Page 1

Titel presentatie

9 maart 2005

Informatie en communicatie aangepakt en ingepakt

Ir Dick M.A. Schaap 9 maart 2006

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Verbeteren Inspecties Waterkeringen

Titel presentatie 9 maart 2006

2

• Het programma is initiatief van STOWA en DWW/RWS. • Doel: Stroomlijning van inrichting en uitvoering van inspecties van waterkeringen • MARIS ingeschakeld voor ondersteuning van de communicatie en informatie-uitwisseling

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

1


Titel presentatie

9 maart 2005

15tal verbeterpunten geconstateerd

Titel presentatie 9 maart 2006

3

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Samenwerking intensiveren en coรถrdineren Status toekennen aan waterkeringen Herkenbaar maken van het inspectieproces Standaardiseren van inspecties Vergelijkbaar maken van inspecties Expliciet maken van het inspectieproces in de beleidscyclus 7. Operationeel hebben en houden van kennis in buitengewone omstandigheden 8. Kwalificeren van inspecties en publiceren van resultaten Kennisdag Inspectie Waterkeringen

15tal verbeterpunten geconstateerd

Titel presentatie 9 maart 2006

4

9. Meer communiceren naar burger 10.Verbeteren objectiviteit en kwaliteit waarnemingen 11.Positionering remote-sensing technieken 12.Systematisch vastleggen van waarnemingen 13.Standaardiseren en reproduceerbaar maken van diagnose 14.Ontwikkelen van prognostische systemen 15.Inspectieresultaten expliciet maken in het beheer Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

2


Titel presentatie

9 maart 2005

Titel presentatie 9 maart 2006

5

Communicatie en informatie •

Speelt een rol in vele van de verbeterpunten

Interne communicatie tussen:  Toezichthouders (GS, Ministeries, Provincie)  Waterkering beheerders (RWS, Waterschappen)  Bedrijven  Instituten (GTI’s, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen)

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Titel presentatie 9 maart 2006

6

Communicatie en informatie •

Externe communicatie naar:  Externe deskundigen  ENW, UvW en IPO  Belangstellenden, burgers

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

3


Titel presentatie

9 maart 2005

Titel presentatie 9 maart 2006

7

Virtueel kenniscentrum Website: www.inspectiewaterkeringen.nl

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Fase 1 virtueel kenniscentrum

Titel presentatie 9 maart 2006

8

• •

Richt zich vooral op interne communicatie Partijen informeren over status en voortgang van activiteiten en projecten uit het programma • Uitwisseling van ervaringen, suggesties en initiatieven van eigen organisatie stimuleren en faciliteren • Partijen informeren over producten voor inrichting en uitvoering van inspecties • Partijen betrekken en activeren in planvorming en stimuleren tot participatie in projecten. • Stimuleren van samenwerking, kennis Kennisdag Inspectie Waterkeringen circulatie en samenhang

Presentator

4


Titel presentatie

9 maart 2005

Titel presentatie 9 maart 2006

9

Huidige inhoud website • • • • • • •

Achtergrond en uitleg van Programma ‘Verbetering Inspectie Waterkeringen’ Agenda van bijeenkomsten Nieuws berichten Projecten overzicht met status Bibliotheek van downloadable rapporten Nieuwsbrief listserver Forum voor discussies en vraag – antwoord

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Titel presentatie 10 9 maart 2006

Projecten database

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

5


Titel presentatie

9 maart 2005

Forum voor discussie, suggesties, vraag en antwoord

Titel presentatie 11 9 maart 2006

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Mogelijke uitbreiding van de website voor interne communicatie - kennis •

Titel presentatie 12 9 maart 2006

Huidige situatie:  Onderhoud en redactie via projectteam Methoden en Technieken en centrale webmaster  Input van partijen direct via Forum en indirect via projectmanagers -> redactie

Mogelijke uitbreiding:  Partijen meer interactieve mogelijkheden bieden om zelf bijdragen te leveren via Extranet (bijv. Rapportages over voortgang Projecten, uitgevoerde Inspecties, toevoegingen voor Bibliotheek, …)

Doel: verdere community building en kennis circulatie

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

6


Titel presentatie

9 maart 2005

Voorstel voor verbeterde gegevens uitwisseling via Inspectie Portal

Titel presentatie 13 9 maart 2006

Portal site maken voor makkelijker identificeren en efficienter ontsluiten van diverse relevante informatie en gegevens bronnen

Portal uitrusten met centrale catalogus van beschikbare data bij partner systemen en opties voor toegang tot data

User interface Portal uitrusten met electronische kaart met ligging van alle waterkeringen (primaire (ca. 3600 km) en secundaire (ca. 14.000 km) in Nederland als primaire laag en kapstok voor allerlei relevante gegevens en attributen

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Titel presentatie 14 9 maart 2006

Realisatie van Inspectie Portal •

Aansluiten op en gebruik maken van de output van bestaande informatiesystemen bij partners, waarin inzameling en locaal beheer reeds goed geregeld is

Benutten van web technologie (XML, ISO19115, automatische updating, online Content Management Systemen, …) voor slimme koppelingen en inbreng van partners

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

7


Titel presentatie

9 maart 2005

Voorbeeld NODCi portal project RGI

Titel presentatie 15 9 maart 2006

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Voorbeeld Sea-Search Portal CDI

Titel presentatie 16 9 maart 2006

•

Sea-Search = netwerk van Nationale Oceanografische Data Centra in Europa via EC project (www.sea-search.net)

•

Realisatie van een Common Data Index (CDI) voor identificatie en toegang tot partner data sets.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

8


Titel presentatie

9 maart 2005

Voorbeeld Sea-Search Portal CDI

Titel presentatie 17 9 maart 2006

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Titel presentatie 18 9 maart 2006

Zoekresultaten CDI catalogus

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

9


Titel presentatie

9 maart 2005

Titel presentatie 19 9 maart 2006

Van CDI metadata naar data bij partner server

DATA

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Mogelijke uitbreiding op gebied van externe communicatie

Titel presentatie 20 9 maart 2006

Voorlichting naar burgers over belang van waterkeringen, veiligheid belang van inspecties, communiceren over prestatie door de waterkeringbeheerders

Inschakelen van burgers bij melden van mogelijke observaties

Openbare kaart met veiligheid van waterkeringen en informatie over gepleegde inspecties

Bijvoorbeeld Google Earth benutten voor presentatie

Ook geschikt voor extra communicatie naar Toezichthouders

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

10


Titel presentatie

9 maart 2005

Voorbeeld Google Earth benutten als kaart ondergrond – vb: Funda

Titel presentatie 21 9 maart 2006

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Voorbeeld Google Earth benutten als kaart ondergrond – vb: Funda

Titel presentatie 22 9 maart 2006

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

11


Titel presentatie

9 maart 2005

Titel presentatie 23 9 maart 2006

Tenslotte: •

Bezoek de huidige website: www.inspectiewaterkeringen.nl

•

Denk mee over verdere ontwikkelingen en opper suggesties via het Forum en via de Respons optie

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

12

060309_kennisdag_pr2_website  
060309_kennisdag_pr2_website  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/downloads/060309_kennisdag_pr2_website.pdf

Advertisement