Page 1

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù VRACÍME ÚSPORÁM ZLAT¯ STANDARD


EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù BEZPEâNÉ BOHATSTVÍ


Máte obavu o osud svých úspor? Zajímá Vás, jakou skutečnou kupní sílu bude mít Vaše penzijní připojištění v době Vašeho odchodu do důchodu? Je Vám známa skutečnost, že společná evropská měna za 10 let své existence ztratila 56 % své kupní síly? Lze vůbec něco s jistotou predikovat do budoucnosti?

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


Strategie ochrany úspor do budoucnosti může mít různé formy. Jedna je však již mnoho tisíc let osvědčená. Investice do ryzího fyzického zlata.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


Zlato, na rozdíl od papírových peněz, ještě nikdy nezbankrotovalo a udrželo svou hodnotu v podmínkách válek, státních bankrotů, měnových reforem, inflace, deflace, kolapsů finančních trhů i burzovních krachů.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù P€INÁ·Í SVOBODU. V âEM?


Investice do zlata nepředstavuje pouze zakonzervování dnešní kupní síly peněz do budoucna. Znamená také svobodu a nezávislost. Neboť je to jedna z posledních možností anonymního vlastnictví. Vlastnictví fyzického zlata Vás činí nezávislými na třetích stranách — na státu, politice vlád, bankách apod.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


Nákup investičního zlata není zatížen daní z přidané hodnoty a připadný zisk při zpětném prodeji nepodléhá po 12 měsících zdanění. Nikdy neprohloupil ten, kdo přidělil investičnímu zlatu rozumnou váhu ve svém majetkovém portfoliu a podle svých možností si vytvořil časem svůj vlastní zlatý poklad.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


KOMU JE PRODUKT

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù URâEN P€EDEV·ÍM?

SPO€ENÍ VE ZLATù EKKA GOLD


Že je nákup investičního zlata určen pouze pro ty, kteří neví co s penězi? Nikoliv. Společnost EKKA-Gold přichází od 1. 2. 2011 s novým velmi inovativním produktem „ EKKA-Gold Spoření ve zlatě“.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


Tento program je určen především drobnému investorovi. Inovativním a sofistikovaným řešením umožňuje již od 500 Kč měsíčně nakupovat investiční zlato za gramovou cenu, která by jinak byla dosažitelná pouze nákupem mnohonásobně většího slitku v ceně v řádech mnoha set tisíc Kč.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


V âEM JE POJETÍ PRODUKTU „SPO€ENÍ VE ZLATù EKKA-GOLD“ NOVÉ A JAKÉ JSOU JEHOSPO€ENÍ V¯HODY: VE ZLATù EKKA GOLD NOVÉ A JAKÉ JSOU JEHO V¯HODY?

SPO€ENÍ VE ZLATù EKKA GOLD


Sedm v˘hod EKKA GOLD spofiení ve zlatû

JE DOBROVOLN¯

1

Nenutí ani nezavazuje investora žádnou smluvní povinností

nakupovat a netrestá žádnou sankcí za předčasné ukončení. Investor volí nákupní termíny podle vlastního uvážení. Okamžik a velikost dodaného slitku si taktéž vždy určuje investor sám.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


Sedm v˘hod EKKA GOLD spofiení ve zlatû

JE TRANSPARENTNÍ

2

Cena nakoupeného zlata je přímo odvozena od ceny zlata na

londýnské burze v předem stanoveném termínu a se stanovenou

pevnou procentní přirážkou — tzv. prémiem. Investor si tak velmi snadno může překontrolovat cenu a nakoupené množství s přesností na jednu tisícinu gramu.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


Sedm v˘hod EKKA GOLD spofiení ve zlatû

JE âESTN¯

3

Nemá žádné skrýté náklady ani vstupní poplatky či provize.

Cenotvorba i ostatní náklady jsou pevně stanoveny vzorcem.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


Sedm v˘hod EKKA GOLD spofiení ve zlatû

JE KOMFORTNÍ

4

Každý investor má své vlastní on-line váhové konto v gramech, na

které může nahlížet ve chráněné klientské zóně. Zde jsou k dispozici veškeré údaje o nákupech, cenách, dodáních.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


Sedm v˘hod EKKA GOLD spofiení ve zlatû

JE BEZPEâN¯

5

Vaše zlato je deponováno v našich bezpečnostních trezorech v nejvyšší bezpečnostní třídě a pojištěno na plnou aktuální hodnotu.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


Sedm v˘hod EKKA GOLD spofiení ve zlatû

JE ÚSPORN¯

6

Sdruženým nákupem se dociluje nízkého prémia řádově v jednotkách procent. Vy sami si určujete, jak dlouho chcete spořit a jak velký slitek chcete vlastnit.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


Sedm v˘hod EKKA GOLD spofiení ve zlatû

JE SMYSLUPLN¯

7

Opakovanými, pravidelnými nákupy nejlépe za stejnou částku docílíte efektu průměrné ceny (cost average effekt). Cena zlata totiž podobně jako např. akcie kolísá v ceně.

Za stejnou částku nakoupíme při poklesu ceny zlata více gramů a při vzestupu méně gramů.

EKKA GOLD SPO€ENÍ VE ZLATù


AË VA·E BOHATSTVÍ ROSTE NEJEN VE ZLATù

Prezentace webu Ekka Gold  
Prezentace webu Ekka Gold  

ekka-gold, prezentace