Page 1

1. kvartal 2013 Indhold

Lastbiler ind i Danmark pr. døgn 5300 5100

Grænsetælling – lastbiltrafikken til Danmark

4900 4.810

4700

Temaer – baseret på delresultater

4500 4300 4100

ind og ud af Danmark

3900

t

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1.

kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv

3700

2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013

Rutefordeling af lastbiltrafik

GRÆNSE ÆLLING Den internationale lastbiltrafik fortsætter væksten Den internationale lastbiltrafik på Danmarks grænseovergange fortsatte i årets første kvartal den stigende tendens, som har været kendetegnende i de seneste tre år. ITD Lyren 1 . DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk . www.itd.dk

I årets første kvartal kørte der i gennemsnit 4.810 lastbiler ind i Danmark i døgnet. I samme kvartal 2010 var tallet 4.264. Det svarer til en vækst i den grænseoverskridende lastbiltrafik på 12,6 procent over de tre år. Tallene er godt nyt for den danske udenrigshandel, da trafikken med lastbiler på grænserne udgør en stærk indikator for dansk import og eksport i forhold til de vigtige nærmarkeder. Der er dog stadig et stykke op til rekorden fra 2. kvartal 2008, hvor 5.104 lastbiler krydsede grænserne i døgnet.

Danske vognmænd buldrer frem Kigger vi nærmere på tallene for de seneste tre år, hvor trafikken er vokset, så gemmer der sig også godt nyt for de danske vognmænd. Det er nemlig i høj grad danske vognmandsvirksomheder, der står for væksten i grænsetrafikken. Tilbage i 1. kvartal 2010 var det kun 34 procent af de lastbiler, der kørte over grænsen, der var ejet af danske transportvirksomheder. I 1. kvartal i år var andelen steget til knapt 49 procent, samtidig med

at den samlede trafik altså også steg i perioden. Dansk ejede biler dækker her over køretøjer med udenlandsk nummerplade såvel som dansk. Antalsmæssigt svarer det til, at de danskejede lastbiler i grænsetrafikken er steget fra 1.450 i døgnet i 1. kvartal 2010 til 2.342 i 1. kvartal i år. Det betyder, at danske vognmandsvirksomheder har øget deres kørsler på den danske grænse med samlet 61 procent i forhold til 1. kvartal for tre år siden. Udjævnes væksten over alle målte kvartaler, bliver den lidt mindre, men fremgangen er stadig entydig

Overraskende vækst i danske nummerplader En del af væksten kommer – måske overraskende for nogle – fra lastbiler med danske nummerplader. I sammenligningen mellem 2010 og indeværende år har de dansk indregistrerede lastbiler øget deres kørsler over grænsen med 18 procent, fra 895 grænsepassager i døgnet i 1. kvartal 2010 til 1.053 i år. Væksten vil også her være lidt mindre i en sammentælling af samtlige målte kvartaler, men stadigt entydigt positiv.


Grænsetælling – lastbiltrafikken til Danmark Nationalitetsfordeling % 50 45 40

35% Tyskland

35 30

27% Østeuropa

25 22% Danmark 20 15 10

8% Holland 5% Øvrige lande 3% Øvrige Skandinavien 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 kv kv kv kv kv kv kv kv

1. kv 2011

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1.

3. kv 2010 4. kv 2010

2. kv 2010

2009 2009 2009 2010 kv kv kv kv 2. 3. 4. 1.

1. kv 2009

3. kv 2008

4. kv 2008

1. kv 2008 2. kv 2008

2. kv 2007 3. kv 2007 4. kv 2007

4. kv 2006

1. kv 2007

3. kv 2006

2. kv 2006

1. kv 2006

2005 2005 2005 2005 kv kv kv kv 1. 2. 3. 4.

3. kv 2004 4. kv 2004

4. kv 2003 1. kv 2004 2. kv 2004

2. kv 2003

0

3. kv 2003

5

Note: Tællingerne på Øresundsbroen er ikke nationalitetsopdelt og indgår derfor ikke i denne opgørelse

Antallet af dansk indregistrerede lastbiler og lastbiler ejet af danske virksomheders udenlandske datterselskaber over grænsen i Sønderjylland Antal 1800 Danskejet

1600 1400 1200 1000 800 600

Dansk indregistreret

400 200 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Figuren viser antallet af dansk indregistrede lastbiler over grænsen i Sønderjylland og udenlandsk indregistrerede lastbiler, hvor det ved tællingen har været muligt at henføre dem til dansk vognmandsvirksomhed med datterselskab i udlandet (logo eller navn på førerhuset)


Temaer – baseret på delresultater Andel af udenlandske lastbiler ejet af danske datterselskaber

50

42% Østeuropa 41% Tyskland 37% alle udenlandske

45 40 35 30 25 20 15

1. kv 2013

4. kv 2012

3. kv 2012

2. kv 2012

1. kv 2012

4. kv 2011

3. kv 2011

2. kv 2011

1. kv 2011

4. kv 2010

3. kv 2010

2. kv 2010

1. kv 2010

4. kv 2009

2. kv 2009

3. kv 2009

1. kv 2009

4. kv 2008

2. kv 2008

3. kv 2008

1. kv 2008

4. kv 2007

3. kv 2007

2. kv 2007

1. kv 2007

4. kv 2006

2. kv 2006

3. kv 2006

4. kv 2005

1. kv 2006

5

3. kv 2005

10

Note 1: På den sønderjyske grænse ved Padborg og Frøslev er der foretaget særlige registreringer af udenlandske lastbiler, som er hjemmehørende i danskejede datterselskaber Note 2: Rød: for hver 100 udenlandsk lastbil er 37 ejet af danske vognmænd – Grøn: For hver 100 tysk lastbil er 41 ejet af danske vognmænd – Blå: For hver 100 østeuropæiske lastbil er knap 42 ejet af danske vognmænd

Lastbiler over 20 meter

50 40 30 20 10 0

1. kv 2. kv 3. kv 4.kv 1. kv 2. kv 3.kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv. 3. kv. 4. kv 1. kv 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2013 2012 2013

Note: På Scandlines A/S’ færgerute mellem Helsingør og Helsingborg og på Øresundsbroen er der foretaget særlige registreringer af lastbiler over 20 meter – det vil sige af modulvogntog og specialtransporter undtagen biltransporter

Materieltype 1. kvartal 2013

2%, Solotrækker 3%, 2-akslede med fast lad 1%, Specialtransporter 9%, Andet 9%, Tank/silo 5%, Containertransporter

23%, Temperaturreguleret

48%, Presenning/ faste sider

Note: På den sønderjyske grænse ved Padborg og Frøslev er der foretaget særlige registreringer af materieltyper


Rutefordeling af lastbiltrafik ind og ud af Danmark (3. kvartal 2012) 9% Nordjylland

19% Øresund

60%

12%

Den sønderjyske grænse

Femern Bælt

Note: Det samlede tal omfatter tællingerne fra den sønderjyske grænse, suppleret med Øresundsbro Konsortiets egne tællinger af trafikken på Øresundsbroen og Danmarks Statistiks opgørelser på færgeruterne. De seneste tællinger fra Danmarks Statistik er fra 3. kvartal 2012.

Metode ITD’s grænsetællinger omfatter lastbiler, der kører ind i Danmark over den dansk-tyske grænse og over Øresundbroen eller bruger Scandlines’ færgeruter. ITD opgør antallet af lastbiler ved en manuel optæl-

ling hvert kvartal i en repræsentativ periode på sammenlagt 24 timer. ITD’s grænsetællinger viser de allernyeste tendenser i den internationale lastbiltrafik til og fra Danmark. Statistikken kan med forsigtighed

UDGIVELSE

Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1 . DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 . Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk . www.itd.dk

anvendes som indikator for eksportaktiviteterne og erhvervsklimaet i Danmark.Læs mere om metoden, og se baggrundstabeller på www.itd. dk under menupunktet ”Branchen”.

Udarbejdelse:

Transeco2

Layout:

ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

© ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Data, tekst, figurer og/eller tabeller må kun anvendes mod angivelse af kilde.

Graensetaelling 1kv marts2013 dk  
Graensetaelling 1kv marts2013 dk