LIM 2022

Page 1

6=8.$- 1$6 1$ ZZZ LQIRUPHG SO

/HV]F]\QVNL ,QIRUPDWRU 0HG\F]Q\ 1U

,661 ;

str. 5 str. 23 str. 30 str. 39 ! str. 44

1

www.informed.pl


SKLEP MEDYCZNY

www.informed.pl

2


;

H c;

;H ; >

9 - 1 G -C . , 8 ! 9 B , . .4 G, A , G , - - . 9 , , , H . , 9 , 1- : 9 G , H 9 H 9 , - I * + , , ! 9 -. , - 4- , ; - 1 . , , . , - , 4- J 9 * 1- - 9 > 2 > G - 6 , . 9 : 1 9 , -C- 9 , -4 , .4 9 -4 9 , - -C ! ! 9 - 9 -C- 9 , . , I . 1I , - I . 8 ! 9 A 1 - . H * + . . ! 9 , ! - 2 - + 8 ! 9 , - 9 , , - , , 1 , -C A 1 . - 9 1- . , I 4- - 9 8 ! 9 . G , .4- , ! 9 -. 0 .4- -C 9 , G, 9 I * + , . ! 9 -. G, 9 ! 9 I 9 -C 9 -. -C I - , - 4- 9 , - , , , -C , , H - - -C 9 -. 4 -C , 9 8 ! 9 , . 9 G G H - - 1I * & -C H - , 9 . 19 1 , 9 . 3 * -C - 4 -C , -C 9 . H H * - G 1- , 9 .4 - -C 9 , .G H , G , , - ! , 8 ! 9 G, H , 9 9 9 . 9 - ,, . 9 G- * + G- . , 8 ! 9 9 9 , . H G, 9 , H - H , G K Artur Marciniak wydawca POGOTOWIE RATUNKOWE 999 TELEFON ALARMOWY GSM 112 AMBULATORYJNA POMOC LEKARSKA (po godz. 18.00) Leszno, ul. Kiepury 45 65/ 525-36-70 !" #$%&$'*&+:' ; < !! = > <? " tel. 65/525-35-00 BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA ! " # $ %$ #" & " ' " &&(%)& #& % @D H @;D Q V * ( % #&) * + (#% , , , -. " / , %# ) $ * + DELEGATURA NFZ W LESZNIE * 0 1- 2 " %(%&# $ WOJ. KOMISJA DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W POZNANIU 3 4, . , , * ' - . 6 7 , 1- ( # ) * + " ( #% $ ) D>\] ^ H @\] > D H Q _ ` Q > ; >a W LESZNIE ' 2 " %( %&$ % % WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE 89 ' , . : / % # * + " ( ##% % . " ( ##% % %

INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI ; &# (&#$ $) ))# < ,= " &( & H @;D D b ` >4 %6 2 " % $ % #& STOWARZYSZENIE „MONAR” PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII * 9 & 2 " %(%& ) STOWARZYSZENIE PACJENTÓW PRIMUM NON NOCERE ? % @ " # )## & $ H c; Va a; > ` ^ @ ;f^ H Q ;H> ` 6 A * 88 ) #&# ,, * +" 2 , % ) * + B " ( @ ; c;D ; > ; ALZHEIMEROWSKIE >4 %6 2 " &% )%) %#% @ ; c;D ; > ; “AMAZONKA” :C ) 2 " ( %& % % H @;D D ]Qa ` ` :C ) 2 " %( %& # STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE / ; - & DE - F 2 " % & ) %)

3

6 6 @ ' :C :C - :C - :C 9 - : 9 ! > 9 > > L , / / H - / - M 9 89 0 , 0 9 C - 0 9 0 2 9 9 , - 2 2 , 2 , , - - , - - , - 7 ! 7 7 -C 7 -C 9 G , -. , 9 * , * , * 9 * , * H * , - . * -. * 9 - * -C * -C ; C -. ; 9 ; ' ' 9 , - ' 9 ' , B H + 3 3'/ L0/ ;B/ L:M ? , +- - - B 9 )>

www.informed.pl

) $ & % % & )& )) ) ) # & % & & % % & # % & )) )% ) % $ && % $ # # # & & & & &$ ) % & & & & ) ) % && &) & &% & & &% # )& )) ) ) % & & &# &$ && & & ) $ # # # & )& )) )% ) % ) % & & &# ) % & & & $ &# & $ ) & )& )) ) )% # $ &# &$ & % # & & )


" # $ % & * . , 9 - , G -. . 9 4 =I 9 H G , , I H =I 4 -. . 1- H, -C- I 9 7 .4- 9 -. - : G , 1I - 9 , , ; H - N H - - - G1- . O- -C , P @ , - G . G 9 1 " - Q : 1 G Q B - , 1- G Q 8 . H . , .4 . G H - G1 . 9 .4- . - I G G, 9 - 9 .-CG . H, , , 9 +- G, .4- - ,, - G . , 9 . , 4 , - @ H - 4 , - 4 ,G . , H 9 . .4- G . , H -C -. -C 0 , -C 9 , , , . G , , I H I , 89 - . ,.G , - . 9 .

9 9 9 - 9 1 I 9 - + - -C- I , G - . -C-4 , I -.

A 1 , - . . ,.G . . , I G, , , , 7 9 - -. , . , -C- I . ! 9 9 - , 9 - 9 H I G H - 9 H , , 1 4 . G -C -. 7 . , I G , . , . . 9 . 9

> G 9 4 - I G 9 -. . 9 -C 9 .4- -C B . , - 4 , G - 9 9 4 , I 9 I 4 @ 9 -C - - -C -C 9 -. -C G -C - -C 4 , G,

@ , - G G,4- . -. - . H 9 G, - , , . H . < . - I G > H , . H I - 1 6 H H . , R H . 4 . , , , - , , 9 7 9 . , - . , , . , ? H , - 9 G, 9 , H G , 9 -. , - , 4 ?, G H - . H - 9 - , . 4 9 - . H,H H 9 - 9 .- G,4 H , - G1 G . , , - , 4 , 9 4 H .4- -C G , -C

7 9 - 1- 1- H , G 4 I 9 H H G H . , 9 .1- 9 G,

www.informed.pl

4


_ "hj , -C 4 . 9 . , 1- H . H G k "< G .4- , . , 1- , H G -C k <m .4 G , 1- H G -C .4- -C G - R H -C * H +- , -C 4H G " R 9 1- H R , 1- 4 H -C R 9 H 9 - 1 9 C , - 9 , H 9 R - 9 - 9 9 - 9 .4 . . , 1- H . - 9 ! . G . 9 H +- -C , -C > G -C , H , G - 9 -4 , USG Doppler - I 9 9 ! - - 1- , -C - -C H -C , , 9 H 9 , I , 1- , 1- H - 1I H , 1- ! - 1I j - . . 1 - 7 .- G 9 . 9 . , 1- H . 4 G - - - GH 1- - .4- D - F H @ j . , 1- H . 9 H I -C - D S -C F D - G- H , - . , . G- H , ( H F * , 1I , 1I H . -C 4 - G 4 . 9GH- - , , - -C + - - -C G , , 9 -C H - , H -C -C G -C J- -C , + , , 7 N : - 2 . 9 4 - 4 G 4 DL , N 2 BC LT2B 4 H L , N - 2 6 LT26F 9 . - H4- , - - . > . 9 , H " 9 H 1I 9 . 9 - + 9 - G 1I + - 1I -C - GI -C . 9 , - T - 2 ! 9 9 * R - q vj?@ w x , , , 1- ! 9 9 .4 , 4 9 9 - , 9 - + H -C , - -C D/'T ''TF - C 9 , DH , F SYSTEM PULL-BACK 4 - 9 , 9 . - H +- , -C - . , . . -.4 D - 9 - . 9F > G . - 1- 9 . 9 -C 9 , 4 - - G1- . .4- -C G , -C -. 7 N : - 2 . 9 H - H +- , -C - -C - .4- 9 S - 9 9 S - 9 b { | <"} - , 9 H . 9 9 . 9 .4- 9 H +- , -C . - 9 . - 9 G 1- , 9 ,

5

'''

I , , - . H . ! 9 - 7 N : - 2 . H } "{ | <"} . 9 , J -. - . 9 S 9 .4- 9 9 H -C * - , -C H .4- - . 7 N : - 2 . 9 ' . O , ,P 9 - + H -C H - . -. 1 , .4- D 9 .4- F - 9 - - . 4, 6-- T 6T% , , 1 I - , , 1I , * - - 4H -. - H G -C 9 H,H - +- , -C 9 - - - ,- 1 G - , H H 1I H .4- -C 1I * - , 6- , -C - 1- 7 - : - 2 . G 9 . G .4-4 -. -C +- -C - H -C - 1 . 9 H I H - 7 N : - 2 - 9 H , 9 H , C 9 , 9 9 - 9 H , , .4 G ) - " H G - 4- G - H , - , 4 ) G - R , - 4 4 1 , 4 , 4 BG - 9 4 . , 9 H , , H , - . . ., .4- . G , H . U , DC 9 , - F 9 4 I 9 - , H .D- 4H - -F ,- 1 . D, , GH , - F H -C , V -. 9 9 9 - . V , . , - 1- 4 C 9 , 0 . . - ,, , - . . . 1 , @ C 9 , 9 , G . -C , G- 4- -C -4 7 , H - H I . - . , - . -C M 9 , R " , - . , , .4 & , .4 ,- - 9 - .4 , , ) , .4 9 .4 , , G- , .4 , .4 G , , I 2 - C 9 , , & 9 1- - .4- -C 9 4H 9 . - , ) - . -C -C - G- ' 4 H 9 , - R 7 N : - 2 - H , . 9 " -C - - G- H , & H , ) , 9 H , H - -. 4, D @ F - . H , H - . T W ! ! " !# $

www.informed.pl


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA *267<ē 63=2= : *267<1,8 3/ 0$5&,1.2:6.,(*2 /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< 5$:,&= 6=3,7$/ 32:,$72:< : 5$:,&=8 *(1 *527$ 52:(&.,(*2 Ɣ *267<ē =(63Ïà 35=<&+2'1, /(.$5=$ 52'=,11(*2 ³*26 0('´ *5$1,&=1$ Ɣ /(6=12 1=2= 325$'1,$ $/(5*2/2*,&=1$ ³-$1.20('´ /(ĝ1$ 26$'$ Ɣ /(6=12 ,63/ %($7$ 35=<%</6.$ .2=$1(&.$ 67<&=1,$ Ɣ /(6=12 1=2= 7+25$; 325$'1,( 63(&-$/,67<&=1( 62%,(6.,(*2 Ɣ /(6=12 0('(25 -$1$ .,(385< Ɣ 5$:,&= 38/6 32'0,(-6.$ Ɣ 5$:,&= &(17(5 0(' /,6723$'$ Ɣ 5$:,&= 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ ³5$:0('´ 3,à68'6.,(*2 Ɣ /(6=12 63(&-$/,67<&=1$ 325$'1,$ /$5<1*2/2*,, , )21,$75,, 6.$5%2:$ Ɣ /(6=12 21.2/2*,&=1< 1=2= 21.2 0(' 6à2:,$ē6.$ Ɣ *267<ē 1=2= &(786 325$'1,( 63(&-$/,67<&=1( 35=< ':25&8 $ Ɣ *267<ē 1=2= ³325$'1,( /(.$56.,(´ 35=< ':25&8 Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7< /(.$56.,( 0(',&25 %Ą&=.2:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 &(17580 0('<&=1( 1=2= 32'67$:2:(- 23,(., ='52:271(- *$%,1(7< 63(&-$/,67<&=1( 1$&à$:6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 1=2= 325$'1,$ 63(&-$/,67<&=1$ 0(',&$/ : /(6=1,( % &+52%5(*2 Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ 5$:,&= 6=3,7$/ 32:,$72:< : 5$:,&=8 *(1 *527$ 52:(&.,(*2 Ɣ *267<ē 1=2= ³325$'1,( /(.$56.,(´ 35=< ':25&8 Ɣ 63=2= : .2ĝ&,$1,( .2ĝ&,$1 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 1=2= 325$'1,$ 63(&-$/,67<&=1$ 0(',&$/ : /(6=1,( % &+52%5(*2 Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 1=2= 325$'1,$ 63(&-$/,67<&=1$ 0(',&$/ : /(6=1,( % &+52%5(*2 Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ ĝ:,$'&=(1,( 325$'1,$ &+,585*,, 85$=2:2 25723('<&=1(- '/$ '2526à<&+ Ɣ *267<ē 1=2= &(786 325$'1,( 63(&-$/,67<&=1( 35=< ':25&8 $ Ɣ *267<ē 1=2= 63(&-$/,67<&=1( 325$'1,( /(.$56.,( ³+,32.5$7(6´ 35=< ':25&8 $ Ɣ .2ĝ&,$1 325$'1,$ 25723('<&=1$ 2570(' /8&<1$ 3$:/,. 25723('$ %2&=1$ Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 1=2= 325$'1,$ 63(&-$/,67<&=1$ 0(',&$/ : /(6=1,( % &+52%5(*2 Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ 5$:,&= &(17(5 0(' /,6723$'$ Ɣ 5$:,&= 6=3,7$/ 32:,$72:< : 5$:,&=8 *(1 *527$ 52:(&.,(*2 Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ ! Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7< /(.$56.,( 0(',&25 3/$& 3$'(5(:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 63(&-$/,67<&=1< 1=2= ),'(6 -$1$ ,,, 62%,(6.,(*2 Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ

www.informed.pl

6


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA Ɣ *267<ē 1,(38%/,&=1< =$.à$' 23,(., ='52:271(- ³35,0$ 0('´ =(63Ïà 325$'1, 63(&-$/,67<&=1<&+ 35=< ':25&8 $ Ɣ *267<ē 1=2= ³325$'1,( /(.$56.,(´ 35=< ':25&8 Ɣ .2ĝ&,$1 1=2= 63(&-$/,67<&=1$ 325$'1,$ '(50$72/2*,&=1$ ³'(50$ 0('´ %Ą&=.2:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7< /(.$56.,( 0(',&25 %Ą&=.2:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 &(17580 0('<&=1( 1=2= 32'67$:2:(- 23,(., ='52:271(- *$%,1(7< 63(&-$/,67<&=1( 1$&à$:6.$ Ɣ 5$:,&= 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ ³5$:0('´ 3,à68'6.,(*2 Ɣ 5$:,&= 6=3,7$/ 32:,$72:< : 5$:,&=8 *(1 *527$ 52:(&.,(*2 Ɣ *267<ē 1=2= &(17580 /(&=(1,$ 63(&-$/,67<&=1(*2 0(',&$5( 35=< ':25&8 $ Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 /(.$56.$ 35$.7<.$ 35<:$71$ .5<67<1$ 3$:/$&=<. $'$0&=$. ',$%(72/2* Ɣ /(6=12 1=2= 325$'1,$ 63(&-$/,67<&=1$ 0(',&$/ : /(6=1,( % &+52%5(*2 Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ 3,$6., 1,(38%/,&=1< =$.à$' 32'67$7:2:(- , 63(&-$/,67<&=1(- 23,(., 0('<&=1(- ³3,$6 &25',6´ 5<1(. Ɣ *267<ē 63=2= : *267<1,8 3/ 0$5&,1.2:6.,(*2 Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ " Ɣ %2-$12:2 1=2= ³='52:,(´ ':25&2:$ Ɣ *267<ē 1=2= *,1(.2/2* 35=< ':25&8 $ Ɣ *267<ē =(63Ïà 35=<&+2'1, /(.$5=$ 52'=,11(*2 ³*26 0('´ *5$1,&=1$ Ɣ *267<ē 63=2= : *267<1,8 3/ 0$5&,1.2:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7< /(.$56.,( 0(',&25 3/$& 3$'(5(:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 &(17580 0('<&=1( 1=2= 32'67$:2:(- 23,(., ='52:271(- *$%,1(7< 63(&-$/,67<&=1( 1$&à$:6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ .5=(0,(1,(:2 63(&-$/,67<&=1( 325$'1,( /(.$56.,( ³$5.$´ $ 0 *8/,ē6&< ':25&2:$ Ɣ /(6=12 *(0,1, .5Ï/2:(- -$':,*, Ɣ /(6=12 1=2= 63(&-$/,67<&=1( *$%,1(7< /(.$56.,( ³)(0,1$´ -$*,(//2ē6.$ Ɣ /(6=12 63(&-$/,67<&=1< 1=2= ),'(6 -$1$ ,,, 62%,(6.,(*2 Ɣ /(6=12 0('(25 -$1$ .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= ³0(',&25´ &(17580 ='52:,$ ,=$%(/$ =$:$'$ '5<1.2:6.$ %à2ē6.$ Ɣ /(6=12 1=2= 63(&-$/,67<&=1( &(17580 0('<&=1( 9,*25 0(' .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ 0,(-6.$ *Ï5.$ 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ %$5%$5$ %2*$&.$ *$1&$5&=<. 3/ .25&=$.$ Ɣ 321,(& 1=2= =(63Ïà 35=<&+2'1, /(.$5=$ 52'=,11(*2 ³0(',&$´ ':25&2:$ % Ɣ 5$:,&= 38/6 32'0,(-6.$ Ɣ 5<'=<1$ 1=2= 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ : 5<'=<1,( 0$7(-., Ɣ ĝ0,*,(/ 63=2= : .2ĝ&,$1,( 0,&.,(:,&=$ Ɣ ĝ:,ĉ&,(&+2:$ 1=2= 63(&-$/,67<&=1( *$%,1(7< /(.$56.,( ³)(0,1$´ 675=(/(&.$ Ɣ :à26=$.2:,&( 1=2= 63(&-$/,67<&=1( *$%,1(7< /(.$56.,( ³)(0,1$´ =$/(6,( %

7

www.informed.pl


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA # *267<ē 1=2= ³325$'1,( /(.$56.,(´ 35=< ':25&8 .2ĝ&,$1 35=<&+2'1,$ 0('<&<1< 52'=,11(- ³6$/86´ ĝ: '8&+$ /(6=12 1=2= 7+25$; 325$'1,( 63(&-$/,67<&=1( 62%,(6.,(*2 5$:,&= &(17(5 0(' /,6723$'$ 5$:,&= 1=2= ³='52:,(´ ':25&2:$ # Ɣ /(6=12 1=2= 7+25$; 325$'1,( 63(&-$/,67<&=1( 62%,(6.,(*2 Ɣ /(6=12 1=2= 325$'1,$ 63(&-$/,67<&=1$ 0(',&$/ : /(6=1,( % &+52%5(*2 Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ *267<ē 1=2= ³325$'1,( /(.$56.,(´ 35=< ':25&8 Ɣ *267<ē 1=2= &(17580 /(&=(1,$ 63(&-$/,67<&=1(*2 0(',&$5( 35=< ':25&8 $ Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 32/,./,1,.$ .$5',2/2*,&=1$ 6(5&( )$%5<&=1$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ 0,(-6.$ *Ï5.$ 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ %$5%$5$ %2*$&.$ *$1&$5&=<. 3/ .25&=$.$ Ɣ 5$:,&= 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ ³5$:0('´ 3,à68'6.,(*2 Ɣ 5$:,&= 6=3,7$/ 32:,$72:< : 5$:,&=8 *(1 *527$ 52:(&.,(*2 $ % Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ 5$:,&= 6=3,7$/ 32:,$72:< : 5$:,&=8 *(1 *527$ 52:(&.,(*2 Ɣ *267<ē 1=2= 63(&-$/,67<&=1( 325$'1,( /(.$56.,( ³+,32.5$7(6´ 35=< ':25&8 $ Ɣ .2ĝ&,$1 2ĝ52'(. 5(+$%,/,7$&<-1< : .2ĝ&,$1,( %Ą&=.2:6.,(*2 $ Ɣ /(6=12 *$%,1(7 7(5$3,, 02:< ³6àÏ:.2´ /2*23('$ 5$&à$:,&.$ $ Ɣ /(6=12 32/6.,( 672:$5=<6=(1,( 1$ 5=(&= 26Ï% = 832ĝ/('=(1,(0 80<6à2:<0 .2à2 67$52=$0.2:$ $ Ɣ /(6=12 1=2= 63(&-$/,67<&=1$ 325$'1,$ 1(85236<&+,$75<&=1$ , 8=$/(ĩ1,(ē ³(*2´ 2.5ĉĩ1$ Ɣ /(6=12 325$'1,$ ='52:,$ 36<&+,&=1(*2 '252ĝ/, 0à2'=,(ĩ '=,(&, 7(5(6$ '2%,$à$ 3/ '5 0(7=,*$ Ɣ /(6=12 1=2= 325$'1,$ 63(&-$/,67<&=1$ 0(',&$/ : /(6=1,( % &+52%5(*2 Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ 0,(-6.$ *Ï5.$ 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ %$5%$5$ %2*$&.$ *$1&$5&=<. 3/ .25&=$.$ Ɣ 5$:,&= 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ ³5$:0('´ 3,à68'6.,(*2 Ɣ /(6=12 1=2= 325$'1,$ 63(&-$/,67<&=1$ 0(',&$/ : /(6=1,( % &+52%5(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ *267<ē '$9,7$ &/,1,& .$52/$ 0$5&,1.2:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 0('(25 -$1$ .,(385< Ɣ 5$:,&= &(17580 ',$/,= )5(6(1,86 *527$ 52:(&.,(*2 Ɣ /(6=12 0('(25 -$1$ .,(385< Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ

www.informed.pl

8


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA Ɣ *267<ē 1=2= 63(&-$/,67<&=1( 325$'1,( /(.$56.,( ³+,32.5$7(6´ 35=< ':25&8 $ Ɣ *267<ē 32/0(' -$.8% '52*26= 35=< ':25&8 $ Ɣ *267<ē =(63Ïà 35=<&+2'1, /(.$5=$ 52'=,11(*2 ³*26 0('´ *5$1,&=1$ Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7< /(.$56.,( 0(',&25 %Ą&=.2:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 &(17580 0('<&=1( 1=2= 32'67$:2:(- 23,(., ='52:271(- *$%,1(7< 63(&-$/,67<&=1( 1$&à$:6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 :,(/.232/6.,( &(17580 1(85236<&+,$75<&=1( ,0 26.$5$ %,(/$:6.,(*2 : .2ĝ&,$1,( %(51$5'<ē6.$ Ɣ /(6=12 *$%,1(7 1(852/2*,&=1< %($7$ *$6=$ %à$&+2:,$. -$1$ .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 6 , . %52/ /(.$5=( 1(852/2* 6.$5%2:$ Ɣ /(6=12 63(&-$/,67<&=1< *$%,1(7 /(.$56., /(.$5= 0$à*25=$7$ 62%,(5$-(:,&= 1(852/2* -$*,(àà< Ɣ /(6=12 63(&-$/,67<&=1< *$%,1(7 1(852/2*,&=12 3(',$75<&=1< '$187$ :(62à(. $57</(5<-6.$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ 5$:,&= &(17(5 0(' /,6723$'$ Ɣ 5$:,&= 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ ³5$:0('´ 3,à68'6.,(*2 Ɣ /(6=12 63(&-$/,67<&=1< *$%,1(7 /(.$56., /(.$5= 0$à*25=$7$ 62%,(5$-(:,&= 1(852/2* -$*,(àà< Ɣ /(6=12 63(&-$/,67<&=1< *$%,1(7 1(852/2*,&=12 3(',$75<&=1< '$187$ :(62à(. $57</(5<-6.$ Ɣ *267<ē 1=2= 63(&-$/,67<&=1( 325$'1,( /(.$56.,( ³+,32.5$7(6´ 35=< ':25&8 $ Ɣ .2ĝ&,$1 &(17580 0('<&=1( 1=2= 32'67$:2:(- 23,(., ='52:271(- *$%,1(7< 63(&-$/,67<&=1( 1$&à$:6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 1=2= 325$'1,$ 2.8/,67<&=1$ ³2&8/86´ : .2ĝ&,$1,( 021,86=., Ɣ .2ĝ&,$1 1=2= ³2.2 0('´ : .2ĝ&,$1,( :52&à$:6.$ Ɣ /(6=12 1=2= 63(&-$/,67<&=1( &(17580 0('<&=1( 9,*25 0(' .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ 321,(& 1=2= =(63Ïà 35=<&+2'1, /(.$5=$ 52'=,11(*2 ³0(',&$´ ':25&2:$ % Ɣ 5$:,&= 1=2= 63(&-$/,67<&=1$ 325$'1,$ 2.8/,67<&=1$ ³)2&86´ : 5$:,&=8 :$à< -$526à$:$ 'Ą%52:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 &(17580 0('<&=1( 1=2= 32'67$:2:(- 23,(., ='52:271(- *$%,1(7< 63(&-$/,67<&=1( 1$&à$:6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 21.2/2*,&=1< 1=2= 21.2 0(' 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ 5$:,&= 38/6 32'0,(-6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 325$'1,$ 25723('<&=1$ 2570(' /8&<1$ 3$:/,. 25723('$ %2&=1$ Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 1=2= 325$'1,$ 63(&-$/,67<&=1$ 0(',&$/ : /(6=1,( % &+52%5(*2 Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ 5$:,&= &(17(5 0(' /,6723$'$ Ɣ 5$:,&= 6=3,7$/ 32:,$72:< : 5$:,&=8 *(1 *527$ 52:(&.,(*2 Ɣ %2-$12:2 1=2= ³='52:,(´ ':25&2:$ Ɣ *267<ē 1=2= 63(&-$/,67<&=1( 325$'1,( /(.$56.,( ³+,32.5$7(6´ 35=< ':25&8 $

9

www.informed.pl


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA Ɣ *267<ē 1=2= ³325$'1,( /(.$56.,(´ 35=< ':25&8 Ɣ .2ĝ&,$1 1=2= 63(&-$/,67<&=1$ 325$'1,$ /$5<1*2/2*,&=1$ ³0(',&86´ $/ .2ĝ&,86=., Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7< /(.$56.,( 0(',&25 %Ą&=.2:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 &(17580 0('<&=1( 1=2= 32'67$:2:(- 23,(., ='52:271(- *$%,1(7< 63(&-$/,67<&=1( 1$&à$:6.$ Ɣ /(6=12 63(&-$/,67<&=1$ 325$'1,$ /$5<1*2/2*,&=1$ %2/(6à$:$ &+52%5(*2 Ɣ /(6=12 63(&-$/,67<&=1$ 325$'1,$ /$5<1*2/2*,, , )21,$75,, 6.$5%2:$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ 5$:,&= &(17(5 0(' /,6723$'$ Ɣ 5$:,&= 6=3,7$/ 32:,$72:< : 5$:,&=8 *(1 *527$ 52:(&.,(*2 Ɣ ĝ0,*,(/ 1=2= 63(&-$/,67<&=1$ 325$'1,$ /$5<1*2/2*,&=1$ ³0(',&86´ 6.$5ĩ<ē6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7< /(.$56.,( 0(',&25 %Ą&=.2:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 1=2= 7+25$; 325$'1,( 63(&-$/,67<&=1( 62%,(6.,(*2 Ɣ *267<ē 1=2= ³325$'1,( /(.$56.,(´ 35=< ':25&8 Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7< /(.$56.,( 0(',&25 %Ą&=.2:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 1=2= 325$'1,$ 63(&-$/,67<&=1$ 0(',&$/ : /(6=1,( % &+52%5(*2 Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ 5$:,&= 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ ³5$:0('´ 3,à68'6.,(*2 Ɣ ĝ0,*,(/ 63=2= : .2ĝ&,$1,( 0,&.,(:,&=$ Ɣ *267<ē 1=2= 63(&-$/,67<&=1( 325$'1,( /(.$56.,( ³+,32.5$7(6´ 35=< ':25&8 $ Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7< /(.$56.,( 0(',&25 3/$& 3$'(5(:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 &(17580 0('<&=1( 1=2= 32'67$:2:(- 23,(., ='52:271(- *$%,1(7< 63(&-$/,67<&=1( 1$&à$:6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 1=2= 63(&-$/,67<&=1( &(17580 0('<&=1( 9,*25 0(' .,(385< Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ 5$:,&= 6=3,7$/ 32:,$72:< : 5$:,&=8 *(1 *527$ 52:(&.,(*2 Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ .6,ĉ'=$ -Ï=()$ 685=<ē6.,(*2 % Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ 5$:,&= 6=3,7$/ 32:,$72:< : 5$:,&=8 *(1 *527$ 52:(&.,(*2 Ɣ *267<ē =(63Ïà 35=<&+2'1, /(.$5=$ 52'=,11(*2 ³*26 0('´ *5$1,&=1$ Ɣ .2ĝ&,$1 :,(/.232/6.,( &(17580 1(85236<&+,$75<&=1( ,0 26.$5$ %,(/$:6.,(*2 : .2ĝ&,$1,( %(51$5'<ē6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7< /(.$56.,( 0(',&25 %Ą&=.2:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 &(17580 0('<&=1( 1=2= 32'67$:2:(- 23,(., ='52:271(- *$%,1(7< 63(&-$/,67<&=1( 1$&à$:6.$

www.informed.pl

10


Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 ='52:,$ 36<&+,&=1(*2 ³0('8//,786´ .$5$6,$ Ɣ /(6=12 *$%,1(7< /(.$56.,( 0(',&25 .5Ï/2:(- -$':,*, Ɣ /(6=12 325$'1,$ ='52:,$ 36<&+,&=1(*2 '252ĝ/, 0à2'=,(ĩ '=,(&, 7(5(6$ '2%,$à$ 3/ '5 0(7=,*$ Ɣ /(6=12 1=2= 63(&-$/,67<&=1$ 325$'1,$ 1(85236<&+,$75<&=1$ , 8=$/(ĩ1,(ē ³(*2´ 2.5ĉĩ1$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ 5$:,&= 325$'1,$ 7(5$3,$ 0 .,(à.,(:,&= .5Ï/2:(- -$':,*, % Ɣ 5$:,&= &(17(5 0(' /,6723$'$ Ɣ 5$:,&= 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ ³5$:0('´ 3,à68'6.,(*2 Ɣ *267<ē ,10(',& *5$1,&=1$ ( Ɣ .2ĝ&,$1 1=2= +263,&-80 '202:( 0(/ 0(' .2ĝ&,$1 32=1$ē6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 &(17580 0('<&=1( 1=2= 32'67$:2:(- 23,(., ='52:271(- *$%,1(7< 63(&-$/,67<&=1( 1$&à$:6.$ Ɣ /(6=12 21.2/2*,&=1< 1=2= 21.2 0(' 6à2:,$ē6.$ Ɣ 0Ï5.2:2 1=2= ³+263,&-80 '202:(´ 0Ï5.2:2 & Ɣ 5$:,&= &(17580 3,(/ĉ*1,$56.2 23,(.8ē&=( *527$ 52:(&.,(*2 . Ɣ %2-$12:2 1=2= ³='52:,(´ /,32:$ % Ɣ *267<ē 1=2= 5(+$%,/,7$&-$ ),=<.27(5$3,$ 0$6$ĩ /(&=1,&=< *,(5&=<ē6.$ , :63Ï/1,&< :à$'<6à$:$ à2.,(7.$ Ɣ *267<ē 1=2= 5(+$%,/,7$&-$ ),=<.27(5$3,$ 0$6$ĩ /(&=1,&=< *,(5&=<ē6.$ , :63Ï/1,&< 35=< ':25&8 $ Ɣ *267<ē 63=2= : *267<1,8 :52&à$:6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 1=2= *$%,1(7< 5(+$%,/,7$&-, 7(5$3,$ : .2ĝ&,$1,( *267<ē6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 2ĝ52'(. 5(+$%,/,7$&<-1< : .2ĝ&,$1,( %Ą&=.2:6.,(*2 $ Ɣ .2ĝ&,$1 :,(/.232/6.,( &(17580 1(85236<&+,$75<&=1( ,0 26.$5$ %,(/$:6.,(*2 : .2ĝ&,$1,( %(51$5'<ē6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 63=2= : .2ĝ&,$1,( 6=3,7$/1$ Ɣ /(6=12 1=2= =$.à$' 3,(/ĉ*1$&<-12 23,(.8ē&=< 1,(=$320,1$-.$ -$1$ 2675252*$ $ Ɣ /(6=12 1=2= :(17, 0(' 3,275 &203$à$ -2$11$ &203$à$ 67<&=1,$ Ɣ /(6=12 3,(/ĉ*1,$56., 2ĝ52'(. 0('<&<1< ĝ52'2:,6.2:2 52'=,11(- , 6=.2/1(- ³6$/86´ 0$*$=<12:$ Ɣ /(6=12 32/6.,( 672:$5=<6=(1,( 1$ 5=(&= 26Ï% = 832ĝ/('=(1,(0 80<6à2:<0 .2à2 67$52=$0.2:$ $ Ɣ /(6=12 0('(25 -$1$ .,(385< Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 :2-(:Ï'=., 6=3,7$/ =(632/21< : /(6=1,( .,(385< Ɣ 0,(-6.$ *Ï5.$ 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ %$5%$5$ %2*$&.$ *$1&$5&=<. 3/ .25&=$.$ Ɣ 26,(&=1$ &(17580 5(+$%,/,7$&-, ,0 352) 0,(&=<6à$:$ :$/&=$.$ : 26,(&=1(- =$0.2:$ Ɣ 321,(& 1=2= &(17580 ),=-27(5$3(87<&=1( , ('8.$&<-1( 0$5,$ 5$'2-(:6.$ .2ĝ&,86=., Ɣ 5$:,&= 1=2= &(17580 /(&=(1,$ , 5(+$%,/,7$&-, ³='5Ï:.2´ 32'0,(-6.$ Ɣ 5$:,&= &(17580 3,(/ĉ*1,$56.2 23,(.8ē&=( *527$ 52:(&.,(*2 . Ɣ 5$:,&= 63=2= &(17580 5(+$%,/,7$&-, 0('<&=1(- , 2ĝ52'(. 26Ï% 1,(3(à12635$:1<&+ 35=<-0< 35=<-(06.,(*2 Ɣ 5$:,&= 6=3,7$/ 32:,$72:< : 5$:,&=8 *(1 *527$ 52:(&.,(*2 Ɣ 5<'=<1$ 1=2= *$%,1(7 5(+$%,/,7$&-, , ),=<.27(5$3,, ,:21$ .ĉ'=,(56.$ 0,&.,(:,&=$ Ɣ ĝ0,*,(/ 63=2= : .2ĝ&,$1,( 0,&.,(:,&=$

11

www.informed.pl


Ɣ *267<ē *$%,1(7 6720$72/2*,&=1< =2),$ *5<&=.$ :52&à$:6.$ Ɣ *267<ē ,3/ $/(.6$1'5$ 3(/&=$5 *5$1,&=1$ ) Ɣ *267<ē 325$'1,$ 6720$72/2*,&=1$ ³2572'(17´ .2/(-2:$ Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7 '(17<67<&=1< '(17,9,$ 3$8/,1$ &<%8à.$ 26,('/( -$*,(//2ē6.,( Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7 6720$72/2*,&=1< -2$11$ 6.5=<3&=$. 35=<-$=1$ 6720$72/2*,$ 32=1$ē6.$ Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7< /(.$56.,( 0(',&25 %Ą&=.2:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 *$%,1(7< /(.$56.,( 0('<. 3/ ,*1$&(*2 3$'(5(:6.,(*2 Ɣ .2ĝ&,$1 ,3/ 5(1$7$ -$5&=<ē6.$ .$&=0$5(. 26,('/( -$*,(//2ē6.,( Ɣ .2ĝ&,$1 -2$11$ 5<%.$ 67$&+2:,$. ĝ0,*,(/6.$ + Ɣ .2ĝ&,$1 1=2= 325$'1,$ 6720$72/2*,&=1$ ³6720('´ : .2ĝ&,$1,( 3/$& :2/12ĝ&, Ɣ /(6=12 ³-0 6720$72/2*,$´ -ĉ'5=(- 02/,&., 5(-7$1$ Ɣ /(6=12 *$%,1(7 6720$72/2*,&=1< $/,1$ .$&=0$5=<. )$%5<&=1$ Ɣ /(6=12 *$%,1(7 6720$72/2*,&=1< *5$ĩ<1$ 3(5=<ē6.$ 1$5872:,&=$ Ɣ /(6=12 *$%,1(7 6720$72/2*,&=1< -2/$17$ ),(%,&+ ĝ:,ĉ&,(&+2:6.$ Ɣ /(6=12 *$%,1(7 6720$72/2*,&=1< 0$à*25=$7$ 6=$%/(:6.$ ĝ/,:$ .0,&,&$ Ɣ /(6=12 ,3/ *$%,1(7 6720$72/2*,&=1< =2),$ 2/(5$'=.$ .5Ï/2:(- -$':,*, Ɣ /(6=12 ,3/ -2$11$ 6=$à.2:6.$ 62%&=<. 2),$5 .$7<1,$ Ɣ /(6=12 ,36 $11$ +5$3(. 6=()/,ē6.$ 7$'(86=$ 5(-7$1$ $ Ɣ /(6=12 ,63/ ĩ(5206.,(*2 Ɣ /(6=12 /(6=&=<ē6.$ /(&=1,&$ 6720$72/2*,&=1$ ³'(17´ *52'=.$ Ɣ /(6=12 /(6=&=<ē6.,( &(17580 6720$72/2*,&=12 3527(7<&=1( ³-$/ '(17´ 67$52=$0.2:$ Ɣ /(6=12 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ /(6=12 1=2= 63(&-$/,67<&=1( *$%,1(7< /(.$56.,( 9,7$ -$1$ 2675252*$ $ Ɣ /(6=12 35<:$71< *$%,1(7 6720$72/2*,&=1< '5=(:,ē6., 0$&,(- 2),$5 .$7<1,$ Ɣ :,/.2:,&( ,36 $11$ ./$:,16.$ /,32:$ Ɣ 5$:,&= *$%,1(7 6720$72/2*,&=1< 0$-$ Ɣ 5$:,&= *$%,1(7 6720$72/2*,&=1< .5<67<1$ 0,7(. $.$&-2:$ Ɣ 1=2= &(17580 6720$72/2*,, $'$ '(17 *(1 *527$ 52:(&.,(*2 . Ɣ 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ ³5$:0('´ 5<1(. 6$512:6., Ɣ 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ ³5$:0('´ %521,(:6.,(*2 Ɣ /(6=&=<ē6.$ 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ 6 - 67<&=1,$ Ɣ 1=2= /(6=&=<ē6.,( &(17580 0('<&=1( ³9(175,&8/86´ 6à2:,$ē6.$ Ɣ 1=2= 325$'1,$ /(.$5=$ 52'=,11(*2 -$1 .2=<5$ 0$*$=<12:$ Ɣ 1=2= 35=<&+2'1,$ 0('<&<1< 52'=,11(- 0('(25 -$1$ .,(385< Ɣ 1=2= 63 & 35=<&+2'1,$ /(.$56.$ 5$&à$:,&.$ $ Ɣ 1=2= 63(&-$/,67<&=1( &(17580 0('<&=1( 9,*25 0(' .,(385< Ɣ 35=<&+2'1,$ 0('<&<1< 52'=,11(- ³6.$5%2:$´ 6.$5%2:$

&'()*( 3ULQW VS ] R R VS N /HV]QR XO % &KUREUHJR WHO ZZZ SULQW HX H PDLO ELXUR#GUXNDUQLD OHV]QR SO

www.informed.pl

+'(,*-( /HV]QR XO % &KUREUHJR H PDLO LQIRUPHG#GUXNDUQLD OHV]QR SO 5HGDNWRU QDF]HOQ\ $UWXU 0DUFLQLDN 6NáDG L áDPDQLH $QGU]HM 3U]HZRĨQ\ 2JáRV]HQLD JUD¿ND UHGDNFMD /,0

12

./, 3ROVND 3UHVV 6S ] R R RGG]LDá ĝOąVN 0HGLD &HQWUXP X %DF]\ĔVNLHJR 6RVQRZLHF WHO 5HGDNFMD /,0 QLH RGSRZLDGD ]D WUHĞü ]DPLHV]F]RQ\FK UHNODP L RJáRV]HĔ


/(. 0(' =,(02:,7 '2%5=<&., /(6=12 8/ û:,./,ē6.,(- 7(/

/(. 6720 $1*(/$ '2%5=<&.$ /(6=12 8/ û:,./,ē6.,(- 7(/ /(. 6720 0$&,(- '5=(:,ē6., /(6=12 8/ 2),$5 .$7<1,$ 7(/ /(. 6720 -2$11$ 6=$à.2:6.$ 62%&=<. /(6=12 8/ 2),$5 .$7<1,$ 7(/ '(17,&$ *$%,1(7 6720$72/2*,&=1< .$7$5=<1$ */$3,$. %$5:,ē6.$ /(6=12 8/ .$53,ē6.,(*2 7(/

0$à*25=$7$ .$ħ0,(5&=$. /(6=12 67<&=1,$ 7(/

PROTETYK (/:,5$ %/$&+1,(5(. 1$35$:$ 3527(= /(6=12 12:< $'5(6 7(/

$038//$

$5&<$37(.$

%RK :HVWHUSODWWH

$O .RQVW\WXFML 0DMD

&(17580 ='52:,$ 5DFáDZLFND

'%$0 2 ='52:,(

0DMD

'%$0 2 ='52:,(

5\QHN

'20 /(.Ï:

$UPLL .UDMRZHM

'20 /(.Ï:

&LFKD

'20 /(.Ï:

ĝZLĊFLHFKRZVND D

'5 0$;

$O .RQVW\WXFML 0DMD

³(852 $37(.$´

.LHSXU\

*$/(1$

-DQD ,,, 6RELHVNLHJR

*(0,1,

.UyORZHM -DGZLJL

*5212:6.$

6W ĩyáNLHZVNLHJR

,17(51(72:$

/HV]F]\ĔVNLFK

0(',1$

6W\F]QLD

02'(51$

5yĪDQD

02'(51$

6NDUERZD D

32' :$*Ą

3XáNX 3LHFKRW\

32' :$*Ą 0$1+$77$1 $O -DQD 3DZáD ,,

52'=,11$

1RZ\ 5\QHN

6$1,7$6

0DUFLQNRZVNLHJR

632à(&=1$

6áRZLDĔVND

67</2:$

*DEULHOD 1DUXWRZLF]D

³67</2:$ ´

*UXQZDOG]ND

67</2:$

6áRZLDĔVND

67</2:$

.V 7HRGRUD .RUF]D D

67</2:$

-DQD .LHSXU\

723)$50

ĝZ )UDQFLV]ND ] $V\ĪX

9(175,&8/86

5yĪDQD

'12+ 13(4+56 '+78.&4(9:.& Oto lista miejsc, w których znajdują się automatyczne,ogólnodostępne,defibrylatory AED: X Budynek przebieralni przy lodowisku miejskim, ul. 17 Stycznia 68, X Hala Ćwicznia, ul. Gen. Grota Roweckiego 20, X Hala Trapez, ul. Zygmunta Starego 1, X Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych, ul. Grzybowa 2, X Nova Clinic, ul. 17 Stycznia 23, X Okolice Stacji Biznes, ul. Słowiańska 21 (tymczasowo niedostępny) X Remiza OSP Leszno-Gronowo, ul. Gronowska 56, X Rynek, okolice Ratusza, X Skateplaza, ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, X Stowarzyszenie Nasz Dom – Nasz Świat, Rynek Zaborowski 41, X Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Rumuńska 6ab, X Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Rejtana 1, X Szkoła Podstawowa nr 7, Al. Jana Pawła II 10, X Teatr Miejski w Lesznie, ul. Narutowicza 69, X Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, X Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, X Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, X Zespół Szkół nr 4, ul. Kurpińskiego 2, X Schronisko dla osób bezdomnych, ul. Towarowa 10.

0

13

www.informed.pl


www.informed.pl

14


15

www.informed.pl


www.informed.pl

16


17

! "

www.informed.pl


#

www.informed.pl

18


!

19

www.informed.pl


www.informed.pl

20


21

www.informed.pl


www.informed.pl

22


: , . 4 ! 94 - .4 G -. , - , , - . * , , - . - , 4 4 4 4 - 9 . - 9 .- G1- . 9 8 -. , .- G1- . . G - -C > -C -C - -C H , 9 4 9 D6 >F - - G 9 D> LF H 1 , . -C . , -C -C , -C , , G - G1- . 9 4 A . , . - - G1I , , 4 , 1I ,- G 9 , . - 9 G - . - G1- , 9 H , - - . -C . G - 9 9 - 9 , "! } ~ } b F :C H , -C - , - , , -C * - 6 > -C . % 9 - & 9 , 4 G 4 I 6 > * - 6 > . - . - 4H . * , , - G 9 H I - - - 1 , 7 H , -C , , D 9 : L , - F 1- J - . 1 H 9 1 , . - 4 -C -. - , .4 G D9 9 ! . F H , ? - 9 G 1I 9 9 . G - 9 ! -. :C G . , -C ! 9 -C R -C . D .F G . D .F * I -C G . - G1- . 9 - . , , . , 9 I G - G , . , A H - 1 , , , - , , - . , - . , ? j" "| } b ? , - G G .4 -C -C - -G 7 1 - - -G , -C . % 9 9 * - ) 9 : - G 9 > L G . V -. * - 4 + - -C . , , -C - + 1 -C A 1 - 9 -C , . 1- -. 1- - G -C 9 H , , I , . H . , - 4 -C G- -C , , -C , , 9 - -C 9- . , = . , 1- , .4 * , 9 - 9 . > L . C 9 G 9 -C -C 9 9 9 H . . 1- , - . G" -. , D TL/Y , F G - - . 9 , - . H , -C

23

k = "! " v < m ? - G .4- , - G 4 . 9 G- 9 H 1 , . . . G * - 4 H -C 9 4 I -C . ,- 1 G - 9 H,H - - - - ? G .4- 9 , -C 9 4 I , -C 9 9 - + .9 9 * , 4- 9 - - G, . , , - . , - . 6 I , 1- .4 G TL/Y , ,, - -C , .9 . G , 4 - 9 -C 9 H . > , , . H - - . C . 9 J D :BF J S - . * , + 9 H . J -. , - - * - , G 4 9 - , 9 4 9 - - G 9 - - A , . H . . -C - 4 9 . . , 9 , , - ! ! % # & # '

www.informed.pl


www.informed.pl

24


25

www.informed.pl


www.informed.pl

26


EMS ( B L ' DL - - - ' 9 F - 9 9 - - - 4 9 -.G 9 G1 4 , 9 - - G 4 1I : ! - . - - G, - . .4 - ! .4Q B - . %C , )C * L ' - - 9 , & 9 6 . ! 1- , & . , -C A , - - G, ? - .4- , , R , G , 9 , G - 9 - 9 G , I I - 7 . H . . , 4 9 , - A , 4 , H, , . -C - 4H -C - , 4 @ , H 4 - G1- 4 . I - 9 G1 G -C B . 9 9 G1 , 4 , , .4 9 1I 1- ? 9 , H - , H , H 4 , H G ; C -. . . G 9 - H , . , . . - . -C 9 , - -C * , 9 . , - 9 -C , 9 , . 9 9 - 9 G1 B , . J . - G , 9 - G 9 9 G1 G -C , G - 9 .4 9 1- B 9 9 9 . G - G , .4 , * , , H , 4 L! .,4 - - . , , . , - 9 H 9 I & -9 , 9 4- K A H 9 , L9 .4- 9 , 9 H 9 1- I - -C -C - -C . -C 1 , - , 89 - , .4 G D ,F - . . . -. - . , 9 G1 - 4- G .4 1 4 -G > G 9 9 H 4 = 9 . 1- - . 9 , . - -C -C - 1 , .G, , -. - :C I - , , L ' . - . , . , -C 7 I -C 9 - - 9 9 - 9 ,- 1 9 , - 4 * - 9 , L ' 4 ! -. - .4- 4- 4 7 . H ,- 9 4- , .4- -C G , - ( ) # # *

27

www.informed.pl


www.informed.pl

!

28


$ !

29

www.informed.pl


" ) w < 9 , 9 -. .4 H 1- , , -. ? .4 - 1- ,, -C * G - 9 -C - 9 4, - . -C * G 9 , 9 - .G - .G - 9 9 > . 9 , H . -C 9 . G | " 4, , 9 GH , - - 9 G1 L 9 -. . , 9 , 9 A , 4 -C , 9 - , 9 H j v -. , 4 -. +- , 9 -C - D , - F , , 9 - . . 9 . 7 4 , G -C , - D - - . F 9 - .G , 0 H, H . 9 . -. ,- , - 4, * -C - G - , 9 -C I - + 9 G1 ,, 9 -. 9 , 9 . - " k v j v h k~ k } < - H G- 9 G1 G -C , ? 9 -. 4 9 ,4 9 .4-4 4 ! -. , D H -. - ? 9 > *>F G , - 4 , - 4 -. 7 . ! - 9 D 9 F , . 9 9 9 -C , G -C , ! D 9 9 9 F 9 4- ; 9 4 I H . H . = . 9 .4- - 9 G1 @ , H . - 1 - , 9 -. -C - -C -C -. - - , , , ! I - 4, - . -C , -. 9 , -C .4- , ! -. 4 -C . A .4- G 9 ,G 9 9 , , 9 G .4 - I , 9 -C , - -C 1 , - -C H ( ) - H -C -C ! # L 9 -. 4, - . -C - 9 , 9 .4- - - , - G , - 4 ? 9 .4 - , I 9 - I H -C , 9 G1 , .G L 9 -. ,, . - - . 9 , G 9 9 9 9 I .4- I -C -.G

+ ( ) # # *

www.informed.pl

30


31

www.informed.pl


#

www.informed.pl

32


#

33

www.informed.pl


#

www.informed.pl

34


35

www.informed.pl


www.informed.pl

36


%

37

www.informed.pl


" * + - - G -C , 9 9 - 9 - , H . 19 9 . .4- - 9 -C , 4- , -C , -C 4 G ., I -C , H 1- 4 H 9 * 9 . .4- D F 9 , - . , , , 9 9 . 9 G 9 , I -. 9 -C -. -. * . , , 9 4 H 9 > 1- - -CG . G .4 -C - H 9 9 9 , 9 . 9 . -. , -C - - .4- +- 4- -C ' 9 9 , . 9 J 9 4 H . D :@:BF ?9 , J ! .4- , , 1I , & 99 -C 9 . 9 J J I , , , - . - 9 - 9 7 . -C 9 -C 9 - . 9 H , , , , - JG 1- G H , -. - - - -C - 9 > G . .4- . G -C 9 9 ,- , + . - 9 . -C - ! . 9 ! J- . , I 9 - * ,- H, , - -. . 9 ! -C 9 , , 4 G ' - - , 9 & 9'N G > - G , -C G -. ,.G- 9 J- 9 R $ 9'N ? 9

www.informed.pl

, 9 ,- , . 9 , 9 ? 9 : - - 9 . 9'N @ , , - H I - , , 4 9 A 1 - 9 G H -C 9 9 G I H ,.G- 4 4 1- - -C , A 1 9 9 4 1- - , - 1- , .9 '4 , , - G- 9 .4- - , -. : G -. .4- , ;B/ - 9 , 1- . , 4 , - , G H -. , , ,- , % , -' *

38


0 , . . 9 9 , H G 9 , - , G . - 4 I H , 4 4 -.4 0 -C , + 9 .4- -C - , 9 - H - -C > H . 9 G 9 H 1- ,, I : 9 G, . , 9 9 , 9 H . , - ,, .4- Z 9GH- & 9 4- 9 ) 9 4- ? 9 . , , 9 G , ;:0 0 H I G - ! - . 19 9 - / 9 - 9 . . -. , - Z +- # H - % H 7 H H 9 G I H H, . G, J G ,

8 4 ! 94 9 . ,, - - . , 4- %% - . . .G 1- ? D9 9 G - G- 99 F 9 9 B . - 9 G, . , 9 9 , 9 , , - - 4 . 19 ,, I &% - : ,, % 9 A 19 , 9 9 - 9 , -. 9 , G , , I & , , 9 9 H 9 . 1I

v~ " < "!!

* H, 9 , . 9 - . 1 - % - 9 ., 9 9 - , ! - ? H, 9 9 9 H 9 H I , + : , 1I , ,, " 9 4 , . -C I , . ;:0 0 9 4 - I X - . , H 9 . H 9 -C - H 6 - - . - G1- - 9 H .4 ,, 9 H 9 - I , -C 1I H , 9 G- , 9 9 -C 1- ,, . 1I - 9 9 H4- 1I ! X , 9 9 G- . - - ,, . C D - F .G , . X 9 4- ) , +- - - 4 .4- GH X ! -. 4- [)# : .9 . . ) > ? H M , , , , 4 . ( +- - > - 0 D % 9GH- # F - X - 4H 9 G- , +- - 4H .4 H . 9 -. -C 9 . -C 2 . X . -C - . -. , 9 - . D, V . , 9 , 9 . . - F @ , H 9 9 . G 9 @ G, - , ,, " 9 9 . . ,, 7 G, . X - GH -C , " 4H 9 7 9 H 9 9G- I J - G . ,, -C 9 - > , , I 9 -.G , . - X H -C 9 = 9 D M8T H - F . - X -C , H 9 H -C /, . H G, 9 - 9 9 = 9 19 -C -C - .4- ;:0 0 -C , X H 1 , -C -C 4 9 K @ 9 - 9 ,, 9 G I H X -C -C , 9 9 . ! . X - X - ( ) # # * X 1

D ! < } }"k "v< "! j~

39

www.informed.pl


#

www.informed.pl

40


"

41

www.informed.pl


, & - 9 , . ! H , , . , H -. ,H - -C , - 9 -C 9 9 9 9 . - 9 , , . . J - H , 9 . , 1- @ , 9 , J H - 9 H - H -C , - -C -C -C I 4 - . 9 -C , , - 9 , 9 G -C -C . 9 , 9 &% D MF> ? 9 , 9 , *8B73B' D* C 8 ! , B ,, 7 ' , F & .9 .4- G , - , % , ) 9 4- H - H , ! , 9 . , . , 9 > , - , - H $ V , -C &VK 8 , .4 H 9 , 9 > , - H . H - 9 H , 9 - . * , G . H, 9 3 , , 9 -C - GH . 9 G- 9 . G -C , , - H -C - 1- 9 -. -C 9 0 . , . G , - H . H - - G 1I G , 9 > 9 7 G H 9 9 . - , . 9 -. 9 4 - , - 9 -C 9 9 9 9 , J 9 \:Y D -C , ! 9 F - 9 , ) H , - -C ? 9 9 H - G H . 9 > , .4 9 -C - J 3T -C9 9 - - - 9 -. 9 G I , H , . . 9 9 9 - I 9 . . , GH - * , 9 9 9 9 - > - ,9 G, - , 9 9 , , 9 - -C ,H G , 7 G 1- 4 1 , -C - . , 9 , 4 9 -.4 9 >

H (9 , - - , . . , , -C -. . - ? . . GH 9 . G 1I ) , % ( 9 @ , , 8 U 1- U , , 4 H H -C , - 9 , H 9 . . , - , H 9 > - . ,

k v<

9 H 9 -. 9 4 > , - H . H * - , . H & . ? - 0 0 . > , * , , - 4- J - 9 9 . -. -C & $ & ) & # . G , , , - 9 G- 9 , , - 9 4- H - 9 .4- -C J - 9 > * , 9 , - H ,H 9 4 & 9 G- -. .

! = < }

* 9 G .4- 9 -C , 4- 9 9 , , . . . ! 9 - - 9 .4- - -C C 9 H - I , H 9 > . -C - + * B L , 8 > > - G- . ? L * , . 9 .4 , - .9(, , - # & .9(, , - 9 , H # H 1- , 9 - , H &% D MF> , - A . , 9 9 , , 4 9 9 , 9 - - 9 4 - , ! 9 -. -C -C 9 9 . 9 G- 9 H G 9 9 ! -. - - -C - C . = G G -. 9 , . . ,- 1 G - 9 - -C , H 99 - 9 + -C - -C , H + : N , $ , H , -C . . , G C -. , - GH . ! -. * , 9 .4- H . 4 9 v<"< ! @ , .4 H , . -. 9 9 > 9 - +- .9 . % 9 I , G 9 9 H 9 - . . - .4- , , H - , - H, 9 . .9 . 4 9 , . 9 9 >4H 9 4 4I GH &% D MF> 9 . .

} ! < <j v j v< ! < < ?} b ! j & V } < b j <j

www.informed.pl

42


- + /

-C , -C ,, 3 3 - . ' ? 2 , -C -C H - 9 )> A 4 9 G J 9 0 ' 3 4, /, . 9 G - . . , 9 I .4 , 9 9 .4 G 4, - . R - 9 -. , , -C . -C H G , 4, J 9 -C )> /, 4, 9 1 9 , 9 G H . 9 7 ! J- 9 I 1- > , H 9 . 9 G H . = , I - 9 G 1- )> > . , - H - 9 4,= H 9 G- . 1I . 9 4 9 , H - ? -C )> ! 9 - ! M> -.4 , , 0 9 G 1I 4 , H , . 9 , - 1- 7 9 , 9 G 9! , - . 9 - G

43

- .G - 9 , . 1I -C R 9 . , ,, 3 3 - . 9 , > N , ? 9 , 1 - , H , . G . - - , . 7 H 9 9 I H - . * - -. 1- .4 G 9 7 4 . )> . , . . . 9 . 1 -C - ! 9 . , 2 - + 9 H -C I G 9 9 - -C -. -C 9 -. - - - G-C 9 - ? - . - - , -C . 6 . 9 H , .4- 9 9 , 9 9 , 9 9 G, 9 9 I 9 G - -C + 1 , 9 +- 9 9 . - -C- 9 H , G I , -. ' ? 2 , 9 3 G, , - . - - - 9 . 9 -. , , . , * . 9 9 - 9 I - - + -C H - 4- - ! 9 - )> .(/0 + ( / 1

www.informed.pl


#

1 * - 4 S 9 .4 G % :C -C A , , 9 4 9 , - ] , . , . H H 9 L - L - ] , . - G I ^T ? . . 9 -4 - - , . H4- , H -C 7 .4 , 9 Y , , , G - - , GI ! A . 4 -C # ^^ , ! @ _ - :C -. , - 4 I S G ,- - -. 9 ? , . H 1- G .4 9 G, 4 - 9 , H ., . G % 4- -C 4 9 4 , 9 9 - - S G ; S 4 , H + , - . . 9 , - -C + . , 4 - , G - -C -C 9 , 9 H - 4 9 . .4 G - H -C -C , 1- 5HÀHNVRORJLD VWyS L GáRQL WR LQDF]HM WHUDSHXW\F]Q\ PDVDĪ SROHJDMąF\ QD VSHF\¿F]Q\FK XFLVNDFK VNyU\ L WNDQHN ]QDMGXMąF\FK VLĊ SRG VNyUą 3RSU]H] WHQ XFLVN Z JáąE FLDáD Z\VáDQLH Vą V\JQDá\ GR ZV]\VWNLFK WNDQHN L QDU]ąGyZ ,PSXOV\ WH PRELOL]XMą QDU]ąG\ GR ZáDĞFLZHM SUDF\ 7 -C , -C ., .4 G , , S 9 , , .4 9 9 , - ; S , , 9 -C - 9 , I 9 , -C A H - , 9 . - . G 9 H 1 ,- I -C 4 9 4, ; S - - G1- . . . ? ? = } ! j " j " . ; S . . , 4 , , 4 , 9 , - . R , , > G I S . -C - G1- - . G - . 9 , -. ; S . < ~ " v< j ~ > - - - - 4, , -C 1- . , 7 . H . -C " X } v v< v? A , - , G " v< S “ v< = a . 9 4 -C H - , 9 G H -C-4 . H - I , . . G G . . X " ~k /, 9 . =" j - } v j " " " v ~ v ' H H, 9 - , . G- . -. ,H - -C H" "!? <" j v w? j " " v " "<" !" ! " . X " < } j ! = ~!m ?j "=m ;< v j .4 H ~! ?j "= 4 ! j |" !"j D - .4 F /, 9 . 9 9 4H . G - - , 9 .4- 4, 9 - 9 , , . - B , - 4, . , - , + . -C * G 9 - -C - 9 C 9 9 , I 9 . I ,

www.informed.pl

D - 1- , 4 F X }"j ? = !? "! " " j " " X = "! |m ? v< = |" v j - J < " ~ j } j } v ~ |m , .4 ? 9 -4 S - J , " | v |m m } " j - * -. 4 - G1 H - 9 4 - I , . 9 -. - 9 X " v ? 0 , G- - .4 - - - .4 - I 9 a} v= v j v " } v< v< "!? " " }" "! " ! !"| v X "!< ? " }? * -C 1 9 H 9 H I . - - G - - G - G - G - 9 - 9 -C ? , S . 4 H4, 9 . 9 H 1 ,- 4 9 H - G G "j v "!< ? " }?. > G . , . G 4 I , .4- - H -C -C + , 1- * - S -C , 9 -C - -C 9 . - -C , -C -C -C 4, 9 - 9 > G 9 9 - . G . B . H 9 9 - - 9 . H ! = j |m " . ; S , 1 H H 9 9 I - - , 4- , H - - * 19 9 9 I , , , . , , H4 1- 4 9 , ,H - -C -.G ,9 H - C .4- -C -. ' G , -C -C 4- 9 9 9 H - " " v " k j ; S ,, 9 , 1- J - 9 H , H 4 -C G ; S H 9 H , I G G 4 I G- . , I .4- -C -. -C

44


6 ( ! :@> . H . -. 9 , - . 9 C , 9 9 , ' 1 , -. -C -C :@> , . . 1- 1- , . :@> -C . -C 9 H I . -C 1 , - 9 1 , 9 1- 0 , D:@>F - + , BM: , . - -C , H * , 1- 1- :@> .4 H 9 4 H I -C - - 4- H , . , 1- H 9 .4 G -C 9 , 9 :@> , , 9 , -C - J . - -C -C , 4- -C , 9 9 G- . - . 9 4, . ,9 , 9 , G - 9 . - 4- 4, - -G - . , , 9 9 - - * , . G - , G - 9 . . 4I ?9 . H , 9 - , 9 * H G , -C -C 7 H , .9 , . :@> I , - 4 , , .G ? , 9 , , . , 9 (, G .9 , 9 :@> 9 H , I .4- , - . 9 , , 9 7 .- G1- . , . G G , - -C G- -. - -C :@> 9 H 9 I . 9 9 A 1 .4

45

, H . 1- . , . -. 9 H H I . 4 - 4 , + I H H H I . 9 -4 9 H .4- 1- 1- .4- . 9 -C - C . 1I . > . 9 - 9 , :@> 4" X , H 1I , X 9 4 X * .4- :@> BM: - 4 -C ! > . 9 -. 9 :>@ 4" .4- :@> 9 4 , I -. ! 4 , .4- . . GH ? 4- J 4 :@> H . . 9 - 9 H , I 9 . - 1- 3 , - -C , - - . 9 9 . GH , :@> :@> * - . 1 - . . , 9 H 4 . 4 . 9 C ? , . G . - G -CGI 9 .4- -C 1- 1- 4- -C , 0 . 9 O 9 9P 9 :@> -C , . , * - 9 D M F 1 9 . , , - , -C ., .4 G , , , + G -C D9 F .4 H , :@> . , , ; M 4 , G - H, 9 H . I , , + " 2

www.informed.pl


( ! 4 - 1- 4 -C , -C -C , ! 9 -. , - 4- -C , -C . , . 0 9 . , ?, -C , - -C * R , G 4- , 4 9 4 - 1 . , J 3 4, , 9 ! 9 -. 9 H I , " , 9 , - b N 1 , - 9 , ?, , " ,b N UWAGA * , 0 9 . , .4 G , 1 , - 4 H 9 9 G 9 0 9 . 4- 4 4, 9 H . , 9 9 G ! - 9" #% # & 9 9 D , 9 , - b N F 9 . , . 0 9 . ? H , I - .9 . & , - , 9 4, 9 H"!v< w? j " " c 3 , , & # -C -. ; - * * -. D . , > 3 & & # $F c ; 4, ?, , &) , & - . 1- G , . , 4 9 .4 , , -C 9 , - -C D> 3 & 7 &$ F c ; 4, ?, , & - - & ) - 1- 1 , - , , 9 , - D> 3 & ) % F . , 0 9 . , ?, -C , - -C , G - * G 4 -. 1- 9 , - , 4 G 4 - , , -C - . . , - . ?, - ; - * * -. ? , 9 . , . 0 9 . , ?, -C , - -C . - , G 9 , 9 .4 9 .4 , 9 , - } v< ! } ! j , 9 , - G , , 4 , 4 9 , - 4 B 9 , 9 9 H I" c , . H , 1- - = 1- - - .4- G , . -C c - , 4 , 4 9 , - 4 9 - . , c , - - 9 , - - , -. , H , - . , 19 - 3 6/6KKK 0 9 . . 4- , 4- G , , + 9 , - -C G,4- -C G 9 , 1 ,- + , -C . , - & & D<" }"k ="k "v " ?v< ! } ! j " , 0 9 . 9 H H I -. . , - , 19 - -. H . , - D - , , 4- I , - , 9 - - , -C , - , H - .9 . . , -CF 9 H , I , -C , , , , - & & 9 H H I - 4 , , 9 -. , , G , D H , - . , F 4,= , , 19 - -. B 9 H 9 H I . , , H H ) , , , , 9 , 19 - -. !=? " k j ! j 0 9 . , . - , 9 , - = . H 9 9 G- , , H 9 9 , , - 9 . 4, , 0 H, 9 - , 9

www.informed.pl

9 H 9 , H I B 9 . . - 4 ) , , , . H v" " !j h , .4- . 9 - 4 1I , , , 1I - , H , - . , .9 .4- 1I , , , 1I - 9 H I H H 1 , 19 - 9 9 9 H - I ) , , , 1I - - . - - A H -. , G 4 - - G 9 H - 4 , ,9 I .G- , . - - -. ? ! H 9 9 H 1- , G , , - . - - 1- , , G H 1 ,- 9 .1- , G 4, 4 "v c , 9 , - ! 9 , c G, 4- , " c , 9 4- , , , , .4- - 1- , 9 -. 9 , - G, , , - ! 9 - . 1 ,- , + , , -C - c , - Z c D. 1 , - F" c , - , 9 9 -. - c 9 - - , -C , - , H - .9 . . , -C , - 4- , 9 , - 9 .4- 9 . - , - & & 9 H - - - . ,9 , .4- 9 = < > , 4- I H , , - 1- & ( 9" , 9 , - ( -C 3 G, . , * " 7 , @ * (* ?76d $ )$&& ) D"v < "v< " 0 G , . , 4 0 9 .4 - " , - , - , 9 , - & ,9 - - , 4- , - , 9 , - 9 D -. , , - - . , . -. 1- , , , 1I - F ) - - R , , 9 -. , , , 1I - 0 G 4-4 1I G - G 9 H . -C 3 G, . , * ( 9" G , . , 4 0 9 .4 ( ]! ="k !" ?} < , 9 , - H I 9 - 9 , " . , 0 9 . , ' ?, -C , - -C * 3 4, . , , ?, 7 , 1- ( # ) * + 6U7LK ? 4- , .4- , 9 -.G 9 , - 4 9 , I 9 G . - . 9 9 9 , - , 9" O> 9 -. , - R I G 9P > " 9 " , 9 , - b N #% #& #% & ! W #% $ . && &) , : *** # * 3

46


47

www.informed.pl


www.informed.pl

48