Page 1

ANALİZ +

PROQNOZ +

STRATEGİYALAR +

FİKİRLƏR +

ANALİTİKA +

XƏBƏRLƏR +

N°46 FEVRAL 2014

1

INFOREX PROQNOZ

4

TEXNİKİ ANALİZ

21

DALĞA ANALİZİ


01

INFOREX WEEKLY TEXNIKI ANAlİZ

SƏBİNƏ MƏMMƏDQIZI ekspert - analitik

Avro/Dollar Avro/dollar cütlüyü həftə ərzində deyilən müqaviməti işləyib,amma qırılma müşahidə etmirik.Cütlük 1.37901.38 müqavimətini qıra bilməzsə,enişə başlaya bilər.Həftə ərzində fundamental faktorlar diqqət mərkəzində olacaq.Həm geosiyasi faktorları,həm də iqtisadi statistikanı diqqətlə izləmək lazımdır.


TEXNIKI ANAlİZ INFOREX WEEKLY

02

MAVLET BAGİYEV ekspert - analitik

Eur/Usd Əvvəl qeyd etdiyimiz kimi 1,3650 səviyyəsi cütlüyə dəstək verib .hazırda vacib dəstək zonası kimi 1,372646 diapazonu,müqavimət kimi 1,3817 и 1,3885 səviyəsi götürülə bilər.Cütlük 3650-1,3885 diapazonunda hərəkət edə bilər


03

INFOREX WEEKLY TEXNIKI ANAlİZ

Texniki Təhlil EUR/USD

Cütlük diapazonda konsolidasiya edərək 1.3830 müqavimətini yoxlamağa çalşır və buradan yuxarıda möhkəmlənməyə nail olarsa,1.4000 səviyyəsi diqqət mərkəzində olacaq.Yaxın dəstəklər 1.3625-1.3650 səviyyəsindədir və qiyməıt buradan yuxarıda möhkəmlənərsə,risklər qalxışın xeyrinə olacaq .

GBP/USD

Cütlük edir və bu qalxış tendensiyasının 1.6750 səviyyəsində istiqamətlənmiş yenilənməsi şansı yaradır. Növbəti müqavimət 1.7040.

USD/JPY

Cütlük qalxışı davam etdirə bilmir, amma 100-günlük SMA-dan yuxarıda qaldıqca risklər qalxışa doğrudur,qalxış trendinin 105.40 səviyyəsinə istiqamətlənərək davam edəcəyini gözləmək olar.


TEXNIKI ANAlİZ INFOREX WEEKLY

AUD/USD

04

Cütlük korreksiya fazasındadır və yaxın vaxtda 50-günlük SMA -nın yoxlanacağını demək olar.Onun qırılması 0.8660 ətrafına enişə yol aça bilər. Bu dəstək enişə davam gətirərsə 0.9155-0.9165 ətrafına qalxış mümkündür


INFOREX WEEKLY TEXNIKI ANAlİZ

05 GOLD

Fond indekslərinin qalxışı və gəlirlərin fiksasiyası metallın məzənnəsinə mənfi təsir edib.Texniki baxımdan qızıl 1360.00 səviyyəsini test etməyə istiqamətlənib.Buradan yuxarıda möhkəmlənmə е 1435.00 müqaviməti ətrafına hərəkətə səbəb ola bilər.

REKLAM


TEXNIKI ANAlİZ INFOREX WEEKLY

06

EUR/USD cütlüyünün perspektivləri nədir? Fevralın son həftəsi Amerika valyutasının zəifləməsi ilə yadda qaldı. Ştatlardan olan hesabatlar yenə də investorları məyus etdi. Conference Board istehlak qiymətləri indeksi ,uzunmüddətli məhsul sifarişləri azalıb, ÜDM qiymətləndirməsi enişə meylli oldu. Pis hava şəraiti iqtisadi artıma neqativ təsir edir və bu da dolların dinamikasında mənfi əksini tapıb. 27 fevralda J.Yellen çıxış edərək bildirdi ki,stimullaşdırıcı addımların dayandırılmasına ehtiyac yoxdur. Bu fonda deflyasiya təhlükəsini azaldı və avro həftəni 38-ci fiqur yaxınlığında bağladı. GBP/USD həftə ərzində orta templi artım kanalında hərəkət edib.ÜDM indeksi elə də sürpriz olmadı.Ştatlardan gələn neqativ xəbərlər funta dəstək verərək 1.6744 ətrafında həftəni son çatdırmasına kömək etdi.

HƏFTƏLİK PROQNOZ 3 - 7 MART AVRO/DOLLAR Cari həftə ayın ilk həftəsi olduğundan iqtisadi hadisələrilə zəngin olacaq.5 mart çərşənbə axşamı günü Avrozonada pərakəndə ticarət hesabatı açıqlanacaq.Aparıcı indikatorlar qarışıq dinamika əks etdirir -Almaniyada pərakəndə satışlar güclü artım göstərsə də,Fransada ,İtaliyada şəxsi istehlak rəqəmləri zəifləyib.Avrozonada işsizlik səviyyəsi əvvəlki kimi 12% dir,amma bu da pərakəndə satışlara təsir etməyəcək. Rəqəmlərin proqnozlar səvioyyəsində olacağını gözləmək olar.Cümə axşamı AMB iclasında faiz dərəcələri ilə bağlı suallara baxılacaq.CPİ indeksi deflyasiya riskləri riskinin olmamasını göstərməsi faiz dərəcələrinin azladılacağı ehtimalını zəiflətsə də infliyasiyanın 2%-dən az olması və iqtisadi artım tempinin zəif olması bu sualın müzakirə olunması üçün əsas yaradır.Amma bazarda M.Draqionin yenə də əvvəlki kimi deflyasiya risklərinin olmamasına və stimullaşdırıcı və ya hər hansı addım atılmasına ehtiyac olmadığına diqqəti yönəıldəcəyi barədə danışılır. Həftənin son günü bütün diqqətlər ABŞ-da əmək bazarı rəqəmləri açıqlanacaq.Bu qış ölkədə pis hava şəraitinin davam etməsi əmək bazarına ümumilikdə neqativ təsr edib və rəqəmlər zəif ola bilər.Ümumilikdə hfətə ərzində cütlüyün 1.3650 – 1.39 diapazonunda hərəkət edəcəyini gözləmək olar.


07

INFOREX WEEKLY TEXNIKI ANAlİZ

FUNT/DOLLAR Markit Economics sənaye,inşaat və xidmət sektorlarıda PMI indeksini dərc edəcək. Göstəricinin müsbət olacağını, bunun da funta dəstək verəcəyini gözləmək olar. Cümə axşamı İngiltərə Bankının iclasında iqtisadi şərtlərdə hansısa dəyişiklik olacağı gözlənilmir.Ümumiyyətlə funt/dolların həftə ərzində yan tendensiyasında hərəkət edəcəyi mümkündür.


TEXNIKI ANAlİZ INFOREX WEEKLY

0A


09

INFOREX WEEKLY TEXNIKI ANAlİZ

Texniki təhlil EUR/USD Cütlük diapazonda konsolidasiya edərək 1.3830 müqavimətini yoxlamağa çalşır və buradan yuxarıda möhkəmlənməyə nail olarsa,1.4000 səviyyəsi diqqət mərkəzində olacaq.Yaxın dəstəklər 1.3625-1.3650 səviyyəsindədir və qiyməıt buradan yuxarıda möhkəmlənərsə,risklər qalxışın xeyrinə olacaq .

GBP/USD Cütlük edir və bu qalxış tendensiyasının 1.6750 səviyyəsində istiqamətlənmiş yenilənməsi şansı yaradır. Növbəti müqavimət 1.7040.


TEXNIKI ANAlİZ INFOREX WEEKLY

10

USD/JPY Cütlük qalxışı davam etdirə bilmir, amma 100-günlük SMA-dan yuxarıda qaldıqca risklər qalxışa doğrudur,qalxış trendinin 105.40 səviyyəsinə istiqamətlənərək davam edəcəyini gözləmək olar.

AUD/USD Cütlük korreksiya fazasındadır və yaxın vaxtda 50-günlük SMA -nın yoxlanacağını demək olar.Onun qırılması 0.8660 ətrafına enişə yol aça bilər. Bu dəstək enişə davam gətirərsə 0.9155-0.9165 ətrafına qalxış mümkündür


11

BANKLARIN

INFOREX WEEKLY TEXNIKI ANAlİZ

ortamüddətli perspektiv üçün proqnozlar

Yaxın perspektivdə AMB-nin iqtisadi şərtləri yumşaldacağı gözlənilir – Danske Bank Danske Bank analitiki Lars Kristensen hesab edir ki, AMB avrozonada dezinfliyasiyanın güclənməsi şəraitində iqtisadi şərtləri yumşaltmağa məcbur olacaq. Tezislər: “Son CPI indeksi AMB-nin cümə axşamına nəzərdə tutulan iclasında yumşaldıcı addımlar atması ehtimalını azaldıb.Amma bu heç də o demək deyil ki,yumşaq monetar siyasətə ehtiyac yoxdur.Biz heç bilmirik bu məlumat necə alınıb,çünki hazırki iqtisadi vəziyyət bunun əksini göstərir”.

EUR/USD cümə günü maksimumlarını yenidən yoxlamalıdır - UOB UOB komandasının fikrincə , EUR/USD yeni maksimumları yenidən yoxlamalıdır. Əsas tezislər: “CPI EUR -nu 1.3825 maksimumu təyin etməyə kömək etdi. Ralli həddindən artıq alış zonasına yaxınlaşmağa nail olsa da,ikiqat təpənin yaranması hələ ki,təstiq olunmayıb. 1.3735/40 dəstəyinin davam gətirməsi yenidən buğaların 1.3825/30 ətrafına hücum etməsi üçün şərait yaradacaq”.

USD/JPY cütlüyündə dəstəyin sınması enişin davam edəcəyini ehtimalını yaradır - Commerzbank Commerzbank analitiki K.Cons hesab edir ki, USD/JPY 3 aylıq dəstək zonasını qırıb. Əsas tezislər: “Bu qalxış ehtimalını zəiflədir və 100.75, 100.18 dəstəklərinin yenidən yoxlanacağı ehtimalını ortaya qoyur”. “Qalxışı 55-günlük mа nın keçdiyi 103.28 səviyyəsi məhdudlaşdırır. Növbəti müqavimətlər 104.45 və 105.45/50 ətrafındadır”. “Dəstəklər sırası 101 , 100 və 99.41 yaxınlığından keçir”.

Barclays və UBS ekspertlərinin həftənin əsas hadisələri barədə fikriləri Barclays valyuta strateqləri hesab edirlər ki,Ukrainada baş verən gərginlik yaradan hadisələr bütün inkişaf etməkdə olan bazarlarda narahatlıq və neqativ əhval yaradır. Həm də onlar bildirirlər ki,Rusiya ilə Şimal olkələri arasında baş verən qarşıdurma ümumi bazar əhvalna neqativ təsri etməkdədir.Bankda AMB-nin cümə axşamı 15 bazis punktu qədər azaldacağını ,bunun da avroda satışları artıracağını gözləyirlər. Eyni zamanda UBS valyuta strateqləri AMB,İngiltərə bankı və İsveçrə Bankının strategiyasında elə də ciddi dəyişiklik gözləmirlər,amma bildirirlər ki,AMB-nin hərəkətsiz qalacağına əminlik güclü deyil.Onlar AMB-nin faiz dərəcələrini aşağı salacağını gözlədiklərini qeyd edirlər.

Avroya texniki baxış Avronun $1.3754 minimumundan aşağıda bağlanması buğa əhvalının 180 dərəcə dönməsinə və ayıların $1.3635, $1.3476 ətrafına istiqamətlənmiş hərəkətə başlamasına səbəb olacaq. Regionda siyasi vəziyyətin gərginləşməsinin Avropanı hansı reaksiya verməyə məcbur edəcəyinə baxmaq lazımdır. Müqavimət 4: $1.4245/57 – 76.4 % -lik Fibo səviyyəsi Müqavimət 3: $1.3894 - 27 dekabr maksimumu Müqavimət 2: $1.3835/41 – Bollincerin yuxarı sərhədi Müqavimət 1: $1.3825/29 – 28 fevral maksimumu Dəstək 1: $1.3660/72 - 55, - 21 – günlük MA


TEXNIKI ANAlİZ INFOREX WEEKLY

12

Dəstək 2: $1.3634/43 -100 - günlük MA Dəstək 3: $1.3594 - 50.0 %- $1.3296-1.3894 Dəstək 4: $1.3562 - 13 fevral minimumu Şərh: Avro/dolların $1.3825/41 səviyyəsindəki Bollincer xətti ilə məhdudlaşıb. Buğalar qiyməti $1.3737 səviyyəsindən yuxarıda sxalaya bilsələr qalxışa meylli dinamika davam edə bilər. Ayılar $1.3634/72 səviyyəsinin qırılmasına diqqət etməlidirlər.

Usd/Jpy - texniki baxış Müqavimət 4: Y103.99 -İşimoku buludu Müqavimət 3: Y103.37/65 - 55 –günlük MA Müqavimət 2: Y103.10 - 50% Fibo səviyyəsi Müqavimət 1: Y102.74/81 - Kijun günlük xətti Dəstək Dəstək Dəstək Dəstək

1: Y101.38 - 17 fevral minimumu 2: Y101.21 - 1 % -lik aşağı sərhəd 3: Y100.61/75 - 61,8% - Y97.62 - 105.44 4: Y100.20 - 200 -günlük MA

Şərh: Dollar/yenada qiymət Y102.28 səviyyəsindən aşağı düşdükdən sonra günlük opssilyatorun zəifləməsini müşahidə etmək olar.


13

INFOREX WEEKLY TEXNIKI ANAlİZ

Eur/jpy- texniki baxış Müqavimət 4: Y141.96/142.04 – 3 və 9 yanvar maksimumları Müqavimət 3: Y141.70 - 1 % - lik yuxarı xətt Müqavimət 2: Y141.15/29 - 55 – günlük MA Müqavimət 1: Y140.99 - 61.8% lik qalxış Dəstək 1: Y139.27/34/43 – İşimoku buludu əsası Dəstək 2: Y138.85 100 - günlük MA Dəstək 3: Y138.46/67 - 50,0 %- Y131.22 - 145.69 Dəstək 4: Y138.11 - 3 fevral minimumu Şərh: Avro/yena ayı xaçını formalaşdırdırqdan sonra günlük stoxastik zəifləməkdədir və İşimoku buludunun Y139.27 ətrafından aşağı qırılmasını görə bilərik. Tenkan xətti və 5 - günlük MA Y140.05/17 səıviyyəsində müqavimət formalaşdırır.

Gbp/usd-texniki baxış Müqavimət 4: $1.6888 –Bollincer sərhədi Müqavimət 3: $1.6878 – 2009-cu il maksimumu Müqavimət 2: $1.6823/26 - 138.2 %-lik proyeksiya Müqavimət 1: $1.6763/66 - 76,4 % -lik qalxış Dəstək 1: $1.6700 - 5 - günlük MA Dəstək 2: $1.6603/05 - 2 yanvar maksimumu Dəstək 3: $1.6577/83 - 21 – günlük MA Dəstək 4: $1.6512/17/37 - 55 - günlük MA Şərh: Funtda buğalar Fibonaccci 76.4 % -lik eniş səviyyəsinə yaxınlaşıb. Buğalar $1.6823 səviyyəsinə istiqamətləniblər. İlkin dəstək 5 – günlük MA-nın $1.6700 səviyyəsindədir.


TEXNIKI ANAlİZ INFOREX WEEKLY

14

Rusiya bazarı “qara bazar ertəsi“ yaşayır- Brokerlər artıq əməliyyatları stop-lossla deyil, marjin- kolla bağlayırlar Rusiya bazarı V.Putinin Ukraina ərazisinə qoşun yeritmək müraciətini qəbul etməsindən və Krımın tamamilə Rusiya qüvvələrinin nəzarəti altına keçməsindən sonra 10% çöküb. “Böyük səkkizliyin” 7 ölkəsi Rusiyanın Ukrainadakı hərəkətlərini müzairə edərək bildirirlər ki, Soçi sammitinə hazırlıqları dayandırıblar. “Biz qeyd edirik ki,Rusiyanın Ukrainadakı hərəkətləri G7 və G8 -in idarə olunduğu prinsiplərə cavab vermir.Bununla bağlı olaraq vəziyyət yeddiliyin müzakirə apara biləcəyi hala gələnə qədər biz iyun ayında Soçidə baş tutması nəzərdə tutulan sammitə hazırlğı dayandırmışıq. “-deyilən açıqlama Ağ evdə bu gün yayımlanıb. Sənədə Kanada,Fransa,Almaniya,İtaliya,Yaponiya ,Böyük Britaniya və ABŞ liderləri ,həmçinin Avropa Şurası və Avrokomissarlıq qol çəkiblər. İnvestorlar Rusiyanın dünya ölkələri ilə münasibətinin pisləşəcəyindən və onun izolyasiya olunacağından narahatdılrlar.Vəziyyət belə olarsa,bazarda güclü çöküş gözləmək lazımdır.Belə bir panik süqut çoxdandır müşahidə olunmamışdı. Hətta 2008-ci il böhranı zamanında da enişı templəri bundan zəif idi.Bu gün tarixə “qara bazar ertəsi” kimi daxil olacaq.Brokerlər artıq əməliyyatları stop-lossla deyil,marjin kolla bağlayırlar. Satışlar bütün spektrlərdə davam edir və hamı hər orderi istənilən qiymətlə bağlayır və marjinal müştərilərin artıq əksəriyyəti müflisləşib.Bütün bunlar Moskva birjasının daxili reqlamentinə uyğun olmadığı üçün ticarətlərin dayandırılmağa başlanılmasına səbəb olur.

Rusiya bazarı “qara bazar ertəsi“ yaşayır- Brokerlər artıq əməliyyatları stop-lossla deyil, marjin- kolla bağlayırlar Bank of America Merrill Lynch valyuta strateqləri hec fondlarının və “ rəsmi sektorun” avro/funtun satışını dayandırdığını bildirərək cütlüyü almağı tövsiyyə edirlər.Amma bankın illik proqnozu bu cütlük üçün ayı əhvallıdır.


15


TEXNIKI ANAlİZ INFOREX WEEKLY

EURUSD

EUR/USD ortamüddətli periodda buğa trendində hərəkət edir. Qiymət 1,333 səviyyəsindən yuxarıda qaldıqca hədəf olaraq 1,397 və 1,4245 nöqtələrini götürərək alışa üstünlük vermək olar. 1,333 dəstəyinin aşağı qırılması 1,299 və 1,275 ətrafına enişə səbəb olacaq. Əsas müqavimət və dəstəklər: 1,454 1,4245 1,397 1,3614 1,333 1,299 1,275

16


17

INFOREX WEEKLY TEXNIKI ANAlİZ

AUDUSD

AUD/USD ortamüddətli periodda təzyiq altındadır. AUD/USD ortamüddətli periodda təzyiq altındadır.Cütlük 0,9265 səviyyəsindən aşağıda ticarət apardıqca satışa üstünıük vermək olar.Hədfələr 0,857, 0,83. 0,9265 səviyyəsinin yuxarı qırılması 0,954 və 0,976 ətrafına qalxışa yol açacaq. Qalxış olsa da, bu nəzərəçarpan olmayacaq. Dəstək-müqavimət səviyyələri: 0,976 0,954 0,9265 0,8948 0,857 0,83 0,806


TEXNIKI ANAlİZ INFOREX WEEKLY

18

GBPUSD

GBP/USD ortamüddətli periodda qalxışa meylli trend daxilində hərəkət edir. Qiymət 1,62 səviyyəsindən yuxarıda qalarsa hədəf olaraq 1,704 və 1,74. nöqtələrini götürərək alışa üstünlük vermək olar. 1.62 səviyyəsi aşağı qırılarsa 1,587 və 1,56 ətrafına yol açılacaq. Əsas dəstək-müqavimətlər: 1,74 1,704 1,662 1,641 1,587 1,56 1,54


19

INFOREX WEEKLY TEXNIKI ANAlİZ

USDJPY

USD/JPY ortamüddətli periodda buğa istiqaməti üstünlük təşkil edəcək. Qiymət 100,3 səviyyəsindən yuxarıda qaldıqca 107,5 və 110,5 nöqtələrini hədəf götürərək alışa üstünlük vermək olar. 100,3 səviyyəsi aşağı qırılarsa, 97,7 və 96 ətrafına eniş üçün yol açılacaq. Əsas səviyyələr 115 110,5 107,5 104,30 100,3 97,7 96


TEXNIKI ANAlİZ INFOREX WEEKLY

20

GOLD

Gold (Xau/usd ) ortamüddətli periodda qalxışa meyllidir. Qiymət 1235 səviyyəsindən aşağıda qaldıqca hədəf olaraq 1361 və 1434 nöqtələrini götürnəklə alışa üstünlük vermək olar. 1180 səviyyəsinin yuxarı qırılması 1180 və 1134 ətrafına enişə yol açacaq. Əsas səviyyələr: 1434 1361 1295 1234 1180 1134 1080


INFOREX WEEKLY DALĞA ANAlİZİ

21

“Elliot Dalğaların Analizi” Mart 2014-cü il EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY EUR/USD İri periodlarda iri qalxış ziqzaqının [A]-[B]-[C] of V of (a) formalaşması ehtimal olunur. Ola bilsin ki ,onun [B] of V korreksiyası üfüqi üçbucaq şəklində formalaşmasını başa çatdıra bilər.

Yaxın günlər üçün Hazırki sıralamaya görə (D) of [B] qalxış ziqzaqının baş.a çatması ehtimal olunur və ardınca ,ortamüddətli trendin aşağı dönəcəyini və (E) of [B] dalğasının yaranacağını gözləmək olar.


DALĞA ANAlİZİ INFOREX WEEKLY

22

GBP/USD Mümkün sıralama variantlarından birinə görə [A] of b iri ziqzaqının «b» qolu artıq formalaşıb. Hazırda [B] of b qalxış korreksiyası yaranır və o da ziqzaq formasını ala bilər.

Yaxın günlər üçün 1 of (С) qalxış impulsunun başa çatması və ardınca 2 of (С) eniş korreksiyasının yaranması ehtimal olunur.


23

INFOREX WEEKLY DALĞA ANAlİZİ

USD/CHF (a) diaqonal üçbucağı şəklində olan qlobal eniş trendinin [A]-[B]-[C] of V of (a) ziqzaqının [C] of V of (a) qolu şəklində başa çatması ehtimal olunur.

Yaxın günlər üçün Hazırki sıralamaya görə (D) of [B] qalxış ziqzaqının baş.a çatması ehtimal olunur və ardınca ,ortamüddətli trendin aşağı dönəcəyini və (E) of [B] dalğasının yaranacağını gözləmək olar.


DALĞA ANAlİZİ INFOREX WEEKLY

24

USD/JPY Mümkün sıralama variantlardan biri, hazırda V of (a) ziqzaqının yaranmasını ehtimal edir. Ümumilikdə hazırda onun [4] of V of (a) korreksiyasının ziqzaqı şəklində yaranması müşahidə edilir

Yaxın günlər üçün (В) eniş korreksiyasının ziqzaq formasını alması ehtimal olunur .Amma (В) korreksiyasının forması hələ ki aydın deyil.


InForex

Azərbaycanda ilk və tək treyderlər üçün online jurnal

WWW.INFOREX.AZ

Redaktorlar

Layihənin rəhbəri

Məmmədqızı Səbinə

Vəliyev İlqar Dizayner Moos Vitaliy

Inforex Weekly#46  

Treyderler ucun heftelik online Forex icmali

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you