Page 1


Exlibris i mała forma graficzna CINiBA – Miłosz

Ekslibris CINiBA Ekslibris KURANT Zwierzę fantastyczne Ekslibris wykładowcy Instytutu Sztuki w Cieszynie Kartka Świąteczna Ekslibris Czesława Miłosza Mała forma graficzna wykładowców i absolwentów Instytutu Sztuki w Cieszynie

Rybnik-Niedobczyce kwiecień 2014


Wstęp

Konkursy organizowane w Instytucie Sztuki w Cieszynie,

mają już paroletnią historię, a zaczęło się od zadania pt. „Exlibris Czesława Miłosza”, adresowanego w pierwszej kolejności do studentów pierwszego i drugiego roku. W kolejnych latach zrealizowane zostały następujące tematy: „Kartka Świąteczna” , „Exlibris wykładowcy” , „Zwierzę fantastyczne” ,  „Exlibris CINiBA”. Idea konkursu zrodziła się w czteroosobowym zespole pedagogów Katedry Grafiki i od początku wdrażana była w pracowniach litografii i linorytu, na pierwszym roku jako zadanie obowiązkowe. Z biegiem czasu zainteresowanie coraz bardziej rosło i w efekcie duża część prac konkursowych realizowana była poza programem studiów i także przez studentów starszych lat oraz w innych pracowniach. Ocena grafik zgłoszonych do konkursu odbywała się na kilku poziomach, począwszy od indywidualnych zaliczeń w pracowniach. Najbardziej jednak interesująca była kolektywna weryfikacja rezultatów konkursu, w czasie obrad jury i wyboru najlepszych prac, ponieważ umożliwiła ogląd własnej pracy (pedagoga lub studenta) w szerszym kontekście. Wybrane przez jury grafiki prezentowane były na wystawach w Instytucie Sztuki.

Podstawowym celem realizacji części zadań programowych

w postaci konkursu, w którym precyzyjnie określone zostały warunki uczestnictwa, takie jak: temat, format i technika wykonania; była przede wszystkim chęć wyjścia poza pewien schemat działania, w którym dominowały autonomiczne, na swój sposób zamknięte pracownie. Drugim celem, ale równie ważnym była próba zogniskowania uwagi studentów na wykonaniu tego samego zadania w określonym czasie, co przyniosło nadspodziewanie dobre rezultaty, ponieważ rywalizacja konkursowa wymusiła większą aktywność i pomysłowość. Przyjęto zasadę, że do konkursu można było zgłaszać tylko prace małego formatu (do A4), wykonane z zastosowaniem tradycyjnego warsztatu.

Krzysztof Pasztuła


Ekslibris CINiBA

W październiku 2013 r. w Instytucie Sztuki w Cieszynie,

w e w s p ó ł p r a c y z CI N i BA w K a to w i c a c h o g ł o s z o ny z o s t a ł konkurs na ekslibris. Jury w styczniu 2014 r. spośród 122 prac (88 autorów) nominowało do nagród 12 ekslibrisów. Prace graficzne wykonane zostały tradycyjnymi metodami druku artystycznego, takimi jak: akwaforta, akwatinta, odprysk, sucha igła, litografia, mezzotinta, linoryt, miękki werniks oraz techniki mieszane.

Ekslibris nierozerwalnie kojarzony był zawsze z książką.

Wynikało to z przypisanej mu funkcji. Wykonywany był na konkretne zamówienie, odpowiedzią na które była forma graficzna (znak, ilustracja) oraz tekst identyfikujący odbiorcę. Zadanie – ekslibris CINiBA, miało złożony charakter – artystyczny i projektowy, co podyktowane było koniecznością połączenia w jednorodną całość obrazu graficznego i liternictwa. Dla niedoświadczonych, młodych ludzi, na początku edukacji artystycznej okoliczność ta stwarzała pewne problemy.

CINiBA jako instytucja, w sposób oczywisty i niejako

naturalny, stała się współorganizatorem konkursu w Instytucie Sztuki oraz partnerem w działaniu poza murami uczelni. Sytuacja ta stworzyła wyjątkową możliwość zaistnienia dorobku konkursu w przestrzeni publicznej.


Aleksandra Bochenek 1 nagroda

Michał Pisiałek 2 nagroda nagroda publiczności


Grzegorz Izdebski 3 nagroda

Ewa Brudny nagroda Dyrektora CINIBA


Justyna Biedrawa nominacja

Aleksandra Bochenek nominacja


Paweł Delekta nominacja

Grzegorz Izdebski nominacja


Natalia Jaworska nominacja

Magdalena Rutkowska nominacja


Filip Smolarczyk nominacja

Anna Tomica nominacja


Ekslibris Kurant

Koło Artystyczno-Naukowe Litografów „Kurant” zostało

założone w 2005 r. Od samego początku jego powstania opiekunem jest dr Adam Czech. Na spotkaniach Koła studenci poznają różne techniki druku płaskiego, jak np. rysunek tuszem litograficznym, asfaltem czy autolitografię. Pogłębiając wiadomości i umiejętności technologiczne, zarazem uczą się w twórczy sposób wykorzystywać pojawiający się czasem przypadek, eksperymentują z kolorem, wdrażają do pracy projektowej możliwości tworzenia warstw przy użyciu komputerowej obróbki obrazu w technice autolitografii.

Członkowie Koła czynnie uczestniczą w życiu artystycznym

poprzez organizację wystaw na terenie uczelni i poza nią, biorą udział w imprezach graficznych – ogólnopolskich i międzynarodowych. Są to ludzie z pasją, świadomi swoich celów, chłonni wiedzy, otwarci na nowości technologiczne, które chętnie wcielają w życie. Dodatkowe spotkania z grafiką traktują niczym podróż, w której każdy etap to wyzwanie na drodze samorealizacji i odkrywania piękna.

Prezentowane ekslibrisy przeznaczone dla Koła „Kurant” to

znaki wybrane, wykonane spośród wielu propozycji projektowych studentów, zrzeszonych w tejże organizacji uczelnianej. Ukryte w nich myśli ze swoistą zakodowaną treścią odnoszą się do spostrzegania Koła przez autorów ekslibrisów. W zamyśle powinny być one wizytówką Koła „Kurant”.


Marta FrÄ…ckowiak

Grzegorz Izdebski


Małgorzata Klimek

Katarzyna Kwiatkowska


Sandra Malczewska

Kamila Moczała


Angelina Orlicka

Mirosława Polewska


Milana Popkova

Katarzyna Rećko


Magdalena Rutkowska

Marina Szelpuk


Anna Tomica

Klaudia Sikora


Marta Musiolik

Justyna Biedrawa

Maja Seweryn


Zwierzę fantastyczne

W listopadzie 2012 r. w Instytucie Sztuki Uniwersytetu

Śląskiego w Cieszynie rozstrzygnięto konkurs na małą formę graficzną pt: „Zwierzę fantastyczne”.

Konkurs małej formy graficznej skierowany był do studentów

Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uczestnicy musieli dostosować się nie tylko do z góry ustalonego formatu matrycy oraz papieru, lecz także do technik graficznych, wybieranych w obrębie technik warsztatowych druku wypukłego, wklęsłego lub płaskiego. Dodatkowo każda grafika musiała zawierać literniczo opracowaną, fikcyjną nazwę zwierzęcia.

W w yborze z w ycięskich prac jur y brało pod uwagę

zastosowanie się do wymogów regulaminu konkursowego, interesujący pomysł, rozwiązania plastyczne oraz wykonanie grafik od strony technicznej. Rezultaty konkursu przeszły oczekiwania jury ze względu na bardzo wysoki poziom zrealizowanych prac, zróżnicowane podejście do tematu, a także szeroki repertuar wykorzystanych technik graficznych oraz ilość prac i liczbę uczestników.

Na konkurs wpłynęły 132 grafiki 112 autorów.


Tomasz Bolik Ĺšledzionator 1 nagroda

Ewa Makowska Wytrzeszczek PĹ‚ochy 2 nagroda


Barbara Pandel Nektarek 3 nagroda

Aleksandra Bochenek Sprąż wyróżnienie


Mirjana Bogojević Bryl wyróżnienie

Dariusz Rułka Snilix wyróżnienie


Tomasz Bolik Avi Piscis nominacja

Paweł Delekta Cytronica nominacja


Aleksandra Gil Elmo nominacja

Piotr Graff Szkutnik Leśny nominacja


Aleksandra Jabłońska Ciętka nominacja

Adrian Kluczny Anoa Kropkowana nominacja


Romana Michno Aloki nominacja

Agnieszka Mucha Wielkibłond Wodny nominacja


Maciej Nedyński Paskudnik Skrzydlaty nominacja

Jadwiga Opara Cozad nominacja


Marta Pietrzak Eater nominacja

Mirosława Polewska Sakorzeł nominacja


Patrycja Sicińska Tauron nominacja

Agnieszka Wiśniewska Kotled nominacja


Ekslibris wykładowcy

W maju 2012 r. jur y pod światł ym przewodnict wem

prof. Joanny Piech-Kalarus rozstrzygnęło konkurs na exlibris wybranego wykładowcy Instytutu Sztuki w Cieszynie, zorganizowany przez Katedrę Grafiki Instytutu Sztuki.

Na konkurs wpłynęło 58 prac. Jury w wyborze zwycięskich

grafik brało pod uwagę ich zgodność z warunkami zawartymi w regulaminie, walory artystyczne, powiązanie tekstu z obrazem. W pracach konkursowych podejście realistyczne mieszało się z sumarycznym ujęciem portretowym, uzupełnianym czasem o atrybuty, w jakiś sposób charakteryzujące dane osoby. Propozycja technik warsztatowych była bardzo bogata, począwszy od linorytu, poprzez intaglio, a skończywszy na różnych metodach druku płaskiego, również wielobarwnego.


Anna Chrzanowska 1 nagroda

Aleksandra Bury 2 nagroda


Sylwia Wojtkowska 3 nagroda

Kamila Brzezina nominacja


Agnieszka Jarocka nominacja

Katarzyna Kowalczyk nominacja


Ewa Makowska nominacja

Bartosz Nawrat nominacja


Karolina Pierchaล‚a nominacja

Katarzyna Pirรณg nominacja


Katarzyna Sekulska nominacja

Sylwia Wojtkowska nominacja


Kartka Świąteczna

W grudniu 2011 r. odbyło się posiedzenie jury, na którym

rozstrzygnięto konkurs na projekt kartki świątecznej, zorganizowany przez Katedrę Grafiki Instytutu Sztuki. Brak ograniczeń w technice wykonania czy wielkości dzieła, zaowocował kartkami z zakresu grafiki tradycyjnej, jak i wykorzystującej nowoczesne metody kreacji. W gronie zwycięzców znalazły się: kartka‑obiekt, będąca rodzajem mikro-książki‑prezentu, ale i kołowrotkiem, bombką etc.; kartka internetowa; wielostronna i inne. Pomysłowość i finezja wykonania, osobiste spojrzenie na święta oraz zakodowana w kartkach treść były tym, co przemawiało w sposób szczególny do jury konkursu.


Aleksandra Bury 1 nagroda


Agnieszka Mucha 2 nagroda

Katarzyna Sekulska 3 nagroda


Maria Domalewska wyróżnienie


Natalia Klęczar wyróżnienie

Zofia Szupina wyróżnienie


Magdalena Starzyńska wyróżnienie

Martyna Berger nominacja


Tomasz Bolik nominacja

Agnieszka Bis nominacja


Aleksandra Burek nominacja

Aleksandra Bury nominacja


Aneta Dobija nominacja

Marta Drzęźla nominacja


Angelika Kubicz nominacja

Izabela Lankocz nominacja


Karolina Maluty nominacja

Alicja Murańska nominacja


Karolina Radłowska-Nowacka nominacja

Maciej Pisiałek nominacja


Ilona Polis nominacja


Ilona Polis nominacja

Ewelina Rivillo nominacja


Małgorzata Węglarz nominacja

Magdalena Wojarska nominacja


Exlibris Czesława Miłosza

Organizatorem konkursu na ekslibris Czesława Miłosza był

Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i „Expo-Silesia” – fundator nagród. Jego celem było upamiętnienie setnej rocznicy urodzin wielkiego poety. Tematem ekslibrisów mogły być wydarzenia biograficzne, twórcze i rocznicowe, dokumentujące dorobek życiowy twórcy.

Wybrane przez jury ekslibrisy zostały pokazane na wystawie,

zorganizowanej w katowickim Spodku w październiku 2011 r. w ramach Targów Książki. Towarzyszyła jej także prezentacja małych form graficznych i ekslibrisów pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – prof. zw. Eugeniusza Delekty, dr Krzysztofa Bąka i dr Adama Czecha.

Komisja konkursowa w wyborze najciekawszych ekslibrisów

brała pod uwagę zgodność z tematem, czytelny przekaz myśli, wysokie walory artystyczne.

Zwycięska praca urzeka syntezą nośnej formy otwartej

w odbiorze z dookreślonym, czytelnym liternictwem. Ekslibris nagrodzony drugim miejscem przemawia ekspresyjnym, zwięzłym, organicznym kształtem, aktywizującym wszystko, co w poezji najistotniejsze. Praca sklasyfikowana na trzeciej lokacie, to rodzaj poetyckiej pieczęci, naznaczonej piórem poety.


Agnieszka Mucha 1 nagroda

Agnieszka Sowa 2 nagroda


Martyna Sobolewska 3 nagroda

Agnieszka Bis wyróşnienie


Tomasz Bolik wyróżnienie

Katarzyna Hańczak wyróżnienie

Krzysztof Marek Bąk gościnnie


Adam Czech gościnnie

Eugeniusz Delekta gościnnie


Aleksandra Bury Exlibris Z. Kubeczka

Adam Czech Lale


Eugeniusz Delekta Exlibris leśmianowski

Krzysztof Pasztuła Ucho


Natalia Pawlus Waga

Agnieszka Ryszkowska Święci śląscy


Anna Wajda Bez tytułu


Organizatorzy GALERIA DOMU KULTURY W RYBNIKU-NIEDOBCZYCACH ul. Barbary 23 44-270 Rybnik Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Zakład Grafiki Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Litografów „Kurant”

Katalog Maciej Jaroszyński – opracowanie graficzne Adam Czech – redakcja Krzysztof Pasztuła – wstęp, tekst dotyczący ekslibrisu CINiBA Adam Czech – teksty dotyczące: Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Litografów „Kurant” , ekslibrisu Kurant, konkursu na zwierzę fantastyczne, ekslibrisu wybranego wykładowcy Instytutu Sztuki w Cieszynie, konkursu na kartkę świąteczną, ekslibrisu Czesława Miłosza

Wydawca Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Litografów „Kurant” Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Zakład Grafiki Reprodukcje prac graficznych – Adam Czech

Nakład 80 egzemplarzy


Exlibris i mała forma graficzna  

Katalog wystawy w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach, styczeń 2014

Exlibris i mała forma graficzna  

Katalog wystawy w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach, styczeń 2014

Advertisement