Koolmesh - trådløs lysstyring

Page 1

Trådløs lysstyring i opgange og korridorer

Trådløs lysstyring i opgange og gangforløb med Koolmesh

Opnå en række åbenlyse fordele

Der anvendes en 2/3-ledet installation. Det sikrer nem og hurtig installation også uden behov for ny kabling ved f.eks. renovering af eksisterende belysningsanlæg. Netværket opsættes nemt i App på smartphone eller tablet (Android eller iOS) og enhedernes (armatur/sensor/tryk) indstillinger samt relationer i netværket, scener osv. indstilles.

Enhederne i det trådløse mesh-netværk består af:

- LED armatur med Bluetooth driver

- Armatursensorer (indbygget i armatur) eller eksterne Bluetooth PIR eller mikrobølge (HF) sensorer med/uden dagslyssensor (afhængig af model) monteret på loft eller væg

- Trådløse Enocean Bluetooth tryk (kan udelades hvis der ikke er behov)

- Device/enhed - dvs. smartphone eller tablet (android eller iOS) til programmering og evt. styring

- Bluetooth gateway (til omfattende projekter hvor der ønskes fuld IOTfunktion) så som tilgang til belysningssystemet fra PC, afrapportering af forbrug, driftsstatus, sensor heatmaps osv.

Enhederne kommunikerer i et Bluetooth mesh netværk. Det giver stabil, sikker kommunikation og lynhurtige svartider = omgående reaktion ved aktivering af f.eks. et tryk eller sensor

2

Installatørens fordele

Tidsoptimering

- Farvel til tidskrævende individuel DIP switch programmering af de enkelte armaturer/drivere

- Effektiv og mandetimebesparende indstilling af armaturegenskaber, sensorer og tilføjelse af trådløse tryk i App med smartphone eller tablet. Mulighed for masseprogrammering (bulk commissioning) af armaturer (bevægelsessensor, lysstyrke, forudindstillede scener mv.)

Alsidig programmering

- Mange forskellige sensoroptioner der kan tilpasses netop det pågældende projektets behov

- Belysningsprojektet kan let opdeles i grupper i App’en f.eks. ved etagestyring

- Eksterne sensorer eller trådløse tryk kan nemt tilknyttes de ønskede armaturer eller zoner og kan tildeles specifikke egenskaber

- Eksisterende kablede tryk kan også anvendes f.eks. til styring af det enkelt armatur via push indgang i driveren

Nem projektoverdragelse

- Nem projektoverdragelse til slutbruger når projektet er afsluttet – foretages let i App via QR kode. I App’en kan der ligeledes tilføjes flere brugere med forskellige tilladelsesniveauer (f.eks. en vicevært eller pedel)

Udskiftning af armaturer

- Udskiftning af armaturer i netværket foretages nemt i App’en: Indstillinger og placering fra det oprindelige armatur kopieres let til det nye armatur i en arbejdsgang. Der kan også nemt tilføjes nye armaturer til netværket hvis behovet opstår

3 SKRÆDDERSYET LØSNING FLEKSIBELT ØKONOMISK RENTABELT

Slutbrugerens fordele

Brugervenlig og fleksibel

- Brugervenlig og fleksibel lysstyring med mange muligheder for individuel tilpasning også når installationen er overdraget og i brug

- Multifunktionelle programmerbare trådløse tryk, ligesom eksisterende kablede tryk kan anvendes via push indgang i driveren/sensor (f.eks. til at aktivere et ellers sensorstyret armatur foran lejlighedsdør inde fra lejlighed)

- Behagelig og indstillelig korridorfunktion, der sikrer at armaturerne blødt dæmper op efterhånden som man bevæger sig frem gennem gangforløbet

Afrapportering

- Energieffektiv lysstyring med mulighed for afrapportering af forbrug, funktionsstatus mv. (afhængig af internetadgang/gateway)

4

Hvorfor er Koolmesh oplagt til opgange og korridorer?

Fleksibel og driftssikker

- Ved Koolmesh lysstyring opnås en fleksibel og driftssikker løsning med præcis sensorstyring hvor der både kan spares på energien (bevægelsesdetektion og dagslysstyring) og sikres et behageligt og trygt opgangsmiljø med det rigtige Lux-niveau

- Med Photocell Advance teknologien kan sensorerne skelne mellem naturligt dagslys og kunstigt lys – dette er en afgørende egenskab for sensorer der er indbygget i armaturet eller ved glasfacader med indstrålende vejbelysning

Bluetooth 5.0

- Takket være det lynhurtige Bluetooth mesh-netværk med opdeling i zoner og grupper kan det ønskede belysningsscenarie opnås i alle dele af bygningen

- Er der behov for specielle lysscener eller tidsstyring af disse oprettes dette nemt i App’en – kan skræddersys til brugerens behov – også efter belysningen er taget i brug

- Koolmesh understøtter IoT (Internet-of-Things) løsninger

- Ønskes fjernkontrol og dokumentation kan anlægget monitoreres via en gateway løsning. Her kan der nemt fejlsøges på anlægget online, foretages indstillingsændringer centralt, udtrækkes data/dokumentation for energiforbrug, driftstider, nødlys-test osv.

Disse egenskaber gør Koolmesh oplagt også til større projekter hvor der stilles store krav til nemt vedligehold og effektiv dokumentation, jvf. bl.a. BR18 og EN 12464-1

5

Komponentoversigt

Koolmesh består af et bredt udvalg af drivere, sensorer, styringskomponenter, tryk mv. Her er et lille udpluk:

350800 ∙ Koolmesh DALI2 driver max power 30W til BT-sensor node. Er monteret i vores Koolmesh opgangsarmaturer

350805 ∙ Koolmesh BT node med HF sensor m. dagslysstyring. Er monteret i vores Koolmesh opgangsarmaturer

351100 ∙ Enocean Bluetooth 5.0 Fuga tryk m. enkelt tangent

351105 ∙ Enocean Bluetooth 5.0 Fuga tryk m. dobbelt tangent

SKYLED PRISMA Vonsild Skole

BREDT SORTIMENT

Eksempler på armaturer der kan leveres med Koolmesh lysstyring

LUNA Favna Dyreklinik Middelfart ALVA PRO Lyskilden lejlighedskompleks FLOW Drift og Beredskab Sønderborg

Hos Inwave får du teknisk support med i købet

Koolmesh er nemt og brugervenligt at installere og anvende. Skulle der opstå tekniske spørgsmål til opsætning, programmering eller anvendelse står vores kompetente medarbejdere selvfølgelig klar med support.

Eg Groa

Project Manager

eg@inwave.dk

Tlf. +45 6260 2060

Mob. +45 3014 1091

Søren Stage-Madsen

Sales Business Development Manager

ssm@inwave.dk

Tlf. +45 6260 2060

Mob. +45 2644 9605

tilbyder kvalitets LED armaturer og lysstyring - læs mere på inwave.dk
Vi

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.