Page 1


Tölfræði 2009 Tölur um starfsemi Íþróttahreyfingarinnar á árinu 2009, ásamt yfirliti um íþróttaiðkun 1994-2009

2011


TÖLFRÆÐI 2009

Tölfræði 2009

Útgefandi: Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands Höfundur skýrslu: Rúna H. Hilmarsdóttir Prentað á Íslandi af Odda ehf

Reykjavík 2011 2


TÖLFRÆÐI 2009

FORMÁLI Íþróttahreyfingin er stærsta fjöldahreyfing landsins og tæplega helmingur landsmanna er félagsbundinn í hreyfingunni. Af þeim eru tæplega 27% virkir iðkendur. Það er íþróttahreyfingunni afar mikilvægt að geta fylgst með þróun og vexti hreyfingarinnar, aldursskiptingu, kynjaskiptingu og skiptingu á milli íþróttagreina og landsvæða. Það yfirlit sem orðið hefur til í gegnum áranna rás segir okkur mikla sögu um þátttöku landsmanna í íþróttum og styður vel við þann málstað sem íþróttahreyfingin stendur fyrir. Með skráningu í Felix hefur einnig orðið til saga fyrir hverja einingu sem tryggir aðgengilegar upplýsingar um iðkendur, félagsmenn, stjórnir og ráð. Það hefur reynst vel í hreyfingu þar sem tíð mannskipti vilja verða í stjórnum. ÍSÍ hefur safnað gögnum um skráningar í íþróttahreyfingunni hartnær 60 ár, fyrst í formi svokallaðra kennsluskýrslna sem skilað var á pappírsformi til ÍSÍ og síðar í formi starfsskýrslna. Fyrstu starfsskýrslurnar voru á Excelformi og lesnar inn í Fjölni, fyrsta tölvukerfi íþróttahreyfingarinnar, en með tilkomu Felix, félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ, hefur íþróttahreyfingin getað haldið utan um skráningarnar á miðlægum gagnagrunni með aðgengi í gegnum netið. Innheimta starfsskýrslna á síðustu árum hefur gengið vel og eru skil á bilinu 97-99%. Það verður að teljast afar gott hjá svo stórri hreyfingu, sem telur ríflega 400 félög og annað eins af deildum. Íslendingar eru kröfuharðir á þau kerfi sem þeir nýta í sínu daglega starfi og flókin samsetning íþróttahreyfingarinnar einfaldar ekki rekstur umfangsmikils tölvukerfis. Engu að síður er það svo að Felixkerfið og sú tölfræði sem til er um íþróttahreyfinguna á Íslandi hafa vakið mikla athygli hjá þeim erlendu aðilum sem heimsótt hafa ÍSÍ og fengið kynningu á starfsemi ÍSÍ. Hvergi í heiminum er, svo vitað sé til, eins nákvæm skráning á iðkendum og félagsmönnum eins og hér á landi enda afnot af kennitölum ekki til staðar í flestum löndum í kringum okkur. Gagnagrunnur ÍSÍ um íþróttahreyfinguna á Íslandi er einstakur í sinni röð og mun nýtast okkur í starfi um ókomin ár. ÍSÍ hefur metnað til að bæta enn frekar skráningarmál í íþróttahreyfingunni, því alltaf er hægt að gera betur. Það verður ekki hægt nema með aðstoð allra eininga í hreyfingunni og eru sambandsaðilar hvattir til að stuðla að nákvæmari skráningu svo endurspegla megi sem best umfang starfsemi hreyfingarinnar. ÍSÍ birtir á heimasíðu sinni helstu tölfræði úr starfsskýrslum hvers árs en einnig hefur verið gefið út sérstakt tölfræðirit fyrir Íþróttaþing ÍSÍ. Að þessu sinni birtum við tölfræði vegna starfsemi hreyfingarinnar árið 2009, úr skýrslum sem skilað var inn í apríl 2010. Að auki birtum við lykiltölur um iðkun frá 1994-2009 eftir íþróttagreinum og íþróttahéruðum. Umsjón með tölfræðiriti þessu hefur verið á höndum Rúnu H. Hilmarsdóttur, verkefnisstjóra Felix. Mikil vinna liggur að baki úrvinnslu gagna og uppsetningu og hefur hún notið aðstoðar Andra Stefánssonar, sviðsstjóra Afrekssviðs, við yfirlestur og lokafrágang. Færi ég þeim bestu þakkir fyrir.

Reykjavík, 1. apríl 2011

Líney Rut Halldórsdóttir framkvæmdastjóri ÍSÍ

3


TÖLFRÆÐI 2009

EFNISYFIRLIT Norðurland eystra ............................................. 19

FORMÁLI ......................................................... 3

Austurland ........................................................ 20

EFNISYFIRLIT ................................................ 4 Suðurland.......................................................... 22

INNGANGUR ................................................... 6

Sérsambönd íþróttagreinar ................................ 24

Um starfsskýrslur íþróttahreyfingarinnar.............. 6

Íþróttaþátttaka á Íslandi 1994-2009 ................... 26

Vinnulag og aðferð .............................................. 7

ÍÞRÓTTAIÐKUN Fyrirvarar ............................................................ 8

EFTIR

ÍÞRÓTTA-

GREINUM ...................................................... 27

Hugtök ................................................................ 8

Skipting íþróttagreina ........................................ 27

Félagsmaður............................................................. 8

Sérsambönd ............................................................ 27

Félagsaðildir ............................................................. 8

Nefndir .................................................................... 27

Iðkandi ..................................................................... 8

Aðrar greinar .......................................................... 27

Iðkun ........................................................................ 9 Íþróttahéruð ............................................................ 9

Sérsambönd ...................................................... 29

Landshlutar .............................................................. 9

Badminton (BSÍ) ...................................................... 29 Blak (BLÍ) ................................................................. 30

LYKILTÖLUR 2009 ...................................... 9

Borðtennis (BTÍ) ...................................................... 31 Dans (DSÍ) ............................................................... 32

Íþróttaþátttaka 20 ára og yngri .......................... 10

Fimleikar (FSÍ) ......................................................... 33 Frjálsíþróttir (FRÍ) .................................................... 34

ÍÞRÓTTAÞÁTTTAKA

EFTIR

LANDS-

Glíma (GLÍ) .............................................................. 35

HLUTUM OG ALDRI ................................... 11

Golf (GSÍ)................................................................. 36 Handknattleikur (HSÍ) ............................................. 37

Íþróttaþátttaka á Íslandi .................................... 11

Hestaíþróttir (LH) .................................................... 38 Íshokkí (ÍHÍ) ............................................................. 39

Höfuðborgarsvæði............................................. 12

Íþróttir fatlaðra (ÍF) ................................................. 40 Suðurnes ........................................................... 13

Júdó (JSÍ) ................................................................. 41 Karate (KAÍ)............................................................. 42

Vesturland ........................................................ 15

Keila (KLÍ) ................................................................ 43 Knattspyrna (KSÍ) .................................................... 44

Vestfirðir........................................................... 16

Kraftlyftingar (KRA) ................................................. 45 Norðurland vestra ............................................. 17

Körfuknattleikur (KKÍ) ............................................. 46 4


TÖLFRÆÐI 2009

Listskautar (ÍSS) ...................................................... 47

Héraðssamband Þingeyinga (HSÞ) ......................... 78

Lyftingar (LSÍ) ......................................................... 48

Héraðssambandið Hrafnaflóki (HHF) ..................... 79

Mótoríþróttir (MSÍ) ................................................ 49

Héraðssambandið Skarphéðinn (HSK) ................... 80

Siglingar (SÍL) .......................................................... 50

Íþróttabandalag Akraness (ÍA) ............................... 81

Skíðaíþróttir (SKÍ) ................................................... 51

Íþróttabandalag Akureyrar (ÍBA)............................ 82

Skotíþróttir (STÍ) ..................................................... 52

Íþróttabandalag Hafnarfjarðar (ÍBH)...................... 83

Skylmingar (SKY)..................................................... 53

Íþróttabandalag Hafnarfjarðar (ÍBH) frh. ............... 84

Sund (SSÍ) ............................................................... 54

Íþróttabandalag Reykjanesbæjar (ÍRB) .................. 85

Taekwondo (TKÍ) .................................................... 55

Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR) ......................... 86

Tennis (TSÍ) ............................................................. 56

Íþróttabandalag Siglufjarðar (ÍBS).......................... 88 Íþróttabandalag Suðurnesja (ÍS) ............................ 89

Íþróttanefndir Akstursíþróttir (AKS) .................. 57

Íþróttabandalag Vestmannaeyja (ÍBV) ................... 90

Bandí (BAN) ............................................................ 58

Ungmenna og íþróttasamband Austurlands

Hjólreiðar (HJÓ)...................................................... 59

(UÍA) ....................................................................... 91

Hnefaleikar (HNE)................................................... 60

Ungmenna- og íþróttasamband Dalamanna

Krulla (CUR) ............................................................ 61

og N Breiðfirðinga (UDN) ....................................... 92

Veggtennis (VEG) ................................................... 62

Ungmenna og íþróttasamband Ólafsfjarðar

Aðrar greinar ..................................................... 63

(UÍÓ)....................................................................... 93

Aikido (AIK)............................................................. 63

Ungmennasamband Austur Húnvetninga

Almenningsíþróttir (ÍFA)......................................... 64

(USAH).................................................................... 94

Fisflug (FIS) ............................................................. 65

Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB) ........... 95

Hafnarbolti (HAF) ................................................... 66

Ungmennasamband Eyjafjarðar (UMSE) ............... 96

Jiu jitsu (JIU) ........................................................... 67

Ungmennasamband Kjalarnesþings (UMSK) ......... 97

Klifur (KLF) .............................................................. 68

Ungmennasamband Skagafjarðar (UMSS) ............. 99

Krikket (KRI)............................................................ 69

Ungmennasamband Vestur Húnvetninga

Svifflug (SVF) .......................................................... 70

(USVH).................................................................. 100

Wushu (WUS) ......................................................... 71

Ungmennasamband Vestur Skaftfellinga (USVS) .................................................................. 101

Íþróttahéruð ..................................................... 73

Ungmennasambandið Úlfljótur (USÚ) ................. 102

Skipting íþróttahéraða eftir landshlutum .............. 73 Héraðssamband Bolungarvíkur (HSB) .................... 74

Fjölid

félagsmanna

og

félagsaðilda

Héraðssamband Snæfellsness- og

íþróttahéruðum ............................................... 103

Hnappadalssýslu (HSH) .......................................... 75

HEIMILDASKRÁ ....................................... 104

Héraðssamband Strandamanna (HSS) ................... 76 Héraðssamband Vestfirðinga (HSV) ....................... 77

5

í


INNGANGUR Um starfsskýrslur íþróttahreyfingarinnar Fyrir 15. apríl ár hvert ber íþrótta- og ungmennafélögum innan ÍSÍ að skila inn skýrslu um starfsemi félagsins frá árinu á undan. Þessar skýrslur bera nafnið Starfsskýrslur ÍSÍ og UMFÍ og er þeim skipt í þrjá hluta. Fyrst ber að nefna þann hluta sem inniheldur upplýsingar um stjórn félagsins og deilda, þá er að finna lykiltölur úr ársreikningum félagsins og deilda og síðast en ekki síst er skilað inn nafnalista með kennitölum þeirra sem skráðir eru félagsmenn í félaginu og þeirra sem hafa iðkað viðurkenndar íþróttagreinar á vegum félagsins síðastliðið starfsskýrsluár. Gögn um íþróttaiðkun einstaklinga innan ÍSÍ eru til á tölvutæku formi frá árinu 1994, greinanleg niður á kennitölur einstaklinga. Iðkendatölur eru hins vegar til allt aftur til ársins 1953. 45,0% 40,0%

Iðkanir Iðkendur

41,2% 35,2%

35,0% Hlutfall af þjóðskrá

33,8% 30,0% 25,7% 25,0%

26,4%

20,0%

19,4%

17,0%

15,0% 10,0% 5,0%

7,8%

1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

0,0%

Iðkendaár Hlutfallsleg iðkun miðað við íbúafjölda 1953-2009 og hlutfall iðkenda 1994-2009

Allt frá árinu 2004 hafa félög skilað starfsskýrslum í gegnum tölvukerfið Felix sem er miðlægt tölvukerfi í eigu ÍSÍ og UMFÍ. Kerfið er hugsað sem tæki sambandsaðila til að halda utan um skráningu iðkenda og félaga frá degi til dags og býður upp á ýmsa möguleika sem nýtast í rekstri og umsýslu. ÍSÍ hefur reglulega birt niðurstöður sem unnar hafa verið upp úr þessum skýrslum. Má þar helst nefna tölur um stærð íþróttagreina og iðkun íþrótta innan héraða. Þá hafa verið unnin gröf og myndir sem gefa upplýsingar um kynjaskiptingu og aldursskiptingu íþróttagreinanna. 6


TÖLFRÆÐI 2009

Vinnulag og aðferð Í þessari skýrslu er unnið með gögn sem íþrótta- og ungmennafélög innan ÍSÍ hafa skilað rafrænt í gegnum Felix og verður lögð megin áhersla á að skoða gögn ársins 2009. Þessum upplýsingum var skilað rafrænt í gegnum Felix á árinu 2010. Gögn voru sótt í gagnagrunn Felix í nóvember 2010 og flutt yfir í Microsoft Access þar sem unnið var nánar með þau. Þær breytur sem sóttar voru; starfsskýrsluár, númer félags, nafn félags, nafn héraðssambands, skammstöfun íþróttahéraðs, skammstöfun íþróttagreinar, kennitala iðkenda og póstfang iðkenda. Þá var farin sú leið að bæta við breytum til að auðvelda úrvinnslu. Þeim breytum sem bætt var við eru: landshluti, aldursflokkun 5 ára tímabil, aldurflokkun 15 ára og yngri og 16 ára og eldri og íþróttagrein. Að auki var útbúin ný aldursbreyta sem reiknaði út aldur einstaklings á iðkendaári. Þetta var gert til þess að unnt væri að bera iðkun saman við miðársmannfjölda ársins 2009. Auk ofantalinna gagna var unnið með eldri gögn frá 1994-2009, sem áður höfðu verið sótt og umbreytt með sambærilegum hætti og hér að ofan hefur verið lýst.

Gögnin voru greind í Access og Excel. Unnið var með eina heildarskrá sem innihélt allar breytur þar sem einstaklingur getur átt margar iðkanir (er skráður í fleiri en eina íþróttagrein) á sama ári. Auk þess var útbúin önnur skrá sem sýndi einkvæma iðkun hverrar kennitölu. Sú skrá er aðallega notuð til samanburðar á iðkun milli aldurshópa og innan landshluta. Að lokum var sótt miðársmannfjöldaskrá 2009 á heimasíðu Hagstofu Íslands sem inniheldur upplýsingar um fjölda íbúa á hverju aldursári, innan allra póstnúmera á Íslandi, flokkaða niður á konur og karla. Sú skrá var notuð til að áætla hlutfall iðkunar innan póstnúmera og landshluta. Þegar þessar grunnskrár voru tilbúnar voru unnar pívottöflur í Excel og búin til gröf og töflur. Lykiltölur voru skoðaðar, þ.e. fjöldi iðkenda, fjöldi íþróttafélaga og deilda og dreifing íþróttagreinar milli íþróttahéraða og landshluta. Síðan var farið nánar í einstök atriði, s.s. iðkun miðað við kyn, aldur og búsetu.

Í öðru lagi var iðkunin greind út frá íþróttahéruðum. Þar voru lykiltölur skoðaðar, þ.e. fjöldi iðkenda, fjöldi íþróttafélaga og deilda og hvaða íþróttagreinar eru til staðar innan héraðsins.

Í þriðja lagi var iðkunin greind út frá landshlutum. Þar voru lykiltölur skoðaðar, þ.e. fjöldi iðkenda og dreifing þeirra milli aldurshópa. Í þessum hluta er farið enn dýpra í einstök póstnúmer og iðkun hvers þeirra. Þá eru taldar upp fimm fjölmennustu íþróttagreinarnar innan hver póstnúmers.

Gröfin í skýrslunni voru að mestu unnin í Excel og töflur sem sameina iðkun, iðkanir og mannfjölda voru gerðar jafnhliða í Access og Excel. Í þessari skýrslu eru ekki mikið um texta heldur fá tölurnar að njóta sín auk þess sem að reynt er að draga upp myndir af aldursdreifingu og dreifingu íþróttagreina á héruð. Þær töflur sem eru birtar bera yfirleitt nafn 7


TÖLFRÆÐI 2009

sem er lýsandi fyrir þær upplýsingar sem töflurnar gefa. Gröf eru í flestum tilfellum að sýna aldursdreifingu innan íþróttagreinar eða svæðis.

Fyrirvarar 

Ábyrgð á skráningu liggur hjá íþróttafélögum og deildum og þeim ber árlega að skila inn upplýsingum um sína iðkendur. Mikil vinna fer fram í sjálfboðavinnu innan íþróttahreyfingarinnar og mannabreytingar eru örar. Í flestum tilfellum leggja félög metnað sinn í að skila sem réttustu gögnum en þó ber að leiða hugann að því að í einhverjum tilfellum gæti kunnáttuleysi og skortur á skilningi á mikilvægi réttrar skráningar sett strik í reikninginn. Gögn verða aldrei réttari en þau eru skráð og ber að hafa það í huga. Einstaklingar geta í einhverjum tilfellum verið skráðir í sömu íþrótt hjá fleiri en einu félagi eða jafnvel verið skráðir iðkendur lengur en þeir eru í raun. Að sama skapi má ætla að einhverjir iðkendur séu um leið vanskráðir.

Þegar fjallað er um iðkun innan íþróttahéraða (íþróttabandalög og héraðssambönd) er miðað við skráða iðkun íþrótta- og ungmennafélaga innan þessara héraða. Hver einstakur iðkandi telst því til íþróttahéraðsins óháð búsetu.

Þegar fjallað er um iðkun innan íþróttagreina og búseta iðkenda er skoðuð, sem og iðkun innan landshluta og póstnúmera, er miðað við skráða búsetu einstaklinga á þeim degi sem félag skilar sinni starfsskýrslu. Í 1.973 tilfellum var heimilisfang iðkenda ársins 2009 ekki þekkt og því er ekki unnt að flokka þessa einstaklinga eftir landshlutum eða póstnúmerum. Flestir þessar einstaklinga eru skráðir með búsetu erlendis.

Hugtök Félagsmaður Félagsmaður í íþrótta- eða ungmennafélagi er hver sá sem greitt hefur félagsgjald til félagsins ásamt þeim sem stjórn félagsins samþykkir að skuli skrá sem félaga, en er undanþeginn greiðslu félagsgjalds af sérstökum ástæðum. Þegar fjallað er um fjölda félagsmanna í héraðssambandi í þessari skýrslu er hver einstaklingur aðeins talinn einu sinni. Þegar fjallað er um fjölda félagsmanna á Íslandi er hver einstaklingur talinn einu sinni, burt séð frá því í hversu mörgum félögum hann er félagi.

Félagsaðildir Hver einstaklingur getur verið skráður í fleiri en eitt íþróttafélag á vegum ÍSÍ. Þegar fjallað er um fjölda félagsaðilda er hver einstaklingur talinn eins oft og hann kemur fyrir sem félagi í íþróttafélögum innan ÍSÍ.

Iðkandi Hver einstaklingur getur aðeins einu sinni verið talinn sem iðkandi. Þegar miðað er við t.d. þjóðskrá telur hver einstaklingur aðeins einu sinni. Þó svo að viðkomandi einstaklingur geti verið skráður fyrir fleiri en einni iðkun þá telur hann eingöngu sem einn iðkandi. 8


TÖLFRÆÐI 2009

Iðkun Iðkun segir til um fjölda iðkana í hverju félagi, grein eða innan héraðssambands. Hver einstaklingur getur verið iðkandi í mörgum greinum og jafnvel er hægt að telja sama einstaklinginn oftar en einu sinni í hverri grein, svo framarlega sem hann stundar greinina með fleiri en einu félagi.

Íþróttahéruð Samkvæmt íþróttalögum er landinu skipt í íþróttahéruð. Í hverju íþróttahéraði skal vera eitt héraðssamband/íþróttabandalag allra íþróttafélaga í héraðinu til að vinna að hinum ýmsu hagsmunamálum þeirra. Árið 2009 voru íþróttahéruð landsins 26 að tölu, 8 íþróttabandalög og 18 héraðssambönd. Um áramótin 2009-2010 sameinuðust Íþróttabandalag Siglufjarðar (ÍBS) og Ungmenna og íþróttasamband Ólafsfjarðar (UÍÓ) í eitt samband; Íþrótta- og ungmennasambands Fjallabyggðar (UÍF). Í þessari tölfræðiskýrslu er fjallað um þessi héruð aðskilin þar sem þau skiluðu inn aðskildum gögnum fyrir árið 2009.

Landshlutar Í þessari skýrslu er notast við landshlutaskiptingu Hagstofunnar, þar sem landshlutum er skipt niður í átta svæði. Höfuðborgarsvæði, Vesturland, Vestfirðir, Norðurland vestra, Norðurland eystra, Austurland, Suðurland og Suðurnes.

LYKILTÖLUR 2009 Íbúar á íslandi voru samkvæmt miðársmannfjöldatölum Hagstofu Íslands

Sérsambönd, félög deildir 2009

319.246 árið 2009. Tæplega 148.000 Íslendingar voru félagar í a.m.k. einu

Tegund

íþróttafélagi innan ÍSÍ eða ríflega 46% landsmanna. Iðkendur innan ÍSÍ voru

Sérsambönd

tæplega 82.000 eða 25,7% þjóðarinnar, Flestir (93%) stunduðu eina til tvær íþróttagreinar. Flestir iðkendur ársins 2009 voru hjá Tennis og badmintonfélagi Reykjavíkur (TBR) líkt og undanfarin ár eða 3.618. Tíu

Fjöldi 28

Aðrar íþróttagreinar

1

15

Héraðssambönd

18

Íþróttabandalög

8

Félög

399

Deildir

797

Alls

KK

KVK

<15

16=<

fjölmennustu íþróttafélögin eru

Íbúar á Íslandi

319.246

161.548

157.698

71.238

248.008

öll starfandi á höfuðborgar-

Fjöldi iðkana

112.366

68.249

44.117

54.483

57.883

% af íbúafjölda

35,2%

42,2%

28,0%

76,5%

23,3%

svæðinu og fer rúmlega 23%

Fjöldi iðkenda

81.981

49.367

32.614

34.522

47.459

% af íbúafjölda

25,7%

30,6%

20,7%

48,5%

19,1%

félögin utan TBR og Golfklúbbur

216.027

125.607

90.420

64.784

151.243

Reykjavíkur (GR) eru starfandi

67,7%

77,8%

57,3%

90,9%

61,0%

147.921

82.919

65.002

40.884

107.037

46,3%

51,3%

41,2%

57,4%

43,2%

Fjöldatölur 2009

Fjöldi félagsaðilda % af íbúafjölda Fjöldi félaga % af íbúafjölda

1

iðkana fram hjá þeim. Öll

hverfisfélög

með

víðtæka

starfsemi og margar deildir.

Á árinu 2010 sameinuðust Íþróttabandalag Siglufjarðar (ÍBS) og Ungmenna- og íþróttasamband Ólafsfjarðar (UÍÓ) í nýtt íþróttahérað, Ungmenna- og íþróttasamband Fjallabyggðar. Tölfræði ársins 2009 inniheldur skil þessara íþróttahéraða áður en sameining átti sér stað.

9


TÖLFRÆÐI 2009

Iðkendafjöldi í tíu fjölmennustu íþróttafélögunum 2009 Félag

Samtals

Iðkendafjöldi eftir fjölda

Hlutfall

æfðra íþróttagreina - 2009 Fjöldi Fjöldi Hlutfall greina iðkenda Alls 81.981 100,0%

TBR

3.618

3,2%

Golfklúbbur Reykjavíkur

3.060

2,7%

Umf.Breiðablik

3.025

2,7%

Íþróttafélag Reykjavíkur

2.827

2,5%

1

59.060

72,0%

Ungmennafélagið Fjölnir

2.475

2,2%

2

17.229

21,0%

Knattspyrnufélagið Haukar

2.375

2,1%

3

4.381

5,3%

Fimleikafélag Hafnarfjarðar

2.230

2,0%

4

997

1,2%

Knattspyrnufélagið Víkingur

2.192

2,0%

5

220

0,3%

Umf. Stjarnan

2.123

1,9%

6

59

0,1%

Knattspyrnufélagið Fram

2.119

1,9%

7

21

0,0%

26.044

23,2%

8

11

0,0%

9

1

0,0%

10

2

0,0%

Samtals

Íþróttaþátttaka 20 ára og yngri Tæplega 60% iðkana á Íslandi árið 2009 voru stundaðar af aldurshópnum 20 ára og yngri og eru iðkendur undir átjan ára voru tæplega 48% iðkenda á Íslandi. Tæplega 83% ellefu ára stráka voru skráðir iðkendur innan ÍSÍ árið 2009 en sami hópur árið 2007, þá níu ára gamall stundaði íþróttir í tæplega 81% tilvika . Meðalfjöldi íþróttagreina var 1,8 grein hjá ellefu ára strákum. Flestar stelpur stunduðu íþróttir samtímis tíu ára gamlar þegar 79% tíu ára stelpna voru skráðar iðkendur í íþróttafélag innan ÍSÍ og stunduðu að meðaltali 1,7 íþróttagrein. Íþróttaþátttaka 20 ára og yngri árið 2009 Strákar

Stelpur

Aldur

Þjóðskrá

Iðkendur

Hlutfall

iðkanir

fj. greina

Þjóðskrá

Iðkendur

Hlutfall

iðkanir

Fj.greina

<1 1 árs 2 ára 3 ára 4 ára 5 ára 6 ára 7 ára 8 ára 9 ára 10 ára 11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 16 ára 17 ára 18 ára 19 ára 20 ára

2.493 2.464 2.370 2.295 2.217 2.222 2.120 2.117 2.201 2.220 2.190 2.162 2.295 2.303 2.313 2.357 2.466 2.398 2.505 2.471 2.411

10 17 102 305 566 936 1.305 1.548 1.642 1.770 1.711 1.789 1.735 1.700 1.596 1.515 1.362 1.191 1.082 909 858

0,4% 0,7% 4,3% 13,3% 25,5% 42,1% 61,6% 73,1% 74,6% 79,7% 78,1% 82,7% 75,6% 73,8% 69,0% 64,3% 55,2% 49,7% 43,2% 36,8% 35,6%

10 17 103 331 676 1.210 1.932 2.447 2.653 3.219 3.089 3.195 3.024 2.841 2.514 2.327 1.966 1.632 1.441 1.193 1.085

1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3

2417 2294 2151 2208 2133 2162 2053 2112 2071 2179 2108 2173 2157 2187 2180 2314 2370 2220 2358 2440 2304

7 25 94 340 542 825 1.231 1.328 1.433 1.652 1.665 1.568 1.480 1.557 1.247 1.281 1.036 915 696 656 532

0,3% 1,1% 4,4% 15,4% 25,4% 38,2% 60,0% 62,9% 69,2% 75,8% 79,0% 72,2% 68,6% 71,2% 57,2% 55,4% 43,7% 41,2% 29,5% 26,9% 23,1%

7 25 96 384 641 1.033 1.723 2.078 2.271 2.854 2.888 2.534 2.364 2.383 1.812 1.802 1.409 1.167 877 822 633

1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2

10


TÖLFRÆÐI 2009

ÍÞRÓTTAÞÁTTTAKA EFTIR LANDSHLUTUM OG ALDRI Íþróttaþátttaka á Íslandi Íþróttaiðkun á Íslandi árið 2009 Aldur

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

Alls

Karlar Hagstofan

11.839

10.880

11.263

12.197

11.794

12.900

23.295

22.580

20.030

12.852

7.763

4.155 161.548

Iðkanir

893

10.558

14.659

8.860

4.353

3.360

6.748

7.158

5.525

2.869

1.257

454

66.694

Iðkendur

808

6.861

8.748

6.318

3.488

2.799

5.542

5.865

4.661

2.518

1.115

420

49.143

% Iðkanir

7,54% 97,04%

130,15%

72,64%

36,91%

26,05%

28,97%

31,70%

27,58%

22,32%

16,19% 10,93%

41,28%

% Iðkendur

6,82% 63,06%

77,67%

51,80%

29,57%

21,70%

23,79%

25,97%

23,27%

19,59%

14,36% 10,11%

30,42%

11.203

10.577

10.805

11.702

11.271

12.014

21.519

21.863

19.101

12.751

8.683

Iðkanir

926

9.150

12.166

6.245

2.398

1.505

2.792

3.235

2.640

1.355

588

230

43.230

Iðkendur

819

6.162

7.777

4.764

2.064

1.329

2.475

2.855

2.349

1.210

490

198

32.492

% Iðkanir

8,27% 86,51%

112,60%

53,37%

21,28%

12,53%

12,97%

14,80%

13,82%

10,63%

6,77%

3,70%

27,41%

% Iðkendur

7,31% 58,26%

71,98%

40,71%

18,31%

11,06%

11,50%

13,06%

12,30%

9,49%

5,64%

3,19%

20,60%

Konur Hagstofan

Landið allt Karlar

Konur

16000

14000 12000

10000 8000 6000 4000 2000 0

Aldur

11

6.209 157.698


TÖLFRÆÐI 2009

Höfuðborgarsvæði Íþróttaiðkun á höfuðborgarsvæði árið 2009 Aldur

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

Alls

Karlar Hagstofan

7.611

6.687

6.678

7.272

7.260

8.654

15.549

14.117

12.282

7.769

4.537

2.480

100.896

655

7.097

8.777

5.031

2.494

2.090

4.320

4.591

3.683

1.906

826

268

41.738

586

4.584

5.344

3.801

2.079

1.764

3.557

3.737

3.033

1.637

716

Iðkanir Iðkendur

240

31.078

% Iðkanir

8,61% 106,13% 131,43%

69,18% 34,35% 24,15% 27,78% 32,52% 29,99% 24,53% 18,21% 10,81%

41,37%

% Iðkendur

7,70%

68,55%

80,02%

52,27% 28,64% 20,38% 22,88% 26,47% 24,69% 21,07% 15,78%

9,68%

30,80%

7.278

6.500

6.492

7.066

7.276

8.138

14.244

13.742

12.308

8.136

5.407

4.115

100.702

708

5.873

6.873

3.120

1.389

991

1.711

2.106

1.887

986

469

187

26.300

4.001

4.612

2.590

1.253

900

1.529

1.863

1.672

Konur Hagstofan Iðkanir Iðkendur

620

875

376

156

20.447

% Iðkanir

9,73%

90,35% 105,87%

44,16% 19,09% 12,18% 12,01% 15,33% 15,33% 12,12%

8,67%

4,54%

26,12%

% Iðkendur

8,52%

61,55%

36,65% 17,22% 11,06% 10,73% 13,56% 13,58% 10,75%

6,95%

3,79%

20,30%

71,04%

Höfuðborgarsvæði Karlar

Konur

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Aldur Íþróttaþátttaka eftir póstnúmerum á höfuðborgarsvæði Staður 101 Reykjavík 103 Reykjavík 104 Reykjavík 105 Reykjavík 107 Reykjavík 108 Reykjavík 109 Reykjavík

Kyn

Íbúar

Iðkanir

KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK

7.611 7.443 780 951 4.437 4.610 7.847 7.989 4.467 4.787 5.871 6.208 5.940

1.913 1.089 281 187 1.590 968 2.463 1.412 1.613 930 2.762 1.813 2.406

12

1 GSÍ BSÍ GSÍ GSÍ BSÍ BSÍ KSÍ KSÍ KSÍ GSÍ GSÍ KSÍ KSÍ

2 KSÍ GSÍ KSÍ FSÍ KSÍ FSÍ GSÍ FSÍ GSÍ FSÍ KSÍ GSÍ GSÍ

Fjölmennustu greinarnar 3 4 5 BSÍ SKY KKÍ LH FSÍ KSÍ BSÍ ÍFA LH/HSÍ ÍFA BSÍ HSÍ GSÍ HSÍ LH KSÍ GSÍ HSÍ BSÍ KKÍ HSÍ BSÍ GSÍ LH BSÍ KKÍ HSÍ KSÍ HSÍ ÍFA BSÍ HSÍ ÍFA BSÍ HSÍ FSÍ HSÍ FRÍ KKÍ


TÖLFRÆÐI 2009

KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK

110 Reykjavík 111 Reykjavík 112 Reykjavík 113 Reykjavík 116 Kjalarnes 170 Seltjarnarnes 200 Kópavogur 201 Kópavogur 203 Kópavogur 210 Garðabær 220 Hafnarfjörður 221 Hafnarfjörður 225 Bessastaðahreppur 270 Mosfellsbær

6.134 5.503 5.472 4.398 4.203 8.617 8.627 2.728 2.759 433 388 2.181 2.214 8.189 8.075 4.236 4.532 2.659 2.666 5.241 5.402 8.171 8.165 4.815 4.762 1.286 1.235 4.177 3.910

1.585 2.252 1.482 947 557 3.829 2.127 1.350 862 133 96 1.421 824 3.286 2.068 2.486 1.696 1.457 985 2.856 1.756 3.344 2.304 2.679 1.851 632 418 2.026 1.282

FSÍ KSÍ LH KSÍ KSÍ GSÍ FSÍ GSÍ HSÍ KSÍ FSÍ KSÍ HSÍ KSÍ FSÍ KSÍ FSÍ KSÍ FSÍ GSÍ GSÍ GSÍ KSÍ KSÍ KSÍ GSÍ KSÍ GSÍ LH

KSÍ GSÍ KSÍ GSÍ DSÍ KSÍ GSÍ KSÍ ÍFA LH LH HSÍ GSÍ GSÍ GSÍ GSÍ GSÍ GSÍ LH KSÍ FSÍ KSÍ GSÍ GSÍ FSÍ KSÍ LH KSÍ KSÍ

HSÍ LH FSÍ LH LH KKÍ KSÍ ÍFA GSÍ MSÍ KSÍ GSÍ KSÍ KKÍ KSÍ KKÍ KSÍ LH KSÍ KKÍ KSÍ HSÍ FSÍ HSÍ FRÍ KKÍ GSÍ LH FSÍ

DSÍ HSÍ GSÍ STÍ GSÍ HSÍ LH HSÍ FSÍ BSÍ FRÍ BSÍ FSÍ HSÍ LH FSÍ DSÍ FSÍ DSÍ HSÍ ÍFA FRÍ FRÍ FRÍ GSÍ LH FSÍ ÍFA DSÍ

GSÍ BSÍ DSÍ KKÍ FSÍ VEG DSÍ BSÍ KSÍ GSÍ BSÍ LH LH LH DSÍ HSÍ LH HSÍ GSÍ LH LH ÍFA HSÍ LH ÍFA TSÍ BLÍ HSÍ GSÍ

Suðurnes

Íþróttaiðkun á Suðurnesjum árið 2009 Aldur

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

Alls

Karlar Hagstofan

862

855

826

879

877

939

1.642

1.532

1.315

753

456

177

11.113

Iðkanir

37

646

795

431

234

235

378

350

229

124

51

14

3.524

Iðkendur

37

438

555

343

203

201

302

302

205

115

46

14

2.761

% Iðkanir

4,29%

75,56%

96,25%

49,03%

26,68%

25,03%

23,02%

22,85%

17,41% 16,47%

11,18%

7,91% 31,71%

% Iðkendur

4,29%

51,23%

67,19%

39,02%

23,15%

21,41%

18,39%

19,71%

15,59% 15,27%

10,09%

7,91% 24,84%

858

758

787

814

799

893

1.494

1.436

1.137

689

474

210

10.349

Iðkanir

34

542

798

363

96

65

108

79

77

45

13

2

2.222

Iðkendur

30

338

528

301

86

52

98

75

73

41

13

2

1.637

% Iðkanir

3,96%

71,50% 101,40%

44,59%

12,02%

7,28%

7,23%

5,50%

6,77%

6,53%

2,74%

0,95% 21,47%

% Iðkendur

3,50%

44,59%

36,98%

10,76%

5,82%

6,56%

5,22%

6,42%

5,95%

2,74%

0,95% 15,82%

Konur Hagstofan

67,09%

13


TÖLFRÆÐI 2009

Suðurnes Karlar

Konur

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Aldur

Íþróttaþátttaka eftir póstnúmerum á Suðurnesjum Staður 190 Vogar 230 Keflavík 233 Hafnir 235 Keflavíkurflugvöllur 240 Grindavík 245 Sandgerði 250 Garður 260 Njarðvík

Kyn

Íbúar

Iðkanir

KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK

640 566 4.102 3.860 62 57 474 498 1.469 1.368 894 816 803 712 2.585 2.453

185 144 1.231 800 21 11 118 85 783 528 257 148 174 91 755 415

14

1 KSÍ KSÍ GSÍ FSÍ MSÍ LH KSÍ KSÍ KKÍ KKÍ KSÍ KSÍ KSÍ KSÍ KSÍ KKÍ

2 GSÍ SSÍ KSÍ KKÍ LH LH GSÍ KKÍ KSÍ KSÍ GSÍ SSÍ GSÍ LH KKÍ FSÍ

Fjölmennustu greinarnar 3 4 5 LH JSÍ ÍFA FSÍ LH GSÍ KKÍ LH MSÍ LH GSÍ/KSÍ TKÍ KSÍ HAF/BSÍ/KKÍ MSÍ BSÍ FSÍ KKÍ TKÍ FRÍ FSÍ SSÍ LH GSÍ SSÍ LH FSÍ SSÍ GSÍ KKÍ MSÍ/LH GSÍ LH FSÍ/KKÍ MSÍ LH TKÍ/STÍ FSÍ MSÍ GSÍ GSÍ LH MSÍ LH SSÍ KSÍ


TÖLFRÆÐI 2009

Vesturland Íþróttaiðkun á Vesturlandi árið 2009 Aldur

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

Alls

Karlar Hagstofan

568

574

595

676

610

568

1.024

1.049

1.014

647

432

226

7.983

Iðkanir

54

453

703

522

223

160

313

319

268

126

72

27

3.240

Iðkendur

51

337

428

336

173

128

265

264

246

118

64

26

2.436

% Iðkanir

9,51% 78,92%

118,15%

77,22% 36,56% 28,17% 30,57% 30,41% 26,43% 19,47% 16,67% 11,95%

40,59%

% Iðkendur

8,98% 58,71%

71,93%

49,70% 28,36% 22,54% 25,88% 25,17% 24,26% 18,24% 14,81% 11,50% 30,51%

Konur Hagstofan

482

569

563

624

528

518

980

1.033

915

595

446

276

7.529

Iðkanir

52

394

648

429

136

79

168

185

149

57

19

8

2.324

Iðkendur

46

277

405

294

101

70

153

163

137

52

19

8

1.725

10,79% 69,24%

115,10%

68,75% 25,76% 15,25% 17,14% 17,91% 16,28%

9,58%

4,26%

2,90% 30,87%

9,54% 48,68%

71,94%

47,12% 19,13% 13,51% 15,61% 15,78% 14,97%

8,74%

4,26%

2,90% 22,91%

% Iðkanir % Iðkendur

Vesturland Karlar

Konur

800

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

0

Aldur Íþróttaþátttaka eftir póstnúmerum á Vesturlandi Staður 300 Akranes 301 Akranes 310 Borgarnes 311 Borgarnes 320 Reykholt í Borgarfirði 340 Stykkishólmur 350 Grundarfjörður 355 Ólafsvík 356 Snæfellsbær

Kyn

Íbúar

Iðkanir

KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK

3.359 3.179 342 293 923 905 795 757 191 171 603 552 457 447 515 491 82

1.269 857 71 56 405 294 389 309 145 100 293 169 244 180 143 114 33

15

1 KSÍ FSÍ LH LH LH LH LH LH KKÍ LH KKÍ KKÍ KSÍ KSÍ KSÍ BLÍ LH

2 GSÍ KSÍ KSÍ FSÍ KKÍ KKÍ KKÍ KKÍ LH DSÍ GSÍ KSÍ GSÍ BLÍ BLÍ KSÍ GSÍ

Fjölmennustu greinarnar 3 4 5 LH BSÍ KKÍ SSÍ GSÍ LH GSÍ KKÍ STÍ KSÍ FRÍ/DSÍ o.fl. KSÍ GSÍ DSÍ KSÍ GSÍ DSÍ KSÍ FRÍ DSÍ DSÍ FRÍ KSÍ SSÍ DSÍ FRÍ KKÍ SSÍ FRÍ KSÍ SÍL LH GSÍ FRÍ BLÍ LH STÍ BLÍ FRÍ GSÍ LH GSÍ MSÍ LH SSÍ FSÍ LH/GSÍ MSÍ FRÍ SSÍ/ÍFA


TÖLFRÆÐI 2009

KVK KK KVK KK KVK KK KVK

360 Hellissandur 370 Búðardalur 371 Búðardalur

80 280 254 134 121 230 209

32 96 100 60 33 92 80

FRÍ BLÍ BLÍ LH LH LH LH

SSÍ KSÍ FSÍ KSÍ GLÍ KSÍ FRÍ

KSÍ GSÍ KSÍ GLÍ FRÍ GLÍ KSÍ

LH FSÍ SSÍ FRÍ KSÍ FRÍ GLÍ

DSÍ o.fl. SSÍ FRÍ JSÍ/HNE SKY/DSÍ STÍ DSÍ

Vestfirðir

Íþróttaiðkun á Vestfjörðum árið 2009 Aldur

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

Alls

Karlar Hagstofan

228

245

295

289

290

263

482

574

507

320

216

117

3.826

Iðkanir

38

156

353

272

133

77

98

136

135

53

20

4

1.475

Iðkendur

33

97

197

165

89

62

77

110

107

49

19

4

1.009

% Iðkanir

16,67% 63,67% 119,66%

94,12%

45,86%

29,28%

20,33%

23,69%

26,63%

16,56%

9,26%

3,42% 38,55%

% Iðkendur

14,47% 39,59%

66,78%

57,09%

30,69%

23,57%

15,98%

19,16%

21,10%

15,31%

8,80%

3,42% 26,37%

Konur Hagstofan

252

242

274

307

241

221

425

539

460

286

231

141

3.619

Iðkanir

37

195

276

221

68

28

55

63

59

10

8

2

1.022

Iðkendur

30

112

160

136

49

22

45

55

50

10

7

2

678

% Iðkanir

14,68% 80,58% 100,73%

71,99%

28,22%

12,67%

12,94%

11,69%

12,83%

3,50%

3,46%

1,42% 28,24%

% Iðkendur

11,90% 46,28%

44,30%

20,33%

9,95%

10,59%

10,20%

10,87%

3,50%

3,03%

1,42% 18,73%

58,39%

Vestfirðir Karlar

Konur

400

400

350

350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0

Aldur 16


TÖLFRÆÐI 2009

Íþróttaþátttaka eftir póstnúmerum á Vestfjörðum Staður 380 Króksfjarðarnes 400 Ísafjörður 410 Hnífsdalur 415 Bolungarvík 420 Súðavík 425 Flateyri 430 Suðureyri 450 Patreksfjörður 451 Patreksfjörður 460 Tálknafjörður 465 Bíldudalur 470 Þingeyri 471 Þingeyri 510 Hólmavík 520 Drangsnes 524 Norðurfjörður

Kyn

Íbúar

Iðkanir

KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK

141 140 1.337 1.337 130 115 521 449 88 82 148 149 168 149 321 319 56 46 159 140 113 96 136 146 34 30 275 228 41 41 25 25

23 24 604 376 40 17 143 86 35 15 36 48 56 48 90 63 15 9 37 34 67 51 75 84 10 17 222 120 19 28 3 2

1 FRÍ FRÍ GSÍ KSÍ KSÍ LH GSÍ DSÍ KSÍ BSÍ KSÍ KSÍ KSÍ KSÍ KSÍ KKÍ FRÍ FRÍ SKY SKY KSÍ FRÍ FRÍ FRÍ FRÍ LH KSÍ KSÍ FRÍ FRÍ KSÍ KSÍ

2 KSÍ KSÍ KSÍ KKÍ LH SSÍ KSÍ KSÍ BSÍ KSÍ FRÍ FRÍ GSÍ FRÍ GSÍ KSÍ LH ÍFA GSÍ SSÍ BLÍ BLÍ LH LH LH FRÍ SKÍ FRÍ KSÍ KSÍ FRÍ KKÍ

Fjölmennustu greinarnar 3 4 5 SSÍ LH BSÍ/SÍL o.fl. SSÍ LH/GLÍ/ÍHÍ KKÍ HSÍ SKÍ SSÍ SKÍ GSÍ HSÍ SSÍ KKÍ BLÍ KKÍ KSÍ KKÍ LH BSÍ KKÍ SSÍ LH KKÍ GSÍ STÍ DSÍ SÍL LH GSÍ LH SSÍ/HSÍ LH BSÍ/SKÍ o.fl FRÍ BLÍ KKÍ/GLÍ BLÍ GSÍ LH KKÍ FRÍ STÍ GSÍ/FRÍ SKY

BLÍ BLÍ FRÍ KKÍ KKÍ KKÍ SÍL KKÍ FRÍ ÍFA SSÍ SSÍ

KSÍ FRÍ GSÍ KSÍ KSÍ BLÍ KSÍ BLÍ MSÍ SKÍ SKÍ SKÍ

LH KSÍ KKÍ GSÍ BLÍ KSÍ BLÍ KSÍ KKÍ BSÍ MSÍ KAÍ

Norðurland vestra Íþróttaiðkun á Norðurlandi vestra árið 2009 Aldur

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

Alls

Karlar Hagstofan

252

274

245

303

260

235

454

481

515

365

257

156

3.797

Iðkanir

30

220

447

340

145

86

204

213

164

93

42

30

2.014

Iðkendur

29

140

212

206

103

72

164

179

149

86

41

29

1.410

% Iðkanir

11,90% 80,29% 182,45% 112,21%

55,77% 36,60% 44,93% 44,28% 31,84% 25,48% 16,34% 19,23%

53,04%

% Iðkendur

11,51% 51,09%

39,62% 30,64% 36,12% 37,21% 28,93% 23,56% 15,95% 18,59%

37,13%

86,53%

67,99%

Konur Hagstofan

224

264

279

280

243

219

441

463

455

333

235

188

3.624

Iðkanir

24

199

435

321

136

59

121

123

77

26

6

3

1.530

Iðkendur

23

143

229

198

103

41

110

111

71

26

6

2

1.063

% Iðkanir

10,71% 75,38% 155,91% 114,64%

55,97% 26,94% 27,44% 26,57% 16,92%

7,81%

2,55%

1,60%

42,22%

% Iðkendur

10,27% 54,17%

42,39% 18,72% 24,94% 23,97% 15,60%

7,81%

2,55%

1,06%

29,33%

82,08%

70,71%

17


TÖLFRÆÐI 2009

Norðurland vestra Karlar

Konur

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Aldur

Íþróttaþátttaka eftir póstnúmerum á Norðurlandi vestra Staður 500 Staður 530 Hvammstangi 531 Hvammstangi 540 Blönduós 541 Blönduós 545 Skagaströnd 550 Sauðárkrókur 551 Sauðárkrókur 560 Varmahlíð 565 Hofsós 566 Hofsós 570 Fljót

Kyn

Íbúar

Iðkanir

KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK

103 101 278 301 223 230 422 397 281 244 301 291 1.315 1.325 306 277 403 351 96 91 44 46 55 33

52 63 171 111 113 101 143 115 153 86 115 38 612 488 217 170 319 254 70 55 30 38 19 11

18

1 KKÍ KKÍ LH LH LH LH LH LH LH LH MSÍ GSÍ KSÍ KSÍ LH LH ÍFA ÍFA LH LH LH LH LH LH

Fjölmennustu greinarnar 2 3 4 KSÍ LH FRÍ KKÍ KSÍ LH/FRÍ KKÍ KSÍ ÍFA KKÍ KSÍ SSÍ KSÍ KKÍ ÍFA KSÍ KKÍ ÍFA KSÍ GSÍ FRÍ KSÍ FRÍ GSÍ FRÍ KSÍ KKÍ FRÍ KSÍ KKÍ KSÍ GSÍ/LH KKÍ KSÍ/FRÍ LH KKÍ LH GSÍ FRÍ LH FRÍ KKÍ KSÍ ÍFA FRÍ FRÍ KSÍ ÍFA LH KSÍ BSÍ LH KSÍ FRÍ KSÍ FRÍ GSÍ KSÍ FRÍ KSÍ KSÍ FRÍ SSÍ MSÍ STÍ SKY

5 GSÍ/ÍFA ÍFA HSÍ ÍFA HSÍ SSÍ STÍ ÍHÍ/ÍFA STÍ/HSÍ FSÍ

KKÍ GSÍ STÍ KKÍ/DSÍ FRÍ/KKÍ BSÍ SÍL/ÍFA


TÖLFRÆÐI 2009

Norðurland eystra Íþróttaiðkun á Norðurlandi eystra árið 2009 Aldur

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

Alls

Karlar Hagstofan

1.000

1.044

1.145

1.222

1.070

919

1.734

2.103

1.828

1.248

842

448

14.603

Iðkanir

26

804

1.495

1.017

488

254

635

649

407

228

90

44

6.137

Iðkendur

24

575

923

686

379

212

525

544

359

205

80

41

4.553

% Iðkanir

2,60% 77,01% 130,57%

83,22%

45,61%

27,64%

36,62%

30,86%

22,26%

18,27%

10,69% 9,82% 42,03%

% Iðkendur

2,40% 55,08%

80,61%

56,14%

35,42%

23,07%

30,28%

25,87%

19,64%

16,43%

9,50% 9,15% 31,18%

Konur Hagstofan

949

1.001

1.086

1.180

931

883

1.774

2.076

1.708

1.223

905

647

14.363

12

749

1.221

806

219

97

227

257

158

102

30

17

3.895

12

546

29

17

2.901

Iðkanir Iðkendur

803

594

178

84

188

220

136

94

% Iðkanir

1,26% 74,83% 112,43%

68,31%

23,52%

10,99%

12,80%

12,38%

9,25%

8,34%

3,31% 2,63% 27,12%

% Iðkendur

1,26% 54,55%

50,34%

19,12%

9,51%

10,60%

10,60%

7,96%

7,69%

3,20% 2,63% 20,20%

73,94%

Norðurland eystra Karlar

Konur

1600

1600

1400

1400

1200

1200

1000

1000

800

800

600

600

400

400

200

200

0

0

Aldur Íþróttaþátttaka eftir póstnúmerum á Norðurlandi eystra Staður 580 Siglufjörður 600 Akureyri 601 Akureyri 603 Akureyri 610 Grenivík 611 Grímsey

Kyn

Íbúar

Iðkanir

KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK

619 595 4.990 5.127 1.187 1.078 3.541 3.637 124 124 46 43

311 273 2.011 1.165 641 462 1.537 907 88 38 5 4

Fjölmennustu greinarnar 1 2 KSÍ BSÍ KSÍ BSÍ KSÍ GSÍ KSÍ FSÍ KSÍ LH LH FRÍ KSÍ GSÍ KSÍ FSÍ GSÍ KSÍ GSÍ KSÍ KKÍ/BTÍ/STÍ/GSÍ/HSÍ LH FSÍ

19

3 GSÍ LH HSÍ LH FRÍ KSÍ HSÍ LH LH LH GSÍ

4 SKÍ BLÍ LH GSÍ BSÍ BSÍ MSÍ FRÍ STÍ TKÍ

5 LH SKÍ STÍ HSÍ MSÍ/JSÍ FSÍ LH SSÍ SSÍ FSÍ/ÍSS


TÖLFRÆÐI 2009

Íþróttaþátttaka eftir póstnúmerum á Norðurlandi eystra Staður 620 Dalvík 621 Dalvík 625 Ólafsfjörður 630 Hrísey 640 Húsavík 641 Húsavík 645 Fosshóll 650 Laugar 660 Mývatn 670 Kópasker 671 Kópasker 675 Raufarhöfn 680 Þórshöfn 681 Þórshöfn 685 Bakkafjörður

Kyn

Íbúar

Iðkanir

KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK

709 679 302 259 439 413 95 94 1.093 1.136 384 349 60 54 63 47 202 189 64 62 139 109 121 110 200 190 76 61 53 45

226 174 140 109 314 187 16 10 394 307 109 82 30 17 12 8 121 47 12 5 98 54 24 16 34 19 13 9 1 2

Fjölmennustu greinarnar 1 2 GSÍ SKÍ SKÍ LH KSÍ LH FRÍ SKÍ SKÍ GSÍ SKÍ KSÍ KSÍ GSÍ KSÍ SÍL KSÍ GSÍ KSÍ FSÍ LH KSÍ LH FRÍ FRÍ KSÍ FRÍ LH FRÍ GSÍ FRÍ KSÍ KSÍ SKÍ SKÍ LH LH GSÍ LH/KSÍ FRÍ FRÍ LH FRÍ LH KSÍ GSÍ KSÍ FRÍ KSÍ FRÍ FRÍ KSÍ FRÍ KSÍ FRÍ LH MSÍ KKÍ LH/KSÍ

3 4 LH FRÍ GSÍ FRÍ FRÍ SKÍ LH KSÍ KSÍ LH GSÍ LH SSÍ/MSÍ/ÍFA/KKÍ LH LH STÍ LH GSÍ FRÍ MSÍ KSÍ ÍFA/BLÍ/FSÍ LH AKS/ÍF KSÍ LH/MSÍ/KSÍ

5 KKÍ SSÍ GSÍ SSÍ MSÍ KRA

GSÍ KSÍ BLÍ

MSÍ MSÍ MSÍ/FRÍ

LH FRÍ

KSÍ KSÍ MSÍ/LH

FSÍ BLÍ

BLÍ FSÍ

DSÍ/LH/SÍL/GLÍ/HNE LH/SSÍ/BlÍ/FSÍ LH BLÍ KSÍ/HAF KSÍ LH/FRÍ

HSÍ HSÍ GSÍ/HSÍ

ÍFA

Austurland Íþróttaiðkun á Austurlandi árið 2009 Aldur

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

Alls

Karlar Hagstofan Iðkanir

441

403

475

490

480

467

892

997

946

646

351

200

6.788

9

324

470

281

169

141

284

337

191

103

34

18

2.361

145

18

1.847

Iðkendur

9

216

322

205

121

240

270

172

97

32

% Iðkanir

2,04%

80,40%

98,95%

57,35%

35,21% 30,19%

31,84%

33,80%

20,19%

15,94%

9,69%

9,00% 34,78%

% Iðkendur

2,04%

53,60%

67,79%

41,84%

30,21% 25,91%

26,91%

27,08%

18,18%

15,02%

9,12%

9,00% 27,21%

386

399

448

486

409

390

717

866

718

489

312

241

5.861

11

324

497

234

95

46

135

150

67

27

5

0

1.591

85

5

0

1.195

Konur Hagstofan Iðkanir Iðkendur

11

215

315

168

41

126

139

63

27

% Iðkanir

9,51%

78,92%

118,15%

77,22%

36,56% 28,17%

30,57%

30,41%

26,43%

19,47%

16,67% 11,95% 40,59%

% Iðkendur

8,98%

58,71%

71,93%

49,70%

28,36% 22,54%

25,88%

25,17%

24,26%

18,24%

14,81% 11,50% 30,51%

20


TÖLFRÆÐI 2009

Austurland Karlar

Konur

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

0

Aldur

Íþróttaþátttaka eftir póstnúmerum á Austurlandi Staður 690 Vopnafjörður 700 Egilsstaðir 701 Egilsstaðir 710 Seyðisfjörður 715 Mjóifjörður 720 Borgarfjörður (eystri) 730 Reyðarfjörður 735 Eskifjörður 740 Neskaupstaður 750 Fáskrúðsfjörður 755 Stöðvarfjörður 760 Breiðdalsvík 765 Djúpivogur 780 Höfn í Hornafirði 781 Höfn í Hornafirði 785 Öræfi

Kyn

Íbúar

Iðkanir

KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK

358 325 1.366 1.324 478 380 363 343 0 17 78 56 605 485 578 484 785 732 403 312 123 100 119 91 239 204 833 781 209 174 53 36

163 92 500 291 97 83 94 38 0 8 31 9 181 103 205 172 345 297 97 69 14 8 27 22 61 24 442 319 91 55 13 1

21

1 KSÍ KSÍ KSÍ FSÍ LH LH KSÍ BLÍ

2 LH ÍFA STÍ KSÍ STÍ FSÍ GSÍ SKÍ

LH KSÍ LH KSÍ KSÍ KSÍ KSÍ KSÍ BLÍ KSÍ KSÍ KSÍ KSÍ FRÍ BLÍ KSÍ ÍFA KSÍ KSÍ LH LH LH LH

STÍ BLÍ FRÍ GSÍ FSÍ STÍ SKÍ GSÍ KSÍ STÍ BLÍ STÍ FSÍ ÍFA FRÍ GSÍ GSÍ GSÍ BLÍ FRÍ KSÍ KSÍ

Fjölmennustu greinarnar 3 4 ÍFA GSÍ LH BSÍ GSÍ FSÍ LH FRÍ KSÍ FRÍ SSÍ FRÍ BLÍ SKÍ KSÍ FSÍ, LH o.fl

FRÍ BLÍ STÍ GLÍ SKÍ SSÍ LH LH LH SSÍ GSÍ LH BLÍ ÍFA ÍFA FRÍ KKÍ FSÍ KSÍ FRÍ KKÍ

LH KSÍ GLÍ SSÍ GSÍ STÍ STÍ GSÍ GSÍ STÍ MSÍ GSÍ LH FRÍ SSÍ BLÍ FRÍ KKÍ BLÍ MSÍ

5 BSÍ GSÍ LH SSÍ/BLÍ FSÍ/MSÍ KSÍ BSÍ

LH LH SSÍ LH BLÍ SKÍ SSÍ o.fl. FSÍ

STÍ KSÍ STÍ BLÍ LH SSÍ BLÍ/GSÍ FSÍ KRA


TÖLFRÆÐI 2009

Suðurland Íþróttaiðkun á Suðurlandi árið 2009 Aldur

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

Alls

Karlar Hagstofan

877

798

1.004

1.066

947

855

1.518

1.727

1.623

1.104

672

351

12.542

Iðkanir

44

858

1.619

966

467

317

516

563

448

236

122

49

6.205

Iðkendur

39

474

767

576

317

239

412

459

390

211

117

48

4.049

% Iðkanir

5,02% 107,52% 161,25% 90,62% 49,31% 37,08% 33,99% 32,60% 27,60% 21,38% 18,15% 13,96%

49,47%

% Iðkendur

4,45%

59,40%

32,28%

76,39% 54,03% 33,47% 27,95% 27,14% 26,58% 24,03% 19,11% 17,41% 13,68%

Konur Hagstofan

774

844

876

945

844

752

1.444

1.708

1.400

1.000

673

391

11.651

Iðkanir

48

874

1.418

751

259

140

267

272

166

102

38

11

4.346

Iðkendur

47

530

725

483

209

119

226

229

147

85

35

11

2.846

% Iðkanir

6,20% 103,55% 161,87% 79,47% 30,69% 18,62% 18,49% 15,93% 11,86% 10,20%

5,65%

2,81%

37,30%

% Iðkendur

6,07%

5,20%

2,81%

24,43%

62,80%

82,76% 51,11% 24,76% 15,82% 15,65% 13,41% 10,50%

8,50%

Suðurland Karlar

Konur

1800

1800

1600

1600

1400

1400

1200

1200

1000

1000

800

800

600

600

400

400

200

200

0

0

Aldur Íþróttaþátttaka eftir póstnúmerum á Suðurlandi Staður 800 Selfoss 801 Selfoss 810 Hveragerði 815 Þorlákshöfn 820 Eyrarbakki

Kyn KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK

Íbúar

Iðkanir

3.306 3.190 1.524 1.385 1.187 1.132 812 753 292 267

1.271 831 1.079 811 455 450 378 186 69 22

22

Fjölmennustu greinarnar 1 2 KSÍ HSÍ FSÍ KSÍ LH KSÍ LH FRÍ ÍFA GSÍ ÍFA FSÍ KSÍ LH FSÍ KSÍ KSÍ HSÍ FSÍ LH

3 LH HSÍ FRÍ FSÍ KKÍ KKÍ GSÍ LH LH TKÍ/KSÍ

4 GSÍ LH KKÍ KSÍ LH/KSÍ LH KKÍ FRÍ JSÍ FRÍ

5 KKÍ FRÍ GLÍ KKÍ BSÍ MSÍ GSÍ KKÍ


TÖLFRÆÐI 2009

Íþróttaþátttaka eftir póstnúmerum á Suðurlandi Staður 825 Stokkseyri 840 Laugarvatn 845 Flúðir 850 Hella 851 Hella 860 Hvolsvöllur 861 Hvolsvöllur 870 Vík 871 Vík 880 Kirkjubæjarklaustur 900 Vestmannaeyjar

Kyn KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK KK KVK

Íbúar

Iðkanir

257 227 87 99 410 378 401 393 454 462 442 446 467 413 158 153 114 85 241 204 2.179 1.956

85 40 56 61 289 204 233 197 279 241 387 310 413 278 40 42 32 30 136 96 1.003 547

23

Fjölmennustu greinarnar 1 2 KSÍ TKÍ KSÍ TKÍ ÍFA/FRÍ GSÍ FSÍ FRÍ/ÍFA/BLÍ KKÍ LH LH KKÍ LH KKÍ LH/KKÍ KSÍ LH FRÍ LH KKÍ LH KSÍ LH LH LH KSÍ LH FRÍ FRÍ LH LH FRÍ LH FRÍ LH FRÍ LH FRÍ LH FRÍ GSÍ KSÍ KSÍ FSÍ

3 LH LH FSÍ LH KSÍ FSÍ KSÍ FRÍ KKÍ FRÍ HSÍ FRÍ ÍFA ÍFA GSÍ BSÍ GSÍ GSÍ KKÍ KSÍ HSÍ HSÍ

4 STÍ/MSÍ SSÍ KKÍ/BLÍ

5

GSÍ KSÍ FRÍ GSÍ KSÍ KSÍ FRÍ KSÍ/FSÍ FRÍ FSÍ BSÍ KKÍ MSÍ

FSÍ GSÍ GSÍ

KSÍ KKÍ BSÍ GSÍ

GSÍ GSÍ FSÍ FRÍ

JSÍ

GLÍ BLÍ BLÍ BLÍ BLÍ BLÍ TSÍ KSÍ o.f.


Knattspyrna Golf Hestaíþróttir Fimleikar Handknattleikur Körfuknattleikur Frjálsar íþróttir Badminton Dans Sund Skotfimi Mótoríþróttir Blak Tennis Skíðaíþróttir Siglingar Karate Skylmingar Íþróttir fatlaðra Taekwondo Borðtennis Júdó Íshokkí Listskautar Glíma Keila Kraftlyftingar Lyftingar

Fjöldi iðkana 10000

5000 11.500

15000

7.494 6.969 6.629 5.348 4.909 3.279 2.714 2.412 2.334 2.013 1.577 1.529 1.417 1.206 1.099 987 933 924 857 804 707 393 360 219 36

20000 15.771

20.083

25000

Badminton Blak Borðtennis Dans Fimleikar Frjálsar íþróttir Glíma Golf Handknattleikur Hestaíþróttir Íshokkí Íþróttir fatlaðra Júdó Karate Keila Knattspyrna Kraftlyftingar Körfuknattleikur Listskautar Lyftingar Mótoríþróttir Siglingar Skíðaíþróttir Skotfimi Skylmingar Sund Taekwondo Tennis

Hlutfall iðkenda

TÖLFRÆÐI 2009

Sérsambönd íþróttagreinar

Sérsambönd eftir eftir fjölda iðkenda 2007

Karlar

Konur

24

2009

0

Knattspyrna er eins og áður fjölmennasta íþróttagrein sem stunduð er á Íslandi, með ríflega 20 þúsund

iðkendur. Golf er önnur vinsælasta greinin með 15.771 iðkanir og svo hestaíþróttir með 11.500 iðkanir. Frá

2007 hefur iðkendum í Taikwondo og dansi fjölgað mest eða í kringum 19% í báðum greinum. Þá hefur

iðkendur í mótoríþróttum einnig fjölgað, eða um 15% á tveggja ára tímabili. Fækkun iðkenda í keilu var rúm

39% og í karate um tæp 33% frá árinu 2007.

Kynjahlutfall íþróttagreina 2009

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%


TÖLFRÆÐI 2009

Karlar

Aldur og kynjahlutfall íþróttagreina 2009

Hlufall kynja

KRI AKS LSÍ MSÍ JSÍ HJÓ BAN ÍHÍHAF VEG KRA SÍL KLF JIU BTÍ KLÍ KKÍ KAÍGLÍ SKY AIK KSÍ TKÍ HNE BSÍ ÍF HSÍ TSÍ WUS FRÍ LH ÍFA SKÍ SSÍ

FIS CUR

SVF

GSÍ

BLÍ DSÍ

FSÍ

ÍSS

Konur 0

STÍ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Aldur (miðgildi) Í töflu hér að neðan má sjá fjölda iðkenda eftir sérsamböndum, óháð aldri og kyni á vinstri ás. Hægri ásinn sýnir hins vegar fjölda íþróttahéraða sem viðkomandi íþrótt er stunduð í. Knattspyrna er stunduð í öllum íþróttaheruðum landsins þá er golf og körfuknattleikur stundaður í 24 íþróttaheruðum.

Fjöldi iðkenda eftir sérsambandi og fjölda héraða sem stunda viðkomandi grein 45.000 40.000

30

Iðkendafjöldi

Fjöldi íþróttahéraða

25 20

25.000 15

20.000 15.000

10

10.000 5 5.000 0

0 BLÍ BSÍ BTÍ DSÍ FRÍ FSÍ GLÍ GSÍ HSÍ ÍF ÍHÍ ÍSS JSÍ KAÍ KKÍ KLÍ KRA KSÍ LH LSÍ MSÍ SÍL SKÍ SKY SSÍ STÍ TKÍ TSÍ

Fjöldi iðkenda

30.000

25

Fjöldi íþróttahéraða

35.000


TÖLFRÆÐI 2009

40.000

Fjöldi iðkenda

35.000

Fjöldi iðkenda

30.000 Fjöldi greina

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

HHF HSB HSH HSK HSS HSV HSÞ ÍA ÍBA ÍBH ÍBR ÍBS ÍBV ÍRB ÍS UDN UÍA UÍÓ UMSB UMSE UMSK UMSS UNÞ USAH USÚ USVH USVS

0

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Fjöldi íþróttagreina

Iðkun íþróttagreina og dreifing þeirra

Íþróttaþátttaka á Íslandi 1994-2009 Karlar

Konur

Ár

Þjóðskrá

Iðkanir

Iðkendur

% af þóðskrá

Þjóðskrá

Iðkanir

Iðkendur

% af þjóðskrá

1994

132.951

44.792

32.297

24,3%

132.113

25.192

19.057

14,4%

1995

133.891

46.174

33.457

25,0%

133.087

26.165

20.061

15,1%

1996

134.310

47.647

34.646

25,8%

133.648

26.337

20.248

15,2%

1997

135.233

46.605

33.827

25,0%

134.641

25.804

19.642

14,6%

1998

136.444

46.644

34.014

24,9%

135.937

25.559

19.590

14,4%

1999

138.086

47.671

34.636

25,1%

137.626

27.783

21.201

15,4%

2000

139.665

51.242

37.232

26,7%

139.384

30.378

23.079

16,6%

2001

141.870

57.058

40.966

28,9%

141.491

33.437

25.233

17,8%

2002

143.450

59.556

43.055

30,0%

143.125

35.023

26.332

18,4%

2003

144.287

59.139

43.031

29,8%

144.184

35.254

26.940

18,7%

2004

145.401

58.655

42.588

29,3%

145.169

35.357

26.706

18,4%

2005

147.170

60.810

44.650

30,3%

146.407

38.839

28.901

19,7%

2006

151.202

62.819

45.803

30,3%

148.689

41.049

30.357

20,4%

2007

156.576

64.998

47.190

30,1%

151.096

42.004

31.301

20,7%

2008

160.896

66.602

48.028

29,9%

154.563

42.403

31.692

20,5%

2009

162.068

68.249

49.367

30,5%

157.300

44.117

32.614

20,7%

Á mynd hér að ofan má sjá fjölda Íslendinga eftir kyni á árunum 1994 – 2009, auk fjölda iðkana og fjölda einstaklinga (iðkendur) sem lagt hafa stund á íþróttir með íþróttafélögum innan ÍSÍ. Dálkurinn % af þjóðskrá sýnir hlutfall Íslendinga sem stundar íþróttir innan ÍSÍ tiltekið ár.

26


TÖLFRÆÐI 2009

ÍÞRÓTTAIÐKUN EFTIR ÍÞRÓTTAGREINUM

Skipting íþróttagreina

Sérsambönd Badminton (BSÍ) Blak (BLÍ) Borðtennis (BTÍ) Dans (DSÍ) Fimleikar (FSÍ) Frjálsar íþróttir (FRÍ) Glíma (GLÍ) Golf (GSÍ) Handknattleikur (HSÍ) Hestaíþróttir (LH) Íshokkí (ÍHÍ) Íþróttir fatlaðra (ÍF) Júdó (JSÍ) Karate (KAÍ) Keila (KLÍ) Knattspyrna (KSÍ) Kraftlyftingar (KRA) Körfuknattleikur (KKÍ) Listskautar (ÍSS) Lyftingar (LSÍ) Mótoríþróttir (MSÍ) Siglingar (SÍL) Skíðaíþróttir (SKÍ) Skotíþróttir (STÍ) Skylmingar (SKY) Sund (SSÍ) Taekwondo (TKÍ) Tennis (TSÍ)

Nefndir

Aðrar greinar

Akstursíþróttir (4ra (AKS) Bandý (BAN) Hjólreiðar (HJÓ) Hnefaleikar (HNE) Krulla (CUR) Skvass (VEG)

27

hjóla)

Aikido (AIK) Fisflug (FIS) Hafnarbolti (HAF) Íþróttir fyrir alla (ÍFA) Jiu jitsu (JIU) Klifur (KLF) Krikket (KRI) Svifflug (SVF) Wushu (WUS)


TÖLFRÆÐI 2009

Iðkanir eftir íþróttagreinum - 2009 Tegund félags

Karlar

Konur

Bæði

Eingr.

Fjölgr.

Íþróttagrein

<15

16=<

Alls

<15

16=<

Alls

<15

16=<

Alls

27

97

Knattspyrna

9.746

3.867

13.613

4.955

1.515

6.470

14.701

5.382

20.083

63

0

Golf

1.366

10.073

11.439

385

3.947

4.332

1.751

14.020

15.771

44

4

Hestaíþróttir

1.395

4.569

5.964

2.218

3.317

5.535

3.613

7.886

11.499

4

25

Fimleikar

1.709

151

1.860

5.084

550

5.634

6.793

701

7.494

2

25

Handknattleikur

2.995

1.267

4.262

1.984

723

2.707

4.979

1.990

6.969

7

59

Körfuknattleikur

2.514

1.987

4.501

1.390

738

2.128

3.904

2.725

6.629

11

75

Frjáls íþróttir

1.547

1.206

2.753

1.582

1.013

2.595

3.129

2.219

5.348

6

21

Badminton

1.140

1.871

3.011

875

1.023

1.898

2.015

2.894

4.909

1

29

Almenningsíþróttir

1.557

604

2.161

1.158

918

2.076

2.715

1.522

4.237

6

7

Dans

417

634

1.051

1.201

1.027

2.228

1.618

1.661

3.279

942

180

1.122

1.389

203

1.592

2.331

383

2.714

5

2.281

2.286

0

126

126

5

2.407

2.412

9

35

Sund

14

3

Skotíþróttir

15

5

Mótoríþróttir

154

1.945

2.099

47

188

235

201

2.133

2.334

3

38

Blak

266

549

815

392

806

1.198

658

1.355

2.013

2

6

Tennis

221

672

893

151

533

684

372

1.205

1.577

8

13

Skíðaíþróttir

454

317

771

498

260

758

952

577

1.529

4

2

Siglingar

140

997

1.137

39

241

280

179

1.238

1.417

3

7

Karate

625

222

847

227

132

359

852

354

1.206

2

2

Skylmingar

292

461

753

85

261

346

377

722

1.099

13

3

Íþróttir fatlaðra

135

479

614

77

296

373

212

775

987

0

12

Taekwondo

476

149

625

201

107

308

677

256

933

0

6

Borðtennis

158

525

683

40

201

241

198

726

924

4

1

Hnefaleikar

122

433

555

33

283

316

155

716

871

1

9

Júdó

347

405

752

54

51

105

401

456

857

1

1

Skvass

25

658

683

4

143

147

29

801

830

0

4

Íshokkí

393

267

660

53

91

144

446

358

804

0

3

Listskautar

22

1

23

592

92

684

614

93

707

1

1

Klifur

72

241

313

37

62

99

109

303

412

1

17

Glíma

173

97

270

89

34

123

262

131

393

3

2

Keila

47

215

262

16

82

98

63

297

360

4

2

Akstursíþróttir

3

294

297

0

19

19

3

313

316

2

1

Hjólreiðar

1

272

273

1

41

42

2

313

315

1

5

Kraftlyftingar

4

172

176

2

41

43

6

213

219

1

0

Hafnarbolti

76

41

117

10

18

28

86

59

145

1

0

Wushu

27

48

75

8

51

59

35

99

134

1

0

Jiu jitsu

10

82

92

7

25

32

17

107

124

1

0

Fisflug

0

110

110

0

12

12

0

122

122

1

0

Aikido

10

58

68

11

21

32

21

79

100

0

2

Krulla

0

70

70

0

13

13

0

83

83

2

0

Svifflug

1

63

64

0

4

4

1

67

68

2

1

Bandí

1

55

56

0

11

11

1

66

67

1

0

Krikket

0

40

40

0

0

0

0

40

40

0

2

Lyftingar

0

33

33

0

3

3

0

36

36

272

525

29.588

38.661

68.249

24.895

19.222

44.117

54.483

57.883

Alls

28

112.366


TÖLFRÆÐI 2009

Sérsambönd Badminton (BSÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 300 Karlar

250 Fjöldi iðkenda

Konur 200 150 100 50 0 1

11

21

31

41

51

61

71

82

Aldur

KVK <15

KK <15

KVK =>16

KK =>16

Iðkendur BSÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

875

43,42%

1.140

56,58%

1.023

35,35%

1.871

64,65%

4.909

55,53% 49,34% 69,57% 68,02% 51,85% 57,14% 64,65% 46,43%

19 809 73 4 36 7 20 34 21

32,76% 34,68% 48,03% 50,00% 31,03% 36,84% 31,75% 43,59% 31,34%

39 1.524 79 4 80 12 43 44 46

67,24% 65,32% 51,97% 50,00% 68,97% 63,16% 68,25% 56,41% 68,66%

58 3.833 304 31 288 46 77 177 95

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl./erl.

667 77 7 55 13 6 35 15

44,47% 50,66% 30,43% 31,98% 48,15% 42,86% 35,35% 53,57%

4.000

833 75 16 117 14 8 64 13

Alls

Iðkendur í badminton 1994-2009

3.500 Fjöldi iðkenda

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar 3.482 3.217 3.305 3.508 3.458 3.274 3.040 3.369 3.236 3.199 2.969 2.960 3.011 3.036 3.540 3.011 Konur 2.576 2.202 2.325 2.364 2.345 2.178 2.114 2.205 2.157 2.085 1.970 1.971 1.994 1.941 2.348 1.898

Ár

29


TÖLFRÆÐI 2009

Blak (BLÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 80 Karlar

70

Konur

Fjöldi iðkenda

60

50 40 30 20 10 0 5

15

25

35 Aldur

KVK <15 Fjöldi %

Iðkendur BLÍ 2009 eftir búsetu

45

KK <15 Fjöldi %

55

KVK =>16 Fjöldi %

65

KK =>16 Fjöldi %

Alls

Heildarfjöldi iðkenda

392

59,6%

266

40,4%

806

59,5%

549

40,5%

2.013

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland

82 100 49 2 51 2 42 62

65,6% 58,5% 55,7% 100,0% 50,5% 66,7% 62,7% 63,9%

43 71 39 50 1 25 35

34,4% 41,5% 44,3% 0,0% 49,5% 33,3% 37,3% 36,1%

140 340 105 1 45 4 36 120

63,6% 61,5% 60,3% 25,0% 43,7% 66,7% 55,4% 65,6%

80 213 69 3 58 2 29 63

36,4% 38,5% 39,7% 75,0% 56,3% 33,3% 44,6% 34,4%

345 724 262 6 204 9 132 280

2

50,0%

2

50,0%

15

31,9%

32

68,1%

51

Vantar uppl./erl.

1.400

Iðkendur í blaki 1994 - 2009

Fjöldi iðkenda

1.200 1.000 800

600 400 200 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

860

804

710

663

409

654

720

700

741

805

701

755

863

881

834

815

Konur

986

955

881

941

808

1.007 1.106 1.006 1.045 1.184

Ár

30

923

1.073 1.055 1.195 1.171 1.198


TÖLFRÆÐI 2009

Borðtennis (BTÍ)

Iðkun eftir aldri 2009

45 40

Karlar

Fjöldi iðkenda

35

Konur

30 25 20 15 10 5 0 5

15

25

KVK <15 Fjöldi %

Iðkendur BTÍ 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi iðkenda Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl./erl.

Aldur

35

45

KK <15 Fjöldi %

56

KVK =>16 Fjöldi %

KK =>16 Fjöldi %

40

20,2%

158

79,8%

201

27,7%

13

0,0% 9,6%

1 123

100,0% 90,4%

26 1

43,3% 100,0%

34

56,7% 0,0%

1 156 1 1 16 2

100,0% 25,8% 16,7% 100,0% 40,0% 66,7% 0,0% 66,7% 31,3%

4 20

1.000

525 448 5 24 1 1 2 44

Alls

72,3%

924

0,0% 74,2% 83,3% 0,0% 60,0% 33,3% 100,0% 33,3% 68,8%

2 740 6 1 100 4 1 6 64

Iðkendur í borðtennis 1994- 2009

Fjöldi iðkenda

750

500

250

-

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

846

848

671

731

722

660

702

736

704

676

627

659

694

719

735

683

Konur

317

317

279

263

315

242

245

255

267

274

242

243

250

246

263

241

31


TÖLFRÆÐI 2009

Dans (DSÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 160

Karlar

140 120

Konur

100 80 60 40 20 0 2

12

22

32

KVK <15 Fjöldi %

Iðkendur DSÍ 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi iðkenda

1.201

74,2%

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland

1 1.061 4 5 11 11 30 63

100,0% 74,8% 80,0% 100,0% 91,7% 64,7% 85,7% 60,6%

15

71,4%

Vantar uppl./erl.

42 Aldur

52

KK <15 Fjöldi % 417

62

72

KVK =>16 Fjöldi %

84

KK =>16 Fjöldi %

Alls

25,8%

1.027

61,8%

634

38,2% 3.279

1 6 5 41

0,0% 25,2% 20,0% 0,0% 8,3% 35,3% 14,3% 39,4%

10 850 4 2 27 20 4 76

83,3% 60,5% 66,7% 66,7% 71,1% 66,7% 66,7% 77,6%

2 556 2 1 11 10 2 22

16,7% 13 39,5% 2.824 33,3% 11 33,3% 8 28,9% 50 33,3% 47 33,3% 41 22,4% 202

6

28,6%

34

54,8%

28

45,2%

357 1

83

2.500

Iðkendur í dansi 1995- 2009 Fjöldi iðkenda

2.000 1.500 1.000 500 -

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Karlar

94

244

311

311

750

624

889

626

679

716

839

907

871

1.018 1.051

2009

Konur

134

357

445

516

1.306 1.085 1.433 1.288 1.360 1.458 1.620 1.893 1.885 2.177 2.228

32


TÖLFRÆÐI 2009

Fimleikar (FSÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 800

Karlar

700

Konur

600 500 400 300 200 100 0 2

12

22

32

KVK <15 Fjöldi

Iðkendur FSÍ 2009 eftir búsetu

42 Aldur

52

KK <15 Fjöldi %

%

76

KVK =>16 Fjöldi %

86

KK =>16 Fjöldi %

Alls

Heildarfjöldi iðkenda

5.084

74,8% 1.709

25,2%

550

78,5%

151

21,5%

7.494

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland

156 3.200 384 3 714 356

21 383 32 2 71 21

77,8% 76,3% 76,2% 100,0% 97,3% 91,3%

6 119 10 2 2

22,2% 23,7% 23,8% 0,0% 2,7% 8,7%

211

73,6% 56 26,4% 72,6% 1.209 27,4% 73,8% 136 26,2% 60,0% 2 40,0% 77,9% 202 22,1% 91,0% 35 9,0% 0,0% 1 100,0% 81,8% 47 18,2%

13

56,5%

10

43,5%

239 4.911 562 7 989 414 1 281

60

74,1%

7

77,8%

2

22,2%

90

Vantar uppl./erl.

7.000

21

25,9%

Iðkendur í fimleikum 1994- 2009

6.000 Fjöldi iðkenda

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Karlar

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

665

572

586

588

527

861

942

1.148 1.393 1.072 1.266 1.461 1.942 1.814 1.775 1.860

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Konur 2.650 2.546 2.953 2.730 2.614 3.060 3.507 3.185 3.694 3.720 4.114 4.722 5.718 5.446 5.350 5.634

33


TÖLFRÆÐI 2009

Frjálsíþróttir (FRÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 250 Karlar Fjöldi iðkenda

200

Konur 150 100 50 0 3

13

23

33

43

53

63

Aldur

KVK <15

KK <15

KVK =>16

Iðkendur FRÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

Heildarfjöldi iðkenda Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl./erl.

1.582 58 687 263 114 246 7 76 107 24

50,6% 45,0% 48,9% 52,8% 50,9% 48,7% 58,3% 55,9% 60,8% 54,5%

1.547 71 718 235 110 259 5 60 69 20

49,4% 55,0% 51,1% 47,2% 49,1% 51,3% 41,7% 44,1% 39,2% 45,5%

1.013 22 448 153 90 136 6 67 54 37

3.500

KK =>16 %

Fjöldi

%

45,7% 1.206 54,3% 31,4% 48 68,6% 45,3% 542 54,7% 49,4% 157 50,6% 53,9% 77 46,1% 38,3% 219 61,7% 27,3% 16 72,7% 53,6% 58 46,4% 56,3% 42 43,8% 44,0% 47 56,0%

Alls 5.348 199 2.395 808 391 860 34 261 272 128

Iðkendur í frjálsíþróttum 1994- 2009

3.000

Fjöldi iðkenda

2.500 2.000 1.500 1.000

500 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar 2.788

2.986

2.765

2.554

2.534

2.523

2.573

2.694

2.570

2.339

2.441

2.497

2.651

2.914

2.655

2.753

Konur 2.552

2.792

2.700

2.576

2.561

2.706

2.641

2.839

2.634

2.462

2.485

2.525

2.666

2.809

2.565

2.595

34


TÖLFRÆÐI 2009

Glíma (GLÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 35 Karlar

Fjöldi iðkenda

30 25

Konur

20 15

10 5 0 6

16

27 Aldur

KVK <15 Fjöldi %

Iðkendur GLÍ 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi iðkenda Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland

89 10 7 1 54 2 3 12

34,0% 33,3% 16,3% 10,0% 0,0% 42,9% 66,7% 13,6% 44,4%

47

KK <15 Fjöldi % 173 20 36 9 1 72 1 19 15

KVK =>16 Fjöldi %

66,0% 66,7% 83,7% 90,0% 100,0% 57,1% 33,3% 86,4% 55,6%

Alls

34 2 4 2

26,0% 28,6% 10,8% 22,2%

97 5 33 7

74,0% 71,4% 89,2% 77,8%

19 1 2 4

32,8% 100,0% 28,6% 36,4%

39 5 7

67,2% 0,0% 71,4% 63,6%

393 37 80 19 1 184 4 29 38

0,0%

1

100,0%

1

Vantar uppl./erl.

500

KK =>16 Fjöldi %

Iðkendur í glímu 1994- 2009

450

Fjöldi iðkenda

400 350 300 250 200 150 100 50 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

276

317

407

397

273

270

349

266

468

224

340

288

286

241

248

270

Konur

122

153

191

206

139

135

169

142

251

115

141

144

149

118

116

123

35


TÖLFRÆÐI 2009

Golf (GSÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 300 Karlar

Fjöldi iðkenda

250

Konur

200 150 100 50 0 0

10

20

30

KVK <15 Fjöldi %

Iðkendur GSÍ 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi iðkenda Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland

385 1 196 66 8 44 34 3 31 2

Vantar uppl./erl.

14.000

40

50 Aldur

KK <15 Fjöldi %

22,0% 1.366 78,0% 6,7% 14 93,3% 20,6% 757 79,4% 26,2% 186 73,8% 25,0% 24 75,0% 20,3% 173 79,7% 28,3% 86 71,7% 16,7% 15 83,3% 23,1% 103 76,9% 20,0% 8 80,0%

60

70

KVK =>16 Fjöldi %

3.947 74 3.039 235 49 143 155 57 148 47

80

93

KK =>16 Fjöldi %

28,2% 10.073 71,8% 21,6% 268 78,4% 30,5% 6.917 69,5% 23,8% 751 76,2% 28,8% 121 71,2% 20,9% 542 79,1% 19,1% 655 80,9% 21,3% 211 78,7% 24,6% 453 75,4% 23,3% 155 76,7%

Alls

15.771 357 10.909 1.238 202 902 930 286 735 212

Iðkendur í golfi 1994- 2009

12.000 Fjöldi iðkenda

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

4.255

4.391

4.699

5.070

5.550

6.364

7.017

7.816

8.605

9.512

10.500 10.347 10.596 11.092 11.626 11.439

Konur 1.230

1.299

1.305

1.419

1.533

1.733

1.990

2.280

2.497

2.885

3.425

Karlar

36

2004

2005 3.523

2006 3.738

2007 4.067

2008 4.307

2009 4.332


TÖLFRÆÐI 2009

Handknattleikur (HSÍ)

Fjöldi iðkenda

Iðkun eftir aldri 2009 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Karlar Konur

4

14

24

34 Aldur

54

Iðkendur HSÍ 2009 eftir búsetu

KVK <15 Fjöldi %

Heildarfjöldi iðkenda

1.984

39,8% 2.995

60,2%

723

36,3% 1.267

63,7%

6.969

1 1.584 136 2 222 2 1 8

25,0% 42,2% 30,8% 9,1% 37,9% 3,8% 1,8% 72,7%

3 2.167 306 20 363 51 54 3

75,0% 57,8% 69,2% 90,9% 62,1% 96,2% 98,2% 27,3%

3 596 55

50,0% 39,4% 32,0% 0,0% 27,2% 7,7% 0,0% 0,0%

3 916 117 7 134 24 18 9

50,0% 60,6% 68,0% 100,0% 72,8% 92,3% 100,0% 100,0%

10 5.263 614 29 769 79 73 20

28

50,0%

28

50,0%

17

30,4%

39

69,6%

112

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl./erl.

5.000

KK <15 Fjöldi %

44

KVK =>16 Fjöldi %

50 2

KK =>16 Fjöldi %

Alls

Iðkendur í handknattleik 1994- 2009

4.500

Fjöldi iðkenda

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar 2.954 2.891 3.112 3.232 2.954 2.960 2.717 3.288 3.581 3.656 3.771 3.932 3.900 3.865 4.321 4.262 Konur 1.751 1.683 1.776 1.718 1.613 1.781 1.719 2.140 2.511 2.666 2.603 2.819 2.681 2.588 2.684 2.707

37


TÖLFRÆÐI 2009

Hestaíþróttir (LH)

Iðkun eftir aldri 2009 350 Karlar

Fjöldi iðkenda

300

250

Konur

200 150 100 50 0 0

10

Iðkendur LH 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi iðkenda Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl./erl.

20

30

40

50 Aldur

60

70

KVK <15 Fjöldi %

KK <15 Fjöldi %

KVK =>16 Fjöldi %

2.218 56 990 251 194 371 139 32 124 61

1.395 44 551 163 147 245 100 18 89 38

3.317 161 1.369 296 315 582 126 40 333 95

61,4% 56,0% 64,2% 60,6% 56,9% 60,2% 58,2% 64,0% 58,2% 61,6%

38,6% 44,0% 35,8% 39,4% 43,1% 39,8% 41,8% 36,0% 41,8% 38,4%

80

90

KK =>16 Fjöldi %

Alls

42,1% 4.569 57,9% 11.499 41,8% 224 58,2% 485 44,6% 1.698 55,4% 4.608 39,4% 455 60,6% 1.165 39,6% 481 60,4% 1.137 38,7% 922 61,3% 2.120 44,5% 157 55,5% 522 40,8% 58 59,2% 148 42,3% 454 57,7% 1.000 44,2% 120 55,8% 314

7.000

Iðkendur í hestaíþróttum 1994- 2009

6.000

Fjöldi iðkenda

5.000 4.000

3.000 2.000 1.000 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar 3.891 3.862 3.591 3.629 3.780 4.175 4.472 4.474 4.640 4.886 4.826 5.648 5.459 5.796 5.509 5.965 Konur 2.270 2.321 2.115 2.135 2.267 2.607 2.892 2.931 3.140 3.763 3.767 4.850 4.706 5.086 4.705 5.535

38


TÖLFRÆÐI 2009

Íshokkí (ÍHÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 60 Karlar

Fjöldi iðkenda

50

Konur

40 30 20 10 0 4

14

24

34

44

Aldur

Iðkendur ÍHÍ 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi iðkenda Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland

KVK <15 Fjöldi % 53

11,9%

393

88,1%

1 33 19

33,3% 9,3% 24,7%

2 320 58

66,7% 90,7% 75,3%

0,0% 0,0%

4 5

100,0% 100,0%

0,0%

1

100,0%

0,0%

3

100,0%

Vantar uppl./erl.

800

KK <15 Fjöldi %

KVK =>16 Fjöldi %

KK =>16 Fjöldi %

Alls

91

25,4%

267

74,6%

804

45 33 4 3 2 1

0,0% 20,1% 34,0% 100,0% 42,9% 25,0% 50,0% 0,0%

2 179 64 4 6 1 1

100,0% 79,9% 66,0% 0,0% 57,1% 75,0% 50,0% 100,0%

5 577 174 4 11 13 2 2

3

23,1%

10

76,9%

16

Iðkendur í íshokkí 2004- 2009

700

Fjöldi iðkenda

600 500 400 300 200 100 -

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

631

625

705

583

554

660

Konur

110

84

279

210

108

144

2

2

Fyrir 2004 voru íshokkíiðkendur og listskautaiðkendur skráðir sem skautaiðkendur, gögn fyrir 2004 eru því ekki birt í þessu grafi.

39


TÖLFRÆÐI 2009

Íþróttir fatlaðra (ÍF)

Iðkun eftir aldri 2009 35

Karlar

Fjöldi iðkenda

30

Konur

25 20 15 10 5 0 4

15

25

KVK <15 Fjöldi

Iðkendur ÍF 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi iðkenda Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland

3.500

%

45 Aldur

55

KK <15 Fjöldi %

65

76

KVK =>16 Fjöldi %

88

KK =>16 Fjöldi %

Alls

77

36,3%

135

63,7%

296

38,2%

479

61,8%

987

64 2

0,0% 38,8% 22,2%

1 101 7

100,0% 61,2% 77,8%

5 1 1 4

27,8% 20,0% 25,0% 57,1%

13 4 3 3

72,2% 80,0% 75,0% 42,9%

8 148 55 1 49 15 13 6

47,1% 35,0% 41,0% 33,3% 45,8% 34,1% 61,9% 27,3%

9 275 79 2 58 29 8 16

52,9% 65,0% 59,0% 66,7% 54,2% 65,9% 38,1% 72,7%

18 588 143 3 125 49 25 29

0,0%

3

100,0%

1

25,0%

3

75,0%

7

Vantar uppl./erl.

Iðkendur í íþróttum fatlaðra 1994- 2009

3.000

Fjöldi iðkenda

35

2.500 2.000 1.500 1.000

500 -

1997

1998

1999

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar 1.545 1.327 1.064 1.191

1994

1995

1996

765

1.113 1.319 2.347 3.171

646

463

502

591

604

578

614

Konur 1.444 1.565 1.139 1.051

715

466

339

330

379

373

367

373

933

2000

2001

1.283 2.108 2.228

40


TÖLFRÆÐI 2009

Júdó (JSÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 60

Karlar

Fjöldi iðkenda

50

Konur

40 30 20 10 0 3

13

23

33

43

53

67

Aldur

KVK <15

KK <15

KVK =>16

KK =>16

Iðkendur JSÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

54

13,47%

347

86,53%

51

11,18%

405

88,82%

857

0,00% 11,45% 15,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 12,50% 17,65%

5 294 34 3 24 19 5 7 14

100,00% 88,55% 85,00% 100,00% 88,89% 100,00% 100,00% 87,50% 82,35%

5 565 118 3 81 45 5 8 27

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

41 3

17,60% 3,85%

192 75

82,40% 96,15%

38 6

3 4

5,56% 15,38%

51 22

94,44% 84,62%

3

3

30,00%

1.200

7

70,00%

1 3

Alls

Iðkendur í júdó 1994- 2009

Fjöldi iðkenda

1.000 800 600 400 200 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

469

520

601

548

842

680

692

970

844

495

492

916

709

713

731

752

Konur

72

52

85

144

185

282

180

167

270

131

113

183

72

113

107

105

41


TÖLFRÆÐI 2009

Karate (KAÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 120

Karlar

Fjöldi iðkenda

100

Konur

80 60

40 20 0 4

14

24

34 Aldur

KVK <15

44

KK <15

55

KVK =>16

KK =>16

Iðkendur KAÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

227

26,64%

625

73,36%

132

37,29%

222

62,71%

1.206

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

1 198

50,00% 26,54% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

1 548 3 1 6 3

50,00% 73,46% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00%

65,10% 83,33% 100,00% 0,00% 100,00% 50,00% 41,18% 54,55%

2 1.044 9 2 7 5 2 106 29

1 22 5

30,56% 27,78%

1.400

50 13

69,44% 72,22%

104 1

34,90% 16,67% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 58,82% 45,45%

1 1 20 5

194 5 1 1 1 14 6

Alls

Iðkendur í karate 1994- 2009

1.200

Fjöldi iðkenda

1.000 800 600 400 200 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

908

846

491

720

665

519

787

961

908

1.220

822

957

1.157 1.213

935

847

Konur

323

290

136

263

256

225

293

374

380

562

407

446

370

359

42

517

582


TÖLFRÆÐI 2009

Keila (KLÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 16

Karlar

Fjöldi iðkenda

14

Konur

12 10 8 6 4 2 0 6

16

26

36

46

56

66

Aldur

KVK <15

KK <15

KVK =>16

KK =>16

Iðkendur KLÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

16

25,40%

47

74,60%

82

27,61%

215

72,39%

360

13

24,53%

40

75,47%

71

29,22% 0,00% 100,00% 25,00% 0,00%

172 2 6 17

70,78% 100,00% 0,00% 75,00% 100,00%

296 2 1 8 17

33,33% 25,00%

12 6

66,67% 75,00%

26 10

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

1 2

3

37,50% 0,00%

5 2

62,50% 100,00%

6 2

Alls

600

Iðkendur í keilu 1994- 2009

Fjöldi iðkenda

500 400

300 200

100 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

386

427

506

424

402

372

339

418

434

224

416

354

369

417

270

262

Konur

134

139

144

86

96

110

82

111

151

62

152

154

158

177

89

98

43


TÖLFRÆÐI 2009

Knattspyrna (KSÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 1.200 Karlar

Fjöldi iðkenda

1.000

Konur

800 600

400 200 0 2

12

22

32

42

52

62

Aldur

KVK <15

KK <15

KVK =>16

KK =>16

Iðkendur KSÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

4955

33,71%

9.746

66,29%

1.515

28,15%

3.867

71,85%

20.083

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

328 2556 541 239 495 363 144 245 44

42,21% 30,56% 34,99% 44,51% 39,32% 34,87% 42,23% 34,85% 32,84%

449 5.807 1.005 298 764 678 197 458 90

57,79% 69,44% 65,01% 55,49% 60,68% 65,13% 57,77% 65,15% 67,16%

96 644 201 121 147 62 72 134 38

25,60% 26,21% 30,23% 41,02% 27,63% 17,77% 33,03% 37,02% 29,46%

279 1.813 464 174 385 287 146 228 91

74,40% 73,79% 69,77% 58,98% 72,37% 82,23% 66,97% 62,98% 70,54%

1.152 10.820 2.211 832 1.791 1.390 559 1.065 263

16.000

Alls

Iðkendur í knattspyrnu 1994- 2009

14.000 Fjöldi iðkenda

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar 10.264 11.769 12.462 11.617 11.160 11.766 12.566 12.503 12.499 13.705 12.800 12.626 11.952 12.801 13.087 13.613 Konur

2.912

3.300

3.394

3.402

3.009

3.735

4.166

4.051

44

4.328

5.016

5.280

5.587

5.490

5.820

6.133

6.470


TÖLFRÆÐI 2009

Kraftlyftingar (KRA)

Iðkun eftir aldri 2009 25 Karlar

Fjöldi iðkenda

20 Konur 15 10 5 0 13

23

33

43

53

Aldur

KVK <15

KK <15

KVK =>16

KK =>16

Iðkendur KRA 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

2

33,33%

4

66,67%

41

19,25%

172

80,75%

219

6 21 2 1 5 4

21,43% 19,09% 50,00% 100,00% 21,74% 10,53% 0,00% 25,00% 25,00%

22 89 2

78,57% 80,91% 50,00% 0,00% 78,26% 89,47% 100,00% 75,00% 75,00%

28 115 4 1 24 38 1 4 4

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

200

2

40,00%

3

60,00%

0,00%

1

100,00%

1 1

18 34 1 3 3

Iðkendur í kraftlyftingum 2008- 2009

Fjöldi iðkenda

150

100

50

-

2008

2009

Karlar

40

176

Konur

12

43

45

Alls


TÖLFRÆÐI 2009

Körfuknattleikur (KKÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 400 Karlar

Fjöldi iðkenda

350 300

Konur

250 200 150 100 50 0 1

11

21

31

41

51

61

75

Aldur

KVK <15

KK <15

KVK =>16

KK =>16

Iðkendur KKÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi

1.390

35,60%

2.514

64,40%

738

27,08%

1.987

72,92%

6.629

16 554 13 71 180 346 87 113 10

21,05% 30,09% 19,12% 47,33% 35,86% 49,78% 44,85% 33,04% 27,78%

60 1.287 55 79 322 349 107 229 26

78,95% 69,91% 80,88% 52,67% 64,14% 50,22% 55,15% 66,96% 72,22%

9 300 22 46 108 135 42 53 23

28,13% 25,34% 17,05% 31,51% 27,62% 36,29% 31,11% 22,46% 23,00%

23 884 107 100 283 237 93 183 77

71,88% 74,66% 82,95% 68,49% 72,38% 63,71% 68,89% 77,54% 77,00%

108 3.025 197 296 893 1.067 329 578 136

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

Alls

6.000

Iðkendur í körfuknattleik 2008- 2009

Fjöldi iðkenda

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar 4.756 4.884 4.811 4.424 4.770 4.273 4.236 3.875 4.079 4.002 3.965 4.016 4.136 3.953 4.333 4.501

Konur 1.239 1.625 1.317 1.221 1.417 1.510 1.401 1.420 1.838 1.736 1.787 1.854 1.922 1.827 2.020 2.128

46


TÖLFRÆÐI 2009

Fjöldi iðkenda

Listskautar (ÍSS)

Iðkun eftir aldri 2009

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Karlar

Konur

3

13

Iðkendur ÍSS 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestr Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

23 Aldur

KVK <15

35

KK <15

KVK =>16

KK =>16

Alls

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

592

96,42%

22

3,58%

92

98,92%

1

1,08%

707

1 444 136

100,00% 95,69% 98,55%

20 2

0,00% 4,31% 1,45%

1,37% 0,00%

1 537 154

2

100,00%

0,00%

0,00% 0,00%

3 1

3 6

100,00% 100,00%

0,00% 0,00%

0,00%

3 8

72 16

98,63% 100,00%

1 1

100,00% 100,00%

2

1

100,00%

Iðkendur í listskautum 2004- 2009

900 800

Fjöldi iðkenda

700 600 500 400 300

200 100 -

2004

2005

2006

2007

2008

Karlar

45

61

64

50

31

2009 23

Konur

476

661

826

833

627

684

3

3

Fyrir 2004 voru listskautaiðkendur og íshokkíiðkendur skráðir sem skautaiðkendur, gögn fyrir 2004 eru því ekki birt í þessu grafi.

47


TÖLFRÆÐI 2009

Lyftingar (LSÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 4 KK

Fjöldi iðkenda

3 3

KVK

2 2 1 1 0 18

23

28

34

44

50

Aldur

KVK <15

Iðkendur LSÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

Heildarfjöldi

KK <15

%

Fjöldi

0

KVK =>16

%

Alls

Fjöldi

%

Fjöldi

%

3

8,3%

33

91,7%

36

1 1 1

3,6% 100,0% 33,3% 0,0% 0,0%

27 2 1 2

96,4% 0,0% 66,7% 100,0% 100,0%

28 1 3 1 2

0,0%

1

100,0%

1

0

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestr Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

600

KK =>16

Iðkendur í lyftingum 1994- 2009

Fjöldi iðkenda

500 400 300 200 100 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

168

196

384

352

256

286

213

261

505

194

36

37

38

39

33

33

Konur

21

22

59

40

39

22

26

23

95

22

1

1

1

2

3

3

48


TÖLFRÆÐI 2009

Mótoríþróttir (MSÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Karlar Konur

3

13

23

33 Aldur

KVK <15

KK <15

43

53

KVK =>16

68

KK =>16

Iðkendur MSÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

47

23,38%

154

76,62%

188

8,81%

1.945

91,19%

2.334

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

1 17 4 5 4 4 1 11

33,33% 20,24% 20,00% 26,32% 22,22% 21,05% 12,50% 39,29% 0,00%

2 67 16 14 14 15 7 17 2

66,67% 79,76% 80,00% 73,68% 77,78% 78,95% 87,50% 60,71% 100,00%

4 102 22 5 7 22 2 19 5

4,82% 9,07% 7,26% 9,62% 4,32% 13,02% 8,70% 15,20% 5,43%

79 1.022 281 47 155 147 21 106 87

95,18% 90,93% 92,74% 90,38% 95,68% 86,98% 91,30% 84,80% 94,57%

86 1.208 323 71 180 188 31 153 94

2.500

Iðkendur í mótoríþróttum 2006- 2009

Fjöldi iðkenda

2.000 1.500 1.000 500 -

2006

2007

2008

2009

Karlar

1.260

1.839

2.070

2.099

Konur

75

181

215

235

49

Alls


TÖLFRÆÐI 2009

Siglingar (SÍL)

Fjöldi iðkenda

Iðkun eftir aldri 2009 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Karlar Konur

8

19

29

39

49

59

70

81

Aldur

KVK <15

KK <15

KVK =>16

KK =>16

Iðkendur SÍL 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

39

21,79%

140

78,21%

241

19,47%

997

80,53%

1.417

2

0,00% 19,44% 33,33% 0,00% 66,67%

1 116 12 1 1

100,00% 80,56% 66,67% 100,00% 33,33%

3

0,00% 0,00% 37,50%

1 3 5

100,00% 100,00% 62,50%

4 185 12 2 4 5 2 3 24

26,67% 18,33% 24,00% 33,33% 14,29% 19,23% 28,57% 11,11% 34,29%

11 824 38 4 24 21 5 24 46

73,33% 81,67% 76,00% 66,67% 85,71% 80,77% 71,43% 88,89% 65,71%

16 1.153 68 7 31 26 8 30 78

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

28 6

1.400

Alls

Iðkendur í siglingum 1994- 2009

1.200

Fjöldi iðkenda

1.000 800 600 400 200 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Karlar

539

699

776

762

779

394

633

802

1.128 1.226 1.001 1.061 1.112 1.144 1.131 1.137

Konur

159

151

181

160

152

82

153

203

50

266

2003 304

2004 239

2005 252

2006 265

2007 284

2008 277

2009 280


TÖLFRÆÐI 2009

Skíðaíþróttir (SKÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 80 Karlar

Fjöldi iðkenda

70 60

Konur

50 40 30 20 10 0 3

13

23

33

43

53

63

77

Aldur

KVK <15

KK <15

KVK =>16

KK =>16

Iðkendur SKÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

498

52,31%

454

47,69%

260

45,06%

317

54,94%

1.529

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

80 177 169 6 2 4 53 2 5

54,42% 52,21% 50,00% 85,71% 66,67% 80,00% 51,46% 100,00% 62,50%

67 162 169 1 1 1 50

45,58% 47,79% 50,00% 14,29% 33,33% 20,00% 48,54% 0,00% 37,50%

21 45 146 15 3 1 18 4 7

53,85% 43,69% 45,48% 37,50% 75,00% 50,00% 37,50% 50,00% 58,33%

18 58 175 25 1 1 30 4 5

46,15% 56,31% 54,52% 62,50% 25,00% 50,00% 62,50% 50,00% 41,67%

186 442 659 47 7 7 151 10 20

3

Alls

3.000

Iðkendur í skíðaíþróttum 1994- 2009

Fjöldi iðkenda

2.500 2.000 1.500

1.000 500

-

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar 1.620 1.466 1.648 1.558 1.188 1.256 2.107 2.458 2.347 1.497 1.222 1.064

962

1.048

951

771

Konur 1.381 1.344 1.353 1.383 1.086 1.028 1.788 2.195 2.119 1.262 1.072

871

969

901

758

51

2001

2002

2003

2004

964


TÖLFRÆÐI 2009

Skotíþróttir (STÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 80 Karlar

Fjöldi iðkenda

70 60

Konur

50 40 30 20 10 0 14

24

34

44

KVK <15

Iðkendur STÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

Heildarfjöldi iðkenda

0

64

KK <15

%

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

2.500

54 Aldur

74

KVK =>16

84

KK =>16

Alls

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

5

100,00%

126

5,23%

2.281

94,77%

2.412

1 2

100,00% 100,00%

1 1

100,00% 100,00%

22 68 10 1 2 6 4 8 5

7,67% 5,18% 3,51% 2,38% 1,90% 6,90% 7,02% 6,25% 4,85%

265 1.245 275 41 103 81 53 120 98

92,33% 94,82% 96,49% 97,62% 98,10% 93,10% 92,98% 93,75% 95,15%

288 1.315 285 42 105 87 57 129 104

Iðkendur í skotíþróttum 1994- 2009

Fjöldi iðkenda

2.000 1.500 1.000 500 -

1994

1995

1996

Karlar 1.176

734

1.288 1.158 1.451 1.422 1.607 1.654 1.648 1.648 1.691 1.855 2.092 2.034 2.236 2.286

Konur

19

27

25

1997 25

1998 33

1999 31

2000 42

2001 43

52

2002 43

2003 53

2004 58

2005 77

2006 88

2007 101

2008 121

2009 126


TÖLFRÆÐI 2009

Skylmingar (SKY)

Iðkun eftir aldri 2009 70 Karlar

Fjöldi iðkenda

60 50

Konur

40 30

20 10 0 6

16

26

36 Aldur

KVK <15

46

KK <15

57

KVK =>16

69

KK =>16

Iðkendur SKY 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

85

22,55%

292

77,45%

261

36,15%

461

63,85%

1.099

68

0,00% 20,00% 0,00%

2 272 2

100,00% 80,00% 100,00%

2 2 6 2 5

66,67% 50,00% 40,00% 100,00% 55,56%

1 2 9

33,33% 50,00% 60,00% 0,00% 44,44%

1 229 1 1 2 4 10 3 10

50,00% 35,89% 25,00% 50,00% 25,00% 66,67% 47,62% 60,00% 27,78%

1 409 3 1 6 2 11 2 26

50,00% 64,11% 75,00% 50,00% 75,00% 33,33% 52,38% 40,00% 72,22%

4 978 6 2 11 10 36 7 45

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

800

4

Alls

Iðkendur í skylmingum 1994- 2009

700

Fjöldi iðkenda

600 500 400 300

200 100 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

65

56

93

189

224

270

164

163

176

273

564

577

622

716

751

753

Konur

17

17

22

106

124

157

102

107

99

141

280

283

296

342

345

346

53


TÖLFRÆÐI 2009

Sund (SSÍ)

Iðkun eftir aldri 2009

210

Karlar

Fjöldi iðkenda

180

Konur

150 120 90 60 30 0 3

13

23

33 Aldur

KVK <15

43

KK <15

53

KVK =>16

KK =>16

Iðkendur SSÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

1.389

59,59%

942

40,41%

203

53,00%

180

47,00%

2.714

108 550 152 26 67 222 83 158 23

67,92% 55,72% 56,93% 66,67% 59,82% 61,33% 68,60% 63,71% 63,89%

51 437 115 13 45 140 38 90 13

32,08% 44,28% 43,07% 33,33% 40,18% 38,67% 31,40% 36,29% 36,11%

6 77 38 14 5 23 19 18 3

66,67% 40,53% 70,37% 70,00% 100,00% 67,65% 47,50% 69,23% 60,00%

3 113 16 6

33,33% 59,47% 29,63% 30,00% 0,00% 32,35% 52,50% 30,77% 40,00%

168 1.177 321 59 117 396 161 274 41

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

11 21 8 2

Alls

3.000

Iðkendur í sundi 1994- 2009 Fjöldi iðkenda

2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar 1.331 1.381 1.506 1.260 1.811 1.487 1.660 1.674 1.263 1.149 1.422 1.241 1.129 1.056 1.148 1.122

Konur 1.887 1.926 2.057 1.810 2.402 1.975 2.288 2.325 1.870 1.596 1.768 1.739 1.478 1.470 1.608 1.592

54


TÖLFRÆÐI 2009

Taekwondo (TKÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 70

Karlar

Fjöldi iðkenda

60

Konur

50 40 30 20 10 0 5

15

25

35

45

Aldur

KVK <15

KK <15

KVK =>16

KK =>16

Iðkendur TKÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

201

29,69%

476

70,31%

107

41,80%

149

58,20%

933

0,00% 31,76% 40,54% 0,00% 36,62% 16,94% 0,00%

2 290 22 1 45 103 6

100,00% 68,24% 59,46% 100,00% 63,38% 83,06% 100,00%

36,36%

7

63,64%

61,39% 65,22% 100,00% 51,61% 42,31% 50,00% 50,00% 16,67%

2 583 60 7 102 150 10 2 17

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

135 15 26 21

4

1.000

61 8 15 15 2 1 5

38,61% 34,78% 0,00% 48,39% 57,69% 50,00% 50,00% 83,33%

97 15 6 16 11 2 1 1

Alls

Iðkendur í taekwondo 1995- 2009

900

Fjöldi iðkenda

800 700 600 500 400 300 200 100 -

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

87

96

88

51

71

212

518

941

545

478

416

445

542

618

625

Konur

20

33

35

21

34

95

209

459

234

232

229

239

239

289

308

55


TÖLFRÆÐI 2009

Tennis (TSÍ)

Iðkun eftir aldri 2009 50

Karlar

Fjöldi iðkenda

40

Konur

30 20 10 0 5

15

25

35

45

55

65

81

Aldur

KVK <15

KK <15

KVK =>16

KK =>16

Iðkendur TSÍ 2009 eftir búsetu

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Heildarfjöldi iðkenda

151

40,59%

221

59,41%

533

44,23%

672

55,77%

1.577

1 476 3

9,09% 44,49% 60,00%

10 594 2

90,91% 55,51% 40,00%

11 1.418 7

3 5 2 2 41

37,50% 83,33% 100,00% 50,00% 41,41%

5 1

62,50% 16,67% 0,00% 50,00% 58,59%

10 9 2 6 114

Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

141 2

40,52% 100,00%

207

59,48% 0,00%

1 2

50,00% 66,67%

1 1

50,00% 33,33%

1 4

50,00% 26,67%

1 11

50,00% 73,33%

2 58

Alls

1.000

Iðkendur í tennis 1994- 2009 Fjöldi iðkenda

800 600 400 200 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

743

834

839

594

678

462

293

457

471

429

543

725

802

861

813

893

Konur

682

765

787

546

588

394

196

306

306

307

412

493

574

621

583

684

56


Íþróttanefndir

Fjöldi iðkenda

Akstursíþróttir (AKS)

Iðkun eftir aldri 2009

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

KK KVK

11

18

23

28

33

38

43

48

53

58

63

Aldur

Iðkendur AKS 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

700

KVK <15 Fjöldi % 0

KK <15 Fjöldi % 3 100,0% 3

KVK =>16 Fjöldi % 19 6,1% 0,0% 13 7,6% 3 3,4% 0,0% 1 7,1% 0,0% 0,0% 1 20,0% 1 9,1%

100,0%

KK =>16 Fjöldi % 294 93,9% 6 100,0% 157 92,4% 85 96,6% 6 100,0% 13 92,9% 12 100,0% 1 100,0% 4 80,0% 10 90,9%

Alls 316 6 173 88 6 14 12 1 5 11

Iðkendur í akstursíþróttum 2001- 2009

Fjöldi iðkenda

600

500 400 300 200 100 -

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

579

480

626

288

301

212

338

254

297

Konur

21

16

27

18

19

7

21

18

19


TÖLFRÆÐI 2009

Bandí (BAN)

Iðkun eftir aldri 2009

8

KK

Fjöldi iðkenda

7 6

KVK

5 4 3 2 1 0 13

22

27

33

41

Aldur

Iðkendur BAN 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

60

KVK <15 Fjöldi % 0

KK <15 Fjöldi % 1 100,0%

1

100,0%

KVK =>16 Fjöldi % 11 16,7% 4 4 1

2

KK =>16 Fjöldi % 55 83,3% 41 12

91,1% 75,0% 0,0%

45 17 1

0,0%

1

100,0%

1

66,7%

1

33,3%

3

Iðkendur í bandí 2006- 2009

Fjöldi iðkenda

40 30 20 10

Karlar

2006

2007

2008

2009

11

9

40

56

9

11

Konur

58

67

8,9% 25,0% 100,0%

50

-

Alls


TÖLFRÆÐI 2009

Fjöldi iðkenda

Hjólreiðar (HJÓ)

Iðkun eftir aldri 2009

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

KK

KVK

15

20

26

31

36

41

46

51

56

66

Aldur

Iðkendur HJÓ 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

KVK <15 Fjöldi % 1 50,0% 1

KK <15 Fjöldi % 1 50,0%

100,0%

0,0%

0,0%

300

1

KVK =>16 Fjöldi % 41 13,1% 0,0% 29 11,6% 3 25,0% 1 33,3% 1 25,0% 0,0%

100,0%

7

0,0% 20,0%

KK =>16 Fjöldi % 272 86,9% 1 100,0% 220 88,4% 9 75,0% 2 66,7% 3 75,0% 7 100,0% 2 28

100,0% 80,0%

Alls 315 1 250 12 3 4 7 2 36

Iðkendur í hjólreiðum 1994- 2009

Fjöldi iðkenda

250 200 150 100 50 -

1994

1995

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

42

125

1

5

144

174

195

206

234

269

269

274

273

273

273

Konur

2

9

2

10

13

29

30

38

42

42

42

42

42

42

59


TÖLFRÆÐI 2009

Hnefaleikar (HNE)

Iðkun eftir aldri 2009

60

KK

Fjöldi iðkenda

50 40

KVK

30 20 10 0 8

13

18

23

28

33

38

43

48

57

Aldur

Iðkendur HNE 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

1.000

KVK <15 Fjöldi % 33 21,3%

KK <15 Fjöldi % 122 78,7%

25

23,8%

80

76,2%

2

0,0% 10,5%

2 17

100,0% 89,5%

5 1

19,2% 33,3%

21 2

80,8% 66,7%

KVK =>16 Fjöldi % 283 39,5% 2 40,0% 219 37,8% 2 28,6% 3 50,0% 7 63,6% 25 50,0% 2 40,0% 3 27,3% 20 48,8%

KK =>16 Fjöldi % 433 60,5% 3 60,0% 361 62,2% 5 71,4% 3 50,0% 4 36,4% 25 50,0% 3 60,0% 8 72,7% 21 51,2%

Alls 871 5 685 7 6 13 69 5 37 44

Iðkendur í hnefaleikum 2002- 2009

900

Fjöldi iðkenda

800 700 600 500 400 300 200 100 -

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

201

426

442

506

775

932

512

555

Konur

92

193

191

195

357

453

291

316

60


TÖLFRÆÐI 2009

Fjöldi iðkenda

Krulla (CUR)

Iðkun eftir aldri 2009

5 4 4 3 3 2 2 1 1 0

KK

KVK

18

26

32

37

43

49

54

62

70

Aldur

Iðkendur CUR 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

80

KVK <15 Fjöldi % 0

KK <15 Fjöldi % 0

KVK =>16 Fjöldi % 13 15,7% 3 10

KK =>16 Fjöldi % 70 84,3%

Alls 83

15,8% 16,1%

16 52

84,2% 83,9%

19 62

0,0%

2

100,0%

2

Iðkendur í krullu 2005- 2009

70

Fjöldi iðkenda

60 50 40

30 20 10 -

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

56

66

65

65

70

Konur

10

13

13

13

13

61


TÖLFRÆÐI 2009

Veggtennis (VEG)

Iðkun eftir aldri 2009

40

Fjöldi iðkenda

35

KK

30 KVK

25 20 15 10 5 0 9

16

21

26

31

36

41

46

51

56

61

Aldur

Iðkendur VEG 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

KVK <15 Fjöldi % 4 13,8% 4

800

KK <15 Fjöldi % 25 86,2%

13,8%

25

86,2%

KVK =>16 Fjöldi % 143 17,9% 2 22,2% 123 16,9% 1 25,0% 0,0% 4 28,6% 4 30,8% 1 50,0% 3 25,0% 5 25,0%

KK =>16 Fjöldi % 658 82,1% 7 77,8% 603 83,1% 3 75,0% 1 100,0% 10 71,4% 9 69,2% 1 50,0% 9 75,0% 15 75,0%

Alls 830 9 755 4 1 14 13 2 12 20

Iðkendur í krullu 2005- 2009

700

Fjöldi iðkenda

600 500 400 300 200 100 -

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

249

269

252

130

129

76

319

341

320

349

354

377

398

423

423

683

Konur

66

74

68

38

31

24

97

98

92

96

99

99

100

105

102

147

62


TÖLFRÆÐI 2009

Aðrar greinar Aikido (AIK)

Iðkun eftir aldri 2009

Fjöldi iðkenda

6 5

KK

4

KVK

3 2 1 0 10

16

22

28

33

38

45

52

Aldur

Iðkendur AIK 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

KVK <15 Fjöldi % 11 52,4% 1 50,0% 10 55,6%

KK <15 Fjöldi % 10 47,6% 1 50,0% 8 44,4%

KVK =>16 Fjöldi % 21 26,6% 15

1

25,0% 0,0% 100,0% 0,0% 25,0%

1 3

100,0% 30,0%

1

0,0%

80

1

100,0%

KK =>16 Fjöldi % 58 73,4%

Alls

2 3

75,0% 100,0% 0,0% 100,0% 75,0%

100 2 78 1 1 2 4

7

0,0% 70,0%

1 11

45 1

Iðkendur í aikido 2001- 2009

70

Fjöldi iðkenda

60 50 40 30 20 10 -

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

23

63

44

60

68

68

68

65

68

Konur

5

18

17

23

32

32

32

29

32

63


TÖLFRÆÐI 2009

Almenningsíþróttir (ÍFA)

Iðkun eftir aldri 2009

250

KK

Fjöldi

200

KVK

150 100

50 0 1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

56

61

66

71

76

81

86

91

98

Aldur

Iðkendur ÍFA 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl 2.500

KVK <15 Fjöldi % 1.158 42,7% 23 65,7% 939 42,0% 11 45,8% 73 50,7% 49 41,2% 3 14,3% 7 43,8% 12 44,4% 41 44,1%

KK <15 Fjöldi % 1.557 57,3% 12 34,3% 1.297 58,0% 13 54,2% 71 49,3% 70 58,8% 18 85,7% 9 56,3% 15 55,6% 52 55,9%

KVK =>16 Fjöldi % 918 60,3% 29 52,7% 502 66,9% 33 55,9% 92 48,9% 211 54,8% 2 25,0% 30 69,8% 13 72,2% 6 37,5%

KK =>16 Fjöldi % 604 39,7% 26 47,3% 248 33,1% 26 44,1% 96 51,1% 174 45,2% 6 75,0% 13 30,2% 5 27,8% 10 62,5%

Alls 4.237 90 2.986 83 332 504 29 59 45 109

Iðkendur í almenningsíþróttum 2003 - 2009

Fjöldi iðkenda

2.000

1.500 1.000

500 -

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

1.647

1.588

1.251

1.739

1.605

1.846

2.161

Konur

1.519

1.046

1.414

1.883

1.697

1.886

2.076

64


TÖLFRÆÐI 2009

Fisflug (FIS)

Iðkun eftir aldri 2009 7 KK

6

Fjöldi

5

KVK

4 3 2 1 0 18

24

29

34

39

44

49

54

59

64

Aldur

Iðkendur FIS 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

KVK <15 Fjöldi % 0

160

KK <15 Fjöldi % 0

KVK =>16 Fjöldi % 12 9,8% 0,0% 12 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

KK =>16 Fjöldi % 110 90,2% 7 100,0% 84 87,5% 6 100,0% 1 100,0% 5 100,0% 4 100,0% 1 100,0% 2 100,0%

Iðkendur í fisflugi 2008 - 2009

140

Fjöldi iðkenda

120 100 80 60 40 20 -

2008

2009

Karlar

136

110

Konur

13

12

65

Alls 122 7 96 6 1 5 4 1 2


TÖLFRÆÐI 2009

Fjöldi

Hafnarbolti (HAF)

Iðkun eftir aldri 2009

16 14 12 10 8 6 4 2 0

KK KVK

5

10

15

20

26

32

40

51

Aldur

Iðkendur HAF 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl 140

KVK <15 Fjöldi % 10 11,6% 9 1

KK <15 Fjöldi % 76 88,4%

11,7% 100,0%

68

88,3% 0,0%

0,0% 0,0%

3 1

100,0% 100,0% 1

0,0%

4

100,0%

Iðkendur í hafnarbolta 2009

120

Fjöldi iðkenda

KVK =>16 Fjöldi % 18 30,5% 0,0% 17 33,3%

100 80

60 40 20 -

2009

Karlar

117

Konur

28

66

KK =>16 Fjöldi % 41 69,5% 1 100,0% 34 66,7%

Alls

0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

1 1 2

100,0% 100,0% 100,0% 0,0%

145 1 128 1 1 4 3 1

0,0%

2

100,0%

6


TÖLFRÆÐI 2009

Jiu jitsu (JIU)

Iðkun eftir aldri 2009

7

KK

6

Fjöldi

5

KVK

4 3 2 1 0 10

15

20

25

30

36

42

50

Aldur

Iðkendur JIU 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

180

KVK <15 Fjöldi % 7 41,2% 7

43,8%

0,0%

KK <15 Fjöldi % 10 58,8% 9

1

56,3%

100,0%

KVK =>16 Fjöldi % 25 23,4% 2 66,7% 22 23,7% 0,0% 0,0% 0,0%

1

KK =>16 Fjöldi % 82 76,6% 1 33,3% 71 76,3% 5 100,0% 1 100,0% 2 100,0%

0,0% 50,0%

1 1

Alls 124 3 109 5 1 2

100,0% 50,0%

1 3

Iðkendur í jiu jitsu 2003 - 2009

160

Fjöldi iðkenda

140 120 100 80 60

40 20 -

2003

2005

2006

2007

2009

Karlar

70

121

157

92

92

Konur

10

29

47

32

32

67


TÖLFRÆÐI 2009

Klifur (KLF)

Fjöldi

Iðkun eftir aldri 2009 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

KK KVK

5

11

16

21

26

31

36

41

48

Aldur

Iðkendur KLF 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

KVK <15 Fjöldi % 37 33,9% 0,0% 36 33,6%

1

KK <15 Fjöldi % 72 66,1% 1 100,0% 71 66,4%

100,0%

0,0%

KVK =>16 Fjöldi % 62 20,5% 0,0% 45 17,9% 1 33,3% 4 3 2 7

700

40,0% 37,5% 0,0% 40,0% 30,4%

KK =>16 Fjöldi % 241 79,5% 2 100,0% 206 82,1% 2 66,7% 6 5 1 3 16

60,0% 62,5% 100,0% 60,0% 69,6%

Alls 412 3 358 3 11 8 1 5 23

Iðkendur í klifri 2003 - 2009

600

Fjöldi iðkenda

500 400 300 200 100 -

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Karlar

211

196

377

576

296

301

313

Konur

54

51

123

184

80

92

99

68


TÖLFRÆÐI 2009

Fjöldi iðkenda

Krikket (KRI)

Iðkun eftir aldri 2009

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

KK

26

31

36

41

62

Aldur

Iðkendur KRI 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

45

KVK <15 Fjöldi % 0

KK <15 Fjöldi % 0

KVK =>16 Fjöldi % 0

KK =>16 Fjöldi % 40 100,0%

Alls 40

27

100,0%

27

2 1 9 1

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2 1 9 1

Iðkendur í krikket 2003 - 2009

40

Fjöldi iðkenda

35 30 25 20 15 10 5 Karlar

2003

2006

2008

2009

15

33

40

40

69


TÖLFRÆÐI 2009

Svifflug (SVF)

Fjöldi

Iðkun eftir aldri 2009 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0

KK KVK

15

24

36

42

48

53

60

73

Aldur

Iðkendur SVF 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

KVK <15 Fjöldi %

KK <15 Fjöldi % 1 100,0%

KVK =>16 Fjöldi % 4 6,0% 3

1

100,0%

1

120

KK =>16 Fjöldi % 63 94,0%

Alls 68

6,0% 0,0%

47 9

94,0% 100,0%

50 10

0,0% 33,3%

2 2

100,0% 66,7%

2 3

0,0%

3

100,0%

3

Iðkendur í svifflugi 2001 - 2009

Fjöldi iðkenda

100 80 60 40 20

-

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

Karlar

86

85

109

55

56

56

55

64

Konur

6

5

8

5

4

4

4

4

70


TÖLFRÆÐI 2009

Wushu (WUS)

Iðkun eftir aldri 2009

7

KK

6

Fjöldi

5

KVK

4 3 2 1 0 4

9

14

21

29

35

40

46

52

58

65

73

Aldur

Iðkendur WUS 2009 eftir búsetu Heildarfjöldi Austurland Höfuðborgarsvæði Norðurland eystra Norðurland vestra Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland Vantar uppl/erl

KVK <15 Fjöldi % 8 22,9% 8

KK <15 Fjöldi % 27 77,1%

24,2%

25

75,8%

0,0% 0,0%

1 1

100,0% 100,0%

KVK =>16 Fjöldi % 51 51,5% 47

1 3

KK =>16 Fjöldi % 48 48,5% 42

47,2%

122

0,0%

2

100,0%

1 3

4

0,0% 57,1%

1 7

100,0% 42,9%

Iðkendur í wushu 2008 - 2009

Fjöldi iðkenda

60 50 40 30 20 10 -

2008

2009

Karlar

64

75

Konur

46

59

71

134

52,8%

80 70

Alls


TÖLFRÆÐI 2009

Fjöldi íþróttafélaga sem stundar tiltekna íþrótt á árunum 1994-2009 Íþróttagrein

Sk.st. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aikido

AIK

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Akstursíþróttir

AKS

4

4

5

4

4

2

5

4

6

Badminton

BSÍ

25

26

27

Bandí

BAN

Blak

42

43

38

38

28

38

44

37

34

33

23

22

24 1

1

2

3

BLÍ

65

54

56

48

44

48

55

52

50

45

38

36

37

38

37

41

Borðtennis

BTÍ

44

38

24

18

25

10

13

12

11

10

6

5

6

6

5

6

Dans

DSÍ

5

8

12

10

5

8

7

8

9

9

9

9

10

11

13

Fallhlífastökk

FAL

1

1

1

1

Fimleikar

FSÍ

33

33

29

27

Fisflug

FIS

Frjálsar íþróttir

FRÍ

104

109

109

85

90

101

109

105

95

99

85

82

86

Glíma

GLÍ

26

27

37

31

21

19

21

16

17

17

17

17

Golf

GSÍ

58

65

62

51

59

54

59

59

58

55

55

57

Hafnarbolti

HAF

Handknattleikur

HSÍ

45

45

44

38

40

28

29

32

32

33

28

25

26

25

27

27

Hestaíþróttir

LH

69

62

56

55

56

51

52

54

56

54

44

45

45

45

46

48

Hjólreiðar

HJÓ

1

2

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

Hnefaleikar

HNE

1

2

3

4

4

5

4

5

Íshokkí

ÍHÍ

4

3

4

4

4

4

Íþróttir fatlaðra

ÍF

21

16

14

17

16

16

16

Íþróttir fyrir alla

ÍFA

33

20

23

27

29

30

30

Jiu jitsu

JIU

1

1

1

1

Júdó

JSÍ

10

11

13

9

10

9

11

11

11

7

8

8

6

6

7

10

Karate

KAÍ

12

14

12

12

12

10

11

10

9

9

9

10

10

10

10

10

Keila

KLÍ

9

8

9

7

8

6

6

5

5

5

6

5

5

5

5

5

Klifur

KLF

2

2

2

2

2

2

2

Knattspyrna

KSÍ

130

119

118

118

120

123

124

Kraftlyftingar

KRA

2

6

Krikket

KRI

1

1

Krulla

CUR

Körfuknattleikur

KKÍ

110

106

110

103

98

84

89

82

82

84

Listskautar

ÍSS

6

3

3

3

3

3

4

3

4

Lyftingar

LSÍ

21

13

15

11

11

5

6

4

6

Mótoríþróttir

MSÍ

Siglingar

SÍL

8

8

8

9

11

6

5

7

6

8

7

Skíðaíþróttir

SKÍ

44

35

35

33

29

35

36

37

29

29

Skotíþróttir

STÍ

24

16

17

16

14

11

16

16

15

Skvass

VEG

1

2

2

2

1

2

2

3

2

Skylmingar

SKY

2

2

1

1

1

2

3

1

Sund

SSÍ

79

69

63

56

55

61

63

Svifflug

SVF

Taekwondo

TKÍ

Tennis

TSÍ

Wushu

WUS

1 25

25

1 24

23

30

27

26

29

1 27

27

28

29

1

1

85

83

86

16

16

17

18

60

58

58

63 1

45

129

44

145

26

140

33

126

26

121

36

131

47

138

48

133

50

126

1

6

1

1

2

2

2

2

2

75

70

66

68

67

66

2

4

4

4

4

4

3

6

3

3

3

3

2

2

7

15

19

20

7

7

6

7

6

21

23

22

22

21

21

16

16

16

17

17

16

17

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

4

4

60

49

50

48

45

45

47

45

44

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

3

6

6

6

6

6

7

7

10

12

12

9

8

8

8

7

7

7

6

6

5

6

7

7

7

8

1

1

72


Íþróttahéruð

Skipting íþróttahéraða eftir landshlutum Austurland UÍA USÚ

Höfuðborgarsvæði ÍBH ÍBR UMSK

Norðurland eystra HSÞ ÍBA ÍBS UÍF UÍÓ UMSE

Norðurland vestra UMSS USAH USVH

Suðurland HSK ÍBV USVS

Suðurnes ÍRB ÍS

Vestfirðir HHF HSB HSS HSV

Vesturland HSH ÍA UDN UMSB


TÖLFRÆÐI 2009

Héraðssamband Bolungarvíkur (HSB)

Iðkun eftir aldri 2009

Fjöldi iðkana

12 10

KK

8

KVK

6 4 2 0 4

6

8

10 12 14 16 19 23 25 28 32 34 37 39 41 46 49 51 55 58 60 Aldur

KK <15 Fjöldi % 57 47,50% 5 62,50%

30

85,71%

5

14,29%

16 6 8

32,00% 35,29% 80,00%

34 11 2

68,00% 64,71% 20,00%

KVK =>16 Fjöldi % 0

KK =>16 Fjöldi % 61 100,00% 4

100,00%

53 2 2

100,00% 100,00% 100,00%

Íþróttaiðkun HSB 1994 - 2009

12 10 8 6 4 2 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

74

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

KVK <15 Fjöldi % 63 52,50% 3 37,50%

400 350 300 250 200 150 100 50 0 1994

Fjöldi iðkana

Iðkendur HSB 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Almenningsíþróttir Badminton Dans Golf Knattspyrna Körfuknattleikur Sund

Alls 181 8 4 35 53 52 19 10


TÖLFRÆÐI 2009

Héraðssamband Snæfellsness- og Hnappadalssýslu (HSH)

Iðkun eftir aldri 2009 Fjöldi iðkana

60 50

KK

40

KVK

30 20 10 0 3

8

13

18

23

28

33

38

43

48

53

58

63

68

73

78

88

Aldur

KVK <15 Fjöldi % 309 49,52% 65 61,32% 13 68,42% 62 62,00% 7 29,17% 16 66,67% 93 41,52% 30 34,88% 2 66,67% 0,00% 0,00% 21 60,00%

Iðkendur HSH 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Blak Fimleikar Frjálsar íþróttir Golf Hestaíþróttir Knattspyrna Körfuknattleikur Mótoríþróttir Siglingar Skotfimi Sund

KK <15 Fjöldi % 315 50,48% 41 38,68% 6 31,58% 38 38,00% 17 70,83% 8 33,33% 131 58,48% 56 65,12% 1 33,33% 2 100,00% 1 100,00% 14 40,00%

KVK =>16 Fjöldi % 337 34,71% 86 59,72% 8 47,06% 20 58,82% 58 24,89% 58 35,80% 62 33,70% 23 31,51% 7 13,21% 3 13,04% 1 2,86% 11 84,62%

KK =>16 Fjöldi % 634 65,29% 58 40,28% 9 52,94% 14 41,18% 175 75,11% 104 64,20% 122 66,30% 50 68,49% 46 86,79% 20 86,96% 34 97,14% 2 15,38%

Alls 1.595 250 36 134 257 186 408 159 56 25 36 48

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

75

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1995

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun HSH 1994 - 2009


TÖLFRÆÐI 2009

Héraðssamband Strandamanna (HSS)

Iðkun eftir aldri 2009 25 KK

Fjöldi iðkana

20

KVK

15 10 5 0 6

11

16

21

26

31

36

41

46

52

57

63

77

Aldur

KVK <15 Fjöldi % 53 43,44% 1 25,00% 7 70,00% 16 45,71%

Iðkendur HSS 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Almenningsíþróttir Badminton Frjálsar íþróttir Golf Hestaíþróttir Knattspyrna Körfuknattleikur Mótoríþróttir Skíðaíþróttir Sund

16 3 1 5 4

KK <15 Fjöldi % 69 56,56% 3 75,00% 3 30,00% 19 54,29%

44,44% 30,00% 12,50% 33,33% 100,00%

20 7 7 10

55,56% 70,00% 87,50% 66,67% 0,00%

KVK =>16 Fjöldi % 159 39,75% 31 63,27% 12 42,86% 35 57,38% 2 15,38% 3 42,86% 34 31,78% 5 16,13% 3 13,04% 19 42,22% 15 41,67%

KK =>16 Fjöldi % 241 60,25% 18 36,73% 16 57,14% 26 42,62% 11 84,62% 4 57,14% 73 68,22% 26 83,87% 20 86,96% 26 57,78% 21 58,33%

1.200

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

800 600 400 200 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0 1994

Fjöldi iðkana

1.000

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK 76

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

Íþróttaiðkun HSS 1994 - 2009

Alls 522 53 38 96 13 7 143 41 31 60 40


TÖLFRÆÐI 2009

Héraðssamband Vestfirðinga (HSV)

Iðkun eftir aldri 2009

80

Fjöldi iðkana

70

KK

60

KVK

50 40 30 20 10 0

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 71 74 78 82 Aldur

Iðkendur HSV 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Almenningsíþróttir Badminton Blak Frjálsar íþróttir Glíma Golf Handknattleikur Hestaíþróttir Íþróttir fatlaðra Júdó Knattspyrna Körfuknattleikur Skíðaíþróttir Skotfimi Sund Taekwondo

KVK <15 Fjöldi % 462 48,02%

KK <15 Fjöldi % 500 51,98%

33 1

0,00% 64,38% 58,49% 16,00% 11,76% 0,00% 61,11% 25,00%

4 26 44 21 15 54 21 3

100,00% 35,62% 41,51% 84,00% 88,24% 100,00% 38,89% 75,00%

123 77 49

45,72% 47,24% 54,44%

146 86 41

54,28% 52,76% 45,56%

64

65,31% 0,00%

34 5

34,69% 100,00%

47 62 4 2

KVK =>16 Fjöldi % 205 30,69% 14 100,00% 12 31,58% 21 61,76% 6 66,67% 1 14,29% 38 25,00% 0,00% 47 44,76% 12 60,00% 0,00% 26 39,39% 12 13,33% 4 50,00% 8 8,08% 2 100,00% 2 40,00%

KK =>16 Fjöldi % 463 69,31% 0,00% 26 68,42% 13 38,24% 3 33,33% 6 85,71% 114 75,00% 16 100,00% 58 55,24% 8 40,00% 3 100,00% 40 60,61% 78 86,67% 4 50,00% 91 91,92% 0,00% 3 60,00%

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK 77

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1995

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun HSV 1994 - 2009

Alls 1.630 14 42 107 115 32 169 70 159 24 3 335 253 98 99 100 10


TÖLFRÆÐI 2009

Héraðssamband Þingeyinga (HSÞ)

Iðkun eftir aldri 2009 70

Fjöldi iðkana

60

KK

50

KVK

40

30 20 10 0 1

7

12

17

22

27

KVK <15 Fjöldi % 353 46,26% 1 50,00% 5 62,50% 70 84,34% 51 52,04% 0,00% 7 12,07% 8 26,67% 49 62,03%

Iðkendur HSÞ 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Almenningsíþróttir Blak Fimleikar Frjálsar íþróttir Glíma Golf Handknattleikur Hestaíþróttir Hjólreiðar Íþróttir fatlaðra Karate Knattspyrna Körfuknattleikur Mótoríþróttir Skíðaíþróttir Skotfimi Sund

1

32

37

42 47 Aldur

52

KK <15 Fjöldi % 410 53,74% 1 50,00% 3 37,50% 13 15,66% 47 47,96% 1 100,00% 51 87,93% 22 73,33% 30 37,97%

1 9

100,00% 0,00% 38,29% 0,00% 25,00% 32,14%

1 216 1 3 19

0,00% 100,00% 61,71% 100,00% 75,00% 67,86%

17

89,47%

2

10,53%

134

57

62

67

KVK =>16 Fjöldi % 327 33,82% 14 51,85% 23 56,10% 11 73,33% 48 50,53% 0,00% 70 26,42% 15 83,33% 73 37,24% 3 37,50% 14 42,42% 0,00% 35 21,88% 5 45,45% 8 25,00% 7 46,67% 0,00% 1 100,00%

72

77

82

87

KK =>16 Fjöldi % 640 66,18% 13 48,15% 18 43,90% 4 26,67% 47 49,47% 5 100,00% 195 73,58% 3 16,67% 123 62,76% 5 62,50% 19 57,58% 3 100,00% 125 78,13% 6 54,55% 24 75,00% 8 53,33% 42 100,00% 0,00%

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK 78

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1995

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun HSÞ 1994 - 2009

Alls 1.730 29 49 98 193 6 323 48 275 8 34 4 510 12 36 43 42 20


TÖLFRÆÐI 2009

Héraðssambandið Hrafnaflóki (HHF)

Iðkun eftir aldri 2009 25 KK

Fjöldi iðkana

20

KVK

15 10 5 0

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 62 66 68 Aldur

KVK <15 Fjöldi % 36 56,25% 2 66,67% 13 65,00% 1 100,00% 2 25,00% 6 85,71% 6 35,29% 6 75,00%

Iðkendur HHF 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Blak Frjálsar íþróttir Golf Knattspyrna Körfuknattleikur Skylmingar Sund

KK <15 Fjöldi % 28 43,75% 1 33,33% 7 35,00% 0,00% 6 75,00% 1 14,29% 11 64,71% 2 25,00%

KVK =>16 Fjöldi % 134 39,64% 20 51,28% 29 44,62% 25 33,33% 18 24,00% 27 47,37% 11 50,00% 4 80,00%

KK =>16 Fjöldi % 204 60,36% 19 48,72% 36 55,38% 50 66,67% 57 76,00% 30 52,63% 11 50,00% 1 20,00%

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

79

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1995

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun HHF 1994 - 2009

Alls 402 42 85 76 83 64 39 13


TÖLFRÆÐI 2009

Héraðssambandið Skarphéðinn (HSK)

Fjöldi iðkana

Iðkun eftir aldri 2009 350 300 250 200 150 100 50 0

KK KVK

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 88 96 Aldur

KVK <15 Fjöldi % 2.161 48,22% 44 40,74% 46 41,07% 48 48,98% 26 43,33% 606 80,69% 204 47,89% 55 41,35% 49 23,56% 123 37,50% 332 57,44% 2 25,00% 2 3,85% 352 37,09% 0,00% 181 37,87% 2 18,18%

Iðkendur HSK 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Almenningsíþróttir Badminton Blak Borðtennis Fimleikar Frjálsar íþróttir Glíma Golf Handknattleikur Hestaíþróttir Íþróttir fatlaðra Júdó Knattspyrna Kraftlyftingar Körfuknattleikur Mótoríþróttir Skotfimi Sund Taekwondo

63 26

57,80% 36,11%

KK <15 Fjöldi % 2.321 51,78% 64 59,26% 66 58,93% 50 51,02% 34 56,67% 145 19,31% 222 52,11% 78 58,65% 159 76,44% 205 62,50% 246 42,56% 6 75,00% 50 96,15% 597 62,91% 1 100,00% 297 62,13% 9 81,82% 46 46

KVK =>16 Fjöldi % 2.035 34,79% 229 51,46% 17 47,22% 51 40,48% 14 35,00% 55 98,21% 132 39,17% 24 35,29% 656 33,74% 30 23,26% 534 39,41% 44 46,32% 3 11,11% 108 21,95% 5 20,00% 108 27,69% 6 5,00% 3 2,29% 4 66,67% 12 42,86%

42,20% 63,89%

KK =>16 Fjöldi % 3.815 65,21% 216 48,54% 19 52,78% 75 59,52% 26 65,00% 1 1,79% 205 60,83% 44 64,71% 1.288 66,26% 99 76,74% 821 60,59% 51 53,68% 24 88,89% 384 78,05% 20 80,00% 282 72,31% 114 95,00% 128 97,71% 2 33,33% 16 57,14%

25 20 15 10 5 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK 80

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun HSK 1994 - 2009

Alls 10.332 553 148 224 100 807 763 201 2.152 457 1.933 103 79 1.441 26 868 131 131 115 100


TÖLFRÆÐI 2009

Fjöldi iðkana

Íþróttabandalag Akraness (ÍA)

Iðkun eftir aldri 2009

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

KK KVK

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 84 Aldur

Iðkendur ÍA 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Almenningsíþróttir Badminton Blak Dans Fimleikar Golf Hestaíþróttir Hnefaleikar Íþróttir fatlaðra Karate Keila Knattspyrna Körfuknattleikur Mótoríþróttir Skotfimi Sund

KVK <15 Fjöldi % 534 46,15% 6 40,00% 20 31,25%

189 23 28 6 4 23 3 119 1 9

84,00% 22,55% 60,87% 23,08% 57,14% 31,51% 37,50% 30,83% 4,00% 36,00% 0,00% 66,88%

103

KK <15 Fjöldi % 623 53,85% 9 60,00% 44 68,75%

36 79 18 20 3 50 5 267 24 16 1 51

KVK =>16 Fjöldi % 350 35,43% 9 90,00% 14 31,11% 28 100,00% 49 96,08% 1 50,00% 73 22,46% 52 34,90% 0,00% 5 25,00% 21 63,64% 8 29,63% 53 47,32% 12 21,43% 13 26,00% 7 10,14% 5 62,50%

16,00% 77,45% 39,13% 76,92% 42,86% 68,49% 62,50% 69,17% 96,00% 64,00% 100,00% 33,12%

KK =>16 Fjöldi % 638 64,57% 1 10,00% 31 68,89% 0,00% 2 3,92% 1 50,00% 252 77,54% 97 65,10% 3 100,00% 15 75,00% 12 36,36% 19 70,37% 59 52,68% 44 78,57% 37 74,00% 62 89,86% 3 37,50%

1.400

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

1.000 800

600 400 200 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0 1994

Fjöldi iðkana

1.200

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK 81

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

Íþróttaiðkun ÍBA 1994 - 2009

Alls 2.145 25 109 28 51 227 427 195 29 27 106 35 498 81 75 70 162


TÖLFRÆÐI 2009

Íþróttabandalag Akureyrar (ÍBA)

Iðkun eftir aldri 2009 250 KK

Fjöldi iðkana

200

KVK

150 100 50 0

1 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 81 84 88 Aldur

Iðkendur ÍBA 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Akstursíþróttir Almenningsíþróttir Badminton Blak Fimleikar Frjálsar íþróttir Glíma Golf Handknattleikur Hestaíþróttir Íshokkí Íþróttir fatlaðra Júdó Knattspyrna Krulla Körfuknattleikur Listskautar Mótoríþróttir Siglingar Skíðaíþróttir Skotfimi Sund Svifflug Taekwondo

KVK <15 Fjöldi % 1.449 45,45%

18 43 307 124

KK <15 Fjöldi % 1.739 54,55%

24 129 137 17 1 3 290

52,94% 55,84% 73,27% 54,15% 0,00% 23,30% 31,23% 65,55% 22,08% 14,29% 4,62% 31,73%

16 34 112 105 5 79 284 72 60 6 62 624

47,06% 44,16% 26,73% 45,85% 100,00% 76,70% 68,77% 34,45% 77,92% 85,71% 95,38% 68,27%

12 138 3 5 86

19,35% 98,57% 15,79% 29,41% 50,89%

50 2 16 12 83

80,65% 1,43% 84,21% 70,59% 49,11%

98

51,04% 0,00% 38,89%

94 1 22

48,96% 100,00% 61,11%

14

82

KVK =>16 Fjöldi % 708 25,46% 3 2,83% 19 61,29% 15 35,71% 45 46,39% 21 72,41% 27 54,00% 112 41 133 34 28 5 84 10 12 17 18 8 19 11 33 13

21,41% 25,31% 43,61% 32,38% 30,11% 9,43% 28,38% 15,63% 13,79% 100,00% 5,84% 21,62% 40,43% 4,64% 66,00% 0,00% 40,63%

KK =>16 Fjöldi % 2.073 74,54% 103 97,17% 12 38,71% 27 64,29% 52 53,61% 8 27,59% 23 46,00% 411 121 172 71 65 48 212 54 75 290 29 28 226 17 10 19

78,59% 74,69% 56,39% 67,62% 69,89% 90,57% 71,62% 84,38% 86,21% 0,00% 94,16% 78,38% 59,57% 95,36% 34,00% 100,00% 59,38%

Alls 5.969 106 31 76 174 448 279 5 626 575 514 182 100 118 1.210 64 149 157 327 54 216 237 242 11 68


TÖLFRÆÐI 2009

Íþróttabandalag Akureyrar (ÍBA) frh.

25

20 15 10 5 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

30

1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun ÍBA 1994 - 2009 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

Fjöldi greina

Íþróttabandalag Hafnarfjarðar (ÍBH)

350

Iðkun eftir aldri 2009

300

KK

Fjöldi iðkana

250

KVK

200 150 100 50

0 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 88 92 Aldur

83


TÖLFRÆÐI 2009

Íþróttabandalag Hafnarfjarðar (ÍBH) frh. KVK <15 Fjöldi % 2.539 45,54% 0,00% 228 41,76% 66 41,77% 0,00% 208 77,90% 461 73,41% 289 55,58% 50 25,91% 244 36,20% 110 56,41% 18 28,57% 12 42,86% 32 25,40% 25 32,05% 442 35,73% 116 47,93% 1 20,00% 24 20,87%

Iðkendur ÍBH 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Akstursíþróttir Almenningsíþróttir Badminton Borðtennis Dans Fimleikar Frjálsar íþróttir Golf Handknattleikur Hestaíþróttir Hnefaleikar Íþróttir fatlaðra Karate Klifur Knattspyrna Körfuknattleikur Mótoríþróttir Siglingar Skotfimi Skylmingar Sund Taekwondo Tennis Veggtennis

12 182 11 8

15,00% 54,98% 18,03% 40,00%

KK <15 Fjöldi % 3.036 54,46% 2 100,00% 318 58,24% 92 58,23% 6 100,00% 59 22,10% 167 26,59% 231 44,42% 143 74,09% 430 63,80% 85 43,59% 45 71,43% 16 57,14% 94 74,60% 53 67,95% 795 64,27% 126 52,07% 4 80,00% 91 79,13% 68 149 50 12

KVK =>16 Fjöldi % 1.762 36,32% 7 6,25% 182 65,47% 50 58,14% 78 5 262 270 138 244 159 14 23 3 117 55 14 64 15 14 20 11 17

85,00% 45,02% 81,97% 60,00%

KK =>16 Fjöldi % 3.089 63,68% 105 93,75% 96 34,53% 36 41,86%

53,79% 62,50% 48,16% 22,59% 40,35% 43,81% 56,79% 30,43% 31,51% 42,86% 44,49% 40,44% 8,33% 20,51% 11,45% 31,82% 28,57% 45,83% 68,00% 0,00%

67 3 282 925 204 313 121 32 50 4 146 81 154 248 116 30 50 13 8 5

46,21% 37,50% 51,84% 77,41% 59,65% 56,19% 43,21% 69,57% 68,49% 57,14% 55,51% 59,56% 91,67% 79,49% 88,55% 68,18% 71,43% 54,17% 32,00% 100,00%

6.000

25

5.000

20

4.000

15

3.000

10

2.000

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0 1997

0

1996

5 1995

1.000

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

84

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

30

1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun ÍBH 1994 - 2009 7.000

Alls 10.426 114 824 244 6 412 636 1.064 1.388 1.016 752 343 74 199 85 1.500 378 173 427 131 124 401 85 45 5


TÖLFRÆÐI 2009

Íþróttabandalag Reykjanesbæjar (ÍRB) Iðkun eftir aldri 2009

160

Fjöldi iðkana

140

KK

120

KVK

100 80 60 40 20 0 0

5

10

15

20

25

30

KVK <15 Fjöldi % 927 48,43%

Iðkendur ÍRB 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Akstursíþróttir Badminton Fimleikar Golf Handknattleikur Hestaíþróttir Hnefaleikar Íþróttir fatlaðra Knattspyrna Kraftlyftingar Körfuknattleikur Lyftingar Mótoríþróttir Skotfimi Sund Taekwondo

12 275 22

35

40 45 Aldur

KK <15 Fjöldi % 987 51,57%

138 2 1 121

48,00% 90,76% 32,35% 0,00% 59,23% 11,11% 20,00% 26,19%

13 28 46 45 95 16 4 341

52,00% 9,24% 67,65% 100,00% 40,77% 88,89% 80,00% 73,81%

208

50,98%

200

49,02%

4

25,00%

12

75,00%

133 11

58,08% 10,78%

96 91

41,92% 89,22%

50

55

60

KVK =>16 Fjöldi % 426 27,92% 0,00% 5 71,43% 19 90,48% 81 18,58% 0,00% 118 42,45% 23 51,11% 13 32,50% 26 24,53% 4 10,53% 82 51,57% 0,00% 18 11,54% 4 2,80% 19 65,52% 14 58,33%

65

70

75

80

KK =>16 Fjöldi % 1.100 72,08% 23 100,00% 2 28,57% 2 9,52% 355 81,42% 18 100,00% 160 57,55% 22 48,89% 27 67,50% 80 75,47% 34 89,47% 77 48,43% 3 100,00% 138 88,46% 139 97,20% 10 34,48% 10 41,67%

94

Alls 3.440 23 32 324 504 63 511 63 45 568 38 567 3 172 143 258 126

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

1.500 1.000 500

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0 1994

Fjöldi iðkana

2.000

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK 85

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

Íþróttaiðkun ÍRB 1994 - 2009 2.500


TÖLFRÆÐI 2009

Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR)

Iðkun eftir aldri 2009 1.400 KK

Fjöldi iðkana

1.200 1.000

KVK

800 600 400 200 0 1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

56

61

66

71

76

81

86

93

Aldur

Iðkendur ÍBR 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Aikido Akstursíþróttir Almenningsíþróttir Badminton Bandý Blak Borðtennis Dans Fimleikar Fisflug Frjálsar íþróttir Glíma Golf Hafnarbolti Handknattleikur Hestaíþróttir Hjólreiðar Hnefaleikar Íshokkí Íþróttir fatlaðra Jiu jitsu Júdó Karate Keila Klifur Knattspyrna Kraftlyftingar Krikket Krulla Körfuknattleikur Listskautar

KVK <15 Fjöldi % 7.413 43,63% 11 52,38% 0,00% 510 41,33% 595 45,04%

KK <15 Fjöldi % 9.576 56,37% 10 47,62% 1 100,00% 724 58,67% 726 54,96%

11 11 597 1.091

100,00% 10,09% 70,24% 75,35%

98 253 357

0,00% 89,91% 29,76% 24,65%

318 7 40 10 799 548 1 7 36 53 7 45 101 13 12 1.272

46,29% 17,50% 17,32% 11,63% 43,00% 69,72% 50,00% 14,58% 9,76% 36,30% 41,18% 18,83% 25,25% 24,53% 38,71% 30,49% 0,00%

369 33 191 76 1.059 238 1 41 333 93 10 194 299 40 19 2.900 1

53,71% 82,50% 82,68% 88,37% 57,00% 30,28% 50,00% 85,42% 90,24% 63,70% 58,82% 81,17% 74,75% 75,47% 61,29% 69,51% 100,00%

255 454

29,41% 95,78%

612 20

70,59% 4,22% 86

KVK =>16 Fjöldi % 5.666 29,30% 21 26,58% 7 12,73% 63 79,75% 801 33,74% 0,00% 117 42,55% 186 27,80% 632 60,08% 28 50,00% 12 9,84% 132 40,37% 0,00% 809 28,60% 18 30,51% 197 34,62% 489 44,25% 33 12,27% 101 26,03% 57 22,53% 115 32,86% 25 23,36% 43 11,98% 59 36,65% 72 27,17% 59 19,93% 314 24,59% 7 13,73% 0,00% 3 15,79% 146 22,12% 75 98,68%

KK =>16 Fjöldi % 13.673 70,70% 58 73,42% 48 87,27% 16 20,25% 1.573 66,26% 8 100,00% 158 57,45% 483 72,20% 420 39,92% 28 50,00% 110 90,16% 195 59,63% 32 100,00% 2.020 71,40% 41 69,49% 372 65,38% 616 55,75% 236 87,73% 287 73,97% 196 77,47% 235 67,14% 82 76,64% 316 88,02% 102 63,35% 193 72,83% 237 80,07% 963 75,41% 44 86,27% 40 100,00% 16 84,21% 514 77,88% 1 1,32%

Alls 36.328 100 56 1.313 3.695 8 286 778 1.902 1.504 122 1.014 72 3.060 145 2.427 1.891 271 436 622 496 124 598 561 318 327 5.449 52 40 19 1.527 550


TÖLFRÆÐI 2009

KVK <15 Fjöldi % 12 10 140

KK <15 Fjöldi %

65 213

20,69% 31,25% 56,00% 0,00% 24,81% 56,20%

46 22 110 2 197 166

79,31% 68,75% 44,00% 100,00% 75,19% 43,80%

110 47 4 8

37,41% 32,19% 13,79% 22,86%

184 99 25 27

62,59% 67,81% 86,21% 77,14%

KVK =>16 Fjöldi % 3 9,09% 79 8,15% 135 21,09% 35 43,21% 46 4,55% 226 35,59% 40 45,98% 4 7,02% 54 38,57% 229 43,29% 143 17,96% 51 51,52%

KK =>16 Fjöldi % 30 90,91% 890 91,85% 505 78,91% 46 56,79% 966 95,45% 409 64,41% 47 54,02% 53 92,98% 86 61,43% 300 56,71% 653 82,04% 48 48,48%

Íþróttaiðkun ÍBR 1994 - 2009

25.000

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

15.000 10.000 5.000 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0 1994

Fjöldi iðkana

20.000

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

87

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

Iðkendur ÍBR 2009 eftir íþróttagreinum Lyftingar Mótoríþróttir Siglingar Skíðaíþróttir Skotfimi Skylmingar Sund Svifflug Taekwondo Tennis Veggtennis Wushu

Alls 33 1.027 672 331 1.014 897 466 57 434 675 825 134


TÖLFRÆÐI 2009

Íþróttabandalag Siglufjarðar (ÍBS)

Iðkun eftir aldri 2009

35

KK

Fjöldi iðkana

30 25

KVK

20 15 10 5 0 4

9

14

19

26

31

37

42

47

52

57

63

70

78

91

Aldur

Iðkendur ÍBS 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Badminton Blak Fimleikar Frjálsar íþróttir Golf Hestaíþróttir Íþróttir fatlaðra Knattspyrna Körfuknattleikur Skíðaíþróttir

KVK <15 Fjöldi % 145 43,67% 30 46,88% 7 16 8 17

KK <15 Fjöldi % 187 56,33% 34 53,13%

KVK =>16 Fjöldi % 120 47,06% 31 50,82% 23 100,00%

45

41,18% 44,44% 29,63% 62,96% 0,00% 40,91%

10 20 19 10 1 65

58,82% 55,56% 70,37% 37,04% 100,00% 59,09%

1 9 16 16 20

22

44,00%

28

56,00%

4

33,33% 19,57% 45,71% 94,12% 46,51% 0,00% 40,00%

KK =>16 Fjöldi % 135 52,94% 30 49,18% 0,00% 2 37 19 1 23 17 6

66,67% 80,43% 54,29% 5,88% 53,49% 100,00% 60,00%

12

600

10

500

8

400

6

300

4

200

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0 1997

0 1996

2 1995

100

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK 88

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

700

1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun ÍBS 1994 - 2009

Alls 587 125 23 17 39 73 62 18 153 17 60


TÖLFRÆÐI 2009

Fjöldi iðkana

Íþróttabandalag Suðurnesja (ÍS)

Iðkun eftir aldri 2009

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

KK KVK

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 81 Aldur

KK <15 Fjöldi % 627 51,60% 4 5,19% 47 79,66% 22 84,62% 333 57,71% 153 51,00% 51 34,23% 17 62,96%

KVK =>16 Fjöldi % 201 20,41% 116 29 52 4

22,26% 0,00% 11,79% 26,40% 66,67% 0,00%

KK =>16 Fjöldi % 784 79,59% 405 14 217 145 2 1

77,74% 100,00% 88,21% 73,60% 33,33% 100,00%

2009

2008

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1996

1995

1998

Íþróttaiðkun ÍS 1994 - 2009

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

89

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

KVK <15 Fjöldi % 588 48,40% 73 94,81% 12 20,34% 4 15,38% 244 42,29% 147 49,00% 98 65,77% 10 37,04%

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1994

Fjöldi iðkana

Iðkendur ÍBS 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Fimleikar Golf Júdó Knattspyrna Körfuknattleikur Sund Taekwondo

Alls 2.200 77 580 40 823 497 155 28


TÖLFRÆÐI 2009

Íþróttabandalag Vestmannaeyja (ÍBV)

Iðkun eftir aldri 2009 120

KK

Fjöldi iðkana

100 KVK

80 60 40 20 0 5

8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 75 78 Aldur

Iðkendur ÍBV 2009 eftir íþróttagreinum

KVK <15

KK <15

KVK =>16

KK =>16

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Alls

406

40,56%

595

59,44%

120

22,99%

402

77,01%

1.523

7 127 11 24 99 2 133

12,07% 66,15% 27,50% 22,86% 38,67% 40,00% 43,18% 0,00% 75,00%

51 65 29 81 157 3 175 33 1

87,93% 33,85% 72,50% 77,14% 61,33% 60,00% 56,82% 100,00% 25,00%

8 19 10 30 11 5 37

15,38% 95,00% 35,71% 12,71% 28,21% 50,00% 35,24% 0,00%

44 1 18 206 28 5 68 32

84,62% 5,00% 64,29% 87,29% 71,79% 50,00% 64,76% 100,00%

110 212 68 341 295 15 413 65 4

Heildarfjöldi Badminton Fimleikar Frjálsar íþróttir Golf Handknattleikur Íþróttir fatlaðra Knattspyrna Körfuknattleikur Sund

3

1.200

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

800 600 400 200 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0 1994

Fjöldi iðkana

1.000

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK 90

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

Íþróttaiðkun ÍBV 1994 - 2009


TÖLFRÆÐI 2009

Ungmenna og íþróttasamband Austurlands (UÍA)

Iðkun eftir aldri 2009

Fjöldi iðkana

120

100

KK

80

KVK

60 40 20 0 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

93

Aldur

KVK <15 Fjöldi % 698 50,32%

Iðkendur UÍA 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Akstursíþróttir Almenningsíþróttir Badminton Blak Fimleikar Frjálsar íþróttir Glíma Golf Hestaíþróttir Íþróttir fatlaðra Knattspyrna Körfuknattleikur Mótoríþróttir Skíðaíþróttir Skotfimi Sund

KK <15 Fjöldi % 689 49,68%

20

62,50%

12

37,50%

56 113 35 11 1 50

74,67% 69,33% 45,45% 34,38% 7,14% 52,08%

19 50 42 21 13 46

25,33% 30,67% 54,55% 65,63% 92,86% 47,92%

231 8 1 82

40,10% 22,22% 50,00% 54,67%

345 28 1 68

59,90% 77,78% 50,00% 45,33%

90

67,16%

44

32,84%

KVK =>16 Fjöldi % 522 31,81% 0,00% 30 51,72% 15 45,45% 108 62,79% 16 88,89% 8 32,00% 2 33,33% 60 19,93% 123 44,73% 8 50,00% 91 28,44% 7 100,00% 4 6,56% 21 55,26% 23 7,64% 6 100,00%

KK =>16 Fjöldi % 1.119 68,19% 4 100,00% 28 48,28% 18 54,55% 64 37,21% 2 11,11% 17 68,00% 4 66,67% 241 80,07% 152 55,27% 8 50,00% 229 71,56% 0,00% 57 93,44% 17 44,74% 278 92,36% 0,00%

Alls 3.028 4 90 33 247 181 102 38 315 371 16 896 43 63 188 301 140

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

1.500 1.000 500 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0 1994

Fjöldi iðkana

2.000

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK 91

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

Íþróttaiðkun UÍA 1994 - 2009 2.500


TÖLFRÆÐI 2009

Ungmenna- og íþróttasamband Dalamanna og N Breiðfirðinga (UDN)

Fjöldi iðkana

Iðkun eftir aldri 2009 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

KK KVK

1

7

12

17

22

27

32

37

42

47

52

57

62

72

79

Aldur

KVK <15 Fjöldi % 37 42,05% 7 41,18% 12 46,15% 16 50,00% 1 9,09% 1 50,00%

KK <15 Fjöldi % 51 57,95% 10 58,82% 14 53,85% 16 50,00% 10 90,91% 1 50,00%

KVK =>16 Fjöldi % 142 45,95% 33 55,00% 7 53,85% 62 52,10% 36 32,73% 4 57,14%

KK =>16 Fjöldi % 167 54,05% 27 45,00% 6 46,15% 57 47,90% 74 67,27% 3 42,86%

Íþróttaiðkun UDN 1994 - 2009

700

16 14 12 10 8 6 4 2 0

500 400 300 200 100 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0 1994

Fjöldi iðkana

600

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

92

Fjöldi greina

Alls 397 77 39 151 121 9

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

Iðkendur UDN 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Frjálsar íþróttir Glíma Hestaíþróttir Knattspyrna Sund


TÖLFRÆÐI 2009

Ungmenna og íþróttasamband Ólafsfjarðar (UÍÓ)

Iðkun eftir aldri 2009

25

KK

Fjöldi iðkana

20

KVK

15 10 5 0 4

9

14

19

24

29

34

39

44

49

55

61

66

71

80

Aldur

KVK <15 Fjöldi % 92 48,94% 11 37,93% 1 50,00% 38 44,71% 0,00% 42 59,15%

Iðkendur UÍÓ 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Golf Hestaíþróttir Knattspyrna Mótoríþróttir Skíðaíþróttir Skotfimi

KK <15 Fjöldi % 96 51,06% 18 62,07% 1 50,00% 47 55,29% 1 100,00% 29 40,85%

KVK =>16 Fjöldi % 96 28,74% 19 20,88% 10 25,00% 0,00% 0,00% 67 46,85% 0,00%

KK =>16 Fjöldi % 238 71,26% 72 79,12% 30 75,00% 12 100,00% 18 100,00% 76 53,15% 30 100,00%

Alls 522 120 42 97 19 214 30

7 6 5 4 3 2 1 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

93

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun UÍÓ 1994 - 2009


TÖLFRÆÐI 2009

Ungmennasamband Austur Húnvetninga (USAH)

Iðkun eftir aldri 2009

Fjöldi iðkana

30 25

KK

20

KVK

15 10 5 0 1

9

14

19

24

29

34

39

44

49

54

59

64

71

80

Aldur

KVK <15 Fjöldi % 71 46,41% 18 46,15% 2 33,33% 27 54,00% 22 51,16%

Iðkendur USAH 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Frjálsar íþróttir Golf Hestaíþróttir Knattspyrna Körfuknattleikur Mótoríþróttir Skotfimi

2

KK <15 Fjöldi % 82 53,59% 21 53,85% 4 66,67% 23 46,00% 21 48,84%

13,33%

13

86,67%

KVK =>16 Fjöldi % 195 35,71% 59 54,13% 19 26,39% 60 39,22% 45 33,09% 10 37,04% 1 4,76% 1 3,57%

KK =>16 Fjöldi % 351 64,29% 50 45,87% 53 73,61% 93 60,78% 91 66,91% 17 62,96% 20 95,24% 27 96,43%

Alls 699 148 78 203 179 27 36 28

700

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

500 400 300

200 100 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

1994

Fjöldi iðkana

600

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

94

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

Íþróttaiðkun USAH 1994 - 2009


TÖLFRÆÐI 2009

Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB)

Fjöldi iðkana

Iðkun eftir aldri 2009 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

KK KVK

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

81

87

Aldur

KVK <15 Fjöldi % 286 44,20% 17 41,46% 1 100,00% 40 55,56% 2 12,50% 3 50,00% 67 56,30% 41 41,00% 79 34,50% 36 57,14%

Iðkendur UMSB 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Badminton Blak Frjálsar íþróttir Golf Handknattleikur Hestaíþróttir Knattspyrna Körfuknattleikur Sund

KK <15 Fjöldi % 361 55,80% 24 58,54% 0,00% 32 44,44% 14 87,50% 3 50,00% 52 43,70% 59 59,00% 150 65,50% 27 42,86%

KVK =>16 Fjöldi % 331 39,26% 7 87,50% 13 76,47% 14 46,67% 73 32,30% 0,00% 194 46,30% 12 23,53% 17 20,73% 1 100,00%

KK =>16 Fjöldi % 512 60,74% 1 12,50% 4 23,53% 16 53,33% 153 67,70% 9 100,00% 225 53,70% 39 76,47% 65 79,27% 0,00%

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

1.000 800 600 400 200 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0 1994

Fjöldi iðkana

1.200

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK 95

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

Íþróttaiðkun UMSB 1994 - 2009 1.400

Alls 1.490 49 18 102 242 15 538 151 311 64


TÖLFRÆÐI 2009

Iðkun eftir aldri 2009

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

KK KVK

1

7

12

17

22

27

KVK <15 Fjöldi % 261 46,11% 28 53,85% 0,00%

Iðkendur UMSE 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Badminton Bandý Blak Frjálsar íþróttir Golf Hestaíþróttir Júdó Knattspyrna Körfuknattleikur Skíðaíþróttir Sund

67 16 59

32

37

42 Aldur

KK <15 Fjöldi % 305 53,89% 24 46,15% 1 100,00%

36

48,91% 37,21% 50,86% 0,00% 32,14%

70 27 57 19 76

51,09% 62,79% 49,14% 100,00% 67,86%

15 40

51,72% 70,18%

14 17

48,28% 29,82%

47

52

57

62

KVK =>16 Fjöldi % 342 39,22% 23 62,16% 4 26,67% 9 60,00% 76 45,78% 36 34,29% 87 40,85% 46 59 2

67

73

82

KK =>16 Fjöldi % 530 60,78% 14 37,84% 11 73,33% 6 40,00% 90 54,22% 69 65,71% 126 59,15%

30,87% 0,00% 46,83% 100,00%

103 44 67

69,13% 100,00% 53,17% 0,00%

1.000

12 10

800

8

600

6

400

4

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0 1998

0 1997

2 1995

200

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

96

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

14

1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun UMSE 1994 - 2009 1.200

1996

Fjöldi iðkana

Ungmennasamband Eyjafjarðar (UMSE)

Alls 1.438 89 16 15 303 148 329 19 261 44 155 59


TÖLFRÆÐI 2009

Ungmennasamband Kjalarnesþings (UMSK)

Iðkun eftir aldri 2009 700

Karlar

Fjöldi iðkana

600

Konur

500 400 300

200 100 0 0

10

Iðkendur UMSK 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Almenningsíþróttir Badminton Bandý Blak Borðtennis Dans Fimleikar Frjálsar íþróttir Golf Handknattleikur Hestaíþróttir Hjólreiðar Íþróttir fatlaðra Karate Keila Knattspyrna Kraftlyftingar Körfuknattleikur Mótoríþróttir Siglingar Skíðaíþróttir Skotfimi Skylmingar Sund Taekwondo Tennis

20

30

KVK <15 Fjöldi % 4.980 45,64% 271 43,92% 24 47,06%

40

50 Aldur

KK <15 Fjöldi % 5.932 54,36% 346 56,08% 27 52,94%

88 3 366 1.710 96 77 577 342

56,77% 13,04% 78,54% 70,66% 50,53% 18,33% 44,66% 60,75%

67 20 100 710 94 343 715 221

43,23% 86,96% 21,46% 29,34% 49,47% 81,67% 55,34% 39,25%

71

39

28,17% 0,00% 28,36% 50,00% 24,70% 20,00% 0,00% 43,82%

181 2 2.142 2 561 24 13 50

71,83% 100,00% 71,64% 50,00% 75,30% 80,00% 100,00% 56,18%

2 159 19 96

11,11% 55,59% 23,75% 46,60%

16 127 61 110

88,89% 44,41% 76,25% 53,40%

848 2 184 6

97

60

70

KVK =>16 Fjöldi % 4.136 39,43% 246 68,91% 4 36,36% 7 16,28% 230 77,70% 1 5,88% 255 63,91% 362 79,74% 30 36,14% 1.335 32,05% 291 42,30% 625 43,65% 5 13,89% 22 62,86% 29 34,52% 2 40,00% 182 24,93% 20 27,40% 120 30,53% 13 9,63% 31 13,72% 4 33,33% 7 5,88% 10 47,62% 17 56,67% 1 50,00% 287 44,70%

80

90

KK =>16 Fjöldi % 6.353 60,57% 111 31,09% 7 63,64% 36 83,72% 66 22,30% 16 94,12% 144 36,09% 92 20,26% 53 63,86% 2.831 67,95% 397 57,70% 807 56,35% 31 86,11% 13 37,14% 55 65,48% 3 60,00% 548 75,07% 53 72,60% 273 69,47% 122 90,37% 195 86,28% 8 66,67% 112 94,12% 11 52,38% 13 43,33% 1 50,00% 355 55,30%

Alls 21.401 974 62 43 451 40 865 2.874 273 4.586 1.980 1.995 36 35 336 7 3.720 77 1.138 165 239 101 119 39 316 82 848


TÖLFRÆÐI 2009

Ungmennasamband Kjalarnesþings (UMSK) frh.

30

12.000

25

10.000

20

8.000

15

6.000

10

4.000

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0 1997

0 1996

5 1995

2.000

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

98

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

14.000

1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun UMSK 1994 - 2009


TÖLFRÆÐI 2009

Iðkun eftir aldri 2009

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

KK KVK

5

10

15

20

25

KVK <15 Fjöldi % 564 51,70%

Iðkendur UMSS 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Akstursíþróttir Almenningsíþróttir Badminton Frjálsar íþróttir Golf Hestaíþróttir Knattspyrna Körfuknattleikur Mótoríþróttir Skíðaíþróttir Skotfimi Sund

35

40

45 50 Aldur

KK <15 Fjöldi % 527 48,30%

54 5 98 7 129 198 44 3 9

56,84% 23,81% 50,78% 25,93% 59,17% 47,60% 53,66% 75,00% 81,82%

41 16 95 20 89 218 38 1 2

43,16% 76,19% 49,22% 74,07% 40,83% 52,40% 46,34% 25,00% 18,18%

17

70,83%

7

29,17%

55

60

65

KVK =>16 Fjöldi % 494 38,90% 2 15,38% 80 46,24% 60 32 190 83 13 4 21 9

70

75

81

86

KK =>16 Fjöldi % 776 61,10% 11 84,62% 93 53,76%

52,63% 29,91% 37,55% 46,63% 17,11% 21,05% 40,38% 0,00% 64,29%

54 75 316 95 63 15 31 18 5

47,37% 70,09% 62,45% 53,37% 82,89% 78,95% 59,62% 100,00% 35,71%

Íþróttaiðkun UMSS 1994 - 2009

1.400

16

1.200

14

1.000

12 10

800

8

600

6

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

0 1997

2

0 1996

4

200 1995

400

1994

Fjöldi iðkana

30

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK 99

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

0

1999

Fjöldi iðkana

Ungmennasamband Skagafjarðar (UMSS)

91

Alls 2.361 13 268 21 307 134 724 594 158 23 63 18 38


TÖLFRÆÐI 2009

Ungmennasamband Vestur Húnvetninga (USVH)

Fjöldi iðkana

Iðkun eftir aldri 2009 40 35 30 25 20 15 10 5 0

KK KVK

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

80

Aldur

Iðkendur USVH 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Almenningsíþróttir Handknattleikur Hestaíþróttir Knattspyrna Körfuknattleikur Sund

KVK <15 Fjöldi % 143 39,83% 20 37,04% 2 8,70% 53 56,99% 30 30,61% 27 36,49% 11 64,71%

KK <15 Fjöldi % 216 60,17% 34 62,96% 21 91,30% 40 43,01% 68 69,39% 47 63,51% 6 35,29%

KVK =>16 Fjöldi % 124 49,01% 1 100,00% 82 17 18 6

KK =>16 Fjöldi % 129 50,99% 0,00%

47,40% 50,00% 47,37% 85,71%

91 17 20 1

Alls 612 55 23 266 132 112 24

52,60% 50,00% 52,63% 14,29%

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

100

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

16 14 12 10 8 6 4 2 0 1995

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun USVH 1994 - 2009


TÖLFRÆÐI 2009

Ungmennasamband Vestur Skaftfellinga (USVS)

Fjöldi iðkana

Iðkun eftir aldri 2009 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

KK KVK

0

9

14

19

24

29

34

40

45

50

55

60

65

70

77

82

Aldur

Iðkendur USVS 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Badminton Frjálsar íþróttir Golf Hestaíþróttir Knattspyrna Körfuknattleikur

KVK <15 Fjöldi % 88 67,18%

KK <15 Fjöldi % 43 32,82%

28

57,14%

21

42,86%

54 6

71,05% 100,00%

22

28,95% 0,00%

KVK =>16 Fjöldi % 133 37,36% 6 54,55% 16 41,03% 7 19,44% 78 41,27% 12 33,33% 14 31,11%

KK =>16 Fjöldi % 223 62,64% 5 45,45% 23 58,97% 29 80,56% 111 58,73% 24 66,67% 31 68,89%

Alls 487 11 88 36 265 42 45

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK

101

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

2009

2008

0

2007

0 2006

2 2005

100 2004

4

2003

200

2002

6

2001

300

2000

8

1999

400

1998

10

1997

500

1996

12

1995

600

1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun USVS 1994 - 2009


TÖLFRÆÐI 2009

Ungmennasambandið Úlfljótur (USÚ)

Iðkun eftir aldri 2009 40 KK

Fjöldi iðkana

35 30

KVK

25 20 15

10 5 0 4

9

14

19

24

29

KVK <15 Fjöldi % 237 52,32%

Iðkendur USÚ 2009 eftir íþróttagreinum Heildarfjöldi Badminton Blak Dans Fimleikar Frjálsar íþróttir Golf Hestaíþróttir Knattspyrna Kraftlyftingar Körfuknattleikur Skotfimi Sund Tennis

34

39 44 Aldur

KK <15 Fjöldi % 216 47,68%

26

50,98%

25

49,02%

42 27

87,50% 46,55%

6 31

12,50% 53,45%

12 102

70,59% 48,11%

5 110

29,41% 51,89%

6

15,38% 0,00% 81,48%

33 1 5

84,62% 100,00% 18,52%

22

49

54

59

KVK =>16 Fjöldi % 157 33,55% 3 14,29% 32 66,67% 13 92,86% 5 100,00% 15 37,50% 17 24,29% 39 34,51% 28 30,43% 5 19,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

65

75

84

KK =>16 Fjöldi % 311 66,45% 18 85,71% 16 33,33% 1 7,14% 0,00% 25 62,50% 53 75,71% 74 65,49% 64 69,57% 21 80,77% 15 100,00% 12 100,00% 3 100,00% 9 100,00%

14

12 10 8

6 4 2 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Iðkunarár

Iðkendur KK

Iðkanir KVK

KK

KVK 102

Fjöldi greina

Fjöldi stundaðra íþróttagreina

800 700 600 500 400 300 200 100 0 1994

Fjöldi iðkana

Íþróttaiðkun USÚ 1994 - 2009

Alls 921 21 99 14 53 98 70 130 304 26 54 13 30 9


TÖLFRÆÐI 2009

Fjölid félagsmanna og félagsaðilda í íþróttahéruðum

Hérað HSB HSH HSS HSV HSÞ HHF HSK ÍA ÍBA ÍBH ÍRB ÍBR ÍBS ÍS ÍBV UÍA UDN UÍÓ USAH UMSB UMSE UMSK UMSS USVH USVS USÚ

Karlar Félagsmenn Félagsaðild 231 294 1.423 1.688 322 386 1.424 2.021 1.513 1.713 350 389 6.678 8.605 1.736 2.260 5.440 7.194 6.981 8.522 5.245 6.423 32.870 43.561 451 691 1.601 1.742 943 1.240 2.752 3.135 443 525 410 635 520 594 1.278 1.493 1.027 1.219 17.680 21.974 1.365 1.632 531 648 385 449 802 936

Konur Félagsmenn Félagsaðild 124 142 1.163 1.265 271 316 1.136 1.516 1.112 1.210 331 350 4.876 6.033 1.058 1.399 3.381 4.341 4.750 5.671 4.113 4.715 21.825 27.315 318 502 940 961 649 727 2.139 2.288 371 452 277 429 409 445 946 1.070 653 739 17.003 20.114 1.016 1.192 535 683 310 370 720 793

Alls Félagsmenn Félagsaðildir 355 436 2.586 2.953 593 702 2.560 3.537 2.625 2.923 681 739 11.554 14.638 2.794 3.659 8.821 11.535 11.731 14.193 9.358 11.138 54.695 70.876 769 1.193 2.541 2.703 1.592 1.967 4.891 5.423 814 977 687 1.064 929 1.039 2.224 2.563 1.680 1.958 34.683 42.088 2.381 2.824 1.066 1.331 695 819 1.522 1.729

Taflan hér að ofan sýnir fjölda félagsmanna annars vegar og fjölda félagsaðilda í íþróttahéruðum á Íslandi árið 2009. Þegar talað er um félagsmenn er hver einstaklingur talinn einu sinni innan hvers héraðs. Hins vegar getur hver einstaklingur verið félagi í fleiri en einu íþróttahéraði og er því talinn einu sinni innan hvers félags þegar taldar eru félagsaðildir.

103


TÖLFRÆÐI 2009

HEIMILDASKRÁ Hagstofa Íslands. (e.d.). Mannfjöldi – Talnaefni. Sótt 10. febrúar 2011 af http://hagstofan.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Yfirlit Rúna H. Hilmarsdóttir. (2009). Tölfræði 2007 - Tölur um starfsemi íþróttahreyfingarinnar á árinu 2007. Reykjavík: Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. Starfsskýrslur Íþrótta- og ungmennafélaga árið 2010. Sótt í gagnagrunn Felix 11. febrúar 2011. Starfsskýrslur Íþrótta- og ungmennafélaga árið 1994-2003. Sótt í gagnagrunn Fjölnis 20. október 2009 Starfsskýrslur Íþrótta- og ungmennafélaga árið 2004-2009. Sótt í gagnagrunn Felix 20. október 2009

104


Tölfræði ÍSÍ 2009  

Tölfræðirit Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you