Page 1

2 | | PEATOIMETAJA 12 TUDENGITEADUS

Teadus tudengini – kuidas muutuda tööjõuturul konkurentsivõimelisemaks? Veiko Karu veiko.karu@ tipikas.ee

Ettevõtted soovivad väärt tööjõudu. Eriti nüüd, kui kõik räägivad majanduslangusest. Ükski ettevõte ei soovi riskida uute töötajate värbamisel, nad soovivad olla kindlad, et valitud isik saab püstitatud tööülesannetega hakkama. Värsketel ülikooli lõpetajatel on suhteliselt raske tööjõuturul ennast märgatavaks teha, kuna ettevõtted eelistavad siiski kogenud tegijaid. Üheks parimaks võimaluseks ennast ettevõtetele näidata on osaleda oma erialalisel tudengitööde konkursil või mõnel muul taolisel konkursil. Toimuvad üleriigilised tudengitööde konkursid, Eesti Teaduste Akadeemia konkursid, TalveAkadeemia artiklite konkurss jt. Miks on kasulik osaleda? Aga just seepärast, et näidata oma erialaseid

oskusi ja võimeid. Parimat enesereklaami on raske leida.

Mäenduse, geoloogia, geotehnika, geograafia temaatikaline konkurss 2009 2003. aasta sügisel korraldas Eesti Mäeselts (ühendab mäeinsenere, mäeettevõtteid ja tudengeid) esimese mäenduse ja geoloogia teemalise tudengitööde konkursi. Pärast esimest konkurssi on korraldajate ring laienenud. Liitunud on Eesti Geoloogia Selts, Eesti Geotehnika Ühing - nendega koostöös korraldati konkurssi aastatel 2004-2007. 2008-ndast aastast liitus Eesti Looduseuurijate Seltsi Geoloogiasektsioon ning tänavusel, 2009-ndal, aastal liitus Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi. Tudengitööde konkursi korraldamisse on kaasatud nüüdseks viis erialaühingut. Sellel aastal toimub tudengitööde konkurss Eesti Looduseuurijate Seltsi Geoloogiasektsiooni eestvedamisel. Konkursi temaatika on: mäendus, geoloogia, geotehnika,

geograafia jt maateadused. Esitatavad võistlustööd võivad olla: ainetööd – mis tehti õppetöö käigus; kursusetööd – mis tehti ülikooli õppekava raames; artiklid, ka konverentside ettekannete tekstid – avaldatud nii ainuautorluses kui ka kaasautoritega; tehnoloogilised skeemid – projektide raames tehtud ja kaitstud; metoodikad – uurimistöö raames tehtud ja kasutatud; lõputööd – nii bakalaureuse, kui magistriõppe lõpetamisel kaitstud; lisaks kõik teised vastavate valdkondade uurimused, millede vastavuse konkursile otsustab komisjon. Tööd peavad olema valminud aastatel 2008-2009 ja vormistatud vastavalt ülikooli korrale. Välja antakse nii üldpreemiad kui ka eripreemiad ning tähtaeg tööde esitamiseks on 06.04.2009. Lisainformatsiooni saab vaadata konkursi kodulehelt http://geokonkurss.blogspot. com. Sealt saab ka jälgida, millistesse konkursi kategooriatesse kui palju töid on juba esitatud. Julget pealehakkamist!

TalveAkadeemia tegi rekordi Veebruarikuu alguses, 09.02.2009, kell 09:00, algas registreerumine TalveAkadeemia 2009-nda aasta konverentsile. Registreerumine oli kestnud vaevalt kolm astronoomilist tundi, kui kõik selle aastase konverentsi kohad olid täitunud – see on rekord. 2008. aastal kulus kohtade täitmiseks kaheksa tundi. Milles peitub TalveAkadeemia võlu ja kuidas see on mõjutanud tudengite teadusejanu ning ühiseid innovatsiooniprojekte? TalveAkadeemia võtmes on korraldajad täheldanud erinevaid mõjusid: konkursi, konverentsi, kogumiku ja kompleksseid mõjutusi. Neist natuke lähemalt.

TalveAkadeemia konkursi ja kogumiku mõju Teadusartiklite konkurssi on korraldatud igal aastal. Konkurss on toimunud mõned kuud enne teaduskonverentsi. Konkursile on oodatud kuni kuue lehekülje pikkused teadusartikli nõuetele vastavad eestikeelsed tööd. Läbivaks ideeks on olnud, et artiklis peab olema arusaadavalt kirjeldatud tudengi poolt tehtav teadustöö ning seda säästva arengu vaatenurgast lähtuvalt. TalveAkadeemia konkurss on kindlasti

soodustanud tudengitel eestikeelsete teadusartiklite kirjutamist, mille jaoks napib võimalikke väljundeid.

TalveAkadeemia konverentsi mõju Parimate tööde esitamine konverentsil annab üliõpilastele võimaluse tutvustada oma teadustööd ja saada kohest tagasisidet teistelt konverentsil osalejatelt. Tagasiside on vajalik, et töö autor saaks aimu, kas tema teadustöö on aktuaalne või mitte. Samas on võimalik teistel üliõpilastel (konverentsi kuulajad) võimalus kuulata ja vaadata erinevate ülikoolide üliõpilaste teadustöid, diskuteerida autoritega ning saada seeläbi uusi ideid oma isikliku uurimisteema käsitlemiseks.

Uued ideed ja teod Alternatiivsete ideede sessioonide käigus on toimunud mõttevahetusi ja ideede kohtumisi. Esimene ideede sessioon toimus TalveAkadeemia 2006 raames. Tulemusena on tekkinud erinevad TalveAkadeemia jätkuprojektid, mis on saavutanud iseseisvuse. Edukamatest jätkuprojektidest võiks esile tuua: Suveakadeemia (toimunud juba

kolm aastat ja on tunnustatud Maaülikooli poolt), Vikat (üliõpilaste kultuurivahetus välisülikoolidega), Teadus tudengini (Eesti Mäeseltsi tunnustus Mäenduse ja geoloogia teadusklubile), MTÜ WWOOF Eesti (ülemaailmne vabatahtlike liikumine mahetaludes) ning Pärmivabriku töökoda (tegeleb vanade asjade ümberehitamisega igapäevasteks tarbeesemeteks).

TalveAkadeemia kompleksne ja strateegiline (pikaajaline) mõju TalveAkadeemiat on korraldanud läbi aastate ligi 70 üliõpilast. Konverentsidel on osalenud üle 800 inimese, kes on kaasa saanud TalveAkadeemia fenomeni ja mõjutanud seeläbi väga palju teisigi isikuid. Käesolev aasta on Innovatsiooniaasta. Kindlasti saab TalveAkadeemia 2009. aastal tekkinud uusi ideesid lugeda innovatsiooniportaalis (www.in.ee). Kui sul endal peaks tekkima innovaatiline idee, siis ära peida seda - näita seda samuti in.ee kaudu! Veiko Karu veiko.karu@tipikas.ee

Karu_Talveakadeemia_tegi_rekordi  
Karu_Talveakadeemia_tegi_rekordi  

Veiko Karu veiko.karu@ tipikas.ee Uued ideed ja teod oskusi ja võimeid. Parimat enesereklaami on raske leida. soodustanud tudengitel eestike...

Advertisement