Page 1

ITD Nøgletal Juli 2013

Dagligdagen er fyldt med udfordringer for de danske vognmandsvirksomheder – der er konstant mange bolde i luften. Derfor kan det være svært at være på forkant med markedsudviklingen og de økonomiske nøgletal. I dette hæfte har vi samlet en række data, som beskriver konjunkturudviklingen i og omkring transportbranchen. Der er tale om data, som i forvejen er fuldt tilgængelige via offentlige medier, men vi håber, at samlingen i dette hæfte kan levere et ekstra overblik og dermed et lille forspring i det daglige. ITD Lyren 1 . DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk . www.itd.dk

Tallene beskriver den overordnede omkostningsudvikling i vejgodstransporten i indekseret form, trafikken af lastbiler ind i Danmark samt den generelle konjunkturudvikling. I hvert hæfte sætter vi desuden fokus på den økonomiske udvikling i et enkelt nationalt marked af betydning for det danske transporterhverv.


1. Økonomiske nøgletal – sammendrag

2

Hvad koster kassekreditten, hvordan udvikler prisen på brændstof sig, og er der penge at spare på dæk i forhold til tidligere? Der er rigeligt med tal at holde styr på som vognmand, så her får du et sammendrag over udviklingen i de typiske udgifter.

Omkostningsart

2. kv. 2012

3. kv. 2012

4. kv. 2012

1. kv. 2013

2. kv. 2013

Chaufførløn

136,40

136,40

136,40

137,72

137,72

Brændstof

178,93

184,07

181,97

180,64

173,97

Reparation og vognpleje

153,30

153,30

153,70

154,00

154,10

Dæk

129,30

132,10

132,60

132,30

132,50

Vægt- og vejbenyttelsesafgift

100,00

100,00

100,00

100,00

100,0

Forsikring, ifm. transport

179,00

179,70

173,90

146,70

147,00

• Kassekredit

4,57

4,48

4,41

4,34

-

• Udlån over 5 år

5,04

4,97

4,75

4,70

-

• Gns.rentesats i DK pengeinst.

4,70

4,30

4,10

-

-

119,41

119,93

119,35

118,99

118,87

129,20

129,20

130,00

129,70

-

80,20

79,00

77,6

78,00

79,60

• Inventaromkostninger

109,60

113,20

112,80

112,40

109,10

Lastbilkørsel

148,93

151,58

149,76

150,55

-

Rentesatser

Lastbilpriser Administrationsomkostninger • Byggeomkostninger • Kommunikation


2. Økonomiske nøgletal

3

Løn Lønomkostningerne for chauffører afhænger af kørselsmønstret. ITD’s lønindeks bygger på løndata jf. ATL’s overenskomst. Indeks 100=2000

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

137,7

137,7

2012

135,7

136,4

136,4

136,4

2011

134,4

134,4

134,4

134,6

De vigtigste nøgletal fra chaufføroverenskomsten: Timeløn 1. april 2013 Løn for arbejde inden for normal arbejdstid

1. juli 2013

114,35

114,35

8,15

8,15

14,50

14,50

Kvalifikationstillæg, faglært

4,00

4,00

Kvalifikationstillæg, kran-hænger

3,80

3,80

Anciennitetstillæg Chaufførtillæg

Ved overnatning uden for hjemstedet betales kost og logi efter godkendt regning samt et udliggertillæg på kr. 85,00 pr. nat, medmindre andet er aftalt. Overarbejde for timelønnede eller fuldlønnede med fastlagt daglig arbejdstid: 1. april 2013

1. juli 2013

Timen før normal arbejdstids begyndelse

34,15

34,15

1., 2. og 3. time efter normal arbejdstids ophør

34,15

34,15

Derefter samt søn- og helligdage

83,85

83,85

Overarbejde for fuldlønnede med ikke fastlagt daglig arbejdstid: 1. april 2013

1. juli 2013

37 til 42 timer pr. uge

34,15

34,15

Over 42 timer pr. uge samt kl. 21.00 til 05.00

83,85

83,85

Søn- og helligdage

83,85

83,85


De vigtigste nøgletal fra den grænseoverskridende overenskomst (eksportoverenskomsten): (Satserne efter 9 mdr. anciennitet er i parentes) 1. april 2013

4

1. juli 2013

Døgnbetaling

866,66

(945,71)

866,66

(945,71)

Rejsegodtgørelse

455,00

(455,00)

455,00

(455,00)

1.321,66

(1.400,71)

1321,66

(1400,71)

Overskydende timer

36,11

(39,40)

36,11

(39,40)

Rejsegodtgørelse pr. overskydende time

18,96

(18,96)

18,96

(18,96)

I alt

55,07

(58,36)

55,07

(58,36)

Kort turs sats

88,11

(93,38)

88,11

(93,38)

I alt pr. døgn

Km sats: 1-mandsbetjening

0,5768

0,5768

2-mandsbetjening

0,3193

0,3193

Ved lærlings deltagelse

0,4223

0,4223

Garantibetaling pr. måned/døgn Lørdage, søn- og helligdage

14.500,00

14.500,00

16,58

16,58

Fællesbestemmelser for chauffør- og grænseoverskridende overenskomst:

Særlig opsparing:

1% af den ferieberettigede løn

Pensionsbidrag:

12% af den A-skattepligtige indkomst Arbejdsgiveren betaler 8% af bidraget Lønmodtageren betaler 4% af bidraget

Kilde: Transport- og Logistikoverenskomst 2012-2014 mellem DI (ATL) og 3F

Indeks for brændstof – dieseloliepriser i Danmark Indeks 100=2000

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

180,64

173,97

2012

183,50

178,93

184,07

181,97

2011

167,11

171,11

172,64

176,07

Som baggrund for indekset er valgt den kvartalsvise gennemsnitlige dieseloliepris i Danmark. Kilde: Statoils og Q8’s daglige listepriser samt indeksering foretaget af ITD


Indeks for reparation og vognpleje Indeks 100=2000

5

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

154,0

154,1

2012

152,4

153,3

153,3

153,7

2011

150,2

151,2

151,5

152,0

3. kvartal

4. kvartal

Kilde: Danmarks Statistik, forbrugerprisindeks, delindeks Transport

Indeks for dæk Indeks 100=2000

1. kvartal

2. kvartal

2013

132,3

132,5

2012

128,6

129,3

132,1

132,6

2011

117,0

118,9

122,7

124,0

Kilde: Danmarks Statistik, prisindeks for indenlandsk vareforsyning

Vægt- og vejbenyttelsesafgift Både vægt- og vejbenyttelsesafgiften har siden 2002 været omfattet af skattestoppet. Der har derfor ikke været regulering af satserne de seneste år.

Indeks for forsikring Indeks 100=2000

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

146,7

147,0

2012

179,0

179,0

179,7

173,9

2011

174,8

175,3

175,3

175,3

3. kvartal

4. kvartal

Kilde: Danmarks Statistik, Nettoprisindeks, forsikringer ifm. transport (personbiler)

Udvalgte rentesatser Kassekredit (erhvervsdrivende)

1. kvartal

2. kvartal

2013

4,34

-

2012

4,84

4,57

4,48

4,41

2011

4,57

4,69

5,01

4,96


UdlĂĽn over 5 ĂĽr (erhvervsdrivende)

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

4,70

-

2012

5,11

5,04

4,97

4,75

2011

4,52

4,64

5,00

5,18

Gns. renteudv. i danske pengeinstitutter (erhvervsdrivende)

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

4,1

-

2012

4,7

4,7

4,3

4,1

2011

4,2

4,2

4,6

4,6

Kilde: Danmarks Nationalbanks rentestatistik, Danmarks Statistik

Indeks for lastbilpriser Indeks 100=2000

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

118,99

118,87

2012

121,78

119,41

119,93

119,35

2011

116,65

117,27

122,17

124,28

Kilde: Danmarks Statistik, lastbilpriser. Indekset for lastbilpriser er vĂŚgtet for ks-numrene 870421, 870422, 870423, 870431

Indeks for administrationsomkostninger Byggeomkostninger Indeks 100=2000

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

129,7

-

2012

128,1

129,2

129,2

130,2

2011

123,9

126,0

126,9

127,1

Kilde: Danmarks Statistik, byggeomkostningsindeks for boliger

6


Kommunikation Indeks 100=2000

7 1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

78,0

79,6

2012

84,1

80,2

79,0

77,6

2011

84,4

85,7

84,3

84,4

Kilde: Danmarks Statistik, nettoprisindekset, porto, teleudstyr og -tjenester

Inventaromkostninger Indeks 100=2000

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

112,4

109,1

2012

111,5

109,6

113,2

112,8

2011

112,4

110,9

111,7

109,8

3. kvartal

4. kvartal

Kilde: Danmarks Statistik, nettoprisindeks, møbler og boligudstyr, tæpper

Indeks for lastbilkørsel Indeks 100=2000

1. kvartal

2. kvartal

2013

150,55

-

2012

151,18

148,93

151,58

149,76

2011

145,94

146,69

147,97

149,27

Kilde: Danmarks Statistik, omkostningsindeks for anlæg, delindeks lastvognskørsel


2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013

3700 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv

5100

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

3. Udvikling i vejgodstransporten 8

Her belyser vi udviklingen i vejgodstransporten i form af ITD’s grænsetælling.

Kvartalssammenligning

5300

5.189

4900

4700

4500

4300

4100

3900


4. Konjunkturudvikling Vejgodstransport er afhængig af konjunkturerne i det enkelte land. Her belyses på skift Danmark og/eller et af Danmarks vigtigste eksportlande, hvor eksporten er afhængig af vejgodserhvervet. Nøgletallene kan være offentliggjort af DST, danske pengeinstitutter og andre brancherelevante analyser. Kilde: Danske Bank: ”Nordisk Økonomi”, Jyske Markeds Danmark: Højere produktion og færre konkurser • Dansk økonomi står stille – men nærmere sig to skridt frem og kun et tilbage • Den vandrette tendens for industriproduktionen er skiftet ud med en stigende trend over de seneste måneder • Privat forbruget er ved at komme sig. Der er ikke langt til, hvad man kan kalde normal vækst i dansk privat forbrug • Antallet af konkurser faldt fra 438 i maj til 392 i juni, når der korrigeres for sæson. Konkurserne har ligget ret stabilt på et højt niveau i de seneste par år, men omsider er der nu tegn på bedring. Sverige: Usikkerhed, hvilken vej det går • Mest sandsynligt er svensk økonomi langsomt ved at komme sig • Udsvingene i investeringerne i verdensøkonomien giver imidlertid en høj risiko for, at der senere kan komme betydelige revisioner i prognoserne for en lille, åben økonomi som den svenske. Euroland: Sløv opvågning • Nøgletallene fra Euroland har overrasket positivt. Dette er dog på en billig baggrund og signalerer blot, at recessionen aftager i styrke • Recessionen forventes efterfulgt af lavvækst på grund af fokus på gældsnedbringelse i den offentlige og private sektor • Spanien har oplevet en solid bedring. Der er tegn på, at den dybe recession er ved at aftage i styrke • De øvrige kriselande i Sydeuropa har også oplevet en pæn bedring i konjunkturindikatorerne • Tyskland er igen på vej frem. De seneste nøgletal – både konjunkturindikatorerne og industriproduktionen – signalerer dog, at vækstafmatningen i Tyskland nu er ved at klinge af. Men væksten i 2013 som heldhed bliver ikke prangende pga. det sløje udgangspunkt. Norge: Vækstpause • Lavere vækst i olieinvesteringer har sammen med en strammere kreditpolitik og sløj vækst i verdensøkonomien fået norsk økonomi til at bremse op • Husholdningerne øger opsparingen til trods for et lavt renteniveau, store prisstigninger på boliger og lav ledighed. Det reducerer sammen med de strengere kapitalkrav til bankerne risikoen for en boble på boligmarkedet. Prisstigningerne på boligmarkedet er begyndt at aftage.

9


5. Øvrig information Du kan finde de aktuelle satser på vejskatter på ITD’s hjemmeside. http://www.itd.dk/Info/LandeInfo/Landeinfo.aspx?ID=191

10


Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1 . DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk . www.itd.dk

Itd nogletal juli 2013  

ITD Nøgletal juli 2013

Itd nogletal juli 2013  

ITD Nøgletal juli 2013