Page 1

3. kvartal 2013

Lastbiler ind i Danmark pr. døgn

Indhold Antal

Grænsetælling – lastbiltrafik-

5300

ken til Danmark

5100

Temaer – baseret på delresul-

4.937

4900 4700

tater Rutefordeling af lastbiltrafik ind og ud af Danmark

4500 4300 4100

3700

2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013

3900

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv

t

GRÆNSE ÆLLING Fortsat vækst i den internationale lastbiltrafik Den samlede lastbiltrafik ind i Danmark var i årets tredje kvartal 3 procent større end samme kvartal sidste år. ITD Lyren 1 . DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk . www.itd.dk

Et hop tilbage i forhold til det forrige rekord-kvartal, men et hop frem i forhold til tilsvarende kvartal sidste år. Det er resultatet af ITD’s grænsetælling, som netop er opgjort for årets tredje kvartal. Tilbage i årets andet kvartal satte lastbiltrafikken ind i Danmark rekord med 5.189 daglige passager af lastbiler, mens det nye tal for årets tredje kvartal er 4.937. Det er en tilbagegang på knapt 5 procent i forhold til rekord-kvartalet, men en fremgang på 3 procent i forhold til samme kvartal året før. Udviklingen skal ses i lyset af aktuelle problemer med trafikken gennem Nordtyskland. Problemerne skyldes, at motorvejsbroen over Kielerkanalen har været lukket for lastbiler siden 26. juli 2013 på grund af reparation. Lukningen har medført, at mange af de helt tunge sværgodstransporter er blevet omdirigeret fra vej til skib, mens den almindelige lastbiltrafik har måttet døje med omkørsler og forsinkelser. Hos vejgodstransportens brancheorganisation ITD er vurderingen, at den samlede grænsetrafik

ville have været en smule højere med en normal trafiksituation i Nordtyskland. Østeuropa i vækst Der er fortsat flest tyske biler i grænsetrafikken. De tyske bilers andel fortsatte dog sin faldende tendens i tredje kvartal. 33 procent af lastbilerne, der kørte ind i Danmark, var tyske, mens andelen for fem år siden lå på over 45 procent. De danske bilers andel tog et lille spring frem til 24 procent. Denne andel har været ret konstant med en svagt stigende tendens siden finanskrisens start i 2008. Det er især østeuropæiske biler, som har båret de senere års vækst i grænsetrafikken. De østeuropæiske biler stod samlet for 28 procent af trafikken i tredje kvartal. Kigger man bag om dette tal, fører polske lastbiler an i den østeuropæiske trafik. Men biler fra Litauen er ved at nå på omgangshøjde med polakkerne, mens der også er vækst i trafikken med biler fra det sydøstlige Europa.


Grænsetælling – lastbiltrafikken til Danmark Nationalitetsfordeling % 50 45 40

33% Tyskland

35 30

28% Østeuropa

25 24% Danmark 20 15 10

6% Holland 5% Øvrige lande 5% Øvrige Skandinavien 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 kv kv kv kv kv kv kv kv kv 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

2. kv 2003

0

3. kv 2003

5

Note: Tællingerne på Øresundsbroen er ikke nationalitetsopdelt og indgår derfor ikke i denne opgørelse.

Dansk ejede lastbiler, andelen af alle lastbiler over den dansk-tyske grænse i Sønderjylland % 60 Danskejet 50

40

30

20 Dansk indregistreret 10

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Den grønne figur viser den samlede andel af dansk indregistrerede lastbiler samt udenlandsk indregistrerede lastbiler, som det ved tællingen har været muligt at henføre til dansk vognmandsvirksomhed med datterselskab i udlandet (logo eller navn på førerhuset).


Temaer – baseret på delresultater Andel af udenlandske lastbiler ejet af danske datterselskaber % 50

49% Østeuropa 40% Tyskland 40% alle udenlandske

45 40 35 30 25 20 15

3. kv 2013

2. kv 2013

1. kv 2013

4. kv 2012

3. kv 2012

2. kv 2012

1. kv 2012

4. kv 2011

3. kv 2011

2. kv 2011

4. kv 2010

1. kv 2011

3. kv 2010

2. kv 2010

1. kv 2010

4. kv 2009

3. kv 2009

2. kv 2009

1. kv 2009

4. kv 2008

2. kv 2008

3. kv 2008

1. kv 2008

3. kv 2007

4. kv 2007

2. kv 2007

1. kv 2007

4. kv 2006

2. kv 2006

3. kv 2006

4. kv 2005

1. kv 2006

5

3. kv 2005

10

Note 1: På den sønderjyske grænse ved Padborg og Frøslev er der foretaget særlige registreringer af udenlandske lastbiler, som er hjemmehørende i danskejede datterselskaber. Note 2: Rød: for hver 100 udenlandsk lastbil er 40 ejet af danske vognmænd – Grøn: For hver 100 tysk lastbil er 40 ejet af danske vognmænd – Blå: For hver 100 østeuropæiske lastbil er 49 ejet af danske vognmænd.

Lastbiler over 20 meter % 50 40 30 20 10 0

1. kv 2. kv 3. kv 4.kv 1. kv 2. kv 3.kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv. 3. kv. 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2013 2012 2013 2013 2013

Note: På Scandlines A/S’ færgerute mellem Helsingør og Helsingborg og på Øresundsbroen er der foretaget særlige registreringer af lastbiler over 20 meter – det vil sige af modulvogntog og specialtransporter undtagen biltransporter.

Materieltype 3. kvartal 2013

2%, Solotrækker 3%, 2-akslede med fast lad 0,5%, Specialtransporter 13,5%, Andet 8%, Tank/silo 5%, Containertransporter

20%, Temperaturreguleret

48%, Presenning/ faste sider

Note: På den sønderjyske grænse ved Padborg og Frøslev er der foretaget særlige registreringer af materieltyper.


Rutefordeling af lastbiltrafik ind og ud af Danmark (2. kvartal 2013) 9% Nordjylland

20% Øresund

58%

12%

Den sønderjyske grænse

Femern Bælt

Note: Det samlede tal omfatter tællingerne fra den sønderjyske grænse, suppleret med Øresundsbro Konsortiets egne tællinger af trafikken på Øresundsbroen og Danmarks Statistiks opgørelser på færgeruterne. De seneste tællinger fra Danmarks Statistik er fra 2. kvartal 2013.

Metode ITD’s grænsetællinger omfatter lastbiler, der kører ind i Danmark over den dansk-tyske grænse og over Øresundbroen eller bruger Scandlines’ færgeruter. ITD opgør antallet af lastbiler ved en manuel optæl-

ling hvert kvartal i en repræsentativ periode på sammenlagt 24 timer. ITD’s grænsetællinger viser de allernyeste tendenser i den internationale lastbiltrafik til og fra Danmark. Statistikken kan med forsigtighed

UDGIVELSE

Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1 . DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 . Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk . www.itd.dk

anvendes som indikator for eksportaktiviteterne og erhvervsklimaet i Danmark. Læs mere om metoden, og se baggrundstabeller på www.itd. dk under menupunktet ”Branchen”.

Udarbejdelse:

Transeco2

Layout:

ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

© ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Data, tekst, figurer og/eller tabeller må kun anvendes mod angivelse af kilde.

Graensetaelling3kvokt2013dk  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you