Page 1

В I Д П О Ч И Н О К — П Е Р Е Д А Й

Ж У Р Н А Л

Д Р У З Я М !

50 000 н а к л а д

24.09.2014 12:57

КАТАЛОГ листопад – січень

1001 варiант

вiдпочинку

Т У Р I В ЗИМА

3’(55)14

www.norway.com.ua

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

www.intour.com.ua

О Б Р А В

Dodatok_3-14.qxd Page I


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page II

ПЕРШИЙ І ЄДИНИЙ ГОТЕЛЬ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ, ЯКИЙ ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТ НА НАЙВИЩУ КАТЕГОРІЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ «5*SUPERIOR»! ПЕРШИЙ І ЄДИНИЙ ГОТЕЛЬ НА КУРОРТІ КАРЛОВИ)ВАРИ, ЩО Є ЧЛЕНОМ НАЙПРЕСТИЖНІШОГО АЛЬЯНСУ НАЙКРАЩИХ ГОТЕЛІВ СВІТУ «THE LEADING HOTELS OF THE WORLD»!

ПОНАД 250 ВИДІВ МЕДИЧНИХ ПРОЦЕДУР | 14 РІЗНИХ МЕДСПЕЦІАЛІЗАЦІЙ | ПОНАД 3500 КВ. М. СПА) ТА ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРІВ | ВЛАСНА КЛІНІКА, БАЛЬНЕОЦЕНТР І ВЕЛНЕСЛЕНД | УСАМІТНЕНЕ ЛІКУВАННЯ У СПА)АПАРТАМЕНТАХ | 126 РОЗКІШНИХ НОМЕРІВ І 26 АПАРТАМЕНТІВ | ТРИ РІЗНІ ТИПИ РЕСТОРАНІВ | ТРИ ДЕННІ ТА ОДИН НІЧНИЙ БАР ІЗ ЖИВОЮ МУЗИКОЮ | БУТИКИ, ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ, КАЗИНО | І ВСЕ ЦЕ — ОДИН ДИВОВИЖНИЙ ОБ’ЄКТ!


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 1


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 2


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 3

www.intour.com.ua Читайте у журналi

№3 (55) 2014

«Мiжнародний туризм» № 5 (119)’2014

Журнал «Каталог турiв «Мiжнародний туризм» Засновник та видавець — ТОВ «Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Головний редактор Олександр ГОРОБЕЦЬ Художнiй редактор Борис ТАРАСЕНКО Комп’ютерна графiка та верстка Євгена КРУТОВЕРЦЕВА Над номером працювали художники: С. Горобець, Б. Тарасенко Зареєстровано Мiнiстерством України у справах преси та iнформацiї, серiя КВ, № 7037 вiд 7.03.2003 Кольороподiл та друк: Видавничий дiм «РемаFПринт» Вул. В. Чорновола, 2, оф. 1, м. Київ, 01135, Україна Тел.: (044) 486F2820, 486F8004 Тираж — 50 000 примiрникiв Передрук матерiалiв — тiльки з дозволу редакцiї. За рекламну iнформацiю вiдповiдає рекламодавець. Думка авторiв публiкацiй не завжди збігається з думкою редакцiї. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть фактiв, власних назв та iмен, iнших вiдомостей несуть автори. © Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Кловський узвiз, 15, м. Київ, 01021 Тел./факс: (044) 254F5190, 254F5191, 254F5193 Email: welcome@intour.com.ua

Видавничий дiм

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ:

148 сторiнок яскравих вражень ПОЛЬЩА За кордон до України ШВЕЙЦАРІЯ Місто світла з ореолом КІПР На зелені села

ТЕРНОПІЛЬЩИНА Майбутнє минулого

«Мiжнародний туризм» · Журнали · Книжки · Альбоми · Проспекти · Буклети · Плакати · Настільні й кишенькові календарі · Рекламні сумки · Візитки · Наклейки · Стікери · Бігборди · Розробка фірмового стилю

Звертайтеся за телефонами:

2545190, 2545191, 2545193 Email: welcome@intour.com.ua


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 4

Êðà¿íà îï³âí³÷íîãî ñîíöÿ âë³òêó òà ïîëÿðíîãî ñÿéâà âçèìêó, ñòàðîäàâí³õ â³ê³íã³â ³ ñó÷àñíèõ îëåíÿð³â ñààì³â, òðîë³â ³ äðàêîí³â, ñêåëÿñòèõ ô³îðä³â ³ ãîñòèííèõ ì³ñò… Óñå öå Íîðâåã³ÿ, ÿêà ïî÷èíຠâ³äêðèâàòèñü óêðà¿íñüêèì òóðèñòàì.

НОРВЕГІЯ

Північ,

сповнена тепла

Д

Досі наші мандрівники рідко потрапляли до цієї нордичної країни. Частково виною тоF му — наші стереотипи про суворість її кліF мату і дорожнечу в умовах найвищого у світі рівня життя, а також недооцінка тамтешнім турринком можливостей України. Але рано чи пізно настає час відкривати для себе ноF ві обшири. Це найкраща особливість туризF му, чи не так? ОСЛО — столиця Норвегії Це одне з найдавніших міст Скандинавії, засноване близько 1048 року королем НорF вегії Гаральдом III Суворим. Чим же відрізняється Осло від інших євF ропейських столиць? Своєю незрівнянною красою воно завдячує розташуванню вглиF бині стокілометрового Осло-фіорду. НаймаF льовничіша та найвідоміша вулиця Осло і всієї Норвегії — Карл-Юганс-Гате. Навкруги багато зелені, а величезні будівлі, кафе та магазини вказують шлях, який веде до КоF ролівського палацу на пагорбі. Серце Старого міста — фортеця Акерсхус (1299), зведена для захисту міста від вороF

4

жих нападів з боку моря. До XVIII століття воF на перебудовувалася, доки набула свого кінF цевого вигляду. Нині тут міститься музей і проводяться урочистості. У місті панує прогулянкова атмосфера, особливо у літні місяці. Парк «ВігеландспарF кен» із 212 скульптурами, музеї кораблів «Фрам» і «КонFТікі», затишні кафе із традиF ційними та авангардними стравами, пожвавF лений порт і навіть, уявіть собі, пляжі серед скель — це теж Осло! ТРЕНДЕЛАГ — Центральна Норвегія Це регіон у рівнинній частині країни, де процвітають сільське господарство й міста. Саме у Тренделагу розташована стародавF ня столиця Норвегії — Трондхейм, де досі коронують монархів і зберігають королівські регалії. «Візиткою» міста є найбільший у СканF динавії середньовічний готичний собор. Край відомий своїми безкраїми лісами, нескінченною береговою лінією, значними уловами риби у морі та лосося — в річках. Можна відвідати численні монастирі реF гіону. Колишнє шахтарське містечко Рерус,


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 5

яке розташоване неподалік від Трондхейма і внесене до Списку ЮНЕСКО, вразить вас збереженим укладом XVIII століття. Також ви проїдете славнозвісною Атлантичною дороF гою, що веде до регіону фіордів, а ще завітаF єте до одного з найбільших акваріумів із лоF сосями, ферми з розведення червоної риби. На південний захід від Трондхейма почиF наються найвищі масиви Скандинавських гір. У Намсосі чекає єдиний у Норвегії та, можливо, навіть у світі музей на основі діюF чої парової пилорами. Національний парк «ДоврефьєльFСунндалсфьєлла» відомий гренландськими вівцебиками та іншими диF вами природи. ЕСТЛАННЕ — Східна Норвегія Ці куточки лежать трохи осторонь від осF новних туристичних маршрутів, проте не менш привабливі. Хто завітає до Естланну, той насолодиться видом зелених долин і чисF тих озер, запаморочливою висотою гірсьF ких пасом. Ліллехаммер незмінно асоціюється із зиF мовими видами спорту та першою в історії

олімпійською перемогою української фігуF ристки Оксани Баюл. 1994 року місто стало столицею XVII зимових Олімпійських ігор. На схід від його центру застигли в очікуванF ні польотів лижні трампліни. Перші міжнаF родні змагання зі стрибків із трампліна відF булися ще в 1892 році в Холменколлені — передмісті Осло. Безперечно, найвизначніF ша пам’ятка Ліллехаммера — музей просто неба «Майхауген», найбільша у Норвегії етF нографічна експозиція, причому створена ще у XIX столітті. Далі на північ вабить національний парк «Йотунхеймен». Прогулянка тут — справF жнє задоволення для шанувальників гір: білосніжні льодовики, кришталево чисті дзеркала озер і найвища вершина — ГальF хепігген (2469 м). ВЕСТЛАННЕ — Західна Норвегія Фіорди Норвегії належать до провідних турнапрямків у світі. Це вузькі, глибокі та звивчасті затоки, що тягнуться вздовж стрімF ких скель, серед альпійських лук і вічних льоF довиків. Кількості фіордів у Норвегії ніхто

точно не знає, уся берегова лінія (близько 6000 км) порізана ними. Ці затоки утвориF лися мільйони років тому під час танення і руху льодовиків. Основні фіорди — це Гейрангер, який приF ваблює своїми драматичними пейзажами, незліченними водоспадами, Нерой — один із найвужчих, занесений до Списку ЮНЕСКО, Согне — найдовший фіорд у світі, ХарданF гер — із прекрасними садами на берегах та Люсе — з дивовижною «скелею праведниF ка» Прекестулен. Береги деяких фіордів обнизані маленьF кими гірськими селами. Старовинні дереF в’яні будиночки, сільські церкви і каплички — мов на долоні. Ці чудові місця прекрасно виF глядають у будьFяку пору року, але особливо гарні вони навесні, коли розквітають сади. Мальовничі околиці багаті на водоспади та каскади води, що падає з висоти понад 100 метрів. До ваших послуг — безліч туристичних маршрутів і турів, круїзи на корабликах, спаF готелі на фіордах і шикарні гастрономічні можливості Вестланне. ➧

5


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 6

НУР-НОРГЕ — Північна Норвегія Окрім традиційних рибальських і сільськогоспоF дарських селищ, у регіоні є міста, такі як Будьо, ТромF сьо, Кіркенес і Алта. Перші рибальські поселення з’явилися в цих місцях ще у XII столітті. Основним заняттям тоді був вилов тріски. Саме в той час норF вежці почали будувати рорби — рибальські будиF ночки на єдиній набережній, які мали функції базоF вого табору, місць для обробки риби, перевального і торгового пункту. В наш час рорби перебудовуF ються і реконструюються за високими стандартами. Район Тромс відомий неземними пейзажами Люнгенських Альп, зеленими луками узбережжя і великим островом Сенья. У цих місцях є також славF не місто Тромсьо — «північний Париж», центр кульF турного і наукового життя Північної Норвегії. Вас вразить, як Тромсьо ідеально розташоване на тлі засніжених вершин і порізаних берегів. Регіон Фіннмарк — це норвезька Лапландія, авF тономна територія зі своїми мовою і традиціями. Тут можна відвідати найпівнічнішу точку Європи — мис Нордкап, покуштувати страви з арктичного меF ню (оленину, краби, китятину, морські делікатеси). Саме у Північній Норвегії розташовано 13 націоF нальних парків — близько половини заповідних місF цевостей країни.

6


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 7

www.norway.com.ua

Більша частина Північної Норвегії лежить за Полярним колом, і влітку сонце тут просто не сідає за горизонт. Узимку ж можна побаF чити північне сяйво. Те й інше — незабутнє! СЕРЛАННЕ — Південна Норвегія Регіон на південному узбережжі країни чудово підійде для літF нього відпочинку, риболовлі в затоці Скагеррак, морських прогуляF нок і подорожей. Це «норвезька Рив’єра», улюблене місце відпочинF ку норвежців. Уздовж узбережжя розкинулися невеликі містечка з білосніжниF ми будинками і привітними мешканцями. Яхтинг тут — майже кульF тове заняття, є багато пляжів і марин. Провести сімейне дозвілля запрошує зоопарк у місті КрістіанF санн, у ньому є ще й парк розваг. Мис Ліндеснес — найпівденніша точка Норвегії, він розташоваF ний у протоці Скагеррак, на перетині морських шляхів із Північного моря в Балтійське. Сильні вітри й морські течії часто ставали тут причиною загибелі кораблів. Новий маяк Ліндеснес, збудований у 1915 році, — найбільший у Південній Норвегії та має потужну лінзу. Білосніжна чавунна башF та з червоним верхом вирізняється на тлі пейзажу. Неподалік є муF зей історії будівництва маяків. Від південноFсхідних берегів країни углиб Скандинавії пролягаF ють гори області Телемарк, вони найбільші в Південній Норвегії. СкеF лі тут чергуються з глибокими долинами, швидкі річки — з водоF спадами. Найпопулярніше місце — гора Гаустатоппен (Гауста), найF

вищий пік країни. Проте її схили не надто круті, піднятися нагору можна без спеціального спорядження. Кожний регіон Норвегії має чим зачарувати. Північне королівство в будьFяку пору готове зустріти вас туристичними атракціями та дуF шевним теплом. А ви готові відповісти взаємністю? ■ Фото www.visitnorway.com

7


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 8

Ваш

КАРЛОВИВАРИ

персональний санаторій Ãîòåëü «Carlsbad Plaza» íà íàéâ³äîì³øîìó ÷åñüêîìó êóðîðò³ ïðîïîíóº óí³êàëüíó íîâèíêó — ë³êóâàëüí³ íîìåðè-àïàðòàìåíòè «Ñïà-ñüþò».

К

Куди ж усе таки найкраще вирушити на відпочинок? Звичайно ж, у Карлови Вари, а саме — до п’ятизіркового spa&wellness готе лю «Carlsbad Plaza», у якому про вас подбають по королівському. Історія карловарського курортно бальнеологічного лікування почалася вже кілька століть тому. За цей час Карлови Вари стали улюбленим місцем відпочинку й лікування для багатьох відомих осіб, таких як німецький поет Йоганн Вольфганг Гете, перший пре зидент Чехословаччини Томаш Масарик або російський цар Пет ро І. Цей перелік можна продовжувати, не забуваючи і про історич не значення винятково важливої для міста Карлови Вари персони, а саме — про чеського й німецького короля та імператора Священ ної Римської імперії Карла IV, ім’я якого носить сам курорт. Якби ці люди жили в наш час і завітали до Карлових Вар, вони неодмінно б зупинилися не десь, а в готелі «Carlsbad Plaza». Він зміг за відносно короткий час заявити про себе, здивувати й утвер дити свої високі рівень та стандарти. Разом із кількома іншими ре креаційно оздоровчими закладами «Carlsbad Plaza» не тільки під хопив естафету багатої історії карловарського курортного лікуван


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 9

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ «СПАСЬЮТ» ня, перейняв перевірену століттями традицію, а ще й неабияк збагатив її інноваціями. Нині він пропонує лікувальну концепцію, новаторську для Чехії та для цілої Європи. Представляємо вам нову «фішку» готелю «Carlsbad Plaza», що базується на унікальній кон цепції лікування «All Inclusive» у номерах апар таментах «Спа сьют». Ці помешкання являють собою лікувальні апартаменти, у яких клієнтам забезпечують ексклюзивне лікування та відпо чинок у режимі максимальної приватності. Ко жен із шести побудованих «Спа сьютів» має кіль ка приміщень загальною площею близько 50 квадратних метрів, включаючи ванну кімнату, приміщення з багатофункціональною ванною для прийняття різних видів водолікувальних про цедур, кабінет масажу та кімнату для релаксації з лежаками, каміном і телевізором. Кожний із шести апартаментів має власну назву й індиві дуальний дизайн, який при цьому залишається вірним прованському стилю. Гостям такого но

мера не доведеться переходити з однієї кабінки в іншу для прийняття різних лікувальних про цедур, а самі процедури більше не розбивати муть день курортника. Послуги «Спа сьют» призначені насамперед для клієнтів готелю «Carlsbad Plaza», котрі про живають в одному із цих апартаментів. Завдя ки такій унікальній новинці вони зможуть за ощадити багато часу, який потім використають для інших видів відпочинку або для екскурсій чарівним історичним містом із мальовничими околицями. Отже, чи хотіли б ви опинитися в атмосфері справжньої розкоші та комфорту, подарувати відпочинок і душі, і тілу, відновити гармонію своїх життєвих сил і просто по королівському відпочити? Тоді завітайте до карловарського го телю «Carlsbad Plaza» і спізнайте принади уні кальної новинки «Спа сьют». Лікувальна про грама «Spa Suites — All Inclusive» принесе вам максимум задоволення. ■

www.CarlsbadPlaza.com

■ Усі процедури проводяться в одF ному місці. ■ Кожний етап лікування здійснюєF ться одним і тим самим персоналом. ■ Надається максимальна можлиF вість індивідуального догляду. ■ Усі маніпуляції проводяться в одF ному часовому інтервалі. ■ Під час процедур забезпечуютьF ся повна приватність і спокій.


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 10

Organic

Таїланд Ó ñâîºìó ïëàñòèêîâî-àñôàëüòîâîìó ñâ³ò³ ìè äåäàë³ á³ëüøå ö³íóºìî «îðãàí³÷í³» ïðîäóêòè, íàòóðàëüíèé îäÿã, åêîëîã³÷íå æèòëî é… çâè÷àéíî, åêîòóðèçì. Ó òàê³é åêçîòè÷í³é êðà¿í³, ÿê Òà¿ëàíä, â³í ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñóö³ëüíó íèçêó çäèâóâàíü ³ çàäîâîëåíü.

ªâãåí ÁÓÄÜÊÎ

Т

Таїланд проголосив екотуризм основним турис тичним трендом на найближчі 50 років. На рівні профільного міністерства, не більше й не менше. Тобто країна, і так неймовірно багата на природні принади, рухатиметься у напрямку «зелених» сві тових стандартів. Процес почався давно і має ши року підтримку. Вже чотирнадцять років існує не державна Тайська організація сприяння екотуриз му (ТЕАТА) i розробляє екологічні маршрути, які, що головне, активно використовуються. Відкри ваються нові екоготелі, охорона довкілля виходить на новий рівень…

Ìèêîëà ²ÂÀÙÅÍÊÎ

Тайське Полісся Навіщо, питається, подорожувати так далеко, якщо під боком — свої зелені простори з поки що доступними натурпродуктами й «органічним» спіл куванням? Ви, мабуть, просто не знаєте, що таке джунглі. У Таїланді це не якась там «чунга чанга», а найдав ніші ліси у світі. Суходіл у цій частині планети сфор мувався ще 160–140 мільйонів років тому. Коли те риторія Індії була лише островом у первісному океа ні Тетіс, вологими тропічними лісами Таїланду вже блукали динозаври. Ті звірята чомусь вимерли, а ось рослинний світ відтоді не дуже змінився. Льо довик сюди не дістав, середньорічні температури тут не опускалися нижче +25°С, тож за постійніс тю умов ці джунглі можна порівняти з біологічною лабораторією для виведення рослин. Так і є — саме в лісах Південно Східної Азії зародилася більшість видів флори, що існує нині. Ботаніки називають це «екваторіальною помпою». І саме у вологих тропіч них лісах зосереджено більше половини всіх видів рослин на планеті. Воно й зрозуміло: нашим дере вам і травам в умовах регулярних холодів та неста чі світла доводиться складніше. А в Таїланді завдя ки «тепличним умовам» змогли вижити такі екс травагантні створіння, як найбільша у світі квіт ка —метрова в діаметрі рафлезія, дерева з листям завбільшки з таріль для пирога та бамбукоподібна трава, що виростає на 90 сантиметрів за добу. А крім лісів, у Таїланді є море, гори, скелі, водо спади, цілком екологічні й екзотичні сільськогос подарські угіддя… Заповідні місця Коли у Таїланді говорять про екологічний ту ризм, мають на увазі насамперед відвідання при ➧

10


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 11

Між островів. Національний парк «Ang Thong» біля Самую. Між вулканічних острівців дуже цікаво мандрувати катером або каяком, оглядаючи скельні карнизи і гроти.


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 12

Екологічні прикраси. Дівчинка зі скорпіонами у сафарі$парку біля Патайї. Можна сфотографуватися з нею, а можна взяти в руки «прикрасу». Хоча мало хто наважується…


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 13

родних резерватів різного калібру й гатунку. Тут по над 100 національних парків, стільки ж заповідни ків живої природи та ще 65 лісопарків — загалом понад 13 відсотків території країни! Уся мапа Таї ланду рівномірно всіяна відповідними позначка ми. А в рамках офіційного «озеленення» туризму готуються до відкриття ще 36 охоронних територій. І хоча лісники тремтять над кожним листком, проблеми доступу до природи для туристів не іс нує. Навпаки, є проблема із завеликим курортним навантаженням на резервати. Більшість нацпарків мають добре сполучення із цивілізацією, скромні кемпінги або й вельми розкішні готелі, туристич ні інфоцентри, розроблені та промарковані піші, велосипедні й інші маршрути. А ще — помірні ці ни та безкомпромісні правила для відвідувачів. Хвостаті екзоти У джунглях можна познайомитися з леопарда ми, ведмедями, тапірами, оленями, мавпами… Тіль ки за умови, що вирушите на екскурсію з досвід ченим гідом і без великої компанії. Такі вилазки люблять тишу. І не зважайте на розчарування тих, хто пішов на фотополювання з веселою ватагою. Ну які ж це дикі тварини захочуть слухати гучні анекдоти? Спостереження за птахами виділяється в окре мий різновид туризму. У джунглях, горах і на водой мах Таїланду водиться близько 1000 видів перна тих — більше, ніж у Європі та Північній Америці разом узятих! Зустрічаються говоруни, нектарни ці, мухоловки, квіткові дятли... Не кажучи вже про райські пейзажі, на тлі яких звикли жити ці вибаг ливі красені. Вас можуть залучити і до допомоги природі (на добровільних засадах ще й візьмуть плату) — на приклад, до масового випуску черепашачих вивод ків у море. Це інший аспект екотуризму: природа — нам, ми — природі.

Чотирилапі артисти Кидатись у ліс відразу й наосліп тайці не радять. Для початку пропонують такі собі адаптаційні ви лазки до зоопарків і на всілякі шоу тварин. Хоча тварини там ручні або вольєрні, ви отримаєте не абияку насолоду. До речі, у місцевих турпрацівни ків є два улюблені слівця: «enjoy» — насолода та «experience» — досвід: «Сьогодні ми здобудемо до свід відвідання крокодилячої ферми й отримаємо насолоду від спілкування з рептиліями». У Таїланді багато видів цивілізованого утри мання екзотичних тварючок. Окрім зоопарків, це розплідники крокодилів, змієферми, парки мете ликів, тренінг центри для слонів. І звісно, парки розваг, головними артистами в яких є тварини. Слони там грають у футбол і гольф та малюють пензлями пейзажі, а крокодили, тихо ковтаючи слинки, дозволяють засунути собі в пащу голову дресирувальника. Копита і колеса Наступним кроком у природу може стати катан ня на слонах і купання цих гігантів. Потім — сло нячі сафарі (їх найчастіше пропонують у Північ ному Таїланді). Спочатку страшнувато, коли спи на великої тварини ходить під тобою ходором, але, пригледівшись і заспокоївшись, розумієш, що слон досконало знає дорогу і відчуває під ногами кожен камінь. Спокійно, двоногі! Пропонуються найрізноманітніші види транс порту, але найчастіше — джип, мотоцикл і велоси пед. Останній, тихий і недимлючий, надає коло сальні можливості без шкоди для довкілля. З ним можна здолати найвужчі стежки в найвіддаленіших районах, сповна отримуючи «experience» та «enjoy» від спілкування з природою та людьми. Якщо має те час, можна проїхатися по Золотому трикутни ку чи навіть до сусідніх М’янми, Лаосу, Камбоджі та Китаю. ➧

ПОВОДЬТЕСЬ ЯК ЛЮДИ ■

Хоча країна тропічна, частина парF ків має певну сезонність, пов’яF зану з мусонними явищами, пеF ріодами в житті диких мешканців тощо. Рекомендуємо перед ексF курсією проконсультуватися в ексF курсбюро чи на сайтах і перекоF натися, що приїдете недаремно.

Перед походом у джунглі підгоF туйте власну свідомість до того, що ви перебуватимете у дикій природі, станьте обережнішими та уважнішими.

Не порушуйте заборон, висловлеF них супроводжувачами й написаF них на табличках. Не годуйте тваF рин — це часто шкодить їхньому здоров’ю та відучує самостійно шукати їжу. І заради Бога, не ляF кайте, не кривдьте скорпіонів, тигF рів і змій!

13


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 14

ти в особливі екосистеми. Найкращим вибором щодо місцевості можуть стати національні парки «Тарутао», «Пхан Нга Бей» і «Као Сок» на півдні Таїланду. Чарівні острови, зелень джунглів, диво вижні водні пейзажі, екзотичні птахи і звірі — усе це в незвичних ракурсах і в дзеркалі вод. Тайці здавна обживали свої водойми, ба вони досі успішно торгують на воді, рибалять, ведуть гос подарство, будують на берегах чарівні причали та прокладають канали для вирощування рису. А їх ні підприємливі родичі з міст влаштовують для ту ристів річкові круїзи — зручний спосіб ознайоми тися з життям народу. Ідемо на дно Прихильникам дайвінгу Таїланд пропонує по над 100 місць, цікавих для занурення. Кольорові корали, актинії, китові й рифові акули, барракуди, восьминоги, риби клоуни — всі бажають із вами познайомитися без гастрономічного інтересу. Є дай вінг курорти для досвідчених, такі як Симілансь кі острови, а є такі, як відомий курортний острів Ко Тао — чудове місце для новачків у плаванні з аквалангом. Підводні сади на Пхукеті та острові Пхі Пхі доступні для гостей, озброєних лише мас кою та трубкою. Навіть поблизу Патайї ще зберег лися принаймні два прекрасні коралові рифи.

Гірська прохолода Пропонуються гірські сходження, і не тільки у Північному Таїланді, як багато хто думає. Навпа ки, фахівці рекомендують альпіністам південну про вінцію Крабі, місцевість Рай Лі Біч. Це таки справ ді рай для скелелазів та альпіністів — від дітей та початківців до екстремалів. Тут понад 700 найріз номанітніших маршрутів! Водними шляхами Країну пронизують річки — стрімкі й тихі, її ото чує море. Каяк і байдарка дають змогу проникну

Медитація Справді, здоровий спосіб життя невіддільний від активності. Але так само — й від внутрішньої гармонії, очищення організму та догляду за тілом. Тут Таїланд теж на висоті, й не лише завдяки еко логічно чистим фруктам, овочам та оліям. Протя гом тисячоліть східні народи виробили цілу філо софію правильного життя і нині не втратили вмін ня жити у злагоді із законами природи. Спа центри з найвишуканішими східними методиками, тради ційні масажі, трави та квіти, голко та ароматера пія, комплекси фізичних вправ — усе це поклика не зцілювати тіло. А душу лікує буддійська меди таційна практика. Не дивно, що Таїланд називають «країною усмі шок». До сумної, роздратованої людини тут став ляться як до недужої... Будьте як удома Екологічна свідомість — у самих глибинах на ціонального характеру тайців. І вони з готовністю запрошують у гості урбанізованих співвітчизників та іноземців. У прямому сенсі — до себе додому. Правильно, в нас це називається «сільський зеле ний туризм». Як і в Україні, він у Таїланді лише по чинає розвиватись, але, на відміну від нашого, до сить стрімко. Вас приймуть у перевірених і пролі цензованих сільських оселях, покажуть господар ство, навчать садити рис і готувати страви славно звісної тайської кухні. Ціни досить кумедні навіть як для українського села. Хоча кожен тут встанов лює їх на свій розсуд: у когось за пятдесят дола рів — одноденний тур до села з прогулянкою по каналу, а в когось за сотню — цілий тиждень про живання, харчування, ще й майстер класи з націо нального живопису. Вартість, транспорт і «жанр» обирати вам. При возьте екологічну свідомість на батьківщину! ■


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 15

15


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 16

Îñü â³í ³ íàñòàâ —

Албена з висоти параплана.

îêñàìèòîâèé ñåçîí. Ùàñëèâö³, ÿê³ ïîòðàïëÿòü îñ³ííüî¿ ïîðè äî Áîëãàð³¿, îòðèìàþòü ãàðàíòîâàí³ áîíóñè: ëàã³äíå òåïëå ñîíöå, ðîìàíòè÷í³ ñåðïàíêîâ³ äí³, ñïîê³éíå ïðîãð³òå ìîðå, íåâèñîê³ ö³íè, íàï³âïîðîæí³ ïëÿæ³ òà ïîâíîö³íí³ åêñêóðñ³¿. Ñâ³òëàíà ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

Золото БОЛГАРІЯ на оксамиті

К

Київському князеві Святославу так сподо балася Болгарія, що він хотів перенести свою столицю на береги Дунаю. Та не судилося: під ступні печеніги вбили звитяжного полковод ця на Дніпрових порогах. Сучасні українці теж залюбки відвідують сонячну Болгарію — і зі значно більшим ус піхом. А все тому, що прагнуть розширити не чергову залізну імперію, а золоте літо. Завдяки запрошенню болгарського уряду вирушили на пошуки нетлінних скарбів і ми.

Велико%Тирново У цьому місті немає моря. Натомість є ма льовнича річка Янтра, що в’ється поміж ку черявих пагорбів. Над головним пагорбом Тирнова — Царев цем — вознісся заново відбудований Патріар ший собор. Він так і називається, цілком су голосно із розташуванням, — храмом Возне сіння Господнього. Поруч збереглися залиш

16

ки царського палацу. А грізні стіни фортеці свідчать про могутність столиці другого Бол гарського царства, якою протягом двох сто літь, аж до турецького завоювання 1396 року, було Велико Тирново. У річковій долині зібрані головні шедеври болгарської архітектури ХІІ–ХІІІ століть. У монастирі Сорока мучеників Севастійських збереглися колони із найдавнішими болгар ськими графіті, виконаними грецькою та сло в’янською мовами — це мало не VІІІ століт тя! Трохи далі за річкою і високим парканом заховалася Петропавлівська церква — най краще збережена пам’ятка старого Тирнова. Нині тут музей, а у перші роки турецького па нування — діяла Патріархія і служив остан ній Патріарх середньовічної Болгарії Євфи мій, унікальна постать історії, представник знаменитої Тирновської літературної школи, яка вплинула й на українську православну культуру.


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 17

Найвидатніший тирновський храм присвячений святому Димит рію Солунському. 1185 року, під час освячення цього теракотового дива, брати Іван і Петро Асені закликали до бунту проти візантійсь кого панування. Повстання виявилось успішним. Кажуть, що пе реможців не судять, а цих навіть коронували на царство — у тому самому «щасливому» храмі. Та попри велику кількість пам’яток архітектури Велико Тирно во зовсім не схоже на музей. Тут є де погуляти — із задоволенням та не без користі для кругозору. Хоч куди підеш — надибаєш чи то чу дову картинну галерею, чи грізну фортецю, чи просто чарівні покру чені вулички зі старовинними будинками. Трапляються і веселі не сподіванки: за браком місця дехто паркує свої авто на дахах будин ків. Як видно, болгарські жартівники мешкають не лише в Габрово… Албена — Балчик Головна екскурсійна «родзинка» Албени — заповідник «Балата». Близько 250 видів рослин мешкають у лісі на самісінькому узбе режжі, 16 із них занесені до Червоної книги. Ростуть там і звичні дуби, старезні берести, ясени… Науковці твердять, що це найпів нічніший, незайманий людиною ліс південної Європи. Хто сум нівається — вдихніть повітря, наповнене лісовими пахощами та морськими аерозолями, і в голові неодмінно проясніє. Курорту Албена — лише 45 років, а саме село засноване ще у ІІ чи ІІІ столітті до Різдва Христового. Початкова назва поселення по казова — Геранея (у перекладі із грецької — «здоров’я»). І нині чис тий білий пісок, мілке море без водоростей, будівлі, що губляться в зелені, «блакитні прапори» найчистіших пляжів і активний від починок на будь який смак роблять Албену справжньою оздоров ницею тіла й духу. За кілька кілометрів звідси розкинувся Балчик — либонь, най мальовничіше приморське містечко Болгарії. За два з половиною тисячоліття свого існування воно назбирало чимало цікавинок. Вам не вдасться оминути ані старовинних вуличок, ані шикарних пля жів обабіч гамірного порту, ані еклектичного замку румунської ко ролеви Марії (до 1940 року місто належало Румунії). Та найголов ніша достопам’ятність Балчика — Ботанічний сад зі славнозвісною колекцією кактусів. Завдяки особливому мікроклімату вони спо кійнісінько ростуть у відкритому грунті, і їм тут навіть краще, ніж у Мексиці, — деякі екземпляри у висоту сягають 4 метрів. А будь який із сотні дво і тризіркових готельчиків радо прийме ваше пе рекупане і перегуляне тіло у свої недорогі обійми.

Мадара. Каплиця у гроті.

Часом у Болгарії морські забави можливі до кінця жовтня.

Каварна — Каліакра — Русалка Це вже не якесь там село, а ціле курортне містечко, де, крім мо ря і пляжу, є свої історичний та етнографічний музеї, художня га лерея і навіть літній рок фестиваль «International Rock Fest», на яко му щороку виступають багато відомих виконавців. Є у Каварні й цілющі мінеральні джерела. А ще тут надзвичайно велике розмаїття дикого птаства (в тому числі червонокнижного), у гості до якого з усіх усюд з’їжджаються орнітологи — і аматори, і фахівці. Та головною гордістю курорту є природно археологічний запо відник «Яйлата». На території заповідника збереглися пам’ятки люд ського житла від V тисячоліття до нашої ери й до V століття нашої. Є й архітектурна «колекція» — від печер із наскельними малюнка ми до залишків візантійської фортеці. А навколо — надзвичайної краси море та скелі... Тільки, вирушаючи на прогулянку, не забудь те прихопити воду та бутерброди: заповідник справжній, і там су воро заборонений фаст фуд. Головною окрасою Каварни є фортеця IV століття до Христа. Завойовували її, либонь, усі, хто проходив приморською дорогою: фракійці, македонці, візантійці, османи. Кожен народ лишав свій культурний шар і міфологію. Каварна оповита легендами, як схід на танцівниця покривалами. Одна з них розповідає, що наступник Александра Македонського Лісімах сховав у одному з численних гротів Каварни свої скарби. Інша стверджує, що флот Лісімаха роз бився на скелях Каварни, а скарби розсипалися по дну моря. Скіль ➧


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:57

Page 18

Несебр. Храм Пантократора (ХІІІ–XIV).

ки правди в тих оповідках, достеменно не відомо. У будь якому разі, шукачі скарбів збагатяться: в одному гроті на них чекає му зей, а в іншому — затишний ресторанчик. За 12 кілометрів від Каварни є ще один неймовірної краси за повідник — «Мис Каліакра». Там над синім морем височать деся тиметрові вертикальні руді скелі. Романтики вірять, що свого кольо ру вони набули від крові. Річ у тім, що найдовший мис Болгарії врі зається в море на 2 кілометри, і під час штормів тут розбився не один корабель. Звісно, скелі увібрали не лише кров моряків … Поруч із Каліакрою набуває популярності вакаційне селище Русалка. Воно гармонійно вписане у вікову діброву й вирізняється малолюдними пляжами. Є тут і котеджі для великих сімей, і душі з мінералкою на місці давньоримських терм, і дитячі садочки для відпочинку батьків від дітей, і яхт клуб, і... найрідкісніший пред ставник чорноморської фауни — тюлень монах, занесений до Чер воної книги. До речі, останній може жити лише у надзвичайно чис тій воді. Плиска — Преслав Плиска — це початок першого Болгарського царства. Місто збу доване візантійськими зодчими наприкінці VІІ століття. Але й до того часу тут відбувалося дещо значуще. При розкопках у Плисці

ВеликоТирново і річка Янтра.

знайшли залишки юрт кочовиків і напівземлянок осілих тубільців — наочне свідчення зрощення двох культур, тюркської та слов’янсь кої. Свого розквіту місто сягнуло після хрещення Болгарії у 865 ро ці. Тоді тут постали резиденція архієпископа та собор, залишки яких вражають. Цікаво, що пізніше на місці Плиски лишилося малесень ке село, яке забуло навіть свою назву. Велич заново відкрив архео лог Федір Успенський. Від 893 року столицею Болгарії став Преслав. У давньоруських літописах місто зветься Переяславець. Може, саме в Болгарії слід шукати розгадку назви нашого Переяслава Хмельницького? У 968 році вікопомний князь Святослав Ігорович здобув Преслав. І це був початок кінця: за три роки місто втратило столичний статус. Та, на відміну від Плиски, Преслав не зник з історичної арени. Тіль ки трохи посунувся зі старого місця: після турецької руйнації 1388 року мешканці відбудували його за 3 кілометри від старого. Завдя ки цьому на місці давнього Преслава нині успішно працює цікавез ний історико археологічний музей. Руїни займають 5 квадратних кілометрів, на яких вирізняються цитадель і царський палац. А не щодавно тут відродили унікальну Золоту церкву ротонду. Вона гід на стояти в будь якій столиці — недарма у найкращі часи Преслав змагався за першість із самим Константинополем… Мадара Село Мадара знане в цілому світі. ЮНЕСКО давно включило до свого Списку світової культурної спадщини унікальний барель єф, вирізьблений на прямовисній скелі на висоті 25 метрів над зем лею. Зображені вершник і пес збуджують фантазію та породжують запитання, які мучать не одне покоління науковців. Тому й час поя ви шедевра подається ними дуже різний — від IV століття до Різд ва Христового аж до VI століття н. е. Та все ж більшість дослідни ків схиляються до протоболгарського походження шедевра, влас не — до ханського періоду. Тут не зайве буде нагадати, що болгари, перш ніж перейняли слов’янську культуру, пройшли довгий шлях від Гіндукушу й Паміру. Йшли довго — п’ять століть. Так що і втомле ний кінь, і висолоплений язик пса стають цілком зрозумілими…


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 19

Розкопки під скелею тривають, відкриваючи язичницькі капи ща, залишки церков, циклопічні стіни… Але й без них Мадару вже давно охрестили «болгарською Троєю». Варна Насправді це ніяка не Варна, а Одеса (Одесос). Так, принаймні, величали її отці засновники — мілетські греки у VI столітті до н. е. Нову назву місту дали авари зі слов’янами, які спочатку місто спу стошили, а потім розбудували його на свій лад. Прогулянка Варною — надзвичайно приємна розвага. Центр міста оголошений пішохідною зоною. Найцікавіші об’єкти — Воз несенський собор, Годинникова башта і Опера (що за Одеса без оперного театру?). А в римських термах, збудованих ще за імпера тора Адріана (ІІ століття), можна й заблукати — вони ж бо займа ють 7000 квадратних метрів! Ох і любили римляни це діло... У При морському парку можна познайомитися з дельфінами. Точніше, ви сидітимете й кліпатимете очима, а дельфіни зароблятимуть собі на рибу. Адже в «Акваріум», розташований неподалік, їх не пуска ють, а в море — і поготів. Зате для нас шляхи відкриті. Усе болгарське узбережжя охопле не регулярними теплохідними рейсами. Та й автобусне сполучення не завдає особливого клопоту прихильникам самостійних екскурсій. А їздити з Варни є куди. Взяти, наприклад, Кам’яний Ліс. На площі 50 квадратних кілометрів — ціла філія острова Пасхи. Загад кові шестиметрові колони труби дивляться в небо і наводять на думку, що тут постаралися не природні стихії, а людські руки. Іс нує 16 основних пояснень походження цього феномену — від мор ських мікроорганізмів до інопланетян. Несебр Варто лише поглянути на одне з найдавніших міст Європи, щоб зрозуміти: в Болгарії воно — поза конкуренцією. Невеликий пів острів, на якому розташувався старий Несебр, легко обійти пішки. Однак така прогулянка може розтягтися на довгі століття історії.

У бухті Несебра.

«Мадарський вершник» — один зі скарбів ЮНЕСКО.

Найбільший скарб Несебра — понад сорок християнських хра мів різного часу і збереженості. Найвизначніші — Стара митропо лія в ранньовізантійському стилі (IV–V століття), церква святого Стефана з унікальними фресками ХІІ століття загальною площею 600 квадратних метрів, храми Христа Пантократора та Іоанна Алітур гетоса (ХІІІ–XIV століття) з розкішним архітектурним оздобленням. Надзвичайно гарними є й несебрські будинки у стилі національ ного відродження — просторі дерев’яні споруди з мансардами, на вислими над бруківкою вузеньких вуличок, що збігають до лагід ного моря... Не варто намагатись осягнути неосяжне і за один день побачити всі пам’ятки Несебра. Ліпше приїздити сюди ще і ще, аби без поспі ху насолоджуватися цим дивовижним куточком прекрасної Болга рії. І неодмінно — гостинністю болгар, які анітрохи не шкодують для гостей золота своїх сердець. Бо хочуть так вигаптувати оксамитовий сезон, аби його краси і тепла вистачило на довгу, холодну зиму. ■ Подяка за подорож — Міністерству економіки та енергетики Болгарії (www.mee.government.bg; bulgariatravel.org).


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 20


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 21


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 22

Літо

з Шармом Íà çàïðîøåííÿ ïðîâ³äíîãî óêðà¿íñüêîãî òóðîïåðàòîðà «JoinUP!» âäàëîñÿ â³äêðèòè ªãèïåò óë³òêó é çàíóðèòèñü ó éîãî áåçìåæí³ òóðèñòè÷í³ ìîæëèâîñò³, àæ äî ìîðñüêèõ ãëèáèí. Ïðèºäíóéòåñü!

К

Міжнародна дружба в особі керівника єгипетського та туніського напрямків «Join UP!» Катерини та місцевого гіда Есама.

«Курорт Шарм ель Шейх» — це звучало спо кусливо. Лише три з половиною години на бор ту авіакомпанії МАУ — і ми вже на місці. З лі така оглянули гори та пустелю, на тлі яких по мітно вирізнялись ошатні курорти оази. Черво не море вабило своїми мінливими відтінками. Були там і червонясті у променях африкансько го сонця... Існує думка, що влітку Єгипет перетворюєть ся на пекло. Проте цей стереотип зникає вже піс

Þë³ÿ ÌÀËÀ.

«JoinUP!»

ля перших кроків по землі фараонів. Не запере чуватиму, що в перші хвилини повітря вриваєть ся вам в обличчя гарячим сухим поцілунком. Та щойно потрапляєш на пляж, це відчуття зникає, наче міраж у пустелі. Під крилом «Pickalbatros» Дорога до готелю зайняла близько п’ятнад цяти хвилин, які промайнули непомітно за ці кавими розповідями гіда. Загальновідомо, що в Шарм ель Шейху є ве личезна кількість фешенебельних готелів на будь який смак (уточнимо — їх тут понад 200). Група «Pickalbatros Hotels» на туристичному ринку зна на вже понад 20 років, і саме вона люб’язно при ймала нас. У володінні «альбатросів» — заклади на провідних курортах Єгипту (Хургада, Шарм ель Шейх, Порт Саїд) і Марокко (Марракеш, Агадир, Фес). Ми оселилися в одному з найкращих курор тів — «Royal Albatros Moderna Sharm El Sheikh»***** (www.pickalbatros.com). Цей елегантний готель


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 23

Улюблений «Royal Albatros Moderna Sharm El Sheikh»*****.

на узбережжі затоки Набк Бей імпонує привітним персоналом, зручними номерами з вікнами на басейн або пляж, безліччю рес торанів і барів, ба у ньому навіть є власний невеликий аквапарк. Система «all inclusive» дає змогу насолодитися розмаїттям смач них страв. Вона охоплює ресторани: середземноморської кухні, італійської — «Il Camento» (мій улюблений), азійської — «L’Asia tique», східної — «Tagine» та німецької — «Zum Kaiser». Який ви бір, які контрасти! А ще сюди входить близько 10 барів від ре цепції аж до самого моря! Без сумніву, цей готель припаде до душі людям різних віко вих категорій. Кожен знайде тут собі заняття — від масажів до снорклінгу, від тенісу до водних гірок. Перлини Шарму Шарм ель Шейх — курорт на півдні Синайського півостро ва, першими його оцінили вибагливі італійці, які й досі щороку

приїздять сюди, аби відпочити. Головною перевагою курорту є тропічний клімат із дуже малою кількістю опадів. Можна засма гати, плавати та насолоджуватися високим сервісом цілий рік. І звичайно, захоплюють барви підводного життя в Червоному морі. За відчуттями погода тут улітку не набагато спекотніша, ніж у Києві, — принаймні немає задухи. А ось ціни в цей період на прочуд низькі, при цьому сервіс залишається першокласним. Окрім широкого спектру послуг готелів на курорті, туристам тут пропонують морські подорожі, дайвінг і снорклінг із досвід ченими інструкторами, екскурсії на автобусі чи літаку до ви значних місць Єгипту: Каїра, Александрії, Луксора, гори Мой сея або ж до сусіднього Ізраїлю. Приймаючий партнер «Flash Tour» пропонує ексклюзивні круїзи по Нілу на 4 та 5 зіркових теплоходах протягом 4 або 7 ночей із можливістю відвідати ве личні місця, відомі всім за історією Стародавнього світу. Ком панія «Join UP!» наближає всі ці можливості до українців. ➧

Розкішний «Rixos Sharm El Sheikh»*****.


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 24

Риф Темпл визирає зпід води.

Ми ж із представниками туроператора оглянули сусідні 5 зір кові резорти та дослідили варіації на тему відпочинку в Шармі. Першим став готель «Cleopatra Luxury Resort»***** (www.cleo patraluxury.com). Це чудовий вибір для спокійної сімейної від пустки. Елегантний заклад із просторою зеленою територією має 327 номерів. Для подорожі великою родиною готель про понує 30 номерів «Family Suite» із кількома кімнатами, гарде робною, кухнею і навіть власною пральною машиною. А море мани зможуть тішитися неозорими краєвидами Червоного моря просто з басейну. Наступним став розкішний «Rixos Sharm El Sheikh»***** (sharmelsheikhru.rixos.com). Тут вам запропонують VIP відпочи нок, охайні номери (загалом 695), басейни в асортименті, спа центр, бари та ресторани на будь який смак і власний нічний клуб. Човни в Червоному морі — від класики до ретро.

24

Останнім пунктом за чергою, але не за значенням, став ком плекс «Rehana Hotels & Resorts» (rehanaresorts.com) із трьома го телями: «Rehana Royal Prestige Resort & SPA»***** та «Rehana Royal Beach Resorts & SPA»***** — на першій лінії, а «Rehana Sharm Resort»**** — на другій. Курорт схожий на окреме містечко з розвинутою інфраструктурою, ресторанами, аквапарком, су венірними крамницями та просторим конференц залом. Його загальний бал підвищується сусідством із клубом «Hard Rock Cafe». Вояжі зі снорклінгом Дайвери вже давно визнали Шарм ель Шейх одним із най кращих у світі місць для підводних екскурсій. Чисте і тепле море, багатий підводний світ і велика кількість коралових рифів ство рюють гарні умови для заняття дайвінгом і снорклінгом улітку та взимку. До послуг туристів — численні дайв клуби, школи під водного плавання, яхти, інструктори, а також пункти прокату від повідного обладнання: від найпростішого до професіонального. Ми теж не оминули морських атракцій — наш чудовий орга нізатор влаштував нам вояж на яхті «Елеонора» із зануренням у світ Червоного моря. Перший етап підготовки до снорклінгу (плавання з маскою, трубкою та ластами під поверхнею води) розпочався на борту. Ретельний інструктаж від дайверів профе сіоналів вселив хоробрість у наші серця. Та таку, що піддалась навіть я, не вміючи плавати. Рятувальне коло і спеціально на вчений парубок рятівник дали змогу сповна насолодитися ко ралами різної форми і численними представниками флори та фауни Червоного моря. Безпека тут на такій висоті, що глибини відкриваються навіть тим, хто не вміє плавати. Дякую, не чекала! Уперше ми занурилися в солоні води поблизу острова Тиран у затоці Акаба. Тут розташовані чотири найпопулярніші рифи, названі на честь англійських картографів: Джексон, Томас, Гор дон і Вудхаус. Ми спочатку ретельно дослідили риф Гордон із його розмаїттям форм і барв. Ще дужче зачарував риф Темпл — він положистий, але має три вершини, що здіймаються з 20 мет рової глибини. Видовище заворожує. Зграї риб розглядали нас, а ми — їх.


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 25

Бурхливий світ Червоного моря чекає.

У перервах між відвіданням дайв сайтів учасники виїзду за смагали, насолоджувалися морськими делікатесами, ділилися враженнями, релаксували завдяки масажам та іншим спа про цедурам. Курортна класика Єгипту! Атракції та традиції А ще ми поринули в море привабливих пропозицій відпо чинку поза готелем. Нас радо зустрів аквапарк «Albatros Aqua Blu Sharm», що вхо дить до вже знайомої мережі «Pickalbatros Hotels». Можна спро бувати 9 басейнів, 32 гірки (12 дитячих), усі — з різними висо тами та віражами. Вечірній променад Старим ринком став нагодою насолоди тися східним колоритом у «природному середовищі» та при дбати безліч сувенірів, таких як ароматичні олії, традиційні чаї, екзотичні солодощі, місцеві фрукти і всілякі приємні дрібниці на згадку. Головний секрет правильного шопінгу — торгуватися з усмішкою і… шармом. Розкрити таємниці стародавньої історії Єгипту і пізнати йо го традиції ми змогли на вечірньому шоу «1001 ніч» у готелі «Alf Leyla Wa Leyla». Проходячи з дворика у дворик, опинялись у не ймовірних східних антуражах із різнобарвним освітленням та вигадливими фонтанами. Світ східної казки поглинув нас оста точно, і ми, вражені виступами безстрашних вершників, що ви конували трюки на шаленій швидкості, музичними фонтанами й танцями дервішів, потонули у кальянному диму… Нічне життя Шарм ель Шейха славиться дискотеками, ніч ними клубами, казино і шоу програмами. Ми відвідали найкра щі з найкращих нічних клубів у Наама Бей — «Little Buddha» і «Taj Mahal», а ще — екзотичну дискотеку посеред пустелі «La Dolche Vita». Запальна атмосфера і танці до ранку! Надійні охо ронці гарантували стовідсоткову безпеку.

Екзотичний «Alf Leila Wa Leila»****.

Ми тестували Єгипет за всіма параметрами й радимо те саме іншим, тож і туроператора обирайте того самого — «Join UP!». Якщо бажаєте відчути всі насолоди та принади Єгипту, сміливо вирушайте на поклик серця! ■

Дякуємо за незабутні враження компанії «JoinUP!» (joinup.ua), за чудовий переліт — авіакомпанії МАУ (www.flyuia.com), за бездоганний супровід — компанії «FlashTour» (www.flashtour.com), за гостинний прийом — мережі готелів «PickalbatrosHotels» (www.pickalbatros.com).


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 26

Корчула — квітуче місто біля гір.

Устриці від Марко

Поло

Ìàñëèíîâ³ ïëàíòàö³¿, óñòðè÷í³ ôåðìè, ñòàðîäàâí³ ñîëÿí³ ìàíóôàêòóðè, ìàéñòåðí³ ç ô³ë³ãðàí³, íàé÷èñò³øå ó ñâ³ò³ ìîðå, ñìà÷íå ïîâ³òðÿ… Áåçóìîâíî, âñå öå ïðèºìíî é ö³êàâî. Òà ãîëîâíå — òóò ÿ çíàéøëà ðàé íà Çåìë³. Âò³ì, óñå ïî ÷åðç³… Ìàð³ÿ ÇÀ²ÐÞÕ²ÍÀ

Устриці, виловлені в радіусі 500 метрів від столу.

П

Поло — дуже поширене прізвище в Корчулі, місті на однойменному хорват ському острові в Адріатичному морі. Це нащадки й родичі того самого Марко — великого мандрівника, який проїхав усю Євразію та описав свої мандрівки. Завдя ки його рукописам люди довідалися про існування Японії, про побут і особливос ті Китаю, про чудові місця Сходу. Прий нято вважати, що Марко Поло — венеціа нець. Насправді він народився в Корчу лі, звідки походить весь його рід. Марко Поло переїхав до Венеції й звідти почав свої великі подорожі. У Корчулі ж доте пер зберігся будинок Поло з кам’яним різьбленням, колонами та невеликою баш точкою, з якої відкривається дивовижний краєвид Адріатики, гір святого Іллі й че репичних дахів міста.

Хорватія = Київ На всій території країни живуть лише 5 мільйонів осіб. Тільки погляньте на карту! Ця країна розкинулась уздовж майже всієї Адріатики та ще й углиб континенту, і тут живуть лише 5 мільйонів! У нашій столиці разом із заробітчанами — стільки ж. Дуже незвично бачити одну машину на 30 кіло метрів шляху, гуляти містом без юрб людей. А ще… «У Хорватії все справжнє. Тут живуть так, як двісті років тому. Вони спокійно трудяться на землі й нікуди не по спішають», — точно підмітив мій випадко вий співрозмовник у Дубровнику, столи ці історичної області Далмація. Хорватія понад сім сторіч була під вла дою Венеції. Відтоді тут зберігся італійсь кий колорит, маленькі дворики, різьблені колони з білого каменю, крихітні вулички.


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 27

Ця країна — мов делікатес: тут усе ма леньке, але при цьому незабутнє. Море, гори й вино «Для хорватів сніг — це абстрактне по няття», — сказав хорват з острова Кор чула під час нашої прогулянки узбереж жям. «Коли на узбережжі Хорватії випадає сніг, усі туристи живуть у готелях безкош товно», — додав директор туристичного представництва Хорватії Младен Фалконі. Так і є, адже тут дуже м’який і теплий клімат. Із квітня по листопад можна купа тися в морі, яке у травні прогрівається до 21 градуса, а влітку — до 26. Адріатичне море вважається найчисті шим у світі. Вода така прозора, що часом, стоячи на пірсі, складно зрозуміти, яка насправді поруч глибина. Казкова бірю за, усі найнезвичайніші відтінки блакит ного створюють на берегах Далмації на сичену барвами картину. Регіон дуже сприятливий для винороб ства. У Хорватії безліч виноградників і ма леньких приватних винарень. Острів Кор чула славиться білим вином. У нього при ємний золотавий колір і яскравий, силь ний смак із нотками пармезану й лимона. У континентальній частині Далмації, на півострові Пелешац, особливо цінується сорт дингач — легкий, з ароматом моря. Унікальний смак створюється завдяки феномену триступінчастої інсоляції: сон

це поливає промінням рослини, зігріває море та грунт, потім гарячі камені ціло добово віддають тепло виноградним гро нам, додаючи їм солодкості, а тепле мор ське повітря з берега підіймається крути ми схилами гір, насичуючи ягоди легким ароматом бризу. Віагра без побічних ефектів У Далмації можна побачити, як виро щують устриці — один із найдужчих аф родизіаків. Цей морепродукт дарує три відчуття: свіжість, умиротворення та, як сказав один хорват, «подушку кохання на 12 днів». У селищі Малі Стон розташована «Со лана» — найдавніше виробництво солі у світі, тут її випарювали з морської води ще в античні й раніші, незапам’ятні часи. Дотепер на мануфактурі використовують лише природні засоби виробництва: воду, вітер, сонце й ручну працю. В цьому ж се лищі є ферма, на якій вирощують устри ці, та найкращий ресторан у районі Дуб ровника — «Vila Koruna». У ньому мож на спробувати свіжовиловлені устриці з лимонним соком, ризотто з чорнилом ка ракатиці, крем суп із рапанів і безліч ін ших страв «із меню Нептуна». Цікаво: усе, що подадуть на ваш стіл, виловлено в ра діусі 500 метрів від ресторану. І треба ви знати, цей заклад дуже небезпечний для приїжджих: після таких ласощів ніколи ➧ Краєвид з вікна будинку Марко Поло.

Можна орендувати будьщо — від маленького човника до фешенебельної яхти.


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 28

Отак і живуть: не сказати, що розкішно, але ж колоритно, красиво і з морським краєвидом.

ОДІССЕЯ ПО МЛЕТУ Острів Млет здався авторці раєм на тлі решти Хорватії. Розташований поруч із Дубровником і є найзеленішим островом у АдріаF тиці (ліси займають 72% території). Найвідоміші цікавини: ● національний парк із двома диF вовижними солоними озерами, що сполучені з морем невеличF кими каналами; ●

унікальне Велике озеро з острівF цем Святої Марії та монастирем;

руїни римської ранньохристиянF ської базиліки та ранньовізантійF ського палацу;

десяток мальовничих селищ із чудовими гальковими пляжами;

грамотно розроблені й промарF ковані веломаршрути;

карстові печери, серед яких — пеF чера Одіссея, у якій герой зустрів Німфу Каліпсо.

Хорвати люблять вино і місткості для нього роблять немаленькі... Діжка біля однієї з винарень.

28

вже не дивитимешся на шматки блідого льоду у відділі заморожених морепродуктів у себе в су пермаркеті. Слово честі, на смак вони не мають нічого спільного зі свіжими хорватськими дара ми моря. Млет — рай на землі «Ви погляньте на колір моря! Дивіться — це Хорватія! Усе чисте. Купайся — будеш Геркуле сом», — каже емоційний Младен Фалконі про оздоровчі властивості Адріатики. Часом нам усім хочеться знайти умиротворе не, комфортне та гарне місце. Іноді — просто втекти на безлюдний острів. Але це не дуже то просто, особливо для городян, що звикли до ком форту. Мальовничі місця, куди легко дістатися людині без спортивної підготовки, давно забу

довані віллами, готелями й ресторанами. І дово диться вибирати— їхати в гучне місце, але із ци вілізацією, чи вибиратися з наметом у дикі місця… Хорватія має 1180 островів, і більшість із них незаселені. Ось так. І вже зовсім особливе міс це — острів Млет, недаремно він занесений у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це найзеленіша частина країни: острів порослий сосновими лісами, які під теплим сонцем поши рюють напрочуд сильний запах глиці, що змі шується з ароматом кипарисів, квітучих чагар ників і морського бризу. На острові є озеро, а на озері — острів. Ост рів на острові. Це місце, де жив Одіссей. Треба визнати, що багато славетних особистостей меш кали в мальовничих місцях: Реріх — в Індії, Да лі — в Каталонії, Поло — на Корчулі… Дуже приємно, що до Млета вже дісталася цивілізація, але ще не масовий туризм. Тут є комфортний готель, ресторан, оренда велоси педів і дайвінг школа. На кам’янистих пляжах тихо, а відійшовши від головного причалу на сімсот метрів, і зовсім не побачиш людей. Ані душі. І при цьому до Млета легко дістатися: лі таком — до Дубровника, а звідти — поромом або яхтою до острова. Яхтинг — це відчуття сво боди, легкості й неповторної краси життя. Це якісний відпочинок для справжніх гурманів! Скажу по секрету: на Млеті ловиш себе на дум ці, що такого не може бути, що все це сон. Адже не буває такої неземної, неторканої природної краси у центрі Європи. Насправді поки що є. Але в цього курорту великий потенціал… ■


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 29


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 30

Спокуси

Веггіса

Ïîäîðîæóþ÷è Øâåéöàð³ºþ, í³êîëè íå çíàºø, ó ÿêîìó ñåë³ íàòðàïèø íà ðîçê³øíèé ãîòåëü ³ «ì³øëåí³âñüêèé» ðåñòîðàí. Ó Âåãã³ñ³ á³ëÿ Ëþöåðíà º òå é ³íøå. Óñå ðàçîì íàçèâàºòüñÿ «Park Hotel Weggis»*****superior. ²ðèíà ÃÎÐÎÁÅÖÜ «Park Hotel Weggis»

Т

Тим, хто бажає сховатися від метушні, поправити здо ров’я, скуштувати фермерських продуктів і доторкнутися до культури, варто вирушати сюди. Менше години їзди від аеропорту Цюриха чи сорок хвилин теплоходом від Лю церна — і ви на старому, доброму, європейському курорті біля озера з широким променадом, приватними віллами, малесенькими кафе і чарівними краєвидами Альп. Якби принади мініатюрного містечка Веггіс на цьому й закінчувалися, ми б рекомендували його лише як напря мок для прогулянок із Люцерна чи в ролі стартової точки гірського маршруту. Але тут є й дещо цікавіше. Готель «Park Weggis» ось уже майже 140 років займає най краще місце на набережній Люцернського озера. Власний причал та обладнаний пляж із баром виділяють його на тлі містечка, як і круглі вежі. До речі, вода в озері надзвичайно чиста і доволі тепла, тут можна купатися й у вересні.


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 31

Будівлю зводили як перевальний пункт для ман дрівок у гори. Нині готель не має нічого спільного з тим минулим. Із посереднього пансіону зробили розкішний готель із 52 номерами, трьома рестора нами, ультрасучасними залами для конференцій та банкетів, а також спа комплексом, заради якого сю ди часто й приїжджають. Із променаду класична будівля ХІХ століття зда ється невеликою і ніби не обіцяє розкоші. Але вар то підійти до головного входу, як ви побачите аку ратно схований за пам’яткою старовини витвір су часної архітектури. Там розташовані сьюти кате горії «Adara» — помешкання для тих, хто полюбляє сучасний інтер’єр у буржуазному стилі. Їхній хитро мудро організований простір об’єднує вітальню, ка бінет, спальню та величезну ванну кімнату. Зовсім

поруч — спа з відкритим басейном, доведеться лише спуститися на перший поверх. У двох історичних будівлях «Park Hotel Weggis» містяться стандартні номери та найрозкішніші сью ти. Усі вони названі іменами відомих гостей Веггі са: королеви Вікторії, Марка Твена, Сергія Рахма нінова. Останній, покинувши Росію, придбав на околиці Веггіса віллу, яка й досі належить нащад кам композитора. Мешканці містечка встановили Рахманінову пам’ятник — за музику та любов до їхнього краю. Ну, а в готелі дворівневий сьют «Рахманінов» є найкращим, навіть має власний вихід із ліфта, бар, кабінет і вітальню, яка плавно переходить у ванну кімнату. Сьюти «імені» Марка Твена призначені для родин із дітьми. Хоча письменник у той час, коли ➧

31


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 32

подорожував по Швейцарії, ще не мав ні сім’ї, ні статків, щоб винаймати таке помешкання. Приємним доповненням кожного сьюта в ста рій будівлі є власна винна колекція. Після посиде ньок у ресторані «Annex», відзначеному зіркою «Мішлен», можна продовжити гастрономічне свя то в номері. Власникам готелю належить ще вино торгова компанія, тому то в «Park Hotel Weggis» па нує особливе ставлення до вина та їжі. Є навіть така екзотика, як ікорний бар. У квітні цього року в готелі «Park Weggis» уро чисто відкрили новий ресторан «Park Grill». Про ект відбувся за участі Андре Жегера, одного з най відоміших шеф кухарів Швейцарії. В основі меню —

32

найякісніші м’ясо, риба та морепродукти з усього світу. Тим, хто приїхав до Веггіса зайнятися собою, ре комендуємо застрахуватися від кулінарних спокус і вечеряти в ресторані легкої кухні «Sparks», звідки відкривається панорама озера. Меню тут розробле не так, щоб ефект від цілющих процедур у спа був максимальним. А ще в готелі пропонують особливу дієту з дода ванням незначних доз природного гормону хоріого надотропіну, який регулює апетит і мобілізує най недоступніші жирові резерви. Осердям життя в «Park Hotel Weggis» є спа ком плекс. Навіть якщо ви бували у відомих оздоровни


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 33

цях, не відмовтеся провести годину другу з коханою людиною чи компанією в одному з усамітнених спа котеджів у азійському стилі. Вам запропонують кла сичні процедури на основі європейської косметики та альпійських трав, а також гімалайські у виконан ні лікарів із Тибету. Є процедури із застосуванням шоколаду (в тому числі для дітей!), осетрової ікри, місцевої мазі «мумелі»… У медико естетичному центрі «Med Baeuty» при готелі омолоджують за методикою доктора Герні, попрередньо проводячи глибоку діагностику. Для інтелектуальних насолод у готелі є панорамна бібліотека, для душевних — японський сад із тисячо літніми деревцями бонсай, а для тілесної активнос

ті — цілодобовий фітнес центр, трав’яний і піщаний пляжі, катери, велосипеди, каное, водні лижі, вейк борд, вейкскейт, вейксерф і аж шість гольф полів! «Дитяче питання» вирішене радикально — посто яльці до 16 років проживають у готелі безкоштовно! Для них тут є клуб «Zebi Kids» із широким вибором іграшок та ігор, працюють професіональні няні, пер сонал має численні ідеї екскурсій околицями — та ких, як відвідання скловиробництва, сироварні чи са фарі парку. Дорослим теж припадуть до смаку прогу лянки Люцерном і доволі креативні пікнік програми. Не злічити спокус одного невеличкого швейцар ського містечка Веггіс з одним суперготелем. При їжджайте, і нащо вам той Вегас! ■

www.parkweggis.ch


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 34

Дизайн

дозвілля Ãîòåëü «Palace Luzern»***** ñëóøíî íàçèâàþòü óò³ëåííÿì øâåéöàðñüêèõ òðàäèö³é. Âîäíî÷àñ â³í äèâóº òàêèìè ñó÷àñíèìè åêñêëþçèâàìè, ÿê ïîñëóãè «äèçàéíåðà ç äîçâ³ëëÿ» ÷è «àðòèñòè÷í³» ñòðàâè â ðåñòîðàí³. ²ðèíà ÃÎÐÎÁÅÖÜ «Palace Luzern»

Ц

Цей п’ятизірковий красень — один із найдав ніших готелів у місті, йому понад сто років. Під час його реконструкції дивовижним чином вда лося поєднати розкіш, старовину і сучасні «фіш ки». Коли приймаєш ванну, наприклад, є можли вість, перемикаючи програми пультом, через скляну стіну дивитися телевізор у кімнаті. Зану рюючись у басейн із пелюстками троянд, милу єшся краєвидом озера та гір. Утім, панорама з вікна номера може виявити ся не гіршою — її теж варто сприймати як анти стресову процедуру. Інтер’єрні рішення готелю

34


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 35

вражають гармонією кольору та форми. Немож ливо не помітити вишуканості меблів, тканин і аксесуарів. Серед розмаїття номерів кожен зможе знайти щось до душі. «Double room» розрахова ний на двох, тут варто зупинитися втомленим від повсякденної метушні. Сьюти категорії «Ju nior» — дуже просторі, кожен виконаний у пев ному стилі — класичному або сучасному. У ком фортабельній спальні «Corner Suite» так приєм но поринати у світ мрій, в елегантному салоні можна провести час за читанням цікавої книж ки, а з просторого балкона — споглядати навко

лишню красу. Прихильникам екстравагантності запропонують номери категорії «Suite of art», де панують елегантна розкіш і витонченість. Ін тер’єр прикрашають репродукції Шагала, Кан динського, Міро... Легко відчути себе мешканцем казкового палацу в номері «Palace Suite» для най вибагливіших гостей. Він вражає розкішшю, та водночас пишність декору не виглядає нарочито. Відвідавши ресторан «Jusper», мандрівники ні коли не забудуть фантастичних страв від шеф кухаря зі світовим ім’ям Ульфа Браунерта. Йо го інтуїтивне чуття допомагає ідеально й дуже ➧

35


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 36

оригінально поєднувати продукти. До страв по дають першокласні вина, які підкреслюють при нади кулінарних шедеврів. Стильний ресторан «Les Artistes» оформлений у найкращих тради ціях «белль епок». Тут на гостей чекає чимало приємних сюрпризів. Чудові страви, багата кар та вин, приємна музика зроблять вечір неза бутнім. Закоханим у стриману класику сподо бається «Palace Bar». Дегустувати улюблені на пої, закуски тут прийнято під звуки англійсь кого роялю.

36

Досягти гармонії душі й тіла, знайти внутріш ню рівновагу, звільнитися від непотрібних ду мок, подарувати собі найцінніше — час... Ці бажання здійснюються у «Palace Spa». У спа центрі площею 800 квадратних метрів чекають сауни, парильні, спеціальні душі, льодяний фон тан... Тутешній ексклюзив — приватна спа зона на дві персони, з якої відкривається незабутній краєвид. Процедури супроводжує спокійна му зика, по центру поширюються вишукані арома ти, які допомагають забути про все.


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 37

«Palace Luzern» часто обирають для сімейного відпочинку. Ресторани пропонують особливе ди тяче меню, а в барі представлений широкий асор тимент солодких сиропів. Малюків потішать по дарунки: всілякі іграшки, дитячі книжки, а ще рюкзак із колою та попкорном. Працівники го телю допоможуть спланувати сімейну екскурсію так, щоб вона зацікавила і дорослих, і дітей. Готель «Palace Luzern» ідеально підходить також для проведення ділових зустрічей, семінарів та сі мейних урочистостей. Для цього тут є 13 обшир

них залів. Організатори заходів підходять інди відуально до кожного клієнта, намагаються вгада ти всі бажання, порадити оптимальний варіант. Узагалі це стиль готелю «Palace Luzern» у ро боті з постояльцями. Згадати хоча б того ж таки «дизайнера з дозвілля». Він допоможе з квит ками на концерт, забронює столик у ресторані, відправить на екскурсію, підкаже правильний нічний клуб і дасть адреси потрібних магазинів у Люцерні. Усе для гостей. Будьте як удома! ■

palaceluzern.ch


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 38


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 39


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page 40


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page III

лЪлЋлалелўлЎ лє лёлћлўлЮлўлЎ лЊлълблЋлЏлг лБ лДлЋлАлглџлєлЎ лалЋлАлЪлБлЉлЏлєлдлє, л»лџлўлЎ лълблалўлюлљлњ лАлЋлалблўлцлєлџлљлб лЮлљ лЮлљлЎлњлўлЕлБ лџлљлблЋлЊлълалєл« лёлњлалълЪлЋлЎлАлглџлълЄ лџлЏлљлАлўлцлєлџлљлдлєлЄ ┬Ф5*SUPERIOR┬╗! лЪлЋлалелўлЎ лє лёлћлўлЮлўлЎ лЊлълблЋлЏлг лЮлљ лџлБлалълалблє лџлљлалЏлълњлўлњлљлалў, лЕлъ лё лДлЏлЋлЮлълю лЮлљлЎлЪлалЋлАлблўлќлЮлєлелълЊлъ лљлЏлгл»лЮлАлБ лЮлљлЎлџлалљлЕлўлЦ лЊлълблЋлЏлєлњ лАлњлєлблБ ┬ФTHE LEADING HOTELS OF THE WORLD┬╗!

лдлєлЏлџлълњлўлблъ лЮлълњлљ лџлълЮлдлЋлЪлдлєл» лАлЪлљлћлълЊлЏл»лћлБ лњ лЏлєлџлБлњлљлЏлглЮлўлЦ ┬ФSPA SUITES┬╗ люлљлџлАлўлюлљлЏлглЮлъ лєлЮлћлўлњлєлћлБлљлЏлглЮлўлЎ лЪлєлћлЦлєлћ лблљ лБлАлљлюлєлблЮлЋлЮлЮл» лБлАлє лЪлалълдлЋлћлБлалў лЪлалълњлълћл»лблглАл» лњ лълћлЮлълюлБ лДлљлАлълњлълюлБ лєлЮлблЋлалњлљлЏлє, лЮлљ лълћлЮлълюлБ люлєлАлдлє лЎ лЌлљлњлќлћлў лълћлЮлўлю лє лблўлю лАлљлюлўлю лЪлЋлалАлълЮлљлЏлълю лЪлълЮлљлћ 250 лњлўлћлєлњ люлЋлћлўлДлЮлўлЦ лЪлалълдлЋлћлБла 14 лалєлЌлЮлўлЦ люлЋлћлўлДлЮлўлЦ лАлЪлЋлдлєлљлЏлєлЌлљлдлєлЎ лЪлълЮлљлћ 3500 лџлњ. лю лАлЪлљ лблљ лълЌлћлълалълњлДлўлЦ лдлЋлЮлблалєлњ лњлЏлљлАлЮлє лџлЏлєлЮлєлџлљ, лЉлљлЏлглЮлЋлълдлЋлЮлбла лє лњлЋлЏлЮлЋлАлЏлЋлЮлћ 126 лалълЌлџлєлелЮлўлЦ лЮлълюлЋлалєлњ лє 26 лљлЪлљлалблљлюлЋлЮлблєлњ лблалў лалєлЌлЮлє лблўлЪлў лалЋлАлблълалљлЮлєлњ лблалў лћлЋлЮлЮлє лблљ лълћлўлЮ лЮлєлДлЮлўлЎ лЉлљла лєлЌ лќлўлњлъл« люлБлЌлўлџлъл«

WWW.CARLSBADPLAZA.RU лџлљлалЏлълњлўлњлљлалў Рђћ лДлЋлАлглџлљ лалЋлАлЪлБлЉлЏлєлџлљ reservation@carlsbadplaza.cz / (+420) 352 225 502


Dodatok_3-14.qxd

24.09.2014

12:58

Page IV

Profile for Intour

Catalogue of Tours 3-2014  

Autumn-Winter 2014

Catalogue of Tours 3-2014  

Autumn-Winter 2014

Profile for intour
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded