Page 1

Titel presentatie

Grip Op Kwaliteit visuele waarnemingen (GOK)

Vervolg op de Groene Gids

7 maart 2008

Harry Schelfhout (Deltares) Jaap Bronsveld (waterschap Rivierenland)

2

Terugblik 2005/2006

• Project KT-07 GOK-1 • Verbeteren objectiviteit en kwaliteit waarnemingen • Systematisch vastleggen van waarnemingen • GOK sluit aan op actuele behoefte • Betrek inspecteurs bij ontwikkeling gids • Sluit aan bij systematiek CROW

Presentator

1


Titel presentatie

3

Schadecatalogus CROW A+

A

B

C

D

Kademuur is in zeer goede technische staat.

Kademuur is in goede technische staat.

Kademuur is in redelijke technische staat.

Kademuur is in slechte technische staat.

Kademuur is in zeer slechte technische staat.

Mate van beschadiging

Mate van beschadiging

Mate van beschadiging

Mate van beschadiging

Mate van beschadiging

≤ 2 % per 100 m2

≤ 5 % per 100 m2

≤ 15 % per 100 m2

≤ 30 % per 100 m2

> 30 % per 100 m2

Scheefstand

Scheefstand

Scheefstand

Scheefstand

Scheefstand

≤ 5 % per 100 m1

≤ 10 % per 100 m1

≤ 30 % per 100 m1

≤ 50 % per 100 m1

> 50 % per 100 m1

Spoelgaten

Spoelgaten

Spoelgaten

Spoelgaten

Spoelgaten

≤ 1 stuks per 100 m1

≤ 5 stuks per 100 m1

≤ 15 stuks per 100 m1

≤ 50 stuks per 100 m1

> 50 stuks per 100 m1

Verzakking

Verzakking

Verzakking

Verzakking

Verzakking

0 mm per 100 m1

≤ 5 mm per 100 m1

≤ 15 mm per 100 m1

≤ 25 mm per 100 m1

> 25 mm per 100 m1

4

Terugblik 2007 (1) • Project KT07(GOK-1) afgerond – – – – –

Presentator

Resultaat: Groene Gids met veel witte vlekken I - Zeedijken II - Duinen III - Rivierdijken IV - Regionale keringen

2


Titel presentatie

5

Terugblik 2007 (2) • Positieve respons workshop – Inspectiegids is hard nodig – Niet wachten op volgende processtap (diagnosticeren)

• RWS/STOWA: Handreiking = prioriteit 1 • Project GOK-2 uitgesteld • Voorstel digitale gids geparkeerd

6

Vervolg GOK-2

• Invulling witte vlekken papieren Groene Gids – Foto’s en indicatoren – Onderscheid stedelijk/landelijk gebied

• Tussenstap: complete digitale gids – Proefdraaien bij reguliere inspecties – Interactief en online te raadplegen

• Eindprodukt: Schadecatalogus

Presentator

3


Titel presentatie

7

Voorstel GOK-2 = synergie • Sluit aan op generieke methode GOK-1 • Beelden verzamelen en opnemen in digitale gids • Ontsluiten gegevens via internet • Input voor gebruikerscursus

8

Stap 1 • Ontwikkelen digitale gids op internet • Aanwijzen gebruikersgroep • Verzamelen zoveel mogelijk foto’s • Interactief proces: foto’s zelf uploaden en vergelijken met foto’s van collega’s

Presentator

4


Titel presentatie

9

Stap 2 • Zelf periodiek screenen foto’s • Uitselecteren beste foto’s door gebruikersgroep • Van beste foto’s referentiebeelden maken • Bepalen indicatoren/inspectieparameters • Classificeren

10

Stap 3 • Review resultaten in workshop(s) met onafhankelijke deskundigen • Vastleggen eindresultaten in schadecatalogus: – – – – –

Presentator

Type waterkering Zone Element Kwaliteitsklassen GRMS Indicator/inspectieparameter

5


Titel presentatie

11

Vragen en stellingen 1. 2. 3. 4.

Herkennen jullie je in de aanpak? Wie doet er mee in de gebruikersgroep? Zijn er suggesties voor het vervolg? Is digitale kennisuitwisseling voldoende of zijn er ook andere vormen van kennisuitwisseling nodig? 5. De techniek in het veld is nog lang niet ver genoeg om deze aanpak te ondersteunen, dus we hebben er nog niets aan 6. Foto's alleen is niet genoeg, er moet ook meetbare informatie over de elementen worden verzameld.

Presentator

6

kd2008_ws_GOK2  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/downloads/kd2008_ws_GOK2.pdf