Page 1

KAANELUGU UUDISED | 3 7

oma maja. Eestis toimub aktiivne tegevus ka Tallinnas, kus Köleri tänaval asub meie korter. Kuigi EÜS pole korporatsioon, on meil ajalooliselt sellele omased tunnused – värvitekkel ja -lint, lipp ja vapp. Ent ajalooliste keerdkäikude tõttu oleme selts, mistõttu ei kohta meid just tihti avalikult värve kandmas, v.a ehk mõned valitud korrad aastas (Eesti vabariigi ja EÜSi aastapäevad, Eesti lipu päev jms). See aga muudab need värvid veelgi pühamateks. EÜSil on u 900 liiget, kellest igapäevaselt võtab aktiivselt seltsi elust osa paarsada. Liikmed jagunevad noor- ja tegevliikmeteks (nn kaasvõitlejad) ning vilistlasteks. Põhiliseks tegevuseks on seltsisisene asjaajamine ja organisatsiooni juhtimine (koosolekud) ning noorliikmete õpetamine. Ent tegevust jätkub ka muuks. Pidevalt toimuvad erinevad üritused: peod teiste akadeemiliste organisatsioonidega, filmiõhtud, ettekanded põnevate esinejatega ka väljaspool seltsi, tantsukursused ja -õhtud, väljasõidud, suve- ja talipäevad jne. Kahel korral aastas – veebruaris ja septembris – võtame vastu uusi liikmeid.

Miks tasub EÜSi liikmeks astuda? EÜSi liikmete peamine ühine tunnus on rahvuslus. Oleme kõik väljas Eesti vabariigi eest, oleme ühinenud eesti kultuuri edasiviijad. Samas oleme kõik kõrgharidust omandamas või selle omandanud, mistõttu meil on, mida nii riigile kui ka üksteisele anda. Ent me oleme olmeti väga erinevad. Tänases Eestis on ülikoole ja erialasid palju – ja seega on liikmeskond üpris kirju. Nii on Tartus peamiselt Tartu Ülikooli tudengid, seevastu Tallinnas domineerivad Tehnikaülikooli üliõpilased. Erinevused aga teadagi rikastavad. Nii pole kunagi seltsis igav, alati on, kellega rääkida ning mis peamine – väga erinevatel teemadel. Väga oluline on ka see, et kõik me oleme aatekaaslased, s.t üksteise peale saame olla alati kindlad, sest me oleme väljas ühise eesmärgi nimel. Ühistunne on võimas. Kindlasti on selts hea õppekoht, kus saab omal nahal kogeda, kuidas mikroühiskond toimib. Kuid mis seejuures kõige tähtsam – kõiges on võimalik ja ka vajalik ise kaasa lüüa. Seltsis on väga palju erinevaid

ameteid, mida igaüks pidada saab, saades nii kogemusi, mis vaevalt kellelgi mööda külge maha jooksevad. Ning lõpuks õlu. See käib ikka üliõpilaselu juurde. Kõrtsis on kõik istunud, aga mida kujutab ennast eesti vanima akadeemilise üliõpilasorganisatsiooni õllelaud, teavad vaid asjassepühendatud. Seega kui tahad teada, tule külalisõhtule.

Külalisõhtud Eesti Üliõpilaste Seltsi külalisõhtud toimuvad Tallinnas kolmapäeval, 11. veebruaril ja teisipäeval, 17. veebruaril algusega kell 19ct Tallinna koonduse ruumides aadressil Köleri 13. Tartus toimub külalisõhtu kolmapäeval, 18. veebruaril kell 19ct EÜSi majas aadressil Tõnissoni 1. Kõigil juhtudel eeldame soliidset riietust. Kohtumiseni! Lauri Vanamölder EÜSi Tallina koonduse esimees pro 2008-I

Ilma energeetikuteta ei saa! EÜN 4 Kas me suudame ette kujutada elu ilma elektrita? Vaevalt, sest siis ei saaks me kasutada arvuteid, külmkappe ja muid igapäevaelus vajalikke tarbeesemeid, millega oleme harjunud. Nii on vaja ka energeetikat õppivaid tudengeid, kes looksid meile innovaatilisi tulevikulahendeid. Ja tudengielu ilma üritusteta on nagu omlett ilma munata. Tudengielu mitmekesistamiseks saigi neli aastat tagasi 1. veebruaril loodud Energeetikateaduskonna Üliõpilasnõukogu (EÜN). EÜN oli üks esimesi üliõpilasnõukogusid, mis 2005. aastal tekkis. Üliõpilasnõukogu on organisatsioon, mis koondab ühe teaduskonna hakkajaid tudengeid edendama üliõpilaselu ning õppimisvõimalusi oma erialadel. EÜN koosneb 14 aktiivsest tudengist, kes õpivad elektroenergeetika, elektriajamite ja jõuelektroonika ning geotehnoloogia eriala energeetikateaduskonnas. Nende nelja aasta jooksul on EÜN seadnud üheks oma tegevuse eesmärgiks esmakursuslaste ülikooliellu ja erialasse sisse elamise soodustamise. Traditsiooniks on kujunenud igasügisene rebaste ristimine ning inseneriametit tutvustav seminar “Kes

on insener?”, lisaks igakevadine ekskursioon “Rebased katlasse”, mis viib esimese kursuse üliõpilasi elektrijaamadesse. Katelt vaatama, millest tuleneb ka ekskursiooni nimi. 2008. aasta rebaste ekskursioon toimus piiri taha, Lätti, tutvuma sealsete hüdro- ja kombijaamadega. EÜN ei jäta tähelepanuta ka vanemate kursusete tudengeid, kes juba aastaid TTÜs õppinud. Mitmeid kordi on kevadsemestreil korraldatud seminari “Praktika võimalused”, mille eesmärk on anda tudengile ülevaade, kuhu tasub praktikale minna ja millele praktikal olles tähelepanu pöörata. Kõigile seminarikülastajatele on antud mapid nende elektriettevõtete kontaktidega, kes energeetikateaduskonna üliõpilasi praktikale ootavad. Praktikaseminar leiab aset ka sel kevadel. Jälgi reklaami EÜN stendil dekanaadi juures ning kodulehel eyn.pri.ee! 2008. aasta sügissemestril toimus esmakordselt EÜN Sügiskool, mis oli suunatud kõigi õppetasemete tudengite erialaseks täienduseks ja silmaringi laiendamiseks erialast hoolimata. Esimese Sügiskooli teemaks oli põlevkivi, räägiti selle kaevandamisest, kasutamisest energia

tootmiseks ning keskkonnakaitsest. Laiendamaks erialase täiendamise võimalust väljaspool õppetööd, korraldab EÜN sellel kevadsemestril EÜN Energiafoorumit. Energiafoorumi täpsed teemad ning esinejad selguvad lähiajal. Ka Energiafoorumi kohta täpsema info saamiseks on soovitav jälgida meie kodulehte ning infostendi. Kaugeltki pole võimalik anda põhjalikku ülevaadet kõigist EÜN tegemistest möödunud nelja aasta jooksul ja lähitulevikus. Kuid saab välja tuua mõned huvitavad faktid: TTÜ Kino eestvedaja Kaupo Eerme on olnud EÜNi esimees, samuti praegune Üliõpilasesinduse juhatuse esimees Heiki Beres on juhtinud EÜNi tegevust. Tekkis huvi meie organisatsiooni tegemiste vastu? Kerkis pähe mõni küsimus või idee? EÜN-ga saab ühendust võtta e-posti aadressil anneli.reinberg@gmail. com. Teeme üheskoos ülikooliaastad paremaks! Anneli Reinberg anneli.reinberg@gmail.com Veiko Karu veiko.karu@tipikas.ee

Karu_ilma_energeetikuteta_ei_saa  
Karu_ilma_energeetikuteta_ei_saa  

Eesti Üliõpilaste Seltsi külalisõhtud toimuvad Tallinnas kolmapäeval, 11. veebruaril ja teisipäeval, 17. veebruaril algusega kell 19ct Talli...

Advertisement