Page 1

Programma Kennisdag Inspectie Waterkeringen op 21 maart 2013 Thema ‘10’ Dagprogramma, aangepast 14 januari 2013 9:30 – 10:00 uur

Ontvangst U krijgt uw badge en er is koffie of thee

10:00 – 12:30 uur

Ochtendprogramma: in het auditorium

10:00 – 10:15 uur

Welkom en opening door de dagvoorzitter Herman Dijk (Dijkgraaf Groot Salland)

10:15 – 10:35 uur

PIW 2.0: Continue toetsen en professioneel beheer Pieter van Berkum (Rijkswaterstaat, pl PIW)

10:35 – 10:55 uur

Kansen voor inspectie binnen het nHWBP Richard Jorissen (programmabureau nHWBP)

10:55 – 11:15 uur

Versneld Ophogen Regionale Keringen (VORK) Marco Veendorp, (ARCADIS, namens platform VORK)

11:15 – 11:45 uur Pauze en koffie 11:45 – 12:10 uur

Vlaanderen op zoek naar extra ogen Patrik Peeters (Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout)

12:10 – 12:30 uur

FILM: FRIDA Van oefening naar realiteit! Ate Wijnstra (Noorderzijlvest)

12:30 – 14:00 uur

Lunch en bedrijvenmarkt


14:00 – 16:10 uur

Uitdagingen in het beheer van waterkeringen

A: Werken aan Kwaliteit

B: Continu toetsen

C: Innovatief beheer

14:00 – 14:40 Pro-actieve benadering van de rol van de toezichthouder Hans Waals (WS Hollandse Delta)

14:00 – 14:40 Actief informeren van burgers over toestand van een afgekeurde dijk Rob van Putten (Waternet)

14:00 – 14:40 Monitoring van Piping in de praktijk Ulrich Förster, Victor Hopman (Deltares) en Reindert Stellingwerff (WS Vallei en Veluwe)

14:40 – 14:45 Wisselen

14:40 – 14:45 Wisselen

14:40 – 14:45 Wisselen

14:45 – 15:25 Op weg naar standaardisatie informatiestromen met AQUO Boris Everwijn (Informatiehuis Water)

14:45 – 15:25 Beheersmaatregelen bij hoog water naar aanleiding van verlengde toetsronde Jan Put (WS Groot Salland)

14:45 – 15:25 Toepassing GeoTextiel tegen piping Frans van den Berg (WS Rivierenland)

15:25 – 15:30 Wisselen

15:25 – 15:30 Wisselen

15:30 – 16:10 Aan de slag met handreiking inspectie: certificering met inspecteursopleiding Daniël Schaap (Wetterskip Fryslan) en Gijs koning (Stichting Wateropleidingen)

15:30 – 16:10 Op weg naar rationeel waterkeringbeheer André van Aken (WS Rivierenland)

16:10 – 17:00 uur

Afsluiting met drankjes en hapjes op de bedrijvenmarkt

17:00 uur

Einde programma

15:25 – 15:30 Wisselen

15:30 – 16:10 Introductie Dijk Data Service Centrum en presentatie praktijk case Bastiaan Roos (Nelen & Schuurmans) Ruud Weijs (HH de Stichtse Rijnlanden)

130321_programma_kd10_2013_v6  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/130321_programma_kd10_2013_v6.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you