a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 14

Portrett

Ole Paus & Motorpsycho spiller på Olavsfest

Jeg tenker som så at har man ikke nerver

noe forhold til, men jeg ser at enkelte av

Paus humrer over tanken over å kunne være

før en slik begivenhet eier man ikke fantasi.

mine jevnaldrende mister noe av selvkritik-

den ultimate dommer, og legger til at boken

Et annet høydepunkt blir når Paus og

ken. Det er lett å gjenta seg selv og det er

kommer ut på Kagge forlag.

Motorpsycho inntar Borggården i Trondheim

jeg litt redd for. Å insistere på at man er den

– Det var flere som var interessert, men

under sommerens Olavsfest.

man var er en litt vond tanke. En skal ikke

Erling er en fin fyr og en venn, så det måtte

– Det er noe jeg gleder meg stort til. Olavs-

tro at man alltid har noe å fare med. Jeg

bli hos ham. Tenk så heldig jeg er, som har

fest er helt spesiell. Den har en kristen

tenker som så, og det prøver jeg å holde

kunnet relatere jobben min til folk jeg liker.

plattform, og da snakker vi om kristen i

meg til, skal man først gjøre noe må man

Det er ganske flott, egentlig. Jeg tror heller

beste forstand. Troende, nysgjerrig og ikke

gå lenger enn før. Man må det det helt ut!

ikke jeg tar helt feil når jeg sier at gutta

dømmende. Jeg har spilt der før, og har

Ellers er det ingen vits.

i Motorpsycho og jeg også er blitt glade i

vært så heldig å få bli venn med festivalsjef

Og, småskremmende nok, denne livsfilo-

hverandre.

Petter Myhr. Han er uortodoks og full-

sofien tatt i betraktning, er Ole Paus godt

Vi filosoferer litt videre rundt temaet venner

stendig fryktløs. Jeg vet ikke hvor mange

i gang med å skrive sin selvbiografi. Hvor

og livet, før Paus må takke for seg. Han skal

billetter vi har solgt ennå, men jeg håper

langt vil han gå nå?

til Trondheim for å øve med sine nye rocke-

det er mange. Ikke for min egen del, men

– Det blir så mange avsløringer, ler Paus,

kompiser. Eller «røve», som han kaller det.

for festivalens. Jeg vil den vel.

før han blir mer ettertenksom.

I mitt stille sinn tenker jeg at det ikke er det

– For ikke lenge siden hadde jeg gleden av

minste rart at fyren får mange venner. Han

Ta det helt ut

å være hovedperson i en av min gode venn

virkelig som en trivelig kar. Noen ganger

De av oss med nært kjennskap til menn i 70-

Ketil Bjørnstads bøker. Historien har rot i

er det faktisk ganske så hyggelig å være

årene, vet at denne gruppen ofte har en del

virkeligheten, og han spurte meg derfor hva

journalist. Særlig når intervjuobjektet heter

fellestrekk. Mange av dem har en pensjon

– og hvor mye han kunne skrive? Hva du vil,

Ole Paus.

de lever godt med, de nyter late dager og de

sa jeg da. Det i seg selv var helt problem-

diskuterer gjerne hjertemedisinene sine.

fritt, men nå må jeg plutselig stille meg

Paus har derimot satt opp tempoet etter at

det samme spørsmålet. Når man skriver

han fylte 70, og kjenner knapt begrepet «late

en selvbiografi forteller man ikke bare om

dager». Hjertemedisiner kan han derimot en

eget liv, men også om andres. Da skal man

del om.

trå litt varsomt. Det er på en måte det nær-

– Ja, er du gær’n, jeg har hatt to infarkt.

meste man kommer vår herre selv; å kunne

Men det er ikke noe å bry seg med. Alder og

skape sin egen virkelighet og «komme

pensjonisttilværelse har jeg egentlig ikke

tilbake for å dømme levende og døde».

14

Nº1 2020

FAKTA

Olavsfest 2020

• Når: Olavsfest 2020 arrangeres i Trondheim fra 28. juli til 3. august. Ole Paus og Motorpsycho spiller i Borggården fredag 31. juli. • Web: olavsfest.no • Facebook: facebook.com/olavsfest • Instagram: #olavsfestdagene

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

Profile for inmag
Advertisement