Page 1

l i t o g ra f i a

1 3 - 2 8

z

c i e s z y n a

l i s t o p a d

2 0 1 3

kurant k

u

d z i e n n i k

r

z a c h o d n i

a

n

s o s n o w i e c

t


litografia z cieszyna

Litografia z Cieszyna

Druga z kolei wystawa studentów pracowni druku płaskiego Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie, prezentowana w siedzibie „Dziennika Zachodniego”, wpisuje się w dobry zwyczaj wychodzenia młodzieży artystycznej poza mury macierzystej uczelni. To co dla dojrzałych artystów jest oczywiste, a więc konieczność konfrontowania twórczości z publicznością, dla młodych jest nie lada wyzwaniem. Wystawa obrazuje niewielki fragment dokonań ostatniego roku. Obok prac dyplomowych na wystawie znalazły się również prace studentów 1 roku oraz koła litografów „Kurant”, a także wykładowców: dr hab. Krzysztofa Pasztuły, dr Adama Czecha i gościnnie mgr Natalii Pawlus. W trakcie zajęć realizowane są zadania, których celem jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy warsztatowej, ale też i co jest ważniejsze, budowanie świadomości artystycznej. Litografia jest techniką graficzną o ponad 200-letnim rodowodzie. Jej świetność oraz popularność dawno przeminęła. Nie wytrzymała konfrontacji z nowymi, łatwiejszymi sposobami tworzenia obrazu graficznego. Trudy i koszty warsztatu litograficznego wielu zniechęcają do zajmowania się tą dziedziną twórczości. Dlatego bezcenne jest to, że ciągle pojawiają się pasjonaci, których uwiodło piękno litografii oraz jej niepowtarzalne możliwości wyrazowe.

Krzysztof Pasztuła


„exlibris pauliny”

dr hab. krzysztof pasztuła


„ad-dyton kamienny 2�

dr adam czech


„razem”

mgr natalia pawlus


„transformacje�

justyna biedrawa


marzena daduń

„fabryka”


„relikty PRL-u 3”

grzegorz izdebski


„dłoń” (fragment)

dorota karpeta


„serce i kości”

katarzyna kwiatkowska


„georgeous”

izabela lankocz


„myśl”

marta musiolik


„lemur nikodem�

sandra malczewska


„w akwarium”

angelina orlicka


„filozofia�

barbara pandel


„ludek 3�

magdalena pindral


mirosława polewska

„koteczek”


„hotel”

katarzyna rećko


„portret 1”

anna rudnicka


„auto”

magdalena rutkowska


„exlibris agnieszki ryszkowskiej 1”

„exlibris agnieszki ryszkowskiej 2”

agnieszka ryszkowska


„mur 2”

żaneta rzepa


maja seweryn

„koszmar”


kurant grafika warsztatowa uś cieszyn

uniwersytet śląski wydział artystyczny w cieszynie

dziennik zachodni ul. baczyńskiego 25 a 41-203 sosnowiec

Kurant — Litografia z Cieszyna  

Katalog wystawy Studenckiego Koła Litografów „Kurant” // Siedziba redakcji Dziennika Zachodniego w Sosnowcu // 13—28.11.2013 // Druga z kole...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you