgir GER or+o KLeinschmidt Heinz ISL 041 Kri.stjins$on drni D<jr ISL 076 KristjSnsson Gunnar TsL 043 Magnrisson Snorri

044 Maur€n Peter 045 Moone l{ichaef 046 o'Callaghan Bnendan 047 Oshea o+8 dskansson H6gni. 049 Pittnran Nigei o5o Pqh1an Alf:red 051 Ponzi Trinas AtIi 052 Ragrransson dlafirr 053 Ridden Alfons 054 Henningen Hans-Geonge 055 Roschen Juengen 056 Roesslet, Robert 057 Sannnet Manfre6 058 schwartz Guenter

GER GBR GBR USA ISL GBR GER ISL rSL GER 9l GER GER GER GER

'50 -qg

'66 '58 -45 -53

'2o -59 -41

'19 -38 '40

'55 -Z+

'+o

-45

'41 '49 '65 '49 '58

'25

Carl-Gustav '46 Michael '32 O1o Bnernent MaLshall '59 011 Chri.stnran David '55 013 Corbin Nchand '49 014 Crocker: R5ran '42 015 Dekker Theo '38 GER ChristoPh 016 Denschau '33 GER 01? Dingley A1 '64 USA 018 Dodd Stephen '61 GBR 019 Downs StePhen '32 SWE O2o Fa1I Eskil Ejber '40 GER O2f Fishen Ktaus '47 GBR 022 Fossurn BasiL '63 usA 023 Fox Michael ISL '55 c2+ Flri6geirsson Stefdn o?5 Pri6geirsson Steinar Jens ISL '57 ISL '58 026 Gar6arsson Ingvar IsL '+6 027 Geinda1 €gin IsL '53 028 Gislason Gisli ISL '41 o2g Gisfason Gu6mundur '58 GBR o3O Greaves MartYn ilohn 031 Gu6mundsson Sighvatur DyriISt '53 '56

OO9 Boyle

Nafi/Nane

Nr'.

Nafn/Name

Nr.

'59 '32 '45 '60

056 06? 069 o7o 071 o72 o?3

GER -36 GER '43 GER -41 GER '13 USA -59 GER -58 ISL '58

uldokat Klaus U.r,en

Jeffer5l Ross

Voigt Wolf weidticn Rudolf

Richard KaY PonLei.fsson P6tur.

wiese

Zumw:'.nke1

HALF-MARATHON (2T. Konur/Fenales

Nr.

098

KM)

Nafn/Name

101 Aufderhejde Chrjstine +o2 Arbogast Mari.a 104 eeneliktsd6tti.n rngunn 10? Boyce Emna 111 Ch-ri.stenson Joani.e 112 Deibel Enika 116 Geiss Helga 1:2I Gilnthen tlini.a-Regina 126 Harardsd6ttir: cuoUj6ng 131 Jtinene.nn Unsula 133 Kristjinsd<itti.:r Bj5ng 134 xristjdnsa5ttin Gu6nY 136 xnistjdnsa<5ttir Laufey 14+ Liebnecht Renate 155 Reed Kyra -El:'.sabeth 160 Spies 169 v;.6arsd6ttin Lj.l-:-i

USA '52 GER '57 rsl ' '4+ GBR -66 USA '55 GER '37 GER '56 GER '20 ISL -54 ISL '50 lll -u0 lli -4s lll -61 GER '38 USA '58 CJR '35 ISL -69

.uu

'33 '40 '48 '60

Karla:r/Males Nafn/Nane N:r. Ragnan ll! Sigur6un Arnalds 1oo GbK 103 BeIl Daren

-68 -69


HALF-MARATHON

(2r. 098

FUIi-RUN (8

KM)

Kanlar/tlafes Frh/Cont.

Nr. Nafn/Nane 105 Bjannason Bjanni Felix 106 Bj6msson Sigun6un 108 Britten Mark 109 Chandler Steve 110 Cl-enents Lee 113 Dyck Paul 115 717

Floyd Pete" GilJ-igan Thomas

118

Gu6mundsson dl-afun

119

120

t22 t2+ 125 L27 128

t29

Hannesson Valdinar Kn, Hansen Lars Hansen Soenke

Hatton

Rona1d Huthnachen Eugen

J6nsson Md::

I32

Kj

135 137 138 139 1q0

Knistjdnsson F1osi

7+2 143 145 1l+

I

149 150

151 153 154

antansson .I6hann

Landstedt Sven Ake Lange Fnitz

Langstoff Edwald Thomas Levally Donn

Lewi.s Ian

ISL ISL

ISL

Liebnecht Ku::t

ISL

ISL ]SL ISL ISL SWE

GER

dskarsson Relatir P6tunsson Bj6rn P5tursson P. Ftirjcin

ISL ISL ISL ISL

PoweLL Mantin

GBR

Punten Neif

GBR

Spies Pete:r

Sigu:rdsson Br:agi

I70 I7L

Wafsh Dairnan Westin Lars

772

Lenoy Z6ega Tomas

USA

USA GER

Schram Gunnan

Stevens Peter.

USA

ISL

Schindfer: Rudolf

166 167 168

USA

GER

Schindl-en Chanl-es

F<5n

ISL ISL GBR,

Thonoddsen J6n Toliven Lynden

ISL USA GBR SWE

Willis

USA

Forsteinsson Skri-Ii

ISL ISL

146

Mayez Heinnich

CER

747

Mattson Lars

SWE

Ove

-49

'46 '57 '63 -58

45 -45

USA

Sigun6sson Haukun

'62

GER

GER

159

-59 -30

-ro

USA

dlafsson fsleifu::

-66

ISL ISL

Mergard Mank Novak Paul

161 762

173 77+

USA

GBR

Riede PaulSherrod Monte Sigurj6nsson Bi::gi::

163 164 165

GBR GER

USA USA

L57 158

156

GBR

GER

Lercn

'+2

GBR

GER

Holton T6nas A.

-68

ISL ISL

USA

130

141

Konun,/FenaLes

GBR

Gristafsson Helgi Gristafsson Leiful HaLfd5:rsson J6n Si gur6un

KM)

'15 '6+ -65 -68 -51

'+8 '38

'37 -44

'53 '63 '38 -43 -54 -56

'67

"lo '65 b/

'60

-51

'+1 '63 -68 -69 -+3

't o2

-60

'58 tr/

-48

'65

-49 5b

-46

'18 '43

'65

Nr. Nafa/Nane 220 A6alsteinsd6ttj.:: ISL -61 224 Bengsteinsd6ttir ISL -66 226 Birg_isd5tti.r' Hanna Ingi-bj6ng ISL '56 227 njarfiad6ttir Signrin ISL -60 231 Clausen Gu6rrin ISL 303 Eggertsd6ttin Svava Mania ISL '63 238 Eirfksd5ttir cu6ny ISL '50 239 Elfasd5ttin orifa ISL '72 2+I E::nstd5tti:: Martha ISL '64 242 Fel-jxd6tti:: Mangzref ISL '53 243 Finnsd6ttir Kolbnin ISL '47 2+4 Gan6a::sd<5ttin Brynhildur ISL '50 247 Gu6mundsd6ttir Hj6ndfs ISL '72 2+9 Grmnansd5ttirBj6nk ISL 250 Gunnarsd6ttin Gu6r'rin ISL '62 25L Gunnansd5tt:i.r Mang:ref ISL '59 252 Grurnlaugsd<ittin Knistin ISL 253 Hafsteinsd5ttir Sigrrin Har.pa ISL '60 25+ Hanaldsd<jttj.r'Ingibj6ng ISL 255 Hei6arsd6ttir Hanna ISf, '59 266 J6nsd6ttin Inga Lilja ISL '62 '72 267 J6nsd5ttin Solveig ISL -61 268 Kanl-sd<ittin dsa ISL 269 Kndtsd6ttir Hei6a Benglind ISL '72 27L ltuistjdnsd5ttir Hnafahifdun ISL '48 272 Knistjdnsd6ttin F6ndis Anna ISL '53 273 Leifsd<5ttir Ko1br.rirl ISL -51 275 Magnisdc5ttin Knistfn '60 ISL .60 277 dlafsd6ttin Gu6ni6r::, ISL 279 Ragnansd6tti,r Ldra ISL '47 28o RagnaBsd6ttir J5hanna ISL 28I Sigtryggsd6ttir ISL '61 287 Sigun6andcittir Sig::f6un l.{ ISL 288 Sigul:6ard6tti:: Do:rgendun ISL -61 29O Steinbach Ragnhildun ISL '52 296 ZSega Gu6nrin ISL '7I 297 F5naninsd5ttin E1len ISL '53 '70 299 Fcin6and5ttir fni6a Rrin ISL -64 207 B::agad6ttir Helga ISL Karlar/Ma1es

Nn. Nafn/Narne 227 Crnason Sigu:r6ur 222 Ban6ason J5n 223 Benediktsson Vigg6 225 Bergsteinsson Ing6Lfun D. 228 Bjarnason Bjanki 229 Bjarnason Fni6j6n

23O Bjarnason J5nas 234 Egitsson dtafur

235 Einanson dsbj6rn 236 Einarsson Gu6mundur 237 Einanson Ingp6r'

ISL

49

-49

'38 '64

'52 -58

'56 '55

'44 '+2

'68


FUN-RUN

(8

SVEITAXEPPNI

XU1

(8

KI.{)

Kar:Ian/l{a1es Prh/Cont.

Nn.

240 El-isson Arnan

D6r Gu6nason Asgein 2t+6 Gu6nundsson Gu6nundur: 2+8 Gu6mrndsson J5n

245

256 Heiuisson Einan 257 Helgason dskar:

258 Herbet'tsson HerlrEnn 259 Hjantanson Stef;n J.

260 Ingirnarsson Einar 26L Ingirnr.sson Snonni 262 Ingvansson 6r.n 263 fvansson Hannes 264 J6hannsson Halldrin

265 J5hannsson dskan F<ir 270 KonnS6sson Snonni S. 27+ Leopoldsson Leifun 276 Ocanes Jul-io 278 dskarsson Sunranli6i 282 Sigr:r.6sson Bjarni 293 Sigu:r6sson GunDar 284 Sigun6sson Au6unn 2S5 Sigun6sson Bj5nn 286 Sigun6sson Bj6rn

289 291 292 2gg 294 295 298

Nafrr Sveitar:

Nafa/Nane

Skril-ason

Marteinn B.

Svennisson dnn Stefdnsson Eirfkur Stefinsson Stefdn Tho:rlacius Pinnun Valdirnarsson J5hann

F6naninsson Knistjdn B.

3Oo D6nhallsson

Orn

301 DorvaLdsson J6n 302 dnundanson Eirikur 304 P6lsson Kolbeinn

2OB HagnGson E1ias F. 305 Ingvason Gu6j<5n [nni

'65 .73

ISL ISL .55 ISL -54 ISL ISL '66 ISL .62 ISL ,45 rsl '56 ISL "1t+ -48 ISL -+6 ISL .56 ISL .53 ISL -60 ISL .\7 ISL -65 ISL ISL

ISL ISL ISL I$L

rsl ISL ISL ISL ISL

,55

.69 ,39

'69

.63 .77 ,58 '+7

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

.62 .4IT

.47 .49

ISL ISL ISL

'72

'7L .71

Sundeild KR.:

203 Einansson Ingvi F5n

20+ Hj6nleifsson Stefdn

205

Agnason

Sveit

AxeI

Sigr:.:r6un drn.

:

2\l Sigun6and5ttir Bryndis E. 2f8 Sigu.n6anson Ar:nar D6n 279 Gistason Sigur'6u:r 6nn Sveit Sj6nvaros II

ISL ISL ISL

ISL ISL

ISL

'7L

'75 '44

':

211 dgistsson Bogi 2r2 MagrrGson P61t 213 Grinsson Sigur6un

ISL rSL

'52 '54

ISL

'51

ISL ISL ISL

-31

ISL ISL ISL

'47

ISL ISL ISL

'65

Sveit Sj5nvarps III: Her:gei::sson Haukur 2I5 Gurma:rsd<ittir Sigrrin 2]-:6 Baldursson Gunnar

21+

'59

'47

'7t+

.45 ,39 .67

VIDBOT }IARADON/ADDITION I{.ARATHON

077 KnistjSnsson Pr:i6j6n H. o?8 dnarsson Fonfinnur o?9 d.Iafsson Birgin

ISL ISL rsl

,I+8

rsl ISL

sveit ltl.: t6-0-Gn-6dr5ttin F<jnunn 2ol Benediktsd6ttin Margrâ&#x201A;Źt 2O2 drnansd5ttin Heren

Sveit Sj6nvarps I.: 209 Bj6r'nsson Baldvin 2\O .Iohannson Hannes 206 Hannesson Ing6Eur Sveit

dsp:

22o dfafsson dlafur 227 Hafsteinsson J6n Gr6tan

222

'+9

P6tunsson

Sigur6ur

'65

'66

a


Gott jafnuegi er lrumatndii fimleikum, en jat'nuegi\ bjalt'ast upp med reglubundnum efingum, einbeitni og 5sdrhftt'ni. Regluleg spant'jarsit'nun hi6 Landsbankanum skapar p1r t'jarhagslegt iat'nuegi sem er lykillinn ad

t'ramfi\aroryggi.

Bonki aIIm landsmanru


fyrir bdrn Fa6 er mikilvagt a6 barni6 sitji i 6ruggu og pegilegu sati, ver6i billinn fyrir hnjaski. Pegar bremsaO er skynditega er barni6 oruggara. Ef pagilega fer um barni6, er pad r6legra, - og par me6

okuma6urinn.

Britax bilst6lar fyrir bdrn eru oruggir i notkun. Me6 einu handtaki er barni6 fest, - og losa6 Bi6ji6 um Britax bilst6la 6 bensinsto6vum Shell.

og pegilegir

BENSINSTODVAR

SKEt'UNGS


Fyrsta konan til a6 ljrika maraponhlauPi er eftir pvi sem menn telja grisk kona a6 nafni Melepene. Hrin hlj6p me6 tj6rum keppendum An pess a6 vera skr66 A olympiuleikunum 1896 og lauk hlaupinu 5 um 4 og I/2 klst. ltalskur kepPandi i maraponhlaupi A olympiuleikunum r908 i London var 20 ir a6 hlaupa a1l-a vegalengdj'na' Hann hetti i hlaupinu settist eftir u.p.b. 20 km, hitti konu sem hann seinna giftist' hann pann sem sta6 A si6ar 2O Arum bar f6r og Bretlandi i a6 hatti i hlaupinu og skokka6i leidina sem eftir var a6 OlynpiuIeikvanginum.

framfarj-r sem or6id hafa i marabonhlaupi mA nefna a6 Benoit Olynpiuneistara I marabonhlaupi kvenna timi Joan besti EmiI Zatopek A olynpiuleikunum i Helsinki vinningstimi en er betri sem dErni um

L952.

A nverju ArL er haldi6 alpj66legt marabonhlaup i Grikklandi par sem hlaupi6 er frA benum Marapon ti1 Abenu' HlauPinu likur e Panathinaikos Ieikvanginum sem reistur var fyrir olympiuleikana f896. Lei6 sri sem sagan segir ad PheidiPPes hafi hLauPi6 Ari6 490 f.kr. er p6 ekki nema 38 km' Til a6 nA vegalengdinni i 42.Lg5 km er pvi tekinn urn 4 kn kr6kur, sen reyndar fer framhja gr6fum I92 fallinna

Grikkja fri pvl 490 f'kr'

Tilviljun ein r66i pvi a6 vegalengdin vard 42' I95 km' Fre 1895 tlI r908 voru maraponhlaup misI6n9. Ari6 1908 voru Olympiuleikarnir haldnir i tondon. Ensk prinsessa vildi fylgjat me6 hlaupinu fra glugga sinum i windsor hi5ll pegar hlaupararnl-r le96u af sta6 og sjA pi svo koma i rnark rir hei6urssati sinu A leikvanginum' dsk hennar var tekin til greina af skipuleggjendum leikana' Dessi l.eL6, 42.195 km,var sidan notud sem sta6a11 fyrir hlaup framti6arinnar, l,laraponhlauparar geta pvi pakka6 prinsessunni fyrlr aukninguna ir 40 km sem oftast var sri vegalengd sem hlaupln var' i 42.195 km.


AFREKASKRA 1 IT'I,ARADONHLAUPI . KARLAR:

2:21.20 kIEt.

Slgurdur P. slgmundsson

2229.O7 2 232.37

Ag6st Dorsteinsson

2 234

.22

2:38.29 224L.24 2 249. L4

2249.44 2 :50. I9 2

252.52

2253.43 2

255.34

3:00.23 3:00.52 3

:01. 04

3

:06 .00

3:09.

34

FH

uMsB

Sighvatur D. Gu6mundsson lR stelnar Frl6geirsson fR stgfis J6nsson tR J6nann He16ar J5hannsson IR H6gn1 oskarsson KR

Bragi D. sigur6sson UBK Gu6mundur Gislason A Arni Kristj6nsson A Gunnar Snorrason

UBK

Stefin Fridgelrsson IR Leiknlr J6nsson A S19urj6n Andr6sson lR Arsell Benediktsson lR HaIlgrl.mur Drilnsson sk61i Dorsteinsson UMSB

3:I2.00

J6hann Inglbergsson

3:21.33

Olafur Ragnarsson Fylkl Eglr Ge1:idal Gerplu P6r6lfur D6rltndsson UtA Ingvar Gar6arson HSK Asgeir Theod6rs KR T6mas zoâ&#x201A;Źga ln J6n Gu6laugsson HSK

3 3

222.5L 223.49

3 226

.37

3:42.05 3

:45. 00

3:51.05

Icndon Illanchester Hafnarfj6r6ur Hafnarfj6r6ur wlndsor Hafnarfj6r6ur NeYr York Hafnarfjiir6ur Hafnarfj6r6ur Hafnarfj6r6ur Reykjavik neykjavik Reykjavlk Reykjavik Boston Exeter

f 9 84 1983

I9E3

I983 L978

I983 L976

r983 L982

I983

l98r r98l r98r 1983

L982 1983

Kaupmannahijfn r983

Hafnarfj6r6ur HafnarfjOr6ur Hafnarfj6r6ur Hafnarfj616ur Hafnarfj6r6ur Hafnarfjdr6ur Boston neykjavlk

r983 r983 r983

Washlngton Boston New York

t98r

L982

r983 L982 L982 196A

KONUR:

klst. 3:25.00 3:53.00 3:24.25

Anna

Krlstjansd6ttir

r'r16a Bjarnad6ttlr

KR

UBK

Ingunn Benedlktsd6ttir

r984 r979


Mdrgbldd med einni askrirt!


Ferdaskrifstofan Urval fylgist vel me0 d iprottasvidinu. Vi0 skipuleggjum jofnum hondum skidaferOir i Alpana, golfferdir til Bretlandseyja, fer0ir utlendinga til patttoku i iprottaviOburdum h6r 6 landi svo sem Lava Loppet eda Reykjavik Marathon, ferdir knattspyrnudhugamanna til Englands og Fyskalands, keppnis- og afingaferOir iprottahopa til NorOurlanda og reyndar allar par ui rvals iprottaferOi r, sem ahugi kann a0 vera fyrir.

-

HafiO samband, viO lofum ad visu ekki sigri d vellinum, en vi0 tryggjum

-

Urvalsskipulag og Urvalsfer6apjonustu.

Ert pu samfer6a?

FEWOwn

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1984 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni 1984.

1984 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni 1984.

Advertisement