Page 1

Vergroot

uw onderwijsmogelijkheden!


“Onderzoek wijst uit dat 35-40% van alle leerlingen behoefte heeft aan een visuele ondersteuning tijdens het leerproces. Ze moeten iets kunnen zien om het echt goed te begrijpen”. Wat is een document camera? De gebruikers in het onderwijs omschrijven een document camera als een combinatie van een fotocamera, videocamera, overheadprojector, webcam en scanner in één. Live beelden van boeken, werkstukken, 3D objecten, flora en fauna worden vergroot op een digibord, projectie-, televisie- of computerscherm weergegeven. Werking van de document camera. De gebruiksvriendelijke AVerMedia document camera’s zijn zeer flexibel in te zetten. Tijdens de lessen kunt u spontaan inspelen op alles wat voorhanden is. Een demonstratie van een handeling, het nakijken van gemaakt (huis)werk, het nader bekijken van voorwerpen of kleine levende dieren kunnen nu ook klassikaal getoond worden. Wat een rust…nooit meer dringen rond de docent! Te gebruiken zonder training! Een AVerMedia document camera werkt net zo

makkelijk als de oude en vertrouwde overheadprojector. Er is geen echte training noodzakelijk om direct aan de slag te kunnen. Opvallend is dat ze vaak letterlijk kinderlijk eenvoudig in het gebruik zijn. Leerlingen kunnen direct zelfstandig aan de slag. Docenten ontdekken al snel nieuwe lesmogelijkheden waaraan ze van te voren nooit gedacht hadden. De directe voordelen in de praktijk. Wereldwijd zijn docenten zeer te spreken over de praktische inzetbaarheid van AVerMedia document camera’s binnen het onderwijs. De flexibiliteit waarmee tastbare zaken direct aan de klas vertoond worden is een groot voordeel. Het brengt de spontaniteit terug in de les en creëert direct nieuwe leermomenten. Leerlingen zijn enthousiast en raken hierdoor meer gemotiveerd. Het eenvoudige gebruik bespaart ú bovendien tijd in de lesvoorbereiding. De AVer­Media modellen zijn opvouwbaar en zeer compact waardoor ze makkelijk mee te nemen zijn naar een volgende klas of les.

2

22


Praktische toepassingen nader bekeken. Een AVerMedia document camera kent talloze toepassingsmogelijkheden binnen het onderwijs. Om u op weg te helpen, geven we u hier een overzicht met een aantal voorbeelden over de inzet van deze document camera’s in de dagelijkse praktijk.

Taal vakken Waarom zou u internet gaan afzoeken naar een opdracht die lijkt op iets wat al beschikbaar is in het werkboek? In plaats van omslachtig scannen legt u deze onder de document camera. U deelt en bespreekt zo direct de opdracht met de gehele klas. Gebruik de gratis meegeleverde AVerVision of eventuele digibord software om de opdracht zelf in te vullen of dit door leerlingen te laten doen.

Maatschappijleer Laat de leerlingen een artikel over een bepaald thema uitzoeken in een krant of tijdschrift. Het betreffende artikel legt u onder de document camera om het klassikaal te behandelen. Waarom is er juist gekozen voor dit artikel? Wat is de kern van het artikel? Wat vinden we van de gebruikte foto ‘s bij het artikel?

Drama/Expressie Buig de camera van de AVerMedia document camera zo, dat het gezicht of lichaam van de leerling goed zichtbaar is. Nu kunt u een bepaalde houding of gelaatsuitdrukking aan de gehele klas laten zien. Dit kunt u vervolgens vastleggen als foto of video voor bespreking of her-instructie na de praktijklessen.

3

33


Geschiedenis Laat de leerlingen oude foto’s en ansichtkaarten verzamelen van de stad, dorp of wijk. Leg ze onder de document camera en bespreek wat er te zien is. Maak er gelijk foto’s van voor gebruik in een verslag. Leerlingen trekken er op uit met hun GSM of fotocamera om te achterhalen wat er nu nog te zien is van de eerder in de klas vertoonde beelden. Interview eventueel oudere mensen over hoe het vroeger was.

Tekenen/Handvaardigheid Leg een vel papier onder de document camera en demonstreer vervolgens diverse tekentechnieken: het werken met houtskool, het werken met diverse type kwasten, het mengen van kleuren. Laat hierna de leerlingen een besproken techniek zelf voordoen. Met behulp van de digibord of de AVerVision software kunnen aantekeningen gemaakt worden op het vertoonde beeld om deze vervolgens op de slaan als foto.

Techniek Gebruik de beweegbare arm van de AVerMedia document camera om technieken te demonstreren die anders moeilijk te zien zijn voor de gehele klas. Bijvoorbeeld het aan elkaar solderen van twee gedeeltes, aansluiten van onderdelen of het correcte gebruik van een bepaald gereedschap. Met de document camera maakt u direct een instructiefilm voor latere referentie of instructie.

Scheikunde Door de flexibele hals van de AVerMedia document camera is het mogelijk om een scheikundige proef vanuit diverse hoeken sterk uitvergroot klassikaal weer te geven. Hierdoor is het ook voor leerlingen achter in het lokaal goed te volgen. Gebruik de zoomfunctie om het proces duidelijk te laten zien en zorg er voor dat de camera video- of intervalopnamen maakt. De foto’s en video kunnen dan later gebruikt worden voor een verslag, werkstuk of instructie.

Biologie Elk model AVerMedia document camera heeft een sterke macrofunctie. Buig de camera dicht naar het object of zoom sterk in op het te ontleden dier of plant. Iedere leerling kan dit nu groot en duidelijk zien, zonder om u als docent heen te dringen. Met de AverVision software kunnen over het vertoonde aantekeningen gemaakt worden.Vervolgens kunt u het opslaan als foto of video.

4

44


Te combineren met elk merk digibord. De AVerMedia document camera’s zijn heel makkelijk te combineren met elk merk digibord. De AVerVision software laat zich ook zeer goed bedienen via het digibord. Zo is het mogelijk om het vertoonde beeld te voorzien van aantekeningen. Het bijzondere is, dat deze naar verhouding meezoomen met het vertoonde beeld. De gratis meegeleverde software maakt het mogelijk om tijdens het maken van video-opnamen, teksten of annotaties over de video te plaatsen. Bij diverse merken digiborden kunt u ook direct vanuit de eigen bordsoftware de camerabeelden bewerken en voor hergebruik in de fotogalerij opslaan. Unieke netwerkfunctionaliteit. Via de ingebouwde netwerkfunctie kunt u het beeld en de bediening van de AVerMedia document camera delen met andere gebruikers binnen uw netwerk. Dit kan binnen uw school of tussen scholen cq. locaties onderling zijn. Hierdoor hoeft u dus zelf niet eens in de buurt van de document camera te zijn. De beelden bekijken en de camera bedienen doet u gewoon op afstand. Een unieke functionaliteit die de toepassing van een AVerMedia document camera verder vergroot. Daarnaast kunnen wij er ook voor zorgen dat u vrij eenvoudig beelden kunt delen met leerlingen en collega’s die zich buiten uw eigen netwerk bevinden. Exclusieve 100% Tevredenheidgarantie! De AVerMedia document camera’s worden bovendien ondersteunt met de exclusieve “100% Tevredenheidgarantie”. Deze unieke garantie sluit naadloos aan bij de hoogwaardige kwalitatieve eigenschappen van deze document camera’s. Alle AVerMedia modellen gekocht in de periode 1 oktober t/m 31 december 2009 hebben deze extra garantie. Mocht u binnen drie weken na aankoop onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan kunt u de document camera omruilen of uw geld terug krijgen. Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de “100% Tevredenheid­ garantie” zie de website: www.documentcameras.nl. Meer specifieke informatie en praktische voorbeelden nodig? Meer specifieke informatie over de AVerMedia document camera’s kunt uw vinden op de website. Daar zijn ook alle productspecificaties, een kieswijzer, praktijkvideo’s, praktijkvoorbeelden, gebruikers reviews, nog meer lesideeën, prijzen en dergelijke te vinden. Surf dus snel naar: www.documentcameras.nl. AVerMedia document camera’s zijn daarnaast dagelijks te volgen op Twitter met relevante tweets onder twitter.com/documentcameras.

5

55


Welk model AVerMedia document camera past het best bij uw situatie? Gebruik de speciale kieswijzer op onze website.

Distributeur Transcontinenta B.V. Tarwestraat 29 2153 GE Nieuw-Vennep Tel.: 0252 68 75 55 E-mail: info@transcontinenta.nl www.documentcameras.nl

avermedia document camera's voor het voortgezet onderwijs  

Wat kan een AVerMedia document camera betekenen voor de lesmogelijkheden in het voortgezet onderwijs. Deze worden toegelicht aan de hand van...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you