Page 1

2. kvartal 2011

t

SÆR ÆLLING Udflagningen af danske lastbiler fortsætter Antallet af danskejede lastbiler på udenlandske nummerplader er vokset med 11 procent på et år.

UDGIVELSE International Transport Danmark Lyren 1 . DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk . www.itd.dk

Udarbejdelse: ITD/Force Technology Layout: ITD, International Transport Danmark © ITD, International Transport Danmark Data, tekst, figurer og/eller tabeller må kun anvendes mod angivelse af kilde

ITD’s grænsetællinger af lastbiltrafikken for danske transportvirksomheder drives i stigende grad på internationale vilkår, og flere lande viser sig attraktive som base for de danske lastbiler. Det viser en analyse, som brancheforeningen International Transport Danmark (ITD) netop har foretaget blandt danske vognmænd. Siden sidste år er antallet af danskejede lastbiler på udenlandske nummerplader vokset med 11 procent, så der nu er i alt 3.256 danskejede lastbiler på udenlandske nummerplader, fordelt på en række lande. Der er tale om en fordobling af antallet i løbet af de sidste fem år. Ca. halvdelen af de danskejede lastbiler i udlandet er indregistreret i Tyskland. Polen tegner sig på andenpladsen for godt 17% af de danske biler under udenlandsk flag. Antallet af danskejede lastbiler i Tyskland har i de senere år stabiliseret sig på godt 1.600, mens antallet af polsk indregistrerede biler i løbet af det sidste år er vokset

med 32%, så der i dag er alt 565 danskejede lastbiler på polske nummerplader. Samme tendens ses i Baltikum, hvor i alt 179 lastbiler nu er ejet af danske virksomheder, en stigning på 39% i forhold til sidste år. Hos ITD er vurderingen, at det især er den internationale konkurrence på lønog ansættelsesvilkår for chauffører, der driver udflagningen af lastbilerne i de danske transportvirksomheder. Danmark har som eneste land i Europa indfældet i lovgivningen, at chaufførerne i dansk indregistrerede lastbiler skal være ansat på centralt forhandlede overenskomster. At de danske transportvirksomheder fortsat har solidt fodfæste i det danske transportmarked, vidner ITD’s egne grænsetællinger om. Ifølge den seneste tælling er omkring 35% af de tyske og østeuropæiske lastbiler, som krydser den dansk-tyske grænse, ejet af danske virksomheder. Det betyder skønsmæssigt, at mere end 44% procent af det samlede antal lastbiler, der kører ind i Danmark sydfra, er danskejede.

VEND!


Udviklingen i antallet af danskejede, udenlandsk indregistrerede lastbiler

2000

2011 2010

1500

2009 2008

1000

2007 2006

500

0

Tyskland

Polen

Baltikum

Luxembourg

Skandinavien

Øvrige

Hvor er de danskejede udenlandske lastbiler indregistreret?

Øvrige lande 14% Skandinavien 7%

Tyskland 51%

Luxembourg 5% Baltikum 6% Polen 17%

Antal talte lastbiler pr. døgn over den dansk/tyske landgrænse i retning mod Danmark 2. kvartal 2005-2011 – fordelt på indregistreringsland

2000

1400 1200 1000 800

0,5% 0% 0,5% 1,1% 0% 0% 4,3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

600 400

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

200

7,2% 13,7% 13,6% 16,4% 14,8% 20,3% 35,0% 26,4% 42,8% 24,4% 24,7% 38,5% 30,5% 13,7%

1600

13,5% 17,2% 18,6% 28,7% 24,5% 21,9% 34,5%

1800

Andel tilhørende danske vognmænds datterselskaber

Tyskland

Holland

Skandinavien

Østeuropa

Øvrige lande

ITD Særtælling juni 2011  
ITD Særtælling juni 2011  

Antallet af danskejede lastbiler på udenlandske nummerplader er vokset med 11 procent på et år.