Page 1

EVROPSKÉ PŘÍLEŽITOSTI REGIONU www.konference.dobra-rada.cz

V Y UŽ I T É Í A BUD OUC

ÚČAST ZDARMA

7. ROČNÍK KONFERENCE O VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V MORAVSKOSLEZSKU 16. ŘÍJNA 2013, KINO CENTRUM HAVÍŘOV

a Čec ha

nám. Republiky

Re pu bli ky

ída Společenský dům Knihovna

KINO CENTRUM

Makare kova n-

Be

eth ov en ov a

Ná m.

uhá tř

Mla garddyé

Dlo

Hu sov

a

Sva top luk a

Ediso nov

Dě lni ck á

MÍSTO KONFERENCE

Ra dn ičn í

Parkoviště Muzeum Těšínska

Centrální park

Ná ro dn í tř

ída

Konference se uskuteční v havířovském kině Centrum, které funguje již od roku 1967. Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2011–12 se za přispění dotace z ROP Moravskoslezsko kino proměnilo v moderní multifunkční centrum.

VÍCE O KONFERENCI EVROPSKÉ PŘÍLEŽITOSTI REGIONU NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.KONFERENCE.DOBRA-RADA.CZ. NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT NA ADRESE KONFERENCE@DOBRA-RADA.CZ.


EVROPSKÉ PŘÍLEŽITOSTI REGIONU VYUŽITÉ A BUDOUCÍ 08:30 – 09:30

Registrace

09:00 – 09:30 S kamerou za projekty ROP Moravskoslezsko

Velký sál

V ÝSLEDK Y ROP MOR AVSKOSLEZSKO A PŘÍPR AVA NA NOVÉ PROGR AMOVACÍ OBDOBÍ 09:30 – 10:00

Aktuálně k ROP Moravskoslezko a výhled na 2013 – 15 Kateřina Dostálová, Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

10:00 – 10:30

Vyjednávání s ČR z pohledu Evropské komise Elena Grech, Evropská komise

10:30 – 11:00

Příprava Dohody o partnerství a operačních programů

Velký sál

David Sventek, Úřad Regionální rady Moravskoslezsko 11:00 – 12:15

Panelová diskuze: příprava nového programovacího období D. Sventek, E. Grech, M. Hanzlík, G. White, K. Dostálová

12:15 – 13:15

OBĚD

ODBORNÉ SEMINÁŘE 13:15 – 14:45

Výsledkově orientovaný přístup v evaluacích Jiří Remr, Česká evaluační společnost

13:15 – 14:45

Udržitelnost projektů Pavla Popovičová, Jakub Schreier, Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

13:15 – 14:45

Finanční nástroje v programovacím období 2014 – 20 Martin Hanzlík, generální zmocněnec Rady pro fondy SSR

Malý sál

R

Klub

R

Velký sál

R

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ 15:00 – 17:25

Velký Gatsby, 3D Podle předlohy F. Scotta Fitzgeralda, Austrálie/USA, 2013

R - nutná rezervace Změny programu vyhrazeny

Velký sál

Program2013  
Program2013  

Evropské příležitosti regionu 2013